ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNS- REJSE TIL SYDAFRIKA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydafrika i perioden marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNS- REJSE TIL SYDAFRIKA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydafrika i perioden 14. 20. marts 2015"

Transkript

1 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNS- REJSE TIL SYDAFRIKA Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydafrika i perioden marts 2015

2 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade København SV Tlf Adoptionsnævnet udgave Publikationen kan hentes på 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Kapitel 1: Indledning Rejsens formål Fakta om Sydafrika 5 Kapitel 2: Indkaldte sager med børn fra Sydafrika Generelt Konklusion 7 Kapitel 3: Besøg på børnehjem Impilo Place of Safety Hearts of home Nkosis Haven Durban Child and Youth Care Centres Fairhaven Babies Home i Durban Besøg på organisationer, der udfører helbredsundersøgelser af børn Thusanani CHILD WELFARE Durban and District Møder med HIV fokus Perspektivering 20 3

4 KAPITEL 1: INDLEDNING Som led i det tilsyn, som Adoptionsnævnet og Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen fører med de formidlende organisationers virksomhed, foretog nævnet og Ankestyrelsen i fællesskab i perioden marts 2015 en tilsynsrejse til Sydafrika. Siden 2000 har Adoptionsnævnet næsten hvert år foretaget en informations- og tilsynsrejse til et af de lande, som en eller begge adoptionsformidlende organisationer har samarbejdet med. Siden 1. juli 2012 har nævnets tilsyn med de formidlende organisationer været afgrænset til at vedrøre organisationernes behandling af matchningsforslag, samt den del af organisationernes virksomhed, der relaterer sig til børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold. Det øvrige tilsyn med de formidlende organisationer hører under Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen. Fokus for denne rejseberetning er derfor den del af rejsen, der direkte vedrører nævnets tilsyn med børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold. Som en del af den mere generelle vidensindsamling omkring adoptionsområdet, deltog nævnet også i delegationens møder med myndigheder og domstole, men da de primære fokusområder på disse møder ikke var omfattet af nævnets tilsyn, vil afrapportering fra møderne ikke være en del af nævnets rejseberetning. Nævnet har således fundet det mest korrekt, at rejseberetningen holdes indenfor nævnets tilsyn med børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold. På rejsen deltog følgende personer fra Adoptionsnævnet og Ankestyrelsen: Formand for Adoptionsnævnet, landsdommer Thomas Lohse Nævnsmedlem psykolog Lisbeth Liebmann Stedfortrædende nævnsmedlem, pædiater Grete Teilmann Specialkonsulent i Adoptionsnævnets sekretariat/ankestyrelsens Familieretsafdeling, Tania Bach Frydensberg Kontorchef i Ankestyrelsen og næstformand i Adoptionsnævnet, Lene Conrad Specialkonsulent i Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, Karin Rønnow Søndergaard I januar 2015 fusionerede de to formidlende organisationer i Danmark AC Børnehjælp og DanAdopt og blev til en formidlende organisation ved navn Danish International Adoption (DIA). Delegationen var på rejsen ledsaget af DIA. Fra DIA deltog: Direktør Robert Jonason Socialrådgiver Tina Schwendson Socialrådgiver Debby Pedersen 4

5 Under besøget bistod den formidlende organisations samarbejdsparter, Impilo og Abba Adoptions i Sydafrika i forbindelse med afviklingen af programmet for besøget. 1.1 Rejsens formål Formålet med Adoptionsnævnets tilsynsrejser er generelt at føre tilsyn med den del af den formidlende organisations virksomhed i landet, der relaterer sig til børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold, samt at indsamle yderligere viden om lovgivningen og adoptionsprocessen i landet. Adoptionsnævnet har tidligere i 2005 foretaget en tilsynsrejse til Sydafrika, og rejsen havde udover ovennævnte generelle fokus også fokus på HIV hos børn til international adoption, herunder HIV testning af børn. Nævnets tilsynsrejse havde i år som primært fokuspunkt at indsamle viden om HIV testning af børn. På baggrund af henvendelser fra de 2 tidligere formidlende organisationer har nævnet i en periode drøftet en eventuel ændring af de gældende henstillinger fra henholdsvis 2004 og 2006 om HIV tests hos børn i forslag til adoption. Sydafrika er det land i verden, hvor den største andel af befolkningen er smittet med HIV. I 2007 iværksatte regeringen en strategi for bekæmpelsen af AIDS/HIV i landet, hvilket har medvirket til, at antallet af nye smittede faldt med 25 % i perioden Nævnet ønskede at drøfte HIV testning af børn med sydafrikanske HIV eksperter, som har stor erfaring og viden omkring HIV og herunder særligt testning af børn for HIV. Det var i den forbindelse et væsentligt fokuspunkt at opklare, hvad der fra et sydafrikansk perspektiv var nødvendigt og relevant at stille af krav til testning af børn for HIV i forhold til at opnå en grad af sikkerhed for, at resultatet af testningen er retvisende. Det var samtidig af interesse og relevans for nævnet at drøfte denne problematik med eksperter fra et land, der udover at besidde stor viden om HIV og testning for HIV også har egen erfaring med, hvad der er muligt og realistisk at stille af krav i et afgiverland med den begræsning, der som udgangspunkt er i disse landes ressourcer. På den måde ønskede nævnet at forsøge at få et indblik i, hvilke krav til testning, der er mindst ressourcekrævende, samtidig med at det opfylder en grad af sikkerhed for testningens resultat. 1.2 Fakta om Sydafrika Sydafrika har en befolkning på ca. 48 mio. (opgjort i juli 2014). Statsoverhoved og regeringsleder har siden maj 2009 været præsident Jacob Zuma, og han blev i maj 2014 genvalgt for en ny femårsperiode. 5

6 Sydafrika har siden valget i 1994 og vedtagelsen af landets forfatning i 1996 gjort betydelige politiske og økonomiske fremskridt. Det 4. demokratiske valg blev afholdt i april 2009 og blev af internationale valgobservatører erklæret for frit og retfærdigt. Sydafrikas økonomi er traditionelt set baseret på landets mange naturressourcer og har siden 1999 oplevet en stabil vækst. Sydafrika er samtidig et af de lande, hvor den økonomiske ulighed er størst. Omkring 13 % af befolkningen har en levestandard, der svarer til den vesteuropæiske befolkning, mens knap 35 % af befolkningen lever på et fattigdomsniveau, der svarer overens med standarden i mange andre udviklingslande i Afrika. 10 % af befolkningen råder over 55 % befolkningens samlede indkomst, mens 23 % lever under fattigdomsgrænsen. Landets samlede økonomi svarer i størrelse til den danske, men råder samtidig over en befolkning, der i omfang er næsten 9 gange større end i Danmark. Arbejdsløshedsprocenten er trods den stabile økonomiske vækst høj og ligger på omkring 25 %. Sydafrika er det land i verden, hvor den største andel af befolkningen er smittet med HIV. Omkring 5,25 mio. mennesker bærer smitten, hvilket svarer til ca. 10 % af den samlede befolkning og omkring 18 % af befolkningen i aldersgruppen år. KAPITEL 2: INDKALDTE SAGER MED BØRN FRA SYDAFRIKA Som led i Adoptionsnævnet forberedelse til tilsynsrejsen bad Adoptionsnævnet i juni 2014 AC Børnehjælp og DanAdopt om at indsende alle sager, der vedrørte børn hjemtaget fra Sydafrika i perioden 1. juli juli Nævnet modtog herefter i alt 27 sager, hvoraf to sager omfattede søskende og tvillinger. DanAdopt formidlede seks børn, mens AC Børnehjælp formidlede 23 børn. Nævnet foreslog herefter Familieretsafdelingen, at Familieretsafdelingen parallelt med nævnets tilsynsgennemgang gennemgik de indkaldte sager for så vidt angår den del af sagerne, der ikke vedrører nævnets tilsynsområde, sådan at der blev opnået et mere fuldstændigt tilsyn af anvisningen fra Sydafrika i den nævnte periode. 2.1 Generelt I alt 14 piger og 15 drenge blev adopteret fra Sydafrika til Danmark i perioden 1. juli juli I alt 12 børn blev vurderet uden for en almen godkendelse, overvejende på grund af alder og HIV-smitte. Børnene var i gennemsnit knap 7 måneder gamle ved ankomsten til det sydafrikanske børnehjem. De yngste børn var under en måned og det ældste barn var 4 år og 1 måned gammel. 6

7 Efter matchningen går der oftest meget kort tid, før ansøgerne rejser til Sydafrika for at hjemtage barnet. I gennemsnit går der 50 dage fra ansøgerne accepterer matchningsforslaget til adoptivfamilien ankommer til Danmark. Ansøgerne får barnet overdraget ca. 14 dage før det afsluttende retsmøde. Børnenes alder ved matchning og hjemtagelse var i gennemsnit 2 år. Det yngste barn var 7-9 måneder, mens det ældste barn var omkring 7 år gammelt. Hvilken godkendelsesramme blev barnet vurderet inden for? AC Børnehjælp DanAdopt Antal børn Almen (59 %) Udvidet (41 %) I alt Årsager til, at barnet blev vurderet uden for en almen godkendelse Antal børn 1 Alder 6 Søskende/tvillinger 3 HIV-positiv 5 Manglende PCR test 1 Lav fødselsvægt og lav vækst 1 Børnenes alder ved anbringelse, matchning og hjemtagelse (måneder) MINDSTE ALDER MAKSIMUM ALDER GENNEMSNITLIG ALDER ANTAL BØRN Ankomst børnehjemmet i 0,00 47,00 7, Sydafrika Ved matchningen 7,00 81,00 23,10 29 Ved ankomst til Danmark 9,00 84,00 24, Konklusion Nævnet fandt, at oplysningsgrundlaget i sagerne med enkelte undtagelser generelt var fint, herunder var der gode udviklingsbeskrivelser af børnene, hvilket nævnet fandt meget positivt med hensyn til at skabe bedst mulige betingelser for de kommende adoptionsforløb. I forhold til testning af børnene for HIV var der imidlertid 10 sager, hvor børnene ikke var testet i overensstemmelse med nævnets henstilling vedrørende HIV testning af børn i forslag til adoption fra Sydafrika. 1 Da nogle børn blev vurderet uden for en almen godkendelse af flere årsager, overstiger antallet de 12 børn, der blev vurderet uden for en almen godkendelse. 2 I 2 af sagerne, herunder 1 sag, der vedrører tvillinger, forelå der ikke oplysninger om børnenes ankomst til børnehjemmet i Sydafrika. 7

8 KAPITEL 3: BESØG PÅ BØRNEHJEM Delegationen besøgte på tilsynsrejsen flere børnehjem/familiehuse i Johannesburg og i Durban. Gennemgående for de besøgte børnehjem var et efter omstændighederne højt fagligt pædagogisk niveau vedrørende omsorgen for hvert enkelt barn. Alle steder var der flere professionelle tilknyttede barnet. Der var således plejere, som fulgte børnene i hverdagen, socialrådgivere, som behandlede den sociale sag og pædiatere, fysioterapeuter og psykologer. Alle børnehjem var indhegnede med automatiske porte, ståltrådshegn og kameraovervågning. Nogle havde vagter ved porten. Alle steder blev der formuleret visioner og holdninger omkring arbejdet med hvert enkelt barn, bl.a. at sikre plejere redskaber i deres samspil med barnet. Alle steder var der omsorg i form af at sikre barnet en hjemlig hverdag, med så mange almindelige rutiner og strukturer, som en familiehverdag rummer. Et gennemgående slogan var skrevet ind på alle børnehjem Giving childhood back to the children. Mor fik aldrig sagt farvel. Sådanne sætninger fra børn har gjort indtryk og ført til tanker om at sikre barnet tid til at tage afsked. Oftest har dette ikke været muligt i forhold til moren, men personalet kan sikre barnet afsked med hjemmet, plejerne og stedet, hvor det har tilbragt tid før adoptionen. Der blev derfor talt om skånsomme processer, når barnet skulle overleveres til sin nye familie. De fleste børnehjem lavede små bøger om den tid, barnet havde tilbragt på hjemmet. Dette for at sikre barnets historie og barnets kulturelle baggrund, således der er et historisk og kulturelt link tilbage. Det er helt små ting, som kan beskrives. Eksempelvis hvis barnet er hittebarn, tages der billeder af det tøj, barnet havde på ved ankomsten, små kendetegn som et lille armbånd, en bamse eller lign. Det beskrives, hvordan barnet er plejet med cremer, så detaljeret som muligt, yderligere blev der talt om hårpleje af afrohår, som for vesterlændinge er ukendt. Der blev talt om, at jo mere forberedt barnet er på adoption, jo mere kan det acceptere at skulle af sted. I den forbindelse efterspørger personalet billeder evt. små film af kommende adoptivforældre samt billeder af hjemmet og evt. skype kontakt inden mødet med adoptivforældrene. Der efterlyses flere billeder, end der aktuelt fremsendes fra Danmark. 8

9 3.1. Impilo Place of Safety Organisatoriske rammer Der er plads til i alt 10 børn i alderen 0-2 a r. Der var dog ved besøget indskrevet 14 børn. Impilo Place of Safety er en del af Impilo og ledes af organisationens ledere, Sue Kravitz og Sheri Shenker. Børnehjemmet var oprindelig indrettet til 6 børn, men blev udvidet til at kunne huse i alt 10 børn. Økonomisk drives hjemmet af Impilo, og der er beskedent statstilskud pr. indskrevet barn svarende til ca. 10 % af udgifterne. En del af de medicinske udgifter til børnene dækkes dog af statens generelle tilskud til børn under 6 år. Fysiske rammer Impilo Place of Safety holder til i et tidligere enfamilieshus beliggende i et roligt middelklassekvarter. Huset er omgivet af en have. Der er en lukket port ind til huset. I huset er der et legerum, puslerum, to soverum til hhv. de mindre børn, og et lidt mindre rum med tremmesenge til de lidt større børn. Desuden er der et opholdsrum til personalet, køkken, bad og gangareal. Alle rummene er malet i lyse farver. Indretningen er hyggelig og hensigtsmæssig. Der er overalt rent og pænt. Personalet Der er ansat i alt ca. 6 medarbejdere på fuld tid til at tage sig af børnene. Der arbejdes i 12 timers vagter. Herudover er der en del frivillige, der kommer om dagen og hjælper med at made og bade børnene. Man tilstræber, at børnene overvejende passes af personale med samme etnicitet, og personalet besta r derfor overvejende 9

10 af sorte afrikanere. Personalet har ikke en professionel uddannelse som barneplejerske el. lignende. Børnene De fleste børn er nyfødte eller spæde, na r de bringes til hjemmet. De fleste kommer direkte fra et af de lokale hospitaler efter at være blevet født der eller bragt der umiddelbart efter fødslen. Enkelte børn bringes til hjemmet af politiet efter at være blevet fundet efterladt pa et offentligt sted eller efter at være blevet fjernet fra forældrene, fordi disse vurderes ikke at kunne tage sig af barnet. Børn med meget lav fødselsvægt bliver typisk anbragt på et andet børnehjem (The Love of Christ), der bl.a. råder over kuvøser. Pasning Da der er forholdsvis lidt personale til at tage sig af børnene, er det nødvendigt, at børnene passes efter et skema. Dvs. at børnene bades, mades, skiftes, sover osv. til bestemte tider. Er der et barn, der er sygt eller særligt uroligt, har personalet mulighed for at tilkalde ekstra hjælp fra Impilo. Helbredsforhold Alle børnene bliver helbredsundersøgt ved ankomsten til børnehjemmet og i forbindelse med, at barnet gøres klar til adoption. Undersøgelserne foretages af den klinik, som Impilo samarbejder med, Thusanani. Desuden undersøges børnene efter behov. Ved akut opstået sygdom har personalet mulighed for at henvende sig til et nærliggende privathospital, hvor en læge vil foretage en umiddelbar vurdering af barnet og afgøre, om der er behov for yderligere akut behandling, eller om hjemmet selv kan varetage barnet forsvarligt. Hvis der er behov for yderligere behandling, er det nødvendigt at bringe barnet til et offentligt hospital. Vurdering Impilo Place of Safety er et mindre hjem for spæd- og småbørn, hvor de fysiske rammer fremtræder som gode. Der tilstræbes størst mulig kontinuitet, idet børnene passes af et relativt lille antal personer. Efter omstændighederne virkede børnene trygge og velstimulerede. Der var stor opmærksomhed fra personalet i form af at give personlig og individualiseret omsorg, nærvær og sikre god kontakt med barnet. Børnene virkede både fysisk og mentalt sunde. Børnene var relevant reserverede overfor fremmede. 3.2 Hearts of home Organisatoriske rammer Hearts of Home er en organisation, der har eksisteret siden De har et børnehjem med plads til ca. 24 børn i alderen nyfødt til 16 år. Lori er den daglige leder, som kommer hver dag, og dertil er der 7 børnepassere tilknyttet, som arbejder på dag og natskift. Direktøren Deborah kommer 4 gange om ugen. 10

11 Hjemmet ligger i et middelklassekvarter indhegnet med låge, pigtråd og kameraovervågning. Huset var i fin stand. Der var tilknyttet en stor have med legeredskaber, trampolin, swimmingpool og nyttehave. Hjemmet går op i at give børnene en sund ernæring. Børnene går i privatskoler og børnehaver. Da vi ankom til hjemmet blev 6-8 små børn afleveret efter børnehave af frivillige, som står for transport til og fra hjemmet. Her er skabt en hjemlig og hyggelig stemning for hvert enkelt barn. Børnene sov på 4 sengs stuer. Hver med et klædeskab, små reoler med eget legetøj, personlige sengetæpper og accessories. Vurdering Der var på hjemmet en omsorgsfuld og hyggelig stemning. Børnene var rolige og virkede knyttede til deres plejere. Børnene var relevant reserverede overfor besøgende og virkede tilfredse med den kontakt de modtog fra plejerne. 3.3 Nkosis Haven Nkosi Haven er opkaldt efter grundlæggerens adoptivsøn Nkosi Johnson, som blev født med HIV og døde i en alder af 12 år i Hi, my name is Nkosi Johnson, I am 11 years old and I have full-blown Aids. I was born HIV-positive. Dette udtalte han på landsdækkende TV. På tidspunktet for sin død var han den længst overlevende med HIV i landet. Han kæmpede sammen med sin mor for retten til behandling, og som resultat af hans kontakt med medierne omkring sin sygdom startede det landsdækkende HIV/AIDS program i landet. Organisatoriske rammer Nkosi Haven huser og giver støtte til HIV positive mødre. Nkosi s Haven er en NGO organisation fra Stedet giver et holistisk tilbud til HIV/AIDS smittede mødre og deres børn. Gail Johnson er leder. Stedet er ikke organiseret som børnehjem, men som en selvstændig/privat behandlinginstitution. Stedets primære formål er at integrere familierne tilbage til samfundet, samt at hælpe mødre til at kunne tage vare på deres børn under vanskelige livsomstændigheder. Yderligere er det et formål at lære børn og familier om deres kulturelle baggrund, sprog og sikre kontakt til det familiære netværk. Der etableres i enhver sag individuelle vurderinger og udviklingsplaner. Stedet har ikke et egentligt børnehjem, men opgiver en mor sit barn, tager stedet sig af barnet og forsøger i sidste ende at iværksætte adoption. Fysiske rammer Stedet har gennem årene udviklet sig og er blevet større. Det ligger i et stille område i udkanten af Johannesburg med udsigt til landbrug. Der er god udenomsplads og flere huse. Et meget stort fælleshus med storkøkken, stort aktivitetsrum. Alt er ny- 11

12 deligt passet og forsøgt gjort hyggeligt ud fra de givne rammer. Øverst i området er hus til socialrådgiver, psykolog og behandling. Der er yderligere på området et bageri, et bibliotek og en børnehave. Der er huse, hvor der kun bor teenagere. Til hvert af disse huse er tilknyttet en plejer, som har sin seng i huset og derfor sover med pigerne. På stedet bor aktuelt 114 børn og 22 mødre. Børnene går på gode private skoler og nogle børn er i gang med uddannelsesforløb. 12

13 Behandlingsmæssig indsats Der stilles individuelle krav til hver enkelt beboer. Hvis de formidlede krav ikke overholdes, kan man ikke bo på stedet. Fx kommer en mor ind gravid, men aborterer undervejs kan hun ikke længere bo på stedet. Ved en adoption tales der om at forberede barnet for at sikre barnets accept, især for de større børn. I mor/barn relationen forsøger man at lære mødre at være mødre. I den forbindelse tales der om vigtigheden af tilknytning, herunder øjenkontakt. Helt overordnet er der fokus på, hvad som er i barnets interesse. Personalet Der er ansat 11 plejere, en psykolog, en socialrådgiver, to ansatte tager sig af legeterapi, 7 frivillige. Der er derudover kontakt til et lægehus tæt på stedet. Her varetages medicinering for HIV. Vurdering Det er et stort sted, med mange forskellige indsatser. Der mærkes et stort engagement. Rammerne er gode og pladsen stor. De ansatte virker optagede af deres individuelle opgaver. 3.4 Durban Child and Youth Care Centres Organisatoriske rammer Dette er et stort børnehjem med plads til 60 børn. Disse er organiserede i grupper for babyer, småbørn, førskolebørn og børn med særlige behov. 13

14 Alle børn på stedet er anbragt via retten som forladte eller frivilligt anbragt. Børnene er i varierende grad omsorgssvigtede, forladte, fysisk og emotionelt mishandlede og seksuelt misbrugte. De fleste børn forsøges genforenet med deres familier. Få børn bliver bortadopterede. Nogle børn vokser op på hjemmet. Fysiske rammer Børnene er fordelt i stuer med plads til 15 børn. På stuerne står der senge på række. Der er meget udenomsplads med meget legetøj, køreredskaber m.m. De fysiske rammer er gode. Personalet De voksne er venlige og rare og engagerede i deres arbejde. Der er plejere som sover sammen med børnene. Alle børn tilses af læge eksternt i Child Welfare Durban District. Lægen følger barnet til blodprøve. Vurdering Child District Welfare er det største i landet, hvorunder også børnehjemmet er organiseret. Børnehjemmet virker ikke så personligt, som de mindre hjem, vi besøgte. Især de store sovesale med plads til 15 børn virker ikke så personlige. Der hersker dog på stedet en kærlig og yderste professionel indgang til arbejdet med børnene og med stort socialt engagement. For hvert barn som har forladt stedet er der opsat et skilt, med tidspunkt for ankomst og afrejse. Dertil står der med dig havde vi en speciel tid og specielle øjeblikke. 3.5 Fairhaven Babies Home i Durban I Durban området er der flere Community Homes, hvor børn bor under familielignende forhold i mindre enheder med plads til op til 6 børn. Fairhaven er et mindre hjem, et Community Home med plads til 6 børn, som bor under familielignende forhold. Børnene var i lederen, Lindas varetægt, men der var også få ansatte. Børnene var fordelt på to soverum med helt nyfødte børn i samme rum. Der var en hyggelig stue, legerum og en have med legeredskaber. Linda udtrykte stort engagement i børnenes trivsel og udvikling. Hjemmet bar præg af varme og omsorg for alle børn. Børnene var noget ukritiske i deres kontakt til besøgende og udviste højt aktivitetsniveau. I tilknytning til første hus var et nyetableret nabohus, som var modtagehjem for op til 6 børn, fra nationale adoptioner, der var mislykkedes.. 14

15 4. BESØG PÅ ORGANISATIONER, DER UDFØ- RER HELBREDSUNDERSØGELSER AF BØRN 4.1 Thusanani I Johannesburg besøgte delegationen non-profit organisation Thusanani, der betjener 45 børnehjem med lægelig og ergoterapeutisk støtte. Vi mødte Caroline Rose, som er leder af centret. Der er ni ansatte, heraf tre ergoterapeuter, en talepædagog, en psykolog samt en fast tilknyttet pædiater, Dr. Janet Lumb. Thusanani er beliggende i Childrens Memorial Institute, som er en fredet bygning, der tidligere har huset det første børnehospital i Sydafrika. Bygningen og lokalerne bærer præg af slid. I forbindelse med det senere møde med professor Dr. Coovadia på Rahima Moosa Mother and Child Hospital mødte delegationen pædiateren Janet Lumb, der er tilknyttet Thusanani. Dr. Janet Lumb er specialiseret i vurdering og forberedelse af rapporter, der videregives til Childrens Court, herunder børn med komplekse medicinske tilstande og forsinket udvikling. Lægeklinikken er indrettet i et rum med de nødvendige remedier, herunder elektronisk vægt, målebånd, samt udstyr til blodprøvetagning. Pædiateren foretager objektiv undersøgelse, herunder grov neurologisk vurdering af barnet og gennemgang af sygehistorien. Blodprøver tages af Dr. Janet Lumb og sendes til lokalt laboratorium. Hvis pædiateren skønner, at der er behov for yderligere vurdering af, om barnets udvikling er alderssvarende, henviser hun til Thusananis ergoterapeuter. Ergoterapeuterne vurderer barnet og udfærdiger en rapport (Occupantional Therapy Report), som beskriver barnets motoriske, kognitive, sproglige og sociale udvikling. Børn, hvor man ikke finder en normal udvikling, tilbydes ergoterapi i Thusananis lokaler. Lokalet er stort og indrettet med legeredskaber, ramper og andre remedier til brug for den ergoterapeutiske vurdering. 15

16 Tidligere har Thusananis ergoterapeuter haft udgående funktion, og har arbejdet med børnene i deres lokale miljø. Dette er nu ændret, så barnet ledsages til Thusanani af en plejer (caregiver), og man håber på denne måde at sikre, at plejerne får tid til at fokusere på det enkelte barn og tage ejerskab for at fortsætte træning og øvelser hjemme på børnehjemmene. Nogle børnehjem fortalte, at lang transporttid til Thusanani kan være en barriere for at bruge tilbuddet om ergoterapi. 16

17 4.2. CHILD WELFARE Durban and District Delegationen besøgte non-profit organisationen Child Welfare Durban and District, der blandt andet driver adskillige børnehjem i Durban. I den anledning besøgte vi også klinikken, hvor børn, der er tilknyttet børnehjemmet, får foretaget lægeundersøgelse. Undersøgelserne fandt sted i et børnevenligt indrettet lokale med de fornødne faciliteter til børneundersøgelse og blodprøvetagning. Vi havde ikke lejlighed til at tale med det medicinske personale ved besøget. 17

18 5. MØDER MED HIV FOKUS Det fremgår af nævnets henstilling fra 2006 vedrørende undersøgelse af HIV status hos børn fra Sydafrika, at der forud for adoptionen skal foretages to PCR-tests for HIV, hvoraf den ene test skal foretages, efter barnet er 12 uger gammelt. I den mellemliggende periode har der været en betydelig udvikling i diagnostikken af HIV, ligesom der er høstet mange års klinisk erfaring. Nævne mødte to eksperter indenfor området. På Rahima Moosa Mother and Child Hospital mødte vi professor Dr. Coovadia, der er leder af børneafdelingen og endvidere leder af forskningsenheden Empilweni Services and Research Unit. På Chris Hani Baragwaneth Hospital mødte vi Dr. Violare, fra Perinatal HIV Research Unit. Chris Hani omtales som verdens største hospital, og er ligesom Rahima Moosa Hospital et offentligt provinshospital, som finansieres af Gauteng provinsens sundhedsmyndigheder. Begge hospitaler hører under University of the Witwatersrand, Johannesburg. Begge specialister har arbejdet med diagnostik og behandling af HIV hos mødre og børn, og udført internationalt anerkendt forskning indenfor området. Nævnet ønskede at høre de to eksperters vurdering af, hvilken undersøgelsesstrategi, der sikrer de nødvendige og tilstrækkelige informationer om barnets HIVstatus. 18

19 Forebyggelse af HIV-smitte af børn HIV-smitter via blod og sekreter. Ufødte og nyfødte børn kan smittes gennem deres mor, i graviditeten, under fødslen og ved amning, men også vold og overgreb kan være smittekilder. Den spontane smitterate fra en HIV-positiv mor til hendes barn ligger omkring 20% (15-45% afhængig af hvilken population man undersøger). I de seneste 15 år har man i Sydafrika arbejdet intensivt på at nedsætte HIV-smitte fra mødre til børn, gennem såkaldte Prevention of Mother To Child Programmes (PMTCP). Takket være disse programmer har der været et dramatisk fald i andelen af børn, der smittes via deres mor, og den seneste rapport fra 2012 viser, at ca. 3% smittes. Dette fald skyldes primært behandling af mødre med Anti Retroviral Terapi (ART), samt behandling af børn med HIV-forebyggende medicin efter fødslen. Indtil 2010 anbefalede sundhedsmyndighederne i Sydafrika, at HIV-positive kvinder ikke skulle amme deres børn, for derved at forebygge smitte gennem amning. Imidlertid har det vist sig, at der var betydelige negative effekter af denne anbefaling, idet ernæring med modermælkserstatning gav flere tilfælde af under- og fejlernæring og infektionssygdomme. Man har derfor siden 2010 anbefalet amning, uanset HIV-status hos moderen, og tilbudt mødrene gratis ART-behandling. Når moderen behandles med ART reduceres smitterisikoen markant. Diagnostik og behandling af HIV I Sydafrika er det er gratis at blive undersøgt for HIV, og medicinsk behandling med ART er ligeledes gratis via det offentlige sundhedsvæsen. Det blev flere gange fremhævet, at det offentlige sundhedssystems ressourcer er begrænsede, og at f.eks afhentning af gratis medicin kunne være en barriere for vellykket ART-behandling, fx pga transportomkostningerne. Der er et udbygget privat sundhedssystem, som kræver privat sundhedsforsikring. HIV-testning af nyfødte Det er en udfordring at stille eller at udelukke - diagnosen HIV hos børn under 18 måneder. Det skyldes blandt andet, at der passivt overføres antistoffer fra moderen til barnet, og at man ikke kan måle det immunologiske respons hos barnet i perioden lige efter, det er smittet med HIV. Med andre ord er der både risiko for falsk positive og falsk negative tests. Ved møderne med de to pædiatriske HIV-eksperter blev der gjort rede for forskellige scenarier, som tog udgangspunkt i barnets alder, om barnets mors HIV-status var kendt, og hvornår barnet sidst kunne være udsat for smitte. De vigtigste elementer er i de fleste situationer, at der tages en HIV antistof test, når barnet bliver født, eller så snart barnet overgives i myndighedernes varetægt. HIV-antistof-test kan laves med to metoder, enten på et laboratorium eller som såkaldt rapid-test. Rapid-tests kan foretages fx på lægeklinikker og børnehjem og svar fås indenfor en time. Prisen er lav, ca. 10 Rand (6 kr). Der er ifølge Dr. Coovadia forskel på, hvor sikre rapid-testene er, afhængig af producent. Antistoftesten kan også laves på et laboratorium, hvorved sikkerheden for test-resultatet bliver mere ensartet. Antistoftesten kan med stor (men ikke fuldstændig) sikkerhed vise, om 19

20 barnet har været eksponeret for HIV gennem sin mor. En positiv test kan betyde, at der er overført antistoffer fra mor til barn, og at barnet muligvis men ikke nødvendigvis - er smittet. En negativ test tyder med størst sandsynlighed på, at barnet ikke har været eksponeret for HIV (mor er HIV negativ). Men hvis moren er smittet lige omkring fødselstidspunktet, har hun endnu ikke nået at danne antistoffer, men kan godt have smittet barnet. Derfor udelukker en negativ AB-test ikke HIVeksponering/smitte. Begge de sydafrikanske eksperter anbefalede derfor, at der følges op med en HIV- DNA PCR test 6 uger efter den seneste potentielle udsættelse for HIV. Børn, der er forladt eller overgivet til myndighederne, kan i princippet være udsat for smitte frem til den dag, de er kommet i myndighedernes varetægt. Der foreligger et nationalt HIV-program i Sydafrika, ligesom der findes guidelines for screening af kroniske og smitsomme sygdomme i forbindelse med nationale adoptioner i Sydafrika. Begge eksperter anbefalede, at der som minimum blev foretaget en antistoftest (ELISA) ved fødselstidspunktet, eller på det tidspunkt hvor barnet kom i myndighedernes varetægt, og at der foretages en PCR HIV DNA test 6 uger senere. 6. PERSPEKTIVERING Rejsen til Sydafrika var meget udbytterig for Adoptionsnævnet. Den indsamlede viden om HIV testning af børn var af høj faglig kvalitet og er yderst relevant for nævnets videre arbejde med udarbejdelse af en opdateret henstilling på området. Besøgene på børnehjem og andre opholdsinstitutioner i afgiverlandene giver altid et for nævnets arbejde vigtigt og relevant indblik i de forhold, børnene lever under og ikke mindst i de forhold, hvor vi som nævn indirekte agerer, eksempelvis når nævnet udarbejder henstillinger vedrørende de helbredsmæssige oplysninger på børnene samt vurderer børnenes status og udvikling på baggrund af alle de foreliggende baggrundsoplysninger. Mødet med myndigheder og domstole var i relation til nævnets nugældende tilsynsansvar som tidligere nævnt ikke et primært fokus med rejsen, men det giver et aktuelt og væsentligt indblik i adoptionssystemet i afgiverlandet her Sydafrika, der er betydningsfuldt for nævnets generelle arbejde. Samtidig giver det afgiverlandets myndigheder og domstole mulighed for at stifte bekendtskab med og eventuelt stille spørgsmål til det nævn, der er øverste instans i Danmark på området for godkendelse af de adoptivforældre, der skal adoptere afgiverlandets børn. 20

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Sydafrika

Adoptionsnævnets rejse til Sydafrika Adoptionsnævnets rejse til Sydafrika Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Sydafrika i perioden 2.-10. september 2005 2 Indhold: Formålet med rejsen... 3 Deltagere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopts informationsog rådgivningstilbud DanAdopt Danish Society for International Child Care Informationsmøder Vi holder informationsmøder regelmæssigt både på Sjælland og i Jylland. Hvis du ønsker

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Adoptionsnævnets årsberetning 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2014-2016 1 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Aflastningstilbuddet Fristedet er et akut- og specialaflastningstilbud for børn og unge i alderen 6 18 år,

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Analyse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade København SV Tlf

Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade København SV Tlf ÅRSBERETNING 2015 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes via dette link: https://ast.dk/naevn/adoptionsnaevnet

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Kilde: Kristeligt Dagblad den 13.juli 2017 Web: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/byg-en-boernebro-af-sammenhaeng-og-forudsigelighed

Kilde: Kristeligt Dagblad den 13.juli 2017 Web: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/byg-en-boernebro-af-sammenhaeng-og-forudsigelighed Det er vigtigt at beskytte udsatte børn, der skal flyttes fra én livsverden til en anden. Alt for ofte går det så stærkt, at barnet ikke kan nå at forberede sig. Men midt i krisen skal barnet have en oplevelse

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care PAS - Post Adoption Service DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 20-03-2014 DanAdopts PAS-tilbud Post Adoption Service (PAS) er et rådgivningstilbud til adoptivfamilier, børn,

Læs mere

Det adopterede barn. i dagtilbud i Silkeborg Kommune

Det adopterede barn. i dagtilbud i Silkeborg Kommune Det adopterede barn i dagtilbud i Silkeborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Det adopterede barns historie 5 Det adopterede barn i dagtilbud 6 Den første tid i dagtilbud. 11 Opmærksomheder, tegn og handlemuligheder

Læs mere

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 REJSEN TIL KINA Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 14 12 00 Ankestyrelsens Kontaktoplysninger Amaliegade 25

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Adoptionsnævnets årsberetning 2011

ÅRSBERETNING 2011. Adoptionsnævnets årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 Adoptionsnævnets årsberetning 2011 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Pædiatrisk Afdeling Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Forældreinformation www.koldingsygehus.dk Neonatalafdelingen, P3 Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Tlf.nr.: P31 7636

Læs mere

PÆDIATERMØDE 2010. 3. februar 2010, Adoptionsnævnet

PÆDIATERMØDE 2010. 3. februar 2010, Adoptionsnævnet PÆDIATERMØDE 2010 3. februar 2010, Adoptionsnævnet Indhold Indledning 3 Prognosen for HIV smittede børn og en kort praktisk gennemgang af hepatitis diagnostik 4 Spørgsmål og diskussion 5 Det nye ambulatorium

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn d.5.marts 2008 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Per Ludvig Pedersen, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Faglig rejseberetning

Faglig rejseberetning Faglig rejseberetning Individuelt forløb, modul 13 afviklet i Cambodja Af Line Vennize Hansen, ERG512 lvha2@stud.ucl.dk Tidsperiode for opholdet: 16. august 26. september 2015 (6 uger) Praktiksted: National

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Sydafrika rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 13. november 2013 Abba Adoptions i Sydafrika formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

1. Sammenfatning og konklusion

1. Sammenfatning og konklusion Indhold: 1. Sammenfatning og konklusion...1 2. Formål med undersøgelsen...1 3. Basistal...3 4. Selve matchingfasen...4 5. Hjemtagelsen...10 6. Det efterfølgende forløb...15 7. Spørgeskemaet...21 1. Sammenfatning

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Opholdsstedet Vangagergaard Dato

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Plejecenterleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 10. oktober 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Velkommen til Neonatalafsnittet

Velkommen til Neonatalafsnittet Velkommen til Neonatalafsnittet Regionshospitalet Randers Børneafdelingen 2 Velkommen til Neonatalafsnittet Vi ønsker jer tillykke med jeres barn, og håber I vil få et godt og positivt ophold her hos os.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Adoptionsnævnets årsberetning 2009

ÅRSBERETNING 2009. Adoptionsnævnets årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 Adoptionsnævnets årsberetning 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt for dig? En kvalitativ undersøgelse af borgerinddragelse i Sundhed og Omsorg September 2017 1 Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse gennemført af Sundhed

Læs mere

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Kina rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care China Center for Children s Welfare and Adoption (CCCWA) i Kina formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Rejseberetning Kina Indhold:

Rejseberetning Kina Indhold: Rejseberetning Kina Indhold: Formålet med rejsen...2 Deltagere i rejsen...3 Adoptioner fra Kina...4 Proceduren i Kina...6 Indkaldte sager med børn fra Kina...7 Møder med organisationer og myndigheder...7

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt [Det talte ord gælder] Der er stillet 2 spørgsmål til mig på baggrund af Godhavnsrapporten. Jeg besvarer spørgsmålene samlet.

Læs mere

Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang.

Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang. Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang. ADOPTIONSNETVÆRK FOR ADOPTIVFAMILIER PSYKOLOGISK RÅDGIVNING OG INFORMATION SOM ÈN FORM FOR NETVÆRK Af: Susanne Høeg, mor til datter

Læs mere