Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler"

Transkript

1 Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag Grænsesnit mod broadcastere Grænsesnit for video og audio, Standarddefinition (SD-TV) Grænsesnit for video og audio, højopløsnings-tv (HD-TV) Kodning af video og audio Grænsesnit for signaler kodet af broadcasteren Grænsesnit for interaktive signaler (MHP) Grænsesnit for EIT Multiplexing og scrambling Tidsdeling af båndbredde Arkitektur for de forskellige signalpakker (MUX) Regionsopdeling i portaler Specifik arkitektur for MUX 3, inklusive kommerciel regional/lokal-tv Generel arkitektur for MUX PSI/SI tabeller Network Information Table (NIT) Event Information Table (EIT) Sikkerhed Valg af underleverandører Monitorering og kontrol Overvågning af produktionsudstyr/hardware Tekniske referencer...15

3 3 1. Sammendrag Dette bilag beskriver kodning, multiplexing og signalering for det jordbaserede digitale net, som Danmarks Digital TV (DDTV) ønsker at levere til det danske DTT-net. Multiplexplatformen enkoder og multiplexer tv-tjenester og muliggør avancerede løsninger som regionalopdeling og tidsdeling af tjenester. Formålet er at beskrive multiplexplatformen detaljeret, således at muligheder og begrænsninger i forbindelse med platformen kommer klart frem. Dokumentet beskriver flytningen af signaler fra det modtages fra tv-broadcasterne (direkte eller via transportnet) og fra tjenesteplatformen (beskrevet i bilag 16) til sendenettet (beskrevet i bilag 13) inklusiv regional formatering af SI-signalering for TV2s regionale udsendelser og lokal-tv. Multiplexplatformens rolle i den samlede tekniske løsning ses afbildet nedenfor. Figur 1: Principskitse for hele platformen og multiplexing Grænsesnit til TV-broadcastere Grænsesnit til seerne TV-signaler Signalpakker (MUX) Distributionsnet Regionalportal Sendestationer Antenne, Settop-boks m. smartkort Tillægstjenester Tjenesteplatform (EPG, MHP VOD, PVR mv.) Adgangskontrol (CA) Grænsesnit til gatekeepers kundesystem Kundedatabase (SMS) Der skal i alt udbygges fem multiplex til den nye DTT-platform. Den eksisterende MUX 1, i regi af I/S DIGI-TV, indeholder de nuværende public service kanaler DR1, DR2 og TV 2, mens MUX 2, også under I/S DIGI-TV, vil indeholde øvrige FTA-tjenester fra DR samt parlaments-tv. Her vil der stadig være ledig kapacitet til flere tjenester og/eller kanaler. MUX 2 til 5 udbygges i 2009, og MUX 6 året efter (se figur 2 næste side).

4 4 Figur 2: Oversigt over Multiplex og antal udbudte kanaler OPERATØR I/S Digi-TV DTT-gatekeeper Innovationsreserve" I BRUG SIDEN Mar Nov Nov Nov (?) KANALER DR1 DR2 TV 2 Tegnsprog. DR his/børn Parlament 8 SD 8 SD 8 SD Mobil-tv HD-tv Digitale tjenester KOMPRESSIONS- STANDARD MUX 1 MUX 2 MUX 3 MUX 4 MUX 5 MUX 6 MPEG 2 MPEG 4 MPEG 4 MPEG 4 MPEG 4 MPEG 4 MUX 7 MUX 8 I DDTVs udbygning af multiplex og sendenet vil det blive tilstræbt at udsendelsen af programsignalerne fra MUX 1 og 2 sker teknisk fuldt koordineret med MUX 3-6, så slutbrugerne oplever en gnidningsfri overgang til digitalt tv, hvor public service kanalerne og DDTVs betalingstjeneste opleves som ét samlet tilbud på DTT-platformen. Den valgte løsning sikrer endvidere, at alle tv-seere får mulighed for at modtage geografisk korrekte lokal-tv udsendelser, baseret på den regionale inddeling fra TV2-regionerne. I praksis vil det betyde, at der allokeres plads i DTT-nettet til lokal-tv i MUX3, svarende til én kanal for slutbrugeren, hvor kapaciteten efter nærmere aftale kan fordeles mellem lokal-tv stationer i hver af de otte regioner. I tillæg vil der være plads til et antal øvrige tjenester (bl.a. EPG og MHP). DDTV vil jf. udbudsmaterialets betingelser samarbejde om udvikling af en ny fælles EPG baseret på EIT-signalering. Denne EPG vil være tilgængelig fra start november 2009 for hele den nye DTT-platform (MUX 2-6), men vil også inkludere programinformation fra MUX 1. MUX 3-6 vil indeholde de landsdækkende betalingstjenester opereret af gatekeeper. Samtlige signalpakker sættes sammen og scrambles i den Centrale Programfødningscentral (CPC). Tilpasningen til korrekte lokal-tv udsendelser vil ske i en af de otte regionalportaler. Lokal-tv kanalen (SBS-Net) for signalpakke 3 vil også gå over kontributionsnet til CPC og derfra ud over distributionsnettets linjer til regionerne/sendere i sendenettet. Al sammensætning af signalpakke 3-6 vil ske i CPC, ligesom al scrambling af tjenester også finder sted her. Generelt vil danske kanaler komme på lejede linier. Udenlandske kanaler kan enten komme via lejede linier eller fra satellit. DDTV vil i størst mulig udstrækning anvende Telenors Multiservice Network (lukkede fiberlinier) til signalfremføring (se bilag 20 om Billedkvalitet ) for at få den bedst mulige billedkvalitet for seeren.

5 5 For at få bedst mulig udnyttelse af båndbredden, anvendes MPEG-4 Part 10/AVC/H.264 som kodestandard og kanalerne multiplexes statistisk sammen. Denne multiplexing muliggør en dynamisk udnyttelse af den samlede kapacitet i signalpakken, dette gøres for at optimere kvaliteten på et givent antal kanaler. Systemet er klar til HDTV fra start. Signalering vil foregå i henhold til åbne, internationalt anerkendte standarder, bl.a. NorDig, og være klart for MHP og PVR. 2. Grænsesnit mod broadcastere Der er en række forskellige grænsesnit til broadcasterne, alt afhængig af signaltype, som beskrives i det følgende. 2.1 Grænsesnit for video og audio, Standarddefinition (SDTV) Broadcasterne kan vælge mellem at kode sine signaler selv eller at lade Danmarks Digital TV (DDTV) sørge for denne kodning. I de tilfælde, hvor broadcaster måtte ønske det, kan DDTV enkode video- og audiosignalerne til MPEG-4. Videogrænsesnit er da SDI i henhold til ITU-R BT , og audiogrænsesnittet er SDI Embedded audio (samme reference). 2.2 Grænsesnit for video og audio, højopløsnings-tv (HDTV) Både enkoding og multiplexsystemet er forberedt til HDTV (højopløsnings-tv). I de tilfælde er grænsesnittet da HD-SDI, i henhold til SMPTE 292M 2. Både HDTV standarden 720p/50 og standarden 1080i/25 vil blive understøttet af platformen. Fremtidige udsendelser i formatet 1080p/25 vil blive understøttet, så snart der findes kodningsudstyr til dette. 2.3 Kodning af video og audio Video vil blive kodet med videokodningsstandarden MPEG-4 (MPEG-4 Layer10, også kaldet H.264 eller AVC). De forskellige kanaler vil blive kodet ved hjælp af statistisk multiplexing. Denne fremgangsmåde gælder også mellem HD og SD kanaler. Audio vil blive kodet med HE-AAC v.2 DVB Subtitling Multiplexsystemet er forberedt til undertekster af typen DVB Subtitling 3. For HDTVprogrammer er systemet forberedt til HD-DVB Subtitling. 1 ITU-R BT.656-4: Interfaces for digital component video systems in 525-line and 625-line television systems operating at the 4:2:2 level of Recommendation ITU-R BT.601 (Part A) 2 Bit-Serial Digital Interface for High-Definition Television Systems 3 ETSI EN V1.2.1: Digital Video Broadcasting (DVB);Subtitling systems

6 6 Tekst-tv Enkodningssystemet kan enkode tekst-tv. Grænsesnittet er SDI, linje 7-10, 12 22, og Kodningen vil finde sted i henhold til ETSI-standarden 4 Bredformat Formatændring mellem billedformaterne 16:9 og 4:3 håndteres ved hjælp af signalering i formatet Video Index på linje 13/324 i SDI-signalet. HD signaler er kun 16:9. Dolby 5.1 lyd Systemet kan håndtere færdigkodet Dolby Digital 5.1 pass-through embedded i SDI signalet. 2.4 Grænsesnit for signaler kodet af broadcasteren I de tilfælde hvor broadcasteren selv ønsker at kode signalet, er multiplexsystemet forberedt til dette. Grænsesnittet er da DVB/ASI i henhold til SMPTE 310M. 5 Der gøres dog opmærksom på, at en sådan praksis vil forringe effekten af statistisk multiplexing. PSI for tjenester kodet af broadcasteren kan enten genereres af broadcasteren eller af DDTV. 2.5 Grænsesnit for interaktive signaler (MHP) Signalleverancer for de interaktive tjenester på MultimediaHomePlatform leveres til en tjenesteplatform i henhold til processen beskrevet i det separate bilag om tjenesteplatform. Tjenesteplatformen beskrives separat i bilag 16. Broadcasterne kan vælge mellem at benytte DDTVs tjenesteplatform eller at operere sin egen tjenesteplatform. 2.6 Grænsesnit for EIT Dette forhold er beskrevet i bilag 16 Tjenesteplatform. EIT-informationen fra signalpakke 1 og 2 (transportstrømmen ud af MUX 1 og MUX 2), skal hentes fra I/S DIGI-TVs udsendelser. 2.7 Multiplexing og scrambling I en multiplex sættes de forskellige komponenter sammen til en signalpakke, som udsendes i form af en komplet transportstrøm. Samme sted udføres scrambling af signalpakkens komponenter. 2.8 Tidsdeling af båndbredde MUX-systemet kan håndtere tidsdeling af båndbredder, således at to eller flere broadcastere kan deles om den samme båndbredde til forskellige tider. 4 ETSI EN V1.3.1: Digital Video Broadcasting (DVB);Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams 5 SMPTE 310M : Synchronous Serial Interface for MPEG-2 Digital Transport Stream

7 7 Eksempler på dette kan være: Børnekanal i dagtimer Filmkanal aften- og nattimer Det er også muligt at tidsdele mellem HD-udsendelser og SD-udsendelser. Som beskrevet i ansøgningstekstens kap. 1 planlægger DDTV at udsende HD på programbasis i MUX 3-6, alt efter hvilket programudbud som broadcasterne selv ønsker at udsende. I praksis betyder det at broadcasterne i samme multiplex må samarbejde om på hvilke vilkår man ønsker at dele kapaciteten DDTV vil stille de tekniske muligheder til rådighed for dette. 3. Arkitektur for de forskellige signalpakker (MUX) 3.1 Regionsopdeling i portaler DDTV vil regionsinddele nettet iht. den eksisterende regionsopdeling for TV2, som da udsendes over den aktuelle regional portal Denne regionalisering rummer den fordel, at udsendelse af nabolands-tv kan tilpasses den enkelte region alt efter seerefterspørgsel eller traditioner. Det betyder, at man fx kan sende SVT i øst-danmark, NRK eller norsk TV2 i Nordjylland og ARD i syd-danmark på én kanalplads alternativt kan de samme nabolandskanaler vises i alle regioner. Koordination med udsendelser i MUX 2 og signaleringsregioner For seerne er det centralt, at det samlede DTT-tilbud i alle MUX fremstår som ét samlet tilbud. DDTV ønsker efter nærmere aftale med I/S DIGI-TV at samkoordinere udsendelserne teknisk fra MUX2 med egne MUX ved at alle de nationale tjenester i MUX 2 samles i en pakkestrøm ved hjælp af statistisk multiplexing. Samtlige regionaliserede tjenester kodes med fast bitrate og multiplexes sammen med de nationale tjenester (i MUX 3-6) i et Supermux Specifik arkitektur for MUX 3, inklusive kommerciel regional/lokal-tv DDTV lægger op til, at MUX 3 regionaliseres efter samme inddeling som det kendes fra TV2-regionerne. Denne geografiske inddeling er let at gennemføre og svarer til den eksisterende i MUX 1. Denne løsning er valgt for at muliggøre udsendelse af kommerciel regional/lokal-tv jf. udbudstekstens afsnit 9.2. I praksis læser DDTV dette som transmission af den nuværende kanal SBS-Net. Konkret betyder det, at én af de 8 pladser til SDTV i gatekeepers MUX 3 allokeres til SBS-Net. For at opnå en effektiv distribution af lokal-tv, er det nødvendigt at inddele multiplexet i en form for regionalisering. Der kan teknisk laves en nem løsning på området, idet MUX 3 er baseret på samme regionale inddeling som de nuværende TV2- regioner. 6 IBC: Torkel Thoresen, Torstein Hole og Inge Lille-Langøy: The design of a regionalized, centralized DTT network

8 8 Den komplette transportstrøm sendes i Broadcast Service Danmark net til regionalportalerne. I regionalportalen filtreres uaktuelle regional/lokalkanaler bort, Service information(si) og Event Information Table (EIT) tilpasses den aktuelle region og transportstrømmen tilpasses SFN og sendes til sendere i regionen. Denne proces gentages i alle regionalportaler, således at vi får otte unikke regioner, alle med unik regionalsending. Pga. fordelingspunkterne for hver af TV 2-regionerne og SFN-områderne bliver det dog rent signaleringsmæssigt til 12 forskellige signaleringsregioner. 3.3 Generel arkitektur for MUX 3-6 Multiplexingen af MUX 3-6 foreslås realiseret ved at samle alle aktuelle kanaler i et Centralt ProgramfødningsCenter. Samtlige tjenester i disse signalpakker er i udgangspunktet landsdækkende, selv om det er teknisk muligt at opdele signalpakke 4 6 i regioner på samme måde som signalpakke 3. Signalpakke 3-6 kan indeholde både standardopløsningskanaler og højopløsningskanaler, såvel som SD-kanaler, der sender enkelte HD-programmer. Al generering af Service Information foregår i CPC. Eventuel scrambling sker også her. Program Specific Information kan genereres i CPC. Hvis broadcasteren selv koder sine signaler kan denne vælge mellem at generere PSI eller overlade det til DDTV. Alle tv-tjenester (dvs. videokomponenterne) i hvert multiplex samles ved hjælp af statistisk multiplexing og lægges sammen med øvrig information i den udsendte transportstrøm. Figur 3: Principskitse for MUX 3-6

9 9 4. PSI/SI tabeller Program Specific Information kombineret med SI (PSI/SI) skal signaleres i henhold til NorDig 7 for terrestrielle systemer. Alle tjenester skal signaleres (både regionale og lokale kanaler). PSI/SI tabellerne genereres centralt i CPC og distribueres ud til regionerne herfra. Figur 4: SI-fordeling til regionerne Centralt MUX Center (CPC) Regionalportal MUX 3 Regional SI Regenerator Til region SI Udspilningssystem MUX 4 Regional SI Regenerator Til region MUX 5 Regional SI Regenerator Til region MUX 6 Regional SI Regenerator Til region Både EIT og anden SI vil genereres centralt fra et SI udspilningssystem, som genererer al SI information for alle MUX. Disse transportstrømme vil transporteres rundt i landet til de otte regionalportaler. Her vil de nødvendige tilpasninger af signaleringen ske for den enkelte region. Transportstrømsidentifikatorer og netværksparametre som frekvens og lignende er eksempler på signaleringsinformation, som er unik for hver region og derfor må tilpasses i de enkelte regionalportaler. Det er alligevel vigtigt at påpege, at dette er relativ statisk information, som sjældent ændres. Dette er vigtigt, da det er et centralt punkt i DDTVs løsning, at behovet for dynamik og opdateringer i regionalportalerne skal holdes på et minimum. DDTVs samarbejdspartnere i Telenor har erfaring med, at enkle og effektive løsninger har langt større sandsynlighed for at give stabilitet og god driftsikkerhed. 4.1 Network Information Table (NIT) NIT-tabellen adskiller sig noget fra de andre tabeller i DVB-SI ved at den vil være forskellig i de forskellige regioner. Centralt vil der genereres en NIT, som signalerer 7 NorDig Unified Requirements for profiles Basic TV, Enhanced, Interactive and Internet for Digital Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based network

10 10 satellitnetværket, og som benyttes for redundant transmissionsvej for signalet. Denne NIT-tabel vil erstattes i hver enkelt region med den korrekte NIT for den enkelte region. Brug af NIT på denne måde vil føre til, at kanalsøgning og opdatering i STB vil foregå på en effektiv og brugervenlig måde. 4.2 Event Information Table (EIT) Event information table er datagrundlaget for EPG en; data som løber gennem tjenesteplatformen og giver seeren programinformation via den digitale dekoder. EIT skal signaleres i henhold til NorDig 8 og DVB-SI 9. DDTV vil udvikle en central database med programdata, som vil kunne tilgås via et Web services grænsesnit baseret på åbne standarder. Dette grænsesnit vil muliggøre, at den enkelte broadcaster vil kunne uploade programdata for sine tjenester selv (alternativ 1 i figuren nedenfor). Hvis broadcasteren ønsker det, kan dette også gøres via en programdata-aggregator, som sørger for, at de rigtige programdata bliver lagt ind i systemet (alternativ 2 i figuren over). Det vil også være muligt for broadcastere at levere data direkte på andre formater efter nærmere aftale. Uafhængig af hvilket alternativ som benyttes for at sende programdata til DDTV, vil systemet til slut overføres til EIT udspilningssystemet. EIT udspilningssystemet vil generere korrekte EIT data for alle kanaler (se figur næste side). Den digitale dekoder vil sørge for kun at formidle EIT for kanaler, som er tilgængelige i den aktuelle region. 8 NorDig Unified ver NorDig Unified Requirements for profiles Basic TV, Enhanced, Interactive and Internet for Digital Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based networks 9 ETSI EN v : Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems

11 11 Figur 5: Udspilning af EIT-data Broadcaster DVB ASI EIT Udspilningssystem DVB EIT Ukendt format XML1 Programdataaggregator XML2 Programdata database Grænsesnit XML Programdata Database Privat signalering Systemet giver også mulighed for privat signalering. Som eksempel på dette er der her beskrevet en løsning for PVR signalering, men flere andre muligheder for dette kan tænkes. PVR er en dekoder med mulighed for lokal lagring af indhold på harddisk (se i øvrig bilag 15 om Digital dekoder/stb). For at få fuldt udbytte af PVR funktionaliteten, vil EIT data suppleres med tillægsinformation, som kan benyttes af dekodere, som har implementeret PVR funktionalitet. Denne informationen muliggør bl.a. bedre søgemuligheder og mulighed for at købe adgang til indhold, som automatisk lagres i den digitale dekoder. Pt. er signalering for PVR ikke standardiseret, men PVR-signalering vil være i henhold til gældende DVB-standard, så hurtigt det er praktisk muligt fra at denne eventuelt er ratificeret af ETSI. 5. Sikkerhed Redundans i MUX-systemerne Hvert enkelt multiplexsystem vil have indbygget redundans med mindst én reserveenhed for både enkoder og multiplex. Netværkssikkerhed Kommunikation mellem CPC og regionalportalerne vil foregå på et lukket, redundant og sikkert net. I øvrigt om hele DTT-platformens sikkerhed og infrastruktur henvises til bilag 18 Platformens infrastruktur.

12 12 6. Valg af underleverandører Som hovedleverandør af tekniske løsninger til multiplexing mv. vil DDTV benytte sig af ekspertisen i Telenor. Efter en evt. tildeling af koncessionen vil DDTV undersøge markedet og vælge de bedste underleverandører, som er tilgængelige for det danske DTT-net. Valg af underleverandører vil basere sig på følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge): Kommercielle betingelser (pris og levering) Billedmæssig kvalitet Tekniske løsninger 7. Monitorering og kontrol For at være sikker på, at seeren får en så god tjeneste som muligt, må alle billeder og lydkomponenter overvåges hele vejen gennem produktionen. Overvågning og kvalitetssikring udføres på 5 måder: Kontinuerlig overvågning af produktionsudstyr/hardware Kontinuerlig overvågning af datastrømme Kontinuerlig verifikation af at indhold (billede og lyd) er til stede Menneskeligt tjek af kvalitet på lyd og billede efter behov Indgående manuel analyse af transportstrømmen ved behov Det er generelt erfaringen, at en tilstrækkelig kvalitet ikke alene kan sikres ved hjælp af tekniske systemer og maskinel overvågning, men skal understøttes af en kompetent processuel forståelse hos det tekniske driftspersonale. Denne human-kompetence skal ikke undervurderes i det samlede billede. Bl.a. eksisterer der en omfattende proceduresamling for kvalitetssikring af broadcast-udsendelser. 7.1 Overvågning af produktionsudstyr/hardware Ved at overvåge kritiske parametre i udstyr, som indgår i produktionskæden, vil man opdage potentielle problemer, før dette påvirker lyd og billede for tv-seeren. Alle alarmer og kritiske måleværdier vil blive sendt til et overvågningssystem, som vil give operatørerne i sendecentralen besked, hvis noget skulle ske. Alle led i produktionskæden bliver overvåget og alarmer videresendt til et centralt overvågningssystem. På denne måde kan fejl opdages tidligt, og målrettet fejlsøgning iværksættes. Figuren på næste side viser, hvordan tjenesterne overvåges fra de modtages på

13 13 sendecentralen til de forlader regionalportalen. Figur 6: Monitoreringsoversigt

14 14 8. Tekniske referencer # Dokumentreferencer Titel [1] ITU-R BT Interfaces for digital component video systems in 525-line and 625-line television systems operating at the 4:2:2 level of Recommendation ITU-R BT.601 (Part A) [2] SMPTE 292M Bit-Serial Digital Interface for High-Definition Television Systems [3] ETSI EN V1.2.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems [4] ETSI EN V1.3.1 Digital Video Broadcasting (DVB);Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams [5] SMPTE 310M Synchronous Serial Interface for MPEG-2 Digital Transport Stream [6] NorDig Unified ver NorDig Unified Requirements for profiles Basic TV, Enhanced, Interactive and Internet for Digital Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based networks [7] ETSI EN v1.5.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems [8] IBC Torkel Thoresen, Torstein Hole og Inge Lille-Langøy: The design of a regionalized, centralized DTT network

Bilag 20: Billedkvalitet

Bilag 20: Billedkvalitet Bilag 20: Billedkvalitet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Kodningsstandarder...3 2.1 MPEG-4 Layer 10/ H.264/AVC... 3 3. HDTV...5 4. Kontribution af kanaler...6 4.1 Tjenester som har afspilning

Læs mere

Bilag 16: Tjenesteplatform

Bilag 16: Tjenesteplatform Bilag 16: Tjenesteplatform Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Tjenesteplatform...4 2.1 Systemoversigt...5 3. Elektronisk Programguide (EPG)...5 3.1 Programinformationsdatabase...6 3.2 Grænsesnit

Læs mere

Bilag 18: Platformens infrastruktur

Bilag 18: Platformens infrastruktur Bilag 18: Platformens infrastruktur Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Infrastruktur, bygninger mv... 3 3 Redundant strømforsyning... 3 4 Beskyttelse af kritisk udstyr, redundans... 3 5 Overvågning

Læs mere

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Generel beskrivelse...5 3. Dekoder-arkitektur...5 3.1 Hardware platform... 5 3.2 Software platform... 6 4. NorDig...7 5.

Læs mere

Bilag 19: Test af DTT-nettet

Bilag 19: Test af DTT-nettet Bilag 19: Test af DTT-nettet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Testlaboratorium...4 3. Acceptanstests...5 4. Systemtests...5 5. Stabilitetstests...6 6. Smartkorttests...6 7. Test af overensstemmelse

Læs mere

Bilag 17: Adgangskontrol

Bilag 17: Adgangskontrol Bilag 17: Adgangskontrol Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Sikkerhed på platformen...4 2.1 Komponentbeskrivelse... 5 SAS Subscription Authorisation System... 6 EMM injektor... 6 ECM generator...

Læs mere

Bilag 10: Samlet oversigt over anvendte begreber, definitioner og forkortelser

Bilag 10: Samlet oversigt over anvendte begreber, definitioner og forkortelser Bilag 10: Samlet oversigt over anvendte begreber, definitioner og forkortelser 2 Bilag 10: Samlet oversigt over anvendte begreber, definitioner og forkortelser API ASI Asymmetriske netværk ATM Bedste tjener

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

EPG Introduktion. Hvordan får tv stationerne EPG programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 DIGI-TV 1. Peter Mølsted

EPG Introduktion. Hvordan får tv stationerne EPG programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 DIGI-TV 1. Peter Mølsted Introduktion Hvordan får tv stationerne programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 Peter Mølsted 21.10.2009 DIGI-TV 1 workshop er den Elektroniske Program Guide på digital tv - DTT, hvor man

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

1. Sammendrag...3. 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5. 3. Sendenettet...6. 3.3 Stationer med fødning fra anden sender...

1. Sammendrag...3. 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5. 3. Sendenettet...6. 3.3 Stationer med fødning fra anden sender... Bilag 14: Sendenet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5 2.1 Interne og eksterne grænsesnit...6 2.2 Synkronisering...6 3. Sendenettet...6 3.1 Frekvenser og frekvensallokering...7

Læs mere

FRA ANALOG TIL DIGITAL

FRA ANALOG TIL DIGITAL Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 29 Offentligt Kulturudvalget, Christiansborg den 28. oktober 2009 Generaldirektør Kenneth Plummer, DR Specialkonsulent Carsten Corneliussen, DR Medier Distribution/DIGI-TV

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08

Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08 Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08 UHF sendenettet Fordelingsnettet Princippet med hostbroadcaster Principmodel for opkobling til DIGI-TV Princippet for den økonomiske afregningsmodel for så vidt

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T)

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...2 3 Grundlag for dækningsberegninger...3 4 Beregnet dækningsgrad...4 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-18229-119 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H)

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...3 3 Grundlag for dækningsberegninger...4 4 Beregnet dækningsgrad...5 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Giganet næste skridt for kabel

Giganet næste skridt for kabel Giganet næste skridt for kabel Bredbånd på kabel TV DOCSIS 3.1 GigaNet Hvad gør Stofa? Bredbånd på kabel-tv(og senere digital TV). Juni måned 1996 kom det første bredbånd på kabel-tv. Hastigheden var 512/512kBit/s.

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat.

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. Teknisk ordbog 0 9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet på ældre tv. Mange tv-stationer sender i 16:9 format, som på tv

Læs mere

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 1 VORES OPGAVE 1. Hvad er den forventede udvikling i DTT-platformen frem

Læs mere

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse.

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse. CLOUD RECORD FAQ HVAD ER CLOUD RECORD? Nu tilbyder vi, at du kan gemme programmer i skyen. Det vil sige, at programmer kan gemmes og afspilles på alle platforme. Tjenesten hedder Cloud Record, og gør det

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

MUX CPH. - en del af den globale landsby

MUX CPH. - en del af den globale landsby MUX CPH - en del af den globale landsby MUX CPH Digitaliseringen af tv-signalerne medfører at den danske tv-distribution 10-dobles i 8 MUX. Dette er en af de største mediepolitiske beslutninger, der er

Læs mere

Bilag 1.1: Forretningsplan Template

Bilag 1.1: Forretningsplan Template Bilag 1.1: Forretningsplan Template Generel Vejledning Alle økonomiske tal skal dokumenteres i DKK 2007-kroner Hvor der skal angives årlige tal for investeringer, driftsomkostninger dækning eller andet

Læs mere

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES!

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Læs og gem! Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Er du klar til det nye? Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark Det gamle tv-signal til antenner går på pension Gennem mere end et halvt

Læs mere

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK 25. jan. 2014 AF 2012 New Technology Update v/gert Svendsen 1 Agenda Ultra HD TV

Læs mere

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed ---

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- Nyhedsbrev, 2011-2 Haslev Antennelaug, din lokale leverandør af tv, radio, bredbånd og telefoni --- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- TV signalerne fra Haslev Antennelaug

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal

Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal Indtast dit brugernavn samt adgangskode: Når du er logget ind vil du se denne side: 1 I menuen Programplan kan du se de tidspunkter (Tidsslots) som din Tvstation har

Læs mere

MUX CPH. en del af den globale landsby

MUX CPH. en del af den globale landsby Kulturudvalget 2008-09 L 149 Bilag 16 Offentligt MUX CPH - en del af den globale landsby MUX CPH Digitaliseringen af tv-signalerne medfører at den danske tv-distribution 10-dobles i 8 MUX. Dette er en

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde x

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor?

Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor? Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor? Det nuværende landsdækkende analoge sendenet vil i de kommende år blive erstattet af et digitalt sendenet. Udrulningen vil ske gradvist i 2010-2012. Hele landet

Læs mere

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Adgang til nabolandskanaler i Norden

Adgang til nabolandskanaler i Norden Adgang til nabolandskanaler i Norden Advokat An n Gr e w Pf e i f f e r UBO sekretariatet v/lassen Ricard Adgang til nabolandskanaler i Norden er utroligt vigtigt af flere årsager, såsom fx sprogforståelse

Læs mere

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden.

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden. Model for beregning af dækning af DAB sendenet Til brug for implementering af beslutningerne i tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 om digital radio mv. af 28. april 2015, har Kulturministeriet

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt Open Channel ApS Drejervej 17, 3. 2400 København NV Folketinget Att: Kultur- og mediepolitiske ordførere Christiansborg 1240 København K København

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010 1 FDA: Mediepolitiske synspunkter April 2010 Must carry FDA finder det afgørende, at der på alle platforme og i alle net (Kabel, DTT, satellit, fiber eller kombinationer) tilbydes alle danske hjem og virksomheder

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Bilag A. Købers kravspecifikation. TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi

Bilag A. Købers kravspecifikation. TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi Bilag A Købers kravspecifikation TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi Side 1 of 7 INDHOLD 1 Generelt... 3 1.1 Overordnede krav... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv www.kanalhovedstaden.dk Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv Dansk folkeoplysning skal give os digitale skaberkompetencer og gøre os til ansvarlige borgere

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Viasat Kortlæser specifikationer

Viasat Kortlæser specifikationer Viasat Kortlæser specifikationer Godkendte tv For at kunne benytte en kortlæser til Viasat kræver det at dit tv er Viasat godkendt. Man kan på viasat.dk se en liste over godkendte tv og modeller. Viasat

Læs mere

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 PPJ RSI samarbejde Som en del af RSI samarbejdet har Regionerne besluttet at samle tre fælles udbud i P-VIT (Projekt-Vagtcentral

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU DVB - Fremtidens tv Denne rapport er et resultat af et udredningsarbejde i en arbejdsgruppe vedrørende digital radio og tv nedsat af Kulturministeriet. Forkortelser ADSL API CA CAS CATV CCIR CENELEC COFDM

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere