CAR MULTIMEDIA SERIES 330. Enjoy it. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAR MULTIMEDIA SERIES 330. Enjoy it. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 CAR MULTIMEDIA SERIES 330 Enjoy it. Betjeningsvejledning

2 Betjeningselementer apparat Tasten DIS Kort tryk: Indstil displayets lysstyrke Langt tryk: Sluk displayet 2 Tasten MENU Kort tryk: Åbn hovedmenu I hovedmenuen: Åbn den aktive kildes menu Langt tryk: Åbn Bluetooth -funktion direkte 3 Dreje-/trykknap Kort tryk: Tænd apparat Når apparatet er tændt: Afbryd lyden fra lydkilden (Mute) Langt tryk: Sluk apparat Drejning: Indstil lydstyrke 4 Infrarød modtager for fjernbetjeningen 5 Mikrofon 6 Afdækningsklap 7 Reset-tast Kun adgang ved åbnet afdækning Retabler apparatets oprindelige fabriksindstillinger. Vigtigt! Alle personlige indstillinger går tabt! 8 microsd-kortlæser Kun adgang ved åbnet afdækning 9 AV-IN-bøsning Kun adgang ved åbnet afdækning : USB-bøsning Kun adgang ved åbnet afdækning ; Berøringsfølsom skærm, betjeningsoverflade 2

3 Betjeningselementer fjernbetjening ? Tasten HOME Åbn hovedmenu I hovedmenuen: Åbn den aktive kildes Tasten DIS Kort tryk: Indstil displayets lysstyrke Langt tryk: Sluk displayet A Tasten RADIO Start af radiotilstand B Tasten SDHC Start af microsdhc-funktion C Tasten AV IN Start af AV-IN-tilstand D Tasten Åbn oversigt over lydfiler Forstør billedudsnit E Tasten / BAND Åbn mappeoversigt Vælg bølgeområde/hukommelsesniveau F Tasten AUDIO Ingen funktion G Tasten EQ Åbn equalizer-menu H Tasten / / / Naviger i menuer/lister Indstil station manuelt ( / ) Hent gemt station ( / ) I Tasten OK Bekræft valg J Tasten MENU Få vist mappe-/filliste K Taltaster 0-9 L Tasten / RPT Gentagelsesfunktion M Tasten Slet sidste tegn i en indtastning N Tasten / MIX Vilkårlig afspilning O Tasten Afslut/afvis opkald P Tasten Acceptér opkald Q Tasten GOTO Vælg titel, film eller afspilningstid direkte R Tasten Afbryd lyd fra lydkilde S Tasten SETUP Åbn indstillingsmenu T Tasten VOL + / Indstil lydstyrke U Tasten Åbn oversigt over film V Tasten Åbn oversigt over billeder W Tasten Start og afbryd afspilning X Tasten / Vælg titel, film Hurtig søgning Y Tasten USB Start af USB-tilstand Z Tasten BT Start af Bluetooth-funktion Tasten / POWER Tænd/sluk apparat \ Tasten SRC Vælg kilde 3

4 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Anvendte symboler...5 Trafiksikkerhed...5 Generelle sikkerhedsanvisninger...5 Overensstemmelseserklæring...5 Rengøringsanvisninger... 5 Om bortskaffelse... 5 Medfølgende dele... 5 Ibrugtagning... 6 Tænd/sluk...6 Lydstyrke...6 Hovedmenu...6 Indstilling af region...6 Radiotilstand... 6 Start af radiotilstand...6 Valg af hukommelsesniveau...6 Indstilling af stationer...7 Manuel lagring af stationer...7 Automatisk lagring af stationer (Travelstore)...7 Scan stationer...7 Aktivering/deaktivering af RDS...7 Aktivering/deaktivering af REG-funktionen (regionalprogrammer)...7 Aktivering/deaktivering af AF-funktion (alternativ frekvens)...7 Indstilling af søgningsfølsomhed...8 Valg af programtype og start af søgning...8 Aktivering/deaktivering af prioritet for trafikmeldinger...8 Medieafspilning USB/microSDHC... 8 Grundlæggende oplysninger...8 USB-medier...8 microsdhc-kort...9 Lydafspilning fra USB eller microsdhc...9 Videoafspilning af USB eller microsdhc Billedafspilning fra USB eller microsdhc Bluetooth-funktion Start af Bluetooth-funktion Forbindelse mellem Bluetooth-apparater Telefon-tilstand - Bluetooth Lydafspilning - Bluetooth Bluetooth-indstillinger Eksterne lyd-/videokilder AV-IN-bøsning Videoindgang Ekstern skærm Lydindstillinger Lydstyrkefordeling (fader/balance) Equalizer Grundindstillinger Generelt Lyd Tid Sprog Bluetooth Lydstyrke Nyttige oplysninger Garanti Service Forbindelsesdiagram Tillæg

5 Sikkerhedsanvisninger Rengøringsanvisninger Om bortskaffelse Medfølgende dele Sikkerhedsanvisninger Bilradioen er fremstillet i overensstemmelse med den aktuelle tekniske udvikling og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå farer, hvis du ikke overholder sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning. Denne vejledning skal gøre dig fortrolig med de vigtigste funktioner. Læs hele denne vejledning omhyggeligt, inden du tager bilradioen i brug. Opbevar vejledningen, så den altid er tilgængelig for alle brugere. Hvis du på et tidspunkt sælger bilradioen, skal du sørge for at vedlægge denne vejledning. Vær desuden opmærksom på de vejledninger, der følger med apparater, som du anvender sammen med bilradioen. Anvendte symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: FARE! Advarsel mod skader FARE! Advarer mod høj lydstyrke CE-mærket bekræfter, at alle relevante EU-bestemmelser er overholdt. Angiver en handling Angiver en optælling Trafiksikkerhed Overhold følgende anvisninger vedrørende trafiksikkerhed: Benyt apparatet på en sådan måde, at du altid kan styre bilen sikkert. Hvis du er i tvivl, skal du køre ind til siden og indstille apparatet, mens bilen holder stille. Hvis du er fører, må du ikke benytte de funktioner, der afleder din opmærksomhed fra trafikken (afhængigt af apparatets funktionsomfang må du f.eks. se video). Vælg altid en passende lydstyrke, så du kan høre akustiske advarselssignaler (f.eks. politisirener) og samtidig beskytter din hørelse. Når du har deaktiveret lyden, f.eks. ved skift mellem lydkilder, kan ændringer af lydstyrken ikke høres. Skru ikke op for lyden i mellemtiden. Generelle sikkerhedsanvisninger Korrekt brug Bilradioen er konstrueret til montering og brug i en bil med 12-V-strømforsyning og skal indbygges i en DINport. Vær opmærksom på apparatets ydelsesgrænser. Overlad altid reparation og montering til en fagmand. Monteringsanvisninger Du må kun montere bilradioen, hvis du har erfaring med montering af bilradioer og er fortrolig med bilens elsystem. Bemærk i den forbindelse forbindelsesdiagrammet, der findes i slutningen af denne vejledning. Overensstemmelseserklæring Blaupunkt Technology GmbH erklærer hermed, at apparatet opfylder de grundlæggende bestemmelser og andre relevante forskrifter i direktivet 1999/5/EF. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på internettet under Rengøringsanvisninger Opløsnings-, rengørings- og skuremiddel som for eksempel cockpitspray og plastplejemidler kan indeholder stoffer, der angriber bilradioens overflade. Anvend kun en tør eller let fugtet klud, når du rengør bilradioen. Om bortskaffelse Bortskaf ikke gammelt udstyr med almindeligt husholdningsaffald! Ved bortskaffelse af det brugte apparat, fjernbetjeningen og brugte batterier skal du gøre brug af de retur- og indsamlingssystemer, der står til rådighed. Medfølgende dele Følgende dele følger med ved levering: Bilradio Fjernbetjening (inkl. batteri) Ekstern Bluetooth-mikrofon Kort vejledning Holderamme Sæt med smådele Installationsmateriale Tilslutningskabel 5

6 Ibrugtagning Radiotilstand Ibrugtagning Tænd/sluk Tænd/sluk med dreje-/trykknappen Tryk på dreje-/trykknappen 3 for at tænde apparatet. For at slukke skal du trykke på dreje-/trykknappen 3 i mere end 2 sekunder. Tænd-/sluk via bilens tænding Hvis bilradioen er forbundet med bilens tænding, og den ikke er slukket med dreje-/trykknappen 3, tændes og slukkes den med tændingen. Lydstyrke Indstilling af lydstyrken Lydstyrken kan indstilles i trin fra 0 (fra) til 50 (maksimum). Drej på dreje-/trykknappen 3 for at ændre lydstyrken. Afbryd lyden i bilradioen (Mute) Tryk kort på dreje-/trykknappen 3 for at afbryde lyden i apparatet eller aktivere den tidligere lydstyrke. Hovedmenu I hovedmenuen kan du aktivere de forskellige kilder og tilstande ved at trykke på skærmknapperne på den berøringsfølsomme skærm. Tryk på tasten MENU 2. - Eller - Tryk i den aktuelle kilde på skærmknappen ]. Hovedmenuen vises. Indstilling af region Denne bilradio er beregnet til brug i forskellige regioner med forskellige frekvensområder og stationsteknologier. Fra fabrikken er regionen "Europa (FM/AM)" indstillet. Hvis du bruger bilradioen uden for Europa, f.eks. i USA eller Asien, skal du først indstille en egnet modtageregion. Tryk i hovedmenuen på skærmknappen Settings ] (Indstillinger). Indstillingsmenuen vises. Tryk i det nederste område af Indstillingsmenuen på skærmknappen General ] (Generelt). Efter "Radio region" vises den aktuelle indstilling. Tryk to gange kort (dobbeltklik) på skærmknappen Radio region ] for at få vist en liste med tilgængelige modtageregioner. Vælg den ønskede modtageregion ved at dobbeltklikke. Listen skjules, og den valgte modtageregion er indstillet. Tryk på skærmknappen ]. Hovedmenuen vises igen. Radiotilstand Start af radiotilstand Tryk i hovedmenuen på skærmknappen Radio ]. Radioens afspilningsmenu vises. Så længe du ikke vælger en lydkilde, afspilles den lydkilde, der sidst var aktiv. Bemærk: De viste billeder i denne vejledning skal understøtte forklaringerne og kan afvige en smule fra dit apparat. Valg af hukommelsesniveau Der er forskellige hukommelsesniveauer og bølgeområder til rådighed. På hvert hukommelsesniveau kan du gemme op til 6 stationer. Tryk på skærmknappen ] en eller flere gange, til det ønskede hukommelsesniveau vises. FM1 FM2 FM3 AM1 AM2 FM1 6

7 Radiotilstand Indstilling af stationer Manuel indstilling af stationer Tryk kort på skærmknappen ] eller ] en eller flere gange for at ændre frekvensen trin for trin. Direkte indtastning af stationsfrekvens Hvis du kender den ønskede stations frekvens, kan du indtaste den direkte via den berøringsfølsomme skærm. ] for at få vist flere be- Tryk på skærmknappen tjeningsmuligheder. Tryk på skærmknappen ]. Der vises et talfelt til frekvensindtastning. Indtast den ønskede stations frekvens med talfeltet. Tryk på skærmknappen OK ]. Radioens afspilningsmenu vises, og stationen på den indtastede frekvens afspilles. Start af stationssøgning Tryk på knappen ] eller ] i ca. 2 sekunder for at starte stationssøgningen. Den næste station, som kan modtages, indstilles. Bemærk: For regionen Europa: I bølgeområdet FM indstilles kun trafikradiostationer, hvis du har prioriteret trafikradio. Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau med skærmknappen ]. Indstil den ønskede station. Tryk på en af gemmetasterne P1 ] - P6 ] i ca. 2 sekunder for at gemme den aktuelle station på tasten. Stationen gemmes. Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Med Travelstore kan du søge automatisk efter de 6 stationer i regionen, der sender med de kraftigste signaler, og gemme dem på det aktuelle hukommelsesniveau. Stationer, der tidligere er blevet lagret på dette hukommelsesniveau, bliver slettet. Vælg et hukommelsesniveau. ] for at få vist flere be- Tryk på skærmknappen tjeningsmuligheder. Tryk på skærmknappen TS ]. Tuneren starter den automatiske stationssøgning. Når lagringen er afsluttet, afspilles stationen på hukommelsesplads 1 på det forinden valgte hukommelsesniveau. Bemærk: For regionen Europa: Hvis du har prioriteret trafikradio, lagres kun trafikradiostationer. Scan stationer Med scanningsfunktionen kan du afspille alle de stationer, du kan modtage i bølgeområdet, i nogle sekunder. Tryk på skærmknappen ]. Scanningen søger efter stationer i det valgte bølgeområde. Alle stationer, der kan modtages, afspilles derefter i nogle sekunder. Hvis du trykker på skærmknappen ] igen, vælges den station, du netop har afspillet, hvorefter afspilningen starter. Aktivering/deaktivering af RDS I regionen Europa udsender mange FM-stationer ud over deres program også et RDS-signal (Radio Data System), der muliggør ekstra funktioner som f.eks. visning af stationsnavnet på displayet. ] for at få vist flere be- Tryk på skærmknappen tjeningsmuligheder. Tryk på skærmknappen RDS ] for at aktivere eller deaktivere RDS-funktionen. Hvis RDS-funktionen er aktiveret, vises RDS med hvidt. Tryk på skærmknappen ] for at skjule flere betjeningsmuligheder, eller vent, indtil de skjules automatisk. Aktivering/deaktivering af REG-funktionen (regionalprogrammer) Nogle RDS-stationer inddeler på bestemte tidspunkter deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Når REG-funktionen er aktiveret, skifter bilradioen kun til alternative frekvenser fra den indstillede station, hvor det samme regionalprogram sendes. Tryk på skærmknappen REG ] for at aktivere eller deaktivere REG-funktionen. Skærmknappen REG lyser, hvis REG-funktionen er aktiveret. Aktivering/deaktivering af AF-funktion (alternativ frekvens) Når AF-funktionen er aktiveret, skifter bilradioen automatisk til den bedste modtagefrekvens for den indstillede station. Tryk på skærmknappen AF ] for at aktivere eller deaktivere AF-funktionen. Skærmknappen AF lyser, hvis AF-funktionen er aktiveret. 7

8 Radiotilstand Medieafspilning USB/microSDHC Indstilling af søgningsfølsomhed Søgningsfølsomheden afgør, om den automatiske stationssøgning kun finder stationer, der sender med kraftige signaler, eller også stationer, som sender med svagere signaler. Tryk på skærmknappen LO ] eller DX ] for at indstille følsomheden for stationssøgningen. Hvis LO vises, findes der kun stationer med stærkt signal ved søgningen. Hvis DX vises, findes der stationer med stærkt og svagt signal ved søgningen. Valg af programtype og start af søgning Med PTY-funktionen kan du vælge en programtype og således målrettet søge efter stationer, der f.eks. spiller rockmusik eller sender sportsudsendelser. ] for at få vist flere be- Tryk på skærmknappen tjeningsmuligheder. Tryk på skærmknappen PTY ] for at få vist programtyper. Blad med ] / ] gennem listen, og tryk på den ønskede programtype for at vælge den. Tryk på skærmknappen PTY ], for at starte PTYsøgningen. Hvis en station sender en udsendelse med den valgte programtype, afspilles stationen. Aktivering/deaktivering af prioritet for trafikmeldinger I regionen Europa kan en FM-sender kendetegne trafikmeldinger ved hjælp af et RDS-signal. Hvis prioritering af trafikmeldinger er aktiveret, stilles en trafikmelding automatisk igennem, også når bilradioen ikke er i radiotilstand. Tryk på skærmknappen TA ] for at aktivere eller deaktivere prioritet for trafikmeldinger. Skærmknappen TA lyser, når prioritet for trafikmeldinger er aktiveret. Medieafspilning USB/microSDHC Grundlæggende oplysninger Du kan med bilradioen afspille mp3- eller WMA-filer på USB-medier og microsdhc-kort. Desuden kan du få vist film og billeder fra USB-medier og microsdhc-kort på displayet eller på en tilsluttet skærm. Afspilning af film og billeder på den indbyggede skærm er af sikkerhedsgrunde kun tilladt, når bilen står stille, og håndbremsen er trukket. Kablet "BRAKE" skal tilsluttes til bilens håndbremsetilslutning (se forbindelsesdiagram i slutningen af denne vejledning). Afspilning af film på en ekstern skærm kan også ske under kørslen. Bemærk: Blaupunkt kan ikke garantere fejlfri funktion af alle de USB-medier og microsd-kort, der findes på markedet. Vær opmærksom på følgende angivelser, når du forbereder et mp3-/wma-medie: Navngivning af titler og mapper: Maks. 32 tegn uden filtypenavn ".mp3" eller ".wma" (ved flere tegn reduceres det antal titler og mapper, bilradioen kan registrere) USB-format/filsystem: Mass Storage Device (masselager) / FAT/FAT16/FAT32 microsd-kort-filsystem: FAT/FAT16/FAT32 Filtypenavne for lydfiler:.mp3 for mp3-filer.wma for WMA-filer WMA-filer kun uden Digital Rights Management (DRM) og oprettet med Windows Media Player fra version 8 Mp3-ID3-tags: Version 1 og 2 Bithastighed til generering af lydfiler: Mp3: kbps WMA: kbps Maksimalt antal filer og mapper: USB-medie: op til poster microsd-kort: op til filer. USB-medier Apparatet har en USB-tilslutning under afdækningsklappen på forsiden. Tilslutning af USB-medie Åbn afdækningsklappen 6 under dreje-/trykknappen. Sæt USB-datamediet i USB-bøsningen :. Apparatet skifter automatisk til USB-tilstand. Dataene indlæses, og afspilningen starter med den første mediefil, som registreres af apparatet. 8

9 Medieafspilning USB/microSDHC Fjernelse af USB-medie 쏅 Sluk bilradioen. 쏅 Træk USB-mediet ud. microsdhc-kort Apparatet har en microsdhc-kortport under afdækningsklappen på forsiden. - Eller Tryk to gange kort (dobbeltklik) på mappens/titlens navn. Mappens åbnes/titlen startes. ] Forlad mappe-/filliste. Når du har startet en titel, vises afspilningsmenuen. Isætning af microsdhc-kort 쏅 Åbn afdækningsklappen 6 under dreje-/trykknappen. 쏅 Skub microsdhc-kortet ind i kortporten 8 med den trykte side mod venstre (affladet hjørne opad) og kontakterne fremad, til det går i indgreb. Apparatet skifter automatisk til microsdhc-funktion. Dataene indlæses, og afspilningen starter med den første mediefil, som registreres af apparatet. Udskubning af microsdhc-kort 쏅 Åbn i givet fald afdækningsklappen 6. 쏅 Tryk på microsdhc-kortet, så det frigøres. 쏅 Træk microsdhc-kortet ud af kortporten 8. Lydafspilning fra USB eller microsdhc Principperne for lydafspilning (mp3/wma) fra medier er de samme for alle kilder. 쏅 Vælg den ønskede kilde via hovedmenuen. Apparatet skifter til den valgte kilde, og afspilningen starter. Hvis afspilningen ikke starter med lydafspilning, 쏅 skal du trykke på skærmknappen ], for at skifte til mappe-/fillisten. 쏅 Tryk på skærmknappen ], for at få vist alle mapper og filer på mediet. - Eller ] for at få vist alle lydfiler 쏅 Tryk på skærmknappen på mediet. ] Få vist mappe-/filliste. ] Kort tryk: Titelvalg. Langt tryk: Hurtig søgning. / ] Afbryd afspilning og fortsæt igen. ] Kort tryk: Titelvalg. Langt tryk: Hurtig søgning. ] Vis flere betjeningsmuligheder. ] for at få vist flere betjeningsmulighe쏅 Tryk på der i afspilningsmenuen. ] Skjul flere betjeningsmuligheder. ] Få vist tastaturet for at indtaste den ønskede titels nummer direkte. ] Start og afslut gentaget afspilning med REPEAT. Tilstanden REPEAT skifter med hvert tryk på ]. skærmknappen Visning Tilstanden REPEAT Gentag aktuel titel ] ] ] ] Blad gennem listen side for side. Blad gennem listen side for side. Skift til næste højere mappeniveau. Åbn valgt mappe eller start titel. Gentag aktuel mappe Gentag alle titler på mediet Gentagefunktion fra 9

10 Medieafspilning USB/microSDHC ] Start og afslut vilkårlig afspilning MIX. Hvis MIX-funktionen er aktiveret, vises symbolet med hvidt. MIX-tilstanden afhænger af den valgte gentagelsesfunktion REPEAT. Når du har valgt en film, startes afspilningen. Under filmafspilningen er afspilningsmenuen skjult. 쏅 Berør en gang kort den berøringsfølsomme skærm for at få vist afspilningsmenuen. Afspilningsmenuen vises. Visning af MIX-tilstand REPEATtilstand Ingen vilkårlig afspilning Miks titler for den aktuelle mappe Miks titler for medie ] Få vist equalizer. Videoafspilning af USB eller microsdhc 쏅 Vælg den ønskede kilde via hovedmenuen. Apparatet skifter til den valgte kilde, og afspilningen starter. Hvis afspilningen ikke starter med videoafspilning, 쏅 skal du trykke på skærmknappen ], for at skifte til mappe-/fillisten. ], for at få vist alle 쏅 Tryk på skærmknappen mapper og filer på mediet. - Eller 쏅 Tryk på skærmknappen ] for at få vist alle filmfiler på mediet. Bemærk: Mapper og film vælges og startes som beskrevet under audioafspilning. / ] ] ] ] ] Få vist mappe-/filliste. Vælg foregående film. Afbryd afspilning og fortsæt igen. Vælg næste film. Hent tastatur til direkte valg af film/afspilningstid. ] Vis flere betjeningsmuligheder. ] for at få vist flere betjeningsmulighe쏅 Tryk på der i afspilningsmenuen. ] Skjul flere betjeningsmuligheder. ] Få vist equalizer. ] Aktivér/deaktiver gentagelsesfunktion for film eller mappe. ] Indstil billede. ] Vælg afspilningssprog (kun hvis funktionen understøttes af filmen). ] Vis undertekster (kun hvis funktionen understøttes af filmen). 10

11 Medieafspilning USB/microSDHC Bluetooth-funktion Billedafspilning fra USB eller microsdhc Vælg den ønskede kilde via hovedmenuen. Apparatet skifter til den valgte kilde, og afspilningen starter. Hvis afspilningen ikke starter med billedafspilning, skal du trykke på skærmknappen mappe-/fillisten. Tryk på skærmknappen mapper og filer på mediet. - Eller - ] for at få vist alle bil- Tryk på skærmknappen leder på mediet. ], for at skifte til ], for at få vist alle Start af Bluetooth-funktion Tryk i hovedmenuen på Bluetooth ]. - Eller - Tryk på tasten MENU 2 i ca. 2 sekunder. Bluetooth -menuen vises. Den indeholder en liste over de kendte Bluetooth -apparater. Andre lydkilder slås fra. Bemærk: Mapper og billeder vælges og startes som beskrevet under audioafspilning. Bluetooth-funktion Via Bluetooth -funktionen kan du forbinde mobiltelefoner og medieafspillere med bilradioen. Når du forbinder en mobiltelefon med bilradioen, kan du føre telefonsamtaler med den indbyggede håndfrifunktion. Du kan få adgang til listerne over valgte numre og til den forbundne mobiltelefons telefonbog. Hvis det tilsluttede Bluetooth -apparat understøtter funktionerne A2DP og AVRCP, kan du afspille musik via bilradioen og styre afspilningen. Hvis du modtager et opkald, standser musikafspilningen, og når samtalen er afsluttet, genoptages den. Hvis en mobiltelefon er forbundet via Bluetooth, og der under afspilningen af en anden kilde kommer et indgående opkald, afbrydes afspilningen af kilden, og opkaldsmenuen vises. ] Tilføj nyt Bluetooth -apparat. ] Få vist optionsmenuen (valgmuligheder). Tryk på skærmknappen Connect ] (Opret forbindelse) på Bluetooth -apparatet, som du ønsker at oprette forbindelse med. Hvis apparatet er inden for rækkevidde, oprettes forbindelsen, og menuen for apparatet vises. Tryk på skærmknappen Delete ] (Slet), hvis du vil slette Bluetooth -apparatet fra listen. Forbindelse mellem Bluetooth-apparater Hvis du for første gang vil forbinde et apparat med bilradioen, benyttes følgende fremgangsmåde: Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på bilradioen og på dit Bluetooth -apparat. Indtast en Pairing-kode i Bluetooth -funktionens optionsmenu (se Bluetooth -indstillinger). Søg efter nye apparater/forbindelser på dit Bluetooth apparat. Bilradioen vises som "BP 330" på listen over Bluetooth -apparater. Opret forbindelsen. Du skal evt. indtaste den Pairingkode, der tidligere blev fastlagt på bilradioen. Forbindelsen oprettes, og menuen for det forbundne apparat vises. Bemærk: Hvis der er sluttet en telefon til bilradioen, vises Bluetooth -symbolet i alle lyd-/videokilder i øverste højre hjørne af displayet. 11

12 Bluetooth-funktion Telefon-tilstand - Bluetooth Hvis der er forbundet en telefon med bilradioen via Bluetooth, vises følgende menu. Lydafspilning - Bluetooth Hvis du har forbundet en lydstreamingenhed med bilradioen via Bluetooth, kan du afspille musik via bilradioen og styre afspilningen. ] for at skifte lydafspil- Tryk på skærmknappen ning. ] Vis telefonmenuen. ] Vis afspilningsmenuen. ] Afslut forbindelse med aktuelt apparat. ] Åbn telefonbogen. ] Åbn opkaldslisten. ] Få vist optionsmenuen (valgmuligheder). Angiv et telefonnummer med talfeltet, og tryk på skærmknappen ]. - Eller - Vælg en kontakt/et telefonnummer på opkaldslisten eller i telefonbogen, og tryk derefter i pop-op-vinduet på skærmknappen Dial ] (Vælg). Forbindelsen etableres. Når der kommer et indgående opkald, vises opkaldsmenuen. ] Vis telefonmenuen. ] Vis afspilningsmenuen. ] Afslut forbindelse med aktuelt apparat. ] Kort tryk: Titelvalg. Langt tryk: Hurtig søgning. ] Afbryd afspilning og fortsæt igen. ] Kort tryk: Titelvalg. Langt tryk: Hurtig søgning. ] Få vist equalizer. Bluetooth-indstillinger I optionsmenuen (valgmuligheder) for Bluetooth kan du foretage grundindstillinger for Bluetooth -funktionen. Tryk på skærmknappen ]. Optionsmenuen vises. ] Afvis opkald. ] Acceptér opkald. Bluetooth Her kan du aktivere og deaktivere Bluetooth. Auto connect Når "Auto connect" er aktiveret, forbindes apparatet automatisk med kendte Bluetooth -apparater, så snart disse er inden for rækkevidde. 12

13 Bluetooth-funktion Eksterne lyd-/videokilder Ekstern skærm Lydindstillinger Auto answer Når "Auto answer" er aktiveret, accepteres indgående telefonopkald automatisk. Microphone Vælg, hvilken mikrofon der skal benyttes til det håndfri sæt via Bluetooth. Pairing code Mange Bluetooth -apparater forespørger om Pairing code, før forbindelsen optages. Her kan du selv fastlægge den. Phone book sync For at få adgang til telefonbogen i en forbundet telefon skal du først synkronisere via dette menupunkt. Tryk på ] for at forlade menuen Indstillinger. Eksterne lyd-/videokilder AV-IN-bøsning Apparatet er forsynet med en ekstern AV-indgang til lydog billedafspilning. AV-IN-bøsningen er integreret under afdækningsklappen på forsiden af apparatet. FARE! Øget risiko for personskade på grund af stik. I tilfælde af ulykker kan det fremstående stik i AV-IN-bøsningen forvolde personskader. Brugen af lige stik eller adapter medfører øget risiko for skader. Ekstern skærm Apparatet er forsynet med en udgang til tilslutning af en ekstern skærm til bagsædepassagerer (se forbindelsesdiagram i slutningen af denne vejledning). Vælg den ønskede kilde via hovedmenuen, og start filmafspilningen. Filmen vises på skærmen på apparatet. Åbn hovedmenuen. Tryk på skærmknappen ]. Filmen vises desuden på den eksterne skærm. Lydindstillinger Lydstyrkefordeling (fader/balance) Du kan indstille lydstyrkefordelingen i bilen for alle kilder. Tryk i hovedmenuen eller i betjeningslisten på den aktuelle lydkilde på skærmknappen ]. Equalizer-menuen vises. Tryk på skærmknappen ]. Menuen for fader og balance vises. Start AV-IN-tilstanden med skærmknappen AV-IN ]. På displayet vises den valgte AV-kildes lyd- eller videoafspilning. Indstil fader og balance med ] / ] og ] / ]. Tryk derefter på ]. Indstillingen gemmes, og den aktuelle kilde vises igen. Videoindgang Apparatet er forsynet med en videoindgang på bagsiden til tilslutning af et ekstra kamera. Hvis der er tilsluttet et kamera, kan du vise kamerabilleder. Tryk i hovedmenuen på skærmknappen Camera ]. 13

14 Lydindstillinger Grundindstillinger Equalizer Du kan indstille equalizeren for alle kilder. Tryk i hovedmenuen eller i betjeningslisten på den aktuelle lydkilde på skærmknappen ]. Equalizer-menuen vises. Grundindstillinger I apparatets indstillingsmenu kan du tilpasse grundindstillingerne for de forskellige funktioner i apparatet til dine behov. Tryk på skærmknappen Settings ] (Indstillinger) i hovedmenuen. Indstillingsmenuen vises, og undermenuen General (Generelt) er aktiveret. Vælg via en forindstillet equalizer med skærmknapperne. - Eller - Tryk på skærmknappen User ] (Bruger) for at indstille niveauet for de tilgængelige frekvensbånd efter dine ønsker. Bemærk: Med skærmknappen Reset ] kan du nulstille personlige indstillinger igen. - Eller - Tryk på skærmknappen Flat ], hvis du ønsker en lineær toneafspilning. Tryk på skærmknappen Loudness ] for at aktivere eller deaktivere basforstærkningen ved lav lydstyrke. Tryk derefter på ]. Indstillingen gemmes, og den aktuelle kilde vises igen. Bemærk: Desuden kan du indstille equalizeren ved hjælp af tre frekvensbånd. Tryk på knappen ] i equalizermenuen, og foretag indstillingen som beskrevet. Du kan åbne undermenuerne med skærmknapperne i den nederste del af indstillingsmenuen. Generelt Følgende indstillinger er mulige: Radio region Vælg region for radiomodtagelsen. FM HICUT Til aktivering/deaktivering af Hicut-filter til forbedring af afspilningskvaliteten ved dårlig radiomodtagelse. Blackout Hvis denne værdi er sat, slukkes radioens display helt, efter at den ikke er benyttet i hhv. 10 eller 20 sekunder. Dimmer mode Indstilling af displayets lysstyrke OFF timer Indstilling af slukketid. For at beskytte bilens batteri kobles apparatet automatisk fra efter den indstillede tid, hvis tændingen er slået fra. Beep Aktivering/deaktivering af bekræftelsestone TFT calibration Her kan du kalibrere den berøringsfølsomme skærm. SWC Her kan du konfigurere tasterne til en tilsluttet ratfjernbetjening. Software version Visning af de aktuelle softwareversioner. Load factory settings Nulstiller alle personaliserede indstillinger. 14

15 Grundindstillinger Nyttige oplysninger Lyd Følgende indstillinger er mulige: Subwoofer Tænd/sluk subwoofer Subwoofer filter Foretag indstillingen svarende til den benyttede subwoofer (indstillinger: 80/120/160 Hz). Dynamic sound Aktivering/deaktivering af dynamisk bass Tid Følgende indstillinger er mulige: Date Indstilling af dato Clock mode Valg mellem 12 og 24 timers modus Time Indstilling af klokkeslæt Auto clock Aktivering/deaktivering af automatisk urindstilling med de klokkeslætsdata, der sendes via RDS. Nyttige oplysninger Garanti For vore produkter yder vi en producentgaranti for apparater, der er købt inden for den Europæiske Union. Produkter, der er købt uden for den Europæiske Union, er omfattet af de til enhver tid gældende garantibetingelser for vores datterselskaber i de respektive lande. Garantibetingelserne kan du hente på Service Skulle du på et tidspunkt på brug for at benytte en reparationsservice, kan du under finde informationer om servicepartnere i dit land. Sprog Følgende indstillinger er mulige: OSD Sprog til betjeningsbrugerfladen på apparatet. Bluetooth Følgende indstillinger er mulige: Bluetooth Her kan du aktivere og deaktivere Bluetooth Auto connect Når "Auto connect" er aktiveret, forbindes apparatet automatisk med kendte Bluetooth apparater, så snart disse er inden for rækkevidde. Auto answer Telefonsamtaler fra forbundne telefoner accepteres automatisk, når "Auto answer" er slået til. Pairing code Mange Bluetooth -apparater forespørger om Pairing code, før forbindelsen optages. Her kan du selv fastlægge den. Microphone Vælg, hvilken mikrofon der skal benyttes til det håndfri sæt via Bluetooth. Lydstyrke I lydstyrkemenuen kan du indstille lydstyrkeforholdet for alle lydkilder. Forbehold for tekniske ændringer! 15

16 Forbindelsesdiagram 16

17 Tillæg This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited. Windows und Windows Media are registered trademarks of the Microsoft Corporation in the U.S.A. and/or other countries. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. FCC Statement 1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. FCC Radiation Exposure Statement This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only. 17

18 08/15 Blaupunkt Technology GmbH Robert-Bosch-Straße 200 D Hildesheim

CAR MULTIMEDIA SERIES 530. Enjoy it. Betjeningsvejledning

CAR MULTIMEDIA SERIES 530. Enjoy it. Betjeningsvejledning CAR MULTIMEDIA SERIES 530 Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 13 1 12 2 3 4 11 5 6 7 8 10 9 1 Tasten DIS Kort tryk: Indstil displayets lysstyrke Langt tryk: Sluk displayet Ved isat

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

CAR MULTIMEDIA SERIES 640. Enjoy it. Betjeningsvejledning

CAR MULTIMEDIA SERIES 640. Enjoy it. Betjeningsvejledning CAR MULTIMEDIA SERIES 640 Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 13 1 12 2 3 4 11 5 6 7 8 10 9 1 Tasten DIS Kort tryk: Indstil displayets lysstyrke Langt tryk: Sluk displayet Ved isat

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Radio Navigation Chicago 600

Radio Navigation Chicago 600 www.blaupunkt.com Radio Navigation Chicago 600 Betjeningsvejledning Betjeningselementer 1 13 2 3 4 5 12 6 11 7 8 10 9 1 Tasten MENU Åbn hovedmenu I hovedmenuen: Åbn den aktive kildes menu 2 Tasten MAP

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NEW YORK 800 http://da.yourpdfguides.com/dref/3865158

Din brugermanual BLAUPUNKT NEW YORK 800 http://da.yourpdfguides.com/dref/3865158 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NEW YORK 800 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand:

Læs mere

Multimedia Navigation New York 800

Multimedia Navigation New York 800 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 800 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Tasten (Eject) Skub cd/dvd ud 2 Tasten MENU Åbn hovedmenu I hovedmenuen:

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Tasten (Eject) Skub cd/dvd ud 2 Tasten MENU Kort tryk:

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

Multimedia Navigation New York 800

Multimedia Navigation New York 800 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 800 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções de serviço

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand:

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

PHILADELPHIA 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning

PHILADELPHIA 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning PHILADELPHIA 845 Multimedia Navigation Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand: Vælg

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

Multimedia Navigation Wolfsburg

Multimedia Navigation Wolfsburg www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Wolfsburg Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand: Vælg

Læs mere

SERIES 840 / 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning

SERIES 840 / 845. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning SERIES 840 / 845 Multimedia Navigation Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Tasten (Eject) Skub dvd/cd ud 2 Tasten Kort tryk: Åbn hovedmenu I hovedmenuen:

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR DK Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 DANSK Indhold 1 Oversigt over display, knapfunktioner og navigation 3 2 Indstillinger 8 3 Træning med PC 26.14 15

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO TORONTO 440 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt betjeningspanel 2 MENU-tast Kort tryk:

Læs mere

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt betjeningspanel 2

Læs mere

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i k at i o n e r 5 A n

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

ATLANTIS 945. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning

ATLANTIS 945. Multimedia Navigation. Enjoy it. Betjeningsvejledning ATLANTIS 945 Multimedia Navigation Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 3 4 5 6 7 8 2 1 14 11 12 9 10 13 1 Dreje-/trykknap Aktivering af apparatet Ved drift: Kort tryk: Afbryd lyden

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

CAR RADIO FREIBURG Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO FREIBURG Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning af aftageligt betjeningspanel 2 MENU-tast Kort

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Dansk......................... 83 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Kassens indhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhed med kamera og højtalertelefon

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

BT HS 112 Dansk vejledning

BT HS 112 Dansk vejledning Communication BT HS 112 Dansk vejledning 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Indhold Bluetooth Headset BT HS 112 2 Sikkerhed og generel information 3 Bortskaffelse 3 Leveringsomfang 3 Justering og brug af

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707521

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707521 BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707521 DANSK PAKKENS INDHOLD 5 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 5 ANVENDELSESOMRÅDE 6 INSTALLATION AF HARDWARE 6 ROUTER-KONFIGURATION 9 WPS 14 CE/FCC 16

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere