Natalie Zahles fjerde eftermæletid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natalie Zahles fjerde eftermæletid"

Transkript

1 Natalie Zahles fjerde eftermæletid Claus Bjørn Fortid og Nutid, december 1993, hefte 4, s I denne udvidede anmeldelse af Birgitte Possings omdiskuterede disputats: Viljens styrke. Natalie Zahle - En biografi, fastslår Claus Bjørn, at bogen er blevet en værdifuld demonstration af biografiens muligheder som videnskabelig genre. Bogens styrke er forfatterens stadige konfrontation af myten med kildematerialet og hendes evne til at inddrage læseren i dette arbejde. Den største svaghed, finder Claus Bjørn, er, at forfatteren i et vist omfang lader sig forføre af sit emne, Natalie Zahle. Det rokker dog ikke ved hans vurdering af værket som en meget betydelig bog. Claus Bjørn, f. 1944, lektor i landbohistorie ved Københavns Universitet. Har beskæftiget sig indgående med landbrugets og landbosamfundets historie. Har senest skrevet Den gode sag. En biografi om Christian Ditlev Frederik Reventlow, Vi skal ikke gå ret mange år tilbage, før den historiske biografi var en både lidet agtet og dyrket genre inden for faghistorikernes kreds. Berømte danskere blev beskrevet i Bogen om N.N. Skrevet a f hans venner eller i Mindebogen om P.P., også skrevet af vennerne. Biografiens dyrkere fandt man hyppigst på afstand af det universitære miljø. Højskolefolk skrev om højskolefolk, partipressens journalister om socialdemokratiske pinger. Og så videre. Således beskrev undertegnede situationen sidst i 1970 erne i en omtale af en af de få faghistorikere, der havde helliget sig levnedsskildringen som sit felt, Viggo Sjøqvist.1Genlæs i øvrigt hans To gange fuldkommen lykkelig om Constanze Mozart - et fint eksempel på en borgerlig humanistisk historieskrivning, når den er mest indtagende.2 Situationen har ændret sig radikalt. Var det Ebbe Kløvedal Reichs Frederik fra 1970, der var den første bebuder af den ny genre?3 I hvert fald har biografien placeret sig stærkt i den historiske litteratur. Christian 4. og Louis Pio har fået to bøger,4 Ove Rode har fået sin firebinds skildring ved Tage Kaarsted,5 Kristian Hvidt har taget sig af Edvard Brandes,6Steffen Heiberg foruden Christian 4. også af Corfitz Ulfeldt,7 en slægtning har givet os tre bind om Christmas-Møller,8 en tidligere DKP er har skildret Aksel Larsen, osv.9 Er det post-modernismen? Er det forlagene? Måske, for både Gad og Chr. Ejlers har egentlige biografiserier. I hvert fald er det ikke uden betydning, at forlagene gerne vil have bøgerne ud. Endelig: En nær kollega udgav en biografi om Hartvig Frisch og fik fortjent megen og megen positiv omtale omkring udgivelsesdagen.10 En dag i en bus ind fra Njalsgade kommenterede han presseopmærksomheden:»nu har jeg dog gennem årene lavet en del helt hæderlig historie, og så er det først med denne biografi, der bliver interesse for det, jeg laver«. Der er en interesse for biografierne (hvis personen er interessant og»aktuel«), og hvem kan sige sig fri for et ønske om at blive modtaget, bemærket, med andre ord: blive læst? Birgitte Possings Viljens styrke, der handler om Natalie Zahle, er så den første historiske biografi, der er blevet antaget til forsvar for den filosofiske doktorgrad.11det gik ikke stille af, for en af de officielle opponenter brokkede sig ret 318

2 N atalie Zahles fjerde eftermæletid hørligt og betvivlede egentlig bogens adkomst til denne værdighed. Hvor var relevansen? Herom kan man vel blot bemærke, at det selv for indviede kan være ganske vanskeligt at se kriterierne for antagelse respektive ikke-antagelse af afhandlinger til forsvar. Axel Linvald oplevede for 70 år siden at få sin Kronprins Frederik-bog forkastet.12 Det gjorde ham bitter på de ansvarlige, og det er forståeligt, når man i historiens bakspejl ser, hvad der blev antaget. Man synes at operere med kriterier, der kræver, at en afhandling skal være på en godt 300 sider, helst godt forsynet med noter og helst byggende på et stort utrykt kildemateriale. Og det historiske håndværk behøver såmænd ikke en gang at være i orden, viser det sig. Så hvorfor i alverden dog ikke? Natalie Zahle er en tilstrækkelig interessant skikkelse per se, og Birgitte Possing har støvsuget hendes arkiv plus andres, håndteret kildekritikken udmærket og kommer endda med nogle af de mest relevante betragtninger over biografiens problem, undertegnede har læst på dansk. Så der er bøf nok.13 Foruden den filosofiske doktorgrad oplevede Birgitte Possing at få bogen kåret som nr. 1 i Weekendavisens læserafstemning. Det er velfortjent, for det er en meget læseværdig bog, hun har skrevet. Når man er i selskab med hende og frøken Zahle, så vender man siderne for at stifte bekendtskab med, hvad der så hænder. Bogen er (de fleste steder) elementært spændende læsning for den interesserede læser, og man kan så være interesseret i 1800-tallets Danmark, dansk skolehistorie, kvindeemancipationen eller blot i at lære en af de store damer i dansk historie at kende på nærmere hold. Det, der er lykkedes for Birgitte Possing, er at formidle sin egen nysgerrighed. En nysgerrighed, der er vakt af den myternes Natalie Zahle, der den dag i dag hænger i fuld figur på hovedtrappen på Nørrevold. Og med denne nysgerrighed, der deles med læseren, tager Birgitte Possing os med ind i værkstedet. Her har vi myten, her har vi kilderne - hvad får vi så ud af det? Det kan synes omstændeligt, når Birgitte Possing (s. 91ff.) giver os alle mellemregninger på sine udregninger af antallet af piger i de københavnske skoler, men det er i bogens ånd. Det bliver rent Sherlock Holmes i udregningen af Elisabeth Buntzens forfalskede vidnesbyrd (s. 223ff.), og det fungerer perfekt, når Birgitte Possing går til Kongehusarkivet for at torpedere historien om kongelig betaling for Natalie og hendes broders skolegang (s. 84). Derimod gås der nok for vidt, når forfatteren vil prøve at komme til klarhed over den svækkelse, der ramte moderen ved den lille Natalies fødsel. Det kan gynækologer i dag sgu ikke have nogen begrundet mening om! (s. 71). Det er Birgitte Possings styrke, at hun i et godt, jargon-frit dansk tager sine læsere med hele vejen i konfrontationen mellem myte, kilder og så»wie es eigentlich gewesen«ifølge Birgitte Possing. Man er med hende i arkivet, læser brevene til og fra Natalie Zahle og diskuterer så at sige med forfatteren. Birgitte Possing er til stede i Viljens styrke. Omtrent lige så meget som frøken Zahle. Det er igen et plus, når hun f.eks. meget velargumenteret taler for at bruge huller i kildematerialet som kilde i sig selv. Det gælder ikke mindst de manglende breve til og fra Mary Archer (s. 57, 248ff.). Det gælder også, når Birgitte Possing trods sin nysgerrighed på ét sted standser op og siger: Hertil - og ikke længere. Hun afdækker omkring Natalie Zahle et netværk af kvindefællesskaber, der indebar fælles bolig, endog»indtagelse«af plejebørn, således at husholdet så stærkt som muligt mindede om det»almindelige«hjem, blot uden et mandligt overhoved. Var der i disse parforhold også en sexuel 319

3 Claus Bjørn dimension? Sprogbrugen kunne være hed som hos en Henriette Skram, men det er nok klogt af Birgitte Possing at sige, at det ved vi ikke noget om. Fællesskabet var der og krævedes respekteret af omgivelserne. Men Birgitte Possing er også til stede på en lidt mindre sympatisk vis. Hun slår sig lidt for højrøstet til ridder på andres - forgængernes - svagheder. Hvad skal det til at hænge en ung historiker ud (s. 46f.), fordi hans ordning af Natalie Zahles arkiv kunne være gjort anderledes og bedre? At diskutere med uudgivne specialer er en uting (s. 42), og det var heller ikke sikkert, at Paul Hennings blot lige kunne være gået hen på skolen og have slået op i protokollerne (s. 226). Da forfatteren til disse linier selv er blandt ofrene, så føler han sig også foranlediget til at sige:»tøv nu en kende!«, når»olsens Danmarkshistorie«14bliver nedgjort s. 424f. Det er nu mest i småtingsafdelingen. Men det er lidt for skævt, når Edvard Lehmann bliver slået sammen med hagiograferne i»første eftermæletid«.15 Birgitte Possing tager da også indgående stilling til hans artikel fra 1927 (s. 37ff.) og anerkender hans kritiske behandling af emnet. Men hun lukker ham inde i sin tid, anledningen (jubilæumsskriftet) og hans manglende egenskaber som provokatør (s. 40), og det skønt en sammenlæsning af hans og Birgitte Possings behandling lige så vel kunne have placeret ham som inspirator og forudsætningen for Viljens styrke. Derfor titlen på denne kommentar. Den Natalie Zahle, der fremstår af Viljens styrke er sandelig en spændende dame. Hun er blevet farligere, mere modsætningsfyldt end mytens frøken Zahle, og man får unægtelig lyst til at konfrontere hende med den Johanne Louise Heiberg, hun krydser klinger med i 1859 (s. 153ff.):»Spectatrix«alias den fejrede primadonna bekræfter her kun alt for godt, at hun muligvis på scenen var en svane, men udenfor et mindre yndefuldt og i hvert fald ret ondskabsfuldt stykke ljerkræ. Der er ingen relevans i hendes indlæg, som ikke bevæger sig en tomme uden for fruens egen konstante selviscenesættelse. Der skulle mod til som ung og ukendt institutbestyrerinde at tage til genmæle, omgivet af klakører som fru Heiberg var. Men der er bid - og naturligvis langt mere af sund sans - i Natalie Zahles svar. Fru Heiberg beherskede en kreds af mænd omkring sit og Heibergs hjem. Natalie Zahle dirigerer på samme vis rundt med alle de betydningsfulde mænd, hun kunne komme i nærheden af. Brygger Jacobsen, Ludvig Schrøder, A.D. Jørgensen og dennes antipode Johannes Steenstrup,»bruges«af Natalie Zahle til af fremme skolens vel og opbygge hendes position. Lovende unge mænd fra Georg Brandes over Berninakredsens førstetyr, Carl Ewald, til nevøen Otto Zahle aftjener deres værnepligt i skolen og - idet mindste senere - vurderes som kommende lederemner. På sin facon har Natalie Zahles kvindelighed været håndteret med lige så stor effektivitet som fru Heibergs gådefulde erotiske væsen. Og Birgitte Possing viser også fint, hvordan frøken Zahle selv fik drejet episoder og begivenheder hen i denne retning.»dette ville en mand aldrig have gjort«, var fætteren, højesteretssagfører Zahles kommentar til de rentefrie lån, hun udbød til skolens rejsning. Her punkterer så Birgitte Possing myten og viser, at dette arrangement må være iværksat med de juridiske rådgiveres viden (s. 268). Viljens styrke hedder bogen, og naturligvis har Natalie Zahle været udstyret med en kolossal viljestyrke. Og denne vilje kunne kræve, byde, skælve, tvivle, være grædefærdig - når det fremmede hendes og skolens sag, der var et og det samme. Måske skulle der have stået lidt mere om taktikeren Natalie Zahle. 320

4 N atalie Zahles fjerde eftermæletid For det er nu eminent, som hun kan manøvrere! sker det forfærdelige, at to af de mænd, som hun»bruger«, Carl Ploug og Bjørnstjerne Bjørnson, ryger i totterne på hinanden. Det var naturligvis Bjørnsons tale om at»ændre signaler«over for Tyskland. Ploug var den indflydelsesrige, stadige støtte - og Bjørnson en af de åndsfyrster, der kastede glans over arbejdet ved at komme i hjemmet, eventuelt komme i skolen. Det er helt tydeligt, at Natalie Zahle længst mulig søger at holde på både Fædrelandets nyttige redaktør og den fejrede digter. Og det skønt hun må have taget afstand fra de ændrede signaler, men hun var jo en»svag Character«. Jo, godmorgen! Min væsentligste indvending mod Birgitte Possings fremstilling af Natalie Zahle går ikke på, at det ikke er skolehistorie eller kvindehistorie, hun har skrevet. Men at hun nok et lille stykke hen ad vejen har ladet sig forføre af Natalie Zahle, og dermed ganske enkelt delt skæbne med så mange andre forfattere til biografier med C.O. Bøggild- Andersen som velkendt forgænger.16 Har Birgitte Possing ikke gjort Natalie Zahle til en mere anfægtet, mere tvivlende, mere»svag Character«, end hun virkelig var? Natalie Zahle opbygger et skoleimperium, der allerede i hendes egen tid nød royal bevågenhed, hvad der som bekendt også siden blev skolen til del. Naturligvis var det forfærdeligt, som frøken Zahle forsyndede sig mod etikette og meget mere, da kronprins Frederik med hustru i 1892 aflagde skolen besøg. Men det var dog ikke værre, end at de kongelige kom igen ved flere lejligheder. Måske havde hun blot, som Birgitte Possing selv, sagt majestæt til en kongelig højhed! (s. 351). En af de situationer, hvor Natalie Zahle efter min mening fremstår mere usikker, end der er belæg for, er i forholdet til H.C. Andersen. Og lad os her blot følge Birgitte Possings egen redegørelse: Andersen kendte Natalie Zahles fader, præsten Sophus Zahle, der besad en beskeden digterisk åre. Der var en kontakt til datteren, og den forlængst berømte digter kom af og til og læste op i hendes skole. Han var ikke helt vel tilpas ved hende (ifølge sine dagbøger), og hun havde i 1864 ødelagt en middag for ham ved at holde en lang, moralsk tale for ham, der konfronterede den gode mad, de indtog, med soldaternes usle kår. Hun og hendes skole hylder ham naturligvis ved jubilæet i 1869 (for hans ankomst til hovedstaden), og hun kender ham godt nok til at invitere ham netop årsdagen efter, da han ellers vil sidde og tude til sin dagbog over Verdens glemsomhed. Han kommer og læser op, alle er instrueret om at behandle ham som et råddent æg, og hun får endog standset stueurets gang, så ikke engang middagsslagene skulle forstyrre den sensible digter! Andersen var lykkelig, og en sten i mytebyggeriet var lagt på plads. Her skriver Birgitte Possing:»Lige så beklemt og måske ligefrem bange, han var for hende, lige så nervøs var hun for at komme til at såre eller fornærme ham med sin facon«(s. 262f.). Det bygger Birgitte Possing nu på det ovenfor fortalte, på Første eftermæletids beretning om, at han af og til kom i hendes pensionat, men at dette ikke har sat spor i hendes arkiv -»det ser da også ud som om Natalie Zahle ikke indbød ham som gæst i sit private hjem, men nøjedes med at invitere ham til at læse op for sine elever«. Nuvel, Birgitte Possing bygger sin fremstilling på det meget store og generelt velbevarede arkiv, og her er der vel næppe et spændende hul i materialet a la Mary Archer. Men kort forinden har vi fra Andersens dagbog ganske godt belæg for, at hun aldeles ikke følte sig hæmmet af hans nærværelse, når hun var optaget af soldaternes situation 321

5 Claus Bjørn i forhold til det veldækkede middagsbord! Viljens styrke er en meget betydelig bog, der sætter sig store mål. Birgitte Possing har indkredset en række af de krav, en biografi skal opfylde i dag for at kunne være et fuldgyldigt videnskabeligt bidrag. Langt hen af vejen lykkes det hende i sin stadige konfrontation af myte med kildemateriale at indfri disse krav. Det er ikke blevet et stykke dansk kvindehistorie, men der er kommet mange indsigter om kvinders situation i sidste halvdel af 1800-tallet. Det er heller ikke blevet bogen om Natalie Zahle i dansk skolehistorie, og her kan man nok savne nogle perspektiveringer undervejs. Men det er blevet en meget værdifuld demonstration af biografiens muligheder som videnskabelig genre. Noter: 1. Fortid og Nutid 27, , s. 226f. 2. Viggo Sjøqvist: To gange fuldkommen lykkelig, Ebbe Kløvedal Reich: Frederik. En folkebog om N.F.S. Grundtvigs tid og liv, Benito Scocozza: Christian 4., 1987; Steffen Heiberg: Christian 4., 1988; Jens Engberg: Til arbejdet! Liv eller død! Louis Pio og arbejderbevægelsen, 1979; Henning Tjørnehøj: Louis Pio: folkevækkeren, En tredje biografi af Christian 4., af Bodil Wamberg, udkommer i slutningen af Tage Kaarsted: Ove Rode. En politiker bliver til, 1963; samme: Ove Rode som partipolitiker, 1971; samme: Ove Rode som indenrigsminister, 1987; samme: Ove Rode - en politiker ved vejs ende, Kristian Hvidt: Edvard Brandes. Portræt a f en radikal blæksprutte, Steffen Heiberg: Enhjørningen Corfitz Ul- * feldt, Wilhelm Christmas-Møller: Christmas 1-2. Christmas-Møller og Det konservative Folkeparti, Kurt Jacobsen: Aksel Larsen, Niels Finn Christiansen: Hartvig Friseh. Mennesket og politikeren, Birgitte Possing: Viljens styrke. Natalie Zahle - En biografi om dannelse, køn og magtfuldkommenhed 1-2, Axel Linvald: Kronprins Frederik og hans regering I. Styrelsen og dens mænd. Økonomisk og social politik, Historisk tidsskrift 92, 1992, s. 353ff. 14. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 1-16, red. Olaf Olsen, Edvard Lehmann: Natalie Zahle, Natalie Zahle til Minde , red. M. Steinthal m.fl., Birgitte Possing deler Natalie Zahles skrevne eftermæle op i, hvad hun har kaldt de tre eftermæletider. Sit eget bidrag betragter hun som det, der indleder tredje eftermæletid (Viljens styrke, s. 434ff.). Det burde måske rettelig i stedet være Edvard Lehmanns bidrag, hvorved vi med Viljens Styrke er startet på den fjerde eftermæletid! 16. C.O. Bøggild-Andersen: Hannibal Sehested 1-2,

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Hvorfor privatarkiver?

Hvorfor privatarkiver? Hvorfor privatarkiver? Birgitte Possing, dr.phil. Seniorforsker, professor og ansvarlig for private personarkiver Rigsarkivet, Danmark Hvad er et privatarkiv? Et arkiv, der består af unika, som ikke tilhører

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia På jagt efter historiske fortællinger i Den Fynske Landsby 5.- 6.årgang Billederne er hentet fra wikipedia Velkommen I Den Fynske landsby ser det ud på samme måde, som der kan have set ud i 1800-tallet.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider

Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider Georg Græsholt sognepræst, cand.theol: Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider Tidsskriftet Fønix Årgang

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Arbejdet i kulturfags fagudvalget Principperne for arbejdet:

Arbejdet i kulturfags fagudvalget Principperne for arbejdet: Arbejdet i kulturfags fagudvalget Principperne for arbejdet: Små skridt Det vi gør skal skabe succes i undervisningen (med det samme) Det skal være fagligt centralt. Kristendom, samfundsfag, historie.

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Forord Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Vækkelserne i 1800-tallet er et af de mest fascinerende kapitler i den danske kirkes historie. Kirkerne var blevet alt for tomme, og oplysningstidens

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 1 Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 466 - Vor Herres Jesu mindefest 473 - Dit minde skal, O Jesus, stå 457 - Du som gik foran os 470 - Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 412 v. 5-6 af

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Prædiken til S. s. e. h3k kl i Engesvang

Prædiken til S. s. e. h3k kl i Engesvang Prædiken til S. s. e. h3k kl. 10.00 i Engesvang 4 - Giv mig Gud en salmetunge 282 v. 7-8 Af apostlenes sad i Jerusalem 414 - Den mægtige finder vi ikke 658 - Når jeg er træt og trist 439 - O, du Guds lam

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv Erindringer Skrevet af John Lykkegaard Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv udgivet marts 2008 e-bog udgivet september 2011 Forside: Maleri af af det

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Historiebrug. Historiekultur og -brug. Date : 1. oktober 2014

Historiebrug. Historiekultur og -brug. Date : 1. oktober 2014 HistorieLab http://historielab.dk Historiebrug Date : 1. oktober 2014 I en række blogindlæg vil Jens Aage Poulsen præsentere de tre hovedfokusområder for de nye læringsmål i historiefaget. Det første indlæg

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik. Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf

Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik. Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf Program 11.30-12.00 Ankomst og frokost 12.00-12.30 Velkomst og introduktion til faget Dansk som andetsprog A v.

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv Gunnar Møller -den eventyrlige kolorist I. Fragmenter af et kunstnerliv GM Bind 1 - Fragmenter af et kunstnerliv Lidenskab for liv Et kunstværk er et hjørne af tilværelsen set gennem et temperament. Wilhelm

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion. & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion. & Edition NONSK Kultur Martin Luther Om de gode Gerninger En litterær-musikalsk oplæsningsarrangement med tekster fra Martin Luthers Om de gode Gerninger. - Med oplæsningens grand old man, kongelig skuespiller Paul Hüttel og

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samtidshistorie

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks.

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. følgende: At vi alle har en forståelse og indsigt i, hvordan vores forfædre

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13. side 1 Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 1-13. To mennesker midt i livet, begge ramt af livets hårde slag. Hvor er Gud, og hvordan er Gud? Sådan kan et menneske spørge. Et menneske

Læs mere

Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie

Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie Dato for interview: 26. juli 2016 Lokation: København Varighed: 13 min Transskriberingen bygger på Steinar Kvales teori om grov transskribering, hvor tænkepauser,

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Retur til indholdsfortegnelse

Retur til indholdsfortegnelse Retur til indholdsfortegnelse Den ustyrlige psykiatri per vestergaard Den ustyrlige psykiatri Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdoms- problem: en idehistorisk analyse aarhus universitetsforlag Den ustyrlige

Læs mere

Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver

Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver 1 Konfrontationen 5. maj 1872 Opgave 1 Hvad sker der søndag den 5. maj 1872 på Nørre Fælled i København? Opgave 2 Billedet af Slaget på Fælleden,

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Førlæsning 1. Nedbrudt mål Tegn på læring Aktivitet Evaluering

Førlæsning 1. Nedbrudt mål Tegn på læring Aktivitet Evaluering Noras ark, Anders Johansen, Modtryk 2015 Resumé: Krigen har taget Noras forældre. Far var desertør, og mor døde under et bombeangreb. Så nu lever Nora på en lille vadehavsø hos sin morfar. Noras morfar

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Per-Olof Johansson: Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang Indlæg på blog om Bonde-Practica 13.januar 2014 Københavns

Læs mere

Christian IX's udråbelse til konge

Christian IX's udråbelse til konge Christian IX's udråbelse til konge A) Der er i det forliggende kildemateriale 3 forskellige bud på, præcist hvilket klokkeslet Chr. IX blev udråbt til konge, og 2 bud på hvilken dato. Tekst 1, 2, 3 siger

Læs mere

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Du, Mis, har du nogensinde følt dig ensom og håbet på, at der et eller andet sted i verden var en ven, som syntes, at du var god nok, som du var? spurgte

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

14 fortællinger om livet på landet

14 fortællinger om livet på landet Tvivl Tvivl 14 fortællinger om livet på landet Af Marianne Jørgensen, Dorthe Nors, Susanne Andersen, Tilde Ann Jensen, Knud Erik Pedersen, Mette Katrine Gintberg, Liva Skogemann, Ulla Thorøe, Vibeke Marx,

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen.

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen. Kære alle sammen Tak fordi I er kommet i dag Vi skal fejre udgivelsen af bogen Mellem Land og By Landbohøjskolens historie. Bogen handler om Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles historie - fra den spæde

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere