Fart på lokale fødevarer. - en rapport fra Bornholm og de danske småøer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fart på lokale fødevarer. - en rapport fra Bornholm og de danske småøer"

Transkript

1 Fart på lokale fødevarer - en rapport fra Bornholm og de danske småøer

2 Center for Regional- og Turismeforskning Stenbrudsvej 55 DK-3730 Nexø, Danmark Tel Fax Homepage: Copyright: 2006 Center for Regional- og Turismeforskning og Anna Pallikaras Mindre uddrag, herunder fi gurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til Center til Regional- og Turismeforskning. Produktion: Hakon Holm, Rønne ISBN: Net ISBN: Marts 2006

3 Forord Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) har i de sidste år gennemført en række forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på fremvæksten og betydning af produktion af kvalitetsfødevarer. Ikke mindst bidrog CRT med det videngrundlag og de analyser, som udmøntede sig i en strategi for kvalitetsfødevareudvikling på Bornholm, som efterfølgende blev implementeret i et antal projekter, der for alvor etablerede øen som blandt de førende på området i Danmark. Samtidigt har CRT udviklet sin ekspertise og kompetence vedrørende øers specielle udviklingsvilkår, blandt andet gennem medvirken i et antal større internationale projekter. Selv her er kvalitetsfødevarer indgået som et særskilt fokusområde. Med denne baggrund har CRT s medvirken i projektet Fart på Lokale Fødevarer et samarbejde mellem Bornholm og de danske småøer været indlysende og har samtidig været en strategisk mulighed for både at generere ny viden og styrke sin kompetence i dette dynamiske udviklingsområde. Dermed har CRT fået adgang til et netværk, som har gode forudsætninger for fortsat samarbejde og videnudveksling. Peter Billing Marts 2006

4 Syv virksomheder i ét fælles projekt Projektet Fart på lokale fødevarer er et samarbejde mellem Bornholm og de danske småøer. Initiativet er foranlediget af Center for Regional- og Turismeforskning (Bornholm) og gennemført i tæt samarbejde med Leader+ koordinatorerne for henholdsvis Bornholm og de danske småøer. I alt syv små virksomheder fra Bornholm og de danske småøer har deltaget i projektet. Deltagerne fra småøerne repræsenterede følgende øer: Venø, Skarø, Fejø samt Strynø. For tiden er der stor fokus på lokale kvalitetsfødevarer, og det er et felt i rivende udvikling. Kort sagt kan kvalitetsfødevarer betegnes som alt, hvad forbrugeren er villig til at betale ekstra for i forhold til et tilsvarende standardprodukt. På Bornholm står producenterne for 40% af den samlede fødevaresektors beskæftigelse og værdiskabelse. Producenterne på Bornholm og de mindre danske småøer karakteriseres stadig ofte ved at være små virksomheder, der både har vanskeligt ved at komme i kontakt med markedet, distribuere og produktudvikle. Projektet har derfor haft til formål at sætte fokus på disse aspekter og give producenterne inspiration og viden til at komme videre. 2

5 Netværk og erfaringsudveksling Projektets omdrejningspunkt er derfor netværksdannelse og erfaringsudveksling mellem små fødevareproducenter på Bornholm og de danske småøer med fokus på produktion, salg samt produktudvikling af lokale kvalitetsfødevarer. Helt konkret bestod projektet af to workshopper: en workshop på Bornholm i december 2005 og en workshop fordelt på Fejø og Strynø i februar Disse workshopper bestod af oplæg, virksomhedsbesøg samt erfaringsudveksling. På Bornholm besøgte deltagerne Boisen Is samt Vingård Lille Gadegård, og på Fejø og Strynø besøgte deltagerne henholdsvis Kernegården og Øhavet Aps. Også denne rapport er et konkret resultat af projektet, og målet er at give læserne et indblik i småproducenternes dagligdag og problemstillinger. Rapporten skal give inspiration og viden til andre iværksættere, som enten lige er begyndt med fødevareproduktion, eller som overvejer at gå i gang. Man kan spørge sig selv, hvad Bornholm og de danske småøer har tilfælles. Bornholm er jo på ingen måde en lille ø og har fordele som småøerne ikke har. Bornholm har i kraft af sin volumen gode forudsætninger for at kunne afsætte fødevarer og har været meget synlig i det danske landskab i form af fælles eksponering, branding og markedsføring. Bornholm har på mange måder været en foregangsø, og småøernes fødevareproducenter følger interesseret med i, hvad der sker på Bornholm. Småøernes producenter har på nogle områder valgt en anden strategi end bornholmerne. Småproducenterne har lagt meget vægt på at have sin egen forening (Småøernes Fødevarenetværk), som bl.a. står for fælles markedsføring, afholder kurser og driver hjemmesiden 3

6 4

7 Fælles overvejelser Når det så er sagt, har samarbejdet mellem Bornholm og de danske småøer vist sig at være meget givende, da alle deltagerne ved, hvad det vil sige at drive en lille virksomhed i en branche i vækst. De overvejelser, som småøernes fødevareproducenter går med i dagligdagen, ligner til forveksling de overvejelser, de bornholmske fødevareproducenter går med, og har givet anledning til mange gode diskussioner: Hvordan får jeg afsat mine varer, hvordan skal jeg markedsføre og brande produktet? Skal man lægge vægt på en øidentitet eller er det firmanavnet, der skal bære produktet frem? Skal produktet signalere nogle værdier f.eks. økologi, eller er det ikke en del af historien, man vil fortælle om produktet. Ud over disse diskussioner er det at være iværksætter også noget, der har givet anledning til mange diskussioner på tværs af regionerne. Der har været snak omkring diverse opstartsproblemer, valg af produkt, ting de ikke havde taget højde for, mangel på praktisk og umiddelbar anvendelig viden samt hjælp til yderligere produktudvikling - i det hele taget hele iværksætterprocessen. Det næste afsnit er portrætter af seks af deltagernes virksomheder, som netop skal afspejle de problemstillinger, de er løbet ind i i tidens løb. Nogle virksomheder har eksisteret i en del år, og andre er lige gået i luften. Portrætterne skal gerne give inspiration til andre iværksættere og indeholder derfor konkrete råd fra hver deltager. Efter virksomhedsportrætterne byder rapporten på information omkring Småøernes Fødevarenetværk, samt Regional Madkultur, Bornholm efterfulgt af nyttige adresser, du kan kontakte, hvis du vil vide mere eller selv starte op. 5

8 Venø Kartofl er / Venø Lam Inger Margrethe Thoustrup (Pip) er født ind i kartoffelbranchen. Både hendes far og bedstefar var kartoffelavlere. Hun har således nærmest fået kartoffelavl ind med modermælken. I 2001 overtog Pip sin fødegård og har siden fortsat og videreudviklet kartoffelproduktionen på gården. Hun har f.eks. udvidet kartoffelproduktionen til også at omfatte et pakkeri med sorteringsanlæg, så Venø Kartofler i dag kan levere kartofler direkte til detailbutikker (i to og fem kilos papirposer) og til institutionskøkkener. Da der er rige muligheder for græsning på egne enge og overdrev, og da Pip interesserer sig meget for dyr, etablerede hun i 2003 en produktion af lammekød. Produktion af bulkvarer har ikke hendes interesse og giver ikke grundlag for økonomisk overlevelse på sigt, så målet er produktion af fødevarer af høj kvalitet og med sikker identitet, afsat til kvalitetsbevidste forbrugere. I dagligdagen er det største problem en effektiv distribution. De kvalitetsbevidste kunder er der. Pakning og transport til kunderne, så de hele tiden har friske varer, og små lagre er en udfordring, som gerne skal imødekommes. Det er derfor Pip's håb og ønske, at Småøernes Fødevarenetværk aktivt kan medvirke til at udvikle, etablere og eventuelt varetage distributionen i fremtiden. Der er to ansatte på Nørskov foruden løs hjælp i højsæsonen. Omsætningen har været stabil, men undertiden påvirket af de generelle markedsvilkår. Visionen er en fortsat udvikling af både kartoffelog lammekonceptet baseret på den ypperste kvalitet. Produkt- og konceptudvikling vil kunne åbne for ansættelse af yderligere en medarbejder på hel- eller deltid. Nørskov Kontaktperson: Inger Margrethe Thoustrup Nørskovvej 15, Venø Mobil: Struer 6

9 Pip s anbefalinger: Tro på egen idé Fasthold kvalitet Brug tid på idéer og kvalitet - lad andre gøre papirarbejdet. 7

10 Syltetøj fra Øhavet John Sørensen var tidligere sømand, før han slog sig ned på Strynø. Hans motivation for at slå sig ned på Strynø og starte egen virksomhed op var at danne en god base for sine børn. John startede Øhavet op i 2003, men har faktisk kun været i luften siden december Han fremstiller syltetøj på lokale kvalitetsråvarer, som han selv dyrker. Han har p.t. en plantage med bl.a. solbær, hindbær og stikkelsbær. Johns Øhavet syltetøj har rod i traditionerne på Strynø og på landet, og han kan nævne mindst 10 personer på Strynø, der kan producere syltetøj lige så godt som ham selv. Det er i øvrigt dem, som han har fået inspiration og hjælp fra. Selv holder John meget af syltetøj, og har været en anelse frustreret over kvaliteten i eksisterende mærker, hvilket også var en motivationsfaktor i forbindelse med at starte egen virksomhed op. Visse syltetøjstyper er næsten forsvundet fra markedet f.eks. syltetøj baseret på stikkelsbær. Den udvikling er sket de sidste år, hvor masseproduktion af visse bær har slået andre bærtyper af banen. Dette hænger sammen med, at man f.eks. ikke kan maskinpille stikkelsbær. Det var også tilfældet med hindbær, men nu har man udviklet en hindbærbusk, der er mere robust, og tilsvarende maskiner, der kan pille bærene. Til gengæld, kommenterer John, smager bærret ikke af noget. John producerer to varianter af stikkelsbærsyltetøj, to varianter af hindbærsyltetøj, og én variant af solbærsyltetøj. Han har sit eget produktionsanlæg, Øhavet Aps Kontaktperson: John Sørensen Korsvejen 2 Telefon: Strynø 8

11 som er indrettet i en tidligere staldlænge og omfatter lager, fryserum, produktionsgryder, påfyldningspumpe og etiketteringsmaskine. Det, som har været sværest for John mht. virksomhedsopstarten, har været ensomheden - at rode med et projekt alene er hårdt - og han har savnet en sparringspartner. Det ville have været rart, hvis han havde kendt en god marketingperson, eller en person, som vidste, hvem han skulle ringe til. Hvor køber man f.eks. etiketter? John kommenterer, at han føler, at han hele tiden selv skulle opfinde ting og løsninger, og har lavet en del fejltagelser, som måske kunne have været undgået. Han havde f.eks. plantet brombær, hvor det blæste alt for meget - brombær trives bedst i læ. Det ville være fantastisk med et ressourcecenter, som havde til formål at hjælpe små fødevareproducenter i samme stil som i Nordsverige (Eldrimner), der er bekendt med de problemstillinger, småproducenter af fødevarer løber ind i. På trods af den svære opstart går det forrygende. Det største problem er mængden af tilgængelige bær, hvilket betyder, at John har tænkt sig at udvide sine bærarealer og samtidig udvikle flere produktlinjer. Målet er, at Øhavet har to produktlinjer mere til næste sommer. Om et eller to år skal der være over 10 produktlinjer, og han tænker allerede på nye varer, som han kan producere. John har fået en aftale i hus med Magasin, og de har accepteret prisen, hvilket John er jublende glad for. Nu er det næste problem logistik og transport - hvordan får han varerne ud til delikatessebutikkerne? Når John bliver spurgt, hvordan Øhavet ser ud om fem år svarer han: enten er jeg havnet på fattiggården, eller også er virksomheden vokset. Hans mål er at oprette 2 1 /2 stilling på Strynø knyttet til Øhavet. John s anbefalinger: Man skal lave et ordentligt budget og have hjælp fra fagfolk f.eks. en bankrådgiver - det er også rart med Leader+ koordinatorer Man skal lægge 50% oveni bundlinjen - dvs. man skal regne med budgetoverskridelse Baglandet skal være i orden. Din partner skal være indforstået Lysten til at sejre. 9

12 Velfærdsgrisen Thomas har en landbrugsuddannelse, og det har altid været Thomas intention at overtage sin fars gård. Virksomheden blev overtaget primo november 2003, og siden da er der blevet arbejdet på konceptet velfærdsgris. Velfærdsgrisen kan ikke sammenlignes med en frilandsgris, fordi den ikke lever op til kravene (adgang til udeareal hele året rundt), men den adskiller sig dog fra en traditionel gris. Søerne står ikke i boks, og de har adgang til udeareal og halm hele tiden. Derudover sørger Thomas for rolig omgang med dyrene, og de transporterer selv deres dyr til slagtning. Thomas pointerer, at EU har et krav om maksimum 24 timers transporttid til slagteriet, hvor Vasagaard har sit eget krav: 24 minutters transporttid til slagteriet. Derved bliver grisene ikke stressede, og man får bedre kød. (Grisene udskiller stresshormon, når de bliver stressede, og smagen bliver påvirket af det.) Vasagaards produktionsresultater er dårligere end regnet med - der produceres ca færre grise end i den oprindelige beregning. Men Thomas har altid vidst, at det skulle være svineavl, og han har fået et godt samarbejde op at stå med Håndværksslagteren i Rønne, hvor han afsætter 60 grise om ugen. Resten af produktionen bliver solgt som konventionelle grise. De problemstillinger, som Vasagaard har bakset med, er bl.a., hvordan man laver en gris, der skiller sig ud fra mængden. Man skal kunne smage og se forskellen. Derudover pointerer Thomas, at historien, der er knyttet til velfærdsgrisen kun kan sælge én gang; hvis ikke produktet smager godt, så kan man ikke sælge produktet to gange til den samme kunde, uanset den gode historie. Derudover er markedsføring af velfærdsgrisen problematisk, fordi Vasagaard ikke har tid og ressourcer til at skabe øget interesse for produktet. Thomas er medlem af Landbrugsforeningen, hvilket han har fået stor nytte af, men kunne derudover tænke sig en hjælpende hånd til at udvikle velfærdsgrisen, dvs. udvikle og forædle produktet og finde nye måder at sælge det på. Det er det, Vasagaard Vasagaard Kontaktperson: Thomas Kaas Pedersen Østermarievej 12 Telefon: Svaneke 10

13 umiddelbart vil bruge tid på: Thomas ønsker en øget afsætning af øgrise samt en forædling af produktet. Han tænker på at lave en øgrispølse samt at sælge en halv gris, hvor restproduktet bliver forædlet (f.eks. pølser). Om fem år skal han være oppe på det produktionsniveau, som han havde regnet med fra starten og vil gerne afsætte 100% af sin produktion som øgris. Derudover skal Vasagaard være en besøgsgård samt butik, og der skal være salg over nettet. Thomas anbefalinger: Inddrag din familie Besøg eller tal med lignende virksomheder før opstart Betal dig fra arbejde, som du ikke selv er god til f.eks. regnskabsføring. 11

14 Boisen Is Thorkil Boisen er uddannet biolog og startede sin økologiske isvirksomhed i 1999 på Bornholm. Thorkil fik bl.a. sin inspiration til isproduktion fra Ben & Jerry, som er et kendt ismærke i USA. De baserer deres is på lokale råvarer og emballerer deres varer på en sjov måde. Derudover skete der også nogle ting på Bornholm, som gjorde, at Thorkil fik lyst til at starte op: Bornholms eneste is virksomhed Krølle Bølle blev solgt, og samtidig blev økologisk mælk tilgængeligt på det bornholmske marked. Til sidst ville Boisen gerne have en virksomhed, han kunne leve af, som samtidig gav ham mulighed for at holde fri til at lave andre ting i lavsæsonen. Alle sammen faktorer, der førte til opstart af Boisen Is. Efter megen snak med diverse kontakter og nogle enkelte blindgyder startede Thorkil sin virksomhed op med Mål 5 midler og solgte samtidig en lejlighed for at skaffe penge til virksomheden Boisen Is. Thorkil startede op med en iscafé i Snogebæk og sørgede for at installere en glasvæg mellem produktionslokalet og selve cafélokalet, således at kunderne kunne følge med i produktionen. I starten stod han meget selv i caféen, fordi produktet på det tidspunkt var ukendt. Derudover investerede han i en kvalitetskaffe for at sørge for en totaloplevelse i iscaféen. I løbet af de syv år Thorkil Boisen har haft virksomheden, er der sket mange ting. I en periode investere- Boisen Is Kontaktperson: Thorkil Boisen Snogebæk Mobil: Hovedgade Nexø 12

15 de han i to nye caféer i henholdsvis Gudhjem og Svaneke, men det betød en merudgift i form af udstyr, lokaler og personale, så efter fire år skaffede han sig af med dem igen. Fra 2003 har Boisen Is kunnet løbe rundt, og Thorkil kan, som drømmen var, lade være med at lave noget om vinteren. Dog arbejder Thorkil stadigvæk ca. 100 timer om ugen i højsæsonen. Ud over sin egen virksomhed har Thorkil også brugt en masse tid på at bygge Regional Madkultur, Bornholm, op og har også haft en finger med i spillet med hensyn til Fødevareudviklingscenteret. Thorkil er nået derhen, hvor han gerne vil have, at Bornholms Andelsmejeri hjælper ham med at producere og transportere isen, hvis han kan finde en egnet salgskanal. Derudover vil han gerne bygge sin egen kursusvirksomhed op og være produktudvikler for mejeriet. Èn ting, der står fuldstændigt klart, er, at der ikke skal investeres flere penge i Boisen Is gennem banklån. Nu vil han have pengene i hånden, før han udvikler virksomheden yderligere - eller også skal andre investere i hans firma for ham. Thorkil s anbefalinger: Thorkil Boisen pointerer, at man lærer meget ved at have sin egen virksomhed. Det at stå med den personlige risiko og daglig drift af virksomheden, bliver man klog af, og Thorkil er derfor glad for råd og vejledning fra folk, der selv har eller har haft deres egen virksomhed. Thorkil har også fået hjælp fra Bornholms Erhvervscenters BEC+ ordning, dvs. konsulenthjælp til afklaring af virksomhedsstrategi, som han har været glad for. Man skal gøre sig klart, hvorfor man vil have sin egen virksomhed. Er det fordi, man vil være sin egen chef? Vil man være millionær? Gider jeg det - er jeg klar til en periode, hvor jeg ikke tjener en krone? Formuler hvad du vil. Hvor ser jeg min virksomhed om fem år? Hvad mangler jeg for at starte en virksomhed op? Sparringsgruppe? 13

16 Vin fra Lille Gadegård Vingård Lille Gadegård startede oprindeligt som en jordbærplantage i 1981, men da prisen på jordbær faldt, blev jordbærprojektet udviklet til en vingård med jordbærvin i stedet for. Jesper Paulsen havde ingen erfaring med vinproduktion, men var fantastisk flittig til at skaffe sig viden via internettet, og det er faktisk dér, han har fået al sin information fra. Lille Gadegård har solgt jordbærvin siden 2000, men har føjet andre produkter til såsom rødvin på druer. Da vin på druer er lidt vanskeligere at producere, blev solbærvin samt ribsvin også føjet til produktsortimentet, og Lille Gadegårds produkter fås både i flasker og i forstachier. Jesper Paulsen kommenterer, at det gode ved at producere vin på frugt eller bær er, at man kan købe eller plante råvarerne selv, så mængde er ikke et problem. Målgruppen for Lille Gadegårds produkter er kvinder i 40+ alderen, og Jesper Paulsen er klar over, at han producerer til en niche. En del af virksomheden er en nichevirksomhed, men han vil også gerne produktudvikle til det store marked. Jesper går ikke med storslåede udvidelsesplaner, men vil derimod gerne have en lille produktion til en høj pris. På trods af de sparsomme udvidelsesplaner er der dog sket en del på Lille Gadegård såsom byggeri af et nyt vineri i 2001 og en café i Jesper vil også meget gerne have et spiritusdestillat, således at han kan producere whisky til endnu et nichemarked. De vigtigste værdier for Jesper er oprigtighed og håndværk samt tilfredse kunder. Vingård Lille Gadegård fordobler sin omsætning hvert år, så det går forrygende. Derudover bliver årgang 2006 et rigtig godt år, så forbrugerne har meget at glæde sig til. Vingård Lille Gadegård Kontaktperson: Jesper Paulsen Søndre Landevej 63 Telefon: Aakirkeby 14

17 I hele forløbet har Jesper Paulsen savnet mere viden om og hjælp til det håndværksmæssige. Vingård Lille Gadegård har været en pionervirksomhed i Danmark, og der har derfor ikke været så megen hjælp at hente, dvs. kvalificeret støtte. Mht. vinproduktionen har Jesper Paulsen helt styr på den kemiske proces, men hvad skal der egentlig til for at give vinen mere bouquet, dvs. duft? Og hvor kan man få den slags råd henne? Det ville have været dejligt med en fast supportgruppe, sparringspartnere med kontakter og konkret viden. Denne viden skulle gerne ligge centralt, således at den er tilgængelig. Når Jesper bliver spurgt, hvordan hans virksomhed ser ud om fem år, er han sikker på, at Vingård Lille Gadegård er en oplevelsesbutik med masser af sanseoplevelser. Der vil være få varer til en høj pris samt produktudvikling til det store marked. Det næste han umiddelbart vil gøre i virksomheden er at samle trådene. Bl.a. vil han kigge på etiketter og skal have hjælp til branding af hans produkter samt virksomhed. Jesper s anbefalinger: Find ud af, hvad du brænder for Føl efter i dig selv, hvad du vil Tænk igennem, hvad der er muligt og handl derpå. 15

18 Økologisk Fejø æblemost/ Fejø Cider Kai Winter havde ingen erfaring med at producere cider eller æblemost, men rig erfaring i iværksætteri og i at drive virksomhed, og har igangsat en stribe initiativer. Det var oplagt at kaste sig ud i æblemost og cider, fordi Fejø på forhånd havde en stærk identitet som en æbleø; øen har haft en lang tradition for at fremstille de bedste æbler i landet. Lokale æbleproducenter leverer økologiske æbler til Kais presseplads, hvor de nænsomt presses uden fi ltrering, hvilket betyder, at den optimale smag af æble bevares i mosten. Kai har udvidet sit produktsortiment med cider samt økologisk lammekød og spegepølser. Derudover har Kernegården en gårdbutik, og turister kan holde bondegårdsferie på gården. Selve virksomheden er startet op for mange år siden, men ideen til forædling begyndte i Kai synes ikke, at det har været svært at kaste sig ud i noget nyt endnu engang, men konstaterer, at han er god til nogle ting, og knap så god til andre ting. Det, han f.eks. allermest kunne tænke sig hjælp til, er den administrative del af virksomheden såsom bogføring. Kernegården Kontaktpersoner: Anita & Kai Winter Hjortemosevej 41 Telefon: Fejø 16

19 Kernegården har en stærk stigende omsætning, og den egentlige problemstilling for Kai er, hvad der skal ske, hvis og når drømmen går i opfyldelse. Den dag Kernegården skal producere æblemost og cider i store mængder, vil Kai tage fremtiden op til vurdering. Han har skabt en virksomhed, som han kan drive videre med sin familie med relativt små omkostninger, eller også vil han prøve på at løfte virksomheden ind i en større og mere velfunderet organisation, således at det er muligt at være fælles om at fortsætte succesen. Kai pointerer, at hvis han var år yngre, ville han ikke have noget imod at satse og investere mere i virksomheden, men da han er nået til det punkt i sit liv, som han er, ville det være rart at få andre til at investere i virksomheden. Det er fantastisk spændende at have sin egen virksomhed, men at være medejer og lønnet i en større organisation ville også være rart. Uanset hvad ser Kai mange muligheder på Fejø og vil gerne føre de allerede igangsatte initiativer videre og udvide dem med nye ideer, som opstår i forbindelse med driften. Kai s anbefalinger: Lav et budget Lav en handlingsplan Beskriv en alt for stor vision og nå 50% af den. 17

20 Erfaringerne En ting, som alle deltagerne har tilfælles i dette projekt, er, at de alle oplever, at markedet for kvalitetsfødevarer er i vækst. Derudover oplever de, at en stærk og troværdig lokal/regional identitet er en styrke. Men produkterne er nicheprodukter og kan ikke produceres i stor skala uden at miste kvalitet og identitet. Selvom producenterne sælger til et voksende marked, så er der udefrakommende grænser for vækst samt grænser for, hvor meget vækst de ønsker i deres virksomhed. Der kan f.eks. være mængdeproblemer på en ø (produkter og råvarer), og den geografiske situation komplicerer distributionen. Derudover kan der være livsstilsbeslutninger knyttet til fravalget af masseproduktion eller produktion til det større marked, som gør, at virksomhederne er tilfredse med en småskalaproduktion. Mange af producenterne ser sig selv som sociale entreprenører, hvor deres virksomheder indgår i lokalsamfundet og som bidrager til en positiv udvikling samt reklame for de yderområder, virksomhederne har til huse i. Det virker som om, at koncentrationen af entreprenante, små fødevarevirksomheder er særlig stor på Bornholm og på småøerne. I de seneste år er der opstået et forholdsvist stort antal nye mikrovirksomheder med fokus på kvalitetsfødevarer, både på Bornholm og på småøerne. Er der mon en sammenhæng mellem den isolerede placering og afstanden til de traditionelle centre i samfundet? Giver denne placering en særlig grobund for iværksættere, der vil være med til at forandre (lokal)samfundet? Mødet i dette projekt har også vist, at der er store potentielle muligheder for udvikling og vækst ved at skabe mindre netværk og mødesteder for små virksomheder med en entreprenant vinkel på deres produktion. På de to workshopper er opstået nye ideer, tanker om produktudvikling er blevet afprøvet og konkrete, praktiske problemer med produktion og produktionsanlæg er blevet løst. I en fælles dialog, som er blevet mere og mere personlig og direkte i løbet af projektperioden, har producenterne bidraget med og modtaget gode råd, anbefalinger og staldtips i et frugtbart med- og modspil. Det er derfor også en erfaring, at sparringspartnere er vigtige at have, da det til tider kan være svært at rode med et projekt alene, som Øhavets ejer bemærkede. Der er derfor stort behov for viden samt nem adgang til viden, men det skal som oftest være viden, der kan tages i brug med det samme, dvs. omsættes til udvikling og mersalg af produktet. Der lader til at være en diskrepans mellem behov for praktisk anvendelig viden og udbud af samme. Hvis man er en pionervirksomhed (ingen eller meget få af slagsen), som f.eks. Vingård Lille Gadegård, er opfi ndsomhed og flittig selvstændig søgen efter viden et must. Håbet er, at vi med projektet og denne rapport kan skabe inspiration til nye netværk og nye samarbejdspartnere på tværs af regionale grænser og hen over det hav, som omkranser vores smukke øer. 18

21 Småøernes Fødevarenetværk Der er som sagt sket meget inden for fødevarefeltet, og de næste afsnit vil kort fortælle om henholdsvis Småøernes Fødevarenetværk og Regional Madkultur, Bornholm som initiativer, der støtter udviklingen inden for fødevarer og ikke mindst de små producenter. Småøernes Fødevarenetværk blev dannet som forening i september Indtil da havde det været et mere uformelt netværk, som med støtte fra bl.a. Småøernes Leader+ bl.a. havde oprettet en hjemmeside og deltaget i fødevaremarkeder. Bag det uformelle netværk stod to producenter (Kai Winter fra Fejø samt Martin Jørgensen fra Skarø). Netværket har til formål at støtte de enkelte producenter og mere generelt udviklingen på småøerne med lokale fødevarer som løftestang. Med et fælles fodslag skal netværket lette producenternes adgang til markedet og skabe god reklame for småøernes produkter. Målet er også at styrke de afledte effekter, som en seriøs produktion af kvalitetsfødevarer kan skabe: turisme, bosætning og politisk velvilje. Der afholdes kurser og seminarier med fokus på kompetenceudvikling og erfaringsudveksling. Planen er at udvide dette arbejdsfelt med bl.a. et fagligt debatforum på internettet. Netværket formidler salg til detailhandel og andre indkøbere for på den måde at hjælpe producenterne med at komme ind på markedet. Til sidst er der stor fokus på deltagelse i fødevaremarkeder, hvor producenterne får mulighed for at synliggøre deres produkter, og netværket kan skabe opmærksomhed og PR. Netværket har fået støtte fra Østøtten (Skov- og Naturstyrelsen), Leader+ samt Landdistriktspuljen. I dag bliver alle opgaver i netværket løst af foreningens bestyrelse, men man kan diskutere allerede nu, om der på et tidspunkt kan blive behov for en ansat medarbejder til at varetage nogle af opgaverne. Fødevarenetværket er p.t. engageret i fire hovedområder. Netværket driver en hjemmeside, som hedder som bl.a. byder på en internetbutik. Der lægges vægt på, at øspecialiteter er bæredygtige fødevarer af høj kvalitet, som er dyrket med stor omhu, og at man kan smage forskellen. Det bliver også pointeret, at produkterne bliver produceret af meget engagerede mennesker, og at øspecialiteter skal afspejle værdier og vision. 19

22 Regional Madkultur, Bornholm Der er også sket en masse tiltag på Bornholm inden for lokale fødevarer. Regional Madkultur, Bornholm blev dannet som forening for tre år siden og er en del af et europæisk netværk, der hedder European Network of Culinary Heritage. Initiativet skal foranledige aktiviteter inden for regionale fødevarer herunder markedsføre og styrke regionens identitet. Konceptet blev først udviklet i Sydøstre Skåne og på Bornholm i 1995 og skabte hurtigt stor opmærksomhed i andre europæiske regioner. Der er blevet oprettet en hjemmeside, som hedder hvor information omkring konceptet, medlemmerne mv. kan findes. På Bornholm har foreningen fået en ny bestyrelse, og der er på nuværende tidspunkt ca. 35 medlemmer. Det er en blanding af restauratører, grossister og producenter. Det var foreningen Regional Madkultur, Bornholm der i sin tid i samarbejde med Leader+ tog initiativet til at få ansat en fødevareambassadør, der skulle repræsentere Bornholm. Fødevareambassadøren har haft til opgave at profi lere bornholmske fødevarer samt at lette fødevareproducenternes adgang til markedet. I den forstand har Bornholm været på forkant i forbindelse med fødevarer med en regional profi l, og der er andre tiltag, som følger denne strategi. Bl.a. kan nævnes Gudhjem Mølle, som er blevet et showroom for bornholmske fødevarer. Satsningen på en regional profi l har i meget højere grad været tilfældet for Bornholm end for småøerne, da småøerne jo er spredt over hele Danmark. Så for småøernes vedkommende er øidentiteten mere vigtig, end den er for Bornholm. Dermed sagt kan Bornholm pga. af sin geografiske status og placering ikke altid være med på det store marked konkurrencemæssigt, hvorfor en regional profi l kan være til stor nytte. Satsningen på kvalitetsfødevarer med en lokal eller regional profi l giver producenterne en god chance for at kile sig ind på markedet. 20

23 Hvis du vil vide mere Her bringer vi en række henvisninger til begivenheder, personer og steder, som kan være en hjælp, når du begynder som fødevareproducent: Småøernes Fødevarenetværk Forening for småøernes fødevareproducenter. Hjælper med afsætning, holder kurser og driver hjemmesiden Kontakt: Kai Winter, Fejø Tlf Regional Madkultur, Bornholm Kontakt: Hans Jørgen Jensen, Gudhjem Tlf Gourmet Bornholm Kontakt: Se Gudhjem Mølle Gudhjem Mølle - Bornholmsk showroom for fødevarer Kontakt: Hans Jørgen Jensen, Gudhjem Tlf Småøernes Leader+ Her kan du få hjælp til dit fødevareprojekt: støttemuligheder, produktudvikling, udgiver nyhedsbrevet Småøernes fødevarenyt sammen med Småøernes Fødevarenetværk. Kontakt: Morten Priesholm Tlf Slow Food i Danmark Slow Food er en international organisation. Den danske del af organisationen ønsker at være et talerør i Danmark for bedre fødevarekvalitet, mindre lokale/regionale producenter af kvalitetsprodukter og skøn gastronomi. Kulinarisk Sydfyn Forening, som afholder årligt fødevaremarked i Svendborg. Et godt sted at få inspiration og møde andre fødevareproducenter. Du kan også selv udstille. Eldrimner Et lille svensk center for småskaliga hantverksmässiga företagare inom livsmedelsförädling. Afholder kurser og den årlige fødevaremesse Særimner. Landdistriktsprogrammet Her kan du søge tilskud til dine projekter. Programmet, som hører under Direktoratet for FødevareErhverv, bliver udvidet fra

24 Innovationsloven Giver tilskud til udviklingsprojekter inden for fødevareproduktion, forarbejdning og primær produktion. Hører under Direktoratet for FødevareErhverv. Læs mere på Rejseholdet, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning kan hjælpe dig, hvis du vil søge tilskud i Innovationsloven. Du skal kontakte: Rejseholdet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Tlf Bogen»Direkte salg fra gården«en god håndbog, hvis du vil have en gårdbutik eller på anden måde sælge direkte til kunderne. Du kan bestille den her: Landbrugsforlaget Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Tlf Fødevareregionerne Hvis du skal forarbejde fødevarer eller f.eks. have en gårdbutik, så skal du tilmelde dig Fødevareregionernes egenkontrolprogram. Fødevareregionerne hører under Fødevarestyrelsen, og du finder dem her: virk.dk og Startguiden virk.dk er portalen, hvor du finder alt om moms, skat, indberetninger osv. Med Startguiden får du hjælp som iværksætter. Find begge dele på: 22

25 Publikationen er fi nansieret af Bornholms Regionskommune, Leader+ samt Østøtten (Skov- og Naturstyrelsen).

26

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske...

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske... ... styrkelse af individuelle og fælles udviklingskompetencer klynge... udvikling af nye koncepter og produkter, der er grundlag for vækst... branding af dig og de øvrige medlemmer - både nationalt og

Læs mere

Ideer fra Matrix projektet

Ideer fra Matrix projektet Workshop om integrering af lavinput- landbrug og fødevarenetværk som virkemidler i landdistriktspoli9kken: Ideer fra Matrix projektet ved Henning Hervik, Økologisk Rådgivning/Gefion Niels Nørskov, LHN/ObyN

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling 3:..vælger den lokale råvare & produktion 4:..fremtidssikrer gennem mangfoldighed 5:..søger

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Dansk Byplanlaboratorium ÅBEN LAND KONFERENCE Når man skal leve af landskabet 26. - 27. maj i Rønne Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Jesper

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Læsø Chips I/S Gourmet-Chips smagen af Læsø 01-03-2015 IVÆRKSÆTTERMØDET PÅ LÆSØ 2015 Sille Skogberg, Cecilie Brinkmann & Nanna Kærulff HHX Turøgade, Aalborg Indhold

Læs mere

Smal talk om det at være lokal

Smal talk om det at være lokal Appendix 7 Topic: Interview with an external food provider (Paradisbakkeskolen) Interview respondent: Mikkel Skot Hansen Place: Nexø Hallen, 3730 Nexø Time and date: 30-04-2014 11 am Interviewer: Christiane

Læs mere

STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udvalget for Landdistrikter og Øer 201516 ULØ Alm.del Bilag 106 Offentligt STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR FOLKETINGSHØRING OM LAG 4. MAJ 2016, 1 LAG ORDNINGEN I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV,

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990 2. Virksomhedens indre værdier 3. Branding af landsbyen Bjarne Schmidt Bestyrelses formand Landsbyen Sorring ApS. schmidt@turbopost.dk

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Lokale produkter og fødevarer

Lokale produkter og fødevarer Lokale produkter og fødevarer Møn Biosfæreområdets værktøjskasse MØN BIOSFÆREOMRÅDE VÆRKTØJ MADE ON MØN 1 Introduktion Denne artikel hjælper dig med at få mest muligt ud af de mangfoldige lokale produkter

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Udviklingsdelen Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 1. Titel Projektets titel er Østjyllands Spisekammer udvikling 2. Hvilke nye og forbedrede produkter,

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

KAPITEL 3: ROSKILDE FESTIVAL

KAPITEL 3: ROSKILDE FESTIVAL EVENTBOOST Lær hvordan Roskildegruppen formår at hæve et måltid op til en madoplevelse, som samtidig styrker og brander Food Festival. Fødevarerne, maden og måltiderne bliver brugt som et strategisk virkemiddel

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

HVAD MED FORBRUGERNE?

HVAD MED FORBRUGERNE? HVAD MED FORBRUGERNE? Peter Sandøe, Tove Christensen, Karsten Klint Jensen. Sara Kondrup & Jesper Lassen IPH, FOI & CeBRA Københavns Universitet, LIFE www.dyreetik.dk UDGANGSPUNKT Forbrugerne har en berettiget

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Pippi skal med os i 2012 Anne-Birgitte Agger Idéen er en helhed EAT-fabrik med flere EAT-skoler og gymnasier

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Af Flemming Pedersen, Smagen Nordjylland Indhold Formål med markedsundersøgelsen... 2 Markedsundersøgelsen... 2 Resultater og diskussion, detailhandelen...

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Ved Anne Mette Wandsøe Turist og erhvervsdirektør samt LAG koordinator for LAG Langeland Baggrund Tilflytter

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly

Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation 2 Indhold 1. Afsættet: Fødevareproduktion

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Bilag 1 til ansøgning projekt: Årø Vingård.

Bilag 1 til ansøgning projekt: Årø Vingård. Bilag 1 til ansøgning projekt: Årø Vingård. 1. Formål Idéen bag projektet er at der gennem produktion af Årø Vinen på en nyetableret vingård, vil kunne skabes aktiviteter og arbejdspladser forbundet med

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Rapport fra Workshop - Nordjysk FødevareErhverv

Rapport fra Workshop - Nordjysk FødevareErhverv Dato Sted Facilitator 9. marts 2015 Auditoriet, NOVI Science Park Tomas Vedsmand & Søren Kielgast, GEMBA Innovation A/S Indholdsfortegnelse Rapport fra Innovations Workshop Deltagerliste... 3 Brainstorm

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1 Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_02052017.indd 1 05-05-2017 14:11:35 FRISKE og BÆREDYGTIGE råvarer til detail og foodservice Solhjulet er DIN leverandør af økologiske og biodynamiske råvarer. Vi håndplukker

Læs mere

SOMMER 17 hos Kjærstrup

SOMMER 17 hos Kjærstrup SOMMER 17 hos Kjærstrup Glæde, viden og muligheder CHOKOLADEGLÆDE I Kjærstrup-familien er vi drevet af glæde. Glæde over de gode, klassiske produkter, der smager, som vi selv husker dem. Derfor gør vi

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Økologisk Landsforening v/ Birgitte Jørgensen, Markedsafdelingen Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen?

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? v/ Jens Nannerup, Gasa Odense Frugt Grønt Kort introduktion Direktør i GASA Odense siden foråret 2013 Hvad er GASA Odense i dag? En af landets 6 salgsforeninger

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Den økologiske markedsudvikling set fra landmandens gårdsplads?

Den økologiske markedsudvikling set fra landmandens gårdsplads? Den økologiske markedsudvikling set fra landmandens gårdsplads? Chefkonsulent Gustaf Bock Det økologiske akademi. 10. Marts 2014 Indlægget indhold: 0. Markedet: Detail, Food service og direkte salg 1.

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE AF SUSANNE JUHL FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE Som en af Skandinaviens største spillere på grossistmarkedet for isenkram, og med flotte væksttal år efter år, er der masser af luft til tanker om

Læs mere

INDHOLD SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 22 SIDE 24 SIDE 26 SIDE 28 SIDE 30 SIDE 32

INDHOLD SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 22 SIDE 24 SIDE 26 SIDE 28 SIDE 30 SIDE 32 Region Midtjylland har et vækstlag af småproducenter og iværksættere, der fremstiller fødevarer med vægt på håndværk, økologi, lokalt tilhørsforhold og en kobling mellem fødevarer og oplevelser. Dét er

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Naturerhvervsstyrelsen Att: Center for Projekttilskud Policy LAG Jammerbugt-Vesthimmerland Ref.: PBF j.

Læs mere

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER Vi vil være med til at gøre Odense landskendt som den kommune der systematisk arbejder med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Mad og Måltider

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere