Det Mobile Fixerum. Baggrund + Status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Mobile Fixerum. Baggrund + Status"

Transkript

1 Det Mobile Fixerum Baggrund + Status

2 Det Mobile Fixerum Baggrund + status Udarbejdet af Foreningen Fixerum 12. december 2011 Bidrag af læge Kasper Iversen, læge Anna Axelsson, sygeplejerske Maria Bonde, sygeplejerske Stina Thomsen, gadejurist Emil Kiørboe + social iværksætter Michael Lodberg Olsen. Foto af det mobile fixerum: Lars Kristensen fixerum.dk + facebook.com/fixerum Indhold: Baggrund Internationale erfaringer med fixerum Juridisk grundlag Organisering af det mobile fixerum Sundhedsfaglig vurdering af det mobile fixerum Stofbrugernes modtagelse af det mobile fixerum Statistik

3 Baggrund + Indledning Nogle af landets mest socialt- og sundhedsmæssigt udsatte borgere er gennem de sidste 40 år kommet på Vesterbro i København. Det er stofbrugere der har fundet et miljø med et udbud af stoffer bag Hovedbanegården i København. Som med mange andre hovedbanegårde i Europa har udviklingen af et miljø med stoffer udviklet sig. Til stor gene for lokalområderne omkring banegårdene. Det har det også gjort på Vesterbro, hvor der i 40 år har været en konflikt mellem stofbrugere og lokalområdet. Her et billede fra 1976 fra Vesterbro. Mødre der krævede kanylefri barndom. Allerede dengang var der nogle der foreslog fixerum. Siden har Vesterbo kæmpet for bedre forhold for stofbrugere og færre blodige kanyler på gader, i baggårde, sandkasser og lyskasser. Rigtig mange borgermøder og flere tiltag for fixerum har været på agendaen de sidste 40 år. Sidste initiativ er en lang række borgere der er gået sammen for at lave et privat mobilt fixerum bemandet med frivillige sygeplejersker og læger: Det Mobile Fixerum. Det Mobile Fixerum kom på gaden 12. september Vi startede med 2 dage om ugen men allerede efter første uge var der nok frivillige til 3 dage. Nu er vi på 4 dage og om kort tid 5 dage. Der er 90 frivillige tilknyttet vagter i Det Mobile Fixerum. Der ud over har over 30 bidraget med alt muligt andet: Kommunikation, bestyrelsesarbejde, grafik, mekaniker, hjemmeside, håndværkere, illustrator, fotograf, bilteknisk rådgivning og meget andet. Vi har brugt 6 måneder på forberedelse og sammenlagt brugt omkring kr. på hele projektet til dato. Penge der er kommet ind udelukkende via private donorer. Internationale erfaringer med fixerum Der findes 94 fixerum fordelt på 63 byer verden over primært drevet af private NGO'er. Fixerum er ikke et eksperiment, men en veldokumenteret succes: Fixerum giver kontakt til en gruppe stofbrugere som hjælpeapparatet i dag har ingen eller for ringe kontakt til og som dermed ikke profiterer (tilstrækkeligt) af det aktuelt etablerede hjælpeapparat. Fixerum redder liv (jf. note 1) Fixerum reducerer smitterisikoen ift. bl.a. HIV og hepatitis (jf. note 1). Fixerum øger ikke tilgangen af nye stofbrugere (jf. note 1) Fixerum forbedrer stofbrugernes generelle helbredstilstand (jf. note 1)

4 Fixerum øger behandlingssucces. Flere ophører helt med at bruge illegale rusmidler. Fixerum, der har tilstrækkelig kapacitet og åbningstid, kan være afgørende i forhold til at løse ordens- og sikkerhedsmæssige problemer i lokalområder som er præget af åbne stofscener (jf. note 1). Fixerum hverken øger følgekriminaliteten (indbrud, tyverier mv.) eller stofhandelen (jf. note 1). Fixerum fungerer, når de først er etableret, i godt samarbejde med både nabolag og politi (jf. note 1). Fixerum er, økonomisk set, en god forretning. Fixerum giver store besparelser i sundhedsvæsenet og i straffeapparatet, og finansierer herved sig selv. Fixerum er ikke et fravalg af behandling, men en nødvendig, forebyggende forlængelse/udvidelse af behandlingsindsatsen. Fixerum kan være en forudsætning for, at de hårdest belastede stofbrugere først og fremmest kan holde sig og holdes i live og er i bedst mulig sundhedsmæssig tilstand, når de måtte ønske og være klar til at indgå i et struktureret, konventionelt behandlingsforløb. Fixerum er også behandling det er livreddende behandling og den hidtil bedste måde for hjælpeapparatet at opnå kontakt med de allerhårdest belastede stofbrugere. Der er ingen juridiske forhindringer for et fixerum kun politiske (jf. note 4). Erfaringer om mobile fixerum er hentet fra Tyskland og Spanien hvor mobile fixerum er en del af de gode narkotika løsninger. Her et billede fra det mobile fixerum i Berlin. Juridisk grundlag Fixerums juridiske status har i mange år været genstand for tvivl, misforståelser og debat. De stoffer der indtages i et fixerum, er omfattet af lov om euforiserende stoffer. Som følge heraf er det blandt andet kriminaliseret at besidde, overdrage, købe og sælge disse stoffer. Et fixerums målgruppe vil uvægerligt kunne strafforfølges som følge af deres ulovlige besiddelse af disse stoffer forud for selve indtagelsen af stoffet. Selve indtagelsen af stofferne er ikke kriminaliseret efter dansk ret. Hverken Foreningen Fixerum, der som juridisk person driver det mobile fixerum, eller personalet i fixerummet besidder eller anvender stoffer i strid med lov om euforiserende

5 stoffer. Personalets sundhedsfaglige bistand kan heller ikke betragtes som en strafbar medvirken til stofbrugernes strafbare besiddelse af stofferne. Foreningen Fixerum har ved bestyrelsesmedlem, læge Kasper Iversen, forespurgt Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt sundhedspersonernes bistand i forbindelse med aktiviteterne i et stofindtagelsesrum (som beskrevet nedenfor) er i strid med den omhu og samvittighedsfuldhed, som autoriseret sundhedspersonale skal iagttage i deres gerning. Sundhedsstyrelsen har bekræftet, at dette ikke er tilfældet, så længe sundhedspersonen i øvrigt ikke kan gøres til genstand for strafferetlig forfølgelse. Det grundlæggende spørgsmål om et fixerums lovlighed er således, hvorvidt det er ulovligt at etablere og drive et sundhedstilbud til lovovertrædere. Efter dansk ret er der ikke noget til hinder for, at der etableres et sundhedstilbud til lovovertrædere, således som det gøres ved at give stofbrugere adgang til et fixerum. Tværtimod er det almindeligt anerkendt i både dansk og international ret, at også lovovertrædere har ret til sundhedsydelser, og at særligt udsatte og sårbare grupper har ret til særlige sundhedstilbud, der er målrettet deres behov. På den anden side ophæves dansk strafferet naturligvis ikke, når man træder ind i et sundhedstilbud, hvorfor stofbrugernes strafbare besiddelse vil kunne gøres til genstand for strafforfølgning såvel udenfor som inde i et fixerum. Der har i debatten omkring fixerum været rejst tvivl om, hvorvidt politiet formår at afveje henholdsvis hensynet til håndhævelse af lov om euforiserende stoffer på den ene side og på den anden side hensynet til at sikre udsatte menneskers adgang til et sundhedstilbud, som er særligt målrettet deres behov. Politiet har imidlertid gennem mange år klart tilkendegivet, at man ikke prioriterer strafforfølgning af stofafhængige menneskers besiddelse af stof til eget brug, men at man derimod arbejder målrettet mod at strafforfølge de personer, der sælger disse stoffer. Stærkt stofafhængiges besiddelse af små mængder stof til eget brug må endvidere anses som en bagatelagtig lovovertrædelse, der som udgangspunkt alene medfører meddelelse af en advarsel (svarende til et tiltalefrafald). Dette synes at udvide politiets adgang til som følge af opportunitetsprincippet at undlade at indlede efterforskning, når der alene er mistanke om, at en stærkt stofafhængig person besidder små mængder stof til eget brug. Foreningen Fixerum mener ikke, at der er grundlag for den fremførte skepsis overfor politiets evne til at foretage denne afvejning. Der har ikke i løbet af det mobile fixerums første tre måneder været episoder, hvor politiets arbejde har ført til en begrænsning af udsatte stofbrugeres adgang til sundhedstilbuddet.

6 Organisering af det mobile fixerum Det Mobile Fixerum er oprettet for at komme i gang med at redde liv og skabe bedre forhold for stofbrugere. Tidligere initiativer med et privat fixerum i en kælder skabte mange konflikter med beboerne tæt på lokaliteten. Placering af permanente fixerum skal ske i tæt samarbejde med lokalområdet og ikke konstant være i konflikt. Derfor valgte vi en mobil løsninger der kan flyttes rundt i bydelen og dermed mindre konfliktfyldt - men samtidig et attraktivt professionel tilbud til stofbrugerne. Vi er en privat forening der er drevet af frivillige. Til drift af det mobile fixerum 4 dage om ugen á 3 timer er der 90 frivillige hvoraf 50 er sundhedsfaglige. Ambulancen er bemandet med 4 frivillige på hver vagt: To sundhedsfaglige personer der er inde i selve fixerummet. De sundhedsfaglige er uddannede sygeplejersker eller læger. Der er en chauffør, der kørere ambulancen og har tjek på bilen og dens papirer. En runner der kommer rundt til stofbrugerne for at fortælle at vi er på gaden og henter ting hvis der er mangler inde i fixerummet. Chauffør og runner er ligeledes med til at sikre rummet udenfor. Sikre at dem der sidder i det mobile fixerum ikke bliver forstyrret af utålmodige stofbrugere, organisere hvem der skal ind næste gang og servicere beboere, myndigheder og andre der gerne vil vide noget om det mobile fixerum. Der er plads til to-tre stofbrugere ad gangen, der kan sidde minutter. Stofbrugerne har selv deres stof med. De må ikke overlevere noget til andre i fixerummet. Hverken stof, penge eller andet. Det er for at sikre at der ikke er salg i fixerummet. Brugerne får udleveret rent værktøj og øvrig udstyr de skal bruge. - Det kan være kogekar, stager, spritserviet, syre, forskellige kanyler. Det sundhedsfaglig personale hjælper eller vejleder ikke stofbrugerne i at fixe. De sidder for at sikre rent værktøj og udstyr, yde førstehjælp ved overdosis og for en god dialog med stofbrugerne. De henviser til øvrige tilbud for stofbrugerne ved andre problemstillinger. De frivillige møder ind i Kaffe + Bomuld i Viktoriagade 19, ½ time inden vagten på gaden starter. Ambulancen gøres ren og klar til vagten. Mappe med statistik, dagbog og opladelige lamper tages med på vagt. Der bliver kørt til en til to lokaliteter pr. tur. Vi har haft hold ved Hovedbanegården, Mariakirken, Brune Kødby og i Lille Istedgade ved Mændens Hjem. Primære hold med flest besøgende er i Lille Istedgade. Der er naboer positive og vi har et godt samarbejde med Mændenes Hjem. Ambulancen er indrettet med borde i siden hvor stofbrugerne kan sidde. Der er en bænk til det sundhedsfaglige personale der sidder bag en skranke : Et møbel med skuffer med udstyr til at fixe, spejle, stager og ikke mindst modgift. Billeder inde fra det mobile fixerum:

7 Fixebussen set fra personalets plads Fixebussen set fra stofbrugernes placering her med lægerne Pia og Anna Sundhedsfaglig vurdering Det er kendt fra danske og udenlandske rapporter at stofbrugere har en betydelig grad af oversygelighed og -dødelighed. En del af problemet skyldes det liv der leves på gaden, med dårlig ernæring, manglende kontakt til det etablerede sundhedssystem og reduceret egenomsorg. En anden stor del af problemet er centreret omkring indtagelse af stoffer gennem blodårerne og omhandler primært hygiejne, stress samt styrken af stoffet. Dårlig hygiejne øger risikoen for lokale infektioner samt at få bakterier i blodet, der kan medfører blodforgiftning og betændelse på hjerteklapperne. Stress omkring stofindtagelsen medfører risiko for fejlfix og skade på kar med alvorlige konsekvenser som infektion og i værste tilfælde amputation af arme eller ben. Ydermere vil tidspres og dårlig belysning øge risikoen for, at stoffet indtages ved injektion i pulsårer og blodkar på halsen, hvilket øger risikoen for komplikationer betydeligt. Stoffer der købes på gaden er af meget variabel kvalitet og renhed. Nogle stoffer vil derfor virke meget kraftigere eller svagere end ventet af stofbrugerne. Indtagelse af stoffer medfører derfor altid en risiko for en forgiftning/overdosis der ultimativt kan føre til død. Den sundhedsfaglige indsats i fixerummet retter sig derfor primært mod at adressere disse

8 tre forhold. Det sundhedsfaglige personale i det mobile fixerum sikrer rene og hygiejniske forhold, under hvilke stofbrugerne kan indtage deres stof. Ved at vejlede stofbrugerne til at spritte hænder og injektionssted af inden injektion og udlevere rent udstyr nedsættes risikoen for infektioner. Der udleveres også det antal kanyler, som er nødvendigt for, at stofbrugeren ikke benytter samme kanyle flere gange og hermed risikerer at ødelægge sine blodkar. I fixerummet sikres der ro og god belysning. Man sikrer at stofbrugeren har tid til at forberede og indtage sine stoffer uden at skulle tænke på at blive opdaget eller få stjålet sine stoffer. Varme og lys sikrer optimale forhold for at indtage stofferne uden fejlfix og karskade tilfølge. Det er ikke muligt at eliminere risikoen for en overdosis, men risikoen ved en overdosis kan minimeres ved stofindtagelse i et fixerum. Stofbrugerne bliver under indtagelse af deres stof observeret. I flere tilfælde har det været nødvendigt, at en stofbruger bliver i ambulancen 5-10 min. efterfølgende grundet utilpashed og behov for ekstra observation. I tilfælde af overdosis ydes der førstehjælp og ringes 112. Ved overdosis med heroin findes mulighed for at give modgift. Dette har endnu ikke været nødvendigt, og det kan muligvis skyldes, at stofbrugerne indtager deres stof under rolige forhold og med den nødvendige tid. Erfaringer fra udenlandske fixerum er at en overdosis i et fixerum indtil nu aldrig haft fatale følger (dødelig udgang). Udover disse meget konkrete sundhedsfaglige problemstillinger skabes i ambulancen en tillidsfuld og anerkendende relation til en gruppe mennesker, som ofte er forbeholden overfor det etablerede sundhedsvæsen. Denne relation opstår i kraft af, at mødet mellem stofbrugerne og det sundhedsfaglige personale er ligeværdigt, og at samtalen foregår på stofbrugernes præmisser. Det sundhedsfaglige personale oplever, at stofbrugerne er trygge, og giver udtryk for, at de føler sig respekteret i mødet med personalet i det mobile fixerum. Relationens betydning viser sig blandt andet ved, at stofbrugerne henvender sig med andre problematikker som f.eks. bylder efter fejl-fix, brækkede fingre, ønske om blodtryksmåling og udredning for leverbetændelse og HIV. Her kan det sundhedsfaglige personale henvise til andre relevante sundhedstilbud. Ligeledes henvender mange sig også med spørgsmål om behandling for stofafhængighed samt social-juridiske problemer. I kraft af denne kontakt, der er opstået, har personalet mulighed for, at nå en gruppe mennesker, som ellers har svært ved at manøvrere rundt i systemet.

9 Stofbrugernes modtagelse af det mobile fixerum Generelt har stofbrugerne været meget positive overfor det mobile fixerum. Rigtig mange stofbrugere siger uafhængigt af hinanden, at det er første gang de føler sig respekteret som mennesker ved fixerummet. Flere skal vende sig til tilbuddet og det at sidde og fixe foran sundhedsfagligt personale. En der lige var kommet ud fra fængsel troede, at vi ville anholde ham inde i fixerummet. Nogle kommer ind og bruger stedet som det mest naturlige, andre skal lige se os an. Generelt ønsker stofbrugerne mere åbningstid. Specielt om morgenen, når de har fået udleveret deres medicin. Der er også ønske om en bus mere med andre holdepladser, der er mere anonyme og rolige end ved vores primære holdeplads ved Mændenes Hjem. Mariakirken, Hovedbanegården og Skelbæksgade er foreslået. Ved siden af Sundhedsrummet er også foreslået som et godt alternativ til Mændenes Hjem. Specielt kvinderne ønsker mere ro og anonymitet. En kvinde foreslår øget samarbejde med socialrådgivere i forbindelse med fixerummet. Generelt er der et stort ønske fra dem der ryger deres stoffer, at de også kan få adgang til stofindtagelsesrum. Vi har ingen ubehagelige eller truende episoder med stofbrugerne i fixerummet. (Stofbrugernes tilbagemeldinger er fra spørgeskema og samtaler inde i fixerummet, udført af det frivillige sundhedspersonale) Statistik Der bliver indsamlet data for hver besøgende i det mobile fixerum. Der er tale om kaldenavn, alder, hvor længe de har taget stoffer, type af stof og hvor lang tid de er inde i fixerummet. Statistik for de første 3 måneder (12. september 12. december 2011): Gæster Antal i alt: 460 Mænd: 405 Kvinder: 53 Ukendt: 2

10 Aldersfordeling Under 18: 0 Mellem 18 og 25: 23 (Mand: 21 Kvinde: 2) Mellem 26 og 50: 374 (Mand: 323. Kvinde: 49. Ukendt: 2) Over 50: 51 (Mand: 49. Kvinde: 2) Ukendt: 12 Stofferne Antal gæster der har taget stof: Kokain (Alene eller i kombination med et andet stof): 376 Kokain (Alene): 283 Brun Heroin (Alene eller i kombination med et andet stof): 97 Brun heroin (Alene): 48 Hvid heroin (Alene eller i kombination med et andet stof): 6 Hvid heroin (Alene): 3 Metadon(Alene eller i kombination med et andet stof): 77 Metadon (Alene): 30 Kanyleaffald Der er indsamlet 420 liter kanyleaffald (risikoaffald) inde i fixerummet. Overdosis INGEN Noter: 1; Se hertil eksempelvis: Report on drug consumption rooms, EMCDDA, EUs overvågningscenter på narkotikaområdet 2004, og og EMCDDA om fixerum, 2010: Fsva. de gode erfaringer i Tyskland: Evaluation der Arbeit der Drogenkonsumräume in der Bundesrepublik Deutschland. Endbericht in Auftrag des Bundesministerium für Gesundheit, ZEUS (2003, Nomos-Verlag). ZEUS-evalueringen af 19 fixerums drift fra viser, at der i perioden blev indtaget fix, indtrådte nødstilfælde (overdoser mv.), der kunne have haft dødelig udgang, hvis der ikke var ydet akut sundhedsfaglig behandling. Der skete ikke et eneste dødsfald. Fra Canada, Vancouver, 2011: Reduction in overdose mortality after the opening of North America's first medically supervised safer injecting facility, The Lancet, Volume 377, Issue 9775, Pages , 23 April 2011, 2; Injection drug use cessation and use of North America's first medically supervised safer injecting facility, Drug Alcohol Depend Jan 15;113(2-3): Epub 2010 Aug 30, og First-of-its-kind study shows supervised injection facilities can help people quit drugs, 3; A cost-benefit and cost-effectiveness analysis of Vancouver's supervised injection facility, Int J Drug Policy Jan;21(1):70-6. Epub 2009 May 6, Analysen viser, at selv hvis man alene måler på besparelser ved reduceret hiv-smitte samt død (og ikke fx hepatitis-smitte mv.) finansierer et fixerum sig selv og giver tilmed en større nettogevinst. Fsva. fixerummet Insite i Vancouver på 6 mio. $ årligt. 4; Gadejuristens juridiske notat: Stofindtagelsesrum i et retligt perspektiv. Det fulde notat kan findes på Noter samlet af Gadejuristen og Foreningen Fixerum 2011

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål?

Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål? Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål? Som et led i en større europæisk kortlægning har Gadejuristen fået foretaget en meningsmåling hos firmaet Synovate http://www.synovate.com/contact/europe/dk.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

GADEJURISTEN Gasværksvej 6A, 1. DK-1656 København V www.gadejuristen.dk nwg@gadejuristen.dk. Notat om brugerrum

GADEJURISTEN Gasværksvej 6A, 1. DK-1656 København V www.gadejuristen.dk nwg@gadejuristen.dk. Notat om brugerrum GADEJURISTEN Gasværksvej 6A, 1. DK-1656 København V www.gadejuristen.dk nwg@gadejuristen.dk Notat om brugerrum Druckraum Fixerstübli Gassenzimmer Gesundheitsräume Fixerstuben Drogenkonsumräume Gebruiksruimte

Læs mere

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 Misbrug og behandlingssystemet i København Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 1 2 Danmark Infrastruktur 5 regioner Ansvar for sundhedssystem (somatiske og

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

GADEJURISTEN. Værnedamsvej 7A, 1. DK-1819 Frederiksberg C Tlf. 33 31 00 75 Fax 33 31 00 78 emk@gadejuristen.dk www.gadejuristen.dk

GADEJURISTEN. Værnedamsvej 7A, 1. DK-1819 Frederiksberg C Tlf. 33 31 00 75 Fax 33 31 00 78 emk@gadejuristen.dk www.gadejuristen.dk GADEJURISTEN Værnedamsvej 7A, 1. DK-1819 Frederiksberg C Tlf. 33 31 00 75 Fax 33 31 00 78 emk@gadejuristen.dk www.gadejuristen.dk Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud forbs@sst.dk

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Katrine Schepelern Johansen Post.doc Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Hvad er heroinbehandling?

Læs mere

Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige

Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige i Danmark VIBEKE ASMUSSEN Fra fixerum til sundhedsrum den danske situation og debat Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige Norden kendes som sprøyterom, har siden midten af 1990erne været

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro [Robert Olsen, forstander Mændenes Hjem] Hjemløse og misbrugere lever ofte er hårdt liv. Mange hjemløse har komplekse problemer af både af social

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Narkotikaindsats i København: Det handler om samarbejde

Narkotikaindsats i København: Det handler om samarbejde rummelighed Narkotikaindsats i København: Det handler om samarbejde Stofbrugere og politi har fælles arbejdsplads gaden. De mødes derfor hele tiden, men hvordan dette møde forløber afhænger helt af, hvilken

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Nanna W. Gotfredsen, jurist, Gadejuristen, Københavns Universitet, 2. december 2008

Nanna W. Gotfredsen, jurist, Gadejuristen, Københavns Universitet, 2. december 2008 Nanna W. Gotfredsen, jurist, Gadejuristen, Københavns Universitet, 2. december 2008 Først mange tak for invitationen til at bidrage med en gadevinkel her på denne overordentligt interessante konference.

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Vesterbro historisk og nu

Vesterbro historisk og nu STOF nr. 16. 2010 Vesterbro historisk og nu I et område på godt og vel én kvadratkilometer har Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum. AF ROBERT OLSEN M.FL. Forandringer har der været mange af

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag Formidl 1 CRF FORSKNING CRF stort forskningsprojekt: behandlere, indsatte, fængselsbetjente Se hjemmeside Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Stofmisbrugsbehandling ind i sygeplejerskernes pensum

Stofmisbrugsbehandling ind i sygeplejerskernes pensum STOF nr. 2, 2003 Anmeldelser Stofmisbrugsbehandling ind i sygeplejerskernes pensum Kapitel 38: Sygepleje til Stofmisbrugere i Sygeplejebogen 2 - bind 1-2, Gads Forlag, København, 2003, 1.200,- kroner Man

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

STOF TIL EFTERTANKE Inden for en radius af en kilometer kan du få lige den rus, du vil have Af Nana Toft Fredag den 3.

STOF TIL EFTERTANKE Inden for en radius af en kilometer kan du få lige den rus, du vil have Af Nana Toft Fredag den 3. STOF TIL EFTERTANKE Inden for en radius af en kilometer kan du få lige den rus, du vil have Af Nana Toft Fredag den 3. juli 2015, 05:00 Del: Stofbrugere skal afkriminaliseres, og reel viden om stoffer

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

røde tråd i kaos Beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem Stof 22 www.stofbladet.dk

røde tråd i kaos Beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem Stof 22 www.stofbladet.dk Den røde tråd i kaos Beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem 10 Stof 22 www.stofbladet.dk Det er en vild udfordring at beskrive sociale metoder i det brugerrettede arbejde. På trods af en brugergruppe

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 23. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Hans Jensen Helle Thode Davidsen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 03.03.2015 Sted: Viktoriagade 20 Møde ang.: Formøde

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Mandag den 2. juni 2014 i Aalborg Torsdag den 12. juni 2014 i Odense Mandag

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Vesterbro historisk og nu I et område på godt og vel én kvadratkilometer har Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum.

Vesterbro historisk og nu I et område på godt og vel én kvadratkilometer har Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum. stofscener Vesterbro historisk og nu I et område på godt og vel én kvadratkilometer har Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum. Jeg vil bo på Vesterbro Blandt folk som jeg kan li Folk jeg kender

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Cases Nordjyske Nyskabere 2015

Cases Nordjyske Nyskabere 2015 Cases Nordjyske Nyskabere 2015 Her finder I en oversigt over de cases, som nogle af regionens virksomheder har budt ind med. Hvis man som hold har lyst til at arbejde med én af disse cases er det vigtigt,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Lille doktor hvad nu?

Lille doktor hvad nu? Lille doktor hvad nu? Dilemmaer fra den daglige klinik Præsentation: Pressechef Flemming Platz Redaktion: Lene Caspersen og Thomas Fuglsang 1. Kim er blevet stillet noget i udsigt Kim har snakket med sin

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere