Kære lærer og underviser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære lærer og underviser"

Transkript

1 nnn Kære lærer og underviser 2004 Tusind tak for din tilmelding til Hele Verden i Skole. Vi glæder os til uge 14 og 17, hvor I og mange andre klasser i Danmark, Grønland, Færøerne og i resten af verden vil markere, at alle børn og unge har ret til en god, gratis grunduddannelse i år I vil være med til at understrege, at regeringer verden over skal gøre en ekstra indsats for at nå dette mål. Det globale mål for kampagnen er, at skabe opmærksomhed blandt politikere omkring retten til uddannelse. I Danmark vil der være følgende aktiviteter: LæseRaketten en læsestafet for alle klassetrin. Til dette har Ibis udgivet et læsehæfte, med historier af forskellig sværhedsgrad, skrevet af blandt andre Ole Lund Kirkegaard, Lene Kaaberbøl og Charlotte Blay. Send et postkort til Statsministeren. I uge 17 vil hundrede tusinder børn fra alle verdens hjørner sende et postkort til deres statsledere med en påmindelse om Dakar Erklæringens mål om Uddannelse for Alle i år elever fra klasse mødes med folkevalgte politikere på Christiansborg d. 20. april for at diskutere retten til uddannelse. Lignende arrangementer vil finde sted i mange andre lande. LæseRaketten en læsestafet for alle klassetrin Den store aktivitet i Danmark i år er LæseRaketten. Ideen med LæseRaketten er, at danske skoleelever ved at læse om uddannelse kan indsamle penge til Ibis uddannelsesprojekter i Afrika og Latinamerika. Uddannelsesprojekterne sikrer, at flere børn kan komme i skole. Pengene til LæseRaketten er doneret af danske virksomheder, fonde og privatpersoner. Hvordan foregår LæseRaketten? Den landsdækkende LæseRaket løber af stablen fredag d. 2. april, det vil sige fredagen før påskeferien. Hvis din klasse bedst kan en anden dag i løbet af ugen før påske, er I velkomne til det. For at deltage i LæseRaketten behøver du og din klasse blot at læse i én undervisningslektion. I bestemmer selv, hvordan timen skal forløbe om det skal være højtlæsning, hvor du eller eleverne på skift læser højt af en historie, eller om hver enkelt elev selv skal læse. NB! Du vælger hvilke historier, der passer bedst til dine elever. Ibis Nørrebrogade 68 B 2200 København N Denmark tlf fax mail

2 Hvad kan I læse? Vi foreslår, at I læser en eller flere af teksterne i læsehæftet, der alle handler om uddannelse. Hvis dette er umuligt, kan I selvfølgelig læse andre tekster, som du selv vælger. Er din klasse midt i et konkret forløb, kan I læse det materiale og stadig deltage i stafetten. Læsehæftet Til stafetten har Ibis udgivet et læsehæfte med historier om uddannelse skrevet af danske forfattere. I hæftet finder du historier, der henvender sig til folkeskolens forskellige trin. De fire trin svarer ca. til BH-1. klasse (højtlæsning), klasse, klasse og klasse. Inddelingen i trin er vejledende du ved bedst, hvilken tekst dine elever kan læse. Eksempelvis kan teksten På vej til skole af Ole Lund Kirkegaard også læses af eleverne selv, og skal derfor ikke nødvendigvis bruges til højtlæsning. Hver historie har sin egen vinkel på uddannelse måske i Danmark, måske i Afrika eller Latinamerika men fælles for dem alle er, at de kan sætte tanker i gang om uddannelse. Teksterne er ledsaget af et billede, som du kan anvende til en efterfølgende snak i klassen. Du kan hente flere historier på Ibis hjemmeside: Efter LæseRaketten kan eleverne tage læsehæftet med hjem, eller I kan gemme hæfterne i klassen til senere brug. Hvis din klasse alligevel ikke deltager i LæseRaketten, kan du give hæfterne til skolebiblioteket. Hvordan bliver din klasses deltagelse registreret? Din klasses deltagelse vil først tælle, når du registrerer klassen hos Ibis. Først da vil jeres indlæste penge indgå i det samlede beløb, som I og andre skoleklasser i Danmark har "indlæst". For at registrere din klasses deltagelse kan du taste klassen ind på eller sende den trykte vitterlighedserklæring (bagerst i dette hæfte) til Ibis. Det skal fremgå, hvor mange elever, der har deltaget i LæseRaketten og din adresse, hvis du har en. Foretag gerne registreringen umiddelbart efter stafetten og senest fredag d. 16 april Følg med i indsamlingen Vi arbejder helt frem til selve dagen på at skaffe så mange sponsorater, som muligt. Følg med på hjemmesiden, hvor du kan se, hvor mange penge eleverne kan læse ind. Når klasserne begynder at melde tilbage, kan du og din klasse følge med i indsamlingen på læse-barometeret på Hver gang Ibis modtager en registrering, vil barometeret stige. Send et postkort til Statsministeren En global aktivitet er Verdens Største Lobby. Du og dine elever kan være med til at sætte retten til uddannelse på den politiske dagsorden og få beslutningstagerne i tale ved at sende et postkort til statsministeren. I Danmark prioriterer regeringen Uddannelse for Alle. Målet er, at 15 % af u- landsbistanden skal gå til uddannelse i Denne prioritering er foretaget for at nå de fælles globale mål om Uddannelse for Alle i 2015 og viser regeringens vilje til at arbejde mod disse mål. Postkortene er en opfordring til, at politikerne skal blive ved med at arbejde for, at alle børn kommer i skole. Hvordan deltager I? For at deltage i den globale lobby-begivenhed, foreslår vi, at I anvender de fortrykte postkort. Ibis har fortrykt postkort med sætningen Kære statsminister, Jeg synes, Danmark skal gøre endnu mere for, at alle børn kommer i skole. Postkortene er vedlagt det udsendte materiale. På bagsiden 2

3 af postkortet kan eleverne skrive eller tegne deres eget budskab eller hilsen til statsministeren. Hvad, der skal stå bag på postkortet, er helt op til hver klasse og den enkelte elev. Inspiration Et forslag er, at I til inspiration først læser en historie i læsehæftet og eventuelt taler om historien bagefter. Eleverne kan derefter skrive eller tegne de tanker og ideer, der er opstået undervejs. Du kan også tage afsæt i undervisningsideerne på de næste sider eller finde ideer til diskussion på Hvordan når postkortene statsministeren? Statsministeren modtager alle postkortene fra de danske skolebørn tirsdag d. 20. april Forestil dig statsministeren begravet i postkort med hilsener fra danske skolebørn om, at det er en rettighed at gå i skole uanset, hvor i verden man bor. I skal sende postkortene direkte til statsministeren til den påtrykte adresse: Statsministeren, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K senest fredag d. 16. april Det er ikke kun danske skolebørn, men børn hele verden over, der vil sende deres budskab til politikere tirsdag d. 20. april. Jo flere sendte postkort, desto større chance er der for, at politikerne vil tage notits af dem og følge børnenes opfordring om at gøre mere for, at alle kan få en god og gratis grunduddannelse. Ibis tæller, sammen med den globale uddannelseskampagne, hvor mange postkort, der er sendt på verdensplan. Når vi er færdige med at tælle, får I besked om de endelige tal. For at jeres afsendte postkort kommer med i den globale opgørelse, skal du enten taste klassen ind på Ibis hjemmeside eller sende den trykte vitterlighedserklæring (bagerst i dette hæfte) til Ibis. Erklæringen skal være Ibis i hænde senest fredag d. 16. april Undervisningsmateriale Hvis du har lyst til at sætte yderligere fokus på "uddannelse og u-lande" i din klasse, findes der undervisningsideer i dette hæfte. Ideerne er inddelt efter trin, og vi har bestræbt os på, at de kræver et minimum af forberedelse. Materialet består af enkle ideer, som du kan bruge præcis, som du selv ønsker det. Måske kan du bruge ideerne som inspirationskilde til postkortet, måske som selvstændige undervisningsforløb. Det er op til dig og din klasse! På kan du finde mere information om kampagnen og om Ibis værdier og projekter. Fra uge 14 kan du og dine elever også finde information i børnehøjde om u-lande, quizzer, afrikanske og latinamerikanske børns skolehistorier og meget mere på Skulle du have lyst til at fortælle, hvordan LæseRaketten eller en af de andre aktiviteter gik, hører vi meget gerne fra dig. Vi modtager også gerne fotografier. Fotografierne fra Grønlands deltagelse i Verdens største klasse 2003 gik f.eks. verden rundt. De blev mødt med stor begejstring fra alle verdenshjørner. Mangler du læsehæfter eller postkort, så send en mail til eller kontakt os pr. telefon: God fornøjelse! Sanne Müller Uddannelseskonsulent, Ibis 3

4 Undervisningsideer til Hele verden i skole 2004 Undervisningsideerne er tænkt som et tilbud til de lærere, der ønsker at arbejde yderligere med emnet Retten til uddannelse hvad enten det er i forbindelse med kampagnen Hele verden i skole eller i en anden sammenhæng. Undervisningsideerne lægger op til, at eleverne reflekterer over, hvorfor det er vigtigt at få en uddannelse. Det står dig frit for at anvende opgaverne, som du vil. Du kan vælge at bruge flere af opgaverne, så de supplerer hinanden, du kan udvælge enkelte delopgaver, eller du kan tilpasse opgaverne til din klasse. Undervisningsideerne er netop kun ideer. Tænk på, at inddelingen i klassetrin er vejledende, så du vælger, hvad der passer til dine elever. Trin 1 (BH-1. klasse) 1. Historier om børn i u-lande Denne øvelse tager udgangspunkt i de 3 historier og billeder om børn i u-lande, der er bagerst i materialet klar til kopiering. A: Læs historierne højt i klassen, mens eleverne kigger på billederne. B: Tal om historierne og billederne i klassen. Hvordan er børnenes liv? Hvorfor går børnene ikke i skole? Hvorfor vil børnene gerne gå i skole? Hvorfor er uddannelse vigtigt for børnene? 2. Hvorfor går vi i skole? A: Eleverne fortæller hinanden deres tanker om Hvorfor går man i skole? Hvad er det vigtigste man lærer i skolen og hvorfor? Hvad er det bedste ved at gå i skole? Hvad er det værste ved at gå i skole? Forestil dig, at du ikke gik i skole? 3. Skolebørn rundt omkring i verdenen ligheder og forskelle I kan i klassen tale om forskelle og ligheder i forhold til næsten hvilket som helst emne. Dette er blot nogle forslag. A: Eleverne fortæller hinanden, hvordan de lever. F.eks. Hvem jeg bor sammen med Hvordan mit hjem ser ud Hvor min mad kommer fra Hvordan min skole ser ud Hvad lærer vi i skolen Hvad jeg laver efter skole Håb og fremtidsdrømme B: Eleverne fortæller hinanden, hvordan de tænker, børn i u-lande lever. Tal gerne om de samme emner som i A-delen. C: Tal om lighederne og forskellene mellem børn i Danmark og børn i u-lande. D: Tal om, hvad disse forskelle kan skyldes. 4

5 Trin 2 og 3 (2.-6. klasse) 1. Lav et portræt af dig, din klassekammerat og et barn i et u-land Denne øvelse tager udgangspunkt i de 3 historier og billeder om børn i u-lande, der er bagerst i materialet klar til kopiering. A: Eleverne sætter sig sammen to og to, og herefter fortæller de hinanden om: Ting, de har lært i skolen, som har haft en positiv indflydelse på deres liv. Ting, de håber på at lære inden, de går ud af skolen og hvorfor. Ting, de ville savne, hvis de ikke gik i skole. Hvad er en god uddannelse? B: Eleverne vælger parvis en af historierne og forbereder en kort præsentation om børnene, der inkluderer Alder og navn. Hvad uddannelse betyder for dem. En hilsen til børn i et u-land, f.eks. deres håb om fremtiden. Et forslag til, hvordan flere børn kan få mulighed for at komme i skole. C: Eleverne (2-3 par) laver en præsentation for klassen af både A og B-delen. 2. Uddannelse er associationsøvelse Denne øvelse går ud på at få eleverne til at reflektere over, hvad uddannelse er, hvorfor uddannelse er vigtigt, de gode ting, der er ved at gå i skole, hvad god uddannelse er osv. A: Eleverne reflekterer over uddannelse Sæt jer ned i en rundkreds. Vælg begyndelsen på en sætning, f.eks. Uddannelse er eller Jeg kan lide at gå i skole fordi Efter tur afslutter eleverne sætningen, f.eks. Uddannelse er at lære at læse eller Jeg kan lide at gå i skole fordi jeg har nogle gode kammerater. Hvis en elev ikke kan afslutte sætningen, kan eleven sige pas, og turen går videre til sidemanden. Når I er nået hele vejen rundt, starter I en ny sætning. Skriv evt. sætningerne op på tavlen. B: Eleverne skriver i grupper et digt, en sang eller laver en planche i grupper, hvor en eller flere af sætningerne fra A-delen indgår. C: Eleverne fremlægger deres sange, digte eller plancher for resten af klassen. 3. Tag stilling og argumenter Dette er en standpunktsøvelse, hvor eleverne skal argumentere for deres holdninger og synspunkter. Sæt sedler op i lokalet eller på gulvet med karaktererne 1,2,3,4,5 og 6 med god afstand mellem tallene. Fortæl eleverne, at ved 1-tallet skal alle de elever, der mener, at man ikke kan klare sig uden at gå i skole stille sig og at 6- tallet er for dem, der mener, at man sagtens kan klare sig uden at gå i skole. Tallene indimellem er graden af enighed uenighed i forhold til de to udsagn (1-tallet og 6-tallet). Når alle eleverne har placeret sig, skal en eller to af eleverne fra 1-tallet argumentere for deres synspunkter, en eller to af eleverne fra 6-tallet skal argumentere for deres holdninger, og så fremdeles. Derefter er der mulighed for, at eleverne kan skifte plads, hvis de synes, at de andre elevers argumenter har overbevist dem om noget andet. Andre eksempler på standspunkter: Den vigtigste grund til at gå i skole er at få et job, når man bliver voksen (1-tallet) >< Den vigtigste grund til at gå i skole er at have det godt og at lære en masse nye ting (6- tallet). Det bedste ved skolen er kammeraterne (1-tallet) >< Det bedste ved skolen er at lære en masse (6-tallet). Fortsæt selv med relevante standpunkter i forhold til din klasse. Lav eksempelvis en runde for Afrika med samme standpunkter. 5

6 4. Kædereaktion - Årsagssammenhæng mellem en række begivenheder Denne opgave handler om at finde årsager til, hvorfor børn ikke kommer i skole, og hvordan det kan hænge sammen med, de forhold børnene lever under. Øvelsen kan enten laves i grupper, individuelt (skemaet der findes bagerst i materialet uddeles til eleverne) eller i fællesskab i klassen (skemaet tegnes på tavlen). A: Årsager til at børn ikke går i skole Læs historierne om børn i u-lande højt eller få eleverne til at læse dem op for hinanden (historier og billeder er bagerst i materialet klar til kopiering). Lav en brainstorm over årsager til, hvorfor børn i u-lande (f.eks. Sarkim, Koki eller Ana) ikke går i skole. Skriv årsagerne for hver historie ned på tavlen eller ind i skemaet. Diskuter i klassen, hvordan en kæde af begivenheder kan resultere i, at børn ikke kommer i skole. F.eks. Sarkims forældre ejer ingen jord til at dyrke grøntsager m.m., de tjener kun lidt penge ved at sælge riskager og næsten alle deres penge går til at købe mad til børnene og dem selv. Derfor har de ikke penge til at betale Sarkims skolegang. B: Diskuter dernæst, hvad børnene selv, forældre, lokalsamfundet og regeringen kan gøre ved problemet. Skriv forslagene på tavlen eller i skemaet. Alle felterne behøver ikke at blive fyldt ud. Eksempel på skema: Problemer Hvad kan forældre gøre? Hvad kan lokalsamfundet gøre? Skolen ligger langt fra landsbyen Finde jord til en ny skole Børn dropper ud af skolen Spare penge sammen til skolepenge Rådgive forældre og børn om, hvad uddannelse betyder Uddannede i landsbyen underviser børnene Hvad kan regeringen gøre? Bygge flere skoler Sikre god og gratis uddannelse Hvad kan vi gøre? 6

7 Trin 4 ( klasse) 1. Citater om uddannelse - diskussionsopgave A: Læs citaterne og diskuter budskabet og hvem afsenderen er. Uddannelse er det mest magtfulde våben til at forandre verden. Nelson Mandela, tidligere præsident i Sydafrika Kun de uddannede er frie. Epicetetue, borger i det gamle Rom Hvis jeg var skoleinspektør, ville jeg rejse rundt i hele landet for at fortælle forældre alle fordelene ved at sende deres børn i skole. Dette ville være med til at udrydde analfabetismen i mit land." Akosua Asaah Tioum-barimah, 13 år, Ghana Jeg ville give fattige børn gratis skole. Nogle gange er uddannelse ikke et spørgsmål om penge men god vilje. Anita Pernatasari, 17 år, Indonesien Alle har ret til Uddannelse. FN s menneskerettigshedserklæring artikel 26, 10 december 1948 Det årlige ekstra beløb som er krævet for at give gratis uddannelse til alle, er det samme beløb som benyttes på militær 3 dage globalt set. UNESCO, FN s organisation for uddannelse, videnskab og kultur B: Diskuter følgende spørgsmål i grupper. Hvorfor skal fattige lande investere i uddannelse? Skal rige lande, som Danmark, investere i uddannelse i fattige lande? Hvorfor/ hvorfor ikke? Er skolen det eneste sted, vi lærer noget? Hvor ellers? Af hvem? Hvordan? Lærer du andre noget? Hvornår? I hvilke situationer? Hvad? Hvordan? Hvis vi lærer, mange andre steder end i skolen - er det så rigtigt at kæmpe for alle børns rettigheder til at få en god uddannelse? Hvorfor/ hvorfor ikke? Kan du/i forestille jer, at et skolesystem kan være så dårligt, at man faktisk ikke vil ønske, at børn kommer i skole? Hvis ja, hvordan er en sådan skole så? Kan man ændre det? Hvordan? Har uddannelse spillet en vigtig rolle for, at Danmark er et meget rigt land? Hvorfor/ hvorfor ikke? Er der fordele ved at være uddannet? Hvorfor/ hvorfor ikke? Kan alle voksne i Danmark læse? Hvad er det at være funktionel analfabet? Hvad kan man gøre ved det? Skal man gøre noget ved det? 2. Uddannelse en grundlæggende menneskerettighed - diskussionsopgave På FN's generalforsamling i 1948 blev Verdenserklæring om Menneskerettigheder vedtaget. FN's menneskerettigheder handler om at sikre grundlæggende menneskelige livsvilkår, der er nødvendige for at kunne leve en værdigt og trygt liv. De grundlæggende menneskerettigheder er: at kunne leve i sikkerhed at blive behandlet med et minimum af værdighed og respekt at have en vis indflydelse på sin egen situation og på den nærmeste omverden at få dækket behovet for rent vand og tilstrækkelig ernæring, et tag over hovedet samt menneskelig kontakt at få muligheden for at lære og udvikle sig at få sikkerhed for at kunne få hjælp fra omgivelserne, hvis man ikke kan klare sig selv A: Hvad ved du om menneskerettigheder? Brainstorm i klassen og lav hurtigskrivning i 3 minutter. Oplæsning og diskussion af udvalgte elevers tekster. FN s menneskerettighedserklæring (1948) betragter uddannelse som en grundlæggende menneskerettighed. Læs mere om menneskerettigheder på 7

8 Retten til uddannelse betyder ikke kun adgang til uddannelse, det betyder også retten til en gratis, god grunduddannelse. Ifølge den internationale menneskerettighedserklæring skal ethvert barn have muligheden for at udvikle sin personlighed, sit talent og sine fysiske evner bedst muligt. Desuden skal skolen udvise respekt for børnenes kulturelle identitet, sprog og værdier og undervise i tolerance og respekt for andre menneskers kultur samt det naturlige miljø. B: Diskuter spørgsmålene Mener du, at uddannelse er en grundlæggende menneskerettighed på linie med mad og vand. Hvorfor? Hvilken betydning mener du, at uddannelse har for et samfund? Hvordan mener du, at uddannelse har påvirket det danske samfund? C: Diskuter spørgsmålene Hvilke talenter eller interesser ville du ønske, at du havde mulighed for at udvikle i din skole? Hvilke form for uddannelse har du brug for, for at kunne gøre det? Gør din skole nok for, at alle skolens børn kan være stolte af deres sprog og kultur? Kunne det blive gjort anderledes? Hvordan? Synes du, at din skole underviser nok i tolerance for andre kulturer eller anderledes måder at leve på? Hvad kunne I gøre anderledes? 3. Børns rettigheder - diskussionsopgave FN s Børnekonvention blev vedtaget på FN s generalforsamling i En konvention er en række retningslinier, som lande har lovet at følge. 191 lande har underskrevet Børnekonventionen. Det vil sige, kun to lande har ikke underskrevet, nemlig Somalia og USA. Konventionen gælder alle børn under 18 år. Konventionen skal sikre: Børns grundlæggende rettigheder f.eks. mad, sundhed, et sted at bo Børns ret til udvikling - f.eks. uddannelse /skolegang, fritid, leg og information Børns rets til beskyttelse f.eks. mod krige, vold, misbrug og udnyttelse Børns ret til medbestemmelse f.eks. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed A: Lad klassen i grupper formulere deres egen konvention om børn og unges rettigheder. Hver gruppe skriver og illustrerer deres bud på indholdet i en børne-/unge konvention. Sæt de forskellige bud op i klassen og saml dem til én konvention i fællesskab. Lad eleverne argumentere for deres prioriteringer, så også rækkefølgen i klassens egen konvention fastlægges. Tal om konsekvenserne af en sådan konvention i skolens liv. Oplæg af læreren om rettigheder kontra pligter. Klassen opstiller pligter overfor individet, klassen og skolen en slags 10 bud. Diskutér relationen mellem rettigheder og pligter i familien, i klassen, i skolen, i samfundet. B: Hent FN s Børnekonvention i forkortet udgave hos Børnerådet på Lad eleverne i grupper arbejde med de 45 artikler - eller prioritér først selv 20 af dem. Diskuter indholdet i artiklerne. Prioriter hvilke de synes, er de væsentligste. Lav en planche med de 5 vigtigste, som eleverne fremlægger for hinanden. C. Præsentér FN s Børnekonvention for eleverne og brug konventionen som udgangspunkt for en diskussion. Du kan eventuelt tage udgangspunkt i følgende artikler : Ansvar forældre/stat ( 3,5,9,18,19 og 27) Børnearbejde ( 32) Børn og diskrimination ( 23) Børnesoldater ( 38) Diskrimination ( 2 og30) Familiesammenføring ( 10) Flygtningebørn ( 22) Handicappede børn ( 23) Undervisning ( 28) 8

9 Historier om børn i u-lande Historie 1: Sarkim fra Indonesien Sarkim er 13 år og bor i Indonesien i Sydøstasien. Efter kun 3 år i skole var han nødt til at gå ud af skolen, fordi hans familie ikke havde nok penge til at betale for hans skolegang. Hans forældre, Pak Sardi og Ibu Ida, tjener lidt penge ved at sælge riskager, men da de ikke ejer noget jord må de købe alt deres mad. Sarkim forklarer: Mine venner går stadig i skole, og jeg vil også gerne gå i skole. Jeg kan læse, men jeg har ingen idé om, hvad jeg skal gøre med mit liv. Historie 2: Ana Pacheo fra Guatemala Anas far, Pedro Hu Pacheco, bor i Sotzil i Guatemala i Centralamerika, og han har 11 børn. Han fortæller: Folk fra landsbyen må tage andre steder hen for at finde arbejde, og de bliver dårligt betalt. Hvis vi kunne få den jord, som blev taget fra vores forfædre, tilbage, så kunne vi dyrke kaffe, majs og bønner og tjene penge ved at sælge det, der ville blive tilovers. Vi kunne sende vores børn i skole. Kun én af mine børn går i skole min søn på 16 år. Mine andre børn er nødt til at arbejde, så vi kan forsørge os selv. Jeg har kun gået i skole indtil fjerde klasse. Uden en uddannelse har folk ikke viden, og de kan ikke forsvare deres rettigheder. Jordejerne udnytter, at folk hverken kan læse eller skrive. Historie 3: Koki fra Kenya Koki er 7 år og bor i Kenya i Østafrika sammen med sin søster, Rukiya, og sin mor, Mariam. Koki fortæller: Jeg tigger på gaden hver dag for, at vi kan få noget at spise. Vi rejste fra Mariakani til Mombasa, fordi vi ikke havde noget mad at spise. Jeg kender ikke min far. Det var bedre hjemme i Mariakani. Jeg startede i skolen, men efter kort tid måtte jeg gå ud. Pengene slap op. Jeg kunne godt lide at gå i skole. 9

10 Skema til Årsagssammenhæng Årsager til at børn ikke kan komme i skole Hvad kan børn og forældre gøre? Hvad kan lokal samfundet gøre? Hvad kan regeringen gøre? Hvad kan vi gøre? 10

11 11

12 2004 Vitterlighedserklæring Meld venligst tilbage senest d. 16. april 2004 Registrer din klasses deltagelse på eller send denne vitterlighedserklæring til Ibis, Nørrebrogade 68b, 2200 Kbh. N. Returner vitterlighedserklæringen, efter du og din klasse har deltaget i Hele Verden i Skole. Du er meget velkommen til at vedlægge billeder, presseudklip eller andet materiale om jeres deltagelse. Når vi har modtaget vitterlighedserklæringen, bliver I registreret som deltagere og I får tilsendt diplomer/bogmærker til eleverne. Dit navn: Din Din underskrift: Skolens navn: Skolens adresse: Postnummer/by: Sæt kryds Vi deltog i LæseRaketten: Sæt Kryds Vi sendte postkort Antal klasser på hvert Antal elever fra hvert klassetrin, der Antal elever fra hvert klassertrin, der klassetrin der deltog i alt: deltog i LæseRaketten: sendte et postkort til statsministeren: 0. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 10. Klasse Hvis I sendte andet til Statsministeren, så skriv kort hvad: Vi fik besøg af gæster til Hele verden i skole arrangement: sæt kryds Navn og titel på gæsterne: Sted: Dato: Hvor mange elever deltog i arrangementet: 12

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Opgaver til Guatemalas børn. Opgaveforslag til Guatemalas Børn. Teresa

Opgaver til Guatemalas børn. Opgaveforslag til Guatemalas Børn. Teresa Opgaveforslag til Guatemalas Børn Teresa Lav en radio-reportage Se den lille film Sejl med til Teresas by. Lad eleverne indtale deres egen speak på en diktafon/telefon. Spil radioudsendelserne i klassen.

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL MELLEMTRINNET 4.kl -6.kl

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL MELLEMTRINNET 4.kl -6.kl BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL MELLEMTRINNET 4.kl -6.kl Illustration: Jakob Tolstrup 1 Institut for menneskerettigheder fylder 25 år: Børns rettigheder undervisningsmateriale til grundskolen

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG til læreren

AKTIVITETSFORSLAG til læreren Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk AKTIVITETSFORSLAG til læreren Vi har samlet en række forslag til klasseaktiviteter i forbindelse med en emneuge om Afrika. Aktiviteternes

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

ønske Dit sidste et barns første håb arv o g testamente

ønske Dit sidste et barns første håb arv o g testamente Dit sidste ønske et barns første håb arv o g testamente Et testamente giver liv til dine ønsker Vil du huskes, skal du plante et frø, der kan spire og gøre en forskel i fremtiden. En måde at plante sådan

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Årsplan for faget: Samfundsfag skoleåret 2013/14

Årsplan for faget: Samfundsfag skoleåret 2013/14 Årsplan for faget: Samfundsfag skoleåret 2013/14 Planen for samfundsfag i 9. klasse på Øse Efterskole i skoleåret 2013/14 er udarbejdet med udgangspunkt i skolens værdier, samt trinmål og slutmål for faget.

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Hele Verden i Skole 2010. Lærermateriale

Hele Verden i Skole 2010. Lærermateriale Hele Verden i Skole 2010 Lærermateriale 1 Indhold Velkommen til Hele Verden i Skole 2010 / 3 IBIS hvem er vi? / 3 Hele Verden i Skole-kampagnen / 3 Global undervisning en del af folkeskolens Fælles Mål

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Opfattelser af udviklingspolitik

Opfattelser af udviklingspolitik Opfattelser af udviklingspolitik Befolkningsundersøgelse februar 2011 1 Indhold 1. Udviklingsbistand og anvendelse 2. Klima, sikkerhed og demokrati 3. Firmaer og finansmarkeder 4. Partivalg og diskussioner

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark.

Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark. Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark. Først og fremmest vil vi gerne sige tusind tak for jeres støtte. Vi er i bestyrelsen meget glade for at kunne arbejde for at give Ugandiske børn

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Side 3 Indhold Velkommen til Min Styrkebog... s. 4 Øvelse 1: De 24 styrker... s. 5 Øvelse 2: Styrkespillet... s. 9 Øvelse 3: Find styrker i personerne

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse UTURN UGANDA kassen Leder beskrivelse Kære leder Denne kasse er lavet for at hjælpe FDF ledere rundt i landet med at fortælle og forklare deres børn og unge om Uganda. Materialet kan bruges på flere forskellige

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/2014

Tilsynserklæring 2013/2014 Tilsynserklæring 2013/2014 2014 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere