Nortel Networks DECT Handset 4060

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nortel Networks DECT Handset 4060"

Transkript

1 Forside Nortel Networks Communication Server 1000 Nortel Networks DECT Handset 4060 Brugervejledning

2

3 Revisionshistorik Revisionshistorik September 2004 Standard Dette dokument er opdateret for at understøtte Nortel Networks DECT Håndsæt Juli 2004 Standard Dette dokument er opdateret for at understøtte Nortel Networks DECT Håndsæt

4 Revisionshistorik 4

5 Inhold Inhold Sikkerhedsforanstaltninger Opsætning af DECT Håndsæt Isætte batterierne Før du begynder Sådan isættes batterierne Opladning af batterierne Opladningsvejledning Sådan oplades batterierne Opladnings- og driftstider Registrering af håndsættet Om DECT Håndsæt Basisfunktioner Kontroltaster til håndsættet Belysning Tastatur Display til håndsæt Ikon-/tekstlinje Tekstlinjer Funktionstastelinje Tænde for håndsættet Sikkerhedsfunktioner Ændre PIN-koden Skrivebeskyttelse Nulstil håndsættet

6 Inhold Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt Tastespærre Ringesignal Melodi Ringesignaltype Enhed Volumen Volumen Telefonmuligheder Bruger navn Sprog SOS Beskeder Tone Tavs opladning Lader svar Auto kviksvar Auto svar Disp. Kontrast Menugenveje Foretage af et opkald Mulighed 1 - Opkald med røret lagt på Mulighed 2 - Opkald med røret løftet Mulighed 3 - Håndfrit opkald Foretage et SOS-opkald Besvar eller afvis et opkald Besvare et opkald Afvise et opkald Slå håndsættets ringesignal fra

7 Inhold Under et aktivt opkald Sætte et opkald på hold Hente et opkald, der er sat på hold: Omstille et opkald Bruge håndfri Slukke mikrofonen Samtale med mere end én person Etablere et telefonmøde Oprette en telefonbog Tilføje, redigere og slette emner Foretage et opkald ved hjælp af telefonbogen Bruge opkaldslisten Opkaldslistesymboler Godkendelse og brug af opkaldslisten Brug af Genopkaldslisten Åbne og bruge genopkaldslisten Brug af kortnummer Brug af opkaldsfilter Telefonnummerliste Filtermuligheder Jokertegn Systemindstillinger Adgang til Meridian PBX-funktionerne Brug af telefonsvarer

8 Inhold Brug af tekstbesked Vigtige tekstbeskeder Modtagelsesbekræftelse af vigtig(e) tekstbesked(er) Almindelige tekstbeskeder Modtagelsesbekræftelse af almindelig(e) tekstbesked(er) Lagring og sletning af tekstbeskeder Læsning af tekstbeskeder Afsendelse af en tekstbesked Tilbehør Batteri Bordoplader Opladningsskinne Bælteclips Datakabel Hovedsæt IBM-kompatibel pc DECT Håndsæt 4060 software-cd Pc-forbindelse Indeks

9 Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltninger Læs følgende vejledning før Nortel Networks DECT Håndsæt 4060 tages i brug. FORSIGTIG Sæt ikke din lid til, at du kan foretage nødopkald på en trådløs telefon. Håndsættet anvender radiosignaler, og garanterer ikke forbindelse under alle omstændigheder. Symbolet på produktet bekræfter, at det overholder de tekniske retningslinjer angående brugersikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet, der gælder på tidspunktet for godkendelse, i overensstemmelse med Europæisk direktiv nr. 91\263\EEC. Dette produkt er i overensstemmelse med IP50 i henhold til IEC 529/EN Må kun anvendes i lande, hvor det er autoriseret. Brug aldrig dit håndsæt i: nærheden af el-detonatorer afskærmede rum områder, hvor radiotransmission ikke er tilladt fly Placer ikke dit håndsæt i nærheden af: vand eller fugtige områder varmekilder, direkte sollys eller uventilerede områder apparater, der genererer stærke magnetfelter, f.eks. elektriske apparater, lysstofrør, computere, radioer, tv-apparater eller telefaxmaskiner områder hvor håndsættet bliver dækket til, så ventilation forhindres i nærheden af væsker eller kemikalier områder med støv, vibrationer, stød, eller ekstreme temperaturer 9

10 Sikkerhedsforanstaltninger Vær opmærksom på følgende: ADVARSEL Åbn ikke håndsættet eller opladeren pga. risikoen for elektrisk stød. Få autoriserede fagfolk til at udføre alle reparationer. ADVARSEL Brændbare væsker, gasser eller eksplosiver må ikke opbevares på samme hylde som eller i nærheden af hverken det trådløse håndsæt, dele eller tilbehør. ADVARSEL Brug ikke håndsættet i køretøjer eller på farlige steder. FORSIGTIG Lad ikke små metalobjekter komme i kontakt med håndsættet. Det kan gå ud over lydkvaliteten og beskadige håndsættet. FORSIGTIG Anvend kun den medfølgende AC-adapter og batteritype. Sørg for, at spændingen i adapteren svarer til spændingen i stikkontakten. Brug ikke synligt beskadigede AC-adaptere 10

11 Opsætning af DECT Håndsæt 4060 Opsætning af DECT Håndsæt 4060 Gør følgende, før du tager håndsættet i brug: 1. Læs sikkerhedsinformationen for batterierne og følg installationsvejledningen. 2. Oplad batterierne. 3. Registrer dit håndsæt i DECT-systemet. Isætte batterierne Før du begynder Håndsættet bruger et genopladeligt AAA NiMh 1,2V batteri på typisk 800 mah. ADVARSEL Anbring ikke batterierne i potentielt eksplosive omgivelser, f.eks. i rum hvor der er brændbare væsker eller gasser. ADVARSEL Smid ikke batterierne i ilden. FORSIGTIG Brug ikke engangs-aaa 1,5 V-batterier. 11

12 Opsætning af DECT Håndsæt 4060 FORSIGTIG Oplad ikke batterierne, medmindre du anvender den medfølgende oplader og de rigtige batterier. FORSIGTIG Lad ikke batteriet eller opladeren komme i kontakt med ledende metalobjeker. Sådan isættes batterierne Figur 1 illustrerer hvordan der sættes batterier i DECT Håndsæt Figur 1: Sådan isættes batterierne Trin 1. Løft bagdækslet på håndsættet som vist på illustrationen. 2. Sæt batterierne i batterirummet, og sørg for, at polariteten er korrekt. Batteriernes +-poler skal svare til +-mærkerne i batterirummet. 3. Sæt dækslet på plads igen ved at placere det ovenpå rummet i en lille vinkel og trykke det ned, indtil det klikker på plads. 12

13 Opsætning af DECT Håndsæt 4060 Opladning af batterierne FORSIGTIG Batterierne kan blive varme, første gang de oplades. Hvis fuldt opladte batterier fjernes fra håndsættes og isættes igen, kan de blive overopladt, når håndsættet placeres i opladeren. Opladningsvejledning Oplad batteriet i minimum 6-7 timer, før håndsættet bruges første gang. Oplad håndsættet med jævne mellemrum Lad ikke håndsættet være tilsluttet opladeren længere end én måned, uden at bruge det. Sådan oplades batterierne 1. Sæt opladeren i en stikkontakt. 2. Placer håndsættet i opladeren. Håndsættets display viser Oplader. Opladnings- og driftstider Batterierne er fuldt opladet efter 6-7 timer. Når et fuldt opladet håndsæt slukkes, aflades det efter ca. 1 uge. Når batterierne er helt opladede, har håndsættet ca. 20 timers taletid og op til 200 timers standby-tid. Håndsættets display viser batteriernes opladningsstatus. Se Figur 2 for batteriopladningsstatus. 13

14 Opsætning af DECT Håndsæt 4060 Figur 2: Batteriopladningsstatus Fuldt opladet - 80% til 100% Delvist opladet - 60% til 80% Delvist opladet - 40% til 60% Delvist opladet - 20% til 40% Ikke opladet - 0% til 20% Batterierne er flade. En advarselstone lyder og ikonet (rammen) blinker. Bemærk: Når der er isat nye batterier, eller håndsættets firmware er blevet opgraderet, vil der ikke blive vist et opladningsstatusikon, før der er sket en komplet opladning. Når delvist opladede batterier isættes, vil opladningsstatusikonet imidlertid straks blive vist. Registrering af håndsættet Før du kan bruge DECT Håndsæt 4060, skal det registreres i systemet. Der kræves muligvis et system-id og en håndsætregistreringskode for at kunne udføre registreringsprocessen. Kontakt systemadministratoren angående de rigtige koder. Sådan registreres håndsættet i DECT-systemet: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r 14

15 Opsætning af DECT Håndsæt 4060 Menu System Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge System. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. System IPEI Registrering 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Registrering. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Ny Registrering 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Ny. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. 15

16 Opsætning af DECT Håndsæt Vælg én af følgende muligheder: d OK OK Hvis du befinder dig et sted, hvor to DECT-systemer overlapper hinanden, skal du bruge tastaturet til at angive system-id'et når prompten PARK vises, og derefter trykke på OK-funktionstasten. Hvis du befinder dig et sted, hvor der kun er ét DECT-system, skal du trykke på OK-funktionstasten. d OK 9. Brug tastaturet til at angive adgangskoden når prompten Adgangskode vises, og tryk derefter på OK-funktionstasten. d OK 10. Brug tastaturet til at angive systemnavnet når promten Systemnavn vises, og tryk derefter på OKfunktionstasten. d OK 11. Brug tastaturet til at angive lokalnummeret når prompten Lokalnummer vises, og tryk derefter på OK-funktionstasten. 16

17 Om DECT Håndsæt 4060 Om DECT Håndsæt 4060 DECT Håndsæt 4060 er et håndsæt med mange funktioner, der giver et højt niveau af funktionalitet til mobile interne medarbejdere. Basisfunktioner DECT Håndsæt 4060 understøtter følgende funktioner: LCD-display med flere felter tastatur med lys indstilling af lydstyrke tilslutning af et håndsæt stik til pc-adapter højttaler til opkald eller medhør med røret lagt på to funktionstaster (med automatisk titel), der giver adgang til håndsætsfunktioner to særlige faste taster: "R"-knap (tilbagekald) Infotast 3 faste taster til opkaldsbehandling: "C"-knap (annuller) Tasten Håndfri Rør-tast 17

18 Om DECT Håndsæt 4060 Kontroltaster til håndsættet Figur 3: DECT Håndsæt 4060 Brug C (annuller)-tasten til at: tænde og slukke slette tegn eller hele indtastninger redigere tegn 18

19 Om DECT Håndsæt 4060 Brug R (tilbagekald)-tasten til at: få adgang til Meridian PBX-funktioner foretage nødopkald/sos sætte et opkald på hold hente et opkald, der er sat på hold: omstille et opkald etablere et telefonmøde Brug Rør-tasten til at: foretage et opkald besvare et opkald afslutte et opkald Brug Info-tasten til at: få adgang til opkaldsliste få adgang til telefonsvarer få adgang til tekstmeddelelser Tryk på Håndfri-tasten for at aktivere håndfri. Brug funktionstasterne til at styre håndsættets funktioner og faciliteter. Tryk på piletasterne (op/ned) for at vælge fra menuen og få adgang til telefonbogen. 19

20 Om DECT Håndsæt 4060 Belysning Håndsættets taster belyses, og displayets baggrundsbelysning aktiveres, når der sker et indgående opkald, eller hvis der trykkes på en tast. Lyset slukkes efter 10 sekunder. Tastatur Brug tastaturet til at: Indtaste telefonnumre Tilføje eller redigere i telefonbogen Oprette eller redigere tekstmeddelelser Tryk på en tast fra 0-9 for at indtaste et tegn. Tryk f.eks. på 4-tasten to gange for at indtaste tegnet H. Tryk på * for at skifte mellem store og små bogstaver. Se Tabel 1 angående tastaturreferencer til håndsættet. Tabel 1: Referencer til håndsættastatur Tastatur Tilsvarende bogstav 1?! * / = ( ) % i?! * / = ( ) % i 2 A B C 2 Ä Å À Á Æ Ç a b c 2 ä å à á æ ç 3 D E F 3 Ë È É Ê d e f 3 ë è é ê 4 G H I 4 Ï Ì Í Î g h i 4 ï ì í î 5 J K L 5 j k l 5 6 M N O 6 Ö Ò Ó Ô Õ Ø m n o 6 ö ò ó ô õ ø 7 P Q R S 7 ß p q r s 7 ß 8 T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v 8 ü ù ú û 9 W X Y Z 9 w x y z 9 0 (mellemrum),. 0 : ; _ ^ ~ (mellemrum),. 0 : ; _ ^ ~ * A -> a a -> A # $ < > { } [\] $ < > { } [\] 20

21 Om DECT Håndsæt 4060 Display til håndsæt Håndsættets display har tre hovedområder: Ikon-/tekstlinje Tekstlinjer (3) Funktionstastelinje Figur 4: Display til håndsæt x [ Nortel 5260 Robert Reid Ikon/tekstlinje Tekstlinjer Menu b M r Funktionstastelinje Ikon-/tekstlinje Ikon-/tekstlinjen viser håndsættets aktuelle status under et telefonopkald, eller når det ikke bruges. Ved brug af menuerne, viser denne linje navnet på den aktive menu. Når håndsættet ikke bruges, erstattes denne linje med en ikonlinje. Se Tabel 2 angående statussymboler for håndsættet. Tabel 2: Symboler, der angiver status for håndsættet (Del 1 af 2) Symbol n t x Status Ringesignal slået fra Opkaldsfilter er aktivt Mindst 2 streger: God radioforbindelse 21

22 Om DECT Håndsæt 4060 Tabel 2: Symboler, der angiver status for håndsættet (Del 2 af 2) Symbol w Status Konstant: Håndsættet har en forbindelse Blinkende: Håndsættet har et indgående opkald = Konstant: Håndfri er aktiveret V l Blinkende: Der er lagt besked Konstant: En eller flere ulæste beskeder i hukommelsen Blinkende: Beskedhukommelsen er fuld [ Batteriernes opladningsstatus q Konstant: Tastaturet er låst Tekstlinjer De tre tekstlinjer bruges til at vise menulister, tekstbeskeder eller oplysninger om den aktuelle forbindelsesstatus. Derudover vises systemnavnet, det programmerede navn og håndsættets telefonnummer på disse linjer. Figur 5 illustrerer en menuliste, der vises på håndsættets display. Figur 5: Visning af menu på håndsættets display Tlf bog Miller Newman Peters Muligh. Esc En funktionsmenus (f.eks. Tlf bog) valgliste (f.eks. Miller, Newman, Peters) vises som et uddrag på tre linjer. Disse linjer kan flyttes op eller ned ved hjælp af piletasterne. Det element, der kan vælges, vises inverteret med en mørk baggrund. 22

23 Om DECT Håndsæt 4060 Funktionstastelinje Funktionstasterne er placeret under håndsættets display. De funktioner, der er knyttet til tasterne, vises på displayets bundlinje. Tastfunktionerne ændres automatisk i overensstemmelse med håndsættets tilstand. Figur 6: Funktionstastelinje x [ Nortel 5260 Robert Reid Ikon/tekstlinje Tekstlinjer Menu b M r Funktionstastelinje Menu Brug Menu-funktionstasten til at få adgang til menulisten. b r Brug Tlf bog-funktionstasten til at få adgang til telefonbogen. Brug Genopkald-funktionstasten til at få adgang til tilbagekaldslisten. OK-funktionstast Brug OK-funktionstasten til af bekræfte den valgte funktion. OKfunktionstasten bruges til at skifte mellem to valgmuligheder i en funktion. Kun aktive indstillinger i displayområdet vises med en markering (o). Muligh.-funktionstast Brug Muligh.-funktionstasten til at udføre handlinger på det valgte element i den aktuelle menu. 23

24 Om DECT Håndsæt 4060 Esc-funktionstast Brug Esc-funktionstasten til af afslutte det aktuelle menuvalg. Det tidligere valgte menupunkt eller det aktuelle ikke brugte/forbindelsesdisplay vises. Tryk på Esc-funktionstasten i ca. to sekunder for at afslutte den aktuelle menu og vende tilbage displayet, der ikke er i brug. Pile-funktionstaster Symboler, der vises ovenover piletasterne (op- og ned-taster) angiver piletasternes respektive funktionalitet. s a Hvis sammenhængende tekster vises (som f.eks. en besked), kan teksten rulles op/ned ved hjælp af piletasterne. Når en valgliste (som f.eks. telefonbog eller menu) vises, flytter piletasterne markøren til det valgte element. c Når der indtastes telefonnumre eller navne, skal markørtasterne flyttes til venstre eller højre ved hjælp af piletasterne. Tænde for håndsættet Tryk på C-tasten og hold den nede i et sekund for at tænde/slukke for håndsættet. 24

25 Om DECT Håndsæt 4060 Sikkerhedsfunktioner Sikkerhedsfunktionerne er beskyttet af en firecifret PIN-kode (Personal Identification Number). PIN-koden er kun nødvendig, når skrivebeskyttelsesfunktionen er aktiv. Med funktionen Sikkerhed er det muligt at ændre PIN-koden, indstille håndsættet til Kun læse og bruge Reset. Ændre PIN-koden Standardindstillingen for PIN-koden er PIN-koden fungerer som brugerens underskrift for at beskytte personlige indstillinger. Sådan ændres PIN-koden: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Sikkerhed. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. d 4. Indtast din PIN-kode. 25

26 Om DECT Håndsæt 4060 OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Ændre PIN Kun læse Reset Sikkerhed 6. Tryk på piletasterne, og rul for at vælge Ændre PIN. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. d 8. Indtast den gamle PIN-kode. OK 9. Tryk på OK-funktionstasten. d 10. Indtast den nye PIN-kode. OK d 11. Tryk på OK-funktionstasten. 12. Indtast den nye PIN-kode igen. OK 13. Tryk på OK-funktionstasten. 26

27 Om DECT Håndsæt 4060 Skrivebeskyttelse Funktionen Kun læse anvendes til at forhindre andre brugere i at foretage ændringer i håndsættets indstillinger. Alle menufunktioner er aktiverede, men personlige indstillinger er beskyttede. Sådan aktiveres Kun læse: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Sikkerhed. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. d 4. Indtast PIN-koden. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. 27

28 Om DECT Håndsæt 4060 Ændre PIN Sikkerhed Kun læse Reset 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Kun læse. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Nulstil håndsættet Alle indstillinger, med undtagelse af telefonbogen, PIN-koden og systemregistreringen, nulstilles til standardindstillingerne. Sådan nulstilles håndsættet: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Sikkerhed. 28

29 Om DECT Håndsæt 4060 OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. d 4. Indtast PIN-koden. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Ændre PIN Sikkerhed Kun læse Reset 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Reset. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. OK ESC 8. Når prompten Sikker? vises, skal du vælge én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten for at godkende. Tryk på Esc-funktionstasten for at afvise. 29

30 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Menu giver dig mulighed for at konfigurere følgende indstillinger til håndsættet: Tastespærre Ringesignal Volumen Telefonmuligheder Tastespærre Brug funktionen Tastespærre til at deaktivere tasteinput. Tastaturet kan spærres for at forhindre utilsigtet betjening. Opkald kan besvares, selv om tastespærring er aktiv. Når opkaldet er afsluttet, aktiveres tastaturlåsen igen. Sådan låses tastaturet Mulighed 1: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r 2. Tryk på #-tasten. 30

31 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Sådan låses tastaturet Mulighed 2: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu Tastespærre Ringesignal Volumen OK a ESC 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Tastespærre. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Sådan låses tastaturet op: x [ Tastespærre Robert Reid Tryk på Tastespærre-funktionstasten.! 2. Tryk på tasten #. 31

32 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Ringesignal Brug funktionen Ringesignal til af konfigurere følgende muligheder: Melodi Type Enhed Volumen Melodi Brug muligheden Melodi for at indstille ringemelodien til forskellige typer af opkald. Sådan vælges ringemelodien: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu Tastespærre Ringesignal Volumen 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Ringesignal. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 32

33 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Melodi Ringesignal Type Signal/apparat 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Melodi. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Indk. Opkald Melodi VIP Normal besked 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge én af følgende muligheder: Indgående opkald VIP Normal besked Vigtig besked OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Melodi Indk. Opkald Tryk på piletasterne for at rulle og vælge melodinummeret. 33

34 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 d 9. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på piletasterne for at indstille melodinummeret. Brug tastaturet til at indtaste melodinummeret. Bemærk: Indtast et nummer mellem 1 og 60 for at indstille melodien for hver opkaldstype. OK 10. Tryk på OK-funktionstasten. Ringesignaltype Brug Type til at indstille ringesignalet til en hel melodi eller en afkortet melodi for et indgående opkald. Sådan indstilles ringesignalet til en hel melodi: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu Tastespærre Ringesignal Volumen 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Ringesignal. 34

35 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Melodi Ringesignal Type Signal/apparat 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Type. Langt signal Kort signal Type 5. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge én af følgende muligheder: Langt signal Kort signal OK 6. Tryk på OK-funktionstasten. Bemærk: Når du har trykket på OKfunktionstasten, vises en markeringen "o" til venstre for det aktiverede valg. Enhed Brug menuen Signal/apparat for at vælge ringesignalenheden. 35

36 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Sådan vælges ringesignalenheden: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu Tastespærre Ringesignal Volumen 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Ringesignal. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Type Ringesignal Signal/apparat Volumen 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Signal/apparat. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. 36

37 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Summer Vibrator Hovedsæt Signal/apparat 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge én af følgende muligheder: Summer Vibrator Hovedsæt OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Bemærk: Markeringen "o" angiver, at den valgte mulighed er aktiveret. 37

38 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Volumen Brug Volumen-muligheden til at indstille ringesignalets volumen. Sådan indstilles ringesignalets volumen: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu Tastespærre Ringesignal Volumen 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Ringesignal. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Type Ringesignal Signal/apparat Volumen 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Volumen. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. 38

39 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt Tryk på piletasterne for at forøge eller formindske volumen. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. 39

40 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Volumen Brug Volumen-muligheden til at indstille volumen for medhør og røret. Sådan justeres lydstyrken for Summer: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu Tastespærre Ringesignal Volumen 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Volumen. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Earpiece Håndfri Volumen 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge én af følgende muligheder: Earpiece Håndfri 40

41 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. 6. Tryk på piletasterne for at forøge eller formindske volumen. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Telefonmuligheder Brug menuen Telefon muligh. for at aktivere følgende funktioner på hovedsættet: Bruger navn Sprog SOS Beskeder Tone Tavs opladning Lader svar Auto kviksvar Auto svar Besked mulighed. Disp.kontrast 41

42 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Bruger navn Brug funktionen Bruger navn til at gemme et navn, som vises på displayet, der ikke er i brug. Navnet kan bestå af maks. 16 tegn. Se Tabel 1, "Referencer til håndsættastatur," på side 20 angående oplysninger om at bruge tastaturet til indtastning af tegn. Sådan indtastes et brugernavn: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Telefon mulig. Bruger navn Sprog SOS 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Bruger navn. 42

43 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt Brug tastaturet til at indtaste d brugernavnet. OK 6. Tryk på OK-funktionstasten. Sprog Brug funktionen Sprog for at indstille sproget på displayet. Engelsk er standardsprog. Sådan indstilles sproget: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 43

44 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Sprog Telefon mulig. SOS Beskeder OK a ESC 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Sprog. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Dansk Sprog 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge det foretrukne sprog. OK a ESC OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. 44

45 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 SOS Bemærk: Hvis du KUN vil bruge funktionen SOS-nødopkald, skal du ikke konfigurere en nødopkaldsbesked. Konfigurer kun en nødopkaldsbesked, hvis dit DECT-system understøtter Messaging. Brug funktionen SOS for at gemme en nødopkaldsbesked (maks. 160 tegn) og nummeret der skal kaldes op i tilfælde af en nødsituation. Sådan gemmes en nødopkaldsbesked: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 45

46 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 SOS Telefon mulig. Beskeder Tone 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge SOS. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Messages SOS nr. SOS 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Messages. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. d 8. Brug tastaturet til at indtaste teksten til beskeden. Bemærk: Se Tabel 1 på side 20 angående oplysninger om at bruge tastaturet til indtastning af tegn. OK 9. Tryk på OK-funktionstasten. 46

47 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Sådan gemmes et SOS-nummer: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. SOS Telefon mulig. Beskeder Tone 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge SOS. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. 47

48 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Beskeder SOS nr. SOS 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge SOS nr. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. d 8. Brug tastaturet til at indtaste SOSnummeret. OK 9. Tryk på OK-funktionstasten. 48

49 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Beskeder Angående automatisk adgang til teksten i din talebesked anbefaler Nortel Networks, at du forudkonfigurerer: telefonsvarens adgangsnummer beskedboksens nummer beskedboksens adgangskode Forudkonfigureringen kalder automatisk op til telefonsvarerens adgangsnummer, indtaster beskedboksens nummer og indtaster beskedboksens adgangskode. Sådan forudkonfigureres telefonsvarerens adgangsnummer, beskedboksens nummer og din adgangskode: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon muligh. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 49

50 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Beskeder Telefon mulig. Tone Tavs opladning 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Beskeder. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. d 6. Indtast følgende: a. Telefonsvarerens adgangsnummer b. P (lang pause) - hold "0"-tasten nede i mere end 2 sekunder c. Beskedboksens nummer d. # e. Beskedboksens adgangskode (valgfri) efterfulgt af # OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. 50

51 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Tone Brug funktionen Toner til at konfigurere håndsættet til at udsende en akustisk advarsel, når der trykkes på en tast, hvis der er fare for at miste radioforbindelsen, når batteriopladningen er for lav, når en indstilling er bekræftet, og når slutningen af en menu vises. Sådan konfigureres Toner: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Tone Telefon mulig. Tavs opladning Lader svar 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Tone. 51

52 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Tasteklik Tone Dæknings alarm Batterialarm 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge én af følgende muligheder: Tasteklik Dæknings alarm Batterialarm Bekræftel.tone Slut på menu OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Bemærk: Markeringen "o" angiver, at den valgte mulighed er aktiveret. Tavs opladning Brug funktionen Tavs opladning til automatisk at slukke for ringesignalet, mens håndsættet oplades. Sådan aktiveres Tavs opladning: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r 52

53 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Telefon mulig. Tavs opladning Lader svar Auto kviksvar 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Tavs opladning. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Bemærk: Markeringen "o" angiver, at den valgte mulighed er aktiveret. 53

54 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Sådan deaktiveres Tavs opladning: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Telefon mulig. Tavs opladning Lader svar Auto kviksvar 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Tavs opladning. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Bemærk: Markeringen "o" angiver, at den valgte mulighed er aktiveret. 54

55 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Lader svar Brug funktionen Lader svar til at besvare et indgående opkald ved at løfte håndsættet ud af opladeren. Opkaldet afsluttes igen ved at trykke på tasten h eller ved at anbringe håndsættet i opladeren. Sådan aktiveres Lader svar: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon muligh. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Lader svar Telefon mulig. Auto kviksvar Auto svar 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Lader svar. 55

56 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Bemærk: Markeringen "o" angiver, at den valgte mulighed er aktiveret. Sådan deaktiveres Lader svar: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Lader svar Telefon mulig. Auto kviksvar Auto svar 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Lader svar. 56

57 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Auto kviksvar Brug funktionen Auto kviksvar for automatisk af kalde et kortnummer op. Sådan aktiveres Auto kortnummer: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 57

58 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Telefon mulig. Auto kviksvar Auto svar Besked mulighed. 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Auto kviksvar. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Bemærk: Markeringen "o" angiver, at den valgte mulighed er aktiveret. Sådan deaktiveres Auto kviksvar: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 58

59 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Telefon mulig. Auto kviksvar Auto svar Besked mulighed. 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Auto kviksvar. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Auto svar Brug funktionen Auto svar til af konfigurere håndsættet til automatisk at besvare et indgående opkald efter ét ringeadvarselssignal. Funktionen Auto svar virker kun, når håndsættet er tilsluttet. Sådan aktiveres Auto svar: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. 59

60 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Auto svar Telefon mulig. Besked mulighed. Disp.Kontrast 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Auto svar. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Bemærk: Markeringen "o" angiver, at den valgte mulighed er aktiveret. Sådan deaktiveres Auto svar: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. 60

61 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Auto svar Telefon mulig. Besked mulighed. Disp.Kontrast 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Auto svar. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Disp. Kontrast Brug funktionen Disp.kontrast til at justere displayets kontrast. Sådan justeres displaykontrasten: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r 61

62 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Telefon mulig. Auto svar Besked mulighed. Disp.Kontrast 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Disp.kontrast. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. 6. Tryk på piletasterne for at forøge eller formindske displaykontrasten. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. 62

63 Konfigurering af muligheder på DECT Håndsæt 4060 Menugenveje Sådan bruges en menugenvej på et håndsæt, der ikke er i brug - tryk på én af de tastekombinationer, der er vist i Tabel 3. Tabel 3: Tastekombinationer Funktion Tast Beskrivelse Ringesignal on/off Tavs opladning on/off Bruger navn Godkendelsesliste til opkaldsfilter Spærringsliste til opkaldsfilter Opkaldsfilter off Summer Tastespærre Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 7 Menu 8 Menu 9 Menu * Menu # Ringesignal off Ringesignal on Lydløs opladning on Lydløs opladning off Ændring af brugernavn Godkendelsesliste til opkaldsfilter on. Spærringsliste til opkaldsfilter on. Opkaldsfilter off Summer on/off Tastespærre on/off 63

64 Foretage af et opkald Foretage af et opkald Tryk på tasten C og hold den nede for at tænde/slukke for håndsættet. Mulighed 1 - Opkald med røret lagt på 1. Tryk på Rør-tasten. d 2. Indtast nummer. 3. Tryk på tasten Rør for at afslutte opkaldet. Mulighed 2 - Opkald med røret løftet d 1. Indtast nummer. 2. Tryk på Rør-tasten. 64

65 Foretage af et opkald 3. Tryk på Rør-tasten for at afslutte opkaldet. Mulighed 3 - Håndfrit opkald 1. Tryk på Håndfri-tasten. d 2. Indtast nummer. 3. Tryk på Rør-tasten for at afslutte opkaldet. Foretage et SOS-opkald Du kan foretage et SOS-nødopkald eller sende en tidligere gemt nødopkaldsbesked til et bestemt telefonnummer. Hvis der er konfigureret en nødopkaldsbesked (se side 45), vil dette have højere prioritet end et SOS-nødopkald. Hvis du kun vil bruge funktionen SOS-nødopkald, skal du ikke konfigurere en nødopkaldsbesked. Tryk på R (tilbagekald)-tasten i mere end to sekunder. 65

66 Besvar eller afvis et opkald Besvar eller afvis et opkald Dette afsnit beskriver, hvordan du: besvarer et opkald afviser et opkald slår håndsættets ringesignal fra Besvare et opkald Når du modtager et indgående opkald, vil DECT Håndsæt 4060: udsende et signal (f.eks. en afkortet melodi eller en hel melodi, vibrere eller summe) vise navn og nummer på den, der ringer op (hvis det er på listen i telefonbogen) vise et blinkende håndsætikon g håndfri-knap blinker Sådan besvares et opkald: Lader svar Vælg én af følgende muligheder: Tryk på Rør-tasten. Tryk på tasten Håndfri. Lader svar Fjern håndsættet fra opladeren (hvis Lader svar er aktiveret). 66

67 Besvar eller afvis et opkald Afvise et opkald Brug funktionen Afvis til at afvise et indgående opkald. Sådan afvises et opkald - Mulighed 1: x g [ Ekstern Peters 1. Tryk på Tavs-funktionstasten. Muligh. Tavs Muligh. Tilføj Muligh. 2. Tryk på Afvise-funktionstasten. OK a RR Afvise Sådan afvises et opkald - Mulighed 2: x g [ Ekstern Peters 1. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Muligh. Tavs 67

68 Besvar eller afvis et opkald Afvis Muligh. Tavs Tilføj 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Afvis. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 68

69 Besvar eller afvis et opkald Slå håndsættets ringesignal fra Brug funktionen Mikr.slukket fra for af slå håndsættets ringesignal fra. Sådan slås ringesignalet fra - Mulighed 1: x g [ Ekstern Peters Tryk på Tavs-funktionstasten. Muligh. Tavs Sådan slås ringesignalet fra - Mulighed 2: x g [ Ekstern Peters 1. Tryk på Muligheder-funktionstasten. Muligh. Tavs 69

70 Besvar eller afvis et opkald Afvis Tavs Tilføj Muligh. 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Tavs. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 70

71 Under et aktivt opkald Under et aktivt opkald Under et aktivt opkald kan du: sætte et opkald på hold hente et opkald, der er sat på hold: omstille et opkald bruge håndfri slå et opkald fra Sætte et opkald på hold Sådan sættes et opkald på hold: Tryk på R (tilbagekald)-tasten. Hente et opkald, der er sat på hold: Sådan hentes et opkald, der er sat på hold: Tryk på R (tilbagekald)-tasten. 71

72 Under et aktivt opkald Omstille et opkald Sådan bruges funktionen Omstilling til at dirigere et opkald til en tredjepart. 1. Tryk på R (tilbagekald)-tasten. d 2. Indtast det nummer, som opkaldet skal omstilles til. Bemærk: Du kan tale med tredjepart, før opkaldet omstilles. 3. Tryk på R (tilbagekald)-tasten for at omstille opkaldet til tredjepart. Bemærk: Hvis tredjepart ikke svarer, skal du trykke på R (tilbagekald)-tasten igen for at stille tilbage til det egentlige opkald. 4. Tryk på Rør-tasten for at afbryde opkaldet. Bemærk: Du kan afbryde opkaldet, før tredjepart svarer (Blind omstilling). Bruge håndfri Brug funktionen Håndfri til at føre en telefonsamtale mens du arbejder. Før du bruger det valgfrie håndsæt, skal du aktivere Håndfri. Anbring håndsættet opretstående på et glat, fladt underlag, så mikrofonen og højttaleren ikke blokeres. Afstanden mellem dig og håndsættet, når du taler, må højst være 0,5 m. 72

73 Under et aktivt opkald Sådan aktiveres Håndfri: Tryk på tasten Håndfri. Sådan afsluttes et håndfrit opkald: Tryk på Rør-tasten. Sådan skiftes fra Håndfri til Håndsæt: Tryk på tasten Håndfri. Slukke mikrofonen Tryk på tasten Mikr.slukket for at lytte til den modtagende part uden at sende. Sådan slukkes mikrofonen under et aktivt opkald - Mulighed 1: x g [ 01:05 Peters Tryk på tasten Mikr.slukket. Muligh. W 73

74 Under et aktivt opkald Sådan slukkes mikrofonen under et aktivt opkald - Mulighed 2: x g [ 01:05 Peters 1. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Muligh. W Tavs Muligh. Mikr.slukket Afvis 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Mikr.slukket. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Sådan kommer du tilbage til en tovejs samtale - Mulighed 1: k g [ 01:05 Peters Tryk på Mikr.tændt-funktionstasten. Muligh. Q 74

75 Under et aktivt opkald Sådan kommer du tilbage til en tovejs samtale - Mulighed 2: k g [ 01:05 Peters 1. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Muligh. Q Tavs Muligh. Mikr.tændt Afvise 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Mikr.tændt. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 75

76 Samtale med mere end én person Samtale med mere end én person Dette afsnit beskriver samtalefunktionen, der giver mulighed for samtale mellem maks. tre personer. Etablere et telefonmøde Brug et telefonmøde til samtale mellem tre personer. Én person starter telefonmødet og slutter de andre til konferencen. Når personen, der startede telefonmødet afslutter opkaldet, afbrydes telefonmødet for alle. Sådan opsættes et telefonmøde - Mulighed 1: 1. Tryk på Rør-tasten. d 2. Indtast nummer. 3. Tryk på R (tilbagekald)-tasten. d 4. Indtast nummer. 76

77 Samtale med mere end én person 5. Tryk på R (tilbagekald)-tasten. Bemærk: Hvis personen, som du forsøger at føje til konferencen ikke er til stede, skal du trykke på R (tilbagekald)- tasten igen for at komme tilbage til en tovejs konference. 6. Tryk på tasten Rør for at afslutte det andet opkald. Sådan opsættes et telefonmøde - Mulighed 2 (Vælg): d 1. Indtast nummer. 2. Tryk på Rør-tasten. 3. Tryk på R (tilbagekald)-tasten. d 4. Indtast nummer. 5. Tryk på R (tilbagekald)-tasten. Bemærk: Hvis personen, som du forsøger at føje til konferencen ikke er tilstede, skal du trykke på R (tilbagekald)-tasten igen for at komme tilbage til en tovejs konference. 77

78 Samtale med mere end én person 6. Tryk på Rør-tasten for at afslutte opkaldet. Sådan opsættes et telefonmøde - Mulighed 3 (håndfri): 1. Tryk på tasten Håndfri. d 2. Indtast nummer. 3. Tryk på R (tilbagekald)-tasten. d 4. Indtast nummer. 5. Tryk på R (tilbagekald)-tasten. Bemærk: Hvis personen, som du forsøger at føje til konferencen ikke er tilstede, skal du trykke på R (tilbagekald)-tasten igen for at komme tilbage til en tovejs konference. 6. Tryk på Rør-tasten for at afslutte opkaldet. 78

79 Oprette en telefonbog Oprette en telefonbog Funktionen Tlf bog giver dig mulighed for at gemme maks. 100 emner i alfabetisk rækkefølge indeholdende navne og telefonnumre. Hvert emne kan i navnet have maks. 16 tegn og i telefonnummeret maks. 32 cifre. Når du opretter en telefonbog, skal du huske følgende: Et telefonnummer kan ikke gemmes uden et navn Et navn kan kun indtastes én gang To identiske telefonnummer kan kun gemmes ved at anvende forskellige navne En linje bestående af bindestreger angiver begyndelsen og slutningen af telefonbogslisten Tilføje, redigere og slette emner Brug følgende anvisninger for at tilføje, redigere og slette emner i telefonbogen. Sådan tilføjes navn og nummer: x [ 1. Tryk på Tlf bog-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r 79

80 Oprette en telefonbog Alex Scott Tlf bog Andrew Aulenback Art Peters Muligh. a Esc 2. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Bemærk: Telefonlisten viser de første tre navne i telefonbogen. Ny Muligh. Redigere Slette 3. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Ny. OK 4. Tryk på OK-funktionstasten. d 5. Indtast det telefonnummer, der skal gemmes. OK 6. Tryk på OK-funktionstasten. d 7. Brug tastaturet til at indtaste navnet. Se Tabel 1 på side 20 angående yderligere oplysninger om at bruge tastaturet til indtastning af tekst. OK 8. Tryk på OK-funktionstasten. 80

81 Oprette en telefonbog Sådan redigeres et emne: x [ 1. Tryk på Tlf bog-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Tlf bog Alex Scott Andrew Aulenback Art Peters 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge navnet. Bemærk: Telefonlisten viser de første tre navne i telefonbogen. Muligh. a Esc Muligheder 3. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Muligh. Ny Redigere Slette 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Redigere. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. 81

82 Oprette en telefonbog Redigere Geor_ 6. Tryk på piletasterne for at flytte markøren til det bogstav, der skal redigeres. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. 82

83 Oprette en telefonbog Sådan slettes navn og nummer: x [ 1. Tryk på Tlf bog-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Tlf bog Alex Scott Andrew Aulenback Art Peters Muligh. a Esc 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge navnet. Bemærk: Telefonlisten viser de første tre navne i telefonbogen. Muligheder 3. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Ny Redigere Slette Muligh. 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Slette. 83

84 Oprette en telefonbog Slette Sikker? 5. Når prompten Sikker? vises, skal du vælge én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten for at godkende. Tryk på Esc-funktionstasten for at afvise. Sådan slettes alle emner i telefonbogen: x [ 1. Tryk på Tlf bog-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Tlf bog Alex Scott Andrew Aulenback Art Peters Muligh. a Esc 2. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Bemærk: Telefonlisten viser de første tre navne i telefonbogen. 84

85 Oprette en telefonbog Muligh. Redigere Slette Slette alt 3. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Slette alt. Slette alt Sikker? 4. Når prompten Sikker? vises, skal du vælge én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten for at godkende. Tryk på Esc-funktionstasten for at afvise. 85

86 Oprette en telefonbog Foretage et opkald ved hjælp af telefonbogen Brug én af følgende muligheder til at foretage et opkald ved hjælp af telefonbogen. Sådan søges efter et navn og foretages et opkald - Mulighed 1: x [ 1. Tryk på Tlf bog-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Tlf bog Alex Scott Andrew Aulenback Art Peters Muligh. a Esc 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge det navn, som der skal kaldes op til. 3. Tryk på Rør-tasten. 86

87 Oprette en telefonbog Sådan søges efter et navn og foretages et opkald - Mulighed 2: x [ 1. Tryk på Tlf bog-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r d 2. Brug tastaturet til at indtaste et enkelt bogstav (f.eks. "A" eller flere bogstaver f.eks. "ART". Se Tabel 3, "Tastekombinationer," på side 63). Søg:_ A Alex Scott Andrew Aulenback Art Peters Muligh. a Esc 3. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge navnet. 4. Tryk på Rør-tasten. 87

88 Bruge opkaldslisten Bruge opkaldslisten Opkaldslisten gemmer automatisk op til maks. 20 godkendte og mistede opkald. Husk på følgende: Når 20 emner er blevet gemt i opkaldslisten, overskriver ethvert yderligere godkendt eller mistet opkald det ældste emne Når et tilbagekald er vellykket udført til et emne på opkaldslisten, flyttes emnet fra opkaldslisten Flere opkald fra samme telefonnummer vises kun én gang på opkaldslisten med tidspunktet for det sidste opkald Når opkald mistes, vises teksten "Ubesvar.opkald" på displayet Hvert opkald markeres med et tidspunkt (hvis det understøttes af dit system) - du kan overvåge tidspunktet for hvert opkald ved hjælp af Detaljer-funktionstasten Brug af opkaldslisten til at: vise detaljer om godkendte og ubesvarede opkald (f.eks. navn og telefonnummer på den, der kalder op, type af opkald) kalde op til godkendte eller ubesvarede opkald overføre telefonnumre til telefonbogen Opkaldslistesymboler Følgende tabel definerer de symboler, der vises foran emner i Opkaldsliste for at angive typen af opkald: Tabel 4: Opkaldslistesymboler (Del 1 af 2) Symbol Type opkald? Ubesvaret opkald o Modtaget opkald 88

89 Bruge opkaldslisten Tabel 4: Opkaldslistesymboler (Del 2 af 2) Symbol Type opkald t Filtreret opkald Bemærk: Se "Filtermuligheder" på side 118 angående oplysninger om filtrerede opkald. /Œ Afvist opkald Bemærk: Se "Sådan afvises et opkald - Mulighed 1:" på side 67 angående oplysninger om afviste opkald. Besvaret opkald ved hjælp af funktionen Auto svar. Godkendelse og brug af opkaldslisten Dette afsnit beskriver, hvordan du: åbner opkaldslisten kalder op til et telefonnummer ved hjælp af opkaldslisten sletter et eller alle emner i opkaldslisten overfører et emne i opkaldslisten til telefonbogen Sådan åbnes opkaldslisten: 1. Tryk på Info-tasten. 89

90 Bruge opkaldslisten Info Opkaldsliste Beskeder Beskeder 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsliste. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Esc 4. Tryk på Esc-funktionstasten for at afslutte Opkaldslisten. Sådan kaldes op til et telefonnummer ved hjælp af opkaldslisten: 1. Tryk på Info-tasten. Info Opkaldsliste Beskeder Beskeder 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsliste. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 90

91 Bruge opkaldslisten Nummer Opkaldsliste Nummer Nummer Muligh. a Esc 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge et telefonnummer. 5. Tryk på Rør-tasten kalde op til nummeret. Sådan slettes et emne fra opkaldslisten: 1. Tryk på Info-tasten. Info Opkaldsliste Beskeder Beskeder 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsliste. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 91

92 Bruge opkaldslisten Nummer Opkaldsliste Nummer Nummer Muligh. a Esc 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge et telefonnummer. Muligheder 5. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Opkaldsliste Tilføj Detaljer Slette 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Slette. OK a ESC OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Slette Sikker? 8. Når prompten Sikker? vises, skal du vælge én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten for at godkende. Tryk på Esc-funktionstasten for at afvise. 92

93 Bruge opkaldslisten Sådan slettes alle emner i opkaldslisten: 1. Tryk på Info-tasten. Info Opkaldsliste Beskeder Beskeder 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsliste. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Nummer Opkaldsliste Nummer Nummer Muligh. a Esc 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge et telefonnummer. Muligheder 5. Tryk på Muligh.-funktionstasten. 93

94 Bruge opkaldslisten Opkaldsliste Detaljer Slette Slette alt 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Slette alt. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Slette alt Sikker? 8. Når prompten Sikker? vises, skal du vælge én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten for at godkende. Tryk på Esc-funktionstasten for at afvise. 94

95 Bruge opkaldslisten Sådan overføres et nummer fra opkaldslisten til telefonbogen: 1. Tryk på Info-tasten. Info Opkaldsliste Beskeder Beskeder 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsliste. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Nummer Opkaldsliste Nummer Nummer Muligh. a Esc 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge et telefonnummer. Muligheder 5. Tryk på Muligh.-funktionstasten. 95

96 Bruge opkaldslisten Tilføj Opkaldsliste Detaljer Slette 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Tilføj. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Vælg Tilføj Tlf bog Opkaldsfilter 8. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Tlf bog. OK 9. Tryk på OK-funktionstasten. d 10. Brug tastaturet til at redigere i telefonnummeret. OK d 11. Tryk på OK-funktionstasten. 12. Brug tastaturet til at indtaste det navn, der er knyttet til telefonnummeret. OK 13. Tryk på OK-funktionstasten. 96

97 Brug af Genopkaldslisten Brug af Genopkaldslisten Maks. 20 telefonnumre, der tidligere er kaldt op til, gemmes automatisk i Genopkaldslisten. Brug Genopkaldslisten til at: vise oplysninger om telefonnumre, der er kaldt op til tidligere (f.eks. opkaldte telefonlumre) tilbagekalde telefonnumre, der er kaldt op til tidligere overføre telefonnumre til telefonbogen Åbne og bruge genopkaldslisten Sådan åbnes genopkaldslisten: x [ 1. Tryk på Genopkald-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r 97

98 Brug af Genopkaldslisten Nummer Genopkald Nummer Nummer Muligh. a Esc 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge nummeret. Esc 3. Tryk på Esc-funktionstasten for at afslutte genopkaldslisten. Sådan kaldes op til et telefonnummer fra genopkaldslisten: x [ 1. Tryk på Genopkald-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Nummer Genopkald Nummer Nummer Muligh. a Esc 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge et telefonnummer. 98

99 Brug af Genopkaldslisten 3. Tryk på Rør-tasten. Sådan slettes et emne fra genopkaldslisten: x [ 1. Tryk på Genopkald-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Nummer Genopkald Nummer Nummer Muligh. a Esc 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge et telefonnummer. Muligheder 3. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Genopkald Tilføj Detaljer Slette 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Slette. 99

100 Brug af Genopkaldslisten OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Slette Sikker? 6. Når prompten Sikker? vises, skal du vælge én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten for at godkende. Tryk på Esc-funktionstasten for at afvise. Sådan slettes alle emner i genopkaldslisten: x [ Nortel 5260 Robert Reid 1. Tryk på Genopkaldslistefunktionstasten. Menu b M r Nummer Genopkald Nummer Nummer Muligh. a Esc 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge et telefonnummer. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 100

101 Brug af Genopkaldslisten Genopkald Detaljer Slette Slette alt 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Slette alt. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Slette alt Sikker? 6. Når prompten Sikker? vises, skal du vælge én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten for at godkende. Tryk på Esc-funktionstasten for at afvise. 101

102 Brug af Genopkaldslisten Sådan overføres et nummer fra genopkaldslisten til telefonbogen: x [ 1. Tryk på Genopkald-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Nummer Genopkald Nummer Nummer Muligh. a Esc 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge et telefonnummer. Muligheder 3. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Tilføj Genopkald Detaljer Slette 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Tilføj. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. 102

103 Brug af Genopkaldslisten Vælg Tilføj Tlf bog Opkaldsfilter 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Tlf bog. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. d 8. Rediger nummer. OK 9. Tryk på OK-funktionstasten. d OK 10. Rediger navnet. 11. Tryk på OK-funktionstasten. 103

104 Brug af kortnummer Brug af kortnummer Brug funktionen Kortnummer til at placere opkald ved at taste en etcifret kode. Du kan maks. oprette ni kortnumre. Sådan oprettes et kortnummer: x [ 1. Tryk på Tlf bog-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Tlf bog Alex Scott Andrew Aulenback Art Peters Muligh. a Esc 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge et emne i Tlf bog. Muligheder 3. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Slette alt Tilføj kortnummer Tlf bog 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Kortnummer. 104

105 Brug af kortnummer OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. d 6. Indtast et ciffer mellem 1 og 9 som Kortnummer. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Bemærk: Tlf bog viser det tilknyttede Kortnummer foran navnet. Sådan foretages et opkald ved hjælp af Kortnummer: d Tryk på den tilknyttede Kortnummer-tast, og hold den nede. Bemærk: Ovenstående afhænger af indstillingerne i menuen Telefon muligh. > Autoopkald af kortnummer. 105

106 Brug af kortnummer Sådan slettes en tilknytning til et kortnummer: x [ 1. Tryk på Tlf bog-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Tlf bog Alex Scott Andrew Aulenback Art Peters Muligh. a Esc 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge emnet. Muligheder 3. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Slette alt Tilføj kortnummer Tlf bog 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Kortnummer. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. 106

107 Brug af kortnummer 6. Tryk på e for at slette Kortnummer. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. 107

108 Brug af opkaldsfilter Brug af opkaldsfilter Brug funktionen Opkaldsfilter til at modtage eller spærre indgående opkald. Numre skal gemmes i Opkaldsfilter, før du anvender filterfunktionerne. Maks. 10 telefonnumre kan knyttes til opkaldsfilterlisten. Bemærk: Opkaldsfilter fungerer ikke ved viderestillede opkald. Denne funktion er ikke tilgængelig for tekstbeskeder. Telefonnummerliste Hvis du vælger Filter-Nummer, vises en liste over de numre, som du allerede har filtreret. Hvis listen er tom, vises ordet "Tom". Brug funktionen Filter-Nummer til at: tilføje et nyt emne redigere et eksisterende emne slette et emne slette hele opkaldsfilterlisten Sådan føjes et emne til opkaldsfilterlisten, når listen er tom: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r 108

109 Brug af opkaldsfilter Menu Opkaldsfilter System Telefon mulig. 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsfilter. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Opkaldsfilter Filter mulighed. Filter-Nummer 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Filter-Nummer. Opkaldsfilter Tom Disp.Kontrast Ny a Esc 5. Tryk på Ny-funktionstasten. Bemærk: Når der ingen numre er gemt i listen, vises Tom på displayet, og der vises en Ny-funktionstast. d 6. Indtast nummer. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. 109

110 Brug af opkaldsfilter d 8. Indtast navn. OK 9. Tryk på OK-funktionstasten. Sådan føjes et emne til opkaldsfilterlisten, når der er et eksisterende emne på listen: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu Opkaldsfilter System Telefon mulig. 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsfilter. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 110

111 Brug af opkaldsfilter Opkaldsfilter Filter mulighed. Filter-Nummer 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Filter-Nummer. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Opkaldsfilter Navn Navn 6. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Muligh. a Esc Ny Opkaldsfilter Redigere Slette 7. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Ny. OK 8. Tryk på OK-funktionstasten. d 9. Indtast nummer. 111

112 Brug af opkaldsfilter OK d 10. Tryk på OK-funktionstasten. 11. Indtast navn. OK 12. Tryk på OK-funktionstasten. Sådan redigeres et emne: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu Opkaldsfilter System Telefon mulig. 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsfilter. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 112

113 Brug af opkaldsfilter Opkaldsfilter Filter mulighed. Filter-Nummer 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Filter-Nummer. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Opkaldsfilter Navn Navn 6. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Muligh. a Esc Opkaldsfilter Ny Redigere Slette 7. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Redigere. d 8. Rediger nummer. OK 9. Tryk på OK-funktionstasten. 113

114 Brug af opkaldsfilter d 10. Rediger navn. OK 11. Tryk på OK-funktionstasten. Sådan slettes et emne: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu Opkaldsfilter System Telefon mulig. 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsfilter. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 114

115 Brug af opkaldsfilter Opkaldsfilter Filter mulighed. Filter-Nummer 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Filter-Nummer. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Opkaldsfilter Navn Navn 6. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Muligh. a Esc Opkaldsfilter Ny Redigere Slette 7. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Slette. OK 8. Tryk på OK-funktionstasten. 115

116 Brug af opkaldsfilter Slette Sikker? 9. Når prompten Sikker? vises, skal du vælge én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten for at godkende. Tryk på Esc-funktionstasten for at afvise. Sådan slettes alle emner: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu Opkaldsfilter System Telefon mulig. 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsfilter. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 116

117 Brug af opkaldsfilter Opkaldsfilter Filter mulighed. Filter-Nummer 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Filter-Nummer. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Opkaldsfilter Redigere Slette Slette alt 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Slette alt. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Slette alt Sikker? 8. Når prompten Sikker? vises, skal du vælge én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten for at godkende. Tryk på Esc-funktionstasten for at afvise. 117

118 Brug af opkaldsfilter Filtermuligheder Brug Filtermuligheder til at vælge én af følgende muligheder: Modtag angiver de opkald, du vil modtage Spærret angiver de opkald, du ikke vil modtage Filter slukket angiver, at Opkaldsfilter ikke er aktivt Sådan vælges Filtermuligheder: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu Opkaldsfilter System Telefon mulig. 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsfilter. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 118

119 Brug af opkaldsfilter Opkaldsfilter Filter mulighed. Filter-Nummer 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Filter mulighed. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Opkaldsfilter Modtag Spærret Filter slukket 6. Vælg én af følgende muligheder: Modtag Spærret Filter slukket Bemærk: Hvis filtertilstanden er indstillet til at modtage, og opkaldsfiltret er tændt, er numrene i opkaldsfiltret de eneste, der modtages via håndsættet. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Bemærk: De valgte emner er angivet med en markering og en bekræftelsestone. 119

120 Brug af opkaldsfilter Jokertegn Når der indtastes numre i opkaldsfiltret, kan der bruges et jokertegn, så en gruppe af numre kan vælges som emner i opkaldsfiltret. Hvis tegnet 0* f.eks. er indtastet som et nummer i opkaldsfiltret, vælges alle numre, der begynder med cifret 0 (eksterne numre) som emner i opkaldsfiltret. Hvis kun tegnet * er indtastet som et nummer i opkaldsfiltret, vælges alle numre som emner i opkaldsfiltret. Når der anvendes et jokertegn, skal *-tegnet altid være det sidste tegn, der er indtastet i nummeret. Overførsel af et nummer til opkaldsfiltret fra opkaldslisten: 1. Tryk på Info-tasten. Info Opkaldsliste Beskeder Beskeder 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsliste. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 120

121 Brug af opkaldsfilter Nummer Opkaldsliste Nummer Nummer Muligh. a Esc 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge nummeret. Muligheder 5. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Tilføj Opkaldsliste Detaljer Slette 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Tilføj. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Tilføj Vælg Tlf bog Opkaldsfilter 8. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsfilter. OK 9. Tryk på OK-funktionstasten. 121

122 Brug af opkaldsfilter d 10. Rediger nummer. OK d OK 11. Tryk på OK-funktionstasten. 12. Rediger navn. 13. Tryk på OK-funktionstasten. Sådan overføres et nummer til opkaldsfiltret fra telefonbogen: x [ 1. Tryk på Tlf bog-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Tlf bog Alex Scott Andrew Aulenback Art Peters Muligh. a Esc 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge emnet. Muligheder 3. Tryk på Muligh.-funktionstasten. 122

123 Brug af opkaldsfilter Slette Slette alt Tilføj Tlf bog 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Tilføj. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Bemærk: Der høres en bekræftelseslyd. Sådan overføres et nummer til opkaldsfiltret fra genopkaldslisten: x [ 1. Tryk på Genopkald-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Nummer Genopkald Nummer Nummer Muligh. a Esc 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge emnet. Muligheder 3. Tryk på Muligheder-funktionstasten. 123

124 Brug af opkaldsfilter Tilføj Genopkald Detaljer Slette 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Tilføj. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Tilføj Vælg Tlf bog Opkaldsfilter 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Opkaldsfilter. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. d 8. Rediger nummer. OK 9. Tryk på OK-funktionstasten. d OK 10. Rediger navn. 11. Tryk på OK-funktionstasten. 124

125 Systemindstillinger Systemindstillinger Håndsættet kan betjenes med maks. ti DECT-systemer. Før du kan foretage telefonopkald med DECT-systemet, skal håndsættet registreres. En system-id og registreringskode er muligvis nødvendig for at kunne registrere. Kontakt systemadministratoren for at få koden. Når håndsættet endnu ikke er tilmeldt systemet, viser displayet "Ingen tilmelding". Systemmenuen indstiller følgende muligheder til håndsættet: registrering af håndsættet valg af DECT-systemet automatisk søgning efter et system sletning af et system ændring af et systems navn og telefonnummer indstilling af udstyrs-id Sådan vælges et DECT-system manuelt: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r 125

126 Systemindstillinger Menu System Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge System. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. System IPEI Registrering 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Registrering. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Registrering o System navn System navn Auto.søgning Options a Esc 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge systemnavnet. Muligheder 7. Tryk på Muligh.-funktionstasten. 126

127 Systemindstillinger Ny Registrering Vælg Redigere 8. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Vælg. OK 9. Tryk på OK-funktionstasten. Bemærk: Markeringen "o" angiver, at den valgte mulighed er aktiveret. Sådan vælges et DECT-system automatisk: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu System Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge System. 127

128 Systemindstillinger OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. System IPEI Registrering 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Registrering. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Registrering System navn System navn Auto.søgning Muligh. a Esc 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Auto.søgning. Muligheder 7. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Ny Vælg System 8. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Vælg. 128

129 Systemindstillinger OK 9. Tryk på OK-funktionstasten. Note 1: De valgte emner er angivet med en markering og en bekræftelsestone. Note 2: Håndsættet vælger automatisk det mest relevante DECT-system at bruge. Hvis du bevæger dig uden for rækkevidden af ét system, vælger håndsættet automatisk et system inden for rækkevidden. Sådan slettes et DECT-system: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu System Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge System. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 129

130 Systemindstillinger System IPEI Registrering 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Registrering. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Registrering o System navn System navn Auto.søgning Options a Esc 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge systemnavnet. Muligheder 7. Tryk på Muligh.-funktionstasten. Registrering Tilføj Detaljer Slette 8. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Slette. OK 9. Tryk på OK-funktionstasten. 130

131 Systemindstillinger Slette Sikker? 10. Når prompten Sikker? vises, skal du vælge én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten for at godkende. Tryk på Esc-funktionstasten for at afvise. Bemærk: Du kan kun slette et DECT-system, når håndsættet er uden for rækkevidde, eller når håndsættet ikke er registreret i noget system. Håndsættet skal registreres, inden det tages i brug. Sådan ændres et systems navn og telefonnummer: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu System Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge System. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 131

132 Systemindstillinger System IPEI Registrering 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Registrering. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Registrering o System navn System navn Auto.søgning Options a Esc 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge systemnavnet. Muligheder 7. Tryk på Muligheder-funktionstasten. Ny Registrering Vælg Redigere 8. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Redigere. d 9. Rediger navn. 132

133 Systemindstillinger OK d 10. Tryk på OK-funktionstasten. 11. Rediger nummer. OK 12. Tryk på OK-funktionstasten. Sådan læses udstyrsidentifikationen: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r Menu System Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge System. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 133

134 Systemindstillinger System IPEI Registrering 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge IPEI. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. 134

135 Adgang til Meridian PBX-funktionerne Adgang til Meridian PBXfunktionerne Brug FFC (Flexible Feature Codes) og SPRE (Special Prefix) til at få adgang til Meridian PBX-funktionerne. Kald en FFC op for at få adgang til nogle af håndsættets funktioner. Kald en SPRE-kode op plus et et- eller tocifret nummer for at få adgang til nogle af håndsættets funktioner. SPRE-koderne er entydige for dit håndsæt, men de cifre, der kommer efter SPRE-koden er faste. Kald f.eks. SPRE + 74 op for at viderestille alle dine opkald til et andet nummer. Sådan får du adgang til Meridian PBX-funktioner: d 1. Indtast FFC'en, mens håndsættet ikke er i brug. 2. Tryk på Rør-tasten. 3. Tryk på Rør-tasten. Bemærk: Kontakt systemadministratoren angående FFC- og SPRE-koderne. 135

136 Adgang til Meridian PBX-funktionerne Brug Tabel 5 til at få vist de FFC'er eller de SPRE-koder, der er tilknyttet af systemadministratoren. Tabel 5: FFC'er og SPRE-koder Kode Funktion Viderestilling - for at aktivere Viderestilling - for at deaktivere Parkering af opkald - for at parkere et opkald Parkering af opkald - for at modtage et opkald 136

137 Brug af telefonsvarer Brug af telefonsvarer Brug funktionen Telefonsvarer for at lytte til modtagne talebeskeder. Nye talebeskeder angives ved at: V (talebesked)-symbolet blinker på displayet (symbolet forsvinder, når talebeskeden er afspillet) Info-tasten blinker Voice Besked-teksten vises på displayet Bemærk: Når håndsættet er OFF, eller ligger uden for dækningszonen, blinker Info- og Højttalertasterne, og V (talebesked)- symbolet forsvinder, når håndsættet er ON, eller kommer ind i dækningszonen igen. Angående automatisk adgang til teksten i din talebesked anbefaler Nortel Networks, at du forudkonfigurerer: telefonsvarerens adgangsnummer beskedboksens nummer Forudkonfigureringen kalder automatisk op til telefonsvarerens adgangsnummer, indtaster beskedboksens nummer og indtaster beskedboksens adgangskode. Sådan forudkonfigureres telefonsvarerens adgangsnummer, beskedboksens nummer og din adgangskode: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r 137

138 Brug af telefonsvarer Menu System Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Beskeder Telefon mulig. Tone Tavs opladning 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Beskeder. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. 6. Indtast følgende: d a. Telefonsvarerens adgangsnummer b. P (lang pause) hold "0"-tasten nede i mere end 2 sekunder c. Beskedboksens nummer d. # e. Beskedboksens adgangskode (valgfri) efterfulgt af # OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. 138

139 Brug af telefonsvarer Sådan får du automatisk adgang til tekster i telefonsvareren ved hjælp af et forudkonfigureret adgangsnummer til telefonsvareren og adgangskode: 1. Tryk på Info-tasten. Info Opkaldsliste Beskeder Beskeder 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Beskeder. Bemærk: Beskeder vises ikke som et menupunkt, hvis du ikke forudkonfigurerede telefonsvarerens adgangsnummer og beskedboksens nummer og adgangskode. OK 3. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten. Tryk på Rør-tasten. Der kaldes automatisk op til telefonsvarens adgangsnummer, og beskedboksens nummer og adgangskode indtastes automatisk. Bemærk: Tryk på Esc-tasten når som helst for at afbryde denne procedure. 139

140 Brug af tekstbesked Brug af tekstbesked Brug funktionen Tekstbesked til at sende og modtage tekstbeskeder. Nye tekstbeskeder er angivet ved: brugerkonfigureret melodi (kan konfigureres til at skelne mellem almindelige og vigtige beskeder) at l (tekstbesked)-ikonet blinker på displayet at Info-tasten blinker Note 1: Beskeder kan sendes og modtages, mens der foretages telefonopkald. Beskeder kan imidlertid ikke sendes eller modtages, hvis håndsættet ikke er inden for systemets rækkevidde. Hvis en besked ikke kan sendes, høres der en fejltone. Note 2: Hvis en besked modtages, mens du foretager et menuvalg, afbrydes menuen, og alle indtastninger, der ikke er gemt, går tabt. Følgende tabel angiver de tekstbeskedsymboler og statusser, der kan vises på håndsættets display. Tabel 6: Beskedstatus Symbol Status - Vigtig besked m l o Almindelig besked - læst Almindelig besked - ulæst Sendt besked - bekræftet. Beskeden blev ikke sendt 140

141 Brug af tekstbesked Vigtige tekstbeskeder Vigtige tekstbeskeder er angivet ved: at -symbolet og "Ny besked" vises på displayet (hvis automatisk beskedvisningsfunktionen er deaktiveret) eller tekstbeskeden vises på displayet (hvis automatisk beskedvisning er aktiveret) melodien for vigtige beskeder (hvis ringesignalet er ON) - lydstyrken forøges maksimalt under signalprocessen at Info-tasten blinker en gentaget melodi under et opkald Dette afsnit beskriver, hvordan du: konfigurerer en melodi til en vigtig tekstbesked konfigurerer håndsættet, så vigtige tekstbeskeder vises automatisk Sådan konfigureres en melodi til en vigtig tekstbesked: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r 141

142 Brug af tekstbesked Menu Tastespærre Ringesignal Volumen 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Ringesignal. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Melodi Ringesignal Type Signal/apparat 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Melodi. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Melodi VIP Normal besked Vigtig besked 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Vigtig besked. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. 142

143 Brug af tekstbesked Melodi Indk. Opkald Tryk på piletasterne for at rulle og vælge melodinummeret. d 9. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på piletasterne for at forøge eller formindske melodinummeret. Brug tastaturet til at indtaste melodinummeret. Bemærk: Indtast et nummer mellem 1 og 30 for at indstille melodinummeret for hver type opkald. OK 10. Tryk på OK-funktionstasten. Sådan aktiveres automatisk beskedvisningsfunktion: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r 143

144 Brug af tekstbesked System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Telefon mulig. Auto kviksvar Auto svar Besked mulighed. 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Besked mulighed. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Display Besked mulighed. 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Display. 144

145 Brug af tekstbesked OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Markeringen (o) angiver, at automatisk beskedvisning er aktiveret. Note 1: En tekstbesked kan ikke modtages, mens håndsættet ringer. Afsenderen modtager en fejlmeddelelse. Note 2: Hvis en tekstbesked modtages, mens du foretager menuændringer på håndsættet, går alle ikke gemte menuændringer tabt. Dette inkluderer telefonnumre og tekstbesked, der indtastes. 145

146 Brug af tekstbesked Modtagelsesbekræftelse af vigtig(e) tekstbesked(er) Du skal bekræfte modtagelsen af en vigtig tekstbesked. Alle tastefunktioner er blokerede, indtil du bekræfter en vigtig tekstbesked. Bemærk: En aktiveret tastespærring bliver midlertidigt deaktiveret, når der modtages en vigtig tekstbesked, så dens modtagelse kan bekræftes. Sådan bekræftes en vigtig tekstbesked: x [ MØDE ER UDSAT TIL 11:00 OK s Slette Vælg én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten. Tryk på Slette-funktionstasten for at bekræfte modtagelsen og for at slette tekstbeskeden. Bemærk: Tryk på piletasterne for at rulle gennem tekstbeskeden. 146

147 Brug af tekstbesked Almindelige tekstbeskeder Almindelige tekstbeskeder er angivet ved: at l-symbolet og "Ny besked" vises på displayet (hvis automatisk beskedvisningsfunktion er deaktiveret), eller tekstbeskeden vises på displayet (hvis automatisk tekstbeskedvisningsfunktion er aktiveret) almindelig tekstbeskedmelodi (hvis ringesignalet er TÆNDT) at Info-tasten blinker en afkortet melodi under et opkald Dette afsnit beskriver, hvordan du: konfigurerer en almindelig tekstbeskedmelodi konfigurerer håndsættet, så almindelige tekstbeskeder vises automatisk Sådan konfigureres en almindelig tekstbeskedmelodi: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r 147

148 Brug af tekstbesked Menu Tastespærre Ringesignal Volumen 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Ringesignal. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Melodi Ringesignal Type Signal/apparat 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Melodi. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Melodi VIP Normal besked Vigtig besked 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Normal besked. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. 148

149 Brug af tekstbesked Melodi Indk. Opkald Tryk på piletasterne for at rulle og vælge melodinummeret. d 9. Vælg én af følgende muligheder: Tryk på piletasterne for at forøge eller formindske melodinummeret. Brug tastaturet til at indtaste melodinummeret. Bemærk: Indtast et nummer mellem 1 og 30 for at indstille melodinummeret for hver type opkald. OK 10. Tryk på OK-funktionstasten. Modtagelsesbekræftelse af almindelig(e) tekstbesked(er) Det er ikke nødvendigt at bekræfte almindelige tekstbeskeder. 149

150 Brug af tekstbesked Lagring og sletning af tekstbeskeder Håndsættet gemmer automatisk op til maks. 10 tekstbeskeder, og angiver dato og klokkeslæt, hvor de er modtaget (hvis dette understøttes), samt identifikation på den, der ringer op. Enhver gemt tekstbesked placeres i beskedlisten, hvor de første få ord af beskeden vises. Når beskedlisten indeholder 10 tekstbeskeder, angiver det blinkende l- symbol på displayet og den blinkende Info-tast, at beskedlisten er fuld. Slet beskeder for at frigøre lagringsplads eller aktiver overskrivningsfunktionen. Dette afsnit beskriver, hvordan du: aktiverer overskrivningsfunktionen sletter tekstbeskeder Sådan aktiveres overskrivningsfunktionen: x [ 1. Tryk på Menu-funktionstasten. Nortel 5260 Robert Reid Menu b M r System Menu Telefon mulig. Sikkerhed 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Telefon mulig. 150

151 Brug af tekstbesked OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. Telefon mulig. Auto kviksvar Auto svar Besked mulighed. 4. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Besked mulighed. OK 5. Tryk på OK-funktionstasten. Display Overskriv Besked mulighed. 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Overskriv. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Markeringen (o) og en bekræftelsestone (hvis denne er konfigureret) angiver, at den automatiske funktion Overskriv er aktiveret. Den ældste tekstmeddelelse slettes for at frigøre lagerplads. FORSIGTIG Hvis funktionen Overskriv ikke er aktiveret, gemmes nye tekstbeskeder ikke. Det er nødvendigt regelmæssigt at slette meddelelser for at frigøre lagringsplads. 151

152 Brug af tekstbesked Sådan slettes en tekstmeddelelse: 1. Tryk på Info-tasten. Info Opkaldsliste Beskeder Beskeder 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Beskeder. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten Beskeder 1 Beskeder 2 Beskeder 4. Tryk på piletasterne for at rulle gennem beskedlisten og vælge den tekstbesked, der skal slettes. Muligh. a Esc Muligheder 5. Tryk på Muligh.-funktionstasten. 152

153 Brug af tekstbesked Beskeder Send Ny Slette Muligh. a Esc 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Slette. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Slette Sikker? 8. Når prompten Sikker? vises, skal du vælge én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten for at godkende. Tryk på Esc-funktionstasten for at afvise. Bemærk: Der høres en bekræftelsestone (hvis den er konfigureret). Sådan slettes alle tekstmeddelelser: 1. Tryk på Info-tasten. Info Opkaldsliste Beskeder Beskeder 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Beskeder. 153

154 Brug af tekstbesked OK 3. Tryk på OK-funktionstasten x [ Beskeder 1 Beskeder 2 4. Tryk på piletasterne for at rulle gennem beskedlisten og vælge den tekstbesked, der skal slettes. Muligh. s Slette Muligheder 5. Tryk på Muligheder-funktionstasten. Slette Slette alt Beskeder 6. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Slette alt. OK 7. Tryk på OK-funktionstasten. Slette alt Sikker? 8. Når prompten Sikker? vises, skal du vælge én af følgende muligheder: Tryk på OK-funktionstasten for at godkende. Tryk på Esc-funktionstasten for at afvise. Bemærk: Der lyder en bekræftelsestone (hvis den er konfigureret). 154

155 Brug af tekstbesked Læsning af tekstbeskeder Dette afsnit beskriver, hvordan du læser en tekstbesked. Sådan læses en tekstbesked (automatisk tekstbeskedvisningsfunktion er aktiveret): x [ MØDE ER UDSAT TIL 11:00 Tryk på piletasterne for at rulle gennem beskeden. OK s Slette Sådan læses en tekstbesked (automatisk tekstbeskedvisningsfunktion er deaktiveret): 1. Tryk på Info-tasten. Info Opkaldsliste Beskeder Beskeder 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Beskeder. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten 155

156 Brug af tekstbesked x [ Beskeder 1 Beskeder 2 4. Tryk på piletasterne for at rulle gennem beskedlisten og vælge den besked, der skal læses. Bemærk: De første få ord af hver tekstbesked vises. Muligh. s Slette 156

157 Brug af tekstbesked Beskeder Beskeder 1 Beskeder 2 Læs a Esc 5. Vælg én af følgende muligheder: Hvis tekstbeskeden er ulæst: a. Tryk på Læs-funktionstasten. b. Tryk på piletasterne for at rulle gennem beskeden, hvis denne er længere end håndsættets display. Beskeder Beskeder 1 Beskeder 2 Muligh. a Esc Beskeder Detaljer Læs Send Hvis tekstbeskeden tidligere er blevet læst: a. Tryk på Muligh.-funktionstasten. b. Tryk på piletasterne for at vælge Læs. c. Tryk på OK-funktionstasten. d. Tryk på piletasterne for at rulle gennem beskeden, hvis denne er længere end håndsættets display. 157

158 Brug af tekstbesked Afsendelse af en tekstbesked Angående håndsæt-til-håndsætbesked kan der skrives et ny tekstbesked, eller en eksisterende besked kan sendes eller redigeres og sendes. Dette afsnit beskriver, hvordan du: sender en ny tekstbesked sender en eksisterende tekstbesked får vist oplysninger om tekstbesked FORSIGTIG 1. Når du sender en tekstbesked, må den listen over gemte beskeder ikke være fyldt op. Hvis listen er fyldt op, skal du slette en eller flere beskeder. 2. Hvis du redigerer en eksisterende besked og sender den, vil den erstatte/overskrive den oprindeligt modtagne besked. Sådan sendes en ny tekstbesked: 1. Tryk på Info-tasten. Info Opkaldsliste Beskeder Beskeder 2. Tryk på piletasterne for at rulle og vælge Beskeder. OK 3. Tryk på OK-funktionstasten. 158

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Forside. IP-telefon 2004. Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000

Forside. IP-telefon 2004. Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000 Forside Nortel Networks Communication Server 1000 IP-telefon 2004 Brugervejledning Revisionshistorik Revisionshistorik September 2004 Standard 4.00. Dette dokument er opdateret for at understøtte Nortel

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED

Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED Udgivet af: NEC UNIFIED SOLUTIONS HILVERSUM, HOLLAND Order number: 9600 017 69000 Brugervejledning C124 Dato: April 2010 Der er gjort meget for,

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

IP Office 3.2 Brugsanvisning 3701 telefon

IP Office 3.2 Brugsanvisning 3701 telefon IP Office 3.2 Brugsanvisning 3701 telefon [15-601083] Udgave [1] (Januar 2007) 2007 Avaya Inc. Med forbehold for alle rettigheder. Bemærk Selv om der er gjort en stor indsats for at sikre, at informationerne

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0995221 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0937679 Udgave 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001 Artikel-nr. P0609363 02 5. marts 2004 Business Communications Manager Brugervejledning til Nortel Networks IP Phone 2001 Introduktion 3 Nortel Networks IP Phone 2001 bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Brugervejledning Trådløs DECT-telefon GDC-450H Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse... 4 Håndsættets opbygning og funktioner... 5 Montering af batterier...

Læs mere

PM70 MOBILE FAX AND PHONE BRUGERVEJLEDNING KÆRE KUNDE

PM70 MOBILE FAX AND PHONE BRUGERVEJLEDNING KÆRE KUNDE P M 7 0 M O B I L F A X O G T E L E F O N KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte en Possio PM70. Vi håber, at du får glæde af den i mange år fremover. Du bør nøje læse sikkerhedsinstruktionerne, licens- og garantibestemmelserne

Læs mere

IP Office 3.2 Brugsanvisning 3711 telefon

IP Office 3.2 Brugsanvisning 3711 telefon IP Office 3.2 Brugsanvisning 3711 telefon [15-601084] Udgave [1] (Januar 2007) 2007 Avaya Inc. Med forbehold for alle rettigheder. Bemærk Selv om der er gjort en stor indsats for at sikre, at informationerne

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 6000 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

ascom [ QUICK REFERENCE GUIDE DK ] Ascom d41 dect Handset

ascom [ QUICK REFERENCE GUIDE DK ] Ascom d41 dect Handset ascom [ QUICK REFERENCE GUIDE DK ] Ascom d41 dect Handset Including Safety Instructions LED Headset-stik Display Softkeys Løft røret Telefonsvarer Tastaturlås og store/små bogstaver Mellemrumstast Mikrofon

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere