ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNS- REJSE TIL SYDAFRIKA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydafrika i perioden marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNS- REJSE TIL SYDAFRIKA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydafrika i perioden 14. 20. marts 2015"

Transkript

1 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNS- REJSE TIL SYDAFRIKA Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydafrika i perioden marts 2015

2 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade København SV Tlf Adoptionsnævnet udgave Publikationen kan hentes på 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Kapitel 1: Indledning Rejsens formål Fakta om Sydafrika 5 Kapitel 2: Indkaldte sager med børn fra Sydafrika Generelt Konklusion 7 Kapitel 3: Besøg på børnehjem Impilo Place of Safety Hearts of home Nkosis Haven Durban Child and Youth Care Centres Fairhaven Babies Home i Durban Besøg på organisationer, der udfører helbredsundersøgelser af børn Thusanani CHILD WELFARE Durban and District Møder med HIV fokus Perspektivering 20 3

4 KAPITEL 1: INDLEDNING Som led i det tilsyn, som Adoptionsnævnet og Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen fører med de formidlende organisationers virksomhed, foretog nævnet og Ankestyrelsen i fællesskab i perioden marts 2015 en tilsynsrejse til Sydafrika. Siden 2000 har Adoptionsnævnet næsten hvert år foretaget en informations- og tilsynsrejse til et af de lande, som en eller begge adoptionsformidlende organisationer har samarbejdet med. Siden 1. juli 2012 har nævnets tilsyn med de formidlende organisationer været afgrænset til at vedrøre organisationernes behandling af matchningsforslag, samt den del af organisationernes virksomhed, der relaterer sig til børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold. Det øvrige tilsyn med de formidlende organisationer hører under Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen. Fokus for denne rejseberetning er derfor den del af rejsen, der direkte vedrører nævnets tilsyn med børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold. Som en del af den mere generelle vidensindsamling omkring adoptionsområdet, deltog nævnet også i delegationens møder med myndigheder og domstole, men da de primære fokusområder på disse møder ikke var omfattet af nævnets tilsyn, vil afrapportering fra møderne ikke være en del af nævnets rejseberetning. Nævnet har således fundet det mest korrekt, at rejseberetningen holdes indenfor nævnets tilsyn med børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold. På rejsen deltog følgende personer fra Adoptionsnævnet og Ankestyrelsen: Formand for Adoptionsnævnet, landsdommer Thomas Lohse Nævnsmedlem psykolog Lisbeth Liebmann Stedfortrædende nævnsmedlem, pædiater Grete Teilmann Specialkonsulent i Adoptionsnævnets sekretariat/ankestyrelsens Familieretsafdeling, Tania Bach Frydensberg Kontorchef i Ankestyrelsen og næstformand i Adoptionsnævnet, Lene Conrad Specialkonsulent i Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, Karin Rønnow Søndergaard I januar 2015 fusionerede de to formidlende organisationer i Danmark AC Børnehjælp og DanAdopt og blev til en formidlende organisation ved navn Danish International Adoption (DIA). Delegationen var på rejsen ledsaget af DIA. Fra DIA deltog: Direktør Robert Jonason Socialrådgiver Tina Schwendson Socialrådgiver Debby Pedersen 4

5 Under besøget bistod den formidlende organisations samarbejdsparter, Impilo og Abba Adoptions i Sydafrika i forbindelse med afviklingen af programmet for besøget. 1.1 Rejsens formål Formålet med Adoptionsnævnets tilsynsrejser er generelt at føre tilsyn med den del af den formidlende organisations virksomhed i landet, der relaterer sig til børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold, samt at indsamle yderligere viden om lovgivningen og adoptionsprocessen i landet. Adoptionsnævnet har tidligere i 2005 foretaget en tilsynsrejse til Sydafrika, og rejsen havde udover ovennævnte generelle fokus også fokus på HIV hos børn til international adoption, herunder HIV testning af børn. Nævnets tilsynsrejse havde i år som primært fokuspunkt at indsamle viden om HIV testning af børn. På baggrund af henvendelser fra de 2 tidligere formidlende organisationer har nævnet i en periode drøftet en eventuel ændring af de gældende henstillinger fra henholdsvis 2004 og 2006 om HIV tests hos børn i forslag til adoption. Sydafrika er det land i verden, hvor den største andel af befolkningen er smittet med HIV. I 2007 iværksatte regeringen en strategi for bekæmpelsen af AIDS/HIV i landet, hvilket har medvirket til, at antallet af nye smittede faldt med 25 % i perioden Nævnet ønskede at drøfte HIV testning af børn med sydafrikanske HIV eksperter, som har stor erfaring og viden omkring HIV og herunder særligt testning af børn for HIV. Det var i den forbindelse et væsentligt fokuspunkt at opklare, hvad der fra et sydafrikansk perspektiv var nødvendigt og relevant at stille af krav til testning af børn for HIV i forhold til at opnå en grad af sikkerhed for, at resultatet af testningen er retvisende. Det var samtidig af interesse og relevans for nævnet at drøfte denne problematik med eksperter fra et land, der udover at besidde stor viden om HIV og testning for HIV også har egen erfaring med, hvad der er muligt og realistisk at stille af krav i et afgiverland med den begræsning, der som udgangspunkt er i disse landes ressourcer. På den måde ønskede nævnet at forsøge at få et indblik i, hvilke krav til testning, der er mindst ressourcekrævende, samtidig med at det opfylder en grad af sikkerhed for testningens resultat. 1.2 Fakta om Sydafrika Sydafrika har en befolkning på ca. 48 mio. (opgjort i juli 2014). Statsoverhoved og regeringsleder har siden maj 2009 været præsident Jacob Zuma, og han blev i maj 2014 genvalgt for en ny femårsperiode. 5

6 Sydafrika har siden valget i 1994 og vedtagelsen af landets forfatning i 1996 gjort betydelige politiske og økonomiske fremskridt. Det 4. demokratiske valg blev afholdt i april 2009 og blev af internationale valgobservatører erklæret for frit og retfærdigt. Sydafrikas økonomi er traditionelt set baseret på landets mange naturressourcer og har siden 1999 oplevet en stabil vækst. Sydafrika er samtidig et af de lande, hvor den økonomiske ulighed er størst. Omkring 13 % af befolkningen har en levestandard, der svarer til den vesteuropæiske befolkning, mens knap 35 % af befolkningen lever på et fattigdomsniveau, der svarer overens med standarden i mange andre udviklingslande i Afrika. 10 % af befolkningen råder over 55 % befolkningens samlede indkomst, mens 23 % lever under fattigdomsgrænsen. Landets samlede økonomi svarer i størrelse til den danske, men råder samtidig over en befolkning, der i omfang er næsten 9 gange større end i Danmark. Arbejdsløshedsprocenten er trods den stabile økonomiske vækst høj og ligger på omkring 25 %. Sydafrika er det land i verden, hvor den største andel af befolkningen er smittet med HIV. Omkring 5,25 mio. mennesker bærer smitten, hvilket svarer til ca. 10 % af den samlede befolkning og omkring 18 % af befolkningen i aldersgruppen år. KAPITEL 2: INDKALDTE SAGER MED BØRN FRA SYDAFRIKA Som led i Adoptionsnævnet forberedelse til tilsynsrejsen bad Adoptionsnævnet i juni 2014 AC Børnehjælp og DanAdopt om at indsende alle sager, der vedrørte børn hjemtaget fra Sydafrika i perioden 1. juli juli Nævnet modtog herefter i alt 27 sager, hvoraf to sager omfattede søskende og tvillinger. DanAdopt formidlede seks børn, mens AC Børnehjælp formidlede 23 børn. Nævnet foreslog herefter Familieretsafdelingen, at Familieretsafdelingen parallelt med nævnets tilsynsgennemgang gennemgik de indkaldte sager for så vidt angår den del af sagerne, der ikke vedrører nævnets tilsynsområde, sådan at der blev opnået et mere fuldstændigt tilsyn af anvisningen fra Sydafrika i den nævnte periode. 2.1 Generelt I alt 14 piger og 15 drenge blev adopteret fra Sydafrika til Danmark i perioden 1. juli juli I alt 12 børn blev vurderet uden for en almen godkendelse, overvejende på grund af alder og HIV-smitte. Børnene var i gennemsnit knap 7 måneder gamle ved ankomsten til det sydafrikanske børnehjem. De yngste børn var under en måned og det ældste barn var 4 år og 1 måned gammel. 6

7 Efter matchningen går der oftest meget kort tid, før ansøgerne rejser til Sydafrika for at hjemtage barnet. I gennemsnit går der 50 dage fra ansøgerne accepterer matchningsforslaget til adoptivfamilien ankommer til Danmark. Ansøgerne får barnet overdraget ca. 14 dage før det afsluttende retsmøde. Børnenes alder ved matchning og hjemtagelse var i gennemsnit 2 år. Det yngste barn var 7-9 måneder, mens det ældste barn var omkring 7 år gammelt. Hvilken godkendelsesramme blev barnet vurderet inden for? AC Børnehjælp DanAdopt Antal børn Almen (59 %) Udvidet (41 %) I alt Årsager til, at barnet blev vurderet uden for en almen godkendelse Antal børn 1 Alder 6 Søskende/tvillinger 3 HIV-positiv 5 Manglende PCR test 1 Lav fødselsvægt og lav vækst 1 Børnenes alder ved anbringelse, matchning og hjemtagelse (måneder) MINDSTE ALDER MAKSIMUM ALDER GENNEMSNITLIG ALDER ANTAL BØRN Ankomst børnehjemmet i 0,00 47,00 7, Sydafrika Ved matchningen 7,00 81,00 23,10 29 Ved ankomst til Danmark 9,00 84,00 24, Konklusion Nævnet fandt, at oplysningsgrundlaget i sagerne med enkelte undtagelser generelt var fint, herunder var der gode udviklingsbeskrivelser af børnene, hvilket nævnet fandt meget positivt med hensyn til at skabe bedst mulige betingelser for de kommende adoptionsforløb. I forhold til testning af børnene for HIV var der imidlertid 10 sager, hvor børnene ikke var testet i overensstemmelse med nævnets henstilling vedrørende HIV testning af børn i forslag til adoption fra Sydafrika. 1 Da nogle børn blev vurderet uden for en almen godkendelse af flere årsager, overstiger antallet de 12 børn, der blev vurderet uden for en almen godkendelse. 2 I 2 af sagerne, herunder 1 sag, der vedrører tvillinger, forelå der ikke oplysninger om børnenes ankomst til børnehjemmet i Sydafrika. 7

8 KAPITEL 3: BESØG PÅ BØRNEHJEM Delegationen besøgte på tilsynsrejsen flere børnehjem/familiehuse i Johannesburg og i Durban. Gennemgående for de besøgte børnehjem var et efter omstændighederne højt fagligt pædagogisk niveau vedrørende omsorgen for hvert enkelt barn. Alle steder var der flere professionelle tilknyttede barnet. Der var således plejere, som fulgte børnene i hverdagen, socialrådgivere, som behandlede den sociale sag og pædiatere, fysioterapeuter og psykologer. Alle børnehjem var indhegnede med automatiske porte, ståltrådshegn og kameraovervågning. Nogle havde vagter ved porten. Alle steder blev der formuleret visioner og holdninger omkring arbejdet med hvert enkelt barn, bl.a. at sikre plejere redskaber i deres samspil med barnet. Alle steder var der omsorg i form af at sikre barnet en hjemlig hverdag, med så mange almindelige rutiner og strukturer, som en familiehverdag rummer. Et gennemgående slogan var skrevet ind på alle børnehjem Giving childhood back to the children. Mor fik aldrig sagt farvel. Sådanne sætninger fra børn har gjort indtryk og ført til tanker om at sikre barnet tid til at tage afsked. Oftest har dette ikke været muligt i forhold til moren, men personalet kan sikre barnet afsked med hjemmet, plejerne og stedet, hvor det har tilbragt tid før adoptionen. Der blev derfor talt om skånsomme processer, når barnet skulle overleveres til sin nye familie. De fleste børnehjem lavede små bøger om den tid, barnet havde tilbragt på hjemmet. Dette for at sikre barnets historie og barnets kulturelle baggrund, således der er et historisk og kulturelt link tilbage. Det er helt små ting, som kan beskrives. Eksempelvis hvis barnet er hittebarn, tages der billeder af det tøj, barnet havde på ved ankomsten, små kendetegn som et lille armbånd, en bamse eller lign. Det beskrives, hvordan barnet er plejet med cremer, så detaljeret som muligt, yderligere blev der talt om hårpleje af afrohår, som for vesterlændinge er ukendt. Der blev talt om, at jo mere forberedt barnet er på adoption, jo mere kan det acceptere at skulle af sted. I den forbindelse efterspørger personalet billeder evt. små film af kommende adoptivforældre samt billeder af hjemmet og evt. skype kontakt inden mødet med adoptivforældrene. Der efterlyses flere billeder, end der aktuelt fremsendes fra Danmark. 8

9 3.1. Impilo Place of Safety Organisatoriske rammer Der er plads til i alt 10 børn i alderen 0-2 a r. Der var dog ved besøget indskrevet 14 børn. Impilo Place of Safety er en del af Impilo og ledes af organisationens ledere, Sue Kravitz og Sheri Shenker. Børnehjemmet var oprindelig indrettet til 6 børn, men blev udvidet til at kunne huse i alt 10 børn. Økonomisk drives hjemmet af Impilo, og der er beskedent statstilskud pr. indskrevet barn svarende til ca. 10 % af udgifterne. En del af de medicinske udgifter til børnene dækkes dog af statens generelle tilskud til børn under 6 år. Fysiske rammer Impilo Place of Safety holder til i et tidligere enfamilieshus beliggende i et roligt middelklassekvarter. Huset er omgivet af en have. Der er en lukket port ind til huset. I huset er der et legerum, puslerum, to soverum til hhv. de mindre børn, og et lidt mindre rum med tremmesenge til de lidt større børn. Desuden er der et opholdsrum til personalet, køkken, bad og gangareal. Alle rummene er malet i lyse farver. Indretningen er hyggelig og hensigtsmæssig. Der er overalt rent og pænt. Personalet Der er ansat i alt ca. 6 medarbejdere på fuld tid til at tage sig af børnene. Der arbejdes i 12 timers vagter. Herudover er der en del frivillige, der kommer om dagen og hjælper med at made og bade børnene. Man tilstræber, at børnene overvejende passes af personale med samme etnicitet, og personalet besta r derfor overvejende 9

10 af sorte afrikanere. Personalet har ikke en professionel uddannelse som barneplejerske el. lignende. Børnene De fleste børn er nyfødte eller spæde, na r de bringes til hjemmet. De fleste kommer direkte fra et af de lokale hospitaler efter at være blevet født der eller bragt der umiddelbart efter fødslen. Enkelte børn bringes til hjemmet af politiet efter at være blevet fundet efterladt pa et offentligt sted eller efter at være blevet fjernet fra forældrene, fordi disse vurderes ikke at kunne tage sig af barnet. Børn med meget lav fødselsvægt bliver typisk anbragt på et andet børnehjem (The Love of Christ), der bl.a. råder over kuvøser. Pasning Da der er forholdsvis lidt personale til at tage sig af børnene, er det nødvendigt, at børnene passes efter et skema. Dvs. at børnene bades, mades, skiftes, sover osv. til bestemte tider. Er der et barn, der er sygt eller særligt uroligt, har personalet mulighed for at tilkalde ekstra hjælp fra Impilo. Helbredsforhold Alle børnene bliver helbredsundersøgt ved ankomsten til børnehjemmet og i forbindelse med, at barnet gøres klar til adoption. Undersøgelserne foretages af den klinik, som Impilo samarbejder med, Thusanani. Desuden undersøges børnene efter behov. Ved akut opstået sygdom har personalet mulighed for at henvende sig til et nærliggende privathospital, hvor en læge vil foretage en umiddelbar vurdering af barnet og afgøre, om der er behov for yderligere akut behandling, eller om hjemmet selv kan varetage barnet forsvarligt. Hvis der er behov for yderligere behandling, er det nødvendigt at bringe barnet til et offentligt hospital. Vurdering Impilo Place of Safety er et mindre hjem for spæd- og småbørn, hvor de fysiske rammer fremtræder som gode. Der tilstræbes størst mulig kontinuitet, idet børnene passes af et relativt lille antal personer. Efter omstændighederne virkede børnene trygge og velstimulerede. Der var stor opmærksomhed fra personalet i form af at give personlig og individualiseret omsorg, nærvær og sikre god kontakt med barnet. Børnene virkede både fysisk og mentalt sunde. Børnene var relevant reserverede overfor fremmede. 3.2 Hearts of home Organisatoriske rammer Hearts of Home er en organisation, der har eksisteret siden De har et børnehjem med plads til ca. 24 børn i alderen nyfødt til 16 år. Lori er den daglige leder, som kommer hver dag, og dertil er der 7 børnepassere tilknyttet, som arbejder på dag og natskift. Direktøren Deborah kommer 4 gange om ugen. 10

11 Hjemmet ligger i et middelklassekvarter indhegnet med låge, pigtråd og kameraovervågning. Huset var i fin stand. Der var tilknyttet en stor have med legeredskaber, trampolin, swimmingpool og nyttehave. Hjemmet går op i at give børnene en sund ernæring. Børnene går i privatskoler og børnehaver. Da vi ankom til hjemmet blev 6-8 små børn afleveret efter børnehave af frivillige, som står for transport til og fra hjemmet. Her er skabt en hjemlig og hyggelig stemning for hvert enkelt barn. Børnene sov på 4 sengs stuer. Hver med et klædeskab, små reoler med eget legetøj, personlige sengetæpper og accessories. Vurdering Der var på hjemmet en omsorgsfuld og hyggelig stemning. Børnene var rolige og virkede knyttede til deres plejere. Børnene var relevant reserverede overfor besøgende og virkede tilfredse med den kontakt de modtog fra plejerne. 3.3 Nkosis Haven Nkosi Haven er opkaldt efter grundlæggerens adoptivsøn Nkosi Johnson, som blev født med HIV og døde i en alder af 12 år i Hi, my name is Nkosi Johnson, I am 11 years old and I have full-blown Aids. I was born HIV-positive. Dette udtalte han på landsdækkende TV. På tidspunktet for sin død var han den længst overlevende med HIV i landet. Han kæmpede sammen med sin mor for retten til behandling, og som resultat af hans kontakt med medierne omkring sin sygdom startede det landsdækkende HIV/AIDS program i landet. Organisatoriske rammer Nkosi Haven huser og giver støtte til HIV positive mødre. Nkosi s Haven er en NGO organisation fra Stedet giver et holistisk tilbud til HIV/AIDS smittede mødre og deres børn. Gail Johnson er leder. Stedet er ikke organiseret som børnehjem, men som en selvstændig/privat behandlinginstitution. Stedets primære formål er at integrere familierne tilbage til samfundet, samt at hælpe mødre til at kunne tage vare på deres børn under vanskelige livsomstændigheder. Yderligere er det et formål at lære børn og familier om deres kulturelle baggrund, sprog og sikre kontakt til det familiære netværk. Der etableres i enhver sag individuelle vurderinger og udviklingsplaner. Stedet har ikke et egentligt børnehjem, men opgiver en mor sit barn, tager stedet sig af barnet og forsøger i sidste ende at iværksætte adoption. Fysiske rammer Stedet har gennem årene udviklet sig og er blevet større. Det ligger i et stille område i udkanten af Johannesburg med udsigt til landbrug. Der er god udenomsplads og flere huse. Et meget stort fælleshus med storkøkken, stort aktivitetsrum. Alt er ny- 11

12 deligt passet og forsøgt gjort hyggeligt ud fra de givne rammer. Øverst i området er hus til socialrådgiver, psykolog og behandling. Der er yderligere på området et bageri, et bibliotek og en børnehave. Der er huse, hvor der kun bor teenagere. Til hvert af disse huse er tilknyttet en plejer, som har sin seng i huset og derfor sover med pigerne. På stedet bor aktuelt 114 børn og 22 mødre. Børnene går på gode private skoler og nogle børn er i gang med uddannelsesforløb. 12

13 Behandlingsmæssig indsats Der stilles individuelle krav til hver enkelt beboer. Hvis de formidlede krav ikke overholdes, kan man ikke bo på stedet. Fx kommer en mor ind gravid, men aborterer undervejs kan hun ikke længere bo på stedet. Ved en adoption tales der om at forberede barnet for at sikre barnets accept, især for de større børn. I mor/barn relationen forsøger man at lære mødre at være mødre. I den forbindelse tales der om vigtigheden af tilknytning, herunder øjenkontakt. Helt overordnet er der fokus på, hvad som er i barnets interesse. Personalet Der er ansat 11 plejere, en psykolog, en socialrådgiver, to ansatte tager sig af legeterapi, 7 frivillige. Der er derudover kontakt til et lægehus tæt på stedet. Her varetages medicinering for HIV. Vurdering Det er et stort sted, med mange forskellige indsatser. Der mærkes et stort engagement. Rammerne er gode og pladsen stor. De ansatte virker optagede af deres individuelle opgaver. 3.4 Durban Child and Youth Care Centres Organisatoriske rammer Dette er et stort børnehjem med plads til 60 børn. Disse er organiserede i grupper for babyer, småbørn, førskolebørn og børn med særlige behov. 13

14 Alle børn på stedet er anbragt via retten som forladte eller frivilligt anbragt. Børnene er i varierende grad omsorgssvigtede, forladte, fysisk og emotionelt mishandlede og seksuelt misbrugte. De fleste børn forsøges genforenet med deres familier. Få børn bliver bortadopterede. Nogle børn vokser op på hjemmet. Fysiske rammer Børnene er fordelt i stuer med plads til 15 børn. På stuerne står der senge på række. Der er meget udenomsplads med meget legetøj, køreredskaber m.m. De fysiske rammer er gode. Personalet De voksne er venlige og rare og engagerede i deres arbejde. Der er plejere som sover sammen med børnene. Alle børn tilses af læge eksternt i Child Welfare Durban District. Lægen følger barnet til blodprøve. Vurdering Child District Welfare er det største i landet, hvorunder også børnehjemmet er organiseret. Børnehjemmet virker ikke så personligt, som de mindre hjem, vi besøgte. Især de store sovesale med plads til 15 børn virker ikke så personlige. Der hersker dog på stedet en kærlig og yderste professionel indgang til arbejdet med børnene og med stort socialt engagement. For hvert barn som har forladt stedet er der opsat et skilt, med tidspunkt for ankomst og afrejse. Dertil står der med dig havde vi en speciel tid og specielle øjeblikke. 3.5 Fairhaven Babies Home i Durban I Durban området er der flere Community Homes, hvor børn bor under familielignende forhold i mindre enheder med plads til op til 6 børn. Fairhaven er et mindre hjem, et Community Home med plads til 6 børn, som bor under familielignende forhold. Børnene var i lederen, Lindas varetægt, men der var også få ansatte. Børnene var fordelt på to soverum med helt nyfødte børn i samme rum. Der var en hyggelig stue, legerum og en have med legeredskaber. Linda udtrykte stort engagement i børnenes trivsel og udvikling. Hjemmet bar præg af varme og omsorg for alle børn. Børnene var noget ukritiske i deres kontakt til besøgende og udviste højt aktivitetsniveau. I tilknytning til første hus var et nyetableret nabohus, som var modtagehjem for op til 6 børn, fra nationale adoptioner, der var mislykkedes.. 14

15 4. BESØG PÅ ORGANISATIONER, DER UDFØ- RER HELBREDSUNDERSØGELSER AF BØRN 4.1 Thusanani I Johannesburg besøgte delegationen non-profit organisation Thusanani, der betjener 45 børnehjem med lægelig og ergoterapeutisk støtte. Vi mødte Caroline Rose, som er leder af centret. Der er ni ansatte, heraf tre ergoterapeuter, en talepædagog, en psykolog samt en fast tilknyttet pædiater, Dr. Janet Lumb. Thusanani er beliggende i Childrens Memorial Institute, som er en fredet bygning, der tidligere har huset det første børnehospital i Sydafrika. Bygningen og lokalerne bærer præg af slid. I forbindelse med det senere møde med professor Dr. Coovadia på Rahima Moosa Mother and Child Hospital mødte delegationen pædiateren Janet Lumb, der er tilknyttet Thusanani. Dr. Janet Lumb er specialiseret i vurdering og forberedelse af rapporter, der videregives til Childrens Court, herunder børn med komplekse medicinske tilstande og forsinket udvikling. Lægeklinikken er indrettet i et rum med de nødvendige remedier, herunder elektronisk vægt, målebånd, samt udstyr til blodprøvetagning. Pædiateren foretager objektiv undersøgelse, herunder grov neurologisk vurdering af barnet og gennemgang af sygehistorien. Blodprøver tages af Dr. Janet Lumb og sendes til lokalt laboratorium. Hvis pædiateren skønner, at der er behov for yderligere vurdering af, om barnets udvikling er alderssvarende, henviser hun til Thusananis ergoterapeuter. Ergoterapeuterne vurderer barnet og udfærdiger en rapport (Occupantional Therapy Report), som beskriver barnets motoriske, kognitive, sproglige og sociale udvikling. Børn, hvor man ikke finder en normal udvikling, tilbydes ergoterapi i Thusananis lokaler. Lokalet er stort og indrettet med legeredskaber, ramper og andre remedier til brug for den ergoterapeutiske vurdering. 15

16 Tidligere har Thusananis ergoterapeuter haft udgående funktion, og har arbejdet med børnene i deres lokale miljø. Dette er nu ændret, så barnet ledsages til Thusanani af en plejer (caregiver), og man håber på denne måde at sikre, at plejerne får tid til at fokusere på det enkelte barn og tage ejerskab for at fortsætte træning og øvelser hjemme på børnehjemmene. Nogle børnehjem fortalte, at lang transporttid til Thusanani kan være en barriere for at bruge tilbuddet om ergoterapi. 16

17 4.2. CHILD WELFARE Durban and District Delegationen besøgte non-profit organisationen Child Welfare Durban and District, der blandt andet driver adskillige børnehjem i Durban. I den anledning besøgte vi også klinikken, hvor børn, der er tilknyttet børnehjemmet, får foretaget lægeundersøgelse. Undersøgelserne fandt sted i et børnevenligt indrettet lokale med de fornødne faciliteter til børneundersøgelse og blodprøvetagning. Vi havde ikke lejlighed til at tale med det medicinske personale ved besøget. 17

18 5. MØDER MED HIV FOKUS Det fremgår af nævnets henstilling fra 2006 vedrørende undersøgelse af HIV status hos børn fra Sydafrika, at der forud for adoptionen skal foretages to PCR-tests for HIV, hvoraf den ene test skal foretages, efter barnet er 12 uger gammelt. I den mellemliggende periode har der været en betydelig udvikling i diagnostikken af HIV, ligesom der er høstet mange års klinisk erfaring. Nævne mødte to eksperter indenfor området. På Rahima Moosa Mother and Child Hospital mødte vi professor Dr. Coovadia, der er leder af børneafdelingen og endvidere leder af forskningsenheden Empilweni Services and Research Unit. På Chris Hani Baragwaneth Hospital mødte vi Dr. Violare, fra Perinatal HIV Research Unit. Chris Hani omtales som verdens største hospital, og er ligesom Rahima Moosa Hospital et offentligt provinshospital, som finansieres af Gauteng provinsens sundhedsmyndigheder. Begge hospitaler hører under University of the Witwatersrand, Johannesburg. Begge specialister har arbejdet med diagnostik og behandling af HIV hos mødre og børn, og udført internationalt anerkendt forskning indenfor området. Nævnet ønskede at høre de to eksperters vurdering af, hvilken undersøgelsesstrategi, der sikrer de nødvendige og tilstrækkelige informationer om barnets HIVstatus. 18

19 Forebyggelse af HIV-smitte af børn HIV-smitter via blod og sekreter. Ufødte og nyfødte børn kan smittes gennem deres mor, i graviditeten, under fødslen og ved amning, men også vold og overgreb kan være smittekilder. Den spontane smitterate fra en HIV-positiv mor til hendes barn ligger omkring 20% (15-45% afhængig af hvilken population man undersøger). I de seneste 15 år har man i Sydafrika arbejdet intensivt på at nedsætte HIV-smitte fra mødre til børn, gennem såkaldte Prevention of Mother To Child Programmes (PMTCP). Takket være disse programmer har der været et dramatisk fald i andelen af børn, der smittes via deres mor, og den seneste rapport fra 2012 viser, at ca. 3% smittes. Dette fald skyldes primært behandling af mødre med Anti Retroviral Terapi (ART), samt behandling af børn med HIV-forebyggende medicin efter fødslen. Indtil 2010 anbefalede sundhedsmyndighederne i Sydafrika, at HIV-positive kvinder ikke skulle amme deres børn, for derved at forebygge smitte gennem amning. Imidlertid har det vist sig, at der var betydelige negative effekter af denne anbefaling, idet ernæring med modermælkserstatning gav flere tilfælde af under- og fejlernæring og infektionssygdomme. Man har derfor siden 2010 anbefalet amning, uanset HIV-status hos moderen, og tilbudt mødrene gratis ART-behandling. Når moderen behandles med ART reduceres smitterisikoen markant. Diagnostik og behandling af HIV I Sydafrika er det er gratis at blive undersøgt for HIV, og medicinsk behandling med ART er ligeledes gratis via det offentlige sundhedsvæsen. Det blev flere gange fremhævet, at det offentlige sundhedssystems ressourcer er begrænsede, og at f.eks afhentning af gratis medicin kunne være en barriere for vellykket ART-behandling, fx pga transportomkostningerne. Der er et udbygget privat sundhedssystem, som kræver privat sundhedsforsikring. HIV-testning af nyfødte Det er en udfordring at stille eller at udelukke - diagnosen HIV hos børn under 18 måneder. Det skyldes blandt andet, at der passivt overføres antistoffer fra moderen til barnet, og at man ikke kan måle det immunologiske respons hos barnet i perioden lige efter, det er smittet med HIV. Med andre ord er der både risiko for falsk positive og falsk negative tests. Ved møderne med de to pædiatriske HIV-eksperter blev der gjort rede for forskellige scenarier, som tog udgangspunkt i barnets alder, om barnets mors HIV-status var kendt, og hvornår barnet sidst kunne være udsat for smitte. De vigtigste elementer er i de fleste situationer, at der tages en HIV antistof test, når barnet bliver født, eller så snart barnet overgives i myndighedernes varetægt. HIV-antistof-test kan laves med to metoder, enten på et laboratorium eller som såkaldt rapid-test. Rapid-tests kan foretages fx på lægeklinikker og børnehjem og svar fås indenfor en time. Prisen er lav, ca. 10 Rand (6 kr). Der er ifølge Dr. Coovadia forskel på, hvor sikre rapid-testene er, afhængig af producent. Antistoftesten kan også laves på et laboratorium, hvorved sikkerheden for test-resultatet bliver mere ensartet. Antistoftesten kan med stor (men ikke fuldstændig) sikkerhed vise, om 19

20 barnet har været eksponeret for HIV gennem sin mor. En positiv test kan betyde, at der er overført antistoffer fra mor til barn, og at barnet muligvis men ikke nødvendigvis - er smittet. En negativ test tyder med størst sandsynlighed på, at barnet ikke har været eksponeret for HIV (mor er HIV negativ). Men hvis moren er smittet lige omkring fødselstidspunktet, har hun endnu ikke nået at danne antistoffer, men kan godt have smittet barnet. Derfor udelukker en negativ AB-test ikke HIVeksponering/smitte. Begge de sydafrikanske eksperter anbefalede derfor, at der følges op med en HIV- DNA PCR test 6 uger efter den seneste potentielle udsættelse for HIV. Børn, der er forladt eller overgivet til myndighederne, kan i princippet være udsat for smitte frem til den dag, de er kommet i myndighedernes varetægt. Der foreligger et nationalt HIV-program i Sydafrika, ligesom der findes guidelines for screening af kroniske og smitsomme sygdomme i forbindelse med nationale adoptioner i Sydafrika. Begge eksperter anbefalede, at der som minimum blev foretaget en antistoftest (ELISA) ved fødselstidspunktet, eller på det tidspunkt hvor barnet kom i myndighedernes varetægt, og at der foretages en PCR HIV DNA test 6 uger senere. 6. PERSPEKTIVERING Rejsen til Sydafrika var meget udbytterig for Adoptionsnævnet. Den indsamlede viden om HIV testning af børn var af høj faglig kvalitet og er yderst relevant for nævnets videre arbejde med udarbejdelse af en opdateret henstilling på området. Besøgene på børnehjem og andre opholdsinstitutioner i afgiverlandene giver altid et for nævnets arbejde vigtigt og relevant indblik i de forhold, børnene lever under og ikke mindst i de forhold, hvor vi som nævn indirekte agerer, eksempelvis når nævnet udarbejder henstillinger vedrørende de helbredsmæssige oplysninger på børnene samt vurderer børnenes status og udvikling på baggrund af alle de foreliggende baggrundsoplysninger. Mødet med myndigheder og domstole var i relation til nævnets nugældende tilsynsansvar som tidligere nævnt ikke et primært fokus med rejsen, men det giver et aktuelt og væsentligt indblik i adoptionssystemet i afgiverlandet her Sydafrika, der er betydningsfuldt for nævnets generelle arbejde. Samtidig giver det afgiverlandets myndigheder og domstole mulighed for at stifte bekendtskab med og eventuelt stille spørgsmål til det nævn, der er øverste instans i Danmark på området for godkendelse af de adoptivforældre, der skal adoptere afgiverlandets børn. 20

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Sydafrika

Adoptionsnævnets rejse til Sydafrika Adoptionsnævnets rejse til Sydafrika Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Sydafrika i perioden 2.-10. september 2005 2 Indhold: Formålet med rejsen... 3 Deltagere

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Rejseberetning Kina Indhold:

Rejseberetning Kina Indhold: Rejseberetning Kina Indhold: Formålet med rejsen...2 Deltagere i rejsen...3 Adoptioner fra Kina...4 Proceduren i Kina...6 Indkaldte sager med børn fra Kina...7 Møder med organisationer og myndigheder...7

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care PAS - Post Adoption Service DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 20-03-2014 DanAdopts PAS-tilbud Post Adoption Service (PAS) er et rådgivningstilbud til adoptivfamilier, børn,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Her kommer børnene fra

Her kommer børnene fra Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere...

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD TIL ADOPTIVFORÆLDRE OG DERES BØRN I HILLERØD KOMMUNE ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD ET RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD FOR ADOPTIVFORÆLDRE

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere