Familieudvalgets ordinære møde 11/2015, den 10. december Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familieudvalgets ordinære møde 11/2015, den 10. december Referat"

Transkript

1 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo november 2015 i Sisimiut Punkt 03 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 41 Sisimiut Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 43 Sisimiut Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 45 Sisimiut Punkt 06 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 47 Sisimiut Punkt 07 Forslag til udmøntning af restbeløb på kr. ifm. kommunalbestyrelsens tillægsbevillinger på kr. til konto 4 vedr. budget 2015 Sisimiut Punkt 08 Økonomirapport for Familieudvalget ultimo november 2015 Punkt 09 Ansøgning om neutral budgetomplacering konto 41 i Område for Familie, Maniitsoq Punkt 10 Ansøgning om budgetneutral omplacering af konti 45 under offentlig hjælp i Maniitsoq Punkt 11 Ansøgning om budget omplacering fra konto 45 offentlig hjælp til konto 46 Andre sociale ydelser. Maniitsoq Punkt 12 Ansøgning om budgetneutral omplacering af konti 48 under handicapområdet i Maniitsoq Generelle sager Punkt 13 Forslag til institutionsbesøg Punkt 14 Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om alderspension Orienteringssager Punkt 15 Behandling for euforiserende stof-, alkoholmisbrug og ludomani Punkt 16 Orientering om rejseholdets rejse til Sarfannguit Punkt 17 Orientering om rejseholdets rejse til Kangaamiut Punkt 18 Eventuelt. 1

2 Mødet startet kl. 13:00 Deltagere: Atassut Bitten Heilmann, Maniitsoq Tønnes Kreutzmann, Kangaamiut Siumut Alfred Olsen, Formand, Sisimiut Evelyn Frederiksen, Næstformand, Sisimiut Fraværende med afbud: Gideon Lyberth, Maniitsoq Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Godkendt. 2

3 Punkt 02 Månedsrapport ultimo november 2015 i Sisimiut Journalnr Faktiske forhold Familieområdet Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr.) (1.000 kr) (1.000 kr.) i % 40 Udgifter til fripladser ,9% 41 Hjælpeforanstaltninger for børn ,7% 43 Social førtidspension ,1% Offentlig hjælp ,4% 46 Andre sociale ydelser ,2% 47 Ældreforsorg ,8% 48 Handicapområdet ,7% 49 Andre sociale udgifter ,0% I alt ,0% Familieområdets forbrug udgør mio. kr. af budget beløb på mio. kr. Forbruget i procent udgør 90,0 %. Bemærkninger til afdelingernes og eksterne institutioners forbrug: Fripladser Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug i % Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) Fripladser på daginstitutioner ,6% I alt ,6% Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner: Forbruget på konto 40 udgør 118,9 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Der er merforbrug på 27,3 % svarende til kr. Der er indenfor de 2 sidste måneder (oktober og november) stor tilgang af nye børn, der har fået fripladser, og hvor taksterne for de fleste udgør fra kr. pr. barn. Derudover er en regning på kr. betalt med tilbagevirkende kraft. Konto 40 er derfor overskredet, da forbruget alene for november måned udgør kr. Gennemsnittet på fripladser ligger ellers på ca kr. pr. måned. Pga. tilgangen af flere børn med friplads, har konto 40 overforbrug på kr. i november måned, og det forventes yderligere merforbrug i december måned på ca kr. Børn- og unge området Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Ikiorsiissutitut suliniutit ,4% Paarsisitsineq ,7% Inissiigasuartitsineq ilaqut. Meerarsiaqartitsinerm ,4% Inuuniutigalugu ilaqutariinni meerarsiaqartits Naalakk. Oqartuss. Ulloq unnuarlu najugaqarfii ,1% Ulloq unnuarlu paaqqinnitarf. Namminersrotuni ,6% Pinaveersartits. Isumaginninnerm. Suliniutit ,2% Ilaqutariinnik katsrosaaneq ,8% 3

4 Konto 41 - Børn- og unge området Forbrug på konto 41 udgør 90,7 % svarende til kr. af budget på kr. Forbruget udviser mindre forbrug på ca. 0,9 % svarende til ca kr. På børn- og unge området er der 5 børn på daginstitutioner som har en støtteperson, 7 børn- og unge anbragt i familiepleje og 4 børn- unge i døgninstitutionsophold. Pt. arbejder børn- og unge området om en anbringelse af et barn på døgninstitution, som forventes at barnet skal anbringes fra 1. januar På Familiecenterets forbrug ift. ultimo november, forefindes et samlet merforbrug på kr. heriblandt personaleomkostninger, kørsel af taxa og diverse fremmede tjenesteydelser. Hvad angår diverse indtægter og tilskud fra Grønlands Selvstyre, er alle de forventede indtægter ikke fået, hvorfor det er nødvendigt om en forklaring, hvad årsagen skulle være for de manglede indtægter. Familiecenteret har ellers justeret deres budget i efteråret 2015 hvor der blev tilført tillægsbevillinger på de områder hvor der er bevillingsbehov, men det ses, at enkelte områder hvor der er tilført tillægsbevillinger allerede har merforbrug. Ilaqut. Imm. (1.000 kr.) Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl Siusinaarl. Soraarneruss. 1/1-02 siorna ,8% Siusinaarl. Soraarneruss. 1/1-02 kingorna ,3% Tamakkiisumik ,1% Konto 43 Førtidspension Førtidspension før 1. januar 2002 og efter 1. januar 2002 Forbruget på konto 43 pr. 30. november 2015 udgør 103,1 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Førtidspension for december måned er med i november måneds forbrugsrapport. Forbruget udviser merforbrug på ca. 3,2 % svarende til kr. som kan henføres til personlige tillæg og grundbeløb for førtidspension som er bevilget efter 1. januar Denne resultat skal ses som resultat for 2015, men den kan ændre sig hvis der udbetales personlige tillæg i løbet af december måned. Personlige tillæg kan være uforudsigelig da der kan forekomme ansøgninger når de faste udgifter har ændret sig, eller når førtidspensionister flytter til en anden bolig. Desuden kan grundbeløb også være uforudsigelige, da der kan forekomme nye førtidspensionister eller førtidspensionister der er flyttet fra andre kommuner. Tilgangen har ellers ikke været stor men når en ny førtidspensionist er tilkendt med tilbagevirkende kraft, kan der udbetales flere måneders førtidspension. Det sidste måneder er der tilgået 5 nye førtidspensionister, heraf 3 som er flyttet fra andre byer. Data om antal førtidspensionister pr. 30. november 2015 I november måned er der 60 førtidspensionister som er bevilget før 1. januar 2002 og 135 som er bevilget efter 1. januar Der er 6 børn på førstnævnte og 20 børn på sidstnævnte. Der er i alt 195 førtidspensionister og 26 børn. Offentlig hjælp Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % Offentlig hjælp skattepligtig ,2% Offentlig hjælp ikke skattepligtig I alt ,4% 4

5 Konto 45 Offentlig hjælp: Forbruget på konto 45 pr. 30. november 2015 incl. bygderne udgør 96,4 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Det forventede forbrug på 91,6 % efter 11 måneder, er overskredet med 4,8 %. Med det forbrug der er nu på konto 45, kan det forventes at konto 45 ender med et merforbrug på ca kr. i udgangen af året. Det er i Sisimiut hvor merforbruget vil ske mens forbruget i bygderne vil udvise et mindre forbrug især i Kangerlussuaq og Sarfannguit. I bygderne er offentlig hjælp er ellers steget igen i sidste måned, men i november måned har udgifterne til offentlig hjælp været nogenlunde det samme. I Kangerlussuaq har der kun været udbetalt hjælp til en enkelt person. Arbejdsløsheden i Sisimiut pr. 30. november 2015 er steget med 9 ift. sidste måned, fra 337 til 346 mens i bygderne Kangerlussuaq og Itilleq er stationær dog i Sarfannguit er arbejdsløsheden faldet til 2. I arbejdsløshedsstatistikken for november er fabriksarbejderne der midlertidig er sendt hjem med. Det er dog ikke angivet tal om hvor mange det drejer sig om. Konto 45 bør efter omstændighederne justeres for at sikre, at der kan udbetales hjælp til alle hjælpesøgende i december måned. Derfor har familieområdet herunder bistandsafdelingen og undertegnede udarbejdet forslag til budgetomplacering på konto 45, og de midler som ikke kan omplaceres fra konto 45, er taget fra konto 47 / plejehjemmet efter samråd med ledelsen på plejehjemmet. De sidste faste udbetalinger til offentlig hjælp falder den 15. december 2015, og det næste udbetalinger falder den 29. december 2015 og skal bogføres under budget Andre sociale ydelser Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % Dagpenge ved barsel ,2% I alt ,2% Konto 46 Andre sociale ydelser Dagpenge ved barsel Forbruget pr. 30. november 2015 udgør 83,2 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. På konto 46 er der et mindre forbrug på 8,4 % svarende til ca kr., og hvis det fortsætter med samme resultat i december måned, kan det forventes at konto 46 ender med et mindre forbrug på ca kr. i årets udgang. Ældreforsorg Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % Alderspension ,4% Hjemmehjælp ,1% Alderdomshjemmet ,4% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,6% Plejeophold ved sundhedsvæsnet ,0% I alt ,8% 5

6 Konto 47 - Ældreområdet Forbruget på konto 47 ældreområdet pr. 30. november 2015 udgør 91,8 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr kr. Men på forbrugsrapporten for november måned er udbetalingerne i alderspension for december måned med. Det udgør kr. og i % svarer til ca. 1,3 %. Der skal ikke udbetales alderspension mere for 2015, men der kan forekomme enkelte udbetalinger under personlige tillæg, udelukkende hjælp til briller. Da der endnu resterer kr. fra fællespuljen på konto 47, som skal relateres til ekstra tillægsbevilling på kr. i budget 2015, er der lavet forslag til udmøntning ved særskilt sagsfremstilling. Når disse er indført til konto 47, herunder konto / buskort og konto / takstbetalinger til plejepatienter, vil konto 47 yderligere udvise større overskud, men nogen af overskuddet anbefales at de omplaceres til de områder hvor der er bevillingsbehov heriblandt konto 41 / børn- og unge området og konto 45 / offentlig hjælp. Plejehjemmets forbrug udviser et mindre forbrug på kr. Det skyldes dels, at på lønområdet har plejehjemmet sparet flere måneders løn til 3 månedslønnet stillinger, heriblandt fysioterapeut stillingen. Antal alderspensionister pr. 30. November 2015 Sisimiut 385 Kangerlussuaq 5 Sarfannguit 2 Itilleq 6 Utoqqaat Angerlarsimaffiat 36 Ialt 434 Ældre med hjemmehjælp 110 Der er ingen plejepatienter. 6

7 Konto 48 - Handicapområdet: Handicapområdet Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) Fællesudgifter til handicapområdet ,0% Hjemmeboende handicappede børn ,7% Hjemmeboende handicappede voksne ,0% Bofællesskabet ,7% Aktiviteter for handicappede børn ,6% Aktiveteter for handicappede voksne ,1% Terapeuter ,0% Hjælpemidler hjemmeboende ,1% Handicapinstitutioner Grønland-børn ,2% Handicapinstitutioner Grønland-voksne ,6% Handicapinstitutioner i Danmark-børn ,0% Handicapinstitutioner i Danmark-voksne ,4% I alt ,7% Konto 48 Handicapområdet Forbruget på konto 48 handicapområdet pr. 30. november 2015 udgør på 84,7 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Der er et mindre forbrug på 6,9 % svarende til ca kr., men da handicapområdet endnu mangler at betale 1-2 måneders takstbetalinger for voksnes døgninstitutions ophold i Danmark samt døgninstitutionsophold for børn og voksne i Grønland, er forbruget på konto 48 især hvad angår takstbetalingsområderne ikke retvisende. Der er desuden enkelt takstbetaling som man er usikker om, idet der endnu ikke er fået en regning det sidste 7 måneder. Sagen er tidligere blevet rykket til Danmarkskontoret hvor de svarede om at regningen nok skulle komme, men da der er gået flere måneder nu, er det nødvendigt at handicapafdelingen rykker dem igen. Det er derfor lidt vanskeligt og får lavet beregning af de forventede udgifter til døgninstitutionsområdet på handicapområdet, før der foreligger en klar melding om resultatet om ovennævnte takstbetaling. Data vedr. handicappede pr. 30. november 2015: Der er 11 boenheder og 27 beboere, 35 med egen bolig, på handicapinstitutioner i Grønland er der 4 børn og 4 voksne, mens i Danmark er der 11. Økonomiske og administrative konsekvenser Efter 11 måneds forbrug udgør forbruget på konto 4 familieområdet 90 % men når de manglede døgninstitutionsregninger er betalt og pensionsudbetalingerne for december trækkes ud, ligger forbruget reelt på ca. 92 %, dvs. der er en mindre afvigelse på ca. 0,6 %. Når de kr. er udmøntet på konto 47 vil forbruget være en anden. Alle konto områderne er gennemgået og kontrolleret. Der er områder der udviser overforbrug og andre områder udviser mindre forbrug, hvorfor det har været nødvendigt og lave forslag til budgetomplaceringer, som er udarbejdet særskilt. Efter administrationens beregninger med udgangspunkt af det aktuelle forbrug, kan forbruget for hele konto 4 slutte med et merforbrug på ikke under kr., men det er for tidligt nu at fremkomme med bud om den kan være mindre eller større. Det kunne godt være at nogen af de eksterne institutioner har nogen regninger liggende, være sig elregninger eller reparations regninger, men det bør meddeles til administrationen så der ikke efterlades ubetalte regninger. Ikke alle eksterne institutioner har lavet deres bemærkninger til forbruget, selvom de er bedt om det. 7

8 Direktionens bemærkninger Der er ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Alle konto områderne er kontrolleret og gennemgået, dels med respektive afdelingsledere og enkelte institutionsledere. Mange af de store konto områder er vendt op og ned, især lønninger og takstbetalinger, for at være sikker på, at der ikke forekommer fejlberegninger eller fejlposteringer. Nu året nærmer sin afslutning, kan man allerede nu gætte sig til hvordan året vil slutte for de enkelte områder men også samlet for hele konto 4. De områder hvor det forventes mer- eller mindre forbrug, er der lavet forslag til budgetomplaceringer, men hvad angår konto 43 / førtidspension og konto 4701 / alderspension, er det allerede slut for de 2 områder, og resultatet kender vi også allerede, hvor der udviser merforbrug henholdsvis på kr. og kr. Det kan sikkert kompenseres ved mindre forbrug på andre områder i ældreområdet, men det vil tiden vise, om hvordan de andre områders forbrug vil udvikle sig det sidste 3-4 uger til resten af året. Ledergruppen anbefaler at forbrugsrapport til og med november 2015 tages til efterretning. Indstilling Det indstilles til godkendelse, at bemærkninger til forbrugsrapport til pr. 30. november 2015 på konto 4 i familieområdet tages til efterretning. Afgørelse Indstillingen blev taget til efterretning. Bilag 1. Udskrift af balance pr. 30. november

9 Punkt 03 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 41 Sisimiut Journalnr Baggrund Budget for 2015 for konto 41 - børn- og unge området forventes at enkelte områder vil udvise merforbrug og enkelte områder udvise mindre forbrug i udgangen af året. På den baggrund har familieområdet gennemgået alle kontoområder på konto 41 - børn- og unge området, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering på konto 41 familie området i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Pr. 26. november 2015 er der 7 børn som er anbragt i familiepleje, 3 børn i Selvstyrets døgninstitutioner og 1 på privat døgninstitution. Økonomiske og administrative konsekvenser På børn- og unge området er der flere kontoområder hvor forbruget i udgangen af november måned udviser mindre forbrug, og enkelte områder hvor der udviser merforbrug, især takstbetalinger på Selvstyrets døgninstitutioner, hvor kontoen forventes at overskride med kr. ved årets udgang. Men pengene kan tages ved budgetomplacering fra andre kontoområder på børn- og unge området, dog ikke det hele, hvorfor det resterende som ikke kan tages fra børn- og unge området kan tages fra plejehjemmets konto for månedslønnede. Årsagen til merforbruget på takstbetalingerne til Selvstyrets døgninstitutioner, skyldes dels, at der har været fejlberegninger under budget justeringen i sommers, og dels har børn- og unge området haft merudgifter på enkelte unge som var blevet anbragt i døgninstitution hen mod efteråret. Til gengæld er der forventet mindre forbrug på takstbetalinger på private døgninstitutioner på kr. i årets udgang. Derudover forventes at lønninger til støttepersoner vil udvise mindre forbrug samt konto til plejevederlag, hvor det forventes mindre forbrug på ca kr., da flere børn er blevet hjemtaget og der pt. kun er 7 børn der er anbragt hos plejefamilier. Overordnet ser budgetomplaceringen således ud: Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling Timeløn, støttepersoner Kost, tøj og lommepenge Tøj, hjemmehjælp Familiepleje i Grønland Døgninstitutioner, Selvstyret Døgninstitutioner, Private Månedsløn, plejehjem I alt bevillingsbehov

10 Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konto 41. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering af de midler som ikke udnyttes optimal. Indstilling Det indstilles til godkendelse; At, familieområdets forslag til budgetomplacering fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering godkendes. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget. Bilag: 1. Forbrugsrapport konto 41 / børn- og unge området og konto 47 / plejehjemmet for november

11 Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 43 Sisimiut Journalnr Baggrund Budget for 2015 vedr. ældreområdet, herunder konto 43 - førtidspensionsområdet forventes at enkelte kontoområder på konto 43 vil udvise merforbrug i udgangen af året. På den baggrund har familieområdet gennemgået alle kontoområderne på konto 43 og andre konto områder i ældreområdet, og ud fra familieområdets forventninger til forbrug for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering til at justere konto 43. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Det samlede merforbrug på konto 43 udgør kr. Der er i alt 195 førtidspensionister i Sisimiut og bygderne. Indenfor de sidste 1-2 måneder er der tilgang af 5 nye førtidspensionister, heraf 3 fra andre byer. Økonomiske og administrative konsekvenser For at opretholde kravet om der ikke må udlægge udgifter hvor der ingen er bevillinger på, har ældreområdet derfor set sig nødsaget til at fremkomme med et forslag, om at de konto områder på konto 43 kompenseres ved budgetomplacering fra de områder, hvor der er mindre bevillingsbehov. Indenfor de sidste 1-2 måneder er der tilgang af 5 nye førtidspensionister, heraf 3 fra andre byer. Desuden har der for de seneste måneder tilgået nye førtidspensionister, som er bevilget med tilbagevirkende kraft, hvor der er enkelte som fik tilkendt førtidspension med 4 måneders tilbagevirkende kraft. Det kan forsvares at de områder hvor midlerne er omplaceret, ikke vil belastes efter gennemgang af deres områder, heriblandt sammen med de respektive ledere. 11

12 Overordnet ser forslag til budgetomplacering således ud: Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling Grundbeløb før 1. januar Børnetillæg Personlige tillæg Tilskud fra Selvstyret Personlige tillæg Sarfannguit Grundbeløb efter 1. Januar Børnetillæg Personlige tillæg Refusioner fra Selvstyret Hjemmehjælp Sarfannguit løn Hjemmehjælp Itilleq løn Plejehjemmet månedsløn Plejehjemmet overtid Andre omsorgsforanstaltninger I alt bevillingsbehov Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konto 43 og andre konto områder i ældreområdet. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering af de midler som ikke udnyttes optimal. Indstilling Det indstilles til godkendelse; At, familieområdets forslag til budgetomplacering fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering godkendes. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget. Bilag: 1. Forbrugsrapport konto 43 / førtidspension og konto 47 / ældreområdet for november

13 Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 45 / Offentlig hjælp, Sisimiut Journalnr Baggrund Budget for 2015 for konto 43 - hjælps området forventes at flere konti vil udvise merforbrug og enkelte områder udvise mindre forbrug i udgangen af året. På den baggrund har familieområdet gennemgået alle kontoområder på konto 45 - offentlig hjælp, og ud fra familieområdets forventninger til forbrug for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering på konto 45 familie området i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold I Sisimiut er der 249 personer der har fået udbetalt offentlig hjælp i november måned. Det forventes ikke at antallet bliver mindre, da arbejdsløsheden ikke har ændret sig drastisk det seneste måneder. Økonomiske og administrative konsekvenser Budgettet til offentlig hjælp er tidligere blevet justeret 2 gange, første gang ifm. udmøntning af kommunens ekstra tillægsbevillinger på kr. i januar måned 2015 og anden gang i sommeren 2015 i forbindelse med tillægsbevillingsansøgningerne er præget af stor arbejdsløshed både af unge og voksne mennesker, og nogle håndværkere er også blevet ramt af arbejdsløsheden, men efter sommeren er arbejdsløsheden faldet lidt især efter mange unge blev optaget i forskellige uddannelsessteder. Det har dog været svært at komme tæt på de nøjagtige tal der skulle budgetteres med, da konto 45 dels kan være forudsigelig og hvorvidt arbejdsløsheden ville medføre trangssituationer hos familier, da det kan variere fra familie til familie afhængig af hvad enlige eller par med børn kan opnå af hjælp hver 14. dage eller pr. måned. I november måned er der afholdt kursus som er arrangeret af AMK, hvorfor ca. 10 fra offentlig hjælps modtagere deltog i kurset med dagpenge, og på den måde er udgifterne til offentlig hjælp mindre. I december måned skal arrangeres tilsvarende kursus, hvor det forventes at samme antal deltager fra offentlig hjælps modtagere. I bygderne er ydelserne til offentlig hjælp drastisk faldet ift. tidligere år, heraf skyldes fabrikken i Sarfannguit, som stadigvæk kører med produktion. I Kangerlussuaq er ydelserne også faldet drastisk, hvor der pt. kun er enkelte personer der får offentlig hjælp. I Itilleq har offentlig hjælp ikke ændret sig. På konto 45 kan merforbruget ikke kompenseres fra samme konto på nær af bygderne, hvor offentlig i bygderne har været mindre end man ellers havde regnet med, hvorfor størstedelen af omplaceringen finder sted fra andre områder, herunder konto 47 - månedsløn på plejehjemmet. Dette kunne lade sig gøre fordi plejehjemmet ikke har udnyttet bevillingerne til månedsløn optimal pga. man har sparet 3 månedslønnedes løn i flere måneder. 13

14 Overordnet ser budgetomplaceringen således ud: Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling Behovsvurderet hjælp Trangbestemt hjælp Hjælp til El Huslejeregninger Engangshjælp Trangbestemt hjælp Kangerlussuaq Engangshjælp, Kangerlussuaq Trangbestemt hjælp Sarfannguit Begravelsesudgifter Månedsløn plejehjemmet I alt bevillingsbehov Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konto 45. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering af de midler som ikke udnyttes optimal. Indstilling Det indstilles til godkendelse; At, familieområdets forslag til budgetomplacering fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering godkendes. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget. Bilag: 1. Forbrugsrapport konto 45 / offentlig hjælp og konto 47 / plejehjemmet for november

15 Punkt 06 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 47 Sisimiut Journalnr Baggrund Budget for 2015 vedr. ældreområdet, herunder konto 47 - alderspensionsområdet og konto takstbetalinger for plejepatienter ved sundhedsvæsenet forventes at enkelte af kontoområderne vil udvise merforbrug i udgangen af året. På den baggrund har familieområdet gennemgået alle kontoområderne på konto 47 og andre konto områder i ældreområdet, og ud fra familieområdets forventninger til forbrug for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering til at justere konto 47 med. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Det samlede merforbrug på konto 4701 alderspension udgør kr. og på konto 4720 er der merforbrug på kr. efter udmøntning af kr. hvoraf kr. tilgår konto Den sidste måneds udbetaling af alderspension (december) 2015, er faldet til udbetaling i udgangen af november måned 2015, fordi alderspension udbetales forud. Økonomiske og administrative konsekvenser For at opretholde kravet om der ikke må udlægges udgifter hvor der ingen er bevillinger på, har ældreområdet derfor set sig nødsaget til at fremkomme med et forslag, om at de områder hvor der er bevillingsbehov kompenseres ved budgetomplacering fra de områder, hvor der er mindre bevillingsbehov. Da alle pengene ikke kan findes på konto 47, er det sidste penge på kr. tages fra konto 48, hjælpemidler for handicappede børn- og unge. Handicapområdet regner ikke med at bruge denne konto igen resten af året, da der ikke foreligger nogen ansøgninger på tiden. Derfor er det efter samråd mellem handicapområdet, ældreområdet og familiechefen, blevet enige om at penge til at lukke af på konto 4701 / alderspension tages fra handicapområdet. 15

16 De områder på konto 47 hvor der er bevillingsbehov, opstilles som nedenfor anført skema: Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling Grundbeløb alderspension Personlige tillæg Tilskud fra Selvstyret Personlige tillæg Itilleq Takstbetaling plejepatienter v. sygehuset Udgifter ved handicappedes ferie Diverse udgifter (hjælpemidler ældre) Hjælpemidler Børn- og unge Handicapområdet Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. I alt bevillingsbehov Administrationens vurdering Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konto 47 og andre konto områder i ældreområdet. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering af de midler som ikke udnyttes optimal. Indstilling Det indstilles til godkendelse; At, familieområdets forslag til budgetomplacering fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering godkendes. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget. Bilag: 1. Forbrugsrapport konto 4701 / alderspension, 4715 / Andre ældreforanstaltninger og konto 4815 / hjælpemidler handicapområdet for november

17 Punkt 07 Forslag til udmøntning af restbeløb på kr. ifm. kommunalbestyrelsens tillægsbevillinger på kr. til konto 4 vedr. budget Journalnr Baggrund Kommunalbestyrelsen har den 24. oktober 2014 besluttet at bevilge ekstra tillægsbevillinger på 9 mio. kr. til udmøntning på konto 4 for budget Tillægsbevillingerne blev fordelt og udmøntet mellem Maniitsoq og Sisimiut, men det konstateres at der stadigvæk resterer kr ,00 til udmøntning på konto 47 ældreområdet i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbesbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold De resterende tillægsbevillinger på kr står på fælleskonto Alderdomshjemmet. Økonomiske og administrative konsekvenser Fra familieområdet skal det foreslås at pengene fordeles til følgende konto og henholdsvis med følgende beløb: Konto Buskort kr Konto Takstbetalinger SHV kr I alt kr Buskort I 2015 er 539 buskort udleveret til alders- og førtidspensionister efter 1. januar 2015 af 602 mulige. I løbet af 2015 er der 19 alderspensionister og førtidspensionister afgået ved døden og 5 som er flyttet til andre byer og i Danmark. I 2015 er der udover 539 pensionister, tilgået 26 nye pensionister og 18 nye førtidspensionister som er bevilget buskort på de måneder hvor buskortene ville være gældende. Regning for de 539 pensionister udgør kr ,00 og resten til 26 nye pensionister og 18 nye førtidspensionister udgør kr ,00. Da der kun er afsat kr ,00 er konto / buskort overskredet med kr ,00. Det vil derfor være på sin plads at merforbruget tages fra fælleskontoen konto Alderdomshjemmet, da alderdomshjemmet (plejehjemmet) allerede har fået bevilget tillægsbevilling i 2015, og de resterende som endnu ikke er udmøntet derfor ikke kan tilgår alderdomshjemmet. Takstbetalinger SHV I efteråret er mange pensionister blevet indlagt på sygehuset pga. alvorlig sygdom og som senere blev registreret som plejepatienter. I en periode er der 4 plejepatienter indlagt på samme tidspunkt. Da familieområdet lavede tillægsbevillingsansøgningerne tidligt i efteråret, er der kun registreret 1 plejepatient, hvorfor det ikke har været muligt og søge mere end de penge der skulle bruges til resten af året. Derfor blev konto overskredet, hvor overskridelsen pr. 26. november 2015 udgør kr. Men det er højest sandsynligt at der snart registreres 1 plejepatient igen, men det er endnu for tidligt at udtale sig om det. 17

18 Det anbefales derfor at de resterende beløb af de kr. omplaceres til konto for plejepatienter for at kontoen ikke skal belastes yderligere. Det resterende beløb efter omplacering af kr. udgør kr Selvom forannævnte beløb omplaceres til konto 4720 plejepatienter, er der stadigvæk et overforbrug på kr. på konto 4720, men denne vil søges på en særskilt ansøgning om budgetomplaceringer for enkelte områder under konto 4 / Familieområdet. Overordnet ser forslaget til omplacering sådan ud: Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling Fælles konto Alderdomshjem Buskort Takstbetalinger, plejepatienter I alt bevillingsbehov Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Administrationens forslag til udmøntning af de resterende tillægsbevillinger på ,00 kr., er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt gennemgang af de områder hvor der størst er behov for budgetjustering indenfor konto 47 / ældreområdet. Indstilling Område for familie indstiller til godkendelse, At, forslag til udmøntning af de ekstra tillægsbevillinger på kr kr. fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag godkendes. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget samt til Kommunalbestyrelsen. Bilag 1. Forbrugsoversigt på konto / plejehjemmet, konto / Andre omsorgsforanstaltninger og konto / takstbetalinger SHV 18

19 Pkt. 08 Økonomirapport for Familieudvalget ultimo november 2015 Journalnr.: Faktiske forhold Forbruget skal ligger på 91,67 %, hvis forbruget er jævnt fordelt for hele året. Området for Familie Maniitsoq. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 40 Fripladser, daginstitutioner ,3% 41 Hjælpeforanstaltninger for børn ,4% 43 Social Førtidspension ,0% 44 Underholdsbidrag ,0% 45 Offentlig hjælp ,3% 46 Andre sociale ydelser ,9% 47 Ældreforsorg ,7% 48 Handicapområdet ,8% 49 Andre sociale udgifter ,5% Total ,4% Området for Familie har et samlet forbrug på 90,9 mio. kr. ud fra bevilling på 107,8 mio. Det svarer til forbrug på 84,4 % Dagforanstaltninger for børn og unge Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 40 Dagforanstaltninger for børn og unge ,3% I alt ,3% Konto 40: Fripladser til daginstitutioner Der er for oktober måned ydet friplads til to børn på et daginstitution i andet by, og lokalt er der ydet fripladser til 9 børn, inkl. december måned forud. Der er ansøgt om justeringer til forbrug af fripladser. Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge ,4% I alt ,4% Fordeling af anbragte børn: Alm. Plejeforældre 20 Professionelle plejeforældre 03 Selvstyreejet døgninstitutioner 22 Private døgninstitutioner 03 I alt 48 Der er fra Selvstyreejet døgninstitutioner endnu ikke tilkommet regning for november måned. Der er indbetalt for december måned forud til private døgninstitutioner. Der er ansøgt om justering for forbruget under hjælpeforanstaltninger for børn og unge for resten af året. 19

20 Social førtidspension (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 43 Social førtidspensioner ,0% I alt ,0% Personlige tillæg for perioden til førtidspensionister udbetales månedligt, hvor der var enkelte der modtog tillæg pga. sukkersyge. November: Førtidspensionister før 2002: 62 (90/10) Førtidspensionister efter 2002: 99 (50/50) I alt inkl. bygder 161 Underholdsbidrag (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Underholdsbidrag, ydet som forskud ,0% I alt Intet forbrug ,0% Offentlig hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 45 Offentlig hjælp ,3% I alt ,3% Offentlighjælp har samlet forbrug på kr. 4,5 mio. kr. ud fra en bevilling på kr mio. det svarer til forbrug på 74,3 %. Der er til slutning af året fremsendt rettelser til forbruget under offentlighjælp, da man der forventer mindre forbrug. Arbejdsledigheden er steget lidt igen til 239, med stigning på 5 i november måned. Andre sociale ydelser (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 46 Andre sociale ydelser ,9% I alt ,9% Der er ansøgt om justering for bevilling under barsel. Ældreforsorg (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 47 Ældreforsorg ,7% I alt ,7% Personligt tillæg for perioden for ældrepleje udbetales forud en måned, hvor der var enkelte der modtog tillæg pga. sukkersyge. Med hensyn til ældre, benyttes konto midlertidigt til 8 plejekrævendes ældre, hvor man derefter omplacerer midlerne til art Buskort betales gennem Antal alderspensionister i november måned inkl. bygder: 304 Hjemmehjælp Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik Ældre med

21 hjemmehjælp: Medarbejder: Der er ingen månedslønnet hos hjemmehjælper Neriusaaq Redegørelse for forbruget: november 2015 forbrugsprocenten skal ligge på 91,63%. Kontoen har forbrug på 91,7% Godkendte tillægsbevillinger er nu indtastet til enkelte kontoer, så forbruget i de enkelte kontoer er mere realistiske ud p.t Medarbejder: Godkendte Antal Månedslønnede Timelønnede 5 32 Beboere: 44 boenheder Aflastningslokale Forplejning: der er forbrug på 131,4%, kontoen er oveskredet: Til konto for forplejning er årlig bevilling hvert år for lidt i forhold til beboere, hvorfor denne konto hvert år har tendens til merforbrug. Budgetmæssigt kan man ikke længere følge med, da madvarer, og ikke mindst grønlandsk provianter, som for beboere er mere eftertragte bliver dyrere. Vi kan ud fra vores undersøgelse i kysten se, at tildelt bevillinger til forplejning i alderdomshjemmene i kysten er meget forskellige, hvor bevillingerne hos os, i forhold til antal beboere meget mindre. Handicapområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 48 Handicapforsorg ,8% I alt ,8% Med hensyn til handicapområdet er bevillingen på mio. tilskudsbevilling på 476, i alt mio. Forbrug ,44. Rest Det svarer til forbrug på 79,9 % Registrerede handicappede i alt. 111 Samlet forbrug under handicapområdet Forventede samlet forbrug er hhv. for enkelte månedslønnede 3,5, til timelønnede 0,5. Hjemmeboende handicappede børn Handicappede børn 13 Medarbejder Godkendte Antal Månedslønnede 02 - Timelønnede I alt

22 Deraf én i Kangaamiut. Nogle medarbejdere arbejder på fritidshjemmet, hvor én der ikke er registreret handicappet er under beskæftigelse i en børnehave. Tre godkendte personer benyttes dermed ikke. Grundet derom er, at der kun er enkelte regestrede handicappede børn med behov for en støtteperson, hvor grundet endvidere er, at der er enkelte børn, der p.t kan klare sig, ikke mindst på grund af den tætte samarbejde mellem medarbejderne, efter fritidshjemmet er blevet en mulighed, hvor behovet for støttepersoner er reduseret. Handicappede, hjemmeboende voksne Handicappede, hjemmeboende voksne 58 Medarbejdere Godkendte Antal månedslønnet 04 - Timelønnet I alt Der er 58 handicappede voksne med egen bolig. Det beregnes, at der er 4 månedslønnede støttepersoner, og 8 timmelønnede, i alt 12 støttepersoner, men 8 støttepersoner der p.t benyttes. I bygden Kangaamiut 2, Napasoq 1 og Atammik 1. På baggrund af godt samarbejde med selve handicappede og Sundhedsvæsnet, er bruget af støttepersoner reduceret, hvorfor 4 støttepersoner ikke bliver benyttet p.t. Denne tages til revurdering hvert halve år, for at sikre ændring af behovet for støtteperson. Bevillinger, Beskæftigelsesvederlag på 9.672, timer til sidste halv år er godkendte. Boenheder Boenheder 03 Beboere 13 Medarbejdere Godkendte Antal Månedslønnet 08 - Timelønnede 22 13,5 I alt 30 13,5 Efter en boenhed ikke benyttes mere, er 168 arbejdstimer derfra flyttet til fælles døgnenhed, hvor der derudover er122 timer pr. uge som er godkendte. Det er oplyst, at der i øverste etage i boenheder drypper fra taget, INI A/S har selv oplyst at dette er deres ansvar. Beskæftigelse for voksne handicappede Der kommer i gennemsnit 11,5 med psykisk handicap til Naapiffik pr. dag. Der er på grund af div. sygdomme færre brugere af Naapiffik p.t. Der er tre i beskæftigelse i butikker. 22

23 Retarderede personer og psykisk handicappede arbejder ligeledes i forskellige arbejdspladser. De er meget stabile, f.eks. er der pedelhjælper, køkkenhjælper i alderdomshjemmet Neriusaaq, to på skift hos kommunens pedel, og to i butikker. 12 personer kommer til Neriusaaqs Dagcenter 3 handicappede børn kommer til Fritidsklubben efter skoletid. Voksne handicappede i Grønland Boenhed Sted Antal Najugaqarfik Elisibannguaq Maniitsoq 5 Palleq Paamiut 1 Aja Nuuk 1 Sungusarfik Aaqa Nuuk 1 Sungiusarfik Ikinngut Ilulissat 1 I alt 9 Personer med behov, boende i Neriusaaq Behov for pleje i døgnet Antal Neriusaaq 7 Alderdomshjemmet i Kangaamiut 1 I alt 8 Voksne handicappede på Døgninstitutioner i DK sted Antal Slagelse 4 Odsherred 2 Kalundborg 1 Næstved 1 slagelse 1 Privat 2 I alt 11 Der er ansøgt om justering af bevillinger ind for konto 48 Andre sociale udgifte (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 49 Andre sociale udgifter , ,5% Total ,5% 23

24 Konto Kontonavn i % 4 Området for Familie - Maniitsoq ,4% I alt konto ,4% Administrationens vurdering Området for Familie har i udgangspunkt af bevillinger for resten af året fremsendt ansøgninger for harmonisering til Familieområdet. Indstilling: Området for Familie indstiller, - At økonomirapporten for november 2015 tages til efterretning. Afgørelse Indstillingen blev taget til efterretning. Bilag 1. konto 4 - Maniitsoq 24

25 Punkt 09 Ansøgning om neutral budgetomplacering konto 41 i Område for Familie, Maniitsoq Journalnr Baggrund Konto 41 Hjælpeforanstaltninger for børn, på baggrund af økonomirapport for oktober er det nødvendigt at lave budgetjustering indenfor konto 41. Området for Familie indstiller, at der foretages neutral budgetomplacering under konto 41. Regelgrundlag Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Konto Kontonavn Bevillinger 2015 Tillæg Ny bevilling Dagforanstaltninger for børn og unge I alt Honorar til tilsynsværger Katillugit Rejseudgifter ifm. Anbringelse Plejevederlag Katillugit Takstbetaling for døgninstitutioner/private Katillugit Katillugit Konto Faktiske forhold Der er behov for budgetjustering for konto 41 for resten af året. Grundet er, at 2 børn der er anbragt på døgninstitution har behov for at være i daginstitution. Der forventes merforbrug for støtteordninger for børn og unge for resten af året. Der er omposteret rejseudgifter i forbindelse med anbringelse til respektive konto, hvor budgettet har behov for at blive justeret. Der er merbehov for dækning af udgifter til plejevederlag. Merudgifterne søges dækket ved omplacere fra private døgninstitutioner hvor 2 unge er hjemgivet, der er mindre forbrug for resten af året. Økonomiske og administrative konsekvenser Under gennemgang af konto 41 hjælpeforanstaltninger for børn og unge, er der behov for budgetomplacering 2015 i henhold til forbrugsforventninger for resten af året, med tilhørende dagforanstaltninger for børn og unge samt bevillinger for Området for Familie. 25

26 Administrationens vurdering Området for Families ansøgning om budget neutral omplacering er resultatet af forventet forbrug til resten af året efter gennemgang af alle underkontoer under konto 41. På baggrund af dette, mener Området for Familie, at der er behov for budgettilpasning af bevillingerne. Indstilling - Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, at merudgifter for børn og unge dækkes ved budgetomplacering i konto 41. Det indstilles at Familieudvalget godkender og videresender til godkendelse hos Økonomiudvalget. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget. Bilag 1. Balance 41 26

27 Punkt 10 Ansøgning om budgetneutral omplacering af konti 45 under offentlig hjælp i Maniitsoq Journalnr. Baggrund Konto 45 - offentlig hjælp er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af oktober måneds økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året. Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget forventes merforbrug i konto for éngangshjælp, konto , dette skyldes at der i administrationen er overset allerede godkendt hjælp til huslejerestancer. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 45 - offentlig hjælp, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering indenfor familie området i Maniitsoq. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Konto 45 - offentlig hjælp i Maniitsoq og bygderne Offentlig hjælp Maniitsoq Budget Konto Kontonavn Tillæg Ny bevilling Trangsvurderet hjælp (Art 9210) Eengangshjælp (Art 9260) Trangsvurderet hjælp, husleje (Art Eengangshjælp (Art 9290) I alt Faktiske forhold Der forventes et mindre forbrug på trangsvurderet hjælp, dette skyldes at ledigheden i perioder har været færre end forventet. Der er merforbrug på eengangshjælp, dette skyldes at der er overset godkendte éngangshjælp til restancer og at den ikke var blevet bogført på daværende tidspunkt. Økonomiske og administrative konsekvenser Ved gennemgang af konto 45 - offentlig hjælp, forventes et merforbrug på eengangshjælp og der forventes mindre forbrug på trangsvurderet hjælp, Området for Familie finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov. Administrationens vurdering Administrationens vurderer ved gennemgang af konto 45 at det er nødvendigt med en budgettilpasning indenfor offentlig hjælps konti. På den baggrund finder administrationen at det er nødvendigt med en budgettilpasning. 27

28 Indstilling: - Område for familie indstiller, at budgetneutral omplacering i konto 45 godkendes. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget. Bilag 1. Balance konto 45 28

29 Punkt 11 Ansøgning om budget omplacering fra konto 45 offentlig hjælp til konto 46 Andre sociale ydelser. Journalnr Baggrund Konto 46 andre sociale ydelser, på baggrund af forbrug til dags dato, økonomirapport for oktober og forbrugsforventninger til resten af året, er bevillinger ikke hensigtsmæssige. På denne baggrund indstiller Området for Familie, at der foretages budgetjustering under konto 46 barsels dagpenge, med tilhørende tilskud fra Selvstyret til resten af året udgiften dækkes af offentlig hjælp konto 45. Regelgrundlag Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Konto Konto navn Budget 2015 Tillæg Ny bevilling Trangsvurderet hjælp (Art 9220) Dagpenge ved barsel (Art 9090) Tilskud fra Grønlands Selvstyre/barsel Katillugit Faktiske forhold Området for Familie gennemgik kontiene og på denne baggrund blev det konstateret, at budgettet ikke er retvisende budgetterede udgifter er ved fejl blevet omplaceret til tilskud og udgiften søges dækket af offentlig hjælp konto Der forventes mindre forbrug for resten af året for konto for offentlig hjælp i Kangaamiut Økonomiske og administrative konsekvenser Der er ved tidligere fejlagtigt budgetomplaceret alle udgifter til dagpenge ved barsel, og der er ikke dækning af udgifter på kontoen derfor søges omplacering fra midler for offentlig hjælp hvor der forventes mindre forbrug. Administrationens vurdering Under tidligere budget tilretning er der omplaceret alle tilskuddene fra Selvstyret, hvorfor det er nødvendigt at tilrette kontoen og omkostningerne dækkes via offentlig hjælp konto hvor der forventes mindre forbrug, da denne ses at have overskud til dækning af udgiften på kr

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 10/2015, den 12. november 2015 Referat

Familieudvalgets ordinære møde 10/2015, den 12. november 2015 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo oktober i Sisimiut Punkt 03 Månedsrapport ultimo oktober i Maniitsoq Punkt 04 Revisionsberetning nr. 19

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 08/2015, den 16. september 2015

Familieudvalgets ordinære møde 08/2015, den 16. september 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Punkt 02 Godkendelse af dagsorden. Økonomirapport juli - august 2015 i Sisimiut Punkt 03 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 familieområdet for budget 2016 Sismiut Punkt

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 03/2015, den 11. marts 2015

Familieudvalgets ordinære møde 03/2015, den 11. marts 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Årsrapport 2014 Sisimiut Punkt 03 Årsrapport 2014 Maniitsoq Punkt 04 Revisionsberetning nr. 18, delberetning for regnskabsår 2014 Punkt

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 06/2016, den 15. juni Referat. Punkt 02 Månedsrapport ultimo maj 2016, Familieudvalget. Sisimiut.

Familieudvalgets ordinære møde 06/2016, den 15. juni Referat. Punkt 02 Månedsrapport ultimo maj 2016, Familieudvalget. Sisimiut. Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo maj 2016, Familieudvalget. Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport ultimo maj 2016 Familieudvalget Maniitsoq.

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 02/2017, den 22. februar Referat

Familieudvalgets ordinære møde 02/2017, den 22. februar Referat Oversigt Åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Månedsrapport ultimo januar 2017, Familieudvalget. Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport ultimo januar 2017, Familieudvalget. Maniitsoq. Punkt

Læs mere

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo august 2015 Punkt 03 Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019

Læs mere

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2016, den 27. oktober Økonomisager Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo september 2016

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2016, den 27. oktober Økonomisager Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo september 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Punkt 02 Punkt 03 Godkendelse af dagsorden Borgmesterens beretning. Beretninger fra udvalgsformænd Økonomisager Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo september

Læs mere

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2003, den 26. august 2003

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2003, den 26. august 2003 Oversigt - åbent møde: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Borgmesterens beretning. 3. Kommunens økonomiske situation pr. ultimo juli 2003. 4. Tillægsbevilling på det sociale område. 5. Bevilling til overførsel

Læs mere

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Sundhed Nr. 257 Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Nærværende cirkulære opsummerer de satser,

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Referat af Levende Ressourceudvalgets ordinære møde 04/2014, den 8. April 2014

Referat af Levende Ressourceudvalgets ordinære møde 04/2014, den 8. April 2014 Oversigt - åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Generelle sager Punkt 02 Opfordring til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om overførsel af 3-4 hvalroskvoter for 2014 fra forvaltningsområdet

Læs mere

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 08/2015, den 20. oktober 2015

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 08/2015, den 20. oktober 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Økonomisager Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo sept. 2015 (3. kvartal) Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 3. kvartal

Læs mere

Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde kl: 09:00 på kommunekontoret Referat

Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde kl: 09:00 på kommunekontoret Referat Dagsorden til det åbne møde: Pkt. 01 Pkt. 02 Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde. Godkendelse af dagsorden. Formandsberetning. Økonomiske sager Pkt. 03 Balancer. Genrelle sager Pkt. 04.

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

z.: :mac _.zmmärxmqmä S. mo

Læs mere

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2015, den 21. april 2015. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2015, den 21. april 2015. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Punkt 03 Punkt 04 Punkt 05 Punkt 06 Punkt 07 Punkt 08 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Godkendelse af dagsorden Orientering

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 02/2015, den 19. februar 2015 kl. 8:30

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 02/2015, den 19. februar 2015 kl. 8:30 Oversigt åbent møde: Imm. 01 Godkendelse af dagsorden. Generelle sager Punkt 02 Tildeling af hvalroskvoter for kvoteåret 2015. Punkt 03 Høring vedrørende fangstperioder og kvoter for betalingsjagt på rensdyr

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 04/2015, den 22. oktober 2015

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 04/2015, den 22. oktober 2015 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Generelle sager Pkt. 02 Forslag til dagsorden Bedre udnyttelse samt billigere produkter ved Qimatulivik Pkt. 03 Regionale fordeling af hvalroskvoten

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark.

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark. Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit

Læs mere

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 02/2015, den 17. marts 2015. Økonomisager Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo februar 2015.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 02/2015, den 17. marts 2015. Økonomisager Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo februar 2015. Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo februar 2015. Punkt 03 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015.

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04/2016 den 17. maj 2016

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04/2016 den 17. maj 2016 Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04/2016 den 17. maj 2016 Dato: Tirsdag den 17. maj 2016 Tid: Kl. 08:30 Sted: Byrådssalen / videokonference Deltagere: Atassut Bitten Heilmann Siumut Hermann Berthelsen

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde 03/2015, den 7. april 2015

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde 03/2015, den 7. april 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut, ultimo februar 2015. Punkt 03 Punkt 04 Punkt 05 Økonomirapport vedr.

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Bygdebestyrelsens for Kangerlussuaq ordinær møde 8. marts 2017 kl

Bygdebestyrelsens for Kangerlussuaq ordinær møde 8. marts 2017 kl Dagsorden for det åbne møde Punkt 01 Punkt 02 Godkendelse af dagsorden Formandens beretning. Økonomisager Pkt. 03 Balancer. Generelle sager Pkt. 04 Pkt. 05 Pkt. 06 Pkt. 07 Pkt. 08 Pkt. 09 Pkt. 10 Forsamlingshus/Medborgerhus

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Samlekonti og arter Kommuneqarfik Sermersooq Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: Delsystem: Stedkode: Rapportversion: 16-10-2006

Samlekonti og arter Kommuneqarfik Sermersooq Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: Delsystem: Stedkode: Rapportversion: 16-10-2006 Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: bogh/324 07:11:24 26 Delsystem: Stedkode: SAMLE * - Alle Alle Rapportversion: 16--2006 1 af 26 02-01-00-90-02 9900 AWG - KREDITORER AWG - KREDITORER 06.41.01.26.51 4980

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2015, den 17. februar 2015

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2015, den 17. februar 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Kommunalbestyrelsens foreløbige økonomirapport pr. 31.12.2014. Punkt 03 Forslag til udmøntning af ekstra tillægsbevillinger

Læs mere

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2016, den 28. april 2016. Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2016

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2016, den 28. april 2016. Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Punkt 02 Punkt 03 Godkendelse af dagsorden. Borgmesterens beretning. Beretninger fra udvalgsformænd. Økonomisager Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 05/2016, den 11. maj 2016 - Referat

Familieudvalgets ordinære møde 05/2016, den 11. maj 2016 - Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo april 2016 i Sisimiut Punkt 03 Månedsrapport ultimo april 2016 i Maniitsoq. Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003

Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003 Dagsorden til S S SU Side 1 af 6 Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003 Medlemmer: Niels Jørgen Pedersen Hanne Kyvsgaard Birgit Bangshof Mortensen Kristian Moberg Jens Timm Jensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere