Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde"

Transkript

1 Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde

2 Landdistriktsprogram Jordbrugeren har traditionelt været kulturbærer og igangsætter af nye tiltag i landdistrikterne. Jordbrugeren skal nu i højere grad kombinere bæredygtighed og naturhensyn med nye indtjeningsmuligheder, der kan styrke sektorens innovation og vækst i landdistrikterne gennem samarbejde i hele jordbrugs- og fødevaresektoren. Forhenværende fødevareminister Hans Christian Schmidt.

3 Historie Knuthenlund oprettes i 1729 af Knuthenborg ifbm med nedlægningen af landsbyen Bregerup Knuthenlund afhændes i 1913 til J. P. Hansen, som havde tjent penge på nogle præmierede oste Nuværende ejer er 4. generation efter J. P. Hansen

4 Min baggrund Uddannelse Cand. negot Cand. Mag. i kunsthistorie Erhvervserfaring Danske Generalkonsulat Sydney ( ) Trainee Jagt & Natur ( ) Salg og markting ansvarlig Fritz Schur Dagligvarer ( ) Produktchef Seniorproduktchef Trade marketingchef Business manager Lauritz.com ( ) Konceptchef Filialdirektør Knuthenlund Politisk forbruger

5 Driftsgrene Markbrug Skovbrug Udlejning af huse Knuthenlund Gods Maskinstation? Jagt

6 Udfordringer i landbruget Landmandens afregning Natura 2000-område Vandrammedirektiver langs Ørby å SFL-område Nitratklasse III Pesticidafgift Fiskegyde og yngelområde i skov Hvordan kommer vi i positiv dialog med politikere og forbrugere? Hvordan får vi vendt disse begrænsninger til USP (unique selling point) i stedet for en trussel?

7 Forbrugertrends Kødskandaler, dyretransporter, klimatrusler skaber interesse for: Økologi, dyrevelfærd og biodiversitet Håndværksmæssige traditioner i stedet for masseproduktion Autencitet i stedet for branding

8

9 Økologi, dyrevelfærd og biodiversitet Fødevarer efter traditionelle håndværksmetoder Livet tilbage på gården Omlagde alle ha til økologi i 2007, hvilket på det tidspunkt var Danmarkshistoriens største omlægning til økologi nogensinde. Alt blev omlagt fra marker, skov, naturarealer, strandenge, gårdsplads og have.

10 Nyt mejeri i tidligere kostald Malkestald Gårdbutik/Café/besøgscenter Mejeri Kødproduktion på gamle husdyr Spor i Landskabet Events med fokus på fødevarer og natur

11 Biodiversitet som driftsgren Som økologer ønsker vi en natur i balance Økologien medfører i sig selv en øget biodiversitet til gavn for nyttedyr, vildt og fugle Men øget biodiversitet giver sundere afgrøder

12 Nyttedyr Knuthenlund arbejder med at øge antallet af nyttedyr i markerne Antallet af nyttedyr er faldende i forbindelse med at flere og flere levende hegn fjernes og naturarealer pløjes op Nyttedyr kan kun flytte sig 75 meter fra deres levesteder Nyttedyr er vigtige i skadedyrsbekæmpelsen

13 Tiltag til forbedring af levesteder for nyttedyr Reetablering af de gamle historiske levende hegn omkring gården med kræger

14 Tiltag til forbedring af levesteder for nyttedyr Etablering af 8 km insektvolde og 8 km vegetationsstriber for nyttedyr på 275 ha omkring gården Etableres med 150 m mellem bræmmerne Marker er gået fra op til 50 ha pr mark til under 10 ha pr mark Det er ønsket at udbrede striberne til hele gården på sigt Insektvolde er tilsået med tuegræsser så som timothé, hundegræs og rødsvingel

15 Anvendte urter til vegetationsstriber Anvendte urter i vegetationsstriber har ligeledes fokus på levesteder for bier kællingetand, honningurt, gul sennep, kommen, rødkløver, hvidkløver, lucerne, esparsette, serradel og cikorie.

16 Flagermusene er økologens venner Flagermus er Nattens svaler og interessante for at holde naturen i balance, da de spiser mange insekter Knuthenlund har fredet 660 træer i skoven til flagermusskjul Knuthenlund og Ugleholt skov hører til blandt de bedste områder for flagermus i Danmark. Biolog, Cand. scient, Morten Christensen, PhD fra Grontmij A/S har afdækket flagermusebestanden på Knuthenlund i 2011.

17 Flagermusene er økologens venner I Knuthenlunds allé blev der på permanent detektor i 2011 registreret alt "kom forbi flagermus på en enkelt aften: heraf 997 dværgflagermus, men også 350 brun-, 230 vand-, 118 trold-, 123 syd-, 25 Myotis sp. (måske fryns-), 22 Pipistrel-, 7 langørede og 7 bredørede flagermus. Dette var ny rekord i antal registreringer Især, en tilsyneladende stor bestand af Bredøret flagermus er meget usædvanelig. Men også forekomsten af en eller flere af de sjældne Myotis arter er meget interessant. kombinationen af store mængder af raste- og ynglesteder i de gamle skove og gamle bygninger, samt optimale fødesøgningsforhold med dyrehold og mange fugtige områder den primære forklaring

18 Flagermus på Knuthenlund I alt 8 arter forekommer med sikkerhed i området ved Knuthenlund: Brunflagermus: Meget hyppig, især omkring gården, men bor sikkert i de gamle træer i sydkanten af skoven. Sydflagermus: Hyppig, både omkring gården og i skoven. Troldflagermus: Hyppig både i skoven og ved gården. Dværgflagermus: Meget hyppig, både i skoven og omkring gården Pipistrelflagermus: Mindre hyppig, kun registreret omkring gården. Vandflagermus: Hyppig, både i skoven og ved gården. Langøret flagermus: Registreret på detektoren ved gården og sandsynligvis en fin bestand her. Vanskelig at fange på lyden da skrigene er meget svage. Bredøret flagermus: Overraskende hyppig især i skoven. Også enkelte optagelser fra boksen ved gården. Hertil kommer sandsynligvis 2-3 arter mere: Skimmelflagermus: Optagelser fra boksen i skoven er sandsynligvis af denne art. Ubestemt(e) Myotis art(er): En del optagelser både fra skoven og ved gården er sandsynligvis en eller måske to af de sjældne arter i slægten Myotis. Mest sandsynlig er der tale om frynseflagermus, men brandts flagermus og stor museøre er også muligheder.

19 Padder som en aktive spillere i arbejdet med biodiversitet Padder er vigtige for kontrollen af skadedyr i økologien. Padderne lever bla af stankelbenslarver, som vi ikke ønsker i markerne Knuthenlund har gennem mange år arbejdet med at forbedre levestederne for padder sammen med Kåre Fog samt før Amtet og i dag Lolland Kommune Specielt arbejdet med den grønne Løvfrø har været i fokus

20 Den grønne Løvfrø på Knuthenlund Løvfrø-bestanden ved Knuthenlund er isoleret fra andre bestande og var tæt på at uddø. I 1991 var der kun ca. 5 individer tilbage. Det år blev det sidste ynglevandhul renset op for penge fra amtet, og det hjalp straks. På seks år steg bestanden voldsomt. Siden har den ligget på et lidt lavere niveau, omkring 100 individer, fordelt på ca. 5 ynglevandhuller. I 2012 er vandhullerne igen renset op med tilskud fra NaturErhversstyrelsen og 15. juni Fonden

21 Stæren i fokus i 2013 I 2013 satte vi fokus på stæren og opsatte 41 stærekasser omkring gården

22 DOF s Biodiversitets Kappestrid Knuthenlund deltog i 2010 i DOF s Biodiversitets Kappestrid Optælling af ynglende agerlandsfugle i marker på 3 økologiske godser Knuthenlund, var bedst på flest af de arter, der blev optalt: agerhøne, sanglærke, vibe og bomlærke

23 Formidling Åbent hus arrangementer bla økologisk høst marked Spor i Landskabet Skumringsture og svampeture med Naturvejleder Uffe Nielsen fra Lolland Kommune

24 Aktiviteter offentliggøres her: Facebook Nyhedsbreve

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Natur og landbrug en ny start!

Natur og landbrug en ny start! September 2012 Natur og landbrug en ny start! Danmark: Et land med store udfordringer for natur og landbrug Såvel landbruget som naturen i Danmark har brug for en ny start. Situationen i dag er uholdbar.

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i skoven Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Ræven Indledning... 2 Ræven... 3 Grævlingen... 4 Rævegrav eller grævlingegrav?... 5 Hjortene... 7 Egernet... 12

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Holdning og ansvar på din bedrift

Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift handler om samfundsansvar og om måden vi tjener penge på. Arbejdet med samfundsansvar har, som alt

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Skovdyrkeren. Marts 2015 ØSTJYLLAND

Skovdyrkeren. Marts 2015 ØSTJYLLAND Skovdyrkeren Nr. 32 Marts 2015 ØSTJYLLAND Ansøgning om gentilplantning efter stormfald er nu afsluttet Energirenovering af kontorerne på Parallelvej Fristen for ansøgning om tilskud til gentilplantning

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Drømmeboliger til hasselmus, birkemus og flagermus En række danske dyrearter er beskyttet efter EU habitatdirektivet. Det betyder, at arternes yngle

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet Nationalpark Vadehavet Det danske landskab er under hastig forandring. Befolkningens syn på landskab og natur er i opbrud. Forskellige interessegrupper markerer sig med meget forskellige syn på, hvordan

Læs mere

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start April 2013 Natur og Landbrug - en ny start www.naturoglandbrug.dk Natur og Landbrug en ny start April 2013 Redaktion: Natur- og Landbrugskommissionens sekretariat Design: Clienti Tryk: GP-Tryk A/S Oplag:

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Ad 1) Velkomst: Gerda bød velkommen til de ca. 35 personer, der var mødt. Ad 2) Elise Hvelplund bød også velkommen

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland

Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland Vildtvenligt land- og skovbrug - et demonstrationsprojekt i Himmerland Projektet er blevet til i 2006 i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, lokale landboforeninger og Danmarks jægerforbund. Projektet

Læs mere

Bilag til Regionplan 2005-2017

Bilag til Regionplan 2005-2017 Jordbrugsanalyse 2004 - en del af landdistriktsplanlægningen Bilag til Regionplan 2005-2017 Storstrøms Amt Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 48 00 E-mail stoa@stam.dk www.stam.dk Udgivet af: Storstrøms

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED Det økologiske areal stagnerer Kunderne slagtede kyllinger Ørbæk tapper nyt overskud Mens salget af økologiske produkter bare vokser og vokser, stagnerer omlægningen til økologi - både når det handler

Læs mere

ERHVERVSLIV & BIODIVERSITET

ERHVERVSLIV & BIODIVERSITET ERHVERVSLIV & BIODIVERSITET ERHVERVSLIV & BIODIVERSITET August 2012 Habitats ApS CO/The HUB Nørrebrogade 52C 2.tv DK-2200 Copenhagen www.habitats.dk common@habitats.dk INTRODUKTION Erhvervsliv & Biodiversitet

Læs mere

Publikationen kan fås ved henvendelse til:

Publikationen kan fås ved henvendelse til: Sådan ligger landet Formålet med denne publikation er at sætte tal på industrilandbrugets konsekvenser for natur, miljø og dyrevelfærd. Og sætte tal på værdien af produktionen og bidraget til samfundet.

Læs mere