Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.thedanishscheme.co.uk"

Transkript

1 Tiden efter tragedien på ubåden E 13 for de levende og de døde Af Dorothy Jones revideret Fredag den 20. august 1915 kunne danskere over hele landet læse i deres aviser om den britiske ubåd E13. Dagen før var den, grundstødt på Saltholm lige udenfor Dragør, blevet beskudt af en tysk torpedobåd og 15 af besætningsmedlemmerne var nu døde. Aviserne, også lokalaviserne, var fyldt med krigsstof. Forfærdelige historier fra slagmarken, om skibe der var gået ned, fly der var styrtet med død og lemlæstelse til følge var daglig læsning. Danske liv var også gået tabt i sunkne handelsskibe, med dansksindede sønderjyder i tysk krigstjeneste og ulykker blandt de mange indkaldte til den danske sikringsstyrke. Tre uger før var to unge danske piloter døde ved ulykker, og der havde været en stor militærbegravelse fra Holmens kirke. 1

2 Det der gjorde at episoden med E13 var meget vigtig, og kunne have ført den helt store katastrofe med sig, var at den britiske ubåd var strandet i dansk territorialfarvand og var under dansk beskyttelse. Men de hidkaldte danske flådefartøjer var først kommet ubåden til hjælp efter beskydningen var begyndt. Det menes at Kaptajnen på panserskibet Peder Skram nølede med undsætningen fordi han var bange for at Danmark vil blive inddraget i krigen hvis han åbnede ild mod tyskerne. Der er siden skrevet meget om hændelsen, at ordren var givet at ubåden skulle beskyttes, og Danmark herved kun ville have håndhævet sin neutralitet som var ret og rimeligt. Den danske gesandt i Berlin protesterede overfor den tyske regering over den alvorlige neutralitetskrænkelse. Efter et par dage svarede Tyskland med en beklagelse og undskyldning, og lovede en streng indskærpelse af ordren om at respektere Danmarks neutralitet. I England var der selvfølgelig også vrede over episoden, en ubåd med besætning var tabt til fortsat virke i krigen, og tyskerne havde endnu en gang vist sig ikke at være gentlemen og havde set stort på Haag konventionen. Historien gik verden rundt. Passagerskibet Lusitania var sunket af en tysk ubåd 3 måneder tidligere med 1198 døde passagerer. Nu var endnu en uhyrlighed begået af tyskerne. 2

3 I Danmark var vreden over neutralitetskrænkelsen stor. Ikke mindre var harmen over at sømændene, som mente sig sikre i danske hænder, blev beskudt medens de prøvede at svømme væk fra ubåden. Fiskere fortalte at de havde set besætningen stående på ubåden, rygende og i stille samtale. Der gik kun et minut fra den tyske torpedobåd signalerede at de skulle forlade skibet til den begyndte at skyde. Krigen var kommet til Danmark på håndgribelig vis. Fra Dragør kunne man med kikkert se ubåden, som lå på 3 meters vand, og høre beskydningen som kun varede i ca. 3 minutter. Lige med et var krigen nærværende med lig til følge. 15 sømænd fra ubåden døde i vandet ud for Saltholm. Det forlød at de druknede, men flere var blevet skudt af maskingevær. 15 andre, heriblandt kaptajnløjtnant Geoffrey Leyton og officererne Paul Eddis og William Garriock, blev reddet af danske flådefartøjer. To sårede, Herbert Lincoln, som blev reddet op fra bunden af en dansk søofficer som sprang i vandet, og Benjamin Nix Watson, blev overført til Marinehospitalet. Arthur Olsen, på Støren, blev efterfølgende tildelt en britisk medalje for redningen af Lincoln, men den danske regering tillod ikke at han modtog den. For de overlevende var krigen som sådan slut. De skulle interneres i Danmark indtil freden kom. De blev bragt ombord på Peder Skram hvor de fik tørt tøj på og en mængde rom for at komme sig. De havde brændt diverse dokumenter på ubåden, men deres tøj og andre personlige ting blev hentet til dem om eftermiddagen. De overlevende overnattede på skibet. Besætningen på Peder Skram gjorde nu hvad de kunne for at holde modet oppe hos Briterne. Fredag eftermiddag underholdt de med musik og sang og skålede med dem i whisky. Mændene blev installeret på Holmen fredag aften, hvor der i forvejen sad en interneret britisk mariner, A. Batchelor, som havde været der et år. Petty Officer Charles Bowden skrev et 3

4 langt, meget detaljeret og beskrivende brev til sin hustru Susie et par dage senere. Han er meget åben om den forfærdelige oplevelse det havde været, og pointerer at de ikke ville give deres ord til parole da de alle ville tilbage på et skib, for nu havde de a nice little score to wipe out. Nyheden løb med ildens hast og rygterne om katastrofens omfang tog til. Der var vrede over krænkelsen, harme over nedskydningen af de værgeløse sømænd og forbitrelse over at den danske flåde ikke havde gjort det bedre. Hele eftermiddagen blev der ledt efter de omkomne. Kun 14 af de 15 blev fundet. Efter identifikation blev de, under danske flag, lagt på dækket af torpedobåden Søridderen. Da Søridderen løb i havn på Lynetten kl blev alle flag sænket på de nærliggende orlogsfartøjer. Nogle få journalister var mødt op, og i reportagerne, som kom i aviserne dagen efter, kunne man læse beskrivelsen af hvordan ligene så ud. Der er vist ingen tvivl om at de døde har været synlige. Der er enighed om at flere havde strakte arme med knyttede hænder. Deres ansigter var blåsorte hvilket tydede på drukning som dødsårsag. I artiklen som kom i Sydsjællands Social-demokrat gik beskrivelsen helt over gevind. Først kom man med eet par frygtelig lemlæstede lig, der havde faaet arme og ben afrevet. Saa fulgte lig, der ikke var andet end blodige bylter af kød og klæder. Enkelte var saa forbrændte, at der bogstavelig kun var en lille branket menneskeklump tilbage. Det gøs i rædsel af hver eneste. Dette var krigens gru og frygtelige forbandelse i en ganske lille udgave, men dog stor nok til at fortælle os, hvad der skjuler sig under de farverige, straalende telegrammer om krigens sejre. Journalisten bemærker at han selv var så chokeret og berørt af synet at han rystede. Den forfærdelige død har for hans læsere fået en ekstra udpenslende beskrivelse, som har fået dem til at fatte krigens rædsel ved Saltholm den sommer-morgen. Men journalisten har også haft en makaber fantasi. Det var ikke den sande version og overdrivelse fremmer som bekendt forståelse. 4

5 Robert Erskine var britisk konsul i København. De danske myndigheder inviterede ham til at besøge Søkvæsthuset næste dag og hans beskrivelse af ligene står til gengæld til troende. Efter en høflig modtagelse skulle han dog først hilse på en af de sårede overlevende som var blevet indlagt på Marinehospitallet, en tilbygning til Søkvæsthuset. Seaman Watson var såret i venstre arm under beskydningen, men var allerede i bedring og ved godt mod. Erskine fortsatte til lighuset hvor de 14 sømænd nu lå. Ligene svøbt i lagner lå i hver deres vellavede kiste som stod åben. De var dog dækket af white ensigns dvs. hvide britiske orlogsflag. Flagene blev flyttet så Erskine kunne se at ligene var vasket og lagt pænt og ordentligt. Han kunne også konstatere at There were no signs of any wounds on the bodies which could have been occasioned by the effects of the German gun fire, but only the discolouration usually seen in cases of drowning. Erskine fik til sidst lejlighed til at besøge Petty Officer Lincoln. Han var den heldige, som i bevidstløs tilstand var blevet reddet ud af vandet af danskeren Olsen. Nu sad han i haven, var næsten kommet sig helt og kunne redegøre for Erskine hvad han havde gennemlevet over de sidste to døgn. I brevet Erskine skrev til Sir Henry Lowther, leder af den British Legation, efter besøget, slutter han med I was favourably impressed by the manner in which the Danish authorities had treated our men in the hospital, as well as by the proper care and humanity displayed in the tending of the bodies of their dead comrades. Allerede i løbet af eftermiddagen var der blevet ført forhandlinger mellem den Britiske legation, Udenrigsministeriet og direktøren for marineministeriet om hvad der skulle ske med de døde. Den danske regering tilbød at sejle de omkomne sømænd hjem til England, men man måtte afvente svar fra England. Den britiske militærattache var til stede da kisterne blev flyttet fra Søkvæsthusets kapel til Orlogsvæftet. Inden da var en engelsk herre og hans hustru kommet ind i kapellet. Med sig havde de 14 rosenbuketter som de lagde på kisterne. Parret var meget bevægede, de havde selv sønner med i krigen. Udenfor stod Marinere med dragne sabler opstillet med blottet hoved medens kisterne, dækket af flag, en efter en blev båret ned til de 3 ventende chalupper. Ved hver gik en matros med en krans fra Marineministeriet. Det tog en time før chalupperne var klar og så sejlede de langsomt ud i kanalen. Overalt langs kanalen og helt op til broen til Holmen stod der tæt med tilskuere. Det gjorde et stærkt indtryk. Fremme ved Orlogsværftet blev kisterne lagt i eksercerhuset hvor marinerne holdt vagt ved dem natten igennem. 5

6 Søndag, tre dage efter episoden, var der gudstjeneste ved den engelske kirke i København St. Albans. Kirken var tæt pakket. De overlevende fik ikke lov til at deltage. Efter den chokerende oplevelse og tabet af deres kolleger, har de første dage i internering i Danmark nok været svære for sømændene. Rev. Mortimer Egerton Kennedy havde været præst i København i mange år. Han var englænder og hans hustru Amy Frances Rennie var datter af en Irsk ingeniør, som havde været kordegn ved kirken. Det var en meget smuk og bevægende gudstjeneste hvor præsten, både i tale og i bøn, mindedes den ulykke der var overgået den britiske flåde i dansk farvand. På orglet blev The Dead march af Händel spillet i pragtfuld udførelse. Senere på dagen holdt Rev. Kennedy en gudstjeneste for de overlevende. En del Englændere, som boede i København og som var helt rystet af episoden, sendte hilsner til de overlevende og ville gerne støtte dem i deres nye situation. Svaret fra England kom om søndagen og var en accept af at de døde skulle sejles hjem. Problemet med hvad der skulle ske med de omkomne var ikke så ligetil som man kunne tro. Det nemmeste var jo at de blev begravet i København, som det var skæbnen for titusinde andre landsmænd der blev begravet der hvor de faldt. De blev ikke fragtet hjem. Men udenrigsminister Erik Scavenius ønskede ikke at de blev begravet i Danmark da det kunne give anledning til pro-britiske demonstrationer. Man ønskede at bevare venskabet med England og returneringen af de døde kunne ses i offentligheden som en god gerning eftersom ulykken var sket. I England var man ikke meget for det, alt taget i betragtning. Men en forståelse for Danmarks vanskelige situation gjorde at man, om end nødigt, tog imod tilbuddet. Tabstallene var jo ikke store men episoden kunne bruges rent propagandamæssigt som endnu et bevis på hvor usle tyskerne var. Der var også folk i Danmark som mente at kaptajnen på Peder Skram havde udvist en passende besindighed. Danmarks balancegang som neutral krævede en konstant indsats og angsten for Tyskland var stor. At Danmark sørgede for at de døde transporteres hjem blev anset af danskerne som passende og en værdig måde at lukke episoden på, nu hvor Tyskland havde sagt undskyld. 6

7 En privat mindehøjtidelighed skulle afholdes om onsdagen hvorefter de skulle med D.F.D.S. skibet Vidar til Hull. Nu kunne man i aviserne læse en slags forklaring på hvorfor tyskerne havde set stort på Danmarks neutralitet. Tidligt om morgenen den 19. august, var et stort søslag i gang i Østersøen hvor britiske ubåde var i kamp mod det store tyske krigsskib Moltke. Fra Berlin havde man bestemt at E13 helt skulle uskadeliggøres koste hvad det måtte, så var der en ubåd mindre. I øvrigt sejlede to britiske ubåde ned igennem Øresundet til Østersøen to dage efter E13 tragedien uden problemer. Eksercerhusets gymnastiksal blev indrettet til sørgehøjtideligheden. Sort stof blev draperet ved vinduerne og på bagvæggen, og der blev pyntet med grønne planter og kandelabre. De 14 kister var omsvøbt med det engelske orlogsflag og smykket med blomster. Fra eksercerhusets indgang til kisterne lå en rød løber med kranse på begge sider i hele dens længde. Sørgehøjtideligheden begyndte kl. 9. Udenfor var opstillet 200 mand fra Marineafdeling med orkester. Orlogsværftets chef, kontreadmiral Zachariae tog imod forsvarsminister Munch, viceadmiral Koefod-Hansen, generalløjtnant Görtz, kontreadmiral Evers, direktør for marineministeriet Jøhnke, Prins Axel og fra Udenrigsministeriet Herluf Zahle, de britiske, franske, belgiske og russiske gesandter og alle de danske hjemmeværende søofficerer. Div. andre såsom Direktør Cold fra D.F.D.S. og præsten Andreas Vangberg Storm fra Kastelkirken deltog og selvfølgelig også de overlevende besætningsmedlemmer fra ubåden E 13. 7

8 Det var Reverend Kennedy fra St. Albans som også var præst for British Legation, der udførte det britiske begravelsesritual ledsaget af orgel. Efter endt højtidelighed blev kisterne båret ud af danske marinesoldater til Händels The Dead march. Rev. Kennedy gik forrest og umiddelbart efter kisterne gik de overlevende. 8

9 Uden for eksercerhuset satte marineafdelingen med orkester sig i spidsen. Prosessionen bevægede sig nu ned gennem de lange alleer til kajen ledsaget af tonerne af Chopins sørgemarch. Ved kajen lå D.F.D.S. damperen Vidar, som skulle føre ligene til England. Hele vejen var opstillet marinesoldater og orlogsværftets arbejdere var tilskuere. Da kisterne blev båret ned på kajen spillede orkesteret salmen Nærmere Gud til dig. På Vidar s stortop vajede det danske orlogsflag på halv stang, og fra agtermasten det engelske orlogsflag ligeledes på halv stang. Agterrummet var omdannet til et kapel med sorte draperier og grønne planter. Der var selvfølelig ikke noget last. Da det mægtige kransevæld var bragt ombord spilledes God save the King medens Marinesoldaterne præsenterede sabel. Den brede landgang blev hejst ombord, og uden fløjt eller støj af nogen art gled skibet bort. Vidar blev fulgt af torpedobådene Støren og Springeren. Den talrige menneskemængde på landjord blottede hovederne da sørgeskibet gled forbi. Kommandør Hammer fulgte med som repræsentant for det danske marineministerium. I Helsingør var man også klar til at vise de omkomme en sidste respekt. Tre danske ubåde stod ud fra havnen, og lagde sig på linie, medens besætningen stod opstillet til parade. Det samme var tilfælde med 9

10 torpedobåden Tumleren, som i øvrigt var til stede under episoden den 19. Alle bygninger på havnen og på Kronborg vajede flag på hel stang, men da Vidar nærmede sig gled alle flag på halv. Mandskaberne på ubådene og torpedobåden stod med deres hoveder blottet, og skildvagterne skuldrede sabel. Mange havde samlet sig på havnen og på Kronborgpynt. Kommandør Hammer stod på broen på Vidar med blottet hoved. I midten: Kommandør R. Hammer, Konsul Pattison og Kaptajn Christiansen på Vidar 10

11 Vidar ankom til Hull om aftenen to dage senere. Når det nu skulle være blev der også her gjort meget for at vise de døde respekt. Herbert Staples blev transporteret hjem til Grimsby på en slæbebåd. De øvrige 13kister blev på hver deres ligvogn transporteret igennem byen, med tusinder af tilskuere i gaderne. I sørgeprocessionen deltog en mængde engelske officerer, Kommandør Hammer og den danske konsul i Hull, Pattinson. Der var sendt et utal af kranse, deriblandt en krans med over 800 nelliker fra den danske koloni i London. Dronning Alexandra sendte 14 pragtfulde kranse af hvide arumliljer (Se film ) Fred Wilson Herbert Goulden 6 af sømændene blev begravet i Haslar Royal Navy Cemetery, Gosport. De andre blev hentet det sidste stykke hjem til f.eks. familiegravstedet. Den 29- årige Fred Wilson blev transporteret til York i tog hvorefter endnu en stor sørgehøjtidelighed ærede ham, inden han blev stedt til hvile i York Cemetery. For den 18 årige signalgast Herbert Gouldens mor, som var enke, var det en frygtelig tragedie. Herbert fik en særlig flot gravsten. Hans mor gemte en scrapbog om Herbert, som sammen med fotos og hans medaljer nu er udstillet på Carillon War Museum i hans hjemby Loughborough. Transportskibet Vidar blev i øvrigt selv sunket af en ubåd med 15 omkomne i

12 I mellemtiden havde Narhvalen bjerget den sidste af de døde sømænd fra E13. Kl. 4 torsdag eftermiddag blev han fundet og i første omgang lagt i Dragør kirke. Det var befaren orlogsgast Henry Thomas Pedder som blev 27 år. Til hans ære kom også et stort antal kranse. Men der blev ikke afholdt nogen sørgehøjtidelighed. Tidligt lørdag morgen blev hans kiste, dækket af det engelske flag, sejlet til Hull på D.F.D.S. skibet J.C. la Cour. Det ankom mandag den 30 august, midt på dagen, og blev modtaget og fulgt til stationen af flere standspersoner og en garde på 70 sømænd. Kisten blev pyntet med en stor krans formet som et anker som en gruppe koner og mødre til sømænd i Hull havde samlet ind til. Pedder blev begravet ved sine kollegaer fra E 13 i Haslar Royal Naval Cemetary. Den 28. august, samme dag som kisten med orlogsgast Pedder blev sejlet hjem, drev liget af en tysker ind på Manø. I første omgang mentes det at være en officer. I lommerne på liget fandtes en pung med en guldring og 23 mark og et brev der ikke kunne tydes. Konseilspræsident (statsminister) C.Th. Zahles skrev dagen efter i sin dagbog På kongens initiativ har jeg sat mig i forbindelse med amtmanden i Ribe, Stemann, for at få denne tysker sendt til sit fødeland på en lignende agtelsesfuld måde, som blev anvendt overfor 15 ved Saltholmen omkomne englændere. Zahle mente ikke at det kunne sammenlignes, de var jo døde ved en beskydning som krænkede Danmarks neutralitet, men når nu kongen ønskede det ville han ikke 12

13 modsætte sig. Samme dag lød oplysningen til ham dog, at manden ikke var officer men menig. Zahle var afventende om amtmanden i Ribe havde konduite til at ordne affæren på en pæn men stille måde. Men det har åbenbart voldt nogle problemer i Ribe hvordan de så skulle håndtere sagen. Almindeligvis ville strandvaskeren være begravet i Danmark. Amtmand Stemann besluttede at han selv ville følge liget til Tyskland, men det ville medføre, på grund af protokol, en modtagelse af overpræsidenten for Slesvig. Og det for en menig mariner! Zahle skar igennem, liget skulle føres hjem til Tyskland ledsaget af en løjtnant og et par menige. Kort efter blev de dog klar over at det var en underofficer. En mindehøjtidelighed blev holdt i St. Kathrina kirke i Ribe og kisten blev båret af marinere fra kanonbåden Absalon. Kisten blev fulgt til stationen af et kommandoinfanteri med musik. En tysk vogn var ankommet og i et ekstratog blev underofficerens lig ført til Tyskland ledsaget af en dansk officer og mødt af et kompagni tyske soldater på Hvidding Station. Mon ikke alle dermed håbede at det var det med hjemsendelsen af omkomne udenlandske krigere! Det kongelige bibliotek 13

14 I mellemtiden om søndagen fik de internerede fra E13 lov til at deltage i gudstjenesten ved St. Alban i København. Igennem aviserne udtrykte de tak for opmærksomheden og var rørt over de mere end 250 kranse. Som internerede måtte de ikke forlade landet før krigen var forbi, og nu begyndte hverdagen for dem i Danmark. De fik tiden til at gå med at spille fodbold og læse engelske aviser. De fik også opmærksom fra de herboende Englændere og andre venligtsindede. Nogle tobaksfabrikker forsynede dem med navy cut som de mente engelske sømænd vanskeligt kunne undvære. Layton gav sit ord på at ingen ville flygte, en parole, så de 15 havde et, efter omstændighederne, meget frit liv de første uger. Parolen havde en opsigelse fra begge parter på 3 dage. Mændene kunne bevæge sig inden for en radius på 10 mile fra København, og der var nogle få andre mindre restriktioner. Englænderne kunne tage imod de mange venlige invitationer, bare det var indenfor Københavnsområdet. 14

15 Efter 24 dage fornyede Layton ikke sin parole. En parole betød at vedkommende lovede ikke at flygte eller arrangere hjælp til flugt medens de benyttede friheden udenfor interneringsstedet. Man var klar over at officererne kunne finde på at flygte, og at det faktisk var deres pligt at forsøge. Der blev alligevel ikke iværksat nye foranstaltninger for at forhindre dem i at flygte, og natten til lørdag den 23. oktober lykkedes det for Kaptajnløjtnant Layton. Layton sendte fra Royal Naval Barracks, Copenhagen et brev til Rungstedlund til Ea Dinesen, Karen Blixens søster, hvori han takker for hendes invitation som han desværre måtte afslå, nu de havde opsagt deres parole. Endnu en tak går til hendes søster, som havde tilbudt at tage beskeder med til England. Brevet er dateret den 23. oktober hvor han var smuttet. Så han var enten en høflig officer, som skulle takke af inden han flygtede igennem vinduet, eller man kan lege lidt med tanken om at det skulle være med til at forvirre når krigsretten undersøgte omstændighederne og flugtens tidsplan. Det var måske også en aftalt besked til Dinesen/Blixen søstrene om nu var han på vej hjem! 15

16 Ubåden E13 blev bjerget ind til København få dage efter episoden. Den var blevet gennemskudt men i England håbede man at den kunne repareres og hvis ikke andet returneres i brugbar stand senest efter krigens slutning. Flere fra ubådens besætning arbejdede efterfølgende på at reparere den. Hele E13-sagen med hensyn til de internerede og selve ubåden, fyldte meget i de diplomatiske forhandlinger mellem de britiske og de danske embedsmænd resten af krigen. I maj 1917 opgav de endeligt at få ubåden i gang igen da de ikke kunne skaffe de nødvendige reservedele, og i 1921 blev ubåden solgt som skrot. Efter Layton var flygtet blev det besluttet at finde et andet sted at internere sømændene. Den 22. november 1915 rykkede de 9 af dem, sammen med A. Batchelor til Bramsnæsvig ved Holbæk. Bowden, Abrams, Watson, Hunt og Whatley blev i København, enten stadig på hospitalet, eller arbejdende på ubåden og nu interneret på Hekla et logiskib på Holmen. Bramsnæsvig var en søminestation, men selve bevogtningsopgaven blev overført til hæren underlagt garnisonskommandanten i Holbæk. Et 2 meter højt ståltrådshegn blev rejst omkring stedet med lamper, som blev tændt ved mørkets frembrud. Hegnet blev patruljeret af Infanteristyrken fra Holbæk. Det var kaptajn Magnus Julius Henry Davidsen der fik det daglige ansvar for briterne, og han fik en vis fleksibilitet i opgaven. Han havde efter en tid i hæren læst orientalske studier, opholdt sig i ca. 3 år i mellemøsten på forskningsrejse, havde godt kendskab til engelsk og englændere, og var igen i hæren. Det var et godt valg, han var kompetent til jobbet og havde en venlig, men myndig optræden over for Englænderne. Indenfor de udstukne rammer, blev der gjort meget for at fangenskabet ikke skulle være så slemt. Aviserne skrev fra tid til anden om hvordan de havde det. Borgerne i Holbæk ville gerne have de internerede på 16

17 besøg og unge damer ville gerne på visit. Men det ville kaptajn Davidsen ikke tillade. Dagen begyndte med et koldt brusebad inden de fik morgenmad kl. 9. Fra kl. 10 til 12 tog de udenfor hegnet til en foldboldbane hvor de spillede fodbold. Udstyr til at spille hockey blev også indkøbt til dem. Officererne kunne foretage rideture i skoven. Når de forlod Bramsnæsvig skrev løjtnant Eddis under på en paroleseddel at de under udgang ikke ville flygte eller forberede en flugt for ham selv eller de andre. Fra kl. 2 til 4 om eftermiddagen var de beskæftiget på værkstedet. Her lavede de fotografirammer, flagmaster og andre nyttegenstande. Herefter havde de fri hvor de kunne spille billard. Officerer og mænd hyggede sig sammen indtil retræten kl. 10. Alkoholiske drikkevarer kunne de også nyde. Officerer måtte købe 3 flasker whisky, en ½ flaske cognac og 30 sodavand om ugen og 2 øl om dagen. Mændene kunne købe en flaske rom om ugen på lørdage og 3 øl om dagen. Natten igennem, mindst 2 gange i timen aflagde den vagthavende besøg på alle stuer for at sikre at alle mænd var i seng. Bramsnæsvig Mændene havde lov til at skrive og modtage breve, blot skulle kaptajn Davidsen læse censur på posten. Det benyttede de sig i høj grad af. Davidsen noterede hvem, med navn og adresse, de skrev til og modtog breve fra. Den ældste af de internerede ved Bramsnæsvig, orlogsgast Walter Edwin Brewer, var 43 medens den yngste, fyrbøder Frederick William Smith, var 21. W.E. Brewer, William Whatley og Alfred Frederick French var gift. Det er også dem der har skrevet færrest breve til danske adresser. Løjtnant Eddis skrev en del, men det er forståeligt nok som de interneredes overordnede. Men både den 28 årige underofficer Herbert Lincoln og den 33 årige fyrbøder Francis George Stubbington skrev mange breve. Under deres ophold på Holmen må de internerede være kommet i kontakt med en del som de var blevet venner med. Mange af dem var englændere som boede i København. F.eks. den 28-årige Miss Young som var kontorist, den 43- årige Miss Louise Lambert, som var nanny og den 40-årige Miss L. Dale, der var selskabsdame hos Elise Wessel. Andre var de engelskfødte og dansk gifte Fru Clara Melchior fra Henriksholm og enken mrs. Alice Wood. 17

18 Eddis fortsatte korrespondancen efter Laytons flugt med Ea Dinesen. Hendes bror Thomas Dinesen var nu desperat for at melde sig til tjeneste hos de allierede. Senere kom han i tjeneste og blev tildelt en VC. En anden Dinesen Eddis korresponderede med, dog ikke af Rungstedlund familien, var frk. Rigmor Dinesen, skuespillerinde og senere gift med Poul Reumert. Frk. Bering Lisberg, med adresse Rosenborg Slot skrev til dem og det gjort frk. Olivia Nielsen med adresse Kvindelig tvangshus, Sundholm også. Hr. Stau fra engelskdansk biscuits fabrik var i kontakt med dem og de skrev også sammen med flere fra de danske skibe, som skulle have beskyttet dem i den grundstødte ubåd. Rigmor Dinesen Der var godt nyt til Batchelor sidst i november. Han var fyrbøderen, som allerede året før var blevet sat i land ved Frederikshavn på grund af sygdom. Den amerikanske ambassadør i Berlin havde fået aftalt, at han blev udvekslet med en ligeledes syg tysk krigsfange i Norge. A. Batchelor rejste til København, og derfra, den 28. november, videre til England. Det må have givet håb til de andre at det samme kunne ske for dem en dag. Den 1. december var det den danskfødte enkedronning i England Alexandras fødselsdag. De internerede ønskede at fejre hende, og fik lov til at holde fest. De underskrev en parole, formentlig har man frygtet at festen på en eller anden måde skulle være dække for et flugtforsøg. De sendte Dronning Alexandra fødselsdagshilsner. Bordet i messen var pyntet med flag og kokken lavede kalkunsteg. Sømændene fik en takkehilsen tilbage fra dronningen, hvor hun desuden spurgte om der var noget de manglede. Jul skulle også fejres. Pastor Andreas Vangberg Storm, som var præst ved Kastelkirken i København, tilbød at holde julegudstjeneste for de internerede. Han havde været sømandspræst i Newcastle, og blev der gift med Edith Mabel Annandale. Flere af officererne fik parole til at tage på juleferie, så gudstjenesten og julefesten blev først arrangeret 18

19 til den 29. december hvor de var tilbage. Pastor Storm blev ledsaget til Bramsnæsvig af sin engelske hustru. Pastor Andreas Vangberg Storm Den 10. januar fik Løjtnant Eddis et brev fra British Legation i København. Kaptajn Davidsen noterede at der oplystes i brevet at kun officerer kunne give deres ord til en parole, og Eddis ord var utilstrækkeligt til at dække for alle. Han havde ellers skrevet under på I hereby give my word of honour to Captain Davidsen that I will not try to escape from Bramsnæsvig Denmark or make any arrangements with regard to escape for himself or others while this form is in his possession. Altså kunne han ikke på sit ord stå for parole til andre end sig selv, og de almindelige sømænd kunne ikke få parole. Nogle uger inde i det nye år ankom yderligere to af sømændene fra E13 til Bramsnæsvig. Men nu kunne det være nok. De have fået lovning på at de senest 1. januar 1916 ville blive overført til et passende sted, som ville blive specielt indrettet til dem. Det var det de ventede på. Den 31. januar skrev Eddis i et formelt klagebrev til kaptajn Davidsen, at de sanitære forhold var for ringe eftersom de var så mange. Til tider plagedes de af en disagreeable odour i deres kvarter hvor de opholdt sig 16 timer i døgnet. Han mente Bramsnæsvig var acceptabel som midlertidig internering, men at de nu snart skulle flyttes til et egnet permanent opholdssted som lovet. Fra februar findes et foto taget i privaten hos Indendant West i Holbæk. Officererne Eddis og Garriock, sammen med kaptajn Davidsen er på visit. Trods at Frk. Ebba Thorndal sidder på løjtnant Garriocks skød og Davidsen ryger en cigar ser de ikke ud til at more sig. Måske er det en afskedsvisit, for kort efter var deres tid ved Bramsnæsvig til ende. 19

20 De 3 siddende er Davidsen, Eddis og Garriock Den 22. februar 1916 skete det. De flyttede ind til deres nye opholdssted i fodfolkekasernes markedtenderibygningen i Århus. Ifølge en avisartikel blev.. der lagt nye gulve, indrettet moderne engelske kaminer, og opsat flotte tapeter. Gulvene er belagt med svære tæpper, og overalt er der indlagt elektrisk lys. Møblementet består væsentligt af Chesterfield-møbler med ægte bøffellæder. Det lyder overraskende overdådigt. Haag konventionen fra 1907 indeholdt en ramme for behandling af krigsfanger som skulle være menneskevenlig. Noget tyder på at den danske regering har villet være sikre på at den ikke kunne kritiseres for deres endelige interneringssted. De internerede kunne færdes frit indenfor hegnet, dog ikke om natten mellem 22 og 6. De kunne dog aftale parole og evt. blive ude til midnat. De kunne også søge om lov til at modtage besøg. Men lysten til at flygte var der og allerede i slutningen af marts blev et flugtforsøg forpurret. Adjudanten hos kommandanten i Århus, Knud Zeilau, skrev til kaptajn Davidsen og efterlyste fotos af de internerede. I Århus havde de været uvillige til lade sig fotografere, for det ville gør det nemmere at efterlyse dem hvis det lykkedes at flygte. Kaptajn Davidsen havde et signalement af mændene. Flere havde tatoveringer og manglede fingre, og fotos var blevet taget til mindehøjtideligheden i København. Som tiden gik, faldt de til i Århus. Flere af de internerede spillede fodbold for det lokale fodboldhold, medens andre dyrkede gymnastik og boksning. Efterhånden fik de fleste også arbejde til en ordentlig hyre i byen. Alt i alt, når det nu skulle være, var det et temmelig komfortabelt fangenskab. Løjtnant William Garriock var endda på orlov i 30 dage i England i september

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Prolog Petter Relsters beretning

Prolog Petter Relsters beretning Prolog Tyskerne ville have den danske flåde udleveret, men danskerne trak tyskerne rundt ved næsen i årevis. De skibe, som tyskerne fik taget, sank mærkeligt nok i havnene, og prøvede tyskerne at straffe

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Dorothy 02.05.15 Under 2. verdenskrig var England ikke uvenner med Danmark, de to lande var ikke i krig med hinanden, og så skulle man ikke

Læs mere

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 med svenske relationer På Djurslands Filatelistiske Højskole kom jeg med en appel til kursisterne om at udstille på DJURS 2013. For mit eget vedkomne ville jeg starte

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere