Europa i verden (side )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa i verden (side 204-209)"

Transkript

1 Europa i verden (side ) Karakteriser perioden Beskriv situationen i Europa omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i Europa omkring periodens afslutning Hvordan var Europa blevet anderledes i løbet af perioden? Find fem ord fra kapitlet, som du synes karakteriserer perioden. Nævn en begivenhed fra perioden, som du ikke kan foregå i nutiden. Begrund hvorfor. Hvad er rigtigt? Til hvert spørgsmål er der tre svar. Sæt kryds ved det rigtige. Hvornår begyndte de europæiske stater at skaffe sig kolonier? q Omkring 1300 q Omkring 1400 q Omkring 1500 Hvem var Charles Darwin? q Gift med dronning Victoria q Engelsk videnskabsmand, der formulerede udviklingsteorien q Engelsk hærfører, som stod i spidsen for erobringen af Sydafrika Hvem var dronning Victoria? q Fransk statsoverhoved i 1800-tallet q Engelsk statsoverhoved q Christian 9.s dronning Hvad var imperialismen? q En periode, hvor europæiske stater forsøgte at skaffe sig så mange kolonier som muligt q En periode, hvor de europæiske stater arbejdede tæt sammen q Perioden, hvor kolonierne igen blev selvstændige Varer til Europa Hvilke typer varer hentede europærerne flest af fra deres kolonier i 1500-, og 1700-tallet? Hvilke nye varer fik europæerne brug for 1700-tallet? Hvad skulle de nye varer bruges til? Hvilke midler brugte europæerne til at sikre sig de nye varer? 1

2 Begrundelser for imperialisme Hvad betyder ordet imperialisme? Find fire forskellige grunde til at europæerne skaffede sig kolonier. Hvad synes du om de forskellige begrundelser? Lav en prioriteret liste, hvor den bedste begrundelse står øverst og den dårligste begrundelse står nederst. Skriv ud for hver begrundelse, hvorfor du synes, at den skal have den placering på listen. Sammenlign jeres prioriteringer i klassen, og diskuter rimeligheden af begrundelserne. Diskuter i klassen, hvilke af argumenterne, der stadig kunne blive brugt i dag, og hvilke der ikke kunne. Dronningens tjener Se fotografiet af Dronning Victoria og hendes tjener side 205. Forestil dig, at du er dronningens tjener. Beskriv hvad du tænker. Overvej fx: Hvorfor er der opstillet bord, tæpper mm? Hvordan ser landskabet ud bag dronningens møbler? Hvad synes du om opstillingen? Hvad laver dronningen? Hvilke opgaver har du som hendes tjener? Hvordan behandler dronningen dig? Er du glad og stolt over dit job Koloniernes areal og indbyggertal De europæiske stormagter gjorde enorme områder til kolonier. Kolonier Areal i km 2 Indbyggere Storbritannien Rusland Frankrig Tyskland Tegn søjledigrammer, der viser udvidelsen af de fire stormagters koloniområder i areal og befolkningstal. Hvad er forklaringen på, at Tyskland ikke har kolonier i 1881? Undersøg, hvordan stormagterne erobrede kolonier. 2

3 De afrikanske kolonier Kortene side 206 viser, hvordan det meste af Afrika blev kolonier. Vælg et afrikansk land. Brug oplysningerne i bogen, find supplerende oplysninger på biblioteket og internettet. Lav en præsentation af landet for resten af klassen. Præsentationen skal indeholde: Hvornår blev landet koloni? Hvem ejede kolonien? Hvornår blev landet selvstændigt? Har der været blodige optøjer? Beskriv. Har der været andre katastrofer i landets historie? Beskriv Fakta om landet: Størrelse, indbyggertal, økonomi, gennemsnitlig levealder mm. Find tilsvarende oplysninger om Danmark. Lav en graf eller et søjlediagram, så man tydelig kan se forskellen på de to lande. Kolonier eller ej Kilde 1: Cecil Rhodes ( ) kom i 1870 til Sydafrika. Her tjente han en formue ved at udvinde diamanter. I 1870 skrev Cecil Rhodes bogen Draft of Ideas. I den fortæller han bl.a. om, hvorfor Storbritannien har kolonier. Jeg påstår, at vi er det bedste folk i verden. Jo større del af verden, vi behersker og beboer, des bedre er det for menneskeheden. Hvis størstedelen af verden kommer under vort herredømme, betyder det helt enkelt, at alle krige stopper. Målet er et udbrede det engelske imperium, så hele den civiliserede verden kommer under engelsk herredømme [ ], så at den engelske race kan gøres til herskere i ét stort verdensrige. Gud har skabt den engelske race som sit udvalgte redskab. Gennem det vil han skabe et samfund som bygger på retfærdighed, frihed og fred. Kilde 2: Wilfred Scawen Blunt ( ) engelsk diplomat. Han var kritisk over for de europæiske stormagters erobring af kolonier. I sin dagbog fra 1900 skrev han bl.a.: Alle Europas nationer skaber et helvede på jorden i Kina, myrder, røver og plyndrer i de erobrede byer lige så brutalt som i middelalderen. Kejseren af Tyskland giver ordre til slagtning, og paven ser til og bifalder det. Under Kitchners *) kommando brænder vore tropper huse og gårde ned i Sydafrika. Dronningen (Victoria) og parlamentets to kamre [ ] bevilger flere penge til dette arbejde. [ ] Den belgiske konge har investeret hele sin formue i Congo, hvor han tyranniserer negrene til at fylde hans lommer. [ ] Hele den hvide race svirer åbenlyst i vold, som om den aldrig havde villet give det udseende af at være kristen. *) Engelsk general, der ledede erobringen af kolonier. Sammenlign de to kilders argumenter for og imod jagten på kolonier. Hvilket syn på europæere og ikke-europæere kommer til udtryk i de to kilder? Hvad er forskellen på kildernes brug af kristendommen? 3

4 Congo Leopold 2.s personlige ejendom Den belgiske konge Leopold 2. ( ) havde Congo som sin personlige ejendom, hvorfra han bl.a. hentede gummi og elfenben. De sorte indbyggere blev behandlet som slaver. Det skønnes, at Leopold 2. s erobring, undertrykkelse og mishandling kostede 6-8 mio. mennesker livet. Flere danskere tog arbejde for Leopold 2. s kolonistyrker. Det kan man bl.a. læse om i Peter Tygesen: 100 glemte år i Congo, Politiken 7. januar Her er et uddrag. I sommeren 1879 landede to unge danskere i byen Banana ved Congoflodens munding. Beskyttet bag en smal krum sandtange lå byens lille samling lave pak- og beboelseshuse lige bag Atlanterhavet, ideel til formålet som udskibningshavn for Centralafrikas produkter. Det var dem, de var kommet efter. Albert Christophersen og Martin Mortensen anede imidlertid ikke, hvad deres opgave var. De to sømænd havde nogle måneder tidligere hygget sig på en havneknejpe i Antwerpen, da en fin herre spurgte dem, om de havde lyst til at føre nogle skibe op ad nogle floder i Afrika. Det hele var en lille smule mystisk, men da han tilbød dobbelt løn og gav et klækkeligt forskud, var de med på vognen. Det blev startskuddet til en udvikling, hvor flere tusinde skandinaver omkring slutningen af 1900-tallet rejste til Centralafrika for at deltage i den blodigste kolonisering, Afrika har undergået. Mange hundrede danskere deltog, især sømænd og soldater. Den belgiske kong Leopold II havde i årevis ønsket sig en koloni. Men midt i det stadigt voldsommere kapløb mellem Europas stormagter om at eje eller kontrollere de sidste ukendte dele af jordkloden, havde lille Belgien ikke store chancer. Han var desuden stækket, fordi Belgiens regering ikke ville skyde penge i kolonieventyr. Kongen var imidlertid en af Europas rigeste mænd, og han satte sig ganske enkelt for at skaffe sig selv en koloni. Albert og Martins opgave var derfor ganske rigtigt at føre nogle dampere op ad nogle floder i Afrika. Formelt var formålet at hjælpe fremtidige opdagelsesrejser ved at anlægge en stribe stationer fra Congoflodens munding tværs over kontinentet. Stationerne skulle angiveligt være til gavn for videnskabelige ekspeditioner; et sted, hvor de kunne få bærere, fødevarer og andre forsyninger. Reelt var hensigten imidlertid at skabe facts on the ground det vil sige give Leopold II gode kort på hånden, når han senere skulle forhandle om retten til landområder i Afrika. Mens danskerne ventede i Banana på de øvrige deltagere, kunne de studere omfanget af handlen ved flodmundingen. Den var voldsom. Ned ad floden strømmede tonsvis af varer, hvoraf nogle havde rejst helt inde fra midten af kontinentet. I 1872 blev der fra Congoflodens munding eksporteret mere end ton baobabfiber, jordnødder, kaffe, sesamfrø, gummi, palmenødder til margarineindustrien og 185 ton af kontinentets fineste elfenben. [ ] Fristaten Congo var Leopolds personlige ejendom - og dermed også hans personlige økonomiske investering. I de følgende år måtte han betale stadig større summer til både infrastruktur og erobring, og snart blev hans behov for indtægter desperat. Frihandel fik de andre lande aldrig noget af, og hurtigt knuste han afrikanernes handel for at opnå sit eget monopol. Da denne svindel gik op for afrikanerne der var blevet lovet nye indtægter i handelen med de hvide og da kolonistyret begyndte at tvinge indbyggerne til at høste kostbar naturgummi fra skovens lianer, gjorde de modstand. Snart var der krig i Congo. Når fattigeskandinaver i disse udvandringsår kiggede udover kloden efter udveje af deres hjemlandes ørkesløse udsigt, så nogle af dem muligheden i Fristaten Congo. Det gjaldt især sømænd og officerer fra hæren. Allerede i 1882 havde kong Leopold II rekrutteret de første svenske officerer til sin kolonihær, og snart fulgte danske og norske. Hans hær skulle overvinde to stærke lokale grupper for at få kontrol over området, landets indbyggere. [ ] Leopold II havde brug for en stærk, velorganiseret og velbevæbnet hær. Koloniseringen havde allerede fra første dag været akkompagneret af overvældende europæisk ildkraft. 4

5 Da Stanley ankom til Banana i august 1879, medbragte han hundrede lejesoldater fra Zanzibar, bevæbnet med moderne baglade- og maskingeværer. Fire år senere sendte Leopold yderligere et dusin præcisionskanoner fra Krupps fabrikker, ligesom hvervningen af afrikanske lejesoldater fortsatte i Vestafrika. Efterhånden som kolonihæren fik kontrol over kystområdet og de vigtigste strækninger langs floden, turde Leopold rekruttere congolesere til hæren de var billigere end importerede lejesoldater. Alle officerer var hvide frivillige. De første blev rekrutteret i Belgien og enkelte i Storbritannien, senere fulgte også italienere og schweizere. Skandinaverne udgjorde dog den største gruppe. [ ] I flere af de værste krigszoner udgjorde skandinaverne en tredjedel af officerskorpset. Da kolonimagten i slutningen af 1880 erne forbød alle afrikanske købmænd at handle med elfenben og naturgummi, forsøgte congoleserne at stoppe denne underminering af deres livsgrundlag. Koloniens svar var en nådesløs og overvældende voldsanvendelse, der skulle tvinge congoleserne til fuld underkastelse. Forholdene blev tilspidset i 1889, da den danske skibskaptajn Victor Freiesleben blev skudt under et skænderi i den store handelsby Tshumbiri. Han var den første hvide, der blev dræbt af congolesere, og ivrige efter at statuere et eksempel sendte kolonistyret en straffeekspedition op ad floden. De ødelagde samtlige landsbyer mellem udmundingen af Kasai og byen Bolobo, skrev en ansat i et handelskompagni. Dermed var de vigtigste afrikanske handelsbyer udryddet. Straffekorpsets to skibe blev ført af de danske kaptajner Hans Madsen og Siegfried Duhst. Sidstnævnte fortæller om overfaldet på Tshumbiri: Vi kunne se Byen brænde på flere Steder, flere Kanoer med Døde og Sårede kom padlende op til os langs Stranden. Herefter fortsatte styrken myrderierne 300 kilometer længere oppe ad floden og standsede først, da også byen Irebu var raseret. Vores store og blomstrende by... er som skyllet bort, skrev en amerikansk missionær. [ ] 90 procent af søfolkene på floden var skandinaver. [ ] Mange af danskerne avancerede til høje stillinger: Da kaptajn Jespersen fra Bornholm i 1909 blev forfremmet til chef de zone i hjertet af urskoven, var han således øverste myndighed i et territorium på størrelse med Tyskland og Østrig. Frederik V. Olsen fra Kalundborg blev general og øverstbefalende for kolonihæren og siden direktør for hele koloniens skibs- og jernbanetrafik. Rasmus Høier fra Nyborg drev landets største nationalpark. Valdemar Sølver fra Helsingør grundlagde minedistriktets hovedby, Lubumbashi (Elizabethville). [ ] Leopolds Congoprojekt blev 25 år efter Albert og Martins ankomst afsløret som et næsten ufatteligt barbari, hvor op mod halvdelen af indbyggerne omkom, mens Leopold II opbyggede en kolossal formue fra salget af det tvangsindsamlede naturgummi. [ ] Flere (danske) officerer har fortalt om voldsomme overgreb, de selv foranstaltede. Den unge løjtnant Frederik Keyper skriver i et brev til sin mor om en dag, hvor han red ud med sine soldater for at samle proviant til kasernen. Da han fandt en landsby med masser af mad, overfaldt han den, fordrev de Indfødte og slog mig ned her, og sendte Soldaterne ud efter flere Fødevarer. Under opholdet forsøgte indbyggerne flere gange at fordrive besættelsesmagten, men de blev nådesløst mejet ned, og deres afskårne hænder hængt op i træerne til skræk og advarsel. Soldaterne myrdede og brændte, søfolkene var vidner og deltagere. Hvordan vil du forklare, at Leopold 2. kunne få sig til at behandle befolkningen i Congo så grusomt? Leopold 2.s erobring af Congo kostede lige så mange congolesere livet som antallet af jøder, som nazisterne dræbte år senere. Kan man sammenligne Leopold 2.s erobring og undertrykkelse i Congo med nazisternes folkedrab? Begrund dit svar. Belgien har siden givet Congo en officiel undskyldning for Leopold 2.s fremfærd. Mange skandinaver var i Leopold 2.s tjeneste. Bør det officielle Danmark også undskylde? Begrund dit svar. Diskuter i klassen, om I synes, at de tidligere kolonimagter bør undskylde for den tid, hvor de udnyttede kolonierne? Hvis ja, hvordan skulle sådan en undskyldning så udformes? Med ord eller handling? 5

6 Bokseropstanden I løbet af 1800-tallet lykkedes det europæiske kolonimagter at få handelsrettigheder og indflydelse i Kina. Som reaktion på det opstod der en halvreligiøs kinesisk modstandsbevægelse, Selskabet af de retfærdige og harmoniske knytnæver blot omtalt som bokserne, der med vold søgte at fordrive europæerne fra Kina. Bokserne fik støtte fra en del af den kinesiske administration. I 1898 indledte bokserne en aktion med angreb på europæiske missionærer og arbejdere, som arbejdede for europæiske firmaer, og flere europæiske institutioner blev belejret. I 1900 sendte de europæiske kolonimagter soldater ind for at nedkæmpe bokserne. Efter otte uger måtte de ikke- og svagtbevæbnede boksere give op. En stor del af de overlevende og tilfangetagne boksere blev halshugget, og Kina blev pålagt at betale en stor skadeserstatning til de europæiske kolonimagter. Desuden måtte Kina give europæiske forretningsfolk fri adgang til landet. Kilden herunder er uddrag af en erklæring fra bokserne fra 1900 (her efter: Gösta Johannesson: Historiska texter, 1966): Fremmede djævle er kommet her og har gennem deres lære forledt mange til at gå over til den protestantiske eller katolske tro. Deres kirkesamfund står uden for (vores samfund). [ ] Uden hæmninger har de misbrugt deres magt, så alle gode embedsmænd er blevet fordærvede og blevet deres tjenere af begær efter fremmed ejendom. De har anlagt telegraf og jernbaner og opført gevær- og kanonfabrikker. Disse anlæg skænker de fremmede djævle en grum tilfredsstillelse. På samme måde forholder det sig med lokomotiver, luftballoner og elektriske lamper, opfindelser, som disse fremmede djævle anser for fortræffelige. [ ] Kina betragter dem som barbarer, som Gud skal fordømme. Ånder og magter stiger ned fra himlen for at tilintetgøre dem. [ ] Selskabet af de retfærdige og harmoniske knytnæver skal bekæmpe de fremmede djævle. De skal brænde de fremmedes huse og genoprette vore templer. Hvordan beskriver bokserne europæerne? Hvad anklages europæerne for? Hvad er boksernes mål og midler? 6

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

Sukker, slaver og skæbner

Sukker, slaver og skæbner Nationalmuseet 2007 CHRISTIAN VOLLMOND Tekst: Christian Vollmond Redaktion: Mette Boritz, Karl-Johann Hemmersam og Bodil Bundgaard Rasmussen Grafisk design: Nan Tøgern Tryk: Kailow Graphic ISBN: 87-7602-067-3

Læs mere

Værd at vide om Sierra Leone

Værd at vide om Sierra Leone Værd at vide om Sierra Leone 9 Slavernes land Sierra Leone er et lille vestafrikansk land med en særegen historie. En stor andel af de afrikanere, der under tvang lagde arbejdskraft til opdyrkningen af

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 7, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

3u s udveksling med Island 2012

3u s udveksling med Island 2012 3u s udveksling med Island 2012 3u var så heldig i 2012, at få Nordplus støtte (dvs. støtte fra Nordisk Råd) til en udveksling september oktober 2012 med Reykjavik gymnasiet Menntaskólinn við Sund. Islændingenes

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 5 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 5 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 5 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 5, Grundbog. Filen er stillet til

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Copyright Forlaget UNIVERS Kopiering fra denne bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet

Læs mere

Den såkaldte krig mod terror Findes der en mulighed for forsoning - eller vil vi finde os i en permanent krigstilstand?

Den såkaldte krig mod terror Findes der en mulighed for forsoning - eller vil vi finde os i en permanent krigstilstand? Foto: Gert Rosing. Forfatteren springer her ud i luftrummet over Bornholm i 4000 meters højde. Under dragten har han proppet Bamse Bum Bum ind. Det føles mere betryggende. Men ikke for bamsen, som foretrak

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

GLOBUS A. Af Troels Gollander

GLOBUS A. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå GLOBUS A Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Globus A Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Det danske Fredsakademi

Det danske Fredsakademi Det danske Fredsakademi KAREN JEPPE DANMARKS FØRSTE BEFRIELSESFILOSOF Af Eva Lous 2003 INDLEDNING Historien om Karen Jeppe kan begynde mange steder. F.eks. kan den begynde med, at Statsbiblioteket havde

Læs mere

Civil ulydighed. Kapitel 2

Civil ulydighed. Kapitel 2 Kapitel 2 Civil ulydighed Her vil du kun blive konfronteret med få hovedelementer, de kan blive en strømpil for, hvad man har gjort, og hvad man kan gøre mod overgreb, mod diskrimination og uret for med

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

Malawi - en politisk og økonomisk oversigt Kathrine Toftkær Larney. Malawi. En politisk og økonomisk oversigt af Kathrine Toftkær Larney

Malawi - en politisk og økonomisk oversigt Kathrine Toftkær Larney. Malawi. En politisk og økonomisk oversigt af Kathrine Toftkær Larney Malawi - en politisk og økonomisk oversigt Kathrine Toftkær Larney Malawi En politisk og økonomisk oversigt af Kathrine Toftkær Larney Malawi En politisk og økonomisk oversigt af Kathrine Toftkær Larney

Læs mere

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch MAKSIMAL ENTROPI Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch Indhold Dette scenarie består af: En forside Denne side (Som muligvis er bagsiden

Læs mere

Fakta om Tempelridderne

Fakta om Tempelridderne Fakta om Tempelridderne KORSTOG, TEMPELRIDDERE OG RUNDKIRKER To ryttere på én hest således blev Tempelherrerne ofte afbildet. Det skulle symbolisere fattigdom (Nicholson, s. 30). FORORD Nærværende baggrundsmateriale

Læs mere

Den Slovenske Ambassade

Den Slovenske Ambassade Bogen er udgivet med støtte fra Den Slovenske Ambassade i København i forbindelse med Sloveniens EU-formandskab 1. halvår 2008. Flere eksemplarer af denne bog kan bestilles på: www.saxo.com 1 FREDE MORTENSEN

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Copyright Det Historiske Hus ApS Indhold: Briterne kommer! Side 3 København belejres Side 6 Forhandling Side 9 Bombardement Side 12 Rygende Ruiner Side

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING 1. Tekst og illustrationer: Mikala Klubien Foto: Jørgen Schytte

LÆRERVEJLEDNING 1. Tekst og illustrationer: Mikala Klubien Foto: Jørgen Schytte Børnenes U-landskalender 2012 LÆRERVEJLEDNING 1 Tekst og illustrationer: Mikala Klubien Foto: Jørgen Schytte 2 INDHOLD PÅ DVD Film til ELEFANTSPOR I RØD JORD: De fem fra Tachipe Under vores træ Tæl til

Læs mere