Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser"

Transkript

1

2 Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag aften i vores hyggelige og velindrettede klublokaler. Vi benytter desuden lokalerne til bl.a. fluebinding i dagtimerne. Året igennem har vi ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, ligesom vi arrangerer ture til de øvrige landsdele, hvor vi fisker på kysten eller i åerne. Vi har hvert år også ture til f.eks. den svenske å Lagan. Vi fisker både kyst, hav, vandløb, sø og Put & Take, og i vores klublokaler afholder vi kurser og har forskellige foredrag, ligesom vi både fremstiller og vedligeholder grej, og naturligvis hygger vi sammen. Gennem teoretiske og praktiske kurser videreudvikler vi medlemmernes viden og færdigheder. Med vores mentorordning sikrer vi, at hvert nyt medlem kommer hurtigt ind i vores sociale netværk, og er der behov for det, hjælper vi med at få det nye medlems grej fuldt optimeret, ligesom vi guider det nye medlem på de første ture. Vi arbejder også med vandløbs og fiskepleje ved Store Vejle Å, hvor vi gennem et naturskolekoncept involverer Albertslunds skoleelever. Bjørnen blev stiftet helt tilbage i I starten var vi en lokal forening i Bjørnens Kvarter i Albertslund. I dag har vi medlemmer også fra andre kommuner. Vi flyttede i januar 2012 til den gamle Roskilde Kro i Albertslund. Bjørnen har i alle årene været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, og vi er desuden medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, hvilket giver os fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. Du kan læse mere om Bjørnen her i bladet samt i vores informationsfolder og desuden på vores hjemmeside - På hjemmesiden kan du på delsiderne Kalenderen, Turplan og Aktivitetsplan se vores kommende aktiviteter, herunder også vores forskellige ture. På delsiden, der hedder Vejen til Bjørnen kan du på et kort se vejen til Roskilde Kro. Adressen har du herunder, og du er meget velkommen til at besøge os, så du kan få et indtryk af vores hyggelige klubliv. Kontingentsatser årligt 2016 Seniorer kr. 600 Juniorer kr. 300 Familier kr. 900 Ved indmeldelse efter 31. juli får du resten af året til halv pris. Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl Bjørnens Sportsfiskerforening Roskilde Kro Egelundsvej 7-C - 1. sal 2620 Albertslund Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser 2

3 Bjørnens bestyrelse m.m. Herunder har du Bjørnens bestyrelse, som den ser ud efter vores generalforsamling i februar Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem på vores klubaftener. Formand Kasserer Erik Kjeld Willerslev Tel Lund-Thomsen Tel Hans Nielsen Tel Henrik Torp Tel Nick Lundahl Tel Kjeld: Erik: Hans: Henrik: Nick: Poul: John: Poul Seiler Tel John Rasmussen Tel Herover har du bestyrelsens mailadresser. Suppleant til bestyrelsen er Bruno Hansen Revisorer Henrik Møller og Helge Apollo Jönsson Revisorsuppleant Ole Pedersen Næste klubblad udkommer i december måned 2016 og sidste frist for rettidig indlevering af indlæg til bladet er torsdag den 17.november Forsiden: Vores Torskekonkurrence i år tog Jonas sig af for juniorerne. 2,2 kilo som største torsk og endda med fire torsk mere. Dermed er Jonas klubmester i torskefiskeri for juniorerne. Den Gamle Redaktør Ib Rasmussen vil som sædvanlig gøre opmærksom på, at indlæg til klubbladet fortsat kan fremsendes til: ( Ring evt. på ) Læs mere på 3

4 4

5 Brøleren på spil igen igen... Vi dyster igen med/mod Stimen i Put & Take fiskeri. 5 Brølerturen er ikke kun fiskeri, det er også en tur, hvor vores bestyrelsesmedlem Hans, sørger for at vi kan slutte med spisning. I år har Hans besluttet sig for, at vi spiser grillpølser, som vi tilbereder på 2 gasgrill, så vores fodring kommer til at køre helt perfekt. Vi rykker denne gang ud til Ørsted Fisk & Golf, hvor vi har 4 timers fiskeri med maksimum 2 stænger og med et maksimum på 4 fisk. Så må vi se, hvem der fanger mest på konkurrencen med/mod vores venner fra Stimen. Turdatoen er lørdag d. 24. september. Vi kører sammen fra Roskilde Kro kl til Ørsted Fisk & Golf, som ligger på adressen Åbakkevej 13, 4130 Viby Sj., hvor vi starter fiskeriet sammen med vores venner fra Stimen præcis kl Pris for fiskeri og grillpølsemenuen er på tilsammen kun kr. 135 for seniorer. Vores juniorer får halv pris. Drikkevarer må vi selv medbringe. Helge på billedet i toppen gik efter guldet på en tidligere Brølertur. Det er der også mulighed for denne gang. Så meld dig til en hyggelig tur, hvor vi slutter med spisning og overrækkelse af Brøleren. Tilmeldingslisten er sat op i klublokalerne. Skriv dig venligst på hurtigt eller gør det på en mail til Kjeld på hans mailadresse:

6 Formandens Hjørne Orientering fra formanden. Sommeren 2016 blev da ellers en temmelig blandet oplevelse. Varmebølge i første del af juni, medens juli har været både kold og regnfuld. Nu hvor jeg sidder her fredeligt indendørs, skinner solen, som om der alligevel skal komme lidt efternølende og kort sommer over Danmark. Det var jo blandede vejrforhold, som vi har haft til sommerfiskeriet Om det har været godt eller skidt, det kan du læse om inde i bladet i Eriks beretning om, hvordan turene forløb i sommerhalvåret. Vi er jo allerede godt i gang med 2. halvårs ture, og som du også kan læse om her i bladet, har vi en række forskellige turtilbud, som du kan overveje. Læg bl.a. mærke til vores Put & Take tur, Brølerturen, hvor vi prøver Ørsted Fisk & Golf, og desuden den afsluttende kystkonkurrencetur, hvor vi finder årets vinder. Flere foreninger måske på vej ud Danmarks Sportsfiskerforbund - Sikke dog en uorden. Lige p.t er der hele 3 sjællandske forbundsforeninger, som lægger op til at forlade forbundet, og hvor økonomien hos alle 3 foreninger spiller en helt afgørende rolle. At det kommer i et år, hvor der lige har været kongres i marts måned, overrasker mig ikke. Det kommer logisk som reaktion oven på de kontingentforhøjelser, som kongressen udløste. Køge Sportsfiskerforening (KSF) har allerede udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen anbefaler, at KSF melder sig ud af forbundet, og samtidig foreslår man en løsning med en frivillig DSF forening ved siden af KSF. Dermed også lavere kontingenter i KSF. Holbæk Og Omegns Lystfiskerforening har tilsvarende udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen også foreslår udmeldelse af forbundet og nye kontingenter. De har dog ikke meldt ud om en mulig løsning med en frivillig forbundsforening ved siden af Holbækforeningen. Den tredje forening, som har hjemsted i vores lokale nærområde, er Solrød Sportsfisker Klub Regnbuen, som også tager medlemsskabet i forbundet op på en ekstraordinær generalforsamling. For at en udmeldelse kan få virkning fra udgangen af 2016, skal udmeldelse af forbundet ske inden 1. oktober. Men 3 foreninger på Sjælland med noget over 500 medlemmer, det er da temmelig dramatisk. Tiden må vise, om de gennemfører det. Det kræver, at der er 2/3 del flertal for udmeldelsen på generalforsamlingerne hos alle tre foreninger. Vi er på Sjælland p.t. under forbundsmedlemmer, så et tab af de 3 foreninger og måske en ret stor del af medlemmerne, vil da være et ganske alvorligt tab for forbundet både økonomisk og prestigemæssigt. 6

7 Som skrevet undrer det mig altså ikke, at der nu er tre foreninger, som pga. økonomi lægger op til en udmeldelse af forbundet. Kontingentstigningerne, som vi fik med hjem fra kongressen i marts måned i år, kommer nemlig oven på kontingentstigninger, som vi har fået på hver eneste kongres siden Hvordan det har været i årene før 2004, kan jeg ikke se i vores arkiver. De fire gange, jeg har været til kongres, har der hver gang været bemærkninger fra nogle af foreningerne om, at nu var smertegrænsen nået med hensyn til kontingentstørrelserne, men alligevel har flertallet på kongressen hver gang stemt for kontingentforhøjelser. Det er primært formændene, der repræsentere deres foreninger på kongressen, og jeg har nogle gange tænk over, om der ville være samme opbakning til kontingentstigningerne, hvis det var foreningernes kasserere, der stemte på kongresserne. Der var i år modforslag, men de fik ingen tilslutning af betydning. Formanden for en af de tre foreninger, der nu lægger op til en udmeldelse af forbundet, gik dog på talerstolen på kongressen, hvor han klart meldte ud, at hans forening, med de nye kontingentstigninger, af økonomiske årsager givetvis blev nødt til at forlade forbundet. Der kom ingen reaktion på den udmelding, og den blev heller ikke medtaget i det senere udsendte kongresreferat! De forhøjelser, der kommer på en kongres, er jo ikke kæmpe beløb, men med forhøjelser på hver eneste kongres, og når forhøjelserne samtidig er markant større end den almindelige prisudvikling, så ender forbundets kontingenter med at presse foreningerne på økonomien. Jeg viser herunder det skema, som også var med i junibladet, hvor du kan se, hvad forbundskontingenterne er i 2016, og hvad de stiger til i 2017 og Ser vi udelukkende på vores seniorkontingent, så er Bjørnens kontingent 600 kroner. I 2016 koster forbundets seniorkontingent 375 kroner. Dermed har vi i år 225 kroner til vores eget foreningsliv. I 2017 og 2018 stiger forbundet til 395 kroner. Det vil sige, at vi så kun har 205 kroner til os selv. Endelig vedtaget DSF Bjørnen Foreningsmedlemmer: Junior 260,00 300,00 Unge 260,00 260,00 465,00 Senior 375,00 395,00 395,00 600,00 Familiemedlemsskaber 470,00 495,00 495,00 900,00 Individuelle medlemmer: Støtte medlemmer 100,00 100,00 Alm. Individuelle medlemmer 570,00 450,00 450,00 Individuelle PLUS medlemmer 950,00 950,00 7

8 Det er ikke meget at holde forening for, og det kan kun lige akkurat lade sig gøre, ved at vi har andre indtægter. Vores kontingent er på det niveau, vi kan tåle, idet vi også er nødt til at være på et niveau, som passer fornuftigt med kontingenterne hos andre tilsvarende foreninger i lokalområdet. Det gælder også de foreninger, som ikke er medlem af forbundet, hvor de jo helt logisk ikke skal dække den omkostning, der hedder forbundskontingent. Den samme problemstilling er gældende hos de tre foreninger, som nu står overfor et valg med hensyn til deres fortsatte medlemskab i forbundet. Foreningerne får godt nok en besparelse på juniorkontingentet, men virkningen af det og det nye ungdomskontingent får meget forskellig virkning fra forening til forening alt efter den enkelte forenings sammensætning af antal af seniorer, juniorer og ungdomsmedlemmer og ligeledes antallet af medlemmer og deres aldersfordeling i foreningernes familiemedlemsskaber. I sidste ende betaler vi for pakken gennem forhøjelserne på senior- og familiemedlemskaberne, men altså med forskellig virkning fra forening til forening. Hvordan er så stigningstakten - Ser man på, hvor meget forbundets kontingenter egentlig er steget over en årrække, er det tydeligt, at forbundet øger markant mere end den almindelige prisudvikling herhjemme. I 2004 kostede et seniorkontingent i forbundet 230 kroner. Skulle det kontingent kun følge den almindelige prisudvikling herhjemme, så skulle det kontingent ved udgangen af 2015 være steget til ca. 279 kroner. Det svarer til en stigning på 121%. Den beregning kan man foretage på Danmarks Statistiks hjemmeside med forbrugerprisindekset. Beløbet ca. 279 kroner er altså det niveau forbundets seniorkontingent kunne være på ved starten af Men forbundets seniorkontingent i 2016 er oppe på 375 kroner, en stigning på 163%, og seniorkontingentet i 2017 og 2018 er på 395 kroner, en stigning på 172%. Forbundet øger altså langt over den almindlige prisudvikling, og det er årsagen til, at foreningerne flere steder har svært ved at følge med. Grafen på næste side viser udviklingen, hvor jeg til sammenligning har indsat vores seniorkontingent på 600 kroner. Det er tydeligt at forbundskontingentet spiser mere og mere af vores kontingentkroner. I 2017 og 2018 vil forbundskontingentet udgøre ca. 66% af vores seniorkontingent. Der blev på kongressen i 2014 fremsat forslag fra en forening om, at forbundet i næste kongresperiode højst måtte stige i samme takt som det almindelige pristal. Det lød da ret fornuftigt, men sært nok trak den pågældende forening selv forslaget tilbage på kongressen. Det forslag kan vel genfremsættes, eller vel endnu bedre, at forbundet på kongressen i 2018 helt undlader at berige foreningerne med endnu en kontingentforhøjelse. 8

9 600 Kr. 230 Kr. 279 Kr. 395 Kr. Søjlen DSF iflg. prisindeks 2015 er det prisniveau, som forbundets seniorkontingent kunne ligge på, hvis forbundet kun havde fulgt den almindelige prisudvikling. Vores eget seniorkontingent har vi i perioden 2004 til i dag hævet fra 400 kroner i 2004 til 600 kroner i dag. En stigning på 150%. Vi har således trods alt holdt en noget lavere kontingentudvikling end forbundet. Et paradoks er det vel - Man kan jo spørge om forbundet er for dyrt, og der ender jeg i den noget lidt finurlige situation, at ser jeg på det som privatperson, og har jeg den holdning, at forbundet gør et fornuftigt arbejde, og hvis jeg finder, at bladet Sportsfiskeren er et fornuftigt blad, så er 375 kroner eller 395 kroner om året, da egentlig en helt OK pris. Lægger jeg derimod forbundskontingentet ind i et foreningskontingent, hvor foreningen skal have et rimelig interessant foreningsindhold for medlemmerne, og samtidig være konkurrencedygtig prismæssigt over for andre foreninger, både forbunds og ikke-forbundsforeninger, så er forbundskontingentet et problem, og dertil jo mere det stiger, jo større bliver problemet. At få nye foreninger ind i forbundet i dag er på grund af økonomien mere end svært. Derfor tror jeg på sigt kun på en hel anden model for medlemsskabet i forbundet, en model hvor alle medlemmer er frivillige direkte medlemmer uden om foreninger. Modellen vil så fungere på markedsvilkår, dvs. at forbundet skal levere en vare med et så interessant indhold til en pris, som får folk til at købe medlemskabet. På sigt giver det større muligheder for at øge medlemstallet. Overgangen til den model er udfordringen! Individuelle medlemmer blev billigere - Individuelle medlemmer er enkeltpersoner, som melder sig ind direkte i forbundet. Det almindelige kontingent for sådanne medlemmer fik på kongressen i år en betydelig reduktion, idet kontingentet som i 2016 er på 570 kroner sættes ned til 450 kroner i 2017 og Altså en reduktion for direkte 9

10 medlemmer på hele 120 kroner. Det har da også givet bekymring hos en hel del foreningsfolk om, at det kan koste foreningsmedlemmer, som fremover ser en besparelse ved, at de vælger et direkte medlemskab i forbundet til det nye kontingent, som nu er lavere end kontingentet hos stort set alle forbundets foreninger. Egentlig lidt tankevækkende, at det var foreningsrepræsentanterne, som på kongressen godkendte den reduktion. Der blev som noget nyt også oprettet et individuelt støttemedlemsskab til 100 kroner, som kun giver adgang til forbundets nyhedsbreve og desuden et nyt individuelt Plus medlemskab med et p.t. ukendt indhold til 950 kroner. Forbundet har lige startet et hvervningstilbud, hvor man tilbyder gratis medlemskab i forbundet fra 1. august og året ud. Det gælder også for foreningsmedlemmer. I skrivende stund dvs. i den sidste uges tid i august måned er der ikke nogen synlig kampagne om det tilbud på forbundets hjemmeside og heller ikke på forbundets dagkortsite Mon ikke der på et tidspunkt dukker noget op. Jeg vil da absolut ikke have noget imod et tilbud med nogle pænt spændende hvervegaver! Så meget om kontingentudviklingen. Det bliver temmelig interessant at følge, hvad beslutninger de ender med at tage hos de 3 sjællandske foreninger omkring deres respektive flugtfornemmelser! Klubaftenunderholdning - Der arbejdes p.t. på, at vi får en aftale med Fiskerikontrollen om en aften, hvor de kan underholde os om deres arbejde. Der er jo i de senere år kommet en hel del ny teknik hos dem, som det kan blive interessant at høre om. Vi har allerede fået en aftale med den tidligere formand for Dansk Grejsamler Klub, Heinz Gerhard, som kan underholde bl.a. om, hvordan man egentlig fiskede på morfars eller sågar oldefars tid, og hvilket grej man der anvendte. Heinz kan også give et bud på historien bag og måske værdien af det gamle grej, som du eventuelt kan finde frem fra dine gemmer til den aften. Det bliver en af de to sidste mandage i november måned i år. Der er også andre underholdningsemner, som vi er ved at undersøge mulighederne for. Husk at julen står forude - Husk at reservere lørdag d. 10. december til Bjørnens julefrokost. Det er en rigtig hyggelig dag med en dejlig julefrokostmenu, hvor drikkevarer er med i prisen på de kun 150 kroner pr. deltager. Tager du så også nogle mønter med til Lund-Thomsens Heftige Julelotteri, så kan det kun blive en aldeles festlig oplevelse, som du kan dele sammen med din eventuelle gæst og dine klubkammerater. Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen 10

11 11

12 Som sædvanlig afholdt Bjørnen sin årlige familietur på Øresund den første søndag i juli, og som sædvanlig foregik det ombord på Jaws med skipper Peder bag roret. Første gang turen blev afholdt var i 2001, så det var 16. gang, at familierne blev luftet. På vej med Jaws, men regnbygen bag os fulgte med. Og familier, det var der i høj grad tale om. 3 generationer, 2 generationer, svigerbørn, gudbørn, børnebørn, koner og døtre i en skøn forvirring. I år var turen helt udsolgt, men heldigvis gav det ikke anledning til det helt store dramatiske linekludder. Vejret i år var lidt for strålende, byger kom og gik. Særlig en byge var meget kraftig, så den blev anledningen til fælles spisepause under dæk, hvor vi nød den pølse og sodavand, som altid er med i prisen. En glad turleder genser sit elskede grej!! Skipper Peder og høker Geert gjorde, hvad de kunne for at give os en perfekt tur med stor hensyntagen til deltagernes evner og udstyr. Nogle havde nemlig en fiskestang imellem hænderne for første gang, andre opførte sig, som om det var første gang! Turlederen var en af de sidstnævnte, han tabte nemlig sin stang og hjul ud over rælingen, hovsa! 12

13 Således tog de det helt professionelt, da Søren turleder valgte at tabe sin stang over bord! Sidemanden Henning fik fat i linen, og Geert trak galant 250 meter line op i hånden (spolen var frikoblet!) for til sidst at redde Sørens stang med en hel del tang ombord. Jacob og Emilie poserer stolte for kameraet. Skipper havde lidt vejrtrækningsproblemer imens. Det lød faktisk, som om han undertrykte en større grinetur! Søren var glad igen og tog det fint med at være mobbeoffer resten af turen.. Bortset fra regnbygerne så var vejret fint til en blandet flok lystfiskere. Ingen frøs og ingen blev søsyge. Familieturen er blandt andet kendt for sin fangstgaranti. Den garanti udstedte turlederen selvfølgelig også i år. Skipper Peder tog fint hensyn til dette, så vi fiskede ikke, hvor de største fisk holdt til. Meinertz og datter adskilt af turlederen. Vi fiskede, hvor der var flest torsk! Så ALLE fik fanget flere fisk. De fleste faktisk i en god spisestørrelse. Unge Astrid på 4 år fangede selv 3 torsk, og det endda på hendes første fisketur nogensinde! Mogens havde taget fruen og børnebørnene Emilie og Jacob med, og de nærmest skovlede torsk op! I alt fangede de 23 deltagere vel omkring 200 torsk, ikke dårligt af en så blandet flok! Vi ses vel næste år, den første søndag i juli?!! Søren M. 13

14 Bjørnens julefrokost 2016 Julen er til fest og hygge. Kom med til vores julefrokost. Det er igen tid til at tænke jul. Heldigvis har vi allerede sat datoen for vores altid rigtig hyggelige julefrokost. Dagen med fest og julehygge har vi sat på kalenderen til: Lørdag d. 10. december med start kl Det foregår i vores klublokaler på Roskilde Kro, hvor vi igen pynter op til lejligheden, og du kan pynte med din tilstedeværelse. Husk også, at du pynter ekstra, hvis du medbringer din ægtefælle, kæreste, samlever, eller hvad du nu kalder en sådan tæt knyttet person, som du har trang til at invitere med. Pris for seniorer og gæster kroner 150 pr. person, medens vores juniorer får halv pris. Menu og drikkevarer er inkluderet. Menuen klarer vi i sædvanlig stil. Alle er nemlig velkommen til at fremstille en ret til julebordet. Du kan efter eget ønske få refunderet hele udgiften eller en del af den. Vores kasserer og altid flittige madekspert Hr. Erik Lund- Thomsen kreerer igen en dejlig menu, som ender ud i et ganske tillokkende julebord, hvor høflig selvbetjening indgår. Og vi skal naturligvis igen spille Lund-Thomsens Heftige Julelotteri, hvor alle kan købe lodder og vinde spændende grejting, store og små. Det kræver blot, at du medbringer en pose penge til at købe lodder for. Men altså start med, at du reserverer dagen, så du også kan deltage og husk gerne en ledsager, som beskrevet herover. Tilmelding på listen i klublokalerne, eller ved at du sender en mail til: Juleafslutningen 2016 Inviter gerne ægtefælle, kæreste, samlever og tilsvarende... Årets sidste klubaften bliver igen udstyret med julehygge. Vi får mulighed for at ønske hinanden en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og hvor vi samtidig nyder gratis Gløgg & Æbleskiver. Det sker på datoen: Mandag d. 19. december kl Av min mave og hoved! Når vi lukker klublokalerne den aften, holder vi julelukket frem til det nye år 2017, hvor vi genåbner lokalerne mandag d. 2. januar lige inden kl Foran os er der så et helt nyt og aldeles ubrugt fiskeår. Velkommen til jul i Bjørnen. Venlig hilsen Bestyrelsen 14

15 Konkurrenceformanden bestemmer... Der er klare regler, og det er alvor, siger Erik. 15 Det er ikke til at styre, hvor fiskene lander, når der anvendes dynamit. Det er for besværligt, og det efterlader et dårligt indtryk af vores hobby, er den klare og let forståelige udmelding fra den regerende turleder og konkurrenceformand Hr. Lund-Thomsen. Så ikke noget med dynamit og heller ikke garn i år. Udmeldingen gælder årets afsluttende kystkonkurrencetur, hvor der uddeles en masse point, hvis I ellers gør jer fortjent til det med fangster. Turdatoen er søndag d. 13. november. Vi mødes kl på Roskilde Kro i klublokalerne, hvor vi skal spise morgenmad under hyggelige rammer. Desuden er der grillmenu ude ved fiskevandet. Pris for morgenmad og grillmenu er sat til helt gratis. Drikkevarer derude må deltagerne selv klare. Der gives point for nedenstående arter, og fiskenes vægt omregnes til point ved hjælp af følgende omregningsfaktorer: Aborre 8 Gedde 3 Rimte 3 Torsk 3 Havørred 5 Regnbueørred 5 Laks 5 Makrel 8 Hornfisk 8 Multe 6 Rødspætte 8 Skrubbe 8 Ising 8 Pighvar 6 Slethvar 6 Søtunge 8 Rødtunge 8 Sild, stavsild 9 Jeg har ekstra mange point med, da det er den afsluttende konkurrencetur. Det omfatter bl.a. en ekstra forsyning af dobbeltpoint og bonuspoint. Jeg medbringer desuden en konvolut med præmier, som uddeles til: Dagens vinder - Et gavekort på kr. 100 plus total håneret. Dagens nummer to - Et gavekort på kr. 100 plus en mindre håneret. Dagens nummer tre - Et gavekort på kr Tilmeld dig, så snart tilmeldingslisten kommer op, runder Erik af.

16 Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 2. halvår 2016 Startsted og de endelige starttidspunkter - Turene starter sædvanligvis på parkeringspladsen foran Roskilde Kro, men check altid startsted og de endelige starttidspunkter på opslagene i klublokalerne og på Turplanen på hjemmesiden, eller spørg turlederen. Præmiefotografering - Turlederen har bl.a. opgaven med at fotografere på turen. Det omfatter således fisk med den glade fanger, men du må også meget gerne selv skaffe nogle billeder på turene. Aflever i klubben eller på mail til Kjeld. Grillmenu på turene - Vi kan altid aftale, om der skal grilles på en tur, og i så fald vil det være ønskeligt, at vi på skift tilbyder at stå for indkøb og tilberedning, hvor turlederen naturligvis også gerne hjælper til med gode råd etc. Turlederne fremgår af turopslagene og hjemmesiden Lørdag d. 3. september - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl På forrige kysttur satsede vi på aften- og måske også natfiskeri, så nu vil turlederen invitere til, at vi på denne tur gør det helt modsatte. Denne gang prøver vi nemlig med morgenfiskeriet, som på denne årstid absolut kan være en rigtig god idé. Det viser sig forhåbentlig i form af fine fisk. Nu gælder det i øvrigt for alvor om at fange fisk, for det er betingelsen for, at du kan hente point i vores kystkonkurrence. Konkurrenceformanden Hr. Lund-Thomsen har masser af point på lager, så vil du have del i dem, så kom med og fang fisk. Lørdag d. 24. september - Brølertur Put & Take - Starttid kl Så skal vi igen dyste med vores gode venner fra Stimen om den grusomme Brøler, som igen skal tilbage til Bjørnen. Denne gang skal vi fiske ved Ørsted Fisk & Golf, som ligger på Åbakkevej 13, 4130 Viby Sj. Vi skal naturligvis have noget at spise, når vi er færdige med fiskeriet. Menuen på denne tur står vores bestyrelsesmedlem Hans for. Du kan læse meget mere om turen her i bladet i omtalen på side 5. 16

17 Tirsdag d. 27. september - Lagan - Dag-/årskort - Starttid cirka kl Så går turen igen til Lagan på både dag og årskort, og på nuværende tidspunkt har vi vel fundet årets kode til Lagans ofte dejlig store fedtfinnefisk. Turlederen og andre kan berige dig med viden om grej og fiskeriet derovre. Søndag d. 9. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl Vi tager igen ud på kysten efter de sikkert nu smækfede havørreder. Der er nok en hel del havørreder, som er i fuld gang med vandringen mod gydevandløbene, så trækruterne kunne være et fornuft valg som fiskeplads. Lørdag d. 15. oktober - St. Vejleå ved Ishøj - Starttid cirka kl Nu må vi prøve det lokale fiskevand nemlig St. Vejleå ved udløbet. Du vælger selv, om du vil fiske inde i åen, eller om du vil fiske ude i Karret. Der skal gerne være gode muligheder for store aborrer og naturligvis også fede havørreder, som er trukket ind mod åen. Spørg turlederen om du skal løse dagkort. Lørdag d. 22. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl Afsted på kysten igen efter blanke og fede havørreder. Der er formentlig nu stærke gydetanker i fiskene, og da de er godt i stand, skal der nok fiskes turbo for at lokke dem til hug. Lørdag d. 29. oktober - St. Vejleå ved Ishøj - Starttid cirka kl Vi prøver igen at fiske ved udløbet eller i Karret. Det er fortsat de store aborrer og de gydesøgende havørreder, vi skal fiske efter. Havørredernes muligheder p.t. for at gyde i åen er nærmest håbløse, så vi fanger dem bare. Spørg turlederen om du skal løse dagkort. Søndag d. 13. november - Kystkonkurrencen - Starttid kl Så er vi fremme ved årets sidste officielle klubkysttur, og det er dermed den afsluttende kystkonkurrencetur, hvor der gives bunker af point. Vi starter med gratis morgenmad i klublokalerne. Grillen og en også gratis menu er med ud til fiskevandet. Efter turen kender vi årets vinder af kystkonkurrencen. Du kan læse mere om turen her i bladet herunder om, hvordan der gives point. Det kan du læse om i turomtalen på side

18 Aktivitetskalender efteråret 2016 September 2016 Oktober Tor 1 Lør Havtur med Skjold 2 Fre 2 Søn 3 Lør Kysttur 3 Man Uge 40 4 Søn 4 Tir 5 Man Uge 36 5 Ons 6 Tir 6 Tor 7 Ons 7 Fre 8 Tor 8 Lør 9 Fre 9 Søn Kysttur 10 Lør 10 Man Uge Søn Mosens Dag 11 Tir 12 Man Uge Ons 13 Tir 13 Tor 14 Ons 14 Fre 15 Tor 15 Lør Store Vejleå 16 Fre 16 Søn 17 Lør 17 Man Uge Søn 18 Tir 19 Man Uge Ons 20 Tir 20 Tor 21 Ons 21 Fre 22 Tor 22 Lør Kysttur 23 Fre 23 Søn 24 Lør P&T - Brølerturen 24 Man Uge Søn 25 Tir 26 Man Uge Ons 27 Tir Lagan (Dagkort) 27 Tor 28 Ons 28 Fre 29 Tor 29 Lør Store Vejleå 30 Fre 30 Søn Sommertid slutter Man Uge44

19 Se også kalenderen på : og husk så at tilmelding til havturene er bindende. November 2016 December Tir 1 Tor 2 Ons 2 Fre 3 Tor 3 Lør 4 Fre 4 Søn 5 Lør Havtur med Skjold 5 Man Uge 49 6 Søn 6 Tir 7 Man Uge 45 7 Ons 8 Tir 8 Tor 9 Ons 9 Fre 10 Tor 10 Lør Julefrokost fra kl Fre 11 Søn 12 Lør 12 Man Uge Søn Kystkonkurrencen 13 Tir 14 Man Uge Ons 15 Tir 15 Tor 16 Ons 16 Fre 17 Tor 17 Lør 18 Fre 18 Søn 19 Lør 19 Man Juleafslutning 20 Søn 20 Tir Uge Man Uge Ons 22 Tir 22 Tor 23 Ons 23 Fre 24 Tor 24 Lør 25 Fre 25 Søn 26 Lør 26 Man Uge Søn 27 Tir 28 Man Uge Ons Havtur med Skjold 29 Tir 29 Tor 30 Ons 30 Fre Lør

20 Lørdag den 1. oktober 2016 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris: Kr. 225,- excl. transport Antal pladser: 6 Lørdag den 5. november 2016 Skjold fra Vedbæk Sejltid: 7-12 Pris: Kr. 225,- excl. transport Antal pladser: 6 Onsdag den 28. december 2016 Skjold fra Helsingør Sejltid: 7-12 Pris: Kr. 225,- excl. transport Antal pladser: 6 Turleder er Bruno Hansen Tlf.: og mail: Vi fisker efter årstidens fisk, så medbring altid noget grej som gør det muligt for dig at fiske optimalt. Altså både let og lidt tungere grej. 20

21 WWW Skjold-Vedbaek.DK Sejler det meste af året fra Vedbæk, men i månederne Januar, februar og marts sejles der fra Helsingør. Firmainformation: Rederiet SKJOLD Rungstedvej 73 B Rungsted Kyst CVRnr.: Skipper Kim TELEFON mellem 8 og 21 INTERNET Web: 21

22 22

23 Mens dette skrives er der lige en uge tilbage af dette års sommer, og det ser jo ud til, at det bliver en uge med masser af sol og varme. Når jeg tænker tilbage på den del af sommeren, der er gået, så gør jeg det med stor fornøjelse. Det har, efter min opfattelse, været en af de bedste somre vi har haft i mange år: ikke for meget sol, ikke for lidt regn, godt med medvind til cyklisterne og masser af tid til at få gennemført de mange små og store indendørs projekter, som man ellers ofte er tilbøjelig til at udskyde til efteråret eller vinteren. En af fordelene ved indendørs arbejde er, at man ikke bliver træt og slidt af havearbejde, og nu sker der så det forunderlige, at ukrudtet visner og forsvinder helt af sig selv, altså hvor heldig kan man være? 23

24 Der har da heldigvis været tid til lidt fiskeri i sommerens løb, - ikke meget, men ind imellem har der da været flex på klingen, men inden jeg begynder at skrive om det, skylder jeg lige et par bemærkninger om afslutningen på årets forårsfiskeri. I artiklen om forårsfiskeriet i juni nummeret af bladet, lover jeg, at hvis der i løbet vaf de sidste par dage i maj måned skulle blive fanget en havørred, så skulle I nok komme til at høre om det, og hvis I ikke allerede har hørt det, så gør I det altså nu. Søndag den 29. maj kunne vi lige samle en bilfuld medlemmer til forårets sidste klubtur, som vi besluttede skulle finde sted ved Nakkehage. Det var en fin forårsaften, svag modvind og en behagelig temperatur og med en Kobberbasse på forfanget fik Jan fuldt udbytte af de gode forhold og landede en fin blank forårsørred på 0,7 kg. I aftenens løb blev der også fanget en håndfuld hornfisk. En god afslutning på foråret. Og lad os så komme i gang med sommerfiskeriet, og vi begynder faktisk allerede den 7. juni med en tur til Lagan. Det blev en 0-tur, og jeg vil ikke bruge megen spalteplads på Lagan, blot undre mig over hvad det er der sker, eller ikke sker derovre. På nuværende tidspunkt er der kun fanget ca. 130 laks, og i de gode år 24

25 ville tallet ved udgangen af august ligge på over Så lad os straks gå i gang med næste sommertur, som er den traditionsrige torskekonkurrencetur med Skjold. Lørdag den 11. juni kl mødtes vi på den nordre mole i Vedbæk havn, hvor Skjold har sin sædvanlige liggeplads. 14 seniorer og 1 junior skulle dyste om at fange den største, den første og den smukkeste torsk. Før vi kunne lægge fra land, skulle vi dog lige igennem roderiet med at finde en plads. Den eneste der holder sig uden for det roderi er Ejner, men det er også fordi han kommer klokken midt om natten for at være sikker på, at han får sin plads. Skulle han en dag være en anelse forsinket, er der alligevel ingen der tager pladsen, - alle ved hvor Ejners plads er. Præcis kl sejlede vi, og lige uden for havnen gav skipper den sædvanlige og nødvendige information om Skjolds redningsflåder og veste, og selvfølgelig også bemærkningen: Intet navn på listen, ingen pølser på disken. Herefter fik motoren max omdrejninger og kursen sat mod første fiskeplads De 2 skippere Vi havde både den afgående skipper John og den nye skipper Kim med om bord, og sammen med turleder Bruno garanterede de at der ville blive fisk til alle. 25

26 Vel ankommet til første fiskeplads blev der ringet: Der må fiskes, og straks drønede mange kilo farvestrålende metal mod bunden, og alle håbede at de dernede ville kunne lokke en af de eftertragtede torsk til at hugge. Garantien om at der var fisk til alle holdt, så det blev en af de gode dage på Sundet. 83 torsk fik vi med os hjem. Vinder af seniorkonkurrencen blev Søren Mathiesen med en torsk på 2,300 kg. Nummer to blev Poul Seiler med en på 2,200 kg og nummer tre blev Mogens Johansen med en samlet vægt af hans 5 største torsk på 7,250 kg. Ingen, absolut ingen, undrede sig da Ejner som den første fik torsk på krogen, og som den første kunne lande torsken og melde første fisk på dæk til turlederen. Vinder af konkurrencen om den første torsk på dækket blev, som tidligere nævnt Ejner. Vinder af juniorkonkurrencen blev Jonas Hanner med en torsk på 2,200 kg. Undervejs blev der kæmpet om tre spurtpræmier, og de blev vundet af Ole, Jonas og Ejner. 26

27 Et par dage senere, nærmere betegnet den 14. juni, var Emil en tur i Hakkemosen, og det resulterede i en spejlkarpe på hele 8,200 kg, Karpen var også en personlig rekord for Emil. Fotoet viser ikke rekordkarpen - den kan i se på bagsiden af bladet - men derimod blot 1 af 66 koi og skælkarper, som Emil og Nick fangede den 6. juli på deres ferietur. Der går endnu et par dage, og så ville vi prøve, om ikke vi kunne fange en sommerørred eller to. Stedet hvor det skulle ske blev Korshage. Vi fik nu ikke havørred med hjem, selv om det var tæt på. En undermåler blev fanget og en større havørred blev mistet. 3 hornfisk kom med hjem, og så fangede vi i øvrigt også nogle fjæsinger. Det var en dejlig sommeraften, og pølserne blev, som sædvanligt, fremragende tilberedt af turlederen, og det forhindrede at stemningen blev ødelagt af de manglende fangster. 27

28 Resten af juni bød på et par makreller fra Skansehage til Ole og John samt 20 flade 18 isinger og 2 skrubber - til Ole fanget fra det gode skib Teisten. Så når vi ind i juli måned, hvor klubben kun har en enkelt tur, nemlig familieturen, men den kan I læse om andet steds i bladet. At klubben kun har en enkelt tur forhindrer naturligvis ikke medlemmerne i at tage på fisketur, og nogen gør det da også. Den 3. juli var Ole og John ved Skansehage og det gav dem 7 makreller. Ole vandt 6 1. Et par som også mestre kunsten at slappe af! Den næste begivenhed tager sin begyndelse om eftermiddagen den 8. juli. På det tidspunkt har jeg opholdt mig 3 uger i mit sommerhus i den nordlige ende af landet uden at foretage mig ret meget andet end det, man bør foretage sig i en ferie, nemlig at slappe af og nyde freden og roen. Det er også, når jeg selv skal sige det, en øvelse jeg behersker ret godt. Den 28

29 pågældende eftermiddag ankom der tre lystfiskere, og med sig bragte de, ikke blot et ønske, men nærmere et krav om at blive beværtet med både mad og drikke, og det blev de så, uden at jeg i øvrigt stillede krav om nogen form for modydelse. På fotoet kan I se, at hans og Ole lader sig beværte uden at det dog får dem til at se særligt glade ud. Formålet med deres ankomst var, at vi alle fire næste morgen skulle køre til Hirtshals for at komme med Fjord Lines færge til Kristiansand, hvorfra vi skulle videre til Vinningland, hvor vi havde lejet os ind hos Ada og Elling, hvor vi jo efterhånden har boet en del gange. En del af huset var blevet renoveret og forbedret idet flommen i Bjerkreimselven i december 2015 havde forårsaget, at vandet stod meterhøjt i underetagen, hvor vi jo skulle bo. Alt var heldigvis tørt og fint nu, så nu skulle der bare fanges laks. Bjerkreimselven så god ud. Strømmen var fin, vandstanden var OK og vejret var acceptabelt. Alt i alt kunne vi ikke beklage os over de fysiske forhold. Der var blot lige den lille detalje, at der ikke var nogen laks. Det er naturligvis ikke helt rigtigt, for laks var der da. Vi så flere gange om morgenen/ formiddagen, hvor vi stadig sad og spiste morgenmad, at fiskere gik hjem fra elven med laks hængende i praleringen. Nogen gange, altså senere på dagen, mødte vi nogen af de samme fiskere, og det viste sig altid at der var tale om unge entusiastiske fiskere med høj fiskefeber og tilsvarende energi, og som fiskede 18 timer i døgnet. Vores fiskedøgn bestod vel af 2 x 3 timer, når vi var mest energiske. Alt andet lige må det vel betyde en forskel i fangsterne. 29

30 Helt uden fisk blev turen dog ikke. Hans, Ole og Kaj kørte ud til Egersund, hvor Bjerkreimselven har sit udløb, og hvor de ville forsøge at fange en håndfuld makrel, så vi ikke skulle gå sultne i seng den dag. Og det lykkedes fint. De kom hjem med en halv snes makreller, en pose kartofler og en pose persille, som de dog havde købt. Den aften fik vi stegte makrel med norske kartofler og persillesovs, og som dessert fik vi Irish Coffee, så det blev en dag, der endte i fryd og gammen. Det bedste man kan læse i fangstjournalen for resten af juli måned, er en personlig rekord til Ludvig for en flot gedde på 6,350 kg. Den gedde kan I se andetsteds i bladet, nemlig på siden Månedens Fisker, hvor Ludvig stolt viser den frem. Endelig er der hen mod slutningen af måneden noteret en makrel til Ole og en hornfisk til John, begge fra Skansehage. 30 Dagen efter blev også god, for der fangede Ole endelig en fisk. Ikke en laks, men en ørred på 1 kg og 47 cm, og det var så hvad det blev til på dette års tur til Bjerkreimselven. På fotoet kan I se Ole med sin ørred og Ada og Ellings gård i baggrunden, og på fotoet på foregående side halshugger Kaj koldblodigt en af makrellerne fra Egernsund. August begynder allerede den 2. med en tur, som deltagerne i lang tid havde set frem til med spænding, nemlig makrelturen fra Sjællands Odde. Ville turen blive en lige så stor succes som sidste års makreltur, eller ville den blive en fuser. Lad det være sagt med det samme, vi fangede ikke tilnærmelsesvist så mange makrel som sidste år, men turen blev så absolut ikke nogen fuser.

31 31 6 mand mødte vi op i Havnebyen på Sj. Odde, hvorfra vi skulle sejle med Skjold kl Vi skulle være i havn igen kl , så det var en god lang tur på 8 timer, hvilket også er nødvendigt når der skal sejles 1,5 timer for at komme frem til fiskepladsen, så skal der krydses noget rundt for at finde makrellerne, og så skal der igen sejles 1,5 timer for at komme hjem til Havnebyen. Det ender med at blive noget i retning af 4 timers sejlads og 4 timers fiskeri, men det er også nok. Man bliver alligevel godt slidt efter sådan en tur, - jeg gør i hvert fald. Vi havde to skippere ombord, både John, som tog sig af sejladsen og Kim, som tog sig af jobbet som høker. Der er dog ikke nogen tvivl om, at den der sejler skibet, han er kaptajnen og hans ord er lov. Der blev fundet makrel. Ikke så mange som sidste år, men rigeligt, så stort set alle fik hvad de havde brug for. Vi var som nævnt 6 mand, og vi fik 60 makrel med hjem, altså et gennemsnit på 10 stk. pr. mand, og det er da ikke så ringe.

32 Sejladsen hjem blev delt i to etaper med en fiskepause ca. halvvejs hjemme, og selv om vi så kun havde en lille times sejlads hjem til Havnebyen, så var det lige tid nok til, at vi kunne nå det lidt kedelige, men nødvendige arbejde med at rense fangsten. Sommeren er ved at være overstået, men der er da lige tid til et par ture mere. Hvis det er makrel fra kysten man er ude efter, så er Skansehage et af de hotte steder. Det benyttede Torben og Ole sig af midt på måneden. En halv snes fine makrel kunne de tage med hjem. På fotoet overvejer Torben tilsyneladende en fremtid som fiskehandler med friske makrel lagt frem på disken. Den sidste tur jeg når at omtale bliver en kysttur om aftenen den 20. august. Det blev en tur, hvor vi ville teste, om der var kommet havørreder i fjorden, så vi besluttede at prøve en af vore gode gamle fjordpladser, nemlig Unnerød. Antallet af deltagere, 11, tyder på at der blandt vore medlemmer har bredt sig en voldsom gang havørredfeber, og det kan jeg godt forstå, der står jo den 29. maj på den sidste havørred, vi har registreret. Og det gør der stadig, men det er ikke for tidligt, de er der, vi så dem og vi mærkede dem. Så det er bare med at komme ud til kysten. Fik jeg nævnt, at turlederen igen overgik sig selv, ved at servere en aldeles fremragende pølsemenu? ELT 32

33 Maj 2016 Ludvig Larsen Regnbue 5,450 kg. Juni 2016 Søren Mathiesen Torsk 2,300 kg. Juli 2016 Ludvig Larsen Gedde 6,350 kg. 33

34 Hvidovre Sport Hvidovrevej 158, 2650 Hvidovre Tlf , Fax

35 35

36 Vores juniorer får igen lov til at pryde klubbladets omslag. De gør de, fordi de hele tiden afprøver forskelligt fiskeri med succes. I én periode er det geddefiskeriet lokalt, så er det størfiskeriet i Poppelsøen, så er det ørredfiskeriet i en anden P&T-sø, og her tester Emil i vores nærområde karpefiskeriet med en spejlkarpe på 8,2 kilo og 70 cm.

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00.

Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00. Bjørnen har et godt tilbud til dig - Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge,

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Åbningstider i klubben : Mandage og torsdage fra klokken til 22.00

Åbningstider i klubben : Mandage og torsdage fra klokken til 22.00 P&T -TUR 2007 Bjørnens Sportsfiskerforening blev etableret i 1982 af en kreds af beboere i Bjørnens Kvarter i Albertslund deraf navnet. I Foreningens første 3 år delte den lokaler med andre interessegrupper

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen PROGRAM FOR TURE I 2012 Hermed fremsendes program for 2012, så husk at krydse af i kalenderen. Programmet kan ændres, men det vil naturligvis blive sendt ud når det er klart. Sammen med udsendelse af dette

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2015 46. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00.

Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00. Bjørnen har et godt tilbud til dig - Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge,

Læs mere

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne)

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2. September 2009 41. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn.

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn. Trollingudvalget ønsker igen i år alle velkommen til klubmesterskabet i Trolling 2016. Vi ser frem til at se jer alle til forhåbentlig godt vejr og mange fisk i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00.

Foreningens åbningstider og adresse Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00. Bjørnen har et godt tilbud til dig - Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge,

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Du kan læse mere om Bjørnen her i bladet og på vores hjemmeside www.bjoernenfisker.dk

Du kan læse mere om Bjørnen her i bladet og på vores hjemmeside www.bjoernenfisker.dk Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Kære medlemmer Disse linjer skrives her hvor spændingen om årets gaver er udløst og folk samles omkring herlighederne på julefrokostbordene rundt

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

GREVE. Ivan Krabek 2690 Karlslunde. Telefon 46 15 17 95 E-mail krabek@webspeed.dk Mobil 29 61 19 48. NYHEDSBREV marts 2009

GREVE. Ivan Krabek 2690 Karlslunde. Telefon 46 15 17 95 E-mail krabek@webspeed.dk Mobil 29 61 19 48. NYHEDSBREV marts 2009 GREVE Ivan Krabek 2690 Karlslunde Telefon 46 15 17 95 E-mail krabek@webspeed.dk Mobil 29 61 19 48 NYHEDSBREV marts 2009 Siden sidste nyhedsbrev har vi fået endnu et par nye medlemmer, som bestyrelsen gerne

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser 2

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser 2 Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

Laksetrolling Bornholm (Gulp Cup 2009)

Laksetrolling Bornholm (Gulp Cup 2009) Laksetrolling Bornholm (Gulp Cup 2009) Patrick Wiben Pedersen (med farmand Mogens), Jesper Uldbrant, Jens Lassen og undertegnede, mødtes (som Gulp Cup vindere 2009) på hotel Verona, Allinge, Bornholm,

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår! Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 14 nr. 1 Januar 2015 Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ønsker alle medlemmer et godt nytår! Formand Morten Hejl takker af. Dennis Larsen (tv) og Thomas Bekkevold

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014.

Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014. Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014. 24 Bestyrelsen 2014 Formand: Bent Ole Andersen Eriks vej 10 4930 Maribo. Tlf. 29 70 95 93 bent@spin-ind.dk Egne notater. Kasserer: Kent Cohen Nystedvej 58

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED Høng Centret Tlf.: 5485 3610 Generelle Bestemmelser: Lørdag den 5. august starter

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. December Januar 2015. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på

Brugerbladet. Atkærcenteret. December Januar 2015. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Poul på tlf. 20973080 Brugerbladet

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere