Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d"

Transkript

1 N O T A T Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen i 2006 og 2007 samt første skøn for Denne Økonomiske Vejledning indeholder en endelig opgørelse for 2006 samt nye skøn for 2007 og Skønnet for 2008 indgår i de økonomiske forudsætninger for økonomiaftalen for I tabel 1 er de reviderede pris- og lønudviklingstal for sammenholdt med tidligere udmeldte skøn. Tabel 1 Pris- og lønudviklingen inkl. puljer og decentral løn Opgjort i pct Samlet prisudvikling, inkl. sygesikringsmedicin 1,8 1,8 2,4 BV 2007 (april 2007) 1,6 1,8 1,9 BV 2006 (juni 2006) 1,8 1,5 BV 2005 (juni 2005) 1,4 BV 2005 (februar 2005) 1,6 Samlet lønudvikling (ekskl. reststigning) 4,00 3,26 3,25 BV 2007 (april 2007) 3,90 3,36 3,90 BV 2006 (juni 2006) 3,90 3,27 BV 2005 (juni 2005) 3,90 BV 2005 (februar 2005) 2,80 Samlet pris- og lønudvikling, inkl. sygesikringsmedicin 2,9 2,5 2,8 BV 2007 (april 2007) 2,8 2,5 2,6

2 BV 2006 (juni 2006) 2,9 2,3 Side 2 BV 2005 (juni 2005) 2,7 BV 2005 (februar 2005) 2,2 Pris- og lønudvikling, ekskl. sygesikringsmedicin 3,3 2,7 3,1 BV 2007 (april 2007) 3,0 2,8 3,1 BV 2006 (juni 2006) 3,1 2,6 BV 2005 (juni 2005) 3,1 BV 2005 (februar 2005) 2,5 Det fremgår heraf, at den samlede pris- og lønudvikling for 2006 ekskl. sygesikringsmedicin nu er opgjort til 3,3 pct., hvilket er 0,3 procentpoint højere end skønnet fra april måned Pris- og lønskønnet ekskl. sygesikringsmedicin for 2007 er nedjusteret til 2,7 pct. fra 2,8 pct. i april. Pris- og lønudviklingen for 2008 skønnes fortsat til 3,1 pct. eksklusiv sygesikringsmedicin. 1. Opgørelsesmetode Pris- og lønindeksene er opgjort på baggrund af de metoder, der blev aftalt i Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende pris- og lønudviklingen fra I økonomiaftalen for 2008 mellem regeringen og Danske Regioner er der aftalt et fælles arbejde med henblik på evt. at justere metoden for udarbejdelse af pris- og lønskønnet for regioner og kommuner efter overgangen til den nye struktur. Indtil da beregnes vægtene for regionerne som hidtil på baggrund af seneste års regnskab denne gang regnskab 2006 men for 2007 og 2008 tages udgangspunkt i hovedkonto 4 (sundhed), idet det er vurderet, at hovedkonto 4 er dækkende for de regionale opgaver. I forbindelse med regionernes til-

3 blivelse ændres vægtene yderligere, idet udgifter vedrørende Københavns og Frederiksberg kommuner er medtaget i beregningen af vægtene for 2007 og Vægtene for 2007 og 2008 er opgjort med baggrund i udgifter, der er korrigeret i forhold til regionernes opgaver. Side 3 Samlet set betyder det, at vægtene i beregningen ændres mere end sædvanligt i pris- og lønudviklingen for 2007 i forhold til for Derfor præsenteres to sæt vægte, et for amterne (2006) og et for regionerne (2007 og 2008). Herunder ses de to sæt vægte for forholdet mellem priser, sygesikring og løn. Tabel 2 Ændring i vægte Ændring i vægte Vægte Vægte inklusiv sygesikringsmedicin eksklusiv sygesikringsmedicin Regioner Regioner Amter og 2008 Amter og 2008 Pris 0,34 0,31 0,36 0,34 Sygesikringsområdet 0,15 0,23 0,10 0,16 Løn 0,51 0,46 0,54 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 Baseret på Regnskab 2006 Den endelige bagudrettede opgørelse for 2006 er baseret på opgørelser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af samtlige prisindeks for 2006 på grundlag af tal fra Danmarks Statistik og af lønindeks på baggrund af tal fra FLD. Indenrigs- og Sundhedsministeriet opgør den endelige pris- og lønudviklingen, som tidligere blev brugt til at regulere amternes bloktilskud, med sygesikringsmedicin. Fra 2007 benyttes pris- og lønudviklingen inkl. syge-

4 sikringsmedicin til fremskrivning af bloktilskud fra staten og grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne. Herudover er beregnet en bagudrettet pris og lønudvikling uden sygesikringsmedicin tilsvarende i de fremadrettede skøn, som anvendes til fremskrivning af regionernes udgifter i forbindelser med økonomiforhandlingerne. Side 4 De fremadrettede skøn baserer sig for så vidt angår den forventede prisudvikling på Finansministeriets Økonomiske Redegørelse, som udgives tre gange årligt i maj, august og december/januar denne gang er skønnene baseret på publikationen fra maj mens skøn over lønudviklingen tager udgangspunkt i de gældende overenskomster, herunder skøn over reguleringsordningen baseret på overenskomstresultat og lønskøn fra Økonomisk Redegørelse. På sygesikringsområdet er prisudviklingen baseret på Danske Regioners egne skøn over udviklingen i lægeudgifter samt skøn for medicinudgifter (tilskudsberettiget sygesikringsmedicin), som tager udgangspunkt i Lægemiddelstyrelsens DDD baserede indeks for receptpligtige lægemidler med tilskudsstatus. 2. Pris- og lønudviklingen 2006 Den samlede pris- og lønudvikling eksklusiv sygesikringsmedicin for 2006 er opgjort til 3,3 pct. Det er 0,3 procentpoint højere end skønnet fra april 2007, hvilket primært er et resultat af en højere prisudvikling. Pris- og lønudviklingen inklusiv sygesikringsmedicin er 2,9 pct., dvs. 0,1 procentpoint højere end ventet i april måned Skønnet inklusiv sygesikringsmedicin består af et prisskøn på 2,5 pct., lønskøn på 4,0 pct. og et skøn for sygesikringsområdet på 0,4 pct. 2.1 Prisudviklingen 2006 På baggrund af opgørelser fra Danmark Statistik har Indenrigs- og Sundhedsministeriet opgjort den endelige prisudvikling ekskl. sygesikring fra 2005 til 2006 til 2,5 pct., dvs. 0,53 procentpoint højere end det seneste skøn i april Den primære årsag til denne stigning er, at prisen på entreprenør- og håndværksydelser samt på øvrige tjenesteydelser er steget mere fra end forventet i Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra december - hhv. med 2,6 og 0,4 procentpoint. Øvrige tjenesteydelser vægtes med mere end 50 pct. for amterne, hvorfor det har stor betydning. Ændringen i brændselspriserne fra på 0,8 procentpoint vægter med ca. 3 procent og har derfor kun en mindre betydning. For flere af de øvrige

5 varegrupper er der sket et fald, særlig bemærkelsesværdigt er faldet i priserne på køb af jord og bygninger (3,3 procentpoint) samt anskaffelser (4,0 procentpoint). Side 5 Tabel 3 Prisindeks for 2006 Vægte for amter R06 Økonomisk Redegørelse dec (apr. udmelding 07) ISM endelig opgørelse Fødevarer 0,020 2,3 2,3 Brændsel 0,034 4,4 5,2 Køb af jord og bygninger 0,006 21,0 17,7 Anskaffelser 0,031 1,6-2,4 Øvrige varekøb (øvrige varekøb/ medicin) 0,252 (0,67/0,33) (0,7/-1,0) (1,5/-2,5) Entreprenør- og håndværkerydelser 0,153 2,2 4,8 Øvrige tjenesteydelser 0,505 2,4 2,8 2.2 Lønudviklingen 2006 Lønudviklingen for 2006 er endelig opgjort af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til 4,0 pct. Det er 0,1 procentpoint højere end Danske Regioners seneste udmelding i april 2007, hvor de overenskomstaftalte udmøntninger i 2006 blev opgjort til 3,9 pct., jf. tabel 4 nedenfor. Forskellen i de to opgørelser kan delvis henføres til, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i deres opgørelse korrigerer lønudviklingen i forhold til arbejdsgivernes indbetalinger til AER (Arbejdsgivernes Elev Refusion). Denne udgjorde i ,06 pct.

6 Tabel 4 Overenskomstaftalte udmøntninger i 2006 Side Generelle lønstigninger 0,69 ATP-forhøjelse 0,05 Lokal løndannelse 0,34 Gennemsnitsløngaranti (org.forh.) 0,06 Organisationsforhandlingerne 1,84 Reguleringsordning 0,70 1,00 I alt 1,78 1,90 1,00 Budgetvirkning i 2006 i pct. = 3,45 Overhæng fra 2005 = 0,45 Budgetvirkning i alt i 2006 = 3,90 3. Pris- og lønudviklingen 2007 Den samlede pris- og lønudvikling eksklusiv medicin for 2007 er justeret til 2,7 pct. fra 2,8 pct. i Økonomisk Vejledning fra april Nedjusteringen i forhold til aprilskønnet skyldes, at skønnet for udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2007 er nedjusteret i lyset af nye tal for den private lønudvikling med lavere faktisk lønudvikling på det private arbejdsmarked for 1. kvartal Skønnet inklusiv medicin for 2007 er uændret 2,5 pct.

7 Side Skøn for prisudviklingen 2007 Prisudviklingen for 2007 skønnes i Økonomisk Redegørelse i maj 2007 uændret til 2,0 pct. ekskl. sygesikring. Finansministeriets indekstal for entreprenør- håndværkerydelser samt for brændsel er opjusteret en smule i forhold til december-redegørelsen. Brændselspriserne vurderes dog stadig betydelig lavere for 2007 end for 2006, idet der i 2007 ventes en prisudvikling på 0,7 pct. mod 5,3 pct. i For andre områder ventes der mindre prisfald. Tabel 5 Prisindeks for 2007 Vægte for regioner R06 Økonomisk Redegørelse dec (apr. udmelding 07) relse maj Økonomisk Redegø Fødevarer 0,015 2,8 2,9 Brændsel 0,035-1,3 0,7 Køb af jord og bygninger 0,002 6,0 4,0 Anskaffelser 0,046 1,1-0,1 Øvrige varekøb (øvrige varekøb/ medicin) 0,364 (0,67/0,33) (0,8/0,0) (1,3/0,0) Entreprenør- og håndværkerydelser 0,099 2,3 3,1 Øvrige tjenesteydelser 0,440 2,9 2,9 Kilde: PL-indeks fra Finansministeriet og fra ISM og medicinskøn fra Danske Regioner

8 Hertil kommer skønnet for sygesikringsområdet (uden sygesikringsmedicin) på 2,5 pct. Dette skøn er uændret i forhold til sidste Økonomisk Vejledning, og det giver en samlet prisudvikling uden sygesikringsmedicin på 2,1 pct. Side 8 For sygesikringsmedicinen har der været en faldende prisudvikling over en årrække, som nu ser ud til at ophøre. Derfor skønnet prisudviklingen i sygesikringsmedicin til 0,0 pct. Den samlede prisudvikling inklusiv sygesikringsmedicin beregnes til 1,8 pct. 3.2 Skøn for lønudviklingen 2007 Skønnet for lønudviklingen 2007 er baseret på resultatet fra organisationsforhandlingerne og af de aftalte lønstigninger, der indgår i det samlede overenskomstresultat. I 2007 er der aftalt generelle lønstigninger, strukturkravsmidler og afsat midler til lokal løndannelse. Derudover er der aftalt en udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2007, jf. tabel 6. Tabel 6 Aftalte udmøntninger i Strukturkrav mv. 0,06 Lokal løndannelse 1,25 Generelle lønstigninger 0,80 Reguleringsordning skøn 0,33 i alt 1,31 0,80 0,33 Budgetvirkning i 2007 i pct. = 1,99 Overhæng fra 2006 i pct. = 1,22 Budgetvirkning i alt i 2007 i

9 pct. = 3,22 Side 9 Skønnet for udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2007 er nedjusteret til 0,33 fra 0,48 pct. i Økonomisk Vejledning fra april. Baggrunden herfor er den af 19. juni 2007 offentliggjorte lønudvikling for den private sektor 1. kvartal på 3,3 pct. Skønnet for reguleringsordningen er dermed stadigvæk lavere end det oprindelige skøn, da KTOforliget blev indgået. Det skyldes ligesom for 2006, at Finansministeriet fortsat forventer en lavere privat lønudvikling og en uændret kommunal lønudvikling. Som konsekvens er budgetvirkning af de overenskomstaftalte udmøntninger i 2007 nedjusteret til 3,22 pct. fra 3,25 (ekskl. AER-bidrag). Ved økonomiaftalen for 2007 blev skønnet en bidragsforhøjelse til AER (Arbejdsgivernes Elev Refusion) på 120 kr. pr. medarbejder i 2007, som indgik i lønskønnet med en bruttomerudgift til bidragsforhøjelsen for regionerne på 0,04 pct. af lønsummen. Forhøjelsen af AER bidraget er endelig fastsat til 350 kr. pr. medarbejder, jf. L 67 Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. (forhøjelse af arbejdsgiverbidraget) af 15. december Følges opgørelsesmetoden svarende til den bagudrettede PL opgørelse, hvor forventede mertilskud fra AER fraregnes bidragsforhøjelser kan nettomerudgiften ved bidragsforhøjelsen på 350 kr. opgøres til 0,04 pct. af lønsummen. På den baggrund opgøres den samlede budgetvirkning til 3,26 pct. i I forbindelse med økonomiaftalen for 2008 blev forudsat et lønskøn for 2007 på 3,24 pct. inkl. AER, som var baseret på Finansministeriets skøn for den private lønudvikling i 1. kvartal Denne gav en udmøntning fra reguleringsordningen på 0,25 pct. pr. 1. oktober Opgørelsen af 19. juni 2007 fra Danmarks Statistik med en højere privat lønudvikling ændrer ikke skønnet for den samlede pris- og lønudviklingen for 2007 på 2,7 pct. Det skal i den sammenhæng bemærkes at udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2007 kan opgøres endeligt, når Danmarks Statistik ultimo juni offentliggør lønudviklingen for den kommunale sektor 1. kvartal Såfremt den faktiske lønudvikling i den kommunale sektor

10 1. kvartal overstiger 3,4 pct. nedjusteres den samlede budgetvirkning for 2007 fra 3,22 pct. til 3,20 pct., idet udmøntningen fra reguleringsordningen tilsvarende nedjusteres fra 0,33 pct. til 0,25 pct. Side Pris- og lønudviklingen 2008 I 2008 skønnes den samlede pris- og lønudvikling eksklusiv sygesikringsmedicin uændret til 3,1 pct. Det dækker over et prisskøn ekskl. sygesikring på 2,6 pct. og en lønforudsætning på 3,25 pct. Dvs. prisskønnet i Økonomisk Redegørelse i maj 2007 er opjusteret med 0,4 procentpoint fra 2,2 pct. i december-redegørelsen, mens lønskønnet er nedjusteret. 4.1 Skøn for prisudviklingen 2008 Prisudviklingen for 2008 skønnes i maj-redegørelsen i år til 2,6 pct. og er dermed vurderet 0,4 procentpoint højere end i december, hovedsagelig som følge af tendensen til stigende priser for øvrige tjenesteydelser vurderes af fortsætte i Samtidig ventes priser på entreprenør- og håndværkerydelser i maj-redegørelsen at stige med 4,1 pct. i 2008 mod 3,2 pct. i december Tabel 7 Prisindeks for 2008 Vægte for regioner R06 Økonomisk Redegørelse dec (apr. udmelding 07) Økonomisk Redegørelse maj 2007 Fødevarer 0,015 2,2 2,0 Brændsel 0,035-0,2-0,2 Køb af jord og bygninger 0,002 2,0 2,0 Anskaffelser 0,046 1,8-0,8 Øvrige varekøb (øvrige varekøb/ medicin) 0,364 (0,67/0,33) (1,8/0,0) (1,8/0,0)

11 Entreprenør- og håndværkerydelser 0,099 2,1 3,6 Side 11 Øvrige tjenesteydelser 0,440 3,2 4,1 Kilde: PL-indeks fra Finansministeriet og ISM og medicinskøn fra Danske Regioner Tilsvarende er skønnet for sygesikringsområdet (uden sygesikringsmedicin) opjusteret med 1,2 procentpoint til 3,4 pct. i 2008, hvorved den samlede prisudvikling ekskl. sygesikringsmedicin for 2008 skønnes til 2,9 pct. mod 2,2 pct. i april måned Medicinskønnet vurderes til 0,0 pct. ligesom for 2007, og det giver en samlet prisudvikling inklusiv sygesikringsmedicin på 2,4 pct. 4.2 Skøn for lønudviklingen 2008 Der er endnu ikke indgået overenskomst for I økonomiaftalen for 2008 er indlagt et skøn for budgetvirkningen i 2008 på 3,25 pct. Skønnet på 3,25 pct. skal dække det overhæng, der er fra 2007 til 2008 og nye overenskomstaftalte udmøntninger (generel regulering, lokal løndannelse, organisationsspecifikke forbedringer mv. samt udmøntning fra reguleringsordning i 2008). Det er samtidig forudsat, at der kan afholdes udgifter til overenskomstansattes optjening af betalt ferie under barselsorlov samt til en evt. bidragsforhøjelse til AER (Arbejdsgivernes Elev Refusion). Et flertal i AERs bestyrelse har indstillet en bidragsforhøjelse på 400 kr. pr. medarbejder i Den endelige fastlæggelse af bidraget sker af Undervisningsministeren i efteråret. Skønnet for lønudviklingen i 2008 på 3,25 pct. er nedjusteret i forhold til Økonomisk Vejledning fra april, hvor der var forudsat en beregningsteknisk lønudvikling i 2008 på 3,9 pct. Årsagen hertil er, at Finansministeriet skønner den private lønudvikling i 1. kvartal 2007 en del lavere end i Økonomisk Redegørelse i maj 2007.

12 Bilag 1 Pris- og lønudviklingen, 2006 til 2008 Tabel 8 PL-skøn for regioner - ekskl. sygesikringsmedicin Side 12 Vægte Index Sammenvejet Regioner Amter Faste og Amter Regioner Regioner Amter Regioner Regioner Priser 2.2. Fødevarer 1,00 0,020 0,015 2,32 2,90 2,00 0,05 0,04 0, Brændsel 1,00 0,034 0,035 5,20 0,70-0,20 0,18 0,02-0, Køb af jord og bygninger 1,00 0,006 0,002 17,73 4,00 2,00 0,10 0,01 0, Anskaffelser 1,00 0,031 0,046-2,36-0,10-0,80-0,07 0,00-0, Øvrige varekøb 1,00 0,252 0,364 0,19 0,87 1,21 0,05 0,32 0,44 Herunder: Øvrige varekøb 0,67 1,52 1,30 1,80 Medicin 0,33-2,50 0,00 0, Entreprenør- og håndværks-ydelser 1,00 0,153 0,099 4,75 3,10 3,60 0,73 0,31 0,36

13 Side Øvrige tjenesteydelser 1,00 0,505 0,440 2,84 2,90 4,10 1,43 1,28 1,81 Prisudvikling 2,5 2,0 2,6 Sygesikringsområdet 5.2. Overførsler Lægeudgifter mv. 1,000 1,000 2,10 2,50 3,44 2,10 2,50 3,44 Prisudvikling på sygesikringsområdet (ekskl. sygesikringsmedicin) 2,1 2,5 3,4 Pris 0,780 0,683 2,46 1,97 2,59 1,91 1,35 1,77 Overførsler 0,220 0,317 2,10 2,50 3,44 0,46 0,79 1,09 Samlet prisudvikling (ekskl. sygesikringsmedicin) 2,4 2,1 2,9 Pris 0,357 0, ,46 1,97 2,59 0,88 0,67 0,88 Overførsler 0,101 0, ,10 2,50 3,44 0,21 0,40 0,54 Løn 0,542 0, ,00 3,24 3,25 2,17 1,62 1,63

14 Pris- og Lønudvikling Side 14 (ekskl. sygesikringsmedicin) 3,3 2,7 3,1 Tabel 9 PL-skøn for regioner - inkl. sygesikringsmedicin Vægte Index Sammenvejet Regioner Amter Faste og Amter Regioner Regioner Amter Regioner Regioner Priser 2.2. Fødevarer 1,00 0,020 0,015 2,32 2,90 2,00 0,05 0,04 0, Brændsel 1,00 0,034 0,035 5,20 0,70-0,20 0,18 0,02-0, Køb af jord og bygninger 1,00 0,006 0,002 17,73 4,00 2,00 0,10 0,01 0, Anskaffelser 1,00 0,031 0,046-2,36-0,10-0,80-0,07 0,00-0, Øvrige varekøb 1,00 0,252 0,364 0,19 0,87 1,21 0,05 0,32 0,44 Herunder: Øvrige varekøb 0,67 1,52 1,30 1,80 Medicin 0,33-2,50 0,00 0,00

15 Side Entreprenørog håndværksydelser 1,00 0,153 0,099 4,75 3,10 3,60 0,73 0,31 0, Øvrige tjenesteydelser 1,00 0,505 0,440 2,84 2,90 4,10 1,43 1,28 1,81 Prisudvikling 2,5 2,0 2,6 Sygesikringsområdet 5.2. Overførsler Lægeudgifter mv. 0,638 0,645 2,10 2,50 3,44 1,34 1,61 2,22 Medicinudgifter 0,362 0,355-2,50 0,00 0,00-0,90 0,00 0,00 Prisudvikling på sygesikringsområdet (ekskl. sygesikringsmedicin) 0,4 1,6 2,2 Pris 0,693 0,582 2,46 1,97 2,59 1,70 1,15 1,51 Overførsler 0,307 0,418 0,44 1,61 2,22 0,13 0,67 0,93 Samlet prisudvikling (ekskl. sygesikringsmedicin) 1,8 1,8 2,4 Pris 0,338 0,314 2,46 1,97 2,59 0,83 0,62 0,81 Overførsler 0,150 0,226 0,44 1,61 2,22 0,07 0,36 0,50 Løn 0,513 0,460 4,00 3,26 3,25 2,05 1,50 1,50

16 Pris- og Lønudvikling Side 16 (ekskl. sygesikringsmedicin) 2,9 2,5 2,8

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Pris- og lønudviklingen 2005-2007 Sidste budgetvejledning blev udsendt i juni 2005. Denne budgetvejledning fra juni 2006 forholder sig til den

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling 2008-2010 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007

Læs mere

Pris og lønudvikling

Pris og lønudvikling Pris og lønudvikling 2011-2013 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og løn (PL-)udviklingen i 2011 samt et nyt skøn for 2012 og skøn for 2013. Skønnene indgår i de økonomiske forudsætninger

Læs mere

Pris- og lønudviklingen

Pris- og lønudviklingen N O T A T Pris- og lønudviklingen 2013-2015 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2013, et revideret skøn for 2014 samt et første skøn for 2015. Skønnene for 2014

Læs mere

Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8

Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8 N O T A T 30-06-2016 Sag nr. 16/1130 Dokumentnr. 31240/16 Pris- og lønudviklingen 2015-17 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2015, et revideret skøn for 2016

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2012 *** 21. juni 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Udmøntningen fra reguleringsordningen

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2016 *** 7. september 2016 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2017 *** 5. september 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 2 / 2017 *** 31. maj 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2014 *** 4. marts 2014 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked

Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked KTO KTO s repræsentanter i arbejdsgruppe om analyse af lønudvikling Den 23. januar 2004 J.nr.: 5.02.25-06/4 Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked 1998-2003 En arbejdsgruppe

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

Lønudviklingen 3. kvartal 2008

Lønudviklingen 3. kvartal 2008 08-0998 - Poul 28.11.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 3. kvartal 2008 Der er nu oplysninger om lønudviklingen for 3. kvartal 2008. I den private sektor steg lønnen

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Nye lønsatser i kommuner og regioner

Nye lønsatser i kommuner og regioner NOTAT 15-0635 - POUL - 02.06.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Nye lønsatser i kommuner og regioner Efter at Danmarks Statistik har offentliggjort kvartalsstatistikkerne for lønudviklingen

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL15 26. august 2014 Samlede korrektioner på FFL15 I forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3.

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3. Til medlemsorganisationerne Sagsnr.: 16-0331.5 VP Direkte tlf.nr.: 3347 0626 30. november 2016 Vedr.: Lønudvikling 3. kvartal 2015-2016. /. KRL offentliggjorde den 20. oktober 2016 deres seneste lønstatistik,

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

Pris og lønudvikling 2010-2012

Pris og lønudvikling 2010-2012 Pris og lønudvikling 2010-2012 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og løn (PL-)udviklingen i 2010 samt et nyt skøn for 2011 og skøn for 2012. Skønnene indgår i de økonomiske forudsætninger

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 1. kvartal 2017 26. juni 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 1. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2013 December 2013 Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,6 pct. i 3. kvartal 2013. Funktionærernes timefortjeneste

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2015 21. september 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 2. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct. Funktionærernes

Læs mere

Hvor længe vil reallønnen lide?

Hvor længe vil reallønnen lide? 08-0998 - poul - 12.08.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvor længe vil reallønnen lide? Reallønnen har det ikke så godt for tiden. Årsagen er især stigende priser. Prisstigningerne

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Reallønnen har det skidt for nogle af os

Reallønnen har det skidt for nogle af os 13-0542 - Poul - 21.05.2013 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Reallønnen har det skidt for nogle af os Udviklingen i reallønnen for ansatte i den private sektor er positiv. Og tak

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2016 5. december 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 3. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Nyhedsbrev. Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017

Nyhedsbrev. Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017 Nyhedsbrev Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017 I nedenstående bliver nogle af hovedtallene fra særydelsesstatistikken for februar 2017 gennemgået og sammenlignet med samme måned året før. Gennemgangen

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 2. kvartal 2017 11. september 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 2. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,4 pct., hvilket er 0,3 pct.-point højere

Læs mere

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2014 Oktober 2014 Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet I 2. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,6 pct. Funktionærernes løn steg med 1,9 pct.,

Læs mere

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2013 Juli 2013 Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,8 pct. i 1. kvartal 2013, og dermed ligger den danske

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Lønudviklingen for august som forventet

Lønudviklingen for august som forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for august 2009 - som forventet Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for såvel den offentlige

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2016 10. oktober 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 2. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er uændret

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 215 18. december 215 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 3. kvartal 215 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er en stigning

Læs mere

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Notat 3. juli 2014 FORFATTER: METTE HJORT-MADSEN I dette notat gennemgås udmøntningen

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere