MØLHOLM KIRKE OG SOGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØLHOLM KIRKE OG SOGN"

Transkript

1 kort & godt Håb og engagement Side 2 En fortælling om håb Side 3-5 Nyt menighedsråd Side 6-7 Sogneindsamling 2017 Side 13 Foto: Poul Willow Sørensen Mere information på: på: MØLHOLM KIRKE OG SOGN marts november til 3. til juni marts 2017 nr. nr årgang - 1 -

2 Jeg vil være med til at give nyt håb Kære kirkegængere juleaften! Vi vil gerne drøfte med jer, hvordan vi kan bevare den gode julestemning! Vi oplever nemlig, at den er truet. Specielt op til gudstjenesten 24. december kl Her er der opstået en tradition med at stå i kø for at komme hurtigst ind, når den første gudstjeneste er slut. Det virker som om, at ikke alle kender DSB-modellen. Nemlig først at lade dem inde i toget / kirken komme ud. For derefter i skønsom orden og hensynstagen at lade gangbesværede og andre gå stille ind i kirken. Enkelte forfalder til at sætte sig selv først og ser slet ikke andre på deres vej. Derved trues den gode julestemning, ja selve julens fortælling kommer under pres. Derfor tak, om alle vil hjælpe med at alle får en god juleaften også i Mølholm Kirke. Og vi gør stille opmærksom på, at der ikke kan reserveres bænke eller pladser i kirken. - sådan lyder det på næste side fra den unge Dorina Lluka Davies Næsten helt naturstridigt. For når man læser hendes historie, ja så virker det jo netop håbløst. Der er ikke grund til håb der er ikke lagt spor ud i hendes opvækst, der kan give næring til håb og hun er jo blot én blandt mange i Kosovo, i Europa, i Verden. Hun er jo blot én af utallige mennesker i en verden, som for tiden synes at ryste under vores egne idealer og drømme og principper. Og dommedagsprofeter er der nok af mennesker, der bærer brænde til frygtens og mistillidens bål kan vi møde til hver en familiefrokost. Men mennesker, der vil være med til at give nyt håb som Dorina Lluka Davies, de mennesker popper frem af al håbløsheden igen og igen. På trods. I trods. Og med trods. Det er nyt håb på trods. Et håb ind i et ødelagt land som Kosovo, et håb, der tager sit afsæt i et hus, der må rumme 30 mennesker i efterkrigens kølvand, her hvor der var mangel på alt, selv mad midt i Europa. Og det er et håb med tråde udefra og ind. Tråde fra blandt andet Danmark. Helt konkret gennem den danske gren af Y s Mens bevægelsen. Det er et frivilligt arbejde på lokalt plan rundt i hele Danmark, og det er med rødder i spejderbevægelsen og KFUM og KFUK, og det er med fødderne solidt plantet i et tilhørsforhold til Den danske folkekirke. julens bevægelse, det er Guds bevægelse. Udefra og ind. Ind i menneskers liv. For at kalde et menneske tilbage til livet, for at se et menneske, for at røre et menneske, ja for at indgyde håb. Når vi som mennesker bliver set, rørt, hentet og kaldt på, ja så bliver der tændt et håb i vores liv. Et håb om liv et håb til liv et håb med liv. Og det håb tænder engagement. Et engagement i Dorina Lluka Davies sind, der kalder hende til at række ud over sig selv. Række ud efter mennesker, som har ører til at høre på et andet menneskes oplevelser om det så er i Kosovo eller i Mølholm. Det er måske Dorina Lluka Davies engagement, der har givet inspiration til regionsleder for Y s Men Region Danmark, Jens Nielsens motto: Engagement gør det frivilligt, medmenneskeligt og gør det nu. Måske skal det også være vores julemotto her i Mølholm. Engagement. Det at række ud over sig selv og række ind i et andet menneskes liv. Det at tage julens og Guds bevægelse til sig og gøre den til sin egen. At engagere sig i andres liv fordi vi slet ikke kan lade være. Engagere sig for at være med til at skabe håb. Da kan vi ønske for hinanden, at julen må vare helt til påske. Ja, hele næste år! Erik Steen Jeg vil være med til at give nyt håb for Kosovos unge Menighedsråd, personale og præster Vi lever som mennesker af tråde udefra og ind og det gør vi på det helt almindelige og daglige plan. Som menneske, som familie, som menighed, som by og som land. Vi lever som mennesker af tråde udefra og ind det er Fortsætter på side 3 lyder det fra Dorina Lluka Davies

3 Fortsat fra side 3 Det er menneskeskæbner så frygtelige, at ord har svært ved at rumme dem. Det er en endeløs række historier med likvideringer, forsvundne lig og en sorg, der aldrig er blevet taget hånd om. I Kosovo lider befolkningen stadig under krigen, der sluttede i Nu vil Y s Men Region Danmark hjælpe det lokale YMCA med at opbygge et center, hvor landets unge kan få troen på en bedre fremtid. Hun gør egentlig ikke megen væsen af sig. Det ligger slet ikke til hende, selvom hun har al mulig grund til netop at fremhæve sin egen historie som noget særligt. Men her, i Gjakova, i det vestlige Kosovo bærer alle rundt på en personlig beretning der på en eller anden måde inkluderer likvidering af familiemedlemmer, forsvundne lig, flugt, frygt og fortvivlelse. Dybest set er det netop det, der er problemet og det der gør, at 30-årige Dorina Lluka Davies og hendes historie alligevel er interessant. Præcis som alle de andre fortællinger fra Kosovokrigen, der varede fra »Alle her i Kosovo oplevede noget, der var forfærdeligt under krigen. Men de færreste af os ønskede at fortælle hinanden om oplevelserne, fordi vi vidste, at der altid var nogle, der havde oplevet noget værre,«siger Dorina Lluka Davies. Det gjaldt ikke mindst børnene. Da krigen brød ud, var Dorina Lluka Davies blot ni år gammel, og hele sin ungdom har hun måttet leve med krigens rædsler uden at finde ører, der ville høre hendes ord. Til daglig er hun leder for YMCA i Kosovo. Sammen med Y s Men Region Danmark og byen Junik er YMCA ved at projektere et lejrcenter for børn og unge fra udsatte familier, der lever under svære fysiske og mentale forhold efter krigen i Kosovo.»Det bliver sådan et sted, hvor de unge kan komme væk fra det hele, og hvor der vil være mulighed for at fortælle sin personlige historie til andre. Det vil give dem en anden selvopfattelse og en følelse af at blive taget alvorligt,«siger Dorina Lluka Davies.»Det handler ikke kun om at gøre noget for dem, der har det dårligt nu. Med lejren vil vi gøre vores til, at Kosovo kan få en god fremtid. Vi har haft fred, siden krigen stoppede, men fred er ikke noget, vi skal tage for givet. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden taler med hinanden, også med dem, der engang var vores fjender,«siger hun. På en mark uden for Gjakova rejser de sneklædte bjerge sig i baggrunden det er deroppe et sted, at den nye lejr skal ligge. Her på marken står kors side om side med muslimske mindetavler. Alle bærer de den samme dato, den 27. april Her blev en stor del af byens indbyggere dræbt af de serbiske soldater og efterfølgende lagt i denne massegrav. Dorina Lluka Davies bliver stille og dvæler. Alle i hendes nære familie overlevede krigen, og derfor regner hun ikke flugten i vinterkulden til Albanien for noget. Krigen stoppede i Dorina Lluka Davies og hendes familie blev tilbudt at komme til Canada, men de ville hellere tilbage for at være med til genopbygningen af Kosovo.»Da vi kom tilbage til Gjakova kunne vi stadig lugte røgen fra bomberne, det var som en spøgelsesby. Der boede 30 personer i mine forældres hus. Det var en hård tid svært at få mad, «siger hun.»mit arbejde er en mission, og jeg arbejder i YMCA for at give noget tilbage til mit land. Jeg vil gerne være med til at investere i den nye generation, og i YMCA skal vi være fredsskabende,«siger hun og fortsætter:»og det er netop fred, der er missionen med den nye lejr. Under krigen var vi børn, men nu er vi de voksne, der må tage ansvar for vores land. Det skal vi gøre ved at investere i hver og en her i landet.«jeg vil være med til at give nyt håb for Kosovos unge En søndag i det tidlige forår samler vi altid ind i Mølholm Kirke til Y s Mens projekter. I 2017 ligger indsamlingen på 1. søndag efter helligtrekonger, søndag d. 15. januar. Man kan også støtte Y s Men med bidrag gennem årets løb enten gennem de lokale klubber i Vejle eller via deres landsdækkende hjemmeside. Den lokale Mølholmbeboer Jens Nielsen har påtaget sig en stor opgave som regionsleder for i Y s Men Region Danmark i sæsonen efterår 2016 og forår Det er en rolle som koordinator, inspirator, igangsætter, vedligeholder og dynamo i samspil med en masse medlemmer i de 140 danske klubber og de 3500 medlemmer i Danmark. Jens Nielsen er uddannet merkonom i regnskab og har blandt andet været regnskabschef i KFUM s Sociale Arbejde og sammen med sin ægtefælle Anne Marie været udsendt for Mission Afrika til Sierra Leone og Nigeria. Jens Nielsen har helt bevidst valgt følgende motto som regionsleder: ENGAGEMENT gør det frivilligt, medmenneskeligt og gør det nu. Region Danmark har tråde ud i Europa og dækker faktisk: Danmark, Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Kosovo og Moldova. Det betyder, at den danske regionsledelse skal hjælpe klubber i disse gamle østlande med struktur og udvikling og dagligt klubarbejde. I Vejle er der fire lokale klubber: Vejle Vadestedet med mødelokaler i Mølholm Sognehus, Vejle Trekanten, Vejle Club 1 og Vejle Club

4 Fra menighedsrådet Velkommen til de nye menighedsrødder Opstillingsmøde og menighedsrådsvalg Tirsdag 13. september blev der afholdt opstillingsmøde i Mølholm Sogn, forud for det kommende menighedsrådsvalg i november. På mødet blev der opstillet en kandidatliste med de nødvendige otte personer, som er alle er klar til at indgå i det nye menighedsråd, som tiltræder første søndag i advent. Da der ved tidsfristen for at anmelde ekstra kandidatlister ikke var indkommet flere, så er disse otte valgt. De kan ses her på siderne. Det kaldes fredsvalg, og sådan har det været en tradition gennem mange år i Mølholm Sogn. Således er der nu et fuldgyldigt menighedsråd klar til den nye valgperiode. Fra det nuværende menighedsråd er der fem gengangere til den kandidatliste der blev opstillet. Men samtidigt var der altså tre menighedsrådsmedlemmer som med udgangen af november forlader dette arbejde. Der skal lyde en tak til disse for indsatsen i den forgangne periode. Brunch efter gudstjenesten Søndag d. 18. september afholdtes den første opfølgning på det informationsmøde, der blev afviklet i foråret. Her blev der givet en række forslag til en konkretisering af tre af forslagene fra foråret. Menighedsrådet arbejder nu videre med dem, med henblik på at kunne iværksætte dem. Allerede nu kan det meddeles, at det næste bruncharrangement, afholdes søndag d. 5. februar 2017 i forlængelse af gudstjenesten samme dag. Alle er velkomne til her, at møde frem og give sit besyv med til menighedsrådets arbejde. Et på dette tidspunkt nyvalgt menighedsråd. Tak til Niels Nissen Som andetsteds nævnt, var der tre medlemmer fra det nuværende menighedsråd, som ønskede at stoppe med udgangen af den igangværende valgperiode. En af disse er menighedsrådets nuværende kirkeværge Niels Nissen. Gennem de seneste fire år, og tidligere i otte år, har Niels været en del af menighedsrådet i Mølholm. Udover disse 12 år i menighedsrådet har Niels Nissen været bygningssagkyndig i otte år. En stor del af tiden i menighedsrådet har han varetaget den vigtige post som menighedsrådets kirkeværge. En stor del af tiden har han varetaget den vigtige post som menighedsrådets kirkeværge. En post som betyder ansvar for tilsyn med bygninger, tekniske anlæg med mere. En af de seneste opgaver for Niels har været papirarbejdet frem mod at vi fik tilladelsen til at etablere en skovkirkegård. Tidligere var det også Niels som var menighedsrådets tovholder på etableringen af vores nye parkeringsplads, med indhentning af pristilbud, valg af anlægsfirma, efterfølgende kontakt til samme med mere. Der skal derfor lyde en stor tak for indsatsen i menighedsrådet, hvor Niels med sin kompetente og rolige facon har været en vigtigt bidragsyder på menighedsrådets møder. Henny Fogt: Jeg hedder Henny og bor i Mølholm sammen med min mand Carsten og vores to yngste børn, den tredje og dermed ældste er flyttet hjemmefra. Jeg arbejder på Gulkrog plejecenter i Vejle, som social og sundhedsassistent/aqua fitnessinstruktør. Jeg glæder mig til den udfordring det er at blive medlem af Mølholm Kirkes menighedsråd. Jeg er er klar til opgaven og vil arbejde seriøst og målrettet, samt være med til at fastholde det gode arbejde i Mølholm Kirke. Stine Jensen: Jeg hedder Stine og bor i Mølholm med min mand og vores tre børn. Til daglig er jeg pædagogisk psykologisk konsulent ved PPR i Aarhus. Jeg ser frem til at blive en del af Mølholm Kirkes menighedsråd, da det er et sted som sætter fokus på det vigtige her i livet: troen, fællesskabet og historien. Det glæder mig, at have fået muligheden for at blive medlem af menighedsrådet og kunne bidrage til den fortsatte udvikling heri med opgaver, der veksler mellem mening fra de dybe spørgsmål i livet til det helt praktiske. Susanne Bjerggård: Jeg hedder Susanne, oprindelig fra Vestjylland, har boet i Mølholm i de sidste 30 år. Peter og jeg har 2 børn på 12 og 15 år. Gennem mit arbejde i menighedsrådet ser jeg frem til at få mere indsigt i kirkens arbejde, være en del af fællesskabet omkring kirken og lokal samfundet, være med til at gøre kirken nærværende og aktuel i hverdagen og et samlingspunkt i lokalområdet. Jeg vil gerne, at kirken er et sted, hvor mennesker kan komme forbi og finde fred og ro i en travl hverdag og er tilgængelig og imødekommende overfor mennesker, der kommer der for første gang. Sidst men ikke mindst glæder jeg mig til at være frivillig et sted, hvor eksistens er i fokus. De fem, der fortsætter Kirsten Bach Drivsholm Har boet i sognet siden Er interesseret i kirkelivet i al almindelighed og vil specielt gerne arbejde med emner inden for liv og vækst. Nuværende kontaktperson for personalet Henrik Daugaard Nielsen Ejer af Lido Biograferne, medejer af ejendomsselskabet a/s Bertel Nielsen I fritiden vinterbadning og golf Marianne Lauritzen Har boet i Mølholm siden Ansat i Ledelsessekretariatet i administrationen i Region Syddanmark. Nuværende næstformand for menighedsrådet Kim Brunthaler Mortensen Har boet de seneste 12 år i Mølholm. Til daglig leder af skolen på Børne og Ungdomspsykiatrisk afd., Sygehus Sønderjylland. Nuværende kasserer i menighedsrådet. Frode Elkjær Jakobsen Lærer på Vinding Skole og bor i Mølholm. Begge døtre har i mange år været med i kirkens pigekor. Nuværende formand for menighedsrådet

5 Søndag d. 27. november kl. 16 Adventskoncert med Cantemuskoret dirigeret af Bente Valentin Gratis entré Søndag d, 4. december 16 Den traditionelle julekoncert med FDF brassband og pigekoret Flot julemusik opført af musikglade børn og unge. En rigtig dejlig eftermiddag med flotte messingklange og smukke pigestemmer. Gratis entré. Søndag d. 11. december kl. 16 De Ni Læsninger Som optakt til julen læses og synges tekster om advent og jul. En meget stemningsfuld eftermiddag for store og små. Medvirkende: Medlemmer af menigheden, præst samt Mølholm Kirkes Børneog Pigekor under ledelse af Vibeke Astner. Gratis entré Tirsdag d. 13. december Julesangens glæde i Mølholm Kirke Et anderledes julesangsarrangement med fokus på at synge mange kendte salmer og en enkelt ny. Kl : Julesang for børn og unge og familier og konfirmander og alle andre. Børnekor og pigekor medvirker Kl : Æbleskiver og hygge i kirken for alle Gratis entré Torsdag d. 12. januar kl Fortæl, fortæl, fortæl... Ved Connie Lynge, uddannet folkeskolelærer, ansat i Kirkens Korshærs Varmestue, Fredericia I mine første skoleår havde jeg fru Hansen til kristendom og hun var, trods sit lidt kantede ydre og det skrappe tonefald, en gudsbenådet fortæller. Kristendom var mit bedste fag på skoleskemaet og fravær var forfærdeligt, for tænk, hvis jeg ikke nåede jeg med over Det Røde Hav eller jeg mistede udsigten fra Nebobjerget, da Moses endelig efter 40 års ørkenvandring skulle få lov til at skue ind over det forjættede land. Med udgangspunkt i et par af de fortællinger, jeg selv holder allermest af, vil jeg slå et slag for fortællekunsten og blandt andet inddrage det fortælleunivers, der er opstået omkring Mosekonen fra Sellerup Overdrev, der i maj måned besøgte Mølholm. Entré inklusiv kaffe 35,- kr. eller årskort Torsdag d. 26. januar kl Debataften med Tarek Ziad Hussein Tarek er 23 år gammel, jurastuderende og Vejle-dreng ind til knoglerne. I sit oplæg vil Tarek forsøge at give et unikt indblik i de dilemmaer, udfordringer og muligheder, som følger med, når man er dansk muslim. Mere udførlig omtale i næste kirkeblad Entré inklusiv kaffe 35,- kr. eller årskort Torsdag 23. februar kl Fotograf Henrik Saxgren: Ultima Thule - en verden, der forsvinder Henrik Saxgren har siden 2014 tilbragt mere end fem måneder i Thuleregionen i det nordvestlige Grønland, hvor han arbejder på sit bog- og udstillingsprojekt, ULTIMA THULE - en verden, der forsvinder Havisens forsvinden - som følge af den globale opvarmning - har ikke kun katastrofale konsekvenser for klodens klima. Det har også ødelæggende konsekvenser for den Thulekultur, der er hele Grønlands DNA. En fangerkultur, der er forfinet fra generation til generation siden de første Palæoeskimoer bosatte sig i Arktis for mere end år siden. Det er primært fangst af - og jagt på - de store havpattedyr, der har sikret befolkningen overlevelsen, men med isens forsvinden forsvinder selve grundlaget for den fangerkultur, der har gjort det muligt at overleve i Arktisk Grønland. Både mennesker og dyr er truede af den globale opvarmning og hver for sig kæmper de - med hver deres midler - for overlevelse. Henrik Saxgren har levet med fangerne på havisen og deltaget i fangst og jagt på hvalros, narhval og isbjørn. Han vil fortælle om at arbejde i -35 grader celcius og om at tilbagelægge hundredevis af kilometer på hundeslæde for at nå frem til fangstpladserne. Han vil fortælle om storheden i mødet med en nådesløs natur og om sin beundring for fangernes kapacitet. Han vil fortælle om sin antropologiske tilgang til projektet og om de mentale omkostninger. Og så vil han vise sine enestående billeder Entré inklusiv kaffe 35,- kr. eller å Torsdag d. 2. februar kl BEMÆRK ÆNDRET DATO Mogens Gregers Madsen Print-avis i en digital tidsalder Mogens G. Madsen, chefredaktør på Vejle Amts Folkeblad, har været i branchen i flere årtier. En branche, der netop nu er under forvandling fra trykte nyheder til den digitale verden. Hvordan griber man den digitale fremtid an i det lokale mediehus. Entré inklusiv kaffe 35,- kr. eller årskort

6 Der er 65 millioner, bag dem følger talløse millioner og de vil hen til os Torsdag d. 2. marts kl Journalist Thomas Ubbesen: Flygtningene: Der er 65 millioner, bag dem følger talløse millioner og de vil hen til os Vi har lukket vore grænser og indgået dødbringende aftaler med diktatorer. Og selvom vi har fået os selv til at se forfærdelige ud i udenlandske medier, så stiger og stiger antallet af fattige og forfulgte bare måned for måned, år for år. De er på vandring mod sikkerhed og tryghed, og de kommer til os fra alle retninger spørgsmålet er: Hvad skal vi gøre, hvad kan vi gøre? Torsdag d. 23. marts kl Koncert: Livets gang og vilkår Et glædeligt genhør med baryton Lars Thodberg Bertelsen denne gang i selskab med solo-oboist Merete Hoffmann og organist Asger Troelsen. Vi skal ud på en musikalsk rejse med makkerparret Ingemann og Weyse, der har skrevet nogle af vores mest kendte og elskede morgen- og aftensange. Domorganist i Helsingør Domkirke Bo Grønbech har netop afsluttet alle sine værker til koncerten. Grønbech har ikke rørt ved de ni kendte morgen- og aftensange, som spilles som Weyse i sin tid komponerede dem, men han har til gengæld komponeret fire værker og interludier mellem sangene i Weyses ånd og med Ingemanns poesi, således at det emmer af romantisk guldalderstil med Grønbechs twist her og dèr. Denne koncerttype er den 5. af Bo Grønbech - skrevet til denne trio - som portrætterer fire store salmepoeter: Kingo - Sorrig og Glæde, Brorson Her vil ties og Syng hjerte, syng, Grundtvig - Den Signede Dag samt denne helt nye af Ingemann/Weyse Livets gang og vilkår. Barytonen Lars Thodberg samt Duo Danica (Merete Hoffmann, obo, Asger Troelsen, orgel) vil formidle denne musik på fornemste vis. Barytonen Lars Thodberg Bertelsen har givet en lang række lied-, oratorie- og kirkekoncerter, og således været solist med dirigenter som Gary Bertini, Richard Hickox, Peter Schreier med flere. Han har sunget mange større operapartier og indspillet mere end 20 cd er. Lars Thodberg Bertelsen har modtaget flere hæderspriser blandt andet Aksel Schiøtz-prisen. Duo Danica har eksisteret som navngiven duo siden 1990 og har gennem tiden uropført adskillige til dem skrevne værker. Duo Danica ser det som sin fornemste opgave at udbrede kendskabet til ny dansk kirkemusik samt barokmusik i konstellationen obo/orgel. Duoen er efterspurgt både herhjemme og internationalt og har udgivet flere anmelderroste cd er. Entré: 35 kr. / sæsonkort. Alle under 18 år gratis. Torsdag d. 30. marts kl Kjeld Bjerrum Jensen Vejles store bysbarn Anders Sørensen Vedel og hans tid Kjeld Bjerrum Jensen, pensioneret gymnasielektor. Nærmest ved et tilfælde stødte han på navnet Anders Sørensen Vedel ( ). De fleste af os kender ham nok mest som statue på Kirketorvet. Kjeld Jensen blev så fanget af mødet, at han i efteråret 2016 fik udgivet en bog om den gamle, tunge vejleborger. Entré inklusiv kaffe 35,- kr. eller årskort Thomas Ubbesen har i mange år rejst blandt og sammen med flygtninge fra krige, katastrofer og social elendighed på flere kontinenter; han har mødt dem på deres vandringer, i lejrene, foran grænsehegnenes pigtråd og i sammenstød med politisoldaterne. Få et kvalificeret bud på præcis hvad der sker, hvorfor de kommer, hvorfor de kommer lige nu, og hvad vi som individer og samfund gør og måske bør gøre. Flygtningekriserne betegner et paradigmeskifte, verden bliver aldrig den samme efter dette, og vi er konfronteret med helt centrale moralske og praktiske spørgsmål om, hvordan vi skal klare det. Vi er nødt til at forholde os til alle de andre mennesker, der vil have det som os. Entré inklusiv kaffe 50 kr. eller årskort

7 Del din søndag med verdens mest udsatte Søndag d. 12. marts 2017 håber Mølholm Kirke at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning. I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet fra lignelsen om Den barmhjertige samaritaner fra Lukasevangeliet. Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores måde at arbejde på lyder helt forenklet: Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved. I al vores arbejde indgår hjælp til selvhjælp, så projekterne bærer sig selv, når vi rejser hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer for mennesker, der bliver i stand til selv at forme deres fremtid - og altid efter en omhyggelig udregning af, hvordan pengene rækker længst. Det gør de for eksempel sådan: Når landbrugsproduktionen får et løft, er der mad nok og overskud til at sælge eller spare op. Når levestandarden stiger, kommer børnene i skole og øger chancen for at få en uddannelse. Med bedre vandforsyning øges sundhed og trivsel og færre må flygte ved tørke. Børnene kan blive i skolen i stedet for at migrere. Med uddannelse bliver det nemmere at kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed og tænke i ansvarlig produktion. Mølholm Sogn er med ved næste indsamling d, 12. marts Meld dig som indsamler på kirkekontoret allerede nu og del din søndag med verdens mest udsatte mennesker. Det nytter! Ved sidste års sogneindsamling nåede hver indsamler i Mølholm over 1000,- kr. På landsplan blev der samlet 12 millioner kroner ind til verdens fattigste lande

8 Kirkehøjskolen Torsdag d. 19. januar Kl Generalforsamling Kl Robusthed - hvordan vi påvirkes og hvordan bevare robusthed hele livet ved Søren Lodbjerg Hvass. Kl Et liv i bevægelse - at leve med en dement ægtefælle og finde livet igen efter at have mistet. ved Sten Krarup Nielsen. Torsdag d. 23. februar Kl Et værdigt liv som ældre (med en etisk vinkel) ved Jakob Birkler. Kl Et værdigt liv helt til det sidste (Litterær vinkel) ved Gudmund Rask Pedersen. Torsdag d. 16. marts Kl At skifte retning efter sygdom ved Per Ståhl-Nielsen. Kl Hvad musik gør ved mennesker ved Jens Rosendahl. Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab er en invitation til alle om at fejre julen i et trygt og varmt fællesskab. Vi holder juleaften og 1. juledag i Vejle Missionshus, Olgasvej 14, og man kan deltage i det ene eller begge arrangementer. Jul i Fællesskab arrangeres af Vejles fire bykirker Sct. Nicolai, Vor Frelsers, Sct. Johannes og Nørremarkskirken. Programmet for arrangementerne vil blive lagt frem i kirkerne i begyndelsen af november måned. Tilmelding og betaling kan ske på de fire kirkekontorer senest fredag d. 16. december. Hvad er en sorggruppe? En sorggruppe er et tilbud til voksne, som har mistet et menneske, der stod dem nær. Det er en gruppe, hvor man sammen hjælper hinanden til at sætte ord på sorgen, savnet og smerten og finde en ny vej frem. Det er et pusterum at komme her sådan beskriver en tidligere deltager det. Forløbet strækker sig over otte gange og foregår i Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A, kl på følgende onsdage: 25. januar, 8. februar, 22. februar, 8. marts, 22. marts, 5. april, 19. april, 3. maj. Hvem leder gruppen Nærmere information og tilmelding kan ske ved henvendelse til sognepræst Finn Illum, mail Kirkekontoret: Niels Skousvej 13 A Åben: Mandag-fredag kl og samt torsdag kl Tlf Kordegn: Hanne Mathilde Bengaard Sørensen Mølholm Sognehus: Tlf køkken Kirkegårdskontor: Åben mandag til fredag Tlf Kirkegårdsleder: Anders Hansen Præsterne: Erik Steen Nielsen Rønshovedvej 1, tlf Træffes bedst tirsdag, torsdag og fredag kl , onsdag kl , samt efter aftale. Mandag er fridag Finn Illum Gammel Bjert 27, 6091 Sønder Bjert Træffes på tlf Eller efter aftale i Mølholm Sognehus Mandag og fredag er fridage Under Finn s orlov i okt., nov. og dec. er Pia Haaning Lorenzen vikar, Pia kan træffes på tlf mandag og fredag er fridag. Kirketjener: Søren Koldkjær Sørensen; tlf Mandag er fridag Organist: Vibeke Astner, tlf Mandag er fridag Sogneassistent: Grete Nørlem, privat tlf.: Gaver til kirkebladet kan indsættes på: Bank reg. nr konto nr Storhaven/Fredericiavej Tlf Åben: Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag 9-13 Vindinggaard Center 13 C. Tlf Mølholm Vin-Kolonial Dæmningen 64,, Tlf Kirsten Piils Vej 17, Tlf , Expert Mølholm Vindinggard Center 11. Tlf Rørhaven 3. Fredericiavej 73 Fredericiavej 97. Vindinggaard Center 7a. Tlf Tlf Tlf Fax Tlf Trianglen Tlf Skærup Gl. Brugs Motorsave Skovartikler Plæneklippere Overbyvej 12, Skærup 7080 Børkop Tlf E J E N D O M S S E L S K A B E T BERTEL NIELSEN A/S Ved Bølgen 19, st. tv. Tlf Gert Stokkendal. Statsaut. ejendomsmægler Professionel og personlig IT-rådgivning og support til små og mellemstore virksomheder Toldbodvej 9. Tlf Nørrebrogade 9 Tlf SHELL Bøgeparken Kiosk - Pølser - Vask Fredericiavej 151 Tlf Nørrebrogade 9 Tlf Tørring VVS og pejsecenter. Sønderbrogade 91, 7160 Tørring tlf Vindinggård Center 23, Tlf SVENDs BUSSER Tlf Kirkegade 21 Tlf Løget Center 6,, Tlf CENTERFRISØREN for hele familien Man.-ons tors , fre Vindinggaard Center 15 D Tlf v/ Bente Lorenzen & Connie Langvad Grejsdalsvej 265, Tlf Alle aftaler kan træffes i Deres hjem. Døgnvagt alle ugens 7 dage. v/ Susanne og Hans Boesen Vardevej 31 / Fredericiavej 89, Tlf

9 December 2016 Gudstjenester i Mølholm Kirke Søndag d. 4. Kl søndag i advent Erik Steen Nielsen Kl. 16 Julekoncert FDF Brassband og Mølholm Kirkes Pigekor Søndag d. 11. Kl søndag i advent Pia Haaning Lorenzen De Ni Læsninger Jul i Fællesskab Søndag d. 18. Kl søndag i advent Erik Steen Nielsen Jul i Fællesskab Lørdag d. 24. Kl Juleaften Pia Haaning Lorenzen Børnesagens Fællesråd Kl Juleaften Erik Steen Nielsen Børnesagens Fællesråd Kl Juleaften Erik Steen Nielsen Børnesagens Fællesråd Søndag d. 25. Kl. 10 Juledag Pia Haaning Lorenzen Børnesagens Fællesråd Søndag d. 26. Kl juledag Erik Steen Nielsen Blå Kors Januar 2017 Søndag d. 1. Kl. 16 Nytårsdag Erik Steen Nielsen Det Danske Bibelselskab Søndag d. 8. Kl. 10 Helligtrekongers søndag Erik Steen Nielsen Det Danske Bibelselskab Søndag d. 15. Kl søndag efter helligtrekonger Erik Steen Nielsen Y s Men s International, Kosovo Søndag d. 22. Kl søndag efter helligtrekonger Finn Illum KFUM s Sociale Arbejde Søndag d. 29. Kl søndag efter helligtrekonger Erik Steen Nielsen Februar 2017 Søndag d. 5. Kl. 10 Sidste søndag efter helligtrekonger Erik Steen Nielsen Brunch Søndag d. 12. Kl. 10 Søndag septuagesima Bodil Jølver Sácele Søndag d. 19. Kl. 10 Søndag seksagesima Finn Illum Kirkens Korshær i Vejle Søndag d. 26. Kl. 10 Fastelavns søndag Erik Steen Nielsen Tøndeslagning Marts 2017 Søndag d. 5. Kl søndag i fasten Erik Steen Nielsen Søndag d. 12. Kl søndag i fasten Finn Illum Folkekirkens Nødhjælp (Se side 13) Søndag d. 19. Kl søndag i fasten Erik Steen Nielsen Sct. Nicolai Tjenesten Søndag d. 26. Kl. 10 Midfaste søndag Erik Steen Nielsen Folkekirkens Nødhjælp April 2017 Søndag d. 2. Kl. 10 Mariæ bebudelses dag Bodil Jølver Søndag d. 9. Kl. 10 Palmesøndag Erik Steen Nielsen Læs mere på: SOMMERTID BEGYNDER

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Torsdag 8. december 2016

Torsdag 8. december 2016 1Menighedsrådet Mølholm Kirke 8. december 2016 referat Protokol Mødedato: Mødetidspunkt: Mødelokale: Medlemmer: Torsdag 8. december 2016 19:15 20:30 Mølholm Sognehus Erik Steen Nielsen, Pia Haaning Lorenzen,

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat. Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat. Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat Protokol Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat. Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat. Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat Protokol Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud (Frode 21 42 18 52): Værter: Sognehuset Erik Steen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Torsdag 17. november 2016

Torsdag 17. november 2016 1 Dagsorden Menighedsrådet Mølholm Kirke 17. november 2016 PROTOKOL Mødedato: Mødetidspunkt: Mødelokale: Medlemmer: Afbud (Frode 21 42 18 52): Værter: Torsdag 17. november 2016 17:30 19:00 Mølholm Sognehus,

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt Julekrybber fra hele verden Mød det nye menighedsråd Hvad er en sorgruppe Händels Messias i Mølholm Kirke Side 2-3 Side 4-5 Side 7 Side 8 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt I den nat da han blev forrådt Side 2-3 Farvel og velkommen Side 4-5 Påskeudstilling Sogneudflugt Side 8-9 Side 14 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM KIRKE OG SOGN 26. 23.

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Sikke et spørgsmål! Sikke et pres at lægge på vore skuldre: Fik vi set det, vi ville? Nej, det har vi sandsynligvis ikke! For vi drømmer jo alle og

Sikke et spørgsmål! Sikke et pres at lægge på vore skuldre: Fik vi set det, vi ville? Nej, det har vi sandsynligvis ikke! For vi drømmer jo alle og Sikke et spørgsmål! Sikke et pres at lægge på vore skuldre: Fik vi set det, vi ville? Nej, det har vi sandsynligvis ikke! For vi drømmer jo alle og ingen kan opfylde alle sine drømme. Sådan er det at være

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke Koncertprogram 1 Efterår 2015 og forår 2016 Fløng Kirke 2 Friluftskoncert Søndag den 30. august 2014 kl. 13.00 CARION Dóra Seres, fløjte Egils Upatnieks, obo Egīls Šēfers, klarinet David M.A.P. Palmquist,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR GUDSTJENESTER DECEMBER 2014 Lørdag d. 6. december Julemarkedsgudstjeneste 10.30 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach- og Julie Rebel Efterfulgt af julemarked i Sognegården Søndag d. 7. december 2. søndag i

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Sognefestival Gauerslund

Sognefestival Gauerslund En festival om HÅB Ordet HÅB ser vi ofte i forbindelse med Tro og Kærlighed, men vi har i årets sognefestival valgt særligt at fokusere på HÅB. Det vil vi fra menighedsrådets side gerne sætte fokus på

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN PROGRAM 14. 15 Jazzgudstjeneste med efterfølgende grill i skoven Side 4 Den røde tråd Side 5... da vi begyndte at tænke moderne Side 9 Jeanne d Arcs lidelse og død Side 11 Det moderne menneske Mere information

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt Adventskoncerter Side 4 + 5 Domprovst Anders Gadegaard: I er jordens salt Side 6 Fagotten Dreams Side 6 Simi Jan Side 7 Mere Mere information information på: på: www.molholm-kirke.dk www.molholm-kirke.dk

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke

Årsberetning Dalum Kirke Årsberetning Dalum Kirke 2014-15 Hvorfor er vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER ANNA SOGNS KIRKEBLAD JANUAR - APRIL 2014 VIL DU SYNGE MED? Her i foråret vil vi som noget nyt holde fælles sangaftener i

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere