Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker"

Transkript

1 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker dato Initiativtagere: Peder Pedersen Bent Østergaard Olsen Høgevænget 23 Høgevænget 3 Mariendal Mariendal 8330 Beder 8330 Beder Undersøgelserne er gennemført i samarbejde med og under fuldmagt fra grundejerforeningen Mariendal havbakker. 1.0 Undersøgelsernes s grundlag Fra mange sider i nærområdet omkring Mariendal havbakker er der konstateret en dårlig eller slet ingen mobiltelefoni dækning. Problemets omfang har aldrig været belyst og de enkelte brugere af mobiltelefoni har alene støttet sig til de af mobiltelefoniselskaberne beregnede mobildækningskort, hvortil bemærkes, at disse beregnede dækningskort angiver en rimelig god mobildækning i området, med de sædvanlige forbehold for at enkelte lokaliteter kan afvige herfra. Undersøgelserne sætter derfor fokus på at belyse denne divergens og samtidigt afdække kvaliteten af mobiltelefoni dækning i vores nærområde og eventuelle konsekvenser i relation hertil. 1.1 Undersøgelserne Undersøgelserne baserer sig delvist på et stort antal kvantitative tilbagemeldinger fra områdets beboere, hvor der er svaret på et spørgeskema med afklarende spørgsmål omkring beboernes oplevelse af mobiltelefoni dækning i Mariendal havbakker. Ud over spørgeundersøgelsen er der analyseret på signalsigtelinjer mellem antennerne på mobiltelefon sendemasten i Ajstrup By og området ved Mariendal havbakker. Undersøgelsen forholder sig også til den nærmeste fremtid, hvor 4G mobiltelefoni forventes udbredt i et omfang der tilgodeser smartphones på bekostning af de almindelige mobiltelefoner, der stadig er på markedet i dag. 1.2 Konklusion Konklusionen efter de undersøgelser og analyser der er foretaget tilsiger, at det er nødvendigt at opstille en ny mobiltelefoni sendemast i umiddelbar nærhed af Mariendal havbakker for at opnå en rimelig mobildækning for alle i Mariendal havbakker. Samtidigt medfører dette, at de nære områder såsom Ajstrup Camping, en del af sommerhusområdet ved Ajstrup Strand, de kommunale institutioner, Børnenes Kontor, Mårslet skovbørnehus, Naturbørnehaven Langenæsstien, institutionen Ajstruplund og det kommunale bofællesskab Mariendalgården på Ørnevænget 69 alle i en eller anden form vil blive inddraget i en løsning der afhjælper den manglende mobiltelefoni dækning. Endelig anføres, at en forbedret mobiltelefoni dækning også kan få en væsentlig indflydelse på de almindelige gæster der ikke har tilknytning til, men som alligevel besøger vores nærområde, samt videre den maritime sikkerheds situation langs vores strand specielt Hesbjerg Grund og Hesbjerg stenen. På grund af det eksisterende fibernet i Mariendal havbakker, er behovet for adgang til internettet via mobildata begrænset her, således at mobiltelefoni samtale alene har den højeste prioritet. Herved kan forbedring af mobiltelefonidækningen i Mariendal havbakker klares alene med en booster eller en signal forstærker. Da denne løsning er den mest simple, vil alle andre og mere omfattende løsninger, der inddrager eks. Ajstrup Camping, altid løse mobildækningsproblemet i Mariendal havbakker. side 1

2 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Indhold 1.0 Undersøgelsernes grundlag Undersøgelserne Konklusion Evaluering Områdets interesser Spørgeskema undersøgelsen Institutioner og Ajstrup Camping Oversigtskort, institutioner og camping Ajstrup Camping Ajstruplund Børnenes kontor, Mariendal Strand Mårslet Skovbørnehus og Naturbørnehaven Langenæsstien Mariendalgården Undersøgelse på strand- og engarealer Nødsituationer Signal sigtelinjer Signal barrierer Signal sigtelinjer fri af terræn Signal sigtelinjer med ny mobilsendemast Signal dækningskort indendørs Signal dækningskort udendørs Forslag til placering af mobilsendemast Signal dæknings områdekort Bilag 1 Spørgeskema Bilag 2 - Strandtest Bilag 3 Fuldmagt Bilag 4 - Kontakt og referenceliste Bilag 4.1 Grundejerforeningen Mariendal havbakker Bilag 4.2 Institutionen Mareindalgården, Ørnevænget Bilag 4.3 Mårslet skovbørnehus Bilag 4.4 Naturbørnehaven Langenæsstien Bilag 4.5 Børnenes Kontor Bilag 5.5 Ajstrup Camping side 2

3 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 2.0 Evaluering Af de 155 lodsejer i Mariendal havbakker er der modtaget svar på det udsendte spørgeskema, se bilag 1, fra 91 lodsejere, hvilket svarer til 58,7 % af alle lodsejere. Af de modtagne svar fremgår at 36,5 % ikke har mobildækning indendørs og tilsvarende har 26,3 % heller ikke mobildækning udendørs på de respektive matrikler. Medtages videre mobildækning, hvor der kun meget vanskeligt kan gennemføres en mobiltelefonsamtale, gælder dette for 78,1 % indendørs og tilsvarende 71,6 % udendørs. Den gennemførte undersøgelse er ikke baseret på et videnskabeligt grundlag, med målinger af signalstyrke niveauer i nærområdet omkring og i Mariendal havbakker. I stedet for er undersøgelserne baseret på beboernes oplevelse af mobildækningen, hvor det store antal besvarelser i stedet giver undersøgelserne troværdighed i en kvantitativ betragtning. Ud over den store deltagelse i undersøgelsen og den klare tilkendegivelse, er det påfaldende hvor tæt svarene ligger på hinanden indendørs som udendørs. På den ene side er området kendetegnet ved lette bygningsmæssige konstruktioner og dermed lille dæmpning af mobilsignalerne, på den anden side kan dette forklares med at mobiltelefon signalerne er meget svage. Da mange besvarelser indeholder flere markeringssvar til de 4 indendørs spørgsmål og tilsvarende for de 4 udendørs spørgsmål, har vi valgt at anvende det dårligste markeringssvar i hver gruppe i alle efterfølgende kort. Analysen med signalsigte linjer forklarer hvorfor der er en svag mobildækning i vores område og samtidig viser denne også, at der skal ske radikale ændringer eller udvidelser af de tekniske installationer i forbindelse hermed. Dette medfører at der nødvendigvis skal opsættes en mobiltelefoni mast i vores nærområde. Undersøgelsen forholder sig samtidig også til den nærmeste fremtid, hvor 4G mobiltelefoni forventes udbredt i et omfang der tilgodeser smartphones på bekostning af de almindelige mobiltelefoner der stadig er på markedet i dag. 4G mobiltelefoni kræver kortere afstand til en sendemast (400 m) og er blandt andet kendetegnet ved at smartphones har antenner der afspejler dette. Herved forstærkes det nuværende mobiltelefoniproblem i Mariendal Havbakker kun yderligere med tiden, da den korteste afstand til mobiltelefon sendemasten i Ajstrup By er ca. 1800m Med tilladelse fra Gunnar Kvaal, anfører jeg de bemærkninger til mobildækningen i Mariendal havbakker, som han angiver, idet jeg finder at disse på fin vis illustrerer de problemstillinger vi har. citat start Hei Mobildekning Fasanvænget 18 Inge Birthe Kvaal Beklager at vi ikke har gitt tilbakemelding. Takker for et nødvendigt initiativ. Dekningen i Fasanvænget 18 er elendig. Vi må ut av huset, stå på stol eller annet. Det verste er av ved akutt sykdom må vi renne rundt til naboene for å høre hvem som har dekning (faktisk tilfelle). Vi har et Telenor-abonnement og erfarer at det er av de dårligste (har hatt andre tidligere). Skiftet fra Telenor for 3 år siden pga dårlig dekning ved sommerhuset. men pga bruken i Norge gikk vi tilbake til telenor igjen. Vi bor fast i Norge og bruker huset fortrinnsvis om sommeren juli måned. Håper at denne tilbakemeldingen kan hjelpe Mvh. Gunnar Kvaal citat slut side 3

4 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 3.0 Områdets interesser Undersøgelserne har sit udspring blandt grundejerne i Mariendal havbakker, men i sagens natur vil de tiltag, der vil blive et resultat af denne undersøgelse, i en eller anden grad påvirke de nære områder. Derfor kan der blive udarbejdet løsningsforslag som utilsigtet er i strid med de interesser, krav eller blot ønsker som andre parter i området har. I første omgang ses der helt bort fra partsinteresser, således at hvis en part efterfølgende finder, at de ikke kan støtte et enkelt eller konkrete løsningsforslag, så ønsker vi som initiativtagere ikke at fremme disse løsningsforslag yderligere. Dette gælder specielt for et løsningsforslag om opstilling af en mobil sendemast ved servicebygningen på Ajstrup Camping. 3.1 Spørgeskema undersøgelsen Alle 155 lodsejere i Mariendal Havbakker har fået tilsendt et spørgeskema, se bilag 1, hvor der stilles en række afklarende spørgsmål omkring mobiltelefoni dækning. Af disse 155 lodsejere, har 91 returneret et udfyldt spørgeskema, således at en opsummering af de afgivne svar er vist i den efterfølgende tabel: Hvordan har du oplevet mobildækningen i 2014 Indendørs Udendørs 10 God samtalekvalitet 14 God samtalekvalitet 18 Enkelte udfald under en samtale 23 Enkelte udfald under en samtale 54 Flere udfald under en samtale 60 Flere udfald under en samtale 49 Ingen dækning 34 Ingen dækning De indkomne svar omfatter ca. 60 % af samtlige lodsejere og det vurderes derfor, at resultaterne skal tillægges stor vægt. 3.2 Institutioner og Ajstrup Camping De institutioner der ligger i nærområdet er alle blevet anmodet om at svare på det samme spørgeskema som det der er udsendt til lodsejerne i Mariendal Havbakker. Børnenes Kontor, Mårslet skovbørnehus, Naturbørnehaven Langenæsstien og det kommunale bofællesskab Mariendalgården på Ørnevænget 69, er alle blevet bedt om at deltage i og har svaret på undersøgelsen, således at en opsummering af de afgivne svar fra disse er vist i den efterfølgende tabel: Hvordan har institutionerne oplevet mobildækningen i 2014 Indendørs Udendørs 0 God samtalekvalitet 0 God samtalekvalitet 2 Enkelte udfald under en samtale 2 Enkelte udfald under en samtale 5 Flere udfald under en samtale 5 Flere udfald under en samtale 4 Ingen dækning 4 Ingen dækning Ud over de nævnte institutioner er der rettet henvendelse til institutionen Ajstruplund og Ajstrup Camping. Pt. er der dog ikke opnået dialog med disse. side 4

5 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Oversigtskort, institutioner og camping side 5

6 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Ajstrup Camping Dancamps Ajstrup Strand Ajstrup Strandvej 81 I henhold til Aarhus Kommunes lokalplan nr. 161 er campingpladsen normeret til 460 campingenheder Ajstruplund Feriekolonien Ajstruplund Drosselvænget 15, 8340 Malling Landsbyen Sølund ejer feriekolonien Ajstruplund, som ligger smukt placeret ud til havet. Det er først og fremmest et feriested for mennesker med uviklingshæmning, men udlejes også til andre. Feriekolonien blev renoveret i Der er 29 sengepladser i feriekolonien, samt 2 spisestuer til henholdsvis ca. 20 og ca. 14 personer Børnenes kontor,, Mariendal Strand Børnenes Kontor s kursus- & ferieejendom Mågevænget 2, 8330 Beder. Børnenes Kontor i Århus er en selvejende humanitær organisation stiftet i 1944 under 2. verdenskrig af en kreds af Århusborgere, som ville hjælpe børn bosiddende i Århus. Dette er senere ændret til at omfatte børn i hele Danmark samt handicappede børn i udlandet. Ejendommen er beliggende på en stor naturgrund tæt ved skov og strand, 16 km syd for Århus. Bygningerne er indrettet til at danne rammen om børnehavelejre, lejrskoler, kurser og private selskaber Mårslet Skovbørnehus og Naturbørnehaven Langenæsstien Mårslet skovbørnehus og Naturbørnehaven har et dagtilbud for op mod 90 børnehavebørn og ca. 15 pædagoger eller pædagog medhjælpere i institutionens lokaler på Mågevænget 24. Dagtilbuddet er åbent hele året Mariendalgården Mariendalgården er ejet af Aarhus Kommune og anvendes dels som et bofællesskab for 5 multihandicappede personer og dels som kursuscenter i forbindelse med dagtilbud for klientel tilknyttet Aarhus kommunes socialcenter syd. I forbindelse med aktiviteterne på Mariendalgården er der ansat mellem 30 og 40 personer, hvortil kommer kursister og gæster i varierende omfang. side 6

7 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 3.3 Undersøgelse på strand trand- og engarealer Der er gennemført en simpel mobildæknings test fra 4 positioner på vore strand- og engarealer, se bilag 2. Testen er udført 13 gange på disse positioner over et antal dage, med et mobilopkald til et fastnet nummer fra hver position. I alt er der således foretaget 52 opkald og resultaterne er opgjort i tabellen herunder Testresultat fra strand- og engarealer Antal målinger 29 God dækning 15 Enkelte udfald under en samtale 8 Flere udfald under en samtale 0 Ingen dækning Testresultaterne fra strand- og engarealerne viser en påfaldende god mobildækning, både i forhold til det bagved liggende sommerhusområde, som i forhold til den mobildækning, der har været på stranden sidste sommer. Årsagen hertil kan være det vilde hegn langs Ørnevænget, som lige nu er strippet for blade og vandindhold. 3.4 Nødsituationer Mobiltelefoni er pr. definition ikke en teknologi der garanterer driftsforhold hvor adgang til hjælp i forbindelse med ulykker eller sygdom altid vil være til stede. Uanset dette, har det vist sig, at driftssikkerheden på mobilnettet er så høj, at dette i praksis ikke er et problem. Campister, gæster, beboere og institutioner i nærområdet, herunder de tilstødende strand- og engområder har i mange tilfælde kun mobilnettet at støtte sig til i en nødsituation, hvor der kan nævnes talrige eksempler på at dette er sket. På stranden ved badebroen er der opsat en SOS nødhjælpsstander, nr. F 462, som indgår i det almindelige offentlige nødberedskab, ligesom der forventes opsat en hjertestarter ved skovbørnehaverne. Skovbørnehaverne benytter ud over lokaliteterne på Mågevænget i stort omfang de tilstødende strand- og engarealer. side 7

8 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.0 Signal sigtelinjer Det er kendt at mobilsignalstyrken et givent sted, afhænger af afstand men og i ligeså høj grad er denne også afhængig af det medie hvorigennem signalerne transmitteres. Signalstyrken dæmpes langt mindre i luft end i bygninger, bakker og andre lignende forhindringer. Derfor tilstræbes signalerne kun udbredt igennem luft mellem sender og modtager. Herved kan der tegnes en ret linje der udgår fra antennen på mobilsendemasten til modtageren, i dette tilfælde en mobiltelefon, således at denne rette linje lige nøjagtigt rører ved det eller de højeste punkter i terrænet. Den linje der fremkommer på denne måde kaldes signal sigtelinjen fri af terræn. 4.1 Signal barrierer Mariendal havbakker ligger på en østvendt skråning ud til Aarhus Bugt i øst og området afsluttes mod vest af Ørnevænget. Det meste af Ørnevænget ligger helt overvejende på en landskabelig højderyg af betydelig højde og lige vest for Ørnevænget er der oven på denne højderyg et levende hegn der øger barrierehøjden betydeligt. På den østvendte side af Ørnevænget er der sommerhuse, som har byggelinjer, der er højere end denne landskabelige højderyg. Kombinationen af disse forhold bevirker, at der opstår en betydelig signal barriere, hvorved mobiltelefon signalerne i vores nærområde dæmpes kraftigt. På de efterfølgende sider er der vist 2 illustrationer der angiver de aktuelle forhold for vores nærområde. Den første illustration viser en mobilsendemast i Ajstrup By med antenner 17 m over terræn. Fra antennemasten i Ajstrup udgår der en grå signalsigtelinje, der lige nøjagtigt ligger oven på den naturlige barriere ved Ørnevænget. Medtages forhindringer fra bygninger langs Ørnevænget og det levende hegn i et tillæg på 5 m, hæves signal sigtelinjen tilsvarende med 5 m og derved fremkommer den grønne signalsigte linje. Det fremgår tydeligt af illustrationen, at mobilsignalerne skal passere en voldsom barriere inden disse når vores nærområde, hvorfor man må forvente et meget dårligt eller slet intet mobilsignal. Endelig viser illustrationen, at problemet med manglende mobilsignal styrke ikke løses ved en eventuel fjernelse af det levende hegn vest for Ørnevænget. På den anden illustration er der vist signalsigte linjer, efter der er opsat en 10 m høj mobiltelefon sendemast med forstærkere og antenner på toppen af barrieren ved Ørnevænget. Det fremgår uden videre, at alle i vores nærområde herved får signalsigte linjer der er fri af hindringer og samtidigt bliver signalstyrken kraftigere da afstanden mellem sender og modtager bliver langt mindre. side 8

9 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.2 Signal sigtelinjer fri af terræn side 9

10 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Signal sigtelinjer med ny mobilsendemast side 10

11 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Signal dækningskort indendørs God dækning Enkelte udfald Flere udfald Ingen dækning side 11

12 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.5 Signal dækningskort udendørs God dækning Enkelte udfald Flere udfald Ingen dækning side 12

13 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.6 Forslag til placering af mobilsendemast Mobilsendemasten er udset at blive placeret i tilknytning til den eksisterende busvendeplads (rundkørsel) ved Ørnevænget. Selve masten påtænkes rykket et stykke ind på marken vest for Ørnevænget og Børnenes Kontor. Mobilsendemastens placering er angivet ved den røde prik i den røde cirkel på nedenstående kort. side 13

14 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.7 Signal dæknings områdekort side 14

15 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 1 Spørgeskema side 15

16 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 2 - Strandtest Punkt 1 Eng øst for svalevænget Test koordinater: WGS84, Bredde N, længde E Punkt 2 SOS skilt / badebro Test koordinater: WGS84, Bredde N, længde E Punkt 3 Bænk ved den sydlige del af stranden Test koordinater: WGS84, Bredde N, længde E Punkt 4 Passage til stranden Test koordinater: WGS84, Bredde N, længde E Den primære betingelse for angivelse af mobildækningen går på at gennemføre et alarm opkald og afgive en situationsmelding. Der foretages op til 3 opkald fra en mobiltelefon fra testpunkterne til en fastnet telefon. Kriterie 1, ingen dækning Hvis der ikke kan føres en forståelig samtale på mindst 10 sekunder efter 3 opkald til en fastnet telefon fra et test punkt, registreres ingen dækning. Kriterie 2, flere udfald i en samtale Hvis der i 1 af 3 opkald opnås forbindelse og der i et af opkaldene ikke kan føres en forståelig samtale på mindst 10 sekunder til en fastnet telefon fra et testpunkt, registreres flere udfald i en samtale. Kriterie 3, enkelte udfald i en samtale Hvis der i 1 af 3 opkald opnås forbindelse og der i et af opkaldene ikke kan føres en forståelig samtale på mindst 30 sekunder til en fastnet telefon fra et testpunkt, registreres enkelte udfald i en samtale. Kriterie 4, god dækning Hvis der opnås forbindelse efter 1 opkald og der kan føres en forståelig samtale på mindst 30 sekunder til en fastnet telefon fra et testpunkt, registreres god dækning. side 16

17 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Måling Dato Kl. Målepunkt Resultat God dækning, overskyet God dækning, overskyet God dækning, overskyet God dækning, overskyet God dækning, overskyet og regn God dækning, overskyet og regn God dækning, overskyet og regn Enkelte udfald, overskyet og regn Enkelte udfald, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer Enkelte udfald, letskyet høje skyer Enkelte udfald, letskyet høje skyer Mange udfald, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer Enkelte udfald, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer Enkelte udfald, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, oveskyet - let sne God dækning, oveskyet - let sne God dækning, oveskyet - let sne God dækning, oveskyet - let sne God dækning, oveskyet God dækning, oveskyet Enkelte udfald, overskyet Enkelte udfald, overskyet Enkelte udfald, overskyet Enkelte udfald, overskyet Enkelte udfald, overskyet Flere udfald, overskyet God dækning, oveskyet God dækning, oveskyet Flere udfald, overskyet Flere udfald, overskyet Flere udfald, skyfrit Enkelte udfald, skyfrit Enkelte udfald, skyfrit Enkelte udfald, skyfrit Flere udfald, skyfrit Flere udfald, skyfrit Enkelte udfald, skyfrit Flere udfald, skyfrit side 17

18 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 3 Fuldmagt side 18

19 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 4 - Kontakt og referenceliste Bilag 4.1 Grundejerforeningen Mariendal havbakker Flemming L. Toft / formand Mågevænget 21, Mariendal 8330 Beder Mobil Grete Duvå / næstformand Båstrupvej 25, 8660 Skanderborg Telefon Bilag 4.2 Institutionen Mareindalgården, Ørnevænget 69 Kirsten Lyngsø Larsen Socialrådgiver/jobkonsulent Bilag 4.3 Mårslet skovbørneh børnehus Mågevænget 24 Mariendal 8330 Beder Dagtilbudsleder: Birgitte Rasmussen Telefon Bilag 4.4 Naturbørnehaven Langenæsstien Mågevænget 24 Mariendal 8330 Beder Telefon Ruth Theilmann Dagtilbudsleder LANGENÆSSTIEN dagtilbud Langenæsstien 6a 8000 Aarhus c Telefon Peter Lilhauge Pædagogisk leder Mobil side 19

20 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 4.5 Børnenes Kontor Jørgen Brixen Mågevænget Beder Telefon Bilag 5.5 Ajstrup Camping Ajstrup Strandvej 81 Telefon Feriekolonien Ajstruplund Kursussekretær Hanne Jørgensen Telefon TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Fuldmægtig Jens Christian Nielsen Direkte side 20

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Resultat af spørgeskemaundersøgelse Teleselskaber - Dækningskort - Mastepositioner Teknologier -hvad forskelle er der? Mobiltelefoner og antenner - undersøgelser for forskellige modeller - generelle råd

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv. Sådan kommer du i gang helt enkelt KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.dk www: boxertv.dk BOXER

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Notat. Til: Assens Byråd Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft. Bemærkning til høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6

Notat. Til: Assens Byråd Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft. Bemærkning til høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6 Notat Til: Assens Byråd Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft Bemærkning til høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6 Frist for afgivelse af høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6 var den 4. april 2014.

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten.

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. 2015 Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. Dige udvalget. Rev.2 Indledning: Dige udvalget er i samarbejde med bestyrelsen for grundejerforeningen blevet enige om, at udsende denne

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Lokationsbestemmelse Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Projekt Fokus på fremtiden arkitektur, applikationer og grænseflader til trådløs

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 1 Lagets navn er Det falsterske Digelag Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 Digelaget omfatter alle ejendomme som efter 2 i ovennævnte lov

Læs mere

Visualisering af solcelleprojekt ved Ottestrup Solcelleprojektet er placeret på nedenstående matrikler. 1m St. Frederikslund Hgd., Kindertofte Med et samlet areal på Ca. 40 hektar Med henblik på at visualiserer

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere