Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven."

Transkript

1 Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit emne. Der skal være et fokus, nogle bestemte ting du vil undersøge. Hvad dét er, skriver du i en kort problemformulering. Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Hvordan ser en problemformulering ud? Normalt er problemformuleringen lavet som en række underopgaver i stigende taksonomisk orden (redegørelse - analyse/undersøgelse - diskussion/vurdering): Redegørelse for begivenhederne op til 1. verdenskrigs start. Undersøgelse af forskellige forklaringer på, hvorfor 1. verdenskrig brød ud. Diskussion af 1. verdenskrigs betydning for det 20. århundredes historie. Det er en form, der er meget brugt i forbindelse med historieopgaven. Du kan se korte stikordseksempler på emner og problemformuleringer sidst i dette papir. Men problemformuleringen kan også være formuleret som en række almindelige hv-spørgsmål: Hvilke begivenheder førte op til udbruddet af 1. verdenskrig? Hvorfor brød 1. verdenskrig ud? Hvilken betydning har 1. verdenskrig haft for det 20. århundredes historie? Tag gerne udgangspunkt i en undren Et godt sted at starte arbejdet med at lave en problemformulering er at tage udgangspunkt i et eller andet historisk forhold, som du undrer dig over; noget som du godt kunne tænke dig at få en forklaring på: "Hvordan kan det egentlig være at...?" Mange gange udspringer en god undren af et paradoks, dvs. af at noget ikke er, som man umiddelbart skulle tro, det var, men det kan også bare være et vigtigt historisk spørgsmål, som du gerne vil have svar på. Her er nogle enkelte eksempler: Hvorfor var det Europa, der fra 1400-tallet og frem opdagede resten af verden og ikke f.eks. Kina, datidens højest udviklede land, der opdagede Europa? Hvorfor tabte Tyskland 2. verdenskrig? Hvorfor lavede Sovjetunionen, England og Frankrig ikke en alliance før 2. verdenskrig, så de lettere kunne have slået Hitler? Var den sorte død i 1300-tallet forårsaget af pest, eller var det i virkeligheden en anden sygdom? Hvorfor kom kvindernes frigørelse først for alvor i løbet af 1960'erne i de højtudviklede vestlige lande? Hvorfor brød Romerriget sammen? side 1/5

2 På baggrund af din indledende undren kan du derefter formulere en stribe underspørgsmål, der kan hjælpe dig til at finde et svar. Kan du ikke lige komme i tanke om en god undren, kan du også bare vælge et emne, og så forsøge at lave nogle underspørgsmål som dem, du kan se ovenfor. Men prøv først at overveje, om du ikke kan finde frem til en undren. Det kræver viden at lave en god problemformulering Problemformuleringen er som regel ikke særlig lang, som det fremgår af de viste eksempler. Men det kan alligevel godt være svært at lave en problemformulering, især hvis man ikke har prøvet det så mange gange før. Noget af det, der kan gøre det svært, er, når nogen tror, de kan lave en god problemformulering uden at yde en indsats for det, dvs. uden at læse om emnet. Du er nødt til at sætte dig ind i dit emne for at lave en ordentlig problemformulering. Hvis du ikke ved noget om dit emne, er det svært for dig at se, hvad der kunne være interessant at undersøge, og du vil heller ikke være i stand til at formulere dine spørgsmål på en præcis måde. Når du skal orientere dig om emnet, kan du f.eks. starte med at læse de relevante afsnit i dine historiebøger. Opslag i leksika som Nationalencyklopædien og Wikipedia er også en god mulighed. Historiske spørgsmål på forskellige taksonomiske niveauer Det dur ikke, at du stiller spørgsmål, som er så simple, at de uden videre kan besvares med en kort opremsning af fakta. Et spørgsmål som "Hvornår døde Christian den Fjerde?" kan derfor ikke bruges i en problemformulering. Spørgsmålene skal være mere komplekse, mere indviklede, så det kræver omtanke og arbejde at besvare dem. Når du arbejder med at finde og udvælge spørgsmål, skal du først og fremmest tænke over, hvad der er det vigtigste at finde ud af om dit emne. Men du skal også have de taksonomiske niveauer i baghovedet, for din problemformulering skal give dig mulighed for at arbejde på forskellige taksonomiske niveauer. Du må ikke bare arbejde på det laveste niveau, det redegørende niveau. Man skelner som regel mellem spørgsmål på tre taksonomiske niveauer (en taksonomi betyder en rangorden, i dette tilfælde en rangorden af forskellige typer af viden): (1) redegørelse, (2) analyse/undersøgelse og (3) diskussion/vurdering. Redegørelse I historie vil spørgsmål på det redegørende niveau typisk være spørgsmål, der kredser om, hvad der skete. Analyse/undersøgelse I historie vil det ofte være spørgsmål, der drejer sig om, hvorfor noget skete. På dette niveau drejer det sig om at finde forklaringer og sammenhænge. Diskussion/vurdering I historie kan det være spørgsmål, der handler om, hvilke konsekvenser bestemte historiske forhold og begivenheder har haft, og hvilken betydning, det har i dag. Eller det kan være en diskussion af forskellige holdninger til historiske begivenheder, eller en diskussion af forskellige historikeres forklaringer på, hvorfor noget er sket. Se på listen med eksempler på emner og problemformuleringer herunder. Så kan du se, hvad det i praksis betyder. side 2/5

3 Du skal lave problemformuleringen sammen med din faglige vejleder I de fleste tilfælde vil det betyde, at du skal lave et udkast til en problemformulering, som din lærer så diskuterer med dig. Er dit forslag ikke helt i vinkel, vil din lærer komme med forslag til ændringer eller selv omskrive problemformuleringen, så den får en form, der kan godkendes. Når problemformuleringen er lavet og endeligt godkendt af din lærer, er det bare med at komme i gang med det videre arbejde. Eksempler på autentiske emner og problemformuleringer Emne: Den amerikanske borgerkrig Problemform ulerin g: Redegørelse i hovedtræk for den amerikanske borgerkrigs forløb. Analyse af årsagerne til borgerkrigen og forklar, hvorfor Nordstaterne vandt krigen. Diskussion af konsekvenserne af den amerikanske borgerkrig og nordstaternes sejr. Emne: Hekseforfølgelse En kort redegørelse for hekseprocesserne i Danmark. Analyse af sagen mod Anne Palles ud fra de foreliggende kilder. Diskussion af årsagerne til dommen i Anne Palles-sagen og til hekseforfølgelserne generelt. Emne: Ungdomsoprøret i Danmark Redegørelse for ungdomsoprøret i Danmark. Undersøgelse af årsagerne til ungdomsoprøret. Diskussion af ungdomsoprørets betydning for eftertiden. Emne: D-dag Redegørelse for begivenhederne omkring invasionen i Frankrig i juni Undersøgelse af årsagerne til, at den allierede invasion lykkedes. Kort diskussion af, hvad konsekvenserne kunne have været, hvis den allieredes invasion var slået fejl. Emne: Vietnamkrigen Redegørelse for hovedbegivenhederne i Vietnamkrigen. Undersøgelse af hvilke politiske, økonomiske og sociale krav den vietnamesiske befrielsesbevægelse kæmpede for. Diskussion af forskellige forklaringer på, hvorfor den vietnamesiske befrielsesbevægelse sejrede. Emne: Vietnamkrigen Kort redegørelse for hovedbegivenhederne i USA's krig i Vietnam. Undersøgelse af årsagerne til, at USA involverede sig i krigen i Vietnam. Diskussion af forskellige forklaringer på, hvorfor USA tabte krigen.i forbindelse hermed en diskussion af mediernes rolle i krigen. Emne: Stikkerlikvideringer under besættelsen Redegørelse for den danske modstandsbevægelses stikkerlikvideringer under besættelsen. Undersøgelse og diskussion af årsagerne til stikkerlikvideringerne. Diskussion af forskellige holdninger til stikkerlikvideringerne ud fra samtidige kilder eller kilder fra efterkrigstiden. side 3/5

4 Emne: Reformationen i Danmark Redegørelse for forløbet af reformationen i Danmark. Undersøgelse af årsagerne til, at reformationen blev gennemført i Danmark og at den fik den form, den fik. Diskussion af reformationens betydning for det danske samfund på kortere og på længere sigt. Emne: Cubakrisen Redegørelse for Cuba-krisens forløb. Undersøgelse af årsagerne til, at der opstod en krise, og at krisen fik den udgang, den gjorde. Inddrag i denne forbindelse en diskussion af årsagerne til USA's og Sovjetunionens handlinger under krisen. Vurdering af konsekvenserne af Cuba-krisen for den kolde krigs videre forløb. Emne: Berlinmuren Redegørelse for begivenhederne op til og omkring opførelsen af "Berlinmuren". Undersøgelse af årsagerne til, at DDR's regering opførte muren. Diskussion af konsekvenserne af muren. Hvilken betydning fik opførelsen af muren? Emne: Napoleons felttog i Rusland Redegørelse for Napoleons felttog i Rusland. Undersøgelse af årsagerne til felttoget. Hvad ville Napoleon opnå? Diskussion af årsagerne til Napoleons nederlag og konsekvenserne af nederlaget. Emne: Samarbejdspolitikken under besættelsen Redegørelse for den danske regerings samarbejdspolitik overfor den tyske besættelsesmagt i perioden frem til august 1943 Undersøgelse af årsagerne til samarbejdspolitikken. Hvad var den danske regerings og besættelsesmagtens motiver til at opretholde samarbejdspolitikken? Diskussion af forskellige holdninger til samarbejdspolitikken ud fra samtidige kilder eller kilder fra efterkrigstiden. Emne: Kuppet i Chile 1973 En kort redegørelse for hovedbegivenhederne i forbindelse med Allendes regeringsperiode og kuppet mod Allende den Analyse af Allende-regeringens politiske program. Diskussion af årsagerne til kuppet mod Allende og i den forbindelse en diskussion af USA's rolle i kuppet. Emne: Arbejderbevægelsen Redegørelse for den danske arbejderbevægelses opståen og udvikling indtil år Undersøgelse af hvilke politiske, økonomiske og sociale krav den tidlige arbejderbevægelse kæmpede for. Diskussion af forskellige holdninger til arbejderbevægelsen ud fra samtidige kilder. Emne: John F. Kennedy og Svinebugten Redegørelse for begivenhederne på Cuba op til og i forbindelse med invasionen i Svinebugten. Undersøgelse af baggrunden for den amerikanske aktion og vurdering af årsagerne til den. Diskussion af USA's generelle politik overfor Latinamerika i perioden. Emne: 1. verdenskrig Redegørelse for begivenhederne op til 1. verdenskrigs start. Undersøgelse af forskellige forklaringer på, hvorfor 1. verdenskrig brød ud. Kort diskussion af 1. verdenskrigs betydning for det 20. århundredes historie. side 4/5

5 Emne: Frikorps Danmark Redegørelse for oprettelsen af Frikorps Danmark og for korpset historie. Undersøgelse af den danske regerings stilling i forbindelse med oprettelsen af Frikorps Danmark. Diskussion af betydningen af retsopgøret mod frikorpsfolkene efter befrielsen. Emne: Kvindefrigørelsen i Danmark Redegørelse for den nye kvindebevægelse og kampen for kvindernes ligestilling i perioden ca Undersøgelse af hvilke politiske, økonomiske og sociale krav den nye kvindebevægelse rejste. Diskussion af den nye kvindebevægelses betydning for eftertiden. Emne: Apartheid Redegørelse for hovedtrækkene i det sydafrikanske Apartheid-system. Undersøgelse af ANC's kamp mod Apartheid og analyse af mål og midler i befrielsesbevægelsens kamp mod Apartheidsystemet. Diskussion af årsagerne til ophævelsen af apartheid. Emne: Holocaust Redegørelse for hovedtrækkene i nazisternes jødeforfølgelser med fokus på udryddelsespolitikken under 2. verdenskrig. Undersøgelse af den rolle, de såkaldte Einsatzgruppen spillede i Holocaust med inddragelse samtidige kilder. Diskussion af forskellige forklaringer på Holocaust. Emne: Landboreformerne Redegørelse for landboreformerne i Danmark i slutningen af 1700-tallet. Analyse af årsagerne til landboreformerne. Diskussion af forskellige holdninger til landboreformerne ud fra samtidige eller senere kilder. Emne: Fra 80'ernes BZ'ere til 90'ernes autonome Redegørelse for BZ-bevægelsens opståen i Danmark og for hovedtrækkene i dens udvikling frem til nutidens autonome. Undersøgelse af den autonome bevægelses ideologi og samfundsopfattelse. Inddrag i denne forbindelse kilder fra bevægelsen. Kort diskussion af forskellige forklaringer på unges tilslutning til BZ-bevægelsen og den autonome bevægelse. Kilde: Teksten til dette papir stammer for en stor dels vedkommende fra November 2012/ope side 5/5

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Problemformulering AT SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Den gode problemformulering En god problemformulering kommer sjældent ud af den blå luft, og den er heller ikke bare resultatet

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere