AMAGER VEST LOKALUDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG"

Transkript

1 DAGSORDEN for mødet den , kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, november 2014 ( ) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen november 2014 ( ) 3 4. Medlemsforslag: Rammebevilling til bannere ( ) 9 5. Forslag om vejledning til private fællesveje i København ( ) Høring: Lokalplan for Gyldenrisvej ( ) Høring: Københavns Kommunes Integrationspolitik ( ) Høring: Nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald ( ) Godkendelse af årsplan og budget for det lokale miljøarbejde 2015 ( ) Henvendelse fra Islands Brygge Lokalråd vedr. busbetjening af Islands Brygge ( ) 11. Henvendelse vedr. Ørestad IF ( ) Udpegning af komité til Årets Skulderklap ( ) Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) 19 16

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget godkender dagsordenen. Side 1

3 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, november 2014 ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2014 fået bevilget kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er 12. november således: Lokaludvalget har bevilget/anvendt i alt kr. til 65 eksterne ansøgninger i Herudover har lokaludvalget bevilget/anvendt kr. af dets 2014 puljemidler til interne projekter, herunder projekter i samarbejde med Miljøpunkt Amager. Lokaludvalget har således pr. 13. november kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen i Lokaludvalget skal på sit møde den 18. november behandle syv eksterne ansøgninger til et samlet beløb på kr. til uddeling i Derudover skal udvalget behandle et medlemsforslag til et samlet beløb på kr. til uddeling i Endelig skal udvalget behandle fire eksterne ansøgninger for midler til uddeling i 2015 til et samlet beløb på kr., samt Årsplan og Budget 2015 fra Miljøpunkt Amager, til et samlet beløb på kr. af puljemidlerne for BILAG Puljemiddelregnskab november 2014 Side 2

4 3. Ansøgninger til Bydelspuljen november 2014 ( ) Amager Vest Lokaludvalg har modtaget 11 ansøgninger til Bydelspuljen til behandling den 18. november Alle ansøgninger er blevet forbehandlet i de relevante arbejdsgrupper. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til ansøgerne på baggrund af arbejdsgruppernes indstillinger, som fremgår nedenfor. Arbejdsgrupperne indstiller: A: at støtte Nisse-Battle Adventskalender, jf. arbejdsgruppen for kultur og fritids og arbejdsgruppen for børn og unges indstilling. B: at støtte Jul på Bryggen, jf. arbejdsgrupperne for kultur og fritids og fysisk planlægnings indstilling. C: at give delvis støtte til Inspirationstur for projektet: Fællesskab på Tværs på Motions- og Sansesti - her, jf. arbejdsgruppen SOS' indstilling. D: at støtte Julemarked på Sundbyvang, jf. arbejdsgruppen SOS' indstilling. E: at støtte Red et liv, jf. arbejdsgruppen SOS' indstilling. F: at træffe beslutning på baggrund af de samlede oplysninger vedr. Udstilling 100 % København - et kunst- og bydelsprojekt, jf. arbejdsgruppen for kultur og fritids indstilling. G: at støtte Foldetelte til brug for torvelaug, lokaludvalg, lokale foreninger og kommunale institutioners m.v. udendørs arrangementer i bydelene (Amager Øst og Vest), jv. arbejdsgruppen for kultur og fritids indstilling. H: at støtte Underskoven (2015), jf. arbejdsgruppen for kultur og fritids og arbejdsgruppen for børn og unges indstilling. I: at støtte Kulturforeningen Liv i Sundby, Forårsprogram 2015, jf. arbejdsgruppen for kultur og fritids indstilling. J: at støtte Amager Børnemusikfestival 2015, jf. arbejdsgruppen for kultur og fritids og og arbejdsgruppen for børn og unges indstilling. K: at træffe beslutning vedr. Little Ears (2015), jf. arbejdsgruppen for kultur og fritids og arbejdsgruppen for børn og unges indstillinger. Side 3

5 A. Nisse-battle adventskalender, (sagsnr.: ), ansøgt beløb kr. Ansøger: Børne-Kulturpiloterne Gennem et sjovt og kreativt workshopforløb med børn fra området laves en adventskaldender med live rollespil. I løbet af fire tirsdage introduceres og træner ca. 20 børn ml. 9 og 19 år rollespil og viser det afslutningsvis for andre børn, unge og forældre. Afholdelsesperiode: 4 tirsdage fra d.25. nov til d. 16. dec. Sted: Af 4 arrangementer foregår tre på Solvalg Bibliotek og det sidste på Solvang Centeret. Samlet budget kr. De lægger selv medarbejdertimer til. Indstilling fra arbejdsgrupperne for kultur og fritid og børn og unge: Arbejdsgrupperne indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Det er et opfindsomt projekt, der aktiverer børn på tværs af bydele og giver dem medbestemmelse. B. Jul på Bryggen (sagsnr.: ), ansøgt beløb: kr. Ansøger: Islands Brygge Handelsstandsforening Formålet er at holde juletraditionen i hævd med julestemning i bydelen. Denne første weekend i december opdfordres alle forretninger til at holde åbent lørdag-søndag kl , og at gøre lidt ekstra ud af julehygge for at tiltrække flere handlende via julegodter, tilbud og aktiviteter som mindre konkurrencer osv. Arrangement og de forskellige aktiviteter er koordineret med andre aktører; bl.a. kulturhuset, biblioteket og Hans Thausens Kirke. Thoros Spejderne deler pebernødder ud og sælger julekalendere, og dertil er der kor med julesange og skattejagt. Der annonceres i lokalavis på plakater, hjemmesider, via facebook mv. Afholdelsesperiode: 6 og 7. dec Sted: På Islands Brygge - i forretninger og på gader Samlet budget: kr. Indstilling fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for fysisk planlægning: Arbejdsgrupperne for kultur og fritid indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Det er positivt for bydelen, at der er skabt en god tradition, som institutioner, butikker og iværksættere samarbejder om. Projektet er et bredt, lokalt forankret og netværksskabende initiativ på Islands Brygge. C. Inspirationstur for projektet: Fællesskab på Tværs på Motions- og Sansesti - her (sagsnr.: ), ansøgt beløb: kr. Ansøger: Amager Seniorklub, Center Paletten. Ideen med denne tur er at skabe en oplevelse om "Ligeværdigt fællesskab på tur" og dertil at deltagerne måske også inspireres til at indgå i projektet de næste 3-4 år. Formålet er at give nærområdets borgere mulighed for at lære hinanden lidt bedre at kende og deltage i lettilgængelig hverdagsmotion, samvær og rekreation. Det er en oplevelse for alle sanser, uanst alder og evt. handicap. Aktiviteten består i en fælles bustur til Sverige og Nordsjælland for at opleve "Fællesskab på tværs af Motions- og Sansesti". Målgruppen er primært Amager Senioklubbnes medlemmer og Center Palettens udviklingshæmmede voksne beboere og andre borgere i nærområdet. Bussen forventes at rumme op til 50 personer. Side 4

6 Afholdelsesperiode: 20.nov Sted: Bustur i Nordsjæland og Sverige for brugere og frivillige i Center Paletten og Amager Seniorklub. Samlet budget: kr. Indstilling fra arbejdsgruppen SOS: Arbejdsgruppen SOS indstiller en delvis bevilling på kr. Arbejdsgruppen finder, at det er et relevant projekt med gode netværksmuligheder, men at det er mest rimeligt, at lokaludvalget støtter bustur og guide, men ikke forplejning. D. Julemarked på Sundbyvang (sagsnr.: ), ansøgt beløb: kr. Ansøger: Center Paletten Traditionen tro afholdes det 34. julemarked for handiapede på Sundbyvang lørdag d.29. nov Det foregår i et samarbejde mellem flere parter; værksteder, dagscentre, bosteder og andre tilbud for udviklingshæmmede. Stadig flere borgere fra lokalområdet og København deltager også. I år forventes ca personer at indgå. Arrangementet har udover social værdi for handicappede, pårørende og andre, også værdi som inklusionsprojekt. Der vil være musik og gøgl, og salg af diverse ting, produceret i løbet af året. Afholdelsesperiode: 29. nov Sted: Fussingsvej 17, 2300 Kbh S. Samlet budget: kr. Indstilling fra arbejdsgruppen SOS: Arbejdsgruppen SOS indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er et godt formål, der støtter de svageste grupper i samfundet og skaber netværk i lokalområdet. Arbejdsgruppen bemærker, at Socialforvaltningen tidligere selv har finansieret julemarkedet og beklager, at dette ikke længere bliver prioriteret. E. "Red et liv" (sagsnr.: ), ansøgt beløb: kr. Ansøger: Daghøjskolen Peder Lykke Centret for førtids- og folkepensionister samt efterlønnere i København Ønsket er at kunne yde livreddende førstehjælp ved køb en særlig hjertestarter til kr. Den vil modsat andre kunne bruges flere gange og være omfattet af servicetjek efter brug. Formålet er at øge antallet af mennesker som kan gribe ind og reddel liv ved hjælpe af hjertestarter. Ved at afholde en åben og velannonceret reception vil det øge kendskabet til hjernestarteren. For interesserede forventes der at blive afholdt kursus, hvor man kan lære om apparatets brug. Afholdelsesperiode: 3. dec Sted: Peder Lykkesvej 63, 2300 Kbh. S. Samlet budget: kr. Indstilling fra arbejdsgruppen SOS: Arbejdsgruppen SOS indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Der er et reelt behov, og en hjertestarter vil virke tryghedsskabende og vil kunne komme mange til gode. F. Udstilling 100 % København - et kunst- og bydelsprojekt (sagsnr.: ), ansøgt Side 5

7 beløb: kr. Ansøger: Foreningen 100 % København Der ansøges om midler til 100 portrætter og citater på op til 10 udvalgte husmure i bydelen. De indgår som del af en 30-dages vandreudstilling, hvor de 100 portrætter vises tre dage i hver bydel. Ideen bag konceptet er at kortlæggge, hvad københavnsk identitet består af: De 100 borgerprotrætter repræsenterer bydelen statistisk og sætter dermed fokus på de forskellige borgres aktuelle sociale og politiske forhold. Målet er ifølge ansøgningen, "at Københavns borgere vil kunne opleve deres medborgeres historier og synspunkter og forhåbentlig reflektere over de mange vedkommende udsagn, samt tage stilling til deres egne standpunker". Portrætterne udstilles de også i kulturhuse og biblioteker. På Københavns Museeum kører samtidigt en mere uddybende udstilling om hvert af portrætterne, og her vil der afholdes debataftener med afsæt i temaer fra portrætterne. Afholdelsesperiode: 15. nov dec Sted: I Københavns 10 bydele med 3 dage per bydel samt en udstilling i det lokale kulturhus eller bibliotek Samlet budget: kr. Indstilling fra arbejdsgruppen for kultur og fritid: Arbejdsgruppen for kultur og fritid har stillet ansøger en række opklarende spørgsmål angående tidspunkt for afholdelse af udgifter, hvilke lokaludvalg, der er søgt støtte fra, og andelen af borgere fra Amager Vest, som indgår i udstillingen. Lokaludvalget bedes tage stilling til ansøgningen på baggrund af de samlede oplysninger. G. Foldetelte til brug for torvelaug, lokaludvalg, lokale foreninger og kommunale institutioners m.v. udendørs arrangementer i bydelene (Amager Øst og Vest) (sagsnr.: ), ansøgt beløb: kr. Ansøger: Torvelauget for Lørdage på Musiktorvet Torvelauget har tidligere fået bevilget støtte til store telte på 3x6 meter fra de to lokaludvalg, men det har været svært for arrangørerne at håndtere de store telte, og derfor er alle telte pånær et skadede. der ansøges nu om mindre telte, der er nemme at slå op og transportere, og som kan sættes sammen, hvis der er brug for et større telt. Afholdelsesperiode: Løbende Sted: Amager Øst og Vest Samlet budget: kr. Indstilling fra arbejdsgruppen for kultur og fritid: Arbejdsgruppen for kultur og fritid indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. De mindre telte vil være mere anvendelige, og teltene er nødvendige for forskellige aktørers netværksskabende aktiviteter i bydelen. H. Underskoven (sagsnr.: ), ansøgt beløb: kr. Ansøger: Teater GLiMT Aktiviteten er en forstilling for børn på skoler og fritidshjem i Amager Vest området samt for lokale familier, beboere og andre. Forestillingen handler om en ung piges indre og ydre fudfordringer og hendes udvikling som menneske. Publikum drages med hende ind i et magisk parallelunivers, hvor hun Side 6

8 fortæller om sit liv og dets mange lag; og det at tage udfordringer op og ansvar på sig. Ved at spejle sig heri kan publikum overveje egne udforinger og finde svar. Støttes giver en unik oplevelse som udendørs, "site-specifik-teater", og bidrager til at der sker noget nyt i Amager Naturpark. Udover forstillinger for skoler afvikles 12 åbne forstillinger for familier og andre, dvs. fra Amager og hele København. Afholdelsesperiode: 26. maj - 20 juni 2015 Sted: Vestamager Naturcenter / Piseskoven i Amager Naturpark Samlet budget: kr. Indstilling fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for børn og unge: Arbejdsgrupperne indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Forestillingen giver børn mulighed for at lære Fælleden at kende på en helt unik måde. Det kan være med til at sikre, at bogerne sætter pris på Fælleden og arbejder for at bevare den. I. Kulturforeningen Liv i Sundby, Forårsprogram 2015 (sagsnr.: ), ansøgt beløb: kr. Ansøger: Kulturforeningen Liv i Sundby Støtten går til det samlede forårsprogram for 2015, der dækker alle aldersgrupper, og orienterer sig mod alle i egen bydelen,såvel som borgere i andre bydele. Arrangementerne laves er folk fra bydelen og af andre parter. Liv i Sundby ønsker at profilere bydelen positivt; videreformidle kulturelle arrangementer og skabe netværk i og på tværs af bydele. Ansøgningen omfatter en oplistning af ca. 20 aktiviteter, hvor flere forskellige parter indgår bl.a. Børne-kulturpiloterne, teater og musikforestilligner og foredrag med forfattere og andre. En lav deltagerpris tilstræbes, så flere kan være med. Afholdelsesperiode: feb - juni 2015 Sted: Flere steder i Amager Vest. Samlet budget: kr. Indstilling fra arbejdsgruppen for kultur og fritid: Arbejdsgruppen for kultur og fritid indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Der er tale om et alsidigt program med helt nye, forskelligartede tilbud. Liv i Sundby er drevet af frivillige, lokalt forankret og inddrager og aktiverer forskellige aldersgrupper. J. Amager Børnemusikfestival 2015 (sagsnr.: ), ansøgt beløb: kr. Ansøgere: Kulturhuset Islands Brygge, Solvang & Ørestad Biblioteker, Prismen, Bibliotekshuset, Kvarterhuset, Børnekulturhus Ama r og Teater ZeBU For tredje år i træk samarbejdes der mellem flere parter om Børnemusik-festival på Amager i vinterferien. Målgruppen er 0-12 årige børn og deres voksne. Formålet er at give dem en sagsprøve på forskellige musikgenrer, og introducere dem til selv at udøve musik, og at inspirere til musikglæde og fælles musikoplevelser. Amagers børn og familier får med festivalen mulighed for at opleve musik af høj kvalitet i egen bydel. Adgangen til sådanne 'scener' er ellers vanskelig, men her vil være flere typer tilbud spredt på Amager. Dette foregår i samarbejde mellem institutioner fra både Amager Øst og Amager Vest, og virker dermed tværgående og netværksskabende. Deltagerprisen holdes lavt. Afholdelsesperiode: I vinterferien; februar 2015 Sted: 8 forskellige steder på Amager; på biblioteker, i kvarter- og kulturhuse samt hos Teater Zebu og Side 7

9 Prismen. Samlet budget: Indstilling fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og børn og unge: Arbejdsgrupperne indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Festivalen er et vigtigt tilbud til bydelens børn, som er i tråd med visionen for Musikøen Amager, og der er tale om et godt mix af aktiviteter i et lokalt forankret samarbejde mellem institutioner på tværs af Amager. Arbejdsgruppen for kultur og fritid opfordrer samtidig til, at festivalen fremover også søger støtte andre steder, end hos lokaludvalgene - fx fra Københavns Musikudvalg. Arbejdsgruppen har spurgt ind til, hvor mange musikere, der i alt optræder på festivalen, og ansøger har oplyst, at tallet er ca musikere. K. Little Ears (sagsnr.: ), ansøgt beløb: kr. Ansøger: Børnejazzklubben BørneJazzKlubben har med Little Ears lavet et 2-årigt projekt, hvis intention er at udvikle musikoplevelser for helt små børn, og dermed også at invitere til mere kvalitetsmusik for disse børn. Der ansøges om støtte til 4 arrangementer på et år. Formålet er at udvikle og styrke det meget begrænsede antal tilbud, som findes og således understøtte en stærkere og bredere musik-interesse hos børn og unge.hvor populær-musik og underholdning gennem konkurrence sigter mod 'eneren' som vinder, fokuserer Little Ears' aktiviteter på musikken som et fælles element med leg, kreativitet og fællesskab.tanken bag aktiviteterne er at inspirere til mere musikalitet og samhøringhed; dvs. musik som oplevelse og følelse, og som en kompetece, der også er en udtryksform, der kan inspirere og virke for livet. Ønsket er også at bringe forældre sammen i et netværk om musik med børn, som kan udvikles og skabe nye ideer, som BørneJazzKlubben kan tage op. Afholdelsesperiode: 4 arr. i 2015; i marts, april, oktober og november. Sted: Kulturhuset Islands Brygge Samlet budget: kr. Indstilling fra arbejdsgruppen for kultur og fritid: Arbejdsgruppen for kultur og fritid indstiller en delvis bevilling på kr. Projektet er i tråd med visionen om Musikøen Amager, men arbejdsgruppen finder, at det er usikkert, hvor bredt projektet projektet vil nå ud til bydelens børn. Arbejdsgruppen opfordrer til, at den planlagte evaluering efter de to første koncerter medtager deltagernes demografi, og at der evt. efterfølgende søges om støtte til de to øvrige koncerter. Indstilling fra arbejdsgruppen for børn og unge: Arbejdsgruppen for børn og unge indstiller et afslag. Arbejdsgruppen finder, at projektet mangler netværksorientering og lokal forankring. Arbejdsgruppen undrer sig over den lidt ensidige vægtning af koncerter, og så gerne et mere flerspektret tilbud til børnene. LØSNING Amager Vest Lokaludvalg drøfter og vedtager sine svar på baggrund af arbejdsgruppernes indstillinger for de enkelte ansøgninger. ØKONOMI Lokaludvalgets bevillinger til de enkelte ansøgere uddeles som underskudsgaranti fra Bydelspuljen, område Side 8

10 4. Medlemsforslag: Rammebevilling til bannere ( ) Arbejdsgruppen for kultur og fritid stiller forslag om en rammebevilling på kr. til indkøb af tre bannere til ophæng. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: 1) At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar vedr. indkøb af bannere på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På arbejdsgruppen for kultur og fritids møde den 5. november 2014 blev det besluttet at stille forslag om indkøb af tre bannere med AVLUs logo på, der kan hænges op på strategisk udvalgte steder i bydelen og til arrangementer for at skabe synlighed og opmærksomhed omkring lokaludvalget. Det foreslås at indkøbe tre bannere på 2x1 meter i en mesh-kvalitet, der kan tåle at hænge udendørs i en længere periode. Sekretariatet udarbejder grafikken på baggrund af oplægget fra arbejdsgruppen. LØSNING Arbejdsgruppen for kultur og fritid indstiller en rammebevilling på kr. til indkøb af tre bannere med lokaludvalgets logo. ØKONOMI Arbejdsgruppens indstilling betyder, at beløbet bevilges som rammebevilling fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb: kr. BILAG Ansøgningsskema Illustration af banner Side 9

11 5. Forslag om vejledning til private fællesveje i København ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at 1. lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning, og at 2. lokaludvalget udpeger Claus Knudsen fra Miljøpunkt Amager til at indgå i projektets styregruppe. Arbejdsgruppen modtog i august en henvendelse fra sekretariatet for Bispebjerg Lokaludvalg om nogle indlendende tanker om at gå sammen om en vejledning til private fællesveje. Siden er der blevet udarbejdet dette projektforslag og indstilling om at lokaludvalget afsætter kr i Målet er et samlet værk som giver inspiration, kontakter og eksempelprojekter, som gør det nemt for private fællesveje at komme i gang med at danne vejlaug, lave fysiske og sociale tiltag. Projektet gennemføres fra januar til april For midlerne får lokaludvalget: En færdig pdf fil til hjemmeside som er en vejledning til grundejere på private fællesveje Mulighed for inddragelse i arbejdet gennem workshop og styregruppe En kommunikationsstrategi for hvordan lokaludvalget efterfølgende kan bringe vejledningen i spil herunder pressemeddelelse, forslag til samarbejde med grundejerforeningen mm samt forslag til events Mulighed for at gå sammen med de øvrige lokaludvalg og bestille tryk af vejledningen Vejledningen skal omhandle : Hvordan man etablerer vejlaug, gode råd og tips, eksempler på vedtægter mm Sociale fordele ved vejlaug som fællesskab, let at organisere fester, loppemarkeder, nabohjælp eller maskinfællesskaber Hvordan man kommer i gang med begrønning, klimatilpasning og forskønnelsestiltag Hvordan man kommer i gang med trafikdæmpende foranstaltninger, bedre belysning mm Billeder og kontaktoplysninger for yderligere viden og inspiration Der er 6 interesserede lokaludvalg. Se drejebog for yderligere informationer vedrørende organisation, tidsplan og budget. LØSNING Arbejdsgruppen for fysisk planlægning behandlede projektet på sit møde den 4. november og indstiller at beløbet bevilges, da arbejdsgruppen anser produktet som relevant for en stor del af bydelens borgere og i overensstemmelse med udvalgets støttekriterier. ØKONOMI Hvis lokaludvalget bevilger støtte, bevilges den som underskudsgaranti fra lokaludvalgets puljemidler i 2015, område Side 10

12 BILAG Drejebog - vejledning private fællesveje Side 11

13 6. Høring: Lokalplan for Gyldenrisvej ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af udkastet fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. Lokaludvalget modtog den 7. oktober en offentlig høring vedr. Forslag til lokalplan for Gyldenrisvej. Borgerrepræsentationen vedtog den 18. september 2014 lokalplanforslaget for Gyldenrisvej, med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Formålet med lokalplanen er at muliggøre et boligområde med 38 rækkehuse på det tidligere manøvreareal til transformerstationen beliggende Gyldenrisvej 54. Lokaludvalget har tidligere svaret på den interne høring for den nye lokalplan. LØSNING Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har på sit møde den 4. november 2014 behandlet høringen og udarbejdet et udkast til høringssvar. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG (Udkast) Høringssvar vedr. forslag til lokalplan for Gyldenrisvej Lokalplanforslag Gyldenrisvej Side 12

14 7. Høring: Københavns Kommunes Integrationspolitik ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar på baggrund af det samlede udkast til høringssvar fra de fire faste arbejdsgrupper. Amager Vest Lokaludvalg har modtaget "Udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik " i høring. Hovedoverskriften på den nye integrationspolitik er "Social mobilitet og sammenhængskraft". Høringsfristen er den 2. december Integrationspolitik "Bland dig i byen: Medborgerskab og Inklusion" udløber ved årets udgang, hvorfor der skal formuleres en ny integrationspolitik for På tværs af kommunens forvaltninger er der bred enighed om, at fremgangen for integrationen går for langsomt for borgere med ikke-vestlig baggrund på helt centrale indsatsområder som bl.a. beskæftigelses-, uddannelses- og skoleområdet. Borgere med ikke-vestlig baggrund oplever også i højere grad diskrimination. Undersøgelser viser, at oplevelsen af diskrimination sammen med uddannelse og beskæftigelse har afgørende betydning for oplevelsen af tilhørsforhold og fællesskab blandt københavnerne. Lav tilknytningsgrad til positive sociale fællesskaber og oplevelse af diskrimination er blandt faktorer, der kan gøre unge sårbare over for radikalisering. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet et udkast til ny integrationspolitik for politikperioden Den tværgående integrationspolitik tager udgangspunkt i de integrationsmæssige udfordringer, som de enkelte forvaltninger har i deres kernedrift. Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren har hen over sommeren afholdt bilaterale borgmestermøder om Integrationspolitik Alle borgmestre har ønsket at deltage i politikken, og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har den 5. september 2014 modtaget prioriterede mål fra alle forvaltninger. Integrationspolitikken er bygget omkring en række konkrete mål og hertilknyttede handinger, som er udarbejdet indenfor hvert af de 7 forvaltningsområder i Københavns Kommune. Tilsammen udstikker de specifikke målsætninger fokuspunkterne i kommunens integrationsindsats i de kommende 4 år. LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar på baggrund af det samlede udkast til høringssvar fra de fire faste arbejdsgrupper. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG (Udkast) Høringssvar vedr. Integrationspolitik Borgmester Anna Mee Allerslevs høringsbrev til de politiske udvalg.pdf Udkast til ny integrationspolitik pdf Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 20. oktober Side 13

15 8. Høring: Nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget bemyndiger arbejdsgruppen for fysisk planlægning til at udarbejde et høringssvar på sit møde den 2. december, med godkendelse af forretningsudvalget. I forbindelse med ikrafttrædelse af 3. bølge i digitaliseringsstrategien den 1. december 2014, er det besluttet at revidere regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Digitaliseringsstrategiens 3. bølge omfatter affaldsområdet og har den konsekvens, at kommunikation mellem kommuner og deres borgere og virksomheder skal foregå digitalt, jf. miljøbeskyttelsesloven 45, stk. 4, 2. punkt. Revisionen af regulativerne indeholder 3 hovedpunkter: 1) Indarbejdelse af nye og ændrede forhold for eksisterende ordninger med ikrafttrædelse 1. januar 2015, herunder nedlæggelse af den hidtidige mulighed for at modtage papirsække til haveaffald, 2) Fremtidssikre regulativerne i forhold til kendte, fremtidige ændringer af eksisterende ordninger. 3) Bemyndige forvaltningen til at udarbejde retningslinjer for de tekniske forhold tilknyttet ordningerne. Der er høringsfrist den 12. december LØSNING Lokaludvalget bemyndiger arbejdsgruppen for fysisk planlægning til at udarbejde et høringssvar på sit møde den 2. december, med godkendelse af forretningsudvalget. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for erhvervsaffald Side 14

16 9. Godkendelse af årsplan og budget for det lokale miljøarbejde 2015 ( ) Lokaludvalget skal drøfte og godkende Årsplan og Budget for det lokale miljøarbejde Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: 1) At lokaludvalget drøfter og godkender Årsplan og Budget for det lokale miljøarbejde i 2015 under Miljøpunkt Amager. Miljøpunkt Amager har, på baggrund af Amager Vest Lokaludvalgs prioriteringer for indsatsområder indenfor miljøarbejdet, udarbejdet en detaljeret årsplan og budget for Årsplanen indeholder oversigter over bl.a. mål, metode, relevante samarbejdspartnere og succeskriterier for de enkelte indsatsområder. Der arbejdes med følgende indsatsområder: Grønne netværk, Grøn Bydel, Miljøambassadører og Klimatilpasning (alle fælles temaer for både Amager Øst og Vest), samt øvrige miljøaktiviteter i bydelen. LØSNING Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har behandlet sagen på sit møde den 4. november og indstiller at Årsplan og Budget for 2015 godkendes. ØKONOMI Indstillingen betyder, at udover det årlige drifttilskud til Miljøpunkt Amager, som lokaludvalget varetager for Københavns Kommune, afsætter lokaludvalget kr. af puljemidlerne i 2015 til det lokale miljøarbejde under Miljøpunkt Amager. BILAG Årsplan 2015_m_rettelser Rettelser efter behandling i arbejdsgruppe i Amager Øst Side 15

17 10. Henvendelse fra Islands Brygge Lokalråd vedr. busbetjening af Islands Brygge ( ) Lokaludvalget har modtaget en henvendelse fra Islands Brygge Lokalråd. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at 1) lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar på baggrund af forslaget fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. Lokaludvalget har modtaget en henvendelse fra Birger Petersen, der på vegne af Islands Brygges Lokalråd, ønsker at pege på nogle udfordringer med busbetjeningen af Islands Brygge. Henvendelsen handler om, at Lokalrådet påpeger et problem med den nuværende busbetjening. Lokalrådet mener, at der allerede idag er mange bryggeboere, der ikke har en god nok forbindelse til Metro eller bus, hvilket vil forværres i takt med indflytning i de kommende boligbebyggelser i Islands Brygge Syd samt Nokken. LØSNING Arbejdsgruppen for fysisk planlægning behandlede henvendelsen på sit møde den 4. november og foreslår at Islands Brygges Lokalråd inviteres til et kommende fysisk plan-møde, for at gå i dialog og mere i dybden med hvad udfordringerne og behovene er. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG 2014_busforslag til avlu (2) Side 16

18 11. Henvendelse vedr. Ørestad IF ( ) Lokaludvalget skal drøfte en henvendelse vedr. faciliteter og vilkår for foreningsidrætten i Ørestad. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at 1) lokaludvalget drøfter situationen for Ørestad IF, herunder forholder sig til om hvorvidt lokaludvalget vil gå yderligere ind i problematikken. Lokaludvalget modtag den 27. oktober en henvendelse fra en borger i Ørestad, Kasper Fabricius, der spørger om lokaludvalget er opmærksomme på at foreningen i øjeblikket oplever en række udfordringer med at få adgang til de lokale idrætsfaciliteter, samt at skabe og udvikle de nødvendige faciliteter til at rumme såvel de nuværende borgere, som de mange fremtidige beboere i Ørestad. Formanden for Ørestad IF har efterfølgende sendt et oplæg givet til DGI Storkøbenhavns bestyrelse og Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, der beskriver Ørestad IFs udfordringer. LØSNING Lokaludvalget drøfter situationen for Ørestad IF, herunder forholder sig til om hvorvidt lokaludvalget vil gå yderligere ind i problematikken. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Henvendelse vedr Ørestad IF Oplæg om idræt i Ørestad Ørestad Idrætsforening oktober 2014 Side 17

19 12. Udpegning af komité til Årets Skulderklap ( ) Lokaludvalget skal udpege en komité til indstilling af kandidater til prisen 'Årets Skulderklap'. Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) At lokaludvalget udpeger en komité til indstilling af kandidater til prisen 'Årets Skulderklap'. På lokaludvalgsmødet den 15. juni 2010 blev det vedtaget at indstifte den årlige pris 'Skulderklappet'. Prisen tildeles en person, forening, organisation eller en offentlig eller privat virksomhed, der i særlig grad har bidraget til at skabe netværk imellem bydelens borgere og dermed også har været med til at gøre Amager Vest til et godt sted at bo for alle. Prisen skal øremærkes til at gå til prisvinderens fortsatte arbejde. Sekretariatet har annonceret for prisen i de lokale medier, facebook samt på hjemmesiden, hvorfra det er muligt for borgerne at indstille kandidater til prisen. Sekretariatet har desuden uddelt flyers om Årets Skulderklap på Amagerbro Torv. Fristen for indstilling af kandidater er den 24. november 2013 kl. 12. LØSNING Lokaludvalget udpeger en komité blandt lokaludvalgets medlemmer. Komitéen skal, på baggrund af borgernes begrundelser for nomineringerne, udpege 3 kandidater til afstemning ved lokaludvalgsmødet den 16. december Prisvinderen udpeges af lokaludvalget på lokaludvalgsmødet den 16. december ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget besluttede d. 19. august 2014 at uddele prisen i 2014, og at bevilge kr. til projektet. Heraf går kr. til vinderen af Årets Skulderklap. Side 18

20 13. Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget tager meddelserne til efterretning. Meddelelser: a) Deadline for anmodning og aflevering af bilag vedr. IT-refusion for 2014 den 12. december til udvalgssekretæren. b) Deltagelse i Juleoptoget den 22. november kl. 16 -uddeling af lokaludvalgets flyer c) Arbejdsgruppen for kultur og fritid har svaret på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens efterlysning af gode idéer til at nedsætte københavnernes alkohol- og hashforbrug via 'Idéklinikken' (ide.kk.dk). Arbejdsgruppen har foreslåret, at antallet af alkoholbevillinger nedsættes - eller ikke stiger yderligere, fordi det, som det fremgår af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens videnspapir om alkohol, er dokumenteret, at udbudsregulerende indsatser mindsker alkoholforbruget. d) Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter en ny Agenda21 plan for de næste 4 år og arbejdsgruppen for fysisk planlægning har udpeget Erhardt Franzen til at deltage i en evaluering af den nuværende Agenda 21 på vegne af lokaludvalget. e) Orientering om administrativ afvisning af ansøgningen 'Miracle Kid', modtaget den 21. oktober Samme ansøgning blev tidligere i 2014 afvist af lokaludvalget. Arbejdsgrupperne Kultur og Fritid, SOS og Børn og Unge vurderede at ansøgningen omhandlede det samme projekt, som i den tidligere ansøgning. Derfor følges regulativet for lokaludvalg, der foreskriver at en sag kun undergives én behandling ( 10, stk. 3). Eventuelt BILAG Beslutning om IT-refusion Side 19

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.11.2014, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0233919) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, november 2014 (2014-0233919) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030) 2

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 17.03.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0067037) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, marts 2015 (2015-0067037) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.05.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0112193) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, maj 2015 (2015-0112193) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 21.04.2015, kl. 18:00 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0091804) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, april 2015 (2015-0091804) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 17.02.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0038250) 1 2. Orientering om lokaludvalgets anvendelse af puljemidler i 2014 (2015-0038250) 2 3. Status

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den 16.12.2014, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den 16.12.2014, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN for mødet den 16.12.2014, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0259335) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, december 2014 (2014-0259335)

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-68691) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning, genbehandling Teater

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 21.10.2014, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0206656) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, oktober 2014 (2014-0206656) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 19.05.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0112193) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, maj 2015 (2015-0112193) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser... FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N DAGSORDEN, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 17.06.2010 (2010-84839) 2. Meddelelser 17.06.2010 (2010-84839) 3. Bydelsplan 17.06.2010 (2010-84839) 4. Nørrebrogade

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den 20.01.2015, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den 20.01.2015, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.01.2015, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0010079) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, januar 2015 (2015-0010079)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Formål: Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen

Læs mere