Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker"

Transkript

1 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker dato Initiativtagere: Peder Pedersen Bent Østergaard Olsen Høgevænget 23 Høgevænget 3 Mariendal Mariendal 8330 Beder 8330 Beder Undersøgelserne er gennemført i samarbejde med og under fuldmagt fra grundejerforeningen Mariendal havbakker. 1.0 Undersøgelsernes s grundlag Fra mange sider i nærområdet omkring Mariendal havbakker er der konstateret en dårlig eller slet ingen mobiltelefoni dækning. Problemets omfang har aldrig været belyst og de enkelte brugere af mobiltelefoni har alene støttet sig til de af mobiltelefoniselskaberne beregnede mobildækningskort, hvortil bemærkes, at disse beregnede dækningskort angiver en rimelig god mobildækning i området, med de sædvanlige forbehold for at enkelte lokaliteter kan afvige herfra. Undersøgelserne sætter derfor fokus på at belyse denne divergens og samtidigt afdække kvaliteten af mobiltelefoni dækning i vores nærområde og eventuelle konsekvenser i relation hertil. 1.1 Undersøgelserne Undersøgelserne baserer sig delvist på et stort antal kvantitative tilbagemeldinger fra områdets beboere, hvor der er svaret på et spørgeskema med afklarende spørgsmål omkring beboernes oplevelse af mobiltelefoni dækning i Mariendal havbakker. Ud over spørgeundersøgelsen er der analyseret på signalsigtelinjer mellem antennerne på mobiltelefon sendemasten i Ajstrup By og området ved Mariendal havbakker. Undersøgelsen forholder sig også til den nærmeste fremtid, hvor 4G mobiltelefoni forventes udbredt i et omfang der tilgodeser smartphones på bekostning af de almindelige mobiltelefoner, der stadig er på markedet i dag. 1.2 Konklusion Konklusionen efter de undersøgelser og analyser der er foretaget tilsiger, at det er nødvendigt at opstille en ny mobiltelefoni sendemast i umiddelbar nærhed af Mariendal havbakker for at opnå en rimelig mobildækning for alle i Mariendal havbakker. Samtidigt medfører dette, at de nære områder såsom Ajstrup Camping, en del af sommerhusområdet ved Ajstrup Strand, de kommunale institutioner, Børnenes Kontor, Mårslet skovbørnehus, Naturbørnehaven Langenæsstien, institutionen Ajstruplund og det kommunale bofællesskab Mariendalgården på Ørnevænget 69 alle i en eller anden form vil blive inddraget i en løsning der afhjælper den manglende mobiltelefoni dækning. Endelig anføres, at en forbedret mobiltelefoni dækning også kan få en væsentlig indflydelse på de almindelige gæster der ikke har tilknytning til, men som alligevel besøger vores nærområde, samt videre den maritime sikkerheds situation langs vores strand specielt Hesbjerg Grund og Hesbjerg stenen. På grund af det eksisterende fibernet i Mariendal havbakker, er behovet for adgang til internettet via mobildata begrænset her, således at mobiltelefoni samtale alene har den højeste prioritet. Herved kan forbedring af mobiltelefonidækningen i Mariendal havbakker klares alene med en booster eller en signal forstærker. Da denne løsning er den mest simple, vil alle andre og mere omfattende løsninger, der inddrager eks. Ajstrup Camping, altid løse mobildækningsproblemet i Mariendal havbakker. side 1

2 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Indhold 1.0 Undersøgelsernes grundlag Undersøgelserne Konklusion Evaluering Områdets interesser Spørgeskema undersøgelsen Institutioner og Ajstrup Camping Oversigtskort, institutioner og camping Ajstrup Camping Ajstruplund Børnenes kontor, Mariendal Strand Mårslet Skovbørnehus og Naturbørnehaven Langenæsstien Mariendalgården Undersøgelse på strand- og engarealer Nødsituationer Signal sigtelinjer Signal barrierer Signal sigtelinjer fri af terræn Signal sigtelinjer med ny mobilsendemast Signal dækningskort indendørs Signal dækningskort udendørs Forslag til placering af mobilsendemast Signal dæknings områdekort Bilag 1 Spørgeskema Bilag 2 - Strandtest Bilag 3 Fuldmagt Bilag 4 - Kontakt og referenceliste Bilag 4.1 Grundejerforeningen Mariendal havbakker Bilag 4.2 Institutionen Mareindalgården, Ørnevænget Bilag 4.3 Mårslet skovbørnehus Bilag 4.4 Naturbørnehaven Langenæsstien Bilag 4.5 Børnenes Kontor Bilag 5.5 Ajstrup Camping side 2

3 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 2.0 Evaluering Af de 155 lodsejer i Mariendal havbakker er der modtaget svar på det udsendte spørgeskema, se bilag 1, fra 91 lodsejere, hvilket svarer til 58,7 % af alle lodsejere. Af de modtagne svar fremgår at 36,5 % ikke har mobildækning indendørs og tilsvarende har 26,3 % heller ikke mobildækning udendørs på de respektive matrikler. Medtages videre mobildækning, hvor der kun meget vanskeligt kan gennemføres en mobiltelefonsamtale, gælder dette for 78,1 % indendørs og tilsvarende 71,6 % udendørs. Den gennemførte undersøgelse er ikke baseret på et videnskabeligt grundlag, med målinger af signalstyrke niveauer i nærområdet omkring og i Mariendal havbakker. I stedet for er undersøgelserne baseret på beboernes oplevelse af mobildækningen, hvor det store antal besvarelser i stedet giver undersøgelserne troværdighed i en kvantitativ betragtning. Ud over den store deltagelse i undersøgelsen og den klare tilkendegivelse, er det påfaldende hvor tæt svarene ligger på hinanden indendørs som udendørs. På den ene side er området kendetegnet ved lette bygningsmæssige konstruktioner og dermed lille dæmpning af mobilsignalerne, på den anden side kan dette forklares med at mobiltelefon signalerne er meget svage. Da mange besvarelser indeholder flere markeringssvar til de 4 indendørs spørgsmål og tilsvarende for de 4 udendørs spørgsmål, har vi valgt at anvende det dårligste markeringssvar i hver gruppe i alle efterfølgende kort. Analysen med signalsigte linjer forklarer hvorfor der er en svag mobildækning i vores område og samtidig viser denne også, at der skal ske radikale ændringer eller udvidelser af de tekniske installationer i forbindelse hermed. Dette medfører at der nødvendigvis skal opsættes en mobiltelefoni mast i vores nærområde. Undersøgelsen forholder sig samtidig også til den nærmeste fremtid, hvor 4G mobiltelefoni forventes udbredt i et omfang der tilgodeser smartphones på bekostning af de almindelige mobiltelefoner der stadig er på markedet i dag. 4G mobiltelefoni kræver kortere afstand til en sendemast (400 m) og er blandt andet kendetegnet ved at smartphones har antenner der afspejler dette. Herved forstærkes det nuværende mobiltelefoniproblem i Mariendal Havbakker kun yderligere med tiden, da den korteste afstand til mobiltelefon sendemasten i Ajstrup By er ca. 1800m Med tilladelse fra Gunnar Kvaal, anfører jeg de bemærkninger til mobildækningen i Mariendal havbakker, som han angiver, idet jeg finder at disse på fin vis illustrerer de problemstillinger vi har. citat start Hei Mobildekning Fasanvænget 18 Inge Birthe Kvaal Beklager at vi ikke har gitt tilbakemelding. Takker for et nødvendigt initiativ. Dekningen i Fasanvænget 18 er elendig. Vi må ut av huset, stå på stol eller annet. Det verste er av ved akutt sykdom må vi renne rundt til naboene for å høre hvem som har dekning (faktisk tilfelle). Vi har et Telenor-abonnement og erfarer at det er av de dårligste (har hatt andre tidligere). Skiftet fra Telenor for 3 år siden pga dårlig dekning ved sommerhuset. men pga bruken i Norge gikk vi tilbake til telenor igjen. Vi bor fast i Norge og bruker huset fortrinnsvis om sommeren juli måned. Håper at denne tilbakemeldingen kan hjelpe Mvh. Gunnar Kvaal citat slut side 3

4 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 3.0 Områdets interesser Undersøgelserne har sit udspring blandt grundejerne i Mariendal havbakker, men i sagens natur vil de tiltag, der vil blive et resultat af denne undersøgelse, i en eller anden grad påvirke de nære områder. Derfor kan der blive udarbejdet løsningsforslag som utilsigtet er i strid med de interesser, krav eller blot ønsker som andre parter i området har. I første omgang ses der helt bort fra partsinteresser, således at hvis en part efterfølgende finder, at de ikke kan støtte et enkelt eller konkrete løsningsforslag, så ønsker vi som initiativtagere ikke at fremme disse løsningsforslag yderligere. Dette gælder specielt for et løsningsforslag om opstilling af en mobil sendemast ved servicebygningen på Ajstrup Camping. 3.1 Spørgeskema undersøgelsen Alle 155 lodsejere i Mariendal Havbakker har fået tilsendt et spørgeskema, se bilag 1, hvor der stilles en række afklarende spørgsmål omkring mobiltelefoni dækning. Af disse 155 lodsejere, har 91 returneret et udfyldt spørgeskema, således at en opsummering af de afgivne svar er vist i den efterfølgende tabel: Hvordan har du oplevet mobildækningen i 2014 Indendørs Udendørs 10 God samtalekvalitet 14 God samtalekvalitet 18 Enkelte udfald under en samtale 23 Enkelte udfald under en samtale 54 Flere udfald under en samtale 60 Flere udfald under en samtale 49 Ingen dækning 34 Ingen dækning De indkomne svar omfatter ca. 60 % af samtlige lodsejere og det vurderes derfor, at resultaterne skal tillægges stor vægt. 3.2 Institutioner og Ajstrup Camping De institutioner der ligger i nærområdet er alle blevet anmodet om at svare på det samme spørgeskema som det der er udsendt til lodsejerne i Mariendal Havbakker. Børnenes Kontor, Mårslet skovbørnehus, Naturbørnehaven Langenæsstien og det kommunale bofællesskab Mariendalgården på Ørnevænget 69, er alle blevet bedt om at deltage i og har svaret på undersøgelsen, således at en opsummering af de afgivne svar fra disse er vist i den efterfølgende tabel: Hvordan har institutionerne oplevet mobildækningen i 2014 Indendørs Udendørs 0 God samtalekvalitet 0 God samtalekvalitet 2 Enkelte udfald under en samtale 2 Enkelte udfald under en samtale 5 Flere udfald under en samtale 5 Flere udfald under en samtale 4 Ingen dækning 4 Ingen dækning Ud over de nævnte institutioner er der rettet henvendelse til institutionen Ajstruplund og Ajstrup Camping. Pt. er der dog ikke opnået dialog med disse. side 4

5 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Oversigtskort, institutioner og camping side 5

6 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Ajstrup Camping Dancamps Ajstrup Strand Ajstrup Strandvej 81 I henhold til Aarhus Kommunes lokalplan nr. 161 er campingpladsen normeret til 460 campingenheder Ajstruplund Feriekolonien Ajstruplund Drosselvænget 15, 8340 Malling Landsbyen Sølund ejer feriekolonien Ajstruplund, som ligger smukt placeret ud til havet. Det er først og fremmest et feriested for mennesker med uviklingshæmning, men udlejes også til andre. Feriekolonien blev renoveret i Der er 29 sengepladser i feriekolonien, samt 2 spisestuer til henholdsvis ca. 20 og ca. 14 personer Børnenes kontor,, Mariendal Strand Børnenes Kontor s kursus- & ferieejendom Mågevænget 2, 8330 Beder. Børnenes Kontor i Århus er en selvejende humanitær organisation stiftet i 1944 under 2. verdenskrig af en kreds af Århusborgere, som ville hjælpe børn bosiddende i Århus. Dette er senere ændret til at omfatte børn i hele Danmark samt handicappede børn i udlandet. Ejendommen er beliggende på en stor naturgrund tæt ved skov og strand, 16 km syd for Århus. Bygningerne er indrettet til at danne rammen om børnehavelejre, lejrskoler, kurser og private selskaber Mårslet Skovbørnehus og Naturbørnehaven Langenæsstien Mårslet skovbørnehus og Naturbørnehaven har et dagtilbud for op mod 90 børnehavebørn og ca. 15 pædagoger eller pædagog medhjælpere i institutionens lokaler på Mågevænget 24. Dagtilbuddet er åbent hele året Mariendalgården Mariendalgården er ejet af Aarhus Kommune og anvendes dels som et bofællesskab for 5 multihandicappede personer og dels som kursuscenter i forbindelse med dagtilbud for klientel tilknyttet Aarhus kommunes socialcenter syd. I forbindelse med aktiviteterne på Mariendalgården er der ansat mellem 30 og 40 personer, hvortil kommer kursister og gæster i varierende omfang. side 6

7 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 3.3 Undersøgelse på strand trand- og engarealer Der er gennemført en simpel mobildæknings test fra 4 positioner på vore strand- og engarealer, se bilag 2. Testen er udført 13 gange på disse positioner over et antal dage, med et mobilopkald til et fastnet nummer fra hver position. I alt er der således foretaget 52 opkald og resultaterne er opgjort i tabellen herunder Testresultat fra strand- og engarealer Antal målinger 29 God dækning 15 Enkelte udfald under en samtale 8 Flere udfald under en samtale 0 Ingen dækning Testresultaterne fra strand- og engarealerne viser en påfaldende god mobildækning, både i forhold til det bagved liggende sommerhusområde, som i forhold til den mobildækning, der har været på stranden sidste sommer. Årsagen hertil kan være det vilde hegn langs Ørnevænget, som lige nu er strippet for blade og vandindhold. 3.4 Nødsituationer Mobiltelefoni er pr. definition ikke en teknologi der garanterer driftsforhold hvor adgang til hjælp i forbindelse med ulykker eller sygdom altid vil være til stede. Uanset dette, har det vist sig, at driftssikkerheden på mobilnettet er så høj, at dette i praksis ikke er et problem. Campister, gæster, beboere og institutioner i nærområdet, herunder de tilstødende strand- og engområder har i mange tilfælde kun mobilnettet at støtte sig til i en nødsituation, hvor der kan nævnes talrige eksempler på at dette er sket. På stranden ved badebroen er der opsat en SOS nødhjælpsstander, nr. F 462, som indgår i det almindelige offentlige nødberedskab, ligesom der forventes opsat en hjertestarter ved skovbørnehaverne. Skovbørnehaverne benytter ud over lokaliteterne på Mågevænget i stort omfang de tilstødende strand- og engarealer. side 7

8 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.0 Signal sigtelinjer Det er kendt at mobilsignalstyrken et givent sted, afhænger af afstand men og i ligeså høj grad er denne også afhængig af det medie hvorigennem signalerne transmitteres. Signalstyrken dæmpes langt mindre i luft end i bygninger, bakker og andre lignende forhindringer. Derfor tilstræbes signalerne kun udbredt igennem luft mellem sender og modtager. Herved kan der tegnes en ret linje der udgår fra antennen på mobilsendemasten til modtageren, i dette tilfælde en mobiltelefon, således at denne rette linje lige nøjagtigt rører ved det eller de højeste punkter i terrænet. Den linje der fremkommer på denne måde kaldes signal sigtelinjen fri af terræn. 4.1 Signal barrierer Mariendal havbakker ligger på en østvendt skråning ud til Aarhus Bugt i øst og området afsluttes mod vest af Ørnevænget. Det meste af Ørnevænget ligger helt overvejende på en landskabelig højderyg af betydelig højde og lige vest for Ørnevænget er der oven på denne højderyg et levende hegn der øger barrierehøjden betydeligt. På den østvendte side af Ørnevænget er der sommerhuse, som har byggelinjer, der er højere end denne landskabelige højderyg. Kombinationen af disse forhold bevirker, at der opstår en betydelig signal barriere, hvorved mobiltelefon signalerne i vores nærområde dæmpes kraftigt. På de efterfølgende sider er der vist 2 illustrationer der angiver de aktuelle forhold for vores nærområde. Den første illustration viser en mobilsendemast i Ajstrup By med antenner 17 m over terræn. Fra antennemasten i Ajstrup udgår der en grå signalsigtelinje, der lige nøjagtigt ligger oven på den naturlige barriere ved Ørnevænget. Medtages forhindringer fra bygninger langs Ørnevænget og det levende hegn i et tillæg på 5 m, hæves signal sigtelinjen tilsvarende med 5 m og derved fremkommer den grønne signalsigte linje. Det fremgår tydeligt af illustrationen, at mobilsignalerne skal passere en voldsom barriere inden disse når vores nærområde, hvorfor man må forvente et meget dårligt eller slet intet mobilsignal. Endelig viser illustrationen, at problemet med manglende mobilsignal styrke ikke løses ved en eventuel fjernelse af det levende hegn vest for Ørnevænget. På den anden illustration er der vist signalsigte linjer, efter der er opsat en 10 m høj mobiltelefon sendemast med forstærkere og antenner på toppen af barrieren ved Ørnevænget. Det fremgår uden videre, at alle i vores nærområde herved får signalsigte linjer der er fri af hindringer og samtidigt bliver signalstyrken kraftigere da afstanden mellem sender og modtager bliver langt mindre. side 8

9 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.2 Signal sigtelinjer fri af terræn side 9

10 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Signal sigtelinjer med ny mobilsendemast side 10

11 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Signal dækningskort indendørs God dækning Enkelte udfald Flere udfald Ingen dækning side 11

12 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.5 Signal dækningskort udendørs God dækning Enkelte udfald Flere udfald Ingen dækning side 12

13 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.6 Forslag til placering af mobilsendemast Mobilsendemasten er udset at blive placeret i tilknytning til den eksisterende busvendeplads (rundkørsel) ved Ørnevænget. Selve masten påtænkes rykket et stykke ind på marken vest for Ørnevænget og Børnenes Kontor. Mobilsendemastens placering er angivet ved den røde prik i den røde cirkel på nedenstående kort. side 13

14 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.7 Signal dæknings områdekort side 14

15 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 1 Spørgeskema side 15

16 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 2 - Strandtest Punkt 1 Eng øst for svalevænget Test koordinater: WGS84, Bredde N, længde E Punkt 2 SOS skilt / badebro Test koordinater: WGS84, Bredde N, længde E Punkt 3 Bænk ved den sydlige del af stranden Test koordinater: WGS84, Bredde N, længde E Punkt 4 Passage til stranden Test koordinater: WGS84, Bredde N, længde E Den primære betingelse for angivelse af mobildækningen går på at gennemføre et alarm opkald og afgive en situationsmelding. Der foretages op til 3 opkald fra en mobiltelefon fra testpunkterne til en fastnet telefon. Kriterie 1, ingen dækning Hvis der ikke kan føres en forståelig samtale på mindst 10 sekunder efter 3 opkald til en fastnet telefon fra et test punkt, registreres ingen dækning. Kriterie 2, flere udfald i en samtale Hvis der i 1 af 3 opkald opnås forbindelse og der i et af opkaldene ikke kan føres en forståelig samtale på mindst 10 sekunder til en fastnet telefon fra et testpunkt, registreres flere udfald i en samtale. Kriterie 3, enkelte udfald i en samtale Hvis der i 1 af 3 opkald opnås forbindelse og der i et af opkaldene ikke kan føres en forståelig samtale på mindst 30 sekunder til en fastnet telefon fra et testpunkt, registreres enkelte udfald i en samtale. Kriterie 4, god dækning Hvis der opnås forbindelse efter 1 opkald og der kan føres en forståelig samtale på mindst 30 sekunder til en fastnet telefon fra et testpunkt, registreres god dækning. side 16

17 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Måling Dato Kl. Målepunkt Resultat God dækning, overskyet God dækning, overskyet God dækning, overskyet God dækning, overskyet God dækning, overskyet og regn God dækning, overskyet og regn God dækning, overskyet og regn Enkelte udfald, overskyet og regn Enkelte udfald, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer Enkelte udfald, letskyet høje skyer Enkelte udfald, letskyet høje skyer Mange udfald, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer Enkelte udfald, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer Enkelte udfald, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, oveskyet - let sne God dækning, oveskyet - let sne God dækning, oveskyet - let sne God dækning, oveskyet - let sne God dækning, oveskyet God dækning, oveskyet Enkelte udfald, overskyet Enkelte udfald, overskyet Enkelte udfald, overskyet Enkelte udfald, overskyet Enkelte udfald, overskyet Flere udfald, overskyet God dækning, oveskyet God dækning, oveskyet Flere udfald, overskyet Flere udfald, overskyet Flere udfald, skyfrit Enkelte udfald, skyfrit Enkelte udfald, skyfrit Enkelte udfald, skyfrit Flere udfald, skyfrit Flere udfald, skyfrit Enkelte udfald, skyfrit Flere udfald, skyfrit side 17

18 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 3 Fuldmagt side 18

19 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 4 - Kontakt og referenceliste Bilag 4.1 Grundejerforeningen Mariendal havbakker Flemming L. Toft / formand Mågevænget 21, Mariendal 8330 Beder Mobil Grete Duvå / næstformand Båstrupvej 25, 8660 Skanderborg Telefon Bilag 4.2 Institutionen Mareindalgården, Ørnevænget 69 Kirsten Lyngsø Larsen Socialrådgiver/jobkonsulent Bilag 4.3 Mårslet skovbørneh børnehus Mågevænget 24 Mariendal 8330 Beder Dagtilbudsleder: Birgitte Rasmussen Telefon Bilag 4.4 Naturbørnehaven Langenæsstien Mågevænget 24 Mariendal 8330 Beder Telefon Ruth Theilmann Dagtilbudsleder LANGENÆSSTIEN dagtilbud Langenæsstien 6a 8000 Aarhus c Telefon Peter Lilhauge Pædagogisk leder Mobil side 19

20 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 4.5 Børnenes Kontor Jørgen Brixen Mågevænget Beder Telefon Bilag 5.5 Ajstrup Camping Ajstrup Strandvej 81 Telefon Feriekolonien Ajstruplund Kursussekretær Hanne Jørgensen Telefon TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Fuldmægtig Jens Christian Nielsen Direkte side 20

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning)

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) 1. Baggrund Hensigten med Placering af master og antennesystemer er at fremme, at arbejdet med at udvikle god trådløs kommunikation for flest muligt

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del Going Concern Afsluttende projekt HD 1.del Department of Economics and Business Udarbejdet af: Charlotte Loftager Schibler Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Charlotte Loftager Schibler HD-afsluttende projekt

Læs mere

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN 2011 2 3 4 Stk. 2. 5 6 3. EVALUERINGENS DATA OG METODE Denne evaluering er kvalitativ, idet den er baseret på interview med henholdsvis medarbejdere i statsforvaltningerne

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere