Sammenskrivning fra Beskæftigelsesudvalget studiebesøg i Stockholm og Helsinki fra 2. november til 6. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenskrivning fra Beskæftigelsesudvalget studiebesøg i Stockholm og Helsinki fra 2. november til 6. november 2014"

Transkript

1 1 Sammenskrivning fra Beskæftigelsesudvalget studiebesøg i Stockholm og Helsinki fra 2. november til 6. november 2014 Deltagere: Beskæftigelsesudvalget: Christian Boldsen Helle Skøtt Steen Bundgaard Ole Skiffard Forvaltningen: Gitte Vesti Ole Andersen Steinar Eggen Kristensen Indledning På baggrund af en række forslag fremlagt af forvaltningen besluttede beskæftigelsesudvalget at henlægge studiebesøget i 2014 til Stockholm og Helsinki. Udvalget besøgte byerne fra den 2. til den 6. november. Med udgangspunkt i de temaer, som beskæftigelsesudvalget har valgt at arbejde med i byrådsperioden besluttede udvalget, at hovedtemaet for studiebesøget skulle være fastholdelse af unge i beskæftigelse og uddannelse. Heudover ønskede udvalget at høre om de generelle kommunale indsatser på beskæftigelsesområdet i Sverige og Finland. Med afsæt i udvalgets ønsker planlagde forvaltningen studiebesøget i et samarbejde med det Danske Kulturinstitut. Det Danske Kulturinstitut har i forvejen stor erfaring med at arrangere studiebesøg til udlandet for fagudvalg i danske kommuner. I Stockholm besøgte besøgte udvalget den statslige Arbejdsformidling, samt afdeling Ung i Centrum, der er en enhed under Stockholm Kommunes arbejdsmarkedsforvaltning. Herudover besøgte udvalget Stockholm Kommunes Skoleforvaltning. I Helsinki Besøgte udvalget kommunes centrale arbejdsmarkedsforvaltning samt det kommunale unge projekt RESPA. I det følgende beskrives oplæggene fra de 5 besøgssteder. Efter hvert afsnit opsumeres de væsentligste temaer fra besøgene med henblik på inspiration til det videre arbejde i beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune

2 2 Stockholm Mandag den 3. november Besøg på den svenske Arbejdformidlingens hovedkontor Arbetsförmedlingen Ledningsstaben Besök: Hälsingegatan 38, Stockholm Oplæg omkring opbygningen af Arbejdsformidlingen i Sverige og deres indsatser Arbejdsformidlingens mission er at forbedre arbejdsmarkedsområdet i Sverige ved at: Skabe forbindelse mellem personer der er arbejdssøgende og virksomheder der søger arbejdeskraft Sørge for en ekstra indsats i forhold til de borgere, der har størst problemer med at finde et arbejde Bidrage til øget beskæftigelse på lang sigt I den statslige arbejdsformidling i Sverige er der i alt medarbejdere. Arbejdsformidlingen AF er Sverigs største operatør inden for arbejdsmarkedsområdet. De ansatte er fordelt på 350 kontorer spredt udover de 290 kommuner i Sverige. AF er den største formidler af jobs, i 2013 fik jobs, som var registreret Ydelser til arbejdsgivere: rekruttering, gratis reklame af jobs, finde job i andre lande, forebyggelse af flaskehalse. I Sverige er der den samme udvikling, som i resten af Europa, hvor borgerne søger mod de store byer. Denne udvikling forværre ledigheden i områderne udenfor storbyerne. Der bliver gjort en del for at finde job i udlandet for svenske borgere. Især i Norge og Danmark. Samarbejde mellem AF og kommunerne Kommunen har en lokal rolle i forhold til formidling af jobs. Mange steder er der tæt samarbejde, og der skelnes ikke mellem om det er kommunen eller staten der formidler jobs. Kommunen varetager opgaver i forhold til de borgere, der har problemer udover ledighed

3 3 Arbejdsformidlingen har 6 centrale callcentre i Sverige. I modsætning til i Danmark har callcentrene åbent 8-20 på hverdage, 9-16 lørdag og søndage. Disse bliver i høj grad brugt af borger og rådgivere. Indsats for unge ledige i alderen år. Arbejdsformidlingen laver en tidlig kategorisering af de unge i forhold til om de fx har. funktionsnedsættelser, mangler at gennemføre uddannelse mv. I samarbejde med den unge udarbejdes et skema, et såkaldt Profiling Tool. På baggrund af dette skema kan der indhentes støtte fra række specialister for at understøtte den unge. Det kan feks. være psykologhjælp. 90% af de unge bliver vurderet til kunne klare sig selv. De søger derfor selv jobs mv. De unge følger et særligt program der forløber over 3 måneder. De unge, der ikke har fundet et job inden for den periode indgår herefter i et særligt ungdomsprogram. I Stockholm har de en udfordring i forhold til unge, der ikke gennemfører gymnasiet. I Sverige har man ikke, som i danmark et overordnet mål om, at 93% skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Til de unge der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse har man en form for Folkehøjskole, hvor målgruppen kan gå i 3 måneder. Der er både mental undervisning (fx. motivation) og faglige forløb. I Danmark vil det svare til VUC. Eleverne får udbetalt støtte fra AF i disse 3 måneder. Ordningen kendes ikke i Danmark. Tilgengæld eksisterer der ikke en ordning i Sverige, hvor unge vejledes svarende til UU i Danmark. Medarbejderne fra AF gav udtryk for, at de på dette punkt ønskede at styrke dette samarbejde mellem AF og kommunerne. Unge med funktionsnedsættelser. Der laves udredninger, og arbejdes med særligt match. Der er desuden en konsulent, der fungerer som mentor og støtter den unge på arbejdspladsen. Det kan vare i 2 år og evt. med forlængelse. Endvidere arbejdes der med denne målgruppe på: tættere kontakt mellem skole og arbejdsmarkedet karrierer vejledning - en bog som udleveres intensiv støtte gennem de første 90 dages ledighed. Det var et overordnet indtrykket ( fra Sara Ankerbergs oplæg), at der ikke så høj grad af digitalisering i udredning, indsats og kontakt, i Danmark. Endvidere virker det som en udfordring for både ledige og medarbejdere, at indsatsen er todelt mellem kommune og stat. I modsætning til i Danmark har de i Sverige derimod en meget udvidet åbningstid, hvor det er muligt at komme til at tale med en medarbejder. Det var vurderingen fra medarbejderne på AF, at dette tilbud er meget benyttet. Ungdomsprogrammet Arbejdsmarkedsprogrammer: ungdom- program (startet den 1. december 2007), 15 måneder Job og udviklings strategi for de der er over 25 år, 450 dage og en egnet beskæftigelse - max 2 år hvert sted. Tilbuddet benyttes af mange og det har derfor været svært at opretholde målet om "egnet beskæftigelse", som var tænkt som særlig støttende arbejdssted. Målgrupper for Ungdomsprogrammet: registrerede jobsøgende år personer, der har været ledige i 3 måneder eller har deltaget i program forberedelse til arbejdslivet igen (efter et længere sygedomsforløb) eller har deltaget i et to-årigt introduktionskursus for nyligt ankomne immigranter eller

4 4 er tidligere dømte eller på prøveløsladelse I forhold til forberedelse til arbejdslivet igen: det var en 3 trins strategi: første trin er at blive introduceret til tidligere arbejdsplads. Trin 2 til lignende arbejdspladser og endelig til helt nye og anderledes arbejdspladser. De unge der har været med i introduktionsprogrammet til arbejdslivet har direkte adgang til progammet, de skal ikke vente 3 måneder. Aktiviter i programmet: første 3 måneder: lære at være selvkørende afklaring af kompetencer hjælp til jobsøgning eller uddannelse. coaching - anden aktør Efter 3 måneder: arbejdserfaring, 3 måneder af gangen. arbejde eller studieforberende - max 6 måneder opstart ydelse svarende til normal ydelse og skal ikke længere opfylde krav om at søge jobs mv. som pålægges andre ledige. revalidering - omskoling. Der er fornyligt kommet et nyt forslag fra regeringen i Sverige. 90 dages garantien. 90 dages garanti går ud på, at man som ung i målgruppen inden for 90 dage garanteres et af følgende relevante tilbud: uddannelseskontrakt ordinære uddannelse arbejdsintroduktion til job i den private sektor jobtræning i den offentlige sektor. Opsamling og inspiration fra besøget i forhold til det videre arbejde i udvalget Arbejdsformidlingen I Sverige er meget fokuseret på en tidlig og intensiv beskæftigelses indsats i forhold til unge ledige. I forhold til unge med funktionsnedsættelser er der et tæt samarbejde og koordinering mellem beskæftigelsesforvaltningerne og skole/uddannelsesinstitutionerne De 5 centrale callcentre med en udvidet åbningstid betragtes af både brugere og medarbejdere som en stor succes

5 5 Mandag den 3. november Besøg på Stockholms Kommunes skoleforvaltning Utveckling och samordning/skolslussen Hornsgatan 124, Stockholm Telefon: Kontaktperson: I Stockholm er der over indbyggere. Ud af disse er der mellem år. Kommunen foretager en registerering af alle unge uanset om de er under uddannelse eller ej. Andelen af en årgang der går på gymnasiet er ca. 25%. Der er 14 skoledistrikter i Stockholm. Ud af de mellem år er der ca , som ikke er blevet færdig eller er i gang med uddannelse. Disse unge bliver kontaktet af forvaltningen med henblik på at få dem igang med uddannelse eller arbejde. Forvaltningen har valgt en strategi, hvor der følges tæt op i forhold til om den unge møder op osv. Sker det ikke tager forvaltningen opsøgende kontakt hos den unges hjem. Forvaltningen påpger, at det er vigtigt at der er en kontinuerlig opsøgende kontakt, så de unge ikke tabes på gulvet Efter folkeskolens 9. klasse i Sverige er der kun mulighed for gymnasiet eller folkehøjskolen. Skoleslusen arbejder målrettet med de unge, som enten ikke er optaget på en uddannelse pga. manglende karaktergennemsnit eller hvis der er andre forhold der gør, at de ikke går direkte fra folkeskolen til uddannelse. For de unge mellem år er der et samarbejde mellem den kommunale skoleforvaltning, AF. Trappen Med udgangspunkt i Skoleslussen er der iværksat et pilotprojekt, der er forankret på de kommunale folkeskoler. Med udgangspunkt i en registerering af hvorfor den unge har afbrudt uddannelsen skal eleverne selv skal angive en anledning og forklare forløbet op til. Formålet er at lære af forløbet og støtte den unge i at komme i gang med uddannelse igen.

6 6 Opsamling og inspiration fra besøget på Skoleforvaltningen i forhold til det videre arbejde i udvalget Indsatsen fra skoleforvaltningen svarer i høj grad til UngdomsUddannelsesvejledningen(UU) i Randers Kommune. Pilotprojektet Trappen er en decentral løsning, hvor uddannelsesvejlederen er placeret fysisk på den enkelte folkeskole, og derfor kan være i direkte kontakt med de unge. Tirsdag den 4. november kl Ung I Centrum Hornsgatan Stockholm Møde med Enhedschef Camilla Näslund Ung i Centrum begyndte i Årsagen var, at der var opstået et behov for en mere koordineret indsats i forhold til de unge mellem år. Formålet med Ung i Centrum er, at de unge på sigt skal opnå selvforsørgelse. Oprindelig var målgruppen langtidsledige unge. I dag er målgruppen udvidet ligesom aldersgruppen også er udvidet til nu også at varetage indsatsen for de årige. Karakteristika for de unge Der er aktuelt indskrevet ca (aspiranter). 58% har ikke gennemført gymnasiet, 45% har ingen arbejdserfaring. Efter indsats forsvinder 70% hurtigt mens 30% forbliver i projektet over længere tid. Disse har typisk særlige problemstillinger. Der er ca unge i Stockholm, som hverken er i arbejde eller igang med uddannelse De unge i projektet kan være indskrevet på både AF og det kommunale jobbtorg samtidig. Indsatserne supplerer hinanden. Med henblik på at sikre den koordinerende indsats er det også den samme medarbejder, der følger den unge ledige. I Stockholm er der 5 lokale Jobbtorg. Alle aspiranter får en jobcoach, laver joabmatch (praktik, arbejde), modtager studievejledning og får undervisning i IT. I forhold til at skabe match mellem den unge og virksomhederne er der kontakt til disse fra både Af og fra Jobbturg

7 7 Siden etableringen er der kommet et behov for at udvikle nye metoder i forhold til de unge, da flere af dem har haft svært ved at fastholde tilknytningen til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Udviklingen er blandt andet sket i samarbejde med den Europæiske Socialfond. Projekteterne Filur og AIM har til til formål, at bygge bro mellem den første fase i forløbet og de eksisterende projekter. Der er en række succesfaktorer for projekterne: Mange medarbejdere, altid en individuel og personlig tilgang, skræddersyede løsninger, tæt samarbejde med de ordinære indsatser, samarbejde mellem netværk og organisationen så ingen af de unge falder imellem stolene. Projektet: Jobtræningsforløb Projektet er begyndt i 2010 Den unge sikres ansættelse i 6 måneder og modtager kr./mdr. Kontanthjælp for unge hjemmeboende er ca kr./mdr., så der er stort økonomisk incitament til at deltage i dette forløb. Det er Jobbtorg der afholder lønnen. De unge i dette forløb kan kun blive ansat i det offentlige, og de må ikke erstatte ordinært ansatte. I 2014 fik 41% af deltagerne en eller anden form for ansættelse i kommunen. Tilsvarende 10% i den private sektor, 19% valgte at uddannesig. I alt 78% kom videre som følge af projektet, mens 22% ikke fik noget ud af forløbet. Projkt FILUR Projekt Filur er et intenst forløb for ledige unge som har været succesfuld. Projektet er opstartet i 2010 i Perioden har der i alt været 500 deltagere, hvoraf 400 har gennemført forløbet. Målgruppen er årige ledige. Målet, at 50% skal være selvforsørgende efter 6 måneder. Resultaterne for Juni 2013: 73% er selvforsørgende. Metoden er at have fokus på at styrke selvtilliden, daglige aktiviteter og individuel støtte og jobtræning. Der er mellem 8-15 deltagere pr. gruppe. Alle deltagern spiser fælles morgenmad hver dag. Herudover er der individuel træning hver dag. Underviserne bruger en del tid på at tale om, hvilke roller og skrevne regler/kultur er der på arbejdspladser. Projekt: MERIT Projektet er todelt i henholdsvis en kursus del og en opsøgende indsats. Projektet forløber og til 16 uger med 90 dages opfølgning. Målgruppen er unge mellem år Budget: 32 mio sek. Der har i alt været 441 deltagere. I projektet er der massiv understøttelse både før under og efter indsatsen. Generelt har Stockholm Kommune også i dette projekt gode erfaringer med at få bevilget midler fra den Europæiske socialfond. Medarbejderne giver udtryk for, at der er tale om et stort og bureaukratisk arbejde at ansøge, men at der også er mange ressourcer, man kan få bevilget. I forhold til at have succes med sine ansøgninger er erfaringen fra Stockholm, at det er vigtigt både at have politikerne og medarbejdere med i processen. Opsamling og inspiration fra besøget på Ung i centrum i forhold til det videre arbejde i udvalget Ung i Centrum har stor succes med at søge midler fra den Europæiske socialfond. Erfaringen er at det er vigtigt at inddrage det politiske niveau i selve ansøgningsfasen. I projekterne Filur og Merit har de en helhedsorienteret tilgang i forhold til indsatsen overfor de unge. Foruden rådgivning og vejledning på beskæftigelsesområdet giver de også de unge undervisning i sundhed, kost og motion

8 8 Overvejelser om den kommende ungeenhed i Randers Kommune flugter godt med de ungeinitiativer, der er taget i Stockholm Helsinki Onsdag den 5. november City Executive Office and Economic Department PB 20, Helsingfors stad Unionsgatan 28 A (2. vån) Tel , mob ) Besøg på City Executive Office v. Jaana Karvonen (På billedet Heikki Vento) Under besøget fik udvalget en rundtur på Rådhuset. Rådhuset er bygget i 70 erne. Stueetagen er åbnet for offentligheden, og har bl.a. løbende udstillinger. Byrådet I Helsinki har 55 medlemmer. Der er 15 medlemmer i Økonomiudvalget. I Helsinki bor der indbyggere. Arbejdsstyrken er på Ud af arbejdsstyrken er uden arbejde, hvilket svarer til en arbejdsløshedsprocent på 11,1% unge under 25 år er uden arbejde. I alt 3000 personer er

9 9 langtidssygemeldte eller har andre problemer end ledighed. I Helsinki er aktuelt ubesatte stillinger. Selvom en ledighedsprocent på 11.1 er høj var den på 20 i 1990érne. Gennemsnitslønnen i Finland er ca E pr. måned. Det er derfor svært for mange ledige at klare sig på ledighedsydelse som er på E. I Helsinki laves der indsatser på arbejdsmarkedsområdet for ca E. Til sammenligning laver vi i Randers Kommune indsatser for E. I Helsinki Kommune har de identificeret følgende i forhold til arbejdsløshed: det er svært at få et nye arbejde, når du først er blevet ledig. der er en højere grad af mænd blandt de ledige. Men her skal der være opmærksomhed på, at der flere kvinder på arbejdmarkedet i Danmark. langtidsledige ledighed blandt unge under 30 år. I Finland er det statens ansvar, at dække udgifterne til ledige samt sørge for den primære indsats over for målgruppen. I den nationale lovgivning på området er der ganske få fastlagte rammer for indsatsen. I Helsinki Kommune er der et ønske om, at beskæftigelsesområdet decentraliseres til kommunerne. Kommunen vurdere, at den vil kunne levere end bedre indsats overfor de ledige end den nuværende. Som systemet er indrettet nu, har staten ansvaret for beskæftigelsesindsatsen de første 500 ledighedsdage. Efter denne periode overgår 50% af udgiften til kommunen. Det er derfor helt centralt for kommunen og den ledige, at der bliver lavet en god faglig indsats fra starten af ledighedsperioden. De 6 spor i beskæftigelsesinddsatserne 1. Udbygge arbejdserfaringen 2. Forberedende uddannelse ift. til arbejde 3. Jobtræningskurser 4. Råd og vejledning: Future Desk forsøger at hjælpe både de helt unge der endnu ikke er færdig eller på begyndt gymnasieuddannelse, og de der har afsluttet en uddannelse. 5. Workshops, for unge uden arbejde. På disse får de mulighed for sammen med andre at udvikle både studie og arbejdsmæssige færdigheder. 6. Andet, herunder samarbejde med private virksomheder Kommunen fremhæver 2 aktuelle projekter i forhold til beskæftigelsesindsatsen: Respa (se senere i sammenskrivningen) Municipality Trail. Municipality Trail er et nationalt program igangssat at staten med det formål at undersøge hvordan kommunerne i Finland kan tage mere ansvar for indsatserne overfor de langtidsledige. I Helsinki arbejder de aktuelt med et program, hvor ca langtidsledige støttes i at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Opsamling og inspiration fra besøget på City Executive Office i forhold til det videre arbejde i udvalget Helsinki Kommune ønsker, at beskæftigelsesområdet decentraliseres til kommunerne. Kommunen vurdere, at den vil kunne levere end bedre indsats overfor de ledige end den indsats staten nu giver. Helsinki Kommune har ligesom Randers Kommune fokus på at skaffe langtidsledige i job og fokus på ungdomsarbejdsløshed. Metoden er en tæt opfølgning af den enkelte ledige, samt opkvalificering via kurser, arbejdsprøvning mv.

10 10 Torsdag den 6. november Besøg Helsinki Kommune/ RESPA Kaivokatu 8 B, Helsinki Makkaratalo, 6th kerros tel Møde med Project Manager Marjukka Kolehmainen og career coaches Helsinki Kommune bidrager til at opfylde målene i den nationale sociale garanti for unge via RESPA. Respa er målrettet karriere coaching og sikring af beskæftigelsesfremmende forløb for årige uden arbejde i Helsinki. Unge garantien betyder, at alle unge under 25 år samt alle netop nyuddannede under 30 år får tilbudt et arbejde, en arbejdsprøvning, efteruddannelse eller rehabilitering senest inden for 3 mdr. efter at de er registrerede som ledige. Respa fungerer i perioden Budgettet er på 5,2 mio. E. Der er 20 personer ansatte, hvoraf 15 er karrierecoaches. Formålet med de forskellige indsatser er at støtte de unge i at få et job, en uddannelse og at blive selvforsørgende. Deltagerne i Respa kommer fra de forskellige arbejdsformidlinger i Helsinki. Respa betjener ca unge personer hvert år. I forhold til at fastholde de unge i projekterne, har det vist sig at være vigtigt, at Respa hverken signalerer at det er et socialkontor eller jobformidlingen. Kurserne som udbydes på Respa er enten helt korte og kompakte kurser, eller kurser, den unge kan kombinere med at arbejde, fx. sprogkurser, der forløber om aftenen. Foruden de faglige kurser er der også fokus på de unges helbred, herunder guide dem i adgang til sundhedssystemet samt videreformidle viden om vigtigheden ved at dyrke motion mv. Respa vurderer, at ca. 20% af de unge, der deltager i kurserne har problemstillinger der ligger udover ledighed fx. sociale, økonomiske og helbredsmæssige. Medarbejderne følger op på den unges situation og deltagelse, så længe der er behov herfor. I gennemsnit varer indsatsen 6 måneder. Hvis den unge ikke møder op og eller falder ud, har Respa ingen myndighed eller økonomisk sanktionsmuligheder.

11 11 Kursisterne er i gennemsnit 23 år. 32% har en fagliguddannelse, 19% har en gymnasieluddannelse og 16% har en bachelor eller mastergrad. De resterende kommer fra øvrige uddannelser. Effekter: I alt har fået job Afsluttet heraf 55% pga arbejde eller studier 15% pga manglende motivation andre grunde, fx flyttet, militær, barsel eller efter gensidig aftale 45% der ikke lykkedes. Kun 3% kommer ikke til den første aftale Coaching I coachingen hos Respa er der fokus på motivation - og at de unge skal arbejde med de psykologiske aspekter. Hvis coachen vurderer, at der er brug for professionel hjælp til den unge i forhold til andre problemstillinger end ledighed sikres det, at de unge sendes videre i systemet. Hver coach- medarbejder har i gennemsnit 4 coaching samtaler pr. dag, og har i alt 60 aktive sager. Respa oplever generelt stor tilfredshed fra brugerne i forhold til de forskellige indsatser. Særligt coachene, som jo er de gennemgående personer i indsatsen har der været stor tilfredshed med. Ligeledes har Respa haft stor succes med afholdning af virksomhedsdage, hvor de unge ledige matches med virksomheder. Respa vurderer, at de fortsætter efter 2016, men nok i mindre målestok end i dag. Opsamling og inspiration fra besøget på Respa i forhold til det videre arbejde i udvalget Respa har stor succes med at anvende coaches som gennemgående ressourceperson i forhold til de unge. Erfaringen fra Respa er, at det er vigtigt overfor de unge, at signalere, at de ikke er en social foranstaltning, men fremadrettet jobcoaching Vigtigt med en tydeliggørelse af jobindsatsen og uddannelsesfokus. Dette skal indtænkes i en målrettet kommunikationsstrategi i brandingen af den kommende ungeenhed i Randers Kommune Opsummering af temaer drøftet på studiebesøgt som kan danne inspiration til det videre arbejde i Beskæftigelsesudvalget: Tidlig og intensiv beskæftigelses indsats i forhold til unge ledige Tæt samarbejde og koordinering mellem beskæftigelsesforvaltningen og skole/uddannelsesinstitution Udvidet åbningstid ved brug af callcentre Decentrale løsninger, hvor uddannelsesvejlederen er fysisk placeret på den enkelte folkeskole - direkte kontakt med de unge Puljemidler fra den Europæiske socialfond Helhedsorienteret tilgang i forhold til indsatsen overfor de unge - rådgivning og vejledning på beskæftigelsesområdet og undervisning i sundhed, kost og motion Anvendelse af karrierecoaches som gennemgående ressourceperson i forhold til unge. Vigtigt med en målrettet kommunikationsstrategi, med fokus på uddannelse, og jobskabelse, i brandingen af den kommende ungeenhed i Randers Kommune

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp. Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016

Unge på uddannelseshjælp. Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016 Unge på uddannelseshjælp Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016 For mange unge er på uddannelseshjælp Forklaring Data: Juli 2016 Målgruppe: Uddannelseshjælp (alle visitationskategorier)

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Business cases på beskæftigelsesområdet. Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup

Business cases på beskæftigelsesområdet. Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup Business cases på beskæftigelsesområdet Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup Gode rammer 91.600 indbyggere Lav ledighed Silkeborg 3,6 % Region Midtjylland 3,8 % Hele landet

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Undervisning af unge fra januar 2017

Undervisning af unge fra januar 2017 Målgruppe: Formål: Målsætning: Periode: Overordnet tilgang: Unge fra 18 25 år med opholdstilladelse efter 7, 8 eller 9c i Udlændingeloven. Unge fra 16 18 år, der ikke har relevant skoletilbud jf. Folkeskoleloven

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 10. Juni 2014 J.nr. : 2014-0020119/AHE Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 3. juni 2014 Mødedeltagere:

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Fakta-ark over virksomhedsindsatsen i Jobcenter Furesø januar-december Ledige 2015/2016

Fakta-ark over virksomhedsindsatsen i Jobcenter Furesø januar-december Ledige 2015/2016 Marts April Maj Juni Juli August Septe Oktober Novem Decem Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septe Oktober Novem Decem 01.01.15 20.04.15 09.05.15 26.05.15 08.06.15 26.06.15 24.07.15 28.08.15

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Herning Aarhus København Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Jobbanken en non-profit virksomhed Jobbanken er en non-profit virksomhed, der arbejder for at skabe øget varig

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet

Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Punkt 7. Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet 2014-187836 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

2. Indhold Beslutningsforslaget fra Enhedslisten blev på byrådsmødet den 31. august 2016 fremsendt til udtalelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

2. Indhold Beslutningsforslaget fra Enhedslisten blev på byrådsmødet den 31. august 2016 fremsendt til udtalelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Side 1 af 5 Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Forslag fra EL om kontanthjælpsreform 1. Konklusion Sociale Forhold og Beskæftigelse har igangsat

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere