27. årgang Marts 2016 (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. årgang Marts 2016 (1)"

Transkript

1 27. årgang Marts 2016 (1) Sundby Asyl Intg. Inst. 0-6 år Frankrigsgade 3, 2300 København S Tlf : Ella

2 Kære læser: Dette er den første udgave af Bro Bro Brille i Den første udgave af bladet kom i 1990 og vi har udgivet Bro Bro Brille 4 gange om året uden afbrydelsen. Vi er i huset meget stolte over dette. Erantis er kommet frem og fortæller os, at vi er i gang med at sige farvel til vinteren og til at byde velkommen til foråret. Dagene bliver længere og lyset fylder os med ny energi. Vi ser frem til denne skønne tid. I bladet kan I bl.a. læse årsberetningen fra 2015, velskrevet af Christina, Milos mor, som er formand for forældrebestyrelsen, referat fra forældrebestyrelsen og fælles forældremøde, samt om Naias projekt med delfinbørnene på Grøn stue. I Netværket Asylselskabet er vi begyndt på et fælles udviklingsprojekt om de Pædagogiske Rutiner. I vil kunne læse mere om dette projekt i næste Bro Bro Brille. Jeg glæder mig til at se huset fyldt af glæde bedsteforældre den 2. maj, hvor vi holder bedsteforældredag. Tak til alle der bidrager til denne udgave af Bro Bro Brille God læselyst Monica Viggo

3 Formandens beretning for 2015 Det er blevet tid til at se tilbage på året, der er gået. Det har været endnu et år med mange aktiviteter i Sundby Asyl. Forældrebestyrelsen I efteråret var der valg til forældrebestyrelsen. Der var tre pladser, der skulle besættes, og der var tre interesserede kandidater, der dermed automatisk blev valgt. Desuden var der tre kandidater til suppleantposten, der automatisk blev valgt. Forældrebestyrelsen i 2016 ser således ud: Betinna Steenberg, mor til Helene på rød stue Sara Korngut, mor til Daniel på radisestuen og Rebecca på grøn stue Maria Munch Sørensen, mor til Nikoline på grøn stue Peter Blom Hansen, far til Lind på rød stue Christina Hartmann Nielsen, mor til Milo på rød stue Suppleanter: Anette Svendsen, mor til Augusta på rød stue Jørgen Heiduk Tetsche, far til Addis på grøn stue Mark Røge, far til Elias på radisestuen Forældrebestyrelsen holder fire møder årligt. På møderne bliver der drøftet mange forskellige emner, for eksempel det pædagogiske arbejde i institutionen, økonomi og forskellige arrangementer. Ny klyngestruktur i København Jeg vil indlede årets beretning med en meget vigtig sejr. I de snart 10 år, jeg har haft min daglige gang i Sundby Asyl, er dette nok en af de vigtigste ting, vi har opnået. Og det skete i sædvanlig Sundby Asyl-ånd gennem samarbejde og dialog. I forlængelse af folkeskolereformen har Københavns Kommune besluttet at lave en ny klyngestruktur i hele kommunen. Det er en omfattende strukturændring, der blandt andet skal sikre at fritidshjems- og klubpædagoger har mulighed for at bevare fuldtidsstillinger. Dette vil kommunen løse ved at lave større klynger med både vuggestuer/børnehaver og fritidshjem/klubber i samme klynge. Samtidig vil kommunen lave lokale klynger med en stærkere forankring til den lokale folkeskole.

4 Sundby Asyl er en del af netværket Asylselskabet, der blev oprettet som forpligtende netværk i 2010 i forbindelse med sidste omstrukturering i kommunen. Vi er ni institutioner, der ligger spredt rundt i København og har tradition for et langt og godt samarbejde på tværs også før vi blev et egentligt netværk. Kommunen ønskede at opløse netværket Asylselskabet og placere de ni institutioner i forskellige klynger noget vi var meget i mod, både i forældregruppen, i personalegruppen og i ledelsesgruppen. Det blev derfor besluttet at skrive høringssvar med det overordnede budskab bevar Asylselskabets struktur! De ni forældrebestyrelser gik sammen om at lave et fælles høringssvar, som blandt andet har været bragt i Bro Bro Brille. Svaret lagde vægt på at beskrive, hvordan vi allerede lever op til kommunens mål for en god klynge ved at være økonomisk bæredygtige, populære institutioner med høj trivsel blandt børn og voksne. Og vi blev hørt! Kommunen besluttede, at Asylselskabet får lov at bevare sin nuværende struktur. Det er en kæmpe sejr for alt det, vi har kæmpet for, og et godt eksempel på, at det nytter at sige fra. Vi beviste, ved vores samarbejde og engagement på tværs, at det ikke blot er tomme ord, vi kommer med. Traditioner Vi har mange traditioner i Sundby Asyl. Nogle traditioner har mange år på bagen mens andre er kommet til senere. Fælles for vores mange traditioner er fællesskabet og samarbejdet blev året, hvor vi rystede lidt ved nogle af vores gamle traditioner og fornyede dem, så de passede bedre ind i Sundby Asyl i dag. Kolonien er en gammel tradition, som vi alle er meget glade for. Den har ligget i foråret, men blev i 2015 flyttet til august måned. Det betød blandt andet, at der var mulighed for andre typer af aktiviteter, nu hvor vejret var varmere og der ikke skulle pakkes flyverdragter og store støvler ned. Og vejrguderne var med os i 2015 og bød børnene velkommen på kolonien med høj sol og dejlig varme. Kolonituren er en dejlig tradition, der på trods af de nye, varmere rammer, stadig er fyldt med gode, gamle traditioner. Julefesten blev også udsat for omstrukturering i år. Der har været tradition for, at børn, forældre og personale går om juletræet, hilser på julemanden og spiser

5 julemiddag sammen. Der har også været en lang tradition for, at man mødes og laver juleklip på stuerne. I år blev de to arrangementer kombineret til en ny juletradition, hvor vi klipper julepynt, går om juletræet og synger julesange og til slut kommer julemanden og hilser på alle børnene. En ny tradition har set dagens lys i Sundby Asyl. Bondegårdsturen er en anden lang og populær tradition i Sundby Asyl. Igen i år var bondegårdsturen velbesøgt og vi har vist fået etableret den tradition, at der er så stort fremmøde, at institutionen kan lukke helt ned og alle kan tage med på bondegårdsturen blev i hvert fald 3. år i træk, hvor vi tog af sted til bondegården i hele to busser! Vores rejse i Danmark er også en lang og dejlig tradition. Den indledes med stor fælles rundkreds, og forældre kommer og laver dansk mad til børnene i løbet af de fire uger, der rejses i Danmark. En af de nyere traditioner i Sundby Asyl er SAF. Det står for Sundby Asyls Forældre og opstod som et ønske om at lave nogle arrangementer, hvor vi forældre tager initiativ til at mødes. SAF er en uformel konstruktion, der har det formål, at vi forældre kan mødes og lære hinanden bedre at kende. Ideen med SAF er, at det ikke skal være stort og omfattende. Derfor har de to SAF-arrangementer i 2015 været at mødes på legepladsen og spise et par boller og drikke en kop kaffe sammen, inden man tager hjem med sit barn. Alle forældre kan tage initiativ til et SAF-arrangement. Dette er blot nogle af de traditioner, vi har i Sundby Asyl. Jeg hæfter mig ved, at det de har til fælles, er inddragelsen af os forældre. Vi har rig mulighed for at blive inddraget i vores børns dagligdag og lære hinanden at kende. Dette leder mig til det sidste punkt, jeg vil berøre i denne årsberetning: Forældresamarbejde Vi forældre er en stor del af Sundby Asyl. Vi bliver bedt om at engagere os og vi engagerer os! Jeg har efterhånden stor erfaring med diverse institutioner og har endnu ikke mødt et forældreengagement så stort, som det jeg har mødt i Sundby Asyl. I 2015 ser det ud til, at vi endelig fik en velfungerende Facebook-gruppe op at stå. Gruppen har faktisk eksistereret siden 2009, men har aldrig været særlig aktiv. Det blev der lavet om på i 2015, og nu fungerer gruppen blandt andet som kanal for at dele legeplads- og biblioteksture, gode råd og tips til spændende arrangementer. Til jer, der endnu ikke har meldt jer ind i gruppen, hedder den blot Sundby Asyl.

6 Vi kom også på forældrekolonitur i år. Der foregik i juni og var en hyggelig tur. Det er en god mulighed for at se stedet, både for os forældre og for de børn, der ikke har været af sted før. Det var blot nogle af de ting, der er sket i året, der er gået. Og så har jeg ikke engang nævnt teaterture, legepladsture, rytmik, Bro Bro Brille, bedsteforældredag, forældremøder og foredrag med Per Schultz Jørgensen og de mange andre ting, der sker i løbet af et år i Sundby Asyl. Denne beretning slutter med en tak til alle forældre for deres store engagement. Også en stor tak til forældrebestyrelsen for jeres indsats i det forgangne år. En særlig tak til Peter Bæk Kristensen for fire års engagement i forældrebestyrelsen. Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til personale og ledelse i Sundby Asyl for jeres altid store engagement i vores børn. Tak for det! Christina Hartmann Nielsen Forældrebestyrelsesformand i Sundby Asyl Integrerede Lasse

7 Møde i forældrebestyrelsen for Sundby Asyl den Valg af ordstyrer - Christina 2. Valg af referent Peter 3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 4. Godkendelse af referat fra sidste møde i Præsentations runde. Hvad kan jeg bidrage med, til Sundby Asyl som bestyrelsesmedlem? Forældrene i bestyrelsen har generelt et stort engagement i Sundby Asyls dagligdag. a. Sarah mor til Daniel på Radisestuen og Rebecca på Grøn stue: Psykologisk faglighed b. Maria mor til Nikoline på grøn: Juridisk faglighed. c. Mark far Elias på Radisestuen: Har arbejdet i det offentlige. Vil være behjælpelig med gennemgang af formelle tekster og breve. d. Fahimeh pædagog og personalets repræsentant. e. Peter far til Lind på Rød stue: Kommunikations- samt web-faglighed. f. Christina mor til Milo på Rød stue: 10 års erfaring med huset. Bestyrelseserfaring. Pædagogik og psykologisk faglighed. g. Bettina mor Helene: Pædagogisk faglighed. Kører SAF videre. h. Pia pædagog og repræsentant for personalet. i. Monica leder: Sagsbehandler i bestyrelsen. Mor og mormor. 6. Forældrebestyrelsens kompetence / tavshedspligt v. Pia: Se vedlagt bilag. Tavshedspligt: Spørgsmål ang. tavshedspligt kan rettes til Pia. a. Kompetence: Forældrebestyrelsen er underlagt institutionens bestyrelse i. I assistentansættelse deltager forældrebestyrelsen i ansættelsesproceduren hvis de ønsker det. 7. Forretningsgang ved bestyrelsesmøder v. Christina a. Godkendt 8. Valg af formand og næstformand a. Christina fortsætter som formand. b. Peter fortsætter som næstformand. 9. Nyt fra ledelse og budget v. Monica a. Der ansættes en ny pædagogmedhjælper, evt. to. i. Hvis der bliver ansat én bliver det til Rød stue ii. Hvis der bliver ansat to bliver det til Radisestuen samt Rødstue

8 b. Ang. nabobygningen: Der er blevet set et jobopslag, der peger på, at et projektet på nabogrunden er på tegnebrættet. i. Monica foreslår at forældrebestyrelsen udfærdiger et brev til kommunen, hvor der udtrykkes bekymring for manglende kommunikation angående nedrivning og byggearbejde på grunden. ii. Christina laver første udkast og involverer resten af bestyrelsen. c. Budget: På trods af reparationer samt ekstraudgifter til bl.a. vikarer, er det budgetterede underskud blevet nedbragt. d. Sundby+Christianshavn Temaforældreaften : Psykolog Grethe Krag Müller kommer til tirsdag d. 8. marts ( ) i Kvarterhuset. e. Netværket står bag Foredrag: Charlotte Klemmesen familieliv på godt og ondt i Sankt Johannes Gaard. 28. april (19:00 21:00) f. Forældrebestyrelsesmøde 6. april flyttes til tirsdag d. 3. maj. Monica sender en mail. 10. Formands beretning for 2015 v. Christina: a. Se vedlagt dokument 11. Ansøgning om sikker vej i Frankrigsgade v. Fahimeh a. Mark kontakter Einers mor Rikke og de udfærdiger et skriv til kommunen. Skrivet vil blive delt med resten af bestyrelsen over , så der kan gives feedback, inden det sendes til kommunen. 12. Fælles og refleksion og drøftelse over det indkomne oplæg, samt arbejdspapirer. Monica/Pia og Fahimeh a. Oplægget og arbejdspapiret diskuteres og drøftes i bestyrelsen. Grundlaget for metoder, der anvendes i sikkerhedsmæssigt problematiske situationer belyses fra mange sider. b. Konklusion: Det vigtigste er at reflekterer over de metoder, der bliver anvendt i Sundby Asyl. Denne refleksion skal ske hos personalet samt forældre og personale imellem. 13. Jul i Sundby Asyl, evaluering af den fællesjulefest, julefest for børn, julekalender, julefrokost v. Fahimeh a. Der er generel opbakning omkring den nye måde at afholde julearrangementet på. b. Det foreslås at julehyggen evt. kan forlænges lidt. 14. Forældrebestyrelsen har ordet a. Maria: hvordan går for børnene med at øve sig i de sociale spilleregler. i. Pia: Det er stadig en udfordring, men vi er generelt blevet bedre til at inddrage forældrene.

9 15. Evt. b. Maria: Skal vi have en arbejdsdag? i. Maria og personalet går videre med rammerne for et sådant arrangement. c. Bettina: Sker det at pædagogisk forum aflyses? i. Personalet har aflyst det i december 2015 grundet personalemangel. Med nye ansatte håber vi at kunne afholde det mere frekvent, da det er vigtigt for huset. a. Anette flytter Augusta til en anden institution, så derfor træder Anette ud af bestyrelsen. Addis

10 Hej Jeg hedder Jacob Hamilton, og jeg er ny pædagogmedhjælper på Radisestuen. Jeg er 21 år gammel og har boet i Egå, en forstad ni kilometer uden for Århus, hele mit liv kun afbrudt af efter- og højskoleophold. Min far er englænder, og begge mine søskende er født i England, hvorfor denne forbindelse også altid har fyldt meget i min opvækst både sprogligt og kulturelt. Nu er jeg så havnet i København, hvor jeg lige er flyttet til og bor sammen med min kæreste på Østerbro. Det har altid ligget i kortene, at jeg skulle havne her, da min bror, som også er min bedste ven, bor på Vesterbro med sin kæreste og toårige datter. Sidstnævnte er nok den største grund til, at jeg besluttede mig for at prøvepædagogmedhjælpertjansen, da jeg igennem hende virkelig fandt ud af, hvor sjove og seje børn er. Derfor er jeg nu havnet her i Sundby Asyl, og udover lidt ondt i ryggen den første dag, synes jeg, at det har været megafedt. Jeres børn har taget så fint imod mig, og der har kun været gode dage, selv om at der også er gang i dem. Når det så er sagt, skal det hele jo heller ikke lyde perfekt og problemfrit, og jeg glæder mig også til at blive bedre og lære børnene og deres behov bedre at kende Hej og Farvel til Sundby Asyl Jeg hedder Sara, er 27 år og har læst til pædagog på Sydhavn seminarium siden september I min første praktik på 5 uger, har jeg fået muligheden for at være i Sundby Asyl på Grøn stue og jeg glæder mig til at være sammen med børnene i børnehaven. Jeg håber på at få en god tid med jeres børn og ser frem til at opleve dagligdagen i institutionen. Jeg har haft min daglige gang på Grøn stue de sidste 5 uger og jeg har holdt meget af at være sammen med de dejlige børn. Det har været spændende og lærerigt, så det bliver meget underligt ikke at komme her mere når min praktik slutter, men det vil være en praktik jeg vil huske tydeligt og jeg kommer til at savne børnene.

11 Temaforældremøde i Kvarterhuset Mødet blev holdt sammen med Christianshavs Asyl. Børns sociale relationer af Cand Psych Grethe Kragh Müller Relation og tidsalderen hænger sammen, ved vi gjorde i 70 erne vil måske virke absurd i dag Relationen er anerledes i andre kulture. Feks. sover børn, i Japan, sammen med mor & far til højt oppe i alderen (socialt fællesskab) Det gode børneliv Hvad er god pædagogisk kvalitet i børnehaven? Skoleparat klargøring til fremtiden. Det gode børneliv består af 3 ting 1. Becoming Læring med henblik på fremtiden 2. Being At trives her og nu(en særlig periode) 3. Belonging Høre til, deltagende i en social sammenhæng Når man spørger børnene, hvad sociale relationer er: Må jeg være med? Lege med venner Venskaber Søde voksne (der ikke skælder ud) Sjove lege ikke for mange samlinger, og den slags Børn løser mange ting/problemstillinger med okker, gokker Børn er bange for at miste deres plads i legen (ved flere deltagere) God leg tager tid Fordybelse sker efter 30min.

12 Voksne skal blive i legen såfremt flere børn, skal ind i legen Store børnehaver (mange børn) børn beskytter deres leg. Drenge opbygger hierarki (stor,stærkest) leger fantasifulde lege Piger forhandler, og organiserer sig i mindre grupper leger sociale lege (mor,far og børn) Børn lærer efter efterligninger Omkring 2år kan piger lege med hinanden. Drenge lidt senere. Voksen interaktion giver bedre sociale relationer Sociale kompetencer God forankring i sig selv at have gode ideer, og tage dem med i legen God fantasi og kunne lege At kunne forhandle og inddrage egne og andres ideer i legen At kunne give plads for/til andre At have empati At kunne håndtere konflikter At kende de sociale regler Børn, der bliver lyttet til, lærer også at lytte Egen opdragelse (forældres) ligger i færdighedshukommelsen (social arv) Fysiske rammer Mange gode, afgrænsede og tematiserede legesteder Så børnene ikke forstyrrer hinanden Mange og varierede materialer og legetøj Mulighed for forskellige lege sanseleg, rollelege, konstruktionslege, fysiske lege, regellege Være noget som alle børn kan byde ind med Leg og sociale færdigheder Børns sociale færdigheder og legeevner hænger tæt sammen med udvikling I vuggestue: Sanse/handle, lege og undersøge selv, imitere løbe og grine sammen. Som-om leg, begyndende rolleleg særligt piger

13 I børnehaven tager rollelege fart. En vifte af forskellige legeformer. Kan ikke selv overskue at sørge for gode sociale relationer indbyrdes Udvikling, hjerne og samfund Udvikling kommer i stand i mødet mellem barnets parathed på det givne tidspunkt og omverdenens muligheder Hjerne udvikler sig ikke af sig selv Man regner med at det ligger i generne, at hjernes forskellige dele er klar til udvikling på bestemte tidspunkter Når en bestemt struktur er klar til udvikling, handler udvikling om de muligheder for udvikling som kulturen giver barnet Menneskets hjerne er 20 år om at udvikle sig Børn i børnehave alder, handler først, tænker bagefter Hjernens udvikling og funktion 125milliarder nerveceller. Hertil gliaceller I fosteruge dannes nye nerveceller pr. minut Synapse, dendrift og myelindannelse har afgørende betydning for hjernens udvikling Fra 2-5. svangerskabsmåned til 2 år dannes ca synapser på hvert neuron dvs. 1.8 millioner synapser per sekund Hjernen har vækst takter jf. barnets alderen, samt deres person Følelser er en del af livet Vær der for barnets følelser Vær i følelserne når du har dem (følelserne) Steen Nikolinas fra grøn stue Hjalte

14 Hørt på grøn stue Vi er ved at dække bord og mangler en tallerken. Jeg beder Anton om at gå ned til Lina i køkkenet og hente den. Efter lidt tid kommer Anton lidt bedrøvet tilbage uden tallerken og siger Lina var ikke hjemme Pia, pædagog på grøn stue Linus siger til Sara om natten er jeg superhelt og om dagen går jeg i børnehave Sara, pædagogstuderende på grøn stue Naia s forløb med delfin-børnene: Jeg læser på pædagoguddannelsen København og er på nuværende tidspunkt i min 2. praktik på Grøn stue. Mit kompetencemål for denne praktik er relation og kommunikation, og jeg har i den sammenhæng valgt at lave et forløb med Delfinbørnene, de store børn der snart skal starte i skole. Forløbet har indtil videre foregået 1-2 gange om ugen og vil blive afsluttet i ugerne efter påsken. I løbet af forløbet vil jeg lave en mappe til alle børnene, som de får med hjem. Målet med forløbet er, at børnene udvikler deres evne til indbyrdes at løse de konflikter der opstår, at de øver deres evne til at lytte til og forstå hinanden i konfliktsituationer, at de øver sig i at forstå og genkende egne følelser i konfliktsituationer og at de bliver bedre til, at styre deres impulser og udtrykker sig verbalt når en konflikt opstår. Første del handlede om empati, hvor vi bl.a. snakkede om følelser som glad, bange og ked af det. Børnene skulle selv sætte ord på de forskellige følelser, hvad de betød for dem og hvornår de selv har følt dem. Vi snakkede også om hvornår andre kan have de følelser og hvad man kan gøre hvis nogen man leger med f.eks. bliver ked af det. Derefter tegnede børnene ansigter med de forskellige følelser. Vi sluttede af på legepladsen, hvor børnene skulle samarbejde og bygge et tårn af mælkekasser. Anden del handlede om empati og venner. Vi startede med, at tage billeder af børnene der med deres mimik viste forskellige følelser. Bagefter lavede jeg dukketeater, hvor to dukker blev uvenner i en leg og børnene skulle komme med

15 forslag til hvordan de to dukker kunne løse deres konflikt. Til sidst lavede børnene på skift selv dukketeater hvor de fandt på en konflikt og en løsning. Tredje del handlede om venner. Her læste vi en bog om de forskellige årsager der er til at blive uvenner og hvordan man kan blive venner igen. Vi talte efterfølgende om hvad en god ven er og børnene gav eksempler på hvornår de selv har været en god ven. Som afslutning så vi på billeder af forskellige situationer hvor et barn er ked af det af forskellige årsager og børnene kom med ideer til hvad man kunne gøre for at hjælpe dette barn. Fjerde del handlede om god stil og dårlig stil. Vi startede med, at kigge på de billeder vi tog af børnene der viser forskellige følelser. Bagefter snakkede vi om hvad god stil og dårlig stil er, og hvordan de selv har udvist det ene eller det andet. Som eksempel sagde et af børnene, at det er god stil at hjælpe nogen ned fra et højt træ, hvorimod det er dårlig stil ikke at hjælpe. Til sidst tegnede børnene hver to tegninger med nogen der udviser god stil og to tegninger med nogen der udviser dårlig stil. De resterende gange vil bl.a. handle om impulsstop og problemløsning. Vi skal lave dukketeater om en konflikt mellem to dukker og snakke om hvordan man kan stoppe op og gå væk fra en konflikt, for derefter at tænke over den og de muligheder man har før man reagere. Børnene skal også give hinanden massage. Her drager jeg inspiration fra programmet Fri for mobberi der bruger taktilmassage. Børnene vil få læst en historie højt og blive vist nogle bevægelser de skal lave på hinandens rygge. Det har indtil videre været en fornøjelse at lave de forskellige aktiviteter med børnene og se dem bruge nogle af de ord eller vendinger vi har talt om, i hverdagen. Forløbet er af børnene selv blevet døbt `Delfin-møde. Brugen af ordet møde har for mig at se gjort, at børnene har taget det meget alvorligt. Dette skriver jeg med et smil på læben, da det har været ret så underholdende at se dem leve sig ind i disse møder og se dem agere som små voksne når vi har siddet rundt om bordet i personalestuen.

16 Kære Helene og familie tillykke med lille søster Max Bedsteforældredag i Sundby Asyl Mandag den 2. maj kl Kom og oplev jeres børnebørns hverdag på de enkelte stuer

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Nyhedsbrev November /December 2014. Kære forældre

Nyhedsbrev November /December 2014. Kære forældre Nyhedsbrev November /December 2014 Kære forældre Vi vil alle gerne takke jer for det store fremmøde ved vores forældremøde. Det er dejligt at se så mange engagerede og deltagende forældre, især da vi skulle

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

26. årgang Marts 2015 (1)

26. årgang Marts 2015 (1) 26. årgang Marts 2015 (1) Sundby Asyl Intg. Inst. 0-6 år Frankrigsgade 3, 2300 København S Tlf : 3258 3001 sundby-asyl@mail.tele.dk www.sundbyasyl.dk Kære læser I denne udgave af Bro bro brille, som du

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Hobbitten Børnehus Bestyrelses møde tirsdag d.14. januar Dette dokument indeholder referat af bestyrelsesmødes i Hobbitten Børnehus

Hobbitten Børnehus Bestyrelses møde tirsdag d.14. januar Dette dokument indeholder referat af bestyrelsesmødes i Hobbitten Børnehus 2014 Hobbitten Børnehus Bestyrelses møde tirsdag d.14. januar Dette dokument indeholder referat af bestyrelsesmødes i Hobbitten Børnehus 6 Hewlett-Packard Nana Winther 30-01-2014 HOBBITTEN BØRNEHUS Referat

Læs mere

Nyhedsbrev for November/December

Nyhedsbrev for November/December Nyhedsbrev for November/December Kære Forældre Vinteren nærmer sig og det kræver noget varmere tøj i børnenes garderober og skiftekasser. Vi vil gennem efteråret og vinteren gå på legepladsen hver dag

Læs mere

Nyhedsbrev for Januar 2015

Nyhedsbrev for Januar 2015 Nyhedsbrev for Januar 2015 Kære Forældre Først og fremmest vil vi sige godt nytår! Så er alle vel tilbage fra juleferien. Vi håber at i har nydt den og haft nogle hyggelige stunder i familiens skød. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Årsplan - hvad sker der i 2013

Årsplan - hvad sker der i 2013 Årsplan - hvad sker der i 2013 Aktivitetsplanen bliver evalueret og tilpasset årligt. Måned Det vi vil Det vi gør Personale opgaver. Februar Fastelavnsfest Den 8-2 Uge projekt - Uge 8 Omhandlende Alle

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkommen til Troldestuen

Velkommen til Troldestuen Velkommen til Troldestuen Hej og velkommen til Troldestuen. Så er det tid til at dit barn skal på Troldestuen. Vi glæder os til at lære jeres barn bedre at kende, samt håber på og glæder os til et godt

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Børnehuset Midgård Tølløsevej 4340 Tølløse Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Deltagere: Poul, Lasse, Ditte, Marlene, Charlotte, Leif, Helle, Rikke, Maria, Jeanita, Dorte og Jeanette

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Humlebo Nyt Maj-juni 2016

Humlebo Nyt Maj-juni 2016 Humlebo Nyt Maj-juni 2016 Velkommen og farvel. Vi har sagt farvel til Elias, Phelix, Jens, Johan, Max-Anton, Negin, Alba og Idun. Sidst i maj siger vi farvel til Romana. Og midt i juni stopper Sif. Alle

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i forældreråd

Pjece til forældre. om at være i forældreråd Pjece til forældre om at være i forældreråd Kære forælder Velkommen som forældrerådsrepræsentant i dit barns institution. Som Rådmand for Børn og Unge vil jeg gerne takke for dit engagement. Jeg ved fra

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00.

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Mødet afholdes i Æblehaven nr. 78, som er den gamle vuggestueafdeling i Mælkebøtten. Dagsorden: 1. Valg af referent Janni 2. Godkendelse af

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Nyhedsbrev fra Grøftekanten Grøftekanten 5 Vuggestuen. Januar og februar 2012

Nyhedsbrev fra Grøftekanten Grøftekanten 5 Vuggestuen. Januar og februar 2012 Nyhedsbrev fra Grøftekanten Grøftekanten 5 Vuggestuen Januar og februar 2012 Velkommen til August som starter på Mariehønen d. 16. jan. og til Carla som starter på Edderkoppen d. 16. jan.. Farvel til Victoria

Læs mere

25. årgang Marts 2014 (1)

25. årgang Marts 2014 (1) 25. årgang Marts 2014 (1) Hadil 5 år Sundby Asyl Intg. Inst. 0-6 år Frankrigsgade 3, 2300 København S Tlf : 3258 3001 sundby-asyl@mail.tele.dk Kære forældre Vores fantasi rejse til Libanon er begyndt i

Læs mere

Børnehaven Myretuen årsberetning 2007

Børnehaven Myretuen årsberetning 2007 Børnehaven Myretuen årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober / November 2014. Kære forældre

Nyhedsbrev Oktober / November 2014. Kære forældre Nyhedsbrev Oktober / November 2014 Kære forældre Vi vil alle gerne takke jer for den store fremmøde ved vores forældremøde. Det er dejligt at se så mange engagerede og deltagende forældre. Vi vil lige

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Humlebo nyt januar/februar 2016

Humlebo nyt januar/februar 2016 Humlebo nyt januar/februar 2016 Fingerstrik Kære forældre, vi håber I er kommet godt ind i det nye år og har haft en dejlig juleferie Vi mødes torsdag til Nytårskur d.7. januar kl.16.00-16.30 Granhøj/Hareskoven

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016

Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016 Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016 Gemmet Børnehuset Gemmet ved Brønshøj Menighed Gemmet 10 2400 København NV Tlf. 38 60 51 21 E-post gemmet@mail.tele.dk www.gemmet10.dk EAN-nr.

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Læreplanstema: Krop og bevægelse Ferie i Røde Kors Børnehus. Børn og personale holder ferie på skift i juli/august. Personalet Personalet afholder 3 u

Læreplanstema: Krop og bevægelse Ferie i Røde Kors Børnehus. Børn og personale holder ferie på skift i juli/august. Personalet Personalet afholder 3 u Årsplan Røde Kors Børnehus i Børnehaven August til oktober 2017 Læreplanstema: Krop og bevægelse Ferie i Røde Kors Børnehus. Børn og personale holder ferie på skift i juli/august. Personalet Personalet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Arbejdet med førskole i Sneglehuset

Arbejdet med førskole i Sneglehuset Arbejdet med førskole i Sneglehuset Den Gode Overgang Vejle Kommune SNEGLEHUSET \\Vejle.dk\nvk\BU\ Dagtilbud\ Aldersint. Inst. Sneglehuset\Lene og Ebbas mappe\politikker\arbejdet med førskole i Sneglehuset.docx

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Det betyder at Tove har sidste dag i Børnehuset Nøddehegnet, fredag den 19. dec., hvor hun tager

Det betyder at Tove har sidste dag i Børnehuset Nøddehegnet, fredag den 19. dec., hvor hun tager VI TAGER AFSKED med en god kollega, en dygtig pædagog, børnenes ven og ambassadør. Tove på Knasterne, har valgt at gå på efterløn, og fratræder med udgangen af året 2014. Det betyder at Tove har sidste

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Deltidspladser: 3 hele dage eller 5 dage kl. 6.30 12.30. Børnehaven har lukket 5 juni (grundlovsdag) samt 24 december.

Deltidspladser: 3 hele dage eller 5 dage kl. 6.30 12.30. Børnehaven har lukket 5 juni (grundlovsdag) samt 24 december. VIRKSOMHEDSPLAN 2014 INSTITUTIONENS OPBYGNING OG BUDGET. Klim Fribørnehave og Vuggestue Oddevej 59 9690 Fjerritslev Tlf. E-mail: boerne.have@skolekom.dk Grundnormering : max 26 pladser, heraf max 10 fra

Læs mere

Forældre fremmer fællesskabet

Forældre fremmer fællesskabet Forældre fremmer fællesskabet Klasserådsmøde onsdag den 22. januar 2014. 60 klasserødder var mødt frem til fælles møde. Anne Gunnerud Mortensen (SSP-konsulent) indledte med et oplæg, som er vedhæftet i

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Nyhedsbrev april 2016

Nyhedsbrev april 2016 Nyhedsbrev april 2016 Denne måneds nyhedsbrev indeholder primært referater fra forældremøderne på stuerne for et par måneder siden. Vi oplevede desværre, at der ikke kom så mange forældre, og vi har derfor

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen.

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Nyhedsbrev dec 2014 Kære forældre Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Personale I Gårdhaven siger vi farvel til Anne 31.12.14. Annes sygevikariat for Caroline slutter 1/12, men hun fortsætter måneden

Læs mere

Sundby Asyl Intg. Inst. 0-6 år Frankrigsgade 3, 2300 København S Tlf : 3258 3001 sundby-asyl@mail.tele.dk

Sundby Asyl Intg. Inst. 0-6 år Frankrigsgade 3, 2300 København S Tlf : 3258 3001 sundby-asyl@mail.tele.dk 25. årgang Juni 2014 (2) Sundby Asyl Intg. Inst. 0-6 år Frankrigsgade 3, 2300 København S Tlf : 3258 3001 sundby-asyl@mail.tele.dk Kære læser Så er det blevet juni måned og sommeren har meldt sin ankomst.

Læs mere

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Hver morgen holder vi morgensamling på stuen. Ved morgensamlingen taler vi om, hvem der er kommet i dag, hvem der kommer senere,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Nyhedsbrev for August / September

Nyhedsbrev for August / September Nyhedsbrev for August / September Kære Forældre Så er sommerferien forbi for de fleste børn og voksne. Jeg håber I har nydt ferien nogle få har stadig lidt til gode, men vi er stort set alle tilbage. Det

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

14 TEMA: Pædagogiske Læreplaner, version 2.0

14 TEMA: Pædagogiske Læreplaner, version 2.0 0-14 Reportage fra Grøftekanten i Holstebro. Kjeld Rasmussen besøger institutionen og samtaler med lederen Lone Hubert samt pædagogerne Eni Noesgaard (bhv.) og Trine Skelkjær (vu.st.). En 0-6 års institution

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Krudtuglen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpent Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

27/1 2015 Høringssvar om ny dagtilbudsstruktur i FMK 2015-2018 Personalet i Årslev Børnehave og Vuggestue er glade for at se, at I har udvalgt nogle principper i den nye dagtilbudsstruktur, som er med

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR april MÅNED

MÅNEDSBREV FOR april MÅNED MÅNEDSBREV FOR april MÅNED Kære Forældre d. 31-03-2016 Ahhh der er forår i luften, med fuglesang og spirende blomster. Husk at medbringe termotøj som supplement til flyverdragten. VELKOMMEN OG FARVEL D.

Læs mere

bbb Børnebiksen, Oktober 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749.

bbb Børnebiksen, Oktober 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. bbb Børnebiksen, Oktober 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så kom efteråret med regn og blæst, men da børnene stadig gerne vil ud,

Læs mere

Note fra Slangerup Børnehave

Note fra Slangerup Børnehave Note fra Slangerup Børnehave Vi har i vores evaluering af de pædagogiske læreplaner, måtte erkende at vores mål omkring flere af temaerne ikke er blevet gennemført. Det skyldes at vi har været optaget

Læs mere