MÅRSLET-bladet DECEMBER 2016 / JANUAR December 2016 Januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet DECEMBER 2016 / JANUAR December 2016 Januar"

Transkript

1 1 December 2016 Januar

2 2

3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Lars P. Nielsen Nymarks Allé Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Hanne Salling Jensen Kratleddet Mårslet Tlf Forsidefotos : Jesper Andersen Vilhelmsborg Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2500 stk. - dog ikke i januar og august. 3 En varm tak til et særligt hold! - og så er der nyt både om Helhedsplanen og dæmningen ved Vilhelmsborg. I sommers annoncerede det stærke og dygtige hold bag Mårslet Bladet, at de efter 20 års indsats så småt ville takke af. Det tidspunkt er nu kommet, og denne udgave af Mårslet Bladet er derfor den sidste fra deres hånd. Fællesrådet vil gerne takke Hanne Salling Jensen, Poul Erik Jensen, deres søn Rasmus og ikke mindst vores kasserer Lars P. Nielsen for en fremragende indsats, der har ført frem til et lokalt blad, der med sit indhold og høje kvalitet, er en hjørnesten i det lokale foreningsliv. Fællesrådet leder derfor med lys og lygte efter aftagere, så Mårslet Bladet kan føres videre for det skal det! Har du selv mod på at bidrage til bladet eller kender du nogen, vil vi meget gerne høre fra dig! Der skal også lyde en varm tak til de mange borgere, som er mødt op til møderne om Helhedsplanen og orienteringsmødet med Aarhus Kommune, samt fremsendt ideer mellem møderne. Det har været en fornøjelse at mærke jeres engagement og jeres mange gode ideer og input har givet møderne kvalitet! De centrale afsnit af Helhedsplanen foreligger nu som udkast, og er efter det seneste borgermøde sendt i høring vha. Mårslet Net samt direkte til grundejerforeningerne. I kan se mere på Mårslet Net og give jeres besyv med på vores mailadresse. Helhedsplanen forventes færdiggjort efter høringsperioden, hvorefter den offentliggøres i slutningen af januar Vi glæder os over, at vi i 8320 nu er meget tæt på at have en stærk plan for områdets udvikling! Det glæder os også, at der nu er nyt i sagen om den beskadigede dæmning ved Vilhelmsborg: Byrådet har besluttet, at Giber Å skal genskabes ved at opstemningen nedlægges. Det betyder, at søen forsvinder. Hovstien bevares som kørevej og det forventes, at der etableres nye stiforløb langs det genskabte å løb. Der har i den forbindelse været tvivl om Fællesrådets høringssvar til Aarhus Kommune. Grundet mange forskellige holdninger til sagen lokalt, har vi undladt at anbefale enten sø eller å løb, men vi har anbefalet, at Hovstien blev genåbnet som vej. Vi forventer, at Aarhus Kommune sender den endelige udforming af å løbet i høring i foråret Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Tryk: EJ Offset Højvænget Beder Tlf Tak for de mange bidrag i løbet af året og de bedste ønsker for julen til alle i 8320! Mvh Anders Kjær Fællesrådsformand Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: Anders Kjær Langballevænget Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf Sekretær: Carsten Bedsted Pedersen Hørretløkkevej Mårslet Tlf FU-medlem: Anette Poulsen Nymarksallé Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf Suppleant: Troels Laursen Hørretvej Mårslet Tlf Suppleant: Finn Larsen Langballevænget Mårslet Tlf

4 4 Andelsforeningen Hasselhegnet. Oprindelig var Hasselhegnet tænkt som en +55 andelsboligforening; men da bebyggelsen ikke kunne få offentlig støtte, støttepengene var brugt op, blev Hasselhegnet en ganske almindelig andelsboligforening, hvor i princippet alle aldersgrupper kan købe en andel. I Hasselhegnets vedtægter står der, at man fortrinsvis optager personer mellem 50 og 67 år. Beboerne i andelsforeningen mødes månedlig i fælleshuset, hvor man diskuterer, hvad der skal ske i fremtiden. For mange af beboerne er der en vis tryghed ved at bo et sted, hvor man kerer sig om hinandens velbefindende. Ole Vangsø Iversen For enden af Visbjerg Hegn i den nordøstlige del af Mårslet bag Møbelgården ligger 2 andelsboligforeninger. Den sydligste hedder Karlsminde. Med en række nøddebuske mod nord ligger den anden andelsforening, Hasselhegnet. Området, hvor begge foreninger ligger, har tidligere været gartneri. Hasselhegnet består af 18 boliger og et fælleshus. De 18 boliger er i 3 størrelser: 3 på hver 78 kvadratmeter, 8 på 92 kvadratmeter og 7 på 105 kvadratmeter. De første beboere flyttede ind i sommeren 2001, endnu før alle boliger var færdigbyggede. Alle boliger var beboede først i 2002.

5 5

6 6 I den seneste tid har arkivmedarbejderne higet og søgt efter oplysninger om og haft hovedbrud over en vandtank, der netop er fjernet fra Mårslet og som ingen her tilsyneladende kendte. Rie Carlsen beretter følgende: Sidst i juli måned kunne Mårsletborgere, der kom forbi skolens parkeringsplads på Obstrupvej, se en stor tank, delvis på fortovet, delvis på skolens grund. Det fortæller en smule om, hvor stor den var. Mårslet Branddam er gravet op Hvem kender historien der gik forud? Tanken havde ligget begravet under jorden mellem gavlen af skolens bygning (hvor tidligere Mårslet Bibliotek var og hvor Mårslet Egnsarkiv har til huse i kælderen under bygningen), og ud til Obstrupvej. Ovenover tanken havde Mårslet Skole cykelparkering for eleverne, og denne er genetableret. Entreprenørfirmaet Ivan Jakobsen, Holstebro, havde fået til opgave at grave tanken op og fjerne den. De viste os nogle papirer, som Egnsarkivet fik en kopi af, og i dem kunne vi læse følgende: Det er en branddam. Dæksel og hals udført i glasfiber/ plast. Materiale på tank ukendt. Entreprenørerne kunne fortælle, at den var 11 m lang og 2,5 m i diameter. Den kunne rumme ca liter vand. Før de gravede den op, var vandet, der var tilbage i tanken, blevet suget op af Risskov Kloakservice. Det hul, tanken havde ligget i, skulle fyldes med 40 m3 sand, så stort var det. Skiltet, hvorpå der stod: Branddam, var skruet fast på det store låg. Sugestudsen kunne ikke ses, den lå også under jorden. På selve dækslet til brandslangen stod der PVR A46/17/59 (17/6 1959) og PVR A42/13/59 (13/2 1959). Det var dækslets fabrikationsdatoer. Hele tanken var udført i glasfiber, fortalte entreprenørfirmaet nu. På forespørgsel om, hvor tanken skulle køres hen, svarede de, at den nok blev solgt til en landmand, men det ville ikke kunne betale, hvad det kostede at få den gravet op. Så begyndte det sjove : Jeg besøgte Hugo Kristensen, Post- Hugo, i den faste overbevisning, at den tank kendte han alt til. Hugo har været formand for Mårslet Vandværk, og kom som postbud rundt i hele Mårslet. Han kendte ikke spor til tanken. Jeg læste Mårslet Vandværks forhandlingsprotokoller igennem, og der var den heller ikke nævnt. Så besøgte jeg Arne Andersen, som har været tømrermester i Mårslet i en menneskealder og også Mårslet Skoles faste tømrer. Tømrer-Arne var Mårslets sidste brandfoged, men han kendte heller ikke spor til tanken. Jeg pløjede de arkivalier, vi har om brandtanke i Mårslet gamle sognekommune igennem, men der stod intet. Alle andre brandtanke var nævnt. Jeg talte med Ingerlise Wendland, som har været fast inventar på kommunekontoret i mange år og tidligere sognerådsmedlem, inden vi blev underlagt Aarhus Kommune i Det kunne da være, hun havde hørt om tanken. Det havde hun ikke. Jeg mailede til Østjyllands Brandvæsen, som stod for opgravningen, og bad om at få alle oplysninger fra deres arkiv om denne tank. De havde ikke noget, men er meget interesseret i alle de oplysninger, vi kan finde. De var heller ikke klar over, hvornår den var gravet ned, hvem der sørgede for, at den var fyldt med vand osv. Der er flere tanke i Aarhus Kommune, som enten er blevet fyldt op eller gravet op, da de ikke længere anvendes, idet brandbilerne i dag kan have meget mere vand med sig. Så nu er det, at Mårslet Egnsarkiv vil prøve at få hjælp denne vej. Det kunne være spændende at finde ud af, hvorfor denne tank lå der, hvem der skulle benytte den, når nu ikke brandfogeden eller vandværket kendte til den, hvem der sørgede for, den var fyldt osv. Den var ikke monteret på vandværkets rør. Da hele tanken er i glasfiber, må den være gravet ned engang i 1950erne. Studsens datoer er jo fra 1959, men det behøver jo ikke at være de første, der var monteret på. Kontaktperson: Rie Carlsen, medarbejder i Mårslet Egnsarkiv, tlf

7 7 Fredag d. 2. dec. kl Vi bager vafler i Caféen. AKTIVITETER I DECEMBER 2016 Tilmelding nødvendig før 29. nov. på tlf Pris 150 kr. Torsdag d. 15. dec. kl Kelds Kulinariske Kapel underholder. Mandag d. 5. dec. kl Lille Banko i Caféen. Onsdag d. 7. dec. kl Quizleg i Caféen. Fredag d. 9. dec. kl Åbent Julefrokostarrangement for alle Mårslettere. Søndag d. 11. dec. kl Store Banko i Cafeén. Mandag d. 12. dec. kl Vi viser god, gammel dansk film. Onsdag d. 14. dec. kl Lille Banko i Caféen. Ret til ændringer forbeholdes. Fredag d. 16. dec. kl Vi synger julen ind med Uffe Torp. Mandag d. 19. dec. kl Julehygge i Cafeén. Onsdag d. 21. dec. kl Julegudstjeneste på Kildevang. Desuden medvirker Kirkens Kor. Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet. Område Syd, tlf hverdage kl Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J Brugerrådets tlf.: (direkte) Caféens daglige madplan kan altid findes på Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i lige uger kl til Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K , Villy P og Henry L Birgit Jørgensen, Leder af plejeboligerne ved Kildevang, tlf Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: fra kl Sundhedsenheden - hverdage mellem kl på tlf.:

8 8

9 Så er det muligt at få kroner til et socialt/kulturelt formål i Mårslet. Det lokale netværk Group8320 har blandt andet til formål at støtte lokale initiativer i Mårslet. Netværket har tidligere doneret kroner til Multihallen og nu kan der søges om kroner, hvis man har en forening, et initiativ, et godt formål eller noget helt fjerde, som kunne 9 Søg om støtte til et godt formål bruge et tilskud. Skriv en kort mail med begrundelse for, hvorfor jeres initiativ skal støttes så er I med i puljen blandt initiativer, hvor et enkelt bliver tildelt støtten. Deadline for ansøgning er 23. december og beløbet uddeles i januar. Ansøgning kan mailes til: on. com MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet Alle henvendelser til: Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31. dec. og 30. juni Opgørelserne udsendes herefter og seneste betalingsdato er 10. feb. og 10. aug. SKJULTE RØRSKADER: For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug. Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren. Vandets hårdhedsgrad er ca. 15. Hjemmeside:

10 10

11 11 Nyt fra Mårslet Skole Af Inge Pedersen, skoleleder Den første sne er faldet. På Mårslet Skole har vi fundet vores sneregler frem og repeteret dem for børn og voksne, så leg i sneen bliver sjovt for alle: Vi har områder, hvor børnene må kaste med sne og områder, hvor de ikke må og kan bygge snemænd og lave glidebaner uden at blive ramt af snebolde. Reglerne minder vi børnene om, når det sner, - både i klasserne og over vores kaldeanlæg. Vi fortæller børnene, at de skal være særlige påpasselige, hvis sneen er våd og hård, og at de skal huske at se, om den eller dem de leger med stadig synes, det er sjovt. Og vi sørger for, at der er ekstra voksne udenfor til at hjælpe. Heldigvis oplever vi, at børnene er gode til at passe på hinanden, så sneen giver mest af alt anledning til masser af grin, hvin, glæde og samvær på nye måder for både store og små. Trivsel og antimobbestrategi At vores børn og unge trives, er meget vigtigt for os, og noget vi arbejder med hele tiden. I vores trivselsplan (ligger på hjemmesiden under fanen Vores Skole ) beskriver vi nogle af de overordnede trivselstiltag, som vi vil arbejde med i løbet af børnenes skolegang. Samme sted kan man finde skolens antimobbestrategi. Et af tema i trivselsplanen er digital dannelse og det har både 4. og 7. årg. haft som tema i dette efterår. Digital dannelse på 4. årgang Onsdag den 2. november var 4. klassernes forældre og lærere inviteret til temaaften om digital dannelse. En aften, hvor der var fokus på forebyggelse af mulige faldgrupper i forbindelse med børns brug af de sociale medier. De fremmødte forældre fik en rigtig god og informativ aften, som satte tanker i gang hos både forældre og personale. Flere forældre sagde, at foredraget havde givet anledning til en revidering af deres rolle som forældre i forhold til deres barns brug af de sociale medier. Det blev også udtrykt, at det var blevet tydeligt, hvor afgørende det er for både de enkelte børn og unges trivsel og for positive fællesskaber og trivsel i klasserne, at man har en god tone på nettet. Digital dannelse på 7. årgang Også 7. årgangs forældre har i november haft et arrangement om digital dannelse. De har haft besøg af Søren Skou som er en del af UngiAarhus. Søren lavede en temadag for eleverne omkring det at færdes på de sociale medier. Blandt andet opstillede eleverne forskellige dilemmaer i forhold til deres forældre. Vi havde også inviteret Søren Skou til at afholde et oplæg for 7. årgangs forældre samme aften, hvor disse dilemmaer indgik. Det blev en god aften med drøftelser omkring forældrerollen i forhold til digital dannelse. Medborgerskab og demokrati I trivselsugen i uge 41 havde indskolingen og mellemtrinnet i år fokus på medborgerskab og demokrati, som er skolens indsatsområde i år. Børnene var meget optagede af emnet, og der blev lavet mange spændende forløb, hvor børnene fik ny viden og mulighed for at udtrykke deres egne idéer og holdninger. Det blev dage med mange gode tanker, samtaler og fine produkter. Her er et udpluk af noget af det, der blev arbejdet med: Børnekonventionerne med børns rettigheder og vilkår. Ligestilling og hvornår kvinder fik valgret og lige rettigheder med mænd. Forargelsen var stor, da det gik op for børnene, at kvinderne først har fået stemmeret inden for de sidste 100 år. Og særlig slemt var det, da de hørte, at i Schweiz var det først i 1971 En klasse arbejdede med Nicelines. Nicelines er det samme som leveregler, men klassen valgte at kalde dem for Nicelines, da alle de regler, som klassen ville lave skulle formuleres positivt. For eksempel skrev de: Vi skal respektere hinanden, vi skal byde hinanden ind i legene I stedet for at skrive vi må ikke sige nej til hinanden. Det affødte mange gode snakke omkring det at være i en klasse, at være en god klassekammerat og indgå i et fællesskab. Der blev snakket om det at være modig og kunne sige fra. (Fortsættes på side 12)

12 12 En klasse kom omkring webetik og digital dannelse. Der var klasser, der lavede egne partier med mærkesager, fremlæggelser af principprogrammer og med valg. Der var forslag om at udskifte dieselbiler til el-biler og meget mere. Andre klasser havde fokus på det nære demokrati. Hvorfor er vi på skolen? Hvad har vi ansvar for her? Andre igen havde fokus på at hjælpe dem, der i nød. Bag for en sag var et tema. Andre arbejdede med første hjælp. Nogle 1. klasser arbejdede med materialet Ole og koglefolket, som også lægger op til at forhandle, lytte, argumentere m.m. Processen var så god, at den blev udvidet til uge 43 også. Alt i alt var det en rigtig god temauge for både børnene og de voksne. Fagligt fokus og karakterer På 8. årgang er november måneden, hvor eleverne skal have karakterer for første gang. Derfor har man i fagene haft travlt med forskellige evalueringer, prøver og afleveringer. Der er også skole-hjem-samtaler, hvor uddannelsesparathed er en del af temaet. Her skal klasseteamet vurdere, om den enkelte elev vil være parat til en ungdomsuddannelse efter 9. årgang, eller der skal særlige indsatser til. 9. årgang På linjerne på årgang har der været mange forskellige ture ud af huset. Det er med til at skabe en hverdag med stor variation. Der skal dog også være plads til det daglige arbejde i fagene, så det er en balancegang, vi prøver at ramme. Især 9. årgang er et skoleår med stor travlhed, mange opbrud og meget, man skal nå. I den næste periode er der derfor fokus på fagene. Projektopgaven, som i år ligger i uge 3-4, er lærerne også i fuld gang med at forberede, og der vil være optaktsaktiviteter i perioden op til projektugen. Jul på skolen Julerierne på Mårslet Skole starter Åben Skolelørdag d. 26. november, hvor forældre inviteres til undervisning, klippedag og nissebal på skolen. Vores 3. årgang arbejder med krybbespil i samarbejde med kirken og 6. årgang går Lucia, hvor også plejehjemmet får besøg. I SFO laves juleværksteder og klasserne har forskellige decembertraditioner. December er også en hyggelig måned. Til slut vil vi gerne ønske alle i Mårslet en rigtig glædelig jul.

13 kirkesiderne - med nyt fra mårslet kirke og sogn Lys i efterårets grå timer - en temadag om sorg og død for 7. klasser Måske har du undret dig over tre gravsteder på Mårslet kirkegård, der skiller sig ud? Der er et for Ina, et for Kim og et for Finn. Det er ikke mennesker, du har kendt, for disse mennesker har, så vidt vi ved, aldrig levet. Deres navne er ikke nogle, deres forældre har valgt. For da de aldrig har levet, har de selvfølgelig heller ikke haft nogen forældre. Men deres gravsteder er anlagt og udført med den største omhu. Der har været mange om det. Der har været nogle, der med større eller mindre held har forsøgt at udhugge navnene i gravsten. Selvom navnene Ina, Kim og Finn må være en drøm for enhver stenhugger, så er en times koncentreret arbejdsindsats i underkanten. Imens stenhuggerne hamrede løs, var andre i gang med at designe gravstedet ud fra egne skitser. Der blev sat sten op, og et lokalt havecenter havde doneret små buske og blomster, der blev anbragt på nøje udvalgte steder. Foran graverens kontor blev der bundet kranse og blomster. Alle havde selv valgt deres opgave i forbindelse med Ina, Kim og Finns dødsfald. Og det bedste var ikke godt nok til disse personer, som vi egentlig kun kendte gennem omtale og fantasi. Der var fire præster, der holdt fine taler om Ina og Finn. Det var meget rørende. Kims pårørende sprang hans begravelsestale over, da de hellere ville udnytte tiden til at gøre mest muligt ud af hans gravsted. Måske var der et ønske om at overgå Inas og Finns gravsted? Alvor og leg, sorg og glæde Kun den, der forud har gjort sig mange tanker om sorg og død, kan indleve sig i en sådan leg og få så meget ud af det. Temadagen om sorg og død var et samarbejde mellem Mårslet Skole og kirke. Ja, for det var nemlig skoleeleverne fra 7.a, 7.b og 7.c, der spillede rollerne som pårørende, præster, blomsterdekoratører, og gravere omkring disse opdigtede dødsfald. Det er rigtigt godt at være sammen en hel dag omkring så tungt et emne, der nogle gange kan være svært at berøre særligt dybt i familierne derhjemme. Én ting kan vi dog være sikre på, uanset om vi taler om det eller ej; at døden, den undgår vi altså ikke her i livet. Derfor er det rigtigt godt at gøre sig tanker om døden, og om hvad man gør for at hjælpe andre, der mister. Nu er der jo iflg. kristendommen en tro på, at det hele ikke ender med dødens mørke men med opstandelsens lys. Vi håber derfor på forståelse for, at vi afsluttede den ellers så seriøse dag med hygge og latter på kirkegården. Det blev en solrig efterårsdag, hvor der blev delt både tårer og smil. Til foråret, når grandækningen tages af kirkegården, forsvinder også Inas, Kims og Finns gravsteder. Tak til de to frivillige, Knud Lunderskov med stenhugning og Else Kjemtrup med blomsterbinding, for jeres indsats denne dag. Venlig hilsen Sognepræst, Signe Høg 13

14 14 NOVEMBER Søndag d. 27. november kl Søndag i Advent Signe Kølbæk Høg DECEMBER Søndag d. 4. december kl Søndag i Advent Signe Kølbæk Høg Søndag d. 11. december kl Søndag i Advent Musikgudstjeneste Signe Kølbæk Høg Søndag d. 18. december kl Søndag i Advent G. Kasper Hansen Lørdag d. 24. december kl , kl , kl og kl Juleaftens Gudstjenester: Kl og kl ved G. Kasper Hansen. Kl og kl ved Signe Kølbæk Høg. Søndag d. 25. december kl Juledag G. Kasper Hansen Fredagsspisning er for alle, der har lyst til nogle timers hyggeligt samvær i fællesskab med andre fra sognet. Næste gang er fredag d. 2. dec. kl i Sognehuset. Kirketiderne Mandag d. 26. december kl Juledag Signe Kølbæk Høg Fredagsspisning JANUAR Søndag d. 1. januar kl Nytårsdag Signe Kølbæk Høg Søndag d. 8. januar kl Helligtrekongers Søndag G. Kasper Hansen Søndag d. 15. januar kl Søndag efter Helligtrekonger Nytårsoptakt for spejderne Signe Kølbæk Høg Søndag d. 22. januar kl Søndag efter Helligtrekonger Signe Kølbæk Høg Søndag d. 29. januar kl Søndag efter Helligtrekonger G. Kasper Hansen Onsdag d. 25. januar kl Børne- bamsegudstjeneste FEBRUAR Søndag d. 5. februar kl Søndag efter Helligtrekonger Jette R. Christiansen slutter med at læse søndagens bibeltekst. Pris: 25 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn. Tilmelding senest to dage før til: Kildevang Julegudstjeneste Fredag den 21. december Kirkens pigekor medvirker ved julegudstjenesten på Kildevang onsdag den 21. december. Gudstjeneste Fredag den 13. januar Til begge Kildevangsgudstjenester begynder vi med en kop kaffe kl , hvorefter der kl er gudstjeneste med altergang. Præst ved begge gudstjenester: Signe Kølbæk Høg Mandagscafé Byder på julehygge mandag den 12. december 2016 Vi mødes igen og hilser det nye år velkommen mandag den 9. januar 2017 Begge dage kl i Sognehuset. Vi mødes igen i det nye år fredag d. 6. januar kl i Sognehuset. Vi begynder med fællesspisning og et par sange. Derudover er programmet: Legehjørne for de mindste, spil for de større børn, snak for de voksne. Vi Mårslet Menighedsråd Der bydes på frisklavet kaffe, te og rundstykker samt en hyggelig snak i et uforpligtende samvær med andre fra Mårslet Sogn. - og så er det tilmed helt gratis! Ingerlise Wendland og Kirsten Cramer

15 NOVEMBER Lørdag d. 26. november kl Juletræstænding med efterfølgende julesalmesang i Mårslet Kirke DECEMBER Fredag d. 2. dec. kl Fredagsspisning i Sognehuset Onsdag den 7. dec. kl Engletræf Onsdag d. 7. dec. kl Indre Mission holder adventsfest - se annonce Torsdag d. 8. dec. kl Engletræf Torsdag d. 8. dec. kl Adventsgudstjeneste for seniorer med efterfølgende adventsfest i Sognehuset - se annonce Mandag d. 12. dec. kl Mandagscafé i Sognehuset Mandag d. 19. dec. kl Julespil: Forestilling for forældre 15 Aktivitetskalender for Mårslet Kirke og Sognehus Tirsdag d. 20. dec. kl Julespil: Forestilling for 0. klasser Tirsdag d. 20. dec. kl Julespil: Forestilling for børnehaveklasser Onsdag d. 21. dec. kl Julespil: Forestilling for 1. og 2. klasser Onsdag d. 21. dec. kl Julespil: Forestilling for 3. og 4. klasser JANUAR Torsdag d. 19. januar kl Nyt hold med babysalmesang begynder Torsdag d. 12. januar kl Mårslet Hyggeklub: Da jeg var lille, og landbruget var stort - se annonce Fredag d. 6. januar kl Fredagsspisning i Sognehuset Mandag d. 9. januar kl Mandagscafé i Sognehuset Søndag d. 15. januar kl Nytårskoncert med Polkalypso Steelband i Mårslet Kirke - se annonce Lørdag d. 21. januar kl Studiedag om Reformationens betydning i Astrup Sognegård - se annonce Onsdag d. 25. januar kl Indre Mission: Kristen mellem kaos og tryghed - se annonce FEBRUAR Onsdag d. 1. februar kl Litteratur- og Musikcafé: Over Revet Langt Ude - annonce kommer til februar Søndag d. 5. februar kl Musikcafé: Cash i kirken - annonce kommer til februar Mandag d. 6. februar kl Ny Sorggruppe begynder i Mårslet Sognehus - se annonce Torsdag den 8. december kl Traditionen tro indbyder Menighedsrådet til adventsfest for seniorer. Vi mødes i Mårslet Kirke. Programmet for adventsfesten: Adventsfest for seniorer Gudstjeneste i Mårslet Kirke med Luciaoptog ved kirkens korskole. Præst: G. Kasper Hansen. Festligt og hyggeligt kaffebord i Sognehuset. Korskolen underholder med lystige julesange ved kaffen. Fællessang En god julehistorie Udlodning af bordpynt Transport: Kl : Der kører en bus fra Kildevang til kirken. Efter gudstjenesten kører en bus fra kirken til sognehuset, hvor adventsfesten fortsætter. Kl : Der kører en bus fra Sognehuset til Kildevang. Ønsker man transport fra hjemmet, er man velkommen til at ringe til kirketjeneren på telefon i tidsrummet kl Bestillingsfrist: Tirsdag d. 6. dec. Vi ser frem til en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor alle er hjerteligt velkomne. Adventsfestudvalget Musik Gudstjeneste De 9 læsninger Søndag den 11. december kl. 16 Musikgudstjenesten er en vekslen mellem læsninger, korsang og fællessang. Læsningerne omhandler skabelsen, syndefald, Jesu fødsel og frelse. Ved gudstjenesten medvirker Mårslet Kirkes Pigekor under ledelse af Pia Labohn, kirkesanger Lisbeth Frandsen samt Jens Jørgen Bech, som oplæser. Liturg er Signe Kølbæk Høg. Pigekoret indleder gudstjenesten med et stemningsfuldt Luciaoptog, og kirken vil være oplyst af levende lys.

16 16 Børne- bamsegudstjeneste Onsdag den 25. januar kl Babysalmesang Nyt hold begynder til januar Tag din bamse med til gudstjeneste og lad den være med til at synge salmer, bede en bøn og høre en bibelhistorie. Gudstjenesten er kort og afslappet i dens form og henvender sig til børnefamilier. Men alle er velkomne til at være med. Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset og spiser aftensmad. Maden koster 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen. Sognepræst, Signe K. Høg Julespil Krybbespillet indeholder alt, hvad der skal til for at komme i rigtig julestemning: Engle, hyrder, de vise mænd og naturligvis Josef og Maria med det lille Jesusbarn. Forestillingen fortæller juleevangeliet i børnehøjde. Babysalmesang er et tilbud for babyer på 2-8 mdr. sammen med mor og/ eller far. Vi lytter til musik, synger, nynner, laver fagter, blæser sæbebobler og forundres over blafrende tørklæder. Det er alt sammen med til at formidle de smukke salmer til børnene, stimulere deres sanser og give en særlig kontakt mellem forælder og barn. Derefter er der kaffe/the, småkager og hyggeligt samvær for dem, der har lyst. Der er varmetæpper i kirken. Næste hold begynder d. 19. januar kl Det er muligt at tilmelde sig allerede nu ved at skrive til: Traditionen tro samarbejder Mårslet Skole og Mårslet Kirke om et stort krybbespil med eleverne fra 3.A og 3.B. Ud over de to klasser deltager kirkens korskole. Oversigt over forestillingerne fremgår af gudstjenestelisten. Krybbespillet danner ramme om skolens juleafslutning for klasse. Byens børnehavebørn har også modtaget invitationer til en forestilling. Kirke- og kulturmedarbejder, Johanne Buur Okkels Der er plads til max ti på holdet. Når der ikke er flere pladser tilbage lukkes der for tilmelding. Et forløb består af 8 gange og koster 200 kr. Kirke- og kulturmedarbejder, Johanne Buur Okkels Engletræf Onsdag d. 7. dec. og torsdag d. 8. dec. kl Til Engletræf inviterer vi alle dagplejere og vuggestuer i Mårslet til gudstjeneste i Mårslet Kirke. Dagplejebørnene indleder gudstjenesten med et lille luciaoptog. Sammen skal vi synge et par julesalmer med fagter, og præsten vil fortælle Juleevangeliet. Vi glæder os til at se kirken fyldt med børn.

17 17 Jørgen Gleerup fortæller om en række erindringsbilleder fra livet på landet i 1950 erne og 60 erne Torsdag den 12. januar kl Børneklubber Mariehønen Mariehønen er legestuen for børn op til 6 år. Sognehuset, mandag kl Vil du vide mere så kontakt: Jette Kristoffersen, tlf Susanne Lunderskov, tlf Lærkereden Lærkereden er for alle børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og deltager i mange forskellige aktiviteter. Sognehuset, mandag kl Ledere af Lærkereden er: Dorthe Bjerge, tlf Mette Nørgaard Pedersen, Det var dengang jeg var lille, og landbruget var stort og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark. Det var dengang hunden Laika kredsede rundt om jorden, og frøken Hansen underviste i skolen. Det var dengang, Kresten Hjulmand kørte mælk til mejeriet, og Henry From reddede et straffespark. Det var dengang, kornet blev høstet med selvbinder og tærsket i tærskeværket. Det var dengang, drengene lod håret gro, musikken hed pigtråd, og Apollo 11 landede på månen. En række erindringsbilleder og livsfortællinger fra livet på landet i 1950 erne og 60 erne krydret med tidens viser og sange. Alle pensionister og efterlønsmodtagere er meget velkomne i Sognehuset. Der serveres kaffe og kage til 40 kr. Juletræet tændes Lørdag den 26. november kl Kom og vær med til at tænde juletræet på pladsen foran kirken. Bagefter er der fællessang i kirken, hvor de fremmødte vælger hvilke julesalmer, vi skal synge. Mårslet Kirkes Korskole og Pigekor KORSKOLEN Korskolen starter igen efter juleferien onsdag den 11. januar kl i Sognehuset. Korskolen synger fra kl og er for børn i 3. og 4. klasse. Nye sangere optages efter henvendelse til organist og korleder Pia Labohn på mail: PIGEKORET Pigekoret starter igen efter juleferien torsdag den 12. januar kl i Sognehuset. Pigekoret er et kor på højere niveau og er for seriøse og ambitiøse piger fra 6. klasse og opefter. Der er optagelsesprøve. Nye sangere optages efter forudgående henvendelse til organist og korleder Pia Labohn på mail:

18 18 Kirkens studiedage 2017 Kirkens studiedage på tværs af sognegrænserne kommer til at handle om Reformationen. Studiedagene ligger på følgende lørdage i tidsrummet kl : D. 21. januar, d. 4. februar, d. 4. marts og d. 25. marts. Den 21. Januar: Denne første studiedag afholdes i Astrup Sognegård ved Prof. dr. theol. Svend Andersen. Dagens tema: BEFRIET TIL ANSVAR - Kristendom og menneskeliv i luthersk betydning Nyt fra Mårslet Menighedsråd Fordeling af menighedsrådets poster Den 25. oktober holdte menighedsrådet et konstituerende møde, hvor menighedsrådets poster blev fordelt mellem medlemmerne. Derfor kan Mårslet menighedsråd nu præsentere resultatet af det konstituerende møde: Udvalg og menighedsråd har længe arbejdet med at beskrive ønsker og tage beslutninger vedrørende kirkerenoveringen. Når denne tekst kan læses i kirkesiderne, håber vi at skitseforslaget er sendt til Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør til endelig godkendelse. Nyt om kirkerenovering Formand: René Lunderskov Næstformand: Erik Lund Sørensen Kirkeværge: Arne Andersen (ikke medlem af MR) Kasserer: Anders Kristoffersen Sekretær: Susanne Lauritsen Kontaktperson: Else Svendsen Vi har forsøgt at indarbejde de forslag, der fremkom ved mødet med forslagene fra september. Menighedsrådet har taget de sidste store beslutninger om nyt gulv, niveaufrit gulv, nye bænke og ny belysning. Der skal også installeres mere varme. Vi vil fortælle mere om detaljerne efterhånden som projektering finder sted i løbet af vinteren og foråret. Planen er som tidligere omtalt, at vi i de første måneder af 2017 kan sende et godkendt projekt i udbud og begynde renovering efter konfirmationerne i maj Vi håber meget at kunne afslutte projektet til december Når planerne er afklaret, vil vi også fortælle, hvordan vi tænker at holde gudstjenester og andre kirkelige handlinger imens renoveringen finder sted. Kirkerenoveringsudvalget Erik Lund Sørensen Mårslet Indre Mission Kristen mellem kaos og tryghed Onsdag den 25. januar kl i Sognehuset. Det kan være et paradoks at leve i en verden, hvor vi dagligt bombarderes med nyheder om krig, sult og naturkatastrofer, og samtidig tro på en almægtig Gud, som tilsyneladende lader alt dette passere. Med udgangspunkt i Det Gamle Testamentes beretning om Josef og det kaos, han gennemlevede samtidig med Guds (usynlige) tilstedeværelse, vil missionær Egild Kildeholm, Rønde, give os sit bud på, hvordan man kan leve som Kristen mellem kaos og tryghed. Og stjernen stod over stalden Onsdag den 7. december kl holder vi adventsfest i Sognehuset. Der vil være forskellige indslag med udgangspunkt i ovenstående tema. Desuden vil vi synge nogle adventssange og christmas carols sammen. Når jeg har en almægtig Gud, hvorfor sker alle disse ting omkring mig? Når jeg tror på Jesus, har jeg fred med Gud, står der i Bibelen. Men når det stormer og raser i mit liv kan tryghed være et svært begreb at forholde sig til. Hvor finder jeg min tryghed? Egild er gift med Grethe og far til 4 sønner. Han har været missionær i en årrække med forkyndelse som én af sine hovedopgaver. Alle er meget velkomne til mødet. Endelig afholder vi vores traditionsrige amerikanske lotteri. Adventsfesten er i Mårslet Sognehus og begynder kl Alle er velkommen til en aften for hele familien.

19 19 Kulturcafé 8320 Nytårskoncert i Mårslet Kirke Polkalypso Steelband Søndag den 15. januar kl Arrangementer med KulturCaféen i februar 2017 Litteratur- og MusikCafé: Over Revet Langt Ude Onsdag den 1. februar kl i Sognehuset Sangeren og digteren, Karen Marie Troldborg, har efter sin mors død udgivet digtsamlingen Over Revet Langt Ude. Digtene belyser et kræftforløb set både fra en mors side og fra en ung kvindes barndomserindringer her beskrives et savn i en digtedialog mellem mor og datter. Karen har sat musik til nogle af digtene og vil synge, læse op og fortælle om projektets baggrund. Jesper Mikkelsen - sopranolietønde Kai Stensgaard - sopran- og altolietønder Lars Skov - basolietønder I år er det 100 år siden, at De Dansk Vestindiske Øer blev solgt til USA. I den anledning har Polkalypso Steelband besøgt øerne og er i den forbindelse blevet inspireret til at lave en kirkekoncert, der viser øernes tætte tilknytning til Danmark den dag i dag. Den caribiske musik er gennem tiden blevet blandet med polkamusikken. Derved opstod en ny stilart, som kan kaldes Polkalypso. Under koncerten gives eksempler på, hvordan de gamle danske melodier er blevet blandet med calypsomusikken. Olietøndemusik bruges som musik til gudstjenester på St. Croix, St. Thomas og St. John. Koncerten indeholder derfor calypsoficerede salmer, polkalypso, klassisk musik ja, alt i alt et farverigt og festligt program, der oser af sol og bølgeskvulp. De klassiskuddannede janitsharer fortæller under koncerten - på en meget underholdende facon - historien om, hvordan man fandt på at lave en olietønde om til et musikinstrument. Det skete for ca. 60 år siden på Trinidad. I dag er der olietøndemusik overalt i Caribien. Entré kr. 50,- ved indgangen fra kl Karen er født og opvokset i Odder, og digtsamlingens handling foregår i stor udstrækning i Odder og omegn. Arrangementet er et samarbejde mellem Litteraturkreds 8320 og KulturCafé Entré kr. 50,-. MusikCafé: Cash i kirken Søndag den 5. februar kl Engle og dæmoner blander sig med countrymusik og amerikansk musikhistorie, når sangeren Karsten Holm & band leverer "Cash i kirken". En musikalsk fortælling om Johnny Cash og den evige kamp mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, der var en enorm drivkraft for ham som kunstner. Entré kr. 75,-.

20 20 SOGNEPRÆST Signe Kølbæk Høg Obstrupvej Mårslet Tlf Fridag: mandag KONSTITUERET SOGNEPRÆST G. Kasper Hansen Fyrrevænget 13, Hou 8300 Odder tlf Fridag: fredag KORDEGN Henny Margrethe Bauning Træffes på kirkekontoret i Sognehuset, Obstrupvej 4A, tirsdag og onsdag kl Tlf ellers henvises til sognepræsterne KIRKETJENER Gudrun Samsø Jørgensen Telefontid kl Tlf Fridag: mandag KIRKE- & KULTUR- MEDARBEJDER Johanne Buur Okkels Tlf Fridag: mandag Så er det igen muligt at deltage i en sorggruppe. Den begynder: Mandag den 6. februar 2017 kl Gruppen mødes i Mårslet Sognehus. Et møde varer ca. to timer og der afholdes møde hver anden mandag, i alt 8 gange. Som jeg har det lige nu, er det godt at være sammen med andre og at blive hørt og forstået. Det er et af de udsagn, vi har hørt i tidligere grupper. Kontakt Kirken ORGANIST OG KORLEDER Pia Labohn Tlf Fridag: mandag KIRKESANGER Lisbeth Frandsen Tlf Fridag: mandag GRAVER Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen Træffes kl ellers på kirkegården, Ved Kirken 1 Tlf MENIGHEDSRÅDSFORMAND René Tindbæk Lunderskov Tlf KIRKEVÆRGE Arne Andersen Tlf KIRKENS HJEMMESIDE Kirken er åben Mårslet Kirke er normalt åben i dagtimerne mandag til fredag kl Alle er velkomne til at slappe af fra dagens stress og nyde roen i det smukke kirkerum. Kirkebil Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke kan ældre og dårligt gående bestille gratis transport. Ring til kirketjeneren senest fredag kl på tlf Menighedsrådsmøde Dato for næste menighedsrådsmøde: Tirsdag den 6. december kl i Sognehuset Menighedsrådets møder er offentlige og alle er velkomne til møderne. Mårslet Kirke på Facebook Sorggruppen i Mårslet Sogn Det kan være svært at finde personer i ens omgangskreds, som i længden kan rumme og forstå den smerte, som sorgen over at have mistet en af sine nærmeste, indebærer. Et andet udsagn er: Min omverden synes, jeg hurtigt skal se at komme videre, men så hurtig er sorg ikke, skal jeg hilse og sige. I gruppen er der tavshedspligt, men deltagerne lærer selvfølgelig hinanden at kende. Det kan give mulighed for at få en kontakt, som man også efter forløbets afslutning kan have Mårslet Kirke er kommet på Facebook. Find os, følg os og giv os gerne et LIKE! glæde af. Gruppen ledes af Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm. Har du brug for, eller kender en, der har brug for at deltage i gruppen for voksne, kan henvendelse ske til Susanne Lauritsen, tlf.nr eller mail Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

21 21 TMG - Nyt TRÆNER SØGES Basket sæsonen er i fuld gang og vi er i den heldige situation at flere børn og unge gerne vil spille basket, så der er nu ca. 10 U14 drenge, både nybegyndere og øvede, det er herligt. Men det medfører også et behov for noget mere trænerhjælp. Så hvis du har en lille trænerspirer i maven, der gerne vil hjælpe med at bringe basketglæde videre til disse 6. Og 7. Klasses drenge så vil vi rigtig gerne i kontakt med dig. Der trænes mandag og fredag, se nærmere på eller find os på Facebook TMG-Basketball TMG's hovedbestyrelse Forretningsudvalg: Formand Hans Jørgen Jørgensen Næstformand Tony Lund-Burmeister Kasserer Gerda Svendsen Afdelingsrepræsentanter: Badminton Jens Birk Basketball Jesper Sander Cykelmotion Stefan Brenstrup Dart Søren Houlberg Fodbold Helle Foged Gymnastik Tine Westergaard Clausen Håndbold Ole Gade Motion Freddy Jensen Pétanque Kirsten Sørensen Tennis Henrik Breyen Volleyball Claus Jacobsen

22 22 5. års jubilæum Vikuvika Onsdag aften kl drysser biler og cykler ind i mørket på parkeringspladsen ved Mårslet Skoles Gymnastiksal. Ud vrimler modne kvinder i træningstøj, nogle fra Mårslet, flere fra byer som Højbjerg, Egå, Hørning, Lystrup og Odder. Hvorfor! Fordi vi ku og fordi vi stadig ka! Fordi vi simpelthen ikke kan lade være. Vi laver sgu gymnastik, sådan rigtig gymnastik på den fede måde, som dengang vi var unge i 80 erne og 90 erne. Med boksvendinger, fejesving, contractions, curves, plièer, grounding, afsæt og off s og jeg skalgi-dig-ska-jeg, blandet med udtryk, energi, strubelyde og masser af grin. Når musikken går igang glemmes alle dagens strabadser, bekymringer, logistikkabaler og træthed, der er ganske enkelt ikke plads! Det squeezes ud af hovedet for at kunne følge med i de kryptiske koordinationer med arme, ben, ryg og mave, som vi elsker så meget. Det er 5.sæson i år. Krisen var stor, da vores fantastiske træner og grundlægger af holdet Karrina Clausen ikke skulle være instruktør i år, så holdet rykkede sammen og nedsatte et hurtigt arbejdende og ivrigt udvalg for at redde sæsonen, så Vikuvika kunne fortsætte. Det gør vi så! Fortsætter! Med gæsteinstruktør Vittoria Lasorella (moderne danser) som inspirationsmuse, og så koger ny suppe på gamle urter. Vi prøver i år med noget nyt, noget gammelt, måske noget lånt og blåt sniger sig med, man ved det ikke, og vi lover en opvisning i marts med spændstige baller, bløde hofter, smukke stærke arme, og ikke mindst udstråling og sammenhold. Hørt på holdet: musikken er måske et par år gammel, men den er stadig moderne Sådan er vi også! En glad Vikuvika er Lotte Brogaard

23 23 Nye vinterhold 2017 i TMG Gymnastik Når vi har pakket dejlige gaver op og hygget igennem med familie, venner og god mad, så skyder TMG Gymnastik det nye år i gang med følgende nye hold fra januar 2017: Vinterfit 10 gange Vinterfit fra mandag i uge 2, og med Ane Nederby i spidsen. Ane har netop været på Club la Santa og hente ny inspiration, og Ane garanterer sved på panden, ømme muskler og god energi. Der bliver fokus på core-træning, altså hele kroppens center, så du kommer i form uanset, om skiferien står for døren, løbetræningen skal suppleres eller du bare vil opnå øget velvære med en stærk kropsstamme og en god holdning. Alder: over 16 år Undervisningssted: Mårslet skoles gymnastiksal, indgang fra Obstrupvej Tid: mandag kl , 9. januar 20. marts 2017 Pris: 350 kr. Underviser: Ane Nederby Puls & Power Puls & Power er et nyt hold med en ny instruktør, Tina Dyhrberg, som elsker at give max. gas! Det er holdet for dig som ønsker øget forbrænding, bedre kondition og en stærkere krop. Det er hård konditions- og styrketræning som bygges op omkring simpel koreografi med trin fra aerobicens verden. Alle trin og øvelser gennemgås grundigt så både nybegyndere og øvede kan være med. Træningen er til inspirerende musik, som får dig til at yde dit allerbedste. Tina er uddannet aerobic instruktør og har undervist alt fra amerikanske soldater til seniorer og elsker at kunne hjælpe andre til at få et bedre velvære i hverdagen gennem træningen. Det skal være sjovt, effektivt og give den enkelte deltagere motivation og lyst til at komme igen. Undervisningssted: Gymnastiksalen Tid: tirsdag kl , 10. januar 4. april 2017 Pris: 400 kr. Underviser: Tina Dyhrberg Cross X-tra Jens Kudahl er klar til endnu en omgang intensiv træning om onsdagen fra uge Konceptet er crossgym, stationstræning med og uden kettlebells, HIT og det der ligner. Musikken er fed og humøret er højt, så kom med til 30 minutters effektiv og sveddryppende træning. Alder: over 16 år Undervisningssted: Mårslet skoles gymnastiksal, indgang fra Obstrupvej Tid: onsdag kl , 11. januar 22. marts 2017 Pris: 175 kr. Underviser: Jens Kudahl Seniorhold 60+ Seniorholdet er still going strong og fortsætter torsdage fra uge 2. Træningen foregår hos Mårslet Fysioterapi, og der er plads til 10 deltagere. Tilmelding online på eller igennem Grethe Rasmussen. Alder: over 60 år Undervisningssted: Mårslet Fysioterapi, Hørretvej (ved P-pladsen over for Brugsen) Tid: torsdag kl , 12. januar 23. marts 2017 Pris: 350 kr. Underviser: Ane Nederby Tilmelding til nye hold og online betaling på TMGs hjemmeside: Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr BOGFØRING, LØN MOMS M.V. TILBYDES. Er du træt af at skulle bruge din fritid på papirarbejde, kan jeg tilbyde at bogføre, lave løn, mom m.v. og da jeg har 30 års erfaring i revisorbranchen, kan jeg også klargøre det hele til din revisor, så denne regning kan blive så lille som muligt Bogføring- og regnskabshjælp v/ B. Tulstrup tlf eller mail:

24 24 Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr

25 25 Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv Mårslet Egnsarkiv har åbent: 14. december 11. januar 25. januar Alle dage fra kl Indgang fra skolens lille P-plads på Obstrupvej. Hvis du vil vide mere om den fortid, der danner baggrund for den nutid - og ikke mindst den fremtid, du er en del af, så bliv medlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og støt samtidig Mårslet Egnsarkiv. Mail: Nyt lokalhistorisk hæfte Nyt hæfte med 13 lokalhistoriske artikler og fortællinger fra Mårslet Sogn er udgivet af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og kan købes på Mårslet Egnsarkiv for 45 kr. Husk Deadline Den 10. hver måned

26 Husk Deadline Den 10. hver måned

27 27 Et liv. En by. En bog Mårsletforfatteren Inger Højmark har begået en ny bog, en biografisk skildring af den utrolige udvikling og forandring, der er sket i de 80 år, som er forløbet siden den anden verdenskrig til i dag, og den betydning forandringen har fået for den enkelte. Rejsen fra lokum i gården eller kælderen, og storvask og personlig hygiejne i zinkbaljen i køkkenet til det moderne badeværelse med alle bekvemmeligheder, er et godt billede af dansk historie. Fra fattigt bondeland til en plads blandt de rige eksportlande, og den store migration fra arbejderklasse til middelklasse. Med en utrolig detaljeret hukommelse vækker forfatteren læserens egne slumrende minder om dengang, hvor der var spanskrør i skoleklassen og lussinger i vente for småforseelser og manglende lektielæsning. Men midt i sliddet og vanskelighederne med at få dagligdagen til at hænge sammen økonomisk var det sammenholdet i familien og kærligheden, som bar over med en fjendtlig og krævende verden, og gjorde det muligt at komme videre. Og byen har fulgt med velstanden, de fattige kvarterer fra dengang er næsten forsvundet og erstattet af storbydrømme og arkitektkonkurrencer. Jeg tror at mange travle mennesker i den globale konkurrenceverden går rundt med små skattekister i hukommelsen, som har været smækket i alt for længe måske grundet travlhed. Tag en pause. Sluk for TV. Dyk ned i din historie. Start med barndommen og glæd dig til rejsen. Skal du hjælpes lidt på vej, så læs den her omtalte bog, bliv inspireret og dyk. Inger Højmark. Søsters huskerier. Kan fås hos forf. Kr Bent Oxenvad Husk Deadline Den 10. hver måned

28 28 Lidt billeder fra årets strikke event i Mårslet Borgerhus. Fredag aften blev der hygget over strikketøjet og hæklet på livet løs. Lørdag formiddag havde vi gang i tre forskellige workshops - nogen lærte at hækle, andre hæklede tunesisk og det sidste hold lært at holde styr på flere farver i strikketøjet. Alt i alt en dejlig weekend. Jeg siger mange tak for opbakning til jer alle. Strikke festival i Mårslet igen en succes Vi er nogle der ikke kan få nok af at strikke og hækle og hygge med hinanden, derfor har jeg fået mulighed for at starte en Nørklecafé op i Borgerhuset lokale. Her har vi, ung og gammel, nu mulighed for at dyrke vores nørklende hobby i fællesskab med andre. Jeg glæder mig til at blive inspireret af jer der vil være med. Det foregår altid den anden torsdag i måneden. Jeg låser op i Borgerhuset kl og i er velkommen indtil kl Medbring kaffe/te og din egen kop, 20 runde kroner og HUSK dit håndarbejde. Ingen tilmelding :o) Vi ses - Bente Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr

29 29 AF CHRISTINA S. JOHANSEN, LOKALAVISEN De siger farvel til Mårslet Bladet efter 23 år Ved årsskiftet skal der nye kræfter til, hvis Mårslet Bladet skal køre videre. Parret bag de seneste årtiers udgave stopper nemlig. Hanne Salling Jensen og Poul Erik Jensen stopper efter 23 år på Mårslet Bladet. Foto: Lokalavisen Rigtig mange Mårslet-borgere ved nok, hvem Hanne Salling Jensen, Poul Erik Jensen og deres søn Rasmus er. Og selv hvis navnene ikke lige får en klokke til at ringe, har alle husstande i Mårslet gennem 22 år fået parrets arbejde ind gennem brevsprækken hver måned. Det er nemlig dem, som har sørget for, at alt materialet til bladet er blevet samlet og sat op gang på gang år efter år. Tilmed har sønnen, i samarbejde med forældrene, sørget for at dele bladet ud i samtlige postkasser de seneste ni år. Men nu takker både familien Salling-Jensen og bladets redaktør Lars P. Nielsen af og overlader scenen til nye driftige ildsjæle.»vi er vist ved at have udtjent vores værnepligt, og i forlængelse af at Rasmus nu er flyttet til Aalborg, er tiden inde til, at vi siger stop. Nu håber vi bare, at vi kan finde nogle, som har modet til at fortsætte bladet på deres måde. Det vil være så ærgerligt, hvis det forsvinder, for det er jo en vigtig del af Mårslet. Derfor skal det da helst køre videre i en eller anden form,«siger Poul Erik Jensen, som sammen med sin hustru står klar til at hjælpe de nye i gang, hvis det ønskes. Det hele begyndte, da Hanne Salling Jensen gik på barsel med Rasmus. Hun manglede noget at lave og fik sagt, at hun da godt Kilde: Lokalavisen, Jyllandsposten kunne være involveret i Mårslet Bladet.»Og så har jeg jo hængt på det lige siden jeg ved ikke, hvor alle årene er blevet af,«siger Hanne Salling Jensen med et smil. Hun fortæller, at det har været et sjovt projekt at være fælles om for hele familien, men bølgerne kan nu også gå temmelig højt, forsikrer hun.»jeg lægger hele det grove puslespil altså hvad der skal være hvor i bladet,«siger hun.»ja, og så skælder jeg ud, når det hele ikke passer alligevel,«fortsætter Poul Erik Jensen. Fortsætter året ud At parrets arbejde har været værdsat blev tydeligt i 2006, hvor det blev kåret til Årets Mårsletborgere. Folks glæde over at modtage bladet er også stor. Parret oplever, at rigtig mange nærmest løber ud til postkassen.»det har været dejligt at se, hvor taknemmelige folk er,«siger Poul Erik Jensen. Parret fortsætter med at lave Mårslet Bladet året ud, men efter december/januar-nummeret skal der nye kræfter til. Parret glæder sig bl.a. til i fremtiden at få mere tid til deres båd.

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Kildevang Aktivitetstilbud 2014 Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang 3 Brugerstyrede

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Dato: Tirsdag den 20. sept. 2016, kl. 19.00 Mødested: Tilstede: Afbud: Referent: TMG Halhuset Jens Thomsen, Anders Kjær, Troels Laursen, Lars Munk, Finn Larsen, Margrethe

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår Til eftertanke Hvad gør julen til noget særligt? Emneuge Rundt i 9 lande Opslagstavlen Åben Skole, Gallafest, Hele skolen cykler, Feriekasser Avisen 6. og 7. kl. laver avis Brunch 2. kl. holder brunch

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Kildevang Aktivitetstilbud Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang 3 Brugerstyrede aktiviteter 4 HÅNDARBEJDE OG FREMSTILLING AF KORT 4 BAGEGRUPPE 4 BLOMSTERBINDING

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN HUGIN OG MUNIN Januar 2011 Årgang 13 nr.1 NYT FRA SKOLELEDEREN Nyt skema Husk, at alle klasser får nyt skema fra mandag den 17. jan.. Samtidig stopper vi læsebåndet for denne gang. Juleafslutning i kirken

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde

Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Mårslet Fællesråd, Referat fra FU-møde Dato: Tirsdag den 25. okt. 2016, kl. 19.00 Mødested: Tilstede: Afbud: Referent: TMG Halhuset Anders Kjær, Anette Poulsen, Finn Larsen, Poul Håkon Poulsen, Carsten

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 11 November 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Så er nisserne flyttet ind Solstrålen har igennem nogen tid haft gang i nisserierne,

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Den vigtigste og bedste gave

Den vigtigste og bedste gave LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 6 Den vigtigste og bedste gave Ugens tekst og referencer: Matt 1,21-23. Den Store Mester, kap. 1. Huskevers: I dag er der født jer en frelser. (Luk 2,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 8 August 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen En herlig tur til Hvidbjerg Vi var bare ualmindelig heldige med vejret igen i år. Hele

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter andet halvår 05. August - 18. december 2014 Valdemarshus har åbent dagligt fra 09:00 til 17:00 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. September December 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. September December 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Gymnastikprogram Sæsonen 2013-2014

Gymnastikprogram Sæsonen 2013-2014 Gymnastikprogram Sæsonen 2013-2014 Velkommen til gymnastik i Tim GIF Så er vi klar med gymnastiksæsonen 2013/2014, og vi glæder os til at byde dig velkommen. Vinterens program er lagt, og vi håber denne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere