Årsrapport Ledelsesberetning. Brought to you by Global Reports

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Ledelsesberetning. Brought to you by Global Reports"

Transkript

1 Årsrapport 2003 Ledelsesberetning

2 Kunstværket Viljen strækker sig mod himlen, men er samtidig solidt forankret på jorden symbolet på Vestas vision og værdier. Viljen er fremstillet af billedhugger Jørgen Pedersen.

3 Ledelsesberetning Koncern- og årsregnskab 4 Bestyrelse 5 Leder 6 Vision, værdier, strategi og målsætning 6 Vindkraft en af verdens betydende energikilder 8 Hoved- og nøgletal for Koncernen 12 Året i hovedtræk 13 Kunder 13 Fremtidens vindkraftsystemer øger kravene 16 Medarbejdere medarbejdere vindkraftens største videnbank 20 Social ansvarlighed 20 En bæredygtig udvikling 20 Miljøforhold 20 Vestas møller leveret i 2003 sparer verden for tons CO 2 21 Generelle markedsforhold 21 Forventning om yderligere udbygning af vindkraft 28 Markedsbeskrivelser 28 Markedet for vindkraft steg igen i Produktudvikling 34 Udviklingsarbejdet flytter grænser 35 Et sikkert og optimalt net interface 36 Produktion 36 Nye kernekompetencer worldwide 38 Begivenheder efter regnskabsårets udløb 38 Forventninger til fremtiden 39 Særlige risici 40 Aktionær- og børsforhold 46 Koncernoversigt 47 Selskabsoplysninger 48 Ledelseshverv 50 Regnskabsberetning 54 Anvendt regnskabspraksis 54 Regnskabsgrundlag 56 Resultatopgørelsen 57 Balancen 59 Pengestrømsopgørelse 61 Resultatopgørelse 61 Resultatopgørelse 1. januar december 62 Balance 31. december 62 Aktiver 63 Passiver 64 Egenkapitalopgørelse 66 Pengestrømsopgørelse for Koncernen 67 Noter til Koncern- og årsregnskab 83 Forklaring af nøgletal 84 Ledelsespåtegning 85 Revisionspåtegning Miljøredegørelse 88 Ledelsens miljøberetning 91 Præstationer 92 Livscyklusvurdering af V80-2,0 MW vindmøllen 92 En vindmølles miljøpåvirkninger fra vugge til grav 94 Indsatsen mod arbejdsulykker giver resultat 97 Miljø- og arbejdsmiljødata 97 Input/output Indirekte påvirkninger 98 Vestas miljø- og arbejdsmiljøindeks 99 Udvikling i forhold til Dataopgørelse Regnskabsprincipper og anvendte måle- og opgørelsesmetoder 102 Revisors erklæring 103 Omregningsfaktorer og ordforklaringer Årsrapport 2003

4 Preben Hartvig Nielsen 2. Bent Erik Carlsen, bestyrelsesformand 3. Torsten Erik Rasmussen 4. Ib Jacobsen 5. Jørgen Huno Rasmussen 6. Arne Pedersen 7. Svend Åge D. Andersen 8. Kim Hvid Thomsen

5 Markedet for vindkraft voksede med godt 10% i 2003 Vestas har en god beholdning af ordrer til både onshore og offshore projekter ved indgangen til Vindmølleindustrien havde endnu et rekordår i Med ca MW installeret på verdensplan oplevede vindmølleindustrien en vækst på godt 10%. Vestas fortsatte frem gangen med en markedsandel på 23% på niveau med Vestas omsætning steg fra med 19% til Vestas leverede MW i 2003 mod MW i 2002, en stigning på ca. 10%. Det tyske marked blev igen det største marked i verden. Det faldt dog fra MW til MW i Alligevel opnåede Vestas en stigning i markedsandelen med 5%- point fra 18% til 23%. Dette er meget tilfredsstillende. USA var påvirket af specielle markedsforhold i Dette medførte, at Vestas tabte markedsandel fra 40% til 21%. Udenfor USA er Vestas markedsandel steget fra 22% til 23%, og akkumuleret er Vestas markedsandel uændret 21%. Den ugunstige udvikling i specielt det britiske pund og den amerikanske dollar medførte i 2003 en skærpet konkurrencesituation, hvilket understreger væsentligheden i Vestas fortsatte fokus på markedsspredning samt yderligere geografisk spredning af produktionen. Vestas forventer på længere sigt en fortsat kraftig vækst i vindkraftindustrien som følge af den fortsatte stigende efterspørgsel efter elektricitet kombineret med en stadig stigende fokus på konkurrencedygtig, ren og vedvarende energi. Onshore markedet vil fortsat drive vindmølleindustrien, hvor hovedparten af væksten i de kommende år vil komme fra Europa og Nordamerika samt Indien og Australien. Offshore markedet forventes at slå igennem på lidt længere sigt. Inden for den næste fem-års periode forventes offshore andelen således at udgøre i størrelsesordenen gennemsnitligt 10% af den nyinstallerede kapacitet. Der forventes en afdæmpet udvikling i verdensmarkedet for vindkraft i Markedet i USA forventes at blive væsentligt mindre end 2003, da Production Tax Credit (PTC) ordningen ikke blev forlænget ved udgangen af Markederne uden for USA er mere lovende, og forventes mere end at opveje nedgangen i USA. Vestas forventer således en vækst i det totale verdensmarked for 2004 på op til 10%. Omlægningen fra kw- til MW-møller i 2003 medførte tilpasninger af medarbejderstaben med omkring 200 medarbejdere i Danmark. Købet af Windcast Group AS samt øvrige nyansættelser har alligevel betydet, at det samlede antal medarbejdere netto er øget med 526 til i alt I december 2003 offentliggjorde Vestas og NEG Micon planerne for en sammenlægning af de to virksomheder, og den 5. marts 2004 blev sammenlægningen en realitet. Hermed er der skabt en virksomhed, som er den absolut førende globale producent af vindkraftløsninger. Størrelse, teknologisk viden og udvikling samt finansiel styrke er basale betingelser for vækst og bibeholdelse af konkurrencedygtighed på det internationale marked for vindenergi. Det nye Vestas opfylder disse forudsætninger for en fortsat succes. I 2004 forventer den sammenlagte koncern på helårsbasis en omsætning på 2,7-2,8 mia. EUR. EBIT-margin forventes at være ca. 7%, inklusive effekten af forventede omkostningssynergier på 14, men før integrations- og restruktureringsomkostninger i forbindelse med sammenlægningen. Efter fradrag af integrations- og restruktureringsomkostninger, men før amortisering forventes EBITmargin at være ca. 5%. For den sammenlagte koncern er der fastlagt følgende langsigtede mål: En global markedsandel på minimum 35% målt på installeret MW effekt, En resultatgrad før finansielle poster og skat (EBITmargin) på 10%, En NettoArbejdsKapital ultimo året på 25-30% af omsætningen. Vestas har, med sammenlægningen med NEG Micon, udbygget sin globale førerposition, og vil med sin styrkede position og sine kvalificerede og motiverede medarbejdere være godt forberedt til at tage udfordringerne op i 2004 og årene fremover. Det er vores overbevisning, at det nye Vestas med en førerposition på markedet, på teknologien, på viden og knowhow i organisationen og på den finansielle styrke er godt rustet til den fremtidige konkurrence. Ledelsesberetning 2003 Bent Erik Carlsen Bestyrelsesformand Svend Sigaard Administrerende direktør

6 Vindkraft en af verdens betydende energikilder Vision Vestas vision er med kvalitet og omtanke at udnytte vinden til at skabe konkurrencedygtig ren og vedvarende energi. Vindenergi vil i fremtiden dække en væsentlig del af verdens energiforsyning og medvirke til en bæredygtig udvikling til gavn for kommende generationer. Vestas skal være international markedsleder inden for vindkraftsystemer værdsat af kunder, aktionærer, medarbejdere og andre interessenter. Vestas har en klar forventning om, at behovet for energi vil stige væsentligt verden over både på kort og lang sigt. Samtidig forventer Vestas, at anvendelsen af elektrisk energi bliver bredt ud til flere områder og kommer dermed til at udgøre en stadig stigende del af energiforbruget. Netop konkurrencedygtig ren og vedvarende energi vil blive efterspurgt i takt med den stigende miljøbevidsthed blandt verdens befolkning. Her vil vindkraft komme til at spille en væsentlig rolle, fordi den i dag kan konkurrere med kul, naturgas, olie og atomkraft, hvis sammenligningen foretages på lige vilkår. Bliver prisen på forurening og andre eksterne omkostninger regnet med, bliver vindkraftens konkurrencedygtighed endnu bedre. Vestas vurderer imidlertid, at konkurrencedygtigheden vil blive yderligere forbedret, da prisen per kilowatttime fra et nyetableret vindkraftsystem forventes at falde gennem-

7 snitligt 3-5% om året. Det betyder på sigt, at prisen på strøm fra et nyetableret vindkraftsystem vil blive i stand til at konkurrere med de variable omkostninger for et traditionelt kraftværk. Vestas har ligeledes en forventning om, at elektricitet produceret ved vindkraft i fremtiden kan lagres via nye teknologier som for eksempel brændselsceller. Vindkraften vil således ikke være begrænset til udelukkende at producere elektricitet, men vil kunne konverteres til miljøvenligt brændstof. På den baggrund forventer Vestas, at vindkraft vil blive en af verdens betydende energikilder, og at vindkraftindustrien vil blive en af verdens betydende industrier. Værdier Vestas nøgleværdier er troværdighed, omtanke, handlekraft og udvikling. Disse værdier er fundamentet for Vestas holdninger og virksomhedskultur. Det er ingen tilfældighed, at Vestas gennem mere end 20 år har oparbejdet vindkraftindustriens bedste kompetencer. Konstant stræben efter nye og bedre løsninger til industriens bedste er grundlaget for Vestas udvikling: Troværdighed og omtanke er selve fundamentet for, at Vestas kan kontrollere væksten. Det er Vestas erklærede mål at være en troværdig partner i enhver henseende. Det betyder, at kunder, aktionærer, medarbejdere og andre interessenter oplever, at Vestas holder, hvad Vestas lover. Ambitionen er, at Vestas gennem visionært udviklingsarbejde og evnen til nytænkning skal drive udviklingen af vindkraft såvel teknisk som kommercielt. Strategi Vestas strategi er at levere kundetilpassede vindkraftsystemer baseret på standard vindmøller og standardiserede optioner, der kan producere den optimale elkvalitet til den mest konkurrencedygtige pris. Vestas hovedaktivitet er udvikling, fremstilling, salg og servicering af systemer til produktion af elektricitet ved udnyttelse af vindens energi. Vestas tilbyder produkter, der spænder fra enkeltmøller til totalleverancer af nøglefærdige vindkraftsystemer. Vestas kan som en stærk uafhængig partner yde vejledning til kunder i forbindelse med projektudvikling, finansiering og ejerskab af vindmølleprojekter, men deltager ikke direkte i disse aktiviteter. Vestas er derimod den uafhængige systemleverandør. I et voksende marked er Vestas karakteriseret ved en høj grad af vertikal integration med egenproduktion af de komponenter, der ikke kan købes eksternt som standardkomponenter eller i en lettere tilpasset udgave. Ved selv at producere møllens hoveddele øger Vestas sin fleksibilitet i produktudviklingen, nedsætter sin afhængighed af leverandører og fastholder sin knowhow på produktionsområdet. For Vestas er omtanke en fundamental grundholdning, hvor de vigtigste nøgleord er sikkerhed og kvalitet. Sikkerhed skal altid prioriteres højest i det daglige arbejde, og arbejdsopgaverne skal løses ordentligt, effektivt og miljøvenligt. En anden vigtig side af omtanke er, at Vestas medarbejdere behandler hinanden med respekt og er kundevenlige såvel eksternt som internt. Handlekraft og udvikling er de kræfter, der er med til at drive Vestas fremad og nå målene for væksten. Det betyder, at Vestas ønsker medarbejdere, der har viljen til vækst og mod på at løse udfordringer, så de planlagte aktiviteter gennemføres. En af de væsentligste aktiviteter, der er med til at skabe værdier, er udvikling. Vestas har altid været kendetegnet ved at levere løsninger, der sætter standarden for vindmølleindustrien. Den oparbejdede viden og kompetence skal udbygges gennem tværgående samarbejde i en organisation, der er villig til forandring. Målsætning Vestas strategiske mål for den ny kombinerede koncern er at være internationalt førende samt at sikre tilstrækkelig økonomisk styrke til at fortsætte internationaliseringen. For at opfylde det strategiske mål tilstræbes: en verdensmarkedandel på minimum 35% målt i MW installeret effekt en indtjening før finansielle poster og skat (EBIT-margin) på 10% en NettoArbejdsKapital ultimo året på maksimum 25-30% af omsætningen. Ledelsesberetning 2003

8 Antal medarbejdere (pr. 31. dec.) Nettoomsætning () Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) () Resultat før finansielle poster (EBIT) () Balancesum () Egenkapital ()

9 Set over en 5-årig periode kan Koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Hovedtal i * Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat efter finansielle poster Ordinært resultat før skat Årets resultat Balance: Balancesum Egenkapital Hensættelser Rentebærende passiver NettoArbejdsKapital Pengestrømme: Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Årets forskydning i likvide beholdninger og kortfristet bankgæld 153 (119) 15 (126) 3 (106 ) (14) (92) (50 ) 6 (50) (17 ) Medarbejdere: Gennemsnitligt antal medarbejdere Heraf i Danmark Regnskabsrelaterede nøgletal: Bruttomargin (%) EBITDA (%) Overskudsgrad (EBIT) (%) Afkastningsgrad 1 (%) Afkastningsgrad 2 (ROCE)(%) Soliditetsgrad (%) Forrentning af egenkapitalen (%) Gearing (%) 9,1 8,6 4,5 5,8 8,9 44,1 5,9 40,4 10,2 8,9 5,3 7,3 9,8 47,0 7,8 44,5 15,0 13,9 11,1 20,3 31,0 56,1 84,1 21,6 15,7 14,0 11,5 21,5 43,4 37,8 39,8 57,5 15,1 13,2 10,9 25,4 55,3 43,4 47,0 26,0 Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie Vækst i resultat pr. aktie (%) Indre værdi pr. aktie Kurs/indre værdi P/E - værdi Pengestrømme fra drift pr. aktie Udbytte pr. aktie Payout ratio (%) Børskurs 31. december 0,3 (21,3) 5,8 2,2 38,6 1, ,1 0,4 (86,7) 5,7 1,7 21,9 (1,2) 0,1 23,5 9,4 3,2 319,3 5,4 5,7 9,5 (0,1) 0,2 6,2 30,9 0,8 31,9 2,3 25,5 76,4 0,1 0,1 17,4 59,2 0,6 115,8 1,6 11,3 30,1 0,1 0,1 13,8 17,7 Ledelsesberetning 2003 * Resultatopgørelsen for 2003 er omregnet til gennemsnitskursen i 2003: 743,07 og aktiver og passiver er omregnet til kursen ultimo 2003: 744,46. Resultatopgørelse, aktiver og passiver for er omregnet til kursen ultimo 2002: 742,43. Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Der henvises til afsnittet om forklaring til nøgletal. Der er i første halvår 2000 gennemført et aktiesplit, hvorefter aktiestørrelsen er ændret fra 10 DKK pr. stk. til 1 DKK pr. stk. Aktierelaterede nøgletal samt børskurs pr. 31. december 1999 er ændret i overensstemmelse hermed.

10 Zafarana siten i Egypten består af 117 stk. V kw møller.

11 Ledelsesberetning 2003

12 Året i hovedtræk Koncernens omsætning udgjorde i , hvilket er en stigning på ca. 19% sammenlignet med Af Koncernens omsætning er ca. 98%, svarende til omsat uden for Danmark. Resultatopgørelsen viser et overskud før finansielle poster og skat (EBIT) på 74, hvilket er uændret fra året før. EBIT-margin er dog faldet fra 5,3% til 4,5 %. Efter finansielle poster udgør overskuddet 53, hvilket svarer til et fald på 12%. Årets resultat før skat andrager 54 et fald på 6 i forhold til På baggrund af nedenstående anses årets resultat på 36 for mindre tilfredsstillende. I forhold til fondsbørsmeddelelse nr. 22/2003 af 28. november 2003, er den realiserede omsætning og EBITmargin inden for det udmeldte niveau. NettoArbejds- Kapitalen andrager 36% af årets netto omsætning, hvilket er på det forventede niveau. Årets investeringer i materielle anlægsaktiver har andraget 85, hvilket er under det forventede niveau og i al væsentlighed skyldes forskydninger til I fondsbørsmeddelelse nr. 24/2003 af 12. december 2003 oplystes, at bestyrelserne i NEG Micon A/S og Vestas Wind Systems A/S er enedes om betingelserne for en sammenlægning af de to selskaber, jf. nærmere herom i afsnittet Begivenheder efter regnskabs årets udløb på side 38. Ved årets begyndelse var Vestas økonomiske forventninger til 2003 et omsætningsniveau på 1,7-1,8 mia. EUR med en EBIT-margin på ca. 8%. NettoArbejdsKapitalen forventedes at udgøre ca. 35% af årets nettoomsætning. Den ugunstige udvikling i specielt det britiske pund og den amerikanske dollar medførte en skærpet konkurrencesituation og et pres på salgspriserne, specielt i USA, hvorfor forventningerne til EBIT-margin blev reduceret til ca. 7% i maj 2003, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 9/2003 af 28. maj I forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsinformation for 3. kvartal 2003 i november 2003 blev den forventede omsætning justeret til ca. 1,7 mia. EUR, hvilket er i den lave ende af det tidligere udmeldte interval på 1,7-1,8 mia. EUR. EBIT-margin blev nedjusteret til ca. 5%, hvilket kunne henføres til den lavere omsætning samt forventning om en tidligere afslutning af teknologioverførselsaftalen med Gamesa Eólica S.A. De potentielle udgifter i forbindelse med en tidlig afslutning på teknologioverførselsaftalen med Gamesa Eólica S.A. vurderedes at svare til godt 1%-point. Efterfølgende blev aftalen vedrørende afslutning af teknologioverførselsaftalen indgået og kommunikeret ved fondsbørsmeddelelse nr. 23/2003 af 12. december Koncernens kapitalforhold, selskabsstruktur og certificeringsforhold har i løbet af 2003 undergået følgende ændringer: Kapitalforholdene er uændrede. Vestas Wind Systems A/S overtog med virkning fra den 1. april 2003 formelt Windcast Group AS, jf. meddelelser nr. 15/2002 af 10. oktober 2002 og nr. 15/2003 af 19. august 2003 til Københavns Fondsbørs A/S samt Årsrapport Alle selskaber i Windcast koncernen er herefter 100% ejet af Vestas. Den samlede overtagelsespris andrager ca. 12,7. Vestas koncernen har i 2003 etableret et salgs- og serviceselskab i Spanien samt et serviceselskab i Polen. Vestas Wind Systems A/S 100% ejede datterselskab Vestas - Australian Wind Technology Pty. Ltd. blev i september 2003 certificeret efter ISO 9001:2000 standarden. Vestas Wind Systems A/S elektronikfabrik i Århus, Danmark, fik den 7. maj 2003 certificeret kvalitetsstyringssystemet efter ISO 9001:2000. I december 2003 fik elektronikfabrikken ydermere certificeret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemerne efter ISO og OHSAS Figur 1: Vestas Wind Systems A/S Vestas Nacelles Nacellemontage Vestas Blades Vingeproduktion Vestas International Salg og service de britiske øer, Norden, Østeuropa, Rusland, Asien, Oceanien og resten af verden Vestas Central Europe Salg og service Tyskland, Østrig og Benelux Vestas Control Systems Fremstilling af styringssystemer Vestas Towers & Steel Tårne og stålkomponenter Vestas Mediterranean Salg og service Sydeuropa, Mellemøsten og Nordafrika Vestas Americas Salg og service Nord- og Sydamerika

13 High Winds projektet i USA består af 81 stk. V80-1,8 MW møller. Aktiviteterne omkring certificering af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemerne i de udenlandske datterselskaber fortsatte i Vestas - Nederland Windtechnologie B.V. blev således certificeret efter både ISO og OHSAS i december Arbejdet med indførelsen af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemerne forventes at fortsætte i Fremtidens vindkraftsystemer øger kravene For Vestas er det vigtigt, at kunderne altid er i fokus og oplever, at samarbejdet med Vestas er kompetent og professionelt til gavn for såvel kunden som for Vestas i hele møllens levetid. Organisatorisk er Vestas i 2003 blevet ændret til at være inddelt i fire globale produktionsenheder samt fire regionale salgs- og serviceenheder, jf. figur 1 på side 12. Produktionsenhederne er henholdsvis naceller, vinger, styring og overvågning samt tårne og stål. Salgs- og serviceenhederne er regionalt opdelt på henholdsvis Centraleuropa, Middelhavet, Amerika og International, hvor sidstnævnte er ansvarlig for resten af verden. Denne struktur styrker de entydige kommunikations- og ansvarslinier og er en naturlig forberedelse til den fortsatte vækst og internationalisering af Vestas. Vestas er en international Koncern. Det betyder, at Vestas kunder har adgang til Vestas totale viden og knowhow gennem en verdensomspændende organisation, der står til rådighed såvel ved rådgivning om køb af nye vindkraftsystemer som ved løsningen af et driftsmæssigt problem senere i møllens levetid. Vestas er også en virksomhed med lokal forankring. Ved at være tættest muligt på kunderne understøttes håndtering af lokale aspekter bedst muligt som for eksempel krav til site, krav til nettilslutning samt byggeansøgninger. Gennem mere end 20 år i industrien har Vestas oplevet en løbende udvikling i sin kundeportefølje. I vindkraftindustriens første år var Vestas kunder hovedsageligt private enkeltpersoner, vindmøllelaug og lokale elværker. Projekterne var typisk enkeltmøller eller vindmølleparker med få møller. Teknologien var endnu forholdsvis ny, og kunderne havde få erfaringer med vindmøller. Ledelsesberetning 2003 Vindkraft er i dag en industri med en velkendt og gennemprøvet teknologi. Vindkraftprojekterne er blevet meget større, og projekter i størrelsesordenen MW er almindelige. Disse vindkraftsystemer kan ofte sammen-

14 Vestas erklærede mål er at tilbyde den bedste globale service i industrien. lignes med andre moderne kraftværker både med hensyn til produktion og styringsmuligheder. Udviklingen fra enkeltmøllesalg hen imod kapitaltunge, store vindkraftsystemer betyder, at Vestas kundeportefølje også ændrer sig. Fremover bliver der således færre private mølleejere og mindre developere, og flere store elværker og energiselskaber. Indenfor de seneste år er specielt de multinationale energiselskaber, der traditionelt har været leverandør af fossile brændstoffer, blevet betydeligt mere aktive indenfor vindkraft. Energiselskabernes interesse for vindkraft er steget i takt med, at vindmølleindustrien er blevet en mere moden industri med en afprøvet teknologi, der både teknologisk og økonomisk er et reelt supplement til fossile brændstoffer. Vestas ser de store energiselskabers øgede aktivitet inden for vindkraft som et meget lovende signal for vindens muligheder som energikilde, og Vestas forventer, at disse kunder får endnu større vægt i fremtiden. De nye kunder og nye krav vedrørende vindkraftsystemer betyder ligeledes, at der stilles nye krav til leverandørerne. Vestas er meget opmærksom på nødvendigheden af at videreudvikle Koncernen, ikke kun inden for teknik, salg, projektgennemførelse og service, men også på områder som kapitalstruktur og organisation. Med den globale organisation, Vestas har opbygget gennem årene, er Koncernens målsætning at være i stand til at yde en professionel og kompetent rådgivning fra idé til færdigt vindkraftprojekt såvel onshore som offshore. Den bedste service på globalt plan Som verdens førende producent af vindkraftsystemer er det Vestas erklærede mål at tilbyde den bedste globale service i industrien med den stærkeste lokale tilstedeværelse og den højeste kundetilfredshed. Det betyder, at kunden skal opleve den hurtigste og mest effektive support i enhver situation. Denne support skal sikre Vestas møllernes ydeevne og dermed skabe den størst mulige værdi for både kunden og Vestas. For at opfylde målsætningen har Vestas opbygget en serviceorganisation med kunde-servicecentre og lokale serviceenheder over det meste af verden. Fire regionale centre De lokale serviceenheder er placeret tættest muligt på møllerne. Det betyder, at kunderne får den hurtigst mulige reaktion, hvis der opstår et behov for service. Det er fire regionale kunde-servicecentre, der gennem de lokale serviceenheder har al kontakt til kunden. Kundeservicecentrene har de fornødne ressourcer samt kompetencer til at løse hovedparten af alle henvendelser, og resterende opgaver løses i et snævert samarbejde med specialister fra de øvrige serviceorganisationer og Vestas udviklingsfunktion. Hvert kunde-servicecenter skal sikre, at kunderne kan komme i kontakt med Vestas døgnet rundt, så reparation af møller og fremsendelse af reservedele sker hurtigst muligt.

15 Vestas forventer, at den kraftige udbygning af serviceorganisationen fortsætter fremover. Ansvaret for den overordnede servicepolitik samt koordinering af erfaringsudveksling og viden på tværs af kundecentrene ligger centralt i Koncernens servicekonceptfunktion. Her ligger også ansvaret for udvikling af uddannelsesprogrammer for montører samt den globale dataopsamling på alle Vestas møller. Vestas er meget opmærksom på, at kravene løbende øges til en velfungerende serviceorganisation. Vestas satser målrettet på at forbedre og udvikle de serviceprodukter, der tilbydes, og Vestas forventer, at den kraftige udbygning af serviceorganisationen vil fortsætte fremover. Fokus på logistik og koordination I 2002 måtte Vestas desværre konstatere, at der på visse områder var flaskehalse omkring levering af reservedele og reparation af hovedkomponenter. Det fik den utilfredsstillende konsekvens, at møller ikke blev idriftsat tilstrækkeligt hurtigt. Serviceorganisationen har haft stor fokus på logistik og koordination af dette område. Samtidig er der arbejdet målrettet med at øge reparationskapaciteten hos underleverandører, hvilket har reduceret problemerne væsentligt. Et meget vigtigt værktøj i forbindelse med nedbringelse af flaskehalsene er den globale systematiske indsamling og bearbejdning af data fra de mange tusinde Vestas møller. De opsamlede data danner grundlag for at fastholde en global viden om møllernes præstationer. Ud over anvendelsen i forbindelse med fejlanalyser bruges datagrundlaget endvidere til udvikling af nye konkurrencedygtige vindmøller og produktforbedringer, som tilbydes til eksisterende møller. Kundetilfredshed Høj kundetilfredshed er vigtigt for Vestas. Derfor gennemfører Vestas systematisk kundetilfredshedsanalyser, der er et vigtigt værktøj i kvalitetsstyringssystemets fortløbende arbejde. I 2003 er der gennemført en kundetilfredshedsanalyse blandt kunder, der købte møller i I kundetilfredshedsanalysen for 2002 blev der peget på følgende områder, hvor der ifølge undersøgelsen skulle sættes ekstra ind: Leveringsterminer, rådighedsfaktor (availability) samt driften af især V80-2,0 MW vindmøllerne. Disse områder har fået tilført ekstra ressourcer, og resultatet af den seneste kundetilfredshedsanalyse viser en stigende tilfredshed indenfor disse tre områder. Der er imidlertid andre punkter, hvor kunderne ønsker forbedringer. Blandt andet er der et ønske om større fokus på træning og uddannelse af kunderne i betjening af Vestas møllerne. Kundetilfredshedsanalysen for 2003 giver generelt Vestas som virksomhed pæne bedømmelser. Vestas teknologiske koncept bliver opfattet positivt. Ligeledes er medarbejdernes kendskab til produktet med til at fastholde opfattelsen af, at Vestas er en troværdig partner. Derudover betragter kunderne Vestas som en virksomhed, der er stabil også på lang sigt. Ledelsesberetning 2003

16 Der er stor fokus på at forankre Vestas værdier hos alle medarbejdere medarbejdere vindkraftens største videnbank Vestas koncernen beskæftigede ved årets udgang medarbejdere, heraf i datterselskaber uden for Danmark. Produktionsomlægningen fra kw- til MW-møller i 2003 betød, at Vestas måtte tage afsked med omkring 200 medarbejdere i Danmark. I forbindelse med samme omlægning blev medarbejderstyrken i Skotland forøget, dog inden for et andet produktionsområde. Det var ligeledes i 2003, at Vestas købte Windcast Group AS, som resulterede i en tilgang af 445 nye medarbejdere. Nettotilgangen af medarbejdere i 2003 i Koncernen androg herefter 526. Forankring af vision og værdier I løbet af de seneste fem år er Vestas koncernens medarbejderstab vokset fra til Med så stor en vækst er det både en udfordring og en nødvendighed at fokusere på at forankre Vestas værdier hos alle medarbejdere. I 2003 er der indført to væsentlige aktiviteter, der kommunikerer nøgleværdierne ud i hele organisationen. For det første har introduktionsdagen i Vestas været igennem en naturlig videreudvikling, så den matcher Vestas globale position med ansatte verden over. Denne dag er en del af det obligatoriske introduktionsforløb, nye medarbejdere gennemgår i de første måneder hos Vestas. Introduktionen sikrer, at de ansatte har et godt kendskab til Vestas som virksomhed, samt at Vestas forventninger til den enkelte medarbejder er tydeliggjort. For det andet er det internationale medarbejdermagasin VestasWorld blevet introduceret i Magasinet er til alle medarbejdere og udgives på italiensk, tysk, engelsk og dansk. VestasWorld udkommer fire gange årligt. Målet med disse og andre lignende tiltag er, at alle Vestas medarbejdere verden over har en fælles forståelse for Vestas vision, værdier og holdninger. Viden skal sikre fremtidens indtjening Overordnet set er viden Vestas væsentligste middel til at sikre den fremtidige indtjening og skabe langsigtede værdier. Vindkraftindustrien er præget af kraftig vækst og samtidig en ekspansiv teknologiudvikling inden for såvel møllekapacitet og effektivitet som produktionsmetoder og -processer. Videnressourcerne, der skal fastholde Vestas position som verdens førende producent af vindkraftsystemer, kan inddeles i tre typer nøglekompetencer: Produkt- og produktionsudvikling er den væsentligste kompetence. Det har en helt særlig betydning, at Vestas fastholder evnen til at være på forkant med den teknologiske udvikling af vindkraftsystemer og den produktionsmæssige videreudvikling af materialevalg og effektive arbejdsprocesser. Evnen til at opfange markedsudvikling og være synlig på markederne er afgørende for at fastholde og udvide den høje globale markedsandel.

17 Hensigten med denne ændring er at øge fokus på de enkelte produkter. Mølleprogrammerne yder teknisk support til hele Vestas organisationen. Uddannelse af medarbejdere Vestas Skolens arbejde med at oparbejde, fastholde, vedligeholde samt effektivisere medarbejdernes kompetencer fortsatte i Vestas Skolen er paraplyen, hvorunder Vestas uddannelser udbydes. Uddannelsesforløbene medvirker til, at alle medarbejdere verden over har de fornødne kompetencer, som deres job kræver. I 2003 gennemførte en række medarbejdere Vestas Generelle Lederuddannelse, der blandt andet har til formål at sikre, at nuværende og kommende ledere kender forventningerne til dem som en del af Vestas lederteam. Derudover blev Vestas Projektlederuddannelse, der medvirker til, at Vestas til enhver tid har kompetence til at håndtere såvel interne som eksterne projekter over hele verden, etableret. Vestas Skolen medvirker til, at alle medarbejdere verden over har de fornødne kompetencer. Kompetencer til at organisere, overføre teknologi og samarbejde tværgående har en stigende betydning. Organiseringen af projekter omkring salg, etablering af mølleprojekter, styring af support samt service og fejlfinding på vindmøller er alle væsentlige nøglekompetencer. Kommunikation og videndeling Vestas organisationsstruktur styrker muligheden for at udvikle og vedligeholde disse tre typer kompetencer yderligere. Koncernen er inddelt i fire regionale salgs- og serviceenheder samt fire globale produktionsenheder. Nul fejl, nul spild, nul ulykker Der blev i 2003 igangsat pilotprojekter på vingefabrikkerne i Danmark med det overordnede mål at sikre nul fejl, nul spild og nul arbejdsulykker. Projekterne betyder i praksis, at medarbejderne er organiseret i teams, hvor større involvering af den enkelte medarbejder og dermed et større ansvar skal medvirke til, at medarbejdernes kompetencer og viden udnyttes optimalt. De enkelte teams målrettede fokus på og arbejde med blandt andet kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, uddannelse og træning samt vedligeholdelse af udstyr skal sikre nul fejl, nul spild og nul ulykker. Når implementeringen er gennemført i Danmark, forventes det at blive indført på andre Vestas fabrikker verden over. Organisationen er opbygget, så nøglekompetencer i forhold til både viden og knowhow er samlet i de respektive forretningsenheder. Det faktum, at produktion af henholdsvis naceller, tårne og stålkomponenter, vinger samt styringssystemer er samlet i hver sin enhed, resulterer i kortere kommandoveje og dermed hurtigere kommunikation. Hermed øges fleksibiliteten og muligheden for at opfylde såvel interne som eksterne kunders krav og ønsker. De samme fordele omkring hurtig kommunikation og videndeling gør sig gældende i de fire regionale salgsenheder. Da udvikling af konkurrencedygtige produkter er et af de vigtigste redskaber for udbredelsen af vindkraft, har der altid været stor fokus på output fra Vestas centrale udviklingsfunktion. En stor vækst i antallet af medarbejdere betød, at udviklingsfunktionen i løbet af 2003 blev ændret fra at være en kombineret linje- og projektorganisation til at være en ren projektorganisation. Derudover er der oprettet fire mølleprogrammer, der er kompetencecenter for de enkelte mølletyper i hele produktets levetid. I ledelsesberetningens øvrige afsnit vil andre tiltag omkring videnressourcer være beskrevet. Kompetencer i forhold til markeder, service, produkt- og produktionsudvikling, kunder samt medarbejdere fremgår af disse delafsnit. Ledelsesberetning 2003

18 North Hoyle er startskuddet på et stort britisk offshore marked Ud af 18 planlagte offshore projekter i Storbritannien blev Vestas valgt som leverandør til de to første. I 2003 blev hovedparten af det første, North Hoyle projektet, bestående af 30 stk. V80-2,0 MW offshore vindmøller, opstillet blev indledt med offshore projekt nummer to, Scroby Sands, der ligeledes består af 30 stk. V80-2,0 MW offshore vindmøller. Gennemførelsen af disse to projekter kombineret med de værdifulde erfaringer fra etableringen af verdens største offshore vindmøllepark, Horns Rev ud for Danmarks vestkyst, betyder, at Vestas står stærkt på markedet for offshore såvel i Storbritannien som i resten af verden.

19 Ledelsesberetning 2003

20 Ud over at levere vindkraftsystemer til produktion af vedvarende energi finder Vestas det naturligt at inddrage hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø i sine udviklings- og driftsaktiviteter. En bæredygtig udvikling Social ansvarlighed er en naturlig del af Vestas ledelsesfilosofi og værdisæt, og Vestas praktiserer et socialt ansvar både internt i Koncernen og eksternt i forhold til det omgivende samfund. Vestas ønske om en bæredygtig udvikling for virksomheden indbefatter både et socialt ansvar, et miljømæssigt ansvar og økonomisk rentabilitet. Vestas ansætter og forfremmer sine medarbejdere baseret på kompetencer og kvalifikationer uanset køn, race og trosretning. Vestas har adskillige nationaliteter ansat, og der arbejdes løbende på at skabe gode rammer for de ansatte. Et eksempel på indsatsen for at integrere medarbejdere er Vestas deltagelse i pilotprojektet Integration ved egen kraft. Det danske integrationsministerium har finansieret projektet, der er gennemført på styringsfabrikken i Lem, Danmark. Projektet indeholder et nyt IT-værktøj, der sætter lyd og billeder på en lang række oplysninger, der tidligere blev udleveret på skrift. Det drejer sig for eksempel om arbejdsinstruktioner, styklister samt informationer om sikkerhed, arbejdsforhold og kvalitet. Dette værktøj sikrer tillige, at medarbejdere med læse-/stave-vanskeligheder bedre kan tilegne sig de nødvendige kvalifikationer for at løse deres forskellige arbejdsopgaver. Vestas vil gennem en relevant dialog og et aktivt samarbejde med forretningspartnere konstant bestræbe sig på at forbedre forståelsen for at forstærke normerne og arbejde for en kontinuerlig forbedring i alle forhold i relation til sikkerhed, social ansvarlighed, menneskerettigheder, sundhed på arbejdsmarkedet, forretningsetik samt det ydre miljø. Som grundlag for Koncernens standarder og mål anvendes de rammeaftaler, der er etableret af internationale organisationer som for eksempel FN, ILO og OECD vedrørende sikring af etisk ansvarlighed og troværdig handlemåde. De ansatte i Vestas koncernen vil gennem medlemskab af samarbejds- og sikkerhedsudvalg samt i det daglige arbejde forsøge at fremme de principper, retningslinier og procedurer, der er beskrevet i ovennævnte rammeaftaler. Yderligere information om disse aftaler kan findes på under menupunktet Profil. Vestas møller leveret i 2003 sparer verden for tons CO 2 Vestas påvirker det eksterne miljø, og miljøforhold har indflydelse på Vestas forretningsmæssige udvikling og på driften af Vestas. Hensyntagen til miljøet er dybt forankret i Vestas. Ud over at levere vindkraftsystemer til produktion af vedvarende energi finder Vestas det naturligt at inddrage hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø i sine udviklings- og driftsaktiviteter. Væsentlige påvirkninger af det eksterne miljø fra Vestas produkter omfatter møllernes visuelle indtryk i naturen, emission af lyd fra møller i drift samt ikke-genanvendeligt affald fra nedtagne møller. Vestas har i 2003 deltaget i et projekt, som har fokuseret på nyttiggørelse af udhærdede kompositmaterialer specielt i forbindelse med udtjente møllevinger. Resultatet af dette arbejde betyder, at det nu er muligt at udnytte energien i kompositmaterialerne, samtidig med at mængden, der skal deponeres, reduceres væsentligt. Vestas har leveret MW i 2003, som i løbet af deres designmæssige levetid på 20 år vil være med til at spare

21 Meroicinha siten i Portugal består af 3 stk. V80-2,0 MW møller og 1 stk. V90-3,0 MW mølle. verden for ca tons CO 2, set i forhold til elektricitet produceret i Europa, jf. figur 2, idet europæisk elektricitet i gennemsnit udleder 548 gram CO 2 /KWh. 1) Figur 2: Tons CO 2 udledning sparet ved de i 2003 producerede møllers forventede energiproduktion Vestas har driftsmæssigt udpeget affald, energi samt sygefravær og arbejdsulykker som væsentlige miljø- og arbejdsmiljøforhold. I relation til driftsaktiviteter arbejder Vestas på at forankre miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet i alle Koncernens selskaber. Vestas miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem omfatter udvikling, fremstilling og opstilling samt servicering af møller efter standarderne ISO og OHSAS Vestas overtog i 2003 Windcast Group AS. I forbindelse med overtagelsen har Vestas foretaget en række kortlægninger af miljø- og arbejdsmiljøforhold, og dette arbejde fortsætter i År I den supplerende beretning Miljøredegørelse på side uddybes Vestas arbejde med miljø- og arbejdsmiljøforhold. Endvidere findes yderligere oplysninger på under menupunktet Miljø. Forventning om yderligere udbygning af vindkraft Det er Vestas forventning, at udbredelsen af vindkraft vil fortsætte i årene fremover. Det er blandt andet yderligere forbedring af vindkraftens konkurrencedygtighed kombineret med krav om øget forsyningssikkerhed, der skal gøre vindkraft til en af verdens betydende energikilder. Øget fokus på forsyningssikkerhed I sommeren 2003 blev USA og Canada ramt af et nedbrud på elektricitetsnettet, som satte store dele af det nordøstlige Amerika i stå. I Europa blev der sagt, at et så massivt nedbrud ikke kunne ske der, men tre måneder og tre europæiske nedbrud senere var det tydeliggjort, at ændringer er påkrævet for at sikre en stabil leverance af elektricitet. Nedbrudene har ligeledes vist, hvor sårbare elektricitetssystemerne er. Systemerne skal derfor forstærkes, så befolkningen kan være sikker på at få den nødvendige elektricitet på de ønskede og nødvendige tidspunkter. Ledelsesberetning ) Beregningen er baseret på Opdatering af UMIP-databasen, arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 27, 2002.

22 Kvalitative sammenligninger af produktionsteknologier baseret på risiko karakteristika Teknologi Produktionsstørrelse Opførelsestid Finansieringsomkostninger/ kwh Operative omkostninger Brændstofsomkostninger Co 2 -udslip Regulativ risiko Gasturbiner Medium Kort Lav Lavt Høj Medium Lav Kul Stor Lang Høj Medium Medium Høj Høj Atomkraft Meget stor Lang Høj Medium Lav Nul Høj Vandkraft Meget stor Lang Meget høj Meget lavt Nul Nul Høj Vind Lille Kort Høj Meget lavt Nul Nul Medium Stempelmotor Lille Meget kort Lav Lavt Høj Medium Medium Brændselsceller Lille Meget kort Meget høj Medium Høj Medium Lav Solceller Meget lille Meget kort Meget høj Meget lavt Nul Nul Lav Kilde: Power Generation Investment in Electricity Markets, OECD/IEA Paris 2003, side 32. Årsagen til det amerikanske nedbrud bliver stadig diskuteret, og The Federal Electricity Reliability Council (FERC) vil på grund af nedbruddet få tilladelse til efter 2007 at indføre en centraliseret overvågning af elektricitetssystemet i USA. En reformering af det amerikanske eletricitetssystem har været diskuteret, men debatten er indtil videre indstillet, da den nye energilov i USA stadig mangler at blive vedtaget. I Europa er der foreløbig ikke nogen overordnet overvågning af de forskellige elektricitetssystemer. Ovenstående nedbrud øger naturligvis fokus på forsyningssikkerhed og dermed den nødvendige udbygning af elektricitetsnettet. Ved at forstærke elektricitetsnettet bliver det lettere at transportere elektricitet over længere afstande frem til forbrugerne. Dette øger muligheden for at transportere vindkraft fra områder med gode vindressourcer til områder med elektricitetsbehov. Dette er positivt for udbygningen af vindkraft, da manglende muligheder for transport af elektricitet har været en af begrænsningerne for etablering af vindkraft i visse dele af verden. Liberalisering af markedet En anden vigtig ændring i elektricitetssystemet er udviklingen mod en liberalisering af markedet. EU er for eksempel på vej mod et fuldt liberaliseret elmarked, hvor udbud og efterspørgsel vil bestemme priser m.v. Et fuldt liberaliseret elmarked øger risikoen for, at udbyderne af elektricitet vælger den billigste og mest kortsigtede produktionsform. For at undgå kortsigtede og uholdbare løsninger ser Vestas en kombination af forskellige former for elproduktion som den optimale løsning, da det blandt andet vil minimere risikoen for en potentiel stigning i brændstofpriser, påvirkninger af miljøet samt dårligere forsyningssikkerhed. Ovenstående skema viser nogle af de valg, som investorer står overfor i et liberaliseret marked. Som det ses af skemaet har vindkraft nogle meget attraktive og lave risikokarakteristika. Et vindkraftværk har kort opførelsestid og kan således hurtigt etableres, når der opstår et energibehov. Driftsomkostningerne er lave og svinger ikke med olie- og gaspriserne, da der ikke er nogen brændselsudgifter. Endvidere udledes ingen CO 2, og der er således ingen forurening. Trods det, at vindkraften er både konkurrencedygtig, ren og vedvarende, er der stadig en række forhold og betragtninger, der kan bremse opstillingen af vindkraftsystemer. Befolkningens holdning til vind Befolkningens holdning til vindmøller består ofte af flere forskellige forhold, herunder hvilken indvirkning vindmøller har på det område, de opstilles i, energiproduktionens miljøpåvirkning samt pris og forsyningssikkerhed set i forhold til fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas. For at positionere vind og udbrede kendskabet til vindmøller generelt er Vestas medlem af lokale og internationale vindkraftorganisationer. Stor opbakning til vindenergi Talrige undersøgelser fra forskellige lande viser en massiv opbakning til vedvarende energi herunder vindenergi. Vindkraftsystemer anses af mange mennesker som et yderst brugbart alternativ til konventionel energi, og derfor er der i befolkningen en stor støtte til yderligere udbygning af vindenergi. I Tyskland er ca. 86% af befolkningen positive over for vind og en fortsat udbygning af vindkraft. 2) I for eksempel Frankrig støtter ni ud af ti en yderligere udbygning af vindkraftsystemer. 3) I Australien støtter 95% af befolkningen en yderligere udbygning af vindmøllekapaciteten. 4) 2) Windkraft Saubere Energie - Sichere Stromversorgung - Neue Arbeitsplätze, publiceret af Der Wirtschaftsverband Windkraftwerke, marts ) Sondage perception de l energie eolienne en France, publiceret af ADEME Synovate Janvier, ) National Renewable Energy, publiceret af Australian Wind Energy Association, september 2003.

23 Figur 3: Er den globale opvarmning og klimaforandringer alvorlige emner, som kræver øjeblikkelig handling? 5% 7% med Scroby Sands offshore vindmølleparken i England bevirker, at vindmøllerne bliver opstillet, så de forstyrrer sælerne mindst muligt i deres yngleperiode. 7) Efterfølgende iværksættes der miljøovervågningsprogrammer, som skal belyse, hvad vindmølleparken rent faktisk har medført af ændringer med hensyn til dyr og planter. Her vil der blandt andet være fokus på, om sælerne søger føde mellem vindmøllerne, ændrer vegetationen og dyrelivet på bunden sig med videre. Sådan en undersøgelse gennemføres blandt andet i forbindelse med North Hoyle offshore parken i England. Undersøgelserne løber i to år efter installeringen af parken. Således vil miljøundersøgelserne omkring North Hoyle projektet strække sig fra ) Ja Nej Ved ikke 88% Kilde: Energy: Issues, Options and Technologies, publiceret af Directorate- General for Research, European Commission, december Tidligere er lignende undersøgelser gennemført blandt andet på offshore vindmølleparken Tunø Knob, der blev opført i Konklusionen var, at opstilling af vindmøllerne ikke har nogen negativ indvirkning på levevilkårene for de muslinger og fugle, som findes i området. 9) På Horns Rev offshore mølleparken er lignende opfølgende undersøgelser under gennemførelse. Bekymring over global opvarmning Vind den uudtømmelige ressource Opbakningen skyldes blandt andet befolkningens bekymring over den globale opvarmning, hvilket fremgår af ovenstående figur 3, hvor 88% af de adspurgte mennesker i EU mener, at der straks skal tages initiativer til at imødegå klimaændringer. Samme undersøgelse viser, at der er en stor tiltro til, at vindenergien er konkurrencedygtig, da vedvarende energi fremhæves som den mest konkurrencedygtige energikilde i 2050 foran fossile brændstoffer og atomkraft. 5) Minimering af miljøeffekterne I forbindelse med opstilling af vindmøller er der stor fokus på møllernes visuelle indvirkning på omgivelserne samt påvirkningerne på dyrelivet. Der foretages derfor meget omfattende undersøgelser af vindmøllernes indvirkning på miljøet for at sikre, at placeringen vil påvirke naturen og dyrelivet mindst muligt. Ved offshoreprojekter bliver der i forbindelse med projekteringen gennemført en miljøundersøgelse, der foretages over en længere periode for at få det bedste vurderingsgrundlag. Denne miljøundersøgelse belyser alle relevante problematikker i forbindelse med opførelsen af en vindmøllepark, herunder fysiske og biologiske forhold. 6) Som eksempel kan nævnes, at miljøundersøgelsen i forbindelse Vindkraft er et reelt supplement til konventionel energi. Dette skyldes ikke bare den konkurrencedygtige pris, men også det faktum, at det faktiske potentiale for vind er enormt. Med den nuværende teknologi kunne verdens samlede elektricitetsforbrug dækkes mange gange. Det er således ikke vindressourcen, der er til hinder for at gøre vindenergi til en af verdens betydende energikilder. Herved fremstår vindenergien som et meget væsentligt potentielt alternativ til el produceret ved hjælp af fossil brændsel. Endvidere kan vindkraft medvirke til at strække de kendte fossile ressourcer over en længere årrække og samtidig hjælpe til med at stabilisere prisen på konventionel energi. Ledelsesberetning ) Energy: Issues, Options and Technologies, publiceret af Directorate-General for Research, European Commission, december ) For et eksempel på en miljøundersøgelse henvises til 7) 8) North Hoyle Offshore wind farm Environmental statement, publiceret af National Wind Power, februar ) Assessing the impact of the Tunø Knob wind park on sea ducks: the influence of food resources, publiceret af Miljø- & Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser, februar 1999.

24 Vestas anser det for realistisk, at vindkraftens andel af verdens elproduktion vil stige til ca. 5% i løbet af ca. 10 år. Figur 4: % Vindkraftens andel af verdens elektricitetsproduktion Vestas beregninger er baseret på følgende forudsætninger: En gennemsnitlig årlig vækstrate i vindkraft på 25%, en gennemsnitlig årlig vækstrate i verdens elektricitetsproduktion på 2,67% i og 2,47% i (kilde: World Energy Outlook 2002, udgivet af The international Energy Agency, 2002), og en forøgelse i den gennemsnitlige kapacitetsfaktor for den akkumulerede installation af vindkraft fra 23% i 2003 til 35% i År Vækstscenarier for vindkraft Vindkraft er den energikilde, som har oplevet den største vækst gennem de seneste 10 år med årlige vækstrater på gennemsnitlig mere end 35%. 10) Vestas mener, at der også i perioden frem til 2020 vil være en meget høj vækst, da der er en fortsat stigende efterspørgsel efter elektricitet samtidig med, at der er en stadig stigende fokus på konkurrencedygtig, ren og vedvarende energi. Eftersom vandkraft har nået sit maksimale potentiale i mange OECDlande forventes stigningen i vedvarende energi at komme hovedsageligt fra vindkraft, da denne energikilde er den af de vedvarende energikilder, som i dag er den mest konkurrencedygtige i forhold til energi fremstillet ved hjælp af fossil brændsel. 11) Figur 4 illustrerer Vestas store forventninger til, hvordan udbygningen af vindkraft vil fortsætte. Ved udgangen af 2002 dækkede vindkraft ca. 0,5% af verdens samlede produktion af elektricitet. 12) Vestas anser det for realistisk, at vindkraftens andel af verdens elproduktion vil stige til ca. 5% i løbet af ca. 10 år. Dette vil i henhold til prognoser for verdens samlede elforbrug betyde, at en gennemsnitlig årlig vækstrate på over 25% i installeret MW-vindkraft er realistisk. 10) World Market Update 1997, publiceret af BTM Consult ApS, marts World Market Update 2002, publiceret af BTM Consult ApS, marts ) World energy outlook 2002, publiceret af International Energy Agency, ) World Market Update 2002, publiceret af BTM Consult ApS, marts 2003.

Vestas Wind Systems A/S

Vestas Wind Systems A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K. Side 1 af 13 Delårsrapport for 1. halvår 2003 (1. januar 30. juni 2003) Bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S har i dag godkendt Vestas koncernens

Læs mere

Ledelsesberetning. Koncern- og årsregnskab. Miljøredegørelse

Ledelsesberetning. Koncern- og årsregnskab. Miljøredegørelse Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning Koncern- og årsregnskab Bestyrelse...................................... 4 Leder......................................... 5 Vision, værdier, strategi

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE?

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? Preben Maegaard Vildsund Strand, 6. maj 2009 Udbygningen skete meget hurtigt, med lokal accept og blev finansieret lokalt, fordi der kunne opnås offentlig garantistillelse.

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere