Første Generation. Anden Generation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første Generation. Anden Generation"

Transkript

1 Mogens Brøllunds efterkommere (5 generationer) Side 1 Første Generation 1. Mogens Brøllund #1. Fæster under Ryssensen gods. Han blev gift med Ane Christensdatter #2. 2. i. Lars Mogensen Brøllund #3 * ABT ii. Christen Mogensen Brøllund #2081 * Anden Generation 2. Lars Mogensen Brøllund #3. Han blev gift med Anne Christensdatter #4, * Abt 1675, 1 ABT i. Mogens Larsen #5, * ABT ii. Jens Larsen #6, * ABT 1710, 1769 i Nr. Røjklit. Han blev gift med Kirsten Jensdatter #7. iii. Christen Larsen Brøllund #8, * ABT 1712, 3 begravet 05 JAN 1761 (56 år - ) i Nysogn. 2 Han blev gift med (1) Kirsten Nielsdatter #9, * ABT 1716, , 2 begravet 07 JUN 1741 i Nysogn. 2 Kirsten: Ved sin død kaldtes hun i kirkebogen: Chresten Larsens hustru Karen. Det dødfødte barn begravedes 28 MAY Han blev gift med (2) Kirsten Iversdatterr #10, iv. Anne Larsdatter #11, * ABT v. Gravers Larsen Brøllund #12 * ABT 1718 (el. 1723). 3. Christen Mogensen Brøllund #2081, * 1674 i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt, 4 04 JUN 1741 i Sdr. Nissum. 4 Han blev gift med Else Pedersdatter Smidt #2082, 20 JUN 1706 i Sdr. Nissum, 5 * 30 AUG 1678 i Lemvig, 4 (datter af Peder Nielsen Smidt #2084 og Anna Christensdatter Jegind #2083), 11 NOV 1748 i Sdr. Nissum, 4 begravet 18 NOV 1748 i Sdr. Nissum. i. Anne Christensdatter Brøllund # ii. Dorthe Cathrine Christensdatter Brøllund #2086 * iii. Anne Marie Christensdatter Brøllund #6685, begravet 30 DEC 1784 i Sdr. Nissum. 4 Hun blev gift med Jens Andersen Kamp #6686, 28 OCT iv. Peder Christensen Brøllund #6687, 17 SEP 1758, 4 begravet 25 SEP 1758 i Sdr. Nissum. 4 Der findes en gravsten i Sdr. Nissum kirkes tårn over Peder Christensen Brøllund og hans to hustruer. Han blev gift med (1) Karen Christensdatter Stauning #6688. Han blev gift med (2) Anne Marie Pedersdatter Qvistgaard #6689, * ABT 1709, 6 20 JUL 1792 i Ringkøbing. 4 v. Else Margrethe Christensdatter Brøllund #6690, 18 MAR Hun blev gift med Svend Jensen Damgaard #6691, 24 MAR Tredje Generation 4. Gravers Larsen Brøllund #12, * ABT 1718 (el. 1723) i Brøllund i Nysogn, Ringkøbing Amt, i Sønder Røjklit, Nysogn, 1 begravet 30 APR Gravers Larsen var sognefoged i Sønder Røjklit og medlem af fattigkommissionen. Han blev gift med (1) Ellen Nielsdatter #13, 20 OCT 1743 i Nysogn Kirke, * ABT 1722 i Sønder Røjklit, 2 (datter af Niels Larsen #14), 1744 i Barselsseng, 2 begravet 04 OCT Han blev gift med (2) Malene Jensdatter Sand #15, 09 JUN 1748 i Stavning Kirke, 1 * 1719 (eller ABT 172-3) i Hier, Stauning sogn, 1 (datter af Jens Nielsen Sand #17 og Maren Hansdatter #16), 1800 i Sønder Røjklit, Nysogn, 1 begravet 19 MAY 1800 i Nysogn. Barn af Ellen Nielsdatter: i. Niels #18, 14 dage gammel, 2 begravet 10 OCT Barn af Malene Jensdatter Sand: ii. Niels Graversen #19, * 26 SEP 1744, , begravet 10 OCT 1744 i Nysogn. 2 iii. Jens Graversen #20, * 1748, 1 BEF 1825 i København. 2 31/ /71776 var han fæster af faderens halvgaard i Sønder Røjklit. 6. iv. Niels Graversen Brøllund #21 * v. Ellen Graversdatter #2071 * 1751.

2 Mogens Brøllunds efterkommere Side 2 vi. Ane Graversdatter #2074, * 1753, , 2 begravet 28 JAN vii. Anne Graversdatter #2075, * viii. Lars Graversen Brøllund #2076, * MAR 1755 i Røjklit på Holmsland, 1 11 DEC 1818 i Stadil. 1 Brøllund havde været skibspræst i nogle år inden han inden han overtog embedet i Stauning efter Andreas Balslev og på dennes anbefaling. Han stod brødremenigheden nær, talte ved deres møder, og søgte at genoplive vækkelsen. Brødremenighedens missionærer kaldte Brøllund deres broder. De kendte ham fra den tid, da han som ganske ung havde opholdt sig hos den herrnhutiske pastor Saxtorph, Sct Nicolai k, Kbhvn. Eftertiden vil dog nok især huske ham som den, der opførte den meget smukke præstegaard (fredet kl. B) i Stauning. Det er et fint stykke vestjysk bygningsværk opført 1789 af rødviolette mursten med hvidt optrukne fuger og pilastre om de to indgange, runde kviste i stråtaget og afvalmede gavle. Han blev gift med Constance Krarup #2077, 1791, 1 * 22 AUG 1769, 1 23 JUN ix. Mogens Kristian Graversen #2078, * Abt 1770, 2 20 JUN 1825 i Sønder Røjklit. 2 I 1779 hedder det om ham, at han er "svag på forstanden". i 1801 at han er "afsindig og stum" og 1825 at han er "vanvittig". Han havde ophold hos forældrene, senere hos broderen Niels Graversen og brodersønnen Enevold Nielsen. x. Ellen Johanne Graversdatter #2079, 1764, 2 begravet 23 DEC xi. Ghristiane Graversdatter #2080, Bef 1825 i Holland Dorthe Cathrine Christensdatter Brøllund #2086, * 1709, AFT 1787 på formentlig på Lindbjerggaard i Ølgod. 7 Hun blev gift med Peder Sørensen #2087, 11 FEB 1735, 4 * 1705 i Sdr. Nissum i Ringkøbing Amt, på Rækkergaard i Hanning. 4 Peder: Peder var først ridefoged på herregården Søgaard på Holmsland i tiden Herefter ridefoged og birkedommer på Timgaard hos Holger Sehested. I 1756 fratrådte han stillingen som ridefoged, da Holger Sehested solgte Timgaard til Frans Linde på Pallisbjerg. Men han fortsatte som birkedommer. Senere købte han Rækkergaard i Hanning sogn. I sin tid på herregården Søgaard oplevede Peder Sørensen en rystende begivenhed, som er beskrevet i Erik Westerbys bog "Skarnskvinden Anna Maria". Ligeledes har lokalhistorikeren H. K. Kristensen refereret sagen i sin bog"holmsland og Klittens Historie". I "Green" er der citeret et uddrag af sidstnævnte bog og dertil er føjet nutidig beretning om fundet af Anna Marias grav. i. Johanne Pedersdatter #2088. ii. Søren Lund Pedersen #2089, * på Søgaard. I 1779 er han ridefoged på Hennegaard hos kammerassessor Rygaard. I årene er han ridefoged og forvalter på Lindbjerggaard hos sin søster og svoger er han auktionsinkassator ved skiftet efter provst Ude Haahr. Efter den store udstykning af bøndergodset på Lindbjerggaard købte Søren Lund i 1790 iii. hovedgaarden Visselbjerg i Alslev sogn. Niels Pedersen #2090, * 1740 på Tiimgaard, 4 08 AUG 1807 i Janderup. 4 Han antog navnet Sehested. På hvilket tidspunkt vides ikke, men det må vel være sket med Holger sehesteds billigelse. Denne har måske været fadder til Ham. Student fra Ribe 1760, 14/ sognepræst i Janderup og Billum, 1780 provst i Vester Herred. Skænkede kirkeskibet "De Ammeral", som han havde bygget, til kirken. Det blev restaureret i Et Epitafium over ham og hans fætter hænger i kirken og har følgende tekst: "På denne kirkegaard i en indelukt og beplantet grav hviler hr. Niels Seested, forhen provst i Vester herred og sognepræst for Janderup og Billum menigheder. Han fødtes på Tiimgaard 1740, blev præst i Janderup1770 og kaldtes til et bedre liv den 8. August Ved hans side ligger hans søskendebarn og ven studiosus Jens Christian Damgaard, som døde 1778, 22 år gammel". Hvilken af Niels Pedersen Sehesteds søskende denne Jens Christian Damgaard er søn af, vides ikke. iv. Elisabeth Pedersdatter #2091, * v. Else Cathrine Pedersdatter Sørensen #2092 * 1745.

3 Mogens Brøllunds efterkommere Side 3 Fjerde Generation 6. Niels Graversen Brøllund #21, * 1749 i Sønder Røjklit, 2 01 SEP 1820 i Sønder Røjklit. 2 AKS skriver på sin hjemmeside: Niels Graversen var, så vidt det ses i bevarede kilder en driftig og respekteret Mand. Skøde- og panteprotokoller viser, at han som selvejer tilkøbte gården nogle jordlodder og havde andre i fæste. Han nævnes i skifteprotokoller som enkers laugværge, beskikket eller af de pågældende valgt dertil. Han nævnes 1801 som medlem af Brødremenigheden, som hans broder Lars Brøllund var knyttet til. Han blev gift med Ane Enevoldsdatter #22, 29 SEP 1780, 2 * 1759 i Haurvig i Holmslands Klit sogn, Ringkøbing Amt, 8 (datter af Enevold Simonsen #24 og Margrethe Jepsdatter #23), 03 JUN 1844 i Sønder Røjklit (hos sønnen Enevold Nielsen), 1 begravet 09 JUN 1844 i Nysogn. i. Gravers Nielsen #25, * 1781 i Sønder Røjklit. 2 ii. Margrethe Nielsdatter #26, * 1783 i Sønder Røjklit, , begravet 28 SEP iii. Maren Margrete Nielsdatter #27 * iv. Gravers Nielsen #44 * ABT v. Enevold Nielsen #74 * vi. Niels Christian Nielsen #469 * vii. Jens Larsen Nielsen #485 * viii. Magdalene Nielsdatter Brøllund #493, * 1794 i Sønder Røjklit. 2 Hun blev gift med Jeppe Kolbye # ix. Johannes Horn Nielsen #495 * x. Christiane Nielsdatter #609 * xi. Jens Møller Nielsen #1937 * Ellen Graversdatter #2071, * 1751, 1 17 DEC Hun blev gift med Terkel Christiansen #2072, 11 OCT 1772 i Nysogn Kirke, 1 * i Kirkeby. Terkel: Terkel blev giftyderligere to gange. Ægtefælle nr. 2 døde ligeledes i barselsseng. i. Christen Terkelsen # Else Cathrine Pedersdatter Sørensen #2092, * 1745 på Timgaard i Tim sogn i Ringkøbing Amt, 01 DEC 1796 i Ølgod, 4 begravet 08 DEC 1796 i Ølgod. 4 Da Else blev gift med Jørgen var hun enke efter ejeren af Lindbjerggaard, Niels Hansen, begr. 13 APR 1780 i ØLgod. De tre børn, hun havde med Niels Hansen blev boende på gården, men da Else døde og Jørgen giftede sig igen med Anne Margrethe Birgitte Borgen blev Elses børn med Jørgen splittede for alle vinde. Hun blev gift med (1) Niels Hansen #2093, 06 MAY 1773, * ABT 1709, begravet 13 APR 1780 i Ølgod. Hun blev gift med (2) Jørgen Udesen Haahr #2094, 25 MAY 1781 i Lindbjerg i Ølgod sogn (Evtl. Bejsnap filialkirke), 4 * NOV 1747 i Ølgod, 4 (søn af Ude Sørensen Haahr #2096 og Kirstine Hansdatter Bruun #2095), 1800 i Ølgod, begravet 14 FEB 1800 i Ølgod. 4 Barn af Niels Hansen: i. Ingeborg Nielsdatter #2097, 25 AUG 1834 på Visselbjerg i Alslev sogn. 4 Hun blev gift med Oluf Franck Jessen #2098, 03 NOV 1792 (søn af Abraham Jessen #2099), 23 SEP ii. Dorthe Cathrine Nielsdatter #2100, * 28 APR 1776 i Ølgod i Ribe Amt. Hun blev gift med Frederik Christian Bjerrum #2101, 19 SEP iii. Elisabeth Nielsdatter #2102, 28 AUG Hun blev gift med (1) Laurids Schytte #2103, * 1770 i Varde. Hun blev gift med (2) Asmus Asmussen #2104. Barn af Jørgen Udesen Haahr: 17. iv. Nicoline Kirstine Haahr #2105 * v. Ude Peder Haahr #4817 * vi. Niels Severin Haahr #4989 * vii. Jens Pertou Haahr #6399 * 1788.

4 Mogens Brøllunds efterkommere Side 4 Femte Generation 9. Maren Margrete Nielsdatter #27, * 1784 i Sønder Røjklit, 2 06 DEC Hun blev gift med Kristen Iversen #28, 19 AUG 1825 i Nysogn Kirke, * 1799 i Sønder Røjklit (søn af Iver Christensen #30 og Maren Christensdatter #29), 13 MAR Kristen: Christen Iversen, der blev kaldt Høst, var enkemand da han giftede sig med Maren Margrethe. Han overtog faderens gård, Myrboe, i Sønder Røjklit. i. Kirsten Christensdatter #31, * 04 NOV ii. Ane Dorthea Christensdatter #32, * 03 SEP 1830, 2 22 MAY 1911 i Kloster. 2 Ved sin død var hun enke og alderdomsforsørget. Hun blev gift med Johan Frik Johansen #33, 02 APR 1865, * 05 OCT 1836, 2 (søn af Johan Frik Johansen #35 og Maren Iversdatter #34), 08 MAY 1912? Gravers Nielsen #44, * ABT 1785 i Sønder Røjklit, 2 19 APR 1874 i Karsbæk i Sønder Lem sogn, Ringkøbing Amt. 2 Fra 1826 til 1865 var ejer af Karsbæk Klostergaard. Da sønnen overtog gården blev han boende som aftægtsmand. Han blev gift med Voldborg Cathrine Madsdatter #45, * ABT 1793 på Gammeltoft i Nees sogn, 2 (datter af Mads Husted #46), 19 DEC 1854 i Karsbæk. 2 i. Niels Christian Graversen #47, * 31 JAN 1829 i Karsbæk i Sønder Lem sogn, Ringkøbing Amt, 2 28 FEB 1904 i Karsbæk. 2 Fra 1865 var han ejer af Fødegården, som en svigersøn 1890 havde i forpagtning. Han blev gift med Maren Hansen #48, * 10 APR 1831 i Hestkjær i Hanning Sogn, 2 (datter af Hans Pedersen Bratbjerg #50 og Karen Jensdatter #49), 07 JAN 1897 i Karsbæk. 2 ii. Mads Veis Graversen #73, * 22 NOV Enevold Nielsen #74, * 1789 i Sønder Røjklit, 2 18 MAR 1842 i Nysogn, 1 begravet 25 MAR 1872 i Nysogn. 2 Enevold Nielsen overtog sin fødegård, matr. 37a og 37b, efter faderen ifølge dennes skiftetestamente af 3.februar juni 1822 udsteder fru Amnidsbøll til Søgaard skøde, tinglæst 1. november 1826 til Enevold Niesen på anpart i konge-, kirke- korn- og kvægtiende. Han blev gift med (1) Kirsten Nielsdatter #75, 15 APR 1821 i Stauning Kirke, 2 * 1789 i Kolding i Stauning sogn, Ringkøbing Amt, 2 23 JAN 1829 i Sønder Røjklit. Kirsten: Kirsten døde i barselsseng. Barnet, et drengebarn, var dødfødt. I Kirsten og Enevold Nielsens ægteskab var der fire levendefødte børn, hvoraf to døde som små. Han blev gift med (2) Mariane Christensen #76, 28 OCT 1829 i Nysogn Kirke, 1 * 1801 i Aggersbæk i He sogn, Ringkøbing Amt, 2 13 JUN 1880 i Sønder Røjklit. Barn af Kirsten Nielsdatter: i. Niels Peder Enevoldsen #77, * 23 JAN 1822, 2 24 APR ii. Ane Marie Enevoldsen #78, * 15 JUL 1823, 2 12 JUL iii. Ane Marie Enevoldsen #79, * 17 JUN 1825, 2 16 DEC 1878 i Vognbjerg i Dejbjerg sogn, Ringkøbing Amt, 2 begravet 23 DEC 1878 i Dejbjerg. 2 Ane voksede opsom plejedatter hos sin moster og onkel, gårdmand Niels Pedersen og Elles Marie Nielsdatter i Marup i Skjern sogn. I 1848 blev hun tjenestepige på Skrebsgaard i Hanning sogn hos gårdmand Mads Christian Christensen, som var forlover da hun to år efter blev gift. Hun blev gift med Jens Jensen #80, 20 MAY 1850 i Dejbjerg Kirke, * 21 JUL 1826 i Hanning (søn af Jens Jensen #82 og Ane Pedersdatter #81), 03 SEP 1874 i Vognbjerg i Dejbjerg sogn, begravet 09 SEP 1874 i Dejbjerg. iv. Niels Peder Enevoldsen #124, * 08 OCT 1826, 2 12 MAR 1923 i Sønder Lem. 2 Han kom tidligt fra hjemmet, tjente nogle år i He, var et halvt år til søs og derefter i næsten 20 år staldkarl i Røgind. Fra 1867 ejer af degnboel i Sønder Lem som i 1868 blev delr i to gårde. hovedparcellen, Gammel Degboel, matr. nr. 6a solgte han og beholdt selv matr. nr. 6b hvor han byggede et hus, Ny Degnboel. Han blev gift med Birgitte Christence Jensen #125, 21 MAR 1867 i He Kirke, 2 * 16 OCT 1830 i Stauning, 2 (datter af Jens Pedersen #127 og Ane Villadsdatter #126), 23 AUG 1891 i Sønder Lem. 2 Birgitte: Birgitte var enke efter kroejer i Røgind Jens Jensen Toft, der døde af tæring 2. april 1867, 57 år gammel. Hun var i 1855 tjenestepige i Røgind Kro. Hun blev viet 8. may1857 til kroejeren i He præstegaard - uden tillysning efter kongelig bevilling af 30.april Jens Jensen Toft og birgitte havde to

5 Mogens Brøllunds efterkommere Side 5 børn:christen Toft Jensen født 4. oktober 1857 og Ane Marie Jensen, født 7. januar 1861, død 28. juni Barn af Mariane Christensen: v. Christian Peder Enevoldsen #152, * 12 MAR 1830 i Sønder Røjklit, 2 13 JUL 1895 på Kabbelgaard i Nør Lem sogn, Ringkøbing Amt. 2 Han blev gift med Jensine Madsen #153, * vi. Kirsten Marie Enevoldsen #159, * 21 JUL 1831, 2 29 JAN 1915 i Kloster. 2 Hun blev gift med Jens Peder Thomsen #160, 09 OCT 1859 i Nysogn Kirke, * 22 JAN 1824, 2 (søn af Thomas Pedersen #162 og Else Kathrine Jensdatter #161), 28 JUL 1911 i Kloster. 2 Jens: Jens Peder Thomsen overtog hustruens fødegaard i Sdr. Røjklit JUL 1907 får J. P. Thomsen skøde på et hus i Kloster, som senere overgår til døtrene Else Marie og Thomasine Jensen. vii. Lars Nielsen #185, * 20 OCT 1832, 2 17 JUN 1851, 2 begravet 22 JUN 1851 i Nysogn. 2 viii. Jens Enevoldsen #186, * 01 DEC 1833, 2 12 MAR 1860, 2 begravet 21 MAR 1860 i Nysogn. ix. Jeppe Enevoldsen #187, * 01 MAR 1835, 2 02 MAY 1912 i Tarm sygehus. 2 Han blev gift med (1) Mette Marie Christensdatter #188, 14 JUL 1861 i Nysogn Kirke, 2 * 05 JAN 1827 i Bandsby i Nysogn, Ringkøbing Amt, 2 (datter af Christen Jørgensen #190 og Ane Marie Enevoldsdatter #189). Mette: Ud over de tre nævnte børn fødte Mette Marie den 25. august 1867 et dødfødt pigebarn. Han blev gift med (2) Ane Cathrine Madsen (Vanting) #191, * 17 JUN 1836 i Nørby, 2 13 JUL 1911 i Kloster. 2 Ane: Jeppe og Ane Cathrine døde uden at efterlade livsarvinger. x. Frederik Enevoldsen #195, * 22 JUN 1837 i Sønder Røjklit, 2 10 OCT 1924 på Højbjerg. Historien om Frederik Enevoldsen navneændring til Frederik Højbjerg virker højst ejendommelig. Aks skriver: Alle børnene i 2. kuld - undtaget den ældste - fører familienavnet Højbjerg iflg. kgl. bevilling af 18. august Femte barn i 1. kuld ændrer navn iflg, kgl. bevilling af 31. august Endelig får Frederik navnebevis på Familienavnet Højbjerg 10. marts Han blev gift med (1) Ellen Kathrine Jørgensen #196, 19 MAY 1867 i Nysogn Kirke, 2 * 05 MAY 1829 i Pellingpøt i Nysogn, Ringkøbing mt, 2 (datter af Jørgen Christensen #198 og Mette Marie Pedersdatter #197), 04 APR 1889 på Højbjerg. 2 Ellen: Ellen får et dødfødt pigebarn 19. januar Han blev gift med (2) Ane Marie Jacobsen (Hover) #199, 19 SEP 1890, * 06 DEC 1863 i Lodbjerg. xi. Simon Enevoldsen #313, * 22 JUL 1838, 2 25 APR 1862, 2 begravet 04 MAY 1862 i Nysogn. 2 xii. Constance Enevoldsen #314, * 16 MAR 1841 i Sønder Røjklit, 2 01 FEB 1929 på Kloster Asyl, 2 begravet på Nysogns Kirkegård. 2 Hun blev gift med Peder Sand Nielsen #315, 16 OCT 1864 i Nysogn Kirke, 10 * 30 JUN 1841 i Nysogn, 2 (søn af Niels Peder Pedersen Sand #317 og Trine Pedersen #316), 18 NOV 1905 i Bandsby, 2 begravet på Nysogns Kirkegård. 2 xiii. Enevold Nielsen #468, * 30 AUG 1842 i Sønder Røjklit, 2 04 JUN 1919 i Ringkøbing, 2 begravet 11 JUN 1919 i Nysogn. 2 Dimiteret fra Jelling Seminarium 1865, ½ år biskolelærer i Aargab, 3/4 år hjælpelærer Hostrup i Øse sogn? 1/4 år vakancelærer i Hodsager, 24. september1867 lærer i Græsdal-Hostrup? ved Hjørring, 20.februar 1873 lærer i Raasted, hvorfra han 1. Oktober 1902 fyttede til Rindum. Han døde Reberbanen 30, Ringkøbing, hvor han var i pension hos frøknerne Holm. 12. Niels Christian Nielsen #469, * 1791 i Sønder Røjklit, 2 08 DEC 1852 i Kloster. Han blev gift med Ane Gregersdatter #470, 23 OCT 1825 i Nysogn Kirke, 2 * på Plougsgaard (i Nysogn?), 2 11 SEP 1872 i Kloster i Nysogn, ringkøbing Amt. 2 i. Niels Andreas Nielsen #471, * 12 FEB ii. Constance Nielsdatter #472, * 1827, 2 18 JUL iii. Gregersine Nielsdatter #473, * ABT iv. Frederik Nielsen #474, * ABT v. Martin Nielsen #475, * ABT vi. Lars Junius Nielsen #476, * ABT Han blev gift med Kirsten Marie Villadsen #477, *

6 Mogens Brøllunds efterkommere Side 6 vii. ABT 1837 i Sdr. Bjert sogn i Vejle Amt. 2 Kirsten: I 1890 beskæftiger han en svend (det er den ældste søn) og en lærling. Foruden deres egne 6 børn har de en plejedatter, husmoderens søsterdatter Kirstine Larsine Jessen, født i Kolding ca Leonhard Abel Nielsen #484, * Abt I 1860 er han bryggerdreng hos øltapper Jens Christian Jensen Heebro i Ringkøbing. 13. Jens Larsen Nielsen #485, * 1792 i Sønder Røjklit. 2 På side 39 af 57 i AKS nævnes en gældssag, som ender med at Jens dømmes til at betale en fuldmægtig Øllgaard 43 rigsdaler. AKS bemærker, at sagen forekommer efter Justitsprotokollen uklar. Man må give ham fuldstændig ret! Interesserede henvises til AKS`s referat eller den deri nævnte kilde, Bølling-Nørre Herreders justitsprotokol. Han blev gift med (1) Jensine Jensdatter #486 (datter af Jens Nielsen Vad #488 og Inger Hansdatter #487), 29 MAY Han blev gift med (2) Ane Hansdatter #489, 29 SEP 1833 i Lydum Kirke, * ABT Barn af Jensine Jensdatter: i. Nicolai Coster Larsen #490, * 03 OCT ii. Ane Dorthea Hansen #491, * 06 MAY Barn af Ane Hansdatter: iii. Jensine Larsen #492, * 19 JAN Johannes Horn Nielsen #495, * 1797 i Sønder Røjklit, 2 10 MAR 1871 i Outrup. 2 AKS angiver samme dåbsdato som Ole Lodberg Nielsen, men noterer, at dåben fandt sted i Nysogn Kirke. Johannes havde bopæl i Lønne 1820, i 1834 var han fisker og husmand i Søvighuse i Outrup sogn, Ribe Amt, i 1840 og 1845 er han fæstehusmand og tømmermand i Outrup by. Også ang. bryllupsdagen er der forskel på AkS og Lodberg Nielsens data: AKS skriver 1. april. Han blev gift med Lene Marie Pedersdatter #496, 16 APR 1820 i Lønne Kirke, 1 * 22 APR 1798 i Lønne, 1 (datter af Peder Mathiesen #497). i. Ane Dorthea Johannesen #498, * 16 APR 1820 i Lønne by, 01 JAN 1895 i Lønneklit. Hun blev gift med Peder Sørensen #499, 07 JAN 1849 i Lønne Kirke, 2 * ABT 1819 i Hovvig i Nysogn, Ringkøbing Amt, 2 (søn af Søren Pedersen #501 og Ellen Poulsdatter #500), 18 JUL 1897 i Nørre Nebel. 2 ii. Peder Johannesen #504, * 25 DEC 1821 i Søvighuse, 2 25 DEC iii. Niels Johannesen #505, * 25 DEC 1821 i Søvighuse, 2 25 DEC iv. Trine Johannesen #506, * 30 OCT 1822 i Søvighuse i Ovtrup sogn, Ribe Amt, 2 08 JUL 1840 i Søvighuse. 2 v. Niels Johansen #507, * 08 APR 1825 i Søvighuse i Ovtrup sogn, Ribe Amt, 2 03 APR Han druknede ved sin fiskerbåds kæntring ved Aargab Strand. Han blev gift med Mette Kirstine Henriksen #508, 20 NOV 1851 i Lønne Kirke, 2 * 01 AUG 1828 i Lønne, 1 (datter af Henrik Johnsen #510 og Bodil Marie Villumsdatter #509), 17 APR 1897 i Kragelund i Lønne sogn, Ribe Amt. 1 vi. Karen Johansen #584, * 14 SEP 1827 i Søvighuse, 2 29 OCT 1863 i Sønderby. Hun blev gift med Gravers Christensen #585, 13 APR 1854 i Lønne Kirke, 2 * 19 NOV 1826 i Nysogn, 2 (søn af Kristen Nielsen #587 og Kirsten Graversdatter #586). Gravers: Gravers forældre var ikke gifte. vii. Martin Johansen #588, * 10 DEC 1830 i Søvighuse i Outrup sogn, 2 24 FEB 1916 i Sædding. Han blev gift med Kirsten Marie Krogsgaard #589, 04 DEC 1866 i Nørre Nebel Kirke, 2 * 08 DEC 1826 i Nørre Nebel, 2 (datter af Christen Nielsen Høi #591 og Mette Marie Christensen #590), 15 MAR Kirsten: Kirsten var enke, da hun blev gift med Martin. viii. Kirstine Johansen #603, * 11 DEC 1834 i Søvighuse i Outrup sogn, 2 16 SEP 1918 i Sædding i Nørre Nebel sogn. Kirstine havde i sit første ægteskab tre børn: Dorthea Margrethe Nielsen, gift med Jakob Nielsen i Filsø Ø og to sønner Christen Høy Nielsen og Christen Nielsen, der begge var farmere i Amerika. Hun blev gift med (1) Preben Jørgensen #604, i Aal sogn. 2 Hun blev gift med (2) Christen Pedersen #605, 23 NOV 1894 i Outrup Kirke, 2 * 06 OCT 1842 i Lundager i Lunde sogn, 2 (søn af Niels Peder Christensen #607 og Else Pedersdatter #606), 07 MAY 1912 i Nørre Nebel. 2 Christen: Christen var enkemand efter Ane Mathea Christensen, der døde 10. maj 1893 i Rottarp i Outrup sogn. Hun var født på Filsø Ø i Henne sogn og blev 44 år.

7 Mogens Brøllunds efterkommere Side 7 ix. Peder Johansen #608, * 14 MAY 1838 i Outrup by, 2 18 SEP Christiane Nielsdatter #609, * 1798 i Nysogn, 2 07 SEP 1848 i Bjerregård. Hun blev gift med Hans Christian Lauritsen #610, 31 OCT 1824 i Nysogn Kirke, 1 * 1801 i Havrvig, 11 (søn af Laurits Jensen #612 og Maren Nielsdatter #611), 18 JAN 1890 i Bjerregård. Hans: Hans Chr. Lauridsen fik Fiskergaarden i fæste efter faderen, og da klitboerne i 1830 købte klitten blev han selvejer. Ifølge P Pedersen, Bjerregaard "Klittens Historie" var Hans Chr. Lauridsen en driftig fisker, der tjente sig en betydelig formue ved fiskeriet. Det kunne også nok være nødvendigt for med landbruget må det have været så som så. I areal var Fiskergaarden ikke noget lille sted, 278 Td. Ld. i følge samme bog, men boniteten var ringe, Hartkorn godt 1/2 Skp. i. Laurits Frederik Hansen #613, * 25 AUG 1825 (1828) - 8) i Bjerregård i Holmsland Klit sogn, Ringkøbing Amt, AUG 1913 i Bjerregaard. 2 Lystighed og tyveri. At være bjerger var ikke kun det sure slid. Afhængig af ladningens art, kunne bjergningerne udfolde sig ganske lystigt for både høj og lav. Chr. Chr. Sørensen, f. i Årgab 1857, beretter om arbejdet med den franske skonnertbrig»victorine«af Dieppe, der strandede i Otto Heides strandlen i Bjerregård den 6. juni Skibet var ladet med vin, som Holmslands Klits Søndre Bjergelaug skulle tage sig af:»skibet blev stående helt, og da havet faldt, og vejret blev godt, kunne vi gå tørskoet ombord. Bjergelauget, som bestod af beboerne i Bjerregård, Haurvig og Årgab byer, kom så i gang med ilandbringningen af vintønderne. Skibet stod i Otto Heides strandlen i Bjerregård. Til stede ved bjergningen var de to meget korpulente herrer... nævnt under betegnelsen»de to profeter, sognefoged J. P. Lodbjerg, Sdr. Lyngvig, som også var forbjerger ved bjergelauget, og toldassistent Lange, Bjerregård. Så en dag ved bjergningen, som foregik på den måde, at nogle af bjergerne var ombord og taklede tønderne op en for en af lasten og så over rælingen ned på strandbredden, og der var jeg tillige med en hel del flere og tog imod dem og trillede dem så langt op til bjergkanten, så de var i behold. Men så hen over middag kom herredsfogeden og konsulen og kaptajnen og et par stykker af de store fra Ringkøbing kørende i hestekøretøj til strandingsstedet, gik ombord og ned i kaptajnens kahyt, hvor vinen skulle smages, ikke af tønderne, men en kasse med de fineste vine kom jo frem. Sognefoged Jens Pe'sen fandt jo også derned, og han sagde jo»du«til dem alle, ingen undtagelse, ja selv til kongen«. Ikke rig, men tørstig. Chr. Chr. Sørensen fortsætter: "vi talte jo om, at det var rart nok at få vinen smagt, og da vi havde Ole Jørgen iblandt os, tøvede han ikke længe, før han fik en tønde boret, som lå sådan i ly af vagthuset, at det ikke kunne ses fra skibet. Han lå ned ved enden af tønden og tappede i et pottemål, og så skulle vi jo hen til ham skiftevis. Det var noget, som smagte, vinens ædle drue. Men nu gik toldassistent Lange jo deroppe for at få enhver tønde, der blev trimlet derop, indført i toldjournalen, han var jo toldernes øverste, men han var ikke rig, men han var tørstig, og af og til måtte den tykke mand ned på sine knæ og kravlede i ly af tønderne hen til Ole Jørgen for at få tørsten slukket, men han skulle jo også passe på, at han ikke blev opdaget af øvrigheden ude fra skibet. Men da et par timer var gået, kom de fine herrer fra borde, men da havde vinen forblindet dem alle således, at de ikke kunne se noget utilladeligt, de havde besvær med at klare sig selv. Og ligeledes gik det med os. Vi blev alle så berusede, at vi måtte holde op og se at finde hjem. Da jeg forlod strandingsstedet, lå Ole Jørgen og Lange og et par mere ved tønden og drak. Det så lidt nedværdigende ud. Toldernes øverste i uniform og guldbånd om kasketten lå som offer ved vintøndens ende. Den kostbare ladning blev senere sejlet til Ringkøbing af Laust Frederik Hansen, som havde en lille tomastet galease, som han sejlede fragt med til Ringkøbing.Vinen skulle ind på Toldkammeret for at indtægten kunne blive en hel del procent større«(217). Den omtalte "Ole Jørgen", Ole Jørgen Jensen, var fra Årgab. Han var søn af spillemand Jens Jørgen Olsen og var

8 Mogens Brøllunds efterkommere Side 8 medlem af Holmslands Klits søndre Bjergelaug. Ovenstående anekdote er klippet fra Chr. Tarbensen Christensen: "De nærer sig af vrag", Bind 87 af Foreningen Danmarks Folkeminders Skrifter. At Laurits Fr. Hansen kun spiller en birolle gør jo ikke historien ringere. Hovedpersonen, Ole Jørgen Jensen er far til Søren Andersen Jensen. Han blev gift med Ane Marie Jensdatter #614, 09 APR 1849 i Sønder Bork sogn, Ringkøbing Amt, 1 * 30 JUN 1825 i Obling i Sønder Bork sogn, Ringkøbing Amt, 11,2 (datter af Jens Nielsen #616 og Karen Nielsdatter #615), 24 SEP 1911 i Bjerregaard. Ane: Var i 1845 væverske i fødegården. ii. Niels Peder Hansen #1907, * 26 OCT 1826 i Nysogn, 11,1 30 OCT 1911 i Bjerregaard. 2 Ingen børn. Han blev gift med Nielsine Christensen #1908, 16 DEC 1851 i hjemmet (ifg. kgl.brev af 8. december 1851), 2 * ABT 1817 i Haurvig. iii. Marie Dorthea Hansdatter #1909, * 21 SEP 1830, NOV Hun blev gift med Ole Christensen #1910, 26 OCT 1862 i Brudens hjem (ifl. kgl. brev af 4. sept. 1862), 2 * ABT 1827 i Sønder Bork. 2 iv. Jens Andres Hansen #1917, * 20 JUL v. Jensine Hansen #1918, * 20 JUL 1836 i Bjerregård, 11,2 22 JAN Ugift. I 1890 er hun aftægtsnyder hos sin broder Niels Peder Hansen og hustru nielsine Marie Christensen i Haurvig. vi. Ane Mathea Hansen #1919, * 20 MAY 1839 i Bjerregård, 11,1,2 13 OCT 1916 i Kragelund i Lønne sogn. 2 I 1890 har Ane bopæl hos sin broder Niels Peder Hansen i Bjrregaard. Hun blev gift med Hans Pedersen #1920, * 30 AUG 1832 i Henne. 2 Hans: Ved sit bryllup med Ane var Hans enkemand efter Karen Lausten, død 18. sep I dette ægteskab var der en søn, Carl Pedersen født 11. sept. 1868, død 14. juni Jens Møller Nielsen #1937, * 1803, SEP 1875 (el ). 13 Han blev gift med Anne Margrethe Simonsdatter #1938, 04 APR 1833 i Nysogn Kirke, 2 * 1803, 13 (datter af Simon Enevoldsen #1940 og Rebekka Kirstine Tafteberg #1939), 07 MAR 1894 i Vejlgaard i Nysogn. 13 i. Christine Marie Jensen #1941, * 09 FEB 1834 i Holmsland, JAN 1917 i Søndervig. 13 Hun blev gift med Ivar Mogensen #1942. ii. Christine Marie Jensdatter #1990, * 09 FEB 1834 i Vejlgaarde i Nysogn, 2 16 JAN 1917 i Søndervig. 2 Hun blev gift med Iver Mogensen #1991, * 22 DEC 1830 i Søndervig, 2 (søn af Mogens Christian Mogensen #1993 og Mette Iversdatter #1992), 06 JAN iii. Constance Kathrine Jensen #1944, * 05 MAR 1837, 14 FEB 1922 på Ringkøbing Sygehus, begravet i Sønder Lem. Hun blev gift med Søren Nielsen # Nicoline Kirstine Haahr #2105, * 1781 på Lindbjerggaard i Ølgod sogn, Ribe Amt, 02 DEC 1853 på Thorlund Mark i Ølgod sogn, Ribe Amt. 4 Som den eneste af Else og Jørgens børn blev Nicoline boende hjemme på Lindbjerggaard, da Jørgen giftede sig 2. gang. Hun blev gift med Niels Hansen Pedersen #2106, 08 NOV 1800 i Ølgod Kirke, Ribe Amt, 4 * ABT 1776 i V. List i Ølgod sogn, Ribe Amt, 9 (søn af Peder Madsen #2108 og Abelone Nielsdatter #2107), 05 OCT 1863 i Ølgod, Ribe Amt. 9 Niels: Niels blev kaldt Niels Vestergaard. Han ejede gården Vester List, nabo til Lindbjerggaard ved Ølgod. Gården gik på tvangsauktion efter statsbankerotten. Herefter flyttede de til Hjedding, hvor Niels gik på dagleje. i. Else Kathrine Nielsdatter #2109, * 1802 i Medum i Ølgod sogn, FEB 1881 i Åstrup sogn, Ribe Amt, 14 begravet 15 FEB 1881 på Åstrup Kirkegaard. Hun blev gift med Jens Kristian Jessen #2110, 19 OCT 1828 i Ølgod, 14 * 1788 i Stoustrup i Aadum sogn, 14 (søn af Jes Nielsen #2112 og Kirsten Jensdatter #2111), 28 DEC 1869 på Tirslund Mark i Brørup sogn, 14 begravet 04 JAN 1870 på Brørup kirkegaard. 6 ii. Appelone Marie Nielsdatter #2633, * 05 MAR 1804 i Ølgod, Ribe Amt. 9 Hun blev gift med Niels Jørgensen Lund #2634, 1839, * 10 APR 1811 i Vejstrup sogn i Vejle Amt. 9 iii. Jørgen Haahr Nielsen #2753, * 30 MAY 1806 i Vesterlist Ølgod sogn, Ribe Amt, 9 16 MAY 1885 i Ølgod i Ribe Amt, 9 begravet 22 MAy 1885 på Ølgod Kirkegaard, Ribe Amt. 15 Han blev gift med (1) Ellen Knudsdatter #2754, 20 NOV 1831 i Ølgod Kirke i Ribe Amt, 9 * 1795 i

9 Mogens Brøllunds efterkommere Side 9 Ølgod, Ribe Amt, 15 (datter af Knud Lund Jørgensen Tranbjerg #2756 og Ingeborg Pedersdatter #2755), 17 SEP 1839 i Ølgod, Ribe Amt, 9 begravet 22 SEP 1839 på Ølgod Kirkegård, Ribe Amt. 15 Ellen: Ellen var enke efter Peder Andersen på Thorlundgaard da hun giftede sig med Jørgen. Han blev gift med (2) Marie Hansdatter #2757, 03 MAY 1840 i Tistrup kirke i Ribe amt, 15 * 25 MAR 1819 i Gaarde i Tistrup sogn, Ribe amt, 9 17 AUG 1905 i Ølgod, Ribe Amt. 9 iv. Anne Margrethe Birgithe Nielsdatter #4501, * 1809 i Vesterlist i Ølgod sogn, Ribe Amt, FEB v. Ane Margrethe Birgitte Nielsdatter #4502, * 09 OCT 1810 i Vesterlist i Ølgod sogn, Ribe Amt, FEB Hun blev gift med Andreas Nielsen #4503, i Hvejsel sogn i Vejle Amt. 15 vi. Maren Bech Nielsdatter #2652, * 1812 i Vesterlist i Ølgod sogn, Ribe Amt, Hun blev gift med Mads Pedersen #2653. vii. Ingeborg Tranberg Nielsdatter #4807, * 17 AUG 1815 i Vesterlist i Ølgod sogn, Ribe Amt, AUG 1815 i Ølgod Kirke. 15 viii. Anne Kirstine Nielsdatter #4808, * 17 AUG 1815 i Vesterlist i Ølgod sogn, Ribe Amt, 15 i Hvejsel sogn i Vejle Amt. 15 ix. Elisabeth Marie Nielsdatter #4809, * 22 FEB 1818 i Vesterlist i Ølgod sogn, Ribe Amt, x. Marie Nielsdatter #4810, * 29 SEP 1820, i Sdr. Omme. 15 Hun blev gift med Daniel Jensen #4811, 1849, * ABT 1820 i Kirkeby i Sdr. Omme sogn, Vejle Amt. 18. Ude Peder Haahr #4817, * 1783 på Lindbjerggaard i Ølgod sogn, 6 24 FEB 1848 i Odense. 4 Ude, der var 13 år da moderen døde, kom til birkedommer Engelstoft på Fanø da faderen giftede sig igen. Han opholdt sig en tid i Fredericia, antagelig som officer ved garnisionen, men gik tidligt ud af ktiv tjeneste, idet han fik landmålerbestalling 16 JAN Var Assistent hos landinspektør Iver Ellund i Hjerting. Ansat ved matrikuleringsarbejdet Arbejdede herefter på Fyn. I deltog han i matrikuleringen af de blandede distrikter syd for Kongeåen. Omkring 1820 boede han dog en tid på Vesselbjerggaard, nu som gift mand, og konen, Maren Rasmussen, fødte der den 6. juli 1820 en datter, der blev hjemmedøbt Jørgine Jensine Kierstine, men døde før hun kom i kirke. Ude og Maren havde dog allerede i 1816 fået en datter, Maren Cathrine Haahr. Han levede sammen med (1) Maren Pripper #4818. Han blev gift med (2) Maren Rasmussen #4819, 23 OCT 1816 i Fredericia, 4 * 26 OCT 1787 i København, 4 19 OCT 1820 på Visselbjerg i Alslev sogn. 4 Han blev gift med (3) Louise Kerf #4820, 03 DEC 1842 i Odense, 4 * 19 SEP 1801 i Fredericia, 4 31 DEC 1859 i Gl. Haderslev. Barn af Maren Pripper: i. Maren Kirstine Haahr #4821, * I 1822 rejste hun til sin mor i Kloster. "Haahr" mener det betyder Løgumkloster, men der er også andre muligheder. "Haahr" mener endvidere, at hun boede i ølgod indtil da. Barn af Maren Rasmussen: ii. Maren Cathrine Haahr #4822, * 10 NOV 1816 i Fredericia. 9 Hun havde ophold på esselbjerg Hovedgaard, hvor Udes Halvsøster, Ingeborg Hansen, datter af Niels Hansen og Else Catrine Sørensen, var gift med degnen Oluf Frank Jessen. iii. Carl Ludvig August Haahr #4823, * ABT Carl forlod familien og rejste til Australien og de hørte aldrig fra ham. Han blev gift med Vilhelmine Frederikke Antonette Schygum #4824, 31 MAY 1860 i Ølgod Kirke. 9 Vilhelmine: Da Carl rejste fik Vilhelmine plads som husholderske hos Johannes von Euck, han var præst og skolelærer og senere, som den første i Danmark, katolsk biskop. Han undervoste børnene. 19. Niels Severin Haahr #4989, * 1785 på Lindbjerggaard i Ølgod sogn, 6 21 DEC 1861 i Hunderup. 9 I "Slægten Haahr" indleder Peter Helt Haahr kapitlet om proprietær Jørgen U. Haahrs 3die barn Således: Niels Severin Haahr, fremstillet i kirken 22 MAY 1785, fik en krank skæbne og førte en noget omflakkende tilværelse. Han kaldes i 1818 skolelærer i Egknud, Ølgod sogn, senere skolelærer i Agersnap, ligeledes i Ølgod sogn, 1823 husmand i Egknud, 1828 seminarist, Egknud Mark en søn født i Hunderup. Han synes at have været seminarist og lærer i Agersnap en del år samtidig med at have en mindre ejendom i Egknud. Derefter er han bleven lærer og kirkesanger i Hunderup med bopæl i Kragelund by. I bogen "Teglstensbrokker i en plovfure" (Gyld. 1936) giver forfatteren Kragelund en sympatisk skildring af ham og

10 Mogens Brøllunds efterkommere Side 10 skriver bl. a.: Som menneske havde han (Haahr) stor betydning, hans lyse, glade sind smittede alle. - Lærer Haahrs børn var begavede og lignede faderen af sind. - Hunderup sogn skylder lærer Haahr tak for meget. Det var især i Kragelund og selve Hunderup, hans person havde afgørende betydning. Imidlertid gik det ham galt. Herom beretter Morten Eskesen: Han var mere selskabsmand end skolemand og blev derfor sat fra embedet. Siden gav biskoppen ham dog lov til at blive medhjælper hos vor degn hjemme i Lyne og blev derved, da jeg var år, min lærer. Siden blev han lærer i Mejls, Varde landsogn. Han var et ejegodt menneske, som vi børn holdt meget af, men muligvis var de mindet om bedstemor, som han mindedes fra sin drengetid hjemme på Lindbjerggård, der gjorde, at jeg og mine brødre vandt særlig yndest hos ham, og at han gerne gæstede vort hjem og muntrede sig der, mens han måtte savne sit eget hjem i kragelund, hvor hans hustru, Karen Pertou, levede med børnene, af hvilke siden den ældste søn. Jørgen fik stedet. Niels blev anbragt hos enken efter birledommer i Skjern birk, Hans Smidt på Frøstrup hovedgaard da faderen giftede sig igen. Han blev gift med Karen Pertou Pedersdatter #4990, * ABT 1794, 23 FEB 1867 i Hunderup sogn. 9 i. Jørgen Haahr #4991, * 25 NOV 1813, 9 05 JUN Han blev gift med Dorthea Fransdatter #4992, 02 NOV ii. Peder Madsen Haahr #4999, * 30 JAN 1816 på Lindbjerg Mark, 9 06 MAR iii. Else Cathrine Haahr #5000, * 21 MAY 1818 i Ekknud, 9 27 JAN Else var gift med en snedker i Kragelund. Hun blev gift med Hans Nielsen #5001, * 08 MAR 1817 i Kragelund, 9 07 SEP iv. Abbelone Nielsdatter Haahr #5126, * 18 FEB 1821 i Agersnap i Ølgod sogn, 9 04 JUN Abbelone var gift med en landmand i Jernvedlund. Hun blev gift med Hans Nielsen Brodersen #5127, * 03 MAR 1824 i Jernved sogn i Ribe Amt, 9 16 MAR v. Maren Nielsdatter Haahr #5403, * 25 AUG Maren var gift med en landmand i Lustrup. Hun blev gift med (1) Lars Hansen #5404. Hun blev gift med (2) Laust Nissen Bertelsen #5405, * 13 MAR 1820 i Sct. Katharine Landsogn, JUL 1868 i Lustrup. vi. Dorthea Eleonora Nielsdatter #5659, * 06 JAN Dorthea var gift med en gartner i Lustrup. Hun blev gift med Michael Hansen Friis #5660, * 05 FEB 1831 i Lustrup i Ribe sogn og Amt. 16 vii. Petrine Severine Haahr #5790, * 10 FEB 1828, 9 21 MAR 1896 i Vilslev sogn i Ribe Amt. 16 Hun blev gift med (1) Thomas P. Thomsen #5791. Thomas: Thomas og Petrine fik et barn, der døde som lille. Hun blev gift med (2) Ernst Berntsen #5792, * 30 SEP 1818 i Vilslev sogn i Ribe Amt, JUN 1882 i Vilslev. 16 viii. Peder Madsen Nielsen Haahr #6033, * 11 MAY 1830 i Hunderup sogn i Ribe Amt, 9 27 APR 1906 i Hunderup. Han blev gift med Ane Kristensen #6034, * 29 MAR 1831 i Hunderup sogn i Ribe Amt, JUL 1903 i Hunderup. 16 ix. Hans Kristian Haahr #6188, * 19 AUG 1836 i Kragelund i Hunderup sogn. 9 Han blev gift med Ane Marie Kathrine Hansine Kristensen #6189, * 05 SEP 1834 i Allerup i Sneum sogn, Ribe Amt. 16 x. Frederikke Lovise Haahr #6143, * 24 AUG 1867 i Kragelund sogn i Viborg Amt, NOV Hun blev gift med P. G. Pedersen #6144, * 15 FEB 1871 i Mulvad i Bramming sogn, Ribe Amt, NOV xi. Kristian Kristensen Haahr #6299, * 04 JUN 1872, JAN Han blev gift med Ane Marie Kirstine Olesen #6300, * 24 JUN 1876 i Skærbæk i Tønder Amt, JAN Jens Pertou Haahr #6399, * 1788 på Lindbjerggaard i Ølgod sogn, 4 23 NOV 1837 i Ølgod, 4 begravet 30 NOV 1837 i Ølgod. 4 Jens Pertou var kun 8 år, da hans moder døde og da faderen giftede sig igen, kom han til hospitalspræst Christian Clod i Ribe, senere sognepræst i Skydebjerg. Han kom i Ribe Latinskole og i efteråret 1807 var han meldt til eksamen i København, men han nåede ikke fra Ribe til hovedstaden før englændernes overfald på København. Der blev derfor afholdt en "overordenlig" eksamen i foråret Han begyndte så at studere teologi, men kun en kort tid uvist af hvilken grund. Efter moderen arvede han 1260 rigsdaler og efter faderen 513 rigsdaler. Det var dog en del penge, men det var nedgangstider, og det anføres, at de vanskelige pengeforhold tvang ham til at holde op.

11 Mogens Brøllunds efterkommere Side 11 Han blev så en tidsanglærer ved Ribe Latinskole, idet han var meget musikalsk og havde en smuk og kraftig sangstemme. Han nød senere den ære at blive kaldt til Ribe for at synge ved en biskops begravelse. I 1809 blev han gift i Janderup kirke med sognepræsten i Alslevs datter, Mette Cathrine. Samtidigfik han degneembedet i Alslev og Hostrup. I 1812 byttede Jens Pertou embede med degnen i Ølgod, Jørgen Goth. Hjemme i Ølgod befandt Jens Pertou sig som en fisk i vandet. Spøgefuldt efterabede han de gamle koner, når de sang salmerne med følelsesfuld, rystende stemme. Ofte prædikede han i stedet for præsterne Esmann og Palludan, når de fik forfald.han holdt gerne en meget følelsesfuld prædiken, der fik tårene til at rinde. Folk ville gerne høre ham; thi han "gjorde kønne prædikener". Han skrev også ret gode vers til festlige lejligheder. Der findes åbenbart en beretning fra kromandens sønner om Jens Pertou. Den siger, at så snart præsten i Ølgod kirke begyndte sin prædiken, listede degnen ud af kirken og over i kroen tæt ved. kromanden nægtede at servere for degnen i kirketiden, men han tillod dog sine sønner at skænke brændevin for ham. Degnen nåede tilbage til kirken med klaret stemme, inden præsten var færdig med sin prædiken. Der var nok noget om "Wessels svaghed", som det udtrykkes i slægtsbogen af sønnesønnen, lærer Jens Pertou Haahr, Holstebro. Samme siger også, at degnen vel nærmest var et barn af sin tid og sandsynlihvis hørte til den gamle rationalistiske retning, der satte dyden i højsædet. Degnens yndlingssalme var jo: "Til ende året haster, har jeg anvendt det vel? Har jeg forsaget laster og søgt i dyden held?" Mon ikke han har sunget den med et glimt i øjet? Videre fortællesdet, at han ejede et kunstnersind, var retskaffen, livlig, vittg og seskabelig. Han var god til at olde et lag vedlige. H.K. Kristensen skriver om ham, at han blev den mest afholdte af de gamle degne, og den der levede ængst i folks minde. Ud over Kristensen har også lokalhistorikerne Nourup i Alslev og Morten Eskesenfundet anledning til at skrive om ham. I sine sidste år blev Jens Pertou jævnligt forkølet, når han gennemvåd traskede frem og tilbage på vejen mellem Ølgod og Vallund, når han holdt skole der. Han pådrog sig vattersot, hvoraf han døde i 1837 kun 49 år gammel. Enken Mette Cathrine sad så tilbage med en meget lille pension. derfor syede hun for folk, og datteren Else Cathrine hjalp hende. Han blev gift med Mette Cathrine Andersdatter Jessen #6400, 27 SEP 1809 i Janderup Kirke, 4 * 10 AUG 1788 i Alslev, 6 (datter af Anders Møller Abrahamsen Jessen #6402 og Mette Jørgensdatter Bjørn #6401), 21 DEC 1870 i Ølgod, 4 begravet 28 DEC 1870 i Ølgod. 4 Mette: Mette Cathrine var kun 3 år gammel, da hun mistede begge forældre med 9 måneders mellemrum i Derfor blev hun sammen med en yngre søster opfostret hos sin faster Maren Agerholm Jessen på gården Store Hebo i Jannerup sogn. Maren var 1. gang gift med Mads Rygaard d. 19/ og 2. gang med fuldmægtigen på Hesselmed, Byrge Qvist. i. Børge Qvist Haahr #6403, * 23 SEP 1810 i Alslev, 4 30 SEP 1832 i Ølgod. 4 Ugift. ii. Jørgen Andreas Haahr #6404, * 13 JAN 1813 i Ølgod. 4 Gift, ingen børn. iii. Niels Spandet Haahr #6405, * 31 DEC 1815 i Ølgod, Han blev gift med Ane Marie Madsen #6406, 10 OCT 1858 i Sdr. Omme Kirke, 4 * 09 MAY 1837 i Sdr. Omme. 4 iv. Mads Rygaard Haahr #6469, * 28 NOV 1818 i Ølgod, 4,6 23 JUN 1901 i Forsumho (Forsumhoved) i Ølgod sogn. 4 Sønnen, lærer J.P. Haahr, Holstebro skriver om M.R.Haahr: "Jeg tror min egen far f.eks. har været ret typisk for slægten. Hanhavde middelmådige evner, han var sparsommelig, nøjsom og glad ved tilværelsen, yderliggående standpunkter i politik eller religion kunne han ikke indtage. men han søgte gerne Guds Hus, der kom aldrig råheder af hans mund. og rå personer kunne han ikke omgås. Vi havde det en tid meget småt, men jeg er vis på, at min far hellere spiste det tørre brød og drak vand til, end han ville "falde sognet til byrde", han var ærekær i al sin stifærdige beskedenhed, ærekærhed, tror jeg nok, er et karaktermærke hos slægten Haahr". Han blev gift med (1) Kirsten Pedersdatter #6470, 13 MAY 1849, 6 * 1813, 6 09 MAR Han blev gift med (2) Maren Pedersdatter #6471, 1856, 6 * 05 SEP 1821 i Aadum, 4 (datter af Peder Frandsen #6472), 19 (el. 09) MAR 1882 i Ølgod. 4 v. Birgitte Dorothea Margrethe Haahr #6506, * 04 JUN 1822 i Ølgod. 4 Hun blev gift med Niels Madsen #6507, 25 JUL 1868, 4 * 31 MAR 1828 i Grindsted. 4 vi. Else Cathrine Haahr #6509, * 02 JAN 1825 i Ølgod, 4 14 AUG 1873 i Ølgod, 4 begravet 19 AUG 1873 i Ølgod. 4 Hun blev gift med Jens Christian Nielsen Green #6510, 08 MAY 1862, 4 * 09 AUG 1833 i Sædding, 4 (søn af Niels Olesen Kloster #6512 og Anne Kirstine

12 Mogens Brøllunds efterkommere Side 12 Andersdatter #6511), 05 DEC 1904 i Ogden, Weber, Utah, USA, 4 begravet på Mormonernes Kirkegård i Ogden. Jens: J.C.N. Green flyttede 07 NOV 1859 som tjenestekarl fra Sædding til nabosognet Faster. 02 JUN 1862 fyttede han som urmager fra Faster sogn til Ølgod. Det var det år, hvor han blev gift, og hvor han som urmager overtog forretningen efter urmager Carl Ludvig August Haahr, der var søn af løjtnant og landmåler Ude Peder Haahr f. på Lindbjerggaard og Maren Rasmussen. Som nr. 3 ud af 7 søskende er han den eneste, der bliver døbt Green. Det skyldes, at familien boede i Grene på Slumstruphus Mark. Flere stednavne i Vestjylland indeholder stavemåden Green. Grene eller Green er det sted, hvor n å deler sig i to grene. Dette passer også med fødestedet Grene på Slumstrupmark i Sædding sogn. vii. (John Helt Green). Janus Nicolaj Haahr #6683, * 10 OCT 1827 i Ølgod, 4 12 JUL 1912 i København. 4 Han blev gift med Elisabeth Susanne Frederikke Helsengren #6684, 19 SEP 1861, 4 * 29 AUG 1825, 4 06 DEC 1879 i København. 4

13 Mogens Brøllunds efterkommere Side 13 1 Ole Lodberg Nielsen. 2 Anders K. Slots hjemmeside. 3 Torben Lodberg Nielsen. 4 John Helt Green, Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green. 5 John Helt Green, Velædle Else Cathrine Pedersdatter Sørensen ((Artikel i "Slægten Haahr" 1988)) 6 Gunnar Jermiin Nielsen, Gunnar Jermiin Nielsens hjemmeside. 7 FT 1787 i Ølgod på Lindbjerggaard. 8 FT Peter Helt Haahr, Slægten Haahr (1979) 10 Alice Gottschalck. 11 Chr. Tarbensen Christensen, baseret på materiale på sognehistorisk arkiv i Kloster. 12 FT Børge B. Thomsen. 14 Gunnar Jarmiin Nielsen. 15 Søren H. Sørensens hjemmeside. 16 Peter Helt Haahr, Slægten Haahr.

14 Register Side 14 (Hover), Ane Marie Jacobsen Frandsen, Peder (Vanting), Ane Cathrine Madsen Fransdatter, Dorthea Andersdatter, Anne Kirstine Friis, Michael Hansen Asmussen, Asmus Graversdatter, Ane Berntsen, Ernst Graversdatter, Anne Bertelsen, Laust Nissen Graversdatter, Ellen Johanne Bjerrum, Frederik Christian Graversdatter, Ellen , 3 Bjørn, Mette Jørgensdatter Graversdatter, Ghristiane Bratbjerg, Hans Pedersen Graversdatter, Kirsten Brodersen, Hans Nielsen Graversen, Jens Bruun, Kirstine Hansdatter Graversen, Mads Veis Brøllund, Anne Christensdatter Graversen, Mogens Kristian Brøllund, Anne Marie Christensdatter Graversen, Niels Christian Brøllund, Christen Larsen Graversen, Niels Brøllund, Christen Mogensen Green, Jens Christian Nielsen Brøllund, Dorthe Cathrine Christensdatter , 2 Gregersdatter, Ane Brøllund, Else Margrethe Christensdatter Haahr, Abbelone Nielsdatter Brøllund, Gravers Larsen Haahr, Birgitte Dorothea Margrethe Brøllund, Lars Graversen Haahr, Børge Qvist Brøllund, Lars Mogensen Haahr, Carl Ludvig August Brøllund, Magdalene Nielsdatter Haahr, Else Cathrine Brøllund, Mogens Haahr, Else Cathrine Brøllund, Niels Graversen , 3 Haahr, Frederikke Lovise Brøllund, Peder Christensen Haahr, Hans Kristian Christensdatter, Ane Dorthea Haahr, Janus Nicolaj Christensdatter, Ane Haahr, Jens Pertou , 10 Christensdatter, Anne Haahr, Jørgen Andreas Christensdatter, Kirsten Haahr, Jørgen Udesen Christensdatter, Maren Haahr, Jørgen Christensdatter, Mette Marie Haahr, Kristian Kristensen Christensen, Gravers Haahr, Mads Rygaard Christensen, Iver Haahr, Maren Cathrine Christensen, Jørgen Haahr, Maren Kirstine Christensen, Mariane Haahr, Maren Nielsdatter Christensen, Mette Marie Haahr, Nicoline Kirstine , 8 Christensen, Niels Peder Haahr, Niels Severin , 9 Christensen, Nielsine Haahr, Niels Spandet Christensen, Ole Haahr, Peder Madsen Nielsen Christiansen, Terkel Haahr, Peder Madsen Damgaard, Svend Jensen Haahr, Petrine Severine Enevoldsdatter, Ane Marie Haahr, Ude Peder , 9 Enevoldsdatter, Ane Haahr, Ude Sørensen Enevoldsen, Ane Marie Hansdatter, Ane Enevoldsen, Ane Marie Hansdatter, Inger Enevoldsen, Christian Peder Hansdatter, Maren Enevoldsen, Constance Hansdatter, Marie Dorthea Enevoldsen, Frederik Hansdatter, Marie Enevoldsen, Jens Hansen, Ane Dorthea Enevoldsen, Jeppe Hansen, Ane Mathea Enevoldsen, Kirsten Marie Hansen, Jens Andres Enevoldsen, Niels Peder Hansen, Jensine Enevoldsen, Niels Peder Hansen, Lars Enevoldsen, Simon Hansen, Laurits Frederik Enevoldsen, Simon Hansen, Maren

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Slægt 12. Sortering Gammelgård.

Slægt 12. Sortering Gammelgård. Slægt 12. Sortering Gammelgård. 1702 d. 2 apr. Kjeld Jensens barn i Gamelgård kaldet Jens. F: Niels Sørensens hustru i Ølgod by, Jens Ebbesen i Gammelgård, Rasmus Sørensen af Ølgod by, Jens Ebbesens pige,

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Folketælling Sdr. Felding 1855

Folketælling Sdr. Felding 1855 Folketælling Sdr. Felding 1855 Navn Ald G/ug. Stilling Fødested 1 Nedertarp en gaard Niels Mortensen 52 gift gårdmand, husfader her i sognet Maren Christensen 50 gift hans kone Skarrild Abelonne Marie

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede.

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede. [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter 1720 d. 13. okt. Copulerede Peder Gydesen og Maren Nielsdatter af Obling. 1721 d. 12. jan. Copulerede

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov.

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov. Sortering Medum. 1702 d. 8 feb. Rasmus Jensens barn udi Agersnap kaldet Anna. Niels Pedersens hustru i Agersnap bar barnet. F: Søren Mose i Medum, Peder Ibsen udi Medum, Christen Pedersens hustru i Agersnap,

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller.

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller. Skifteprotekoller 2 - Nørholm gods - 1815-1850 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3a//familysearch.org/records/collection/ 2015318/waypoints Af John Bach Thygesen januar 2015, medumgaard@gmail.com

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Anetavle for Ivar Hansen

Anetavle for Ivar Hansen Anetavle for Ivar Hansen Gårdejer i Aalunde i Agerbæk. Venstre - Folketingsmedlem for Ribe Amtskreds 4. dec. 1973-11. marts 2003. Minister for offentlige arbejder 30. aug. 1978-26. okt. 1979. Medlem af

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted.

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted. 1777 d. 4 feb. enkemand Rasmus Jensen af Lydom Hede og Bodil Pedersdatter af Søvig Huse. 1777 d. 13 jun. Jens Michelsen i Lunde, død 1811 og Maren Pedersdatter af Lundtang, død 1819. 1777 d. 14 okt. Christen

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. gård. Hans Christian Jensen, 48, G, Grindsted, Gårdmand Anne Nielsdatter, 53, G, Hejnsvig, Hans kone Anne Hansen, 20, U, Hejnsvig, Datter Jens Hansen, 18, U, Hejnsvig, Søn Jacob Peder Hansen,

Læs mere

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 17 1st Generationer 1. blev født i 1769 og døde den Jul. 5 1844. Han giftede sig med Karen Christensdatter Banch. Karen Christensdatter blev født i 1769 og døde den Okt. 25 1853. Børn af og Karen

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Hans Ole Sejrup Villadsen

Hans Ole Sejrup Villadsen Anetavle for Hans Ole Sejrup Villadsen født 14. juli 1947 Udarbejdet i forbindelse med fødselsdagen den 14. juli 2007 af storebror, Holger Sejrup Villadsen Indledning Efterfølgende oversigt er en anetavle.

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Vandborg Skole, matr. 3a

Vandborg Skole, matr. 3a FT.1787 Hans Fr. Braae, 42 år, gift, madfader, sogne degn. Johanne Jensdatter, 40 år, gift, madmoder. Johann Fr. Braae, 6 år, søn. Jens Peter Braae, 3 år, søn. Karen Marie, 10 år, datter. Nicoline, 8 år,

Læs mere