Gennemsnitsdanskeren er god for kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr."

Transkript

1 Gennemsnitsdanskeren er god for kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for kr., når al gæld er trukket fra al formue, herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske debat ofte fokus på danske husholdningers høje bruttogæld. Der er imidlertid ikke så meget fokus på, at denne gæld modsvares af en endnu større formue. Nettoformuen ligger i dag kun lidt under før-kriseniveau og markant højere end i 2004, hvor konjunkturerne sidste gang vendte til det positive. En meget stor del af formuen er sparet op i pensioner. Pensionsopsparingen lægger en solid bund under de offentlige finanser og dansk økonomi i det hele taget. Af chefanalytiker Frederik I. Pedersen 3. august 2015 Analysens hovedkonklusioner Husholdningernes gæld er stor, men den finansielle formue er endnu større, hvorfor der ved udgangen af 2014 var en finansiel nettoformue på mia.kr. eller 153. Ud over den finansielle formue har husholdningerne ifølge Danmarks Statistik værdier i boliger, biler mv. på godt mia. kr. Det betyder, at den samlede formue fratrukket al gæld er på mia. kr. Det svarer i gennemsnit kr. per dansker. Den finansielle formue er steget markant de senere år og ligger langt over førkriseniveau. Det dækker især over en enorm fremgang i pensionsformuen. Den reale formue er steget svagt de senere år, men ligger fortsat langt under toppen fra før krisen, der dog var præget af uholdbare boligpriser. Danskernes gæld er faldet de senere år målt ift. BNP. Samlet et nettoformuen på niveau med 2007 og kun lidt lavere end toppen i Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Danmarks Statistik har i slutningen af juni 2015 udsendt en opgørelse af danske husholdningers gæld og formue frem til slutningen af Ifølge den havde husholdningerne ved udgangen af 2014 en gæld på mia. kr. Det svarer til ca Samtidig er den finansielle formue (dvs. kontanter, indestående i banker, aktier, obligationer, pensioner mv.) dog på mia. kr. Det svarer til knap 290. Husholdningernes gæld er altså stor, men den finansielle formue er endnu større, hvorfor der er en finansiel nettoformue på mia. kr. Det fremgår af tabel 1, der viser husholdningernes gæld og formue. Ud over den finansielle formue har husholdningerne ifølge Danmarks Statistik værdier i boliger, biler, mv. på godt mia. kr. (190 ). Det betyder, at den samlede nettoformue (samlede formue fratrukket al gæld) er på mia. kr. Det fremgår ligeledes af tabel 1. Det svarer til 343 pct. af BNP eller godt kr. per dansker fra spæd til olding. Tabel 1. Husholdningernes gæld og formue ved udgangen af 2014 Mia.kr. Finansiel, formue inkl. pensioner, mia.kr Finansiel, gæld, mia.kr Finansiel nettoformue, mia.kr Real formue (ejendomme, biler mv.) mia.kr Samlet formue, mia.kr Samlet gæld, mia.kr Samlet nettoformue, mia.kr Anm.: 2014 er en foreløbig opgørelse. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik 2

3 Formue er over før-krise niveau, mens gælden er faldet i forhold til BNP Kigger man på udviklingen i gæld og formue i, finder man billedet i figur 1 (bemærk forskellige akser). Som det fremgår af figuren, toppede formuen i 2007 og faldt så markant igen, da boligpriserne begyndte at falde og finanskrisen ramte. Gælden voksede langt mindre fra 2004, men toppede først i 2009, og er siden faldet lidt til tilbage. Fra 2011 begyndte formuen at stige igen og den ligger nu højere end før krisen satte ind, jf. nedenfor. Figur 1. Husholdningernes formue og gæld (ultimo opgørelse) , , , , , ,5 Samlet fomue Samlet gæld (højre akse) Kigger man på nettoformuen (formue minus gæld), som det er gjort i figur 2, så ligger vi fortsat lidt under toppen fra 2006, på linje med 2007, men samtidig langt højere end i 2004 før seneste opsving satte ind. Den samlede stigning i nettoformuen er på ca. 87 fra Det dækker over en stigning i formuen på ca. 112, mens gælden er øget godt 25, jf. figur 1. Gælden er altså øget, men formuen er steget mere end 4 gange så meget. Tilbage i toppen i 2006, var der opgjort per indbygger en nettoformue på kr., mens den tilbage i 2004 lå på kr. per indbygger. 3

4 Figur 2. Nettoformuen Samlet nettoformue Opsplittes formuen i en finansiel og en real del, finder man billedet i figur 3. Som det fremgår, er den finansielle formue steget meget efter nedturen i 2008 og ligger nu markant højere, end før krisen satte ind. Det dækker især over en enorm fremgang i pensionsformuerne. Sammenlignet med 2004 er der tale om en fremgang i den finansielle formue på 95. Den reale formue steg markant frem mod 2007 som følge af de oppustede boligpriser, men faldt siden da helt frem til 2012 til et niveau omkring gennemsnittet fra 2004 og Altså et meget markant tilbageslag. Fra 2012 til 2014 har der været en lille fremgang i den reale formue igen, men vi ligger ca. 45 fra toppunktet i Måles fra 2004 er der reale formue løftet ca. 17. Figur 3. Udviklingen i den reale og den finansielle formue Finansiel, formue Real formue (Værdi af ejendomme, biler mv.) 4

5 Danskerne har enorme pensionsformuer At danske husholdninger i international sammenhæng har en stor bruttogæld er velkendt. Men dette forhold kan ikke ses uafhængigt at, at formuen/aktiverne samlet set er markant større. At husholdningerne har en høj bruttogæld i Danmark må ses i sammenhæng med et veludviklet realkreditsystem, store pensionsformuer, velpolstrede virksomheder og holdbare offentlige finanser. Ikke mindst vores pensionssystem - hvor husholdningerne har en formue på langt over milliarder - er unikt i international sammenhæng. Den enorme pensionsformue betyder fx, at husholdningerne i Danmark ikke nødvendigvis behøver at sidde gældfri i deres bolig, når de pensioneres. Der er løbende meget stor fokus på værdien af vores boligformue, der spiller en afgørende rolle for udviklingen i fx det private forbrug. Når boligpriserne stiger, øges danskers forbrugs- og investeringslyst. Når boligpriserne falder, falder også lysten til at bruge penge. Boligprisudviklingen er derfor en afgørende forklaring på den udvikling, vi har set i dansk økonomi gennem krisen og en årsag til, at vi har haft svært ved at slippe den. Det kan set i et økonomisk perspektiv forekomme en smule paradoksalt, når tallene for den samlede nettoformue viser, at danskerne har ligeså høje formuer som tidligere tider, hvor boligpriserne ikke var oppustede. Det afspejler bl.a., at vores pensionsformuer er vokset mere, end det boligerne er faldet i værdi set gennem krisen. At det ikke har nogen betydning afspejler formentlig, at mange slet ikke kender størrelsen af deres pensionsformue eller ikke tænker særlig meget over den 1. Husholdningernes formue er i høj grad bundet i mursten og pensioner, mens en stor del af gælden i dag er variabel forrentet. Det kan give problemer ved store rentestigninger. Heldigvis viser analyser fra Nationalbanken 2, at det i høj grad er personer med store aktiver og store indkomster, der holder det meste af gælden. Det dæmper bekymringen for, om vi kan bære de rentestigninger, der kommer på et eller andet tidspunkt. 1 Til den enorme pensionsformue må dog bemærkes, at staten har ca. 40 pct. til gode i udskudte skatter på en rigtig stor del af den. Vismændene vurderede sidste år at staten have det tilgodehavende i danske pensionsformuer på ca mia. kr. Dette tilgodehavende er en medvirkende årsag til, at de offentlige finanser er langtidsholdbare. 2 Nationalbankens analyse Familiernes formue og gæld, 2. kvartal 2012 viste bla. at de 20 pct. af familierne, der havde de højeste indkomster efter skat i 2010, havde 53 pct. af familiernes samlede bruttogæld. Den halvdel (50 pct.) af familierne, der havde de laveste indkomster, havde i alt 14 pct. af bruttogælden. Det er samtidig i overvejende grad familier med stor bruttogæld, der har aktiver af stor værdi (boliger, pensioner, aktier, mm). 5

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Analysen viser, at Danmark målt på de offentlige finanser og ikke mindst den finanspolitiske holdbarhed ligger helt i top blandt sammenlignelige lande. Målt

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Dansk velstand er i den internationale top

Dansk velstand er i den internationale top Velstand Dansk velstand er i den internationale top Nye tal fra OECD viser, at det danske velstandsniveau er i top 0. Målt på BNP pr. indbygger er Danmark placeret på en 0. plads i OECD, mens vi på det

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Danmark ligger flot på balancer og gæld

Danmark ligger flot på balancer og gæld vs. ligger flot på balancer og gæld har indtil de senere år haft stærkere offentlige finanser end. Den danske offentlige gæld er derfor i dag markant lavere end den tyske. Målt fra begyndelsen af 9 erne

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere