Referat. fra mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - i Byrådssalen på 1. sal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - i Byrådssalen på 1. sal."

Transkript

1 Referat fra mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - i Byrådssalen på 1. sal. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Mødet hævet kl.: Side 412

2 Indholdsfortegnelse: Orientering Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren Åbne efterretningssager Møde mellem Handicaprådet og Omsorgsudvalget Møde mellem Ældrerådet og Omsorgsudvalget Tilsyn på handicapinstitutionerne Afregning og statistik udeområdet Evaluering af sundhedsaftaler Åbne beslutningssager Budgetforslag Afregning med kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp Rammeaftaler for det sociale område og specialundervisningsområdet Politik for socialt udsatte Afregning for ydelser leveret inde på ældrecentrene af udeområdet Personsager - efterretninger Personsag Personsager - beslutninger Personsag: Midlertidig opnormering af Bjergbo Side 413

3 ORIENTERING 169. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren. J.nr.: A21 SagsID: Sagsbeh.: HY Åben sag Sagsfremstilling: 1. Orientering fra formanden. 2. Orientering fra medlemmerne. 3. Orientering fra direktøren. Materiale i Orienteringsmappen: Referater fra møder i Ældrerådet maj, juni, juli og august (Dok. nr , , og i Dok ajour) Referater fra møde i Handicaprådet august (Dok. nr i Dok ajour) VISS.DK Nyt nr Beslutning fra møde i den : 1. Intet. 2. Intet. 3. Opstart af arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at indrette et specialafsnit på Vestergården til svært hjerneskadede. Side 414

4 ÅBNE EFTERRETNINGSSAGER 170. Møde mellem Handicaprådet og Omsorgsudvalget. J.nr.: A16 SagsID: Sagsbeh.: HY Åben sag Sagsfremstilling: Mødet afholdes mandag den 14. september 2009 kl i Kantinen på Rådhuset i Hanstholm. Dagsorden: 1. Orientering om budget Eventuelt. Bilag: Blokke vedr. nye aktiviteter på Omsorgsudvalgets område samt sparekatalog er sendt til Handicaprådet. Beslutning fra møde i den : Fraværende: Elsebeth Nielsen. Møde afholdt. Side 415

5 171. Møde mellem Ældrerådet og Omsorgsudvalget. J.nr.: A00 SagsID: Sagsbeh.: HY Åben sag Sagsfremstilling: Mødet afholdes mandag den 14. september 2009 kl i Kantinen på Rådhuset i Hanstholm. Dagsorden: 1. Orientering om budget Eventuelt. Bilag: Blokke vedr. nye aktiviteter på Omsorgsudvalgets område samt sparekatalog er sendt til Ældrerådet. Beslutning fra møde i den : Møde afholdt. Side 416

6 172. Tilsyn på handicapinstitutionerne J.nr.: K09 SagsID: Sagsbeh.: OA Åben sag Sagsfremstilling: Idet der henvises til de aftalte procedurer for gennemførelse af tilsyn på handicapområdet, foreslås nedenstående besøgsplan for gennemførelse af tilsyn på voksenhandicapområdet i foråret 2009: Dato: Tidspunkt: 6. april april maj Røde Anesvej 34 Hundborg Bofællesskabet Auktionsvej Aktivitetshuset Limfjorden Frokost Bjergbo Thyværkstedet Frokost Højtoftevej 50 Drengshøj Støttecenter Markstræde Frokost Bofællesskaberne Højtoftevej og Aspevej Tilsynet udføres af: Omsorgsudvalg, omsorgsdirektør, handicapchef og sektionsleder. Der er i 2009 sat særligt fokus på det særligt faglige i arbejdet på bo- og beskæftigelsesenhederne på voksenhandicapområdet. Til dette vil der, ved tilsynene, blive fremlagt resultater af undersøgelser, der afdækker fokusområdet. Herudover vil der blive fremlagt statistik over evt. magtanvendelser mv. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at forslaget til besøgsplan godkendes. Beslutning fra møde i den : Godkendt. Side 417

7 Sagen fortsat. Der er i forbindelse med den kommunale tilsynsforpligtelse afholdt dialogmøder med de eksterne enheder under Voksenhandicap-sektionen efter nedenstående besøgsplan: Bofællesskabet Røde Anesvej 34 Bofællesskabet Auktionsvej Aktivitetshuset Limfjorden Bjergbo Thyværkstedet Bofællesskabet Drengshøj Støttecenter Markstræde Bofællesskabet Aspevej Bofællesskabet Højtoftevej Boenheden Højtoftevej 50 Dialogmøderne har haft deltagelse af Omsorgsudvalg, Omsorgsdirektør, Handicapchef og sektionsleder for området. De fysiske rammer er blevet forevist, og der har været dialog med ledere, medarbejdere og beboere/brugere. Som oplæg til dialogmøderne er der lavet undersøgelser om, hvilke typer fagligheder, der kræves på den pågældende enhed, hvordan de opnås og hvordan de anvendes. Herudover er der fremlagt statistik over magtanvendelser i 2008 på de enkelte enheder. Heraf fremgår det, at der arbejdes målrettet med at minimere magtanvendelserne mest mulig. Dette har betydet en nedgang i magtanvendelser siden Den samlede konklusion på dialogmøderne er, at hvert enkelt tilbud drives på god og forsvarlig vis. Alle enheder lever op til de krav, der stilles i lovgivningen, og de retningslinjer, der stilles for god praksis i Thisted Kommune. Det konkluderes endvidere, at der er overensstemmelse mellem den service, der ydes og den, der er bevilget. Der er et højt fagligt niveau på alle enheder, og de drives på økonomisk forsvarlig vis. Der er et godt arbejdsmiljø, og de fysiske rammer er iorden. Dog skal det bemærkes, at der mangler personalefaciliteter og lederkontor på Bjergbo og lederkontor på Boenheden Højtoftevej 50. Høring: Sagen sendes til høring i Handicaprådet med høringsfrist til 1. september Der er ved høringsfristens udløb ikke indkommet svar fra Handicaprådet. Indstilling: Det indstilles, at Omsorgsudvalget tager konklusionen til efterretning. Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Side 418

8 173. Afregning og statistik udeområdet J.nr.: P05 SagsID: Sagsbeh.: EMØ Åben sag Sagsfremstilling: Til orientering for Omsorgsudvalget fremlægges oversigter: 1. Visiterede ydelser for januar måned 2009 (bilag nr i Dok ajour) 2. Oversigt over forbrug på udeområdet for perioden (Materialet forventes at foreligge til mødet) Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Sagen fortsat. Til orientering for Omsorgsudvalget fremlægges oversigter: 1. Visiterede ydelser for 12 måneder udarbejdet i februar måned 2009 (bilag nr i Dok ajour) 2. Oversigt over forbrug på udeområdet for perioden (bilag nr i Dok ajour) Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Fraværende: Lene Kjelgaard. Sagen fortsat. Til orientering for Omsorgsudvalget fremlægges oversigter: 1. Visiterede ydelser for 12 måneder udarbejdet i marts måned 2009 (materialet forventes at foreligge til mødet) 2. Oversigt over forbrug på udeområdet for perioden (bilag nr i Dok ajour) Beslutning fra møde i den : Afbud: Povl Bojer Til efterretning. Side 419

9 Sagen fortsat. Til orientering for Omsorgsudvalget fremlægges oversigter: 1. Visiterede ydelser for 12 måneder udarbejdet i april måned 2009 (materialet forventes at foreligge til mødet). 2. Oversigt over forbrug på udeområdet for perioden (bilag nr i Dok ajour). Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Til orientering for Omsorgsudvalget fremlægges oversigter: 1. Visiterede ydelser for 12 måneder udarbejdet i maj måned 2009 (bilag nr i Dok ajour). 2. Oversigt over forbrug på udeområdet for perioden ) (bilag nr i Dok ajour). Beslutning fra møde i den : Enighed om, at der laves efterregulering for 2008, såfremt efterkalkuleringen tilsiger dette. Der udover evalueres visiteringskriterierne til praktisk hjælp. I øvrigt til efterretning. Til orientering for Omsorgsudvalget fremlægges oversigter: 1. Visiterede ydelser for 12 måneder udarbejdet i juni og juli måned 2009 (bilag nr og i Dok ajour). 2. Oversigt over forbrug på udeområdet for perioden (bilag nr i Dok ajour). Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Sagen fortsat. Til orientering for Omsorgsudvalget fremlægges oversigter: 1. Visiterede ydelser for 12 måneder udarbejdet i august måned 2009 (bilag nr I Dok ajour) og Visiterede ydelser for 2009 excl. aften og nat udarbejdet i august måned 2009 (bilag nr i Dok ajour). Side 420

10 2. Oversigt over forbrug på udeområdet for perioden (bilag nr i Dok ajour). Beslutning fra møde i den : Til orientering. Side 421

11 174. Evaluering af sundhedsaftaler. J.nr.: A06 SagsID: Sagsbeh.: ANHE Åben sag HISTORIK På baggrund af beslutning i den administrative styregruppe vedrørende sundhedsaftaler skal der foretages en evaluering af 1. generations sundhedsaftaler. REDEGØRELSE Region Nordjylland har i samarbejde med KKR på baggrund af møde i den administrative styregruppe truffet beslutning om, at der skal foretages en statusevaluering af sundhedsaftalerne med henblik på en vurdering af: om de indgåede aftaler bliver overholdt om aftalerne fører til en sammenhængende opgavefordeling aftalernes hensigtsmæssighed med henblik på nødvendig justering, og behovet for yderligere tiltag, der kan skabe forbedringer for et sammenhængende patientforløb. Statusevalueringen skal medvirke til at skabe et udgangspunkt for 2.generation af sundhedsaftaler. Opbygning Statusevalueringen deles i to: En del, der målrettes kontaktudvalgene og følgegrupperne med fokus på den generelle sundhedsaftale. Spørgsmål i denne del tager udgangspunkt i afsnittet vedrørende årlig opfølgning i den generelle sundhedsaftale. Desuden suppleres med generelle spørgsmål (se bilag Skabelon A). En del, der målrettes kommunerne og regionen, herunder sygehusene fokus er på de bilaterale aftaler. Spørgsmål i denne del tager udgangspunkt i de konkrete områder, hvor den enkelte kommune har indgået en bilateral aftale. Desuden suppleres med 3-4 helt overordnede spørgsmål, eksempelvis: Ideer til forbedringer organisatorisk/administrativt samt en generel vurdering af sundhedsaftalens betydning. Skabelon til statusevaluering er fremsendt til gennemgang i de relevante fagforvaltninger i Thisted Kommune, som via sundhedsafdelingen returneres samlet til regionen den 15. oktober 2009, jf. nedenstående tidsplan. På baggrund af statusevalueringerne vil der blive udarbejdet en overordnet status med bud på, hvad der skal arbejdes med fremadrettet i forhold til 2. generations sundhedsaftaler. Det har været et ønske fra kommunerne, at statusevalueringen i højere grad målrettes mod de politiske styregrupper for blandt andet at sikre en politisk forankring, således fremsendes statusevalueringen til de kommunale medlemmer af de politiske styregrupper. Evalueringen har ikke været målrettet de praktiserende læger, eftersom de inddrages som deltager i kontaktudvalg. Efter ønske fra de praktiserende læger vil regionen sende statusevalueringen til samarbejdsudvalget for praktiserende læger. Overordnet spørgsmål til sundhedsaftalen Side 422

12 Pleje-/omsorgsområdet og visitationsenheden beskriver i forhold til den generelle vurdering af aftalens betydning, at det, at der har været forskellige forhold i aftalen, som har afveget fra den tidligere lokale aftale har gjort, at de har været nødt til at ændre på disse forhold, hvilket har været en god proces. Herunder skriver de, at de mener, at det er vigtigt at have et fælles dokument at forholde sig til og diskutere ud fra i samarbejdet mellem kommune og sygehus. Fra sundhedsplejen har de i evalueringen i forhold til spørgsmålet omkring ideer til organisatoriske/administrative forbedringer/ændringer skrevet, at de i sundhedsplejen har et stort ønske om, at Thisted Sygehus sender fødselsanmeldelserne elektronisk til sundhedsplejen. Thisted Sygehus er det eneste fødested i regionen, der ikke bruger elektroniske fødselsanmeldelser. Elektroniske fødselsanmeldelser vil lette sundhedsplejens arbejdsgange og give det fulde udbytte af Novax (det elektroniske journalsystem). Sundhedsafdelingen har til de overordnede spørgsmål under punktet andre kommentarer skrevet, at der er et generelt ønske om, at 2. generation af sundhedsaftalerne forkortes betydelig, hvor det er muligt. Det vurderes, at der i 1. generation af aftalerne var mange gentagelser. Herunder anbefales det eventuelt, hvor det er muligt, at anvende skemaer for at øge overskueligheden. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage ældre patienter Spørgsmålene i dette afsnit relaterer sig til den generelle sundhedsaftale. Spørgsmålene, der relaterer sig til de bilaterale aftaler, behandles samlet i næste afsnit sammen med indlæggelsesforløb. I forhold til spørgsmålet om i hvilket omfang det vurderes, at de indgåede aftaler overholdes, beskriver pleje-/omsorgsområdet og visitationsenheden, at varslingsreglerne overholdes undtagelsesvis modtages fax efter kl. 15 med besked om udskrivelse/færdigbehandling næste dag på hverdage. Men varslingsreglerne op til weekends overholdes som hovedregel ikke. Det vurderes, at problemet angiveligt er, at stuegange afvikles for sent på dagen. For kommunen giver dette store planlægningsmæssige problemer. I forhold til indlæggelsesadvis/udskrivningsadvis fungerer områderne ok. Desværre opleves der ofte problemer med, at de medsendte medicinlister ved udskrivelsen ikke er opdaterede. På spørgsmålet om aftalerne medvirker til at sikre sammenhængende opgavefordeling skriver pleje-/omsorgsområdet og visitationsenheden, at aftalen alene ikke sikrer sammenhængende opgavefordeling, idet dette i højere grad afhænger af de involverede personer, og hvor godt sekundær sektoren er inde i patientens situation og tilstand. I forhold til om der er behov for justeringer af aftalerne, er svaret, at der i højere grad skal arbejdes på implementeringen. På spørgsmålet om der er behov for yderligere tiltag, der kan forbedre det sammenhængende patientforløb, foreslås det, at en fremskudt visitation på sygehuset ville kunne forbedre det sammenhængende patientforløb. Dette arbejdes der på at etablere i Thisted Kommune. Af elementer i sundhedsaftalen, der fremadrettet anbefales ændret, skriver pleje- /omsorgsområdet og visitationsenheden, at det er svært at leve op til at skulle læse kor- Side 423

13 respondancemeddelelser på bestemte tidspunkter af dagen af hensyn til andre arbejdsopgaver. Der er et ønske om, at dette måske kunne gøres mere fleksibelt. Indsatsområde 2: Indlæggelsesforløb De første spørgsmål relaterer sig til den generelle sundhedsaftale. Der gøres i teksten opmærksom på når de bilaterale aftaler behandles, herunder behandles såvel indsatsområde 1 - udskrivningsforløb og indsatsområde 2 - indlæggelsesforløb. På spørgsmålet om, i hvilket omfang det vurderes, at de indgåede aftaler overholdes, svarer pleje-/omsorgsområdet og visitationsenheden, at der med fordel kan sættes fokus på at medgive borgeren relevante informationer såvel i forbindelse med indlæggelse som udskrivning, idet dette punkt i aftalen ikke altid overholdes. Det vurderes at dette også har betydning i forhold til at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. I forhold til, om aftalen medvirker til at sikre sammenhængende opgavefordeling, er indtrykket, at det vil aftalen kunne medvirke til, hvis den overholdes. Ved spørgsmålet om der er behov for justering af aftalerne, svares der, at der i højere grad er tale om implementering af aftalerne. Til sundhedsaftalernes bilaterale del i forhold til indsatsområde 1 og indsatsområde 2 spørges der uddybende ind til Krav 1: Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring på den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt og udskrivningsbetingede ydelser. Samt kravet om hvilke relevante oplysninger om patientens behov m.v., der skal udveksles mellem kommunerne, den praktiserende læge og sygehuset; hvordan det sikres, at informationen leveres rettidig; hvordan der sikres, at relevante informationer formidles til patienten; samt at parterne er tilgængelige for videre dialog og spørgsmål fra patienten. Konkret spørges der ind til, hvordan den palliative indsats fungerer og om hvilke forbedringer, der anbefales. Pleje-/omsorgsområdet og visitationsenheden skriver i evalueringsskemaet, at området sædvanligvis fungerer fint. I forhold til hvordan aftalen fungerer med hensyn til området dosisdispenseringen og hvilke forbedringer, der kan anbefales, beskrives det, at der i Thisted Kommune indtil nu ikke har været tradition for dosisdispensering. Dog arbejdes hen imod, at en større andel af borgerne kommer til at anvende dosisdispenseret medicin. Krav 2: Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med udskrivning, og at parterne er tilgængelige for videre dialog og spørgsmål fra patienten. På spørgsmålet om, hvordan aftalerne omkring aflastningspladser fungerer og hvilke forbedringer, der kan anbefales, beskrives det i materialet, at Thisted Kommune anvender aflastningspladser samt installering af midlertidige kaldeanlæg til borgere, som vurderes at have behov herfor for at forebygge unødige/uhensigtsmæssige akutte indlæggelser. Indsatsområde 3: Træningsområdet På træningsområdet er der kun besvarelser i forhold til sundhedsaftalens generelle del. På spørgsmålet om, i hvilket omfang det vurderes, at de indgåede aftaler overholdes, svarer træningssektionen i skemamaterialet, at genoptræningsplanerne stadig ikke er fyldestgørende udfyldt. Side 424

14 I forhold til spørgsmålet om, om der er behov for justeringer af aftalerne, svarer træningssektionen, at der er behov for en præcisering af regionens ansvar for at sikre relevant information til kommunen gennem genoptræningsplanerne. Vedrørende spørgsmålet om, om der er behov for yderligere tiltag, der kan forbedre det sammenhængende patientforløb, foreslår træningssektionen, at der etableres fagspecifikke temamøder om diagnoserelaterede forløb. Træningssektionen svarer ok til spørgsmålet om, i hvilket omfang leder og medarbejder, der er involveret i overdragelse af patienter, kender og anvender retningslinjer. Indsatsområde 4: Hjælpemiddelområdet. På spørgsmålet til den generelle sundhedsaftale vedr. hjælpemiddelområdet spørges der ind til, i hvilket omfang det vurderes, at de indgåede aftaler overholdes, hvortil det i evalueringsmaterialet fremgår, at aftalerne på hjælpemiddelområdet endnu ikke er implementeret. Dette begrunder, at det p.t. ikke er muligt at udtale sig om spørgsmålene, da de gamle regler/lovgivning stadig er opretholdt. Indsatsområde 5: Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse I forhold til den generelle sundhedsaftale omkring spørgsmålet om, i hvilket omfang det vurderes, at de indgåede aftaler overholdes, fremgår det af evalueringsmaterialet fra sundhedsafdelingen, at der i forhold til såvel it-portalen som patientuddannelsen Lær at leve med kronisk sygdom opleves, at de afholdte møder mellem kronikerenheden, de praktiserende læger og kommunen har været positive i forhold til koordinering af den tværfaglige indsats. Dog beskrives, at der er behov for større samarbejde omkring den borgerrettede og patientrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsats via deltagelse af repræsentant for praktiserende læger, f.eks. i kontaktudvalget eller andre fora. I forhold til indsatsen indenfor kronikerområdet er den almen praktiserende læge efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger tovholder. Der vil derfor være behov for en yderligere præcisering af den praktiserende læges rolle i forskellige forløb, hvilket også understreger vigtigheden af deltagelse af repræsentant for praktiserende læge i eksempelvis kontaktudvalget. Det har i den politiske styregruppe været drøftet, at samarbejdet mellem regionen, kommunen og de praktiserende læger skal styrkes og prioriteres højt eksempelvis med henblik på etablering af behandlerhuse og rekruttering af læger til området. I forhold til at kunne leve op til de fremtidige krav i sundhedsaftalerne, er det vigtigt, at der sættes fokus på dette område. I forhold til ansættelse af kommunal ansat praksiskonsulent er der i kommunen truffet beslutning om ansættelse snarest muligt. Indenfor den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse fungerer arbejdsdelingen med regionen fint, idet der er en klar opgavefordeling, da kommunen har det fulde myndighedsansvar. Sundhedsprofilen har i Thisted Kommune været brugt som et givtigt værktøj til prioritering af indsatserne. At sundhedsprofilen fremadrettet bliver landsdækkende, gør området Side 425

15 endnu mere brugbart. I forhold til udviklingen af de nye skabeloner til sundhedsprofilerne føler kommunen sig hørt. Det beskrives i evalueringsskemaet, at sundhedsafdelingen har behov for kompetenceudvikling indenfor områderne angående sundhedskonsekvensvurderinger og akkrediteringsstandarder. Endelig beskriver pleje-/omsorgsområdet og visitationsenheden, at der er et godt samarbejde med Kronikerenheden, idet de er meget imødekommende i forhold til udvikling af kronikerforløb og øvrige faglige spørgsmål. På spørgsmålet om, hvordan kvalitetsudviklingen i ydelserne har været, svarer sundhedsafdelingen, at det er vigtigt for kommunerne, at regionen er medvirkende til at skabe fælles standarder/evaluerings-/monitoreringsmodeller, således at kommunerne kan sammenligne udbyttet af indsatser. Det er ligeledes vigtigt, at regionen leverer datamateriale/statistisk materiale, således at kommunen vil kunne planlægge deres prioriteringer på baggrund af valide data. I forhold til spørgsmålet, om Nordjysksundhed.dk fungerer efter hensigten, svarer sundhedsafdelingen, at samarbejdet omkring it-portalen har fungeret godt, og at regionen har mødt kommunen med stor hjælpsomhed og venlighed. Sundhedsafdelingen har tidligere givet udtryk for, at de har haft svært ved at se linjen i forhold til, hvilke indsatser der har skullet beskrives på portalen, men da regionen på nuværende tidspunkt arbejder med at formulere nogle mere præcise retningslinjer på området, dækker dette formentligt behovet. Sundhedsafdelingen foreslår i evalueringsmaterialet til regionen, at det kunne være hensigtsmæssigt, om der blev linket til sundhed.dk Endelig skriver pleje-/omsorgsområdet og visitationsenheden, at det kunne være en idé, at der var mulighed for at linke fra Nordjysksundhed direkte til de kommunale hjemmesider, så opdateringsarbejdet blev mindre. Der bliver i evalueringsmaterialet forespurgt på, om Kronikerenheden medvirker til at skabe sammenhængende patientforløb. Pleje-/omsorgsområdet og visitationsafsnittet skriver, at kronikerenheden yder faglig sparring til etablering af kronikerforløb. Herunder skriver sundhedsafdelingen ligeledes, at der er et positivt samarbejde med kronikerenheden omkring patientuddannelsen, hvor de afholdte møder er blevet mere og mere fagligt udviklende og giver positiv energi til det videre arbejde i kommunen. I evalueringsmaterialet forespørges der om, om der er behov for yderligere tiltag, der kan forbedre det samlede sundhedstilbud, hvortil sundhedsafdelingen skriver, at der er behov for drøftelser af tværfaglige indsatser udover KRAM, f.eks. seksuel sundhed, forebyggelse af selvmord, lighed i sundhed etc. Endelig spørges der i materialet til, om der er elementer i sundhedsaftalen, der fremadrettet anbefales ændret, hvortil sundhedsafdelingen anbefaler, at børne- og ungeområdet prioriteres højere, således at både nuværende indsatser beskrives samt udvikling indenfor området sikres. I de bilaterale sundhedsaftaler indenfor indsatsområde 5 opstilles krav 1: Arbejdsdeling mellem regionens sygehuse, praksissektoren og kommunen i forhold til den patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats. Der spørges ind til, hvordan aftalerne Side 426

16 fungerer i forhold til forebyggelse af genindlæggelser og hvilke forbedringer, der kan anbefales. Pleje-/omsorgsområdet og visitationsenheden beskriver området som godt fungerende, idet der under Kontaktudvalget er nedsat forum til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, herunder genindlæggelser. Via dette forum arbejdes der målrettet på tiltag, der skal nedbringe antallet af genindlæggelser. Endelig svares der på spørgsmålet omkring tilkendegivelser til tilslutningsaftalerne KOL, hjerte/kar, demens og diabetes, at tilslutningsaftalerne er et godt redskab til arbejdsdeling og til at skabe sammenhængende forløb for kronikere. Indsatsområde 6: Indsatsen overfor mennesker med sindslidelser I forhold til indsatsområde 6 behandles først de områder, der har med børne- og ungeområdet at gøre, efterfølgende behandles voksenpsykiatrien. Til den generelle sundhedsaftale spørges der ind til, i hvilket omfang det vurderes, at de indgåede aftaler overholdes, herunder om der er yderligere tiltag, der kan forbedre det sammenhængende patientforløb. På besvarelsen fra børne- og ungeområdet fremgår det, at den indgåede aftale mellem børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling og kommunen, herunder opgavefordelingen og Den gode henvisning, overordnet er positiv. Dog ønskes der større indsats for at nedbringe ventelisten. Der ønskes en opgavefordeling med inddragelse af de praktiserende læger. Endelig ønskes handleplan ved udskrivning drøftet mellem børne- og ungdomspsykiatrien og kommunen inden udmelding til familien. På voksenområdet fremhæves det gode samarbejde mellem regionen og kommunen, herunder beskrives også de områder, der skal udvikles på for at leve op til aftalens fulde indhold, disse vil fremgå at det efterfølgende. Det beskrives således, at socialpsykiatrien har behov for et elektronisk patientoplysnings- IT-system, som muliggør, at regionen og kommunen kan udveksle oplysninger. Kommunens børne- og ungeområde skriver, at aftalen medvirker til at sikre sammenhængende opgavefordeling og skaber tryghed. I forhold til spørgsmålet om, om der er behov for justeringer af aftalerne, fremgår der af evalueringsmaterialet, at der er behov for justeringer løbende på enkelte punkter. F.eks. at psykologer på børnepsykiatri bør foretage en WISC-III i forbindelse med udredning (hvor den gode henvisning ikke er anvendt af forskellige grunde. Det kan være akut henvisning eller henvisning direkte fra læge). Der efterlyses beskrivelse af, hvornår læger kan henvise direkte til børne- og ungdomspsykiatri, hvis det ikke er akut. På spørgsmålet om, om der er behov for yderligere tiltag, der kan forbedre det sammenhængende patientforløb, skriver voksenområdet, at de finder, at der er behov for en harmonisering af den psykiatriske fysioterapi, således at denne ydelse også tilbydes borgere i Thisted Kommune på lige fod med resten af regionen. Under punktet vil Thisted Kommune fremhæve, at varetagelsen af psykiaterbistand på de eksterne bosteder Algade og Dragskilde fungerer særdeles tilfredsstillende og netop sikrer sammenhængende patientforløb. I evalueringsskemaet spørges der også under indsatsområde 6 ind til, om der er elementer i sundhedsaftalen, der fremadrettet anbefales ændret. Voksenområdet vurderer, at der er behov for et gensidigt forpligtigende samarbejde og høring i forbindelse med udvikling af nye tiltag. Eksempelvis nævnes her regionens planer om etablering af daghospital i Thisted Side 427

17 Under dette punkt beskrives ligeledes, at der er behov for koordinering af de regionale og kommunale områder, således at tilbud og handleplaner harmonerer. Fra voksenområdets side beskrives der samtidig, at der på ungeområdet er behov for fælles strategi og handleplan mellem kommunen og regionen, herunder afdækning og planlægning af de fremtidige indsatser. Dette gælder også for oligofreniområdet med henblik på udvikling af tværsektorielle projekter. I forhold til den bilaterale del på området for børne- og ungeområdet er dette beskrevet i den generelle del. Tidsplan for evaluering/status på sundhedsaftalerne 14. maj Tidsplan udsendes maj Skabelon i relation til den generelle sundhedsaftale udformes og godkendes af KKR og regionen. (del A¹) 25. maj Udsendelse af del A til kontaktudvalg og følgegrupper 25. maj 3. juni Skabelon i relation til de bilaterale sundhedsaftaler udformes og godkendes af KKR og regionen. (Del B²) 8. juni Den administrative styregruppe afholder møde: Orientering om skabelon A og godkendelse af skabelon B 15. juni Udsendelse til kommunerne, region, praktiserende læger. (Alternativt udsendes efter møde i sundhedskoordinationsudvalget) 23. juni Sundhedskoordinationsudvalget holder møde: Orientering om skabeloner. 15. oktober Deadline for tilbagemeldinger fra alle. (Både del A og B 1. oktober 1. november Sammenskrivning. 18. november Den administrative styregruppe 10. december Sundhedskoordinationsudvalget RETSGRUNDLAG 205. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår aftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, hvilke indsatsområder sundhedsaftalerne skal omfatte. Stk. 3. Aftaler vedrørende indsatsområder, som er omfattet af de af ministeren for sundhed og forebyggelse nærmere fastsatte regler efter stk. 2, indsendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Side 428

18 Der vil være forbundet udgifter jf. udfyldningsaftalerne indenfor kronikerområdet, og der er en årlig driftsudgift som medfinansiering af kronikerenheden. Udgifterne er indregnet i budgetterne indenfor området. ANDRE KONSEKVENSER Skal skabe større sammenhænge i ydelserne mellem det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt udvikling og kvalitet indenfor området. HØRING OG KOMMUNIKATION Skal sendes til orientering i omsorgsudvalget, børne-, familie- og kulturudvalget, socialog sundhedsudvalget til endelig behandling i byrådet. INDSTILLING Til efterretning. Beslutning fra møde i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET den : Afbud: Randi Holler Enstemmigt besluttet at godkende evalueringen. Beslutning fra møde i BØRNE-, FAMILIE- OG KULTURUDVALGET den : Taget til efterretning. Sagen fortsat. Sagen er den 27. august 2009 sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet med svarfrist den 23. september Omsorgsforvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning. Beslutning fra møde i den : Til efterretning, idet evt. indsigelser fra Ældreråd og Handicapråd eftersendes udvalgets medlemmer. Side 429

19 175. Budgetforslag 2010 ÅBNE BESLUTNINGSSAGER J.nr.: S00 SagsID: Sagsbeh.: EMØ Åben sag REDEGØRELSE Der er udarbejdet følgende materiale: Driftsbudget: 1. Oversigt over blokke (bilag 1 dokument nr i Dok ajour) 2. Blokke (bilag 2 dokument nr i Dok ajour) 3. Omsorgsforvaltningens prioritering af nye aktiviteter (bilag 3 - dokument nr i Dok ajour) 4. Oversigt over LC-programmet (bilag 4 dokument nr i Dok ajour) Anlægsprojekt: 5. Investeringsoversigt (bilag 5 dokument nr i Dok ajour) 6. Omsorgsforvaltningens prioritering af anlægsprojekter (bilag 6 - dokument nr. nr i Dok ajour) HØRING OG KOMMUNIKATION Bilag 3, omsorgsforvaltningens prioritering af nye aktiviteter med tilhørende blokke, samt bilag 6, omsorgsforvaltningens prioritering af nye projekter sendt i høring i ældrerådet og handicaprådet med svarfrist den 7. september med henblik på gennnemgang på fællesmødet den 14. september 2009 mellem ældreråd, handicapråd og omsorgsudvalget. INDSTILLING Til orientering. Beslutning fra møde i den : Til orientering. Genoptagelse af sag: REDEGØRELSE Direktionens sparekatalog vedlægges bilag nr Det bemærkes, at sagen har været sendt til høring i Ældrerådet, der har læst og taget det fremsendte materiale til efterretning. INDSTILLING Til drøftelse Beslutning fra møde i den : Drøftedes. Side 430

20 176. Afregning med kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp J.nr.: G01 SagsID: Sagsbeh.: EMØ Åben sag HISTORIK Kommunernes revision udarbejdede i 2007 et forslag til afregningsprocedure med de kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder blev det fastsat at leverandørerne afregnes med visiteret tid fratrukket en fast korrektion for aflyste besøg som såkaldt besøgsdifferencetid (hvor planlagte besøg afkortes som følge af for eksempel nødkald). Omsorgsudvalget godkendte den 4. juli 2007, at den faste korrektion fastsættes til 10,5% på baggrund af statistisk materiale for REDEGØRELSE Størrelsen af den faste korrektion har været drøftet gennem længere tid og nyt statistisk materiale viser at korrektionen nu ligger på 7,5%. Korrektionen er beregnet som et gennemsnit. Udover ny beregning af den faste korrektion er slutpriserne for de interne timepriser, for afregning til kommunal leverandør, også færdigberegnet på basis af bl.a. de faktiske regnskabstal for De interne timepriser som anvendes ved afregning af kommunal leverandør er: A conto 2008 (ekskl. a/n) Endelig 2008 (ekskl. a/n) A conto 2009 (ekskl. a/n) Praktisk hjælp Pesonlig pleje hverdag Personlig pleje, øvrig tid I henhold til lovgivningen er kommunen kun forpligtet til at efterregulere afregning til private leverandører men ikke kommunale leverandører, men omsorgsudvalget har tidligere besluttet også at efterregulere afregningen til kommunale leverandører for 2008, når timepriserne var færdigberegnet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ældrecentrenes økonomi er afhængig af, at der ikke fratrækkes større korrektion end svarende til de faktiske forhold, og i øvrigt at timepriserne er beregnet rigtigt med basis i de taktiske udgifter. En for stor fast korrektion vil alt andet lige bevirke merforbrug på ældrecentrenes lønkonti. Efterregulering af afregningen for 2008 på baggrund af de nye priser udgør kr. Ændring af den faste korrektion fra 1. januar 2009 fra 10,5 til 7,5% samt ændring til de nye a conto priser for 2009 medfører en stigning i afregningen på ca kr. i for perioden 1. januar 2009 til 31. juli Der er budgetmæssig dækning for udgiften. HØRING OG KOMMUNIKATION Side 431

21 Skal ikke i høring. INDSTILLING Det indstilles, 1. at de interne afregningspriser for 2008 ændres til de priser, som er beregnet med basis i de faktiske udgifter for at a conto priserne for 2009 ændres til de priser, som er beregnet med basis i de faktiske udgifter for 2008 og fremskrevet til 2009 prisniveau. 3. at den faste korrektion ændres fra 10,5% til 7,5% med virkning fra 1. januar Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt godkendt. Side 432

22 177. Rammeaftaler for det sociale område og specialundervisningsområdet 2010 J.nr.: P27 SagsID: Sagsbeh.: AFI Åben sag HISTORIK Kommunerne og regionen har nu for 4. gang udarbejdet udkast til rammeaftaler for det sociale område og specialundervisningsområdet gældende for det kommende år. REDEGØRELSE Rammeaftalerne er udarbejdet af Region Nordjylland med afsæt i de 11 kommuners redegørelser om det forventede behov for tilbud samt kommunernes indberetninger som driftsherrer af tilbuddene. Rammeaftalerne er et værktøj til koordinering af udbud og efterspørgsel af pladser, beskrivelse af udviklingstiltag for samt indhold i de enkelte tilbud, sikring af effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer samt retningslinier og principper for takstberegning og betalingsmodeller. Rammeaftalerne indebærer for Thisted Kommune, at kommunen har en forpligtelse til at stille pladser til rådighed for borgere fra andre kommuner på de tilbud, kommunen har overtaget fra Viborg Amt eller fra Region Nordjylland og som er omfattet af rammeaftalen. Det sociale område: Generelt har kommunerne i de kommunale redegørelser indmeldt forventninger til en stigning i behovet for tilbud til målgrupperne handicappede børn og unge. Der er især stigende behov for tilbud til børn med ADHD, autisme, tourette og tilsvarende lidelser. Ligeledes er der et stigende behov for aflastningspladser. Endvidere er der i forhold til målgruppen psykisk handicappede voksne indmeldt en vis stigning i efterspørgslen. Kommunerne forventer dog generelt selv at kunne imødekomme behovet for pladser. I forhold til fysisk handicappede voksne melder nogle kommuner ind om en vis stigning i efterspørgslen efter pladser til målgruppen. Også på dette område forventer kommunerne at kunne løse opgaven i eget regi. På misbrugsområdet melder kommunerne ind om et generelt behov for afrusningspladser, behov for tilbud til borgere med dobbeltdiagnose og endelig behov for unge-tilbud. Helt generelt melder flere kommuner ind om forventede eller allerede igangværende analyser af behov for tilbud til egne borgere og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger indenfor flere målgrupper. Koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud mellem Regionerne har resulteret i forventninger om uændret forbrug. Specialundervisningsområdet: Generelt har kommunerne i de kommunale redegørelser indmeldt forventninger om et uændret forbrug i 2010 i forhold til det eksisterende niveau. Der meldes dog ind om et mindreforbrug af pladsantallet indenfor småbørnsområdet på Aalborgskolen. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med en naturlig afgang af elever fra børneområdet til voksenområdet. Ændringerne har således dannet grundlag for en justering af pladsantallet på Aalborgskolen. Generelt er der på børneområdet foretaget en nedskrivning af pladsantallet som en konsekvens af en mindre efterspørgsel efter pladser for elever med Side 433

23 høretab og yderligere funktionsnedsættelser. I forhold til Døvblindecentret melder kommunerne generelt ind om et uændret forbrug af pladser til både børn og unge/ voksne. Koordineringen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud mellem regionerne har ligeledes generelt resulteret i forventninger om uændret forbrug. Kommunerne har i de kommunale redegørelser ikke indmeldt oplysninger om særlige udviklingstendenser. Ud fra de kommunale redegørelser alene er der derfor ikke grundlag for at igangsætte konkrete udviklingstiltag med henblik på ændringer af tilbud. Kommunerne og Region Nordjylland er dog enige om, at der med afsæt i tidligere erfaringer omkring udviklingsbehov i forhold til målgrupperne, er behov for en nærmere udredning og belysning af udviklingstendenserne, som grundlag for en eventuelt senere beslutning om konkrete udviklingstiltag. Dette vil blandt andet ske via udvalgte fokusområder for 2010 samt arbejdet i de faglige netværk. Kommunekontaktrådet anbefalede på møde den 1. september 2009, at kommunerne godkender de to udkast til rammeaftaler. Udkast til rammeaftaler for 2010 findes i hel udgave som bilag: Udkast til rammeaftale for det sociale område 2010 ( ). Udkast til rammeaftale for specialundervisningsområdet 2010 ( ). RETSGRUNDLAG Rammeaftalerne har virkning fra 1. januar Aftalen indgås mellem Kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland samt Regionsrådet i Region Nordjylland. Rammeaftalen for det sociale område omfatter tilbud jf. servicelovens 6b samt tilbud på det almene ældreboligområde jf. almenboliglovens 185b. Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter tilbud jf. specialundervisningslovens 6h. Aftalerne skal være godkendt af parterne senest den 15. oktober HØRING OG KOMMUNIKATION Sagen høres i Handicaprådet sideløbende med den politiske behandling i fagudvalgene med svarfrist 30. september Rammeaftalerne skal offentliggøres på kommunernes og Region Nordjyllands hjemmeside inden 1. november, jf. 13 i BEK nr. 354 af 24. april INDSTILLING Det indstilles, at udkast til rammeaftale for det sociale område 2010 og udkast til rammeaftale for specialundervisningsområdet 2010 godkendes. Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt godkendt. Side 434

24 178. Politik for socialt udsatte. J.nr.: P22 SagsID: Sagsbeh.: HJR Åben sag Sagsfremstilling: Social- og sundhedsudvalget har tidligere besluttet, at der skal udformes en politik for socialt udsatte. I den forbindelse har Preben Brandt, som er formand for "Projekt UDEN- FOR" og "Rådet for socialt udsatte" givet tilsagn om at medvirke i processen, og han deltager i mødet kl Der vil blive udarbejdet forslag til tids- og handleplan for processen, som vil blive fremlagt på mødet. Indstilling: Drøftelse af processen. Beslutning fra møde i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET den : Afbud: Randi Holler Enstemmigt besluttet at godkende forslag til tids- og handleplan. Kommissorium for arbejdsgruppen godkendt efter ændringer og tilføjelser. Processen igangsættes herefter. Genoptagelse af sagen, idet der er forslag til ændringer i tidsplanen se dokument nr i dokajour. Indstilling: Godkendelse af den ændrede tidsplan. Beslutning fra møde i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET den : Enstemmigt besluttet at godkende den ændrede tidsplan. Genoptagelse af sagen. Den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet et første udkast til politik for socialt udsatte og i henhold til den udarbejdede tidsplan, præsenteres dette sammen med et par oplæg vedrørende socialt udsatte. Der er udarbejdet følgende program for denne temadel: kl Frokost. kl Oplæg ved Preben Brandt, Rådet for socialt udsatte: Aktuel viden og nye tendenser omkring socialt udsatte. Hvad sker der, og hvad virker? kl Oplæg ved Ester Jørgensen, støtte- og kontaktperson: Side 435

25 Udfordringer i arbejdet med socialt udsatte borgere i Thisted Kommune. kl Oplæg ved Dorte Rosendal Meier, formand for den nedsatte arbejdsgruppe: Fremlæggelse af politik for socialt udsatte (udsendt i papirform). kl Kommentarer, ændringer og rettelser til udkastet. kl Afslutning. Indstilling: Drøftelse af udkastet med henblik på, at arbejdsgruppen kan færdiggøre arbejdet til godkendelse i udvalget den 7. september 2009, så det kan udsendes i høring. Beslutning fra møde i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET den : Afbud: Randi Holler Enstemmigt besluttet at udtrykke stor ros til arbejdsgruppen for det udarbejdede oplæg. Der foretages redaktionelle ændringer, og sagen genoptages på mødet den 3. september med henblik på udsendelse i høring. Genoptagelse af sag. Politikken for socialt udsatte er tilrettet, jf. udvalgets kommentarer den 10. august Indstilling: Til godkendelse og udsendelse til høring i omsorgsudvalget, børne-, familie og kulturudvalget samt andre relevante interessenter. Beslutning fra møde i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET den : Afbud: Randi Holler Enstemmigt besluttet at udsende oplægget i høring efter mindre redaktionelle ændringer. Modtaget Social- og sundhedsudvalgets forslag til Thisted Kommunes "Politik for Socialt Udsatte". Der har været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Social- og sundhedsforvaltningen, Omsorgsforvaltningen og Børne- familie og kulturforvaltningen. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til Thisted Kommunes fremtidig politik på området, herunder visioner for og værdier i arbejdet med personer der er socialt udsatte. Rapporten beskriver dels de forskellige afdelingers arbejde og udfordringer i forhold til målgruppen, samt fremkommer med et katalog over fremtidige udfordringer / mulige indsatser. Indstilling: Social- og sundhedsudvalgets forslag til Thisted Kommunes "Politik for Socialt Udsatte" kan tiltrædes. Side 436

26 Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt godkendt. Side 437

27 179. Afregning for ydelser leveret inde på ældrecentrene af udeområdet. J.nr.: Ø04 SagsID: Sagsbeh.: JABJ Åben sag HISTORIK Nogle af de mindre ældrecentre i gl. Thisted Kommune har traditionelt trukket på ydelser fra udeområdet om natten; fx til hjælp med at vende en beboer. Efter opdelingen i henholdsvis ude- og indeområder i separate ansvarsområder blev dette imidlertid problematisk, da indeområdet på den måde trækker på ressourcer fra udeområdet og hvis for mange ville benytte sig af denne mulighed, ville udeområdets ressourcer om natten ikke kunne slå til. Derfor har centrene i 2008 skullet betale for denne hjælp. REDEGØRELSE Imidlertid har centrene aldrig fået tilført midler til at kunne betale for denne opgave, der jo tidligere blev leveret af udeområdet uden betaling fra indeområdet. Den samlede betaling fra indeområdet til udeområdet for disse ydelser bliver i 2008 ca kr. Da der ikke er nogen entydig retningslinie for, hvordan ressourcerne skal fordeles mellem indeog udeområdet, indstiller visitationschefen og ældrechefen, at centrene tildeles 75% af forbruget i 2008 til afholdelse af udgiften med virkning fra 1. januar Der gives ingen kompensation til centrene for den udgift, der er afholdt i Det foreslås endvidere, at beløbet fordeles mellem ældrecentrene jf. de generelle regler for normering af ældrecentrene. HØRING OG KOMMUNIKATION Sagen sendes ikke i høring. INDSTILLING Det indstilles, at der laves en budgetomplacering, således at kr omplaceres fra udeområdet til indeområdet i forhold til de oven for beskrevne retningslinier. Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt godkendt. Side 438

28 PERSONSAGER - EFTERRETNINGER 180. Personsag. Side 439

29 PERSONSAGER - BESLUTNINGER 181. Personsag: Midlertidig opnormering af Bjergbo. Side 440

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat. fra mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm på Helge Ydes kontor.

Referat. fra mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm på Helge Ydes kontor. Referat fra mødet den kl. 14.00 på Rådhuset i Hanstholm på Helge Ydes kontor. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Ingen. Mødet hævet

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Referat fra mødet den kl. 14.00 i socialdirektørens kontor Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Ida Pedersen, Jørgen Østerby Pedersen, Ole Christensen, Peter Sørensen Afbud: Mødet hævet kl.: 18.00 Side 359 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/27 Status

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor.

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Tillægs-Dagsorden til mødet den kl. 13.00 på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Mødet hævet

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Udkast til FORSIDE: Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland ( billeder, logoer mv. indsættes) Version november 2010 Side 1 af 7 Udkast til Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Indledning.....................................................................................................

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Læsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Læsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Læsø Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Læsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Dagsorden til mødet den 29. november 2011 kl. 14:00 i mødelokale A. Medlemmer: Ole Christensen Jørgen Østerby Pedersen Peter Sørensen Elsebeth Nielsen Ida Pedersen INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Titel: Rammeaftale for specialundervisning 2007 Trykkeri: Aabybro Bogtrykkeri Udgivelsesdato: November 2006 Oplag: 1000 Yderlige informationer om

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Dagsorden. til mødet den kl på Åbakken i Hurup

Dagsorden. til mødet den kl på Åbakken i Hurup Dagsorden til mødet den kl. 9.00 på Åbakken i Hurup Medlemmer: Bente Canariis-Christensen, Grethe Kindberg Jørgensen, Gudi Skaaning Skovmose, Hans Dall, Helge Kølbæk, Henny Kock, Jytte Westergaard, Ketty

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere