Miljøredegørelse 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2016"

Transkript

1 Miljøredegørelse Et samarbejde om miljøforhold

2 Side 2 Miljøredegørelse OPLYSNINGER OM TANACO INDLEDNING BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE MILJØPOLITIK MILJØKORTLÆGNING KRAV TIL LEVERANDØRER PRODUKTER RÅVARER ENERGIFORBRUG VANDFORBRUG SPILDEVAND UDLEDNINGER TIL JORD LUFTFORURENING AFFALD OG GENANVENDELSE LUGT, STØJ ELLER VIBRATIONER UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER RISIKO SOCIAL ANSVARLIGHED MÅL OG HANDLINGSPLANER...13

3 Side 3 1 Oplysninger om Tanaco Virksomheden: Tanaco Glentevej 11, 6705 Esbjerg Ø Tlf: Fax: CVR-nr.: P-nr.: Branchebetegnelse og kode: Engroshandel med kemiske produkter Hovedaktivitet: Væsentlige biaktiviteter: Listepunkt: Tilsynsmyndighed og miljøsagsbehandler: Handel af bekæmpelsesmidler Produktion og rådgivning D201 Esbjerg Kommune Antal ansatte: Ansvarlig ledelse og miljøansvarlig: Direktøren: Kim Lauridsen Miljøansvarlig: Raimonda Kerpaite Forrige miljøredegørelse: Miljøredegørelse 2015 Redegørelsen omfatter perioden: Kortlægning: 2015 Handlingsplan: 2016 Miljøredegørelsen udarbejdes og afleveres årligt Oplysninger om evt. miljøgodkendelser og spildevandstilladelser: Tanacos miljøgodkendelse er under revurdering

4 Side 4 2 Indledning Dette er Tanaco s anden miljøredegørelse, som er udarbejdet af Tanaco s miljø- og arbejdsmiljøgruppen (Miljø- og AMO). Miljøredegørelsen beskriver status på Tanaco s miljøindsats i 2015 og nye mål og handlingsplaner for Redegørelsen er opbygget således at sidste års miljøindsats på de forskellige områder beskrives i separate afsnitter, idet opsummering af resultaterne og næste års mål er beskrevet i slutning af redegørelsen. Miljødata til redegørelsen er samlet ved at få dem sendt direkte fra leverandørerne eller hentet fra Tanaco s internt system. Af hensyn til konkurrence og virksomhedens vækst har Tanaco valget at anvende nøgletal indekseret pr. årlig omsætning. Nøgletallet er beregnet ved hjælp af følgende formel: Nøgletal = årlig forbrug indekstal Hvor indekstallet er en procentdel af Tanaco s omsætning på bagrund af et valgt basisår. I miljøredegørelsen har vi valgt at anvende året 2014 som basisår og et indekstal, der starter på 100. I 2015 steg Tanacos indtægt med 13 % i forhold til 2014, derfor blev indekstallet for 2015 lig med Beskrivelse af virksomheden Indtil primo 2016 har Tanaco været en familieejet virksomhed som på trods af sin mindre størrelse var en af de førende distributører af produkter til skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelse i Danmark og resten af Skandinavien. I dag er Tanaco en del af Plesis Ltd, en britisk virksomhed som udvikler, producerer og sælger bekæmpelsesmidler til hele Europa. Ved at være en del af Pelsis Ltd. kan Tanaco nu yde endnu bedre service til eksisterende kunder og skærpe sin position på det europæiske marked. Tanaco er stadigvæk baseret på Glentevej 11 i Esbjerg. Ejendommen består af en administrations- og en lagerbygning. Lagerbygningen rummer også to mindre aftapningstanke og en blandingstank. Aftapningstankene benyttes til mindre aftapningsopgaver, hvor færdiblandede produkter aftappes i mindre emballager. Blandingstanken anvendes til korn imprægnering med bromadiolion. Produktionen udgår kun en lille del af Tanacos aktiviteter, da de fleste produkter allerede ankommer færdigblandet og færdigpakket på Tanacos lager. På grund af større kemikalieoplag er Tanaco omfattet af bl.a. risiko- og miljøgodkendelsesbekendtgørelsen. For at sikre at arbejdet hos Tanaco udføres miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt og de gældende bekendtgørelses krav er opfyldte, er der oprettet en miljø- og arbejdsmiljøorganisation, som består af en formand, miljø- og arbejdsmiljøleder og miljø- og arbejdsmiljørepræsentant. Organisationen er ansvarlig for ajourføring og løbende forbedring af Tanaco s miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, som er inspireret af ISO Standarden.

5 Side 5 4 Redegørelse for medarbejderinddragelse Siden Tanaco s første miljøredegørelse blev miljø- og arbejdsmiljø tilføjet som et fast punkt i virksomhedens ugentlige møder, hvor miljø- og arbejdsmiljøgruppen tager aktuelle emner op til debat og giver medarbejderne mulighed at komme med ideer til forbedringer. Medarbejderne er ligeledes inddraget i systematisk aflæsning af energiforbrug, forbedring af affaldssortering og i informering af Tanaco s kunder om bæredygtig anvendelse af bekæmpelsesmidler og bæredygtige løsninger. I år vil miljø- og arbejdsmiljøgruppen optimere medarbejderinddragelsen yderligere ved at uddele miljøansvar til afdelingslederne. Det vil sige at hver afdelingsleder vil få et medansvar for et bestemt miljøområder, selvom miljø- og arbejdsmiljøgruppen vil forblive hovedansvarlig for opstilling af miljømålsætninger, udarbejdelse af handlingsplaner og rapporteringer. 5 Miljøpolitik Tanaco er en miljøbevist virksomhed, som arbejder målrettet med løbende forbedring af virksomhedens miljøindsats. Tanaco s miljøpolitik er at: Reducere resurse- og energiforbrug. Sikre at alle vores produkter og aktiviteter overholder gældende miljøkrav. Være en aktiv samarbejdspartner i formidling af bæredygtig anvendelse af bekæmpelsesmidler, samt udvikling af alternative metoder, teknikker og produkter. 6 Miljøkortlægning Miljø- og arbejdsmiljøorganisationen har lavet en brainstorm over virksomhedens mulige miljøpåvirkninger. Ved brainstormen har vi valgt at opdele virksomheden i kontor og lager/produktion, for at få et bedre overblik over påvirkningerne. Brainstormen er illustreret på nedenstående figur.

6 Side 6 Figur 1 Brainstorm over miljøparametre Hver påvirkning detailanalyseres samlet, dvs. for både kontor og lager/produktion, i følgende afsnit. 6.1 Krav til leverandører I løbet af 2015 har Tanaco udvidet leverandørskemaet, hvor leverandørerne bedes om at bekræfte at deres produkter ikke indeholder følgende: Stoffer som indgår i SVHC liste (Substance of Very High Consern). Phthalate. 6.2 Produkter Tanaco arbejder målrettet med at indarbejde kemikaliestyrring ind i Tanacos dagligarbejdsrutine og for at forsætte med at reducere sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige risici forbundet med virksomhedens opbevaring og brug af kemikalier. Derfor har Tanaco s miljø- og arbejdsmiljøgruppe tilføjet en ekstra punk i Tanacos procedure for indkøb af nye stoffer og materialer, som sikre at alle produkter, som opbevares på Tanaco s lager, er plottet ind i KEMIguiden og vurderet af miljø- og arbejdsmiljølederen.

7 Side Råvarer Tanaco s produktion består af: aftapning, hvor færdigblandede produkter aftappes i mindre emballager og kornimprægnering, hvor kornene blandes med bromadiolon-blandingen. Tanaco har fravalgt at tage aftapningen med i denne redegørelse, da der kun aftappes færdigblandede produkter. Tabel 1 viser råvarer forbrug ved kornimprægneringen. Bromadiolon forbrug er faldt med 1 % siden Forbrug af råvarer til korn Enhed imprægnering Bromadiolon-blanding kg 1054, ,55 Imprægnering-nøgletal kg/indekstal 10,54 10,39 Tabel 1 Forbrug af råvarer Forbruget er reelle tal, som er hentet fra Tanaco s interne system (Navision). 6.4 Energiforbrug I dette afsnit beskrives forbruget af fjernvarme, el og brændstof. Tanaco benytter fjernvarme, som forsynes af DIN Forsyning A/S. Fjernvarmeforbruget for 2014 og 215 er angivet i Tabel 2. Gradekorrektionen blev foretaget ved hjælp af Key2Green beregningsværktøj 1. Som tabellen viser har Tanaco reduceret varmeforbrug med 4% i Dette skyldes at Miljø- og AMO har indført en radiatortermostatpolitik, hvor alle termostaterne i kontorbygningen skal stilles ens. Medarbejderen, som haft behov for mere varme, blev bedt om at holde døren lukket til deres kontor og hermed beholder varmen ind på kontoret. Fjernvarme Enhed Fjernvarmeforbrug GJ 271,40 318,8 Fjernevarmeforbrug (gradekorrigeret)* GJ 374,4 406,8 Fjernvarme-nøgletal GJ/indekstal 3,74 3,60 Tabel 2 Fjernvarmeforbrug Fjernvarmeforbruget er reelle tal, som er hentet fra fakturaer, som Tanaco betaler til DIN Forsyning A/S. 1

8 Side 8 El får Tanaco leveret af Syd Energi Net A/S. Tabelen 3 viser at Tanaco s elforbrug i 2015 har faldt med 17 % i sammenligning med 2014, selv om der blev ansæt to nye medarbejdere i Det relativt stort fald i elforbruget i 2015 skyldes at der blev fjernet to ældre pakningsmaskiner fra lageret og en gammel printer på kontoret blev udskiftet med en nyere model. El Enhed Elforbrug kwh El-nøgletal kwh/indekstal 168,04 138,55 Tabel 3 Elforbrug Forbruget er et reelt tal, som er hentet fra Syd Energi s hjemmeside. Ud over varme- og elforbrug bruger Tanaco også en del brændstoffer til transport. Tanaco er indehaver af tre personbiler, som alle er diesel drevne. Bilerne anvendes hovedsagligt af medarbejdere i salgsafdelingen. Brændstofforbruget for 2014 og 2015 kan ses i Tabel 4. Tanaco har reduceret brændstofforbruget med 22 % i forhold til 2015, hvilket skyldes at Tanaco har lavet ændringer i salgsstrategi til detailhandlerne. Den nye strategi har medført reducering af den daglige kilometerantal og hermed brændstofforbrug. Brændstof Enhed Brændstofforbrug L 15088, ,23 Brændstof-nøgletal L/indekstal 150,88 117,81 Tabel 4 Brændstofforbrug Forbruget er et reelt tal, som er hentet fra Tanaco s interne system (Navision). 6.5 Vandforbrug Vandforbruget udgør: Toiletter, kantine forbrug og rengøring af kontor og lager/produktion. Tabel 5 viser at vandforbruget i 2015 har steg drastisk i sammenligning med Grunden til den markant stigning er at Tanaco har haft brud på vandrør og varmeveksleren i Vand Enhed Vandforbrug m 3 63,92 229,94 Vand-nøgletal m 3 /indekstal 0,64 2,04 Tabel 5 Vandforbrug

9 Side 9 Forbruget er reelle tal, som er opgivet af DIN Forsyning A/S. 6.6 Spildevand Spildevand kan forekomme ved rensning af aftapningsanlæg. Spildevandet opsamles i 25 L dunke og bortskaffes løbende af Esbjerg Affaldshåndtering, derfor er spildevand en del af Tanaco s farligt affald. 6.7 Udledninger til jord Der foregår ikke udledning til jord ud over nedsivning af regnevand. Der er ingen registreret uheld, hvor farlige kemikalier er sivet ned i jorden. En af Tanaco s miljømål for 2015 var at igangsætte en kloakundersøgelse for tilstopning og utætheder i kloaknettet for at sikre at der er ingen nedsivning til jord fra kloaknettet. I løbet af 2015 blev undersøgelsen af kloaknettet gennemført, og mindre reparationer udført. 6.8 Luftforurening Tanaco s nuværende luftemission stammer fra tre kilder: Emission ved aftapning, brændstofforbrug (direkte udledning), el- og fjernvarmeforbrug (indirekte udledning ved el/varmeleverandør). Alle produkter, som Tanaco aftapper er vandbaseret. Desuden har Tanaco gennemført en OML-beregning, der viser at alle B-værdier er overholdt - derfor er luftforureningen ved aftapning ikke beskrevet yderligere. Luftemissionen for 2014 og 2015 ved brændstofforbrug (direkte udledning) og el- og fjernevarmeforbrug (indirekte udledning) fremgår i Tabelen 6 og 7. Luftemissionen er delt op i emissionen af CO 2, SO 2 og NO x. Den totale årlig emission af de nævnte kemiske forbindelser kan ses i Tabel 8. Det samlet luftemission i 2015 blev gennemsnitligt reduceret med 20 % for CO 2, 6% for SO 2 og 36 % for NO x, Hvilket referer til den store reduktion af brændstof- og elforbruget, som er beskrevet i afsnit 6.4. Direkte udledning Enhed Diesel Dieselforbrug CO 2 kg SO 2 g NO x kg 90,5 79,9

10 Side 10 Diesel-nøgletal CO 2 kg/indekstal 399,84 312,19 SO 2 g/indekstal 3 2,4 NO x kg/indekstal 0,9 0,7 Tabel 6 Direkte udledning Indirekte udledning Enhed El El-forbrug CO 2 kg 5108,4 3162,5 SO 2 g NO x kg 3,36 2,50 El-nøgletal CO 2 kg/indekstal 51,08 27,99 SO 2 g/indekstal 8,40 5,5 NO x kg/indekstal 0,03 0,02 Fjernvarme 2 Fjernevarmeforbrug (gradekorrigeret) CO 2 kg SO 2 g NO x kg 36,40 11,30 Fjernvarme-nøgletal CO 2 kg/indekstal 126, SO 2 g/indekstal NO x kg/indekstal 0,36 0,1 Tabel 7 Indirekte udledning Samlet energi Enhed CO 2 kg/indekstal 577,8 462,18 SO 2 g/indekstal 115,4 107,9 NO x kg/indekstal 1,29 0,82 Tabel 8 Total udledning ved samlet energiforbrug Til beregning af CO 2, SO 2 og NO x emissionsniveau, blev Key2Green s regneark (Emission 2014) anvendt Affald og genanvendelse I løbet af 2015 har Tanaco arbejdet målrettet for at forbedre sortering af virksomhedens affald. 2 Det årlige forbrug i GJ er omregnet til MWh, hvor 1MWh (1000 KWh) = 3,6 GJ. 3

11 Side 11 På kontoret blev der indført en affaldsbeholder til brugte pærer, en til brugte batterier og en til printpatroner. På lageret blev affaldssorteringen udvidet yderligere med sortering af klar plast, brugte batterier og pærer. Desuden har Tanaco også tilmeldt dagrenovationsordningen til køkkenaffald. Udgåede produkter, opsamlet spild og spildevand, bortskaffes som farligt affald af Esbjerg Affaldshåndtering. Affaldsmængder i 2014 og 2015 er angivet i Tabel 9. Årsag til den markante stigning i affaldsmængder i 2015 er oprydningsarbejdet. I løbet af 2015 blev der udført en større oprydning på lageret og kontoret, som resulteret i større mængder pap/papir- og kemikalieaffald. Ikke desto mindre på grund af ændringer i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen og i EU Plantebeskyttelses Forordningen blev nogle af produkter fjernet fra markedet og hermed kasseret som kemikalieaffald. Desuden på grund af miljøarbejde i virksomheden blev der også fjernet nogle forældet containere, nedlagt en gammel luftafkast og bygget et tag til kemikalieaffald. Dette er også en grund til at mængden af træ- og småt brandbaraffald er steget markant i Affald Enhed Til genanvendelse Pap/papir kg Nøgletal kg/indekstal 30,7 47,96 Til forbrænding Småt brændbart kg Småt brændbart-nøgletal kg/indekstal 54,3 67,17 Træ (behandlet/ubehandlet) kg Træ -nøgletal kg/indekstal - 14,69 Farligt affald Diverse kemikalier kg Diverse kemikalier-nøgletal kg/indekstal - 5,50 Tabel 9 Affald De årlige pap/papir og småt brandbart affaldsmængder er reelle tal, som er hentet fra Marius Pedersen hjemmeside. Mængden af kemikalieaffald er hentet fra affaldsdeklarationer, som er udarbejdet i samarbejde med Esbjerg Affaldshåndtering Lugt, støj eller vibrationer Tanaco giver stadigvæk ikke anledning til omgivelsespåvirkning med lugt, støj eller vibration. Tanaco overholder støjkravene og har aldrig modtaget klager eller påbud for lugt, støj eller vibrationer gener.

12 Side Uheld og driftsforstyrrelser I forbindelse med Sikkerhedsdokumentet har Tanaco udarbejdet og implementeret et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem. Systemet sikrer bl.a. systematisk driftskontrol og vedligeholdelse af faciliteter. Desuden noterer Tanacos medarbejdere også nærved-miljøulykker for at belyse de risici, der er i virksomheden og hermed forebygge miljøuheld. Alle Tanaco s medarbejdere er introduceret i virksomhedens sikkerhedsforhold, og oplært i at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Desuden er der lavet en instruktion til hvert anlæg i produktionen, som Tanaco s medarbejdere skal følge nøje Risiko Som tidligere nævnt er Tanaco omfattet af Risikobekendtgørelsen, da der opbevares en del miljøskadelige kemikalier på lageret. Grunden dette har Tanaco s miljø- og arbejdsmiljøorganisation udarbejdet et Sikkerhedsdokument, som ajourføres og forbedres løbende. Sikkerhedsdokumentet er baseret på en risikoanalyse over opbevarede produkter og virksomhedens aktiviteter. Analysens korrigerende handlinger er indarbejdet i Tanaco s miljø- og arbejdsmiljøstyringssystems procedurer. Sikkerhedsdokumentet blev godkendt af Esbjerg kommunen ultimo Social ansvarlighed Tanaco er en ansvarlig og rummelig virksomhed, hvor hver medarbejder har en stor betydning for virksomhedens drift. Den daglige respekt og omsorg blandt kollegerne er en del af virksomhedens hverdagsprincipper og styrker. Tanaco vil altid fortsat bestræbe sig på at være den troværdige samarbejdspartner for sine kunder, underleverandører og myndigheder. Det eneste acceptable resultat fra Tanaco, er at kunder altid får lovlige, effektive og højkvalitets produkter og en professionel rådgivning i bæredygtig anvendelse af bekæmpelsesmidler. Desuden sponsorerer Tanaco: Esbjerg Musikhuset, Efb fodboldklubben, Kvindeløbet, magasinet Politihunden og donerer årligt til Kræftens Bekæmpelse.

13 Side 13 8 Mål og handlingsplaner For at sikre ajourføring og løbende forbedringer af igangværende miljømål og handlingsplaner, følges disse op af miljø- og AMO på jævnlige miljø- og arbejdsmiljødrøftelsesmøder. Desuden afholder miljø- og AMO også et årligt miljøredegørelsesmøde, hvor miljøpolitikken vurderes samt nye mål og handlingsplaner opstilles. Den nederste tabel viser status og opfølgning på miljømål og handlingsplaner Miljøpolitik / Indsatsområde Være en aktiv samarbejdspartner i formidling af bæredygtig anvendelse af bekæmpelsesmidler, samt udvikling af alternative metoder og teknikker. Miljøpåvirkning Mål og Handlingsplan Status Social ansvar og miljøforurening. 1.Erstat produktet, som indeholder et SVHC - stof. Ansvarlige: AH, RAK Tidsplan: ultimo primo Udarbejd en procedure, som skal sikre, at Tanaco s fremtidige produkter ikke indeholder SVHC-stoffer. Ansvarlige: RAK Tidsplan: : 1. Få det nye produkt godkendt. Ansvarlige: RAK Tidsplan: Tanaco er i gang med at få det nye produkt godkendt efter EU Biocidforordningen. Status: Denne handlingsplan er fortsat igangværende. 2. I stedet for proceduren, blev der tilføjet flere punkter til Tanacos leverandørskema. Desuden blev Tanacos procedure for indkøb af nye stoffer og materialer, udvidet med et krav at alle produkter, som opbevares på Tanaco s lager, skal plottet ind i KEMIguiden og vurderes af miljø- og arbejdsmiljølederen. Status: Denne handlingsplan er succesfuld gennemføret. 2. Inddragelsen af medarbejder skal optimeres. Dette kan gøres ved at involvere afdelingslederne i indberetning af miljødata og ajourføring (og evt. opstilling) af handlingsplaner. Ansvarlige: KL, RAK Tidsplan: 2016

14 Side Informere kunderne om bæredygtig anvendelse af biocider og pesticider. Ansvarlige: KL, PA, RAK, Tidsplan: 2016 Reducere energiforbrug CO 2, SO 2 og NO x udledning ved samlet energiforbrug (El, fjernvarme, brændstof) Det totale energiforbrug skal reduseres med 3 %. Ansvarlige: KL, RAK Tidsplan: : Den totale udledning af CO 2, SO 2 og NO x skal reduceres yderligere med 5 % ved at: undersøge muligheden for at reducere varmeforbrug yderligere, effektivisere kørslen og hermed brændstofforbrug. Undersøge flere muligheder til yderligere besparelse af el. Ansvarlige: KL, AL, AH, RAK Den totale udledning af CO 2, SO 2 og NO x blev reduceret med henholdsvis 20 %, 6% og 36%. Dette blev opnået ved at udskifter nogle gamle pakningsmaskiner på lageret, en gammel printer på kontoret og ved at ændre i nogle af salgsafdelingens koncepter. Tanaco s miljø- og AMO har også foretaget kontakt til DIN Forsyning og Syd Energi om evt. besparelsesmuligheder. Efter mødet blev der indført radiatortermostater, hvor alle radiatortermostater skulle være indstillet ens. Status: Årets mål er opnået.

15 Side 15 Tidsplan: 2016 Sikre, at alle vores produkter og aktiviteter overholder de gældende miljøkrav. Globalt CO 2, risiko, cirkulær økonomi, resurseforbrug. Lav en oversigt over spildevands- og farligt affaldsmængder. Ansvarlige: MVS, RAK Tidsplan: 2015 Proceduren til notering af farligt affald blev indført. Desuden blev virksomhedens affaldssortering udvidet yderligere: På kontoret blev der indført en affaldsbeholder til brugte pærer, en til brugte batterier og en til printpatroner. På lageret blev affaldssorteringen udvidet yderligere med sortering af klar plast, brugte batterier, pærer. Desuden blev stedet, hvor farligt affald opbevares, optimeret og tilpasset til de nyeste miljøkrav. Ikke desto mindre har Tanaco også tilmeldt dagrenovationsordningen til køkkenaffald. Status: Handlingsplanen er gennemført. Reducere resurseforbrug Globalt CO2, cirkulær økonomi, resurseforbrug. Reducere småt brændbart affald med 3 %. Ansvarlige: MVS, RAK Tidsplan: 2015 Selv om Tanaco har udarbejdet en affaldssorteringsstrategi og informerede medarbejdere om det, blev småt brandbart affald ikke reduceret. Dette skyldes oprydningen på lageret og kontoret. 3. Løbende information til medarbejdere om sorteringsbetydning for miljøet og virksomheden. Status: På grund af oprydningsarbejdet er

16 Side 16 handlingsplanen forsat igangværende. 2016: 1. Afslut oprydningsarbejde. Ansvarlige: MVS, KL Tidsplan: Reducere småt brændbart affald med 3 %. Ansvarlige: MVS, RAK Tidsplan: Der skal undersøges muligheden at reducerer affaldet yderligere ved at involvere indkøbsafdeling Ansvarlige: KL, RAK Tidsplan: 2016 Sikre, at alle vores produkter og aktiviteter overholder de gældende miljøkrav. Risiko for udledning til jord. Reducere risiko for udledning til jord fra Tanaco s kloakker ved at lave undersøgelsen af virksomhedens kloaknet. Ansvarlige: KL, MVS Tidsplan: 2015 I løbet af 2015 blev undersøgelsen af kloaknettet gennemført, og mindre reparationer udført. Status: Denne handlingsplan er succesfuld gennemføret. Sikre, at alle vores produkter og aktiviteter overholder de gældende miljøkrav. Risiko Få Tanaco s Sikkerhedsdokument godkendt. Ansvarlige: RAK Tidsplan: : Tanacos miljøgodkendelse skal re-godkendes af Esbjerg kommune. Ansvarlige: RAK Tidsplan: 2016 Tanacos Sikkerhedsdokument blev godkendt af risikomyndigheder i slutning af Status: Denne handlingsplan er succesfuld gennemføret. Tabel 10 Mål og handlingsplaner

Miljøredegørelse 2015

Miljøredegørelse 2015 Miljøredegørelse 2015 - Et samarbejde om miljøforhold Side 2 Miljøredegørelse 2015 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 2 LEDELSENS BERETNING... 4 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE...

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING...

INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING... Side 2 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING... 6 KRAV TIL LEVERANDØRER... 6 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER...

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

V4I.TOR OFFSHORE. Miljøredegørelse for Valtor Offshore A/S

V4I.TOR OFFSHORE. Miljøredegørelse for Valtor Offshore A/S V4I.TOR OFFSHORE Miljøredegørelse for Valtor Offshore A/S IV116R OFFSHORE Forord. Baggrunden for denne miljøredegørelse er, at kortlægge Valtor Offshore A/S miljøforhold samt tage stilling til virksomhedens

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse Ribe BioGas a/s Miljøredegørelse 215 Miljøredegørelse 215 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger... 3 2 Ledelsens beretning... 3 3 Beskrivelse af Ribe BioGas... 4 4 Redegørelse for medarbejderinddragelse...

Læs mere

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011 Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 211 Grafer Pesticidforbrug pi hele banen Gødning: kvælstor-forbrug for spil-arealet Pesticidforbrug for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug (Diesel

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

2012 MILJØREDEGØRELSE

2012 MILJØREDEGØRELSE 2012 MILJØREDEGØRELSE Indholdsfortegnelse Side 02 Indholdsfortegnelse Side 03 Stamdata Side 04 Indledning Side 05 Miljøpolitik og miljøtilsyn Side 06 Krav til leverandører Side 07 Massebalance Side 08

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Annual Green Audit Report

Annual Green Audit Report Annual Green Audit Report Jordejerskab: Private owner Antal ansatte : 45 Antal medlemmer: 2500 Sted/område: Kbh og nordsjællland Golfbanens arealer Samlet areal af greens hektar: 3 Samlet areal af tees

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Miljøredegørelse 2011

Miljøredegørelse 2011 Miljøredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse 1. Oplysninger om virksomheden side 2 2. Ledelsens beretning side 3 3. Virksomhedens historie side 4 4. Miljø og energipolitik side 4 5. Arbejdsmiljøpolitik side

Læs mere

Udarbejdet den 15. marts 2013. Miljø- og klimaredegørelse 2012

Udarbejdet den 15. marts 2013. Miljø- og klimaredegørelse 2012 Udarbejdet den 15. marts 2013 Miljø- og klimaredegørelse 2012 Indhold 1. Oplysninger om virksomheden 3 2. Ledelsens beretning 3 3. Beskrivelse af virksomheden 4 Virksomhedens aktiviteter 4 Corporate social

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Ribe Jernindustri A/S Miljøredegørelse hvordan og hvorfor?

Ribe Jernindustri A/S Miljøredegørelse hvordan og hvorfor? Miljøredegørelse hvordan og hvorfor? Kort fortalt Den førende danske producent af radiatorer og konvektorer Ca. 125 medarbejdere i Ribe og 15 i UK, DE, N Kort fortalt Grundlagt i 1848 som et metalstøberi,

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Virksomheden: Furesø Golfklub - CVR nr.: 54278314 Stamdata ved afslutning: Miljø- og arbejdsmiljøpolitik: Ansvarlig leder: Miljømyndighed: Hestkøb Vænge 4 3460 Birkerød Tlf. nr.: 45817444 Fax: 45820224

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere