Vejledning til mobilitetsmanagment i et aldrende samfund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til mobilitetsmanagment i et aldrende samfund"

Transkript

1 DONOSTIA DONOSTIA SAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN KRAKÓW MUNICH ODENSE KRAKOW MÜNCHEN ODENSE SALZBURG SAMMENFATNING 1 SAMMENFATNING Forbliv mobil Vejledning til mobilitetsmanagment i et aldrende samfund

2 Om AENEAS-projektet AENEAS (Attaining Energy-Efficient Mobility in an Ageing Society, dvs. Energivenlig mobilitet i et aldrende samfund) er et EU-projekt, der blev startet i august 2008 og slutter i maj Projektet er samfinansieret af Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI) i rammerne af programmet Intelligent Energi Europa (ec.europa.eu/energy/intelligent). Målet ved AENEAS er af fremme såkaldte bløde midler (fx træning, individualiseret rejsemarketing, bevidstgørelse og begivenheder) i fem europæiske byer for at opfordre ældre mennesker til at anvende alternative løsninger frem for brugen af den private bil, samt at gøre dette muligt for dem. Projektets ledere har givet deres erfaringer videre til andre byer, og har skabt kontakter mellem dem, der arbejder inden for dette felt i Europa og andre områder. Man kan downloade træningsmaterialer og case studies om god praksis på engelsk, baskisk, dansk, fransk, tysk, polsk og spansk fra AENEAS hjemmeside Denne folder er en sammenfatning af AENEAS publikation Forbliv mobil Vejledning til mobilitetsmanagment i et aldrende samfund, der blev skrevet for at fremhæve spændende programmer og projekter, som hjælper ældre borgere med at forblive aktive og mobile. Vejledningens målgruppe er først og fremmest eksperter og interessenter, der overvejer at anvende lignende midler. Udgivelsen kan downloades fra projektets hjemmeside Hvem opfattes som gammel? Med hensyn til mobilitet er der stor forskel på den aktive befolkning og pensionister. AENEAS fokuserer på den sidstnævnte gruppe, og som referencepunkt har det fastlagt 50-års alderen, fordi i denne alder er antallet af pensionister og dem, der stadig er på arbejdsmarkedet stort set det samme i Europa. Der blev også trukket en anden skillelinje i 75-års alder, hvor folks mobilitet o e bliver indskrænket. AENEAS målgruppe kan altså inddeles i to grupper: de unge gamle (50-75 år) og de ældste borgere (over 75 år). Den fysiske alder blev dog hovedsagelig brugt til orientering, og det var de individuelle muligheder og præferencer med hensyn til mobilitet, der var afgørende. Generelle trends og udfordringer I Europa har man allerede beskæ iget sig med indvirkninger af de demografiske ændringer og det aldrende samfund på bytrafikken og mobiliteten i en længere periode. De lokale myndigheder og transportudbydere er klare over, hvad for nogle udfordringer de skal se i øjnene. Men på grund af målgruppens mangfoldighed er mange eksperter og beslutningstagere usikre, fordi de ikke rigtig ved, hvordan problemet skal håndteres. Medlemmer af den aldrende baby-boom generation kan ikke sammenlignes med generationen af deres forældre. Den forventede levetid er blevet længere og folk er generelt i bedre SÆRLIG OPMÆRKSOMHED: Nyuddannede fra et træningsprogram i Manchester (UK) får deres eksamensbevis. Billede: CTC

3 SAMMENFATNING 3 GØR DET SAMMEN: Det at rejse er sjovere med en ven. Billede: Gábor Bodó form. Mange gamle er stadig aktive, de ser fremad og er parate til at deltage i samfundets liv. Antallet af de ældre bilejere især kvindelige er steget i Europa. Nutidens ældre fik deres kørekort, da de var 18, og de fleste af dem har aldrig benyttet de offentlige transportmidler, som de ikke har en positiv opfattelse af. Det at være gammel i dag betyder o e et liv i forstæderne, men livsformen i disse er også ved at ændre sig: Mange små forretninger og tjenesteydelser i forstæderne lukker eller flytter ind i de nye indkøbscentre, som er vanskelige at få adgang til uden bil. Alt dette gør nutidens ældre meget forskellige fra de tidligere generationer, hvilket resulterer i, at de danner en målgruppe, der stiller krav. Adgangsmuligheder og mobilitetsmanagement Adgangsmuligheder betyder mere end fysisk adgang til transportydelser: De betegner også en vis grad af tillid og sikkerhed. Trafiksystemet inklusive det at gå, cykle, samt innovative koncepter som delebiler skal være nemt tilgængeligt, nemt at benytte og være tiltrækkende for alle, både unge og ældre, handicappede og ikke-handicappede. De offentlige transportselskaber skal tage hensyn til krav og behov fra ældre borgere, og behandle disse som et ligeberettiget markedssegment. Indtil videre har man først og fremmest fokuseret på de fysiske adgangsmuligheder ved fx at indføre køretøjer med lavt gulv og andre tekniske hjælpemidler. Ældre mennesker blev simpelthen sat i bås med fysisk handicappede passagerer. Mobilitetsmanagement forsøger ved hjælp af bløde midler, som markedsføring, kommunikation, træning og koordinering af aktiviteter at forandre passagerernes attitude, påvirke deres opførsel og livsstil, gøre bæredygtig transport populær, og takle efterspørgslen efter bilen. Da disse livsstilsmæssige faktorer normalt ikke kræver omfattende økonomiske investeringer, er de omkostningseffektive løsninger på ændringer i infrastrukturen. Indtil nu har man ikke sat fokus på ældre mennesker med hensyn til mobilitetsmanagement, mest fordi de dannede en mere stabil og ikke bilorienteret gruppe, og opfattedes som et modtageligt publikum. Imidlertid fandt man ud af, at denne målgruppe er svært tilgængelig med de traditionelle markedsføringsmidler. Producenter af ernsynsreklamer hævder, at aldersgrænsen for effektiv tilgængelighed er 49 år. Det at gøre bæredygtig mobilitet populær blandt ældre mennesker kræver derfor veludviklede kommunikationsevner og tillokkende produkter. AENEAS mål er at skabe multimodale ældre passagerer, dvs. folk, der kan træffe beslutninger vedrørende deres mobilitet ua ængigt og fleksibelt, og som har bæredygtige alternativer til privatbilismen.

4 Ældre menneskers behov og forventninger Ældre menneskers behov og forventninger kan ikke alene tilfredsstilles ved hjælp af ændringer i infrastruktur. Seniorborgere ønsker at leve ua ængigt, aktivt og sundt, de vil gerne deltage aktivt i samfundet, og benytte et nemt anvendeligt transportsystem, som tilbyder serviceydelser af høj kvalitet, tryghed og sikkerhed, og om nødvendigt, yder assistance. Samtidigt kan de ikke lide, hvis man taler ned til dem, og har negative associationer omkring alderdom. I løbet af de sidste år har man startet flere projekter i Europa, som anvender innovative bløde midler og henvender sig til ældre mennesker. Disse projekter har erkendt målgruppens mangfoldighed og vigtighed. I projekterne involveres organisationer, som allerede har arbejdet med ældre mennesker, og i deres arbejde ikke længere anvender termen ældre mennesker, når de henvender sig til seniorborgere. Implementering af gode praksisser I dette afsnit præsenteres kort de syv kapitler af AENEAS vejledning Forbliv mobil, som fremhæver mange af de innovative projekter rundt omkring i Europa vedrørende ældre borgere og mobilitet. Benyttelse af offentlige transportmidler Rejsetræning gør det muligt, at ældre passagerer er selvstændige, selvsikre og ikke bange, når de benytter de offentlige transportmidler. I løbet af træningen lærer de nye teknologier, som e-billet eller mindre kendte funktioner, som knapper til ind- og udstigning med barnevogn at kende. De fleste kurser fokuserer på benyttelse af busser, da ældre mennesker først og fremmest har problemer med at stige ind og ud af disse eller at bevæge sig rundt i dem. Anvendelsen af billetautomater eller e-billetter, samt det stigende antal af ulykker, der går ud over ældre mennesker i de offentlige transportmidler, signalerer, hvor vigtigt det er, at arrangere kurser i benyttelse af offentlige transportmidler. Ældre mennesker føler sig mere sikre og trygge, når de benytter sig af de offentlige transportmidler. Man hjælper folk ved at forblive ua ængige så længe det er muligt. Antallet af ulykker, der går ud over ældre mennesker i de offentlige transportmidler, formindskes. Meningen om de offentlige transportudbydere bliver bedre, derved stiger antallet af passagerer. Målgruppe: Ældre mennesker, der stadig er i stand til at rejse selvstændigt, men ikke ved, hvordan man benytter de offentlige transportmidler, og/eller ikke føler sig tryg ved dem. Vigtige partnere: Udbydere af offentlig transport og partnerselskaber, lokale myndigheder og offentlige transportmyndigheder, samt ældre menneskers interessegrupper. Andre interessenter: Lokale politikere, medier, sundhedsydelser, offentlige myndigheder. At gøre cykling populær Ældre mennesker cykler mindre, og i de fleste europæiske lande har der ikke eksisteret en cykelkultur dengang, nutidens seniorborgere var unge. Selv om de ældre har fysiske barrierer PÅSTIGNING: Træning i at tage bussen er en god måde at orientere seniorborgere i de nye billetsystemer og funktioner i de offentlige transportmidler på. Billede: Salzburg AG

5 SAMMENFATNING 5 HJÆLPENDE HÅND: Et projekt i Paris tilbyder personlig ledsager til ture med offentlig transport. Billede: Compagnons du Voyage for at cykle, kan de, der holder sig i form, benytte sig af deres cykler længere, og cykling hjælper dem med at forblive sunde. Aldersspecifikke analyser har påvist, at cykling har størst relative fordele blandt ældre mennesker. Takket være cykling får ældre mennesker større selvtillid, og de bliver mere fleksible og selvstændige. De får mulighed for at deltage i gruppeaktiviteter, hvilket hjælper dem med at overvinde den sociale isolation. Træningsmøder om trafikregler, passende tøj og cykling bidrager til øgning af trafikkens og den enkelte cyklists sikkerhed. Regelmæssig cykling giver bedre helbred, også blandt folk med kroniske sygdomme. A andlingen På cykel rundt i England påpeger, at man ved at opfordre folk mellem 45 og 64 år til at cykle, giver ca. 270 euro økonomisk gevinst per cyklist om året. Målgruppe: Ældre mennesker, som stadig er aktive, men har problemer med at benytte sig af standardcykler; seniorborgere, som føler sig overbebyrdede med nutidens trafik; unge ældre, som lider af kroniske sygdomme forårsaget af alt for lidt fysisk aktivitet; samt unge ældre, som aldrig har lært at cykle. Vigtige partnere: NGOer eller specielle organisationer til at implementere cykeltræning; cykel- eller naturfredningsgrupper eller agenturer, der har specialiseret sig i sport og helbred og kan deltage i at arrangere; endvidere lokale myndigheder, samt eksperter, der beskæ iger sig med ældre mennekser. Andre interessenter: Sociale eller kulturcentre, lokale cykelklubber, sundhedsydelser, cykelhandlere, udlejninger og cykelproducenter, politiet, fysioterapeuter, cykelmekanikere og de lokale medier. Arrangementer og kampagner for at øge mobilitet Mange livsstilsrelaterede sygdomme kan forebygges ved at få ældre mennesker til regelmæssigt at dyrke fysisk aktivitet. Kampagner og programmer kan opfordre til benyttelse af bæredygtige transportmuligheder i forbindelse med deres fritidsaktiviteter. Det er ikke udvikling af færdigheder, men hellere øgning af motivation, man sætter fokus på ved at tilbyde interessante programmer. Disse lægger vægt på at skabe fællesskab, og samtidigt kræver fysisk aktivitet. Kampagner for at gøre vejene mere sikre gør bilisterne mere opmærksomme på ældre fodgængere og deres særlige behov. Ældre mennesker får tips om vejsikkerhed, så de gerne spadserer og opdager deres omgivelser.

6 Mobilitetsdage giver de offentlige transportydere mulighed for at vise, at de virkelig tager sig af deres lokale kunder, og gør offentlige transportmidler, som er en energieffektiv måde at være mobil på, populære. Kampagner for vandreture kan bidrage til, at lokale gåklubber opstår, og fortsætter med at arrangere træningsworkshops i at gå. Kort for seniorborgere er mere brugbare, hvis de er lavet ved hjælp af de involverede ældre mennesker. Målgruppe: De forskellige arrangementer og ture kan henvende sig til forskellige grupper. Også folk med begrænset mobilitet ville have gavn af skræddersyede fysiske (og sociale) aktiviteter. Cykelkampagner skal henvende sig til folk, der tidligere cyklede regelmæssigt, og stadig føler sig nogenlunde sikre på cykel. Vejsikkerhedskampagner skal henvende sig til bilister i alle aldersgrupper. Arrangementer og kampagner kan også rettes mod byplanglæggere, hvis disse ved at udvikle byfaciliteterne støtter folk i at spadsere. Vigtige partnere: Aktiviteterne kan arrangeres af kommuner, organisationer af seniorborgere, vejsikkerheds- og sundhedsorganisationer, eller NGOer. Andre interessenter: Læger eller fysioterapeuter; vejsikkerhedsorganisationer eller politiets vejsikkerhedsenheder; (frivillige) ledere af gå- eller cykelgrupper; historiske selskaber, naturselskaber eller andre grupper, der organiserer temature; organisationer, som tilbyder mobilitetsrelaterede oplysninger eller ydelser; samt køreskoler. Træning af buschauffører Der er flere seniorborgere end nogensinde, der har kørekort. Udbydere af offentlige transportmuligheder skal derfor gøre deres ydelser så tiltrækkende som muligt for dem, der selv har lejlighed til at køre. Hvis ældre passagerer o e har dårlige erfaringer med at køre med bus, vil de holde op med at tage bussen, hvilket enten vil resultere i, at de mister deres mobilitet og selvstændighed, eller forøger antallet af biler på vejene ved at køre i egen bil. I begge tilfælde mister transportselskabet en kunde. En venlig og smilende buschauffør til gengæld skaber et godt indtryk af hele selskabet. Busselskaber møder færre klager (og flere komplimenter) fra passagerer, der kører med de trænede buschauffører. Antallet af ulykker reduceres, hvis chaufførerne forstår og tager hensyn til de udfordringer, en ældre passager møder i bussen (fx giver de dem tid til at sætte sig ned, før de kører). Anerkendelsen af udbydere af offentlige transportmidler kan stige markant, hvis de gør deres serviceydelser for seniorborgere bedre. Målgruppe: Buschauffører. Vigtige partnere: Kommuner, seniorborger-organisationer, non-profit selskaber eller udbydere af offentlige transportmidler kan tage initiativ til at arrangere træningsprogrammer. KABELGENERATION: Internetkurser i München (se ovenfor) viser, hvordan passagerer kan få rejseinformationer. Billede: Green City

7 Ua ængigt af hvem der tager initiativ til disse, kan de kun have succes, hvis udbyderen af offentlige transportmidler støtter dem. Serviceydelser, der hjælper passagerer i den offentlige trafik Benyttelse af offentlige transportmidler kan være en stor udfordring for alle uanset alder, hvis man ikke har erfaringer med dem. Frygt for personlig sikkerhed kan føre til, at man ikke benytter sig af busser og sporvogne. Da antallet af ældre mennesker støt stiger, skal udbydere af offentlige transportmidler se i øjnene, at det er nødvendigt, at tilbyde serviceydelser for dem, så de kan køre trygt og sikkert. Det betyder blandt andet, at man hjælper dem med at stige ind og ud af køretøjet, og sikrer, at de har siddeplads; de skal have mulighed for ledsagede prøveture; samt at få oplysninger og tips om køreplaner, forbindelser og billetter; man skal endvidere vise dem, hvordan billetautomater fungerer. Hvis ældre passagerer ved, at køretøjerne er rene, de kan få hjælp, og at de møder hjælpsomme og venlige mennesker, vil det være mere sandsynligt, at de benytter sig af den offentlige transport. Anerkendelsen af udbydere af offentlige transportmidler kan stige markant, hvilket resulterer i, at transportselskabernes omsætning stiger. HVOR FORANDRINGERNE SKER: PatenTicket-programmet i Köln (se ovenstående billede) går ud på, at man opfordrer folk med månedskort til at vise serviceydelsere til deres venner. Billede: Birgit Kasper Baseret på deres praktiske erfaringer kan hjælpere give råd til udbydere af offentlige transportmidler om at finde mangler i serviceydelserne. Unge, der hjælper seniorborgere, sætter et eksempel for andre. De skræddersyede tips om den optimale anvendelse af trafiksystemet højner de ældres tilfredshed med transportydelserne. Træning for de unge og det, at deres opmærksomhed bliver rettet mod de ældres behov, giver dem erfaringer for resten af livet. Målgruppe: Ældre mennesker, der stadig er i stand til at færdes alene, men kun sjældent benytter sig af den offentlige trafik, fordi de har svært ved det, eller simpelthen har brug for hjælp. Det ene program er unikt, fordi dets målgruppe er børn, som ofte ikke er opmærksomme på folks behov omkring dem. Vigtige partnere: Kommuner, seniorborgerorganisationer, NGOer eller kommunale frivillige kan tage initiativ til programmerne. Men uden støtte fra udbydere af offentlige transportmidler kan sådan nogle projekter kun have begrænset chance for succes. I orienterende programmer for unge, der kører med bus, er skoler og ungdomscentre vigtige partnere. Andre interessenter: Medierne spiller en vigtig rolle i udbredelse af oplysninger og i at opmærksomheden rettes mod problemet.

8 8 SAMMENFATNING Skræddersyet rejsemarkedsføring Skræddersyede materialer om rejsemarkedsføring giver oplysninger om de forskellige transportalternativer. Det at sætte sådanne materialer sammen kræver ikke (nødvendigvis) udvikling af nye programmer angående mobilitet: Det vigtigste er at samle oplysninger om allerede eksisterende aktive ydelser i forbindelse med mobilitet, træning, seminarer eller aktiviteter, som er relevante for ældre borgere; endvidere at skabe personlige kontakter og oplysninger, samt at starte træning (hvor det er nødvendigt) i de mest passende muligheder for hvert enkelt individ. Det gør de allerede eksisterende programmer, projekter og serviceydelser populære, i stedet for at skabe nye, der kan konkurrere med dem. Folk snakker om projektet og viser materialerne til deres venner og familie. Det giver et positivt billede af byens ledere, hvis de som budbringere oplyser borgerne om nyhederne. Selv om materialet henvender sig til seniorborgere, kan oplysningerne også anvendes af andre befolkningsgrupper. Antallet af brugere af offentlige transportmidler stiger. Der udbygges forbindelser mellem allerede eksisterende serviceudbydere, hvilket gør det lokale netværk bedre. Målgruppe: Folk, der er ved at gå på pension og/eller forholdsvis aktive seniorborgere (mellem 60 og 75 år). Vigtige partnere: NGOer, seniorborgere eller byens ledelse. Støtte fra den sidste kan væsentlig øge programmets troværdighed for målgruppen. Andre interessenter: Miljøgrupper, udbydere af offentlige transportmidler, politiet og cykelklubber. Jævnbyrdighedsprincippet i tilgang til offentlig transport Ældre mennesker opfattes med hensyn til mobilitetsmanagment som en svært tilgængelig gruppe. De kan finde det mærkeligt at blive undervist om aldersrelaterede problemer af en ung person. Jævnbyrdighedsprincippet i tilgangen til emnet bygger på, at seniorborgere kan forstå hinandens behov. De er mere tilbøjelige til at acceptere ideen om et månedskort eller et bildelingsskema, hvis den kommer fra en ven i stedet for en folder. Stigning af antallet af passagerer og månedskortejere, inklusive yngre ældre. Udbydere af offentlig transport kan bruge de erfarne passagerers viden, og kursledere, der anvender jævnbyrdighedsprincippet, vil værdsætte, at de kan kigge bag kulisserne i deres lokale offentlige transportsystem. Ældre mennesker har et fælles sprog og kan drage nytte af andres erfaringer. De fleste trænere er glade for at kunne give deres viden videre til andre, og hjælpe dem med at forbedre deres mobilitet. Målgruppe: Tilgangen, baseret på jævnbyrdighedsprincippet, har to vigtige målgrupper: seniorborgere, der kan forklare anvendelsen af de offentlige transportmidler, og gør den populær (dvs. trænere), og seniorborgere, som får oplysninger, råd og støtte (dvs. træningsdeltagere). Vigtige partnere: Den lokale transportmyndighed, (muligvis) andre lokale eller regionale myndigheder, en vejleder eller rådgiver, der fremmer processen, og ældre borgere som frivillige trænere eller ambassadører. Andre interessenter: Dette kan involvere medierne og muligvis NGOer, der beskæ iger sig med bæredygtige transportformer. Kontakt Rupprecht Consult Projektkoordinator Matthias Fiedler Tel: Støttes af Supported by I N T E L L I G E N T E U R O P E ENERGY Ansvaret for indholdet af denne brochure hviler alene på forfatterne. Det afspejler ikke nødvendigvis holdningen hos de enkelte europæiske samfund. Den Europæiske Kommission er ikke ansvarlig for nogen brug af den information, som er indeholdt i brochuren. Szentendre Marts 2011 Udgivet af: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Forsidefoto: Green City

AENEAS et EU projekt om ældre og mobilitet

AENEAS et EU projekt om ældre og mobilitet AENEAS et EU projekt om ældre og mobilitet Åbent seminar om svage trafikanter, 27. maj 2010 Dorthe Råby Odense Kommune Formål og baggrund Formål fremme sundheden for ældre i EU og reducere energiforbruget

Læs mere

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis Aalborg i tidligere internationale projekter The CIVITAS Award for New Mobility Culture Leadership ARCHIMEDES Konsortiet 6

Læs mere

Cykel klima test. Benchmarking. www.trendy-travel.eu. supported by

Cykel klima test. Benchmarking. www.trendy-travel.eu. supported by Benchmarking Cykel klima test supported by www.trendy-travel.eu Det fulde ansvar for indholdet i denne publikation ligger hos forfatterne. Indholdet afspejler ikke nødvendigvis holdningerne ved den Europæiske

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

ARCHIMEDES projektet

ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet Aalborg er kendt som en af foregangsbyerne i Europa inden for miljø- og energirigtige løsninger på transportområdet. Med ARCHIMEDES projektet bliver denne placering

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Der mangler kvinder, børn og ældre på cykelstierne i New York. Ny undersøgelse viser at kulturelle tiltag er nødvendige for at mangfoldiggøre cykelkulturen og

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Mere kvalitet i cykeltrafikken. Et effektivt værktøj til kvalitetssikring af indsatsen for cykeltrafik

Mere kvalitet i cykeltrafikken. Et effektivt værktøj til kvalitetssikring af indsatsen for cykeltrafik Mere kvalitet i cykeltrafikken Et effektivt værktøj til kvalitetssikring af indsatsen for cykeltrafik BYPAD Hvor god er kommunens indsats på cykelområdet? Hvor er styrkerne og svaghederne? Hvordan kan

Læs mere

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise.

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise. rafikal ænke ank Civ. ing. Palle R Jensen Forhåbningsholms Alle 30 1904 Frb. C. (+45) 3324 7033 prj@ruf.dk PRESSEMEDDELELSE Dato: 4-1-08 Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES Af Fitnews.dk - onsdag 05. marts, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/indre-motivation-er-noeglen-til-succes/ ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION Træning giver øget

Læs mere

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE:

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE: WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 Hvad er Kulturstyrelsens rolle? Europa for Borgerne er et EU-program, hvor der kan søges midler til at fremme medborgerskab, demokratisk

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber WORKSHOP?? Program for de næste 45 minutter: Præsentation Kort om Center for Civilsamfund

Læs mere

CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER

CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER 1 Klassiske kampagner kan skabe synlighed og interesse 2 og adressere problemer 3 msaggregater eller anerkende bestemt adfærd

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik Side 1 Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik SKANDERBORG KOMMUNES TRAFIKPOLITIK 2016 Trafikpolitik 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indledning Skanderborg Kommune har vokseværk. Især flytter

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

DGI Idræt for seniorer. DGI Idræt for seniorer. dgi.dk/senior

DGI Idræt for seniorer. DGI Idræt for seniorer. dgi.dk/senior DGI Idræt for seniorer DGI Idræt for seniorer Vi Mellem klæ r dig stolemotion på til en bedre og ironman svømmeundervisning /senior DGI Landsdelsforeninger Indhold 3 DGI Vestjylland 79 40 42 50 vestjylland@

Læs mere

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Hvorfor er programmet relevant? Reduktionen af social betinget ulighed i sundhed blandt unge mennesker, er en af de mest afgørende

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse 2011 EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Bystruktur og cykling

Bystruktur og cykling Bikeability Åbent Seminar Københavns Universitet - 26 februar 2013 Bystruktur og cykling Thomas A. Sick Nielsen; thnie@transport.dtu.dk Trine A. Carstensen; tac@life.ku.dk Anton S. Olafsson; asol@life.ku.dk

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 8000 fordele ved at cykle Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 Indhold Baggrund Formål Århus Cykelby Vanehjulet Formål Lanceringskampagne Målsætninger Kampagnestrategi Mediestrategi Kreativt koncept

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind. Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.dk Emnerne Hvem er Stormvind? Hvad er Social Selling.. egentligt? Tid til

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING DET SKAL VÆRE NEMT Det skal være nemt at rejse med FynBus. Det er visionen i FynBus nye strategi for årene 2018-2020. FynBus ledelse har i samarbejde med trafikselskabets mange interessenter og medarbejdere

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Cykeltrafik - noget for sig?

Cykeltrafik - noget for sig? Indhold 1. 2. Kommunikation Cykeltrafik - noget for sig? 3. Lyngby 4. Nogle betragtninger Thomas Krag Mobility Advice Lyngby-Taarbæk Kommune 28. november 2005 Grundkursus i trafik kens mængde er nogenlunde

Læs mere

En undersøgelse fra Mariagerfjord Kommune. Når børnene. råber op! Børns barrierer og motivation for idrætsdeltagelse

En undersøgelse fra Mariagerfjord Kommune. Når børnene. råber op! Børns barrierer og motivation for idrætsdeltagelse En undersøgelse fra Mariagerfjord Kommune Når børnene råber op! Børns barrierer og motivation for idrætsdeltagelse Når børnene råber op! Når børnene råber op, får vi indsigt i hvilke barrierer og motivationsfaktorer

Læs mere

FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING

FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING Smart city En by, hvor myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner og borgere samarbejder om at udvikle byen En by, hvor ressourcerne (i bred forstand)

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

EVALUERING AF MOBILITETSPLAN FOR ODENSE. Vejforum 2016 Troels Andersen

EVALUERING AF MOBILITETSPLAN FOR ODENSE. Vejforum 2016 Troels Andersen EVALUERING AF MOBILITETSPLAN FOR ODENSE Vejforum 2016 Troels Andersen FORMÅL En bæredygtig og tilgængelig by Understøtte borgernes behov for transport. Mere attraktivt at gå, cykle og bruge kollektiv trafik

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Bogen om cykling. cykling. Praktisk træningshåndbog til alle cykelmotionister

Bogen om cykling. cykling. Praktisk træningshåndbog til alle cykelmotionister interesserer sig for cykling. Lige meget om man ønsker at forbedre formen, træne op til og gennemføre et løb, blive en bedre bjergrytter, enkeltstartsrytter, mountainbiker, banecykelrytter eller cykelmotionist

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

Drop bilen, tag cyklen! Grønneste hovedstad i EU 2014 CITY MAGAZINE LÆS OM KØBENHAVNS GRØNNE FREMTID

Drop bilen, tag cyklen! Grønneste hovedstad i EU 2014 CITY MAGAZINE LÆS OM KØBENHAVNS GRØNNE FREMTID Drop bilen, tag cyklen! Grønneste hovedstad i EU 2014 CITY MAGAZINE LÆS OM KØBENHAVNS GRØNNE FREMTID 1 EUs grønneste hovedstad 2014 København har et grundareal på 74,4 km2, med et befolkningstal på 541.989

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 2017/18:4 Oktober 2017 Erhvervsministeriet

Læs mere

Buschauffør. i Busselskabet Aarhus Sporveje

Buschauffør. i Busselskabet Aarhus Sporveje Buschauffør i Busselskabet Aarhus Sporveje Busselskabet Aarhus Sporveje er byens kollektive busselskab. Langt den største del medarbejderne er buschauffører, men vi har naturligvis mange andre faggrupper.

Læs mere

Voksende segmenter i befolkningen og deres indflydelse på bilbrug

Voksende segmenter i befolkningen og deres indflydelse på bilbrug Voksende segmenter i befolkningen og deres indflydelse på bilbrug Sonja Haustein, DTU Transport Thomas Sick Nielsen, DTU Transport Anu Siren, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Overblik Det Danske

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil

Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil SPORT & PENGESPIL Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil Vi har lavet en præsentation (i Power Point-format). Den kan du bruge til at sætte sport og spil på dagsordenen over for sportstrænere og

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske?

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Kronik af Jens Schultzer Rådgiver, forfatter og foredragsholder 5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Jens Schultzer Østre Pennehavevej

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere