to be updated DEN NYE 50-EUROSEDDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "to be updated DEN NYE 50-EUROSEDDEL"

Transkript

1 to be updated DEN NYE -EUROSEDDEL

2 -EUROSEDLEN I EUROPA-SERIEN Den nye -euroseddel bliver sat i omløb i euroområdet 4. april Ligesom det er tilfældet med 20-eurosedlen i Europa-serien, vil der være indarbejdet et portræt af Europa, en figur fra den græske mytologi. Indførelsen af den nye -euroseddel er et led i de løbende bestræbelser på at gøre eurosedlerne endnu mere sikre. Eurosystemets centralbanker 1 er ansvarlige for at beskytte eurosedlernes integritet ved at forbedre deres sikkerhedselementer. Et af disse sikkerhedselementer er hologrammet. Det indeholder et vindue med portræt, et iøjnefaldende sikkerhedselement, som kan ses på begge sider af sedlen. Når sedlen holdes op mod lyset, bliver vinduet gennemsigtigt, og et portræt af Europa kommer til syne på begge sider. Det repræsenterer en teknologisk landvinding på området og gør eurosedlerne sværere at forfalske. Ud over dette sikkerhedselement har sedlen også et smaragdgrønt tal, som ændrer farve fra smaragdgrøn til dyb blå, når sedlen vippes. 8 miliarder, eller ca. 45 pct., af alle eurosedler i omløb er -eurosedler. -eurosedlen er dermed den hyppigst anvendte af alle eurosedler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til presseafdelingerne i ECB og de nationale centralbanker i Eurosystemet. (se s. 11). Udførlige oplysninger om alle eurosedler, herunder billeder og videoer, findes på adressen Den Europæiske Centralbank og centralbankerne i de 19 eurolande.

3 EUROSEDLER Den første euroseddelserie blev sat i omløb i I de mellemliggende år er der sket en hurtig udvikling i teknologien på trykkeri- og billedbehandlingsområdet. For at bibeholde tilliden til sedlerne og holde sig et skridt foran seddelfalsknerne er det nødvendigt, at sedlerne opgraderes for at gøre dem endnu sikrere. Eurosystemet er således gradvis ved at indføre den anden serie af eurosedler, også kaldet Europa-serien, som har en række forbedrede sikkerhedselementer. De enkelte seddelstørrelser i Europa-serien er umiddelbart genkendelige, idet de alle har kraftigere farver og mere iøjnefaldende motiver end sedlerne i den første serie. På den nye 5-, 10-, 20- og den kommende -euroseddel er der et portræt af Europa. Eurosedler og -mønter er et håndgribeligt symbol på europæisk integration. Den fælles valuta anvendes nu af 338 mio. mennesker i 19 lande. Den gør det let at sammenligne priser i de forskellige lande samt at købe og sælge varer og tjenesteydelser på tværs af landegrænser. Forretningsfolk og turister kan rejse uden at skulle veksle penge til den lokale valuta. 3

4 -EUROSEDLERNE -EUROSEDLEN I EUROPA-SERIEN HVAD ER NYT? Forside Bagside Motiverne på de nye eurosedler er de samme "tidsaldre og stilarter" som på den første serie, og sedlerne har de samme dominerende farver. Sedlerne er dog blevet ændret en smule af hensyn til de forbedrede sikkerhedselementer. Det gør det også let at skelne dem fra sedlerne i den første serie. Reinhold Gerstetter, en uafhængig seddeldesigner fra Berlin, fik overdraget opgaven med at opdatere sedlernes design. Nu tages der også højde for de lande, der er blevet medlem af EU efter For eksempel viser europakortet Malta og Cypern, "euro" er skrevet med latinske, græske og kyrilliske bogstaver, og forkortelsen ECB ses i ti i stedet for fem sproglige varianter. -EUROSEDLEN I DEN FØRSTE SERIE Forside Bagside 4

5 LETTE AT TJEKKE Ligesom den første euroseddelserie er sedlerne i Europa-serien lette at tjekke med "føl-, se-, vip"-metoden. 1 FØL Hvordan føles papiret? Føl på sedlen. Papiret skal knitre og føles fast. Relieftryk Hovedmotivet, bogstaverne og det store tal, der angiver sedlens værdi, føles tykkere. Hvad er nyt? Langs den venstre og højre kant er der en række korte streger i relieftryk. 2 SE Vandmærke Hold sedlen op mod lyset. Et gråtonet billede, der viser sedlens værdi og hovedmotivet, bliver synligt. Hvad er nyt? Vandmærke med portræt Et portræt af Europa kommer til syne. Vindue med portræt i hologrammet Når sedlen holdes op mod lyset, bliver vinduet nær hologrammets top gennemsigtigt, og et portræt af Europa kommer til syne. Portrættet kan ses på begge sider af sedlen. 3 VIP Hologram Vip sedlen. På den sølvfarvede stribe til højre ses sedlens værdi og -tegnet. Hvad er nyt? Smaragdgrønt tal Dette skinnende tal viser en lyseffekt, som bevæger sig op og ned. Tallet ændrer også farve fra smaragdgrøn til dyb blå. Vindue med portræt i hologrammet Vinduet nær hologrammets top viser et portræt af Europa. Når sedlen vippes, ses også regnbuefarvede linjer rundt om tallet, der angiver sedlens værdi, i vinduet. På sedlens bagside kommer der regnbuefarvede tal, der angiver sedlens værdi, til syne i vinduet. Forside Bagside 5

6 FAKTA OM EUROPA-SERIEN Europa-serien har nye, forbedrede sikkerhedselementer, som giver bedre beskyttelse mod falskmøntneri. De nye eurosedler indføres gradvis over flere år i stigende rækkefølge efter seddelværdi. Den nye 5-euroseddel blev sat i omløb i 2013, den nye 10-euroseddel i 2014 og den nye 20-euroseddel i Nu følger den nye -euroseddel, som sættes i omløb 4. april For at få opbrugt eksisterende lagre vil der fortsat blive udstedt -eurosedler fra den første serie sideløbende med de nye -eurosedler. Hver gang en ny seddelværdi sættes i omløb, vil sedler fra begge serier cirkulere parallelt.. Fabrikanter af seddeludstyr og andre leverandører af maskiner og automater er blevet inddraget i udviklingen af Europa-serien, så de kan forberede sig til indførelsen af de nye sedler. Som ECB forklarede i en pressemeddelelse 4. maj 2016, kommer Europa-serien ikke til at omfatte en 0-euroseddel. De øvrige seddelværdier fra 5- til 200-eurosedlen forbliver uforandrede og 200-eurosedlen i Europa-serien bliver efter planen indført ved udgangen af Den første euroseddelserie kan på et tidspunkt langt ud i fremtiden ophøre med at være lovligt betalingsmiddel, efter at dette er blevet meddelt i god tid forinden. Sedlerne i den første serie vil dog altid bevare deres værdi, og der bliver ikke fastsat nogen tidsfrist for, hvor længe de kan omveksles i de nationale centralbanker i Eurosystemet. Egnede for synshæmmede For alle eurosedler gælder det, at jo højere værdi sedlen har, desto større er den. Det gør det muligt for synshæmmede at arrangere sedlerne efter værdi i tegnebogen. Et samarbejde med synshæmmede brugere i designfasen førte til, at der blev indført elementer i sedlerne i Europa-serien, som gør det muligt for disse brugere at kende forskel på sedlerne. Eksempelvis er der på forsiden store, mere tydelige bogstaver og langs kanterne streger, som kan føles. De dominerende farver i den første seddelserie går igen i Europa-serien, men farverne er blevet kraftigere, så det er lettere at skelne sedlerne fra hinanden. 6

7 OPLYSNINGSKAMPAGNEN OM -EUROSEDLEN Det primære formål med oplysningskampagnen om den nye -euroseddel er at oplyse borgere og kontanthåndterende virksomheder om de nye sedler og deres sikkerhedselementer. 15. juni 2016: Partnerskabsprogrammet om -eurosedlen for fabrikanter af seddeludstyr og andre leverandører lanceres på Eurosystemets seminar i Madrid. 5. juli 2016: Lancering af onlinekonkurrencen "Tetris med den nye -euroseddel" juli 2016: Afsløring af den nye -euroseddel i Den Europæiske Centralbank i Frankfurt. 6. juli 2016: For at lette justeringen af maskiner/automater og udstyr udlånes den nye -euroseddel til fabrikanter af seddeludstyr og andre leverandører, så de kan teste den i deres egne lokaler og på steder, hvor der er opstillet seddeludstyr. 4. kvartal 2016: De nationale centralbanker sender publikationer om den nye -euroseddel til banker, politi, handelskamre, brancheorganisationer osv. Onlineundervisningsmaterialet "Viden om pengesedler" og "Euro Cash Academy" på opdateres. Fire uger før udstedelsen: Brochurer om den nye -euroseddel sendes ud til tre mio. forretninger i euroområdet. 2017: Lancering af onlinefilm om den nye -euroseddel. 4. april 2017: Den nye -euroseddel udstedes. Billeder af eurosedler Billeder af eurosedler er digitalt beskyttede. Brugere med en legitim forretningsmæssig interesse i at gengive billeder af eurosedler kan anmode om at få udleveret ubeskyttede billeder. De skal dog først underskrive en fortrolighedserklæring, som fås ved skriftlig henvendelse til Yderligere oplysninger: 2 Tetris & 1985~2016 Tetris Holding, anvendt med tilladelse 7

8 BESKYTTELSE AF EUROSEDLERNE Effektiv beskyttelse mod forfalskning Eurosystemet gør en stor indsats for at sikre, at både borgerne og de kontanthåndterende virksomheder ved, hvordan man genkender en falsk euroseddel. Eurosystemet udleverer også lister over udstyr til ægthedskontrol og maskiner/automater til seddelhåndtering, som er certificeret som værende i stand til at identificere og tage falske sedler ud af omløb. Antal falske eurosedler taget ud af omløb mellem 2002 og /1 2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 ECB arbejder desuden tæt sammen med Europa-Kommissionen (der er ansvarlig for at informere om falske euromønter) og de nationale politimyndigheder, Europol og Interpol. Et andet vigtigt indsatsområde består i at sikre, at borgerne er grundigt informeret om de nye sedler. 8

9 PARTNERSKABSPROGRAM For at hjælpe de kontanthåndterende brancher i deres forberedelser til at indføre de nye -eurosedler har de nationale centralbanker i Eurosystemet givet fabrikanter af seddeludstyr mulighed for at teste de nye -eurosedler i centralbankernes lokaler siden 4. april 2016, og fra 6. juli 2016 vil de få mulighed for at låne nye -eurosedler til testning i deres egne lokaler og på steder, hvor der er opstillet seddeludstyr. Det nye -partnerskabsprogram blev lanceret 15. juni 2016 på et seminar, som Eurosystemet afholdt i Banco de España i Madrid. Programmet der svarer til partnerskabsprogrammet i forbindelse med den nye 20-euroseddel i 2015, der havde deltagelse af mere end 0 partnere fra hele Europa inden for relevante brancher har til formål at sikre, at seddelautomater, -maskiner og -udstyr i hele euroområdet er parat til tiden. Som led i programmet stilles en bred vifte af informationsværktøjer og -materialer, som for størstedelens vedkommende findes på alle de officielle EU-sprog, til rådighed for fabrikanter og leverandører af seddeludstyr og deres kunder og brugere. Inden for partnerskabsprogrammet vil ECB og de 19 nationale centralbanker i Eurosystemet: kommunikere direkte med partnerne om Europa-serien og behovet for at justere maskiner til seddelhåndtering og udstyr til ægthedskontrol, således at de/det accepterer den nye -euroseddel. stå for en række arrangementer og aktiviteter for at skabe opmærksomhed om den nye -euroseddel, før den sættes i omløb. stille elektronisk og trykt materiale om de nye eurosedler til rådighed på 23 officielle EU-sprog for at bistå partnerne i kommunikationen med deres målgrupper. opfordre partnerne til at underskrive et aftalememorandum, som forpligter dem til at yde rettidig støtte til at justere seddelhåndteringsmaskiner, salgs- og billetautomater samt udstyr til ægthedskontrol, således at de/det accepterer den nye -euroseddel. Fabrikanter af seddeludstyr og andre leverandører forventes at indlede forberedelserne til justeringen af deres maskiner og automater så snart som muligt. Brugere af maskiner til håndtering af pengesedler og udstyr til ægthedskontrol forventes desuden at kontakte leverandører eller fabrikanter for at begynde forberedelserne til at justere deres maskiner og udstyr. Hvis man påtænker at købe en maskine til håndtering af pengesedler og/eller udstyr til ægthedskontrol, bør man kontakte leverandøren og sikre sig, at maskinen eller udstyret kan justeres, således at den/det accepterer de nye sedler. Lister over maskiner/automater og udstyr til ægthedskontrol og seddelhåndtering, som Eurosystemets centralbanker har testet officielt for at sikre, at de genkender de nye 5-, 10- og 20-eurosedler, kan ses på ECB's websted ( results.da.html). Når Eurosystemets centralbanker har udført yderligere test af maskiner/automater og udstyr, vil listerne blive ajourført, så de også gælder for den nye -euroseddel. De ajourførte lister offentliggøres på ECB's websted i år og i

10 VIGTIGE DATOER VEDRØRENDE DEN NYE -EUROSEDDEL 2016 Pressemeddelelse Eurosystem-seminar for fabrikanter og leverandører af udstyr til håndtering af eurosedler afholdes i Banco de España, Madrid. 15. juni Pressemeddelelse Den nye -euroseddel afsløres i ECB i Frankfurt. 05. juli Nye -eurosedler udlånes til fabrikanter og leverandører af seddeludstyr, således at de kan tilpasse maskiner og udstyr til ægthedskontrol. Brochurer om den nye -euroseddel sendes til 3 mio. salgssteder i euroområdet Pressemeddelelse VORES PENGE marts forår Pressemeddelelse Den nye -euroseddel udstedes i hele euroområdet

11 EUROSYSTEMETS PRESSEAFDELINGER European Central Bank Directorate General Communications Sonnemannstraße Frankfurt am Main Germany Tel.: Fax: Υπηρεσία Τύπου Ελ. Βενιζέλου Αθήνα Ελλάδα Tηλ.: Φαξ: Internet: Jānis Silakalns Preses sekretārs K. Valdemara ielā 2A, Rīgā LV-10 Tel.: E-pasts: Interneta vietne: Christian Gutlederer Pressesprecher Otto-Wagner-Platz Wien Österreich Tel.: Fax: Internet: Kristin Bosman Porte-parole / Woordvoerster Bld de Berlaimont Bruxelles / Brussel Belgique / België Tél / Tel. : Télécopie / Fax : Courriel / Internet : Ricardo Fernández Jefe de la División de Relaciones con los Medios y Documentación Alcalá, 48 E Madrid España Tel.: Fax: Correo electrónico: Internet: Public Relations Division Gedimino pr Vilnius Lithuania Tel.: Internet: Direção de Comunicação Rua do Comércio, Lisboa Portugal Tel.: Correio eletrónico: Internet: Zentralbereich Kommunikation Pressestelle Wilhelm-Epstein-Straße Frankfurt am Main Deutschland Tel.: Fax: Internet: Olivier Aubry Chef du service de la Communication externe et digitale , rue du Colonel Driant 749 Paris CEDEX 01 France Tel. : Télécopie : Courriel : Internet : Marc Konsbruck Communication Officer 2, boulevard Royal L-2983 Luxembourg Tél.: Télécopie: Courriel: Internet: Odnosi z javnostmi Slovenska Ljubljana Slovenija Tel.: , Faks: E-pošta: Internet: Avalike suhete allosakond Estonia pst Tallinn Eesti Tel: , Faks: E-post: Antonella Dragotto Capo Divisione Stampa e Relazioni esterne Via Nazionale Roma Italia Tel Fax: Sito Internet: Clive Bartolo Uffiċjal Ewlieni għall-komunikazzjoni Pjazza Kastilja Valletta VLT 1060 Malta Tel.: / 5 Fax: Internet: Tlačové a edičné oddelenie Imricha Karvaša Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: Internet: Press office PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Ireland Tel.: Internet: Γραφείο Τύπου Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Λεωφόρος Κένεντυ Λευκωσία Κύπρος Τηλ.: , Φαξ: Internet: Herman Lutke Schipholt Persvoorlichter Westeinde ZN Amsterdam Nederland Tel.: Mobiel: Internet: Richard Brander Vanhempi tiedottaja / Senior informatör Snellmaninaukio / Snellmansplatsen PL 160 / PB Helsinki / Helsingfors Suomi / Finland Puhelin / Telefon: Sähköposti / Kontakt: Internet: / 11

12

DEN NYE 20-EUROSEDDEL

DEN NYE 20-EUROSEDDEL DEN NYE -EUROSEDDEL www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu INNOVATIVE OG SIKRERE EUROSEDLER Den nye -euroseddel er den tredje seddel i Europa-serien. Den udgør en teknologisk landvinding inden for

Læs mere

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 5-EUROSEDDEL

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 5-EUROSEDDEL GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 5-EUROSEDDEL www.euroensnyeansigt.eu www.euro.ecb.europa.eu Indledning Den 1. januar 2002 indførte 12 EU-lande eurosedler og -mønter. Planlægningen og forberedelserne var dog

Læs mere

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE -EUROSEDDEL www.newfaceoftheeuro.eu www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu INDLEDNING Den nye -euroseddel sættes i omløb i euroområdet den 23. september 2014. -eurosedlen

Læs mere

EUROENS NYE ANSIGT. Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu

EUROENS NYE ANSIGT. Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROENS NYE ANSIGT Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROPA-SERIEN: SIKKERHEDSELEMENTER Let at tjekke og svær at forfalske De nye og forbedrede sikkerhedselementer

Læs mere

KVIKGUIDE. til eurosedlernes sikkerhedselementer. www.euro.ecb.eu. Den Europæiske Centralbank, 2010 ISBN 978-92-899-0144-4 ECB-DA

KVIKGUIDE. til eurosedlernes sikkerhedselementer. www.euro.ecb.eu. Den Europæiske Centralbank, 2010 ISBN 978-92-899-0144-4 ECB-DA KVIKGUIDE til eurosedlernes sikkerhedselementer ECB-DA Den Europæiske Centralbank, 2010 ISBN 978-92-899-0144-4 www.euro.ecb.eu INDLEDNING Kender du eurosedlernes sikker hedselementer? I denne guide kan

Læs mere

VEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSBRUG

VEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSBRUG VEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSBRUG om eurosedler og -mønter www.euro.ecb.eu INDHOLD Side INDLEDNING... 3 EuroSEDLER Generelle kendetegn... 5 De vigtigste sikkerhedselementer... 7 Yderligere sikkerhedselementer...

Læs mere

Pressemappe i anledning af 10-års-jubilæet for eurosedler og -mønter

Pressemappe i anledning af 10-års-jubilæet for eurosedler og -mønter Pressemappe i anledning af 10-års-jubilæet for eurosedler og -mønter XXX Indhold Forord 3 Indledning 4 Forberedelsen af overgangen til eurosedler og -mønter i 2002 5 Overgangen i de forskellige lande 6

Læs mere

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE EURO RUN- SPILLET www.nye-eurosedler.eu ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE - 2 - Anna og Alex er klassekammerater og bedste venner. De har det med at rode sig ud i hårrejsende eventyr. I dag er ingen undtagelse.

Læs mere

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE EURO RUN- SPILLET www.nye-eurosedler.eu ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE Anna og Alex er klassekammerater og bedste venner. De har det med at rode sig ud i hårrejsende eventyr. I dag er ingen undtagelse.

Læs mere

Informationsmateriale til pressen. Velkommen til Euro-skolen

Informationsmateriale til pressen. Velkommen til Euro-skolen Informationsmateriale til pressen Velkommen til Euro-skolen Den Europæiske Centralbank (ECB) øger fortsat sine bestræbelser på uddannelsesområdet og har i den forbindelse udviklet "Euroskolen", et nyt

Læs mere

Maria Carlsen og Johanne Dinesen Riishøj, Sekretariatet

Maria Carlsen og Johanne Dinesen Riishøj, Sekretariatet 25 Falske pengesedler Maria Carlsen og Johanne Dinesen Riishøj, Sekretariatet INDLEDNING Siden foråret 2004 er der fundet en del vellignende falske 00- kronesedler, der også har efterligninger af de nyeste

Læs mere

Falske uro hvad skal man gøre?

Falske uro hvad skal man gøre? DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK EUROSYSTEM Falske uro hvad skal man gøre? Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2008 ISBN 978-92-79-06300-8 De Europæiske Fællesskaber/OLAF,

Læs mere

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN INDSAMLING AF DATA FRA KREDITINSTITUTTER OG ANDRE VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER KONTANTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER DE OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 16/10 22.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK AFTALE af 8. december 2008 Mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler 30.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 118/37 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (omarbejdning)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L 2001D0913 DA 01.01.2009 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 6. december 2001 om udstedelse

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

1.1 BAGGRUND FOR INDFØRELSEN AF EN FÆLLES REFERENCERAMME FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER

1.1 BAGGRUND FOR INDFØRELSEN AF EN FÆLLES REFERENCERAMME FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER RECIRKULERING AF EUROSEDLER: REFERENCERAMME FOR DETEKTERING AF FALSKE EUROSEDLER OG SORTERING EFTER KVALITET I KREDITINSTITUTTER OG AF ANDRE, DER HÅNDTERER KONTANTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED 1 INDLEDNING

Læs mere

Indførelsen af eurosedler og -mønter

Indførelsen af eurosedler og -mønter 1 Indførelsen af eurosedler og -mønter INDLEDNING Den 1. januar 00 indføres eurosedler og -mønter i de 1 eurolande. 1 Mens sedlerne er ens i alle landene, har mønterne både en national side og en fælles

Læs mere

Philip: "I bliver nødt til at hjælpe mig! Jeg ved slet ikke, hvad det er, der sker. Min far og mor slår mig ihjel, hvis de finder ud af, at jeg har

Philip: I bliver nødt til at hjælpe mig! Jeg ved slet ikke, hvad det er, der sker. Min far og mor slår mig ihjel, hvis de finder ud af, at jeg har Anna og Alex er klassekammerater og bedste venner. De har det med at rode sig ud i hårrejsende eventyr, og de har oplevet en masse spændende ting. Det er faktisk ikke så lidt, de har oplevet sammen! Anna:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 31.1.2008 C 27/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 17. december 2007 efter anmodning fra Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

EUROSEDLER OG EUROMØNTER

EUROSEDLER OG EUROMØNTER EUROSEDLER OG EUROMØNTER Den 1. januar 2002 blev eurosedler og -mønter en del af hverdagen for over 300 millioner mennesker i euroområdet. Denne folder indeholder en beskrivelse af de syv eurosedlers og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

Ny mønt til gamle riger

Ny mønt til gamle riger Ny mønt til gamle riger Tolv valutaer bliver til én side 03 Vi vil se mere til euroen side 04-05 02 PROFILAVIS NR 02 Euroen kommer EUROEN EN HISTORISK BEGIVENHED Den 1. januar 2002 blev eurosedler og mønter

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

Konkurrencen er åben for enhver fysisk, myndig person med bopæl i et land i Den Europæiske Union 1 med:

Konkurrencen er åben for enhver fysisk, myndig person med bopæl i et land i Den Europæiske Union 1 med: Konkurrencebetingelser for konkurrencen "Tetris med den nye 50 " ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. juli 2016 kl. 09.00 CET til 29. august 2016 kl. 23.59 CET afholder Den Europæiske Centralbank (herefter

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2007 KOM(2007) 756 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG,

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Opgave Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er det EU-organ, som skal sikre solid og uafhængig information om miljøet. Vi er en betydelig informationskilde

Læs mere

Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU

Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU 79 Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU Niels C. Andersen, Juridisk Sektion, og Niels Bartholdy, Internationalt Kontor INDLEDNING I tilfælde af, at det ved folkeafstemningen 28.

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

EUROPAS NYE VALUTA EURO EUROOMRÅDET EU-RÅDET EUROORDLISTE

EUROPAS NYE VALUTA EURO EUROOMRÅDET EU-RÅDET EUROORDLISTE SEPTEMBER 2002/DA EURO Navnet på den europæiske valuta blev vedtaget af Det Europæiske Råd på et møde i Madrid 15. og 16. december 1995. EUROOMRÅDET Euroområdet består af de medlemslande i Den Europæiske

Læs mere

September 2002 September 2002

September 2002 September 2002 September 2002 September 2002 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK FORORD Efter indførelsen af eurosedler og -mønter er over 300 millioner europæere indirekte i daglig kontakt med Den

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 134/6 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SAMARBEJDSAFTALE mellem Den Europæiske Centralbank ECB og Den Internationale Kriminalpolitiorganisation INTERPOL (2004/C 134/06) PRÆAMBEL Den Internationale Kriminalpolitiorganisation

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag

Læs mere

Konkurrencen "Euro Run"

Konkurrencen Euro Run Konkurrencen "Euro Run" ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Den Europæiske Centralbank (ECB) afholder en konkurrence, "Euro Run" (herefter "konkurrencen"), som løber fra 25.11.2015, kl. 0.01 CET til 25.2.2016 kl.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.3.2006 C 73/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK AFTALE af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle

Læs mere

EUROSEDLER OG -MØNTER

EUROSEDLER OG -MØNTER EUROSEDLER OG -MØNTER Eurosedler og -mønter er en del af hverdagen for over 329 millioner mennesker i euroområdet. I denne præsentation vises de syv eurosedler og otte euromønter. Sedlerne, hvis design

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen "Selfie med den nye 10 "

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Selfie med den nye 10 Konkurrencebetingelser for konkurrencen "Selfie med den nye 10 " ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 23. september 2014 kl. 11.00 til 30. november 2014 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

Kort vejledning om euroen

Kort vejledning om euroen Kort vejledning om euroen Økonomiske og finansielle anliggender Om euroen Euroen kom til verden i 1999. Den optrådte først på lønsedler og regninger. Den 1. januar 2002 fandt eurosedler og euromønter vej

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 284/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 5. november

Læs mere

Indførelsen af den nye seddelserie

Indførelsen af den nye seddelserie 17 Indførelsen af den nye seddelserie af Ulrik H. Bie, Sekretariatet UDVIKLINGEN I DET SAMLEDE SEDDELOMLØB Seddelomløbet udgjorde ved udgangen af januar 2000 37,4 mia.kr. Heraf udgjorde 1000-kronesedlen

Læs mere

Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3

Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK EUROSYSTEMET DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER INDHOLD Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3 1. Vejen til økonomisk og monetær union 1.1 Europæisk integration

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Fra irske pund til euro

Fra irske pund til euro 5 Fra irske pund til euro Ulrik Bie, Økonomisk Afdeling INDLEDNING Den 9. februar 2002 ophørte det irske pund med at være lovligt betalingsmiddel i Irland. Hermed afsluttedes omvekslingsperioden, der begyndte.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport DA DA BILAG I: TÆRSKELVÆRDIER FOR STØRRE KATASTROFER

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16,

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16, L 173/102 30.6.2016 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 14/36 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/66 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur. hvem er vi hvad laver vi hvordan gør vi det

Det Europæiske Miljøagentur. hvem er vi hvad laver vi hvordan gør vi det Det Europæiske Miljøagentur Formål Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har til opgave at støtte en bæredygtig udvikling og bidrage til en markant og målbar forbedring af miljøet i Europa ved at formidle

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Preotact 100 mikrogram pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Parathyreoideahormon

INDLÆGSSEDDEL. Preotact 100 mikrogram pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Parathyreoideahormon INDLÆGSSEDDEL Preotact 100 mikrogram pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Parathyreoideahormon Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 134/22 Den Europæiske Unions Tidende 21.5.2011 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 20. april 2011 om valg af tjenesteydere af TARGET2-Securities netværksservice (ECB/2011/5) (2011/295/EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

DESIGN MANUAL. Oktober 2001 5-3-1

DESIGN MANUAL. Oktober 2001 5-3-1 DESIGN MANUAL Det er vigtigt, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark har et fælles ensartet og let genkendeligt design og layout, når vi henvender os til omverdenen. Derfor bør denne manual ses som en hjælp

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 690 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2004 (udarbejdet

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den.3.5 COM(5) 8 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport 3 DA DA BILAG I: EU'S SOLIDARITETSFOND - TÆRSKELVÆRDIER

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 7.

DANMARKS NATIONALBANK 7. DANMARKS NATIONALBANK 7. SEPTEMBER 2017 Den danske kontantforsyning En af Nationalbankens kerneopgaver er at udstede sedler og mønter i Danmark. Opgaven løftes i tæt samarbejde med bankerne. Selv om bankerne

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0540 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0540 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0540 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2013 COM(2013) 540 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Tolvte rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

LogoGuide. Version

LogoGuide. Version LogoGuide Version 1.1 2017 Rejseplanen LogoGuide 2 Dette er Rejseplanens LogoGuide, som har til formål at sikre en sammenhængende og ensartet brug af logoet. Har du spørgsmål til guiden, er du mere end

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire

Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire INTRO God morgen/eftermiddag, Jeg hedder... og ringer fra Hermelin Research. Jeg vil bede dig om at deltage i et hurtigt interview blandt journalister

Læs mere