Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg"

Transkript

1 2012 Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg Samarbejdsprojekt mellem jobcentrene i Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, UU Center syd, og uddannelsesinstitutionerne: TEC, Cph West, Sosu C 1

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING MÅLGRUPPEN MODEL FOR SAMARBEJDET OM DE FRAFALDSTRUEDE JOBCENTRETS OG UU S SAMARBEJDE OM UDDANNELSESPÅLÆG OG VURDERING AF FRAFALDSRISIKO JOBCENTRETS OG UU S VIDEREGIVELSE AF BEKYMRING FOR FRAFALDSRISIKO TIL SKOLERNE UDDANNELSESINSTITUTIONERNES OG JOBCENTRENES OPGAVER I FORBINDELSE MED SAMARBEJDSMODELLEN BILAG 1: ÅRSAGER TIL FRAFALDSRISIKO BILAG 2: ROLLEFORDELING MELLEM JOBCENTRENE, SKOLERNE OG UU BILAG 3: BESKRIVELSE AF SPOR 1: DET GODE UDDANNELSESPÅLÆG BILAG 4: OVERSIGT OVER SKOLERNES KONTAKTPERSONER OG OPTAGELSESTIDSPUNKTER

3 1. Indledning Projektet er et samarbejde mellem jobcentrene i Brøndby, Hvidovre og Vallensbæk/Ishøj, UU Center syd og uddannelsesinstitutionerne CPH West, Sosu C, og TEC. Projektet er udviklet i efteråret 2012 og implementeres i foråret Beskæftigelsesregionen har støttet udviklingen af projektet som led i puljen fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse. Projektets formål er at sikre at unge med et uddannelsespålæg gennemfører en sammenhængende vejlednings- og udviklingsproces, hvor jobcentrets, UU's og skolernes indsats er koordineret, og hvor slutmålet er svendebrev/ eksamensbevis og beskæftigelse. 2. Målgruppen Målgruppen for projektet er de unge i jobcentrene, der får et uddannelsespålæg, og hvor det samtidig vurderes, at de har en forhøjet risiko for frafald ved start på uddannelsen. Det vil primært dreje sig om de unge, der vurderes umiddelbart job og uddannelsesklare og derfor matches 1. En del unge i match 1 får uddannelsespålæg, men det er kun en gruppe af disse, hvor jobcentret og UU vurderer, at der kan være risiko for frafald ved uddannelse. Det er skønnet, at det overordnet set vil dreje sig om de ca. 20 % nederste i matchgruppe 1. Der er foretaget en estimering af, hvor mange unge der på den baggrund forventes gennem projektet i afprøvningsfasen (januar 2013 juni 2013) og det vurderes at det i alt vil dreje sig om ca. 60 unge fra de tre jobcentre. Estimeringen er fortaget på baggrund af bedste mands skøn og der ligger ikke en nærmere analyse bag vurderingen. Vurderingen er foretaget på baggrund af følgende estimering: Antal unge i match 1 årligt Antal unge der får uddannelsespålæg med bekymring, årligt Antal unge m. uddannelsespålæg m. bekymring der søger én af de 3 uddannelser, årligt Brøndby Hvidovre Vallensbæk-Ishøj I alt årligt De 3 uddannelser er: Sosu C., Cph West og TEC 1 1 VUC er stor aftager af unge med uddannelsespålæg med bekymring fra de tre jobcentre 3

4 3. Model for samarbejdet om de frafaldstruede Modellens udgangspunkt er taget i den samarbejdsmodel, der blev udarbejdet i projektet flere unge i uddannelse i 2011 mellem de tre jobcentre og TEC, Stamholmen. På baggrund af erfaringerne med at arbejde med modellen i praksis og med henblik på at få den tilpasset alle de uddannelsesinstitutioner, der er med i det nuværende samarbejdsprojekt, er der udformet en endelig model. Hovedprincipperne i modellen handler om, at jobcentrene er kontaktpersoner i forhold til uddannelsesinstitutionerne, hvis der skulle opstå problemer med en ung. For at sikre denne opgave er det nødvendigt, at jobcentrene orienteres i de tilfælde, hvor uddannelsesinstitutionerne observerer, at en ung har for meget fravær, problemer med at følge med i undervisning, eller andre problematikker som gør uddannelsesforløbet vanskeligt at gennemføre. Det er ligeledes afgørende, at jobcentrene orienteres tidligt i forløbet. Den unge afklares i jobcenter og uddannelsespålæg gives i samarbejde med UU Frafaldsrisiko noteres og uddannelsesplansamt uddannelsespålæg sendes til skole Overgang mellem jobcenter og uddannelse Skolens fastholdelses -aktiviteter Den unge starter i uddannelse Den unge har for meget fravær og får brev 1. Kopi af brev 1 sendes til JC Den unge har fortsat for meget fravær og får brev 2. Kopi af brev 2 sendes til JC og skole indkalder ung og JC til møde Den unge er ved at være færdig på skole og indkaldes til udslusnings møde. Kopi af brev sendes til JC Møde mellem den unge og skolen ved opstart JC tager kontakt til den unge JC tager med til møde på skolen JC tager med til udslusnings mødet 3.1. Jobcentrets og UU s samarbejde om uddannelsespålæg og vurdering af frafaldsrisiko Det gode uddannelsespålæg handler for jobcentrene så vidt muligt om at sikre sig, at den unges valg af uddannelse er velovervejet frem for, at det er et valg truffet på uoplyst grundlag. Det betyder tæt inddragelse af og samarbejde med UU. De konkrete arbejdsgange for målgruppen af unge i projektet indebærer følgende: Den unge har tidligt i forløbet i jobcentret samtaler med UU-vejlederen. Efterfølgende samtaler med UU aftales derefter. 4

5 Sagsbehandleren har løbende samtale med og sparrer med UU-vejlederen om den unge Der gennemføres (efter behov) 3-partsmøder mellem UU-vejlederen, den unge og sagsbehandleren UU-vejlederen udarbejder uddannelsesplan for den unge undervejs i forløbet i jobcentret. Uddannelsesplanen sendes til sagsbehandleren Sagsbehandleren orienterer og drøfter efter behov afgivelsen af uddannelsespålæg med UU-vejlederen Der er løbende fokus fra både UU-vejleder og sagsbehandler på, om den unge kunne være frafaldstruet i forbindelse med uddannelsesstart jf. de 6 opmærksomhedspunkter (se nedenfor) Vurderer sagsbehandleren, at uddannelsespålægget bør gives med bekymring ud fra disse 6 opmærksomhedspunkter, drøftes dette med UU-vejlederen inden den endelige underskrivelse af uddannelsespålægget Opmærksomhedspunkter til vurdering af frafaldsrisiko Hvorvidt en ung er i risiko for at falde fra en uddannelse er en vurderingssag som foretages i forhold til den enkelte unge. Til at understøtte den vurdering er der i projektet identificeret en række opmærksomhedspunkter for, hvornår jobcenter og UU medarbejderne skal overveje nærmere, om en ung kunne være i risiko for frafald og dermed skal have et uddannelsespålæg med bekymring. Opmærksomhedspunkterne er: 1. Tidligere frafald fra ungdomsuddannelse. Ét frafald er i udgangspunktet nok til, at der er frafaldsrisiko 2. Vanskelig grundskoleforløb eks. mange skoleskift, lave karakterer, specialskole mv. 3. Generel umotiveret ift. uddannelse/umoden adfærd 4. Sociale barrierer f.eks. boligproblemer eller gæld 5. En tidligere, nu afklaret misbrugsproblematik 6. En tidligere, nu behandlet og afklaret lettere psykisk lidelse f.eks. depression, stress, angst 3.2. Jobcentrets og UU s videregivelse af bekymring for frafaldsrisiko til skolerne I uddannelsespålægget under emnefeltet bemærkninger noteres vurderingen af den unges frafaldsrisiko. Frafaldsrisikoen beskrives med den eller de opmærksomhedspunkter, der er vurderet gør sig gældende for den enkelte unge. I udgangspunktet uddybes opmærksomhedspunkterne ikke, med mindre jobcentermedarbejderne vurderer et særligt behov herfor. En undtagelse er dog 1. Tidligere frafald fra ungdomsuddannelse, hvor det vil være relevant at anføre hvilken uddannelse og hvornår frafaldet er sket. Hvis jobcentermedarbejderen har yderligere bemærkninger til vurderingen af frafaldsrisiko, men ønsker at videregive dem mundligt kan det noteres i bemærkningsfeltet, at vejleder på uddannelsen kan ringe til jobcentermedarbejderen for en uddybning. 5

6 Formålet med angivelsen af frafaldsrisiko er at videregive en bekymring til uddannelsesinstitutionerne, som de forholder sig til i både den indledende vejledningssamtale med de unge inden uddannelsesstart og i den efterfølgende opfølgning undervejs i uddannelsen. Når den unge tilmeldes uddannelse sender jobcentret samlet til uddannelsesinstitutionen uddannelsespålægget, hvor bekymring for frafaldsrisiko er angivet, og den unges uddannelsesplan 2. Samtykke Jobcenteret, UU og uddannelsesstederne har ikke behov for den unges særlige samtykke til at udveksle disse informationer om bekymring for frafald i forbindelse med afgivelse af uddannelsespålægget. Det fremgår af bestemmelsen i LAB 21b stk. 5. at Underretning kan ske uden samtykke fra den unge men den unge skal være informeret om, at man orienterer uddannelsesstedet. Dette sker ved afkrydsning på forsiden af blanketten til uddannelsespålæg Uddannelsesinstitutionernes og jobcentrenes opgaver i forbindelse med samarbejdsmodellen Uddannelsesinstitutionerne iværksætter i dag en fastholdelsesindsats, når de vurderer et behov herfor. Samarbejdsmodellen har bl.a. til formål at kvalificere skolernes viden og indsigt i de unge der starter på uddannelsesforløbet og derigennem understøtte skolerens vurdering af behov for fastholdelsesindsats. Selve fastholdelsesindsatsen er meget forskellig mellem de deltagende uddannelsesinstitutioner, men består fx mentorstøtte, specialpædagogisk vejledning, psykolog, kontaktlærerordning, lektiecafé og dobbeltlærer-dækning i 50 % af lektionerne. Med samarbejdsmodellen varetager uddannelsesinstitutionerne derudover: Skolerne modtager meddelelse om en ung med uddannelsespålæg og frafaldsrisiko fra jobcentret: Administrationen på skolen registrerer informationen i eget centrale system. Administrationen orienterer de relevante vejledere/kontaktlærere om bekymringsvurderingen således, at vejlederne er opmærksomme på den konkrete unge Skolen afholder samtale med den unge inden uddannelsesstart Jobcentrets og UUs vurdering af den unges frafaldsrisiko er med til at understøtte skolens samtale med den unge Jobcentret understøtter, at den unge møder til samtale på skolen inden uddannelsesstart Såfremt skolen ikke har en praksis om at holde samtale med de unge inden uddannelsesstart, er det skolens forpligtelse at indkalde de unge i projektet til en personlig samtale 2 Sosu C: Jobcentret sender samtidig en liste med navne på de unge, der er tilmeldt uddannelsen til Anna Engers: 6

7 Den unge møder ikke på skolen første dag eller har meget fravær i løbet af første uge Skolerne forsøger at få kontakt med den unge inden, at den unge pr. automatik udmeldes Jobcentret orienteres om, at den unge ikke er fremmødt/har ustabilt fremmøde så tidligt, som skolen er blevet bevidst herom. Den unge har for meget fravær, og brev 1 3 afsendes: Skolen sender kopi af brev 1 til jobcentrets kontaktperson Jobcentret kontakter den unge for at høre årsagen til fraværet om det udelukkende skyldes lovlig sygdom eller om der er andre ting, der spiller ind Den unge har så meget fravær, at skolen afsender brev 2 4 Skolen sender kopi af brev 2 til jobcentrets kontantperson Skolen indkalder i brevet unge til personlig samtale. Jobcentret deltager i udgangspunktet ved den samtale, og orienterer ved modtagelsen af brevet skolen om deltagelsen. Der opfordres generelt til, at hvis skolen oplever problemer med den unge, kontaktes jobcentret. 3 Brev 1 sendes til elever efter kortere tids fravær. Skolen gør eleven opmærksom på, at skolen har noteret sig fraværet og er interesseret i, at eleven hurtigt vender tilbage. Fraværet vil ofte være ukompliceret og f.eks. skyldes banal sygdom, men kan også være et første tegn på truende frafald. 4 Brev 2 afsendes, når elevens fravær er så omfattende, at eleven er meget tæt på at blive smidt ud af skolen. Hvis dette skal undgås, kræves meget hurtigt reaktion fra eleven, med understøtning af jobcentret. 7

8 4. Bilag 1: Årsager til frafaldsrisiko Årsagskoder til brug for videregivelse af informationer fra jobcenter og UU til uddannelsesinstitutionen vedrørende den unges frafaldsrisiko m.v. Årsag til at jobcentret vurderer, at den unge kan være i risiko for at falde fra uddannelsen. Skal noteres i bekymringsfeltet i uddannelsespålægget 1 Tidligere frafald fra ungdomsuddannelse. (Angiv hvilken uddannelse og hvornår frafaldet er sket) 2 Vanskelig grundskoleforløb. (Angiv hvis der er foretaget en FVU-test, og resultatet heraf) 3 Generel umotiveret ift. uddannelse 4 Sociale barrierer 5 En tidligere, nu afklaret misbrugsproblematik 6 En tidligere, nu behandlet og afklaret lettere psykisk lidelse (Angiv hvilken) 5. Bilag 2: Rollefordeling mellem jobcentrene, skolerne og UU Nedenfor er vist en oversigt over den unges vej fra kontanthjælp til gennemført uddannelse. Den lyserøde farve indikerer, at det er den pågældende aktør, der har initiativforpligtelsen til at foretage en handling. Den unge Jobcentret og UU Skolerne Den unge søger kontanthjælp og visiteres til projektet Den unge vælger uddannelse Den unge starter på uddannelsesforløb Den unge har for meget fravær og modtager brev 1 fra skolen Jobcentret giver den unge uddannelsespålæg og samarbejde med UU og uddannelsesvejledningen af den unge UU har samtale med den unge og kvalitetssikrer uddannelsesvalget samt udarbejder uddannelsesplan. Jobcentret sender til skolen: Tilmeldingsblanket Uddannelsespålæg med bekymring Uddannelsesplan 2 kontaktpersoner i JC Jobcentret noterer den unge tilhørende målgruppen Ingen ydelse, den dag kontanthjælpen stopper. Skolen har samtale med den unge inden skolestart og indarbejder bekymringsrisiko i den unges uddannelsesplan. Skolen noterer, at den unge er deltager i projektet og at samarbejdsmodel skal følges. Kontaktlæreren til den unge orienteres om samarbejdsmodel. Skolen sender kopi af brev 1 til kontaktpersonerne i jobcentret (via mail). Den unge har sta- Jobcentret meddeler skolen hurtigst muligt, Skolen sender kopi af brev 2 til 8

9 dig for meget fravær og er tæt på at blive udmeldt af skolen får brev 2 Den unge indkaldes til udslusningsmøde Den unge skal til samtale på skolepraktik-ordningen Den unge står uden praktikplads og skolepraktikordning hvorvidt en jobcentermedarbejder deltager i netværksmødet. Jobcentret tager med den unge til udslusningsmøde eller på anden måde søger at sikre, at den unge deltager i udslusningsmødet. Den unge er via sit uddannelsespålæg forpligtet til at søge skolepraktik Jobcentret videregiver besked fra skolen til UU. Søger den unge kontanthjælp, starter den unge igen i projektet. Søger den unge ikke kontanthjælp, har jobcentret stadig en forpligtelse til at tage kontakt til den unge for at afdække, i hvilken retning den unge bevæger sig. jobcentret. I brev 2 er den unge indkaldt til netværksmøde. Skolen sender kopi af indkaldelsen til udslusningsmødet til jobcentret. Skolepraktikadministrationen på skolen giver besked til jobcentret, hvis den unge ikke optages på skolepraktikordningen. 6. Bilag 3: Beskrivelse af spor 1: Det gode uddannelsespålæg Formålet med spor 1: Det gode uddannelsespålæg har været at udvikle og sikre fælles linje i jobcentrenes anvendelse af uddannelsespålæg, samt at sikre en højere grad af sammenhæng mellem uddannelsesplanen og uddannelsespålæg. Beskrivelsen går på tværs af de tre jobcentre, med angivelse af lokal variation de steder, hvor det forekommer. 1. Fastlægge og beskrive jobcentrets tilkendelse af uddannelsespålæg Som udgangspunkt gives uddannelsespålægget til alle unge i match 1, som vurderes egnet til at tage en uddannelse, og som i øvrigt er indenfor rammerne af målgruppen for uddannelsespålæg. Hvornår afgives uddannelsespålægget? Jobcentret har fokus på og italesætter for alle match 1 unge under 25 år uden uddannelse, at det overordnede mål er, at de skal starte på en uddannelse. Det betyder, at der fra første samtale med de unge er fokus på, at de vælger og starter på en uddannelse. Der er forskel i de tre jobcentre på den praktiske afgivelse af uddannelsespålægget. I Vallensbæk/Ishøj og Hvidovre gives det meget tidligt i kontaktforløbet dvs. indenfor de første par uger. Derefter følges de forskellige frister ift. trin 1, og trin 2. I Brøndby bliver uddannelsespålægget ikke givet fra første dag, i stedet er der en praksis om, at uddannelsespålægget gives, når den unge fremstår afklaret i forhold til uddannelsesvalg. For nogle unge kan det være, når de har været i jobcentret i 3 uger, mens det for andre først er, når der er gået 5 mdr. Det betyder til gengæld, at hele uddannelsespålægget i mange tilfælde kan udfyldes samme dag, som det gives. 9

10 Tidligere var fokus i højere grad på at give alle uddannelsespålæg tidligt, mens der nu er fokus på at finde det rette match mellem en ung og konkret uddannelse inden at selve uddannelsespålægget gives. Hvordan understøttes den unge i uddannelsesvalget? Grundstammen i den uddannelsesvejledende indsats fra jobcentret og UU består i hovedtræk af vejledende samtaler. Den unge har som hovedregel en tidlig samtale med en UUvejleder og efterfølgende behov for UU-vejledning aftales løbende herefter. Jobcentermedarbejderen inddrager løbende og efter behov i sin vejledning UU-vejlederen. I Hvidovre jobcenter er det primære fokus at der træffes valg om uddannelsesretning jf. også fristen i uddannelsespålægget tin 1, hvor der gives 2 uger til valg af uddannelsesretning. Derefter kan virksomhedspraktik indgå som led i yderligere uddannelsesafklaring og særligt hvis der er hviletid inden uddannelsesstart, skal den unge søge virksomhedspraktik. I Vallensbæk/Ishøj jobcenter er der pr. januar 2013 etableret et nyt tilbud til de unge uden kompetencegivende uddannelse, hvor de starter med at deltage i et 14 dages afklaringsforløb. Afklaringsforløbet består af undervisning og samtaler, hvor både jobcentret, UU og Cph West er involveret. Efter afklaringsforløbet, hvis den unge forsat er uafklaret i forhold til uddannelse eller der er ventetid frem til uddannelsesstart, starter den unge i virksomhedspraktik. Der er indgået aftaler med 5 områder om virksomhedspraktikker; Pleje og omsorg, det grønne område, administration, køkken og service, kultur og foreninger samt valg af spor for snusepraktik. I Brøndby er der indgået en række aftaler med forskellige virksomheder, hvor de unge relativt hurtigt kan tilbydes en virksomhedspraktik. De skal dog i et vist omfang være afklaret i forhold til job og uddannelsesønske. For de unge der er uafklarede omkring uddannelsesvalg opleves det ikke som givtigt at sende dem ud i en virksomhedspraktik de skal have en vis fornemmelse for uddannelsesønske først. For de helt uafklarede unge anvendes anden aktør, som jobcentret har god erfaring med kan tilbyde uddannelsesvejledning kombineret med relevant virksomhedspraktik. Vejledning til uddannelser med gode job- og praktikmuligheder Ønsker den unge at starte på en uddannelse, hvor det er meget svært at finde praktikpladser eks. mekaniker, klinik assistent mv., indgår det som en del af vejledningen i jobcentrene og UU, at oplyse den unge om konsekvenser for uddannelsesvalget, herunder hvad det vil kræve for den unge at få færdiggjort sin uddannelse. Der ses her en lille forskel i vejledningen fra jobcentret og UU. UU går ikke som sådan ind og fraråder en ung at vælge en bestemt uddannelsesretning, mens jobcentret generelt er lidt friere i sin uddannelsesvejledning og derfor i visse tilfælde fraråder et uddannelsesvalg og forsøger at få den unge til 10

11 at vælge anden uddannelsesretning 5. Her kan virksomhedspraktik anvendes som værktøj til at udvide den unges uddannelsesønsker. Har den unge derimod en urealistisk forventning om, hvad indholdet og formen i en bestemt jobfunktion er fx. sprøjtelakerer kan virksomhedspraktik ligeledes anvendes som værktøj til at oplyse den unge og dermed understøtte et mere målrettet uddannelsesvalg. Generelt set opleves det i vejledningssituationen som afgørende, om den unge er praktisk eller boglig interesseret. Praktisk orienteret unge retter primært deres uddannelsesvalg mod erhvervsuddannelser, hvorimod bogligt interesserede bl.a. ser HG som en realistisk mulighed. Hvad angår vejledningen af særligt de praktisk orienterede unge opleves det som meget svært at vejlede dem til fx at tage en HG uddannelse. Den gruppe af unge er slet ikke indstillet på at gennemføre et 2-årigt bogligt uddannelsesforløb også selvom praktikpladsmulighederne på eks. detaillinjen er forholdsvis gode. 2. Udvikle og beskrive, hvordan uddannelsespålæg i højere grad kan anvendes som et værktøj i sammenhæng med uddannelsesplanen Det gode uddannelsespålæg handler for jobcentrene så vidt muligt om at sikre sig, at den unges valg af uddannelse er velovervejet frem for, at det er et valg truffet på uoplyst grundlag. Det betyder som ovenfor beskrevet en tæt inddragelse af og samarbejde med UU. De konkrete arbejdsgange for målgruppen af unge i projektet indebærer følgende: Den unge har tidligt i forløbet i jobcentret samtaler med UU-vejlederen. Efterfølgende samtaler med UU aftales derefter. Sagsbehandleren har løbende samtale med og sparrer med UU-vejlederen om den unge Der gennemføres (efter behov) 3-partsmøder mellem UU-vejlederen, den unge og sagsbehandleren UU-vejlederen udarbejder uddannelsesplan for den unge undervejs i forløbet i jobcentret. Uddannelsesplanen sendes til sagsbehandleren Sagsbehandleren orienterer og drøfter efter behov afgivelsen af uddannelsespålæg med UU-vejlederen Der er løbende fokus fra både UU-vejleder og sagsbehandler på, om den unge kunne være frafaldstruet i forbindelse med uddannelsesstart jf. de 6 opmærksomhedspunkter (se nedenfor) Vurderer sagsbehandleren, at uddannelsespålægget bør gives med bekymring ud fra disse 6 opmærksomhedspunkter, drøftes dette med UU-vejlederen inden den endelige underskrivelse af uddannelsespålægget 5 Hvorvidt jobcentret og UU skal agere drømmeknuseren er generelt en problematik som der ikke fremstår klart svar på og er forskellig fra medarbejder til medarbejder 11

12 Det er som del af projektet indarbejdet arbejdsgang om, at jobcentret ved tilmelding af ung til uddannelse (som vurderes frafaldstruet), medsender uddannelsesplan og uddannelsespålæg. I Uddannelsespålægget er noteret bekymring for frafaldsrisiko i bemærkningsfeltet på uddannelsespålægget. 3. Fastlægge og beskrive opfølgningen på uddannelsespålæg og brug af sanktionering. Hvis uddannelsespålægget er givet med bekymring for frafaldsrisiko vurderer sagsbehandler frafaldsårsagen og deres tages individuelt stilling til, om den unge skal sanktioneres. 7. Bilag 4: Oversigt over skolernes kontaktpersoner og optagelsestidspunkter TEC Vejledere på TECs forskellige afdelinger, som er kontaktpersoner i forbindelse med projektet Ballerup Gladsaxe Hvidovre Frederiksberg Maja Bjarnesen Marianne Apitzch Tlf.: Ole Wedel-Brandt Tlf.: Carin Rabel Tlf.: Steen Nielson Tlf.: Datoer for opstart på grundforløb. Frist for tilmelding af unge i projektet er 10 arbejdsdage forud for grundforløbsstart 12

13 Ballerup Bil, fly og andre transportmidler Mandag d. 14. januar 2013 Mandag d. 25. februar 2013 Tirsdag d. 09. april 2013 Tirsdag d. 21. maj 2013 Mandag d. 09. september 2013 Mandag d. 21. oktober 2013 Mandag d. 25. november 2012 Produktion og udvikling Mandag d. 07. januar 2013-venteliste Mandag d. 11. februar 2013-venteliste Tirsdag d. 02. april 2013 Mandag d. 13. maj 2013 Mandag d. 09. september 2013 Mandag d. 18. november 2013 Strøm, styring og it - Elektriker Mandag d. 21. januar 2013-venteliste Tirsdag d. 16. april 2013 Mandag d. 21. oktober 2013 Strøm, styring og it Elektronik, svagstrøm-automatik og Proces Mandag d. 21. januar 2013-venteliste Tirsdag d. 16. april 2013 Mandag d. 21. oktober 2013 Strøm, styring og it Data og kommunikation Mandag d. 21. januar 2013-venteliste Mandag d. 04 marts 2013 Tirsdag d. 16. april 2013 Mandag d. 27. maj 2013 Mandag d. 09. september 2013 Mandag d. 21. oktober 2013 Mandag d. 25. november 2013 Gladsaxe Bygge og anlæg - Bygningsmaler Mandag d. 07. januar 2013 Torsdag d. 28. februar 2013 Mandag d. 29. april 2013 mandag d. 05. august

14 Bygge og anlæg - Vvs Mandag d. 07. januar 2013 Tirsdag d. 02. april 2013 Mandag d. 14. oktober 2013 Bygge og anlæg - Træfag Mandag d. 07. januar 2013 Mandag d. 11. februar 2013 Tirsdag d. 02. april 2013 Mandag d. 13. maj 2013 Mandag d. 09. september 2013 Mandag d. 14. oktober 2013 Mandag d. 18. november 2013 Hvidovre Bil, fly og andre transportmidler Mandag d. 14. januar 2013-venteliste Mandag d. 25. februar 2013 Tirsdag d. 09. april 2013 Tirsdag d. 21. maj 2013 Mandag d. 09. september 2013 Mandag d. 21. oktober 2013 Mandag d. 25. november 2013 Transport og logistik Mandag d. 14. januar 2013-venteliste Tirsdag d. 09. april 2013 Mandag d. 21 oktober 2013 Fly Mandag d. 07. januar 2013-venteliste Tirsdag d. 26. marts 2013-venteliste Mandag d. 05 august 2013 Frederiksberg Strøm, styring og it - elektriker Mandag d. 21. januar 2013-venteliste Mandag d. 04. marts 2013 Tirsdag d. 16. april 2013 Mandag d. 27. maj 2013 Mandag d. 09. september 2013 Mandag d. 21. oktober 2013 mandag d. 25. november

15 Strøm, styring og it - Data Mandag d. 21. januar 2013-venteliste Strøm styring og IT-Forsyningsoperatør Ikke planlagt Sosu C: Anna Engers Tlf.: Dato for opstart: Grundforløb: 25. januar og 12. august Trin 1 (social- og sundhedshjælperuddannelsen): 2. Maj. og 16. september Frist for tilmelding: Grundforløb: Løbende tilmelding (ingen frist). Trin 1: 23. februar for de elever, der skal starte 2. maj og 1. juli for de elever, der skal starte 12 august2013. Ved senere ansøgninger kan der rettes henvendelse til der vil foretage en konkret vurdering af, om det kan lade sig gøre at få ansøger med i projektet. Cph West Kontaktpersoner: Dato for opstart: Frist for tilmelding: 15

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Hvidovre Jobcenter 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Køge Bugt-samarbejdet. Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg. Fastholdelsespakken

Køge Bugt-samarbejdet. Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg. Fastholdelsespakken Køge Bugt-samarbejdet 2012 Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg Fastholdelsespakken 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MÅLGRUPPEN... 3 3. MODEL FOR SAMARBEJDET OM DE FRAFALDSTRUEDE... 3 3.1.

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød august 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelsespakken i Køge, Greve, INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Kravspecifikation. Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU)

Kravspecifikation. Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) 22112017 Kravspecifikation Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) 1 Indhold 1 INDHOLD...1 1 INDLEDNING...2 2 KRAV TIL DET ENKELTE UDDANNELSESFORLØB...2 2.1 KRAV TIL UDDANNELSESFORLØBET FOR DE ENKELTE

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

TEC Teknisk Erhvervsskole Center 2012 Velkommen

TEC Teknisk Erhvervsskole Center 2012 Velkommen TEC Teknisk Erhvervsskole Center 2012 Velkommen den 12.06.2012 TEC tilbyder Erhvervsuddannelser, HTx, samt en mangfoldighed af kursusaktiviteter. 650 ansatte og ca. 4000 årselever, heraf ca. 2500 på eud

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Fastholdelse af unge i uddannelse i Faxe, Ringsted og Sorø

Fastholdelse af unge i uddannelse i Faxe, Ringsted og Sorø August 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelse af unge i uddannelse i INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Læring fra 7 projekter i puljen Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse igangsat af Beskæftigelsesregion

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og UU Randers for de 15-17-årige (01.09.14)

Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og UU Randers for de 15-17-årige (01.09.14) Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og for de 15-17-årige (01.09.14) Dagsorden/ emne/ indhold/ kommentarer Mødedeltagere/ De øvrige 1 Indstilling af den unge

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Uddannelsesporten på Bornholm

Uddannelsesporten på Bornholm August 2013 LÆRINGSPAPIR Uddannelsesporten på Bornholm INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket? 4 Overblik

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Eksempel på uddannelsesplan 1

Eksempel på uddannelsesplan 1 Eksempel på uddannelsesplan 1 Uddannelsesplan Brobygning til uddannelse For unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesplanen har til formål at understøtte uddannelsessigtet

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedshjælperuddannelserne mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Formål Retningslinjerne for samarbejdet mellem ansættende

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøger Djurslands Erhvervsskoler, N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa. Viceforstander,

Læs mere

Fra øvelse til mester

Fra øvelse til mester Fra øvelse til mester Fritidsjob og virksomhedspraktik med et uddannelsesperspektiv Information til ungeaktørerne på Frederiksberg Kort om projektet Jobcenter Frederiksberg har igangsat et nyt ungeprojekt,

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØB 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.

Way2Go. - Brobygning til Uddannelse. Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune. Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12. - Brobygning til Uddannelse Beskæftigelses- og integrationsudvalget i København Kommune Mandag d. 2. marts 2015 kl. 11.30-12.30 Oplæg v/ Ulla-Birgitte Nies, leder, Unge, Vejledning og Erhverv, TEC TEC

Læs mere

Fastholdelse af unge i uddannelse i Faxe, Ringsted og Sorø

Fastholdelse af unge i uddannelse i Faxe, Ringsted og Sorø August 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelse af unge i uddannelse i INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Fælles udfordring fælles løsning i Gladsaxe, Gentofte, Herlev og Lyngby

Fælles udfordring fælles løsning i Gladsaxe, Gentofte, Herlev og Lyngby August 2013 LÆRINGSPAPIR Fælles udfordring fælles løsning i INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet?... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket?

Læs mere

Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen? en oversigt

Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen? en oversigt Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen? en oversigt Beskæftigelsesregion Midtjylland oktober 2010 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Hvem har ansvar og opgaver i forhold til de unge?...4 1.1. Den overordnede

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk http:/ /uv.taarnby.dk/uu 2008/09 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

Bilag 2: Analysens resultater

Bilag 2: Analysens resultater Bilag 2: Analysens resultater Stamdata Køn: Kvinder: 38 Mænd: 38 Alder: 18-20 år: 0 21-25 år: 40 26-30 år: 36 Har de unge modtaget forsørgelse i hele undersøgelsesperioden (jan. 2016 - maj 2017) Ja: 46

Læs mere

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben Center for Familie, Social & Beskæftigelse 6. april 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 1. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 539 (100%) Ledige Ikke faglærte oktober 2009 274 (50,8%) Off. fors. hele perioden 51 (9,5%) 24 (4,5%) Selvforsørget

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. juni 2013 Formål og tema Formål med netværket Bidrage til at begrænse tilgangen

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

Forventningen til mentor er at kunne fastholde de unge i forløbet og støtte de unge efter påbegyndt

Forventningen til mentor er at kunne fastholde de unge i forløbet og støtte de unge efter påbegyndt Beslutningsscenarier Forløbsmentorer Hvilke målgrupper arbejder vi med som forløbsmentorer?: Gruppe 1 FUI uddannelsesklub (AFDELLNG: FREMSKUDT UDDANNELSESINDSATS) Målgruppen består af ressourcestærke unge

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Tidspunkt Aktivitet Eventuelle bemærkninger Samarbejde - Hvem har ansvaret? August /september. Deltagelse i forældremøder. Info om Årets gang med UU. Lærerne

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger Fornavn(e):

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om uddannelseshjælp,

Læs mere

Ansvar & opgaver i ungeindsatsen

Ansvar & opgaver i ungeindsatsen Ansvar & opgaver i ungeindsatsen Beskæftigelsesregion Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord 3 Forord 4 1. Hvem har ansvar og opgaver i forhold til de unge? 4 1.1 Den overordnede ansvarsfordeling mellem

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge Et uddannelsesforberedende tilbud til unge 1 Indhold 1. Baggrund 2. Målgruppe 3. Målsætning 4. Forløb og optagelse 5. Indhold 6. Dokumentation for indsatsen 7. Visitation 8. Organisering. Tilbuddet. Samarbejde

Læs mere

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog MERCANTEC håndbog Revideret August 2014 funktionen Målet med kontaktlærerfunktionen er, at læreren ved siden af de sædvanlige lærerroller skal være kontaktperson for elever, der har forskellige uddannelsesplaner

Læs mere

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf.: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk www.uutaarnby.dk 2009/10 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

TVÆRPOLITISK UNGESTRATEGI 2014-15 I LEJRE KOMMUNE

TVÆRPOLITISK UNGESTRATEGI 2014-15 I LEJRE KOMMUNE TVÆRPOLITISK UNGESTRATEGI 2014-15 I LEJRE KOMMUNE 0. Indledning: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre har i september 2013 fået udarbejdet en analyse af ungeområdet, der beskriver udfordringer for og muligheder

Læs mere