93 Landbrug. Det Falster. j Hanri land. Oerne. Lolland- Fyn. i alt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "93 Landbrug. Det Falster. j Hanri land. Oerne. Lolland- Fyn. i alt"

Transkript

1 9 Landbrug Tabel 69. Det samlede areals benyttelse juli '. Use of total area July Tabel Antal landbrugsejendomme Number of farms Sjæl- Det Sjx1- Bornholm Falster Lolland- østlige j Hanri land Fyn Oerne Det Det Det i alt ostlige nordlige vestlige. t sydlige Jylland Hele Jylland Jylland Jylland Jylland i alt landet I 1 2 I 5S II ha 1. Landbrugsareal Gartnerier og frugtplantager Skove og plantager Bebyggede arealer Sommerhuse og feriekolonier Parker, anlxg, anlæg, sports- og campingpladser Kolonihaver Byggegrunde KirkegArde Kirkegårde Gader, veje, stier, torve og pladser Jernbaneanlzeg Jernbaneanlæg og flyvepladser Havnearealer Andre arealer Vandarealer' Vandarealer Samlet areal Heraf bykommuner bykommuner' >>» sognekommuner Foreløbig Forelobig opgørelse. opgorelse. s Ifølge Ifolge Geodætisk Geodwtisk Instituts seneste opmålinger, opmalinger, se se tabel 1, 1, note a Fordelingen of afkøbstædernes kobsteedernes arealer er baseret på pa Kobstadforeningens opgorelse opgørelse 196. Gentofte er medregnet under bykommuner. KILDE: : Statistisk Arbog for Kobenhavn, København, Frederiksberg og Gentofte samt omegnskommunerne, 1966, Kobstadforeningens Købstadforeningens tidsskrift 1965, hefte 22, samt materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. -- HEADING, H Column 1-5: the Islands; 6-10: Jutland; 1111: Denmark..- FRONT - F COLUMN, 1: agricultural area; 2: market gardens, orchards; : forests and plantations; : built-up land; 5: summer houses and holiday settlements; 6: parks, sports grounds and campsng-grounds; camping-grounds; 7: allotments; 8: sites; 9: cemeteries; Cemeteries; 10: 10: roads, paths, market-places; 11: 11: railways and and aerodromes; 12: ports; 1: other areas; 1: water; 15: total area, of this provincial towns, rural Købstad- municipalities. Forskyd- Sjæl- horn- terne Tylland Fyn Oerne Det Det Det Det F ning Sjeellanholm Falster Jylland Jylland Jylland Jylland i alt landet Born- Lolland- østlige sydlige Ding i alt ostlige nordlige vestlige svdlige Jylland Hele 1 2 5S Antal landbrugsejendomme 0,55 0,55 1 ha >>» » » » » :- 60 6» » » » » » ± »» » , » f ha og derover ± 82 I Ialt Forskydning ± Forskya'ningl96O ± KILDE: : Stat. Efterr. TRANSLATION. - HEADING, H Column 1: I: Zealand; 2: Bornholm; : Lolland-Falster; : Funen; 5: the Islands; 6: eastern Jutland; 7: 7: northern Jut1and Jutland; 8: western Jutland; 9: 9: southern Jutland; 10: 10: Jutland, total; total; 11: 11: Denmark; 12: 12: movements FRONT - F RONT COLUMN: size of of farm.

2 Tabel TabeT 71. Arealets benyttelse pa på landbrugsejendomme i i jun. juli. A. Kornarealer i alt Vinterhvede Vårhvede Varlivede Vinterrug Vårrug Varrug Byg Havre Blandsmd Blandsæd Area by type of crop on farms in July gnstl. 9 Hele landet Oerne øerne Jylland S ha A. Cereal areas, total I Winter wheat Spring wheat k 1 9 ) Winter rye } Spring rye Barley Oats Mixed cereals B. Arealer med bælgsæd bxlgsad til modenhed C. Rodfrugtarealer i alt Kartofler Sukkerroer til fabrik Sukkerroer til foderbrug... Fodersukkerroer Runkelroer Kálroer Kålroer Turnips Gulerodder Gulerødder til foderbrug B. Peas and beans (dry) (thy) C. Root crop areas, total Potatoes Beets for sugar production Sugar beets for feed Fodder sugar beets Beet-roots Swedes Turnips 7 Ill Carrots for feed D. Græs- Gm's- og gronfoderarealer i alt.. I orndriften: omdrften: D. Greenfodderandgras.careas.total grass areas, a. In rotation: : Lucerne Lucerne Green fodder (except Gronfoder (undt. lucerne) lucerne) Græs Grins og kløver klover Grass and clover Udenfor omdrflen: omdriften: b. Out of rotation: Varige,di værdifulde vxr uflde grxsarealer værdifulde græs- i Permanent grassland Lidet vxrdifulde grass- græs arealer Rough grazings E. Andre arealer med afgrøder i alt landbrugsafgroder Frø' Fro' Hamp Spindhør Spindhnr Cikorierødder Cikorierndder Andre landbrugsafgroder.. F. Heibrak Ifelbrak E. Other crop areas, total Seed Hemp Spinning flax Chicory l Other crops ' F. Fallow areas G. Landbrugsejendommenes areal an- G. Areas of the farms put to comvendt til erhvervsnoessig erhvervsmæssig avl of af mercial use for growing of horti- gartneriprodukter 1250' cultural products AG. A--G.. Landbrugsejendomrnenes Landbrugsejendommenes samlede dyrkede areal (undt. privat (except private garden and have og skov) forest) AG. A- G. Areas of of the farms, total I heraf< 87' i omdriften of which in rotation uden for omdrtften omdriften of which out of rotation Se tabel Herunder et uspecificeret areal med industrifro og spindplanter. spindpianter. Omfatter helbrak og halvbrak i Srene årene Se tabel I årene Arene er kun medtaget grønsager gronsager p5 på friland. Kn.ne: KILDE: Landbrugsstatistik 1965 (Stat. Medd. 1966) og materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - heading, H Columns 1-: Denmark; : : the Islands; 5: Jutland.

3 Tabel Frøavl. Froavl. Areal og høstudbytte. hostudbytte. Seed area and crop yield. AreaP Areal I 95 Landbrug Høstudbytte Hostudbytte ha tons A. Fro Frø til industribrug i alt... A. Seed for industrial use, total Oliehor Oil flax Vinterraps Winter rape WI-raps Vårraps Springraperape Gul sennep Yellow mustard Brun sennep Brown mustard Valmue Poppy Kommen Caraway B. Frø Fro til udsaed udsæd I i alt B. Seeds for seed sown, total a. Rodfrugter til fro: frø: a. Root crop seeds: Sukkerroer til fabrik Beets for sugar production Sukkerroer til foderbrug Sugar beets for feed Fodersukkerroer Fodder sugar beets Runkelroer Mangolds KAlroer Kålroer Swedes Turnips Turnips Fodergulerod Carrots for feed b. Græsrnarkbælgplanter GreesnzarkWgplanter til fro: frø: b. Pulses: Redkiover, Rodkiover, tidlig Red clover, early», halvsildig og sildig » >>», half-late and late Hvidkiøver Hvidklover White clover Alsikekiover Alsikeklover Alsike clover Humlesneglebælg Humlesneglebxlg Black medic Gul rundbxlg rundbælg Kidney-vetch Lucerne " Lucerne Alm. kællingetand kxllingetand Bird's-foot trefoil Andre græsmarkbælgplanter grxsmarkbx1gplanter Other pulses c. Græsser Grasser til fro: frø: c. Grass seeds: Hundegrxs Hundegræs Cock's-foot grass Alm. (eng.) rajgrxs, rajgræs, tidlig. g Perennial rye-grass, early»»», sildig g » >>»»,, late Italiensk rajgræs rajgrxs Italian rye-grass Engsvingel Meadow fescue Rodsvingel Rødsvingel Red fescue Agerhejre Brome-grass Brome.grass Alm. rapgræs rapgrxs Common meadow-grass Ersgrapgræs Engrapgrxs Smooth meadow-grass Timoté Timote Timothy Andre græsser grasser Other grass d. Bilterstoffattig Bitterstoffattig lupin til fro frø d. Sweet lupine c. Haceplanter Haveplanter til frø: fro: e. Garden seeds: Hvidk5.1 Hvidkål White cabbage Blomk5.1 Blomkål Cauliflower Spisegulerod Carrot Spinat Spinach Radiser og ræddiker raddiker Radish Andre haveplanter 8 25 Other garden seeds f. Andre frøarter froarter til udsæd udsted f. Other seeds for seed sown AB. A-B. Froareal i alt AB. A-B. Seed areas, total ' Omfatter kun froavlsarealer frøavlsarealer pa på landbrugsejendomme. KILDE KtLOE: : Landbrugsstatistik 1965 (Stat. Medd. 1966) og og materiale i i Danmarks Statistik, samt materiale stillet til til ràdighed rådighed af aflandbrugsministeriets udvalg vedrørende vedrorende ind- og udførsel udforsel af fro. frø. TRANSLATION. -- HEADING, Columns 1-: area; -6: crop yield.

4 96 Tab& Tabel 7. Høsten Hosten på pa landbrugsejendomme.' Crop yield. Hele landet Labe Lobe or. nr gnstl. 2 Udbytte i 1000 tons Oerne øerne Jylland S Udbytte I i hkg pr. ha Hole Hele landet Oerne øerne Jylland gnstl l[. IL Korn og beelgswd bælgsæd 1 A. Kxrne Kærne i alt ,1 8,9 7,1 9, 5,9 2 Vinterhvede ii f 5 Vårhvcde 87 I J 6,9,,9 2,1 VArhvede f t J 0, 5 ' 1 6,2 6,9 8,1,5 Vinterrug k Vårrug f 0, 29,9,1 27,9 5 \JAI-rug ,0 2 J ' 5 26,8 25, 29,6 2,8 6 Byg ,9 9,6 7, 8,6 6,7 7 Havre , 8, 7, ,9 5,5 8 Blandsæd Blandsxd ,5,7,6 8,9 2,7 9 Ren bxlgseed bælgsæd , 22, 2,0 25,2 21, 10 B. Halm I ,,2 2,6 28,0 5,1 11 A-B. Tilsammen ,5 7,1 69,7 67, 71,0 H. ILL Rodfrugter 2 12 A. Rod 28 i ialt Kartofler Sukkerroer til fabrik ! Sukkerroer til foder Fodersukkerroer Runkelroer Kålroer Kalroer Turnips Gulerodder Gulerødder til til foder B. B.Top 22 A-B. Tilsammen Tilsarnmen Ifl. M. Greesmarksafgroder Græsmarksafgrøder m. v. 2 A. A. Grxsmarksafgroder Græsmarksafgroder Lucerneho ,7 76,6 69,6 71, 65,7 25 heraf Agerhøogenghø Agerho engho ,9 70,7 69,8 67, 70,1 26 B. B. Gronfoder, eftersixt efterslæt 27 7 A-B. Tilsammen 2 1-ifi. I-M. Samlet hostudbytte høstudbytte For halm og roetop er opgørelsen oporelsen forelobig. foreløbig. 'En foderenhed fodervxrdien foderværdien af af 1 kg byg. Efter fradrag af halm brændt bramdt på pa marken. Ensileret og opfociret opfodret Irisk. frisk. [(MDR Kzws Landbragsstatistik Landbrugsstatistik 1965 (Stat. Medd. 1966) og materiale i Danmarks Statistik.

5 97 Landbrug Udbytte i mill. foderenheder2 foderenheder5 Udbytte i 100 foderenheder5 2 pr. ha Hele landet Oerne øerne Jylland Hele landet øerne Oerne Jylland _ gnstl. gnstl Serial nr. L Cereals, peas, and beans A. Cereals, total 1 J k J } 0 I Winterwheat 2 } f J Springwheat ( J J 18 j k I Winterrye if } Springrye Sprir;grye Badey Barley,......, Oats Mixed cereals I'eas Peas and beans B. Straw A-B. Total ii 11 IL II. Root-crops A. Roots, total Potatoes., Beets for sugar production Sugar beets for feed.15 i Fodder sugar beets Beet-roots Beei-roots Kohlrabi Turnips Fodder carrots......,.., B, B. Tops A-B. Total.. _ ifi. Grass crops etc A. Grass crops (lucerne hay.. 2 J{ of which tame tamegrasshay25 hays a. meadow hay hay if ' B. Green Fodder, fodder, aftermath A-B. Total I-Ill. Total 28 TRANSLATION. -- HEADINO, HEADING, Columns 1-10: quantities; I-S 1-5: in in 1000 tons tons; 6-10: in in 100 kg kg per hectare; 11-20: total yield in in "feed 'feed units"; 11-15: yield in mill. feed units; 16-20: yield in 100 feed units per hectare. -- NOTE: 1 one "feed unit" is equal to the fodder-value of 1 kg barley. 7

6 98 Tabel 7. Antal landbrugsejendomme 1966, fordelt efter kobestandt og brugsstorreise. brugsstørrelse. Number of farms by number of cows and size of farm ha Antal Antal 0,55-5 ha 5-10 Isa ha ha 15-0 ha 0-60 Isa ha ha ejendommdomnsr i alt ialt og eien- Antal Anal køer hoer derover g I 9 I. Oerne øerne antal anti ejendomme stk. A. Samtlige Saintlige ejendomme koer køer » » I >>» » » » » » koer køer og derover antal koer køer B. Antal køer koer i alt II. Jy111,md Jylland antal ejenclonune ejendommc A. Samtlige ejendomme ejendonzme køer koer _- 1-» » » » » Yo» » » køer koer og derover antal køer hoer B. Antal køer koer i alt Ill. III. Hele fide landet antal ejendomme A. Samtlige Sanztlige ejendomme koer Okøer o» o» » » o » >,» » » koer køer og derover antal køer koer B. Antal køer koer i alt Amt. ANM. Ejendommenes fordeling efter efter besætningsstorrelse besxtningsstorrelse er er beregnet på pa grundlag af af oplysninger f,-a fra Ca. ca. en femtedel af landkoromunerne. landkommunerne. Køer Koer og kvier, der har kælvet. ktelvet. KILDE: Materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. --HEADING, Columns 1-7: size of farm; 8: II: number of of farms, total; 9: 9: number of of cows, cows, total. total. - FRONT FRONT COLUMN: number of of farms by by number of cows; I: the Islands; II: Jutland; III: Denmark; A: farms, total; B: B: number of of cows.

7 I. Oerne øerne 99 Landbrug Tabel 75. Antal landbrugsejendomme landbrugsejendornme 1966, fordelt efter svinebestand og o brugsstorrelse. brugsstørrelse. Number of farms by number of pigs and size of farm ha Antal ' 0,55-5 ha 5-10 h0 ha ha 15-0 ha 0-60 ha ha og ejendomme Antal svin derover i i alt I alt 1I 2 5S antal ejendomme stk. A. Samtlige ejendomme svin » »,> » » ! » >>» >>» » » » >> svin og derover antal Svin svin B. Antal svin i alt ! ; II. Jylland antal ejendomme A. Samtlige ejendomme svin » ! » ! » » » » » ! » » >>» svin og derover antal aistal svin B. Antal svin i alt HI. Hele landet antal ejendomme A. Samtlige ejendomme svin » » » » » » » >>» » » >> svin og derover antal svin - B. Antal 5mm svin i alt ANM. Ejendommenes fordeling efter beswtningsstorrelse besætningsstørrelse er beregnet pa grundlag af oplysninger fra ca. Ca. en fcrntedel femtedel af landkommunerne. KILDE: : Materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HEADING, Columns 1-7: size of farm; 8: number of farms, total; 9: number of pigs, total. - FRONT COLUMN: COLImISS: number of of farms by by number of pigs; I: the Islands; II: Jutland; III: Denmark; A: farms, total; B: number of pigs. 7*

8 100 Tabel 76. Husdyrholdet ved taellingerne tællingerne i juli. Livestock at the censuses in in July. Hele landet øerne Oerne Jylland stk stk, stk. KILDE: : Landbrugsstatistik 1965 (Stat. Medd. 1966) og materiale i Danmarks Statistik TRANSLATION. - HEADING, Columns 1-: Denmark; : the Islands; 5: Jutland A. Heste i alt A. Horses, total Arbejdsheste i i alt Work horses, total Hingste, air år og derover Stallions, years and over Vallakker, år ar og derover Geldings, years and over Hopper, Az- år og og derover Mares, years and over Plage, 1- ar år Horses, 1- years Føl Fol under 1 i al- år Horses, under 1 year Sport.sheste Sportsheste i alt Sports horses, total Hingste, ar år og derover Stallions, years and over Vallakker, ar år og derover Geldings, years and over Hopper, ar år og derover Mares, years and over Plage, 1- år ar Horses, 1- years Føl Fol under 1 i år ar Horses, under 1 year B. Hornkvæg Hornkvceg i alt B. Cattle, total Tyre, 1 ar år og derover Bulls, 1 year and over Stude, 1 år ar og derover Bullocks, 1 year and over Koer Køer og kvier, som har kælvet kxlvet Cows and heifers having calv. Kvier, som ikke har kælvet, kxlvet, Heifers not having calved, 1 lår ar og derover year and over Tyrekalve og studekalve Bull-calves and steer-calves, under 1 i ar år under 1 year Kviekalve under 1 i ar år Heifer-calves, under 1 year C. Svin i alt C. Pigs, total Avlsorner Boars for service Seer Suer i alt Sows, total Første Forste gang drægtige drxgtige søer seer To farrow for the first time Anden gang drægtige drxgtige seer søer To farrow for the sec. tune time Andre drægtige drwgtige søer seer Others, to farrow Diegivende søer seer With litters Goldsøer Goldsoer og udsaettersoer udsættersøer Barren and taken out for sl. Pattegrise hos seer Sucking pigs Ungt tilleeg tillæg og slagterisvin: Breeding and fat pigs: Fravænnede Fravxnnede grise under 5 kg Weaned pigs less than 5 k. Svin pa. på 5-60 kg Pigs 5-60 kilos Svin pa på 60kg og derover Pigs 60 kilos and over D. Får Far i alt D. Sheep, total Heraf moderfår moderfar Of which, breeding ewes E. Høns Hons i alt 2 981,6 2026, 26, 20527,2 789,7 1 17,9 E. Fowls, total FEaner, Haner, 1/ 2 ar år og derover 8, 81,1 71,8 22,5 9, Cocks, 6 months and over Høner, Honer, 1/, 1/2 år ar og derover 7 72, 6869, , ,2 195,2 Hens, 6 months and over Kyllinger til tillæg 527,1 671,7 55, 1 885, 2 69,0 Chickens for breeding Slagtekyllinger 1177,7 861,8 9 00, ,1 6 2, Chickens for slaughtering F. Kalkuner 281,5 262,0 9, 7,0 66, F. Turkeys G. Ænder Illnder 6,7 711,6 8819,0 55,6 6, G. Ducks H. Gæs Gals 207,7 276, 21,8 108,6 1,2 H. Geese

9 101 Landbrug Tabel label 77. Landbrugets medhjwip medhjælp ved tzellingerne tællingerne i juli. Employees of agriculture at the censuses in July. Hele landet Oerne øerne Jylland Antal personer gnstl * 1966* 1966* Number of persons I. Børn Born og slwgtninge slægtninge I. Family and relatives A. Mandlige i alt A. Males, total 1 år1 L.' years AL- år years 17» >> » 1 18 f >> 18» } » >> 19-20» » >> 21-25» j l » 26 At- år og derover j years and over B. Kvindelige i alt B. Females, total 1-17 AO- år' years 18 5.r år og derover years and over A-B. Tilsammen A-B. Total H. II. Fast fremmed medhjx1p medhjælp uden egen husstand II. Regular hired employees without own household A. Mandlige i alt A. Males, total 1 år' ar' years år 5.r years 17» 7872 i 1 7 j » 18» } » 19-20» » >s 21-25» år l16 r » 26 5.r og derover years and over B. Kvindelige i alt B. Females, total 1-17 Arl år' years 18 år ár og derover years and over A-B. Tilsammen A-B. Total III. ifi. Fast fremmed medhjmlp medhjælp med egen husstand LU. III. Regular hired employees with own household Mandlige A. Males, total Bestyrere, forvaltere, forkarle Managers, bailiffs, foremen, o. lign etc. Fodermestre Cattle foremen Andre Others Kvindelige B. Females, total A-B. Tilsammen A-B. Total 11-Ill I I alt fremmed medhjeelp medhjælp li-ill. Total Total regular hired employees I-Ill I alt I alt born og slægtninge sleegtninge og fast I-Ill Total family, relatives, and 61 fremmed medhjælp medhjcelp regular hired employees IV. Antal lose løse daglejere og lign. IV. Day-labourers, etc. 2 Mandlige A. Males Kvindelige B. Females A-B. Tilsammen A-B. Total 6 I-IV.. Antal med.hjaelpere medhjælpere 900 i alt I-IV. Total no. of employees 1-årige, 1-arige, der går Or i skole, ikke medregnet. KILDE: Landbrugsstatistik (Stat. Medd. 1966) og materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HEAIMNO, HEADING, Columns 1-: Denmark; : the Islands; 5: Jutland.

10 102 Tabel 78. Landbrugets arbejdckraft, arbejdskraft, omregnet til antal helårsarbejdere. helirsarbejdere. Agricultural labour force converted into whole-year workers. Familiens arbejde i egen bedrift I Slægtninge Slzegtninge og barn børn pa på 1 Ar år og derover 2i Fast frerruned fremmed medhjzelp medhjælp uden egen med egen husstand husstand antal helársarbejdere helårsarbejdere Midlertidig Antal medhjmlp helarsarbejdere medhjælp helårsarbejdere i alt / / / / / / / / / / / / Aisat. Arm. Antal helirsarbejdere belårsarbejdere er er et et udtryk for for arbejdsindsatsen i et i driftshr. et driftsår. Ved Ved beregningen er der der taget taget hensyn til til arbejdskraftens saesonforskydninger. sæsonforskydninger. I familiens arbejde indgár indgår såvel sável brugerens som dennes ægtefælles wgtefmlles og mindreårige mindrearige børns barns arbejdsindsats ii bedriften, og omfanget heraf er beregnet med stotte støtte i ioplysninger fra fra Det landekonorniske landøkonomiske Driftsbureau. For familiens arbejde og og for midlertidig medhjwlp medhjælp er er 00 arbejdsdage = en helarsarbejder. helårsarbejder. Kicna: KILDE Landbrugets arbejdskraft (Statistiske Undemøgelser Undersogelser 1961), Landbrugsstatistik Landl,rugsstatistik 1965 (Stat. Medd. 1966) samt Samt materiale i Danmarks i Statistik. TRANSLATION. - I-IEADtNG, - HEADING, Columsi Column I 1: family's work on on own farm; 2: 2: issue and relatives; : : regular hired employees without own household; : regular hired employees with own household; 5: 5: day-labourers; 6: 6: whole-year workers, total. - GENERAL - NOTE: Non: for family's work and day-labourers' day.lahourrrs' oneman-year is equal to 01) 00 working-days. Tabel 79. ieregning fle egning af landbrugets foderforbrug. Consumption of feeding stuff in ia agriculture.... n+n nn Foderforbruget i vatgt vægt Foderforbruget i foderenheder. foderenheder' Indhold af fordøjeligt fordejeligt renprotein 196/6 196/ /66 196/6 196/ /66 196/6 196/ / S mill. kg mill. f. e. mill. kg i. Kraftfoder i alt A. Korn og bælgsæd bzelgswd i alt heraf hvede » rug » foderkorn B. Fodermel, klid m.v. i alt C. Oliekager i i alt I D. Animalske foderstoffer i alt II. H. Grovfoder i alt.,, A. Rodfrugter i alt a. Kartofler b. Roer B. Roetop i alt C. Græs Gras og gronfoder i alt D. Halm E. Fabriksaffald m. m v. v III. Mælk 11,Elk og valle i alt A. Mælk Mxlk og valle B. Skummetmælkspulver Skummetmxlkspulver Fothtrfarbruq Foderforbrug ii alt i I f.e. Le. '' foderværdien lodervxrdien af af 1 1 kg kg byg. byg. 2 D.v.s. frisk roetop til foder og roctopensilage. a D.v.s. græs grxs og grenfoder, gronfoder, fort.wret fortærct frisk, saint samt hø he og græs. grms- og grønioderensilage. gronfoderensilage. Kis.ne: KILDE: Landbrugsstatistik 1965 (Stat. Mrdd. Medd. 1966) samt materiair materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HEADING, HEAntNG, Columns 1-: in weight; -6: in millions of "feed urits"5; units". ; 7-9: amount of digestible pure-protein. - FRONT CO- Co- LUMN, I: concentr. fodder, total; A: cereals and pulse, total; of which wheat, rye, and cereals for feeding purpose; B: fodder-meal, bran etc., total; C: oilcakes, total; D: animal feeding stuffs, total; II: coarse fodder, total; A: root-crops, total; a: a: potatoes; h: b: beets; B: B: beet tops, total; C: C: grass and green fodder, total; D: 0: straw; F.: E: factory offais offals etc.; III: milk and whey, total; A: milk and whey; B: 11: skirnmilkpowder; skimmilkpowder; I-III: I-tt!: fodder consumpt., ronsumpt.. total. -- NOTE: Nora: 1 ' 1 f. e. 1 feed unit the fodder value of 1 l kg barley.

11 Tabel -label 80. Forbrug af al handelsgodning handeisgedning 1. I. OA juli juni Consumption of commercial fertilizers 1 July June Samlet forbrug af Forbrug af de vigtigste enkelte godningsarter gødningsarter Fosfor- Kalium- Kvælgodoingodnin- gødnin- godnin- stofgød- stofgod- Kalk- Kalk- Flyd- Super- Kali- PK- NPKgeger om- Om- ger om- finger salpeterl salpeter' ammon- ende fosfat gødning godning god- grid- god- Kvxlregnet til regnet til omregnet til N 26,0 2/0 '/, niak P K P- K- 15,5 2/,, 0/, N 82,2 0/ V. 15,50/0 0/, salpeter ammo- 7,8'/, J,, 9,02/. 0/, ninger finger 7,8 0/, 2/0 9,80/ 2/ 0 indhold indhold N- N indhold I I inil mill..kg I. Samlet forbrug I. Total consumption A. Øerne Oerne i all alt... 26,2 11,1,5 200, 15,0 16,7 2,1 1,2 218, 87,8 A. The islands, total Sjzelland Sjælland 120,8 65, 22,9 9,9 8,7 10,7 22,1 9,1 107, 0, Zealand Bornholm.,. 9,0 5,0 1,6 8, 0,8 1,2 0, 9,1, Bornholm Lolland-Falster 6,9 26,9 81,1,9 0,9 0,9 2,0 1,0 8,8 1,8 Lolland-Falster Fyn 59,5,8 115,9 8,1,6 5,1 6,8 2,7 5,0 0, Funen B. Jylland i alt... 7,8 25,2 79,7 276,5 71,8 1,8 6,6 2, 7, 218, B. Jutland, total Ostlige østlige Jylland. 117,9 62, 225,6 79,8 17,1 9,1 1,5,8 101,1 65,0 East Jutland Nordlige Jylland 112,8 60, 192, 62,7 15, 9,9 2, 9,0 9, 50, North Jutland Vestlige Jylland 17,8 9,7 280,0 9,6 28,9 9,9 20,9 7, 169, 81,7 West Jutland Sydlige Jylla.nd Jylland. 68, 5,8 95,7 0, 10, 2,9,8 2,2 72,5 21, South Jutland A-B. Hele landet A-B. Denmark ,0 8, 1 27,2 76,8 86,8 8,5 95,7 6,6 655,6 06, ,5 77, , 59,0 7,9 6,8 125, 51,9 75,0 109, ,6 66,1 985,6 687,1 9,8 2,2 120,1 51,9 789,8 18, IL Forbrug pr. ha Consumption Ol commercial fertilizers 1 July June Landbrug II. Consumption IL Forbrug pr. ha kg pr. ha II. Consumption per ha A-B. Hele landet A-B. Denmark Inc! Incl. borkalksalpeter. borkaiksalpeter. KILDE: : Udarbejdet pa grundlag af en algsopgørelse salgsopgorelse fra A/S Det danske Gednings-Kompagni Godnings-Kompagni og Dansk Andels Andel, Godningsforretning. Gødningsforretning. TRANSLAIJON. TRANSLATION. - HEADING, - H Columns 1-: total consumption of; -10: consumption of, the most important fertilizers; 1: 1: superphosphate; 2: potash; : nitrogenous fertilizers; frrtilizer; : : calcium nitrate;.5; 5: calcium arnm0010m ammonium nitrate; 6: liquid ammonia; 7; 7: superphosphate; 8; 8: potash; 9-lo; 9-10: commercial fertilizers. Tabel 81. M2skiner Maskiner på pa landbrugsejendomme.' Machines on farms. Hele landet landec øerne Oerne Jylland I S5 A. Antal landbrugsejendomme' 2 med: antal ejendomme A. Number of farms with: Traktorer Tractors Mejetærskere Mejetxrskere Harvester-threshers Gronthostere Grønthøstere Forage harvesters B. Antal maskiner: antal maskiner B..jVwnber Number of machines: Traktorer ' Tractors Mejetærskere Mejetzerskere i alt Harvester-threshers, total Selvkørende Selvkorende Self-propelled Bugserede Towed Grønthøstere Grnnthostere Forage harvesters Antal landbrugsejendomme landbrugsejendomrne i i alt i 1966, se tabel 70. Herunder ejendomme med andel i de nwvnte nævnte maskiner traktorer pa gartneriejendomme. gartnericjendomme. Herudover fandtes i juli 1966 KILDE: Landbrugsstatistik 1965 (Stat. Medd. 1966) samt materiale i i Danmarks Statistik. TRANSLATION. - HEADING, Columns 1-: Denmark; : the Islands; 5: Jutland.

12 10 Tabel 82. Produktion af af animalske landbrugsprodukter. Output of livestock products. I. Produktion. I produktionstallene er indbefattet eksport af levende dyr til slagtning. 2 Produktionen er opgjort i grydeklar vaegt. vægt. a Vedrørende Vedrorende fremgang,- fremgangsmaden ved beregningen af mængdeindekset mxngdeindekset henvises til Landbrugsstatistik Kicrie: KILDE : Landbrugsstatistik 1965 (Stat. Medd. 1966: ) samt materiale i Danmarks Statistik. TRANSLATION. -- I: I: output. - - HEADING, H Column 1: 1: whole-milk; 2: 2: skim-milk and butter-milk; : : butter; : : cheese; 5: 5: eggs; ; 6-7: beef and veal; 8-9: pork and bacon; 6 and 8: total; 7 and 9: edible offal, offals (included in total figure); 10: lard; 11: poultry; 12: horsemeat; 1: mutton and lamb. - II: quantum-index of of output..-- I-lEAnING, H EADING, Column 1-5: dairy products; 1: milk and cream for consumption; 2: skim-milk and butter-milk; : butter; : cheese and raw casein; 5: total; 6: eggs; 7-12: meat and pigmeat; 7: beaf and veal; 8: pork and bacon; 9: poultry; 10: horsemeat ;11: mutton and iamb; lamb; 12: total; 1: total livestock product output. Skum- Okse-og kalvekod5 kalvekød' Svinekød Svinekod og flæsk' flask' met-. Fåre- Sodmxlk og Sødmælmxlk mælk Spiseligt Fare-.. Smør Æg svsnekræ- Smor Ost Heraf Heraf Fjersvine- krxkod. j Heste- i og kærne- J kød kød kocl kxrnefedt I alt spiselige lammekod2 biproduktedukter I alt spiselige biprokødmxlmælk I 12 I 1 n n n n mill. kg ,7 11, 18,2 25,8 15,8 651,2 28,1,9 7,5 17, 1, , 122,1 126,6 251,0 18,6 670,1 28,8,9 6,8 12,1 1, ,8 11,0 11,2 277,1 19, 682, 29, 5,5 71,2 7, 1, , 121,0 106,8 29,6 20,7 69,8 29,9 5,9 65,7 6,8 1, ,7 12,1 99,8 2,7 16,6 78, 1,8 8,2 76, 5, 1, , 11,2 90,0 25,0 16,7 806,8,7 1,7 66,2, 1, 1966* ,6 125,2 90,0 257,5 17,6 792,5,1 1,0 67,6,0 1,9 Januar ,0 9, 8,5 25,7 1,7 65,6 2,8, 5, 0, 0,0 Februar >>.» ,1 8,9 7,7 20,5 1, 60,9 2,6,1,8 0,2 0,0 Marts >>.» ,8 11,2 8, 25,8 1,8 7,5,2,9 5, 0, 0,1 April >>» ,9 11, 7,8 17,8 1,2 58,0 2,5,0 5,1 0,2 0,1 Maj >>» ,1 12,5 8,2 17,7 1,2 65,9 2,8,,8 0,2 0,1 Juni» >> ,9 12, 7,7 20, 1, 72,6,2,8 5,7 0, 0,2 Juli» >> ,2 11,6 7, 18,6 1, 60,1 2,6,1 5,6 0, ,2 August» >> ,7 10,7 7,0 22,5 1,5 67,7 2,9,5 6,8 0,2 0, September» >> ,2 9,7 6,7 20,8 1,5 6, 2,8, 6,5 0, 0, Oktober» >> ,0 9,6 6,5 22,9 1,6 6, 2,8, 6,5 0, 0,2 November» >> ,5 8,8 6,6 25, 1,7 72,,1,7 5,9 0, 0,2 December >> ,2 9,2 7,5 19, 1, 66,2 2,8,5 5, 0,1 0,2 December» ,2 9,2 7,5 19, 1, 66,2 2,8,5 5, 0,1 0,2 II. Mwngdeindeks Mængdeindeks for produktionen. Mejeriprodukter Kød Kod og flæsk flask Ani- Skum. malske Kon- Skumsummælk Smør kød kræ- met. Æg ieg salgs- SUMmxlog Smor og I alt met- Ost Okseokod Svine- Hesteprodukter Fjer- Fareog kærne. -fløde mælk kød kød kød og kxrnemxlk kasein kalvekod flask og krx- kod Hcstekod lamme- flæsk kød i alt -flode I alt kod / * 1966'' Januar Februar» Marts» April >> Maj» >> Juni >> Juli» August» September»» Oktober» November» December >>

13 I. Produktionsveerdi Produktionsværdi af landbrugets I. Value of agricultural production salgsprodukter (excl. besoetningsog lagerforskydninger laos hos land- inventories) besætnings- (excl. changes in livestock and mænd) moend) Vegetabilske produkter i i alt A. Vegetable products, total Korn Grain Kartofler Potatoes Sukkerroer Sugar beets (incl. (incl, fodder sugar beets) Fro Frø til udsæd udszed Agricultural seeds Industriplanter og kogeært kogexrt Indust. plants and yellow split peas Andre vegetabilske produkter Other vegetable products Animalske produkter i alt B. Animal products, total Mælk Maelk til konsum og konserves Milk for consumption and preserv. Smor Smør Butter Ost og kasein Cheese and raw casein 2Eg Æg Eggs Levende og slagtet kvzeg kvæg Live and slaughtered cattle Levende og slagtede svin Live and slaughtered pigs Kod Kød af of fjerkræ fjerkrx Poultry meat Andre animalske produkter Other animal products II. Besætnings- Bessetnings- og lagerforskydninger H. Changes in livestock and inven- hos landmænd landmand i alt i- ± ± - 5 tories, total Besxtningsforskydninger Besætningsforskydninger t- ± Changes in in livestock Lagerforskydninger af korn i t Changes in grain II!. Produktionsværdi Produktionsvaerdi i. i alt I II. IlI. Total value of production III. Udgifter til indkøb indkob af rå- ra, og III. Expenses on raw and auxiliary hjaelpestoffer hjælpestoffer m.v. i alt materials, total A. Udsæd Udsrd og gødning godning i alt A. Seed sown and fertilizers, total Udsxd Udsæd Seed sown Handelsgødning Handelsgodning Fertilizers Foderstoffer i alt B. Feeding stuffs, s, total Foderkorn Feeding grain Fodermel, klid rn.v m.v Fodder-meal, bran, etc. Oliekager, -mel og -skr5, -skrå Oil-cakes, etc. Kødbenmel Kodbenmel og fiskemel Meat-and-bonemeal,flsh-meal,etc. and -bone fish-meal, etc. Skummetmælkspulver Skummetmmlkspulver Skim-milk powder Andre foderstoffer Other feeding stuffs C. Andre udgifter udg/ier til rd- rå- og hj(elpestoffer hjælpestoffer i alt C. Other exp. on raw and aax. aux. mater., total Andre r5,- rå- og hjælpest. hjx1pest. til landbruget Other raw and aux. mat. mat, to agricult. RA- Rå- og hjælpest. hjx1pest. til mejerier og slagterier Raw and aux. materials used in dairies and slaughterhouses D. Udg. til visse tjenesteydelser fra andre erhvery erhverv D. Exp. on certain servicesfrom other indu.st. indust. IV. Bruttofaktorindkomst Af udlodningen fra landbrugets rationaliseringsfond m.v Landbrug Tabel Tabet 8. Landbrugets produktionsvaerdi produktionsværdi og bruttofaktorindkomst i driftsåren& driftsirene' 1960/ /66. Value of agricultural production and gross factor income of agriculture. l1960/ / /6 l96/6 196/6 196/ /661 I 1b960/61 mill. kr IV. Gross factor income Payments from the Rationalization Fund, etc V. Bruttofaktorindkomst plus udlod- V. Gross factor income plus R.F. ning sung payment ANM. AaM. Produktionswerdien Produktionsværdien opgores opgøres ab landmand; dog opgores opgøres produktionsvardien produktionsværdien for mejeriprodukter ab mejeri, og for svinekod sv,nekød og flask flæsk samt for for okseog kalvekod kalvekød opgores opgøres værdien vardien forst først ab landmand og dertil lxgges lægges omkostningerne ved dyrenes slagtning. Vxrdien Værdien af de pa på landbrugsejendomme producerede gartneriprodukter er ikke medtaget. Udgifterne til rà- rå- og hja1pestoffer lsjælpestoffer m.v. mv. omfatter werdien værdien af de importerede eller fra andre erhverv y indkøbte indkobte rå- ra- og hjælpestoffer hja,lpestoffer samt omkostningerne ved omsætningen omsxtningen af korn mellem landmænd landmand over melleinhandlere. mellemhandlere. Bruttofaktorindkomsten beregnes ved at trække trakke udgifterne til fa- rå- og hjx1pestoffer hjælpestoffer og til tjenesteydelser fra andre erhverv y fra produktionsværdien. produktionsveerdien. Til den saledes således beregnede bruttofaktorindkomst er lagt de ydelser, der er udloddet direkte til landbrugere i henhold til de ga1dende gældende landbrugsordninger og stotteforanstaltninger. støtteforanstaltnissger. 1 Ved et driftsár driftsår forsths forstås perioden 1. I. juli-0. juni, dog omfatter driftsaret driftsåret for korn og kornprodukter perioden august-1. sugust-1.juli. KILDE: : Statistiske Efterretninger 1966, nr.9 og Landbrugsstatistik 1965 (Stat. Medd. 1966: ) samt materiale i Danmarks Statistik.

14 106 Tabel 8. Mmngdeindeks Mængdeindeks og og prisindeks for for produktionen af af landbrugsprodukter og for forbruget af rå- og hfrelpestoffer. hjælpestoffer. Quantum-index and price-index of the agricultural production and consumption of of raw and auxiliary materials. 1960/ 1961/ 196! / 1962/ 196/ 196/ 1965/ Meengdeindeks Mængdeindeks 196/6 = 100 Quantum-index Salg ud af crhvervet erhvervet af landbrugsprodukter i alt Sales of agricultural products Vegetabilske salgsprodukter i alt Vegetable saleable products, total Korn Cereals Frø Fro til udsæd udsxd Seeds for sowing Inclustriplanter Industriplanter Plants for industrial use Sukkerroer Sugar beets Kartofler Potatoes Andre veg, veg. landbrugsprodukter Other veg. veg, agricultural products Anirnalske Animalske salgsprodukter i i alt Animal saleable products, total Meieriprodukter Mejeriprodukter i alt Dairy products, total Soclmxlk Søclmælk og fløde flode Whole-milk and cream Skummet- og kaftnemxlk kærnemælk Skim-milk and butter-milk Smor Smør Butter Ost og kasein Cheese and easein casein ieg Æg Eggs Kod Kød og flxsk flæsk i alt Meat, total Okse- og kalvekød kalvekod Beefand veal Svinekod Svinekød og floesk flæsk Pork and bacon Fjerkrxkod Fjerkrækød Poultrymeat Hestekod Hestekød Horsemeat Fare- Fåre- og lammekød lammekod Mutton and lamb Forbrug af indkobte rfi- rå- og hjeelpe- hjælpe- Consumption of raw and stoffer i alt auxiliary materials Udsxd Udsæd Seed sown Gødningsstoffer Godningsstoffer Fertilizers Foderstoffer. Foclerstoffer Feeding stuffs Andre rå- ra- og hjælpestoffer hkelpestoffer Other raw and aux. materials Prisindeks 196/6 -= = Price-index Salg ud af erhvervet af landbrugsprodukter I i alt Sales of agricultural products Vegetabilske salgsprodukter i alt Vegetable saleable products, total Korn Cereals Frø Fro til udsmd udsæd Seeds for fr sowing Industriplanter Plants for industrial use Sukkerroer Sugar beets Kartofler Potatoes Andre veg. veg, landbrugsprodukter i alt Other veg, veg. agricultural products.nimalske Animalske salgsprodukler salgsprodukter i i alt Animal saleable products, total Mejeriprodukter Meferiprodukter i i alt Dairy products, total Sødmælk Sodmzelk og fløde flode Whole-milk and cream Skuinmet- Skummet- og kærnemælk kxrnemxlk Skim-milk and butter-milk Smør Smor Butter Ost og kasein Cheese and easein casein zeg Æg Eggs Kød Ked og lieesk flæsk i alt Meat, total Okse- og kalvekød kalveked Beef and veal Svinekød Svinekod og flæsk flask Pork and bacon Fjerkrækød Fjerkmkod Poultrymeat Hestekod Horsemeat Fåre- Fare- og lammekød lammekod Mutton and lamb Forbrug af indkøbte indkobte rå- og hjælpe- hjmlpe- Consumption of raw and stoffer i I alt auxiliary materials Udsxd Seed sown Udsæd Seed sown Gødningsstoffer Godningsstoffer Fertilizers Foderstoffer Feeding stuffs Andre rå- ra.- og hjælpestoffer hjmlpestoffer Other raw and aux. materials ASM. ANM. Vedrorende Vedrørende fremgangsmaden frerngangsm5den ved beregningen af de i tabellen anførte anforte indeks henvises til Landbrugsstasiseik Landbrugsstatistik KILDE: : Landbrugsstatistik 1965_(Stat. Medd. 1966: ) samt materiale i Danmarks Statistik.

Landbrugsstatistik 1965

Landbrugsstatistik 1965 Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 966: Landbrugsstatistik 965 herunder gartneri og skovbrug Statistics on agriculture, gardening and forestry, 965. oplag DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn

Læs mere

10. Husdyrhold Livestock

10. Husdyrhold Livestock 110 10. Husdyrhold Livestock A. Samlet husdyrbestand Husdyrbestand og besætninger ved landbrugstællinger I de efterfølgende tabeller i afsnit A til H er vist resultater fra Landbrugs- og gartneritællingen

Læs mere

a-h. Hele landet ,0 366,5 17,19 18 Salg af ubebyggede grunde i alm. fri handel.

a-h. Hele landet ,0 366,5 17,19 18 Salg af ubebyggede grunde i alm. fri handel. 92 Tabel 71. Salg af ubebyggede grunde i alm. fri ndel. Freemarket sales of building sites. Antal salg t 2 3 196 7 1968 pr. m' 4 salg 1 2 3 A. Ubebyggede grunde under 2000 m2 mill. kr. kr. a. Hovedstadsområdet2...

Læs mere

grund, veje, sportspi., gårdsplads, jernbaner, kirkegård. haver, læpi. hegn o. 1. m. v. o. I. 100 h a

grund, veje, sportspi., gårdsplads, jernbaner, kirkegård. haver, læpi. hegn o. 1. m. v. o. I. 100 h a 87 Landbrug Tabel 66. Det samlede areals benyttelse 1951. Use of total area 1951. Land- Gartnerier Skove brugs- og frugt- og areal plantager plantager grund, veje, sportspi., til klitter, Vand- Samlet

Læs mere

og Ctagt- haver, 4 lapl. hegn o. I. M. V. 1. 0,55-5 ha I 5-10 ha ha

og Ctagt- haver, 4 lapl. hegn o. I. M. V. 1. 0,55-5 ha I 5-10 ha ha kirkegård 89 Landbrug Tabel 68. Det samlede areals benyttelse 95. Use of total area 95. Land- Gartnerier Skove grund, veje, sportspi., klitter, brugsareaplantager plantager tørveskur og Ctagt- ver, 4 lapl.

Læs mere

Landbrug. Arbejdskraft. Indhold og kilder. Statistikgrundlag. Standarddækningsbidrag. Forpagtning

Landbrug. Arbejdskraft. Indhold og kilder. Statistikgrundlag. Standarddækningsbidrag. Forpagtning Landbrug Afsnittet dækker statistiske opgørelser om landbrugssektoren samt om skovbrug og fiskeri. Ved landbrugssektoren forstås her den udvidede sektor, dvs, omfattende landbrug, gartneri, pelsdyravl,

Læs mere

Landbrug. Materialets omfang og gruppering. Statistikgrundlag. Tællingsenhed. Forpagtning. Arbejdskraft. Råstofanvendelse

Landbrug. Materialets omfang og gruppering. Statistikgrundlag. Tællingsenhed. Forpagtning. Arbejdskraft. Råstofanvendelse Landbrug Afsnittet dækker statistiske opgørelser om landbrugssektoren samt om skovbrug og fiskeri. Ved landbrugssektoren forstås her den udvidede sektor, dvs. omfattende landbrug, gartneri, pelsdyravl,

Læs mere

Landbrug. Materialets omfang og gruppering. dyrket areal eller med en landbrugsproduktion, der

Landbrug. Materialets omfang og gruppering. dyrket areal eller med en landbrugsproduktion, der Landbrug Afsnittet indeholder statistiske opgørelser om landbrugssektoren samt om skovbrug og fiskeri. Ved landbrugssektoren forstås her den udvidede sektor, dvs, omfattende landbrug, gartneri, pelsdyravl,

Læs mere

Bedriftens dyrkede areal. 20,0-29,9 ha. 10,0-19,9 ha

Bedriftens dyrkede areal. 20,0-29,9 ha. 10,0-19,9 ha Tabel 75. Antal bedrifter amtsvis fordelt efter det dyrkede areals størrelse. 1979. Number of farms by size and county. 1979. 76 Bedriftens dyrkede areal Under 5,0 5,0-9,9 10,0-19,9 20,0-29,9 30,0-49,9

Læs mere

Landbrugsstatistik 1967

Landbrugsstatistik 1967 STATISTISKE MEDDELELSER 968: 7 Landbrugsstatistik 967 herunder gartneri og skovbrug Statistics on agriculture, gardening and forestry, 967 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 968 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1982:5. Landbrugsstatistik. Agricultural Statistics 1981 DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1982

STATISTISKE MEDDELELSER 1982:5. Landbrugsstatistik. Agricultural Statistics 1981 DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1982 STATISTISKE MEDDELELSER 1982:5 Landbrugsstatistik 1981 Agricultural Statistics 1981 DANMARKS STATISTIK Kobenvn 1982 Tidligere publikationer om Iandbrugsstatistik m.v. STATISTISKE MEDDELELSER 1936: 4, 103,

Læs mere

C champignoner mængdeindeks 230 prisindeks 228 salgsværdi 222 chinchillaavl 157 creme fraiche, forbrug , 215

C champignoner mængdeindeks 230 prisindeks 228 salgsværdi 222 chinchillaavl 157 creme fraiche, forbrug , 215 269 A afgifter 223-224 afskrivninger 38-39 ajlebeholder 44-45 ammekopræmier 143, 194, 200, 224 ammekøer 128, 130, 132-134, 136, 143 animalske produkter eksportværdi 186 EU-lande 242-243 lagerforskydninger

Læs mere

Landbrug. Arbeldskraft. Statistikgrundlag. Indhold og kilder. Standarddækningsbidrag. Forpagtning

Landbrug. Arbeldskraft. Statistikgrundlag. Indhold og kilder. Standarddækningsbidrag. Forpagtning Landbrug Afsnittet dækker statistiske opgørelser om landbrugssektoren samt om skovbrug og fiskeri. Ved landbrugssektoren forstås her den udvidede sektor, dvs, omfattende landbrug, gartneri, peisdyravi,

Læs mere

10. Vegetabilske produkter Crop products

10. Vegetabilske produkter Crop products 90 10. Vegetabilske produkter Crop products Indledning og afgrænsning Dette afsnit om vegetabilske produkter omfatter principielt samtlige vegetabilske produkter, herunder også grønsager, frugt og bær

Læs mere

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights:

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights: Økonomisk analyse 25. juli 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sektoropgørelse - vegetabilier Highlights: Den samlede vegetabilske produktion

Læs mere

83 Ejendomsforhold. Antal. Grund- mill. kr.

83 Ejendomsforhold. Antal. Grund- mill. kr. Tabel 60. Omvurdering af faste ejendomme i årene 966, 967 og 968. Re-assessment of real property in 966, 967 og 968. Omvurd. i årene 966,967 og 968 Antal ejendomme A. Hovedstaden i alt... 7 373 København...

Læs mere

g » , , , ,85 h indb, og derunder , , , ,686

g » , , , ,85 h indb, og derunder , , , ,686 Tabel 64. Salg af ubebyggede grunde. Alm. fri ndel 197-1975. Free-market sales of building sites 197-1975. A. Ubebyggede grunde under 000 m Antal salg 67 Ejendomsforhold 197 1973 1974 1975 Købesum pr m'

Læs mere

Landbrugsstatistik

Landbrugsstatistik Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 960: Landbrugsstatistik 9 5 9 herun der gartneri, skovbrug m.v. Statistics on agriculture, gardening and forestry, 959 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 960

Læs mere

C champignon areal 105 forbrug 105 mængdeindeks 204 prisindeks 202 salgsværdi 197 chinchillaavl 134 creme fraiche, forbrug , 189

C champignon areal 105 forbrug 105 mængdeindeks 204 prisindeks 202 salgsværdi 197 chinchillaavl 134 creme fraiche, forbrug , 189 245 A afgifter 198-199 afskrivninger 43-44 art 44 ajlebeholder 48 alder bruger 27-28 landmænd 27-28 ammekopræmier 169, 174, 199-200 ammekøer 111, 113, 115, 118 amt 116 animalske produkter eksportværdi

Læs mere

Landbrugsstatistik 1961

Landbrugsstatistik 1961 Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 9:7 Landbrugsstatistik 9 herunder gartneri, skovbrug m.v. Statistics on agriculture, gardening and forestry, 9 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 9? DET STATISTI?KE

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education 27 3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education A. Brugers alder Ved den årlige landbrugs- og gartneritælling indhenter Danmarks Statistik oplysninger om fødselsdato, måned og år

Læs mere

Salg af ubebyggede grunde. Alm. fri handel. Free-market sales of building sites.

Salg af ubebyggede grunde. Alm. fri handel. Free-market sales of building sites. Tabel 67. Salg af ubebyggede grunde. Alm. fri ndel. Free-market sales of building sites. A. Ubebyggede grund. under 000m Hovedstadsområdet' Købenvns, Roskilde og Frederiksborg amtsrådskredse i øvrigt Provinsbyer

Læs mere

STATISTISKE UNDERSØGELSER. Nr. 22. Landbrugsstatistik Agricultural Statistics Bind I

STATISTISKE UNDERSØGELSER. Nr. 22. Landbrugsstatistik Agricultural Statistics Bind I STATISTISKE UNDERSØGELSER Nr. 22 Landbrugsstatistik 1900-1965 Agricultural Statistics 1900-1965 Bind I Landbrugsareal og høstudbytte samt gødningsforbrug Volume I Agricultural Area and Harvest and Utilization

Læs mere

Landbrugsstatistik 1960

Landbrugsstatistik 1960 Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 96 go Landbrugsstatistik 960 herunder gartneri, skovbrug m.v. Statistics on agriculture, gardening and forestry, 960 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 96..

Læs mere

Gader, sportspl., klitter, brugs- og frugt- og gårdsplads, jernbaner, 0. lapl. hegn o. 1. V. 1.

Gader, sportspl., klitter, brugs- og frugt- og gårdsplads, jernbaner, 0. lapl. hegn o. 1. V. 1. 67 Landbrug Tabel 6. Det samlede areals benyttelse 9. Use of total area 9. Gader, Land- Gartnerier Skove grund, veje, sportspl., klitter, brugs- og frugt- og gårdsplads, jernbaner, 0. plantager plantager

Læs mere

Landbrugsstatistik 1970

Landbrugsstatistik 1970 STATISTISKE MEDDELELSER 97: Landbrugsstatistik 970 herunder gartneri og skovbrug Statistics on agriculture, gardening and forestry, 970 DANMARKS STATISTIK Kobenvn 97 DANMARKS STATISTIK GRl.":C"i :=:

Læs mere

4. Økologi Statistics on organic farming, products and sales

4. Økologi Statistics on organic farming, products and sales 3 4. Økologi Statistics on organic farming, products and sales A. Økologisk landbrug Bedrifter og produktion Plantedirektoratet som kilde Økologisk produktion En bedrifts jordbrugsproduktion kan først

Læs mere

STATISTISKE UNDERSØGELSER. Nr. 25. Landbrugs statistik Agricultural Statistics Bind II

STATISTISKE UNDERSØGELSER. Nr. 25. Landbrugs statistik Agricultural Statistics Bind II STATISTISKE UNDERSØGELSER Nr. 25 Landbrugs statistik 1900-1965 Agricultural Statistics 1900-1965 Bind II Husdyrhold og animalsk produktion Samt foderforbrug Volume II Livestock and Livestock Products and

Læs mere

Landbrugsstatistik 1973

Landbrugsstatistik 1973 STATISTISKE MEDDELELSER 1974:10 Landbrugsstatistik 1973 herun der gartneri og skovbrug Statistics on agriculture, gardening and forestry, 1973 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1974 Tidligere publikationer

Læs mere

87 Landbrug. Gader, veje, jernbaner, hegn o. 1. Bebygget grund, gárdsplads, haver, lxpl. 100 ha

87 Landbrug. Gader, veje, jernbaner, hegn o. 1. Bebygget grund, gárdsplads, haver, lxpl. 100 ha 87 Landbrug label 66. Det samlede areals benyttelse 95. Use of total area 95. Oerne 9 859 Sjxland 5 74 Bornholm 95 Lolland-Falster. 8 Fyn 709, 54 Det ostlige 5 4 Det nordi.» 5 5 Det vestl.» 7 57 Det sydl.»

Læs mere

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 /

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / Kundenr.: Navn: Telefon/mobilnr.: E-mail: (bedes venligst oplyst til brug for vort kundekartotek) STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2016 MARK Afgrøde Areal. Årets høst Beholdninger af årets høst 31. december

Læs mere

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen,

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen, Intern rapport Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1989-29 (21) Kvælstof Fosfor Kalium Finn P. Vinther & Preben Olsen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Går jorden under? Vandforbruget i landbruget i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d

Går jorden under? Vandforbruget i landbruget i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Vandforbruget i landbruget 2010-2050 i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d 28.2.2013 Christen D Børgesen Finn Plauborg Inge T Kristensen

Læs mere

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8.

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8. Prisdatabasen Maj Indholdsfortegnelse Side SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8 Side 2 af 9 SALGSPRISER Danske salgspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling i

Læs mere

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8.

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8. Prisdatabasen Juli 2017 Indholdsfortegnelse Side SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8 Side 2 af 9 SALGSPRISER Danske salgspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark

Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa. Opgave ark Det Sønderjyske Fællesskue Aabenraa Den 28. og 29. maj 2010 Indledning: Opgave ark En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Det store regnestykke

Det store regnestykke Det store regnestykke Ideer til andre veje for landbruget Thyge Nygaard Landbrugspolitisk seniorrådgiver Danmarks Naturfredningsforening Svaret er: JA! Det kan godt lade sig gøre at omstille landbruget

Læs mere

Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter?

Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter? Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter? Den 1. november 2012 v. Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand DLG 1 Kort om DLG Blandt Europas største landbrugsselskaber Lokaliseret i 25 lande Blandt

Læs mere

7. Råstofanvendelse Raw material consumption

7. Råstofanvendelse Raw material consumption 53 7. Råstofanvendelse Raw material consumption A. Bekæmpelsesmidler Forbrug af bekæmpelsesmidler I dette afsnit er der oplysninger om landbrugets forbrug af bekæmpelsesmidler i kalenderårene 2002-2006.

Læs mere

7. Råstofanvendelse Raw material consumption

7. Råstofanvendelse Raw material consumption 46 7. Råstofanvendelse Raw material consumption A. Bekæmpelsesmidler Forbrug af bekæmpelsesmidler I dette afsnit erder oplysninger om landbrugets forbrug af bekæmpelsesmidler i kalenderårene 1996-2000.

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

13. Den samlede landbrugsproduktion Total agricultural production

13. Den samlede landbrugsproduktion Total agricultural production 192 13. Den samlede landbrugsproduktion Total agricultural production Produktion Værdi Priser og mængder I dette afsnit er en oversigt over udviklingen i den samlede landbrugsproduktion, der er belyst

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

FAGBOG til klas MAD FRA LANDET

FAGBOG til klas MAD FRA LANDET FAG BO til 1.-3. kla G sse MAD FRA LANDET MAD FRA LANDET af Kristina Froulund Ladekarl Skole, Landbrug & Fødevarer 2016 Design og grafisk tilrettelæggelse: Trine Lomholt Bruun Redaktør: Peter Bejder Produktionsledelse:

Læs mere

Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter

Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Korn. Den globale kornhøst i 2011 er vurderet større end 2010 høsten. Forbruget

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER FORELØBIGE RESULTATER INDHOLDSFORTEGNELSE FORELØBIGE RESULTATER Indledning 3 Resultatopgørelse, samlet markbrug, nettoudbytte 4 Vinterhvede 5 Rug 5 Vinterbyg 5 Vårbyg 5 Havre 5 Vinterraps

Læs mere

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning?

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? Uffe Jørgensen Eksperimentel verificering i BioValue af forudsætninger for +10

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i spannmålsdominerade odlingssystem Organisk stof i kornsædskifter Lange

Læs mere

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015 Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 København Ø Tlf.: 39 17 39 17, www.dst.dk Kontakt: Kontorfuldmægtig Christine Leth-Møller chm@dst.dk www.dst.dk/indberetning_jordbrug Januar 2015/CHM Vurderingspriser

Læs mere

ah. Hele landet 21908 45,87 13421 55,35 14118 67,86 15540 76,29

ah. Hele landet 21908 45,87 13421 55,35 14118 67,86 15540 76,29 Tabel 66. Salg af ubebyggede grunde. Alm. fri ndel 1973-1976. Sales of bulding sites. Ordinary free trade, 1973-1976. Antal salg 68 Købesum pr. m' 2 I alt 21 kommuner: 3 hovedstadskommuner og 18 forstads-

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Indkomst, forbrug priser Forbruger nettoprisindeks Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Ejendomssalgsstatistik Tvangsauktioner Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser: Indkomst, forbrug priser

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

14. Den samlede landbrugsproduktion Total agricultural production

14. Den samlede landbrugsproduktion Total agricultural production 217 14. Den samlede landbrugsproduktion Total agricultural production Produktion Værdi Priser og mængder I nærværende afsnit er givet en oversigt over udviklingen i den samlede landbrugsproduktion, der

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektiv i DK

Implementering af Vandrammedirektiv i DK Implementering af Vandrammedirektiv i DK Disposition Historisk vandmiljøforvaltning i DK Den danske implementeringsproces Den danske indsats i vandrammedirektiv N- reduktion Vandløb Sammenfatning Flemming

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015 Kundenr.: Navn: STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015 MARK Afgrøde Areal. Årets høst Beholdninger af årets høst 31. december 2015 Til salg Til opfodring Byg hkg hkg hkg Havre hkg hkg hkg Hvede hkg hkg hkg

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Version 8.5- august 2014

Version 8.5- august 2014 1 of 7 Beregning af antal dyreenheder og harmoniareal - beregnet på baggrund af: Husdyrgødningsbekendtgørelsen Så vidt angår harmonireglerne fra den 1. august 2014 Version 8.5- august 2014 Dette program

Læs mere

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Landbrug, skovbrug og fiskeri Landbrug, skovbrug og fiskeri 1 Landbruget i Danmark EU's landbrugspolitik og statistikken Danmark fastlægger sammen med de øvrige medlemslande EU's landbrugspolitik, der udgør de overordnede rammer for

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening Økologisk Landsforening Medlemmerne: Landbrug Virksomheder Køkkener Andre - Borgere/forbrugere Opgaverne: Rådgivning og landbrugsudvikling - Salgsfremme og markedsudvikling Information, events og forbrugerkampagner

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Skovbrug. 1. Skovtælling 2000 Forestry census 2000

Skovbrug. 1. Skovtælling 2000 Forestry census 2000 Skovbrug 223. Skovtælling 2000 Forestry census 2000 Skovtællinger Skovloven Danmark har en lang tradition for at udarbejde skovstatistikker med regelmæssige mellemrum. Det giver et godt overblik over skovressourcerne.

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1990/ /11

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1990/ /11 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET -21/11 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 8 JUNI 212 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG N

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug?

Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug? Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug? Uffe Jørgensen Vil øget dyrkning af biomasseafgrøder

Læs mere

Landbrugsstatistik 1966

Landbrugsstatistik 1966 STATISTISKE MEDDELELSER 967:4 Landbrugsstatistik 966 herunder gartneri og skovbrug Statistics on agriculture, gardening and forestry, 966 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 967 DFL (i Tidligere publikationer

Læs mere

Tabel 73. Det samlede areals benyttelse juli Use of total area July 1965.

Tabel 73. Det samlede areals benyttelse juli Use of total area July 1965. Tabel 73. Det samlede areals benyttelse juli 1965. Use of total area July 1965. 78 Sjælland Bornholm Lolland- Falster Fyn øerne i alt Det østlige Jylland Det nordlige Jylland Det vestlige Jylland Det sydlige

Læs mere

LANDBRUG Statistik om landbrug, gartneri og skovbrug

LANDBRUG Statistik om landbrug, gartneri og skovbrug LANDBRUG 200 Statistik om landbrug, gartneri og skovbrug Landbrug 200 Statistik om landbrug, gartneri og skovbrug Agricultural Statistics 200 Landbrug 200 Statistik om landbrug, gartneri og skovbrug Udgivet

Læs mere

Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege

Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege Gå på tre ben Vi skal 1) Forbedre jordbruget, så drivhusgasudslippet sænkes 2) Ændre vores kostvaner over mod fødevarer med lavt udslip af CO2: 3) Reducere

Læs mere

7 Statistik fra E-kontrollen og KIK

7 Statistik fra E-kontrollen og KIK 7 Statistik fra E-kontrollen og KIK Tabel 7.1.1. Udvikling i dækningsbidrag 2007-2011 For konsumægshøner pr. indsat høne pr. år og for slagtekyllinger pr. netto m 2 pr. år (nye/gamle huse) KONSumÆG Produktionssystem

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere