Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker"

Transkript

1 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker dato Initiativtagere: Peder Pedersen Bent Østergaard Olsen Høgevænget 23 Høgevænget 3 Mariendal Mariendal 8330 Beder 8330 Beder Undersøgelserne er gennemført i samarbejde med og under fuldmagt fra grundejerforeningen Mariendal havbakker. 1.0 Undersøgelsernes s grundlag Fra mange sider i nærområdet omkring Mariendal havbakker er der konstateret en dårlig eller slet ingen mobiltelefoni dækning. Problemets omfang har aldrig været belyst og de enkelte brugere af mobiltelefoni har alene støttet sig til de af mobiltelefoniselskaberne beregnede mobildækningskort, hvortil bemærkes, at disse beregnede dækningskort angiver en rimelig god mobildækning i området, med de sædvanlige forbehold for at enkelte lokaliteter kan afvige herfra. Undersøgelserne sætter derfor fokus på at belyse denne divergens og samtidigt afdække kvaliteten af mobiltelefoni dækning i vores nærområde og eventuelle konsekvenser i relation hertil. 1.1 Undersøgelserne Undersøgelserne baserer sig delvist på et stort antal kvantitative tilbagemeldinger fra områdets beboere, hvor der er svaret på et spørgeskema med afklarende spørgsmål omkring beboernes oplevelse af mobiltelefoni dækning i Mariendal havbakker. Ud over spørgeundersøgelsen er der analyseret på signalsigtelinjer mellem antennerne på mobiltelefon sendemasten i Ajstrup By og området ved Mariendal havbakker. Undersøgelsen forholder sig også til den nærmeste fremtid, hvor 4G mobiltelefoni forventes udbredt i et omfang der tilgodeser smartphones på bekostning af de almindelige mobiltelefoner, der stadig er på markedet i dag. 1.2 Konklusion Konklusionen efter de undersøgelser og analyser der er foretaget tilsiger, at det er nødvendigt at opstille en ny mobiltelefoni sendemast i umiddelbar nærhed af Mariendal havbakker for at opnå en rimelig mobildækning for alle i Mariendal havbakker. Samtidigt medfører dette, at de nære områder såsom Ajstrup Camping, en del af sommerhusområdet ved Ajstrup Strand, de kommunale institutioner, Børnenes Kontor, Mårslet skovbørnehus, Naturbørnehaven Langenæsstien, institutionen Ajstruplund og det kommunale bofællesskab Mariendalgården på Ørnevænget 69 alle i en eller anden form vil blive inddraget i en løsning der afhjælper den manglende mobiltelefoni dækning. Endelig anføres, at en forbedret mobiltelefoni dækning også kan få en væsentlig indflydelse på de almindelige gæster der ikke har tilknytning til, men som alligevel besøger vores nærområde, samt videre den maritime sikkerheds situation langs vores strand specielt Hesbjerg Grund og Hesbjerg stenen. På grund af det eksisterende fibernet i Mariendal havbakker, er behovet for adgang til internettet via mobildata begrænset her, således at mobiltelefoni samtale alene har den højeste prioritet. Herved kan forbedring af mobiltelefonidækningen i Mariendal havbakker klares alene med en booster eller en signal forstærker. Da denne løsning er den mest simple, vil alle andre og mere omfattende løsninger, der inddrager eks. Ajstrup Camping, altid løse mobildækningsproblemet i Mariendal havbakker. side 1

2 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Indhold 1.0 Undersøgelsernes grundlag Undersøgelserne Konklusion Evaluering Områdets interesser Spørgeskema undersøgelsen Institutioner og Ajstrup Camping Oversigtskort, institutioner og camping Ajstrup Camping Ajstruplund Børnenes kontor, Mariendal Strand Mårslet Skovbørnehus og Naturbørnehaven Langenæsstien Mariendalgården Undersøgelse på strand- og engarealer Nødsituationer Signal sigtelinjer Signal barrierer Signal sigtelinjer fri af terræn Signal sigtelinjer med ny mobilsendemast Signal dækningskort indendørs Signal dækningskort udendørs Forslag til placering af mobilsendemast Signal dæknings områdekort Bilag 1 Spørgeskema Bilag 2 - Strandtest Bilag 3 Fuldmagt Bilag 4 - Kontakt og referenceliste Bilag 4.1 Grundejerforeningen Mariendal havbakker Bilag 4.2 Institutionen Mareindalgården, Ørnevænget Bilag 4.3 Mårslet skovbørnehus Bilag 4.4 Naturbørnehaven Langenæsstien Bilag 4.5 Børnenes Kontor Bilag 5.5 Ajstrup Camping side 2

3 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 2.0 Evaluering Af de 155 lodsejer i Mariendal havbakker er der modtaget svar på det udsendte spørgeskema, se bilag 1, fra 91 lodsejere, hvilket svarer til 58,7 % af alle lodsejere. Af de modtagne svar fremgår at 36,5 % ikke har mobildækning indendørs og tilsvarende har 26,3 % heller ikke mobildækning udendørs på de respektive matrikler. Medtages videre mobildækning, hvor der kun meget vanskeligt kan gennemføres en mobiltelefonsamtale, gælder dette for 78,1 % indendørs og tilsvarende 71,6 % udendørs. Den gennemførte undersøgelse er ikke baseret på et videnskabeligt grundlag, med målinger af signalstyrke niveauer i nærområdet omkring og i Mariendal havbakker. I stedet for er undersøgelserne baseret på beboernes oplevelse af mobildækningen, hvor det store antal besvarelser i stedet giver undersøgelserne troværdighed i en kvantitativ betragtning. Ud over den store deltagelse i undersøgelsen og den klare tilkendegivelse, er det påfaldende hvor tæt svarene ligger på hinanden indendørs som udendørs. På den ene side er området kendetegnet ved lette bygningsmæssige konstruktioner og dermed lille dæmpning af mobilsignalerne, på den anden side kan dette forklares med at mobiltelefon signalerne er meget svage. Da mange besvarelser indeholder flere markeringssvar til de 4 indendørs spørgsmål og tilsvarende for de 4 udendørs spørgsmål, har vi valgt at anvende det dårligste markeringssvar i hver gruppe i alle efterfølgende kort. Analysen med signalsigte linjer forklarer hvorfor der er en svag mobildækning i vores område og samtidig viser denne også, at der skal ske radikale ændringer eller udvidelser af de tekniske installationer i forbindelse hermed. Dette medfører at der nødvendigvis skal opsættes en mobiltelefoni mast i vores nærområde. Undersøgelsen forholder sig samtidig også til den nærmeste fremtid, hvor 4G mobiltelefoni forventes udbredt i et omfang der tilgodeser smartphones på bekostning af de almindelige mobiltelefoner der stadig er på markedet i dag. 4G mobiltelefoni kræver kortere afstand til en sendemast (400 m) og er blandt andet kendetegnet ved at smartphones har antenner der afspejler dette. Herved forstærkes det nuværende mobiltelefoniproblem i Mariendal Havbakker kun yderligere med tiden, da den korteste afstand til mobiltelefon sendemasten i Ajstrup By er ca. 1800m Med tilladelse fra Gunnar Kvaal, anfører jeg de bemærkninger til mobildækningen i Mariendal havbakker, som han angiver, idet jeg finder at disse på fin vis illustrerer de problemstillinger vi har. citat start Hei Mobildekning Fasanvænget 18 Inge Birthe Kvaal Beklager at vi ikke har gitt tilbakemelding. Takker for et nødvendigt initiativ. Dekningen i Fasanvænget 18 er elendig. Vi må ut av huset, stå på stol eller annet. Det verste er av ved akutt sykdom må vi renne rundt til naboene for å høre hvem som har dekning (faktisk tilfelle). Vi har et Telenor-abonnement og erfarer at det er av de dårligste (har hatt andre tidligere). Skiftet fra Telenor for 3 år siden pga dårlig dekning ved sommerhuset. men pga bruken i Norge gikk vi tilbake til telenor igjen. Vi bor fast i Norge og bruker huset fortrinnsvis om sommeren juli måned. Håper at denne tilbakemeldingen kan hjelpe Mvh. Gunnar Kvaal citat slut side 3

4 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 3.0 Områdets interesser Undersøgelserne har sit udspring blandt grundejerne i Mariendal havbakker, men i sagens natur vil de tiltag, der vil blive et resultat af denne undersøgelse, i en eller anden grad påvirke de nære områder. Derfor kan der blive udarbejdet løsningsforslag som utilsigtet er i strid med de interesser, krav eller blot ønsker som andre parter i området har. I første omgang ses der helt bort fra partsinteresser, således at hvis en part efterfølgende finder, at de ikke kan støtte et enkelt eller konkrete løsningsforslag, så ønsker vi som initiativtagere ikke at fremme disse løsningsforslag yderligere. Dette gælder specielt for et løsningsforslag om opstilling af en mobil sendemast ved servicebygningen på Ajstrup Camping. 3.1 Spørgeskema undersøgelsen Alle 155 lodsejere i Mariendal Havbakker har fået tilsendt et spørgeskema, se bilag 1, hvor der stilles en række afklarende spørgsmål omkring mobiltelefoni dækning. Af disse 155 lodsejere, har 91 returneret et udfyldt spørgeskema, således at en opsummering af de afgivne svar er vist i den efterfølgende tabel: Hvordan har du oplevet mobildækningen i 2014 Indendørs Udendørs 10 God samtalekvalitet 14 God samtalekvalitet 18 Enkelte udfald under en samtale 23 Enkelte udfald under en samtale 54 Flere udfald under en samtale 60 Flere udfald under en samtale 49 Ingen dækning 34 Ingen dækning De indkomne svar omfatter ca. 60 % af samtlige lodsejere og det vurderes derfor, at resultaterne skal tillægges stor vægt. 3.2 Institutioner og Ajstrup Camping De institutioner der ligger i nærområdet er alle blevet anmodet om at svare på det samme spørgeskema som det der er udsendt til lodsejerne i Mariendal Havbakker. Børnenes Kontor, Mårslet skovbørnehus, Naturbørnehaven Langenæsstien og det kommunale bofællesskab Mariendalgården på Ørnevænget 69, er alle blevet bedt om at deltage i og har svaret på undersøgelsen, således at en opsummering af de afgivne svar fra disse er vist i den efterfølgende tabel: Hvordan har institutionerne oplevet mobildækningen i 2014 Indendørs Udendørs 0 God samtalekvalitet 0 God samtalekvalitet 2 Enkelte udfald under en samtale 2 Enkelte udfald under en samtale 5 Flere udfald under en samtale 5 Flere udfald under en samtale 4 Ingen dækning 4 Ingen dækning Ud over de nævnte institutioner er der rettet henvendelse til institutionen Ajstruplund og Ajstrup Camping. Pt. er der dog ikke opnået dialog med disse. side 4

5 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Oversigtskort, institutioner og camping side 5

6 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Ajstrup Camping Dancamps Ajstrup Strand Ajstrup Strandvej 81 I henhold til Aarhus Kommunes lokalplan nr. 161 er campingpladsen normeret til 460 campingenheder Ajstruplund Feriekolonien Ajstruplund Drosselvænget 15, 8340 Malling Landsbyen Sølund ejer feriekolonien Ajstruplund, som ligger smukt placeret ud til havet. Det er først og fremmest et feriested for mennesker med uviklingshæmning, men udlejes også til andre. Feriekolonien blev renoveret i Der er 29 sengepladser i feriekolonien, samt 2 spisestuer til henholdsvis ca. 20 og ca. 14 personer Børnenes kontor,, Mariendal Strand Børnenes Kontor s kursus- & ferieejendom Mågevænget 2, 8330 Beder. Børnenes Kontor i Århus er en selvejende humanitær organisation stiftet i 1944 under 2. verdenskrig af en kreds af Århusborgere, som ville hjælpe børn bosiddende i Århus. Dette er senere ændret til at omfatte børn i hele Danmark samt handicappede børn i udlandet. Ejendommen er beliggende på en stor naturgrund tæt ved skov og strand, 16 km syd for Århus. Bygningerne er indrettet til at danne rammen om børnehavelejre, lejrskoler, kurser og private selskaber Mårslet Skovbørnehus og Naturbørnehaven Langenæsstien Mårslet skovbørnehus og Naturbørnehaven har et dagtilbud for op mod 90 børnehavebørn og ca. 15 pædagoger eller pædagog medhjælpere i institutionens lokaler på Mågevænget 24. Dagtilbuddet er åbent hele året Mariendalgården Mariendalgården er ejet af Aarhus Kommune og anvendes dels som et bofællesskab for 5 multihandicappede personer og dels som kursuscenter i forbindelse med dagtilbud for klientel tilknyttet Aarhus kommunes socialcenter syd. I forbindelse med aktiviteterne på Mariendalgården er der ansat mellem 30 og 40 personer, hvortil kommer kursister og gæster i varierende omfang. side 6

7 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 3.3 Undersøgelse på strand trand- og engarealer Der er gennemført en simpel mobildæknings test fra 4 positioner på vore strand- og engarealer, se bilag 2. Testen er udført 13 gange på disse positioner over et antal dage, med et mobilopkald til et fastnet nummer fra hver position. I alt er der således foretaget 52 opkald og resultaterne er opgjort i tabellen herunder Testresultat fra strand- og engarealer Antal målinger 29 God dækning 15 Enkelte udfald under en samtale 8 Flere udfald under en samtale 0 Ingen dækning Testresultaterne fra strand- og engarealerne viser en påfaldende god mobildækning, både i forhold til det bagved liggende sommerhusområde, som i forhold til den mobildækning, der har været på stranden sidste sommer. Årsagen hertil kan være det vilde hegn langs Ørnevænget, som lige nu er strippet for blade og vandindhold. 3.4 Nødsituationer Mobiltelefoni er pr. definition ikke en teknologi der garanterer driftsforhold hvor adgang til hjælp i forbindelse med ulykker eller sygdom altid vil være til stede. Uanset dette, har det vist sig, at driftssikkerheden på mobilnettet er så høj, at dette i praksis ikke er et problem. Campister, gæster, beboere og institutioner i nærområdet, herunder de tilstødende strand- og engområder har i mange tilfælde kun mobilnettet at støtte sig til i en nødsituation, hvor der kan nævnes talrige eksempler på at dette er sket. På stranden ved badebroen er der opsat en SOS nødhjælpsstander, nr. F 462, som indgår i det almindelige offentlige nødberedskab, ligesom der forventes opsat en hjertestarter ved skovbørnehaverne. Skovbørnehaverne benytter ud over lokaliteterne på Mågevænget i stort omfang de tilstødende strand- og engarealer. side 7

8 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.0 Signal sigtelinjer Det er kendt at mobilsignalstyrken et givent sted, afhænger af afstand men og i ligeså høj grad er denne også afhængig af det medie hvorigennem signalerne transmitteres. Signalstyrken dæmpes langt mindre i luft end i bygninger, bakker og andre lignende forhindringer. Derfor tilstræbes signalerne kun udbredt igennem luft mellem sender og modtager. Herved kan der tegnes en ret linje der udgår fra antennen på mobilsendemasten til modtageren, i dette tilfælde en mobiltelefon, således at denne rette linje lige nøjagtigt rører ved det eller de højeste punkter i terrænet. Den linje der fremkommer på denne måde kaldes signal sigtelinjen fri af terræn. 4.1 Signal barrierer Mariendal havbakker ligger på en østvendt skråning ud til Aarhus Bugt i øst og området afsluttes mod vest af Ørnevænget. Det meste af Ørnevænget ligger helt overvejende på en landskabelig højderyg af betydelig højde og lige vest for Ørnevænget er der oven på denne højderyg et levende hegn der øger barrierehøjden betydeligt. På den østvendte side af Ørnevænget er der sommerhuse, som har byggelinjer, der er højere end denne landskabelige højderyg. Kombinationen af disse forhold bevirker, at der opstår en betydelig signal barriere, hvorved mobiltelefon signalerne i vores nærområde dæmpes kraftigt. På de efterfølgende sider er der vist 2 illustrationer der angiver de aktuelle forhold for vores nærområde. Den første illustration viser en mobilsendemast i Ajstrup By med antenner 17 m over terræn. Fra antennemasten i Ajstrup udgår der en grå signalsigtelinje, der lige nøjagtigt ligger oven på den naturlige barriere ved Ørnevænget. Medtages forhindringer fra bygninger langs Ørnevænget og det levende hegn i et tillæg på 5 m, hæves signal sigtelinjen tilsvarende med 5 m og derved fremkommer den grønne signalsigte linje. Det fremgår tydeligt af illustrationen, at mobilsignalerne skal passere en voldsom barriere inden disse når vores nærområde, hvorfor man må forvente et meget dårligt eller slet intet mobilsignal. Endelig viser illustrationen, at problemet med manglende mobilsignal styrke ikke løses ved en eventuel fjernelse af det levende hegn vest for Ørnevænget. På den anden illustration er der vist signalsigte linjer, efter der er opsat en 10 m høj mobiltelefon sendemast med forstærkere og antenner på toppen af barrieren ved Ørnevænget. Det fremgår uden videre, at alle i vores nærområde herved får signalsigte linjer der er fri af hindringer og samtidigt bliver signalstyrken kraftigere da afstanden mellem sender og modtager bliver langt mindre. side 8

9 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.2 Signal sigtelinjer fri af terræn side 9

10 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Signal sigtelinjer med ny mobilsendemast side 10

11 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Signal dækningskort indendørs God dækning Enkelte udfald Flere udfald Ingen dækning side 11

12 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.5 Signal dækningskort udendørs God dækning Enkelte udfald Flere udfald Ingen dækning side 12

13 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.6 Forslag til placering af mobilsendemast Mobilsendemasten er udset at blive placeret i tilknytning til den eksisterende busvendeplads (rundkørsel) ved Ørnevænget. Selve masten påtænkes rykket et stykke ind på marken vest for Ørnevænget og Børnenes Kontor. Mobilsendemastens placering er angivet ved den røde prik i den røde cirkel på nedenstående kort. side 13

14 Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker 4.7 Signal dæknings områdekort side 14

15 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 1 Spørgeskema side 15

16 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 2 - Strandtest Punkt 1 Eng øst for svalevænget Test koordinater: WGS84, Bredde N, længde E Punkt 2 SOS skilt / badebro Test koordinater: WGS84, Bredde N, længde E Punkt 3 Bænk ved den sydlige del af stranden Test koordinater: WGS84, Bredde N, længde E Punkt 4 Passage til stranden Test koordinater: WGS84, Bredde N, længde E Den primære betingelse for angivelse af mobildækningen går på at gennemføre et alarm opkald og afgive en situationsmelding. Der foretages op til 3 opkald fra en mobiltelefon fra testpunkterne til en fastnet telefon. Kriterie 1, ingen dækning Hvis der ikke kan føres en forståelig samtale på mindst 10 sekunder efter 3 opkald til en fastnet telefon fra et test punkt, registreres ingen dækning. Kriterie 2, flere udfald i en samtale Hvis der i 1 af 3 opkald opnås forbindelse og der i et af opkaldene ikke kan føres en forståelig samtale på mindst 10 sekunder til en fastnet telefon fra et testpunkt, registreres flere udfald i en samtale. Kriterie 3, enkelte udfald i en samtale Hvis der i 1 af 3 opkald opnås forbindelse og der i et af opkaldene ikke kan føres en forståelig samtale på mindst 30 sekunder til en fastnet telefon fra et testpunkt, registreres enkelte udfald i en samtale. Kriterie 4, god dækning Hvis der opnås forbindelse efter 1 opkald og der kan føres en forståelig samtale på mindst 30 sekunder til en fastnet telefon fra et testpunkt, registreres god dækning. side 16

17 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Måling Dato Kl. Målepunkt Resultat God dækning, overskyet God dækning, overskyet God dækning, overskyet God dækning, overskyet God dækning, overskyet og regn God dækning, overskyet og regn God dækning, overskyet og regn Enkelte udfald, overskyet og regn Enkelte udfald, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer Enkelte udfald, letskyet høje skyer Enkelte udfald, letskyet høje skyer Mange udfald, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer Enkelte udfald, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer Enkelte udfald, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, letskyet høje skyer God dækning, oveskyet - let sne God dækning, oveskyet - let sne God dækning, oveskyet - let sne God dækning, oveskyet - let sne God dækning, oveskyet God dækning, oveskyet Enkelte udfald, overskyet Enkelte udfald, overskyet Enkelte udfald, overskyet Enkelte udfald, overskyet Enkelte udfald, overskyet Flere udfald, overskyet God dækning, oveskyet God dækning, oveskyet Flere udfald, overskyet Flere udfald, overskyet Flere udfald, skyfrit Enkelte udfald, skyfrit Enkelte udfald, skyfrit Enkelte udfald, skyfrit Flere udfald, skyfrit Flere udfald, skyfrit Enkelte udfald, skyfrit Flere udfald, skyfrit side 17

18 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 3 Fuldmagt side 18

19 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 4 - Kontakt og referenceliste Bilag 4.1 Grundejerforeningen Mariendal havbakker Flemming L. Toft / formand Mågevænget 21, Mariendal 8330 Beder Mobil Grete Duvå / næstformand Båstrupvej 25, 8660 Skanderborg Telefon Bilag 4.2 Institutionen Mareindalgården, Ørnevænget 69 Kirsten Lyngsø Larsen Socialrådgiver/jobkonsulent Bilag 4.3 Mårslet skovbørneh børnehus Mågevænget 24 Mariendal 8330 Beder Dagtilbudsleder: Birgitte Rasmussen Telefon Bilag 4.4 Naturbørnehaven Langenæsstien Mågevænget 24 Mariendal 8330 Beder Telefon Ruth Theilmann Dagtilbudsleder LANGENÆSSTIEN dagtilbud Langenæsstien 6a 8000 Aarhus c Telefon Peter Lilhauge Pædagogisk leder Mobil side 19

20 Forbedring af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Bilag 4.5 Børnenes Kontor Jørgen Brixen Mågevænget Beder Telefon Bilag 5.5 Ajstrup Camping Ajstrup Strandvej 81 Telefon Feriekolonien Ajstruplund Kursussekretær Hanne Jørgensen Telefon TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Fuldmægtig Jens Christian Nielsen Direkte side 20

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Resultat af spørgeskemaundersøgelse Teleselskaber - Dækningskort - Mastepositioner Teknologier -hvad forskelle er der? Mobiltelefoner og antenner - undersøgelser for forskellige modeller - generelle råd

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast Side 1/5 TELCON A/S kqj@telcon.dk Nordre Boulevard 93 6800 Varde Dato: 21-08-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-62-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/0402095 Ref.: Tlf.nr. fpb/ar

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-170- 13 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 25.2.2014 Indsigelsesnotat Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Læs mere

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Fra: Erik Mortensen Sendt: 9. juni 2016 16:45 Til: Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Emne: Vedr. sags ID 16/2004 etablering af ny antennemast ved Krebseparken, JS0705B.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej

Læs mere

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Fra: Glenna Nielsen Sendt: 3. oktober 2016 11:47 Til: Lauridsen Dorthe Hjort. DHK; Bagge Peter. PEBA Cc: Peder Hansen Emne: SV: Sagsgangen og nyt udvalgsmøde

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten.

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. 2015 Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. Dige udvalget. Rev.2 Indledning: Dige udvalget er i samarbejde med bestyrelsen for grundejerforeningen blevet enige om, at udsende denne

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Henrik Rosendal. Giv venligst kvitt. for mailens modtagelse. Arne Kusk Kristensen

Henrik Rosendal. Giv venligst kvitt. for mailens modtagelse. Arne Kusk Kristensen Fra: Arne Kusk Kristensen Til: Henrik Rosendal Emne: Svar vedr. J.nr 2010-1859. 201021277. Dato: 21. september 2011 18:24:22 Henrik Rosendal. Vedr. opstilling af Antennemaster. på matrk 1 bb. Gistrup Nøvling

Læs mere

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev.

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev. Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 24/04/2014 Sagsnr.: 13/16702 Dokumentnr.: 74 Sagsbehandler: AJJ Indsigelsesnotat Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70

Læs mere

Kathrine Brix Mørk. Lotte Sloth Pedersen [lotte.sloth@mail.dk] Sendt: 11. januar 2011 14:24 Til: Fra:

Kathrine Brix Mørk. Lotte Sloth Pedersen [lotte.sloth@mail.dk] Sendt: 11. januar 2011 14:24 Til: Fra: Kathrine Brix Mørk Fra: Lotte Sloth Pedersen [lotte.sloth@mail.dk] Sendt: 11. januar 2011 14:24 Til: Raadhus Jammerbugt Emne: Forslag til lokalplan 20-001 1 Kathrine Brix Mørk Fra: Arne Kjeldsen [arkj@vd.dk]

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by På borgermødet den 29. oktober 15 udfyldte deltagerne et spørgeskema. Spørgeskemaet har derudover

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig

Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig Foretræde for Teknisk Udvalg, mandag d. 22. maj 2017: Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig Vi er de kommende ejere af ejendommen beliggende Krathusvej 7, 8240 Risskov,

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 16. maj 2012 kl. 19. Dagsorden

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 16. maj 2012 kl. 19. Dagsorden Referat fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 16. maj 2012 kl. 19 Dagsorden Velkomst 1. Mange sommerhusejere oplever problemer med mobiltelefondækningen. Hvordan kan dækningen forbedres?

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Formandens beretning i Malling Sognegård. V/Generalforsmalingen 1. juni 2015

Formandens beretning i Malling Sognegård. V/Generalforsmalingen 1. juni 2015 Formandens beretning i Malling Sognegård V/Generalforsmalingen 1. juni 2015 I min beretning for 1 år siden indledte jeg med at udtalte, at jeg synes det går godt. Samme konklusion kan jeg ikke komme frem

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning Mobildækning eller ej? Status for mobildækning IDA Tele, 6. november 2014 Finn Petersen Director of international ICT relations Erhvervsstyrelsen Baggrund Det startede i Laugesens have ved Ringkøbing.

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2013 J.nr.: NMK-31-00949 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Mikkel Gundersen Esben Milling

Mikkel Gundersen Esben Milling Mikkel Gundersen Esben Milling Grundregel nr. 1 En GPS kan og må ikke erstatte navigation med kort og kompas! Kurset Basal brug af GPS Hvad er en GPS og hvordan virker systemet Navigation og positionsformater,

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Bjarne Højgaard. Skelagervej Aalborg. Prinsensgade Aalborg. Syddjurs Kommune Att.: Team byggeri Lundbergsvej Ebeltoft

Bjarne Højgaard. Skelagervej Aalborg. Prinsensgade Aalborg. Syddjurs Kommune Att.: Team byggeri Lundbergsvej Ebeltoft Syddjurs Kommune Att.: Team byggeri Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft BYGGE OG LANDZONE ANSØGNING FOR OPSÆTNING AF TELENOR MAST I FORBINDELSE MED ETABLERING AF ANTENNEPOSITION På vegne af Telenor A/S fremsendes

Læs mere

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be Vi forbedrer dækningen - vil du hjælpe? It s good to be It s good to be Vi har brug for din hjælp. 3 er på jagt efter nye placeringer til antenner, og vi håber, at du og den forening, du repræsenterer,

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Formandens beretning. v/generalforsamlingen den 2. juni 2014 i Malling Sognegård. Fritidshusejernes Landsforening FL. Havvindmøller på Mejlflak

Formandens beretning. v/generalforsamlingen den 2. juni 2014 i Malling Sognegård. Fritidshusejernes Landsforening FL. Havvindmøller på Mejlflak Siden generalforsamlingen for et år siden, hvor jeg blev valgt til at være formand for vores forening, har jeg mange gange fået det spørgsmål, når jeg har mødt forskellige medlemmer, enten på en gåtur

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Ejgild Christensen nr. 35. blev valgt til dirigent Flemming Johansen nr. 27. valgt til referent Eigil slog takten an og kunne konstaterede at indkaldelse

Læs mere

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift.

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift. Stiftsudvalg for funktionshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede (SUFO) Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Til interesserede. Den 31. marts 2012. Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand

Til interesserede. Den 31. marts 2012. Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand Til interesserede Den 31. marts 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for sommerhusene ved

Læs mere

Informationsbrev 2016!

Informationsbrev 2016! Informationsbrev 2016! Et turbulent år 2015 i Mariendal er nu overstået Lidt forsinket vil jeg her ved starten af foråret 2016 sende en information til medlemmerne om, hvad vi har oplevet i Grundejerforeningen

Læs mere

Ejer: Skelagervej Aalborg. Prinsensgade Aalborg. Randers Kommune Att.: Teknisk Forvaltning Laksetorvet 8900 Randers C

Ejer: Skelagervej Aalborg. Prinsensgade Aalborg. Randers Kommune Att.: Teknisk Forvaltning Laksetorvet 8900 Randers C Randers Kommune Att.: Teknisk Forvaltning Laksetorvet 8900 Randers C BYGGE &- LANDZONE ANSØGNING FOR OPSÆTNING AF TELENOR MAST I FORBINDELSE MED ETABLERING AF ANTENNEPOSITION Dato 2011-01-12 På vegne af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre

Læs mere

Oversendelse af klager til Transportministeriet

Oversendelse af klager til Transportministeriet Til Transportministeren Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København H trm@trm.dk lb@trm.dk Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Oversendelse af klager

Læs mere

Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard Varde. 7. marts 2017

Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard Varde. 7. marts 2017 Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard 93 6800 Varde 7. marts 2017 Landzonetilladelse til etablering af antennemast med tilhørende udstyr på ejendommen beliggende Ballingvej 94, 7800 Skive

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Søren Lunde har forelagt mig nedenstående med henblik på en vurdering af, om Erik Christiansen er inhabil.

Søren Lunde har forelagt mig nedenstående med henblik på en vurdering af, om Erik Christiansen er inhabil. Fra: Mathiesen Anne Blak Eskjær. ADM Til: Kjær Hans. HANKJ Cc: Lunde Søren. SOLU Emne: VS: Landbrugssag om bl.a. gylletank ved Øster Vedsted Dato: 15. april 2010 13:24:00 Vedhæftede filer: image001.jpg

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus.

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Til Jammerbugt kommune Vedrørende lokalplan 18-001, sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Indsigelse mod del af lokalplanen. Som ejere af matrikelnummer 0117bh, Rødhus Klitvej 202, 9490 Pandrup, vil

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Mobilkortlægning 2012

Mobilkortlægning 2012 Mobilkortlægning 2012 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 17. december 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 5 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Aksel Hansens udstykning. Lumsås. Information fra vejlauget

Aksel Hansens udstykning. Lumsås. Information fra vejlauget Aksel Hansens udstykning Lumsås Information fra vejlauget Vejlauget I vores udstykning har vi ingen grundejerforening, intet ordensreglement og ingen servitutstiftende bestemmelser om beplantning, bebyggelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA

INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA Ajstrup strand for Alle INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA TILGÆNGELIGHEDSPULJEN AARHUS KOMMUNE Indledende ansøgningsskema - Tilgængelighedspuljen Side 1 af 5 INDLEDENDE ANSØGNINGSKEMA TIL TILGÆNGELIGHEDSPULJEN

Læs mere

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø Genopførelse og udvidelse af Stormskadet lade Ny halmlade Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø 27. februar 2014 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg . VIBORG KOMMUNE Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej 2 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: 87761284 naturogvand@viborg.dk

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere