Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Mandag den 17. august 2009 Kl i Byrådssalen Mødedeltagere: Anne-Mette Worch (V) Guri Bjerregaard (A) Jesper Henriksen (A) John Schmidt Andersen (V) Mads Bondo Dydensborg (B)

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 65 Skolestruktur Budgetlægning år Sag nr. 66 Fastlæggelse af konfirmationsforberedelse Sag nr. 67 Marbækskolen Ombygning Sag nr. 68 Sag nr. 69 Sag nr. 70 Orientering og Jægerspris Skole - Byggeri og etablering Udfordringsret, elevplaner Frokostordning i dagtilbud Sag nr. 71 Belægningstal for dagtilbud 2009 Sag nr. 72 Sag nr. 73 Sag nr. 74 Forældretilfredshedsundersøgelse og Børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet 2009 Udredning, visitation og hjemmetræning Meddelelser

3 Sag nr. 65 Skolestruktur Budgetlægning år Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: På Byrådsmødet den 25. marts 2009 vedtog Byrådet skolestruktur for Frederikssund By. Første store etape vil være arbejdet med ændringerne i forbindelse med område midt-nord, som iværksættes i år 2009 og forventes gennemført i år Formålet med denne sag er orientering om tidsplanen for ombygningerne på Marienlystskolen og Falkenborgskolen samt de afledte budgetkonsekvenser. Skolerne har ønsket at ombygningen af Marienlystskolen og Falkenborgskolen er helt færdige inden skolestart Hvis det skal være muligt, er det nødvendigt at opstarte processen med programmering og rådgiverudbudet nu, idet byggetiden er vurderet til at vare 19 måneder. Tidsplan: Revidering af skoleudbygningsplan for Marienlystskolen afsluttets 27/ Revidering af skoleudbygningsplan for Falkenborgskolen afsluttes 10/ Udbud totalrådgivning Marienlystskolen afsluttets 10/ Udbud til totalrådgivning på Falkenborgskolen godkendes 22/ Tilbud på totalrådgivning på Marienlystskolen godkendes 22/ Projekteringsfase opstartes i 2 faser hvor 10 klasse centeret er først. Tilbud på totalrådgivning på Falkenborgskolen godkendes 8/ Tilbud på idrætsfaciliteter vurderes af bedømmelses komite 8/ Totalentreprenør opstarter projektering og byggeproces på de 2 skoler dec Tilbud på hovedentreprise fase 1-10 klassecenter, Marienlystskolen jan Tilbud på hovedentreprise fase 2 Marienlystskolen januar 2010 Opstart byggeri idrætsfaciliteter feb Opstart byggeri 10 klassecenter Marienlystskolen feb Tilbud på hovedentreprise Falkenborgskolen marts 2010 Opstart byggeri Falkenborgskolen april 2010 Opstart byggeri fase 2 Marienlystskolen aug Byggeriet vil være afsluttet inden 1.august 2011 med undtagelse af ungdomsskolen på Marienlystskolen, der forventes af være afsluttet 1. januar Anlægsudgifterne er i 2010 vurderet til at udgøre 32,37 mio. kr. i 2010-prisniveau samt 23,12 mio. kr. i 2011.

4 På baggrund af den godkendte befolkningsprognose for 2009, der ligger til grund for budgetlægningen for 2010 er der udarbejdet en skoleprognose. I det eksisterende budget for skoleområdet er der budgetlagt med 94 klasser i 2009 og årene frem i Frederikssund by. Med den nye skolestruktur forventes der 91 klasser fra skoleåret 2011/2012. Klassetallet forventes at kunne reduceres yderligere svarende til i alt 89 i 2012 samt 88 i Driftsbesparelserne forventes således at udgøre -0,433 mio. kr. i 2011 (5/12- effekt), -2,134 mio. kr. i 2012 samt -2,843 mio. kr. i Tabel: Driftsbesparelser fra skoleåret 2011/2012 baseret på antal klasser: Antal elever Klasser, ny struktur Udgangspunkt er, at der et budgetlagt med 94 klasser i budget 2009, besparelse klasser: Ændring i antal klasser Ændring i antal elever Lønomk. pr. klasse: Budgeteffekt: (5/12 i 2011): Akkumuleret: Bevilling: Der søges om meddelelse af rådighedsbeløb på 32,37 mio. kr. i 2010 og 23,12 mio. kr. i 2011 til ombygning af Marienlystskolen og Falkenborgskolen. Driftsbesparelse på -0,433 mio. kr. i 2011, -2,134 mio. kr. i 2012 og -2,843 mio. kr. i Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: I kommuneaftalen for 2010 er der ikke aftalt et loft for de kommunale anlægsinvesteringer i 2010, men modsat en forventning om, at kommunerne realiserer et anlægsniveau på minimum 20 mia. kr. i Der udmøntes samlet set 4 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2010 til anlæg, som forudsætter kommunal medfinansiering krone for krone. Frederikssund Kommune modtager et tilskud på 32,115 mio. kr. Det betyder at der er forudsat et minimums anlægs-niveau på 64,229 mio. kr. på kvalitetsfondsområder (skole og idræt, daginstitutioner, ældre) for at undgå deponering. Frederikssund Kommune har ansøgt om låneadgang til investeringer på folkeskoleområdet på 50% af de samlede udgifter.

5 Indstilling: Direktøren for Opvækst, uddannelse og IKT indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler til de videre budgetdrøftelser for 2010, at 1. der afsættes rådighedsbeløb på 32,37 mio. kr. i 2010 og 23,12 mio. kr. i 2011 til ombygning af Marienlystskolen og Falkenborgskolen. 2. der indarbejdes driftsbesparelse i 2011 på -0,433 mio. kr., i 2012 på -2,134 mio. kr. og i 2013 på -2,843 mio. kr. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Oversendes til budgetdrøftelserne, inkl. udgifter til vedligeholdelsesefterslæb på 3,45 mill.kr. og ventilation på max. 7,9 mill.kr.

6 Sag nr. 66 Fastlæggelse af konfirmationsforberedelse Journal nr.: Lovgrundlag: Folkeskoleloven 53 >LBK nr 593 af 24/6/2009 Sagsfremstilling: Vedr. tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen på Marbækskolen og Solbakkeskolen. I Skibby- og Dalby-området er tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen tidligere foregået i et samarbejde mellem de lokale præster og skolerne i Skibby, Skuldelev, Ferslev og Dalby. På baggrund af den nye skolestruktur i området, er det nu kun Marbækskolen og Solbakkeskolen, der skal afsætte undervisningstid til konfirmationsforberedelse. Rammerne for tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelse er fastsat ved: Folkeskoleloven i 53 retsinformation.dk - LBK nr 593 af 24/06/2009 Undervisningsministeriets vejledning nr. 7 af 11. januar 1990: Vejledning om fastsættelse af tiden for konfirmationsforberedelsen. retsinformation.dk - VEJ nr 7 af 11/01/1990 Da skolerne og præsterne ikke umiddelbart kunne blive enige om placeringen af undervisningen for det kommende skoleår, henvendte menighedsrådene sig til Ole Find Jensen og Anne Mette Worch. Menighedsrådene fremførte tre ønsker til tilrettelæggelsen: 1. Fælles fastlæggelse af dag og tidspunkt for den konfirmationsforberedende undervisning mellem Marbækskolen og Solbakkeskolen. 2. En fastlæggelse, der skal være flerårig. 3. Der skal være tale om morgentimer. Skoleafdelingen behandlede herefter henvendelsen. Der blev afholdt et møde mellem skolerne, menighedsrådene og præsterne. På baggrund heraf og de rammer vejledningen angiver, tilrettelægges konfirmationsforberedelsen på de to skoler som flg.: I de kommende to år tilrettelægges 2 lektioners konfirmationsforberedelse som en samlet morgenblok. Blokken lægges på den samme ugedag på Marbækskolen og Solbakkeskolen.

7 De fire menighedsråd betaler den ekstra kørselsudgift, der er forbundet med at 7.klasserne på de to skoler skal møde til tredje lektion en dag om ugen i 40 uger. I de kommende to år igangsættes en proces i Frederikssund Kommune, hvis mål er at udarbejde retningslinier for tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen i kommunen. I denne proces sikres det, at såvel skoler som menighedsråd høres om deres synspunkter til sagen. Menighedsrådene er blevet orienteret om den fremtidige tilrettelæggelse ved brev. Skoleafdelingen er af den opfattelse, at menighedsrådene er tilfredse med aftalen. Hvis de er uenige, kan de rette henvendelse om en forhandling til byrådet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Budget og Analyse har ingen kommentarer, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser. Direktøren for opvækst uddannelse og IKT indstiller overfor Opvækst og Uddannelsesudvalget at orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning hvad angår skoleåret 2009/10. Udvalget ønsker, at processen med at udarbejde retningslinier fremskyndes, således at de kan få virkning fra skoleåret 2010/11. Bilag: Notat med administrativ afgørelse klageskrivelsen

8 Sag nr. 67 Marbækskolen Ombygning Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: I budget 2008 er der afsat 6.3 mio. kr. i 2009 og 6.3 mio. kr. i Herudover er der ansøgt og bevilliget 2 mio. kr. fra pulje til renovering af naturfagslokaler. Første fase af renoveringen på Marbækskolen rummer renovering af blok 9 og 11: Blok 9 Blokken rummer bibliotek, 3 faglokaler, samt træsløjd i kælder. I projektet vil de 3 faglokaler blive totalt renoveret og der bliver etableret et auditorium, Alle faglokalerne vil få nyt inventar, nye installationer, isolering af loft og nye overflader. Samtlige indvendige tagnedløb vil blive udskiftet, da der har været problemer med utætheder flere steder. Desuden er den pædagogiske opdatering tænkt ind, således at der sker en åbning mellem faglokalerne og ud mod gangen. Blok 11 Blok 11 indeholder dels et stort fællesrum, dels en række klasselokaler på hver side af en midtergang. Renoveringen består i at udskifte alle gulve og male alle overflader. Desuden vil alle klasselokaler få nye lofter med ny belysning. Den pædagogiske opdatering af klasselokalerne består i, at der etableres en dobbeltdør mellem parvise klasselokaler, således at samarbejdet på tværs af klasserne bliver nemmere. Endvidere vil der blive åbnet ud til den fælles gang, med vinduer for at få bedre gennemlyste lokaler, og for at få skabt en åbenhed i området. IT lokalet vil blive flyttet, og vil blive placeret sammen med fællesrummet. Der etableres en dobbelt glasdør så lokalet visuelt bliver integreret med fællesrummet. Indeklimaet bliver forbedret i klasselokalerne, idet der etableres et nyt ventilationsanlæg, som opfylder de nutidige krav til indeklimaet. Lofterne bliver isoleret, og der skabes en tæt membran, hvilket skal forhindre træk fra lofterne. Samtlige indvendige tagnedløb vil blive udskiftet, da der har været problemer med utætheder flere steder.

9 Udbud Licitationen blev afholdt den 18. juni 2009 kl Alle 5 indbudte entreprenører afleverede deres tilbud, tilbuddene blev gennemgået og alle kunne have indflydelse på licitationsresultatet. Det lavestbydende tilbud blev yderligere gennemgået og blev indstillet til at udføre arbejdet, accept er underskrevet og garanti er fremkommet. Arbejdets stade Arbejdet opstartede den og nedriver er 95% færdig med at nedrive inventar, gulve og lofter. Tømrer er opstartet med at efterisolerer lofterne og med at etablere en tæt membran Smed har opsat 8 ud af 16 tagnedløb, således at vi i fremtiden har sikret en bedre løsning på tagafvandingen. Hele renoveringen af blok 9 og 11 forventes afsluttet i uge 43, med forbehold for tidsfristforlængelse i forbindelse med skimmel renoveringen. Skimmel / råd I forbindelse med nedrivningen er der konstateret skimmel flere steder i blok 9 og 11 og partielt råd i tagkonstruktionen. Entreprenørfirmaet er opstartet med at rengøre alle flader, der er konstateret skimmel på, og vil efterfølgende fjerne skimmel ved 3 håndvaske samt reparere tag for råd, således at bygningen også renoveres for skimmel og råd. Omkostningen for dette forsøges indeholdt under uforudsete udgifter. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen. Direktøren og Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller overfor Opvækst og Uddannelsesudvalget at orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Videresendes til økonomiudvalget og byrådet til orientering.

10 Sag nr. 68 Orientering og Jægerspris Skole - Byggeri og etablering Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Byggeprocessen Projekteringen af skolen varede fra den til den I den periode blev der afholdt fire møder med arkitekten. Der var nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe bestående af interessenter fra både skole, SFO og junior- og ungdomsklubber. Der blev nedsat en del interne arbejdsgrupper, der løbende kom med input til processen. Mange ønsker til og visioner for byggeriet er blevet opfyldt: Hver årgang har fået projektrum På begge matrikler er der kommet lys og gennemsigtighed med større glaspartier Flere køkkener er etableret til afdelingerne SFOen er blevet lys og rummelig Specialklasserne har fået egne rum tilknyttet afdelingerne God kabling til IT-netværk på hele skolen Nogle udfordringer blev ikke løst i byggefasen: Ungdomsskolen er fortsat på nr. 90 det var ønsket, at den skulle flytte med til nr. 100 Mellemtrin og overbygning er meget trængt på nr. 100, faglokaler udnyttes i alle skemapositioner, det medfører et meget stort slid og virker ufleksibelt. Der savnes mødelokaler for team og samtaler og et stort fælles møderum. Administrationen er delt på to matrikler. Udfordringer i byggeprocessen: Det var vanskeligt at bygge om og holde skole på samme tid. Ledige lokaler i andre kommunale bygninger fx Vester Mose og Stenhøj/Karolinehøj SFO blev udnyttet til undervisning om formiddagen. Tre lærere og nogle elever, var fysisk generet af at skulle være på skolen under byggeriet. Legeplads, bibliotek og projektlokaler har været meget længe undervejs, blandt andet på grund af nyindkøb af inventar. Det har medført en del utilfredshed.

11 Sammenlægningen til Jægerspris Skole. To medarbejdergrupper blev til en: Der er afholdt to pædagogiske internater i 2007 og i Den samlede lærergruppe har deltaget i begge arrangementer. I nummer to internat deltog SFO personalet også. Medarbejderne har i hele processen været positive overfor at skulle arbejde på en større skole. De kan se flere muligheder for faglig sparring og nye kolleger. Der blev udarbejdet en drejebog, som blev brugt som en fælles huskeliste det virkede godt. På det første internat kunne den enkelte medarbejder give udtryk for fremtidsønsker til afdeling mm. Ved den senere fordeling af medarbejderne blev de fleste ønsker opfyldt. Der var enighed om, at principperne for teamdannelse var, at lærerne skulle blandes fra de to tidligere skoler. På de to pædagogiske internater blev der igangsat processer, der skal føre skolen frem til et fælles nyt værdisæt og en vision for skolens virksomhed. Sammenlægning af 6 fritidshjem til én SFO: SFOen på nr. 90 var klar til indflytning ca. d Alle SFOerne flyttede ind samtidig. Det var en vanskelig proces, SFOerne udtrykte, at de kendte hinanden, men det var ganske nyt at arbejde sammen i nye lokaliteter, pakke inventar ud, indrette nye lokaler og værksteder, samle nye møbler og finde nye arbejdsgange. I en uge blev timer i skolen aflyst, således at SFO-personalet kunne få tid til at tale god praksis igennem. Sammenlægningen medførte stor usikkerhed hos forældrene. Der var kritik af afkrydsningssystemer, manglende indhegning af legeplads m.v. Børnene trives i de nye rammer. Principper for teamdannelse og samarbejdet mellem pædagoger og lærere: Fagfordeling og skemalægning er for det kommende skoleår planlagt i hver afdeling for sig. Det virker sårbart. Der er sandsynligvis nogle rationelle gevinster, som man ikke får indfriet, når opgaven skal løses indenfor egne ramme. Hver klasse er i SFOen tildelt en klassepædagog. Det er en udfordring at få udviklet gode teammøder, årgangsmøder, skole-hjemsamtaler med deltagelse af både lærere og pædagoger. Klassedannelser: Alle klasser under 9. klasse blev dannet på ny. Skolebestyrelsen udarbejdede principper for klassedannelsen. Der var krav om at gennemføre nogle sociale arrangementer på hvert klassetrin, således at eleverne lærte hinanden at kende på tværs af de to skoler. De nye klasser blev meldt ud i ugen inden sommerferien på samme tid på de to skoler. Der var ca. 30 forældreklager over de nye klasser. Enkelte klasser har haft en svær start. I langt de fleste klasser er det gået rigtig godt.

12 Jægerspris Skole år 0: Skolen har gået på vejen, mens man har lagt den, det har givet mange udfordringer undervejs. Der er nu fundet en praksis for rigtig mange ting. Inden år 0 var man på skolen meget optaget af, at skolen skulle være én skole. Hver afdeling måtte ikke blive en skole for sig. År 0 har vist, at det ikke er så enkelt. Næste år lægges der op til, at hver afdeling bliver langt mere selvstændig: Egen fagfordeling, egen vikardækning, egne traditioner, egen møderække m.v. Det fælles vil være fagudvalgene, udviklingsgruppen, pædagogisk råd, pædagogiske dage og lærermøderne som stadig fungerer på tværs. Kultursammenlægning: Principper og retningslinier er blevet drøftet på ny, der er blevet mulighed for at finde en ny fælles praksis. På skolen er der oprettet et Trivselsudvalg som planlægger forskellige aktiviteter for at samle personalet. Energien er blevet brugt indadtil det bliver ligesom en slags pionervirksomhed. Lærerne fremhæver det sociale fællesskab som noget godt. Det gode teamsamarbejde m.m. Lærerne drøfter meget den rummelige skole. Der er opstået nye uforudsete elevproblematikker, det giver yderligere grobund til disse drøftelser. Fremtiden år 1 Udfordringer og arbejdsopgaver til år 1.: Gode erfaringer og praksis skal udnyttes til udarbejdelse af fælles arbejdsgange og retningslinier. Kommunikation internt og eksternt et vigtigt indsatsområde. Udarbejdelse af en god praksis for overgang fra afdeling til afdeling på skolen. Fra pionervirksomhed til udadvendt skole. Der skal åbnes til verden igen. Der skal fortsat arbejdes med en fælles kultur. Det skal aftales, hvilken kompetence afdelingen har alene, og hvilke ting der skal aftales for hele skolen. Der skal fokus på de opgaver klasseteamet og årgangsteamet løser. Der skal arbejdes med SFO og indskoling indhold. Udarbejdelse af tydeligere beskrivelse af ledelsesstrukturen, arbejdsfordeling og arbejdsgange i ledelsen. Økonomi Byggeregnskabet er endnu ikke afsluttet, men det forventes at den samlede økonomi holdes indenfor rammen Bevilling: Ingen

13 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi og Analyse har ingen kommentarer til orienteringssagen. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller overfor Opvækst- og uddannelsesudvalget at orienteringen tages til efterretning Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Videresendes til økonomiudvalget og byrådet til orientering.

14 Sag nr. 69 Udfordringsret, elevplaner Journal nr.: Lovgrundlag: Folkeskoleloven 13 Bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen af 23. juni Sagsfremstilling: Skolernes arbejde med elevplaner foregår på alle skoler efter fælles rammer vedtaget af Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 7. maj I henhold til bekendtgørelsens 3 skal elevplanen indeholde oplysning om resultater af den løbende evaluering af undervisningen i alle fag. Ifølge de fælles rammer skal elevplanen være et dynamisk værktøj, og dialogen om den skal: Styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen Styrke samarbejdet mellem hjem og skole Bidrage til at kvalificere drøftelsen af hvordan skole og forældre kan støtte elevens videre udvikling. Som et led i regeringens kvalitetsreform arbejdes der med en afbureaukratiseringsreform. Derfor har regeringen i samarbejde med KL og Danske Regioner iværksat en udfordringsret, hvorunder bl.a. kommunale institutioner kan ansøge om dispensation fra gældende regler for at afprøve nye måder at gøre tingene på. På den baggrund ansøger skolerne i Frederikssund Kommune dispensation fra 3 i bekendtgørelsen om elevplaner i folkeskolen for at afprøve, hvordan målet med elevplanerne kan nås samtidig med, at kravet om, at elevplanerne skal omfatte alle fag, frafaldes. Forsøgets formål er at undersøge, om skolerne, ved at fravige bekendtgørelsens krav om at elevplanerne skal omfatte alle fag hver gang, opnår bedre fokus på centrale elementer i hver enkelt elevs udvikling, og dermed giver elevplanen en reel funktion som dynamisk og operativt værktøj. Det er samtidig hensigten at opprioritere den fremadrettede del af elevplanen, så det bliver de fremtidige mål og tiltag, der er tyngdepunktet i elevplanerne. Formålet med denne prioritering er at styrke den del at elevplanens funktion der ifølge 2 i bekendtgørelsen om elevplaner hedder at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse. For at sikre kvaliteten i den proces, der fører frem til beslutningen om, hvilke fag, der skal beskrives i hver enkelt elevs elevplan, foreslås følgende fælles rammer:

15 De fælles rammer for arbejdet med elevplaner, som blev vedtaget i Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 7. maj 2007 er fortsat gældende med de i det følgende nævnte ændringer og bemærkninger: Skolens ledelse udarbejder vejledning for lærerteamenes udvælgelse af fag og temaer til elevplanerne. For at give elevplanerne fokus og retning udvælger lærerteamet, for hver enkelt elev, hvilke fag og personlige/sociale/udviklingsmæssige temaer, der skal behandles i den kommende elevplan. Udvælgelsen af relevante fag og temaer skal foregå: - i overensstemmelse med skolens vejledning - på baggrund af lærerteamets vurdering af elevens faglige og sociale udvikling - i forlængelse af dialogen med eleven om den løbende evaluering - i forlængelse af dialogen med forældrene om elevens skolegang Ansøgning om udfordringsret skal sendes til Indenrigs- og Socialministeriet, der ekspederer sagen videre til relevante ministerier og KL. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Budget har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget at: 1. Udvalget godkender, at ansøgningen videresendes til Indenrigs- og Socialministeriet. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Godkendt. Fælles rammer i forsøgsperioden - bilag til ansøgning Gældende fælles rammer for arbejdet med elevplaner Ansøgningsskema udfordringsret, elevplaner Bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen

16 Sag nr. 70 Frokostordning i dagtilbud Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Dagtilbudsloven Folketinget vedtog den 25. november 2008 en ændring af Dagtilbudsloven der betyder, at alle dagtilbud senest den 1. januar 2010 skal tilbyde børn tilmeldt dagtilbud et sundt frokost måltid hver dag. Efter forhandlinger mellem KL og Regeringen er fristen senere blevet udskudt til 1. januar Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede den 4. maj 2008 at sende opgaven i udbud på baggrund af et udarbejdet udbudsforslag. Udbudsfristen fastsattes til 29. juni Der er indkommet to tilbud. Administrationen har gennemgået tilbuddene og er kommet frem til, at ingen af de indkommende tilbud lever op til de krav som kommunen stiller til en kommende leverandør af mad til kommunens ca børn. Der henvises til bilag, hvor de enkelte punkter i tilbuddene er sammenstillet med administrationens kommentarer. Afdelingen for Dagtilbud skal på den baggrund anbefale udvalget at forkaste de to indkommende tilbud. Der er med budgetvedtagelsen for 2009 vedtaget en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010, som skal finansieres ved øget forældrebetaling, når madordningen etableres. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Med aftalen for 2009 åbnedes mulighed for at hæve forældrebetalingen fra 25% til 30% til finansiering af obligatoriske madordninger i alle daginstitutioner. I aftalen for 2010 tilføres 400 mio. kr. som løft af bloktilskuddet udover niveauet fra sidste års aftale. Indførelsesdata udskydes til 1. januar 2011, men indførelsen kan ske gradvist i løbet af 2010, hvorefter kommunen får udbetalt sin andel af de 400 mio. kr. samt ret til at hæve taksten til 30%. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller, at; 1. udvalget forkaster de indkommende tilbud 2. udvalget drøfter hvordan der arbejdes videre med implementering af madordningen Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Drøftes på budgetseminar.

17 Sag nr. 71 Belægningstal for dagtilbud 2009 Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Dagtilbudsloven Afdelingen for Dagtilbud har i juli måned opgjort belægningstal for kommunens dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Opgørelsen tager udgangspunkt i faktuelle tal for perioden 1. januar til 31. juli samt i skønnede tal for perioden 1. august til 31. december. Sidstnævnte skøn tager udgangspunkt i kendte ventelistebørn. På 0-2 års området viser opgørelsen en udnyttelse af vuggestuekapaciteten på 119,28 % svarende til en overbenyttelse på 91 pladser samtidig med at udnyttelsen af dagplejekapaciteten er på 70,92 % svarende til en underbenyttelse på 185 pladser. De store udsving på 0-2 års området skyldes primært at udbud og efterspørgsel trods et faldende børnetal ikke har været tilpasset siden kommunesammenlægningen, samt det forhold, at det trods adskillige forsøg og initiativer ikke har været muligt at rekruttere dagplejere. Således har vi i dag et udbud på 463 dagplejepladser og ikke som forudsat i normeringen 637 dagplejepladser, hvorfor den reelle udnyttelsesgrad er på 98 %. På 3-5 års området er der en belægning på 97 % svarende til en underbelægning på 51 pladser. Ingen Budget og Analyse har ingen kommentarer til orienteringssagen. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller at; Orienteringen tages til efterretning Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Bilag: Belægning 2009

18 Sag nr. 72 Forældretilfredshedsundersøgelse og Børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet 2009 Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Dagtilbudsloven For anden gang er der gennemført en samlet undersøgelse af børnenes trivsel i børnehaverne og forældrenes tilfredshed med dagtilbud i Frederikssund Kommune. Trivselsundersøgelsen: Trivselsundersøgelsen er gennemført ved hjælp af et samtaleark fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum), som børnehavebørnene har udfyldt i samarbejde med deres forældre. Der er i år lavet forkortet skema til brug for de tre-årige børn. Generelt viser børnenes svar sammenlignet med sidste år, at: De positive svar er enten lige så mange eller flere end de var sidste år. Eneste undtagelse er at det er blevet en smule mindre rart at spise sammen i børnehaven. Der er en markant stigning i de positive svar på spørgsmålene kan du lide de andre børn og tror du, de andre børn kan lide dig. Der er en stigning i antallet af børn, der føler sig drillet og samtidig et fald i antallet af børn, der synes, at de selv driller. Der er markant færre børn, der synes, de bliver skældt ud men lidt flere, der synes, at de bliver skældt ud nogle gange. De tre-åriges svar fordeler sig stort set som de ældre børns svar blot er de spørgsmål for spørgsmål mere positive. Det samlede resultat af undersøgelsen i hver enkelt institution er genstand for en samtale mellem institutionens leder og Dagtilbudschefen. Hvert barns udfyldte samtaleark kan anvendes i institutionens evalueringsarbejde samt som grundlag for en forældresamtale. Et dalende antal svar fra i 2008 til 910 i 2009 samt kommentarer fra enkelte forældre tyder på, at der spørges om det samme, for meget og for ofte. Det anbefales derfor, at der udarbejdes en kortere version af samtalearket, som i de kommende år præsenteres for de 4-årige børnehavebørn. En sådan ændring vil desuden frigøre ressourcer hos enheden for Dokumentation, Evaluering og Udvikling til dialog med institutionerne om gennemførelse af supplerende kvalitative undersøgelser af børnenes trivsel.

19 Tilfredshedsundersøgelsen: Forældretilfredshedsundersøgelsen blev gennemført i form af et elektronisk spørgeskema, som forældrene kunne udfylde i marts/april måned i Koder til adgang til spørgeskemaet modtog forældrene pr. brev i deres barns institution. Hovedresultatet er at den generelle tilfredshed med dagtilbuddet er steget med 8% for dagplejen og 10% for institutionerne Dagpleje Daginstitutioner % 99% 73% 83% Som noget nyt spørges der i år ikke alene til forældrenes tilfredshed, men også til forældrenes vurdering af, hvor vigtigt det er, at institutionen har en kendt pædagogisk målsætning samt hvor vigtigt arbejdet med de fem læreplanstemaer er. 82% af forældrene mener, at det er vigtigt at kende institutionens pædagogiske mål og 83% synes, at det er vigtigt, at man kan se sammenhæng mellem mål og den daglige praksis. Samtidig kender kun 67% af forældrene deres institutions pædagogiske målsætning og kun 61% af forældrene oplever, at målene kendetegner den daglige praksis. Tallene tyder på, at institutionerne har vigtig opgave i at synliggøre og formidle deres pædagogiske målsætning og målenes relation til det daglige arbejde. Forældrene prioriterer klart børnenes sociale, motoriske og sproglige udvikling meget højt og det er også de tre udviklingsområder, som forældrene mener at institutionerne bidrager mest til. 84% af forældrene synes at børnenes kendskab til naturen er vigtig, men kun 63% af forældrene angiver, at institutionen bidrager på dette område. 77% af forældrene synes, at børnenes læring om kulturelle udtryksformer er vigtig, men kun 53% af forældrene angiver, at institutionen bidrager på dette område. Der er indkommet 359 forældrekommentarer. Mange kommentarer går på konkrete forhold i de enkelte institutioner. Generelt fordeler forældrenes kommentarer sig på følgende emner: Ønske om bedre personalenormering Ønske om bedre forældreinformation fra institutionerne, herunder ønske om forældresamtaler. Ønske om flere aktiviteter helst udendørs og kropsaktive Den kommende madordning bliver maden god nok? Ønske om afskaffelse af lukkeuger i sommerferien Det samlede resultat af tilfredshedsundersøgelsen i hver enkelt institution er genstand for en samtale mellem institutionens leder og chefen for afdelingen for dagtilbud.

20 Antallet af besvarelser er dalet fra 793 til 548 i daginstitutionerne og fra 119 til 95 i dagplejen. Der er formodentlig følgende hovedårsager til den lave og dalende svarprocent: Når der kun er et år imellem hver undersøgelse, synes mange forældre, at de svarer på det samme igen og igen. Når der kun er et år mellem hver undersøgelse, kan forældrene ikke nå at se effekten af de eventuelle generelle ændringer, som forrige undersøgelse gav anledning til før de spørges igen. Mange aktører spørger forældre om mange ting, hvilket kan give en vis ligegyldighed over for endnu et spørgeskema. Der er derfor grund til at overveje form og indhold af fremtidens tilfredshedsundersøgelser. Afdelingen for dagtilbud og enheden for Dokumentation, Evaluering og Udvikling (DEU) anbefaler derfor, at gennemførelsen af en årlig bredt anlagt tilfredshedsundersøgelse indstilles. De to gennemførte undersøgelser giver et nogenlunde ens billede af forældrenes tilfredshed og gennemførelse af en ny undersøgelse af samme type i 2010 kan forventes at få en meget lav svarprocent. Det anbefales at gennemføre undersøgelser om specifikke emner, fx at spørge forældrene om deres indstilling til et forslag om en påtænkt konkret ændring eller forældrenes tilfredshed med en gennemført ændring. Det anbefales desuden, at institutionerne lokalt i deres evaluering- og udviklingsarbejde arbejder med modeller for kortlæggelse af forældrenes syn på kvaliteten af institutionens arbejde. I den sammenhæng er det muligt for institutionerne at trække på individuel rådgivning fra DEU. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Budget og Analyse har ingen bemærkninger til orienteringssagen. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller at; orienteringen tages til efterretning Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning.

21 Sag nr. 73 Udredning, visitation og hjemmetræning Journal nr.: Lovgrundlag: Serviceloven, 32 Sagsfremstilling: Med lov nr. 549 af 17. juni 2008 om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler mv. ændres 32 om visitation af handicappede børn til specialtilbud og Friskolelovens 34 om hjemmehjemmeundervisning, specialpædagogisk rådgivning mv. Sagsfremstillingen vedrører ændring af servicelovens 32. Lovændringen medfører en række nye vilkår for kommunens visitation til specialtilbud for børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, hvor hjemmetræning er at betragte som en ny type specialtilbud. Den nye lov stiller krav om, at udredning af børnenes behov for hjælp og støtte skal foretages af et tværfagligt visitationsudvalg. Det tværfaglige visitationsudvalg kan sammensættes ad hoc i forhold til barnets funktionsnedsættelse. Der stilles generelt krav om større forældresamarbejde og om muligt inddragelse af barnet eller den unge i udredningsfasen. Lovændringen giver mulighed for at forældre under visse betingelser får ret til at hjemmetræne deres barn helt eller delvist og modtage støtte hertil i form af lønkompensation samt udgifter til hjælpere, træningsredskaber, kurser mv. op til et loft på kr. årligt. Kommunerne får refunderet 50% af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste (lønkompensation). Der ydes ingen refusion på udgifter til dækning af træningsrelaterede udgifter. Som udgangspunkt skal alle børn i ovenstående målgruppe på baggrund af en vurdering fra et tværfagligt team tilbydes et offentligt tilbud, som kan imødekomme barnets behov for udvikling, såvel fysisk som psykisk. Ønsker forældrene ikke at benytte et sådant tilbud, helt eller delvist, har de mulighed for at søge om at hjemmetræne barnet, ligeledes helt eller delvis. Loven giver således mulighed for kombinationstilbud, så barnet både kan gå i dagtilbud og få hjemmetræning.

22 Betingelserne for at kunne godkende et hjemmetræningsforløb er følgende: - Den foreslåede metode skal imødekomme barnets behov - En vurdering af familiens samlede situation og forældrenes personlige ressourcer skal konkludere, at forældrene kan påtage sig at træne barnet - Hjemmetræningen skal være dokumenterbar og virkningen skal kunne vurderes. Træningen behøver ikke at foregå efter konventionelle metoder og kommunen har ikke en rådgivningsforpligtelse i forhold til de enkelte træningsmetoder Hvis et hjemmetræningsforløb godkendes har kommunen en forpligtelse til at udarbejde en handleplan herunder mål og tidsperspektiver, som kan danne grundlag for 4 årlige opfølgninger samt 2 tilsyn. Herudover forpligtes kommunen at yde specialpædagogisk bistand og rådgivning i hjemmet. Opfølgningen skal vurdere, dels barnets resultater, og dels familiens situation. Den skal relateres til handleplanen og danne grundlag for evt. justeringer eller ophør. Tilsynene skal vurdere barnets udvikling og trivsel, og i vurderingen af hjemmetræningen skal indgå en vurdering af familiens og søskendes trivsel som helhed. Tilsynsrapporten skal resultere i en rapport med begrundet indstilling om fortsættelse eller ophør af hjemmetræningen. Herunder kan forekomme forslag til behov for justering af hjemmetræningen eller revisitering af barnet til andet tilbud. Som noget nyt skal der, som grundlag for visitation fremover udarbejdes en socialfaglig undersøgelse iht. lov om social service. Økonomi Der vil som følge af lovændringen være udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, træningsredskaber, hjælper mv., samt lønudgifter til tværfaglig udredning, tilsyn, opfølgning mv. Det er vanskeligt at vurdere den fremtidige økonomiske udgift til lovændringen. Med udgangspunkt i at forvaltningen i 2009 (indtil nu) har behandlet 1 ansøgning, tages der udgangspunkt i, der i 2010 vil være 2 bevilling og i 2011 og fremefter 3 bevillinger. Da grundlaget for ovennævnte vurdering rummer en betydelig usikkerhed, foreslås det, at udvalget følger udviklingen inden for området ved en redegørelse, første gang om ét år. Bevilling: Ingen i Bevillingen for indgår som en del af lov- og cirkulæreprogrammet.

23 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: I 2009 finansieres udgifterne inden for det vedtagne budget bl.a. finansieret af forventede mindreudgifter i forbindelse med "familiehuset" i Forventede udgifter for bliver behandlet som en del af lovog cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder nye initiativer, som kommunerne er blevet kompenseret for i økonomiaftalen for Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget at: 1. Orienteringen tages til efterretningen 2. At Opvækst- og uddannelsesudvalget følger udviklingen inden for området ved en redegørelse, første gang om ét år. Forventede merudgifter for indarbejdes i budgettet som en del af lov- og cirkulæreprogrammet. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning.

24 Sag nr. 74 Meddelelser Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Meddelelse udsat fra udvalgsmødet den 8. juni 2009 Skoleafdelingen orienterer om, at man administrativt har afgjort den første borgerklagesag om skoleflytning, efter udvalgets fastsættelse af kapacitetsgrænsen på "25" elever jf. afsnit 3.2 i bilag til skolestyrelsesvedtægten. Bilaget til skolestyrelsesvedtægten blev godkendt af udvalget den 5. november Undervisningsministeriets orientering om ændring af lov om folkeskolen fra 2005 medsendes til udvalgets orientering. Nye meddelelser: 1. Formanden meddeler, at hun, jf. styrelseslovens 22 den 24. juni 2009 traf beslutning om at igangsætte solafskærmninger på Græse Bakkebyskolen. Grundlaget for afgørelsen var administrationens notat af 24. juni 2009, der medsendes som bilag. Formanden fortalte efterfølgende byrådet om sin beslutning på byrådsmødet den 24. juni 2009 under byrådets behandling af dagsordenens pkt. 103: Frigivelse af anlægsmidler på Idrætsområdet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: - Skoleafdelingen orienterede om konkret sag om udgifter til transport, når forældre vælger anden skole end distriktsskolen. - Afdelingen for dagtilbud orienterede om økonomiske konsekvenser af sommerferielukning i uge 29 og Der afholdes dialogmøde på dagtilbudsområdet den 28. september og på skoleområdet den 2. november. Rekapitulation af Anlægssagen Græse Bakkebyskolen etape II

25

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5 REFERAT mandag den 7. januar 2008 kl. 15.00 i mødelokale F5 mødet indledes i Byrådssalen med fællesmøde med institutionslederne Mødedeltagere: Anne-Mette Worch, Jesper Henriksen, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget

Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget Mandag den 02. marts 2009 Kl. 15.30 i F2, Frederikssund Mødedeltagere: Anne-Mette Worch (V) Guri Bjerregaard (A) Jesper Henriksen (A) John Schmidt Andersen

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Mandag den 06. september 20 Kl. 15.30 i F 7 Mødedeltagere: Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16.

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16. Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 10. september 2001 kl. 16.30 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester, Mogens

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 8 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

FURESØ KOMMUNE REFERAT

FURESØ KOMMUNE REFERAT FURESØ KOMMUNE Børneudvalg 7. februar 2007, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Mødelokale 14 F, (mødelokalet ved det tidligere borgmesterkontor) Administrationsbygning 2, Rådhustorvet 2, Farum Medlemmerne mødte. Berit

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Projektet vil afprøve en fleksibel anvendelse af ressourcer mellem magistratsafdelingerne til gavn for det enkelte barn.

Projektet vil afprøve en fleksibel anvendelse af ressourcer mellem magistratsafdelingerne til gavn for det enkelte barn. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 3. september 2015 ABA som Investeringsprojekt for

Læs mere

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008 Tre Ege Skole -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 9. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 7. september 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 9. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 7. september 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 9 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 7. september 2006. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.00. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere