Der Beauftragte. Paul Kanstein.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der Beauftragte. Paul Kanstein."

Transkript

1 D Der Beauftragte. Paul Kanstein.

2 Om forfatteren: Henrik Stevnsborg, Professor, dr. phil. er ansat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Forsidebilledet: Paul Kanstein (midt i billedet) henvender sig til tre kolleger (Nationalmuseets samlinger online). Udgivet september

3 Paul Kanstein ( ) er en central skikkelse i besættelsestidens danske politihistorie. Som Beauftragter under det tyske gesandtskab og med en fortid i Gestapo og som vicepolitipræsident i Berlin blev han besættelsesmagtens direkte kontakt til dansk politi. Både under og efter krigen er Kansteins virksomhed i Danmark blevet positivt bedømt. Hans eftermæle er, at han var en fleksibel forhandler med forståelse for den danske situation og de danske synspunkter. I artiklen vises, at dette ikke er sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden, og at Paul Kanstein var en mere kompliceret person end som så. 2

4 1. En nobel mand In seinen guten braunen Augen lese ich die freundliche Einstellung, die er durch dich mir gegenüber bekommen hat. Er ist ein nobler Mann. (I hans gode brune øjne kan jeg læse den venlige indstilling, han har fået til mig i kraft af dig. Han er en nobel mand). Citatet stammer fra et brev, dateret den 7. maj Manden med de gode, brune øjne er SS-Oberführer Paul Kanstein, som i forbindelse med besættelsen forlod en post som vicepolitidirektør i Berlin og kom til Danmark som Beauftragter für die innere Verwaltung under det tyske gesandtskab med gesandten, Renthe-Fink, som chef. Kanstein tiltrådte den 14. april Arbejdsområdet var de retlige og indre anliggender, herunder besættelsesmagtens relationer til dansk politi. Modtageren af brevet var rigskriminaldirektør Arthur Nebe i Reichssicherheitshauptamt i Berlin, lederen af det samlede tyske kriminalpoliti, og én af dem der havde en finger med i spillet, da Kanstein fik stillingen i København. Afsenderen af den nærmest kælne tekst var Eigil Thune Jacobsen, som i 1938 blev Danmarks første rigspolitichef og senere, fra 1941, justitsminister i regeringerne Stauning, Buhl og Scavenius. Nebe og Thune Jacobsen var gamle fagfæller fra det internationale politisamarbejde i 30 erne. Men de var mere end det. De var, som Thune Jacobsen selv har udtrykt det, meget nære personlige venner. 2 De var på fornavn og tiltalte hinanden med du hvilket var alt andet end almindeligt dengang. 3

5 Efter krigen fastholdt Thune Jacobsen både i sit forsvarsskrift fra 1946, På en Uriaspost, og over for Den Parlamentariske Kommission, at det havde været en lykke for Danmark, at han som rigspolitichef og justitsminister havde haft en så danskvenlig og ræsonnabel forhandlingspartner som Paul Kanstein. 3 I sandhedens interesse skal siges, at Thune Jacobsen ikke stod alene med sin begejstring for Paul Kanstein. Også Duckwitz, den søfartssagkyndige ved gesandtskabet, satte pris på ham. Duckwitz, der jo er kendt som ham, der over for danskerne røbede planerne om Jødeaktionen i oktober 1943, betragtede Kanstein som en rigtig god kollega og som en behændig Beauftragter, der var lydhør over for danske synspunkter. Duckwitz hæftede sig ligeledes ved de brune øjne (men pudsigt nok talte ingen om Kansteins mensurar fra de vilde studenterår). 4 Også departementscheferne Nils Svenningsen og Eivind Larsen i henholdsvis Udenrigsministeriet og Justitsministeriet gav efter krigen Kanstein et godt skudsmål. Begge fandt, at han havde fulgt en fleksibel forhandlingslinje. 5 At Kanstein havde været en yderst smidig forhandlingspartner var ligeledes udenrigs- og statsminister Scavenius opfattelse. 6 Kanstein fremstår derfor ganske rigtigt som den noble mand, Thune Jacobsen omtalte ham som. Det positive syn på Kanstein afspejler sig ligeledes i de hele tre aflastningserklæringer, som Rigspolitichefens Efterretningsafdeling i Danmark udfærdigede i 1947 og 1948 til brug for Kansteins Entnazifizierung hjemme i Tyskland. Som det fx hed i erklæringen fra 1. maj 1948: While in office he showed Danish interests considerable understanding and after the events of 29 th August, 1943 gave up his position and left the country not being willing to assist at the 4

6 following evolution here. At no time he has been charged with anything in this country. 7 Med udtrykket evolution tænkes vel på terroren og ikke mindst på jødeaktionen. Kanstein og jøderne var i hvert fald et tema, der blev taget op i en længere artikel i Berlingske Tidende søndag den 18. januar Artiklen var skrevet af Berlingskes tysklandskorrespondent gennem en menneskealder, Henrik Bonde-Henriksen, kendt som røsten fra Bonn. Bonde-Henriksen er dog i særdeleshed kendt for sin rolle i sagen om Otto John, chefen for den nye forbundsrepubliks sikkerhedstjeneste Verfassungsschutz. John var en af de medsammensvorne ved oberst Stauffenbergs mislykkede attentat på Hitler den 20. juli 1944, og slap som en de få involverede fra det med livet i behold. På selve 10-årsdagen for det fejlslagne kup forsvandt Otto John over på den anden side af Jerntæppet, og sagen er stadig et mysterium. Det er aldrig blevet fuldt opklaret, hvad Otto John egentlig var, frivillig afhopper eller Stasis fange? Men det står til gengæld fast, at det i 1955 var Berlingskes Bonde-Henriksen, der personligt kørte efterretningschefen John fra Øst-sektoren tilbage til Forbundsrepublikken i øvrigt til 4 års tugthus for landsforræderi. 9 5

7 Otto John på en pressekonference i 1955 i Øst-Berlin. Foto: picture-alliance Det var denne Bonde-Henriksen, som i 1953 havde opsporet Paul Kanstein på hans bopæl i det afsides liggende Schwarzenau, på grænsen mellem Westfalen og Hessen, et gammelt Bibelbælte, hvor indbyggerne levede af skoven. Her var Kanstein født, og her var han vendt hjem efter krigen. Han var kirkeældste i lokalsamfundet og arbejdede som forretningsfører på et savværk med 20 ansatte. 10 Det portræt, Bonde-Henriksen tegner i sit interview med den tidligere Beauftragte, er helt igennem sympatisk. Kanstein får lejlighed til at udtale sin uforbeholdne respekt for de danske politikere og embedsmænd, han havde haft med at gøre under besættelsen, ligesom han får lov til at udbrede sig om, hvorledes han personligt modarbejdede Jødeaktionen i 1943 og i virkeligheden havde forhindret progromer i Danmark allerede i Artiklen lever fuldt op til sin overskrift: Den hæderlige tysker - i den sorte SS-uniform. Kanstein havde været SS-mand. Jovist. Men det afgørende var hans hæderlighed. 2. Besættelsestidsforskningen Paul Kansteins virke i Danmark under krigen er fyldigt behandlet i besættelsestidsforskningen. Det siger sig selv, at diverse danske 6

8 politikere og embedsmænd efter krigen kan have haft en interesse i at fremstille deres tætte samarbejde med Paul Kanstein som om, samarbejdspartneren næsten ikke var nazist, eller slet ikke. På den anden side har besættelsestidshistorikerne stort set været tilbøjelige til at give dem ret. Selv den ellers så kritiske Børge Outze måtte i sin fremstilling af Danmark under Den Anden Verdenskrig fra 1963 modstræbende tage til efterretning, at Kanstein efter den almindelige opfattelse var anstændig, besindig og ordholdende og viste forståelse for de danske synspunkter. Nærmest beklagende måtte Outze derfor konkludere: intet er fundet, som modsiger det. 11 I Henning Poulsens disputats fra 1970 følger vi Kanstein, mens han på én gang manøvrerer mellem de danske og tyske interesser og mellem de forskellige tyske interesser udenrigsministeriet, militæret og SS. Kansteins linje ligger imidlertid fast. Han ønsker ikke at medvirke til at give DNASP regeringsmagten i Danmark. Rent bortset fra en personlig aversion mod Frits Clausen var det Kansteins vurdering, at Frits Clausen som statsminister ville være et aldeles ødelæggende element i den tyske besættelse og ville sætte hele forhandlingspolitikken over styr. Gesandten, Renthe-Fink, var derimod mere vaklende, og Kanstein mistede til sidst tålmodigheden med sin chef. En gammel idiot skal han have kaldt ham. 12 Det er usikkert, hvor afgørende Kansteins arbejde i korridorerne egentlig var, men det er på den anden side velbevidnet, at han i sommeren 1942 og igen i oktober 1942 i forbindelse med Telegramkrisen ivrede for, at Renthe-Fink skulle afløses af Werner Best. 13 7

9 Det endte som bekendt med, at Renthe-Fink blev kaldt hjem, og at Best rent faktisk blev udpeget til Reichbevollmächtigter i det besatte Danmark. Best var en gammel politikollega, og han og Kanstein kendte hinanden udmærket fra Reichsicherheitshauptamt (hvor Best havde været personalechef, og hvor Arthur Nebe som sagt var kriminaldirektør). Kanstein og Best havde samme syn på, hvorledes danskerne skulle håndteres. Der skulle tages behørigt hensyn til værnemagtens sikkerhed, så længe krigen varede; men der skulle ikke spilles med musklerne. Danskerne skulle tages med det gode. Det overordnede mål var at få tingene til at glide. Ikke mindst eksporten af danske landbrugsvarer til Det Tredje Rige skulle helst foregå uhindret. Det gjaldt derfor om at sikre fred og ro og politisk stabilitet i det besatte Danmark. 14 Werner Best 8

10 Men det blev nu så som så med fred og ro og politisk stabilitet. I 1943 kulminerede det hele med Augustoprøret. I Hans Kirchhoffs doktorafhandling fra 1979 om dette oprør møder vi fx Kanstein på Storebæltsfærgen i fortrolig samtale over en kop kaffe med danske efterretningsfolk, og vi ser, hvorledes han sammen med departementschef Svenningsen pendler frem og tilbage til Odense i forgæves forsøg på at bilægge generalstrejken. Kansteins holdning var dén, at Augustoprøret i bund og grund var et kommunistisk fænomen, som både danske og tyske myndigheder måtte have en fælles interesse i at få slået ned: Kommunistenklub nimmt zu Ausstrahlungen überall (Kommunistklubben vokser sig større har forgreninger overalt). 15 Citatet afslører Kansteins manglende politiske indsigt. Augustoprøret var jo som netop Kirchhoff siden har påvist noget langt mere og noget langt større end blot en kommunistopstand. Af Henning Kochs disputats fra 1994 om nødret, ordenspoliti og frihedsrettigheder i 1930 erne og 40 erne fremgår bl.a., hvorledes Kanstein styrede slagets gang i forbindelse med kommunistinterneringen i 1941 og på ny, da det i 1942 kom til endnu en bølge af kommunistinterneringer med fokus på de tidligere Spaniensfrivillige. 16 Selv har jeg har behandlet Kansteins rolle i det dansk-tyske politisamarbejde om bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed i min disputats fra 1992; men jeg byggede på dét punkt overvejende på den dengang eksisterende litteratur. 17 Til gengæld foretog Jane Søndergård Gude selvstændige undersøgelser i forbindelse med sit historiespeciale fra Århus i 9

11 2000. I specialet, der direkte handler om Paul Kansteins embedsførelse i Danmark, gennemgås Den Parlamentariske Kommissions beretninger systematisk med henblik på at fastslå Kansteins rolle i forbindelse med temaer som jurisdiktionsspørgsmålet, interneringen af allierede statsborgere, sabotagen og de danske erstatningskrav ved værnemagtsskader. Hertil kommer imidlertid, at der også inddrages privatarkiver samt udenlandske akter, herunder redegørelser fra og afhøringer af Kanstein selv i både 1945, 1946 og Samlet set når Jane Søndergård Gude frem til, at Kanstein som Beauftragter i Danmark fulgte en lempelig politisk kurs, og at han generelt set var en imødekommende og moderat embedsmand. 18 Altså samme positive billede, som blev tegnet allerede i de tidlige efterkrigsår. Hans Kirchhoff har skrevet Kanstein-biografien i Gads leksikon fra 2005 Hvem var hvem under besættelsen. Kirchhoff sætter for så vidt ikke spørgsmålstegn ved alt det positive. Alligevel virker den ene tidsel, Kirchhoff allerede i disputatsen stak i buketten, mere iøjnefaldende her i den korte levnedsskildring: at man jo ikke skal glemme, at den kollegiale og private kontakt til Thune Jacobsen gav Kanstein en sonde helt ind i Justitsministeriets hjerte. Her bliver det positive således problematiseret en smule. 19 Er der så overhovedet mere at sige mere om Paul Kanstein, Der Beauftragte? Det tror jeg, der er, men forudsat at man anlægger vinklen: sig mig hvem du omgås 10

12 3. Hauptabteilung II Lad os indledningsvis rekapitulere de biografiske data. 20 Hans fulde navn var Paul Ernst Kanstein, født i 1889 i Schwarzenau (det var her, Henrik Bonde-Henriksen fandt ham i 1953). Paul Kanstein var gift med Karin Jordan, og sammen fik de fire børn. Faderen havde været evangelisk-luthersk præst i Schwarzenau, og Kanstein var selv et troende menneske. Han deltog i 1. Verdenskrig, hvor han erhvervede et jernkors for tapperhed. Efter krigen læste han jura, og var som studerende medlem af et højredrejet Burschenschaft (det var hér, han fik sine mensurar). I 1922 blev han kandidat (referendareksamen) og fik ansættelse i den preussiske lokalforvaltning. I 1927 bestod han 2. juristische Staatsprüfung og blev udnævnt til assessor. Frem til 1934 arbejdede Kanstein som forvaltningsjurist i Königsberg. Dét år tog karrieren imidlertid en uventet drejning, idet han kom ind i politiet, og vel at mærke ikke det åbne politi, men det lukkede politi, Gestapo. Først arbejdede han i Königsberg, derpå i Osnabrück, og i 1935 blev han gjort til leder af Gestapo i Hannover, fordi han wegen seines klaren politischen Urteils und bewiesenen Organisationstalents für den Dienst in der Geheimen Staatspolizei besonders geeignet ist (fordi han på grund af sin sikre politiske dømmekraft og sit bevislige organisationstalent var særligt egnet til at arbejde i det hemmelige statspoliti). 21 Året efter blev han tillige kaldt til tjeneste i Nazipartiets sikkerhedstjeneste, Sicherheitsdienst, SD måske også hér på grund af sin sikre politiske dømmekraft (!) og sit notoriske organisationstalent. 11

13 I 1937 blev Kanstein udnævnt til stedfortrædende leder af Gestapo i Berlin og samtidig udnævnt til Inspekteur der Sicherheitspolizei und SD i hele hovedstadsområdet. Allerede året efter, 1938, fulgte den næste forfremmelse, nemlig til chef for Gestapo i Berlin og til kommisarisk (konstitueret) vicepolitipræsident i hovedstaden. I 1939 overtog han embedet som vicepolitipræsident i Berlin. Berlin 1937 Parallelt med den civile karriere steg Kanstein i graderne inden for SS, som han tilsluttede sig i I 1936 blev han Untersturmführer, i 1937 Obersturmführer, i 1938 Hauptsturmführer, Obersturmbannführer og Standartenführer (altså tre avancementer på ét år), i 1939 Oberführer og sluttelig i 1942 Brigadeführer hvilket bragte ham på niveau med generalmajorer og kontreadmiraler inden for forsvaret. 12

14 Det var fra stillingen som vicepolitipræsident i Berlin og med rang af SS-Oberführer, Kanstein i 1940 kom til Danmark som leder af Hauptabteilung II under det tyske gesandtskab i København. Hauptabteilung I havde ansvaret for det besatte Danmarks udenrigspolitik, mens Hauptabteilung III tog sig af erhvervspolitikken. Hauptabteilung II s ressort var som også tidligere berørt de retlige og indre anliggender. Til den overordnede kontrol med lovgivning, domstole, politi og kommunalforvaltning i det besatte Danmark kom også de mere banale sager om skadeserstatninger og om fædres bidrag til børn født uden for ægteskab samt sager om Værnemagtens erhvervelse af fast ejendom til fx hospitaler og flyvepladser. I Hauptabteilung II beskæftigede Kanstein sig derfor med en bred vifte af sager, lige fra prekære politiske forhandlinger med socialminister Laurits Hansen om, at denne eventuelt skulle overtage statsministerposten efter Telegramkrisen i 1942, 22 og til dagligdags politiarbejde, som da fx Reichsicherheitshauptamt kunne melde, at der i Åbenrå skulle være solgt tyske frimærker, der var overtegnet med anti-tyske smædeord. Den 27. juli 1943 kunne Kanstein melde tilbage til Berlin, at tre aviskiosker i Åbenrå, med samme ejer, ganske rigtigt havde et beskedent salg af frimærker, men at man hverken havde set eller solgt sådanne mærker. Da ransagning af butikkerne og af ejerens privatbolig ikke gav resultat, stoppede sagen øjensynlig hér. 23 Fra 1942 og frem blev der truffet dispositioner med henblik på Hauptabteilung II s rolle og opgaver i tilfælde af omfattende uro og i tilfælde af et allieret angreb på Danmark. Ved undtagelsestilstand eller egentlig krigstilstand var planen dén, at Kanstein skulle 13

15 overføres fra gesandtskabet til den militære Befehlshaber. På selve kampområdet og i dets bagland var Kanstein udset til Chef der Zivilverwaltung, mens Werner Best som Reichbevollmächtigter efter planen skulle føre kontrollen med det resterende statsområde. 24 Men det kom til at gå anderledes. Den 29. august 1943 blev undtagelsen ganske vist erklæret af von Hanneken som Befehlshaber. Best blev imidlertid på posten, som intet var hændt hvilket naturnødvendigt måtte føre til kompetencestridigheder, og hvilket lige så naturnødvendigt måtte føre til, at Kanstein kom på kant med Best. Det var på dén baggrund, at han modarbejdede Bests jødeaktion og bl.a. anbefalede von Hanneken at holde sig fri af aktionen, for at ansvaret ikke skulle falde tilbage på den tyske værnemagt. 25 Kanstein fortalte siden, at han var blevet skuffet over Best, og at Best i øvrigt var jaloux på ham på grund af hans gode kontakter til danske embedsmænd og politikere, 26 men sagen er nok snarere den, som John T. Lauridsen også er inde på i udgivelsen af Werner Bests korrespondance: at Kanstein endte som postbud mellem von Hanneken og de danske myndigheder. Hans hverv som civilforvaltningschef blev uden indhold, når Best bare fortsatte. 27 I den pæne udgave søgte Kanstein herefter væk, fordi hans politik havde spillet fallit. I den mindre pæne blev han simpelthen fjernet, fordi Himmler benyttede anledning til at få en rigtig Højere SS- og politifører i Danmark, ligesom man havde det i Tyskland, og ligesom man havde det på andre besatte områder såsom Serbien, Albanien, Holland, Belgien og Frankrig. 28 Herved blev den tyske 14

16 kontrol med de retlige og indre anliggende i Danmark trukket fra Udenrigsministeriet over til Reichsicherheitshauptamt. Den 19. oktober 1943 var Kansteins afskedsaften i København. 29 Han kom aldrig tilbage til sin egentlige hovedstilling, nemlig posten som Regierungspräsident i Hannover, en stilling han ellers var blevet udnævnt til den 1. juni 1942 og samtidig bevilget orlov fra, mens han var i København. I stedet blev han sendt til den militære forvaltning i Italien. Efter krigen blev han anholdt af amerikanerne og sat i krigsfangelejr i Rimini, hvorfra han siden blev udleveret til englænderne. Dé bragte ham til London, og herfra blev han den 9. november 1946 fløjet til Kastrup for at medvirke i det danske retsopgør. Kanstein blev sat i Vestre Fængsel, men den 2. juni 1947 overført til Trekroner, og siden, den 13. september 1947, indsat i arresten i Haslev. Mens han var i Danmark, vidnede Kanstein bl.a. i sagerne mod Fritz Clausen, Renthe-Fink og Werner Best. Den 9. maj 1948 blev han leveret tilbage til englænderne på den dansk-tyske grænse. 30 Herefter blev Kanstein interneret i lejren ved Fallingbostel (mellem Hamburg og Hannover). Nürnberg-domstolen havde fastslået, at SS var en kriminel organisation og at det blotte medlemskab af organisationen efter 1. september 1939 i sig selv var inkriminerende. Derfor skulle Kansteins eventuelle individuelle ansvar for strafbare SS-aktiviteter under verdenskrigen undersøges nærmere, før han kunne sættes på fri fod. Eftersom han sad interneret i den britiske zone, foregik dette ved en såkaldt Spruchgerichtsverfahren

17 4. Afnazificering Sagen mod Paul Kanstein blev åbnet ved Spruchgericht Benefeld- Bomlitz i maj 1948, og afsluttet ved Spruchgericht Bielefeld i juli samme år. 32 Kanstein havde en dygtig advokat, som slog på, at han, skønt medlem af SS, i realiteten havde modarbejdet de forbryderiske organisationsmål. Til støtte for sin påstand førte advokaten op mod 100 vidner. Der var gamle kolleger fra tiden i Gestapo, og i det omfang, de overhovedet kunne huske Kanstein, havde de intet ufordelagtigt at bemærke. Der var vidner med tilknytning til de kirkelige kredse, som havde hæftet sig ved, at Kanstein var forblevet medlem af den evangeliske kirke til trods for, at dette selvsagt stred mod al SS-ideologi. Der var også enkelte jødiske vidner, som mente at kunne takke netop Kanstein for, at de var kommet ud af KZ-lejren. Desuden var der naboer og genboer fra både Berlin og Schwarzenau. Alle kunne sige noget pænt, men helt uforpligtende, om personen Paul Kanstein. Det samme gjaldt nogle vidner fra de militære kredse, der havde været modstandere af Hitler. Deres udsagn havde heller ikke megen substans. Endelig var der en del vidner med relation til Kansteins tid i Danmark. Der var således vidneudsagn fra Duckwitz og Svenningsen hvis positive syn på Kanstein vi jo allerede kender samt oversættelser af de relevante pro-kanstein passager i bøger af både Scavenius og Thune Jacobsen. Også Renthe-Fink, Werner Best og en række af Kansteins tidligere underordnede medarbejdere ved gesandtskabet i København udtalte sig i hans favør. Trods de mange vidneudsagn virker sagen dårligt efterforsket, og Kanstein får uimodsagt lov til at fremstille sig selv som en harmløs 16

18 forvaltningsjurist, der altid havde administreret i henhold til kristen etik. Som det skal vises, var der faktisk dunkle punkter i Kansteins liv og levned. Men dém interesserede Spruchgericht sig ikke for. Til eksempel blev hans fortid i Gestapo overhovedet ikke tematiseret. Tværtimod valgte statsadvokaten at indstille undersøgelsen. Det skete med henvisning til, at Kansteins ellers retsstridige tilhørsforhold til SS opvejedes af hans sabotagehandlinger vendt mod samme organisation. 33 Den 6. juli 1948 blev Kanstein så løsladt og kunne vende hjem til sin fødeegn. Der blev dog stadig holdt øje med ham. Fx noterede Politiets Efterretningstjeneste i Danmark sig, at han var under løbende opsyn og havde forbud mod at drive politisk virksomhed. Desuden måtte han ikke have ansættelse i et firma med mere end 20 ansatte (jf. at savværket havde netop 20 ansatte), samt at han ikke måtte forlade Schwarzenau uden politiets tilladelse. 34 I 1948 og 1949 var Kanstein igen i Danmark, nu for at vidne for anklagemyndigheden i sagen mod den tidligere politifuldmægtig Vilhelm Leifer, der under krigen havde nydt så megen goodwill hos Gestapo, at det efter krigen kostede ham hans stilling. 35 Den 22. juni 1949 besluttede Entnazifizierungs-Hauptausschuss Siegen- Olpe-Wittgenstein, at Kanstein på baggrund af undersøgelserne ved Spruchgericht kunne indplaceres på trin 5 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 var forbryderne, og 5 var de ubelastede. 36 I interviewet med Bonde-Henriksen i 1953 udtalte den nu afnazificerede Paul Kanstein: bliver der en Dag atter Brug for mig i Statens tjeneste, er jeg til Disposition. 37 Men Kanstein blev 17

19 aldrig en af de såkaldte 131 ere, betegnelsen for de afnazificerede embedsmænd, som efter 10. april 1951 i henhold til den tyske grundlovs 131 på ny kunne få embede i Forbundsrepublikken. 38 Der blev ikke brug for ham. På dét punkt delte han på den anden side skæbne med stort set alle andre tidligere topfigurer i Gestapo. Mange af dem måtte tage til takke med job i små lokale sparekasser eller diverse kirkelige hjælpeorganisationer og måtte således arbejde i dequalifizierten Tätigkeitsbereichen (på arbejdsområder, der ikke modsvarede kvalifikationerne). 39 Det samme måtte Paul Kanstein. Han døde i Omgangskreds Vender vi os fra Kansteins exit fra Danmark og hans videre skæbne som afnazificeret savværksadministrator og i stedet ser på hans entré på den danske scene i april 1940, er der næppe tvivl om, at han kom til Danmark, fordi to højtstående tyske politiofficerer havde trukket i trådene. Den ene af disse to har vi allerede truffet, nemlig rigskriminaldirektøren, Arthur Nebe. Den anden var Carlo Zindel, dr. jur. i Reichsicherheitshauptamt med speciale i internationalt politisamarbejde og en nøglefigur i det daværende Interpol. Ham havde Thune Jacobsen også private relationer til, lige som han havde det til Nebe. 40 Thune Jacobsen har viet disse to, Nebe og Zindel, et selvstændigt kapitel i sin bog fra Heraf ses, at de over for Thune Jacobsen for længst havde røbet, at de i virkeligheden var lunkne nazister. Allerede i sommeren 1939 havde de to tyske politiofficerer overfor Thune Jacobsen afsløret, at Tyskland ville krigen, idet de samtidig afgav et løfte om at hjælpe, hvis og når Danmark blev inddraget. Det løfte 18

20 holdt de ifølge Thune Jacobsen på dén måde, at de sørgede for, at det blev netop Paul Kanstein, der blev sendt til Danmark efter 9. april 1940 for at varetage de tyske interesser på området for de retlige og indre anliggender. 41 Arthur Nebe Til Den Parlamentariske Kommission skrev Thune Jacobsen den 16. maj 1947: At man netop fik Kanstein hertil, om hvem Nebe og Zindel kort efter Besættelsen skrev til mig, at han tænkte ganske som De og jeg, at jeg kunde have fuld Tillid til ham, og at han var indstillet paa at yde mig al den Hjælp han kunde under de nuværende Forhold, tør jeg hævde blev af vital Betydning for os i 19

21 de tre første Aar af Besættelsen. 42 I grunden er det forbavsende, at Thune Jacobsen uden videre tog anbefalingen for gode varer, ja, nærmest synes at have dannet sig sin positive mening om Paul Kanstein, før han så meget som havde hilst på manden med de gode brune øjne. Forbindelserne til Nebe og Zindel knytter på den anden side indiskutabelt Kanstein til de tyske modstandskredse, som den 20. juli 1944 stod bag Stauffenbergs mislykkede attentat på Hitler. Kansteins forbindelse med kupmagerne var også en vigtig pointe i Bonde-Henriksens artikel i Berlingske Tidende fra Her fortalte Kanstein, at han over for dilemmaet: tro mod mit folk eller tro mod Hitler havde valgt Tyskland, og ikke Der Führer. 43 Man kan diskutere, om den tyske SS-historiker Heinz Höhne har ret i, at Paul Kanstein siden 1937 var Schlüsselfigur aller antinazistischen Putschpläne (nøglefigur i alle anti-nazistiske kupplaner). 44 Omvendt er det et faktum, at han var tæt på nogle af de mest centrale skikkelser i modstanden mod Hitler og vel at mærke havde en kontakt, der gik langt ud over hvad han som professionel Gestapo- og SS-mand må formodes at have haft behov for i embedsmedfør. Der var fx chefen for Abwehr, admiral Wilhelm Canaris, en personlig ven, til hvem Kanstein løbende skal have lækket klassificerede oplysninger fra Reichsicherheitshauptamt. 45 Admiral Canaris var en indædt Hitler-modstander, og efter det mislykkede attentat i 1944 blev han henrettet som kupmager. Der var også Kansteins øverste chef fra Berlintiden, politipræsidenten Wolf-Heinrich Graf von Helldorf, en 20

22 fordrukken og små-korrupt landsknægttype, der var bedste ven med Goebbels og havde sit ståsted i Hitlers stormtropper SA. Fra 1938 havde Helldorf tætte forbindelser med den militære opposition imod Hitler. Den 20. juli 1944 var det således hans opgave at stille væbnet magt i form af ordenspoliti til rådighed for det nye styre, når Stauffenberg efter planen havde ombragt Hitler. I stedet blev Helldorf anholdt, dømt og henrettet. 46 Og der var også Kansteins nærmeste overordnede, mens han selv var chef for Gestapo i Berlin, nemlig hans forgænger på posten som vicepolitipræsident, grev Fritz Dietlof von der Schulenburg. Denne ernærede sig som jurist, men var samtidig også adelig preussisk godsejer, som viste en nærmest enevældig omsorg for sin landbefolknings ve og vel. Den Røde Greve kaldte de ham. Schulenburg var en ekstremernes mand. Han startede ud som glødende nazist, men tabte troen på Hitler og lagde ikke skjul på sine synspunkter, hvorfor han af nazisterne (med rette) blev betragtet som politisk dybt upålidelig. Han endte som fanatisk Hitler-modstander og befandt sig i revoltens hovedkvarter den 20. juli Også Schulenburg blev henrettet efter det fejlslagne attentat

23 Schulenburg Kanstein og Schulenburg var gamle kolleger fra tiden i den preussiske lokalforvaltning. De stod i løbende kontakt siden 30 erne, og i 1943 kom Schulenburg sågar til København for at tilbyde Kanstein posten som chef for rigssikkerhedspolitiet, når Kabinett Hitler var blevet væltet. 48 Kanstein takkede ja, og hans navn blev føjet på organisationsplanen. 49 Kanstein blev derfor straks kaldte hjem fra Italien og afhørt efter 1944-kuppet og i øvrigt ved samme lejlighed bebrejdet sin dårlig embedsførelse i Danmark. 50 Han klarede frisag men blev vist aldrig selv helt klar over, hvorledes det gik til. Den 24. juni 1971 blev Kanstein som 82-årig interviewet af den tyske historiker Bernd Richter, der (som Bonde-Henriksen i 1953) havde opsøgt ham i Schwarzenau. Her pegede Kanstein på, at rigsindenrigsminister Stuckart havde interveneret til hans fordel; men, som han indrømmede, Welche 22

24 Gründe für diese Entlassung vorgelegen habe, habe ich bis heute noch nicht ganz klar ergründen können (Jeg endnu ikke til dato kunnet finde ud af, hvilke grunde, der har været til, at jeg således blev sat på fri fod). 51 Det mest sandsynlige er, at Schulenburg (og måske også Helldorf) tog skylden på sig og påstod, at de havde sat Kansteins navn på planen uden Kansteins vidende. 52 Så vidt så godt. Men nogle af disse modstandsfolk er nu mere problematiske end som så: Tag fx de oven for omtalte lunkne nazister, makkerparret Arthur Nebe og Carlo Zindel. Zindel, der sammen med Nebe havde arbejdet for at få Kanstein til Danmark, fik et tragisk endeligt om man skal tro den berømte svenske kriminalist Harry Södermann (der ligesom Nebe og Zindel og Thune Jacobsen hørte til inderkredsen i det gamle Interpol). I sine erindringer, Inte bara brott, beretter Södermann, hvorledes Zindel lige før Det Tredje Riges endelige sammenbrud fyldte sin bil med Interpoldokumenter og kørte ud af Berlin og de 600 km sydpå til Stuttgart, hvor han henvendte sig i det franske hovedkvarter. Her ville man imidlertid hverken vide af ham eller hans dokumenter. Hans värdighet hade fått en dödsstöt och i tron att världen stod inför sin undergång gick han ut i en park och svalde en ampull med cyankalium som han bar på sig. 53 Det forekommer helt usandsynligt, at franskmændene skulle have reageret som beskrevet; men om så var, hvorfor fortsatte Zindel da ikke bare de 150 km videre til det neutrale Schweiz? Og hvad skete der egentlig med de Interpolpapirer, som bilen efter sigende var proppet med? Det melder historien ikke noget om. Fenton Bresler har i sin fremstilling fra 1992 om, hvorledes Interpol som verdenspoliti 23

25 har arbejdet gennem tiderne med god grund påpeget, at dén historie er meget mystisk. 54 Omkring Arthur Nebe 55 (rigskriminaldirektøren) er mystikken faktisk endnu større. Den notoriske tyske modstandsmand Hans Bernd Gisevius synes ikke i tvivl om, at Arthur Nebe helt tilbage fra 1934 aktivt gik til modstand mod Nazistyret. Nebe og Gisevius var nære venner og kendte hinanden fra gamle dage i Gestapo. Men det smukke billede af den overbeviste Hitler-modstander Arthur Nebe, som Gisevius søger at tegne i sin bog fra 1966, Wo ist Nebe?, 56 er imidlertid ikke sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden. Det lader sig nemlig ikke bortforklare, at Nebe under krigen, fra juli til november 1941, var leder af SS- Indsatsgruppe B i Sovjetunionen, hvor han optrådte præcis så nazistisk, som man forventer af en sådan indsatsgruppeleder, og beordrede hensynsløs udryddelse af sigøjnere og jøder og sovjetiske civilister. For perioden 11. juli til 31. oktober 1941 kunne Nebes efterretnings- og dødspatruljer således rapportere om likvideringen af i alt mennesker. 57 I øvrigt eksperimenterede man med sprængstoffer for at udvikle mere effektive drabsmetoder, ligesom indsatsgruppen gjorde forsøg med mobile gaskamre godt hjulpet af Nebes kyndige kriminalteknikere fra Berlin. Bestialiteten blev påskønnet. Pr. 9. november 1941 blev Nebe forfremmet til både SS-Gruppenführer og generalløjtnant i politiet. Den officielle version af Nebes endeligt lyder, at Nebe var dybt involveret i attentatet på Hitler, og at han gik under jorden, da operationen slog fejl. Til slut blev han dog stukket af en forsmået 24

26 elskerinde og taget af Gestapo. Den Tyske Folkedomstol dømte ham som til døden, og som høj- og landsforræder blev han hængt den 3. marts Eller gjorde han? I de uofficielle versioner overlevede Nebe krigen. Det er fx tilfældet i romanen Fatherland af Robert Harris og i forfatteren Philip Kerrs formidable Berlin-Noir-trilogi, hvor Arthur Nebe efter krigen kalder sig Alfred Nolde og om sin genopstandelse beretter: Det var noget efterretningsfolkene fandt på. I krigens sidste måneder fiflede de simpelthen med personaleoplysningerne for overordnede SS- og partifunktionærer, så det så ud, som om vi var døde. De fleste af os blev angiveligt henrettet for vores meddelagtighed i grev Stauffenbergs komplot mod Hitler. Hvad betyder vel et par hundrede navne mere eller mindre på en liste, der allerede er flere tusind lang. At Arthur Nebe således skulle have overlevet som fx Alfred Nolde ligner den rene røverhistorie. På den anden side skal man ikke overse, at det tyske forbundsjustitsministerium i 1949 anslog, at omkring mennesker for at slippe for internering og afnazificering havde antaget falsk identitet, da Det Tredje Rige brød sammen. Da der blev givet amnesti og sat en frist til den 31. marts 1950, var der 241 personer, som opgav illegaliteten og antog deres gamle identitet. Efter den 2. Bonner Straffreiheitsgesetz fra 1954 kom yderligere 1051 frem i lyset. 59 Og helt op i nyere tid har der været celebre sager, som fx da den tidligere rektor for den tekniske højskole i Aachen, Hans Schwerte, i 1995 selv afslørede, at han i virkeligheden var Hans Ernst Schneider, som under krigen havde været SS-mand og en ledende skikkelse i fortyskningen af Holland og Belgien. Efter krigen havde han skiftet identitet, havde 25

27 giftet sig med sin hustru igen, og var endt som en højt estimeret germanist og universitetspolitiker. 60 Hans Ernst Schneider alias Hans Schwerte For øvrigt er fiktionslitteraturen ikke ene om at have blik for, at man ikke skal tage noget for givet, når det gælder en mand som Arthur Nebe. Han var nemlig en af Det tredje Riges mest tvetydige figurer, næsten umulig at blive klog på, som den kendte Hitler-biograf Joachim Fest har formuleret det. 61 Og Paul Kanstein, kan man blive klog på ham? Kanstein, der havde sin gang blandt typer som Canaris, Helldorf, John, Nebe, Schulenburg og Zindel? 6. Illoyal, spionerende og bagvaskende Et bidrag til at blive klogere på Kanstein er en mentalerklæring, der blev udfærdiget i 1947, da Kanstein var i Danmark i anledning 26

28 af retsopgøret. Erklæringen er lavet af den psykiatriske overlæge Max Schmidt, som udfærdigede bogstavelig talt tusindvis af sådanne erklæringer under retsopgøret. Det er ingen hemmelighed, at samme Max Schmidt var og er en kontroversiel skikkelse. Han har ry for at have betragtet landsforræderne som et abnormt, laverestående og defekt menneskemateriale, og Carl Madsen kaldte ham med svidende ironi for den gode læge på grund af hans nærgående undersøgelser af kvindelige landsforrædere. 62 I nyere tid har Peter Øvig taget ham under kritisk behandling i sin bog om Birkedal, 63 og i 2008 tiltrak Bøje Larsens historiespeciale om Max Schmidt sig opmærksomhed i medierne, fordi Bøje Larsen konkluderede, at en mand, der så beredvilligt stemplede andre som psykopater, vist selv måtte være psykopat. 64 Psykiatrihistorikeren Jesper Vaczy Kragh har et noget mere afbalanceret syn på Max Schmidt. Kragh fornægter ikke, at overlægen, mildt sagt, var speciel som person; men Kragh viser respekt for hans faglige dygtighed. 65 Under alle omstændigheder er det interessant, at vi i Max Schmidt har én dansk stemme fra efterkrigsårene, som tillod sig at have et andet syn på Kanstein end det ellers vedtagne positive. Schmidt fastslår således, at Kanstein var både magtsyg, skinhellig og snu bag masken af utilnærmelighed, selvdisciplin og beherskelse er han beregnende, når det passer ham, illoyal, spionerende og bagvaskende. 66 At Kanstein var illoyal er der ingen tvivl om. Bag hans ryg omtalte han vennen Thune Jacobsen som en svag mand, fuldstændigt drevet af sin Popularitätsbedürfnis (sit popularitetsbehov), hvorfor 27

29 Kanstein da også satte sig i aktion i et forgæves forsøg på at få Thune Jacobsen flyttet fra Justitsministeriet til Indenrigsministeriet. 67 Ganske som han jo også arbejdede i kulissen for at få fjernet Renthe-Fink. Det snu og det skinhellige kan fx aflæses i Kansteins holdning til jøderne. Efter krigen fremstod han som jødernes ven. Men mens Kanstein var chef for Gestapo i Hannover, sporedes der ingen blødsødenhed. De løbende indberetninger til Gestapohovedkvarteret i Berlin er bevaret, og de taler deres eget sprog. Til eksempel efterlyste Kanstein den 18. august 1935 professionelle propagandister, som kunne udmale die Gefahr des internationalen Judentums als Ganzes... sowie die unheilvollen Fäden auf zeigen, die das internationale Judentum in den Verkehr der Völker sponnen hat und weiterhin spinnt (faren ved de internationale jødiske netværk samt påvise de fatale tråde, som den internationale jødedom har spundet og stadig spinder imellem folkeslagene). 68 Og i sin indberetning af 4. marts 1936 reflekterede Kanstein over de famøse Nürnberglove og nåede til den konklusion, at diese Gesetze auch für das jüdische Volk die allein richtige Lösung darstellen (at disse love er den eneste rigtige løsning, også for det jødiske folk selv). 69 Det magtsyge kommer til udtryk, når Kanstein i 1940 på egen hånd tager initiativ til hvervningen til SS i Danmark uden at involvere hverken den tyske udenrigstjeneste, den tyske værnemagt eller de danske myndigheder. I øvrigt var det også Kanstein, der var den drivende kraft bag oprettelsen af Schalburgkorpset i 1943, 70 og når det kommer til stykket, var 28

30 Kanstein heller ikke bleg for at antaste den danske suverænitet trods alle forsikringer om det modsatte. Han havde de danske myndigheder under fuld kontrol. Et eksempel herpå gav Paul Barandon, den næstkommanderende ved gesandtskabet i København, da han den 27. marts 1942 holdt et foredrag om Danmarks retsstilling som besat område. I foredraget afslørede Barandon: Nur in einem einzigen Falle hat der deutsche Beauftragte bis jetzt eingreifen müssen. Das war im November v.j., als sich einige unverantwortliche jugendliche Elemente zu Demonstrationen gegen den Beitritt zum Antikominternpakt veranlasst sahen, wahrscheinlich ohne selbst zu wissen, welch gefährliches Spiel sie damit trieben. Der Beauftragte telefonierte damals an den Justizminister, der Rathausplatz sei in einer Viertelstunde zu räumen, und er wurde geräumt (Indtil nu har den tyske Beauftragte kun måttet gribe ind i et enkelt tilfælde. Det var i november sidste år, da nogle uansvarlige, ungdommelige elementer følte sig foranlediget til at demonstrere mod tilslutningen til Antikomintern-pagten, uden at de selv vidste, hvilket farligt spil, de drev. Der Beauftragte telefonerede da til justitsministeren og bad om at få Rådhuspladsen ryddet inden for et kvarter. Og den blev ryddet). 71 Det var med andre ord Kanstein, som under demonstrationerne i forbindelse med Danmarks tilslutning til Antikominternpagten simpelthen beordrede dansk politi til at rydde gaden. Det var også Kanstein, som i 1942 tvang dansk politi til at udvide med 150 mand af hensyn til kommunistbekæmpelsen

31 Demonstration på Rådhuspladsen i København i anledning af Anti-Komintern Pagten 1941 Og apropos politi. Officielt kom der ikke tysk politi til Danmark med selvstændig operativ myndighed før efter Augustoprøret i Men sandheden er, at Kanstein hentede tysk sikkerhedspoliti herop allerede i 1940, men in getarnter Form (under dække). 73 Den 29. august 1943 var denne styrke vokset til omkring 60 mand, og man kan i allerhøjeste grad diskutere, om de sammen med dansk politi alene indgik i fælles analyse- og efterretningsteams, eller om der ikke snarere var tale om et egentligt operativt politisamarbejde. Det var der i hvert fald i forbindelse med efterforskningen af sagerne mod kommunisterne Richard Jensen og Aksel Larsen i og i sagen om Frit Danmark i Et andet, mindre kendt og mindre dramatisk, eksempel er den fælles dansk-tysk 30

32 politiaktion i 1942 mod DNSAP s kontorer i København, hvor 12 mistænkte nazister blev anholdt og stillet for tysk krigsret, men aldrig blev dømt. 76 I 1942 skaffede Kanstein også tysk ordenspoliti til Danmark. I april 1943 tog han skridtet fuldt ud og rekvirerede en hel bataljon politisoldater, SS-Polizeibataillon Cholm, da han ikke fandt, at han kun kunne forlade sig på dansk politi, dé kunne eller ville tydeligvis ikke altid opretholde hverken sikkerhed, fred eller orden. Kanstein ville derfor gerne selv råde over politimagt. Han bedyrede udadtil, at de ca mand i bataljonen ikke havde eksekutive beføjelser. Men det passer ikke. Under Augustoprøret i Odense brugte politisoldaterne skydevåben som magtmiddel over for demonstranterne, ligesom bataljonen foretog 16 anholdelser, akkompagneret af både pisk og spark. 77 Hertil kom, at politibataljonen tillige kunne bruges som et pressionsmiddel over for danskerne. Den 25. august 1943 var der igen uroligheder på Rådhuspladsen i København med bomber, stenkast, rudeknusninger. Kanstein krævede pladsen ryddet, ellers ville han sætte politibataljonen ind, og den ville skyde. Så tog dansk politi affære med stavene trukket. 78 Den 29. august 1943 blev 274 farlige danskere taget som gidsler: 27 rigsdagsmænd (alle fra Det Konservative Folkeparti, antagelig som repressalie på grund af Christmas Møllers flugt), 32 redaktører og journalister, 4 højtstående embedsmænd, 10 kulturpersonligheder samt 9 kendisser fra erhvervslivet. 79 I 1945 benægtede Kanstein kategorisk at have haft noget med disse anholdelser at gøre; 80 men da han blev afhørt i Frits Clausen-sagen 31

33 i 1946, indrømmede han, at det naturligvis var ham, der havde haft ansvaret for udarbejdelsen af anholdelseslisterne. 81 Til disse eksempler, som på forskellig vis illustrerer den psykiatriske overlæges Kanstein-profil, kan lægges, at Kanstein som nævnt kunne fremvise en bemærkelsesværdig karriere inden for SS. Man kunne naturligvis tænke sig, at de mange SSforfremmelser nærmest var en automatisk følge af hans opstigning gennem det almindelige stillingshierarki. 82 Men så simpelt er det næppe. Tværtimod er Klaus Mlynek, der har udgivet Gestapo Hannover meldet med bl.a. Kansteins Gestapoindberetninger fra tiden i Hannover, ganske imponeret: Innerhalb der SS brachte er es innerhalb von 6 Jahren von Untersturmführer zum Brigadeführer (Inden for SS gik han i løbet af 6 år fra Untersturmführer til Brigadeführer). 83 Nej, det var ikke nogen helt almindelig SS-karriere, og Kanstein var tydeligvis også selv stolt over således at være blevet forfremmet i ét væk. I Bonde-Henriksen-interview et fra 1953 husker han at få indskudt en bemærkning om, at han skam var den 3. højest rangerende SS-officer blandt kupmagerne fra den 20. juli 1944 (næst efter Arthur Nebe og grev Bismarck, regeringspræsidenten i Potsdam). Der er bevaret et højst forunderligt brev 84 fra Kanstein til Karl Heinz Hederich, der var en nøglefigur inden for universitetspolitik og kulturpolitik både i Weimarrepublikken og i Det Tredje Rige. 85 Til denne gamle nazist, medlem af NSDAP helt tilbage fra 1922, skrev Kanstein i påsken 1939 totalt desillusioneret at Tyskland måtte tabe den krig, der ville komme, og at man kunne tage for givet, at der efter nederlaget ville blive afregnet med præcis samme 32

34 ubønhørlighed som den, nazisterne selv viste deres modstandere. Adolf Hitler havde Kanstein ingen tiltro til, sådan en Pæderast og Onanist, og Das ganze Treiben der Hitler, Göbbels, Göring ist ein einziger Dreck (alt, hvad Hitler, Göbbels og Göring foretager sig, er der rene svineri). Brevet munder ud i en tillidserklæring til Himmler som dén der kunne rydde op: Wir wollen unserem Führer Himmler folgen, wenn er den Dreck ausmisten wird (Vi vil følge Himmler som vores fører, når han rydder op i svineriet). Kansteins brev er en to-siders tætskreven energiudladning, én lang ubændig kritik af det siddende styre, suppleret med en bøn om at blive forsynet med fortroligt materiale fra Hederich. Det er ubegribeligt, at Hederich turde gemme dette brev, og det er ubegribeligt, at Kanstein nogensinde turde skrive det. Men uanset hvad, så bevidner det, at Kansteins loyalitet helt klart lå hos SS i hvert fald på dét tidspunkt. Endelig skal man ikke glemme, at Kanstein jo i virkeligheden var gammel efterretningsmand og som sådan stod på den såkaldte Røde Liste, den liste med 2952 navne på medlemmer af tyske spionage- og kontraspionageorganisationer, som de danske efterretningstjenester under krigen udfærdigede i samarbejde med de allierede tjenester. Personerne på denne Røde Liste befandt sig i det, der i allieret terminologi hed automatical arrest category. De skulle derfor straks pågribes efter krigens ophør. Kanstein blev som nævnt taget af amerikanerne, derpå overleveret til englænderne, og under retsopgøret udlånt til Danmark. Kansteins kartotekskort hos Politiets Efterretningstjeneste er lyseblåt og mærket copy 23, hvilket betyder, at informationerne om ham stammer fra SHAEF s War Room. 86 På kortet står: Dr. Paul von 33

35 Kanstein. Ankom til Kbh. 10/4-40 som leder af det første sipo og SD-kontingent. Såes i SS-uniform ved en lokal SShvervekampagne i 1941 og gik efterhånden som chef for gestapo. Afløstes i september 1943 af politigeneral Günter Pancke, fordi han ikke havde været i stand til at holde urolighederne i Kbh. i forbindelse med folkestrejken i aug under kontrol. Blev forflyttet til Hannover som Regierungspräsident. I 1944 rapporteret som kaldt tilbage til Danmark som personlig rådgiver hos Dr. Best. 87 Som det ses: de tror, han har en doktorgrad, og de tror, han er adelig. Og som det ses, er kortet i det hele taget fuldt af fejl. Man bør i stedet hæfte sig ved selve det billede, der tegnes af Kanstein. Her er der er ikke noget smidigt eller ræsonnabelt over ham. Han er slet og ret en Gestapochef. Og det var jo dét, han var. Det var ikke hvem som helst, der blev udnævnt til chef for det geheime Staatspolizei i Berlin i årene op til krigen, og det var i øvrigt heller ikke hvem som helst, der blev udset til posten som chef for Reichssicherheitspolizei, såfremt Hitler-kuppet den 20. juli 1944 var lykkedes hvilket jo var dén post, Otto John fik 6 år senere, i Double crosser Paul Kanstein er måske ikke helt så fuld af hemmeligheder, og måske heller ikke helt så ekstrem, som typer som Otto John og Arthur Nebe. På den anden side er der klare lighedstræk. Indtil hans karriere stoppede efter krigen, forstod Kanstein at manøvrere i det politiske spil. Han kunne hyle med de ulve, han var iblandt, men aldrig højere end, at han også kunne hyle med de 34

36 andre. Den ene dag var han nazist, den næste dag var han modstandsmand. Den ene dag var han SS-mand, den næste dag var han hæderlig. Den ene dag respekterede han dansk suverænitet, den næste dag krænkede han selvbestemmelsen. Den ene dag var han jødernes ven; næste dag deres fjende. Han var bon-kammerat med Thune Jacobsen og bagvaskede ham. Ein nobler Mann (mit) guten braunen Augen? Nej, en double crosser med et stort talent for forstillelse. Kanstein besnærede således både danske politikere og embedsmænd under besættelsen, han besnærede sine kolleger, og han besnærede siden hen Spruchgericht med sine legender om den uskyldige forvaltningsjurist. Ikke at billedet sådan set er forkert, det er bare kun halvt. 35

37 Rudolf Diels Det fortælles om den første chef for Gestapo, den farverige Rudolf Diels, at Göring engang skal have sagt til ham: Ich warne Sie, Diels, Sie wollen auf zwei Stühlen zugleich sitzen! (Jeg advarer Dem, Diels, De vil sidde på to stole på én gang) hvortil Diels med et skævt smil skal have repliceret: Der Chef der Geheimen Staatspolizei muss auf sämtlichen Stühlen sitzen, Herr Ministerpräsident (Chefen for det hemmelige statspoliti må sidde på samtlige stole, Hr. ministerpræsident). 88 Ganske som sin berømte forgænger var Paul Kanstein en mand, der kunne sidde på samtlige stole. 36

38 1 Brevet findes i Politihistorisk Museums samlinger, jf. Henrik Stevnsborg, Lieber Arthur, lieber Carlo. Eigil Thune Jacobsen og det internationale politisamarbejde i 1930 erne og 40 erne, Politihistorisk Selskabs Årsskrift 2008, s. 51 og 57. Yderligere et brev fra Thune Jacobsen til Nebe er optrykt i oversættelse på Informations forside 14. november Eigil Thune Jacobsen, Paa en Uriaspost, 1946, s. 23, Samme, s og Den Parlamentariske Kommission, VII, Aktstykker bd. 3, 1950, sp Auswärtiges Amt. Politisches Archiv. Nachlass Georg F. Duckwitz, bd. 29, fol (PA AA NL Duckwitz). 5 Jane Søndergård Gude, Paul Kanstein og hans embedsførelse under den tyske besættelse af Danmark , historiespeciale, Århus Universitet 2000, s Erik Scavenius, Forhandlingspolitiken under Besættelsen, 1948, fx s Rigsarkivet, arkivnummer Politiets Efterretningstjeneste. Krigsforbryder-, spionog andre sager vedr. besættelsestiden INF Kanstein. 8 Henrik Bonde-Henriksen, Den hæderlige tysker i den sorte SS-Uniform, Berlingske Tidende 18. januar Om Bonde-Henriksen, se fx Kristeligt Dagblad 1. april Fødselsdage. Om Otto John er litteraturen omfattende, men se fx Hartmut Jäckel, Das Geheimnis des Doktor John, Die Zeit 1. oktober Henrik Bonde-Henriksen, Den hæderlige tysker 11 Børge Outze, Danmark under Den Anden Verdenskrig 2. Oprøret, 1963, s Söhnlein, i Jane Søndergård Gude, Paul Kanstein, s Se fx Paul Kanstein an Gottlob Berger 16. Oktober 1942, i John T. Lauridsen, Tyske akter vedrørende Jødespørgsmålet i Danmark april 1940 august 1943, i Danske Magazin 50:2, 2008, s Men jf. også Jane Søndergård Gude, Paul Kanstein, s. 47, der citerer Duckwitz for, at det ikke var Kansteins indsats, der fik Best til Danmark. 14 Henning Poulsen, Besættelsesmagten og de danske nazister. Det politiske forhold mellem tyske myndigheder og nazistiske kredse i Danmark , Hans Kirchhoff, Augustoprøret II, 1979, s Henning Koch, Demokrati slå til! Statslig nødret, ordenspoliti og frihedsrettigheder , 1994, s Henrik Stevnsborg, Politiet Bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed, 1992, s Jane Søndergård Gude, Paul Kanstein, s Hans Kirchhoff, Paul Kanstein, i Hans Kirchhoff, John T. Lauridsen og Aage Trommer (red.), Gads Leksikon. Hvem var hvem , 2005, s Afsnittet bygger på de ovenfor nævnte kilder, suppleret med: Bundesarchiv Z 42 IV Paul Ernst Kanstein samt Gestapo Hannover meldet Polizei- und Regierungsberichte für das mittlere und südliche Niedersachsen zwischen 1933 und Bearbeitet und eingeleitet von Klaus Mlynek, 1986, s og 21 Gestapo Hannover meldet, s Hans Kirchhhoff, Augustoprøret I, 1979, s Paul Kanstein an RSHA 27. juli 1943, i John T. Lauridsen & Jakob Kyril Meile (udg.), Werner Bests korrespondance med Auswärtiges Amt og andre tyske akter vedrørende besættelsen af Danmark Die Korrespondenz von Werner Best mit dem Auswärtigen Amt und andere Akten zur Besetzung von Dänemark , Bind /Band 3, 2012, s WB Dänemark an OKW/WFSt 16. Juni 1943 og OKW/WFSt: Vorbereitung besonderer Massnahmen 27. August 1943, i John T. Lauridsen & Jakob Kyril Meile (udg.), Werner Bests korrespondance, bd. 3, s og Jf. også Thune Jacobsen, Den Parlamentariske Kommission, VII, Aktstykker bd. 3, sp. 243 ff. 25 Jane Søndergård Gude, Paul Kanstein, s Jane Søndergård Gude, Paul Kanstein, s Joachim von Ribbentrop an Werner Best 1. September 1943, i John T. Lauridsen & Jakob Kyril Meile (udg.), Werner Bests korrespondance, bd. 4, s Ruth Bettina Birn, Die Höheren SS-und Polizeiführer. Himmlers Vertreter im Reich und in den besetzten Gebieten, Om Danmark, se s

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 Den 27/8 1943 kom Best tilbage fra førerhovedkvarteret, hvortil han havde været kaldt. Kpt. 2 hentede

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Maria Nurowska: Min ven forræderen Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Min ven forræderen Hjem DHF Aktuelt Bøger Temaer Sjov Junior Links Nyhedsbrev Om siten Sponsor Marked SKALK Søg [sitemap]

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Danmark under 2. verdenskrig

Danmark under 2. verdenskrig Nils Hartmann Historien om Danmark under 2. verdenskrig Fra besættelse til befrielse 1940-1945 uwsv:. I ;! j Fortalt for børn og voksne Illustreret af Christian Højgaard Gyldendal Indhold INDLEDNING Danmark

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign

Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign Vidensfilosofi Etik & Undersøgelsesdesign Martin Mølholm, studieadjunkt & ph.d. stipendiat Center for Dialog & Organisation, Institut for Kommunikation mam@hum.aau.dk Helle Wentzer, lektor E-Learning Lab,

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943 Spørgekort til Balance og besættelse Grundbogen side 107-147 Spørgekortene kopieres i farve på karton og klippes ud. Kortene er delt i fire grupper: Rød: Gul: Blå: Grøn: I spillet skal man også bruge en

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen.

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen. Drabschefs udtalelser til dagblad i sag om forsvunden kvinde I forbindelse med to efterlysninger af en ung kvinde der var forsvundet og frygtedes dræbt, gav drabschefen oplysninger til pressen om kvindens

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Prædiken til 4. s. efter påske

Prædiken til 4. s. efter påske 1 Prædiken til 4. s. efter påske 5 - O havde jeg dog tusind tunger 300 Kom sandheds Ånd 249 Hvad er det at møde 492 Guds igenfødte 439 O, du Guds lam 245 v. 5 på Det dufter lysegrønt 234 Som forårssolen

Læs mere

Til Tyskland og Danmarks bedste

Til Tyskland og Danmarks bedste http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Til Tyskland og Danmarks bedste Per-Olof Johansson 20.06.2012 Jeg ender med det, som enhver selvfølgelig skal begynde

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Undersøgelseskommissioner

Undersøgelseskommissioner Undersøgelseskommissioner Af Professor, dr. jur., Eva Smith Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet 1. Indledning Tamilsagen blev starten på nedsættelsen af et udvalg, der skulle se nærmere på

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 28. juli 2013 kl. 10.00. Salmer: 745/15/631/714//692/439/667/683 Uddelingssalme: se ovenfor: 667

9. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 28. juli 2013 kl. 10.00. Salmer: 745/15/631/714//692/439/667/683 Uddelingssalme: se ovenfor: 667 1 9. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 28. juli 2013 kl. 10.00. Salmer: 745/15/631/714//692/439/667/683 Uddelingssalme: se ovenfor: 667 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Kerneopgaver Henrik Stevnsborg

Kerneopgaver Henrik Stevnsborg Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 59 Offentligt Kerneopgaver Henrik Stevnsborg Politiet skal opretholde tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Det siger Politiloven. Loven siger

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt.

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0009 [Klager] mod Sjællandske Medier [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Politiaktion: Mistanke om produktion af piller bragt af Sjællandske

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse ord,

Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse ord, 23.s.e.trinitatis 2 Lovsynger Herren 294 Talsmand på jorderige 318 Stiftet Guds søn... 710 Kærlighed til fædrelandet 15 Op al den ting Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Med disse

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Prædiken 2. søndag efter påske

Prædiken 2. søndag efter påske Prædiken 2. søndag efter påske Salmer: Indgangssalme: DDS 662: Hvad kan os komme til for nød Salme mellem læsningerne: DDS 51: Jeg er i Herrens hænder Salme før prædikenen: DDS 233: Jesus lever, graven

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940

Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940 Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940 Mandtal over et besat Danmark Den 5. november 1940 var der folketælling i Danmark. Syv måneder før var landet blevet besat af tyske tropper. Folketællingen

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Prædiken til midnatsgudstjeneste i C Lindvig Enok Juul Osmundsen Side

Prædiken til midnatsgudstjeneste i C Lindvig Enok Juul Osmundsen Side Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 01-01-2017 Prædiken til Midnatsgudstjeneste Christianshede 2016 Christianshede kirke kl. 23,15. Luk. 2,25-32. En fórtanke. En tanke foran. Vi taler om eftertanker, om

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. LØSNINGSFORSLAG LØSNINGSFORSLAG Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG Planche

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

For meget og for meget?

For meget og for meget? For meget og for meget? 8 historier med kant om etik og livsfilosofi af Henrik Krog Nielsen Forlaget X Indledning Målgruppe Bogen henvender sig især til folkeskolens ældste klasser, efterskoler og ungdomsskoler.

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere