Ordrupvej Charlottenlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordrupvej Charlottenlund"

Transkript

1 Nr. 1/ årgang Januar Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund

2 Holmegårdsparkens øverste ledelse Linn Hovind Direktør Kristian Pallesen Regnskabschef Redaktion Annelise Klüwer Administrationskontoret (layout) Linn Werner Hovind direktør (ansvh.) 2/36

3 Indholdsfortegnelse Direktøren skriver... 4 Beboer- og pårørenderådets sammensætning... 6 Referat af Beboer- og pårørenderådsmøde... 7 Vi ønsker hjertelig til lykke! Aktiviteter Støttemedlemmer/Frivillige Støttemedlemmer/Frivillige Menu i afdelingerne Afdeling A Afdeling B Afdeling C Afdeling D Afdeling E Afdeling F Stjernetegn Holmegårdsparkens kirke og præst Holmegårdsparkens Café Besøg vores Café Holmegårdsparkens Café - Menu Vejledende prisliste Adgangs- og parkeringsforhold /36

4 4/36 Direktøren skriver Så er vi langt inde i december og hygge og julestemning er til at få øje på Julen på Holmegårdsparken startede med en julekoncert sidste mandag i november, hvor stemningen i vores kirke var skøn og varm. Efterfølgende har der været flere julearrangementer i huset, og der kommer flere. Jeg er glad for at kunne fortælle, at Holmegårdsparkens boliger og park som et af to byggerier har fået tildelt prisen for ÅRETS BYGGERI 2016 KATEGORI BOLIG. Holmegårdsparken fremstår i dag som et resultat af en proces, der begyndte med udarbejdelse af et værdiprogram. Grundlaget for værdiprogrammet var konklusioner fra en række drømmeseminarer, der blev holdt for både medarbejdere, ledere og beboere. Nu lever drømmen videre i virkeligheden, og det var de 9 dommere i BygTek (byggebranchens nyhedsmedie) enige i, da de kårede os til vindere og motiverede det således: Der skal bygges rigtig meget mere til vore ældre medborgere i de kommende år. Byggerier, der gerne må blive lige så sympatiske som plejehjemmet Holmegårdsparken. Det ombyggede plejehjem er både moderne, men stadig i fin harmoni med det omgivende kvarter, og det udgør en tryg og genkendelig ramme for sine beboere, der uden tvivl vil have let ved at kalde stedet for hjem. Det er et byggeri, der understøtter sine beboeres liv uanset deres varierende behov for pleje, støtte, og privathed. TAK til alle deltagere for at disse fine huse og parken i dag på alle måder lever op til forventningerne og drømmerne, der var udgangspunktet. Værdighed. Der tales og skrives meget om værdighed for plejehjemsbeboere - både her i Gentofte Kommune og i hele landet. Vi følger selvfølgelig også med her på Holmegårdsparken og har i vores målsætning flere punkter, der omhandler, hvordan vi som medarbejdere her kan og skal arbejde med værdighed. Vi vil gå et skridt videre og invitere jer alle, beboere og pårørende til en åben dialog om, hvad værdighed er for os hver især.

5 Vi har på det seneste møde i Beboer- og pårørenderådet uddelt kommunens materiale om dens ældrepolitik (et hæfte ET VÆRDIGT ÆLDRELIV - hver dag), som vi også vil invitere jer andre til i første omgang at læse. Senere vil vi invitere jer til at indgå i dialogen om emnet i de forskellige afdelinger - invitation følger. Hæftet kan fås hos afdelingslederne eller i administrationen. IBG-skærme. Vi har tidligere omtalt den informationsskærm, der er sat op på afdeling A. Nu har vi besluttet at købe tilsvarende skærm til alle de øvrige afdelinger. Skærmen har været en stor succes og er til glæde for både beboere, pårørende og medarbejdere. Opsætningen af skærmene vil ske i løbet af januar. Næste års planlagte indsatser vender jeg tilbage til i februar-udgaven af HP-Avisen. Jeg håber alle får en dejlig juletid og nogle gode øjeblikke med nære og kære. Vi her på Holmegårdsparken vil gøre vores til, at der bliver fejret jul og nytår på behørig vis. Ved årets begyndelse vil jeg, som opmuntring til indsatsen i det kommende år, sige tak til beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige. Alle er I med til at gøre Holmegårdsparken til et dejligt plejehjem. Det lod sig ikke gøre uden jer Derfor glæder jeg mig til 2017 og det, som det nye år vil bringe! Ønsker jer alle en rigtig god jul og et godt nyt år. Linn W. Hovind 5/36

6 Beboer- og pårørenderådets sammensætning Beboerrepræsentant afdeling A: Poul Glahn Beboerrepræsentant afdeling B: Holger Ringheim Beboerrepræsentant afdeling C: Flemming Greisen Beboerrepræsentant afdeling D: Birthe Frost Beboerrepræsentant afdeling E: Christian Ræder Beboerrepræsentant afdeling F: Per Gerlach Beyer Pårørenderepræsentant afdeling A: Alice Mundt Nielsen (formand) Pårørenderepræsentant afdeling B: Klaus Baess Pårørenderepræsentant afdeling C: Joyce Hagemeister / Pårørenderepræsentant afdeling C: Birthe Thornam Pårørenderepræsentant afdeling E: Peter Christensen Pårørenderepræsentant afdeling F: Peter Christiansen / Repræsentant for seniorrådet i Gentofte Kommune Alf Wennevold Holmegårdsparkens ledelse Linn Hovind, direktør Kristian Pallesen, regnskabschef 6/36

7 Referat af Beboer- og pårørenderådsmøde onsdag den 7. december 2016 Til stede Beboere Birthe Frost (D), Poul Glahn (A), Holger Ringheim (B), Flemming Greisen (C), Christian Ræder (E) og Peer Gerlach Beyer (F). Pårørende Klaus Baess (B), Alice Nielsen (A), Birte Thornam (C) og Peter Christiansen (F) Seniorrådet i Gentofte Kommune Alf Wennevold Holmegårdsparken Linn Hovind, Kristian Pallesen (referent) Afbud Joyce Hagemeister Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra møde den 20. september Nyt fra huset 3. Bordet rundt 4. Eventuelt Ad 1) Godkendelse af referatet fra møde den 20. september 2016 Referatet fra mødet den 20. september 2016 blev godkendt. Som opfølgning på referatet orienterede Linn kort om: At der er kodet og uddelt nøgler til boliger, som der blev udtrykt ønske om på mødet den 20. september At der er anskaffet og opsat brandtæpper i tilknytning til boliger, hvor beboeren er ryger. Ad 2) Nyt fra huset Linn indledte punktet med orientering om, at Holmegårdsparkens byggeri er tildelt prisen for boligbyggeri i /36

8 Linn orienterede videre om, at Holmegårdsparkens beboere får tildelt 2 bærbare pc ere fra Gentofte Kommunes it-projekt IT til oldemor. Pc erne er til rådighed for alle beboere, der ønsker at benytte muligheden. Herudover har Holmegårdsparken 3 DUKA-pc ere, der ligeledes er til beboernes brug. På afdeling A er den nye informationsskærm taget i brug. Skærmen har adgang til en række oplysninger, bl.a. om: personale på vagt, den daglige menu, arrangementer samt adgang til nyheder mv. på internettet. Tilsvarende informationsskærme sættes op på de øvrige afdelinger i nær fremtid. Poul Glahn udtrykte stor tilfredshed med informationsskærmen, der kan betjenes af beboere, personale og pårørende. Linn sagde, at der som et særligt punkt på næste møde i Beboer- og pårørenderådet skal drøftes værdighed, og udleverede som forberedelse hertil Gentofte Kommunes pjece Et værdigt ældreliv hver dag samt Gentofte Kommunes referat fra det anmeldte tilsyn den 20. september, der omhandlede samme emne. Ad 3) Bordet rundt Med henvisning til den gennemførte reduktion af bemandingen i rengøringen fandt Peter Christiansen det uheldigt, at spildt mad på gulvet fra måltiderne ikke altid blev fjernet efter det pågældende måltid. Endvidere synes standarden på det fælles toilet i afdelingen ikke altid at være i orden. Linn sagde, at det er den generelle holdning, at spildt mad hurtigst muligt fjernes bl.a. for at undgå fald. Fejning af og pletfjernelse på gulvet i dagligstuen er opgaver, der forestås af aftenvagten. Med hensyn til rengøringsstandarden af fællestoiletter vil personalet blive mere opmærksomme på dette. Peter gjorde opmærksom på, at der er eksempler på, at beboere har svært ved at orientere sig, og i den forbindelse går ind på andres boliger og fjerner eller flytter på andres ting. 8/36

9 Linn medgav, at der er beboere, hvis tilstand gør, at disse situationer opstår. Der er fra personalets side meget opmærksomhed på det. Endelig ønsker Peter, at det forhold, at nogle beboere ikke benytter sig af eller ikke kan benytte kaldesystemet, medfører, at personalet er særligt opmærksomt på disse beboere herunder ved hyppigere opsøgende opsyn. Linn sagde, at personalet er opmærksomt på disse beboere. Linn gav samtidig udtryk for, at personalet i de enkelte tilfælde afvejer behovet for den enkelte beboer, idet nogle gerne vil have den hyppige opmærksomhed, mens andre gerne vil være uforstyrrede. Peer Gerlach gjorde opmærksom på, at en beboer på afdelingen i ugeavisen Villabyerne er citeret for en utilfreds holdning til sit plejehjemsophold. Peer gjorde i den forbindelse opmærksom på, at den citerede beboers holdninger til dette på ingen måde deltes af øvrige beboere på afdelingen. Med hensyn til forplejningen gjorde Peer opmærksom på, at nogle beboere fandt, at hyppige tilbud af suppe var i overkanten, idet suppe hver dag tilbydes som en af retterne til frokost og nogle dage også til aften. Christian Ræder orienterede om en sammenkomst på afdelingen, der har været afholdt for nylig. I sammenkomsten deltog beboere, pårørende og personale. Christian fandt personalets indsats for imponerende i relation til at gøre noget for beboerne. Birthe Frost gjorde opmærksom på, at køkkenet i tilknytning til afdelingens opholds- og spisestue i vidt omfang bruges af beboere og pårørende som gennemgang, herunder at visse beboere uhensigtsmæssigt kommer i berøring med maden, der skal serveres for øvrige beboere. Birthe efterlyste i den forbindelse en afskærmning eller lignende, der signalerer hvilket område, der alene er til personalets adgang. Linn følger op på, at der bliver mere opmærksomhed på, hvem der har adgang til plejehjemskøkkenet. Flemming Greisen ønsker mere oplysning om adgangen til at få lydbøger og Magnaprint-bøger fra biblioteket. Linn orienterede om muligheder, og gjorde opmærksom på, at andre beboere benytter sig af forskellige 9/36

10 muligheder. Linn følger op på, at der mere information herom på afdelingerne. Flemming gjorde samtidig opmærksom på, at nogle med synshandikap kan have brug for i mere hjælp til at holde styr på kalenderen, og Linn sagde, at det naturligvis er en opgave, som personalet skal bistå med. Birthe Thornam tilsluttede sig foranstående bemærkning om særlig opmærksomhed på beboere, der ikke benyttede kaldesystemet. I øvrigt gav Birthe udtryk for, at hendes pårørende nu er faldet rigtig godt til i sin bolig og på afdelingen. Holger Ringheim gav udtryk for, at hans afdeling fungerede perfekt, og at det er et fantastisk personale, der arbejder med stor kærlighed. Også Klaus Baess fandt, at beboere og pårørende oplever stor imødekommenhed. Poul Glahn fandt, at der helt overvejende kun er positive ting at fremhæve. Dog synes han, at der er for mange beboere, der sidder på gangen og venter på personale, eller på at der sker noget. Alice Mundt tilsluttede sig dette. Alice gjorde samtidig opmærksom på, at der fortsat er ønske om, at tilkaldesystemet kan give tilbagemelding til beboeren om, at hjælp er på vej. Kristian redegjorde for at et eventuelt nyt kaldesystem, der giver mulighed for tilbagemelding på kald, i givet fald skal behandles i boligbestyrelsen, da hovedparten af udgiften hertil skal betales over boligregnskabet (huslejen). Boligbestyrelsen har 5 medlemmer, hvoraf 3 er udpeget af beboerne. Birthe Frost orienterede om, at et af hendes nye høreapparater var blevet beskadiget under rengøring. Leverandøren af høreapparatet har derfor tilbudt instruktion til personalet i rengøring af høreapparater, og Birthe har orienteret afdelingslederen om dette tilbud. Ad 4) Eventuelt Peter Christiansen spurgte om Holmegårdsparken var opmærksom på muligheden for besøgshunde, hvortil Linn oplyste, at Holmegårdsparken har benyttet muligheden, men at det ikke helt havde været den positive oplevelse, der var tilsigtet. 10/36

11 Vi ønsker hjertelig til lykke! Rigmor Jensen D6 96 år Dagny Jensen D4 95 år Gurli Westergaard C15 82 år Lilly Bolvinkel C2 96 år Else Marie Carøe A11 91 år Elin Saxe F17 94 år Edith Rasmussen C1 86 år Helle Møller E17 91 år Elly Kristensen D19 95 år Rigmor Michaely D17 99 år Karen Schrader B19 90 år 11/36

12 Aktiviteter Dato Hvad Kl. Hvor Gudstjeneste for alle Kirken Fredagsbar for beboere Caféen Banko for beboere Med de frivillige Afdeling D Strikkeklub for beboere Afdeling D Med de frivillige Gudstjeneste for alle Kirken Happy Jazz for beboere Caféen Banko for beboere Afdeling D Med de frivillige Arrangement for de frivillige Caféen 12/36

13 Holmegårdsparkens Venner Holmegårdsparkens Venner er en forening hvor alle husets frivillige er fødte medlemmer. Vi er p.t. 25 frivillige, der har mange planer for, hvad vi kan tænke os at gøre, for at give husets beboere oplevelser året rundt. Vi har brug for støttemedlemmer for at få økonomi til at gennemføre arrangementerne. Kontingentet går ubeskåret til aktiviteter og udflugter samt nye tiltag til glæde for beboerne. Pengene indsættes på foreningens bankkonto: Reg. nr konto nr NB: Anfør venligst navn, adresse og telefonnummer og også gerne i beskedfeltet i forbindelse med overførslen via banken. Henvendelse kan rettes til: Mary Kragh Jørgensen eller telefon (træffes mandage og onsdage ). Indmeldelse som støttemedlem kan også ske ved henvendelse i administrationskontoret. Har du lyst til at være frivillig? Kontakt da gerne Mary Jørgensen 13/36

14 Støttemedlemmer/Frivillige Holmegårdsparkens Venner 2016 Støttemedlemmer Klaus Baess Axel Bjerreby Ib Bjørnram Preben Kragelund Jensen Helle Bubandt Annie Samsøe-Jakobsen Søs Larsen Anne-Lise Beck Jensen Jytte & Steen Børresen Henning Christensen Anita Grønbek Jette & Preben Guhle Irene Hansen Ulla Lomholdt Jørgen Nederskov Inge-Lise Dyring Eriksen Lise Fussing Else Margrethe Vuust Sussie Litta Rafsted Ole Vogt Lise & Jens Vuust Bent Worsøe Alice Halgren Charlotte Baess-Lehmann Esther Flindt-Hansen Kai Lemberg Birte Von Scholten Kirsten Andersen Frivillige Kontingentfrie medlemmer Ulla Dalgas-Madsen Vibeke Frimodt Steen Børresen Alice Halgreen Ib A. Madsen (kasserer) Inge-Lise Dyring Eriksen Mitzi Grugni Eva Skrydstrup Annelise Gyberg Rasmussen Janne Munk Per Larsen Inge-Lise Sørensen Vibeke Thomson Tove Poulsen Arne Henningsen Gunna Sejling Brita Månsson (formand) Karin Petersen Annemarie Nicolajsen Bjarne Dan Clausen Ruth Rasmussen Philip Jensen Jytte Børresen Anja Lassen Georgina Falcon 14/36

15 Støttemedlemmer/Frivillige Holmegårdsparkens Venner 2017 Støttemedlemmer Ib Bjørnram Elly Bolt Kristensen Stig og Linda Hoffmeyer Nicolai Horten Søs Larsen Sussie Rafsted Frivillige Kontingentfrie medlemmer Ulla Dalgas-Madsen Vibeke Frimodt Steen Børresen Alice Halgreen Ib A. Madsen (kasserer) Inge-Lise Dyring Eriksen Mitzi Grugni Eva Skrydstrup Annelise Gyberg Rasmussen Janne Munk Per Larsen Inge-Lise Sørensen Vibeke Thomson Tove Poulsen Arne Henningsen Gunna Sejling Brita Månsson (formand) Karin Petersen Annemarie Nicolajsen Bjarne Dan Clausen Ruth Rasmussen Philip Jensen Jytte Børresen Anja Lassen Georgina Falcon Helle Bubandt 15/36

16 Holmegårdsparkens menu i afdelingerne Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag /36 Kalvefrikandeau med vildtsovs, haricots verts og tyttebær Medister med stuvet spinat og gulerødder Paneret nakkekotelet med rødkål Boller i selleri Brunkål med flæsk og nakke Risengrød med kanel, smør og saft Millionbøf med broccoli og rødbeder Jordskokkesuppe Forloren hare med waldorfsalat og ribsgelé Ribbensteg med rødkål Frikadeller med ærter og varm kartoffelsalat Hakkebøf med bløde løg, broccoli og rødbeder Boller i karry med ærter og løse ris Gule ærter med flæsk, nakke og rødbeder Aspargessuppe Irsk stuvning Bankekød med blomkål, kartoffelmos og rødbeder Chokoladeskål med sherryfromage Henkogte ananas med makronskum Fløderand med brombærsovs Hybensuppe med kammerjunkere og flødeskum Æblegrød med fløde Hjerter i flødesovs med rosenkål og kartoffelmos Appelsinfromage med flødeskum Fiskefrikadeller med gulerodsråkost og remoulade Stikkelsbærgrød med fløde Pistacieis med vafler Pandekager med skovbærsyltetøj Hyldebærsuppe med æbler og tvebakker Rombudding med kirsebærsovs Æblekage med flødeskum Krebinetter med stuvet blomkål Blommegrød med fløde Henkogt frugtsalat med flødeskum

17 Holmegårdsparkens menu i afdelingerne Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kylling med ærter og agurkesalat Klar suppe med boller og urter Gullasch med broccoli, kartoffelmos og rødbeder Risengrød med kanel, smør og saft Champignonsuppe Wienerkrebinetter med blomkål og rødbeder Nakkesteg med balsamicogulerødder Karrykål Tomatsuppe med kødboller Stegt kalvelever med bløde løg, broccoli og rødbeder Rullesteg med svesker og rødkål Blomkålssuppe Spaghetti Bolognese med broccoli Lammekølle med rødvinssovs, ærter og fransk kartoffelgratin Nougatis med vafler Stegt rødspættefilet med persillesovs og gulerødder Citronfromage med flødeskum Lasagne med mixed salat Flæskesteg med rødkål Æblegrød med fløde Kræmmerhuse med flødeskum og jordbærsyltetøj Sveskegrød med fløde Kogt torsk med sennepssovs og pariserkarotter Hybensuppe med kammerjunkere og flødeskum Sherryfromage med flødeskum Farsbrød med porrer og bønner Abrikosgrød med fløde Henkogte pærer med flødeskum Ret til overraskelser forbeholdes! 17/36

18 Kære beboere og pårørende Afdeling A Afdeling A ønsker Jer alle et rigtig godt nytår. Vi håber, at I alle sammen kommer godt ind i det nye år. Vi ser frem til endnu et godt år og samarbejde for og med vore beboere og pårørende. December måned på afdeling A har været helt fantastisk. Vi har haft gløgg-arrangement med pårørende, julefrokost, julebanko, julekoncert og meget mere. Den 23. november fik vi fejret vores to års fødselsdag med brunch og en lille en. Det var en rigtig dejlig dag, hvor der blev spist, hygget og spillet banko. 18/36

19 Mange beboere har været glade for erindringsdans. Der blev afholdt afdansningsbal den 20/12 - en meget vellykket dag. Vi fortsætter med det i det nye år. Medarbejdernyt Vi har fået en ny assistentelev, Afua, og en ny praktikant, Olena, som skal være hos os de næste par måneder. Vi byder dem hjertelig velkommen. Mange nytårs hilsner fra os alle i afdeling A Elena Hoseini 19/36

20 Afdeling B Her kan I se billeder fra vores adventshygge, luciaoptoget og vores fine tur til Tivoli. Nytårshilsner fra os alle i afdeling B 20/36

21 Afdeling C Kære beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige I ønskes alle et rigtig godt nytår Jeg vil i den forbindelse gerne sige tak til alle for året der er gået. Efter en dejlig jul og en festlig nytårsaften er vi lige nu i gang med at tænke nye tanker vedrørende næste år. Her vil vi bl.a. sætte fokus på værdighedspolitikken, samt hvordan vi får inddraget afdelingens beboere i den. Alt det vil jeg orientere om i starten af det nye år. Hilsen til alle fra afdeling C Anette Tonny Nielsen 21/36

22 Afdeling D Igen i år fik vi besøg af Lyngby Privatskole. Pigerne gik i Luciaoptog gennem vores afdeling, og det var sandelig noget, der kunne få beboere ud af deres egne stuer og ind i opholdsstuen for både at se og høre pigerne synge Luciasangen. Flere af beboerne kunne huske sangen udenad og stemte lystigt i med resten af koret. Det var også helt tydeligt at se gensynsglæden i deres ansigter. Afdeling D ønsker alle et godt og lykkebringende nytår! Lene Flyvholm 22/36

23 Afdeling E Vi er midt i julemåneden og sikken voldsom trængsel og alarm. Vi har gang i konfekt, juleklip og julebanko både dag og aften. Vi havde et brag af en fest 1. december, med beboere, pårørende og det meste af personalet. Vi dansede og sang til vores Erindringsdans CD. Vi var 55 og det var en stor succes. Så har vi haft besøg af Lucia-optoget, det nyder vi alle. Marianne og Katrine lavede maden, Jette stod for kagen. Dorota sørgede for dekorationerne på bordene og Ebbas datter kom med de smukkeste buketter - også til bordene. Vi vil også sige, at Netflix er fantastisk. Det giver anledning til mange gode snakke om de gamle skuespillere: Humphrey Bogart, Ingrid Bergmann osv. Og vupti så sørger vi for en film og ser den. Vi har sagt farvel til Lisbeth som flyttede, Ja det kan også ske. Vi har også sagt farvel til Grethe Wagner. Æret været hendes minde. Vores superelev Louise siger vi farvel til d. 23/12 hende ønsker vi alt det bedste for har været et super godt år for os. Vi fik Majbritt som daglig leder og vores assistenter Monica, Nadia og Jette er også faldet godt til. SÅ nu er vi klar til at møde 2017! De varmeste hilsner fra Medarbejderne i afdeling E 23/36

24 Afdeling F I skrivende stund er der juletravlhed alle steder. Der bliver pyntet op, bagt julesmåkager, pakket gaver ind, gjort klar til julefrokost, spist æbleskiver og drukket gløgg. Og se lige her: nissen er flyttet ind og har sagt ja til, at vi må sætte billede i Avisen Vi har holdt en julehygge- eftermiddag med beboerne og pårørende. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med god snak rundt om bordene. Vi får også besøg af 2B fra Ordrup Skole, som kommer og synger et par julesange. Anna stopper her på afdeling F d. 31/12. Hun skal starte på afdeling C, men mon ikke hun kikker forbi på et tidspunkt. Pøj pøj til hende. Vi har ansat en afløser, Anne Vibeke, som kommer hver 3. weekend + det løse. Velkommen til hende. Vi har sagt farvel til Karen Sørensen. Ære være hendes minde. Vi siger velkommen til Inger Christensen og hendes pårørende, og vi håber, hun må blive glad for at bo her hos os. Nu håber vi at I alle har haft en dejlig jul og kommer godt ind i Godt nytår til alle! Medarbejderne på afdeling F 24/36

25 Stjernetegn Alle mennesker har et stjernetegn. Hvilket bestemmes ud fra, hvornår man er født. Stjernetegnene har været brugt til andet end at definere hvilket type menneske vi er, alt efter hvilket tegn vi er født i. Stjernetegn er bestemt ift. jordens bane om solen og er opkaldt efter de stjernebilleder eller konstellationer, som mennesket i mere end to årtusinder har kunnet genkende på stjernehimlen. De samme billeder er vendt tilbage på himlen på de samme tidspunkter hvert eneste år. I gamle dage før vi havde opfundet kompas eller radar har folk brugt stjernebillederne til at navigere med på havene. De er også blevet brugt til at bestemme de bedste tidspunkter for at så og høste og meget andet. Vædderen er det første stjernetegn af de 12, fordi perioden starter det øjeblik på året, hvor nat og dag varer lige længe - det vi kender som forårsjævndøgn. Alle 12 stjernetegn er bundet sammen med ét ud af fire elementer, som er Luft, Vand, Jord og Ild. Herudover kan et stjernetegn være feminint eller maskulint, aktivt eller passivt samt positivt eller negativt. Disse elementer er utrolig vigtige og fortæller en masse omkring de typer personer, vi grundlæggende er. Mange hilsner Louise - Aktivitetscenteret 25/36

26 Rosenvold Care Vi tilbyder ekstra hjælp til samtale, gåtur, tøjindkøb, hospitals- og lægebesøg Vi kan hente og bringe rense- og vasketøj. Vi tilbyder hjemmebesøg af tandlæge, tandtekniker, sygeplejerske, fysioterapeut og fodplejer. Vi udfører alle opgaver med nærvær, ømhed og lydhørhed som fortegn. Vores motto Glæde i nuet selv om den er glemt om en time Telefon: Mail: 26/36

27 Statsautoriseret fodterapeut Jeppe Wivel fra Ordrup Fodklinik kommer fast på Holmegårdsparken om fredagen. Har du behov for at få ordnet fødder, så kontakt medarbejderne i afdelingen eller ring på telefon Åbent: Onsdag - Fredag kl Mandag og tirsdag lukket Salonen ligger i stueetagen i "Mineslyst" Vandondulation - Klipning - Permanent - Permanent & klipning 27/36

28 Holmegårdsparkens kirke og præst 28/36 Gudstjenester 4.1., Gudstjenesterne begynder kl Alle er velkomne! Præst Niels Eric Grunnet Telefon: Ønsker De besøg eller samtale? Ring for aftale af tid eller bed medarbejderne om at nævne det, når præsten besøger afdelingen.

29 Holmegårdsparkens Café Vi holder åbent alle ugens dage fra kl til kl (Søgnehelligdage, 1. maj, 5. juni samt 24. og 31. december lukker vi kl ) Luksussmørrebrød og håndmadder, dagens salat, sandwich, sandwichboller, kaffebrød, drikkevarer, slik, cigaretter og andre kioskvarer sælges i hele åbningstiden. Fra kl til kl Frokostretter Stjerneskud og Pariserbøf Platter, suppe og dessert Fra kl til kl Menu 1 og 2 Suppe og dessert Vi pakker gerne maden, hvis De ønsker at tage den med. Kig forbi og få en af vores informationsfoldere. Vi glæder os til at se Dem. 29/36

30 Besøg vores Café Når familie og venner skal inviteres til en hyggelig brunch, en god frokost eller på en platte, et lækkert kaffebord, en festlig reception eller en dejlig middag er Holmegårdsparkens Café et velegnet sted. Vi har et dejligt lokale, med plads til 40 personer, i forbindelse med Caféen. Lokalet kan lejes, med eller uden personale. Mindre arrangementer kan, uden ekstra betaling, holdes i Caféen. Vi sørger for borddækning, blomster, mad og drikkevarer efter Deres ønsker, og står gerne til rådighed med gode ideer til, hvorledes dagen bliver uforglemmelig. Det er ikke muligt at anvende lokalet uden samtidig forplejning, men har De selv egnede lokaler, leverer vi gerne maden. 30/36 Ring og få en uformel snak om de mange muligheder med køkkenchef Marianne Nørgaard på hverdage mellem kl og kl på tlf eller send en mail til så vil De blive kontaktet snarest muligt.

31 Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Holmegårdsparkens Café Menu Menu 1 Menu 2 Dessert Suppe Nytårsdag. Caféen lukker % % % kl Italiensk kylling Biksemad Trøffeltærte Løgsuppe med ærter og med spejlæg med flødeskum krydrede ris og rødbeder Bøf Stroganoff med broccoli og kartoffelmos Forloren hare med waldorfsalat og tyttebær Flæskesteg med rødkål og brunede kartofler Benløse fugle med haricots verts, kartoffelmos og ribsgelé Mørbradbøf med bløde løg, broccoli og rødbeder Wienerschnitzel med ærter og brasede kartofler Kogt torsk med sennepssovs, pariserkarotter, æg og rødbeder Stegt kylling med franske ærter Ribbenssteg med rødkål og asier Frikadeller med stuvet blomkål Gule ærter med nakke, flæsk og rødbeder Fiskefrikadeller med brunet smør, gulerodsråkost og remoulade Lasagne med mixed salat og flute Nakkesteg med timiangulerødder og agurkesalat Boller i karry med rosenkål og løse ris Skipper labskovs med rødbeder Stegt kalvelever med bløde løg, bacon, broccoli og rødbeder Citronfromage med flødeskum Vaniljebudding med kirsebærsovs Pandekager med jordbærsyltetøj Blommetrifli Vaniljeis med rom og rosiner Krydret æblekage med creme fraiche Muldvarpeskud Henkogte ferskner med mascarponecreme Pæretærte med cognacflødeskum Klar suppe med boller og urter Aspargessuppe Kartoffelsuppe med bacon Stegt rødspættefilet med persillesovs og gulerødder Champignonsuppe Sellerisuppe Blomkålssuppe Porresuppe Tomatsuppe med kødboller Jordskokkesuppe 31/36

32 Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag /36 Kalveculotte med glaserede rodfrugter og italienske flødekartofler Stegt rødspættefilet med råkost og Holmegårdsparkens Café Menu Menu 1 Menu 2 Dessert Suppe Brunkål med Klar suppe med nakke og flæsk boller og urter grøn remoulade Nakkesteg med sprød svær, rødkål og asier Lammekølle med bordelaisesovs, ærter og fransk kartoffelgratin Whiskymarineret svinemørbrad med svampesovs og bønner i svøb Italiensk rullesteg med sprød svær, bagte gulerødder og flødekartofler Stegt kylling med æbler, bacon og broccoli Fransk hakkebøf med marinerede bønner og pommes frites Benløse fugle med rosenkål, kartoffelmos og tyttebær Bagt laks med urtetopping, hollandaisesovs og grønne asparges med bacon Rullesteg med svesker, rødkål og agurkesalat Spaghetti Bolognese med mixed salat Hamburgerryg med flødestuvet spinat og glaserede karotter Karrykoteletter med rosenkål og løse ris Frikadeller med stuvet hvidkål Stegt sejfilet med smørsovs, ærter og remoulade Stegt flæsk med persillesovs og gulerødder Medister med grønlangkål og pariserkarotter Græsk farsbrød med blomkål, tomatsalsa og ovnbagte kartofler Chokoladekage med vaniljeis og bærcoulis Sherryfromage med flødeskum Tiramisu Pærer Belle Helene Abrikostrifli Risalamande med kirsebærsovs Rådhuspandekager Citronfromage med flødeskum Æblekage med flødeskum Henkogte ananas med makronskum Aspargessuppe Fransk løgsuppe Klar suppe med boller og urter Blomkålssuppe Gullaschsuppe Kartoffelsuppe med bacon Klar suppe med boller og urter Tomatsuppe med nudler Porresuppe

33 Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Coq au vin med broccoli og løse ris Braiseret kalvekød med urtesovs Holmegårdsparkens Café Menu Menu 1 Menu 2 Dessert Suppe Fransk nakkesteg Fløderand med Champignonsuppe med gulerødder brombærsovs og asier og franske bønner Stegt rødspættefilet med persillesovs og pariserkarotter Wienerschnitzel med ærter og brasede kartofler Flæskesteg med rødkål og franske kartofler Sprængt kylling med peberrodssovs og ærter Forloren hare med waldorfsalat og ribsgelé Oksesteg med bønner og glaserede perleløg Osso Buco med broccoli og kartoffelmos Varmrøget laks med flødestuvet spinat og gulerødder Gule ærter med nakke, flæsk og rødbeder Biksemad med spejlæg og rødbeder Stegt kalvelever med bløde løg, bacon, rosenkål og rødbeder Millionbøf med broccoli og rødbeder Fiskefrikadeller med brunet smør, gulerodsråkost og remoulade Krebinetter med stuvet blomkål Ribbenssteg med rødkål og asier Frikadeller med stuvede ærter og gulerødder Hakkebøf med bløde løg, broccoli og rødbeder Ostekage med mandariner Panna cotta med anis og bærkompot Tiramisu Appelsinfromage med flødeskum Henkogte ferskner med vaniljeis og hindbærpuré Kræmmerhuse med flødeskum og jordbærsyltetøj Pistacieis med vafler Pandekager med skovbærsyltetøj Rombudding med kirsebærsovs Klar suppe med boller og urter Løgsuppe Aspargessuppe Blomkålssuppe Sellerisuppe Porresuppe Kartoffelsuppe med bacon Minestronesuppe Jordskokkesuppe 33/36

34 Vejledende prisliste pr. 1. marts 2016 Frokostretter... fra 30 kr. Stjerneskud eller Pariserbøf kr. Platter... fra 70 kr. Rødspættefilet med remoulade kr. Rejemad kr. Laksemad kr. Smørrebrød, uspecificeret kr. Smørrebrød, specificeret kr. Sildemad / ostemad kr. Rejesalat / skinkesalat / hønsesalat kr. Dagens salat med flute kr. Sandwichbolle kr. Anretning med 3 slags sild eller 3 slags ost kr. Suppe kr. Suppe med brød kr. Dagens dessert kr. Frugtgrød med fløde kr. Is med vafler kr. Pandekager med syltetøj kr. Pandekage med is og syltetøj kr. 1 kop kaffe / te... 5 kr. 1 krus kaffe / te... 8 kr. Varm chokolade med flødeskum kr. Kager... fra 14 kr. Lagkage kr. Menu kr. Menu 1 lille portion kr. Menu kr. Menu 2 lille portion kr. Følgende skal bestilles senest kl dagen før: Ålemad kr. 1 lagkage kr. 1 Othellolagkage kr. Hjemmebagt rugbrød kr. Følgende skal bestilles senest kl hverdage før: Tatarmad kr. 34/36

35 Adgangs- og parkeringsforhold Adgang - til alle afdelinger Gennem afdelingens hovedindgang. Der er videoovervågning. Sideindgangene er låst. De kan åbnes efter aftale i forbindelse med ind- og udflytning og i øvrigt efter aftale. Parkering Henvises til: P-pladser ud mod Ordrupvej ud for afdeling A/B (indkørsel fra Ordrup Vænge) Caféen (indkørsel fra Ordrup Vænge). Sideindgangene er forbeholdt af- og pålæsning. 35/36

36 Holmegårdsparken C + D Café ADM E +F A + B

Ordrupvej 32G Charlottenlund

Ordrupvej 32G Charlottenlund Nr. 5/2017 6. årgang Maj Pris: kr. 10 Ordrupvej 32G - 2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Linn Hovind Direktør Kristian Pallesen Regnskabschef Annelise Klüwer Administrationskontoret

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund

Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund Nr. 8/2016 5. årgang August Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32 2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Holmegårdsparkens øverste ledelse Linn Hovind Direktør Kristian Pallesen

Læs mere

Ordrupvej 32G Charlottenlund

Ordrupvej 32G Charlottenlund Nr. 3/2017 6. årgang Marts Pris: kr. 10 Ordrupvej 32G - 2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/36 Linn Hovind Direktør Kristian Pallesen Regnskabschef Annelise Klüwer Administrationskontoret

Læs mere

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned side 1/8 Hvid labsskovs(kalve kød), smør og rødbeder Farseret porre, skysauce, karotter og kartofler Appelsinfromage Hindbærsuppe med kammerjunker Kødboller, stuvet selleri og kartofler Stegt kyllingebryst,

Læs mere

Ordrupvej 32G Charlottenlund

Ordrupvej 32G Charlottenlund Nr. 8/2017 6. årgang August 2017 Pris: kr. 10 Ordrupvej 32G - 2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/36 Linn Hovind Direktør Kristian Pallesen Regnskabschef Annelise Klüwer Administrationskontoret

Læs mere

Levering Mandag den 2. Januar 2017

Levering Mandag den 2. Januar 2017 Levering Mandag den 2. Januar 2017 * Kylling med brun sovs, romanescokål og kartofler Farseret porre med skysovs, broccoli og kartofler Hakkebøf med løgsovs, blomkål og kartofler Irsk stuvning med rugbrød

Læs mere

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned side 1/8 Græske frikadeller, tomatsauce, broccoli og kartofler Hakkebøf, bearnaisesauce, bønner og kartofler Henkogt fersken med, vanillecreme Jordbærkompot, vanilleflødeskum Kødsauce, gulerødder og pasta

Læs mere

Ordrupvej 32G Charlottenlund

Ordrupvej 32G Charlottenlund Nr. 4/2017 6. årgang April Pris: kr. 10 Ordrupvej 32G - 2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Linn Hovind Direktør Kristian Pallesen Regnskabschef Annelise Klüwer Administrationskontoret

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund

Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund Nr. 10/2016 5. årgang Oktober Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32 2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Holmegårdsparkens øverste ledelse Linn Hovind Direktør Kristian Pallesen

Læs mere

Ordrupvej 32G Charlottenlund

Ordrupvej 32G Charlottenlund Nr. 11/2017 6. årgang November 2017 Pris: kr. 10 Ordrupvej 32G - 2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Linn Hovind Direktør Kristian Pallesen Regnskabschef Annelise Klüwer Administrationskontoret

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 6-7/2015 4. årgang Juni/Juli Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/48 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 1/2015 4. årgang Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/32 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør

Læs mere

Levering Mandag den 2. December 2013

Levering Mandag den 2. December 2013 Levering Mandag den 2. December 2013 * Kalkungryde med euromix og ris Rullesteg med mørk persillesovs, asier og kartofler Kødboller med stuvet selleri, ærter og kartofler Forloren hare med vildtsovs, ribsgele

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage. Øllebrød Muffin

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage. Øllebrød Muffin side 1/7 Fredag 21-10-2016 Sprængt nakkefilet m.peberrodssauce, kløvet gulerod og kartofler Kalvehjerter med flødesauce, blomkål og kartofler Skovbærdessert Kirsebærgrød med sødmælk Morgenmad Smørrebrød

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 1/2016 5. årgang Januar Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/44 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

Levering Mandag den 30. Januar 2017

Levering Mandag den 30. Januar 2017 Levering Mandag den 30. Januar 2017 * Chili con carne med ris Sprængt kalv med peberrodssovs, gulerod og kartofler Frikadeller med brun sovs, rød coleclaw og kartofler Gullasch med asier og mos Rismelsgrød

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 3/2016 5. årgang Marts Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind Chefsygeplejerske

Læs mere

Levering Torsdag den 1. Maj 2014

Levering Torsdag den 1. Maj 2014 Levering Torsdag den 1. Maj 2014 * Hornfisk med persillesovs, kroblanding og kartofler Kalvesteg med kaperssovs, tyttebær og kartofler Græske frikadeller med tzatziki, bagt tomat og stegte kartofler Hakkebøf

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/7 Nakkefilet med skysauce, bønner og kartofler Stegt sild med persillesauce, gulerod og kartofler Abrikosgrød med sødmælk Kærnemælksfromage med saftsauce Bøf stroganoff med bønner og løse ris Skinke

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund

Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund Nr. 5/2016 5. årgang Maj Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32 2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Holmegårdsparkens øverste ledelse Linn Hovind Direktør Kristian Pallesen Regnskabschef

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Fiskefrikadeller med picklessauce, broccoli og kartofler Svensk pølseret Risengrød med kanelsukker Stikkelsbærgrød med sødmælk Paprikagryde (af oksekød) med ærter og kartofler Stegt skrubbefilet

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Nakkesteg med champignonsauce, rosenkål og kartofler Kogt kylling med sur/sød thaisauce, karotter og løse ris Ymerfromage med jordbærsauce Hybensuppe med tvebakker Kalkunfrikadeller med dijonskysauce,

Læs mere

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned side 1/8 Kalkungryde m/estragon, kartofler, bønner Sprængt svinenakke, hvidkålssuppe, sennep Hindbærgrød, sødmælk Æbleskiver med, jordbærsyltetøj Laksefrikadeller, hollandaise, gulerodsmix, kartofler Enebærgryde(svin),

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 9/2015 4. årgang September Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 8/2015 4. årgang August Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/40 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

Hvalsø Ældrecenter September 2017

Hvalsø Ældrecenter September 2017 Hvalsø Ældrecenter September 2017 Zen-garden i Vedde Velkommen til Husavisen. Vi inviterer til at alle kommer med indlæg og forslag til aktiviteter på Hvalsø Ældrecenter. Vi ønsker at samle informationer

Læs mere

Træningscenter Gladsaxes menu maj 2015

Træningscenter Gladsaxes menu maj 2015 Oksesteg, med sauce, kartofler Citronfromage 1 Fredag og grøntsagssymfoni 2 Lørdag Helstegt nakkekam med sauce, stegte kartofler og marineret grønt Pærer med mascarponecreme 3 Søndag Stegt kylling persille,

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 12/2015 4. årgang December Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/44 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund

Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund Nr. 11/2016 5. årgang November Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32 2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Holmegårdsparkens øverste ledelse Linn Hovind Direktør Kristian Pallesen

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Onsdag 20-04-2016 Stegt kyllingebryst med skysauce, blomkål og kartofler Sprængt oksekød med sur/sødsauce, ærter/rød peber og kart. Henkogt ananas med flødeskum Klar suppe med urter, kød og melboller

Læs mere

Levering Mandag den 27. Februar 2017

Levering Mandag den 27. Februar 2017 Levering Mandag den 27. Februar 2017 * Frikadeller med bagte beder og stuvede kartofler Kalvegryde med cocktailpølser og kartofler Sprængt flæsk med gule ærter, sennep og kartofler Hakkebøf med løgsovs,

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 3/2015 4. årgang MARTS Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/37 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 19. december Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 19. december Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 19. december Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 3/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/44 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 24. oktober Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 24. oktober Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 24. oktober Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 10/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 2/2015 4. årgang FEBRUAR Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/40 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Redaktion

Læs mere

Træningscenter Gladsaxes menu oktober 2016

Træningscenter Gladsaxes menu oktober 2016 1 Lørdag Ribbensteg med sauce, kartofler og rødkål Hindbærdessert 2 Søndag Glaseret skinke med flødekartofler og broccoli Abrikoser og svesker med råcreme 3 Mandag Stegt flæsk med persillesauce, kartofler

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund

Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund Nr. 9/2016 5. årgang September Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32 2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/40 Holmegårdsparkens øverste ledelse Linn Hovind Direktør Kristian Pallesen

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 9/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/34 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Rosenbladet April og maj 2012

Rosenbladet April og maj 2012 Rosenbladet April og maj 2012 Telefon liste Rosenvænget 74 92 97 85 Område leder Anita Meggers 30 71 15 96 Gruppeleder Margrethe Jensen 23 49 57 14 Frisør Maibritt Munkesalonen 74 71 04 19 Fodpleje: Helene

Læs mere

Rammen om din næste fest!

Rammen om din næste fest! Rammen om din næste fest! Trappen 6, Guderup, 6430 Nordborg Telefon 74 45 34 84 Menukort Skal I holde fest? Så har vi rammerne her, som vi gerne vil vise frem, så vi kan tale om netop jeres fest, hvor

Læs mere

l X Sådan skal tal eller X skrives.

l X Sådan skal tal eller X skrives. 4 Periode: Mandag d. 23. Januar til Søndag d. 29. Januar Afleveres senest uge 52 1 Oksesteg, skysovs,kartofler, bønner Flødefromage med kirsebærsovs 2 Kogt nakke i frikassèsovs, kartofler Jordbærgrød,

Læs mere

Menuplan. Periode 02.04.2016 08.04.2016

Menuplan. Periode 02.04.2016 08.04.2016 Periode 02.04.2016 08.04.2016 Lør: Kødboller i selleri m. kartofler Søn: Flæskesteg m. skysovs, kartofler, rødkål Man: Farserede broccoli m. brun sovs, kartofler, broccoli Tir: Karrykylling m. karrysovs,

Læs mere

Menuplan Hjemmeboende

Menuplan Hjemmeboende Uge 1 Hovedret Biret Grydestegt kylling m/persille, kartofler, skysovs,, ærter, grønne blomkål, peber Gammeldags kalvesteg m/kartofler, skysovs, Kogt sprængt nakke m/kartofler, lys sovs, blomkål, Stegt

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 11/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Sveskegrød, mælk 2. Solbær-hindbærsuppe m.tvebakker 3. Risengrød, kanel/sukker, saft, smør 4. Oksekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21

Sveskegrød, mælk 2. Solbær-hindbærsuppe m.tvebakker 3. Risengrød, kanel/sukker, saft, smør 4. Oksekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21 Østergade, Nykøbing Mors Tlf.: 0 / 0 Uge Afleveres senest uge Karbonader, skysovs, kartofler, buketsymfoni Morsøgryde med kartoffelmos Brændende kærlighed, rødbeder Fars. porre, skysovs, kartofler, gulerod/porre

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 1/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris.

Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris. Middag Aften Mandag d. 29.6 Æg m/ mayo og benfrie sild. Røget rullepølse m/ rødløg. Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris. Tirsdag d. 30.6 Lun leverpostej m/ champ. Paneret kotelet m/

Læs mere

VINDER AF SIDSTE MÅNEDS KONKURRENCE

VINDER AF SIDSTE MÅNEDS KONKURRENCE STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEKET Dato for udlevering af materiale er næste gang torsdag den 2. november. Bestilling af nyt materiale og aflevering af gammelt, skal ske senest ugen før på kontoret i Daghjemmet.

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 24. september Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00.

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 24. september Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 24. september Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Svinekam med skysauce, rodfrugter og kartofler Kalvekrebinet med skysauce, blomkål og kartofler Jordbærdessert Syltede blommer med flødeskum Frikadeller med skysauce, bønner og kartofler Kogt

Læs mere

Periode: Mandag d. 10. Oktober til Søndag d. 16. Oktober. 2 Græske frikadeller, paprikasovs, kartofler, grøntsagsmix

Periode: Mandag d. 10. Oktober til Søndag d. 16. Oktober. 2 Græske frikadeller, paprikasovs, kartofler, grøntsagsmix Plan 41 Periode: Mandag d. 10. Oktober til Søndag d. 16. Oktober Afleveres senest uge 37 1 Bøf, løgsovs, bløde løg, cafekartofler, grillede grøntsager Ymerfromage med kirsebærsovs 2 Græske frikadeller,

Læs mere

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Menukort Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 MANDAG Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Hjemmelavede frikadeller af svinekød serveres med stuvet hvidkål, syltede rødbeder og hvide kartofler Nudelwok med kylling og

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 5/2015 4. årgang Maj Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/36 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

Hvalsø Ældrecenter Oktober 2017

Hvalsø Ældrecenter Oktober 2017 Hvalsø Ældrecenter Oktober 2017 Velkommen til Husavisen. Vi inviterer til at alle kommer med indlæg og forslag til aktiviteter på Hvalsø Ældrecenter. Vi ønsker at samle informationer og små historier,

Læs mere

Periode: Mandag d. 31. Oktober til Søndag d. 06. November

Periode: Mandag d. 31. Oktober til Søndag d. 06. November Plan 44 Periode: Mandag d. 31. Oktober til Søndag d. 06. November Afleveres senest uge 40 1 Grilkøller med flødekartofler, broccoli Jordbærfromage 2 Husarsteg med fyld, skysovs,kartofler, bagte rodfrugter

Læs mere

Periode: Mandag d. 19. September til Søndag d. 25. September. 2 Stegte hvidkålsrouletter, skysovs, kartofler, blomkålsblanding

Periode: Mandag d. 19. September til Søndag d. 25. September. 2 Stegte hvidkålsrouletter, skysovs, kartofler, blomkålsblanding Plan 38 Afleveres senest uge 34 Periode: Mandag d. 19. September til Søndag d. 25. September 1 Hamburgerryg, fløde kartofler med peberfrugt og grøntsager Henkogt frugt med råcreme 2 Stegte hvidkålsrouletter,

Læs mere

Kyllingefilet m/skysauce, årstidens grønsager & kartofler. Blød menu: Kyllingekrebinetter. Blød menu: Kalkunfrikadeller

Kyllingefilet m/skysauce, årstidens grønsager & kartofler. Blød menu: Kyllingekrebinetter. Blød menu: Kalkunfrikadeller 40 Mandag 3 Klar suppe m/ urter & boller, flute Kyllingefilet m/skysauce, årstidens grønsager & kartofler Blød menu: Kyllingekrebinetter Tirsdag 4 Kalkun i sød-sur sauce, blomkål & kartofler Risengrød

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 4/2015 4. årgang April Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind Chefsygeplejerske

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 2/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

VINDER AF SIDSTE MÅNEDS KONKURRENCE

VINDER AF SIDSTE MÅNEDS KONKURRENCE STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEKET Dato for udlevering af materiale er næste gang torsdag den 15. december. Bestilling af nyt materiale og aflevering af gammelt, skal ske senest ugen før på kontoret i Daghjemmet.

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 6/7/2013-2. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 10. april Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00.

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 10. april Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 10. april Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og

Læs mere

Tirsdag 16-02-2016. Hovedret: Forret/dessert: Favoritret: Gourmetret: Tilvalg: Protino (Citron/vanilje) Protino (Hindbær) Onsdag 17-02-2016

Tirsdag 16-02-2016. Hovedret: Forret/dessert: Favoritret: Gourmetret: Tilvalg: Protino (Citron/vanilje) Protino (Hindbær) Onsdag 17-02-2016 side 1/8 Kalkunstroganoff med bønner og løse ris Sprængt nakkefilet, peberrodssauce, gulerodsmix og kart. Halve æbler med cremesauce Svesketrifli Skinke med stuvet spinat og kartofler Oksekød med laurbærskysauce,

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 17. januar. Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 17. januar. Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 17. januar. Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og altergang tirsdag

Læs mere

Menukort. Holstebro/Herning

Menukort. Holstebro/Herning Menukort Holstebro/Herning - MANDAG Boller i karry (svinekød) serveret med årstidens økologiske salat og løse ris Kartoffel-porresuppe med bacon Kikærtepilaf serveret med årstidens økologiske salat Koldskål

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/7 Kogt kylling med peberrodssauce, karotter og kartofler Kalvekrebinet med skysauce, blomkål og kartofler Kærnemælksfromage med saftsauce Klar suppe med urter, kød og melboller Morgenmad Smørrebrød

Læs mere

MÅNEDSBREV OKTOBER 2016 ENGPARKEN

MÅNEDSBREV OKTOBER 2016 ENGPARKEN MÅNEDSBREV OKTOBER 2016 ENGPARKEN 1 Indholdsfortegnelse. Nyt fra lokallederen Månedens menuplan Månedens fødselarer Månedens nye beboere Månedens aktiviteter side.03. side.04. side.09. side.09. side.10.

Læs mere

Periode: Mandag d. 29. August til Søndag d. 04. September

Periode: Mandag d. 29. August til Søndag d. 04. September Plan 35 Periode: Mandag d. 29. August til Søndag d. 04. September Afleveres senest uge 34 1 Oksesteg, skysovs,kartofler, bønner, perleløg Eksotisk fromage 2 Bøf, bløde løg, bearnaisesovs, stegte kartofler,

Læs mere

Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE

Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her torsdag den 17. december mellem kl. 9.00-10.30 Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste

Læs mere

2. Stjerneskud...71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes.

2. Stjerneskud...71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes. Forretter 1. Tunmoussé...71,00 med rejer og asparges, flütes. 2. Stjerneskud........................71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes. 3.

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 12/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Æbler i yog. creme 2. lakseroulade med dressing 3. Hybensuppe, tvebakker 4. Hønsekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21

Æbler i yog. creme 2. lakseroulade med dressing 3. Hybensuppe, tvebakker 4. Hønsekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21 Østergade, Nykøbing Mors Tlf.: 0 / 0 Uge 0 Afleveres senest uge Ribbensteg, skysovs, kartofler, rødkål Græske frikadeller, paprikasovs, rosmarin kartofler, grøntsagsmix Skinke, fløde kartofler med peberfrugt

Læs mere

Februar Ormslevvej i vinterdragt

Februar Ormslevvej i vinterdragt Februar 2017 Alle er velkomne i spisehuset små og store, unge og ældre, kom og nyd maden på stedet eller køb lidt med hjem! Eller kom bare og kig indenfor og få en snak med de ansatte i køkkenet eller

Læs mere

Forretter. Menukort. Kontakt Risa Ring på telefon 7445 3484, og hør nærmere om hvad jeg kan gøre for dig og dit arrangement.

Forretter. Menukort. Kontakt Risa Ring på telefon 7445 3484, og hør nærmere om hvad jeg kan gøre for dig og dit arrangement. Hos Risa? Egen forsamlingshus har i årtier dannet rammen om fester af alle slags for beboerne i lokalområdet. Vi har siden skiftet navn, men kvaliteten er stadig den du kender. Hos RIsa er det kun din

Læs mere

GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og altergang tirsdag den 2. april kl. 14.15 i festsalen ved Bente Nystrøm.

GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og altergang tirsdag den 2. april kl. 14.15 i festsalen ved Bente Nystrøm. BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 torsdag den 11. april. Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og altergang tirsdag

Læs mere

Madservice Frederikshavn Tlf.: 98 45 66 19 Telefontid: 08:00-12:00

Madservice Frederikshavn Tlf.: 98 45 66 19 Telefontid: 08:00-12:00 Uge: 52 Andelår m/skysauce / brunede Frikadeller m/stuvede hvidkål Mørbradbøf m/ champingonsauce Grønlangkål / Stegt mediserpølse Millionbøf Kogte Basmatiris Kogt Pasta tricolore Stuvet kartofler Kogt

Læs mere

Mad ud. Udlejning af service. Priser

Mad ud. Udlejning af service. Priser Udlejning af service Du kan i Ørbæk Midtpunkt leje service til din fest. Vi har tallerkener, bestik og glas, borde og stole. Aftal i caféen om afhentning. Priser Bord á 180 cm 25,00 Stol 5,00 Tallerken

Læs mere

l X Sådan skal tal eller X skrives.

l X Sådan skal tal eller X skrives. Plan 13 Periode: Mandag d. 27. Marts til Søndag d. 02. April Afleveres senest uge 9 1 Svinekam st. som vildt, vildt sovs, kartofler, bønner Jordbærfromage 2 St. kylling med persille, skysovs, kartofler,

Læs mere

Menuplan. Periode

Menuplan. Periode Menuplan Periode 10.12.2016 16.12.2016 Lør: Krydder medister m. varm kartoffelsalat, ærter Søn: Kalvesteg m. skysovs, kartofler, parisercarotter Man: Hvidkålssuppe m. sprængt nakke Tir: Sylte m. mælkesovs,

Læs mere

STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEKET GUDSTJENESTE VINDER AF SIDSTE MÅNEDS KONKURRENCE

STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEKET GUDSTJENESTE VINDER AF SIDSTE MÅNEDS KONKURRENCE BIBLIOTEKET Dato for udlevering af materiale er næste gang torsdag den 26. januar. Bestilling af nyt materiale og aflevering af gammelt, skal ske senest ugen før på kontoret i Daghjemmet. Hvis du har spørgsmål

Læs mere

Månedsbrev Juni 2017 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2017 ENGPARKEN

Månedsbrev Juni 2017 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2017 ENGPARKEN MÅNEDSBREV FOR JUNI 2017 ENGPARKEN Nyt fra lokalleder Det er planen, at klippekort systemet, som jeg har nævnt i forrige månedsbrev, starter op i uge 28. Charlotte Albin bliver tovholder på udførelsen

Læs mere

Plejecentrene Poppelbo

Plejecentrene Poppelbo Arrangementer. December, jul og nytår Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo 2014 Kære beboere og pårørende i Poppelbo og Lærkebo 1 Med denne folder vil vi meget gerne synliggøre de mange fælles arrangementer,

Læs mere

Sydmarksgårdens AVIS

Sydmarksgårdens AVIS Sydmarksgårdens AVIS Et dejligt kaffebord på en helt almindelig onsdag Nyt fra køkkenet Økologi: Sydmarksgården er pr. 30. april 2015 registreret som bruger af det økologiske spisemærke med økologiprocentintervallet

Læs mere

Ryholtgård Nyt. Ryholtgård Nyt. Oktober November 2011

Ryholtgård Nyt. Ryholtgård Nyt. Oktober November 2011 Ryholtgård Nyt Oktober November 2011 1 Husets informationer Plejehjemmet Ryholtgård Rymarksvej 23 2900 Hellerup www.ryholtgaard.dk Forstander: Mette Therkelsen Træffes efter aftale. Tlf. 39 10 25 50 Mail:

Læs mere

Menu 5 Kogt nakke m/brunkål, kartofler Henkogt pære m/chokoladesovs. Menu 6 Ovnstegt kylling m/kartofler, skysovs, majs Rismelsbudding m/saftsovs

Menu 5 Kogt nakke m/brunkål, kartofler Henkogt pære m/chokoladesovs. Menu 6 Ovnstegt kylling m/kartofler, skysovs, majs Rismelsbudding m/saftsovs Plan 1 Hovedret Biret Hakkebøf m/kartofler, løgsovs, bagte rodfrugter Cremet urtesuppe Hvidløgsmarineret svinekam m/kartofler, skysovs, gulerødder, skozonerod, bønner, miniløg Benløse fugle, svinekød,

Læs mere

Biblioteket kommer ikke i juli Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl GUDSTJENESTE

Biblioteket kommer ikke i juli Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl GUDSTJENESTE STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer ikke i juli Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og altergang tirsdag den 7. juli kl. 13.45

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 6-7/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 23. oktober Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 23. oktober Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 23. oktober Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste

Læs mere

Budding m. saftsovs 2. Risengrød, kanel/sukker, saft, 4. Solbærgelerand med råcreme 5. Hønsekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21

Budding m. saftsovs 2. Risengrød, kanel/sukker, saft, 4. Solbærgelerand med råcreme 5. Hønsekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21 Østergade, Nykøbing Mors Tlf.: 0 / 0 Uge Afleveres senest uge Ribbensteg, skysovs, kartofler, rødkål Bøf, løgsovs, bløde løg, cafekartofler, gulerod/majs Kinesisk risret, løse ris, delikatesseblanding

Læs mere

l X Sådan skal tal eller X skrives.

l X Sådan skal tal eller X skrives. Plan 50 Afleveres senest uge 46 Periode: Mandag d. 12. December til Søndag d. 18. December 1 Bøf, løgsovs, bløde løg, kartofler, delikatesseblanding Abrikostrifli 2 Morsøgryde med kartoffelmos Rabarbergrød,

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Lørdag 19-03-2016 Fiskefrikadeller med krydret tomatsauce, majs & kartofler Sprængt svinekam med aspargessauce, gulerodsmix og kart. Stikkelsbær-kiwigrød med sødmælk Tomatsuppe med nudler Søndag

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 20. november Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00.

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 20. november Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 20. november Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 5/2013-2. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 10/2013-2. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Menuplan Omme Centret

Menuplan Omme Centret Menuplan Omme Centret Mandag Omelet m/ kartofler, skinke og rugbrød Risengrød m/ kanelsukker og saftevand Tirsdag Stegt flæsk m/persillesovs kartofler og rødbede Æblegrød m/mælk Onsdag Svensk pølse ret

Læs mere

Menuplan. Periode

Menuplan. Periode Periode 07.01.2017-13.01.2017 Lør: Karbonader m. brun sovs, kartofler, blomkål Søn: Kalvefrikasse m. frikassesovs, kartofler, ærter, gulerødder Man: Hjertehacis m. kartofler, broccoli Tir: Rullesteg m.

Læs mere

Lederen. Nr. 9, 2014. Agern. Kære Beboere

Lederen. Nr. 9, 2014. Agern. Kære Beboere Agern Nr. 9, 2014 Lederen Kære Beboere Nu skriver vi september måned og vi går mod mørkere dage. Dagen er aftaget med 3 timer og 45 min og sensommeren har meldt sin ankomst. Vi kan dog håbe, at september

Læs mere

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Menukort Uge 36 38 40 42 44 46 2015 MANDAG Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Kyllingefarsbrød med chili og krydderurter serveres med tzasiki, sæsonens salat og kartoffelrösti Stegt flæsk med persillesauce serveres

Læs mere