Anvendelser af mobil GIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelser af mobil GIS"

Transkript

1 Anvendelser af mobil GIS GIS i marken 4. juli 2003 Morten Ødegaard Nielsen s973466

2 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Formål Indledning Standarder XML og Web Services OpenGIS og OpenLS Simple Features Specification Web Map Service Implementation Specification (WMS) Web Feature Service Implementation Specification (WFS) Geography Markup Language (GML) Point-of-Interest Exchange Language (POIX) Navigation Markup Language (NvML) Microsoft.NET Positioneringsteknologier Satellitbaseret positionering GPS Assisted GPS Netværksbaseret Positionering Celle ID Tidstemplede signaler IP baseret positionering IP Adresse DNS Microlocation En mobil GIS Applikation Erfaringer med applikationen Ventetider ved brug af onlinedata Interface Skærmbillede eksempler Udvidelsesmuligheder Sammendrag...16 Litteratur og Referencer...17

3 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 3 1 Formål Dette projekt har haft til formål af undersøge de muligheder nutidens standarder og teknologier har at byde på i de GIS sammenhænge, hvor GIS kan benyttes direkte i marken. Herigennem søges der at opnå en erfaring med de muligheder som teknologien i dag byder på, og en fornemmelse for hvad de kan byde på i nær fremtid. Af relevante teknologier kan nævnes: XML Webservices Dataudveksling over internettet. Web Map Services (WMS) Download kort via internettet Global Positioning System (GPS) Mobiltelefon-teknologier, herunder GPRS og High Speed Data til trådløs datatransmission. Lomme PC ere, ofte benævnt PDA (Personal Digital Assistants). I forbindelse med projektet forsøges disse teknologier at blive samlet i en lille applikation der demonstrerer deres anvendelses-muligheder og begrænsninger. I rapporten gennemgås også nogle af de muligheder teknologien vil kunne byde konsumer markedet, og hvad der arbejdes på af standarder der har relevans for dette.

4 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 4 2 Indledning I de senere år er en lang række nye små bærbare produkter kommet på markedet. De bliver konstant mindre og mindre, og kan mere og mere. Ikke bare computeren kan man have i lommen, men også mobiltelefonen og GPS modtageren er så små, at man næsten ikke bemærker man har den med sig. Men ikke nok med det, med teknologier som BlueTooth er de også i stand til at kommunikere med hinanden. Kombinationen af netop disse tre enheder giver mulighed for at have en computer, der ved hvor den er, og samtidigt er forbundet til Internettet. Det er meget sandsynligt at disse tre ting smelter helt sammen i nær fremtid. Telefoner der samtidigt er lomme pc ere (Smart Phones), lomme-pc ere der har indbygget telefon, og telefoner med indbygget GPS er allerede på markedet. De er dog stadig dyre og klodsede, men de giver en idé om hvad vi kan forvente på markedet om kort tid. Location Based Services (LBS) spås en stor fremtid indenfor mobiltelefoni. Idéen bag LBS er at give brugeren af Smart Phones nogle services der relaterer til det sted han befinder sig netop nu. F.eks. - Hvor er den nærmeste restaurant? - Bestil en taxa, selvom jeg ikke helt ved hvor jeg er. - Hvordan kommer jeg herfra til...? - Jeg står her, hvor står du?, og hvordan finder vi hinanden? - Find den billigste grillbar indenfor 500m - osv. Samtidigt er det muligt at analysere og data fra alle disse enheder og drage konklusioner. Dette kan f.eks. bruges til at bestemme hvor der er bilkøer (mange holder stille på motorvejen), og samtidigt guide de personer, der skal den vej, udenom. Det er et område der spås en kæmpe vækst i de kommende år, men er heller ikke en teknologi uden problemer. Der er mange aspekter der skal tænkes på, såsom begrænsning af adgang til lokationsoplysninger der må anses for private, betaling af services og positionering af den mobile enhed. Sidstnævnte problemstilling vil jeg kort gennemgå i kapitel 4. Der laves for tiden et større udviklingsarbejde indenfor standardisering af en række udvekslingsteknologier der kan benyttes til LBS. Her er Open GIS Consortium (OGC) og World Wide Web Consortium (W3C) primus motorer i dette arbejde, og udarbejder blandt andet standarder indenfor udveksling af kortdata og udveksling af data via XML. Noget af dette standardiseringsarbejde vil jeg kort gennemgå i kapitel 3, og også forsøge at udnytte dette i min test applikation, der beskrives i kapitel 5.

5 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 5 3 Standarder Her vil jeg kort gennemgå nogle af de standarder der er relevante for GIS, LBS og mobile tjenester i det hele taget. Det er min erfaring at udvikling med standarder letter arbejdet med udveksling af data, da disse standarder er udført af professionelle datadesignere i samarbejde med industrierne. Man kan nemt opfinde sine egne standarder, men løber ofte ind i blindgyder når disse skal udvides. Forestil dig f.eks. at du udveksler danske adresser, og du har antaget af postnummeret er et tal. Skal dette udvides til at gælde f.eks. England, kan du pludselig ikke benytte bogstaver som en del af postnummeret, og dine applikationer der udveksler data skal skrives helt op. 3.1 XML og Web Services Det har ofte været et problem at udveksle data mellem forskellige programmer og mellem forskellige platforme. Der har længe manglet en standard for hvordan man udveksler data. XML (extended Markup Language) skulle råde bod på dette. Det er opbygget således at det kan bestå af felter og underfelter, hvor tags, angivet i <klammer>, angiver hvad felterne indeholder. Et eksempel på et stykke XML der beskriver et punkt: er vist herunder: <Table> <ID>36</ID> <Longitude> </Longitude> <Latitude> </Latitude> <Description>Udgravning</Description> </Table> Samtidigt kan man tilknytte XML skemaer, som fortæller hvad felter kan og må indeholde. I ovenstående eksempel skal eksistere præcis én ID og én koordinat, men man kunne godt forestille sig at der var 0, 1 eller flere beskrivelser tilknyttet. XML minder meget om HTML sproget der benyttes til websider, hvor HTML kun har nogle bestemte tags. XML er ofte blevet udnyttet som grundlag for en lang række andre standarder, hvor man har specificeret en lang række tags vha. af XML skemaer.alle disse proprietære formater er altså stadig et XML dokument, selvom de ofte bliver kaldt noget andet. Nogle af dem der benyttes i GIS sammenhænge er beskrevet længere nede. XML er i den seneste tid begyndt at vinde indpas mange steder. Senest er det offentlige begyndt at diktere at dataudveksling mellem stat, amter, kommuner, sundhedsvæsenet osv, i stigende grad skal at benytte XML. Til udveksling af XML over nettet, er der kommet endnu et buzz-word på markedet: Web Services. Web Services er en service som man kan forespørge med en XML syntaks og derefter modtager man data formateret som XML. F.eks. benyttes dette til nyhedsservices, hvor man f.eks. beder Reuters sende de fem nyeste historier, hvorefter man kan putte resultatet ind i sit program eller sin webside, ved at behandle data og præsentere det med sit eget layout. Det har ofte været et problem at udveksle data mellem en klient og en server, da firewalls og andet sikkerhedsudstyr ofte har blokeret for kommunikationen. Web Services benyttes en protokol der bygger på HTTP protokollen man benytter til at surfe på Internettet. Så er der blot mulighed for dette, er det også muligt at forbinde til Web Services.

6 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side OpenGIS og OpenLS Open GIS Consortium (OGC) er et internationalt samarbejde imellem industrier, stater og universiteter som beskæftiger sig med GIS. De udarbejder åbne standarder som anbefales benyttet i GIS applikationer, og skal lette dataudveksling og implementering af GIS systemer på tværs af producenter, udviklere og brugere. OpenLS er et initiativ fra OGC, hvor der arbejdes på at udvikle internationale standarder for hvordan Location Based Services skal opbygges og fungere. Der er dog endnu ikke kommet noget officielt ud af deres arbejde. De mest interessante af OGC s nuværende specifikationer beskrives her kort Simple Features Specification Simple Features specifikationen angiver hvorledes man bør kunne forespørge en spatiel database, med henblik på at få data der hidrører fra spatielle data. Dette omhandler f.eks. forespørgsler på areal, længder, position, indenfor/udenfor/krydsende objekt osv. Simple Features specifikationen kan således ses som en udvidelse af forespørgselssproget SQL. Af databaser der pt. helt eller delvis understøtter denne specifikation kan nævnes MySQL 4, PostGreSQL med PostGIS og Oracle 9i Spatial Web Map Service Implementation Specification (WMS) WMS specifikationen angiver hvorledes man skal kunne bede om et kortudsnit fra en kortserver. Dette sker som en almindelige URL med en række parametre der angiver hvilket kort man ønsker, hvor stort kortet skal være, kortudsnit osv. Et eksempel på en forespørgsel kunne være: AME=WorldWMS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetMap&BBOX=- 38,12.8,62,77&WIDTH=350&HEIGHT=225&LAYERS=Countries,Cities&SRS=EPSG:4326& FORMAT=jpeg& Specifikationen angiver også hvordan man forespørger informationer om kortet. F.eks. hvilke lag er tilgængelige, hvilket koordinatsystem benyttes, hvilke kort er tilgængelige osv. Disse informationer returneres i et XML formateret dokument. Der findes en række mapservere der opfylder WMS specifikationen, men de to mest interessante er Esri ArcIMS og OpenSource projektet UMN MapServer. Af tilgængelige WMS servere i Danmark, skal Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyning nævnes. Kortforsyningen stiller alle KMS produkter til rådighed via WMS, imod brugerbetaling Web Feature Service Implementation Specification (WFS) WFS specificationen minder meget om WMS. Den største forskel her, er at hvor WMS leverer et rasterkort, leverer WFS vektordata. Der findes ikke mange af den slags servere i dag, da data ofte er beskyttet med ophavsret, og en WFS server giver mulighed for at downloade data i fuld kvalitet. Esri ArcIMS tilbyder fuld understøttelse af WFS Geography Markup Language (GML) GML bygger på XML, og er en nærmere beskrevet måde at benytte XML på, til udveksling af Geodata. Dette betyder at GML egentlig blot er et XML skema der definerer hvilket felter der kan benyttes, hvilke datatyper de indeholder, relationer og undergrupper osv. Specifikationen angiver hvorledes man

7 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 7 udveksler geodata såsom geografisk reference, topologi, tid, enheder og værdier (kommatal, heltal, tekst osv.). Eksempel på en linestring i GML: <os:road> <gml:description>kronprinsessegade</ gml:description> <os:numberlanes>4</os:numberlanes> <gml:centerlineof> <gml:linestring srsname="epsg:4326"> <gml:coordinates>0.0, ,0.0</gml:coordinates> </gml:linestring> </gml:centerlineof> </os:road> 3.3 Point-of-Interest Exchange Language (POIX) POIX er endnu en dataform der bygger på XML, i stil med GML. POIX blev primært lavet til Bilnavigationssystemer, og indeholder attributdata placeret i et punkt. Data kan dog beskrives som et stationært eller flyttende punkt. På den måde kan man både beskrive f.eks. tankstationer og kørende biler med POIX. Der er dog ikke mulighed for at angive f.eks. tidsrum som f.eks. åbningstider, således at et punkt kun er interessant i et vist tidsrum. Man kan angive flere punkter til ét sæt data, som f.eks. flere indkørsler til en tankstation, men POIX er primært lavet for at overføre data for et enkelt punkt af gangen. Eksempel på punktdata i POIX: <poix version="2.0"> <format> <datum>wgs84</datum> <unit>degree</unit> </format> <poi> <point> <pos> <lat> </lat> <lon> </lon> </pos> </point> <name style="formal"> <nb>s-togs station</nb> </name> </poi> </poix> 3.4 Navigation Markup Language (NvML) NvML er, som navnet antyder, et dokument-format der angiver en rute som et sæt af punkter. NvML er endnu en type i familien af datastrukturer der er baseret på XML. Ud over ruten, kan NvML indeholder informationer om punkter langs ruten. F.eks. kan det udnyttes i turistsammenhænge, hvor der automatisk vises information om et givent sted når man passerer det. NvML består i toppen af metadata om ruten, og i hovedsektionen selve ruten. Det er også muligt at gemme flere ruter samtidigt i NvML. Hovedsektionen indeholder to vigtige elementer: navi og guide,

8 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 8 navi indeholder punkter og ruter, og guide kan indeholde information på ruten. Det kan f.eks. være links til lyd, film, dokumenter eller lignende som har relation til steder på ruten. 3.5 Microsoft.NET Selvom det følgende ikke entydigt kan omtales som en standard, finder jeg det alligevel passende at nævne lidt om Microsofts.NET teknologi, da XML er en grundsten i.net (udtales dot net). Der har været meget forvirring om hvad.net egentlig er, og det med rette, da det inderbærer flere ting. På den ene side er det en vision udviklet af Microsoft, der omhandler kommunikation mellem programmer, websider, computere og elektroniske enheder. På den anden side er det en række programmer som udnytter teknologien. På et helt tredje punkt er.net en udviklingsplatform der gør alle disse ting mulige. Den første version af.net platformen blev frigivet i efteråret 2001, og er siden blevet modtaget af udviklere og brugere med en enorm fart. Særligt websider har taget teknologien til sig, da den giver mulighed for meget let at opbygge avancerede websider. Samtidigt kan der udvikles i en lang række af sprog, hvor af de fleste ligner eksisterende sprog. Visual Basic.NET ligner Basic, C# ligner C++, J# ligner Java osv. Derfor har det været nemt for udviklere at skifte til dette sprog. Samtidigt er.net platformen gratis. En stor styrke i.net er muligheden for at oprette og udnytte (konsumere) Web Services. Med relativt få linjer kode kan man lave en Web Service, og med endnu færre linjer kan man indbygge den i sit program eller webside..net platformen findes i dag til stort set alle Windows versioner, og der er et OpenSource projekt som forsøger at få.net til at fungere under Linux og andre Unix systemer. Samtidigt findes der en mindre udgave af.net platformen,.net Compact Framework, som er beregnet til Lomme PC ere, Smartphones og andre små enheder. Sidstnævnte er benyttet til at udvikle applikationen beskrevet i kapitel 5.

9 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 9 4 Positioneringsteknologier I det følgende gennemgås kort metoder til at bestemme en mobil enheds position. 4.1 Satellitbaseret positionering GPS Global Positioning System består af 24 satellitter (plus nogle reservesatellitter). Kort sagt bestemmes positionen ved at måle afstanden til satellitterne. Da afstandsberegningerne påvirkes af atmosfæren, kan disse bestemmes fra en fast station og derefter korrigeres fra den mobile enhed. Denne metode benævnes Differentiel GPS. GPS giver på en præcision bedre end 30 m, og differentielt 2-5 m. For en beskrivelse af GPS systemet, henvises til [Dueholm, Laurentzius. GPS ] Assisted GPS Assisteret GPS er en metode til at lade en masterstation beregne enhedens position. Da bestemmelse af første position for en GPS-modtager typisk kræver ca sekunder, er strømslugende og kræver en processor der samtidigt tager meget plads, er almindelige GPS modtagere ikke optimale i små mobiltelefoner. Med assisteret GPS downloades der blot rå data fra satellitterne, og disse sendes videre til en server der beregner positionen. Serveren har allerede de nyeste efemeride-data, hvorfor rover-modtageren kan nøjes med at modtage i få sekunder. Dette sparer strøm, og giver en hurtig positionering som samtidigt bliver korrigeret differentielt. Der er lavet nogle tests hvor man tillader at skrue voldsomt op for forstærkeren, hvilket resulterede i at man mange tilfælde kan få en position indendørs. Man kan tillade sig dette, da modtageren kun skal køre i få sekunder. Dette ville være anvendeligt i store lagerhaller, hvor taget typisk har en begrænset virkning på dæmpningen af signalet. Assisteret GPS spås en stor fremtid, og undergår allerede en GSM standardisering. Præcisionen varierer typisk fra 4m udendørs til 80m indendørs. 4.2 Netværksbaseret Positionering Netværksbaseret positionen udnytter det mobile telenet til at bestemme positionen. Dette er især anvendeligt for mobiltelefoner Celle ID Hver GSM sender i et GSM-netværk har hver deres unikke celle-id. Denne celle-id kan udnyttes til at give en grov bestemmelse af telefonens position. Denne metode bliver allerede udnyttet i nogle WAP applikationer, som fx. De Gule Siders Find nærmeste... Positions-nøjagtigheden afhænger dog meget af tætheden af netværket. I landområderne står sender-masterne med store afstande; hvorfor positionen ikke er så god som i byerne. Omvendt er det ofte i byområderne at man har brug for større præcision. Afhængig af tætheden, er præcision med celle ID metoden typisk mellem 100m og 35km.

10 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side Tidstemplede signaler Præcis som med GPS kan man måle afstanden til GSM senderen. Men da data sendes i bidder (timeslots), som har en længde på 3,69 microsekunder, som er tiden frem og tilbage mellem sender og modtager, er opløsningen på 1,85 microsekunder svarende til ca. 550m [JH]. Af andre metoder skal nævnes måling af effektstyrke fra senderne. Ved hjælp at Time of Arrival kan man endnu mere analogt med GPS, måle afstandende til senderne, men heller ikke disse metoder giver meget bedre resultater. Det skyldes primært at der opstår mange refleksioner af signalerne (multipathing). 4.3 IP baseret positionering IP baseret positionering er en helt anden metode for de enheder som er tilsluttet Internettet IP Adresse Der findes i dag services hvor man kan få oversat et IP nummer til en position i verden. Typisk har denne kun en præcision svarende til et land. Den er dog endnu ikke anvendelig til mobiltelefoner, da disse blot tildeles af ens udbyder. Er man i udlandet og forbinder til sin internetudbyder i sit hjemland, har man altså udbyderens position. Det har derfor bedst anvendelighed for stationære computere. Dette benyttes ofte til at præsentere websider og reklamer på det pågældende lands sprog DNS Domain Name Server er et alternativ til de kryptiske IP numre. De er et slags alias for IP-nummeret. De sidste bogstaver angiver typisk en landekode, som direkte kan oversættes. Fx. angiver en adress der tilhører Danmark. Af de samme årsager som med IP adresser, er de kun gode til stationære enheder. 4.4 Microlocation Microlocation udnytter lokalisering i mindre netværk, som f.eks. Wireless LAN, BlueTooth eller endda infrarøde signaler. Disse netværk har typisk en meget ringe udstrækning (2-50m), og er ikke praktisk anvendelige i stor skala. De supplerer dog GPS der kun virker udendørs, og GSM nettet der ofte er alt for grov opdelt.. Et trådløst netværk i en større kontorbygning ville give mulighed for at positionere medarbejdere med stor nøjagtighed. En anden mulighed vil være lokalisering af varer i store lagerhaller.

11 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 11 5 En mobil GIS Applikation I dette projekt blev der udviklet en lille applikation, for at få erfaring med at benytte GIS på små systemer, og undersøge mulighederne og begrænsninger ved at arbejde på en lille skærm med en mobil internetforbindelse. Applikationen søgte at udnytte services på Internettet med en GPS modtager og en lomme PC (PDA). Programmet fungerer derfor blot som en klient der læses GPS data, henter kortdata fra nettet, og er i stand til at sende data til en webservice. Applikationen er udviklet i programmeringssproget C# og udnytter Microsofts.NET Compact Framework (CF.NET). I begyndelsen af projektet blev benyttet Embedded Visual Basic, men dette programmeringssprog er af ældre dato og gav en del problemer, så snart programmet skulle være blot en anelse avanceret. Til gengæld var der her mulighed for at benytte MapInfo s MapXMobile program, hvor man kan indbygge MapInfo data direkte i sine egne kort. Dette var dog langsomt og kostbart, hvorfor jeg senere valgte at forsøge at gå over til at udnytte Internettet til at levere kortet. Derfor faldt valget på at skifte til at udvikle med CF.NET som blev frigivet i maj Den kortservice der via nettet skulle levere kortdata i stedet for MapXMobile, blev UMN Mapserver, der er en gratis kortserver der også kan fungere som en Web Map Service. UMN Mapserver giver ofte en lige så god performance som f.eks. den dyre Esri ArcIMS, og fungerer på de fleste gængse styresystemer. Hermed har det været muligt at lave en GIS applikation der kun har kostet udviklingstid, da ingen dele af det benyttede softwaren har kostet penge. De funktioner som applikationen har fået er: Download af kort fra en Web Map Service Download af punkt-data fra en XML Webservice for et givent kortudsnit. Dataopsamling af punktdata, og synkronisering med XML Webservice Mulighed for tilkobling af GPS modtager. Dataopsamling kan både ske med GPS og med klik-og-opsaml-her funktion. Dette er især anvendeligt i byområder, hvor GPS modtagelsen ofte ikke er særlig god og hvor orientering på øjemål i forhold til kortet ofte kan give en bedre position. F.eks. opmålingen ca. 1 meter fra kantstenen er ofte bedre end en almindelig GPS modtager kan tilbyde. Omregning mellem UTM koordinater og længde/breddegrader. Dette er nødvendigt da kortdata ofte ligger i UTM og GPS modtageren angiver positionen i længde/breddegrader Herudover forsøgte jeg at implementere modtagelse af RTCM data via Internettet, således at Differentiel GPS ville være muligt. Desværre gav det en del problemer at have kørende samtidigt med resten af programmet, hvorfor det blev droppet. I stedet testede jeg en lignende service der allerede kører i store dele af Europa, særligt i Tyskland. Denne kaldes NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol), og er stadig under udvikling, men i fuld funktion. Nærmeste basisstation er Rostock, og i følge min Garmin etrex opnåede jeg en præcision helt nede på 2m ved brug af en GPRS forbindelse. Dette lyder dog usandsynligt med en afstand mellem basis- og master-station på ca. 180 km. Der kræves en egentlig test af variationen for at kunne sige noget egentlig om nøjagtigheden. Dette ville nu også være mere interessant med en dansk basisstation som reference. I et tidligere projekt udført af undertegnede, blev det dog vidst at man kan opnå en spredning på under 2m med DGPS via Internettet. Også NTRIP

12 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 12 forsøgte jeg at implementere, men de samme problemer var gældende her, hvorfor jeg i stedet har en separat applikation der udnytter NTRIP data. 5.1 Erfaringer med applikationen Ventetider ved brug af onlinedata En af de erfaringer jeg søgte at få, var hastigheden ved at benytte en kortserver på Internettet som der downloades fra via en GPRS forbindelse, og hvor hurtigt der er at downloade og uploade opsamlet data fra/til en XML Webservice. Download af et kort tager ca. 5 sekunder. Det pudsige er at dette faktisk er hurtigere end at benytte MapInfo s MapXMobile program, som benytter data liggende lokalt. Især med større data mængder er MapXMobile meget langsomt. Dette er jeg dog overbevist om er en begrænsning i MapXMobile, da jeg har set andre kort-programmer til PDA ere som er meget hurtigere. Upload af et datapunkt tager ca. 3-4 sekunder. Det er dog muligt at opsamle en masse data først, og derefter lade den uploade data efterfølgende, ved at synkronisere programmet med webservicen. Hermed kan man blot uploade data i de øjeblikke hvor man ikke benytter applikationen, og derved undgå yderligere ventetid Interface Et andet aspekt man bør tænke på når man benytter en PDA til GIS formål, er at der ikke er plads til hundredvis af ikoner og menuer til at give et hav af muligheder som GIS på en desktop computer typisk har. Skærmen er meget lille og i stedet for en mus, benyttes en pen til at pege på skærmen. Dvs. der heller ikke er mulighed for at højreklikke. Som alternativ til at højreklikke, er der dog mulighed for at holde pennen på samme sted et øjeblik, hvorefter der typisk popper en undermenu op. Derfor bør man kun præsentere et interface der lige nøjagtig indeholder de funktioner man skal benytte, og som samtidigt tager hensyn til at man hverken har en mus eller et tastatur. Samtidigt bør kortet kun vise de informationer man har brug for, uden at fylde det til med overflødige data. Hvad der er vigtige informationer og hvilke værktøjer der er vigtige, afhænger selvfølgelig helt af formålet med en dataopsamling. Jeg havde også en del problemer med både at skulle håndtere zoom, pan og dataopsamling, uden at skulle skifte værktøj hele tiden. For at gøre dette nemt, fandt jeg på at placere en ikon (her et rødt flag), som placeres ved at klikke på kortet. Herefter foregår al navigering omkring dette punkt. Fx. zoomes og centreres der omkring flaget og der opsamles data på flagets position (medmindre man vælger at benytte GPS positionen). Derved bliver det nemt at udføre alle processor samtidigt. Allerede opsamlet data bliver derefter vist som grønne og gule flag, som angiver henholdsvis uploaded og ikke-uploaded data.

13 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side Skærmbillede eksempler På de følgende sider kan ses nogle eksempler på skærmbilleder fra programmet. Opsamling af data og navigering i kortet, gøres ved at placere markøren og holde pennen nede, indtil en menu popper op. Indtastning af beskrivelse. Her er det muligt at anvende markørens position, eller (hvis tilgængeligt) GPS positionen som datapunkt. Præcisionen angives enten som et udtryk for HDOP eller pixelopløsningen. Flere data samtidigt. Grønne flag markerer data allerede gemt på serveren, gule er endnu ikke synkroniseret, og det røde flag er markøren der benyttes til dataopsamling. Al data der endnu ikke er synkroniseret med serveren (gule flag), kan synkroniseres med Syncronize data. Ligeledes kan eksisterende data for kortudsnittet downloades med Get data.

14 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 14 Læsning af GPS data, startes ved at åbne for data. Herefter er det f.eks. muligt at centrere kortet omkring GPS positionen. Den røde cirkel angiver GPS positionen. Status for GPS modtageren kan her overvåges. Satellit konstellationer, DOP værdier, og de rå NMEA data kan også ses. Det opsamlede data kan derefter hentes via en webservice fra et hvilket som helst program eller webside der giver mulighed for at interface webservices. Faktisk er det selv samme webservice som programmet henter data fra, når man ønsker at vise tidligere opsamlet data på kortet. Nedenfor er vist et uddrag af det XML som returneres af webservicen. Upload af data har ligeledes et web interface der giver mulighed for at teste webservicen. Dette er en del af Microsoft.NET Framework, og genereres automatisk når man opretter en webservice. Nedenfor er vist en af funktionerne, UploadData som uploader data til webservicen. Webservicen indeholder også funktioner til at hente data, hvor et eksempel på returdata var vist ovenfor.

15 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side Udvidelsesmuligheder Det har ikke været muligt at få opfyldt alle de ønsker til funktioner, som man kunne lave i denne applikation. Af realistiske udvidelses-muligheder kunne følgende være nyttige at udvide applikationen med. Editering af data Applikationen giver kun mulighed for at editere data som endnu ikke er uploaded til serveren. En lille udvidelse ville være en mulighed for at editere alt data. Samtidigt bør man kunne give ejerskab over data, så man ikke kan editere hinandens data. Registrering af linjer og polygoner Dataopsamling kunne også indebære opsamling af linjer og polygoner. Det kunne fx. være et GPS spor mens man bevæger sig, eller afsætning af hjørnepunkter i en polygon. RTCM Implemention af modtagelse af RTCM data via Internettet. Dette giver mulighed for Differentiel GPS. Det var forsøgt implementeret, men en række uløste problemer har forhindret dette. Det er dog helt klart en mulighed. Info-værktøj Det skal være muligt at klikke på data og udtrække information herom, i stil med info-værktøjerne i desktop GIS applikationer.

16 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 16 6 Sammendrag Under projektforløbet blev der udviklet en dataopsamlings applikation der udnytter en række af de standarder som allerede er tilgængelige, herunder XML, Web Services og Web Map Services. Disse standarder blev beskrevet kapitel 3. Selvom applikationen er rimelig simpel, er den stadig anvendelig og brugbar som den er nu. En række udvidelsesmuligheder bliver nævnt, men er allerede i sig selv et komplet og brugbart program til simpel dataopsamling. Da processorkraft og hastighed for at hente data fra Internettet kunne betyde at programmet blev for langsomt, blev dette undersøgt. Selvom kort ikke vises så hurtigt som med en desktop GIS applikation, var ventetiden ikke af en størrelse der gjorde programmet ubrugeligt. Samtidigt var interfacet hurtigt reagerende, og her bemærkedes ingen problemer. Det er min opfattelse af denne type applikationer vil blive meget udbredt i en nær fremtid. En GIS applikation der udnytter online data, sikrer at man ikke får problemer med redundante data og muligheden for at overskrive data der er nyere end det man overskriver med. Prisniveauet for en mobil GPRS forbindelse er i dag ca kr pr. Mb der downloades. Man kan downloade utrolig mange kort for en Mb, så prisen bør ikke afskrække nogen. Det kommende UMTS netværk, som allerede i løbet af 2004, ifølge UMTS kontrakterne, skal dække 30% af Danmark, giver udsigt til endnu en markedsfaktor der vil trække denne type applikationer op. UMTS giver mulighed for at overføre data mange gange hurtigere end med de nuværende GPRS forbindelser, hvorfor kommunikation med serverne kan reduceres yderligere. Det bliver helt sikkert spændende at følge udviklingen indenfor LBS og Mobile GIS applikationer i de kommende år. Morten Ødegaard Nielsen 4. juli 2003

17 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 17 Litteratur og Referencer.NET Compact Framework Core Reference A. Wigley, S. Wheelwright, Microsoft Press (2003), ISBN GPS K. Dueholm, M. Laurentzius, Teknisk Forlag (1999), ISBN Creating Location Services for the Wireless Web J. Hjelm, Wiley (2002), ISBN Distribution af GPS korrektioner via Internettet M.Ø.Nielsen, Projekt ved DTU, IMM, Center for Geoinformatik (Maj 2002) Peter Bennett s GPS and NMEA Site Masser af god information om NMEA data. Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP) Europæisk initiativ for distribution af GPS korrektioner via Internettet. UMN Mapserver Gratis OpenSource kortserver. Location Methods Beskriver flere måder til at lokalitetsbestemme mobiltelefoner. Open GIS Consortium Alle OGC standandarder kan downloades herfra. Open Location Services (OpenLS) Point of Interest exchange Language Specification (POIX) Navigation Markup Language (NvML)

18 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 18

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 Peter Horsbøll Møller, Systems Engineer Pitney Bowes Software MapInfo for Windows MapInfo Professional Start på Microsoft.NET integration Investeringer

Læs mere

Online data fra Miljøportalen

Online data fra Miljøportalen Online data fra Miljøportalen Generelt er to betegnelser for eksterne data hentet via internet ind i Næsgaard Markkort. WMS WMS står for Web Map Services og er en standard til at udveksle data mellem en

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GARBAGE TRANSPORT COMPUTER

GARBAGE TRANSPORT COMPUTER DK GARBAGE TRANSPORT COMPUTER Garbage Transport Computer GTC moduler GTC Garbage Transport Computer er et kontor system der styrer driften, disponeringen og kørslen for den enkelte vognmand eller for

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

GeoRest API. Nye geonøgler i Kortforsyningen. Nikolaj Kamstrup

GeoRest API. Nye geonøgler i Kortforsyningen. Nikolaj Kamstrup GeoRest API Nye geonøgler i Kortforsyningen Nikolaj Kamstrup Hvad er geonøglerne? Geonøglerne er en betegnelse for en række webservice metoder til opslag i GST data. Geonøglernes rolle er ud fra brugeres

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

DOtAB. Teknisk rapport

DOtAB. Teknisk rapport DOtAB Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Systemarkitektur... 1 Teknologier... 1 Platforme for mobile enheder... 1 Kommunikations interfacet... 2 Udviklingsmiljø... 2 IDOtAB (service

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Lokationsbestemmelse Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Projekt Fokus på fremtiden arkitektur, applikationer og grænseflader til trådløs

Læs mere

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester LCG-2 Introduktion til GPS 1. Observationsteknikker og GPS-koncepter 2. Absolut positionering baseret på

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Case: Findvej.dk. Ved Peter Brodersen, Korruption. FDIH seminar, 16. april 2008

Case: Findvej.dk. Ved Peter Brodersen, Korruption. FDIH seminar, 16. april 2008 Case: Findvej.dk Ved Peter Brodersen, Korruption FDIH seminar, 16. april 2008 30 minutters gennemgang Min baggrund Findvej.dk Korttyper Google Maps Case: mitkbh.dk Formidling Case: bibliotek.dk Forretning

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Agenda Tiling i Kortforsyningen Baggrund, buzzwords og begreber WMTS (Web

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

Brug af GPS for korttegning GPSmap 60

Brug af GPS for korttegning GPSmap 60 Brug af GPS for korttegning GPSmap 60 Fremstilling af grid på grundmaterialet side 1 Import af track og waypoints fra GPS til OCAD side 2 Indstilling af GPS og brug af antenne side 5 Almanac for satellitmodtagelse

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave

Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave 1: Få fat i installationsfilen Installationsfilen hedder MoBilScan.JAR Nyeste version kan altid downloades fra www.mobilscan.dk (siden Download ). Bemærk at

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Overenskomsten som e-bog

Overenskomsten som e-bog Overenskomsten som e-bog Som noget nyt har CO-industri og Dansk Industri (DI) udgivet industriens overenskomster samt Industriens Organisationsaftaler som e-bog. Det betyder, at du kan læse de nye overenskomster

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Lundberg Nyt august 2015

Lundberg Nyt august 2015 Indhold: Lundberg Cloud Drive... side 1 Skibinge Skadedyrservice... side 2 WPA Mobile/Smartday... side 3 Status C5 Håndværk... side 4 Fjernbackup... side 5 Windows 10... side 6 Personale Nyt... side 7

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 2 NemId, E-boks, borger.dk Internet Hjemmeopgave 2 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Internet Kablede forbindelser

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data OnCall CTI The missing link Med OnCall CTI drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data kan dine medarbejderne håndtere den telefoniske kontakt til kunderne både professionelt og effektivt

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere