Ældreområdet Krogholmgård Virksomhedsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældreområdet Krogholmgård Virksomhedsplan 2015"

Transkript

1 Ældreområdet Krogholmgård Virksomhedsplan 2015

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Fakta oplysninger...3 Præsentation og profiler...3 Kommunalbestyrelsens langsigtede budgetmål for Kommunalbestyrelsens budgetmål for Direktionens overordnede indsatsområder for Ældreområdets overordnede indsatsområder for Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse...8 Indsatsområde 2: Ældrepuljen Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering Indsatsområde 4: Ældrepolitikken Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi og digitalisering Indsatsområde 6: Ud og ombygning Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse Krogholmgård indsatsområder mål og handleplaner for Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Ad Indsatsområde 2: Ældrepuljen Ad Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering Ad Indsatsområde 4: Ældrepolitikken Ad Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi Ad Indsatsområde 6: Ud- og ombygning Ad Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse Indsatsområde 8: Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Ad Indsatsområde 2: Sundhed, sygepleje, forebyggelse og rehabilitering32 Ad Indsatsområde 3: Ældrepolitikken Ad Indsatsområde 4: Velfærdsteknologi Ad Indsatsområde 5: Ud- og ombygningsplan Ad Indsatsområde 6: Sundhed og Forebyggelse Andre større opgaver Kompetenceudvikling Økonomi... 35

3 Fakta oplysninger Navn: Plejecentret Krogholmgård Adresse: Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Leder: Ane Berg Frische Telefon mobil: Afdelingsleder: Dorrit Alice Petersen Adresse: Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Telefon mobil: Præsentation og profiler Rudersdal Kommunes Ældrepolitik: Rudersdal Kommune tilbyder kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og tager særlig hensyn til svage ældres behov. Kommunen tilbyder en individuel service og tager udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov. Kommunen yder en service der understøtter kontinuitet og det, den ældre opfatter som livskvalitet i tilværelsen. Kommunen giver valgmuligheder og udviser fleksibilitet og åbenhed overfor alternative løsninger ved ydelsen af service indenfor området. Kommunens service tilrettelægges i dialog med den ældre, og gør det muligt for den ældre at få den størst mulige indflydelse på sin egen situation. Kommunens service ydes som en samordnet indsats og tager udgangspunkt i den ældres egne ressourcer. Kommunen yder en grundig information og sikrer, at ældre får generel indflydelse på tilrettelæggelsen af servicen, og har et tæt samarbejde med Ældrerådet. Kommunen skaber rammer, der medvirker til at udbygge og etablere sociale netværk og naturlige kontaktflade mellem ældre og andre borgere. 3

4 Rudersdal Kommunes overordnede personalepolitik Rudersdal Kommune er en moderne arbejdsplads i stadig udvikling. Medarbejderne er kommunens vigtigste aktiv i løsningen af opgaverne. Rudersdal Kommune tilbyder arbejds- og udviklingsbetingelser, der sætter medarbejderne i stand til at indfri de krav og forventninger, der stilles på den enkelte arbejdsplads. Forventninger, der har deres udspring i kommunens målsætninger og værdier. Rudersdal Kommune er således kendetegnet ved: Vi er en attraktiv arbejdsplads Med et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk Med indflydelse og ansvar Vi værdsætter og anerkender hinanden Vi prioriterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv med kompetente og engagerede medarbejdere Vi uddanner os Vi lægger vægt på fagligt kompetente løsninger Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen Vi sætter vore kompetencer i spil og tænker nyt der arbejder effektivt med kvalitet i arbejdet Vi sætter mål og følger op Vi arbejder smidigt og rationelt Vi samarbejder og tænker i helheder Vi er førende i udnyttelsen af IT og har en fremsynet ledelse på alle niveauer Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen Der har øje for både proces og resultat Der motiverer og inspirerer gennem dialog og handling Der er synlige med personlig og faglig integritet 4

5 Fysiske rammer: Krogholmgård er et bofællesskab for 32 middelsvært / svært demente borgere. Der findes 4 boenheder med 8 etrumsboliger i hver og til hver bo enhed findes køkken / alrum samt fællesarealer. Der findes desuden et fælleslokale til max. 50 personer. Dette anvendes til fællesaktiviteter på Krogholmgård samt står til rådighed for familiearrangementer, som beboer / pårørende på Krogholmgård måtte ønske at afholde. Der visiteres til boligerne via Ældreområdets visitationsudvalg, og det er et krav, at borgeren har en demensdiagnose. Boligerne på Krogholmgård ejes af Søllerød Ældreboligselskab og administreres af Boligselskabet Domea. Organisation: Driftsenhed under Ældreområdet Institutionens væsentligste arbejdsopgaver: Institutionens væsentligste arbejdsopgaver er at varetage omsorgs- og plejeopgaver til visiterede borgere med demens i middelsvær / svær grad. Opgaverne varetages ud fra de foreskrevne standarder / ydelsesbeskrivelser og ud fra borgerens individuelle ønsker og behov. Pårørende er en væsentlig samarbejdspartner i hverdagen. Krogholmgård er en døgninstitution med veluddannet personale, som har demensområdet som særligt fagligt interesseområde. Der er personale på døgnbasis. I dagvagter og aftenvagt ligeledes sygeplejersker ansat i ansvarshavende funktioner, og om natten integreres på dette område med hjemmeplejen i Rudersdal Kommune. Institutionens egne værdier: Krogholmgårds værdigrundlag: Værdigrundlaget for Krogholmgård er baseret på et samspil mellem beboere, pårørende og personale. Vi har en ligeværdig dialog, som er kendetegnet ved: At vi lytter, er imødekommende, udviser respekt og anerkendelse. At vi er bevidste om kropssprogets betydning i samspillet mellem mennesker. At vi udveksler viden, erfaringer og holdninger. 5

6 Vi udviser fleksibilitet, som er kendetegnet ved: At vi giver individuel tilpasset omsorg ud fra det enkelte menneskes livshistorie og livsførelse. At vi er i stand til omstilling og forandring i takt med ny viden og nye udfordringer indenfor de givne rammer. Vi har en faglighed, som er kendetegnet ved: At vi er fagligt kompetente til at varetage den totale omsorg til mennesker med middelsvær til svær demens. At vi reflekterer over vores handlinger og udvikler vores etiske bevidsthed. At vi tilegner os ny viden, som vi formidler og anvender kritisk og kreativt. At vi er bevidste om at videregive vores viden, erfaringer og etiske grundlag, såvel internt som eksternt. 6

7 Kommunalbestyrelsens langsigtede budgetmål for I budgetforslag er der opført en række målsætninger for hvert budgetområde. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som medborgere i det lokale samfund. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at være aktive og tage ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have en sund og fysisk aktiv hverdag. Kommunalbestyrelsens budgetmål for øges og integreres som et overordnet perspektiv i alle borgerrettede arbejdsprocesser (2014 og 2015) De ældres mulighed for at bevare eller øge egne handlekompetencer ved indkøb skal styrkes, så 10 procent færre ældre har behov for hjælp (2014 og 2015) De ældres muligheder for at bevare og øge det opnåede funktionsniveau i genoptræningen skal styrkes, så 20 procent færre har behov for fornyet træning (2014 og 2015) Direktionens overordnede indsatsområder for 2015 Direktionen ønsker, at medarbejdernes sygefravær nedbringes, således at sygefraværet for alle overenskomstgrupper ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Ovenstående budgetmål og overordnede indsatsområder for er indarbejdet i indsatsområder og mål for Ældreområdet 2015: 7

8 Ældreområdets overordnede indsatsområder for 2015 (budgetmål ) indarbejdes i alle borgerrettede mål, indsatser, instrukser og arbejdsgange. I det følgende anvendes følgende forkortelser: VP = Virksomhedsplanmål ÆP= Ældrepuljeprojekt Ældreområdets overordnede indsatsområder i 2015: 1) Udvikling og fornyelse 2) Ældrepuljen 3) Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering 4) Ældrepolitikken 5) Velfærdsteknologi og digitalisering 6) Ud og ombygningsplanen 7) Sundhed og forebyggelse (Afdeling for sundhed og forebyggelse) Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Ældreområdet arbejder aktivt med at sikre effektive arbejdsgange, indarbejde nye teknikker, nye digitale redskaber og tilpasse organisationen til de nutidige og fremtidige opgaver og det økonomiske råderum. Gennem udvikling og fornyelse samt digitalisering sikrer de centrale og lokale MED-udvalg i samarbejde med ledelsen fremdrift og resultater i denne proces. Mål 1.1. Ældreområdet udvikler og optimerer driften på kommunens nye plejecentre Byageren og Bistrupvang samt bo-enhederne på Plejecenter Sjælsø, så der opnås en samlet effektiviserings gevinst på 1,237 mio. kr. i (VP ). Der arbejdes med indsatser der ikke reducerer det nuværende kvalitets- og serviceniveau. 1.kvartal l Budgetopfølgning på de tre plejecentre viser den ønskede besparelse Plejecentrenes lokale mål indikatorer viser bibeholdt kvalitet og serviceniveau Plejecentrene inddrager beboerpårørenderåd i handleplanen Plejecentrene Bistrupvang, Byageren og Sjælsø afdækker muligheder for effektivisering i samarbejde med lederteamet. Plejecentrene udarbejder i forlængelse heraf handleplan og tilrettelægger driften, så den fastlagte besparelse opnås. 8

9 Mål 1.2 Ældreområdet forstærker den rehabiliterende indsats i forhold til indkøb, således at antallet af borgere med behov for hjælp til indkøb reduceres med 10 % i 2015 set i forhold til antallet af borgere, der modtog hjælp til indkøb i (Budgetmål , VP ) Opgørelse over modtagere af hjælp til indkøb Modtagere af hjælp til indkøb 543 Max Der sikres borgerinddragelse i alle handleplaner 1.kvartal Aktivitetscentrene Bakkehuset, Rønnebærhus og Teglporten udarbejder handleplan for og implementerer aktivitet med indkøb / støtte til indkøb på Internettet. Hjemmeplejen udarbejder handleplan for gåture specifikt målrettet træning i indkøb kvartal Myndighedsområdet gennemfører udbud på indkøbsordning og skaber mulighed for frit valg mellem mindst 2 leverandører. Kvalitetsstandard for indkøb revideres, så den tager højde for de nye tilbud Mål 1.3 Ældreområdet forstærker indsatsen til fremme af nærvær, således at medarbejdernes sygefravær nedbringes. Målet for kommunen er, at sygefraværet for alle overenskomstgrupper for 2015 ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Ældreområdet vil være ansvarlig for overholdelse af mål for sygefravær på følgende faggrupper: Max.2015 Administration 3,6% 3,6% Social- og sundhedspersonale 7,1% 6,2% Syge- og sundhedspersonalet 5% 4,6% Institutionslederne modtager løbende relevante fraværsstatistikker 9

10 Seniorrådet informeres løbende om status Område MED drøfter ultimo 2014 indsatser til styrkelse af nærvær og forebyggelse af fravær og formulere fælles strategier til støtte for institutioner og arbejdspladser. 1.kvartal Alle institutioner / arbejdspladser udarbejder, med afsæt i Område MED s strategi, handleplan til nedbringelse af sygefraværet Mål 1.4 Der gennemføres udbud af hjemmepleje i henhold til ny lovgivning med fastholdelse af den kommunale hjemmepleje, således at det frie leverandørvalg forenkles for borgerne. Udbuddet gennemføres således at der opnås en effektiviseringsgevinst på 1,2 mio. kr. i 2015 Reduktion i antallet af fritvalgs-leverandører Fastholdelse af leverancesikkerhed for borgerne Budgetopfølgning: Forventet besparelse på 1.2 mio kr. i kvartal Seniorrådet og Seniorrådets hjemmeplejegruppen inddrages i forberedelsesprocessen Myndighedsområdet formulerer kravspecifikationer og gennemfører udbuddet i samarbejde med indkøb Indsatsområde 2: Ældrepuljen I aftalen om Finanslov 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Udmøntningen af Ældremilliarden sker i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne, hvorefter de afsatte midler forventes at blive udmøntet via bloktilskuddet. Udmøntningen af midlerne skal sikre mest velfærd for pengene og det er afgørende, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn. Det gælder for de borgere, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de borgere, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Mål 2.1 Midlerne fra Ældrepuljen på i alt 12.8 mio. kr. anvendes til planlagte projekter /indsatser i Målet er at styrke indsatsen på Ældreområdet i overensstemmelse med hjemmehjælpskommissionens anbefalinger til gavn for kommunens ældre borgere. 10

11 Projektgrupperne fremsender midtvejsevaluering i april og endelig evaluering ultimo 2015 Løbende budgetopfølgning sikrer at midlerne anvendes som planlagt Seniorrådet inddrages og orienteres løbende om fremdriften i de enkelte indsatser Alle projektgrupper under Ældrepuljen opdaterer kommissorium med tids og handleplan for 2015, der godkendes i Styregruppen ultimo kvartal Alle projektstillinger er ansøgt og på plads til ansættelse senest 1.2. Ældreområdet tilrettelægger kommunikationsstrategi, der sikrer synlighed og opmærksomhed på tværs i Ældreområdet Institutioner udarbejder handleplan for relevante ældrepuljeprojekter i henhold til projekternes kommissorie og følgende oversigt: Ældrepuljeprojekt Udarbejder handleplan 1.a Træning i eget hjem Genoptræningscentre 1.b Træning på center Genoptræningscentre 1.c Gåtur Hjemmeplejen 1.d Hjerneskadekoordinator Bevillingsenheden 1.f Fremskudt hjemmepleje Bevillingsenheden 1.g Ekstra støtte til svage... Hjemmeplejen 1.i Styrket kostfaglighed Plejecentre, Hjemmepleje, Aktivitetscentre, Daghjem. 2.c Ta Med SMS Aktivitetscentre 2.d Opsøgende medarbejder Aktivitetscentre 2.e Weekendaktiviteter... Plejecentre 2.f Digital hjemmevejleder Aktivitetscentre, Hjemmeplejen 3.a Min Kontakt Hjemmeplejen 3.b Kontinenstræning og Hjemmeplejen, Plejecentre hjælpemidler 3.e DUKA og IPADS Plejecentre 3.g Elektroniske nøgler Hjemmeplejen 4.a+b Hverdagsrehabilitering Hjemmeplejen, Plejecentre Aktivitetscentre 4.c Palliation Hjemmeplejen, plejecentre 4.d Tidlig opsporing Hjemmeplejen, Plejecentre Alle kommissorier er tilgængelige på V-drevet under Ældrepuljen 11

12 2.-4.kvartal Projektplan for de enkelte projekter gennemføres. Projektgrupper afleverer midtevejs evaluering til Styregruppen primo april. Projektgrupperne fremsender afsluttende projektevaluering til Styregruppen ultimo 2015 Mål 2.2 Der beskrives en særlig fokuseret indsats til forebyggelse af ensomhed og inkludering af flere borgere i fællesskabet, således at der i 2015 afprøves individuelle og fleksible tiltag over for borgere i denne målgruppe Seniorrådet og Ældresagen inddrages ift. kortlægning af området i Rudersdal Afdækning af omfang af oplevelse af ensomhed og afdækning af indsatser til forebyggelse 1.kvartal Ældreområdet fremlægger en sag med implementeringsplan til politisk behandling 2.-4.kvartal Institutionerne implementerer indsatser på relevante institutioner iht. plan Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering Sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Hovedstaden fastlægger parternes fælles mål for udvikling af et sammenhængende sundhedsvæsen. Rudersdal Kommune indgår i tværkommunale samarbejder i både 3-kommune og 9-kommune regi om at løfte opgaverne. Kommunerne får i dag flere og mere komplekse sygeplejeopgaver fra sygehusene. Det stiller større krav til kommunernes kvalitetssikring i de kommunale sygeplejeindsatser og større krav til dokumentationen. Rudersdal Kommune deltager i KLs Partnerskabsprojekt Et af kommunens langsigtede budgetmål er, at borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at være aktiv og tage ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering. Dette understøttes af regeringens lovforslag om ændring af social service - 83A, hvor det forventes vedtaget, at kommunerne fra 1.januar 2015 skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed øge borgerens selvstændighed. 12

13 Mål 3.1 Alle borgere med tilknytning til Ældreområdet sikres en ensartet kvalitet i sygeplejen inden udgangen af 2015 (VP ) Der foreligger en godkendt kompetenceprofil for sygeplejersker Der er etableret et sundhedsfagligt udvalg mhp. udarbejdelse og implementering af sundheds- og sygeplejefaglige instrukser Der er etableret en arbejdsgang omkring journal audit 1.kvartal Ældreområdet gennemfører tværfagligt lederværksted med fokus på faglig ledelse og lederens rolle og opgaver i det tværfaglige samarbejde. Ældreområdet gennemfører ca. 3 temamøder i løbet af 2015 med fokus på sygeplejerskens rolle og opgaver i det nære sundhedsvæsen kvartal Plejecentre og Hjemmeplejen implementerer PPS som obligatorisk sygeplejefagligt procedureredskab i henhold til handleplan (foreligger januar 2015) Plejecentre og hjemmeplejen påbegynder implementering af strategi for palliation i henhold til handleplan (foreligger februar 2015) En arbejdsgruppe udarbejder: Kompetenceprofil for sygeplejersker Instruks for delegation af sundhedslovsydelser Skema til afdækning af sygeplejefagligt behov for kompetenceudvikling Plejecentre og hjemmeplejen afdækker i forlængelse heraf det sygeplejefaglige behov for kompetenceudvikling gennem MUS. (MUS for sygeplejersker skubbes til 4. kvartal) 4.kvartal Ældreområdet udarbejder plan for central kompetenceudvikling Der etableres et tværgående sundhedsfagligt udvalg, som varetager prioritering, udarbejdelse og, i samarbejde med driften, implementering af nye sundhedsfaglige instrukser. Patientsikkerhed indtænkes naturligt i alle sundhedslovsrettede indsatser 13

14 Mål 3.2 Indsatserne til tidlig opsporing og reduktion af forebyggelige indlæggelser forankres og forstærkes, så antallet af forebyggelige indlæggelser* pga. knoglebrud reduceres med 20 % i 2015 i forhold til antallet i *hos borgere som modtager indsatser efter Serviceloven/Sundhedsloven Opgørelse* over forebyggelige indlæggelser pr halvår halvår halvår 2015 Max Knoglebrud, antal indlæggelser *Opgørelsesperioden 1. halvår er valgt ud fra tilgængelige data pr kvartal 2.-4.kvartal Borgeren inddrages i personlig målsætning Forankringsgruppen for Tidlig opsporing: Udarbejder arbejdsgang til implementering af sygeplejefaglige standarder og instrukser målrettet de forebyggelige indlæggelsesdiagnoser Reviderer Vejledning i brug af Triage og Ændringsskemaer Plejecentre og hjemmepleje sikrer i samarbejde med forankringsgruppen implementering og forankring af sygeplejefaglige standarder og instrukser, revideret arbejdsgang for Triage og tværfaglig arbejdsgang for faldforebyggelse Mål 3.3 I henhold til ny lovgivning forstærkes den rehabiliterende indsats, så antallet af borgere, som modtager rehabilitering via Aktiv hver Dag øges med 10 %, ligesom borgere, der modtager Aktiv Hver Dag forbedrer deres funktionsniveau med 5 % inden udgangen af (Budgetmål ). Årlig opgørelse over antal af borgere, der modtager rehabilitering med Aktiv hver Dag Over halvdelen af borgerne, der kan medvirke til et COPM interview, oplever en forbedring af aktivitetsudførslen efter et rehabiliteringsforløb Der foreligger en tværfaglig handleplan i EOJ for alle nye borgere i hjemmeplejen, hvor borgers personlige mål indgår. 14

15 1.kvartal 2.-4-kvartal Borgeren inddrages i personlig målsætning Justere arbejdsgange i henhold til ny lovgivning Implementere og forankre hverdagsrehabilitering og det tværfaglige samarbejde som en systematisk tilgang i hjemmeplejen og på plejecentre Mål 3.4 Den opfølgende indsats med støtte til fastholdelse af træning og aktivitet i hverdagen efter endt genoptræning forstærkes. Målet er at antallet af borgere med behov for fornyet genoptræning reduceres med 20 % i 2015 i forhold til 2013 (Budgetmål , VP ) Opgørelse på genoptræningscentre over borgere med tilbagefald og behov for fornyet genoptræning Handleplan 1.kvartal Borgeren inddrages i personlig målsætning Teglporten og Skovbrynet afklarer i samarbejde med lederteamet datagrundlag for opgørelse. Teglporten og Skovbrynet udarbejder handleplan for 2015 Mål 3.5 Ældreområdet påbegynder trinvis implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker iht. rammeaftalen KKR Handleplan 1.-2.kvartal Sundhed og Forebyggelse fremlægger sag for Kommunalbestyrelsen Ældreområdet udarbejder implementeringsplan, der fremlægges til politisk godkendelse 3.-4.kvartal Institutionerne implementerer anbefalinger iht. plan Ældreområdet udarbejder status til Sundhed og forebyggelse i oktober 15

16 Indsatsområde 4: Ældrepolitikken Den nuværende Ældrepolitik er godkendt i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 og ikke revideret siden. Ældrepolitikken danner rammen om den værdimæssige tilgang som Ældreområdet anvender i alle henseender. Ældrepolitikkens værdier anvendes blandt andet i hverdagens samarbejde med borgerne, i kompetenceudvikling af medarbejderne og i samspillet med de frivillige m.m. Ældrepolitikken er en vigtig ledetråd i det daglige og som udgangspunkt ved alle nye projekter og tiltag. Mål 4.1 Ældrepolitikken revideres og opdateres i 2015, så den afspejler den samfundsmæssige og faktuelle udvikling på området med et mere ressourceorienteret perspektiv på ældre borgere og større fokus på borgerinddragelse, rehabilitering, træning og forebyggelse af funktionstab. (Virksomhedsplan ) Der foreligger en politisk godkendt politik for Ældreområdet 1.kvartal Gennem workshops, deltagelse i styregruppe og projektgruppe samt gennem høringsfasen Ældreområdet afventer politisk beslutning. Handleplan afhænger af denne. Oplæg til handleplan: Styregruppe og projektgruppe etableres iht. kommissorium. Indledende projektaktiviteter gennemført. Periode med workshop, borgerinddragelse og høring om ældrepolitikken med interessenter. Udarbejdning og tilretning Endelig godkendelse i Styregruppen Høringsfase Politisk behandling Implementeringsstrategi fastlægges 16

17 Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi og digitalisering Ældreområdet anvender en bred vifte af velfærdsteknologiske løsninger, hvor det enten giver øget kvalitet for borgerne, bedre arbejdsmiljø for medarbejderne eller hvor det medfører mere effektive arbejdsgange. Ældreområdet deltager herudover i offentligt/privat/forskningsmæssige samarbejder med udvikling og afprøvning af diverse velfærdsteknologiske løsninger, herunder i samarbejde med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommune. Mål 5.1 Ældreområdet forstærker indsatsen til fastholdelse af elementer i forløbsprogrammerne og til forebyggelse af ensomhed bl.a. ved tilbuddet TAG MED! Målet er, at antallet af borgere, der anvender sms tjenesten TAG MED! øges med 25 procent i 2015 i forhold til niveauet ved udgangen af projektperioden, januar 2015 (Budgetmål ). Opgørelse Borgere der anvender "TAG MED! 5 Der er ca. 100 borgere tilmeldt TAG MED! men der er få borgere som anvender TAG MED! og deltager på aktiviteter. 1.kvartal Gennem deltagelse i aktiviteter Gennem tilmelding som tovholdere og ved at lægge aktiviteter ud på TAG MED! Aktivitetscentrene og genoptræningscentrene udarbejder handleplan til fastholdelse af elementer i forløbsprogrammerne og forebyggelse af ensomhed, hvor tovholderfunktion for TAG MED! er indarbejdet kvartal Sundhed og Forebyggelse laver løbende kommunikative indsatser som skal oplyse om TAG MED! og dets potentiale. Der lægges løbende aktiviteter ud i kalenderen via projektet. 17

18 Mål 5.2. Ældreområdet styrker den systematiske sundhedsfaglige dokumentation. Inden udgangen af 2015 er Avaleo Myndighed og Avaleo Omsorg i drift. Fælles Medicinkort FMK ibrugtages samtidig. 1.kvartal 2.kvartal 1.kvartal 2.kvartal Det nye webbaserede omsorgssystem fra Avaleo er implementeret og i drift inden udgangen af 2015, herunder FMK Alle relevante medarbejdere*, dokumenterer systematisk i Avaleo Alle borgere kan se deres egen journal og handleplaner via Min Rude. *der er undervist i Avaleo Borgerrepræsentanter inddrages i opsætning af adgang til egen borgerjournal. Indgåelse af kontrakt ultimo 2014 Fastlæggelse af: - Projektorganisation - Ressourceforbrug - Undervisningslokaler - Arbejdsgrupper Teknisk implementering Uddannelse af administratorer Faglig implementering Uddannelse af superbrugere Udrulning Overtagelse Som led i implementering af Avaleo Omsorg, udarbejder en arbejdsgruppe: Rudersdals indsatskatalog for sygepleje Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation, herunder: - systematisk anvendelse af målrettede og tidsafgrænsede handleplaner - systematisk anvendelse af Indsatskataloget, iht. KL s Partnerskabsprojekt (integreres i Avaleo Omsorg) Der gennemføres undervisning til relevante medarbejdere. Plejecentre og hjemmeplejen afsætter ressourcer til implementering af ovenstående. 18

19 Indsatsområde 6: Ud og ombygning Ældreområdet følger løbende udviklingen på ældreområdet og sikrer, at Ældreområdets tilbud udvikles i henhold til f. eks den demografiske udvikling og efterspørgsel. Ældreområdet varetager formandsrolle i byggeudvalg og samarbejder med øvrige private og kommunale rådgivere. Mål 6.1 Opførelse af 59 tidssvarende plejeboliger og Daghjem på nybyggeriet Ny Frydenholm Tidsplanen for nybyggeriet Ny Frydenholm overholdes, således at byggeriet kan afsluttes og ibrugtages i april 2016 som planlagt 1.-4.kvartal Byggeudvalget arbejder i henhold til tidsplanen. Ældreområdet bidrager til byggeriets fremdrift via bygherre-, forvaltningsog byggeudvalgsmøder i henhold til tidsplan og økonomi for byggeprojektet. Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse Den tværgående Sundheds- og Forebyggelsespolitik danner rammen for at styrke borgernes sundhed gennem forskellige indsatser på tværs af kommunens fagområder. Afdelingens kerneopgave er at styrke borgerne til at træffe sunde valg. Vi vil give medarbejdere og borgere viden om, hvilke sundhedstilbud, tiltag og muligheder der er for at øge borgernes handlekompetencer. Et af kommunens langsigtede budgetmål er at borgerne i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have en sund og fysisk aktiv hverdag ( ). Mål 7.1 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker implementeres på tværs af kommunens fagområder. Forebyggelsespakkerne indeholder en række faglige anbefalinger til kommunerne med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Der er i alt 262 anbefalinger og de fordeler sig med 176 på grundniveau og 86 på udviklingsniveau. I november 2014 fordelte anbefalingerne på grundniveau sig således: 67 anbefalinger er opfyldt, 58 er delvist opfyldt, og 18 er ikke opfyldt. Derudover er der 33 anbefalinger som ikke er kortlagte. På udviklingsniveau fordeler anbefalingerne sig således: 19

20 18 anbefalinger er opfyldt, 23 er delvist opfyldt, og 35 er ikke opfyldt. Derudover er der 10 anbefalinger som ikke er kortlagte. I løbet af først halvår af 2015 vil de enkelte fagudvalg tage stilling til implementeringen af forebyggelsespakkerne. 1.kvartal I det omfang anbefalingerne i forebyggelsespakkerne kan inddrage borgerne i en aktiv rolle involveres de i takt med at de enkelte anbefalinger implementeres. Implementeringen af forebyggelsespakkerne er et flerårigt mål. I januar 2015 fremlægges forebyggelsespakkerne på temamøde for de politiske udvalg hvorefter fagudvalgene i løbet af foråret behandler områdernes implementeringsplaner kvartal Sundhed og Forebyggelse faciliterer og koordinerer på tværs af områderne samt påbegynder implementeringen af egne anbefalinger. Der planlægges at afholdes et årligt statusmøde med de enkelte områder med henblik på at gøre status over året der er gået og opdatere datamaterialet. Der fremlægges årligt en status for områdecheferne og på politisk niveau om implementeringen af forebyggelsespakkerne. Mål 7.2 Kendskabet til og anvendelsen af redskabet 5 veje til et godt liv udbredes, således at andelen af borgere med svage sociale relationer nedbringes således at Rudersdal Kommune kan være i top 5 jf mål 8.3. Måles i forhold til indikatoren: Borgere i kommunen, som ikke har nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte fra sundhedsprofil I 2013 er andelen: 4,7 % (Budgetmål ). Oversigt over fordelingen i kommunesocialgruppe 1 i relation til mål indikatoren: Højeste andel 4,7 % Laveste andel 3,1 % Gennemsnit 3,9 % Næste måling vil være i sundhedsprofilen for 2017 som udkommer i

21 og målet er, at der ikke er sket en yderligere stigning kvartal Det er borgernes liv og hverdag dette mål handler om og de skal i høj grad have indflydelse på de aktiviteter der igangsættes indenfor rammen af 5 veje til et godt liv. Det er et flerårigt mål og handleplanen vil ligeledes strække sig over de kommende 3 år. Nye pensionister, frivillige, og andre specifikke målgrupper orienteres om 5 veje til et godt liv gennem foredrag og workshops. Medarbejderne i kommunen orienteres om 5 veje til et godt liv og dets anvendelighed med henblik på at anvende det i dialogen med borgerne fx gennem nyhedsbrev, deltagelse i afdelingsmøder og workshops. Det boligsociale projekt i Egevang Nord, Nærum fortsættes i samarbejde med Psykiatri og Handicap med henblik på at løfte et lokalområde gennem 5 veje til et godt liv. Der iværksættes borgerstyrende aktiviteter som skal være med til at skabe berigende fællesskaber. Et af redskaberne til at løfte 5 veje til et godt liv ud til borgerne er gennem TAG MED! hvor Sundhed og Forebyggelse i 2015 fortsat vil lægge aktiviteter op (se punkt 6.1). Mål 7.3 Borgernes sundhed være blandt top fem i regionen i socialgruppe 1 (Budgetmål ). Der måles på sundhedsprofil 2013 og sundhedsprofil 2017 indenfor udvalgte områder med relevante faktorer der kan have betydning for borgernes sundhed. Der fokuseres på KRAM faktorerne, svage sociale relationer og ubeskyttet sex. Der måles i forhold til følgende delmål. Andelen af: a) borgere med sunde madvaner b) borgere som spiser slik/kager mindst 5 gange om ugen c) daglige rygere d) borgere med et storforbrug af alkohol e) borgere med tegn på alkoholafhængighed f) borgere som dagligt har mere end 4 timers stillesiddende aktivitet i fritiden g) borgere med moderat overvægt h) borgere med svær overvægt i) borger som ikke har nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte 21

22 j) unge som har ubeskyttet sex i forhold til sexsygdomme k) borgere som har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred I november 2014 er der foretaget en opgørelse over kommunens placering i kommunesocialgruppe 1 på ovenstående udvalgte områder og resultatet er, at Rudersdal Kommune får en placering som nr. 7 ud af 9 kommuner. Opgørelsen tager ikke hensyn til alder, køn mv. men er et udtryk for et øjebliksbillede af sundhedstilstanden kvartal Borgerne inddrages i høj grad i dette mål, idet det er deres adfærd der skal påvirkes og forbedres i forhold til at øge den samlede placering i kommunesocialgruppe 1. Målet er flerårigt og strækker sig over de kommende 3 år. Handleplanen skal ses i sammenhæng med virksomhedsplanens øvrige punkter, i særdeleshed punkt 6.1 og Gennem en styrkelse af borgernes egen handlekompetence og øget viden hos medarbejderne om, hvorledes sundhed kan anvendes som et middel til at løfte eget driftsarbejde forventes en styrkelse af borgernes sundhed. Det undersøges, hvilke aktiviteter der kan understøtte målet om at blive indenfor top fem og efterfølgende iværksættes aktiviteter. Lægerne orienteres om forløbsprogrammerne og borgerne gøres opmærksomme på det via informationer i medierne med henblik på at få flere deltagere på forløbsprogrammerne. Det undersøges om der skal iværksættes indsatser som kan fastholde borgerne i deres nye livsstil. Mål 7.4 I forlængelse af alkoholpolitikken og det store kompetenceforløb i Tidlig opsporing af alkohol som blev gennemført i 2014, udvikles der et internt afviklet kursus for Tidlig opsporing af alkohol, som målrettes nye medarbejdere i kommunen med henblik på at fastholde viden om kommunens store sundhedsmæssige udfordring at 28 % af kommunens borgere har et storforbrug eller viser tegn på alkoholafhængighed blandt borgerne. Kurset er udviklet og der er afholdt et kursus inden året er gået. Kurset bliver en del af det interne kursuskatalog for kommunens medarbejdere. 22

23 1.-4.kvartal Borgerne inddrages ved at medarbejderne i højere grad spørger til deres alkoholvaner når de vurderer, at der kan være tegn på eller tvivl om borgerens alkoholforbrug. Kommunens interne kursus i Tidlig opsporing af alkohol udvikles i samarbejde med Rusmiddelrådgivningen. Der afholdes kursus for medarbejderne. Mål 7.5 I arbejdet med at styrke borgeren til at træffe sunde valg, vil Sundhed og Forebyggelse arbejde med strukturel udbredelse af viden om kommunens sundhedstilbud. Systematisk udbredelse af viden om kommunens sundhedstilbud, er en forudsætning for, at borgeren i sidste ende får kendskab til og mulighed for at deltage i de sundhedstilbud, der er tilgængelige. Der vil være to primære målgrupper for indsatsen: 1. Rudersdal Kommunes medarbejdere 2. Almen praktiserende læger i Rudersdal Kommune Opgaverne inkluderer: afdækning af hvilke redskaber og kanaler der vil være mest effektive, udarbejdelse af materialer samt distribution kvartal Information om sundhedstilbud er systematisk udbredt blandt medarbejdere og almen praktiserende læger i Rudersdal Kommune, inden året er gået. Borgerne inddrages ved at medarbejderne og almen praktiserende læger i højere grad informerer om og henviser til kommunale sundhedsstilbud. Afdækning af redskaber og kanaler der vil være effektive i udbredelsen af viden om sundhedstilbud, udarbejdelse af strategi. Udarbejdelse af materialer samt distribution af dette. 23

24 Krogholmgård indsatsområder mål og handleplaner for 2015 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Mål 1.3 Nedbringe medarbejdernes langvarigt sygefravær Nedbringelse af langtidssygefravær grundet løft/forflytning i At langtidssygefravær ikke forekommer grundet løft eller forflytning 1. kvartal kvartal Bruger pårørenderåd orienteres Krogholmgård har indtil oktober haft et sygefravær på omkring 4%. Fra efteråret rammes Krogholmgård af 4 medarbejderes langtidssygdom blandt andet grundet løft eller forflytning. Vi vil gøre en indsats gennem: Undervisning i løfteteknik ved Krogholmgårds forflytningsvejledere Ansat fra 1/ en SSA i aftenvagt som forflytningsvejleder og derved sikre, at der er mulighed for vejledning dag og aften Sikre opdateret forflytningsvejledninger hos relevante beboere Informere om vigtighed ved rette hjælpemidler på personalemøder Kulturelt sikre, at alle medarbejdere overholder de gældende retningsliner. Fortsat have fokus på kortidsfravær iht Rudersdal sygefraværspolitik Ad Indsatsområde 2: Ældrepuljen Mål 2.1. Sikre en højere og ensrettet kvalitet af ernæring til ældre. 1.kvarta. At måltidet på Krogholmgård opleves som rammen om en social aktivitet hvorefter dagligdagen opdeles. Beboerne inddrages i planlægning af måltidet gennem planlægning, indkøb, borddækning og oprydning. Alle medarbejdere på Krogholmgård har fået undervisning i kost til ældre af Kostansvarlig Britta Tage foråret 2014 og igen april 2015 På Krogholmgård inddrager vi måltidet i sammenhæng med 5 veje 24

25 til et godt liv på følgende måde: Planlægning: Hvad skal vi spise i dag? Vi taler om årstid, indkøb og mangler til måltidet. Indkøb: Hvilke beboere deltager ved indkøb? Gåtur til nærmeste supermarked (fysisk aktivitet vedligeholdelsestræning) Madlavning: Beboerne deltager ud fra kompetencer. Oplever glæde ved at i social sammenhæng at hjælpe til med udskæringer etc. (giv af dig selv) Borddækning: Beboerne guides i at dække bord ved at kopiere den opstillede skabelon ved en kuvert (lær noget nyt). Ofte er der blomster etc., der symboliserer årstiden eller højtider. Spisning: personalet sidder sammen med beboerne og sikrer stemning og samtaleemne. Det er vigtigt, at beboerne kan spejle sig i medarbejderne ved selve spisningen og at medarbejderne kan guide beboerne. Ligeledes hjælper medarbejderne med at fastholde kompetencer så som: vil du række mig, eller holde samtalen i gang, så måltidet opleves som en rar daglig begivenhed. Netværk styrkes ligeledes her. Vigtigt for succes, at beboerne sidder tæt på andre beboere de kan dele eller føle en samhørighed med (styrk dit netværk). Oprydning: Beboerne hjælper til med tage service ud, kaffe brygning etc. under guidning. Mål 2.2 & 2.4 DUKA og Ipads & weekendaktiviteter Aktiviteter At alle beboere har en individuel demenshandleplan inden sommeren Ud over de daglige aktiviteter enten en til en eller i større sociale relationer ønsker vi på Krogholmgård at pårørende/personale i samvær med beboere har mulighed for aktiviteter, der giver en positiv følelse af at være til stede i nuet sammen. At alle beboere inden sommeren 2015 har en specifik handleplan omhandlende aktiviteter målsat for den enkelte beboer. 1. og 2. kvartal Det kan være svært at besøge en pårørende med demens, når man som besøgende ikke kan spørge ind til tidligere oplevelser, eller har mistet den fælles historie. Vi sigter derfor på Krogholmgård at tilbyde mindre aktiviteter der skaber et fælles mellem beboere og pårørende. Høns: Vores høns ligger rammen om daglige aktivitet sammen med Krogholmgårds beboere. De skal dagligt have mad, lukkes ud og der skal samles æg. Ligeledes går vores høns frit ude i haven, og der er derfor mulighed for at se og besøge disse sammen med pårørende. 25

26 Små plast drivhuse: Danner rammen om hverdagsaktiviteter som planlægning, såning, spiring og høst. At hente lidt grønt ind til frokost og i samarbejde med pårørende/medarbejdere nippe lidt ukrudt. Aktivitetshandleplaner til beboere med demens: At alle beboere inden sommeren 2015 har en specifik handleplan omhandlende aktiviteter målsat for den enkelte beboer. Udarbejdes ud fra livshistorie, sociale kompetencer og i tæt dialog med pårørende. Erindringsdans 2 medarbejdere er ved at blive uddannet i erindringsdans. Vi afholder dans 1 x ugt med alle mulige beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige.. IPADS og DUKA Benyttes i samarbejde med pårørende og medarbejdere til at gense gamle klip, erindringsmusik eller helt specifikke områder ud fra livshistorien. Weekendaktiviteter Syng med ved Ebbe Gudstjeneste hver 2. fredag Samles ofte i weekend til fælles arrangementer. Det kan være dans eller blot fjernsynsunderholdning. I de forskellige enheder planlægges weekendsmenuen som der ofte bliver kræset ekstra om. Mål 3.1 Palliation At sikre beboere på Krogholmgård en tryg og værdig afslutning på livet. Sikre at der på Krogholmgård er sygeplejersker tilstede med særlig og ensartet kompetence i palliation. Medarbejderne går i tæt dialog med pårørende om ønsker og behov for den sidste tid kvartal Deltager i ældrerådets strategi for palliation. Kursus til sygeplejersker i palliation Udbredelse af ny viden gennem undervisning til kollegaer på personalemøder og i de 4 huse At sygeplejerskerne er ansvarlige for indsatser og evalueringer til den terminale beboer Tæt dialog med pårørende om, hvordan de ønsker den sidste tid Dialog på personalemøde om fleksibilitet vedrørende pårørendes behov for tilstedeværelse 26

27 Mål 2.6 Tidlig opsporing Styrke den faglige kvalitet ved målrettede indsatser så unødige indlæggelser forebygges. På Krogholmgård har vi ikke haft nogen forebyggelige indlæggelser i kvartal Alle medarbejdere har min været på en endags-kursusdag. Triagetavler er helt implementeret på Krogholmgård Systematisk gennemgang og evaluering af beboere efter instruks Status og evaluering af sygeplejerske ved forandringer hos beboere Fortsat fokus på forebyggeligeindlæggelser Ad Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering Mål 3.1 Alle borgere med tilknytning til ældreområdet sikres en ensartet kvalitet i sygeplejen inden udgangen af 2015 At alle sygeplejersker på Krogholmgård lever op til kompetenceprofil i ældreområdet kvartal At alle sygeplejersker følger kompetenceprofil programmet jf ældreområdet virksomhedsplan. Mål:3.2 Rehabilitering At vi på Krogholmgård systematisk evaluerer den enkeltes beboeres kompetencer ud fra rehabiliteringscirklen koblet med de 5 veje. 1. kvartal Alle medarbejder undervises i rehabilitering af Thea Wind 2-dagsundervisning for Krogholmgårds ergoterapeut er gennemført 27

28 2. kvartal Det er en udfordring ift rehabilitering, at udarbejde mål i samarbejde med beboere med demens. Vi vil på Krogholmgård tværfagligt benytte os af rehabiliteringscirklen kontinuerligt på beboerkonferencer. Figuren leder medarbejderne igennem følgende områder for at sikre at vi guider til størst muligt vedligeholdelsestræning, samt sikre at beboere med demens også får mulighed for 5 veje til et godt liv Hvad fejler beboeren psykisk og fysisk Evaluering af fokusområder Bruger beboeren nogen hjælpemidler? Hvilke handlinger har I gjort og hvordan reagerer beboeren på denne? Hvilke områder mestre beboeren selv og hvike kan beboeren styrkes i? Hvilke områder oplever I som tværfagligt personale at der skal være særligt fokus på? Hvordan kommer "5 veje" til udtryk gennem plejen og i udvalgte aktiviteter? Ad Indsatsområde 4: Ældrepolitikken Ad Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi Mål 5.2 Implementering af omsorgssystemet Avaleo i 2015 Dokumentationssystemet Avaleo er implementeret på Krogholmgård i

29 2. 4. kvartal Alle medarbejdere er oplært i omsorgssystemet og er i stand til at dokumentere ud fra medarbejderes forskellige kompetencer. Der er uddannet superbruger Der installeres bedre it & signalforbindelse i foråret 2015 Ad Indsatsområde 6: Ud- og ombygning Ad Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse Mål 7.2 Kendskab til og anvendelsen af redskabet 5 veje til et godt liv ud fra et beboer perspektiv At alle medarbejdere på Krogholmgård har kendskab til og gør brug af viden fra 5 veje til et godt liv februar kvartal Alle medarbejdere på Krogholmgård har deltaget i undervisning af 5 veje til et godt liv Konkret udarbejdet skabelon for hvordan de 5 veje kommer i fokus jf rehabiliteringscirklen Indsatsområde 8: Mål: 8.1 Arbejdsmiljø: Sikre tryghed blandt medarbejderne i plejen til udadreagerende beboere. 2. kvartal Overbygning på nuværende kaldeanlæg, så der ved et enkelt tryk kan kaldes hjælp til kollega. 29

30 Mål: 8.2 Opnå bedre trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne på krogholmgård At medarbejderne oplever en større arbejdsglæde på Krogholmgård gennem gensidig respekt, tillid og anerkendelse. At nedbringe det langvarige sygefravær ved at sikre, at vi har de rigtige forflytningsredskaber og nyeste procedurer 1. kvartal At tilbyde medarbejderne mulighed for træning i forlængelse af deres arbejde. Vi har i januar afholdt en temadag omhandlende social kapital vha. arbejdsmiljøkonsulent Annette Dalsgaard Olsen. Ansættelse af forflytningsvejleder i aftenvagten, så der er mulighed for vejledning både dag og aften kvartal Vi har på Krogholmgård i 2014 haft 2 x ½ times træning om ugen i forlængelse af medarbejdernes vagt. Alle medarbejdere er blevet tilbudt en personlig helbredsstatus. Alle medarbejdere får tilbudt om en opfølgende samtale i 2015 Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan 2014 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Mål 1.1 At Krogholmgård nedsætter lønomkostninger ved reduceret forbrug af eksterne vikarer. Evaluering: Der har i efteråret været 4 langtidssyge på krogholmgård. 30

31 Vi har arbejdet med en stabil planlægning og rul der passer til krogholmgårds drift. Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Arbejder fortsat på at ansætte ubesatte stillinger Mål 1.2 Alle medarbejdere på Krogholmgård får i 2014 udarbejdet en digital kompetenceudviklingsplan i forbindelse med MUS. Evaluering: Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Vedligeholdelse af digitale kompetence samt sikre at nyansatte hurtigt bliver oplært i omsorgssystemet. Mål 1.3 Alle relevante medarbejdere er inden udgangen af 2014 klædt på til at kunne vejlede og motivere kommunens borgere til at anvende selvbetjening og digital kommunikation i henhold til den digitale kompetenceprofil for stillingen. Evaluering: Alle beboere på Krogholmgård er fritaget for digital post Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Mål 1.4 Krogholmgård implementerer Avaleo Omsorg inden udgangen af 2014, og det sikres herefter, at Krogholmgård er teknisk klar til implementering af fælles medicinkort (FMK) i driften, så snart det frigives af MEDCOM. 31

32 Evaluering: Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Opfølgning foråret 2015 Mål 1.5 Digitalisering: Krogholmgård ønsker at udskifte de eksisterende dect terminaler så medarbejderne opnår større sikkerhed, da alarmsystem og kaldesystem ikke på nuværende tidspunkt har tilstrækkelig dækning. Ligeledes vil denne udskiftning sikre bedre IT dækning, så vi kan leve op til Ældreområdes mål omkring IT dokumentation i nuværende Uniq omsorg og kommende Avelao omsorg. Sidst vil udskiftningen forbedre telefonien, da vi således også kan gøre brug af trådløs telefoni. Evaluering: Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Områder på Krogholmgård hvor der fortsat ikke er noget signal. Vi er i tæt dialog med producent samt it afd. Ad Indsatsområde 2: Sundhed, sygepleje, forebyggelse og rehabilitering Mål 2.1 Antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser for borgere, med tilknytning til Krogholmgård, er reduceret inden udgangen af Evaluering: Har i 2014 ikke haft nogen forbyggelige indlæggelser 32

33 Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Mål 2.2 Alle borgere med beboere på Krogholmgård sikres en ensartet kvalitet i sygeplejen inden udgangen af Evaluering: Alle beboere får ved indflytningssamtalen en faglig gennemgang af sygeplejersken på Krogholmgård. Ligeledes er sygeplejersken med ved alle beboerkonferencer er tilstede til daglig sparring og opfølgning. Sygeplejersken tager dag og aften et overblik over afdelingernes triagetavler og sikre igangsættende behandling og evaluering. Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Opfølgning på sygepleje juni 2015 Mål 2.3 Krogholmgård styrker og kvalificerer den kommunale udskrivningskoordination i forbindelse med udskrivning af borger med demens. Evaluering: Vi oplever fortsat at det er en mangelfuld information ift udskrivelse fra hospital. Sygeplejersken har ansvaret for at tilse beboere efter udskrivelse og udarbejde ny status om indsatsområder Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: 33

34 Mål 2.4 Krogholmgård sikrer hverdagsrehabilitering, så beboerne opnår større grad af selvstændighed og uafhængighed. Evaluering: Alle medarbejdere er bekendt på den enkeltes beboeres kompetencer og mål ift rehabilitering. Dette er med til at støtte beboeren dagligt i de kompetencer beboeren har. Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Denne skal i 2015 implementeres jf 5veje til et godt liv Mål 2.5 Alle medarbejdere i Ældreområdet anvender systematisk det evidensbaserede koncept 5 veje til et godt liv i samarbejdet med borgere og kolleger inden udgangen af Evaluering: Vi har i 2014 arbejdet med 5 veje ud fra et medarbejder perspektiv. Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Arbejder systematisk med 5 veje ud fra et beboer perspektiv og evalueres kontinuering på beboerkonferencer. Ad Indsatsområde 3: Ældrepolitikken Ikke lokale mål Ad Indsatsområde 4: Velfærdsteknologi Ikke lokale mål 34

35 Ad Indsatsområde 5: Ud- og ombygningsplan Ikke lokale mål Ad Indsatsområde 6: Sundhed og Forebyggelse Ikke lokale mål Andre større opgaver 2014 Kompetenceudvikling 2014 Vi har 2 medarbejdere på Marte Meo uddannelse. Forventer at blive uddannet til sommer 2015 Vi har ligeledes ansat en Marte Meo terapeut i aftenvagt. Økonomi Krogholmgård Konto nr. Tekst Forbrug ultimo 2014 Korrigeret Budget 2014 Forventet mer- /mindre forbrug 030 Mindre/merforbrug overført fra sidste år: Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Øvrige indtægter 35

36 Bemærkninger til mer- / mindreforbrug: Stabil vagtplan og fokus på sygefravær har været med til at sikre økonomi til nyt kalde og it anlæg på Krogholmgård Nøgletal - Krogholmgaard Plejeboliger: Beboerstatus Uge 40 Antal beboere i permanent plejebolig: år år år år Gennemsnitlig alder for beboere i plejebolig 82,42 82,71 82,9 Boligstatus: Uge 40 - Antal alm. permanente plejeboliger - Antal demensboliger 31 - Antal midlertidige pladser 1 Belægningsstatus Gennemsnitlig belægningsprocent på: Almene plejeboliger 97,7 98,29 99,5 - Midlertidige pladser 98, ,3 -antal ophold på midl.pladser ex.genoptræning 36

37 Opholdstid i permanente plejeboliger Antal indflytninger demens plejeboliger Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere demens plejeboliger 1172,4 136,7 858 Udskrivningsstatus: Antal udskrivninger fra midlertidigt ophold: Eget hjem 0 - Eget hjem med hjemmepleje 0 - Plejebolig 1 2 Vores egne permanente pladser - Hospital 0 - Hospice 0 - Genoptræning på andet plejecenter 0 - Død 0 Personalestatus Uge 40 Faggrupper: Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk Sygeplejersker 6 4,38 4 3,65 Sosu. hj / Sosu. ass ,48 31 Ufaglærte 1 0,81 2 1,46 Ergo - / fysioterapeuter 1 0,81 1 0,81 Køkkenpersonale Rengøringspersonale 3 2,02 3 2,10 37

Ældreområdet Byageren / Frydenholm Virksomhedsplan 2015

Ældreområdet Byageren / Frydenholm Virksomhedsplan 2015 Ældreområdet Byageren / Frydenholm Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Fakta oplysninger...3 Præsentation og profiler...3 Kommunalbestyrelsens langsigtede budgetmål for 2015-18Fejl!

Læs mere

Ældreområdet Virksomhedsplan 2015

Ældreområdet Virksomhedsplan 2015 Ældreområdet Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Fakta oplysninger...3 Serviceområder...3 Organisationsdiagram...5 Værdier - politikker...5 Kommunalbestyrelsens langsigtede

Læs mere

Ældreområdet Krogholmgård Virksomhedsplan 2016

Ældreområdet Krogholmgård Virksomhedsplan 2016 Ældreområdet Krogholmgård Virksomhedsplan 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Fakta oplysninger...3 Præsentation og profiler...3 Krogholmgårds indsatsområder mål og handleplaner for 2016...6

Læs mere

Ældreområdet. Virksomhedsplan for Plejecenter Byageren/Frydenholm 2014

Ældreområdet. Virksomhedsplan for Plejecenter Byageren/Frydenholm 2014 Ældreområdet Virksomhedsplan for Plejecenter Byageren/Frydenholm 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Fakta oplysninger...3 Præsentation og profiler...3 Kommunalbestyrelsens budgetmål for 2014...6

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Ældreområdet Plejeboliger Skovbrynet Virksomhedsplan 2016

Ældreområdet Plejeboliger Skovbrynet Virksomhedsplan 2016 Ældreområdet Plejeboliger Skovbrynet Virksomhedsplan 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Fakta oplysninger...3 Præsentation og profiler...4 Indsatsområder mål og handleplaner for 2016...7

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Ældreområdet Plejecentret Sjælsø Virksomhedsplan 2015

Ældreområdet Plejecentret Sjælsø Virksomhedsplan 2015 Ældreområdet Plejecentret Sjælsø Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Fakta oplysninger...3 Præsentation og profiler...6 Kommunalbestyrelsens langsigtede budgetmål for 2015-18...

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Virksomhedsplan for Pleje - og Genoptræningscenter Skovbrynet 2014

Virksomhedsplan for Pleje - og Genoptræningscenter Skovbrynet 2014 Ældreområdet Virksomhedsplan for Pleje - og Genoptræningscenter Skovbrynet 2014 Udsigten fra Genoptræningen Skovbrynet udover Søllerød sø. Malet af Anne Eistrup, mens hun var på besøg på sengeafsnittet

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50.

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50. Pulje til løft af Ældreområdet 2015 Budget 2015 1. Forebyggelse/rehabilitering a. Træning i eget hjem 355.000 b. Vedligeholdende træning på center 502.770 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet - bilag

Pulje til løft af ældreområdet - bilag Pulje til løft af ældreområdet - bilag 1. Forebyggelse/rehabilitering 4.579.800 a. Træning i eget hjem 310.000 b. Vedligeholdende træning på center 700.000 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Ældreområdet Bofællesskabet Krogholmgård Virksomhedsplan 2017

Ældreområdet Bofællesskabet Krogholmgård Virksomhedsplan 2017 Ældreområdet Bofællesskabet Krogholmgård Virksomhedsplan 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Fakta oplysninger...3 Præsentation og profiler...4 Krogholmgårds indsatsområder mål og handleplaner

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Ældreområdet Hjemmeplejen Virksomhedsplan 2016

Ældreområdet Hjemmeplejen Virksomhedsplan 2016 Ældreområdet Hjemmeplejen Virksomhedsplan 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Fakta oplysninger...3 Præsentation og profiler...3 Hjemmeplejens indsatsområder mål og handleplaner for 2016...6

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 115 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 29 almene boliger, 5 boliger til yngre

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Ældreområdet Frydenholm Virksomhedsplan 2016

Ældreområdet Frydenholm Virksomhedsplan 2016 Ældreområdet Frydenholm Virksomhedsplan 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Fakta oplysninger...3 Præsentation og profiler...3 Frydenholms indsatsområder mål og handleplaner for 2016...7 Indsatsområde

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere