Vejledning til mobilitetsmanagment i et aldrende samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til mobilitetsmanagment i et aldrende samfund"

Transkript

1 DONOSTIA DONOSTIA SAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN KRAKÓW MUNICH ODENSE KRAKOW MÜNCHEN ODENSE SALZBURG SAMMENFATNING 1 SAMMENFATNING Forbliv mobil Vejledning til mobilitetsmanagment i et aldrende samfund

2 Om AENEAS-projektet AENEAS (Attaining Energy-Efficient Mobility in an Ageing Society, dvs. Energivenlig mobilitet i et aldrende samfund) er et EU-projekt, der blev startet i august 2008 og slutter i maj Projektet er samfinansieret af Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI) i rammerne af programmet Intelligent Energi Europa (ec.europa.eu/energy/intelligent). Målet ved AENEAS er af fremme såkaldte bløde midler (fx træning, individualiseret rejsemarketing, bevidstgørelse og begivenheder) i fem europæiske byer for at opfordre ældre mennesker til at anvende alternative løsninger frem for brugen af den private bil, samt at gøre dette muligt for dem. Projektets ledere har givet deres erfaringer videre til andre byer, og har skabt kontakter mellem dem, der arbejder inden for dette felt i Europa og andre områder. Man kan downloade træningsmaterialer og case studies om god praksis på engelsk, baskisk, dansk, fransk, tysk, polsk og spansk fra AENEAS hjemmeside Denne folder er en sammenfatning af AENEAS publikation Forbliv mobil Vejledning til mobilitetsmanagment i et aldrende samfund, der blev skrevet for at fremhæve spændende programmer og projekter, som hjælper ældre borgere med at forblive aktive og mobile. Vejledningens målgruppe er først og fremmest eksperter og interessenter, der overvejer at anvende lignende midler. Udgivelsen kan downloades fra projektets hjemmeside Hvem opfattes som gammel? Med hensyn til mobilitet er der stor forskel på den aktive befolkning og pensionister. AENEAS fokuserer på den sidstnævnte gruppe, og som referencepunkt har det fastlagt 50-års alderen, fordi i denne alder er antallet af pensionister og dem, der stadig er på arbejdsmarkedet stort set det samme i Europa. Der blev også trukket en anden skillelinje i 75-års alder, hvor folks mobilitet o e bliver indskrænket. AENEAS målgruppe kan altså inddeles i to grupper: de unge gamle (50-75 år) og de ældste borgere (over 75 år). Den fysiske alder blev dog hovedsagelig brugt til orientering, og det var de individuelle muligheder og præferencer med hensyn til mobilitet, der var afgørende. Generelle trends og udfordringer I Europa har man allerede beskæ iget sig med indvirkninger af de demografiske ændringer og det aldrende samfund på bytrafikken og mobiliteten i en længere periode. De lokale myndigheder og transportudbydere er klare over, hvad for nogle udfordringer de skal se i øjnene. Men på grund af målgruppens mangfoldighed er mange eksperter og beslutningstagere usikre, fordi de ikke rigtig ved, hvordan problemet skal håndteres. Medlemmer af den aldrende baby-boom generation kan ikke sammenlignes med generationen af deres forældre. Den forventede levetid er blevet længere og folk er generelt i bedre SÆRLIG OPMÆRKSOMHED: Nyuddannede fra et træningsprogram i Manchester (UK) får deres eksamensbevis. Billede: CTC

3 SAMMENFATNING 3 GØR DET SAMMEN: Det at rejse er sjovere med en ven. Billede: Gábor Bodó form. Mange gamle er stadig aktive, de ser fremad og er parate til at deltage i samfundets liv. Antallet af de ældre bilejere især kvindelige er steget i Europa. Nutidens ældre fik deres kørekort, da de var 18, og de fleste af dem har aldrig benyttet de offentlige transportmidler, som de ikke har en positiv opfattelse af. Det at være gammel i dag betyder o e et liv i forstæderne, men livsformen i disse er også ved at ændre sig: Mange små forretninger og tjenesteydelser i forstæderne lukker eller flytter ind i de nye indkøbscentre, som er vanskelige at få adgang til uden bil. Alt dette gør nutidens ældre meget forskellige fra de tidligere generationer, hvilket resulterer i, at de danner en målgruppe, der stiller krav. Adgangsmuligheder og mobilitetsmanagement Adgangsmuligheder betyder mere end fysisk adgang til transportydelser: De betegner også en vis grad af tillid og sikkerhed. Trafiksystemet inklusive det at gå, cykle, samt innovative koncepter som delebiler skal være nemt tilgængeligt, nemt at benytte og være tiltrækkende for alle, både unge og ældre, handicappede og ikke-handicappede. De offentlige transportselskaber skal tage hensyn til krav og behov fra ældre borgere, og behandle disse som et ligeberettiget markedssegment. Indtil videre har man først og fremmest fokuseret på de fysiske adgangsmuligheder ved fx at indføre køretøjer med lavt gulv og andre tekniske hjælpemidler. Ældre mennesker blev simpelthen sat i bås med fysisk handicappede passagerer. Mobilitetsmanagement forsøger ved hjælp af bløde midler, som markedsføring, kommunikation, træning og koordinering af aktiviteter at forandre passagerernes attitude, påvirke deres opførsel og livsstil, gøre bæredygtig transport populær, og takle efterspørgslen efter bilen. Da disse livsstilsmæssige faktorer normalt ikke kræver omfattende økonomiske investeringer, er de omkostningseffektive løsninger på ændringer i infrastrukturen. Indtil nu har man ikke sat fokus på ældre mennesker med hensyn til mobilitetsmanagement, mest fordi de dannede en mere stabil og ikke bilorienteret gruppe, og opfattedes som et modtageligt publikum. Imidlertid fandt man ud af, at denne målgruppe er svært tilgængelig med de traditionelle markedsføringsmidler. Producenter af ernsynsreklamer hævder, at aldersgrænsen for effektiv tilgængelighed er 49 år. Det at gøre bæredygtig mobilitet populær blandt ældre mennesker kræver derfor veludviklede kommunikationsevner og tillokkende produkter. AENEAS mål er at skabe multimodale ældre passagerer, dvs. folk, der kan træffe beslutninger vedrørende deres mobilitet ua ængigt og fleksibelt, og som har bæredygtige alternativer til privatbilismen.

4 Ældre menneskers behov og forventninger Ældre menneskers behov og forventninger kan ikke alene tilfredsstilles ved hjælp af ændringer i infrastruktur. Seniorborgere ønsker at leve ua ængigt, aktivt og sundt, de vil gerne deltage aktivt i samfundet, og benytte et nemt anvendeligt transportsystem, som tilbyder serviceydelser af høj kvalitet, tryghed og sikkerhed, og om nødvendigt, yder assistance. Samtidigt kan de ikke lide, hvis man taler ned til dem, og har negative associationer omkring alderdom. I løbet af de sidste år har man startet flere projekter i Europa, som anvender innovative bløde midler og henvender sig til ældre mennesker. Disse projekter har erkendt målgruppens mangfoldighed og vigtighed. I projekterne involveres organisationer, som allerede har arbejdet med ældre mennesker, og i deres arbejde ikke længere anvender termen ældre mennesker, når de henvender sig til seniorborgere. Implementering af gode praksisser I dette afsnit præsenteres kort de syv kapitler af AENEAS vejledning Forbliv mobil, som fremhæver mange af de innovative projekter rundt omkring i Europa vedrørende ældre borgere og mobilitet. Benyttelse af offentlige transportmidler Rejsetræning gør det muligt, at ældre passagerer er selvstændige, selvsikre og ikke bange, når de benytter de offentlige transportmidler. I løbet af træningen lærer de nye teknologier, som e-billet eller mindre kendte funktioner, som knapper til ind- og udstigning med barnevogn at kende. De fleste kurser fokuserer på benyttelse af busser, da ældre mennesker først og fremmest har problemer med at stige ind og ud af disse eller at bevæge sig rundt i dem. Anvendelsen af billetautomater eller e-billetter, samt det stigende antal af ulykker, der går ud over ældre mennesker i de offentlige transportmidler, signalerer, hvor vigtigt det er, at arrangere kurser i benyttelse af offentlige transportmidler. Ældre mennesker føler sig mere sikre og trygge, når de benytter sig af de offentlige transportmidler. Man hjælper folk ved at forblive ua ængige så længe det er muligt. Antallet af ulykker, der går ud over ældre mennesker i de offentlige transportmidler, formindskes. Meningen om de offentlige transportudbydere bliver bedre, derved stiger antallet af passagerer. Målgruppe: Ældre mennesker, der stadig er i stand til at rejse selvstændigt, men ikke ved, hvordan man benytter de offentlige transportmidler, og/eller ikke føler sig tryg ved dem. Vigtige partnere: Udbydere af offentlig transport og partnerselskaber, lokale myndigheder og offentlige transportmyndigheder, samt ældre menneskers interessegrupper. Andre interessenter: Lokale politikere, medier, sundhedsydelser, offentlige myndigheder. At gøre cykling populær Ældre mennesker cykler mindre, og i de fleste europæiske lande har der ikke eksisteret en cykelkultur dengang, nutidens seniorborgere var unge. Selv om de ældre har fysiske barrierer PÅSTIGNING: Træning i at tage bussen er en god måde at orientere seniorborgere i de nye billetsystemer og funktioner i de offentlige transportmidler på. Billede: Salzburg AG

5 SAMMENFATNING 5 HJÆLPENDE HÅND: Et projekt i Paris tilbyder personlig ledsager til ture med offentlig transport. Billede: Compagnons du Voyage for at cykle, kan de, der holder sig i form, benytte sig af deres cykler længere, og cykling hjælper dem med at forblive sunde. Aldersspecifikke analyser har påvist, at cykling har størst relative fordele blandt ældre mennesker. Takket være cykling får ældre mennesker større selvtillid, og de bliver mere fleksible og selvstændige. De får mulighed for at deltage i gruppeaktiviteter, hvilket hjælper dem med at overvinde den sociale isolation. Træningsmøder om trafikregler, passende tøj og cykling bidrager til øgning af trafikkens og den enkelte cyklists sikkerhed. Regelmæssig cykling giver bedre helbred, også blandt folk med kroniske sygdomme. A andlingen På cykel rundt i England påpeger, at man ved at opfordre folk mellem 45 og 64 år til at cykle, giver ca. 270 euro økonomisk gevinst per cyklist om året. Målgruppe: Ældre mennesker, som stadig er aktive, men har problemer med at benytte sig af standardcykler; seniorborgere, som føler sig overbebyrdede med nutidens trafik; unge ældre, som lider af kroniske sygdomme forårsaget af alt for lidt fysisk aktivitet; samt unge ældre, som aldrig har lært at cykle. Vigtige partnere: NGOer eller specielle organisationer til at implementere cykeltræning; cykel- eller naturfredningsgrupper eller agenturer, der har specialiseret sig i sport og helbred og kan deltage i at arrangere; endvidere lokale myndigheder, samt eksperter, der beskæ iger sig med ældre mennekser. Andre interessenter: Sociale eller kulturcentre, lokale cykelklubber, sundhedsydelser, cykelhandlere, udlejninger og cykelproducenter, politiet, fysioterapeuter, cykelmekanikere og de lokale medier. Arrangementer og kampagner for at øge mobilitet Mange livsstilsrelaterede sygdomme kan forebygges ved at få ældre mennesker til regelmæssigt at dyrke fysisk aktivitet. Kampagner og programmer kan opfordre til benyttelse af bæredygtige transportmuligheder i forbindelse med deres fritidsaktiviteter. Det er ikke udvikling af færdigheder, men hellere øgning af motivation, man sætter fokus på ved at tilbyde interessante programmer. Disse lægger vægt på at skabe fællesskab, og samtidigt kræver fysisk aktivitet. Kampagner for at gøre vejene mere sikre gør bilisterne mere opmærksomme på ældre fodgængere og deres særlige behov. Ældre mennesker får tips om vejsikkerhed, så de gerne spadserer og opdager deres omgivelser.

6 Mobilitetsdage giver de offentlige transportydere mulighed for at vise, at de virkelig tager sig af deres lokale kunder, og gør offentlige transportmidler, som er en energieffektiv måde at være mobil på, populære. Kampagner for vandreture kan bidrage til, at lokale gåklubber opstår, og fortsætter med at arrangere træningsworkshops i at gå. Kort for seniorborgere er mere brugbare, hvis de er lavet ved hjælp af de involverede ældre mennesker. Målgruppe: De forskellige arrangementer og ture kan henvende sig til forskellige grupper. Også folk med begrænset mobilitet ville have gavn af skræddersyede fysiske (og sociale) aktiviteter. Cykelkampagner skal henvende sig til folk, der tidligere cyklede regelmæssigt, og stadig føler sig nogenlunde sikre på cykel. Vejsikkerhedskampagner skal henvende sig til bilister i alle aldersgrupper. Arrangementer og kampagner kan også rettes mod byplanglæggere, hvis disse ved at udvikle byfaciliteterne støtter folk i at spadsere. Vigtige partnere: Aktiviteterne kan arrangeres af kommuner, organisationer af seniorborgere, vejsikkerheds- og sundhedsorganisationer, eller NGOer. Andre interessenter: Læger eller fysioterapeuter; vejsikkerhedsorganisationer eller politiets vejsikkerhedsenheder; (frivillige) ledere af gå- eller cykelgrupper; historiske selskaber, naturselskaber eller andre grupper, der organiserer temature; organisationer, som tilbyder mobilitetsrelaterede oplysninger eller ydelser; samt køreskoler. Træning af buschauffører Der er flere seniorborgere end nogensinde, der har kørekort. Udbydere af offentlige transportmuligheder skal derfor gøre deres ydelser så tiltrækkende som muligt for dem, der selv har lejlighed til at køre. Hvis ældre passagerer o e har dårlige erfaringer med at køre med bus, vil de holde op med at tage bussen, hvilket enten vil resultere i, at de mister deres mobilitet og selvstændighed, eller forøger antallet af biler på vejene ved at køre i egen bil. I begge tilfælde mister transportselskabet en kunde. En venlig og smilende buschauffør til gengæld skaber et godt indtryk af hele selskabet. Busselskaber møder færre klager (og flere komplimenter) fra passagerer, der kører med de trænede buschauffører. Antallet af ulykker reduceres, hvis chaufførerne forstår og tager hensyn til de udfordringer, en ældre passager møder i bussen (fx giver de dem tid til at sætte sig ned, før de kører). Anerkendelsen af udbydere af offentlige transportmidler kan stige markant, hvis de gør deres serviceydelser for seniorborgere bedre. Målgruppe: Buschauffører. Vigtige partnere: Kommuner, seniorborger-organisationer, non-profit selskaber eller udbydere af offentlige transportmidler kan tage initiativ til at arrangere træningsprogrammer. KABELGENERATION: Internetkurser i München (se ovenfor) viser, hvordan passagerer kan få rejseinformationer. Billede: Green City

7 Ua ængigt af hvem der tager initiativ til disse, kan de kun have succes, hvis udbyderen af offentlige transportmidler støtter dem. Serviceydelser, der hjælper passagerer i den offentlige trafik Benyttelse af offentlige transportmidler kan være en stor udfordring for alle uanset alder, hvis man ikke har erfaringer med dem. Frygt for personlig sikkerhed kan føre til, at man ikke benytter sig af busser og sporvogne. Da antallet af ældre mennesker støt stiger, skal udbydere af offentlige transportmidler se i øjnene, at det er nødvendigt, at tilbyde serviceydelser for dem, så de kan køre trygt og sikkert. Det betyder blandt andet, at man hjælper dem med at stige ind og ud af køretøjet, og sikrer, at de har siddeplads; de skal have mulighed for ledsagede prøveture; samt at få oplysninger og tips om køreplaner, forbindelser og billetter; man skal endvidere vise dem, hvordan billetautomater fungerer. Hvis ældre passagerer ved, at køretøjerne er rene, de kan få hjælp, og at de møder hjælpsomme og venlige mennesker, vil det være mere sandsynligt, at de benytter sig af den offentlige transport. Anerkendelsen af udbydere af offentlige transportmidler kan stige markant, hvilket resulterer i, at transportselskabernes omsætning stiger. HVOR FORANDRINGERNE SKER: PatenTicket-programmet i Köln (se ovenstående billede) går ud på, at man opfordrer folk med månedskort til at vise serviceydelsere til deres venner. Billede: Birgit Kasper Baseret på deres praktiske erfaringer kan hjælpere give råd til udbydere af offentlige transportmidler om at finde mangler i serviceydelserne. Unge, der hjælper seniorborgere, sætter et eksempel for andre. De skræddersyede tips om den optimale anvendelse af trafiksystemet højner de ældres tilfredshed med transportydelserne. Træning for de unge og det, at deres opmærksomhed bliver rettet mod de ældres behov, giver dem erfaringer for resten af livet. Målgruppe: Ældre mennesker, der stadig er i stand til at færdes alene, men kun sjældent benytter sig af den offentlige trafik, fordi de har svært ved det, eller simpelthen har brug for hjælp. Det ene program er unikt, fordi dets målgruppe er børn, som ofte ikke er opmærksomme på folks behov omkring dem. Vigtige partnere: Kommuner, seniorborgerorganisationer, NGOer eller kommunale frivillige kan tage initiativ til programmerne. Men uden støtte fra udbydere af offentlige transportmidler kan sådan nogle projekter kun have begrænset chance for succes. I orienterende programmer for unge, der kører med bus, er skoler og ungdomscentre vigtige partnere. Andre interessenter: Medierne spiller en vigtig rolle i udbredelse af oplysninger og i at opmærksomheden rettes mod problemet.

8 8 SAMMENFATNING Skræddersyet rejsemarkedsføring Skræddersyede materialer om rejsemarkedsføring giver oplysninger om de forskellige transportalternativer. Det at sætte sådanne materialer sammen kræver ikke (nødvendigvis) udvikling af nye programmer angående mobilitet: Det vigtigste er at samle oplysninger om allerede eksisterende aktive ydelser i forbindelse med mobilitet, træning, seminarer eller aktiviteter, som er relevante for ældre borgere; endvidere at skabe personlige kontakter og oplysninger, samt at starte træning (hvor det er nødvendigt) i de mest passende muligheder for hvert enkelt individ. Det gør de allerede eksisterende programmer, projekter og serviceydelser populære, i stedet for at skabe nye, der kan konkurrere med dem. Folk snakker om projektet og viser materialerne til deres venner og familie. Det giver et positivt billede af byens ledere, hvis de som budbringere oplyser borgerne om nyhederne. Selv om materialet henvender sig til seniorborgere, kan oplysningerne også anvendes af andre befolkningsgrupper. Antallet af brugere af offentlige transportmidler stiger. Der udbygges forbindelser mellem allerede eksisterende serviceudbydere, hvilket gør det lokale netværk bedre. Målgruppe: Folk, der er ved at gå på pension og/eller forholdsvis aktive seniorborgere (mellem 60 og 75 år). Vigtige partnere: NGOer, seniorborgere eller byens ledelse. Støtte fra den sidste kan væsentlig øge programmets troværdighed for målgruppen. Andre interessenter: Miljøgrupper, udbydere af offentlige transportmidler, politiet og cykelklubber. Jævnbyrdighedsprincippet i tilgang til offentlig transport Ældre mennesker opfattes med hensyn til mobilitetsmanagment som en svært tilgængelig gruppe. De kan finde det mærkeligt at blive undervist om aldersrelaterede problemer af en ung person. Jævnbyrdighedsprincippet i tilgangen til emnet bygger på, at seniorborgere kan forstå hinandens behov. De er mere tilbøjelige til at acceptere ideen om et månedskort eller et bildelingsskema, hvis den kommer fra en ven i stedet for en folder. Stigning af antallet af passagerer og månedskortejere, inklusive yngre ældre. Udbydere af offentlig transport kan bruge de erfarne passagerers viden, og kursledere, der anvender jævnbyrdighedsprincippet, vil værdsætte, at de kan kigge bag kulisserne i deres lokale offentlige transportsystem. Ældre mennesker har et fælles sprog og kan drage nytte af andres erfaringer. De fleste trænere er glade for at kunne give deres viden videre til andre, og hjælpe dem med at forbedre deres mobilitet. Målgruppe: Tilgangen, baseret på jævnbyrdighedsprincippet, har to vigtige målgrupper: seniorborgere, der kan forklare anvendelsen af de offentlige transportmidler, og gør den populær (dvs. trænere), og seniorborgere, som får oplysninger, råd og støtte (dvs. træningsdeltagere). Vigtige partnere: Den lokale transportmyndighed, (muligvis) andre lokale eller regionale myndigheder, en vejleder eller rådgiver, der fremmer processen, og ældre borgere som frivillige trænere eller ambassadører. Andre interessenter: Dette kan involvere medierne og muligvis NGOer, der beskæ iger sig med bæredygtige transportformer. Kontakt Rupprecht Consult Projektkoordinator Matthias Fiedler Tel: Støttes af Supported by I N T E L L I G E N T E U R O P E ENERGY Ansvaret for indholdet af denne brochure hviler alene på forfatterne. Det afspejler ikke nødvendigvis holdningen hos de enkelte europæiske samfund. Den Europæiske Kommission er ikke ansvarlig for nogen brug af den information, som er indeholdt i brochuren. Szentendre Marts 2011 Udgivet af: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Forsidefoto: Green City

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Der mangler kvinder, børn og ældre på cykelstierne i New York. Ny undersøgelse viser at kulturelle tiltag er nødvendige for at mangfoldiggøre cykelkulturen og

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Bystruktur og cykling

Bystruktur og cykling Bikeability Åbent Seminar Københavns Universitet - 26 februar 2013 Bystruktur og cykling Thomas A. Sick Nielsen; thnie@transport.dtu.dk Trine A. Carstensen; tac@life.ku.dk Anton S. Olafsson; asol@life.ku.dk

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Hvorfor er programmet relevant? Reduktionen af social betinget ulighed i sundhed blandt unge mennesker, er en af de mest afgørende

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Oplæg ved konferencen Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Søren Have soren.have@paconsulting.com PA har dyb erfaring med

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Resource Pack. Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi. Eksempel med Bolzano/Bozen. www.trendy-travel.

Resource Pack. Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi. Eksempel med Bolzano/Bozen. www.trendy-travel. Resource Pack Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi Eksempel med Bolzano/Bozen supported by www.trendy-travel.eu Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen.

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen. Referat af diskussion under workshoppen Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? i forbindelse med trafikdage på Aalborg Universitet d. 25-26 august 2004. Mødeleder: Troels Andersen, Odense Kommune

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Letbanen blot et led i mobilitetskæden

Letbanen blot et led i mobilitetskæden Letbanen blot et led i mobilitetskæden Af Mette Olesen, Phd., Plan og trafik, COWI. Letbaner bliver ikke en succes alene, de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag der fremmer deres

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Flere tilfredse kunder. - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline

Flere tilfredse kunder. - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline Flere tilfredse kunder - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline Flere veje til flere kunder Tiltrække nye kunder Fastholde eksisterende kunder - lidt længere

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer Odense Danmarks Nationale Cykelby Sykkelkampanjer Firmacykler 29 virksomheder bestilte 67 cykler 500 km på ½ år = under halv pris (65 cykler) Den Gyldne Cykelkæde - 5 cykler a 4645 km Gennemsnit 5 km/dag/cykel

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Alcoa. Fælge, du kan stole på

Alcoa. Fælge, du kan stole på Alcoa Fælge, du kan stole på Alcoa, din partner siden 1948 Gennem 125 år har Alcoa vokset sig større og ændret format takket være vores innovationsarv og personalets engagement. Vi udtænkte et marked til

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind. Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.dk Emnerne Hvem er Stormvind? Hvad er Social Selling.. egentligt? Tid til

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere