Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler"

Transkript

1 Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag Grænsesnit mod broadcastere Grænsesnit for video og audio, Standarddefinition (SD-TV) Grænsesnit for video og audio, højopløsnings-tv (HD-TV) Kodning af video og audio Grænsesnit for signaler kodet af broadcasteren Grænsesnit for interaktive signaler (MHP) Grænsesnit for EIT Multiplexing og scrambling Tidsdeling af båndbredde Arkitektur for de forskellige signalpakker (MUX) Regionsopdeling i portaler Specifik arkitektur for MUX 3, inklusive kommerciel regional/lokal-tv Generel arkitektur for MUX PSI/SI tabeller Network Information Table (NIT) Event Information Table (EIT) Sikkerhed Valg af underleverandører Monitorering og kontrol Overvågning af produktionsudstyr/hardware Tekniske referencer...15

3 3 1. Sammendrag Dette bilag beskriver kodning, multiplexing og signalering for det jordbaserede digitale net, som Danmarks Digital TV (DDTV) ønsker at levere til det danske DTT-net. Multiplexplatformen enkoder og multiplexer tv-tjenester og muliggør avancerede løsninger som regionalopdeling og tidsdeling af tjenester. Formålet er at beskrive multiplexplatformen detaljeret, således at muligheder og begrænsninger i forbindelse med platformen kommer klart frem. Dokumentet beskriver flytningen af signaler fra det modtages fra tv-broadcasterne (direkte eller via transportnet) og fra tjenesteplatformen (beskrevet i bilag 16) til sendenettet (beskrevet i bilag 13) inklusiv regional formatering af SI-signalering for TV2s regionale udsendelser og lokal-tv. Multiplexplatformens rolle i den samlede tekniske løsning ses afbildet nedenfor. Figur 1: Principskitse for hele platformen og multiplexing Grænsesnit til TV-broadcastere Grænsesnit til seerne TV-signaler Signalpakker (MUX) Distributionsnet Regionalportal Sendestationer Antenne, Settop-boks m. smartkort Tillægstjenester Tjenesteplatform (EPG, MHP VOD, PVR mv.) Adgangskontrol (CA) Grænsesnit til gatekeepers kundesystem Kundedatabase (SMS) Der skal i alt udbygges fem multiplex til den nye DTT-platform. Den eksisterende MUX 1, i regi af I/S DIGI-TV, indeholder de nuværende public service kanaler DR1, DR2 og TV 2, mens MUX 2, også under I/S DIGI-TV, vil indeholde øvrige FTA-tjenester fra DR samt parlaments-tv. Her vil der stadig være ledig kapacitet til flere tjenester og/eller kanaler. MUX 2 til 5 udbygges i 2009, og MUX 6 året efter (se figur 2 næste side).

4 4 Figur 2: Oversigt over Multiplex og antal udbudte kanaler OPERATØR I/S Digi-TV DTT-gatekeeper Innovationsreserve" I BRUG SIDEN Mar Nov Nov Nov (?) KANALER DR1 DR2 TV 2 Tegnsprog. DR his/børn Parlament 8 SD 8 SD 8 SD Mobil-tv HD-tv Digitale tjenester KOMPRESSIONS- STANDARD MUX 1 MUX 2 MUX 3 MUX 4 MUX 5 MUX 6 MPEG 2 MPEG 4 MPEG 4 MPEG 4 MPEG 4 MPEG 4 MUX 7 MUX 8 I DDTVs udbygning af multiplex og sendenet vil det blive tilstræbt at udsendelsen af programsignalerne fra MUX 1 og 2 sker teknisk fuldt koordineret med MUX 3-6, så slutbrugerne oplever en gnidningsfri overgang til digitalt tv, hvor public service kanalerne og DDTVs betalingstjeneste opleves som ét samlet tilbud på DTT-platformen. Den valgte løsning sikrer endvidere, at alle tv-seere får mulighed for at modtage geografisk korrekte lokal-tv udsendelser, baseret på den regionale inddeling fra TV2-regionerne. I praksis vil det betyde, at der allokeres plads i DTT-nettet til lokal-tv i MUX3, svarende til én kanal for slutbrugeren, hvor kapaciteten efter nærmere aftale kan fordeles mellem lokal-tv stationer i hver af de otte regioner. I tillæg vil der være plads til et antal øvrige tjenester (bl.a. EPG og MHP). DDTV vil jf. udbudsmaterialets betingelser samarbejde om udvikling af en ny fælles EPG baseret på EIT-signalering. Denne EPG vil være tilgængelig fra start november 2009 for hele den nye DTT-platform (MUX 2-6), men vil også inkludere programinformation fra MUX 1. MUX 3-6 vil indeholde de landsdækkende betalingstjenester opereret af gatekeeper. Samtlige signalpakker sættes sammen og scrambles i den Centrale Programfødningscentral (CPC). Tilpasningen til korrekte lokal-tv udsendelser vil ske i en af de otte regionalportaler. Lokal-tv kanalen (SBS-Net) for signalpakke 3 vil også gå over kontributionsnet til CPC og derfra ud over distributionsnettets linjer til regionerne/sendere i sendenettet. Al sammensætning af signalpakke 3-6 vil ske i CPC, ligesom al scrambling af tjenester også finder sted her. Generelt vil danske kanaler komme på lejede linier. Udenlandske kanaler kan enten komme via lejede linier eller fra satellit. DDTV vil i størst mulig udstrækning anvende Telenors Multiservice Network (lukkede fiberlinier) til signalfremføring (se bilag 20 om Billedkvalitet ) for at få den bedst mulige billedkvalitet for seeren.

5 5 For at få bedst mulig udnyttelse af båndbredden, anvendes MPEG-4 Part 10/AVC/H.264 som kodestandard og kanalerne multiplexes statistisk sammen. Denne multiplexing muliggør en dynamisk udnyttelse af den samlede kapacitet i signalpakken, dette gøres for at optimere kvaliteten på et givent antal kanaler. Systemet er klar til HDTV fra start. Signalering vil foregå i henhold til åbne, internationalt anerkendte standarder, bl.a. NorDig, og være klart for MHP og PVR. 2. Grænsesnit mod broadcastere Der er en række forskellige grænsesnit til broadcasterne, alt afhængig af signaltype, som beskrives i det følgende. 2.1 Grænsesnit for video og audio, Standarddefinition (SDTV) Broadcasterne kan vælge mellem at kode sine signaler selv eller at lade Danmarks Digital TV (DDTV) sørge for denne kodning. I de tilfælde, hvor broadcaster måtte ønske det, kan DDTV enkode video- og audiosignalerne til MPEG-4. Videogrænsesnit er da SDI i henhold til ITU-R BT , og audiogrænsesnittet er SDI Embedded audio (samme reference). 2.2 Grænsesnit for video og audio, højopløsnings-tv (HDTV) Både enkoding og multiplexsystemet er forberedt til HDTV (højopløsnings-tv). I de tilfælde er grænsesnittet da HD-SDI, i henhold til SMPTE 292M 2. Både HDTV standarden 720p/50 og standarden 1080i/25 vil blive understøttet af platformen. Fremtidige udsendelser i formatet 1080p/25 vil blive understøttet, så snart der findes kodningsudstyr til dette. 2.3 Kodning af video og audio Video vil blive kodet med videokodningsstandarden MPEG-4 (MPEG-4 Layer10, også kaldet H.264 eller AVC). De forskellige kanaler vil blive kodet ved hjælp af statistisk multiplexing. Denne fremgangsmåde gælder også mellem HD og SD kanaler. Audio vil blive kodet med HE-AAC v.2 DVB Subtitling Multiplexsystemet er forberedt til undertekster af typen DVB Subtitling 3. For HDTVprogrammer er systemet forberedt til HD-DVB Subtitling. 1 ITU-R BT.656-4: Interfaces for digital component video systems in 525-line and 625-line television systems operating at the 4:2:2 level of Recommendation ITU-R BT.601 (Part A) 2 Bit-Serial Digital Interface for High-Definition Television Systems 3 ETSI EN V1.2.1: Digital Video Broadcasting (DVB);Subtitling systems

6 6 Tekst-tv Enkodningssystemet kan enkode tekst-tv. Grænsesnittet er SDI, linje 7-10, 12 22, og Kodningen vil finde sted i henhold til ETSI-standarden 4 Bredformat Formatændring mellem billedformaterne 16:9 og 4:3 håndteres ved hjælp af signalering i formatet Video Index på linje 13/324 i SDI-signalet. HD signaler er kun 16:9. Dolby 5.1 lyd Systemet kan håndtere færdigkodet Dolby Digital 5.1 pass-through embedded i SDI signalet. 2.4 Grænsesnit for signaler kodet af broadcasteren I de tilfælde hvor broadcasteren selv ønsker at kode signalet, er multiplexsystemet forberedt til dette. Grænsesnittet er da DVB/ASI i henhold til SMPTE 310M. 5 Der gøres dog opmærksom på, at en sådan praksis vil forringe effekten af statistisk multiplexing. PSI for tjenester kodet af broadcasteren kan enten genereres af broadcasteren eller af DDTV. 2.5 Grænsesnit for interaktive signaler (MHP) Signalleverancer for de interaktive tjenester på MultimediaHomePlatform leveres til en tjenesteplatform i henhold til processen beskrevet i det separate bilag om tjenesteplatform. Tjenesteplatformen beskrives separat i bilag 16. Broadcasterne kan vælge mellem at benytte DDTVs tjenesteplatform eller at operere sin egen tjenesteplatform. 2.6 Grænsesnit for EIT Dette forhold er beskrevet i bilag 16 Tjenesteplatform. EIT-informationen fra signalpakke 1 og 2 (transportstrømmen ud af MUX 1 og MUX 2), skal hentes fra I/S DIGI-TVs udsendelser. 2.7 Multiplexing og scrambling I en multiplex sættes de forskellige komponenter sammen til en signalpakke, som udsendes i form af en komplet transportstrøm. Samme sted udføres scrambling af signalpakkens komponenter. 2.8 Tidsdeling af båndbredde MUX-systemet kan håndtere tidsdeling af båndbredder, således at to eller flere broadcastere kan deles om den samme båndbredde til forskellige tider. 4 ETSI EN V1.3.1: Digital Video Broadcasting (DVB);Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams 5 SMPTE 310M : Synchronous Serial Interface for MPEG-2 Digital Transport Stream

7 7 Eksempler på dette kan være: Børnekanal i dagtimer Filmkanal aften- og nattimer Det er også muligt at tidsdele mellem HD-udsendelser og SD-udsendelser. Som beskrevet i ansøgningstekstens kap. 1 planlægger DDTV at udsende HD på programbasis i MUX 3-6, alt efter hvilket programudbud som broadcasterne selv ønsker at udsende. I praksis betyder det at broadcasterne i samme multiplex må samarbejde om på hvilke vilkår man ønsker at dele kapaciteten DDTV vil stille de tekniske muligheder til rådighed for dette. 3. Arkitektur for de forskellige signalpakker (MUX) 3.1 Regionsopdeling i portaler DDTV vil regionsinddele nettet iht. den eksisterende regionsopdeling for TV2, som da udsendes over den aktuelle regional portal Denne regionalisering rummer den fordel, at udsendelse af nabolands-tv kan tilpasses den enkelte region alt efter seerefterspørgsel eller traditioner. Det betyder, at man fx kan sende SVT i øst-danmark, NRK eller norsk TV2 i Nordjylland og ARD i syd-danmark på én kanalplads alternativt kan de samme nabolandskanaler vises i alle regioner. Koordination med udsendelser i MUX 2 og signaleringsregioner For seerne er det centralt, at det samlede DTT-tilbud i alle MUX fremstår som ét samlet tilbud. DDTV ønsker efter nærmere aftale med I/S DIGI-TV at samkoordinere udsendelserne teknisk fra MUX2 med egne MUX ved at alle de nationale tjenester i MUX 2 samles i en pakkestrøm ved hjælp af statistisk multiplexing. Samtlige regionaliserede tjenester kodes med fast bitrate og multiplexes sammen med de nationale tjenester (i MUX 3-6) i et Supermux Specifik arkitektur for MUX 3, inklusive kommerciel regional/lokal-tv DDTV lægger op til, at MUX 3 regionaliseres efter samme inddeling som det kendes fra TV2-regionerne. Denne geografiske inddeling er let at gennemføre og svarer til den eksisterende i MUX 1. Denne løsning er valgt for at muliggøre udsendelse af kommerciel regional/lokal-tv jf. udbudstekstens afsnit 9.2. I praksis læser DDTV dette som transmission af den nuværende kanal SBS-Net. Konkret betyder det, at én af de 8 pladser til SDTV i gatekeepers MUX 3 allokeres til SBS-Net. For at opnå en effektiv distribution af lokal-tv, er det nødvendigt at inddele multiplexet i en form for regionalisering. Der kan teknisk laves en nem løsning på området, idet MUX 3 er baseret på samme regionale inddeling som de nuværende TV2- regioner. 6 IBC: Torkel Thoresen, Torstein Hole og Inge Lille-Langøy: The design of a regionalized, centralized DTT network

8 8 Den komplette transportstrøm sendes i Broadcast Service Danmark net til regionalportalerne. I regionalportalen filtreres uaktuelle regional/lokalkanaler bort, Service information(si) og Event Information Table (EIT) tilpasses den aktuelle region og transportstrømmen tilpasses SFN og sendes til sendere i regionen. Denne proces gentages i alle regionalportaler, således at vi får otte unikke regioner, alle med unik regionalsending. Pga. fordelingspunkterne for hver af TV 2-regionerne og SFN-områderne bliver det dog rent signaleringsmæssigt til 12 forskellige signaleringsregioner. 3.3 Generel arkitektur for MUX 3-6 Multiplexingen af MUX 3-6 foreslås realiseret ved at samle alle aktuelle kanaler i et Centralt ProgramfødningsCenter. Samtlige tjenester i disse signalpakker er i udgangspunktet landsdækkende, selv om det er teknisk muligt at opdele signalpakke 4 6 i regioner på samme måde som signalpakke 3. Signalpakke 3-6 kan indeholde både standardopløsningskanaler og højopløsningskanaler, såvel som SD-kanaler, der sender enkelte HD-programmer. Al generering af Service Information foregår i CPC. Eventuel scrambling sker også her. Program Specific Information kan genereres i CPC. Hvis broadcasteren selv koder sine signaler kan denne vælge mellem at generere PSI eller overlade det til DDTV. Alle tv-tjenester (dvs. videokomponenterne) i hvert multiplex samles ved hjælp af statistisk multiplexing og lægges sammen med øvrig information i den udsendte transportstrøm. Figur 3: Principskitse for MUX 3-6

9 9 4. PSI/SI tabeller Program Specific Information kombineret med SI (PSI/SI) skal signaleres i henhold til NorDig 7 for terrestrielle systemer. Alle tjenester skal signaleres (både regionale og lokale kanaler). PSI/SI tabellerne genereres centralt i CPC og distribueres ud til regionerne herfra. Figur 4: SI-fordeling til regionerne Centralt MUX Center (CPC) Regionalportal MUX 3 Regional SI Regenerator Til region SI Udspilningssystem MUX 4 Regional SI Regenerator Til region MUX 5 Regional SI Regenerator Til region MUX 6 Regional SI Regenerator Til region Både EIT og anden SI vil genereres centralt fra et SI udspilningssystem, som genererer al SI information for alle MUX. Disse transportstrømme vil transporteres rundt i landet til de otte regionalportaler. Her vil de nødvendige tilpasninger af signaleringen ske for den enkelte region. Transportstrømsidentifikatorer og netværksparametre som frekvens og lignende er eksempler på signaleringsinformation, som er unik for hver region og derfor må tilpasses i de enkelte regionalportaler. Det er alligevel vigtigt at påpege, at dette er relativ statisk information, som sjældent ændres. Dette er vigtigt, da det er et centralt punkt i DDTVs løsning, at behovet for dynamik og opdateringer i regionalportalerne skal holdes på et minimum. DDTVs samarbejdspartnere i Telenor har erfaring med, at enkle og effektive løsninger har langt større sandsynlighed for at give stabilitet og god driftsikkerhed. 4.1 Network Information Table (NIT) NIT-tabellen adskiller sig noget fra de andre tabeller i DVB-SI ved at den vil være forskellig i de forskellige regioner. Centralt vil der genereres en NIT, som signalerer 7 NorDig Unified Requirements for profiles Basic TV, Enhanced, Interactive and Internet for Digital Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based network

10 10 satellitnetværket, og som benyttes for redundant transmissionsvej for signalet. Denne NIT-tabel vil erstattes i hver enkelt region med den korrekte NIT for den enkelte region. Brug af NIT på denne måde vil føre til, at kanalsøgning og opdatering i STB vil foregå på en effektiv og brugervenlig måde. 4.2 Event Information Table (EIT) Event information table er datagrundlaget for EPG en; data som løber gennem tjenesteplatformen og giver seeren programinformation via den digitale dekoder. EIT skal signaleres i henhold til NorDig 8 og DVB-SI 9. DDTV vil udvikle en central database med programdata, som vil kunne tilgås via et Web services grænsesnit baseret på åbne standarder. Dette grænsesnit vil muliggøre, at den enkelte broadcaster vil kunne uploade programdata for sine tjenester selv (alternativ 1 i figuren nedenfor). Hvis broadcasteren ønsker det, kan dette også gøres via en programdata-aggregator, som sørger for, at de rigtige programdata bliver lagt ind i systemet (alternativ 2 i figuren over). Det vil også være muligt for broadcastere at levere data direkte på andre formater efter nærmere aftale. Uafhængig af hvilket alternativ som benyttes for at sende programdata til DDTV, vil systemet til slut overføres til EIT udspilningssystemet. EIT udspilningssystemet vil generere korrekte EIT data for alle kanaler (se figur næste side). Den digitale dekoder vil sørge for kun at formidle EIT for kanaler, som er tilgængelige i den aktuelle region. 8 NorDig Unified ver NorDig Unified Requirements for profiles Basic TV, Enhanced, Interactive and Internet for Digital Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based networks 9 ETSI EN v : Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems

11 11 Figur 5: Udspilning af EIT-data Broadcaster DVB ASI EIT Udspilningssystem DVB EIT Ukendt format XML1 Programdataaggregator XML2 Programdata database Grænsesnit XML Programdata Database Privat signalering Systemet giver også mulighed for privat signalering. Som eksempel på dette er der her beskrevet en løsning for PVR signalering, men flere andre muligheder for dette kan tænkes. PVR er en dekoder med mulighed for lokal lagring af indhold på harddisk (se i øvrig bilag 15 om Digital dekoder/stb). For at få fuldt udbytte af PVR funktionaliteten, vil EIT data suppleres med tillægsinformation, som kan benyttes af dekodere, som har implementeret PVR funktionalitet. Denne informationen muliggør bl.a. bedre søgemuligheder og mulighed for at købe adgang til indhold, som automatisk lagres i den digitale dekoder. Pt. er signalering for PVR ikke standardiseret, men PVR-signalering vil være i henhold til gældende DVB-standard, så hurtigt det er praktisk muligt fra at denne eventuelt er ratificeret af ETSI. 5. Sikkerhed Redundans i MUX-systemerne Hvert enkelt multiplexsystem vil have indbygget redundans med mindst én reserveenhed for både enkoder og multiplex. Netværkssikkerhed Kommunikation mellem CPC og regionalportalerne vil foregå på et lukket, redundant og sikkert net. I øvrigt om hele DTT-platformens sikkerhed og infrastruktur henvises til bilag 18 Platformens infrastruktur.

12 12 6. Valg af underleverandører Som hovedleverandør af tekniske løsninger til multiplexing mv. vil DDTV benytte sig af ekspertisen i Telenor. Efter en evt. tildeling af koncessionen vil DDTV undersøge markedet og vælge de bedste underleverandører, som er tilgængelige for det danske DTT-net. Valg af underleverandører vil basere sig på følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge): Kommercielle betingelser (pris og levering) Billedmæssig kvalitet Tekniske løsninger 7. Monitorering og kontrol For at være sikker på, at seeren får en så god tjeneste som muligt, må alle billeder og lydkomponenter overvåges hele vejen gennem produktionen. Overvågning og kvalitetssikring udføres på 5 måder: Kontinuerlig overvågning af produktionsudstyr/hardware Kontinuerlig overvågning af datastrømme Kontinuerlig verifikation af at indhold (billede og lyd) er til stede Menneskeligt tjek af kvalitet på lyd og billede efter behov Indgående manuel analyse af transportstrømmen ved behov Det er generelt erfaringen, at en tilstrækkelig kvalitet ikke alene kan sikres ved hjælp af tekniske systemer og maskinel overvågning, men skal understøttes af en kompetent processuel forståelse hos det tekniske driftspersonale. Denne human-kompetence skal ikke undervurderes i det samlede billede. Bl.a. eksisterer der en omfattende proceduresamling for kvalitetssikring af broadcast-udsendelser. 7.1 Overvågning af produktionsudstyr/hardware Ved at overvåge kritiske parametre i udstyr, som indgår i produktionskæden, vil man opdage potentielle problemer, før dette påvirker lyd og billede for tv-seeren. Alle alarmer og kritiske måleværdier vil blive sendt til et overvågningssystem, som vil give operatørerne i sendecentralen besked, hvis noget skulle ske. Alle led i produktionskæden bliver overvåget og alarmer videresendt til et centralt overvågningssystem. På denne måde kan fejl opdages tidligt, og målrettet fejlsøgning iværksættes. Figuren på næste side viser, hvordan tjenesterne overvåges fra de modtages på

13 13 sendecentralen til de forlader regionalportalen. Figur 6: Monitoreringsoversigt

14 14 8. Tekniske referencer # Dokumentreferencer Titel [1] ITU-R BT Interfaces for digital component video systems in 525-line and 625-line television systems operating at the 4:2:2 level of Recommendation ITU-R BT.601 (Part A) [2] SMPTE 292M Bit-Serial Digital Interface for High-Definition Television Systems [3] ETSI EN V1.2.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems [4] ETSI EN V1.3.1 Digital Video Broadcasting (DVB);Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams [5] SMPTE 310M Synchronous Serial Interface for MPEG-2 Digital Transport Stream [6] NorDig Unified ver NorDig Unified Requirements for profiles Basic TV, Enhanced, Interactive and Internet for Digital Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based networks [7] ETSI EN v1.5.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems [8] IBC Torkel Thoresen, Torstein Hole og Inge Lille-Langøy: The design of a regionalized, centralized DTT network

Bilag 16: Tjenesteplatform

Bilag 16: Tjenesteplatform Bilag 16: Tjenesteplatform Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Tjenesteplatform...4 2.1 Systemoversigt...5 3. Elektronisk Programguide (EPG)...5 3.1 Programinformationsdatabase...6 3.2 Grænsesnit

Læs mere

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Generel beskrivelse...5 3. Dekoder-arkitektur...5 3.1 Hardware platform... 5 3.2 Software platform... 6 4. NorDig...7 5.

Læs mere

Bilag 18: Platformens infrastruktur

Bilag 18: Platformens infrastruktur Bilag 18: Platformens infrastruktur Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Infrastruktur, bygninger mv... 3 3 Redundant strømforsyning... 3 4 Beskyttelse af kritisk udstyr, redundans... 3 5 Overvågning

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

1. Sammendrag...3. 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5. 3. Sendenettet...6. 3.3 Stationer med fødning fra anden sender...

1. Sammendrag...3. 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5. 3. Sendenettet...6. 3.3 Stationer med fødning fra anden sender... Bilag 14: Sendenet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5 2.1 Interne og eksterne grænsesnit...6 2.2 Synkronisering...6 3. Sendenettet...6 3.1 Frekvenser og frekvensallokering...7

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

MUX CPH. - en del af den globale landsby

MUX CPH. - en del af den globale landsby MUX CPH - en del af den globale landsby MUX CPH Digitaliseringen af tv-signalerne medfører at den danske tv-distribution 10-dobles i 8 MUX. Dette er en af de største mediepolitiske beslutninger, der er

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK 25. jan. 2014 AF 2012 New Technology Update v/gert Svendsen 1 Agenda Ultra HD TV

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Adgang til nabolandskanaler i Norden

Adgang til nabolandskanaler i Norden Adgang til nabolandskanaler i Norden Advokat An n Gr e w Pf e i f f e r UBO sekretariatet v/lassen Ricard Adgang til nabolandskanaler i Norden er utroligt vigtigt af flere årsager, såsom fx sprogforståelse

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås NU! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYT TV - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have en ekstra god grund til at vælge et tv med lavt energiforbrug? Så får du den her: Der er nemlig penge at spare på energiforbruget, bare du holder

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5.

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5. Nyt fra den digitale tv verden Introduktion DVB-C på PC Se og optag digitalt Pause tv Virker i Media Center BDA drivere Ønsket om kunne se og optage kabel-tv helt digitalt via en computer, er blevet mere

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU DVB - Fremtidens tv Denne rapport er et resultat af et udredningsarbejde i en arbejdsgruppe vedrørende digital radio og tv nedsat af Kulturministeriet. Forkortelser ADSL API CA CAS CATV CCIR CENELEC COFDM

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline Standarder H2 2009 Hvorfor standarder? En rekommandation? Er en retningsline En standard Er en rekommandation som flere tallet er enig om! En rekommandation er svagere end en standard! Mercantec Lkaa 2009

Læs mere

TDC - Alcatel Network Analyzer. Baseret på materiale fra mødet i VULA-videreudvikling 11. april 2014

TDC - Alcatel Network Analyzer. Baseret på materiale fra mødet i VULA-videreudvikling 11. april 2014 TDC - Alcatel Network Analyzer Baseret på materiale fra mødet i VULA-videreudvikling 11. april 2014 1 TDCs anvendelse af Alcatels Network Analyzer TDC har startet samarbejdet med Alcatel og er i øjeblikket

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark 1. Indledning har den 28. september 2006 sendt en rapport med analyser af alternative anvendelsesmuligheder

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Følg med os ind i en ny epoke med High-Definition underholdning

Følg med os ind i en ny epoke med High-Definition underholdning Følg med os ind i en ny epoke med High-Definition underholdning HIGH-DEFINITION VIDEO: DEN NYE STANDARD FOR BILLEDOPLEVELSER High-Definition video fra HDTV transmissioner eller HD medier som Blu-ray discs,

Læs mere

Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR FILBASERET

Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR FILBASERET Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR FILBASERET Af hensyn til en sikker registrering af alt programmateriale, skal en række gældende tekniske normer og

Læs mere

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP IP-sikkerhedsløsning sammensætter det hele Bosch Video Management System (VMS) administrerer al din IP og digitale video og lyd samt alle de sikkerhedsdata,

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Vi ønsker at skabe en ensartet lydoplevelse med samme balance mellem lydelementerne som programproducenten har mixet det.

Vi ønsker at skabe en ensartet lydoplevelse med samme balance mellem lydelementerne som programproducenten har mixet det. 1) Hvorfor slukker vi for 5.1? Ændringen sker for at sikre bedst mulig lydkvalitet for størstedelen af seerne. Ved kun at sende et stereosignal vil seerne få lyd med den rette balance mellem tale og baggrundslyd

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele Indhold A million ways to die in the West, 17/10-2014 Universal 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Waoo! Forening fyldt med fordele til dig Du vælger

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk Unispeed Blue Shield Hosted Lognings løsning til Netværk Hotel Cafe' Camping plads Boligforening ETSI compliant CALEA compliant BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART OVERBLIK 3 SKALERBAR, MODULERET OG FREMTIDSSIKRET

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

Annonceringsbekendtgørelse. Beskrivelse af de enkelte positioner. Princip beskrivelse

Annonceringsbekendtgørelse. Beskrivelse af de enkelte positioner. Princip beskrivelse Annonceringsbekendtgørelse I. Ordregivende myndighed: Navn, adresse og kontaktperson(er) DR-Byen Emil Holms Kanal 20 DK - 0999 København C Kontaktperson(er): Telefon: Att.: Indkøbskonsulent Malene Hansen

Læs mere

Bare rolig dit tv går ikke i sort!

Bare rolig dit tv går ikke i sort! marts 2009 Til dig med kabel-tv: Bare rolig dit tv går ikke i sort! Tema Det analoge sluk Få svar på alle dine spørgsmål! Bliv digital med Zaptor Få knivskarpt digitalt-tv og interaktive muligheder Vind

Læs mere

ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ- BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND. Erhvervsstyrelsen. Rapport. April, 2014.

ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ- BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND. Erhvervsstyrelsen. Rapport. April, 2014. Til Erhvervsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato April, 2014 ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ- BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER

Læs mere

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee Forord Denne ordbog er tænkt som et opslagsværk over de mest anvendte ord, udtryk og forkortelser, som benyttes hos YouSee. Formålet med ordbogen er at være med til at sikre, at vi alle taler samme sprog

Læs mere

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio NOTAT Høringsgrundlag Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio Udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere