BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX"

Transkript

1 q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M656cidn ECOSYS M656cidn Type B BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX

2 Sikkerhedskonventioner i denne vejledning Læs venligst betjeningsvejledningen før brug af faksimilen. Opbevar den i nærheden af faksimilen, så du let kan finde den, hvis du har brug for hjælp. Symboler i vejledningen og på faksimilens dele er sikkerhedsadvarsler, der har til formål at beskytte brugeren, andre personer og omgivende objekter, og sikre korrekt og sikker brug af faksimilen. ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan forårsage alvorlig personskade eller endog dødsfald. FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade. Symboler Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder sikkerhedsadvarsler. Punkter, som brugeren skal være særlig opmærksom på, er angivet inden i symbolet.... [Generel advarsel]... [Advarsel om høj temperatur] Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om forbudte handlinger. Nærmere oplysninger om den forbudte handling er angivet inden i symbolet.... [Advarsel om forbudt handling]... [Adskillelse forbudt] Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om handlinger, der skal udføres. Nærmere oplysninger om den obligatoriske handling er angivet inden i symbolet.... [Obligatorisk handling påkrævet]... [Tag stikket ud af stikkontakten]... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse] Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige, eller selve vejledningen mangler, skal du kontakte din servicetekniker for at bestille en ny (gebyr kræves). BEMÆRK Grundet ydelsesopdateringer kan informationen i denne betjeningsvejledning ændres uden varsel.

3 Indholdsfortegnelse Inden brug af faxmaskinen... - Delnavne og funktioner... - Maskine... - Betjeningspanel Berøringspanel Tasten Enter og tasten Quick No. Search (hurtig nr. søgning) Hurtig opsætningsguide (opsætning af fax) Faxopsætning elementer Fremgangsmåde for opsætning af fax Indstilling af dato og klokkeslæt PBX indstilling (kun Europa)... - Registrering af destinationer... - Registrering af destinationer i adressebogen... - Tilføje en kontakt... - Tilføje en gruppe Redigering og sletning af poster i adressebogen Udskrivning af adresseliste Metoder for indtastning af destination Indtastning af destinationens faxnummer ved brug af taltasterne Valg vha. adressebog Afsendelse af fax Grundlæggende overførselsprocedure Kontrol af afsendelsesstatus overførselen Scanningsindstillinger for original Valg af faxopløsning Valg af tæthed Valg af originalbillede Direkte overførsel direkte overførsel Modtagelse af fax Faxmodtagelse Modtagelsesmetode Kontrol og ændring af modtagelsesmetoden Automatisk modtagelse af fax Modtagesituationer af modtagelse (else af kommunikation) Indstilling af faxmodtagelse Medietype til udskrift i

4 6 Brug af en tilsluttet telefon Modtagelse med automatisk skift mellem fax og telefon Modtagelse med automatisk skift mellem fax og telefonsvarer DRD modtagelse (kun tilgængelig for amerikanske versioner) Tjek overførselsresultater og registreringsstatus Brug følgende redskaber til at tjekke overførselsresultater og registreringsstatus Tjek faxjobhistorien Visning af joblogskærmen Udskrift af administrative rapporter Resultatrapporter for afsendelse Rapport for job annulleret inden afsendelse Modtagerformat Resultatrapporter for modtagelse Aktivitetsrapport Udskrift af administrative rapporter Automatisk udskrift Statusside Rapportering af resultater for faxmodtagelse via Skærmbillede til bekræftelse af destinationer Fax-indstillinger Standard fax-indstillinger Betjeningsmetode Indstilling af systemmenu Rapport Indstillinger for cassette/multifunktionsbakke Generelle indstillinger FAX Justering/vedligeholdelse Problemløsning Indikatorer under afsendelse og modtagelse Problemløsning ved blinkende indikator Attention Forholdsregler, når du slukker for maskinen Fejlmeddelelser Liste over fejlkoder Problemløsning Tillæg Metode til indtastning af tegn Skærmbilleder til indtastning Specifikationer Menuoversigt Indeks...Indeks- ii

5 Sikkerhedsmæssige oplysninger Om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger om, hvordan du bruger maskinens fax-funktioner. Læs venligst betjeningsvejledningen, før du begynder at bruge maskinen. Under brug kan du slå op i maskinens betjeningsvejledning for at finde oplysninger inden for de afsnit, som du kan se på listen nedenfor. Miljø Forholdsregler for brug Ilægning af papir Udskiftning af tonerbeholder Udskiftning af beholder til brugt toner Rengøring Funktionsproblemer Fejlmeddelelser og problemløsning Udredning af papirstop iii

6 Generel meddelelse Juridisk meddelelse VI KAN IKKE GØRES ANSVARLIGE FOR DOKUMENTER, DER, HELT ELLER DELVIST, GÅR TABT SOM FØLGE AF SKADER PÅ FAXSYSTEMET, FEJL, FORKERT BRUG ELLER YDRE FAKTORER SOM F.EKS. STRØMAFBRYDELSER; ELLER FOR RENT ØKONOMISKE TAB ELLER TABT PROFIT, DER ER OPSTÅET, FORDI MISTEDE OPKALD ELLER OPTAGEDE BESKEDER AFSPILLET VED MISTEDE OPKALD HAR FØRT TIL, AT MULIGHEDER IKKE HAR KUNNET UDNYTTES. Varemærker Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe og Acrobat er varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated. Alle andre virksomheds- og produktnavne i denne betjeningsvejledning er varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Tegnene og bruges ikke i denne vejledning. FCC PART 68 REQUIREMENTS This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the right side of the equipment to install Assembly Board is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company. This equipment connects to the network via USOC RJC. 3 A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details. 4 The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 3, 00, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label. 5 If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary. 6 The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service. 7 If trouble is experienced with this equipment, please contact the following company for repair and (or) warranty information: KYOCERA Document Solutions America, Inc. 5 Sand Road, Fairfield, New Jersey , USA Phone: Fax: If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved. iv

7 8 This equipment cannot be used on public coin service provided by the telephone company. Connection to Party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. 9 If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer. 0 The Telephone Consumer Protection Act of 99 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: (Insure that it will be transmitted, see Lokalt faxnavn på side -7, Lokalt faxnummer på side -7, Udskrivningsposition (Id for overførselsterminal: TTI) på side -7 and Indstilling af dato og klokkeslæt på side -0.) IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following: CAUTION: To reduce the risk of fire, use only No.6 AWG or larger UL listed or CSA certified telecommunication line cord. Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning. 3 Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak. 4 Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions. SAVE THESE INSTRUCTIONS IMPORTANTES MESURES DE SECURITE Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes: Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine. Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre. 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite. 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles. CONSERVER CES INSTRUCTIONS v

8 CANADIAN IC REQUIREMENTS "This product meets the applicable Industry Canada technical specifications" "The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five." The REN (CANADA) of this product is 0.4. CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE "Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d Industrie Canada." "L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5." Le IES (CANADA) pour ce produit est 0.4. Erklæringer jf. europæiske direktiver OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING JF. 004/08/EF, 006/95/EF, 93/68/EØF, 999/5/EF og 009/5/EF Vi erklærer, at maskinen, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende specifikationer. Informationsteknologisk udstyr. Immunitetskarakteristikker. Grænseværdier og målemetoder Informationsteknologisk udstyr - Radiostøjkarakteristikker - Grænseværdier og målemetoder Grænseværdier for udsendelse af harmoniske strømme 6 A pr. fase Begrænsning af spændingsfluktuationer og flimmer i den offentlige lavspændingsforsyning, fra udstyr, der har en mærkestrøm 6 A Sikkerhed af informationsteknologiudstyr, inklusive elektrisk kontorudstyr Terminaludstyr (TE); Tilslutningskrav til terminaludstyr (undtagen udstyr til taletelefoni), der anvender DTMF-signalering (Dual Tone Multi Frequency) ved netadressering, med henblik på fælleseuropæisk godkendelse af, at udstyret kobles op på de analoge offentlige telefonnet. EN 5504 EN 550 Klasse B EN EN EN TBR vi

9 Teknisk regulering for terminaludstyr Dette terminaludstyr opfylder: TBR DE 08R00 Det nationale AN for D AN 0R00 AN for P DE 09R00 Det nationale AN for D AN 0R0 AN for CH og N DE R00 Det nationale AN for D AN 05R0 AN for D, E, GR, P og N DE 4R00 Det nationale AN for D AN 06R00 AN for D, GR og P ES 0R0 Det nationale AN for E AN 07R0 AN for D, E, P og N GR 0R00 Det nationale AN for GR AN 09R00 AN for D GR 03R00 Det nationale AN for GR AN 0R00 AN for D GR 04R00 Det nationale AN for GR AN R00 AN for P NO 0R00 Det nationale AN for N AN R00 AN for E NO 0R00 Det nationale AN for N AN 6R00 Generel vejledende meddelelse P 03R00 Det nationale AN for P DE 03R00 Det nationale AN for D P 04R00 Det nationale AN for P DE 04R00 Det nationale AN for D P 08R00 Det nationale AN for P DE 05R00 Det nationale AN for D Erklæring om netværkskompatibilitet Producenten erklærer, at udstyret er bygget til at blive brugt i det offentlige telefonnet med omkobling (PSTN) i de følgende lande: Belgien Holland Malta Sverige Bulgarien Island Norge Schweiz Cypern Irland Polen Storbritannien Danmark Italien Portugal Tjekkiet Estland Letland Rumænien Tyskland Finland Liechtenstein Slovakiet Ungarn Frankrig Litauen Slovenien Østrig Grækenland Luxembourg Spanien vii

10 Indledning Om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler: Kapitel Indhold Inden brug af faxmaskinen Vejledning i delenes navne og hurtig opsætningsguiden. Registrering af destinationer Vejledning i fremgangsmåden for registrering af destinationer i adressebogen og et-tryk taster. 3 Metoder for indtastning af destination Vejledning i fremgangsmåden for indtastning af destinationsfaxnumre. 4 Afsendelse af fax Vejledning i de generelle metoder for afsendelse af fax og overførselsfunktioner. 5 Modtagelse af fax Vejledning i de generelle metoder for modtagelse af fax og modtagerfunktioner. 6 Brug af en tilsluttet telefon Vejledning i praktiske funktioner, som anvender en ekstern telefon. 7 Tjek overførselsresultater og registreringsstatus Vejledning i, hvordan man tjekker status for seneste udførte overførsel og betjening for modtagelse på berøringspanelet. Vejleder ligeledes i, hvordan man udskriver administrative rapporter, der viser kommunikationsresultater, maskinens indstillinger og registreret information. 8 Fax-indstillinger Vejledning i forskellige indstillinger for kontrol af faxforbruget, såsom begrænsning af overførselsdestinationer, blokering af faxmodtagelse og indstilling af tidspunker, hvor det er forbudt at bruge maskinen. 9 Problemløsning Vejledning i, hvad man skal gøre, når der opstår fejl eller andre problemer. 0 Tillæg Vejledning i indtastning af tegn og liste over faxspecifikationer. viii

11 Konventioner i denne vejledning Følgende konventioner bruges afhængigt af beskrivelsen. Konventioner Beskrivelse Eksempel Fed Angiver en tast på betjeningspanelet eller en computerskærm. Tryk på tasten Start. [Almindelig] Angiver taster på berøringspanelet. Tryk på [OK]. Kursiv BEMÆRK Angiver en meddelelse, der vises på berøringspanelet. Bruges til at fremhæve et nøgleord, en sætning eller henvisninger til yderligere oplysninger. Angiver supplerende oplysninger eller funktioner som reference. Meddelelsen Klar til at kopiere vises. Der findes flere oplysninger under Dvale og automatisk dvale på side -9. BEMÆRK VIGTIGT Angiver elementer, som du skal eller ikke må udføre, hvis du vil undgå problemer. VIGTIGT Forsigtig Angiver hvad, der skal overholdes for at undgå personskade eller maskinfejl, og hvordan disse situationer håndteres. Forsigtig I denne vejledning er fremgangsmåderne, som kræver brug af tasterne på berøringspanelet, fremhævet med rødt. (F.eks.) Vælg [Ettrykstast]. Fax Dest.: Lagt på Kæde Direkte Kontroll. Tilbagekald Tilf.des. Adressebog Funktioner Ekst. adressebog One-touch-tast Favoritter GB0669_00 Fremgangsmåder, der omfatter brug af betjeningspanelet og/eller berøringspanelet er nummereret på følgende måde: (F.eks.) Vælg [Funktioner] og derefter [Original størrelse]. Fax Lagt på Kæde Direkte Dest.: Kontroll. Funktioner Original størrelse A4 Adressebog Funktioner Tilbagekald Tilf.des. Ekst. adressebog One-touch-tast Favoritter GB0669_00 Original retning Duplex Opløsning for faxafsendelse Luk Øverste kant venstre -sidet 00x00 dpi Normal /3 Tilf/red. Genvej GB0673_00 ix

12 Originaler og papirformater I dette afsnit beskrives, hvordan der i denne vejledning refereres til originalstørrelse eller papirformat. Ikoner på berøringspanelet Følgende ikoner på berøringspanelet kan bruges til at angive originaler og papirets retning. Originaler Papir Liggende Stående x

13 Inden brug af faxmaskinen Dette kapitel indeholder følgende emner: Delnavne og funktioner... - Maskine... - Betjeningspanel Berøringspanel Tasten Enter og tasten Quick No. Search (hurtig nr. søgning) Hurtig opsætningsguide (opsætning af fax) Faxopsætning elementer Fremgangsmåde for opsætning af fax Indstilling af dato og klokkeslæt PBX indstilling (kun Europa)

14 Inden brug af faxmaskinen > Delnavne og funktioner Delnavne og funktioner Maskine Dette kapitel forklarer delenes navn, når maskinen bruges som en faxmaskine. Hvis du vil vide navnene på dele, der kræves, når du bruger andre funktioner end FAX, kan du se maskinens Betjeningsvejledning. 3 4 Betjeningspanel Udfør faxhandlinger med dette panel. Hovedafbryder Vælg ON (I), hvis du vil faxe eller kopiere. Displayet begynder at lyse, når det er klar til brug. 3 LINJE stik (L) Forbind telefonlinjens modulkabel til dette stik. 4 TLF stik (T) Hvis du bruger en kommercielt tilgængelig telefon, skal du forbinde modulkablet til dette stik. VIGTIGT Du kan ikke automatisk modtage en fax, hvis strømmen er afbrudt. Hvis du vil modtage faxer, mens strømmen er afbrudt, skal du trykke på tasten Energy Saver på betjeningspanelet. -

15 Inden brug af faxmaskinen > Delnavne og funktioner Dokumentføder Dæksel til dokumentføder Åbn dette dæksel, hvis originalen sidder fast i dokumentføderen. 6 Originalbreddestyr Juster disse styr i henhold til originalens bredde. 7 Originalplade Læg originalarkene på denne plade. 8 Originaludskubningsplade Aflæste originaler skubbes ud på denne plade. 9 Håndtag til at åbne/lukke dokumentføderen Hold i dette håndtag, når du åbner eller lukker dokumentføderen. -3

16 Inden brug af faxmaskinen > Delnavne og funktioner Betjeningspanel Hvis du vil vide navnene på de taster og indikatorer, der kræves, når du bruger andre funktioner end FAX, kan du se maskinens Betjeningsvejledning. Viser skærmbilledet Status/ job. Viser skærmbilledet Favoritter. Programskærmbilledet vises, når en applikation er i brug. Viser skærmbilledet Systemmenu/ Tæller. Viser skærmbilledet Kopi. Viser skærmbilledet Send. Du kan sende FAXEN fra basis skærmbilledet Send Afslutter (logger ud af) skærmbilledet Administration. Indstiller maskinen til Dvaletilstand. er Dvale, hvis Dvaletilstanden er aktiveret. Tændes, når der er sluttet strøm til maskinen. Viser skærmbilledet Dokumentboks. Viser skærmbilledet FAX. Fax Dest.: Lagt på Kæde Direkte Kontroll. Tilbagekald Tilf.des. Adressebog Funktioner Ekst. adressebog One-touch-tast Favoritter Taltaster. Indtaster tal og symboler. Berøringspanel. Viser knapperne til konfiguration af maskinens indstillinger. Processing: Blinker under faxoverførsel og modtagelse. Memory: Blinker mens der kommunikeres med hukommelsen. Lyser konstant når der er et dokument i hukommelsen. Attention: Tændes eller blinker, hvis der opstår en fejl og et job standses. Genetablerer standardindstillingerne. Fjerner indtastede tal og tegn. GB0669_00 Tryk for at angive en registreret destination ved hjælp af et nummer, såsom et hurtigopkald eller adressenummer. Afslutter indtastningen med taltaster og afslutter skærmbilledet i forbindelse med indstilling af funktioner. Funktionen er tilknyttet [OK] på skærmbilledet. er eller pauser det igangværende udskrivningsjob. Starter faxoverførslen og behandlingen af indstillinger. -4

17 Inden brug af faxmaskinen > Delnavne og funktioner Berøringspanel Viser maskinens status og de nødvendige meddelelser vedrørende betjening. Fax Lagt på Kæde Direkte Dest.: Kontroll. Viser dato, tid og nummeret for destinationerne. Indtaster destinationer. Tilbagekald Tilf.des. Konfigurerer funktionsindstillinger. Adressebog Ekst. adressebog One-touch-tast Funktioner Genvej Genvej Favoritter GB0669_03 Viser genveje. Viser status for udstyret samt nødvendige betjeningsmeddelelser. Viser de tilgængelige funktioner og indstillinger. Funktioner Original størrelse Original retning Duplex Opløsning for faxafsendelse A4 Øverste kant venstre -sidet 00x00 dpi Normal /3 GB0673_00 Bladrer opad eller nedad, når det ikke er muligt at vise hele listen med værdier på et enkelt skærmbillede. Luk Tilf/red. Genvej Registrerer funktioner som genveje. Tasten Enter og tasten Quick No. Search (hurtig nr. søgning) Dette afsnit beskriver fremgangsmåden i forbindelse med brug af tasten Enter og tasten Quick No. Search på betjeningspanelet. Brug af tasten Enter Tasten Enter fungerer på samme måde som tasterne på berøringspanelet, såsom [OK] og [Luk]. Symbolet Enter er vist ved siden af tasterne med tilknytning til funktioner, som udføres af tasten Enter (f.eks. [OK ], [Luk ]). Tæthed Lysere Normal Mørkere GB0008_0 OK Et tryk på tasten Enter på betjeningspanel, har samme effekt som at røre ved tasten [OK] på berøringspanelet. Brug af tasten Quick No. Search Tasten Quick No. Search bruges til at angive en overførselsdestination ved hjælp af hurtigopkald, eller ved direkte at indtaste faxnummeret ved hjælp af taltasterne. -5

18 Inden brug af faxmaskinen > Delnavne og funktioner Indtast destination. One-touch-tast Indtastning af nummer for one-touch-tast Ingen 003 Ingen (00-00) 004 Ingen 005 Ingen 006 Ingen 007 Ingen 008 Ingen 009 Ingen /9 00 Ingen 0 Ingen 0 Ingen OK GB0095_0 OK GB078_00 Ved at røre tasten Quick No. Search på berøringspanelet vises skærmbilledet til indtastning af tal. -6

19 Inden brug af faxmaskinen > Hurtig opsætningsguide (opsætning af fax) Hurtig opsætningsguide (opsætning af fax) I funktionen hurtig opsætning, anvendes en guide til at konfigurere følgende indstillinger. Sørg for, at fuldføre indstillingerne inden brug af faxsystemet. Faxopsætning elementer Trin Indstilling af: Beskrivelse Reference Side.Opkald/ Modtagelse Opkaldsmetode Vælg opkaldsmetode efter linjetype. 8-7 Modtagelsesmetode Vælg modtagelsesmetode. 8-8 Aut. (DRD) * Vælg modtagelsesmønster. 8-8.Lokal faxinformation. Lokalt faxnavn Registrér det lokale faxnavn, der skal udskrives på faxen på det modtagende system. 8-7 Lokalt faxnummer Indtast det lokale faxnummer, der skal udskrives på faxen på det modtagende system. 8-7 Lokalt fax-id Indtast lokal fax-id. Den lokale fax-id kan begrænse andre parter, som du kan kommunikere med. Indtast det 4 cifrede lokale fax-id nummer. 8-7 Udskrivningsposition (Id for overførselsterminal: TTI) Vælg om der skal udskrives den lokale faxinformation på faxen på det modtagende system Lydstyrke Højttalerlydstyrke Indstil lydstyrken ved at trykke på [On Hook]. Højttalerlydstyrke: Juster lydstyrken for den indbyggede højttaler, hvis linjen er forbundet ved tryk på tasten [On Hook]. 8-6 Monitorlydstyrke Jobafslutning Indstil monitorlydstyrken. Monitorlydstyrke: Juster lydstyrken for den indbyggede højttaler, hvis linjen er forbundet uden tryk på tasten [On Hook], som f.eks. ved hukommelsesoverførsel. Angiver om der skal afgives et akustisk signal, når et job er fuldført Ringer Normal Indstil antallet af gange telefonen skal ringe inden opkaldet besvares. 8-8 Telefonsvarer FAX/TLF skift ** Indstil antallet af gange telefonen skal ringe, inden telefonsvaren besvarer opkaldes. Indstil antallet af gange telefonen skal ringe, inden der skiftes mellem fax og telefon Genopkald Antal nye forsøg Indstil antallet af genopkald. 8-7 * Modtagelsestilstanden DRD er mulig i nogle lande. ** Dette FAX/TLF skift mellem fax og telefon er muligt i visse lande. BEMÆRK Disse indstillinger kan ændres i systemmenuen. Se under Standard fax-indstillinger på side 8- eller maskinens Betjeningsvejledning. -7

20 Inden brug af faxmaskinen > Hurtig opsætningsguide (opsætning af fax) Fremgangsmåde for opsætning af fax Vis skærmbilledet. Systemmenu Guide til hurtig opsætning Sprog Rapport /5 Tæller GB0054_00 Vælg en funktion. Guide til hurtig opsætning Faxopsætning Papiropsætning Opsætning af energisparetilstand / Netværksopsætning < Tilbage GB0840_00 3 Konfigurér funktionen. Faxopsætning. Opk./modt.tilst.. Oplys. lokal fax 3. Lydstyrke 4. Ring 5. Genopkald Denne guide hjælper dig med at indstille de grundlæggende indstillinger for at kunne benytte faxen. End Næste > GB084_00 Start guiden. Følg instruktionen på skærmen for at konfigurere indstillingerne. Oplys. lokal fax. Opk./modt.tilst.. Oplys. lokal fax 3. Lydstyrke 4. Ring 5. Genopkald Angiv opkald og modtagelsestilstand. End Spring Næste > over >> GB084_00 Afslut Afslutter guiden. << Forrige Vender tilbage til tidligere punkt. Spring over >> Næste> Går videre til det næste punkt uden at indstille det aktuelle emne. Går videre til næste skærmbillede. < Tilbage Vender tilbage til forrige skærmbillede. -8

21 Inden brug af faxmaskinen > Hurtig opsætningsguide (opsætning af fax) 4 Afslut. Fuldført. Opk./modt.tilst.. Oplys. lokal fax 3. Lydstyrke 4. Ring 5. Genopkald Tryk på [Fuldfør] for at lukke guide. * Alle menupunkter kan ændres i System-menuen. Forrige Afslut GB0866_00 Når opsætningen er afsluttet, skal du trykke på knappen [Afslut]. -9

22 Inden brug af faxmaskinen > Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil lokal dato og klokkeslæt for den lokalitet, hvor faxen skal anvendes. Når du sender en fax vha. transmissionsfunktionen, vil datoen og klokkeslættet for denne indstilling blive angivet i faxens overskrift. Indstil datoen, klokkeslættet og tidszonen i forhold til GMT for den lokalitet, hvor maskinen anvendes. BEMÆRK Skærmbilledet for brugerautentifikation vises. Indtast dit brugernavn og adgangskode til logon, og tryk på [Logon]. Se under Tilføje en bruger i maskinens Betjeningsvejledning for standard brugernavn og adgangskode til logon. Sørg for at indstille tidsforskellen, inden du indstiller dato og klokkeslæt. Dato og klokkeslæt indstilles ved hjælp af hurtig opsætningsguiden, når maskinen tændes for første gang efter installationen. Vis skærmen. Systemmenu System/netværk Dato/Timer/Energibesparelse Justering/vedligeholdelse 5/5 GB0054_04 Brug [ ] eller [ ] for at rulle op og ned. Indstil tidsforskellen. Dato/Timer/Energibesparelse Dato/klokkeslæt Datoformat Tidszone 0/0/0 DD/MM/YY +09:00 Osaka, Sapporo, Tokyo /4 Dato/Timer/Energibesparelse - Tidszone -:00 Den internationale datolinje (vest) -:00 UTC-tid - -0:00 Hawaii /4 Auto.nulstil. < Tilbage Til GB060_00-09:00 Alaska Brug [ ] eller [ ] for at rulle op og ned. OK GB064_00 Vælg lokaliteten. BEMÆRK Hvis du har valgt et område, der anvender sommertid, vil skærmbilledet for opsætning af sommertid blive vist. Tryk på [Til] eller [Fra]. 3 Indstil datoen. Dato/Timer/Energibesparelse Dato/Timer - Dato/klokkeslæt Dato/klokkeslæt Datoformat Tidszone 0/0/0 DD/MM/YY +09:00 Osaka, Sapporo, Tokyo /4 År Måned Dag Auto.nulstil. < Tilbage Til GB060_00 3 Næste > GB06_00 Tryk på knapperne [+] eller [-] for at indstille År, Måned og Dag. -0

23 Inden brug af faxmaskinen > Indstilling af dato og klokkeslæt 4 Indstil klokkeslæt. Dato/klokkeslæt - Tid Time Minut Sekund : : : < Tilbage OK GB06_00 Tryk på knapperne [+] eller [-] for at indstille Timer, Minutter, og sekunder. -

24 Inden brug af faxmaskinen > PBX indstilling (kun Europa) PBX indstilling (kun Europa) Udfør følgende PBX-indstilling, når maskinen anvendes i et miljø, hvor PBX for tilslutning til flere telefoner til arbejdsbrug er installeret. BEMÆRK Det anbefales at kontakte den virksomhed, der installerede PBX-systemet, vedrørende tilslutning af maskinen, inden maskinen sluttes til PBX. Bemærk, at der ikke kan sikres korrekt funktion i et miljø, hvor maskinen er sluttet til PBX, da maskines funktioner kan være begrænsede. Element Indstillingsværdi Beskrivelse Valg af linje PSTN Bruges når maskinen skal sluttes til et offentligt telefonnet (standard). Indstilling af nummer for adgang til udgående opkaldslinje PBX Bruges når maskinen skal sluttes til PBX. Indstil et nummer for adgang til en udgående opkaldslinje. Kontakt PBX-administratoren vedrørende nummeret. For yderligere oplysninger omkring konfigurering af indstillinger, se Standard fax-indstillinger på side 8-. -

25 Registrering af destinationer Dette kapitel indeholder følgende emner: Registrering af destinationer i adressebogen... - Tilføje en kontakt... - Tilføje en gruppe Redigering og sletning af poster i adressebogen Udskrivning af adresseliste

26 Registrering af destinationer > Registrering af destinationer i adressebogen Registrering af destinationer i adressebogen Tilføj en ny destination til adressebogen. Der findes to registreringsmetoder, kontakter og grupper. Ved tilføjelse af en gruppe, skal du indtaste gruppens navn og vælge gruppemedlemmer fra adressebogen. Tilføje en kontakt Der kan maksimalt registreres 00 kontaktadresser. Destinationsnavn, faxnummer, underadressekommunikation, kryptering, sendestarthastighed og ECM-kommunikation kan registreres for hver destination. BEMÆRK Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, kan du kun redigere destinationer i adressebogen ved at logge på som bruger med administratorrettigheder. Kontaktadresserne kan ligeledes registeres i systemmenuen. Vis skærmen. Fax Dest.: Lagt på Adressebog Funktioner Kæde Direkte Kontroll. Tilbagekald Tilf.des. Ekst. Adressebog adressebog(alle) One-touch-tast Favoritter GB0669_ ABCDEF / GHIJKL Menu < Tilbage OK GB046_03 Tilføjer en ny destination. Menu Sorter(Nr.) Brug [ ] eller [ ] for at rulle op og ned. Tilføj Rediger / Slet Luk GB0396_0 3 Vælg registreringsmetoden. Vælg adressetype. Tilføj - Adressetype Kontakt Gruppe / Næste > GB049_0 -

27 Registrering af destinationer > Registrering af destinationer i adressebogen 4 Indtast destinationsnavnet. GB0057_ Du kan indtaste op til 3 tegn. For detaljer om indtastning af tegn, se Metode til indtastning af tegn på side Angiv adressenummeret. Vælg det element, der skal ændres. Tilføj - Bekræftelse FTP Adressenummer (000-50) Adressenummer Automatisk / < Tilbage Gem GB0078_0 OK 3 GB07_0 Tryk på [+], [-] eller taltasterne for at indtaste et bestemt adressenummer (-50). Adressenummer er en ID for en destination. Du kan vælge ethvert tilgængeligt nummer ud af 00 numre for kontakter og 50 numre for grupper. Hvis du har sat 000 som adressenummer, registreres adressen under det laveste tilgængelige nummer. 6 Indtast faxnummeret. Vælg det element, der skal ændres. Tilføj - Bekræftelse Fax Navn Adressenummer Fax -adresse Sales department Automatisk < Tilbage Gem / GB0078_0 Pause Underadresse Plads Detal.-indst. Tilbage 3 OK GB0075_0 Tast Beskrivelse Pause Mellemrum Tilbage Når du trykker på denne tast, tilføjer du ca. tre sekunders ventetid under en opringning. F.eks. når du ringer til en ekstern linje, kan du bruge denne metode til at sætte en lille pause ind, efter der er ringet op til et bestemt nummer - måske virksomhedens hovednummer - før opringningen fortsætter - måske til et lokalnummer. Indtaster et mellemrum. Flytter cursoren. For at korrigere faxnummeret, skal du trykke [Tilbage] på berøringspanelet, og slette cifrene et efter et inden du genindtaster faxnummeret. For at slette nummeret helt, skal du trykke på tasten Clear på betjeningspanelet. Indtast det modtagende systems faxnummer ved brug af taltasterne. Du kan indtaste op til 3 tal som det modtagende systems faxnummer. -3

28 Registrering af destinationer > Registrering af destinationer i adressebogen 7 Vælg overførelsesindstillinger. Du kan opsætte overførslens sendestarthastighed, ECM kommunikation og krypteret overførsel. Tryk på [Detalje indstillinger]. Fax Underadresse Detal.-indst Pause Plads Tilbage OK GB0075_03 Konfigurer overførslens sendestarthastighed. Fax - Indstillinger for detalje Indstillinger for det... - Transmis.starthastighed Transmis.starthastighed ECM Krypterettransmission bps Til Fra / 9600 bps 4400 bps bps / OK GB068_0 OK GB07_0 BEMÆRK Normalt bør standardindstillingen anvendes. 3 Tænd for ECM kommunikation. Fax - Indstillinger for detalje Indstillinger for detalje - ECM Transmis.starthastighed ECM Krypterettransmission bps Til Fra / Fra Til / OK GB068_0 OK GB073_0 ECM (Error Correction Mode eller fejlrettelsestilstand) er en funktion, der automatisk genoverfører billeder, der ikke er blevet korrekt afsendt eller modtaget på grund af støj på telefonlinjen under overførslen. 4 Tænd for krypteret overførsel. Fax - Indstillinger for detalje Indstillinger for detalje - Krypterettransmission Transmis.starthastighed ECM Krypterettransmission bps Til Fra / Kryptering Fra / OK GB068_0 OK GB074_00 For at anvende krypteret kommunikation for overførslen, skal du tænde for krypteret overførsel. Fremgangsmåden for at tænde for krypteret overførsel, er beskrevet i engelsk Operation Guide. -4

29 Registrering af destinationer > Registrering af destinationer i adressebogen 5 Tryk på [OK]. Fax - Indstillinger for detalje Transmis.starthastighed ECM Krypterettransmission bps Til Fra / OK GB068_0 8 Opsæt en underadresse. Fax Underadresse Detal.-indst Pause Plads Tilbage Fax - Underadresse Underadresse Adgangskode ********** / OK GB0075_03 OK GB069_0 For at anvende underadresse kommunikation, skal du registrere en underadresse og adgangskode. Fremgangsmåden for at opsætte en underadresse, er beskrevet i engelsk Operation Guide. 9 Registrering af destination. Fax Vælg det element, der skal ændres. Tilføj - Bekræftelse Underadresse Detal.-indst. Navn Sales department Adressenummer Automatisk Pause Plads Tilbage Fax -adresse OK GB0075_03 < Tilbage Gem / GB0078_0-5

30 Registrering af destinationer > Registrering af destinationer i adressebogen Tilføje en gruppe Saml to eller flere kontakter ind i en gruppe. Angivelser i gruppen kan tilføjes på samme tid. Maks. 50 grupper kan tilføjes i adressebogen. De kontakter, der skal være i gruppen, skal tilføjes gruppen inden du tilføjer en gruppe i adressebogen. BEMÆRK Hvis administration af brugerlogon er aktiveret, kan du kun redigere destinationer i adressebogen ved at logge på som bruger med administratorrettigheder. Angivelser i gruppen kan også registreres i systemmenuen. Vis skærmen. Fax Dest.: Lagt på Adressebog Funktioner Kæde Direkte Kontroll. Tilbagekald Tilf.des. Ekst. Adressebog adressebog(alle) One-touch-tast Favoritter GB0669_ ABCDEF / GHIJKL Menu < Tilbage OK GB046_03 Tilføj en ny destination. Menu Sorter(Nr.) Brug [ ] eller [ ] for at rulle op og ned. Tilføj Rediger / Slet Luk GB0396_0 3 Vælg registreringsmetoden. Vælg adressetype. Tilføj - Adressetype Kontakt Gruppe / Næste > GB049_0-6

31 Registrering af destinationer > Registrering af destinationer i adressebogen 4 Angiv gruppenavnet. GB0057_6 Du kan indtaste op til 3 tegn. For detaljer om indtastning af tegn, se Metode til indtastning af tegn på side Vælg medlemmer (destinationer). Vis skærmen. Tilføj - Bekræftelse Navn Support department Medlem Medlem Member:0 / / Adressenummer Automatisk < Tilbage Gem GB040_0 Menu End GB04_03 Markér afkrydsningsfeltet for at vælge den ønskede destination fra listen. De valgte destinationer angives ved et markeret afkrydsningsfelt. Adressebog (kontakt) 00 Sales department Sales department abc 00 Support department Support department.box / Søg efter registreret navn. Avanceret søgning efter registreret destinationstype ( , mappe (SMB/FTP) eller fax). Brug [ ] eller [ ] for at rulle op og ned. Menu OK GB048_0 Viser detaljer om individuelle destinationer. Du kan specificere en destination efter adressenummer ved at trykke på tasten Quick No. Search. -7

32 Registrering af destinationer > Registrering af destinationer i adressebogen Du kan også trykke på tasten [Menu] for at udføre en mere detaljeret søgning. Adressebog (kontakt) Menu 00 Sales department Træk sammen 00 Sales department abc Søg (navn) 00 Support department / Søg (Nr.) / 00 Support department.box Menu OK GB048_0 Sorter (navn) Luk Brug [ ] eller [ ] for at rulle op og GB0396_00 Begræns: Avanceret søgning efter registreret destinationstype ( , mappe (SMB/FTP) eller fax). Søg (Navn) og Søg (Nr.): Søger efter destinationsnavn eller adressenummer. Sortér (Navn) og Sortér (Nr.): Sortér listen efter destinationsnavn eller adressenummer. BEMÆRK Valget annulleres ved at klikke på afkrydsningsfeltet og fjerne krydset. 6 Godkend medlemmer. Adressebog (kontakt) Medlem 00 Sales department Sales department Sales department abc 00 Support department Support department.box Menu OK / GB048_0 Support department Menu End / GB04_04 7 Angiv adressenummeret. Tilføj - Bekræftelse Adressenummer Navn Medlem Adressenummer Support department Member:0 Automatisk < Tilbage Gem / GB040_0 (000-50) 3 OK GB07_0 Tryk på [+], [-] for at indtaste et bestemt adressenummer (-50). Adressenummer er en ID for en destination. Du kan vælge ethvert tilgængeligt nummer ud af 00 numre for kontakter og 50 numre for grupper. Hvis du har sat 000 som adressenummer, registreres adressen under det laveste tilgængelige nummer. 8 Registrering af gruppe. Tilføj - Bekræftelse Navn Support department Medlem Adressenummer Member: Automatisk / < Tilbage Gem GB040_03-8

33 Registrering af destinationer > Registrering af destinationer i adressebogen Redigering og sletning af poster i adressebogen Redigér og slet de destinationer (kontakter) du tilføjede til adressebogen. Vis skærmen. Fax Dest.: Lagt på Adressebog Funktioner Kæde Direkte Kontroll. Tilbagekald Tilf.des. Ekst. Adressebog adressebog(alle) One-touch-tast Favoritter GB0669_ ABCDEF / GHIJKL Menu < Tilbage OK GB046_03 Redigér eller slet destinationen. Redigering af destination Menu Sorter(Nr.) Tilføj Rediger / Adressebog (alle) 09 Sales department 00 Support department 00 SYSTEM DEP. / Slet 003 Sales department Member: Luk GB0396_0 Menu Næste > GB0785_00 Brug [ ] eller [ ] for at rulle op og ned. Vælg den destination (kontakter) eller gruppe, der skal redigeres. Du kan specificere en destination efter adressenummer ved at trykke på tasten Quick No. Search. Rediger - Bekræftelse Navn Sales department Brug [ ] eller [ ] for at rulle op og ned. Adressenummer Fax Automatisk / -adresse < Tilbage Gem GB0786_00 Skift oplysningerne efter behov ved at trykke på det pågældende element. -9

34 Registrering af destinationer > Registrering af destinationer i adressebogen 3 Rediger - Bekræftelse Navn Sales department Adressenummer Fax Automatisk / -adresse < Tilbage Gem GB0786_00 Slette et medlem (gruppe) For at slette et medlem fra gruppen, skal du vælge den destination du ønsker at slette, og trykke på [(Slet)] (ikonet for skraldespand). Rediger - Bekræftelse Navn Adressenummer Medlem Support department Automatisk Member: / Medlem Sales department Support department / < Tilbage Gem GB0787_00 Menu End GB04_04 4 Medlem Rediger - Bekræftelse Support department Navn Support department Menu End Adressenummer Automatisk / / Medlem Member: 5 6 GB04_05 < Tilbage Gem GB0787_0 7 Sletning Menu Sorter(Nr.) Adressebog (alle) 09 Sales department Tilføj Rediger / Support department SYSTEM DEP. / Slet 003 Sales department Member: Luk GB0396_0 Menu Slet GB0788_00 Brug [ ] eller [ ] for at rulle op og ned. 3 Vælg den destination (kontakter) eller gruppe, der skal redigeres. -0

35 Registrering af destinationer > Registrering af destinationer i adressebogen Udskrivning af adresseliste Du kan udskrive en liste med de destinationer, der er registreret i adressebogen. Du kan ordne listen efter destinationernes adressenummer eller efter deres indeksnummer. Vis skærmen. Brug [ ] eller [ ] for at rulle op og ned. Systemmenu Internet Adressebog/one-touch Brugerlogon/Jobregnskab Printer Adressebog/one-touch Adressebog 4/5 GB0054_03 One-touch-tast Standarder for adressebog 3 / Udskr. liste < Tilbage GB04_00 Print Adressebog/one-touch - Udskr. liste FAX-liste (indeks) FAX-liste (Nr.) / < Tilbage GB04_00 Vælg [Faxliste (Indeks)] eller [Faxliste (Nr.)]. -

36 Registrering af destinationer > Registrering af destinationer i adressebogen -

37 3 Metoder for indtastning af destination Dette kapitel indeholder følgende emner. Indtastning af destinationens faxnummer ved brug af taltasterne Valg vha. adressebog

38 Metoder for indtastning af destination > Indtastning af destinationens faxnummer ved brug af taltasterne Indtastning af destinationens faxnummer ved brug af taltasterne Fremgangsmåden for indtastning af destinationens faxnummer ved brug af taltasterne forklares nedenfor. Vis display til indtastning af faxnummer. Fax Dest.: Lagt på Kæde Direkte Kontroll. Tilbagekald Tilf.des. Adressebog Funktioner Ekst. adressebog One-touch-tast Favoritter GB0669_00 Ved at indtaste nummeret ved brug af taltasterne ændres displayet til faxnummer display. Indtast faxnummeret til det modtagende system. Fax Lagt på Underadresse Detal.-indst Pause Plads Tilbage Menu Næste dest. OK GB0703_00 Tast Beskrivelse Pause Mellemrum Tilbage Når du trykker på denne tast, tilføjer du ca. tre sekunders ventetid under en opringning. F.eks. når du ringer til en ekstern linje, kan du bruge denne metode til at sætte en lille pause ind, efter der er ringet op til et bestemt nummer - måske virksomhedens hovednummer - før opringningen fortsætter - måske til et lokalnummer. Indtaster et mellemrum. Flytter cursoren. For at korrigere faxnummeret, skal du trykke [Tilbage] på berøringspanelet, og slette cifrene et efter et inden du genindtaster faxnummeret. For at slette nummeret helt, skal du trykke på tasten Clear på betjeningspanelet. Indtast det modtagende systems faxnummer ved brug af taltasterne. Du kan indtaste op til 64 tal som det modtagende systems faxnummer. 3 Vælg overførelsesindstillinger. Fax Lagt på Underadresse Detal.-indst Pause Plads Tilbage Menu Næste dest. OK GB0703_00 3-

39 Metoder for indtastning af destination > Indtastning af destinationens faxnummer ved brug af taltasterne Tast Beskrivelse Underadresse For at kommunikere ved hjælp af underadressen, skal du trykke på denne tast. Dette er beskrevet i engelsk Operation Guide. Detalje indstillinger Sendestarthast. For at ændre sendestarthastigheden, skal du trykke på denne tast. Der er tre hastigheder at vælge imellem: bps, bps og bps. ECM Krypteret overførsel ECM (Error Correction Mode eller fejlrettelsestilstand) er en funktion, der automatisk genoverfører billeder, der ikke er blevet korrekt afsendt eller modtaget på grund af støj på telefonlinjen under overførslen. For at sende krypterede faxer, skal du trykke på denne tast. Dette er beskrevet i engelsk Operation Guide. BEMÆRK Tryk på tasten [Læg røret på] for at oprette forbindelse til telefonlinjen. Når faxnummeret er indtastet, begynder maskinen at ringe op til det modtagende system. Efter du har trykket på denne tast, kan du indtaste det modtagende systems nummer ved hjælp af taltasterne. Dette er beskrevet i engelsk Operation Guide. 4 Tryk på [OK]. Fax Lagt på Underadresse Detal.-indst Pause Plads Tilbage Menu Næste dest. OK GB0703_00 Indtastning af destinationen stopper. BEMÆRK Når Til er valgt i Indtastningskontrol af ny destination, vil det indtastede faxnummer blive vist på displayet. Genindtast det samme faxnummer og tryk på tasten [OK]. Dette er beskrevet under Indtastningskontrol af ny destination i maskinens Betjeningsvejledning. Tryk på tasten [Ny dest.] for at indtaste det næste faxnummer. Dette er beskrevet i engelsk Operation Guide. Udover fax, kan du indstille maskinen til også at sende til adresser og mapper (SMB/ FTP) i ét og samme job. Dette er beskrevet i maskinens Betjeningsvejledning. 3-3

40 Metoder for indtastning af destination > Valg vha. adressebog Valg vha. adressebog Valg af en destination, som blev registreret i adressebogen. BEMÆRK For yderligere oplysninger omkring registrering af destinationer i adressebogen, er dette beskrevet under Registrering af destinationer i adressebogen på side -. Se Command Center RX User Guide for yderligere oplysninger om den eksterne adressebog. Vis skærmen. Fax Dest.: Lagt på Kæde Direkte Kontroll. Tilbagekald Tilf.des. Adressebog Funktioner Ekst. adressebog One-touch-tast Favoritter GB0669_00 Vælg destinationen. Adressebog (alle) ABCDEF / 004 GHIJKL Menu < Tilbage OK GB046_03 Markér afkrydsningsfeltet for at vælge den ønskede destination fra listen. De valgte destinationer angives ved et markeret afkrydsningsfelt. Søgning efter destination Adressebog (alle) ABCDEF / Søg efter registreret navn. Avanceret søgning efter type af registreret destination (Alle, FAX eller Gruppe). 004 GHIJKL Menu < Tilbage OK GB046_03 Viser detaljer om individuelle destinationer. Du kan specificere en destination efter adressenummer ved at trykke på tasten Quick No. Search. 3-4

41 Metoder for indtastning af destination > Valg vha. adressebog Du kan også trykke på tasten [Menu] for at udføre en mere detaljeret søgning. Adressebog (alle) Menu Træk sammen Søg (navn) 003 ABCDEF / Søg (Nr.) / 004 GHIJKL Sorter (navn) Menu < Tilbage OK GB046_03 Luk GB0396_00 Begræns: Avanceret søgning efter type af registreret destination (Alle, FAX eller Gruppe). Søg (Navn) og Søg (Nr.): Søger efter destinationsnavn eller adressenummer. Sortér (Navn) og Sortér (Nr.): Sortér listen efter destinationsnavn eller adressenummer. BEMÆRK Der kan vælges flere destinationer. Valget annulleres ved at klikke på afkrydsningsfeltet og fjerne krydset. 3 Godkend destinationerne. Adressebog (alle) ABCDEF / 004 GHIJKL Menu < Tilbage OK GB046_03 3-5

42 Metoder for indtastning af destination > Valg vha. adressebog 3-6

43 4 Afsendelse af fax Dette kapitel indeholder følgende emner: Grundlæggende overførselsprocedure Kontrol af afsendelsesstatus overførselen Scanningsindstillinger for original Valg af faxopløsning Valg af tæthed Valg af originalbillede Direkte overførsel direkte overførsel

44 Afsendelse af fax > Grundlæggende overførselsprocedure Grundlæggende overførselsprocedure Den grundlæggende brug af faxsystemet forklares nedenfor. Tryk på tasten FAX. Standardskærmbilledet til faxning vises. BEMÆRK Tryk på tasten Energy Saver, og vent, indtil maskinen er varmet op, hvis berøringspanelet er slukket. Anbring originalerne. Se maskinens Betjeningsvejledning for, hvordan du placerer originaler. 3 Angivelse af destinationen Fax Dest.: Angiv overførselsdestinationen. Lagt på Kæde Direkte Kontroll. Tilbagekald Tilf.des. Adressebog Funktioner Ekst. adressebog One-touch-tast Favoritter GB0669_00 Dette er beskrevet under Metoder for indtastning af destination på side Vælg overførselsmetode. Fax Lagt på Adressebog Funktioner Dest.: Kæde Direkte Kontroll. Tilbagekald Tilf.des. Ekst. adressebog One-touch-tast Favoritter GB0669_00 Der er to overførselsmetoder. hukommelsesoverførsel og direkte overførsel. Hukommelsesoverførsel: Originalen scannes ind i hukommelsen inden kommunikationen starter. Som standard er hukommelsesoverførsel valgt. Direkte overførsel: Destinationen ringes op og kommunikationen starter inden originalen er scannet. Tryk på [Direkte] for at skifte overførselsmetoden til direkte overførsel. Tasten vil blive fremhævet på berøringspanelet. Hvis du trykker på [Direkte], når den er fremhævet, vil overførselsmetoden skifte til hukommelsesoverførsel. Dette er beskrevet under Direkte overførsel på side

BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX. TASKalfa 265ci

BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX. TASKalfa 265ci BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX TASKalfa 65ci Sikkerhedskonventioner i denne vejledning Læs venligst betjeningsvejledningen før brug af faksimilen. Opbevar den i nærheden af faksimilen, så du let kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX FS-C2626MFP FS-3640MFP

BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX FS-C2626MFP FS-3640MFP BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX FS-C66MFP FS-3640MFP Sikkerhedskonventioner i denne vejledning Læs venligst betjeningsvejledningen før brug af faksimilen. Opbevar den i nærheden af faksimilen, så du

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX

BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540idn ECOSYS M3550idn ECOSYS M3560idn BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...i Indledning... iii Om FAX-betjeningsvejledningen

Læs mere

Fax P-4035i / P-5035i MFP / P-6035i MFP

Fax P-4035i / P-5035i MFP / P-6035i MFP DA Fax P-4035i / P-5035i MFP / P-6035i MFP Instruktionshåndbog P-4035i MFP / P-5035i MFP / P-6035i MFP Fax Kopi / Print / Scan / Fax A4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...i Indledning... iii Om

Læs mere

PRINT COPY SCAN FAX BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX

PRINT COPY SCAN FAX BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX PRINT COPY SCAN FAX BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX Sikkerhedskonventioner i denne vejledning Læs venligst betjeningsvejledningen før brug af faksimilen. Symboler i vejledningen og på faksimilens dele

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX

BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2735dw ECOSYS M2640idw BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...i Indledning... iii Om betjeningsvejledning vedrørende fax (denne

Læs mere

P-4025w MFP BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX

P-4025w MFP BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX P-4025w MFP BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...i Indledning... iii Om Betjeningsvejledning vedrørende fax (denne vejledning)... iii Vejledningens opbygning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX

BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M5521cdn ECOSYS M5521cdw BETJENINGSVEJLEDNING VEDRØRENDE FAX Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...i Indledning... iii Om Betjeningsvejledning vedrørende fax (denne

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning Genvejscenter Version 5.1 Administratorvejledning Juli 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af printerindstillinger...5 Adgang til Embedded Web

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelkode: NN40050-102-DA Dato: August 2006 Copyright Nortel

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere