Det Mobile Fixerum. Baggrund + Status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Mobile Fixerum. Baggrund + Status"

Transkript

1 Det Mobile Fixerum Baggrund + Status

2 Det Mobile Fixerum Baggrund + status Udarbejdet af Foreningen Fixerum 12. december 2011 Bidrag af læge Kasper Iversen, læge Anna Axelsson, sygeplejerske Maria Bonde, sygeplejerske Stina Thomsen, gadejurist Emil Kiørboe + social iværksætter Michael Lodberg Olsen. Foto af det mobile fixerum: Lars Kristensen fixerum.dk + facebook.com/fixerum Indhold: Baggrund Internationale erfaringer med fixerum Juridisk grundlag Organisering af det mobile fixerum Sundhedsfaglig vurdering af det mobile fixerum Stofbrugernes modtagelse af det mobile fixerum Statistik

3 Baggrund + Indledning Nogle af landets mest socialt- og sundhedsmæssigt udsatte borgere er gennem de sidste 40 år kommet på Vesterbro i København. Det er stofbrugere der har fundet et miljø med et udbud af stoffer bag Hovedbanegården i København. Som med mange andre hovedbanegårde i Europa har udviklingen af et miljø med stoffer udviklet sig. Til stor gene for lokalområderne omkring banegårdene. Det har det også gjort på Vesterbro, hvor der i 40 år har været en konflikt mellem stofbrugere og lokalområdet. Her et billede fra 1976 fra Vesterbro. Mødre der krævede kanylefri barndom. Allerede dengang var der nogle der foreslog fixerum. Siden har Vesterbo kæmpet for bedre forhold for stofbrugere og færre blodige kanyler på gader, i baggårde, sandkasser og lyskasser. Rigtig mange borgermøder og flere tiltag for fixerum har været på agendaen de sidste 40 år. Sidste initiativ er en lang række borgere der er gået sammen for at lave et privat mobilt fixerum bemandet med frivillige sygeplejersker og læger: Det Mobile Fixerum. Det Mobile Fixerum kom på gaden 12. september Vi startede med 2 dage om ugen men allerede efter første uge var der nok frivillige til 3 dage. Nu er vi på 4 dage og om kort tid 5 dage. Der er 90 frivillige tilknyttet vagter i Det Mobile Fixerum. Der ud over har over 30 bidraget med alt muligt andet: Kommunikation, bestyrelsesarbejde, grafik, mekaniker, hjemmeside, håndværkere, illustrator, fotograf, bilteknisk rådgivning og meget andet. Vi har brugt 6 måneder på forberedelse og sammenlagt brugt omkring kr. på hele projektet til dato. Penge der er kommet ind udelukkende via private donorer. Internationale erfaringer med fixerum Der findes 94 fixerum fordelt på 63 byer verden over primært drevet af private NGO'er. Fixerum er ikke et eksperiment, men en veldokumenteret succes: Fixerum giver kontakt til en gruppe stofbrugere som hjælpeapparatet i dag har ingen eller for ringe kontakt til og som dermed ikke profiterer (tilstrækkeligt) af det aktuelt etablerede hjælpeapparat. Fixerum redder liv (jf. note 1) Fixerum reducerer smitterisikoen ift. bl.a. HIV og hepatitis (jf. note 1). Fixerum øger ikke tilgangen af nye stofbrugere (jf. note 1) Fixerum forbedrer stofbrugernes generelle helbredstilstand (jf. note 1)

4 Fixerum øger behandlingssucces. Flere ophører helt med at bruge illegale rusmidler. Fixerum, der har tilstrækkelig kapacitet og åbningstid, kan være afgørende i forhold til at løse ordens- og sikkerhedsmæssige problemer i lokalområder som er præget af åbne stofscener (jf. note 1). Fixerum hverken øger følgekriminaliteten (indbrud, tyverier mv.) eller stofhandelen (jf. note 1). Fixerum fungerer, når de først er etableret, i godt samarbejde med både nabolag og politi (jf. note 1). Fixerum er, økonomisk set, en god forretning. Fixerum giver store besparelser i sundhedsvæsenet og i straffeapparatet, og finansierer herved sig selv. Fixerum er ikke et fravalg af behandling, men en nødvendig, forebyggende forlængelse/udvidelse af behandlingsindsatsen. Fixerum kan være en forudsætning for, at de hårdest belastede stofbrugere først og fremmest kan holde sig og holdes i live og er i bedst mulig sundhedsmæssig tilstand, når de måtte ønske og være klar til at indgå i et struktureret, konventionelt behandlingsforløb. Fixerum er også behandling det er livreddende behandling og den hidtil bedste måde for hjælpeapparatet at opnå kontakt med de allerhårdest belastede stofbrugere. Der er ingen juridiske forhindringer for et fixerum kun politiske (jf. note 4). Erfaringer om mobile fixerum er hentet fra Tyskland og Spanien hvor mobile fixerum er en del af de gode narkotika løsninger. Her et billede fra det mobile fixerum i Berlin. Juridisk grundlag Fixerums juridiske status har i mange år været genstand for tvivl, misforståelser og debat. De stoffer der indtages i et fixerum, er omfattet af lov om euforiserende stoffer. Som følge heraf er det blandt andet kriminaliseret at besidde, overdrage, købe og sælge disse stoffer. Et fixerums målgruppe vil uvægerligt kunne strafforfølges som følge af deres ulovlige besiddelse af disse stoffer forud for selve indtagelsen af stoffet. Selve indtagelsen af stofferne er ikke kriminaliseret efter dansk ret. Hverken Foreningen Fixerum, der som juridisk person driver det mobile fixerum, eller personalet i fixerummet besidder eller anvender stoffer i strid med lov om euforiserende

5 stoffer. Personalets sundhedsfaglige bistand kan heller ikke betragtes som en strafbar medvirken til stofbrugernes strafbare besiddelse af stofferne. Foreningen Fixerum har ved bestyrelsesmedlem, læge Kasper Iversen, forespurgt Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt sundhedspersonernes bistand i forbindelse med aktiviteterne i et stofindtagelsesrum (som beskrevet nedenfor) er i strid med den omhu og samvittighedsfuldhed, som autoriseret sundhedspersonale skal iagttage i deres gerning. Sundhedsstyrelsen har bekræftet, at dette ikke er tilfældet, så længe sundhedspersonen i øvrigt ikke kan gøres til genstand for strafferetlig forfølgelse. Det grundlæggende spørgsmål om et fixerums lovlighed er således, hvorvidt det er ulovligt at etablere og drive et sundhedstilbud til lovovertrædere. Efter dansk ret er der ikke noget til hinder for, at der etableres et sundhedstilbud til lovovertrædere, således som det gøres ved at give stofbrugere adgang til et fixerum. Tværtimod er det almindeligt anerkendt i både dansk og international ret, at også lovovertrædere har ret til sundhedsydelser, og at særligt udsatte og sårbare grupper har ret til særlige sundhedstilbud, der er målrettet deres behov. På den anden side ophæves dansk strafferet naturligvis ikke, når man træder ind i et sundhedstilbud, hvorfor stofbrugernes strafbare besiddelse vil kunne gøres til genstand for strafforfølgning såvel udenfor som inde i et fixerum. Der har i debatten omkring fixerum været rejst tvivl om, hvorvidt politiet formår at afveje henholdsvis hensynet til håndhævelse af lov om euforiserende stoffer på den ene side og på den anden side hensynet til at sikre udsatte menneskers adgang til et sundhedstilbud, som er særligt målrettet deres behov. Politiet har imidlertid gennem mange år klart tilkendegivet, at man ikke prioriterer strafforfølgning af stofafhængige menneskers besiddelse af stof til eget brug, men at man derimod arbejder målrettet mod at strafforfølge de personer, der sælger disse stoffer. Stærkt stofafhængiges besiddelse af små mængder stof til eget brug må endvidere anses som en bagatelagtig lovovertrædelse, der som udgangspunkt alene medfører meddelelse af en advarsel (svarende til et tiltalefrafald). Dette synes at udvide politiets adgang til som følge af opportunitetsprincippet at undlade at indlede efterforskning, når der alene er mistanke om, at en stærkt stofafhængig person besidder små mængder stof til eget brug. Foreningen Fixerum mener ikke, at der er grundlag for den fremførte skepsis overfor politiets evne til at foretage denne afvejning. Der har ikke i løbet af det mobile fixerums første tre måneder været episoder, hvor politiets arbejde har ført til en begrænsning af udsatte stofbrugeres adgang til sundhedstilbuddet.

6 Organisering af det mobile fixerum Det Mobile Fixerum er oprettet for at komme i gang med at redde liv og skabe bedre forhold for stofbrugere. Tidligere initiativer med et privat fixerum i en kælder skabte mange konflikter med beboerne tæt på lokaliteten. Placering af permanente fixerum skal ske i tæt samarbejde med lokalområdet og ikke konstant være i konflikt. Derfor valgte vi en mobil løsninger der kan flyttes rundt i bydelen og dermed mindre konfliktfyldt - men samtidig et attraktivt professionel tilbud til stofbrugerne. Vi er en privat forening der er drevet af frivillige. Til drift af det mobile fixerum 4 dage om ugen á 3 timer er der 90 frivillige hvoraf 50 er sundhedsfaglige. Ambulancen er bemandet med 4 frivillige på hver vagt: To sundhedsfaglige personer der er inde i selve fixerummet. De sundhedsfaglige er uddannede sygeplejersker eller læger. Der er en chauffør, der kørere ambulancen og har tjek på bilen og dens papirer. En runner der kommer rundt til stofbrugerne for at fortælle at vi er på gaden og henter ting hvis der er mangler inde i fixerummet. Chauffør og runner er ligeledes med til at sikre rummet udenfor. Sikre at dem der sidder i det mobile fixerum ikke bliver forstyrret af utålmodige stofbrugere, organisere hvem der skal ind næste gang og servicere beboere, myndigheder og andre der gerne vil vide noget om det mobile fixerum. Der er plads til to-tre stofbrugere ad gangen, der kan sidde minutter. Stofbrugerne har selv deres stof med. De må ikke overlevere noget til andre i fixerummet. Hverken stof, penge eller andet. Det er for at sikre at der ikke er salg i fixerummet. Brugerne får udleveret rent værktøj og øvrig udstyr de skal bruge. - Det kan være kogekar, stager, spritserviet, syre, forskellige kanyler. Det sundhedsfaglig personale hjælper eller vejleder ikke stofbrugerne i at fixe. De sidder for at sikre rent værktøj og udstyr, yde førstehjælp ved overdosis og for en god dialog med stofbrugerne. De henviser til øvrige tilbud for stofbrugerne ved andre problemstillinger. De frivillige møder ind i Kaffe + Bomuld i Viktoriagade 19, ½ time inden vagten på gaden starter. Ambulancen gøres ren og klar til vagten. Mappe med statistik, dagbog og opladelige lamper tages med på vagt. Der bliver kørt til en til to lokaliteter pr. tur. Vi har haft hold ved Hovedbanegården, Mariakirken, Brune Kødby og i Lille Istedgade ved Mændens Hjem. Primære hold med flest besøgende er i Lille Istedgade. Der er naboer positive og vi har et godt samarbejde med Mændenes Hjem. Ambulancen er indrettet med borde i siden hvor stofbrugerne kan sidde. Der er en bænk til det sundhedsfaglige personale der sidder bag en skranke : Et møbel med skuffer med udstyr til at fixe, spejle, stager og ikke mindst modgift. Billeder inde fra det mobile fixerum:

7 Fixebussen set fra personalets plads Fixebussen set fra stofbrugernes placering her med lægerne Pia og Anna Sundhedsfaglig vurdering Det er kendt fra danske og udenlandske rapporter at stofbrugere har en betydelig grad af oversygelighed og -dødelighed. En del af problemet skyldes det liv der leves på gaden, med dårlig ernæring, manglende kontakt til det etablerede sundhedssystem og reduceret egenomsorg. En anden stor del af problemet er centreret omkring indtagelse af stoffer gennem blodårerne og omhandler primært hygiejne, stress samt styrken af stoffet. Dårlig hygiejne øger risikoen for lokale infektioner samt at få bakterier i blodet, der kan medfører blodforgiftning og betændelse på hjerteklapperne. Stress omkring stofindtagelsen medfører risiko for fejlfix og skade på kar med alvorlige konsekvenser som infektion og i værste tilfælde amputation af arme eller ben. Ydermere vil tidspres og dårlig belysning øge risikoen for, at stoffet indtages ved injektion i pulsårer og blodkar på halsen, hvilket øger risikoen for komplikationer betydeligt. Stoffer der købes på gaden er af meget variabel kvalitet og renhed. Nogle stoffer vil derfor virke meget kraftigere eller svagere end ventet af stofbrugerne. Indtagelse af stoffer medfører derfor altid en risiko for en forgiftning/overdosis der ultimativt kan føre til død. Den sundhedsfaglige indsats i fixerummet retter sig derfor primært mod at adressere disse

8 tre forhold. Det sundhedsfaglige personale i det mobile fixerum sikrer rene og hygiejniske forhold, under hvilke stofbrugerne kan indtage deres stof. Ved at vejlede stofbrugerne til at spritte hænder og injektionssted af inden injektion og udlevere rent udstyr nedsættes risikoen for infektioner. Der udleveres også det antal kanyler, som er nødvendigt for, at stofbrugeren ikke benytter samme kanyle flere gange og hermed risikerer at ødelægge sine blodkar. I fixerummet sikres der ro og god belysning. Man sikrer at stofbrugeren har tid til at forberede og indtage sine stoffer uden at skulle tænke på at blive opdaget eller få stjålet sine stoffer. Varme og lys sikrer optimale forhold for at indtage stofferne uden fejlfix og karskade tilfølge. Det er ikke muligt at eliminere risikoen for en overdosis, men risikoen ved en overdosis kan minimeres ved stofindtagelse i et fixerum. Stofbrugerne bliver under indtagelse af deres stof observeret. I flere tilfælde har det været nødvendigt, at en stofbruger bliver i ambulancen 5-10 min. efterfølgende grundet utilpashed og behov for ekstra observation. I tilfælde af overdosis ydes der førstehjælp og ringes 112. Ved overdosis med heroin findes mulighed for at give modgift. Dette har endnu ikke været nødvendigt, og det kan muligvis skyldes, at stofbrugerne indtager deres stof under rolige forhold og med den nødvendige tid. Erfaringer fra udenlandske fixerum er at en overdosis i et fixerum indtil nu aldrig haft fatale følger (dødelig udgang). Udover disse meget konkrete sundhedsfaglige problemstillinger skabes i ambulancen en tillidsfuld og anerkendende relation til en gruppe mennesker, som ofte er forbeholden overfor det etablerede sundhedsvæsen. Denne relation opstår i kraft af, at mødet mellem stofbrugerne og det sundhedsfaglige personale er ligeværdigt, og at samtalen foregår på stofbrugernes præmisser. Det sundhedsfaglige personale oplever, at stofbrugerne er trygge, og giver udtryk for, at de føler sig respekteret i mødet med personalet i det mobile fixerum. Relationens betydning viser sig blandt andet ved, at stofbrugerne henvender sig med andre problematikker som f.eks. bylder efter fejl-fix, brækkede fingre, ønske om blodtryksmåling og udredning for leverbetændelse og HIV. Her kan det sundhedsfaglige personale henvise til andre relevante sundhedstilbud. Ligeledes henvender mange sig også med spørgsmål om behandling for stofafhængighed samt social-juridiske problemer. I kraft af denne kontakt, der er opstået, har personalet mulighed for, at nå en gruppe mennesker, som ellers har svært ved at manøvrere rundt i systemet.

9 Stofbrugernes modtagelse af det mobile fixerum Generelt har stofbrugerne været meget positive overfor det mobile fixerum. Rigtig mange stofbrugere siger uafhængigt af hinanden, at det er første gang de føler sig respekteret som mennesker ved fixerummet. Flere skal vende sig til tilbuddet og det at sidde og fixe foran sundhedsfagligt personale. En der lige var kommet ud fra fængsel troede, at vi ville anholde ham inde i fixerummet. Nogle kommer ind og bruger stedet som det mest naturlige, andre skal lige se os an. Generelt ønsker stofbrugerne mere åbningstid. Specielt om morgenen, når de har fået udleveret deres medicin. Der er også ønske om en bus mere med andre holdepladser, der er mere anonyme og rolige end ved vores primære holdeplads ved Mændenes Hjem. Mariakirken, Hovedbanegården og Skelbæksgade er foreslået. Ved siden af Sundhedsrummet er også foreslået som et godt alternativ til Mændenes Hjem. Specielt kvinderne ønsker mere ro og anonymitet. En kvinde foreslår øget samarbejde med socialrådgivere i forbindelse med fixerummet. Generelt er der et stort ønske fra dem der ryger deres stoffer, at de også kan få adgang til stofindtagelsesrum. Vi har ingen ubehagelige eller truende episoder med stofbrugerne i fixerummet. (Stofbrugernes tilbagemeldinger er fra spørgeskema og samtaler inde i fixerummet, udført af det frivillige sundhedspersonale) Statistik Der bliver indsamlet data for hver besøgende i det mobile fixerum. Der er tale om kaldenavn, alder, hvor længe de har taget stoffer, type af stof og hvor lang tid de er inde i fixerummet. Statistik for de første 3 måneder (12. september 12. december 2011): Gæster Antal i alt: 460 Mænd: 405 Kvinder: 53 Ukendt: 2

10 Aldersfordeling Under 18: 0 Mellem 18 og 25: 23 (Mand: 21 Kvinde: 2) Mellem 26 og 50: 374 (Mand: 323. Kvinde: 49. Ukendt: 2) Over 50: 51 (Mand: 49. Kvinde: 2) Ukendt: 12 Stofferne Antal gæster der har taget stof: Kokain (Alene eller i kombination med et andet stof): 376 Kokain (Alene): 283 Brun Heroin (Alene eller i kombination med et andet stof): 97 Brun heroin (Alene): 48 Hvid heroin (Alene eller i kombination med et andet stof): 6 Hvid heroin (Alene): 3 Metadon(Alene eller i kombination med et andet stof): 77 Metadon (Alene): 30 Kanyleaffald Der er indsamlet 420 liter kanyleaffald (risikoaffald) inde i fixerummet. Overdosis INGEN Noter: 1; Se hertil eksempelvis: Report on drug consumption rooms, EMCDDA, EUs overvågningscenter på narkotikaområdet 2004, og og EMCDDA om fixerum, 2010: Fsva. de gode erfaringer i Tyskland: Evaluation der Arbeit der Drogenkonsumräume in der Bundesrepublik Deutschland. Endbericht in Auftrag des Bundesministerium für Gesundheit, ZEUS (2003, Nomos-Verlag). ZEUS-evalueringen af 19 fixerums drift fra viser, at der i perioden blev indtaget fix, indtrådte nødstilfælde (overdoser mv.), der kunne have haft dødelig udgang, hvis der ikke var ydet akut sundhedsfaglig behandling. Der skete ikke et eneste dødsfald. Fra Canada, Vancouver, 2011: Reduction in overdose mortality after the opening of North America's first medically supervised safer injecting facility, The Lancet, Volume 377, Issue 9775, Pages , 23 April 2011, 2; Injection drug use cessation and use of North America's first medically supervised safer injecting facility, Drug Alcohol Depend Jan 15;113(2-3): Epub 2010 Aug 30, og First-of-its-kind study shows supervised injection facilities can help people quit drugs, 3; A cost-benefit and cost-effectiveness analysis of Vancouver's supervised injection facility, Int J Drug Policy Jan;21(1):70-6. Epub 2009 May 6, Analysen viser, at selv hvis man alene måler på besparelser ved reduceret hiv-smitte samt død (og ikke fx hepatitis-smitte mv.) finansierer et fixerum sig selv og giver tilmed en større nettogevinst. Fsva. fixerummet Insite i Vancouver på 6 mio. $ årligt. 4; Gadejuristens juridiske notat: Stofindtagelsesrum i et retligt perspektiv. Det fulde notat kan findes på Noter samlet af Gadejuristen og Foreningen Fixerum 2011

En samlet plan for Vesterbro

En samlet plan for Vesterbro En samlet plan for Vesterbro De åbenlyse sociale problemer og måder at håndtere dem på Indhold Indhold Københavns Kommunes Socialforvaltning, 2011 1 Vesterbro, København...2 Mål...3 Handleplan...4 Aktiviteter

Læs mere

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd?

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd? I 2012 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere

Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere 5 Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedsstyrelsen, 2013. Udgivelsen

Læs mere

h u sfo r bi Laura slås for livet 273 døde af stoffer 20 kroner om ugen ung med adhd afhængighedens danmark kostbudget

h u sfo r bi Laura slås for livet 273 døde af stoffer 20 kroner om ugen ung med adhd afhængighedens danmark kostbudget h u sfo r bi nr. 1 januar 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort ung med adhd Laura slås for livet afhængighedens danmark 273 døde af stoffer kostbudget 20

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse og et misbrug hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg om Lægeordineret heroin Resumé, skriftlige oplæg og redigeret udskrift af høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25.maj 2007 Teknologirådets

Læs mere

Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse af betydningen af de anvendte styringsstrategier i Skyen.

Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse af betydningen af de anvendte styringsstrategier i Skyen. Bachelorprojekt Afleveringsdato: 13. juni 2014 Af: Anatoli Kanev Vejleder: Benedicta Pecseli Antal anslag: 69.475 Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Et sundt liv. for udsatte borgere

Et sundt liv. for udsatte borgere Et sundt liv for udsatte borgere Erfaringer fra 13 indsatser, der har sat fokus på sundhed for misbrugere, alkoholikere, hjemløse og psykisk syge mennesker 2 Et sundt liv for udsatte borgere Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Akut Krisecenter for livstruede stofmisbrugere - med små skridt tilbage til livet

Akut Krisecenter for livstruede stofmisbrugere - med små skridt tilbage til livet Akut Krisecenter for livstruede stofmisbrugere - med små skridt tilbage til livet Akut Krisecenter for livstruede stofmisbrugere -med små skridt tilbage til livet Udgivet af: Kongens Ø, Munkerup Munkerup

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

h u sfo r bi 11 sagsbehandlere på én gang Fixerum på vej i de største byer Fra bankrøver til socialarbejder Afhængig af ludomani

h u sfo r bi 11 sagsbehandlere på én gang Fixerum på vej i de største byer Fra bankrøver til socialarbejder Afhængig af ludomani h u sfo r bi nr. 6 juni 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort 11 sagsbehandlere på én gang Fixerum på vej i de største byer Fra bankrøver til socialarbejder

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro [Robert Olsen, forstander Mændenes Hjem] Hjemløse og misbrugere lever ofte er hårdt liv. Mange hjemløse har komplekse problemer af både af social

Læs mere

Narkomaner er jaget vildt. Hvad mener gadens parlament? TEMA. KAMPHUNDE Dræbermaskine eller kæledyr? KOMMUNALVALGET

Narkomaner er jaget vildt. Hvad mener gadens parlament? TEMA. KAMPHUNDE Dræbermaskine eller kæledyr? KOMMUNALVALGET h u sfo r bi nr. 91 november 2009 pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb kun af sælgere med synligt id-kort KAMPHUNDE Dræbermaskine eller kæledyr? TEMA Narkomaner er jaget vildt KOMMUNALVALGET Hvad mener

Læs mere

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug Kampen mod narko handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

PRISOPGAVE INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... - 2 - Den helhedsorienterede indsats som vi ser det...- 2 - Hvem er vi?...- 2 -

PRISOPGAVE INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... - 2 - Den helhedsorienterede indsats som vi ser det...- 2 - Hvem er vi?...- 2 - PRISOPGAVE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... - 2 - Den helhedsorienterede indsats som vi ser det...- 2 - Hvem er vi?...- 2 - Hvem henvender vi os til...- 3 - Metoder... - 4 - At møde beboerne i øjenhøjde...-

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Skal hjemløs svensker dø på gaden? Vred socialarbejder: Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 70 februar 2008

Skal hjemløs svensker dø på gaden? Vred socialarbejder: Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 70 februar 2008 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 70 februar 2008 Vred socialarbejder: Skal hjemløs svensker dø på gaden? Hus Forbi opretter nødherberg 2 og 8 Gaderummets

Læs mere

undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov DOKUMENTATIONSPROJEKTET

undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov DOKUMENTATIONSPROJEKTET DOKUMENTATIONSPROJEKTET En undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov TAK Denne rapport er et resultat af Dokumentationsprojektet en nærmere undersøgelse og dokumentation af retshjælpsbehovet hos udsatte

Læs mere

Projekt Socialsygeplejerske fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient. projekt UDENFOR, Ravnsborggade 2-4, 3 sal, 2200 København N

Projekt Socialsygeplejerske fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient. projekt UDENFOR, Ravnsborggade 2-4, 3 sal, 2200 København N Titel ISBN Projekt Socialsygeplejerske fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient % Udgiver & ' ( 87-987909-7-8 projekt UDENFOR, Ravnsborggade 2-4, 3 sal, 2200 København N tlf.: 33 42 76 00, fax.:)33*16+35

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov DOKUMENTATIONSPROJEKTET

undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov DOKUMENTATIONSPROJEKTET DOKUMENTATIONSPROJEKTET En undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov TAK Denne rapport er et resultat af Dokumentationsprojektet en nærmere undersøgelse og dokumentation af retshjælpsbehovet hos udsatte

Læs mere