På gensyn i. Børnehuset Stjernen. God fornøjelse med læsningen. Revideret Børnehuset Stjernen. Prins Haralds Allé Odense SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På gensyn i. Børnehuset Stjernen. God fornøjelse med læsningen. Revideret Børnehuset Stjernen. Prins Haralds Allé Odense SV"

Transkript

1 Velkommen til Børnehuset Stjernen Vi glæder os til at dele hverdagen med dig og dit barn i de kommende år, og håber at glæden vil være gensidig. I Stjernen gør vi alt, hvad vi kan, for at dit barn hurtigst muligt føler sig tryg. For at skabe tryghed for barnet, er det vigtigt, I forældre også føler jer trygge. Derfor har vi udarbejdet denne folder, som gerne skulle give dig nogle svar på, hvordan dagligdagen i Børnehuset Stjernen foregår. Folderen giver imidlertid ikke svar på alt, og du er selvfølgelig meget velkommen til at spørge personalet, hvis der er mere, du gerne vil vide. God fornøjelse med læsningen. Revideret Børnehuset Stjernen Prins Haralds Allé Odense SV Telefon: Kontor: Store Bjørn: Lille Bjørn: Rollingestuen Spilopstuen: På gensyn i Børnehuset Stjernen Ledelse: Marianne Skøtt Mikkelsen, daglig leder, Vivi Juul Rasmussen, Institutionsleder, 12 1

2 Børnehusets struktur Børnehuset Stjernen er en del af Børneinstitution Sanderum-Tingløkke, som består af 8 huse, beliggende i Sanderum og Dalum. Børnehuset Stjernen er et integreret børnehus og vores børnehavebørn og 22 vuggestuebørn er fordelt i 2 fysisk adskilte huse, som vi kalder hhv. Lille Bjørn og Store Bjørn. I Lille Bjørn er vores yngste børn, 22 vuggestuebørn og ca. 15 af vores yngste børnehavebørn.. Børnene rykker til Store Bjørn, når de er ca. 3½-4 år. Vi har en stor fælles legeplads som både børnehavebørn og vuggestuebørn benytter og en lille (kun til vuggestuebørnene). Personalet i Store Bjørn: Hanne Kjær Lene Larsen Jytte Præstegaard Lisbeth Enggaard Gerry Fogarty medhjælper Personalet i Lille Bjørn: Spilopperne (de yngste børnehavebørn) Julie Berthelsen Britt Jensen Jette Pedersen medhjælper Rollingerne (vuggestuebørnene) Nina Jespersen Tove Broe Stine Lystlund Lise Borg Marianne Moseholm Betina Hansen medhjælper medhjælper Åbnings / lukketider Mandag til torsdag fra kl Fredag fra kl Vi åbner i et hus (Lille Bjørn) og fordeler os fra 7.30 i begge huse. Forældreråd Forældrerådet er valgt af og blandt forældrene i Stjernen. Sammen med daglig leder og en medarbejderrepræsentanter forholder forældrerådet sig aktivt til de overordnede rammer og principper i Børneinstitution Sanderum -Tingløkke og i Børnehuset Stjernen. Forældrerådet kan eksempelvis drøfte principper for kost, ik, budgetudmøntning, deltage i ansættelsessamtaler, drøfte aktuelle sager, der skal løses og meget andet. Du kan se, hvem der er valgt til forældrerådet på oplagstavlerne i børnehuset eller på vores hjemmeside. Hvis du har emner, du gerne vil have taget op på et forældrerådsmøde, er du meget velkommen til at kontakte et af medlemmerne eller børnehusets leder. Valg til forældrerådet sker én gang årligt, hvor du har mulighed for at stille op og stemme på opstillede kandidater. Forældrerådet har f.eks. truffet beslutning om at der kun serveres mælk til børnene på rollingestuen. Ligeledes har forældrerådet været med til at påvirke beslutningen om, at børnene ikke må medbringe legetøj hjemmefra. I forældrerådet har vi drøftet private fødselsdage, da vi har haft forældre der har henvendt sig ifht. børnehusets holdning til hvem der skal inviteres og om invitationer kan udleveres i børnehuset. Forældrerådet anbefaler at: Alle piger eller drenge i sin årgang i Store Bjørn inviteres eller sin spisegruppe. På Spilopstuen: alle piger eller drenge inviteres. Vi har ikke anbefalinger ifht. Rollingestuen, da det er de færreste der holder private fødselsdage i den alder Ved tvivl: Spørg gerne personalet til råds. Indbydelse: sendes/afleveres privat, ikke i børnehuset (af hensyn til øvrige børn, der ikke skal med til fødselsdag). Vi opfordrer derfor til at alle på mit- Barn får vinget af at adresse er tilgængelig. Vi lukker som udgangspunkt i to huse, men der vil være dage hvor vi vurderer det er mere hensigtsmæssigt at lukke i et hus (f.eks. ved sygdom). Der vil i de tilfælde hænge en seddel på døren. 2 11

3 Tværfagligt samarbejde Vi baserer vores forebyggende arbejde omkring børnenes trivsel og udvikling på åbenhed og dialog med forældrene. Vi inddrager og samarbejder løbende tværfagligt med relevante fagpersoner til vejledning og sparring for os og forældre ved bekymring for et barns / en børnegruppes udvikling og trivsel Ligeledes samarbejder vi med skolerne ved overgang til skole og forårs-sfo Personalet har pligt til at handle på mistanke eller viden om seksuelle overgreb og vold mod børn/unge. Hvis mistanke eller viden om seksuelle overgreb retter sig mod den ene eller begge forældre eller andre familiemedlemmer må personalet ikke inddrage forældrene i deres mistanke, men alene foretage underretning til Center for Børn og Ungerådgivning, som derefter vil forestå anmeldelse til politiet. Børne og forældre arrangementer Det er vigtigt, at du som forælder altid holder dig orienteret om, hvad der sker i børnehuset. Vi holder mange forskellige arrangementer for både børn og forældre, herunder : Valg til forældreråd i april Et årligt forældremøde på stuerne Julearrangementer på stuerne i december måned. Fastelavn (i dagtimerne kun for børnene) Skolebørnsafslutning for kommende skolebørn. Sommerfest i august med forældre, men hvor børnene er i fokus. Det er ikke tilladt at nyde alkohol til arrangementer i børnehuset, dette vil fremgå af de invitationer vi sender ud. Ferieperioder og sammenlægningi ugerne 28,29 og 30, december, dagene før påske og dagen efter kr. Himmelfartsdag holder børnehusene i Odense ferielukket og alle børn i området, som har pasningsbehov samles i et børnehus. Børnehusene skiftes til at være feriebørnehave, så du kan ikke forvente, at dit barn passes i eget hus i de ferielukkede perioder. Vi tilstræber, at der er personale til stede fra vores egne huse, men vil ikke kunne love dette i den fulde åbningstid. I forbindelse med andre ferier, som fx efterårsferie og vinterferie, holder Børnehuset Stjernen åbent. Vi vil typisk sammenlægge Store Bjørn og Lille Bjørn og tilpasse personalebemandingen hertil. Forældresamtaler Vi tilstræber i hverdagen at være synlige og tilgængelige for dig og dit barn. Vi vægter at have den daglige kontakt med jer, hvor vi kan overbringe hinanden informationer om barnet. Vi vil meget gerne have besked, hvis dit barn har været syg dagen før eller i weekenden, eller hvis der er særlige omstændigheder hjemme, da vi så kan være bedst forberedt på den rette omsorg. Udover den daglige kontakt, inviterer vi til forældresamtaler. Da vi har begrænsede ressourcer vurderer vi løbende på, hvem der tilbydes samtaler. Samtalerne tager udgangspunkt i dit barns udvikling og trivsel i børnehuset og derhjemme. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at henvende dig til os i det daglige eller bede om en samtale, hvis du har spørgsmål eller vil drøfte dit barns hverdag i børnehuset. Du kan forvente, at vi beder dig om en samtale, hvis vi er bekymrede for dit barns udvikling eller trivsel. Vi forsøger at holde samtalerne i børnehusets åbningstid. Pædagogiske holdninger I vores hverdag lægger vi vægt på: At en voksen hver dag er klar på at give det enkelte barn en god modtagelse. Det handler blandt andet om at få sagt godt farvel og på gensyn til forældrene. At vi sikrer børns deltagelse At vi lærer børnene de sociale spilleregler. At vi er et børnehus, hvor der er en god atmosfære, tryghed/ omsorg og glæder. At vi giver alle børn plads, tid og rum til at være børn og til at lege At vi lærer børnene om forskellige årstider og traditioner. At vi er ude hver dag. At børnenes indbyrdes venskaber styrkes. At vi giver børnene redskaber til at takle konflikter i hverdagen. 10 3

4 Lidt om de forskellige grupper Lille Bjørn, Rollingestuen (vuggestue): På rollingestuen er de to disponible stuer indrettet så alle spiser samlet, men i mindre og faste spisegrupper. Når der ikke spises bliver området med borde brugt til at tegne, lægge puslespil og lign. I midten af den store stue har vi samlingspunktet på den store madras, hvor der ofte læses i bøger, synges og leges. Det er ofte der mange børn starter dagen. Rollelege er der plads til i den ene ende af den store stue, hvor vi har køkken, dukker, det store skib samt huler. Den mindste stue har vi meget gulvplads, hvilket giver gode muligheder for bevægelse og leg med større armbevægelser. Alle børn og voksne bruger begge stuer. I løbet af dagen organiserer og fordeler de voksne sig i de forskellige områder. De fleste dage har vi planlagte aktiviteter f.eks. musik, kreativitet, tur mv. De børn der ikke er med i en aktivitet om formiddagen leger og laver aktiviteter ude på legepladsen. Vi samler børnene kl. 9, hvor de spiser deres madbragte frugt. Omkring kl. 11 spiser vi madpakker. De fleste børn sover til middag efter madpakkerne og kl. ca. 14 eller efterhånden som børnene vågner spises der eftermiddagsmad. Fødselsdage: Vi fejrer barnets fødselsdag sammen med alle børn i vuggestuen. Fødselsdagen fejrer vi i forbindelse med frugt kl. 9 (der er børnene mest friske!!). Det er vigtigt at I kommer til personalet i god tid og laver aftale om fødselsdag. Vi har ikke mulighed for at komme hjem til fødselsdag. Det er ligeledes ok at vælge, at barnet ikke skal holde fødselsdag. De relationer der er skabt i vuggestuen kan der bygges videre på på spilopstuen, da alle vores børn rykker til samme stue. Mens jeres barn stadig er lille får det en tryg overgang til børnehaven med opstart i en gruppe med børn på nogenlunde samme alder. Lille Bjørn, Spilopstuen (småbørnsgruppe med yngste børnehavebørn og ældste vuggestuebørn): Spilopstuen er for de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn, hvor børnene er i en kortere periode. I tiden på spilopstuen lægges der vægt på at børnene i trygge rammer begynder at være sammen med de lidt ældre børn. Man kommer til at være sammen med børn på samme alder og vi vil have fokus på at der bliver skabt nogle gode relationer og spirende venskaber. Vi vil arbejde med børnenes selvhjulpenhed - toiletbesøg, af- og påklædning, borddækning mv. Vi vil også have fokus på at hjælpe børnene til at smide bleen. Når børnene smider bleen har det en positiv indvirkning på deres selvbillede. At smide bleen kræver trygge ramme og derfor er den primære opgave hos jer forældre, men vi vil støtte op om arbejdet i børnehuset. Mad og måltider I Børnehuset Stjernen har vi en sundhedspolitik, der skal bidrage til at sikre, at vores børn er sunde og energifyldte hver dag. Læs mere herom i vores sundhedspolitik folder. For at give børnene oplevelsen af et roligt og rart samvær omkring måltiderne spiser vi sammen med dem i mindre grupper. På den måde er der mulighed for at skabe en god stemning og en god madkultur. Mens vi spiser, taler vi ofte om den mad, vi har med, og om den er sund eller usund. Der serveres KUN mælk til børnene på rollingestuen. Børns sikkerhed I personalegruppen er vi optaget af børns sikkerhed. Vi har nedskrevne procedurer som alle ansatte kender (folderen der gælder for hele institution Sanderum-Tingløkkehænger på stuernes opslagstavler). For at undgå kvælningsulykker er det VIGTIGT AT DER IKKE LIGGER PLASTIKPOSER I F.EKS. GARDEROBEN og vi vil derfor bede jer opbevare jeres børns ekstra tøj i andet end plastikposer. Ligeledes vil vi gerne sikre os at børnene ikke har snore i tøjet eller bruger halstørklæder, halskæder og lign. Hætter i trøjer udgør ligeledes en øget risiko for at hænge i. Forældrehjælp/frivillighed Hvis du har tid og lyst tager vi gerne i mod dit bidrag til børnenes hverdag i børnehuset. Bidraget kan være ekstra hænder i forbindelse med ture eller arrangementer eller som en aktivitet sammen med personalet. Måske kan du via dit erhverv eller interesse noget der kunne bruges sammen med børnene. Hvis du har lyst til at stille dig til rådighed eller høre nærmere så send en mail til daglig leder på eller tag en snak med personalet. Hjemmesiden Besøg os på: Odense.dk/sanderum-tingloekke Sprogvurderingerne vil oftest blive foretaget, mens børnene er på spilopstuen og bl.a. resultaterne fra disse giver os et billede af, hvordan vi bedst støtter sprogudviklingen. 4 9

5 Medbringes hjemmefra Madpakke, eftermiddagsmad og frugt. Husk tydeligt navn på madkasserne. Skiftetøj fra yderst til inderst Regntøj og gummistøvler vi er ude hver dag Øvrigt udendørstøj efter årstiden og vejrudsigten Bleer og eventuelle sovedyr til middagslur Solcreme På solrige dage skal du smøre dit barn ind med solcreme hjemmefra. Ved middagstid smører vi med børnehavens solcreme. Sygdom og fravær I skal registrere sygdom på mitbarn, gerne inden kl 8 af hensyn til organisering ved sygdom i personalegruppen. Vi tager også kontakt til dig, hvis dit barn bliver sygt eller utilpas i løbet af dagen. Det er derfor vigtigt altid at vide, hvor vi kan træffe dig. Vi modtager ikke børn der om morgenen har fået Panodil eller lign. Fridage og ferie skal ligeledes registreres på mitbarn. Medicin Hvis der er brug for det, kan du aftale med personalet, at dit barn får en bestemt medicin. Snak med stuens personale, som vil vurdere det enkelte tilfælde. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om medicingivning i daginstitutioner følges, og smertestillende medicin gives ikke. Medbragt medicin afleveres med tydeligt navn og doseringsvejledning fra lægen. Legetøj Må IKKE medbringes hjemmefra (undtaget er sovedyr i Lille Bjørn). Kommunikation Vi bestræber os på at sende de fleste informationer ud via forældreintra mitbarn (log ind via nem id på mitbarn.odense.dk). Det er også på mit- Barn I skal melde fridage. På spilopstuen kan børnene fortsat sove til middag og dette vil være på små madrasser. De fleste børn har kun behov for en lur børnehaven i en kort periode. På spilopstuen spiser vi frugt omkring kl. 9 og derefter leger vi og laver aktiviteter. Madpakkerne bliver spist kl. ca.11, hvorefter vi går på legepladsen. Vi samler børnene til eftermiddagsmad kl. ca. 14. Legepladsen er i første omgang stedet, hvor børnene også er sammen med de lidt ældre børnehave børn. Leg og aktiviteter på legepladsen bliver således der, hvor man vænner sig til at være en af 'de store'. Når tiden nærmer sig, hvor man rykker i Store Bjørn, vil vi gå over og være med i f.eks. aktiviteter eller spise madpakke i huset. Da spilopstuen ligger dør om dør med rollingetuen er det trygt og rart at vide, at man lige kan sige hej til sine gamle voksne og måske komme ind og lege. Fødselsdage: Vi fejrer barnets fødselsdag på stuen. Hvis I har lyst til at invitere os med hjem er det vigtigt, at I tager en snak med os i god tid inden - vi forbeholder os ret til at takke pænt nej til en invitation, hvis det ikke passer ind i vores dagligdag eller gruppens størrelse mv. Store Bjørn (de ælste børnehavebørn) Børnene vil ikke være tilknyttet en egentlig stue, men de vil have andre tilhørsforhold. Vi lægger vægt på at børnene har et tilhørssted. Børnene har udover en garderobe plads også et tilhørsforhold i form af en fast spisegruppe, hvor en fast voksen er tilknyttet. Den voksne i ens spisegruppe er også barnets kontakt. I kan som forældre bruge alle voksne der er tilknyttet huset til at kommunikere med om jeres barn, men kontakten har blot det koordinerende ansvar og vil som udgangspunkt også være den som tager forældresamtaler. Ved hver garderobe stiller vi en stor kurv, hvor I kan lægge børnene hjemmesko! Vi vil bede jer medbringe en personlig plast kop, som jeres barn kan drikke vand af i løbet af dagen. De vaskes hver eftermiddag. I dagligdagen vil børnene kunne bruge hele huset, men vi vil inddele børnene i forskellige fordybelses grupper og værksteder i forbindelse med både leg og aktiviteter. Huset er indrettet i funktioner med forskellige læringsmiljøer og der er fire områder, hvor vi spiser madpakkeri faste grupper. Børnene er tilknyttet hver en farvegruppe. 8 5

6 I den ene ende af huset har vi indrettet os uden borde og stole så vi frigiver gulvplads med mulighed for bevægelse og lege med større armbevægelser - store klodser, tæpper, huler mv. Dette rum kalder vi multirummet, da det med tiden også skal fungere som teater rum med fortællertrappe/scene og udklædningstøj. Der er et rum til det kreative og et mindre rum er indrettet med plads og ro til at bygge med Lego. Andre rum er indrettet med mulighed for at lege med forskellige ting f.eks. Køkken, butik, bilbane, dukker mv. Ligeledes er der områder til de mere stille aktiviteter som puslespil, andre spil og bøger. I de faste spisegrupper spises der frugt og holdes samling kl. ca. 9. Frugten børnene skal have med skal være spiseklar for børnene og lægges i kurvene ved de to garderober. I kan vælge at give jeres barn et helt stykke frugt med eller skære det ud og have det med i en lille bøtte (som barnet selv kan åbne). Efter frugt er der aktiviteter og leg. Omkring kl. 11 spiser vi i spisegrupperne og herefter går vi alle på legepladsen. På legepladsen gør vi meget ud af de store også har lege og aktiviteter med spilop børnene. Vi spiser eftermiddagsmad fra omkring kl. 14. Vi samler ikke alle børnene samtidig, men der vil være eftermiddagscafè ved udvalgte borde (samt ude hvis vejret tillader det). Vi hjælper selvfølgelig børnene med at huske at få noget mad og hjælper med det praktiske efter behov. Det er vigtigt at maden til eftermiddag er let at håndtere for børnene, både hvis de bliver ude på legepladsen eller spiser inde dvs. helst ingen yoghurt eller andet skemad. I stedet vil brød, frugt- og grøntsags stave og anden gnave mad være en rigtig god ide. Hvis børnene har ting med der skal åbnes som f.eks. ostehaps og figenstænger, er det vigtigt at de selv kan åbne det (evt. åbnes hjemmefra hvis de ikke selv kan). Fødselsdage: Vi samler alle månedens fødselsdagsbørn til èn fælles fødselsdagsfest sidst på måneden (som udgangspunkt sidste fredag i måneden). Børnene er dermed hovedpersoner sammen med en eller flere kammerater på denne festdag. Vi vil gerne have fokus på fejringen af børnene ved at lave nogle festlige traditioner med alle børnene i fællesskab. Denne dag er der mulighed for at dele ud. Vi beder jer forældre tale sammen med de andre forældre om, hvad I tager med og give os besked om hvad I ønsker at medbringe (det kan være noget der samlet udgør det for en frokost eller det kunne sagtens være en pakke rosiner, frugt eller en enkelt bolle). Når vi ved hvad I gerne vil bidrage med, giver vi besked til de øvrige forældre om, hvorvidt de skal have madpakke med den pågældende fredag. I må selvfølgelig også meget gerne hænge et opslag op. 6 I vores sundhedspolitik opfordrer vi til sunde fødselsdage. Vi forventer ikke, at I som forældre deltager de pågældende fredage. På barnets rigtige fødselsdag sætter vi flag op og ønsker tillykke og i forbindelse med frugt snakker vi om at barnet har fødselsdag, om han/hun har fået pakker, synger evt. fødselsdagssang, barnet vælger en historie el. lign. I huset hænger en oversigt, hvor man kan se hvilke af de andre børn ens eget barn skal holde fødselsdag med. Vi håber, I vil bakke op om dette ved at tale sammen med de andre forældre om menuen. Personalets forventninger til dig/jer som forældre Vi forventer, at du/i læser vores dagbøger og opslag på mitbarn. giver os besked, hvis store sociale begivenheder indtræffer i familien (sygdom, indlæggelser, død, fødsler mv.) Vi har tavshedspligt, og det er vigtigt for os, at vi kan møde dit barn med præcis den omsorg, der er brug for i de forskellige situationer. i ferieskemaer krydser jeres pasningsbehov af så præcist, som overhovedet muligt og at du gør det til tiden. Vi planlægger bemandingen af personale i ferier og på helligdage ud fra disse skemaer, og princippet flest mulige voksne til flest mulige børn følges. medbringer tøj, der passer til dagens vejr, og at du holder orden i dit barns garderobe, når I tager hjem er det vigtigt der ikke står sko eller lig. På gulvet af hensyn til rengøringen tømmer dit barns garderobe hver fredag af hensyn til rengøringen sætter navn i overtøj og fodtøj, så det er nemmere at finde tøjets ejermand. Læser sundhedspolitikken og folder om selvhjulpenhed og arbejdsmiljø. Når du afleverer dit barn Husk altid at sige godmorgen til en af os, når du afleverer, så vi ved, at dit barn er kommet. Vi ønsker at give børnene en rolig start på dagen og hjælper med at vinke til mor eller far. Husk at tjekke dit barn ind på skærmen. Der er mulighed for at spise morgenmad i børnehaven fra kl til kl Børnene tilbydes havregryn med rosiner. Når du afhenter dit barn Det er vigtigt, at du siger farvel til én af os, så vi er klar over, at dit barn er hentet. Hvis det er andre end mor og far, der henter, skal vi have besked om det og det skrives på mitbarn. Husk at tjekke dit barn ud på skærmen. Husk ALTID at lukke lågen, når du afleverer eller henter og husk, at lågen kun må betjenes af VOKSNE. 7

God fornøjelse med læsningen. Revideret Børnehuset Stjernen Prins Haralds Allé Odense SV

God fornøjelse med læsningen. Revideret Børnehuset Stjernen Prins Haralds Allé Odense SV Velkommen til Børnehuset Stjernen Vi glæder os til at dele hverdagen med dig og dit barn i de kommende år, og håber at glæden vil være gensidig. I Stjernen gør vi alt, hvad vi kan, for at dit barn hurtigst

Læs mere

God fornøjelse med læsningen. Med venlig hilsen Personalet Revideret 26.8.14. Børnehuset Stjernen Prins Haralds Allé 103 105 5250 Odense SV

God fornøjelse med læsningen. Med venlig hilsen Personalet Revideret 26.8.14. Børnehuset Stjernen Prins Haralds Allé 103 105 5250 Odense SV Velkommen til Børnehuset Stjernen Vi glæder os til at dele hverdagen med dig og dit barn i de kommende år, og håber at glæden vil være gensidig. I Sanderum gør vi alt, hvad vi kan, for at dit barn hurtigst

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Munke Mose. Børnehuset Munke Mose. Jagtvej Odense C. Tlf

Velkommen til Børnehuset Munke Mose. Børnehuset Munke Mose. Jagtvej Odense C. Tlf Velkommen til Børnehuset Munke Mose Børnehuset Munke Mose Jagtvej 80 5000 Odense C. Tlf. 63 75 10 60 Kære forældre Velkommen til Børnehuset Munke Mose, som er et nyetableret børnehus beliggende i en ældre

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Lillelund. I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe

Velkommen til Børnehuset Lillelund. I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe Velkommen til Børnehuset Lillelund I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe 2 Inden opstart Det er godt at ringe og aftale et lille forbesøg, hvor jeres barn får set

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen.

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen. Velkommen: Vi vil gerne byde Jer velkommen i Børnehuset Vestbyen. Det er vores mål, at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for alle. Vi forventer en

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP 1 Revideret oktober 2009. Børnehusets telefonnummer: 6375 0275. Rød stues telefonnummer: 6375 0276. Blå stues telefonnummer: 6375 0277. Børnehusets mailadresse: dyrupbh.buf@odense.dk

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuen Kernen og Bølgerne Skovsbovænget 7 : Skyerne (de ældste) Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Fredag ; 6.30-16.30 Tlf. nr.: 6375

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om:

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om: Thunfiskens ABC Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken I denne pjece kan du læse om: Skiftetøj Fejring af fødselsdage Måltider i institutionen Legetøjsfredag Sygdom Legeaftaler Afleveringstidspunkt

Læs mere

Velkommen. til D.I.I. Perlen

Velkommen. til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen Det er vores ønske, at denne lille pjece kan hjælpe jer med nogle af de spørgsmål, som måtte

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkomst- og Informationsmappe

Velkomst- og Informationsmappe Velkomst- og Informationsmappe 1 Indhold Velkommen til Børnehuset Baobab... 3 En rolig start... 3 Sovetider... 4 Legen... 4 Aktiviteter... 4 Traditioner... 5 Udeliv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Børnehuset Frydenlund

Børnehuset Frydenlund Børnehuset Frydenlund 1 2 Mærkedage og traditioner Forår Fastelavn i henholdsvis vuggestue og børnehave Storebørnsture i børnehaven Påskehygge i henholdsvis vuggestue og børnehave Forårsdag i børnehaven,

Læs mere

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen:

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen: Kære nye forældre! Vi håber at I sammen med Jeres barn får nogle gode år her i Børnehuset Rosenkilden. Denne folder fortæller lidt om os, vores hverdag og hvordan vi arbejder. Heri står alle de praktiske

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

MARKLEDETS BØRNEHAVE

MARKLEDETS BØRNEHAVE VELKOMMEN TIL MARKLEDETS BØRNEHAVE Indhold Velkommen. side 2 Om os. side 3 En god start.. side 4 Praktiske informationer side 5 Garderobe og tøj.. side 6 Sove. side 6 Mad og drikke. side 7 Fødselsdage

Læs mere

Velkommen til Ågerup Børnehus!

Velkommen til Ågerup Børnehus! Velkommen til Ågerup Børnehus! Krogvejen 4, Ågerup, 4390 Vipperød. 1 Kære forældre. Velkommen til Ågerup børnehus! Vi håber, på et godt samarbejde med jer, og vi glæder os til, at lære jeres barn at kende.

Læs mere

Rødlundvænget Harlev J. Tlf

Rødlundvænget Harlev J. Tlf Velkommen til Børnehuset Børnehuset Pilehaven Rødlundvænget 35 8462 Harlev J Tlf. 87 13 83 46 Åbningstider: Mandag torsdag kl.6.30 kl. 17. Fredag kl.6.30-16.30 Vores hjemmeside finder I under http://aarhus.inst.dk.

Læs mere

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen:

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen: Kære nye forældre! Vi håber at I sammen med Jeres barn får nogle gode år her i Børnehuset Rosenkilden. Denne folder fortæller lidt om os, vores hverdag og hvordan vi arbejder. Heri står alle de praktiske

Læs mere

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej. Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.dk 0 Velkommen: Velkommen i børnehaven Rømersvej. Vi har lavet

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave I er altid velkommen til at komme på besøg i vores institution. Ring og aftal en tid. For os er det vigtig at vi har tid

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen i Børneoasen Lind. Vuggestuen Koustrupgård Koustrup Allé 3

Velkommen i Børneoasen Lind. Vuggestuen Koustrupgård Koustrup Allé 3 Velkommen i Børneoasen Lind Vuggestuen Koustrupgård Koustrup Allé 3 Start i vuggestuen. Inden Jeres barn skal starte i vuggestuen, vil vi gerne at I kontakter os for et besøg, så vi kan blive klar til

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Stakhaven.

Velkommen til Børnehuset Stakhaven. Velkommen til Børnehuset Stakhaven. Børnehuset Stakhaven er en lille Integreret institution, der er medlem af landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, hvilke betyder, at, vi er en selvejende enhed

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Åbningstider: Mandag fredag 6:

Åbningstider: Mandag fredag 6: Den Grønne Kile er for 3-6 årige i Hvalsø kommune og kan rumme 40 børnehavebørn. Med denne lille folder får du her kort de vigtigste og praktiske oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset.

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til Møllebjerghave Vuggestue

Velkommen til Møllebjerghave Vuggestue Velkommen til Møllebjerghave Vuggestue Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Møllebjerghave består af: Vuggestue med 2 stuer; Rollingerne og Englebasserne. Der er 22 vuggestuebørn i alt.

Læs mere

Humlehavens pædagogiske arbejde Billeder fra barnets tid i Humlehaven

Humlehavens pædagogiske arbejde Billeder fra barnets tid i Humlehaven Arbejds-og strategigrundlag. Formålet med dette er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes liv, i et samarbejde mellem institution og skoler. Det fælles arbejdsgrundlag tager udgangspunkt i udviklingen

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Velkomstfolder. Mælkevejens vuggestue

Velkomstfolder. Mælkevejens vuggestue Velkomstfolder Mælkevejens vuggestue 1 Kære forældre Nu er tiden kommet, hvor Jeres barn starter i Mælkevejens vuggestue. Det er en stor dag for Jer og Jeres barn, og vi ved godt, at den første tid er

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Børnehuset Pilekvisten

Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Pilekvisten Pilekvisten er en aldersintegreret daginstitution med et middeltal på 94 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt i to afdelinger, i daglig tale kaldet Den

Læs mere

VIBEMOSEN Vibemosen Greve Tlf

VIBEMOSEN Vibemosen Greve Tlf VIBEMOSEN Vibemosen 14-20 2670 Greve Tlf. 43 90 24 13 Kære forældre og børn Velkommen til Vibemosen Det er altid en fornøjelse at tage imod et nyt barn. Vi ser frem til at lære Jer at kende og give Jeres

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave)

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE Stillingevej 50, 4200 Slagelse 58 54 73 98 Stillinge-bh@slagelse.dk FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker

Læs mere