SKOLEBESTYRELSESKURSUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSESKURSUS"

Transkript

1 t/design r dit slide e layout menuen u vælge te under s, når du t nyt slide Velkommen SKOLEBESTYRELSESKURSUS TRINITY 22. & 23.AUGUST lpelinjer 1. Klik Vis hak ved lpelinjer

2 Livstræet Der er så meget, der kan trykke gøre dagen trist og grå Se de folk der uden lykke bare går og går i stå Lad dem lege i livstræets krone Lad dem føle, at livet er stort lad dem skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port. Der er så mange uden venner uden kærlighed og kys folk som ingen andre kender hvor mon de skal finde lys? Lad dem lege... Der er så hård en kamp om magten alle kæmper for sig selv Er der ingen der har sagt dem at de slår sig selv ihjel? Der er så meget uden varme uden ånd og uden liv folk bliver fattige or arme tænker kun på tidsfordriv. Lad dem lege... Lad dem lege... Der er så mange, der er slaver af sit job og af sin tid. Hvorfor bruges vores gaver uden tanke, uden vid? Lad dem lege... EMNE XX. MÅNED

3 Program - fredag Præsentation En ny folkeskole Pause Skolebestyrelsen i den nye skole Middag Principper og de kommende 4 år God aften SIDE 3

4 Program - lørdag Morgenmad Skolebestyrelsen på Nordfyn Pause Arbejdet i vores egen bestyrelse Pause Rammer for skolevæsenet på Nordfyn Afrunding og opsamling Frokost Tak for nu SIDE 4

5 Præsentationsrunde 1. Navn 2. Skole 3. Funktion 30 - sekunder SIDE 5

6 Introduktion til Folkeskolereformen Hvorfor. Velfærdsklemmen flere på offentlig forsøgelse Ressourcesyn fra synd for til kan selv Globalisering vi er i konkurrence med hele verden Det danske uddannelsessystems achilleshæle: udnytte alle børns fulde potentiale og social mobilitet. Hvordan? SIDE 6

7 Den ny skolereform Video om den nye skolereform SIDE 7

8 Folkeskolereformen - målene Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Og to lokale mål: 1. Færre elever skal udskilles til specialtilbud 2. Flere elever skal have en ungdomsuddannelse SIDE 8

9 Folkeskolereformen indsatserne Det skal ske gennem: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev Få klare mål og opfølgning på resultater Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere FOLKESKOLEREFORMEN JUNI 2014 SIDE 9

10 Elevernes skoledag En mere varieret og motiverende skoledag, der bliver længere for at skabe plads til at styrke elevernes læring: 30 timer i indskolingen (heraf 2 timer frivillig lektiehjælp) 33 timer på mellemtrinet (heraf 3 timer frivillig lektiehjælp) 35 timer i udskolingen (heraf 2 timer frivillig lektiehjælp) Et fagligt løft til eleverne: Flere timer i dansk og matematik Engelsk fra 1. klasse 2. fremmedsprog fra 5. klasse, fx tysk eller fransk Håndværk og design erstatter sløjd og håndarbejde. Madkundskab erstatter hjemkundskab. Valgfag fra 7. klasse f.eks. mulighed for lokale valgfag FOLKESKOLEREFORMEN JUNI 2014 SIDE 10

11 Elevernes skoledag Alle elever lærer og motiveres forskelligt, derfor indføres: Understøttende undervisning. 45 min. motion og bevægelse dagligt i gennemsnit Læringscafe og faglig fordybelse (indtil videre frivilligt) Skolen skal åbne sig og samarbejde med musik- og ungdomsskoler samt lokale foreninger og virksomheder. Mere anvendelse af it og digitale læringsformer Øget fokus på mål for elevernes læring og opfølgning på resultaterne: Eleverne er selv med til at sætte mål for deres læring. Elevens udvikling følges tæt i løbende dialog mellem skole, forældre og elev På sigt skal eleverne i 8. klasse kunne det samme, som eleverne i dag kan i 9. klasse FOLKESKOLEREFORMEN JUNI 2014 SIDE 11

12 Hvad ønsker eleverne sig? Mød Agnete Vienberg Hansen fortælle om en ny skole EMNE XX. MÅNED SIDE 12

13 t l p i g e e n Lærernes Arbejdsdag Undervise i 25,5 lektioner om ugen i gennemsnit. Fuld tilstedeværelse på skolerne. Skole/hjem samarbejde tilstræbes at ligge mellem EMNE XX. MÅNED SIDE 13

14 t l p i g e e n Lærernes Arbejdsdag Bedre mulighed for sparring og fællesforberedelse, da alle er tilstede. Fleksible rammer i forhold til arbejdsopgaver og tilrettelæggelsen af den enkelte elevs læring. Flytte fokus fra undervisning til læring. EMNE XX. MÅNED SIDE 14

15 t l p i g e e n EMNE XX. MÅNED SIDE 15

16 t l p i g e e n EMNE XX. MÅNED SIDE 16

17 Lederne mere faglig ledelse og forandringsledelse At kunne observere, supervisere og give faglig sparring til medarbejdere og kollegaer. At kunne følge op på undervisningen og give feedback. At kunne arbejde strategisk med kompetenceudnyttelse og -udvikling af medarbejdergruppen. At kunne motivere og engagere medarbejdere, elever og omgivelser og skabe opbakning til omstillingen og kulturforandringen. At kunne omsætte handlingsplaner til konkrete handlinger og forandringer af praksis og vaner. At kunne fastholde eget og medarbejdernes fokus på de aftalte forandringer. FOLKESKOLEREFORMEN JUNI 2014 SIDE 17

18 Økonomien på Nordfyn Undervisningen løftes med ca. 12 mio. kr. årligt som følge af den forlængede skoledag: Ca. 6 mio. omlægges fra SFO-tid til skoletid Ca. 6 mio. finansieres af staten (slut fra skoleåret 17/18) Der er besluttet en ny Incitamentsstruktur til øget inklusion som flytter betydelige midler til skolerne i takt med, at der visiteres færre elever til special-undervisning: I det kommende skoleår omplaceres ca. 6 mio kr til skolerne EMNE XX. MÅNED SIDE 18

19 Folkeskolereformen investeringer Vi investerer massivt i modernisering af folkeskolerne: 5 mio. kr. til indretning af arbejdspladser på skolerne yderligere 25 mio. kr. i mio. kr. i budget mio. kr. i 2016 og 2017 med det formål at skabe bedre fysiske rammer for læring, trivsel og inklusion. Vi investerer også i digitalisering - Device til alle medarbejdere og elever i løbet af de næste 3 år EMNE XX. MÅNED SIDE 19

20 Kompetenceudvikling Der er behov for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere: Undervisningskompetencer Inklusion Om mål- og resultatorienteret læring Teamarbejde og koordinering Faglig refleksion, vejledning og ledelse Ressourcepersoner og vejledere.. Kompetenceløft skal have varig effekt vi skal opbygge kapacitet til løbende kompetenceudvikling og videndeling FOLKESKOLEREFORMEN JUNI 2014 SIDE 20

21 Hvilke udsagn optager jer mest? 1) At elever og forældre kan følge elevens faglige progression? 2) At medarbejderne er engagerede og fagligt dygtige 3) At eleverne udvikler sociale kompetencer 4) At eleverne opnår et internationalt udsyn 5) At medarbejderne samarbejder med idrætsforeninger og erhvervsliv om elevens læring og trivsel 6) At eleverne lærer at samarbejde om opgaver 7) At eleverne får faglige kompetencer 8) At eleverne opnår digitale kompetencer EMNE XX. MÅNED SIDE 21

22 Individuel refleksion Hvilken af overskrifterne fra den foregående slide synes du, skal prioriteres højst? Drøft dit valg med sidemanden. Hæng herefter dit valg op på flip-over. EMNE XX. MÅNED SIDE 22

23 Skoleopgave Prioriter de vigtigste udsagn for skolen EMNE XX. MÅNED SIDE 23

24 PAUSE EMNE XX. MÅNED SIDE 24

25 Skolebestyrelsen i den nye skole EMNE XX. MÅNED SIDE 25

26 Hvad er en skolebestyrelse? Er skolebestyrelsen en rigtig bestyrelse? Skolebestyrelsens placering i det politiske hierarki. 26/0 8/14

27 Skolebestyrelsens arena Skolen Forældre Skolebestyrelse Kommunalbestyrelse

28 Mål og rammer for skolens virksomhed Styringsdokumenter Folkeskoleloven Lov om kommunernes styrelse Det kommunale budget Børne- og ungepolitik Vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen Bilag til vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen Kvalitetsrapport/handlingsplan Skolebestyrelsens årsberetning Decentraliseringsaftaler 26/0 8/14

29 Skolebestyrelsens virke Lukkede møder Tavshedspligt Dagsorden Referat Skoleleder/sekretær 26/0 8/14

30 Skolebestyrelsens forretningsorden Mødeindkaldelse Dagsorden Beslutninger Referat Ret til enkeltmedlemmers tilføjelser til referatet Indkaldelse af suppleanter Mødefrekvens Andet 26/0 8/14

31 Kursus for nyvalgte skolebestyrelser Skal og kan opgaver.. Arbejdet med principper 26/0 8/14

32 Hvad skal skolebestyrelsen? Afgive beretning Indkalde skolens forældre mindst én gang årligt for at drøfte skolens virksomhed Besvare henvendelser fra kommunalbestyrelsen Føre tilsyn med skolens virksomhed (undtagen personale- og elevsager) Hvad betyder det at føre tilsyn i en reformkontekst? Udarbejde forslag om læseplaner og beskrivelser Fastsætte principper på en række områder Fastsætte ordensregler og værdiregelsæt 26/0 8/14

33 Hvad skal skolebestyrelsen? Beslutning om madordning, hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning herom Godkende inden for de økonomiske rammer godkende skolens budget Godkende undervisningsmidler Godkende om voksne skal kunne deltage i skolens undervisning Afgive indstilling om forsøgs og udviklingsarbejder Udføre opgaver der følger af delegerede beslutninger 26/0 8/14

34 Skolebestyrelsens handlemuligheder Henvende sig til kommunalbestyrelsen om alle forhold vedrørende skolen. Afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolen Afgive forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolen. 26/0 8/14

35 Dilemma 1 Du bliver kontaktet af en forældre der klager over en lærers undervisning, og altid sene fremmøde til timerne, Læreren er personlig ven af dig, hvilket forælderen der kontakter dig ikke ved Hvad gør du?, hvad svarer du? 2 Du overhører ved en sammenkomst, uddrag af en fortrolig drøftelse fra et skolebestyrelsesmøde. Samtalen foregår mellem to af dig ukendte personer. - Hvad gør du? 3 Forældrerådet i en klasse vil betale for malingen af et klasselokale ved skoleårets start, de synes lokalet trænger meget til at blive malet Hvad svarer i forældrerådet. EMNE XX. MÅNED SIDE 35

36 Hvad er et princip? Grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig Kortfattet og kontant formuleret Så rummeligt, at nye behov og situationer kan passes ind, uden princippet skal ændres Må ikke formuleres som et diktat Skolelederen skal have plads til at vælge mellem flere konkrete muligheder, når princippet skal omsættes til praksis. (Kilde: UVM) 26/0 8/14

37 Skolebestyrelsen skal fastsætte principper for: Undervisningens organisering, herunder udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser. Samarbejdet mellem skole og hjem Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Arbejdets fordeling blandt lærerne Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv. Skolefritidsordningens virksomhed 26/0 8/14

38 Nye principper Som følge af folkeskolereformen skal skolebestyrelsen som noget nyt fastsætte principper for. Samarbejder, herunder partnerskaber med lokalsamfundet(åben skole) Understøttende undervisning Holddannelse Henholdsvis skolens og forældrenes ansvar i skolehjem-samarbejdet

39 Princip vedr. forældresamarbejde Drøftelse i bestyrelsen: Hvad skal forældrene være ansvarlige for i samarbejdet med skolen om deres børns læring og trivsel? Formuleres som et princip og skrives på jeres flip-over. 26/0 8/14

40 Nye principper og eftersyn af de gamle! Skolebestyrelsen kan også sætte principper for fx: Motion og bevægelse It-understøttet læring 26/0 8/14

41 Hvad optager jer, når I tænker på reformens tre mål og det øgede fokus fra undervisning til læring Drøftelse i bestyrelsen: Hvordan vil I omsætte de nationale mål til praksis på jeres skoler? Hvad er den største udfordring ift. skolebestyrelsesarbejdet og folkeskolereformen? 26/0 8/14

42 Folkeskolereformen - målene Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Og to lokale mål: 1. Færre elever skal udskilles til specialtilbud 2. Flere elever skal have en ungdomsuddannelse FOLKESKOLEREFORMEN JUNI 2014 SIDE 42

43 Middag EMNE XX. MÅNED SIDE 43

44 Principper og de kommende 4 år Skolelederne fremlægger skolens principper. Giv de eksisterende principper et eftersyn med afsæt i reformens mål og indsatser Overvej fx: Hvordan kan skolefritidsordningen bidrage til en sammenhængende skoledag? Hvilke ambitioner skal sættes for arbejdet med elevplaner? EMNE XX. MÅNED SIDE 44

45 Eksempel årshjul Budgetdrøftelse Indsatsområder hvordan går det? Godkendelse budget Orientering om næste skoleår Medarbejder sit. 4.KVT 1.KVT 3.KVT 2.KVT Årsplan for samarbejde med kontakt forældre Opstart af eftersyn af principper Drøftelse af principper Skolens indsatsområder Status EMNE XX. MÅNED SIDE 45

46 Valgperioden Skolebestyrelsen: Hvad vil vi gerne være kendt for? Fx At realisere en skole for alle En ny skole, der også er digital Kommunikation/dialog om en ny skole omstillingen. EMNE XX. MÅNED SIDE 46

47 Tak for i dag Vi mødes igen kl Mødetid i morgen kl EMNE XX. MÅNED SIDE 47

48 t/design r dit slide e layout menuen u vælge te under s, når du t nyt slide Velkommen SKOLEBESTYRELSESKURSUS TRINITY 22. & 23.AUGUST lpelinjer 1. Klik Vis hak ved lpelinjer

49 I østen stiger solen op den spreder guld på sky går over hav og bjergetop går over land og by Den kommer fra den favre kyst hvor Paradiset lå; den bringer lys og liv og lyst til store og til små. Den hilser os endnu så smukt fra Edens morgenrød - hvor træet stod med evig frugt, hvor livets væld udflød. Den hilser os fra livets hjem hvor størst Guds lys oprandt med stjernen over Betlehem som Østens vise fandt. Og med Guds sol udgår fra øst en himmelsk glans på jord et glimt fra Paradisets kyst hvor livets abild gror. Og alle stjerner neje sig hvor østens sol går frem den synes dem hin stjerne lig der stod ved Betlehem. Du soles sol fra Betlehem! hav tak og lov og pris for hvert et glimt fra lysets hjem og fra dit paradis.

50 Program - lørdag Morgenmad Skolebestyrelsen på Nordfyn Pause Arbejdet i vores egen bestyrelse Pause Rammer for skolevæsenet på Nordfyn Afrunding og opsamling Frokost Tak for nu SIDE 50

51 Skolebestyrelsen på Nordfyn Kommunen i morgen Organisationen Politikker og strategier Økonomi og budgetter Decentralisering Dialog og høringer EMNE XX. MÅNED SIDE 51

52 Kommunen i morgen Byrådets hovedansvar Byrådets syn på borgeren Byrådets opgave 1. (før 1970) 2. ( ) 3. (efter 2007) At udøve sin myndighed Undersåt Afgøre sager Kommunal serviceproduktion Bruger/forbruger/ klient Fastsætte rammer og servicestandarder At skabe langsigtet vækst Medborger/ medansvarlig/ resurse Samle lokalsamfundets resurser og indgå partnerskaber Vejen til resultaterne Hierarkisk organisering, politisk kontrol Selvforvaltning, markedsstyring Visionært lederskab Byrådets samspil med andre Behandle skriftlige sager i formelle møder Dialog med fagfolk og brugere Samspil med borgere, partnere og netværk PERSONALEMØDER JUNI 2014 SIDE 52

53 Kommunens organisationsplan EMNE XX. MÅNED SIDE 53

54 Politikker og strategier Børne- og ungepolitikken Skolestrategi Specialundervisningsstrategi Inklusionsstrategi Ungestrategi Øvrige politikker Sundhedspolitik Anbringelsespolitik Trafikplan.. EMNE XX. MÅNED SIDE 54

55 Samarbejdet med kommunalbestyrelsen Budget Dialogmøder Høringer Decentraliseringsaftaler EMNE XX. MÅNED SIDE 55

56 PAUSE EMNE XX. MÅNED SIDE 56

57 Det forsatte arbejde i skolebestyrelserne EMNE XX. MÅNED SIDE 57

58 Rammer for det nordfynske skolevæsen Styrelsesvedtægt Budgetmodel Aktuel høring af specialundervisningsstrategi EMNE XX. MÅNED SIDE 58

59 Styrelsesvedtægt for Nordfyns skolevæsen De lokale rammer for Folkeskolen: Opgave- og kompetencefordeling Skolebestyrelses sammensætning og valg I kan udvide med indtil 2 medlemmer fra lokalsamfundet Skolebestyrelsens beføjelser og virksomhed Bilag Fagfordeling Folkeskolestrategi (på vej) Specialundervisningsstrategi (i høring) Skolestruktur Klassedannelse Fritidsordninger, førskolegrupper og klubtilbud (fokus i efteråret). EMNE XX. MÅNED SIDE 59

60 Budgetmodel Undervisning: Fagfaglig undervisning: Lærertimer efter timefordelingsplan Understøttende undervisning inkl. lektiecafe: 50% lærer og 50% pædagog Supplerende undervisning; 2-6,5 lærertimer pr. elev + 0-4,5 pædagogtimer pr. elev afhængig af årgang Helhedsskole: 120 årlige pædagogtimer pr. klasse i indskolingen Specialklasser: Ny ressourcemodel er p.t. i høring ifm. strategi Særlig klassedannelse: ressourcer til ekstra klasser for at sikre et fuldt spor på alle afdelinger. Holddannelse: Til store klasser gives ekstra ressourcer til holddeling Timerne udmøntes efter gennemsnitslønnen for faggruppen på Fyn. Der reguleres for aldersreduktion. Der budgetteres med at lærere underviser 765 timer og pædagoger timer pr. år i 42 uger om året. EMNE XX. MÅNED SIDE 60

61 Budgetmodel Skolerne får desuden midler til: Inklusion: Ny model hvor skolerne får midlerne, men skal betale for elever fra distriktet i specialtilbud efter 2 takster. Ledelse og administration basistildeling pr. skole + timer til specifikke opgaver samt pr. elev Undervisningsmidler Ejendomsudgifter Bemærk: Budgettet tildeles efter elevtal 5. september Tildelingsmodel ikke konkret udmøntning EMNE XX. MÅNED SIDE 61

62 EMNE XX. MÅNED SIDE 62

63 Specialundervisningsstrategi Beskrivelse af eksisterende tilbud 201 pladser i 11 interne tilbud fordelt på 4 skoler Desuden 62 børn i eksterne tilbud Ingen ensartet ressourcetildelingsmodel Beskrivelse af elevgrundlaget: I 2024/25 behov for pladser EMNE XX. MÅNED SIDE 63

64 Specialundervisningsstrategi Forslag om 5 interne tilbud 1. Heldagstilbud: Tilbud til børn som p.t. er i rød klasse, funktionsklasse, evt. specialklasse samt Skrillingeskolen 2. Læseklasse: som i dag -kort intensivt kursus og retur til distriktsskole 3. Modtageklasser: som i dag - tilegnelse af sprog før start på distriktskolen 4. Videncenter: tilbud til børn som pt. er på i Heldagsskolen børn forbliver på distriktsskolen 5. Værkstedsklasse: som i dag + videncenter Desuden brug af pladser udenfor kommunen til børn med diagnoser indenfor fysiske handicaps, gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme), multiple funktionsnedsættelser og sproglige vanskeligheder EMNE XX. MÅNED SIDE 64

65 Specialundervisningsstrategi 2 scenarier for placering af tilbud Specialskole Fordele Videncenter Stordrift af specialtilbuddene Ulemper Meget blandede elevgrupper samles Udgifter til drift af ekstra skole Fordelt på skoler Børnene kan spejle sig i almindelige børn Samdrift med almenskole Sårbart ift. faglige kompetencer Risiko for stærekasser EMNE XX. MÅNED SIDE 65

66 Specialundervisningsstrategi En gennemskuelig og enkelt ressourcetildeling til specialtilbud: Grundnormering til 6 elever (1 hold) + normering pr. elev derudover 3 kategorier: Lettere specialtilbud: lærertimer til 33 timer pr. hold Specialklasser: Lærer + pædagogtimer til 33 timer pr. hold Heldagstilbud: lærer og pædagogtimer til 33 timer pr. hold + pædagog/medhjælper timer til SFO åbningstid. Herudover tildeling til ledelse og administration. EMNE XX. MÅNED SIDE 66

67 Næste dialogmøde er tirsdag den 7.oktober kl EMNE XX. MÅNED SIDE 67

68 Afrunding EMNE XX. MÅNED SIDE 68

69 FROKOST EMNE XX. MÅNED SIDE 69

Velkommen til Skolebestyrelseskursus D. 26. AUGUST 2015 TINGSTEDET, SØNDERSØ RÅDHUS.

Velkommen til Skolebestyrelseskursus D. 26. AUGUST 2015 TINGSTEDET, SØNDERSØ RÅDHUS. Velkommen til Skolebestyrelseskursus D. 26. AUGUST 2015 TINGSTEDET, SØNDERSØ RÅDHUS. Livstræet Der er så meget, der kan trykke gøre dagen trist og grå Se de folk der uden lykke bare går og går i stå Lad

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser Næstved Kommune

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser Næstved Kommune Kursus for nyvalgte skolebestyrelser 2014 Næstved Kommune Indhold i kursus for nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer 1. Kursusgang: Velkomst og præsentation Rammesætning af arbejdet Folkeskoleloven Hvad optager

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Velkommen Præsentation Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Lærer 10 år Skolebestyrelsesmedlem 5 år. Ungdomsskoleleder Erhvervsleder Chef og underviser i læring.dk Teamsamarbejde som professionel

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

MØLLESKOLEN August 2014

MØLLESKOLEN August 2014 MØLLESKOLEN August 2014 Hvad ved vi nu? Hvad er opgaven? Fokus på læring Skoledagens opbygning Klasser Forventninger Lektiecafé og hjemmearbejde Næste skridt Spørgsmål Reformens mål Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune Skolebestyrelseskursus Nordfyns Kommune www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Skole og Forældre Landsdækkende skolebestyrelses- og forældreorganisation på folkeskoleområdet Medlemsydelser: Rådgivning Hotline

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan. Informationsaften november 2014

Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan. Informationsaften november 2014 Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan Informationsaften november 2014 Præsentation af Herlev Byskole Fokus på overgangen fra børnehave til SfO Vision

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen Planlægning Hvorfor? Indflydelse Bedre overblik Fokus på det konkrete/aktuelle Nå det I gerne vil (og skal) Mulighed for opfølgning og

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Skolereformsudvalgsmøde. 5. september 2013 kl

Skolereformsudvalgsmøde. 5. september 2013 kl Skolereformsudvalgsmøde 5. september 2013 kl. 16-19 Velkomst Ved formand Trine Torp Præsentationsrunde Dagens program 16.00-16.05 Introduktion ved Trine Torp 16.05-16.10 Præsentationsrunde 16.10-16.30

Læs mere

Tinderhøj Skole. Skolebestyrelsens årsberetning 2013/2014. Velkommen. Skolebestyrelsens Årsberetning. Ny skolereform

Tinderhøj Skole. Skolebestyrelsens årsberetning 2013/2014. Velkommen. Skolebestyrelsens Årsberetning. Ny skolereform Tinderhøj Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2013/2014 Velkommen Skolebestyrelsens Årsberetning Ny skolereform Hvem er skolebestyrelsen Peder Skjalm Lissner formand Jens Tousgaard næstformand Thomas

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014 Lundtofte Skole Info om skolereformen det store skriv Maj 2014 Kære forældre og elever på Lundtofte Skole, Folkeskolereformen træder i kraft den 1. august 2014. Folkeskolens styrker og faglighed skal fastholdes

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere