INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej Rønnede. Sendes pr. mail til: Dear

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear"

Transkript

1 Industrivej Rønnede Sendes pr. mail til: Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR BESKYTTET VANDLØB INDLEDNING Turebylille Vindmøllepark ApS ønsker at opstille 5 vindmøller ved Turebylille. Anlægget forventes etableret i perioden oktober 2014 november Projektet gennemføres i overensstemmelse med lokalplan nr Dato Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F Områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 Vindmølleprojektet omfatter opstilling af 5 vindmøller med tilhørende adgangsveje, arbejdsarealer og mindre tekniske anlæg. Anlæggets placering mv. er vist på bilag 1. Dele af projektet påvirker to steder et beskyttet vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 i form af: Etablering af en overkørsel over et vandløb mellem mølle 3 og 4. Forstærkning af en eksisterende overkørsel over et vandløb ved Brødstedvej. Rambøll ansøger derfor på vegne af Turebylille Vindmøllepark ApS om dispensation til etablering af nyt vinmølleprojekt indenfor områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 på en del af matrikel: 1a, Turebyholm Hgd., Tureby 2a, Turebyholm Hgd., Tureby 1/7 Rambøll Danmark A/S CVR-NR Medlem af FRI

2 Ejerforhold Følgende lodsejere bliver berørt af projektet: Matrikel nr. Ejer Adresse 1a, Turebyholm Hgd., Tureby Christian Georg Peter Moltke Koldinghus Allé 1, 4690 Haslev 2a, Turebyholm Hgd., Tureby Christian Georg Peter Moltke Koldinghus Allé 1, 4690 Haslev Lodsejer er ejer af Turebylille Vindmøllepark ApS. OVERORDNET PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Faxe Byråd har vedtaget kommuneplantillæg nr. 7, som fastlægger retningslinjer for vindmøllerne, samt udlægger lokalplanområdet til vindmølleområde i Kommuneplanens rammer. Sammen med kommuneplantillægget er der udarbejdet en kombineret VVM-redegørelse og SMV-rapport, der redegør for vindmølleprojektets miljøkonsekvenser. Vindmølleprojektet er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplan Faxe Byråd har vedtaget lokalplan nr , der muliggør opstilling af 5 vindmøller med tilhørende tekniske anlæg. Vindmølleprojektet er i overensstemmelse med lokalplanen. PROJEKTBESKRIVELSE Der skal opstilles 5 vindmøller som vist på kortbilag 1. Ved hver mølle etableres et permanent arbejdsareal på ca m 2, som vist på kortbilag 1. Derudover etableres 1-2 teknik-/kabelskabe til betjening af møllerne. Der anlægges en ca. 5,5 meter bred vej til hver vindmølle som vist på kortbilag 1. Vejen anlægges med en overflade af stabilgrus og en bund af sten og andet bærende materiale. Tilkørselsvejen etableres fra Turebyholmvej. I området mellem mølle 3, 4 og 5 krydser den planlagte vej to steder et beskyttet vandløb, som vist på figur 1. Ved krydsning af vandløbet rørlægges vandløbet i en bredde af ca. 10 meter. Rørlægningen udføres med et rør med en diameter på ca. 0,6 meter. Røret overdækkes med jord/sand i et lag på ca. 0,3 0,6 meter. Den ene overkørsel (krydsning af Stenkilde Bæk) udføres som en forstærkning af en eksisterende overkørsel. Figur 1 Principsnit bæk/grøft ved etablerede overkørsler. 2/7

3 ANSØGNING OM DISPENSATION FRA NATURBESKYTTELSESLOVEN Sidevandløb (grøft) til Stenkilde Bæk og Stenkilde Bæk Vandløbet er en sidebæk (grøft) til Stenkilde Bæk, og ligger mellem de planlagte møller nr. 3 og 4, samt mellem mølle nr. 4 og 5 jf. nedenstående kort og kortbilag 2. Vandløbet er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens 3. Krydsningerne af vandløbet kræver også en tilladelse efter vandløbsloven. Børstedvej krydser mellem mølle 4 og 5 Stenkilde Bæk. Den østlige del af Børstedvej skal anvendes som adgangsvej til vindmølleparken. Vejen skal sandsynligvis forstærkes inden vindmøllerne opstilles. Da vejen krydser Stenkilde Bæk vurderes det, at den eksisterende rørføring skal udvides med 1 til 2 meter på hver side af vejen. Vandløbet er beliggende på matrikel nr. 1a og 2a, Turebyholm Hgd., Tureby. Vandløbet er oprindeligt etableret som en grøft med en bundbredde på ca. 0,5 meter og har til formål, at dræne landbrugsjorden i området. Vandet i grøften løber mod øst og ned til Stenkilde Bæk. Rørlægningen udføres, som beskrevet ovenfor, med et rør med en diameter på ca. 600 millimeter. Røret overdækkes med jord/sand i et lag på ca. 0,3 0,6 meter. Rørets diameter vil være af en sådan dimension, at det ikke får betydning for vandløbets fremtidige afstrømningsforhold. Krydsningen af vandløbet vil ske uden permanente skader uden for selve overkrydsningerne. Dette sikres ved, at arbejdsområderne ved overkørslerne minimeres mest muligt, og vandløbet op til overkørslerne retableres tæt på den oprindelige tilstand efter anlægsarbejdet. Figur 2 Beskyttede vandløb sidebæk til Stenkilde Bæk og Stenkilde Bæk, hvor der etableres en ny overkørsel ved hver af de blå pile. 3/7

4 Bilag IV arter Vejanlægget krydser et vandløb, og det kan ikke udelukkes, at der findes bilag IV arter inden for det aktuelle område. Følgende Bilag IV arter er registreret i det 10 x 10 km 2 felt, hvor møllerne er planlagt eller i nærheden af projektområdet, jf. VVM-redegørelsen for vindmøller ved Turebylille: Flagermus Chiroteria Bredøret flagermus Vandflagermus Brunflagermus Langøret Flagermus Sydflagermus Skimmelflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Hasselmus Markfirben Stor Vandsalamander Løgfrø Spidssnudet frø Springfrø Samlet vurdering Samlet set vurderes, at yngle og rastesteder for bilag IV arter ikke påvirkes af de to nye overkørsler, da: De to overkørsler her en meget begrænset udstrækning. Vejanlægget primært placeres på dyrket mark. Der ikke fældes gamle træer. Vejanlægget ikke berører vandhuller. Anlægsarbejderne foregår i dagtimerne. Vandløbet retableres tæt på oprindelig tilstand op til de to nye overkørsler. Natura 2000 Nærmeste Natura 2000 område, Bagholt mose, ligger i så stor afstand (> 6 km) til vandløbet, at det ikke vil blive berørt af projektet. 4/7

5 RELATEREDE ANSØGNINGER I forbindelse med ledningsanlægget er der desuden ansøgt om: Lovgivning Ansøgning Myndighed Vandløbsloven Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven Museumsloven Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 til placering af anlæg inden for åbeskyttelseslinje. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 til placering af anlæg inden for skovbyggelinje. Dispensation fra museumslovens 29a til krydsning af beskyttet dige Såfremt denne ansøgning måtte medføre supplerende spørgsmål bedes disse rettet til undertegnede hurtigst muligt. Med venlig hilsen Benn Erik Grav Projektleder Plan og VVM M /7

6 Kortbilag 1: Projektområdet 6/7

7 Kortbilag 2: beskyttelseslinjer mv. 7/7

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013 Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Juni 2013 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL

FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL Afgørelse af 5. maj 2008 om ændring af Fredningen J. nr. FRD 40 2007 RETTEN I HERNING, 2. AFDELING Nygade 3, 7400 Herning Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere