6. Udskrifter og eksport

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Udskrifter og eksport"

Transkript

1 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab, der giver dig mulighed for at få vist søgeresultatet på mange forskellige måder, og det vil være muligt at tilpasse en udskrift ved opsætning af denne grid. Når kolonnerne er tilpasset er det muligt at gemme sin opsætning(6.1.7 Gem din listeopsætning). På dette skærmbillede er gridden markeret med rødt. Det viste eksempel er fra Find>Hold Sortering For alle søgeresultater gælder, at der kan sorteres efter kolonnerne. Et klik på en kolonneoverskrift medfører, at søgeresultatet sorteres efter denne. Det kan være efter navn, holdnummer, dato eller andet. Et klik mere ændrer sorteringen til den modsatte rækkefølge. Alternativt kan sortering vælges ved at højreklikke på kolonneoverskriften, hvorefter sortering kan vælges i menuen. Dette vindue åbnes når der højreklikkes på en kolonneoverskrift. Her kan der så vælges om man ønsker at sortere stigende eller faldende. December 2010

2 6.1.3 Gruppering Gruppering kan anvendes, hvor man eksempelvis ønsker at samle bestemte typer af hold, deltagertyper eller som i viste skærmbillede på navn. Dette gøres med musen, hvor du klikker på en kolonneoverskrift og trækker den op i grupperingsboksen, som er det grå felt ovenover kolonnerne. Hvis du ønsker at se hvad der er i de forskellige grupper klikkes på + til venstre for gruppen. I dette er eksempel er kolonnen Navn trukket op i Grupperingsboksen. Det viste skærmbillede er fra Lønindberetning. Alternativt kan gruppering foretages ved at højreklikke på kolonneoverskriften i gridden og vælge Gruppér på denne kolonne. Dette vindue åbnes når der højreklikkes på en kolonneoverskrift. Her kan der så vælges om man ønsker gruppering på kolonnen. 2

3 Hvis grupperingen skal fjernes kan du venstreklikke på kolonneoverskriften i grupperingsboksen, holde musetasten nede og trække den væk fra boksen eller du kan højreklikke på kolonneoverskriften i gridden og vælge Fjern kolonne fra gruppering. Dette vindue åbnes når der højreklikkes på en kolonneoverskrift. Her kan der så vælges om man ønsker at fjerne kolonnen fra gruppering Brugerdefineret kolonneopsætning Det er også muligt at fjerne de kolonner man ikke har brug for i gridden. På denne måde kan du tilpasse gridden med de oplysninger du ønsker, skal være synlige i søgeresultatet. Du venstreklikker på den kolonne som skal fjernes og holder musetasten nede, mens du trækker kolonnen ned fra gridden og slipper musetasten igen. Nu er den væk fra gridden. I dette eksempel er kolonnen Fag ved at blive fjernet fra gridden. 3

4 Der kan tilføjes ekstra eller fjernet kolonner ved at højreklikke på en vilkårlig kolonneoverskrift i gridden og vælge Brugerdefineret kolonneopsætning i menuen. Dette vindue åbnes når der højreklikkes på en kolonneoverskrift. Her vælges Brugerdefineret kolonneopsætning for at tilføje kolonner til gridden. Nedenstående vindue åbnes med de kolonner som ikke vises i gridden. Det er nu muligt at tilføje en kolonneoverskrift til gridden ved at venstreklikke på den ønskede kolonne og holde musetasten nede, mens du trækker kolonnen over i gridden. Når du er færdig med vinduet lukkes det på det røde kryds. Hvilke kolonner der kan vælges varierer efter hvilket skærmbillede man befinder sig i. 4

5 6.1.5 Filter Filter anvendes til at udvælge eller fravælge bestemte elementer i søgeresultatet. Det kan være en bestemt type deltagere, hold - eksempelvis kunne man ønske at se alle de hold der har mødegange om fredagen. Et filter sættes til ved at klikke på Tragten,, til højre for den kolonne der ønskes et filter på og her vælge det, der ønskes filtreret efter. Tragten vises først når musen holdes henover kolonnen. Ovenstående eksempel er fra Find>Hold. Efter alle hold er søgt frem er der klikket på tragten og der kommer så et vindue, hvor der kan vælges hvilken ugedag man ønsker at filtrerer på. I ovenstående eksempel vælges Fredag og nu vises kun hold der har mødegange om fredagen: Bemærk, at når et filter er sat til, så vises det i bunden af søgeresultatet med et rødt kryds og en tekst der fortæller, hvad der er filtreret efter. Filteret kan fjernes ved at klikke på det røde kryds. 5

6 Det er også muligt at frasortere i søgeresultatet ved hjælp af filtret. I nedenstående eksempel fra Find>Hold er alle hold udvalgt i perioden til Ønsket er ikke se hold med tilrettelæggelsestype Foredrag. Der klikkes på tragten og (Brugerdefineret) vælges fra menuen: Så kommer vinduet Brugerdefineret Autofilter, hvor der vælges er ikke lig med og ud for samme skrives der Foredrag : Klik Ok, og nu er alle hold med tilrettelæggelsestype Foredrag fjernet fra søgeresultatet: 6

7 6.1.6 Summering Det er muligt at foretage en optælling, summering mv. på kolonnerne. Det kan være man ønske en sammentælling af deltagere, lektioner eller andet. I nedenstående eksempel arbejdes der videre på foregående søgeresultat, hvor der ønskes en summering på tilmeldte deltagere. For at vælge en summering på antal tilmeldte deltagere, højreklikkes under kolonnen, i dette tilfælde Deltagere, efter den sidste linje i søgeresultatet. Der kommer nu en menu, hvor der kan vælges flere muligheder for beregninger. I dette eksempel klikkes der på Sum: Og nu er der kommet en summering på antal tilmeldte deltagere for alle 29 hold: 7

8 6.1.7 Gem din listeopsætning På de forskellige lister (Find hold, Find deltagere, Find periodetal osv.) er der et stort antal kolonner at vælge imellem. Har du tilpasset en opsætning kan du gemme den, og så bruge den igen på et senere tidspunkt. Funktionen er placeret i funktionsrammen Listeopsætning i højre side af skærmbilledet: 1. Klik på Gem 2. Vinduet Gem Opsætning kommer frem og her klikkes ud for Ny opsætning og et navn for listen indtastes 3. Klik på Ok Hent en gemt listeopsætning Hvis du ønsker at hente en liste du har gemt, bruges igen funktionsrammen Listeopsætning. Men først skal der være foretaget en søgning og herefter vælges den gemte listeopsætning. 1. Vælg listen ved at klikke på pilen der peger ned og klik på den liste du ønsker: 2. Klik på Benyt. Nu bruges den listeopsætning der lige er valgt i søgeresultatet. 3. Hvis du ønsker at vende tilbage til normal visning, vælges Standard og klik på Benyt 8

9 6.2 Udskrifter Ved alle søgefunktioner er der mulighed for at udskrive indholdet i gridden ved en standardudskrift. Der findes dog også en række mere specielle faste udskrifter, der kan udskrives fra de forskellige søgefunktioner(find Hold, Find Deltager, Find Indbetalingskort m.fl.)og skærmbilleder(hold, Deltager, Indbetalingskort m.fl.) der er udviklet via rapportgeneratoren Faste udskrifter Når man står i et søgebillede(og har søgt resultater frem) eller på f.eks. et hold er der oprettet nogle faste udskrifter. Her er det muligt at få udskrevet deltagerlister, ansættelsesbreve, mødekort m.fl. Alt efter hvilket skærmbillede man befinder sig vil antallet og udformningen af udskrifter ændre sig. I nedenstående eksempel gennemgås det hvordan man udskriver en deltagerliste: 1. Åbn det hold du gerne vil udskrive deltagerliste for 2. Ude til højre i funktionsrammen Udskrifter er der 2 grupper, Faste udskrifter og Egne udskrifter Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist. 3. Dobbeltklik på Deltagertliste, deltager 4. Der kommer nu et skærmbillede som viser hvad udskriften indeholder. Det er derfor muligt at få vist hvad en udskrift indeholder uden at udskrive den 5. Denne kan nu udskrives ved at klikke på Print for at vælge hvilken printer der skal udskrives på eller på Print direkte, hvor der så udskrives på den printer som er valgt som standard printer. Begge print funktioner findes i funktionsrammen Print til højre i skærmbilledet 6. Skærmbilledet med udskriften kan nu lukkes på det røde kryds Tip! Som sagt kan man dobbeltklikke på udskriften og få den vist uden at skulle udskrive den og blot lukke den igen på det røde kryds. 9

10 6.2.2 Egne udskrifter Under Egne udskrifter er det muligt at oprette sine egne udskrifter. Det kan f.eks. være at få et logo på sine indbetalingskort. Udskrifter oprettes via Rapportgeneratoren. Vejledning til denne findes i DOFPro Hjælp(F1) i kapitel 10.1 Brugervejledninger. Egne udskrifter udskrives på samme måde som Faste udskrifter, selvsagt bare fra gruppen Egne udskrifter. Du kan få udarbejdet en udskrift ved at henvende dig til IT-support. Udarbejdelse af individuelle udskrifter og lister kan være ret tidskrævende og det er noget der skal bestilles i god tid - helst via mail med en præcisering af de konkrete ønsker Udskrift af Liste(opsætning) Hvis man tilpasset en liste som beskrevet i kapitel 6.1 Listeopsætning Grid er det muligt at udskrive den. 1. De linjer der skal udskrives skal markeres. Som regel er det alle og her kan man bruge funktionen Vælg alle i funktionsrammen øverst til højre 2. Under Faste udskrifter dobbeltklikkes på Standard udskrift 3. Klik på Print eller Print direkte for at udskrive listen Udskriv fra funktionsrammerne Når du står i de forskellige skærmbilleder vil der nogle steder være mulighed for udskrift af f.eks. mødekort direkte fra funktionsrammen. Du definerer hvilke udskrifter der skal anvendes til hver udskrift i Skole>Udskrift indstillinger, se mere i Udskrift indstillinger. Her er vist et par eksempler: Dette eksempel er fra holdbilledet. Her er det muligt at klikke på Udskriv Mødekort til de deltagere der markeret under afsnittet Tilmeldinger Dette eksempel er fra Find>Indbetalingskort. Her er det muligt at klikke på Udskriv og de indbetalingskort der er markeret vil så blive udskrevet 10

11 6.2.4 Udskrift Indstillinger Der er muligt i DOFPro at definere hvilke udskrifter man vil benytte når der bruges genveje til udskrift. Det kan f.eks. være genveje fra funktionsrammerne(se evt Udskrift fra funktionsrammerne) eller hvis du har markeret udskriv boksen ved eksempelvis oprettelse af et indbetalingskort. Indstillingerne her er også afgørende for hvilket mødekort der bliver mailet ved onlinetilmelding. 1. Vælg Skole>Udskrift indstillinger 2. Klik på fanebladet Faste Udskrifter 3. Ved at klikke på bjælken ud for de forskellige udskrifter åbnes en menu med de udskrifter det er muligt at vælge 4. Klik Ok for at gemme og afslutte I eksemplet her er udskriften Mødekort egen version (fra egne udskrifter) ved at blive valgt som standardudskrift. Det vil også blive dette mødekort der automatisk bliver afsendt ved onlinetilmelding. 11

12 6.2.5 Valg af printer Hvis du har flere printere installeret er det muligt at vælge hvilken printer der skal printe hvad ud. Hvis du kun har en printer er det ikke nødvendigt at foretage noget valg her. 1. Vælg Funktioner>Brugerindstillinger 2. Klik på fanebladet Udskrifter 3. Ved at klikke på bjælken ud for de forskellige udskrifter åbnes en menu med de printere det er muligt at vælge imellem 4. Klik på den printer der ønskes 5. Klik Ok for at gemme og afslutte I eksemplet her er der valgt en anden printer til udskrift af indbetalingskort. 12

13 6.3 Lønindberetning/Løneksport Om lønindberetning Lønindberetning i DOFPro giver mulighed for at holde styr på, hvilke timer der er eller skal udbetales løn for og samtidig mulighed for at eksportere timerne til videre behandling i lønprogrammer. Lønindberetning er opbygget i tre dele: Find/rediger løntimer Godkendelse af løntimer (vises som lønlinjer) Evt. eksport af løntimer (vises som lønlinjer) Lønindberetning/Løneksport Forudsætninger Kun hold, der har status Igangsat kan godkendes og eksporteres. Sådan gør du Find/rediger løntimer 1. Åbn Skole>Lønindberetning og angiv periode i Fra og Til. Det er muligt at afgrænse på enkelte tilskudsmodtagere, hvis skolens aktiviteter er opdelt på sådanne. Tjek at der er markeret i Kun mødegange med løn til udbetaling og klik herefter på Find til højre i funktionsrammen 2. Den løn der skal godkendes vises om lønlinjer pr. mødegang, hvor underviser, timer, sats m.m. vises. Er der fejl - typisk manglende cpr-nummer - vises linjen med rødt 13

14 3. En mødegang kan redigeres ved at markere den og vælge Rediger Mødegang i funktionsrammen i højre side Bemærk: Efter at have redigeret mødegange skal de findes igen dvs. klik på Find igen 4. Linjerne kan sorteres og grupperes. Er der eksempelvis brug for en sammentælling af de enkelte underviseres timer, kan der grupperes på cpr-nummer eller navn ved at trække denne kolonne op i grupperingsfeltet Godkend løn 1. De lønlinjer, der skal godkendes, skal markeres først. Hvis alle lønlinjer skal godkendes kan du klikke på Vælg alle i funktionsrammen i højre side eller du kan bruge genvejen. Fortryder du kan du klikke på Fravælg alle 2. Når alt er markeret er det en god ide at udskrive lønudbetalingen ved at dobbeltklikke på Standard longodkend udskrift. Vælg Fold Ud og vælg Print, så har man også en papirudgave af lønudbetalingen. Det anbefales at kigge udskriften godt igennem inden godkendelse, så man er sikker på at alt er korrekt. Luk udskriften 3. Vælg Godkend i funktionsrammen i højre side. Dialogboksen Godkend Lønindberetning kommer frem, indeholdende alle lønlinjer du lige har godkendt. Du skal bekræfte godkendelsen ved at klikke Ok. Ved godkendelsen sendes der automatisk en fil til DOF-løn som nu kan indlæses. Bemærkning. Hvis der er udfyldt en mailadresse under Skole>Indstillinger på fanebladet Indstillinger, i feltet Løn ansv. vil der blive sendt en kopi af lønindberetningen til denne adresse. Eksporter løn 1. Efter godkendelse af lønlinjerne bliver du altid spurgt om du ønsker at eksportere lønlinjerne. Du kan vælge at svare Nej, for så at eksportere lønlinjerne senere. Svarer du Ja, bliver lønlinjerne eksporteret til en eller flere filer (afhængig af det eksportformat, som du har valgt under (Skole>Indstillinger>Indstillinger). 2. Lønlinjerne bliver nu markeret som godkendte, og de findes nederst i vinduet Tidligere lønindberetninger. 3. Det er som nævnt ikke nødvendigt at eksportere filerne, hvis der køres løn i DOF Løn, da en fil bliver sendt automatisk. Kun hvis der administreres flere skoler(tilskudsmodtagere) er det nødvendigt at eksportere filerne og indlæse disse i DOF Løn. 14

15 6.3.2 Eksporter tidligere lønindberetning Det er muligt at eksportere en tidligere lønindberetning. Der bliver ikke foretaget en ny lønindberetning, men der dannes kopier af den kørte lønindberetning. Sådan gør du 1. Åbn Skole>Lønindberetning 2. Nederst i afsnittet Tidligere lønindberetninger kan du se alle tidligere lønindberetninger. Marker den ønskede lønindberetning og klik på Eksporter igen ude til højre i funktionsrammen Lønindberetninger 3. Der åbner nu et vindue, hvor du skal vælge hvad filerne skal hedde og hvor filerne skal gemmes. Efter du har klikket Gem 2. gang kommer du tilbage til Lønindberetning, som du nu kan lukke 15

6.1 Listeopsætning - Grid

6.1 Listeopsætning - Grid 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab, der giver dig mulighed

Læs mere

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist.

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist. 6.2 Udskrifter Ved alle søgefunktioner er der mulighed for at udskrive indholdet i gridden ved en standardudskrift. Der findes dog også en række mere specielle faste udskrifter, der kan udskrives fra de

Læs mere

Kom godt i gang. 05-05-2008 DOF og NETOP 2008 Side 2

Kom godt i gang. 05-05-2008 DOF og NETOP 2008 Side 2 DOFO Administrativt system for aftenskoler Miniguide Kom godt i gang Indhold Indhold... 2 1. Kom godt i gang... 3 1.1 Installér DOFO... 3 1.2 Start DOFO... 4 1.3 Brugerfladen... 5 2. Det daglige arbejde...

Læs mere

Udgave: DOFO Del 4.Doc

Udgave: DOFO Del 4.Doc Del 4 Søgefunktioner & genveje Udgave: DOFO 2-02-86 Del 4.Doc Nedenfor beskrives søgefunktioner og genveje i DOFO, men udover dette så findes der et genvejsark, der kan benyttes i det daglige. Det kan

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

3. Det daglige arbejde

3. Det daglige arbejde Del 3 Det daglige arbejde 3. Det daglige arbejde 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

2.1 Skoleindstillinger

2.1 Skoleindstillinger 2.1 Skoleindstillinger I menuen Skole>Indstillinger er der oplysninger som bruges af DOFPro flere steder. Her gennemgås hvert faneblad. Stamoplysninger: De fleste felter er udfyldt på forhånd. Det er vigtigt

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB.

I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har søgt på en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning til Posteringsoversigten i Netbank Erhverv. Nyt Muligt at overskrive oprindelig posteringstekst (per den 24.

Vejledning til Posteringsoversigten i Netbank Erhverv. Nyt Muligt at overskrive oprindelig posteringstekst (per den 24. Nyt Muligt at overskrive oprindelig posteringstekst (per den 24. oktober 2018) Indhold Søgeperioden Siden sidst... 2 Antal posteringer per side... 2 Sortering via kolonneoverskrifterne... 3 Overskrive

Læs mere

Opslag i Posteringer på bilag

Opslag i Posteringer på bilag Opslag i Posteringer på bilag I funktionaliteten Posteringer på bilag har man adgang til alle bilag/posteringer, der er registreret i Faxe Kommune siden 1. januar 2010. Normalt anvendes Posteringer på

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Vejledning til opgraderet version af Danmarks Arealinformation

Vejledning til opgraderet version af Danmarks Arealinformation Vejledning til opgraderet version af Danmarks Arealinformation Følgende funktioner virker anderledes i HTML5-versionen end i Silverlight-versionen: 1) Vælg/tænd kortlag... 2 2) Tilføj kortlag fra Lagkatalog...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Vigtige indstillinger & tricks

Vigtige indstillinger & tricks Vigtige indstillinger & tricks Indhold Versioner... 2 Pop-up blokering... 2 PDF/Acrobat Reader... 3 Bestil nyt kodeord... 3 Tilmelding Svin... 4 Tilmelding Kreatur... 5 Afregning... 6 Opret en ansat...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

DentalSuite. Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen. Opdateret 10. maj 2016

DentalSuite. Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen. Opdateret 10. maj 2016 DentalSuite Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen Opdateret 10. maj 2016 Procedure for afsendelse af krypteret journal... 2 Procedure for afsendelse af krypteret røntgen...

Læs mere

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Søgninger En af de smarte nyheder i Windows Stifinder er den dynamiske søgefunktion. Den bygger på en avanceret indeksering af brugerdokumenter, som hele tiden foregår

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

3.7 Tilmeldinger i DOFPro

3.7 Tilmeldinger i DOFPro 3.7 Tilmeldinger i DOFPro Om tilmelding i DOFPro Tilmeldingen i DOFPro er udformet med henblik på at gøre det hyppige - og for nogle skoler det daglige arbejde med tilmelding af deltagere - så let som

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Statistikmodul i WinPLC

Statistikmodul i WinPLC Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Grundlæggende vejledning Navision

Grundlæggende vejledning Navision Grundlæggende vejledning Navision 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 3 Forsiden... 3 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

Brugervejledning til EG On Klagenævn

Brugervejledning til EG On Klagenævn Brugervejledning til EG On Klagenævn 1 Introduktion... 2 1.1 Support... 2 1.2 Log ind... 2 2 Dine klagesager... 3 2.1 Stamoplysninger... 3 2.2 Statusoplysninger... 4 2.3 Høringsoverblik... 5 2.4 Kommunikation...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Sælge eller overdrage bier til registreret biavler

Sælge eller overdrage bier til registreret biavler Sælge eller overdrage bier til registreret biavler Har du bifamilier du vil overdrage til andre, for eksempel ved at sælge dem, skal de naturligvis være synede inden. Det er dit ansvar som sælger, at der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Se ansøgning... 10 Trin-for-trin vejledning til at

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Hurtig gennemgang af indberetningssiden

Hurtig gennemgang af indberetningssiden Hurtig gennemgang af indberetningssiden Gå til www.indberet.plansystem.dk Efter login ses nedenstående startbillede. Logikken i indberetningssiden er, at brugeren kan bestemme, hvilke planer de ønsker

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Nem og overskuelig aftalebog

Nem og overskuelig aftalebog Nem og overskuelig aftalebog Kom godt i gang med TDjournal/TDadmin aftalebogen. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge aftalebogen, og hvordan du løser

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning.

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning. Medarbejder i ét flow (MIF) Medarbejder i ét flow kaldes i daglig tale MIF. Løsningen er indeholdt i SD Tjenestetid. Når der kommer nye medarbejdere ind fra lønsystemet, så kan man opdatere dem i ét samlet

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Vejledning til EDI Portalen

Vejledning til EDI Portalen Vejledning til EDI Portalen DECEMBER 2018 CVR-nr.: 35472525 Side 2 af 21 Indhold Log ind... 3 Besked ved manglende CPR-nummer... 3 Sessionslængde... 4 Opbevaring af data... 4 Modtag EDI... 5 Korrespondancer...

Læs mere

Håndbog i Coop Data Warehouse

Håndbog i Coop Data Warehouse Håndbog i Coop Data Warehouse Leverandøradgang INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 2 DEFINITIONER... 3 3 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL APPLIKATIONEN... 5 4 DAN EN RAPPORT... 10 4.1 DETALJENIVEAU... 11 4.2 VALG AF TID...

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Søgning på patienter med kræft

Søgning på patienter med kræft Søgning på patienter med kræft Herunder finder du en vejledning til, hvordan du via dit elektroniske journalsystem (EG Clinea) laver et udtræk over patienter fra din praksis, som i de seneste 3 år har

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Teknisk vejledning - Graveforespørgsel

Teknisk vejledning - Graveforespørgsel Teknisk vejledning - Graveforespørgsel Er du graveaktør, fx entreprenør, anlægsgartner m.m. skal du lave en graveforespørgsel i LER, inden du sætter et erhvervsmæssigt gravearbejde i gang. En Graveforespørgsel

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

F11 avanceret patient søgning.

F11 avanceret patient søgning. F11 avanceret patient søgning. Har man albiz, som er al dentes udvidede statistikmodul, har man også en udvidet søgefunktion. Har man ikke albiz, står der Statistik på 3. skuffe, i stedet for albiz. Albiz

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere