Det Mobile Fixerum. Baggrund + Status

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Mobile Fixerum. Baggrund + Status"

Transkript

1 Det Mobile Fixerum Baggrund + Status

2 Det Mobile Fixerum Baggrund + status Udarbejdet af Foreningen Fixerum 12. december 2011 Bidrag af læge Kasper Iversen, læge Anna Axelsson, sygeplejerske Maria Bonde, sygeplejerske Stina Thomsen, gadejurist Emil Kiørboe + social iværksætter Michael Lodberg Olsen. Foto af det mobile fixerum: Lars Kristensen fixerum.dk + facebook.com/fixerum Indhold: Baggrund Internationale erfaringer med fixerum Juridisk grundlag Organisering af det mobile fixerum Sundhedsfaglig vurdering af det mobile fixerum Stofbrugernes modtagelse af det mobile fixerum Statistik

3 Baggrund + Indledning Nogle af landets mest socialt- og sundhedsmæssigt udsatte borgere er gennem de sidste 40 år kommet på Vesterbro i København. Det er stofbrugere der har fundet et miljø med et udbud af stoffer bag Hovedbanegården i København. Som med mange andre hovedbanegårde i Europa har udviklingen af et miljø med stoffer udviklet sig. Til stor gene for lokalområderne omkring banegårdene. Det har det også gjort på Vesterbro, hvor der i 40 år har været en konflikt mellem stofbrugere og lokalområdet. Her et billede fra 1976 fra Vesterbro. Mødre der krævede kanylefri barndom. Allerede dengang var der nogle der foreslog fixerum. Siden har Vesterbo kæmpet for bedre forhold for stofbrugere og færre blodige kanyler på gader, i baggårde, sandkasser og lyskasser. Rigtig mange borgermøder og flere tiltag for fixerum har været på agendaen de sidste 40 år. Sidste initiativ er en lang række borgere der er gået sammen for at lave et privat mobilt fixerum bemandet med frivillige sygeplejersker og læger: Det Mobile Fixerum. Det Mobile Fixerum kom på gaden 12. september Vi startede med 2 dage om ugen men allerede efter første uge var der nok frivillige til 3 dage. Nu er vi på 4 dage og om kort tid 5 dage. Der er 90 frivillige tilknyttet vagter i Det Mobile Fixerum. Der ud over har over 30 bidraget med alt muligt andet: Kommunikation, bestyrelsesarbejde, grafik, mekaniker, hjemmeside, håndværkere, illustrator, fotograf, bilteknisk rådgivning og meget andet. Vi har brugt 6 måneder på forberedelse og sammenlagt brugt omkring kr. på hele projektet til dato. Penge der er kommet ind udelukkende via private donorer. Internationale erfaringer med fixerum Der findes 94 fixerum fordelt på 63 byer verden over primært drevet af private NGO'er. Fixerum er ikke et eksperiment, men en veldokumenteret succes: Fixerum giver kontakt til en gruppe stofbrugere som hjælpeapparatet i dag har ingen eller for ringe kontakt til og som dermed ikke profiterer (tilstrækkeligt) af det aktuelt etablerede hjælpeapparat. Fixerum redder liv (jf. note 1) Fixerum reducerer smitterisikoen ift. bl.a. HIV og hepatitis (jf. note 1). Fixerum øger ikke tilgangen af nye stofbrugere (jf. note 1) Fixerum forbedrer stofbrugernes generelle helbredstilstand (jf. note 1)

4 Fixerum øger behandlingssucces. Flere ophører helt med at bruge illegale rusmidler. Fixerum, der har tilstrækkelig kapacitet og åbningstid, kan være afgørende i forhold til at løse ordens- og sikkerhedsmæssige problemer i lokalområder som er præget af åbne stofscener (jf. note 1). Fixerum hverken øger følgekriminaliteten (indbrud, tyverier mv.) eller stofhandelen (jf. note 1). Fixerum fungerer, når de først er etableret, i godt samarbejde med både nabolag og politi (jf. note 1). Fixerum er, økonomisk set, en god forretning. Fixerum giver store besparelser i sundhedsvæsenet og i straffeapparatet, og finansierer herved sig selv. Fixerum er ikke et fravalg af behandling, men en nødvendig, forebyggende forlængelse/udvidelse af behandlingsindsatsen. Fixerum kan være en forudsætning for, at de hårdest belastede stofbrugere først og fremmest kan holde sig og holdes i live og er i bedst mulig sundhedsmæssig tilstand, når de måtte ønske og være klar til at indgå i et struktureret, konventionelt behandlingsforløb. Fixerum er også behandling det er livreddende behandling og den hidtil bedste måde for hjælpeapparatet at opnå kontakt med de allerhårdest belastede stofbrugere. Der er ingen juridiske forhindringer for et fixerum kun politiske (jf. note 4). Erfaringer om mobile fixerum er hentet fra Tyskland og Spanien hvor mobile fixerum er en del af de gode narkotika løsninger. Her et billede fra det mobile fixerum i Berlin. Juridisk grundlag Fixerums juridiske status har i mange år været genstand for tvivl, misforståelser og debat. De stoffer der indtages i et fixerum, er omfattet af lov om euforiserende stoffer. Som følge heraf er det blandt andet kriminaliseret at besidde, overdrage, købe og sælge disse stoffer. Et fixerums målgruppe vil uvægerligt kunne strafforfølges som følge af deres ulovlige besiddelse af disse stoffer forud for selve indtagelsen af stoffet. Selve indtagelsen af stofferne er ikke kriminaliseret efter dansk ret. Hverken Foreningen Fixerum, der som juridisk person driver det mobile fixerum, eller personalet i fixerummet besidder eller anvender stoffer i strid med lov om euforiserende

5 stoffer. Personalets sundhedsfaglige bistand kan heller ikke betragtes som en strafbar medvirken til stofbrugernes strafbare besiddelse af stofferne. Foreningen Fixerum har ved bestyrelsesmedlem, læge Kasper Iversen, forespurgt Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt sundhedspersonernes bistand i forbindelse med aktiviteterne i et stofindtagelsesrum (som beskrevet nedenfor) er i strid med den omhu og samvittighedsfuldhed, som autoriseret sundhedspersonale skal iagttage i deres gerning. Sundhedsstyrelsen har bekræftet, at dette ikke er tilfældet, så længe sundhedspersonen i øvrigt ikke kan gøres til genstand for strafferetlig forfølgelse. Det grundlæggende spørgsmål om et fixerums lovlighed er således, hvorvidt det er ulovligt at etablere og drive et sundhedstilbud til lovovertrædere. Efter dansk ret er der ikke noget til hinder for, at der etableres et sundhedstilbud til lovovertrædere, således som det gøres ved at give stofbrugere adgang til et fixerum. Tværtimod er det almindeligt anerkendt i både dansk og international ret, at også lovovertrædere har ret til sundhedsydelser, og at særligt udsatte og sårbare grupper har ret til særlige sundhedstilbud, der er målrettet deres behov. På den anden side ophæves dansk strafferet naturligvis ikke, når man træder ind i et sundhedstilbud, hvorfor stofbrugernes strafbare besiddelse vil kunne gøres til genstand for strafforfølgning såvel udenfor som inde i et fixerum. Der har i debatten omkring fixerum været rejst tvivl om, hvorvidt politiet formår at afveje henholdsvis hensynet til håndhævelse af lov om euforiserende stoffer på den ene side og på den anden side hensynet til at sikre udsatte menneskers adgang til et sundhedstilbud, som er særligt målrettet deres behov. Politiet har imidlertid gennem mange år klart tilkendegivet, at man ikke prioriterer strafforfølgning af stofafhængige menneskers besiddelse af stof til eget brug, men at man derimod arbejder målrettet mod at strafforfølge de personer, der sælger disse stoffer. Stærkt stofafhængiges besiddelse af små mængder stof til eget brug må endvidere anses som en bagatelagtig lovovertrædelse, der som udgangspunkt alene medfører meddelelse af en advarsel (svarende til et tiltalefrafald). Dette synes at udvide politiets adgang til som følge af opportunitetsprincippet at undlade at indlede efterforskning, når der alene er mistanke om, at en stærkt stofafhængig person besidder små mængder stof til eget brug. Foreningen Fixerum mener ikke, at der er grundlag for den fremførte skepsis overfor politiets evne til at foretage denne afvejning. Der har ikke i løbet af det mobile fixerums første tre måneder været episoder, hvor politiets arbejde har ført til en begrænsning af udsatte stofbrugeres adgang til sundhedstilbuddet.

6 Organisering af det mobile fixerum Det Mobile Fixerum er oprettet for at komme i gang med at redde liv og skabe bedre forhold for stofbrugere. Tidligere initiativer med et privat fixerum i en kælder skabte mange konflikter med beboerne tæt på lokaliteten. Placering af permanente fixerum skal ske i tæt samarbejde med lokalområdet og ikke konstant være i konflikt. Derfor valgte vi en mobil løsninger der kan flyttes rundt i bydelen og dermed mindre konfliktfyldt - men samtidig et attraktivt professionel tilbud til stofbrugerne. Vi er en privat forening der er drevet af frivillige. Til drift af det mobile fixerum 4 dage om ugen á 3 timer er der 90 frivillige hvoraf 50 er sundhedsfaglige. Ambulancen er bemandet med 4 frivillige på hver vagt: To sundhedsfaglige personer der er inde i selve fixerummet. De sundhedsfaglige er uddannede sygeplejersker eller læger. Der er en chauffør, der kørere ambulancen og har tjek på bilen og dens papirer. En runner der kommer rundt til stofbrugerne for at fortælle at vi er på gaden og henter ting hvis der er mangler inde i fixerummet. Chauffør og runner er ligeledes med til at sikre rummet udenfor. Sikre at dem der sidder i det mobile fixerum ikke bliver forstyrret af utålmodige stofbrugere, organisere hvem der skal ind næste gang og servicere beboere, myndigheder og andre der gerne vil vide noget om det mobile fixerum. Der er plads til to-tre stofbrugere ad gangen, der kan sidde minutter. Stofbrugerne har selv deres stof med. De må ikke overlevere noget til andre i fixerummet. Hverken stof, penge eller andet. Det er for at sikre at der ikke er salg i fixerummet. Brugerne får udleveret rent værktøj og øvrig udstyr de skal bruge. - Det kan være kogekar, stager, spritserviet, syre, forskellige kanyler. Det sundhedsfaglig personale hjælper eller vejleder ikke stofbrugerne i at fixe. De sidder for at sikre rent værktøj og udstyr, yde førstehjælp ved overdosis og for en god dialog med stofbrugerne. De henviser til øvrige tilbud for stofbrugerne ved andre problemstillinger. De frivillige møder ind i Kaffe + Bomuld i Viktoriagade 19, ½ time inden vagten på gaden starter. Ambulancen gøres ren og klar til vagten. Mappe med statistik, dagbog og opladelige lamper tages med på vagt. Der bliver kørt til en til to lokaliteter pr. tur. Vi har haft hold ved Hovedbanegården, Mariakirken, Brune Kødby og i Lille Istedgade ved Mændens Hjem. Primære hold med flest besøgende er i Lille Istedgade. Der er naboer positive og vi har et godt samarbejde med Mændenes Hjem. Ambulancen er indrettet med borde i siden hvor stofbrugerne kan sidde. Der er en bænk til det sundhedsfaglige personale der sidder bag en skranke : Et møbel med skuffer med udstyr til at fixe, spejle, stager og ikke mindst modgift. Billeder inde fra det mobile fixerum:

7 Fixebussen set fra personalets plads Fixebussen set fra stofbrugernes placering her med lægerne Pia og Anna Sundhedsfaglig vurdering Det er kendt fra danske og udenlandske rapporter at stofbrugere har en betydelig grad af oversygelighed og -dødelighed. En del af problemet skyldes det liv der leves på gaden, med dårlig ernæring, manglende kontakt til det etablerede sundhedssystem og reduceret egenomsorg. En anden stor del af problemet er centreret omkring indtagelse af stoffer gennem blodårerne og omhandler primært hygiejne, stress samt styrken af stoffet. Dårlig hygiejne øger risikoen for lokale infektioner samt at få bakterier i blodet, der kan medfører blodforgiftning og betændelse på hjerteklapperne. Stress omkring stofindtagelsen medfører risiko for fejlfix og skade på kar med alvorlige konsekvenser som infektion og i værste tilfælde amputation af arme eller ben. Ydermere vil tidspres og dårlig belysning øge risikoen for, at stoffet indtages ved injektion i pulsårer og blodkar på halsen, hvilket øger risikoen for komplikationer betydeligt. Stoffer der købes på gaden er af meget variabel kvalitet og renhed. Nogle stoffer vil derfor virke meget kraftigere eller svagere end ventet af stofbrugerne. Indtagelse af stoffer medfører derfor altid en risiko for en forgiftning/overdosis der ultimativt kan føre til død. Den sundhedsfaglige indsats i fixerummet retter sig derfor primært mod at adressere disse

8 tre forhold. Det sundhedsfaglige personale i det mobile fixerum sikrer rene og hygiejniske forhold, under hvilke stofbrugerne kan indtage deres stof. Ved at vejlede stofbrugerne til at spritte hænder og injektionssted af inden injektion og udlevere rent udstyr nedsættes risikoen for infektioner. Der udleveres også det antal kanyler, som er nødvendigt for, at stofbrugeren ikke benytter samme kanyle flere gange og hermed risikerer at ødelægge sine blodkar. I fixerummet sikres der ro og god belysning. Man sikrer at stofbrugeren har tid til at forberede og indtage sine stoffer uden at skulle tænke på at blive opdaget eller få stjålet sine stoffer. Varme og lys sikrer optimale forhold for at indtage stofferne uden fejlfix og karskade tilfølge. Det er ikke muligt at eliminere risikoen for en overdosis, men risikoen ved en overdosis kan minimeres ved stofindtagelse i et fixerum. Stofbrugerne bliver under indtagelse af deres stof observeret. I flere tilfælde har det været nødvendigt, at en stofbruger bliver i ambulancen 5-10 min. efterfølgende grundet utilpashed og behov for ekstra observation. I tilfælde af overdosis ydes der førstehjælp og ringes 112. Ved overdosis med heroin findes mulighed for at give modgift. Dette har endnu ikke været nødvendigt, og det kan muligvis skyldes, at stofbrugerne indtager deres stof under rolige forhold og med den nødvendige tid. Erfaringer fra udenlandske fixerum er at en overdosis i et fixerum indtil nu aldrig haft fatale følger (dødelig udgang). Udover disse meget konkrete sundhedsfaglige problemstillinger skabes i ambulancen en tillidsfuld og anerkendende relation til en gruppe mennesker, som ofte er forbeholden overfor det etablerede sundhedsvæsen. Denne relation opstår i kraft af, at mødet mellem stofbrugerne og det sundhedsfaglige personale er ligeværdigt, og at samtalen foregår på stofbrugernes præmisser. Det sundhedsfaglige personale oplever, at stofbrugerne er trygge, og giver udtryk for, at de føler sig respekteret i mødet med personalet i det mobile fixerum. Relationens betydning viser sig blandt andet ved, at stofbrugerne henvender sig med andre problematikker som f.eks. bylder efter fejl-fix, brækkede fingre, ønske om blodtryksmåling og udredning for leverbetændelse og HIV. Her kan det sundhedsfaglige personale henvise til andre relevante sundhedstilbud. Ligeledes henvender mange sig også med spørgsmål om behandling for stofafhængighed samt social-juridiske problemer. I kraft af denne kontakt, der er opstået, har personalet mulighed for, at nå en gruppe mennesker, som ellers har svært ved at manøvrere rundt i systemet.

9 Stofbrugernes modtagelse af det mobile fixerum Generelt har stofbrugerne været meget positive overfor det mobile fixerum. Rigtig mange stofbrugere siger uafhængigt af hinanden, at det er første gang de føler sig respekteret som mennesker ved fixerummet. Flere skal vende sig til tilbuddet og det at sidde og fixe foran sundhedsfagligt personale. En der lige var kommet ud fra fængsel troede, at vi ville anholde ham inde i fixerummet. Nogle kommer ind og bruger stedet som det mest naturlige, andre skal lige se os an. Generelt ønsker stofbrugerne mere åbningstid. Specielt om morgenen, når de har fået udleveret deres medicin. Der er også ønske om en bus mere med andre holdepladser, der er mere anonyme og rolige end ved vores primære holdeplads ved Mændenes Hjem. Mariakirken, Hovedbanegården og Skelbæksgade er foreslået. Ved siden af Sundhedsrummet er også foreslået som et godt alternativ til Mændenes Hjem. Specielt kvinderne ønsker mere ro og anonymitet. En kvinde foreslår øget samarbejde med socialrådgivere i forbindelse med fixerummet. Generelt er der et stort ønske fra dem der ryger deres stoffer, at de også kan få adgang til stofindtagelsesrum. Vi har ingen ubehagelige eller truende episoder med stofbrugerne i fixerummet. (Stofbrugernes tilbagemeldinger er fra spørgeskema og samtaler inde i fixerummet, udført af det frivillige sundhedspersonale) Statistik Der bliver indsamlet data for hver besøgende i det mobile fixerum. Der er tale om kaldenavn, alder, hvor længe de har taget stoffer, type af stof og hvor lang tid de er inde i fixerummet. Statistik for de første 3 måneder (12. september 12. december 2011): Gæster Antal i alt: 460 Mænd: 405 Kvinder: 53 Ukendt: 2

10 Aldersfordeling Under 18: 0 Mellem 18 og 25: 23 (Mand: 21 Kvinde: 2) Mellem 26 og 50: 374 (Mand: 323. Kvinde: 49. Ukendt: 2) Over 50: 51 (Mand: 49. Kvinde: 2) Ukendt: 12 Stofferne Antal gæster der har taget stof: Kokain (Alene eller i kombination med et andet stof): 376 Kokain (Alene): 283 Brun Heroin (Alene eller i kombination med et andet stof): 97 Brun heroin (Alene): 48 Hvid heroin (Alene eller i kombination med et andet stof): 6 Hvid heroin (Alene): 3 Metadon(Alene eller i kombination med et andet stof): 77 Metadon (Alene): 30 Kanyleaffald Der er indsamlet 420 liter kanyleaffald (risikoaffald) inde i fixerummet. Overdosis INGEN Noter: 1; Se hertil eksempelvis: Report on drug consumption rooms, EMCDDA, EUs overvågningscenter på narkotikaområdet 2004, og og EMCDDA om fixerum, 2010: Fsva. de gode erfaringer i Tyskland: Evaluation der Arbeit der Drogenkonsumräume in der Bundesrepublik Deutschland. Endbericht in Auftrag des Bundesministerium für Gesundheit, ZEUS (2003, Nomos-Verlag). ZEUS-evalueringen af 19 fixerums drift fra viser, at der i perioden blev indtaget fix, indtrådte nødstilfælde (overdoser mv.), der kunne have haft dødelig udgang, hvis der ikke var ydet akut sundhedsfaglig behandling. Der skete ikke et eneste dødsfald. Fra Canada, Vancouver, 2011: Reduction in overdose mortality after the opening of North America's first medically supervised safer injecting facility, The Lancet, Volume 377, Issue 9775, Pages , 23 April 2011, 2; Injection drug use cessation and use of North America's first medically supervised safer injecting facility, Drug Alcohol Depend Jan 15;113(2-3): Epub 2010 Aug 30, og First-of-its-kind study shows supervised injection facilities can help people quit drugs, 3; A cost-benefit and cost-effectiveness analysis of Vancouver's supervised injection facility, Int J Drug Policy Jan;21(1):70-6. Epub 2009 May 6, Analysen viser, at selv hvis man alene måler på besparelser ved reduceret hiv-smitte samt død (og ikke fx hepatitis-smitte mv.) finansierer et fixerum sig selv og giver tilmed en større nettogevinst. Fsva. fixerummet Insite i Vancouver på 6 mio. $ årligt. 4; Gadejuristens juridiske notat: Stofindtagelsesrum i et retligt perspektiv. Det fulde notat kan findes på Noter samlet af Gadejuristen og Foreningen Fixerum 2011

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse Til: Aarhus Byråd Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse vedrørende beslutningsforslag fra SF om at indføre Sundhedsrum for misbrugere

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum Indstilling Til Aarhus Byråd Via Magistraten Den 31. maj 2013 1. Resume På baggrund af byrådsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum i Aarhus skal der tages stilling til placering og drift. Forvaltningen

Læs mere

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen Mændenes Hjem Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser Ivan Christensen Den åbne stofscene kan enkelt defineres som et sted (gade, plads, park, etc.,) hvor flere stofbrugere har socialt

Læs mere

Bilag 4. Transskribering - Interview med Præst fra Mariakirken, Birgitte Jeppesen Interviewets varighed: 22:22 min

Bilag 4. Transskribering - Interview med Præst fra Mariakirken, Birgitte Jeppesen Interviewets varighed: 22:22 min Bilag 4 Transskribering - Interview med Præst fra Mariakirken, Birgitte Jeppesen Interviewets varighed: 22:22 min B: Inden for denne her tid har det primært været østeuropæere der har været i Mariatjenesten,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013

Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013 Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013 Denne kvalitetsstandard er udarbejdet ved planlægning af stofindtagelsesrum i Aarhus Kommune og beskriver de overordnede

Læs mere

- EN NY POLITIK I FORHOLD TIL STOFSCENEN PÅ VESTERBRO

- EN NY POLITIK I FORHOLD TIL STOFSCENEN PÅ VESTERBRO - EN NY POLITIK I FORHOLD TIL STOFSCENEN PÅ VESTERBRO 1 NARKOTIKAPOLITIK OG FORDELINGEN AF RISICI OG BELASTNINGER Forskellige slags narkotikapolitiske tiltag påvirker karakteren og fordelingen af risici

Læs mere

Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål?

Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål? Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål? Som et led i en større europæisk kortlægning har Gadejuristen fået foretaget en meningsmåling hos firmaet Synovate http://www.synovate.com/contact/europe/dk.

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 302 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: PRIMSUND Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1111897 Dok. nr.: 906766 Dato: 26. april

Læs mere

STOFINDTAGELSESRUM OG SKADESREDUKTION

STOFINDTAGELSESRUM OG SKADESREDUKTION STOFINDTAGELSESRUM OG SKADESREDUKTION DEL 1. Hvad betyder det for stofbrugeres liv og helbred, at de kan indtage deres stoffer i dertil indrettede stofindtagelsesrum? Og hvordan er det at arbejde dér?

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Fra. bufferzone. Ny politik i forhold til stofscenen på Vesterbro

Fra. bufferzone. Ny politik i forhold til stofscenen på Vesterbro Fra forbudszoner til bufferzone Ny politik i forhold til stofscenen på Vesterbro AF ESBEN HOUBORG, VIBEKE ASMUSSEN FRANK & BAGGA BJERGE Åbne stofscener kan defineres som steder, hvor mennesker mødes for

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

GADEJURISTEN Gasværksvej 6A, 1. DK-1656 København V www.gadejuristen.dk nwg@gadejuristen.dk. Notat om brugerrum

GADEJURISTEN Gasværksvej 6A, 1. DK-1656 København V www.gadejuristen.dk nwg@gadejuristen.dk. Notat om brugerrum GADEJURISTEN Gasværksvej 6A, 1. DK-1656 København V www.gadejuristen.dk nwg@gadejuristen.dk Notat om brugerrum Druckraum Fixerstübli Gassenzimmer Gesundheitsräume Fixerstuben Drogenkonsumräume Gebruiksruimte

Læs mere

Stofindtagelsesrum. En litteraturoversigt

Stofindtagelsesrum. En litteraturoversigt Stofindtagelsesrum. En litteraturoversigt Peter Ege, Socialoverlæge, juli 2011 Stofindtagelsesrum har været det mest kontroversielle narkotikapolitiske emne de seneste år. Dem der er langt væk fra de daglige

Læs mere

Notat om brugerrum. Center for Narkotika Indsats CfNI@ofir.dk Januar 2003 nwg

Notat om brugerrum. Center for Narkotika Indsats CfNI@ofir.dk Januar 2003 nwg Notat om brugerrum Druckraum Fixerstübli Gassenzimmer Gesundheitsräume Fixerstuben Drogenkonsumräume Gebruiksruimte Omsorgsrum Sundhedsrum Fixerum Sundhedsfremmende kontaktsted Sprøyterom Safe IV Room

Læs mere

Meningskondensering af interview med Rasmus Koberg Christiansen daglig leder af stofindtagelsesrummene.

Meningskondensering af interview med Rasmus Koberg Christiansen daglig leder af stofindtagelsesrummene. Bilag 4 Meningskondensering af interview med Rasmus Koberg Christiansen daglig leder af stofindtagelsesrummene. Spørgsmål Resumé af meningsenhed Centralt tema 1) Interviewer spørger ind til RKC s baggrund

Læs mere

Et fixerum i provinsen

Et fixerum i provinsen Et fixerum i provinsen 56 STOF 29 WWW.STOFBLADET.DK Den 1. december 2016 åbnede et stofindtagelsesrum og et sundhedsrum hos Kirkens Korshærs varmestue i Vejle. Det er Danmarks sjette stofindtagelses- og

Læs mere

Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer. Ivan Christensen, Mændenes Hjem

Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer. Ivan Christensen, Mændenes Hjem Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer Ivan Christensen, Mændenes Hjem Mændenes Hjems aktiviteter Halmtorvet Den Runde Firkant: Sundhedsrum, Café & Stofindtagelsesrum

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

På den brogede vej til brugerrum

På den brogede vej til brugerrum Tema Overdosisdødsfald På den brogede vej til brugerrum AF NANNA W. GOTFREDSEN Eksperter, praktikere og brugere har gennem flere år anbefalet etablering af brugerrum i Danmark. Det kære barn har efterhånden

Læs mere

Faktaark til pressen HSMR og Operation Life

Faktaark til pressen HSMR og Operation Life N O T A T 21-09-2007 Faktaark - presse 24. september 2007 Faktaark til pressen HSMR og Operation Life HSMR viser antallet af dødsfald på et sygehus eller i en region som procent af det gennemsnitlige antal

Læs mere

På den brogede vej til brugerrum

På den brogede vej til brugerrum På den brogede vej til brugerrum Druckraum Fixerstübli Gassenzimmer Safe Injection Sites Gesundheitsräume Fixerstuben Drogenkonsumräume Safe IV Room Safe Injection Facility Injecting Centre Medically Supervised

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2015-16 Fremsat den 28. januar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Kontaktpersonordningen

Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen En styrkelse af det sociale liv i boligområderne Københavns Kommune Er der sociale problemer i dit boligområde? Kontaktpersonordningen Som ejendomsfunktionær eller beboer ved du

Læs mere

Kontaktpersonordningen

Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen En styrkelse af det sociale liv i boligområderne bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Er der sociale problemer i dit boligområde? Som ejendomsfunktionær eller beboer ved

Læs mere

Mads Uffe Pedersen. Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? KL s Rusmiddelkonference 2015

Mads Uffe Pedersen. Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? KL s Rusmiddelkonference 2015 Nye målgrupper af udsatte unge hvad betyder det for rusmiddelbehandlingen? Mads Uffe Pedersen KL s Rusmiddelkonference 2015 Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University Unge sammenlignet med

Læs mere

Høringssvar til udkast til samlet handleplan for Vesterbro, 30. april 2011

Høringssvar til udkast til samlet handleplan for Vesterbro, 30. april 2011 Høringssvar til udkast til samlet handleplan for Vesterbro, 30. april 2011 Gadejuristen finder det overordentligt positivt, at Københavns Kommune har taget skridt til at udarbejde et udkast til en egentlig

Læs mere

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 Misbrug og behandlingssystemet i København Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 1 2 Danmark Infrastruktur 5 regioner Ansvar for sundhedssystem (somatiske og

Læs mere

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Social stofmisbrugsbehandling består af

Læs mere

Evaluering af ordningen med stofindtagelsesrum

Evaluering af ordningen med stofindtagelsesrum Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 28 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMLPE/SUMSSNI Sags nr.: 1207100 Dok nr.: 1713249 Dato: 20.

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Intravenøse stofbrugeres adgang til sterilt injektionsudstyr i Danmark

Intravenøse stofbrugeres adgang til sterilt injektionsudstyr i Danmark Intravenøse stofbrugeres adgang til sterilt injektionsudstyr i Danmark Gadejuristen, august 2014 Intravenøse stofbrugeres adgang til sterilt injektionsudstyr i Danmark Udgivet af Gadejuristen, august 2014

Læs mere

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Social ulighed i sundhed Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Alle skal have let og lige adgang til

Læs mere

Publiceret i det norske fagtidsskrift Materialisten 1/2-2003 (Juli 2003)

Publiceret i det norske fagtidsskrift Materialisten 1/2-2003 (Juli 2003) Publiceret i det norske fagtidsskrift Materialisten 1/2-2003 (Juli 2003) Slaget om sprøjterummet Gebruiksruimte Omsorgsrum Sundhedsrum Fixerum Sundhedsfremmende kontaktsted SIF User room Sprøyterom Druckraum

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol PLAN Misbrug og afhængighed Rekreativt og problematisk forbrug af rusmidler. Hvorfor tager unge

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE STOF nr. 17, 2012 De overlevende Vi lever længere og længere, og det gælder også stofmisbrugere. Derfor bliver der flere ældre stofmisbrugere, som kræver særlige plejeforanstaltninger. AF PETER EGE Verden

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Rådhuset, lokale B2.01 Fraværende: Charlotte Boel Leif El Andersen Svend Arne Sønderby Hanne Ottow 2 Der foreligger følgende sager til behandling:

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

Business Case nr. I 30X/01

Business Case nr. I 30X/01 Business Case nr. I 30X/01 Forslagets overskrift: Mindske komplikationer hos borgere med dysfagi Forslagsstiller: Tværgående gruppe sudfordring (vision): Mindske komplikationer hos borgere med dysfagi,

Læs mere

Interviewguides. Bilag 5. Interview med Lene, lokalborger på Vesterbro

Interviewguides. Bilag 5. Interview med Lene, lokalborger på Vesterbro Bilag 5 Interviewguides Interview med Lene, lokalborger på Vesterbro Tematisering af interviewundersøgelsen: Formulering af forskningsspørgsmål og en teoretisk afklaring af det undersøgte tema Interviewets

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning De seneste års medicinske fremskridt i bekæmpelse af HIV/AIDS har ført til, at udsigterne

Læs mere

Plads til alle. - en plads på Vesterbro. Inspiration og rammebeskrivelse til en plads på Vesterbro Psykolog Poul Chr. Olsen og Michael Lodberg Olsen

Plads til alle. - en plads på Vesterbro. Inspiration og rammebeskrivelse til en plads på Vesterbro Psykolog Poul Chr. Olsen og Michael Lodberg Olsen Plads til alle - en plads på Vesterbro Inspiration og rammebeskrivelse til en plads på Vesterbro Psykolog Poul Chr. Olsen og Michael Lodberg Olsen Vi har fået midler til At udvikle opholdsarealer, der

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Bilag 1: Stofindtagelsesrum - placeringer i København

Bilag 1: Stofindtagelsesrum - placeringer i København Bilag 1: Stofindtagelsesrum - placeringer i København Københavns Borgerrepræsentation ønsker at oprette stofindtagelsesrum i København, så snart lovgivning og økonomi tillader det. Når disse forudsætninger

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere

Sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere Sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere Statusrapport 16. januar 2009 J.nr. 7-310-87/1 1.0 Indledning Sundhedsstyrelsen administrerer satspuljeprojektet Sundhedsfagligt tilbud til

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

GADEJURISTEN. Værnedamsvej 7A, 1. DK-1819 Frederiksberg C Tlf. 33 31 00 75 Fax 33 31 00 78 emk@gadejuristen.dk www.gadejuristen.dk

GADEJURISTEN. Værnedamsvej 7A, 1. DK-1819 Frederiksberg C Tlf. 33 31 00 75 Fax 33 31 00 78 emk@gadejuristen.dk www.gadejuristen.dk GADEJURISTEN Værnedamsvej 7A, 1. DK-1819 Frederiksberg C Tlf. 33 31 00 75 Fax 33 31 00 78 emk@gadejuristen.dk www.gadejuristen.dk Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud forbs@sst.dk

Læs mere

Vejledning. Beboernes fravalg af livsforlængende behandling.

Vejledning. Beboernes fravalg af livsforlængende behandling. Vejledning Beboernes fravalg af livsforlængende behandling. Denne vejledning anvendes når der skal træffes beslutning om den rigtige handling. Vejledningen indeholder systematisk udarbejdede 1 anvisninger,

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Den lukkede dør. Akutte tilstande

Den lukkede dør. Akutte tilstande Den lukkede dør Af Ole Nørskov Hvordan skal praktiserende læger forholde sig, hvis de bliver kaldt på sygebesøg, og patienten ikke reagerer, når der ringes på døren? Situationen er ofte præget af mange

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen MRSA i arbejdsmiljøet Seniorforsker Anne Mette Madsen amm@nrcwe.dk MRSA en bakterie Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Resistent over for mange antibiotika Bakterien Staphylococcus aureus

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Interviewets længde: 0.56.30 Thea var primær interviewer, Alma var observant og suppleant.

Interviewets længde: 0.56.30 Thea var primær interviewer, Alma var observant og suppleant. Bilag 3 Interviewets længde: 0.56.30 Thea var primær interviewer, Alma var observant og suppleant. Støj. Rasmus, Thea og Alma sætter sig. Thea: Så ville vi måske høre lidt om din baggrund. Om hvor længe

Læs mere

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering Samsø Kommune Instruks for delegation og Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Samsø Kommune. Formål At

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Det udfordrende møde i psykiatrien

Det udfordrende møde i psykiatrien Det udfordrende møde i psykiatrien Socialt udsattes sundhed Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen 8. Marts 2012 Antropolog Tre overordnede problematikker 1. Det effektive sundhedssystem ift. dobbeltbelastede

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Undervisningstilbud i. Odder Ældreservice.

Undervisningstilbud i. Odder Ældreservice. Undervisningstilbud i Odder Ældreservice. Undervisningstilbuddene er en del af Odder Ældreservice s kompetenceudvikling. Nogle at undervisningsemnerne er obligatoriske, og de andre kan enten du selv eller

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Der skal ske en løbende evaluering af forsøgsordningen med sigte på forelæggelse for Folketinget efter en 2-årig periode.

Der skal ske en løbende evaluering af forsøgsordningen med sigte på forelæggelse for Folketinget efter en 2-årig periode. Beslutningsforslag nr. B 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. december 2009 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Özlem Sara Cekic (SF), Lone Dybkjær (RV) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

SundhedsTeam, Halmtorvet 9, onsdag d. 9. december, klokken 11.00

SundhedsTeam, Halmtorvet 9, onsdag d. 9. december, klokken 11.00 STOF nr. 25, 2015 ET ØJEBLIK SundhedsTeam, Halmtorvet 9, onsdag d. 9. december, klokken 11.00 AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH Uden for Sundhedsrummet er der stille. Ved trappen står en 63-årig mand med halvlangt

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Dansk Sygeplejeråd Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd 2 forord

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere