FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Helle Dirksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Helle Dirksen"

Transkript

1 Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead, FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Helle Dirksen LO: Jes Hansen, Lone Kikkert, Gunhild Krogager Carlsson, Palle Reipurth Carstensen, Vivi Jytte Henningsen Arbejdsmiljørepræsentanter: Dorethe Bay Christiansen, Margit Siig Mortensen, Richard Faarup Sekretariat: Karin Winther Afbud: Jesper Rydberg Formøde for medarbejderrepræsentanter den 10. oktober 2013, kl , Mødelokale 8-9, Regionshuset. Dagsorden side 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Budget Duftpolitik Justering af procedure ved optagelse i og jobsøgning fra Region Sjællands tryghedsordning/jobbank Orientering om implementering af politik om fuld tid Ligestillingsredegørelse Status for serviceassistentprojektet samt uddannelse af serviceassistenter Opfølgning på tillidskonference Arbejdsmiljømæssige konsekvenser af overbelægning Vold og trusler udenfor arbejdstid Orientering om underudvalgets arbejder (Personalepolitisk Underudvalg) Gensidig orientering Eventuelt Bilag: Punkt 3 - bilag 1: Budgetaftale 2014 Punkt 4 - bilag 2: Duftpolitik Punkt 5 - bilag 3: Jobbankbevis Punkt 5 - bilag 4: Jobbankvejledning til ansatte Punkt 6 - bilag 5: Notat fra Danske Regioner om Politik om fuld tid Punkt 6 - bilag 6: Centrale nøgletal i forhold til det regionale arbejdsmarked. Punkt 7 - bilag 7: Ligestillingsredegørelse Punkt 8 - bilag 8: Notat om uddannelse og afklaring Punkt 9 - bilag 9: Præsentationerne fra tillidskonferencens arbejdsgrupper Punkt 11 - bilag 10: Baggrundsmateriale vedr. Vold og trusler udenfor arbejdstid Punkt 11 - bilag 10a: Svar på 20 spørgsmål fra sundhedsministeren Punkt 11 - bilag 10b: Svar på 20 spørgsmål fra justitsministeren Punkt 12 - bilag 11: Referat fra møde i Personalepolitisk Underudvalg den 23. september 2013 Punkt 13 - bilag 12: Statusark, arbejdsmiljøpuljen Dagsorden side 2

3 Sag nr.: 1 Journalnummer: Godkendelse af dagsorden Dagsorden side 3

4 Sag nr.: 2 Journalnummer: Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra møde i MED-Hovedudvalget den 19. august MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 4

5 Sag nr.: 3 Journalnummer: Budget 2014 Resume Sagsfremstilling / bilag Der er indgået politisk aftale om budgetforslag På mødet gives en status på budget 2014 efter Regionsrådets anden behandling den 26. september Bilag 1: Budgetaftale 2014 Indstilling At Ledelsen orienterer om indholdet i budget MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 5

6 Sag nr.: 4 Journalnummer: Duftpolitik Resume MED-Hovedudvalget og Personalepolitisk underudvalg har ved flere lejligheder drøftet, hvorledes hensynet til patienter og ansatte i forhold til duft bedst tilgodeses. På mødet i MED-Hovedudvalget den 19. august 2013 var der enighed om, at den overordnede politik på dette område er, at der altid skal tages hensyn til patienter, kolleger m.fl. i forbindelse med anvendelse af duft og parfumerede stoffer. Samtidig besluttede MED-Hovedudvalget at tilslutte sig Miljøministeriets og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses opfordringer i forhold til duftpolitik. Det blev aftalt at udarbejde en duftpolitik med disse elementer. Politikken skulle drøftes i Personalepolitisk underudvalg forinden behandling i MED- Hovedudvalget Sagsfremstilling/bilag På møde i Personalepolitiks underudvalg den 23. september blev udkast til duftpolitik for Region Sjælland drøftet. Personalepolitisk underudvalg var enige om at fremlægge en tekst for MED- Hovedudvalget, som er identisk med det fremlagte for Personalepolitisk underudvalg med undtagelse af en mindre tekstmæssig justering, der er indarbejdet i bilag 2. Bilag 2: Duftpolitik Indstilling At MED-Hovedudvalget vedtager duftpolitik for Region Sjælland. Dagsorden side 6

7 Sag nr.: 5 Journalnummer: Justering af procedure ved optagelse i og jobsøgning fra Region Sjællands tryghedsordning/jobbank Resume Etableringen af et nyt rekrutteringssystem i NASA betyder, at administrationen af Region Sjællands tryghedsordning for medarbejdere, der er blevet afskediget på grund af regionens forhold, skal justeres. Der lægges op til en ordning, der sikrer medarbejderne maksimal tryghed, inden for rammerne af kravet om åbent opslag af ledige stillinger i det offentlige. Som noget nyt får medarbejderne ret til rådgivning i Koncern HR, Jura og Forhandling om deres rettigheder ved jobsøgning under tryghedsordningen. Ny procedure for Region Sjællands tryghedsordning/jobbanken blev drøftet på møde i Personalepolitisk underudvalg den 23. september Sagsfremstilling/bilag Den 21. april 2010 vedtog MED-Hovedudvalget de aktuelle Personalepolitiske Principper ved Forandringsprocesser og Organisationstilpasninger. Som et nyt og tryghedsskabende element i personalepolitikken blev der etableret en jobbank, som sikrer en fortrinsret til at søge ledige stillinger i regionen til de medarbejdere, der måtte blive afskediget som led en forandringsproces/organisationstilpasning. Nuværende arbejdsgang Jobbanken fungerer på den måde, at den ansatte modtager en vejledning sammen med brevet om afsked. Den ansatte kan vælge at registrere sig i Jobbanken med en jobmatchprofil. Når der opstår en ledig stilling i regionen, som passer på en profil i jobmatch, skal den opslås i Jobbanken med en ansøgningsfrist på syv dage. Den registrerede i Jobbanken modtager samtidig med opslaget en mail om, at der er en ledig stilling inden for pågældendes jobmatch. Dagsorden side 7

8 Inden for syvdagesfristen kan den registrerede i Jobbanken søge stillingen med ret til at komme til ansættelsessamtale, hvis pågældende objektivt er kvalificeret til stillingen. Afslag kan kun meddeles efter forudgående accept hos Koncern HR ved chefen for Jura og Forhandling. Stillingen kan opslås eksternt, hvis der inden for syvdagesfristen ikke kommer ansøgninger fra registrerede i Jobbanken, der er objektivt kvalificerede til stillingen. Ny arbejdsgang Etableringen af et nyt rekrutteringssystem i Region Sjælland medfører, at der skal indføres nye arbejdsgange. I den forbindelse er det nødvendigt at justere proceduren for optagelse i og jobsøgning fra Jobbanken med henblik på at sikre en højere effektivitet i administrationen af regionens rekrutteringsprocesser, uden at dette kompromitterer den tryghedsordning for de opsagte medarbejdere, som Jobbanken indebærer. Dette sikres ved, at medarbejdere, der opsiges på grund af Region Sjællands forhold (modsat deres egne forhold), sammen med en vejledning om tryghedsordningen/jobbanken modtager et Jobbankbevis, der beskriver a. deres fortrinsstilling i forhold til ledige stillinger i regionen, som de er kvalificerede til b. deres direkte adgang til vejledning hos Koncern HR, Jura og Forhandling om deres rettigheder. Proceduren bliver herefter: Medarbejderen 1. Medarbejdere, der opsiges på grund af Region Sjællands forhold, modtager med deres opsigelse et jobbankbevis, som giver dem en fortrinsstilling i forhold til at komme i betragtning til stillinger, der slås op eksternt, og som de er kvalificeret til. 2. Alle stillinger slås op eksternt 3. Ønsker man at udnytte sin fortrinsstilling på baggrund af sit jobbankbevis, skal man søge stillingen indenfor de første 7 dage efter opslaget på Region Sjællands hjemmeside. 4. Søger man en stilling i regionen via tryghedsordningen, skal man gøre opmærksom på, at man har et jobbankbevis, og det skal vedhæftes ansøgningen. 5. Medarbejdere, der er omfattet af tryghedsordningen har mulighed for at få vejledning i Koncern HR, Jura og Forhandling om deres rettigheder. Den ansættende leder A. Modtager man inden for de første syv dage efter opslag på regionens hjemmeside en ansøgning fra en jobbankansøger (med vedhæftet jobbankbevis), skal ansøgeren indkaldes til samtale, såfremt kvalifikationerne matcher stillingen. Jobbankansøgeren skal kaldes til samtale og vurderes før, der må holdes samtaler med øvrige ansøgere. B. Hvis man ikke indkalder jobbankansøgeren til samtale eller vil give afslag efter en samtale, skal man altid først kontakte Koncern Jura og Dagsorden side 8

9 Forhandling for vurdering og accept af, at man kan meddele jobbankansøgeren afslag. Drøftelse i Personalepolitisk underudvalg den 23. september 2013 På møde i Personalepolitisk underudvalg opfordrede medarbejdersiden til ændring i forhold til kravet om, at jobbet skal søges indenfor de første 7 dage efter opslag på Region Sjællands hjemmeside, idet dette kan være vanskeligt at nå i tilfælde af ferie mv. (Sekretariatet har efter mødet undersøgt muligheden for at oprette en jobagent. Der vil fortsat være mulighed for at oprette en jobagent, så man som hidtil kan modtage en mail om, at der er en ledig stilling inden for pågældendes jobmatch. Samtidig vil det nu være muligt løbende at gå ind på Region Sjællands hjemmeside og holde sig opdateret om nye stillingsopslag). Personalepolitisk underudvalg aftalte på mødet den 23. september 2013, at udeståendet om 7 dages fristen afklares i forbindelse med MED- Hovedudvalgets godkendelse af den justerede procedure for optagelse i og jobsøgning fra Region Sjællands tryghedsordning/jobbanken. Bilag 3: Bilag 4: Jobbankbevis Jobbankvejledning til ansatte Indstilling: At At MED-Hovedudvalget fastholder, at jobbet skal søges indenfor de første 7 dage efter opslag på Region Sjællands hjemmeside. MED-Hovedudvalget vedtager den justerede procedure for optagelse i og jobsøgning fra Region Sjællands tryghedsordning/jobbanken MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 9

10 Sag nr.: 6 Journalnummer: Orientering om implementering af politik om fuld tid Resume Danske Regioner har vedtaget en politik om fuld tid, som implementeres fra 1. januar 2014, hvor alle ledige stillinger opslås på fuld tid. I dag arbejder knap 60 % af medarbejderne i regionerne på fuldtid. Målet med initiativet om at opslå stillinger på fuldtid er, at i år 2021 er dette ændret til, at 80 % arbejder på fuldtid. Initiativet vil blive implementeret ved naturlig afgang og ingen medarbejdere vil blive tvunget op i tid som følge af implementeringen. Sagsfremstilling/bilag Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik om fuldtid, som blev offentliggjort på Danske Regioners hjemmeside den 26. september Med henblik på at fremme målene i fuldtidspolitikken, iværksættes et konkret initiativ om at opslå stillinger på fuldtid pr. 1. januar Fra 1. januar 2014 udmøntes regionernes politik om fuldtid, i og med, at regionerne lader iværksætte som konkret initiativ, at alle ledige stillinger som udgangspunkt opslås på fuldtid. I dag arbejder knap 60 % af medarbejderne i regionerne på fuldtid. Målet med initiativet om at opslå stillinger på fuldtid er, at i år 2021 er dette ændret til, at 80 % arbejder på fuldtid. Opgør med deltidskultur Regionerne ønsker med initiativet at igangsætte en kulturændring, hvor man går fra en deltidskultur til en fuldtidskultur. Forskningsrapporten om deltid fra 2012 viste, at det er vanskeligt at påvirke de ansattes valg om deltid. Derfor er det konkrete initiativ om opslag af stillinger på fuldtid det rette instrument til at påvirke deltidskulturen. Der er et relativt højt antal ansatte på deltid på de regionale arbejdspladser og en deltidskultur som i sig selv har en selvforstærkende effekt på antallet af ansatte på deltid. Initiativet om at opslå stillinger på fuld tid skal bidrage til, at nyuddannet personale ikke socialiseres ind i en deltidskultur, men som nyansatte oplever en fuldtidskultur på de regionale arbejdspladser. Hvorfor er der behov for at gøre op med deltidskulturen? Dagsorden side 10

11 På trods af den aktuelle arbejdsmarkedssituation er der stadig udsigt til mangel på arbejdskraft inden for store og væsentlige medarbejdergrupper på det regionale arbejdsmarked, eksempelvis sygeplejersker. Denne tendens forstærkes af, at mange medarbejdere indenfor disse grupper vil gå på pension i de kommende år. Deltidskulturen er koncentreret omkring de store plejegrupper, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter m.fl. Initiativet vedrørende fuldtid skal også bidrage til, at denne kultur ikke breder sig til andre personalegrupper. Flere på fuldtid kan bidrage til en bedre sammenhæng i opgaveløsningen og i den kollegiale kontakt samtidig med, at tilknytningen til arbejdspladsen styrkes. Flere på fuldtid kan betyde en større grad af fleksibilitet i forhold til opgavesammensætning og bedre muligheder for sammenhængende uddannelsesforløb, herunder uddannelsesforløb for teams og tværgående grupper. Den udbredte deltidskultur kan betyde, at der i dag er medarbejdere som ufrivilligt er på deltid og ønsker at komme på fuldtid. Vi kan reducere et helt unødvendigt ressourcespild i uddannelsessektoren, hvor der uddannes flere end nødvendigt for at dække behovet for arbejdskraft. Vi kan medvirke til at sikre, at den offentlige sektor ikke lægger beslag på en større andel af arbejdskraften end nødvendigt. Det vil komme til at tage tid at ændre en deltidskultur til en fuldtidskultur Det vil tage en årrække at ændre en deltidskultur og kræve en høj grad af ledelsesmæssigt fokus. Initiativet tager højde for arbejdstilrettelæggelsen og giver mulighed for, at den enkelte region kan tilpasse sig initiativet. Regionerne, herunder de enkelte afdelinger og afsnit, skal bruge tid til at indrette sig hensigtsmæssigt efter det nye initiativ med den nødvendige fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelsen og de ansatte. Ingen ansatte vil blive tvunget op i tid som en konsekvens af det nye initiativ Initiativet vil blive implementeret ved naturlig afgang og ingen medarbejdere vil blive tvunget op i tid som følge af implementeringen. Der vil også fremover være rummelighed til at tage særlige hensyn, herunder til personer med nedsat arbejdsevne, ligesom der vil være plads til at tage hensyn til lokale forhold på den enkelte arbejdsplads. Bilag 5: Bilag 6: Notat fra Danske Regioner om Politik om fuld tid Centrale nøgletal i forhold til det regionale arbejdsmarked. At Ledelsen orienterer om implementering af politik om fuld tid Dagsorden side 11

12 MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 12

13 Sag nr.: 7 Journalnummer: Ligestillingsredegørelse Resume Sagsfremstilling Alle regioner skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelser i ulige år. Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Besvarelsen er udarbejdet på baggrund af eksisterende tiltag og initiativer i Region Sjælland i forhold til ligestilling: Region Sjællands personalepolitik, der angiver værdier og holdninger for det personalepolitiske arbejde Region Sjælland livsfasepolitik, der tager stilling til livssituationer, mangfoldighed og ligestilling Region Sjællands Bruger- og Pårørendepolitik, der angiver værdier og holdninger til inddragelse af brugere og pårørende i forhold til regionens serviceområder. Herunder tager politikken højde for forskellige ønsker og behov blandt målgruppen, der er mangfoldig. Der er i besvarelsen af spørgeskemaet til ligestillingsredegørelsen indarbejdet en række kommentarer i forhold til opgørelsesmetode. Af disse kommentarer fremgår det bl.a. at Region Sjælland arbejder overordnet med en række fælles værdisæt, holdninger og personalepolitikker, der blandt andet anskuer livsfase, livssituationer, mangfoldighed og ligestilling i et kontinuerligt samspil. Tidsplanen er, at ligestillingsredegørelsen forelægges MED- Hovedudvalget den 10. oktober 2013 og på Regionsrådsmødet den 7. november Bilag 7: Ligestillingsredegørelse 2013 Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter Ligestillingsredegørelse Dagsorden side 13

14 MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 14

15 Sag nr.: 8 Journalnummer: Status for serviceassistentprojektet samt uddannelse af serviceassistenter Resume Der er udarbejdet forslag til forskellige uddannelsesmodeller for medarbejdere, som skal gennemføre serviceassistentuddannelsen. Forinden påbegyndelse af uddannelsesforløb skal medarbejderne gennemgå en kompetence- og meritafklaring. Forberedende voksenundervisning foreslås som tilbud til medarbejdere, som har et behov for undervisning i dansk og matematik. Kortlægningsfasen, der beskriver hvorledes servicearbejdet udføres i dag, forventes afsluttet i slutningen af november måned Materialet vil blive fremlagt for MED-Hovedudvalget i det første kvartal Sagsfremstilling/bilag Bilag 8 beskriver forskellige uddannelsesmodeller for medarbejdere, som skal gennemgå serviceassistentuddannelsen. Rengøringsassistenter, servicemedarbejdere, portører og rengøringsteknikere skal gennemføre den etårige merituddannelse og om nødvendigt, supplere denne med AMU-kurser inden for pleje og omsorg. Medarbejdere med stor erfaring får mulighed for at tage uddannelsen som en grundlæggende voksenuddannelse (GVU) efter konkrete vurderinger. GVU er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb. Medarbejdere, der er uddannet erhvervsserviceassistent med og uden speciale i hospitalsservice opkvalificeres ved at tage fag inden for pleje og omsorg som supplerende AMU-kurser. Medarbejdere, der af forskellige grunde ikke skal opkvalificeres til serviceassistenter, tilbydes AMU-kurser efter individuel vurdering. Inden påbegyndelse af uddannelsesforløb skal medarbejderne kompetence- og meritafklares individuelt i forhold til serviceassistentuddannelsen. Meritafklaringen påbegyndes ca. 6 måneder inden start på uddannelsesforløb. Koncern HR anbefaler, at rengøringsmedarbejdere, servicemedarbejdere, portører og rengøringsteknikere gennemgår en vejledende læsetest for voksne (VLV). Testen vil indikere den enkelte medarbejders eventuelle behov for Dagsorden side 15

16 forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk. Ligeledes tilbydes en test i matematik. Såfremt testen indikerer et behov, opfordres medarbejderne til at tage forberedende voksenundervisning. Formålet med FVU er at gøre medarbejderne uddannelsesparate. Medarbejdere, der af forskellige grunde ikke skal opkvalificeres foreslås tilbudt en læsetest for voksne efter en konkret vurdering af deres uddannelsesbehov. Der er gennemført kortlægning af service-, rengørings- og logistikopgaver på Holbæk Sygehus i juni måned Kortlægningsfasen har bestået i at interviewe udvalgte kliniske afdelinger samt Koncern Service inden for områderne rengøring, logistik og køkken. Øvrige afdelinger fik til at opgave skriftligt at udfylde et fremsendt interviewskema. Den videre proces: På baggrund af erfaringerne fra kortlægningen på Holbæk Sygehus er interviewmetode og skemaer tilrettet og udsendt til afdelingsledelserne på de øvrige sygehuse og Psykiatrien i Region Sjælland. Afdelingsledere i Koncern Service vil blive interviewet. De indsamlede oplysninger samles i et notat, der beskriver hvorledes serviceopgaverne udføres på de enkelte afdelinger. Kortlægningsfasen forventes afsluttet i slutningen af november måned 2013, og resultatet forelægges for MED-Hovedudvalget i første kvartal Bilag 8: Notat om uddannelse og afklaring Indstilling At At Ledelsen orienterer om status for serviceassistentprojektet MED-Hovedudvalget tilslutter sig, at: Rengøringsmedarbejdere, servicemedarbejdere, portører og rengøringsteknikere anbefales at tage en vejledende læsetest for voksne (VLV) i fagene dansk og matematik. Rengøringsmedarbejdere, servicemedarbejdere, portører og rengøringsteknikere opfordres til at tage Forberedende Voksenundervisning (FVU), hvis VLV-testen indikerer et behov. Medarbejdere, der har en erhvervsuddannelse med og uden speciale i hospitalsservice ikke VLV-testes. Medarbejdere, der af forskellige grunde ikke skal opkvalificeres til serviceassistent med speciale i hospitalsservice, tilbydes VLV-test efter en konkret vurdering af deres uddannelsesbehov. Dagsorden side 16

17 MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 17

18 Sag nr.: 9 Journalnummer: Opfølgning på tillidskonference Resume Den 16. september 2013 blev der afholdt en tillidskonference, hvor Regionsrådet, ledelsen og MED-repræsentanter fik mulighed for at drøfte sig frem til en række anbefalinger og inspiration til, hvordan man styrker tilliden på forskellige områder i regionen. Inspirationen og anbefalingerne skal bruges som afsæt for realisering af budgetaftalens målsætning om at igangsætte en række tillidsfremmende initiativer i regionen. Opfølgning på tillidskonferencen er blevet drøftet på møde i Personalepolitisk underudvalg den 23. september 2013 med udgangspunkt i præsentationerne fra tillidskonferencens arbejdsgrupper (bilag 9). Her blev det aftalt, at Koncern HR skulle lave forslag til, hvordan man konkret kan realisere inspirationen fra konferencen. Blandt andet drøftede Personalepolitisk underudvalg muligheden for at sætte tillid på dagsordenen som et led i den forestående opfølgning på trivselsmålingen. Direktionen foreslår, at tillidsfremmende aktiviteter igangsættes med tæt kontakt til MED-Hovedudvalget, og at indsatsen i størst mulig omfang gennemføres på Region Sjællands arbejdspladser i nærhed med regionens medarbejdere. Der er afsat 3 mio. kr. til formålet, jf. budgetaftale Sagsfremstilling Med udgangspunkt i inspirationen fra tillidskonferencen peges der i øjeblikket på følgende initiativer og opmærksomhedspunkter, der kan medvirke til at fremme tilliden og styrke arbejdskulturen på Region Sjællands arbejdspladser: 1. Ide-linjen vedrørende slankning og strømlining af registrering 2. Rejsehold vedr. tillid 3. Patienten som partner-projektet 4. Dialogprocessen om ny MED-aftale i Region Sjælland, der skal medvirke til at MED-aftalen og samarbejdsformen i MEDorganisationen får konkret indhold og mening på Region Sjællands arbejdspladser 5. Fokus på tillidsaspektet i opfølgningen på og læringen af trivselsmålingerne Dagsorden side 18

19 Vedr. rejsehold samt fokus på tillidsaspektet i opfølgning på og læringen af trivselsmålingerne: For at styrke tilliden på regionens arbejdspladser foreslår Koncern HR, at man opretter et rejsehold (- et team af konsulenter med ekspertise og relevant faglighed), der kan rekvireres lokalt, når man ønsker at arbejde med en tillidsdagorden. Man kan også forestille sig, at rejseholdet - i samarbejde med dem, der har brug for hjælp - designer særlige indsatser, som eksterne/interne ressourcepersoner efterfølgende fortsætter i enheden. Rejseholdet kan desuden udvikle mere generelle workshops, introduktioner eller oplæg, der medvirker til at realisere tillidsdagsordenen i Region Sjælland og på den enkelte arbejdsplads. Og endelige kan man forestille sig, at rejseholdet kan rekvireres, fordi man gennem trivselsmålingens spørgsmål om Social kapital er blevet opmærksom på en tillidsudfordring, der kræver en særlig indsats. Det kan være en særlig udfordring ressourcemæssigt at nå bredt ud til regionens arbejdspladser. Derfor vil den bistand rejseholdet kan levere være af en igangsættende, oplysende og rådgivende karakter, dvs hjælp til selvhjælp. Det betyder, at selve ydelsen vil bestå af afgrænset, men intensiv proceshjælp, afklaring eller inspiration - f.eks. i forbindelse med opstart af tillidsfremmende processer. Endelig skal det nævnes, at Koncern HR i sammenhæng med tillidsdagordenen vil være opmærksom på tillidsmetoder i vores relevante udviklingsaktiviteter. Det gælder især i forhold til ledelsesudvikling, 0g relevante emner er tillidsbaseret ledelse, Relationel koordinering, Selvledelse og Social kapital. Bilag 9: Præsentationerne fra tillidskonferencens arbejdsgrupper Indstilling at MED-Hovedudvalget drøfter forslagene med henblik på kvalificering af den videre proces MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 19

20 Sag nr.: 10 Journalnummer: Arbejdsmiljømæssige konsekvenser af overbelægning Resume MED-Hovedudvalget drøftede på mødet den 17. juni 2013 belægning på regionens sygehuse i et arbejdsmiljømæssigt perspektiv. Ved MED-Hovedudvalgets møde den 19. august 2013 fortsatte drøftelsen med afsæt i en gennemgang af igangsatte analyser og tiltag. Det blev aftalt, at der i regi af personalepolitisk underudvalg skal planlægges en proces, der skal bidrage til at identificere de arbejdsmiljømæssige følger, der kan være ved overbelægning. Sigtet skal være at bistå arbejdsmiljøgrupperne i at håndtere de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved overbelægning. Personalepolitisk underudvalg drøftede punktet på mødet den 23. september Sagsfremstilling / bilag Ved Personalepolitisk underudvalgs drøftelse af arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved overbelægning, blev det aftalt at indstille til MED- Hovedudvalget, at rapporten Rette patient i rette seng sendes ud til alle Område-MED ved de somatiske sygehuse og Psykiatrien. Område-MED opfordres til - med afsæt i rapportens anbefalinger at drøfte arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved overbelægning samt give forslag til eventuelle fælles indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet i forbindelse med overbelægning. Identificerede tværgående (fælles)indsatser løftes efterfølgende i regi af MED- Hovedudvalget. Indstilling At MED-Hovedudvalget beslutter at opfordre alle Område-MED til at drøfte arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved overbelægning med afsæt i rapporten Rette patient i rette seng samt give forslag til eventuelle fælles indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet i forbindelse med overbelægning. Dagsorden side 20

21 MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 21

22 Sag nr.: 11 Journalnummer: Vold og trusler udenfor arbejdstid Resume Sagsfremstilling / bilag Medarbejdersiden i MED-Hovedudvalget har ønsket Vold og trusler udenfor arbejdstid drøftet på møde i MED-Hovedudvalget. Sekretariatet har modtaget baggrundsmateriale fra Dansk Sygeplejeråd. Se bilag 10. Bilag 10: Baggrundsmateriale vedr. Vold og trusler udenfor arbejdstid Bilag 10a: Svar på 20 spørgsmål fra sundhedsministeren Bilag 10b: Svar på 20 spørgsmål fra justitsministeren Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter sagen inden videre forberedelse igangsættes. MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 22

23 Sag nr.: 12 Journalnummer: Orientering om underudvalgets arbejder (Personalepolitisk Underudvalg) Resume Sagsfremstilling / bilag Personalepolitisk underudvalg holdt møde den 23. september Relevante punkter fra mødet i Personalepolitisk underudvalg er behandlet på dagens møde i MED-Hovedudvalget. Bilag 11: Referat fra møde i Personalepolitisk Underudvalg den 23. september 2013 Indstilling at MED-Hovedudvalget orienteres om møde i Personalepolitisk underudvalg den 23. september MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 23

24 Sag nr.: 13 Journalnummer: Gensidig orientering Sagsfremstilling På mødet orienteres om: Status på arbejdsmiljøpuljen der vedlægges statusark (Bilag 12) Evaluering af arbejdsmiljøkonferencen Arbejdsmiljøkonferencen 2013 havde fuldt hus igen i år med ca. 400 deltagere, og som det også fremgår af de korte interview på intranettet, har tilbagemeldingen været, at det var en inspirerende dag for deltagerne. I år var der - som ønsket - lagt mere vægt erfaringsudveksling mellem enheders arbejdsmiljøprojekter. Koncern HR har efterfølgende fået kendskab til, at der er i kølvandet på konferencen er stor efterspørgsel efter at få kontakt med de arbejdsmiljøgrupper, som stillede op med deres projekter i erfaringsrummene. Flere er blevet spurgt, om de vil inspirere andre enheder til, hvordan de kan arbejde med lignende projekter. Koncern HR har udsendt evalueringsskema til alle deltagerne Evalueringerne vil danne udgangspunkt for planlægning af arbejdsmiljøkonferencen i Læs omtalen af konferencen her: Projekt Mening og Sundhed Mening og Sundheds rejsehold er ved at gøre klar til besøg på Region Sjællands geografier. Der planlægges ca besøg med opstart i slutningen af oktober. Rejseholdets besøg vil vare ca. 2 timer og formålet er at fortælle om projektets tilbud og muligheder. Der vil bl.a. være mulighed for at afdelinger kan tilmelde sig projekt Fysisk uddannelse og Læringsarenaen. Projekt Fysisk uddannelse handler om målrettet fysisk træning. Læringsarenaen er en mulighed for at indgå i et sparringsforløb med Dagsorden side 24

25 både eksterne konsulenter og kollegaer fra andre arbejdspladser i forbindelse med lokale indsatser for at nedbringe sygefraværet. Derudover vil rejseholdet præsentere andre arrangementer - bla. vedrørende statistikker og brugen af disse, fastholdelse og Tilbage Til Arbejdet (TTA). I løbet af rejseholdets besøg vil der blive holdt et kort oplæg af en af de oplægsholdere/konsulenter, der indgår i Projekt Mening og Sundheds temaarrangementer (social kapital, mental robusthed eller sproget som skaber). Oplægget vil kort introducere emnet, og mødet med konsulenten indebærer mulighed for at stille spørgsmål og indgå samarbejde med konsulenten efterfølgende. Der er lavet en særlig prisaftale i denne forbindelse og udgiften afholdes lokalt. Læs mere om Projekt Mening og Sundheds temaarrangementer og få viden og inspiration til nedbringelse af sygefraværet på intranettet. Læs mere her. Projekt Langtidsfrisk I løbet af efteråret 2013 gennemfører Region Sjælland i samarbejde med CABI (Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats) en omfattende undersøgelse af langtidsfriske medarbejdere. Undersøgelsen skal give mere viden om de faktorer og forhold, der er med til højne trivslen og fremme nærværet på regionens arbejdspladser. Resultaterne fra undersøgelsen, der udkommer i en rapport i starten af 2014, skal bruges til at iværksætte målrettede sundheds- og nærværsfremmende initiativer til gavn for alle medarbejdere i regionen. Der har allerede været stor interesse for undersøgelsen i medier og fra andre arbejdspladser. Undersøgelsen sættes i gang i starten af oktober. Der vil løbende blive informeret om undersøgelsen. Læs nyheden her: Og læs mere om, hvad det vil sige at være langtidsfrisk på Mening og Sundheds intranetside. Projekt Find og styrk din arbejdsglæde Som startskud for projektet Find og styrk din arbejdsglæde har HR Strategi og Udvikling inviteret Chris MacDonald til at komme og holde to foredrag om Livskvalitet, trivsel og drivkraft. De foregår den 18. november 2013 i Næstved Hallerne henholdsvis 11. december 2013 i Roskilde Kongres og Idrætscenter. Foredragene annonceres via intranettet samt plakat. Der er åbnet for tilmelding. Ansættelsesstop og personalereduktion på 2% Regionerne har i fællesskab besluttet, at der har været gennemført et midlertidigt stop for ansættelse i administrative stillinger fra 22. maj 2013 for i størst muligt omfang at opfylde økonomiaftalens mål om reduktion i det administrative ressourceforbrug. Ansættelsesstoppet ophører 31. oktober 2013 og ledige stillinger kan besættes under hensyntagen til budgettets rammer for 2014, der Dagsorden side 25

26 indeholder en kapitalisering af produktivitetskravet på 2% på sygehusområdet og en effektivisering på 2% på øvrige områder. Møder i MED-Hovedudvalget i 2014 Den 29. januar 2014 kl Den 2. april 2014 kl Den 23. juni 2014 kl inklusiv møde med Forretningsudvalget*) Den 18. august 2014 kl Den 7. oktober 2014 kl Den 15. december 2014 kl inklusiv møde med Forretningsudvalget*) *) med forbehold for, at der endnu ikke er truffet beslutning om tidspunkterne for møder i Forretningsudvalget i Bilag 12: Statusark, arbejdsmiljøpuljen MED-Hovedudvalgets gensidige orientering Dagsorden side 26

27 Sag nr.: 14 Journalnummer: Eventuelt Kommende punkter: Redegørelse om PCB og hormonforstyrrende stoffer Dagsorden side 27

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Fredag den 1. november 2013, kl. 10.00 12.00 Mødelokale 14, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Fredag den 1. november 2013, kl. 10.00 12.00 Mødelokale 14, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson, Dorethe Bay Christiansen, Richard Faarup. Sekretariat:

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen)

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen) Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk Underudvalg Onsdag den 7. august 2013, kl. 9.00 11.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk Underudvalg Onsdag den 7. august 2013, kl. 9.00 11.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Møde i Personalepolitisk Underudvalg Deltagere: Jens Andersen (formand) (afbud), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen (afbud), Gunhild Krogager Carlsson,

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch AC: Jan Woollhead, Nikolaj Bolsing Bak FTF:

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 11. marts 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 11. marts 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 11. marts 2014, kl. 12.30 14.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer,

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen.

Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen. Referat Møde i Personalepolitisk Underudvalg Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen. Sekretariat:

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard,

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Referat Møde MED-Hovedudvalget Onsdag den 29. januar 2014, kl. 12.00 15.00 Mødelokale 7, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014.

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014. NOTAT Punkt 8 bilag 8 Til: MED-Hovedudvalget Fra: Koncern HR Dato: januar 2014 Koncern HR Alléen 15 4180 Sorø Politik om fuldtid www.regionsjaelland.dk Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Henrik Villadsen, Michael Werchmeister, Michael Nørgaard,

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard Kim

Læs mere

Lederansættelser i Region Syddanmark

Lederansættelser i Region Syddanmark Lederansættelser i Region Syddanmark Indledning Proceduren er udarbejdet med henblik på at sikre en god og kompetent proces for lederansættelser. Der foreslås medarbejderinddragelse som en del af bedømmelsesudvalget,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Henrik Villadsen, Michael Werchmeister, Michael Nørgaard,

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Morten Koch

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Morten Koch Referat Møde MED-Hovedudvalget Mandag den 23. juni 2014, kl. 13.00 16.00 Mødelokale 8/9, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Punkt 7 - bilag 11 NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Indledning Der har i Region Sjælland været arbejdet med serviceassistenter og det interne serviceområde i relation til sygehusene i flere sammenhænge.

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Sjælland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 20. juni 2014 kl. 10:00-12:30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Baggrund Når vi trives i arbejdet, oplever vi balance mellem krav, behov, kompetencer og ressourcer. Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 18. august 2014 kl. 10:00-14:00 Mødested: møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Tirsdag den 4. februar kl i Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø, mødelokale 1

Tirsdag den 4. februar kl i Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø, mødelokale 1 REFERAT Mødeemne: Referencegruppemøde/ Serviceassistent-projektet Tid: Tirsdag den 4. februar kl. 8.00-12.00 i Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø, mødelokale 1 Mødeleder: Projektchef Bodil Mentz Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen. Forretningsudvalget 5. december Aftale om akutjob Sagsnr.: 12/23123 RESUMÉ Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 05-02-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Jørgen Christiansen, Kurt Habekost, René Nielsen, Peter Slifsgaard, Anni Bagge

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat Refer Mødedo: Starttidspunkt: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 2, Afbud: Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden. 2 6. Godkendelse af dagsorden Lokalt MED-udvalg Rådhusvej 2 indstiller, dagsordenen godkendes.

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Ligestilling i Region Syddanmark

Ligestilling i Region Syddanmark Område: Human Resources Afdeling: HR Sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: 10/15446 Dato: 26. november 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen og Rikke Lykke Ravn Baggrundsnotat Ligestilling i Region Syddanmark

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 9. marts 2011

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 9. marts 2011 Referat Mødeforum MED-områdeudvalget Job og Arbejdsmarked Sagsnr. 2010-15230 Dokumentnr. 2011-56222 Mødedato 9. marts 2011 Tid Kl. 9:30-11:30 Formøde B-siden 8:30-9:30 Sted Rådmandshaven mødelokale 3 Deltagere

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dagsordenspunkt til Hovedudvalget torsdag den 4. december 2014

Dagsordenspunkt til Hovedudvalget torsdag den 4. december 2014 Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 14/35011 Dato: 1. december 2014 Udarbejdet af: Katja Sommer Sjödin E-mail: kss@rsyd.dk Telefon: 76631758 Dagsordenspunkt til Hovedudvalget torsdag

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere