Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland"

Transkript

1 Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Der fremgår 2 forskellige afleveringsfrister i materialet. Udbudsbekendtgørelsen. 4.7.kl Udbudsbetingelserne 7.7.kl Hvilken er den korrekte? Der er pr. 27/ afsendt en berigtigelse af udbudsbekendtgørelsen, hvor i at det fremgår, at fristen for modtagelse af tilbud er kl d. 7/ Udbudsbilag 1 Al tekst der udfyldes fremgår med rød skrift er det en fejl? Pkt. 1.3 her henvises til udbudsbetingelserne men en fejlmeddelelse fremgår i stedet for henvisning. Error! Reference source not found. Skriften vil blive ændret, således at den fremgår med sort. Vi har ikke kunnet finde samme fejl i pkt. 1.3 i de udbudsbilag, der fremgår i den separate version eller som følger i forbindelse med udbudsbetingelserne. Henvisningen i udbudsbilag 1 pkt. 1.3 er til udbudsbetingelsernes pkt Det medsendte word dokument på samtlige udbudsbilag ligger i et dokument er låst og kan ikke gemmes i separate dokumenter. Det er ikke muligt selv at opdele dokumenterne det ville være ønskeligt at de kunne afleveres i logisk rækkefølge og samlet med øvrige bilag, i den elektroniske aflevering men dette kan ikke lade sig gøre når dokumentet ligger i et. Vil I overveje at opdele dokumenterne så de fremkommer som 11 bilag eller åbne dem så man selv kan gemme dem i særskilte dokumenter? Der vil blive uploaded en ny samling af udbudsbilag. Udbudsbilag 1-10 ønskes bibeholdt i en samlet version, som ikke sammenblandes med øvrige bilag i den elektroniske version. Udbudsbilag 1-10 skal alene udfyldes én gang samlet gældende for alle delaftaler, der afgives tilbud på. Udbudsbilag 11 vil blive uploaded

2 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Udbudsbilag 11. Fortegnelse over vareprøver Her mangler en kolonne eller linje, hvor man kan udfylde med delaftale nummer. Eftersom alle positioner er benævnt ens i samtlige delaftaler vil der hurtigt kunne opstå misforståelser hvis ikke der fremkommer delaftale nummer. Vil Regionen tilføje en kolonne til delaftale nummer? Mener I at der skal udfyldes ét dokument for hver delaftale eller kan vi lægger? 1.5 Udbudsbetingelser pkt. 1.6 Vedr. fortrolighed og evt. agtindsigt, henvises der til pkt vedr. offentliggørelse af prisoplysninger. Ordregiver bedes uddybe dette, samt hvor vi skal finde pkt separat og skal udfyldes hver for sig for hver delaftale, der afgives tilbud på. Der vil blive uploaded et nyt udbudsbilag, hvor på at det vil være muligt at tilføje delaftale nr. Udbudsbilag 11 skal udfyldes hver for sig for hver delaftale, der afgives tilbud på. Pkt er at finde på side 16 i udbudsbetingelserne. Det bedes præciseres hvilket der ønskes uddybet Udbudsbetingelser pkt For at kunne efterkomme ordregivers krav vedr., at bilag skal fremsendes i det samme format som offentliggjort, kan disse bilag ikke underskrives. Kan ordregiver acceptere, at det kun er papirversionerne der er underskrevet? Nej, det accepteres ikke at det alene er papirversionerne af bilag, hvorpå der kræves underskrift, der er underskrevet. Det accepteres derimod at bilag, hvorpå der kræves underskrift, afleveres i et elektronisk format, som muliggør at de relevante bilag kan underskrives

3 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Pkt. 1.7 Tidsplan: Frem til datoen kan der ske offentliggørelse osv. Skal datoen her ikke være ? Se venligst rettelse nr. 9 i rettelsesblad af 11. juni Pkt Delaftaler: Kan vi byde samme produktstørrelse flere gange på samme delaftale? Nej, der må jf. udbudsbetingelserne pkt ikke bydes ind med samme produktstørrelser flere gange på samme delaftale Vedr. størrelser: Der må jf. udbudsbetingelserne afgives tilbud på produkter af andre størrelser, når de er substituerbare med de udbudte størrelser. Hvor meget må størrelserne afvige? Der er i udbudsmaterialet ikke fastlagt kvantitative størrelser for hvor meget størrelserne må afvige. Det følger dog af udbudsbetingelserne pkt , at Det tilbudte skal være substituerbart med den udbudte størrelse og fravigelsen må ikke påvirke den daglige arbejdsgang. Brugergruppen vurderer, om det tilbudte er substituerbart med det udbudte

4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Vedr. efterspurgte størrelser. Hvad menes fremhævningen i udbudsbetingelserne : Der må dog ikke afgives tilbud på positionerne med samme størrelse. Må tilbudsgiver afgive tilbud med samme produkt på mere end en position pr. delaftale? Må tilbudsgiver fx byde med samme str. (6cmx5m) på delaftale 17, pos. 1 og 2, når produktet kan anvendes på begge positioner? 1.11 Spørgsmål til svar nr : Udbudsbilag 1-10 skal alene udfyldes én gang samlet gældende for alle delaftaler, der afgives tilbud på Det er vi med på MEN dokumenterne er fortsat låste, så vi ikke kan indsætte underskrift eller stempel. Dette er problematisk da I ønsker underskrift på samtlige dokumenter. Kan I åbne for indsæt-funktionen i Udbudsbilag 1-11 Se venligst hertil svar til spørgsmål 1.8. Det kan uddybes og præciseres at tilbudsgiver ikke må afgive tilbud med samme størrelse på flere positioner på en delaftale. Mht. til delaftale 17 må der derfor heller ikke bydes ind med samme størrelse på position 1 og 2. Se venligst hertil rettelse nr. 10 i Rettelsesblad af 16/ Det fremgår at svar til spørgsmål 1.6 at: Det accepteres derimod at bilag, hvorpå der kræves underskrift, afleveres i et elektronisk format, som muliggør at de relevante bilag kan underskrives. Det præciseres, at det jf. ovenstående vil være muligt at aflevere de pågældende bilag i eks. pdf format, hvor det således forud for vil være muligt, at printe og underskrive bilagene Udbudsbilagene vil ikke blive ændret i forhold til det nuværende. 4

5 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Udbudsbilag 2. I henviser til at man i udbudsbilag 2 under pkt skal vedlægge dokumentation på udbudsbilag men de to udbudsbilag kan ikke åbnes. Eneste mulighed for at vedlægge dokumentation er at vedlægge et ekstra bilag/dokument som supplement til udbudsbilag 4. Det virker uhensigtsmæssigt at der skal vedlægges yderligere bilag, når I allerede har valgt et bilag. Kan I åbne for indsæt-funktionen i Udbudsbilagene 3-6? 1.13 Udbudsbilag 2 Teknisk kapacitet pkt I beder om data i fem kolonner. Vi er i tvivl om hvad I mener med Kontaktoplysninger. Vil I give et eksempel eller forklare? Udbudsbilag 4 og 6 fungerer som en forside, hvor tilbudsgiver vedlægger yderligere bilag for henholdsvis dokumentation for produkt og erhvervsansvarsforsikring og kopi af eventuelle certificeringer. Udbudsbilagene vil ikke blive ændret i forhold til det nuværende. Et eksempel på kontaktoplysninger kan være angivelse af adresse og/eller telefonnummer på den kontaktperson, som er angivet i den foregående kolonne Udbudsbetingelser, pkt økonomi Hvordan vil ordregiver evaluere priserne ift produkternes forskellige størrelser? Evaluering entil-en stk pris er ikke helt retvisende på en samlet delaftale. Økonomi vurderes jf. udbudsbetingelserne pkt pr. delaftale på baggrund af den udbudte mængde gange enhedspris angivet i tilbudslisten, jf. Kontraktbilag Dette betyder at der tages højde for forbruget på den enkelte position i evalueringen af Økonomi. 5

6 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG i udbudsbetingelserne, henviser I til de hjemmesider, hvor tilbudsgiver kan finde relevante oplysninger om skatter, afgifter, miljø og beskyttelse på arbejdspladsen. Jeg er meget i tvivl om hvilke oplysninger I ønsker her? Vi følger national lovgivning - men en beskrivelse af dette punkt kunne fylde en bog og stadig ikke være udtømmende - så hvad er det I ønsker dokumenteret her? Der ønskes ikke nogen særskilt besvarelse af pkt i udbudsbetingelserne, men fungerer som information til Tilbudsgiver om, hvor der kan indhentes relevante oplysninger om skatter, afgiver, miljø og beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt beskrivelse af vareprøverne. Det fremgår ikke tydeligt om I ønsker primær, sekundær og tertiær emballage? Hvis ja er det så ok at eksempler på emballagen vedlægges? Eller skal vareprøverne ligge i ubrudt emballage? Og ønskes der emballage på alle positioner eller kan vi nøjes med f.eks. emballage på én størrelse? På de positioner hvor der ønskes min. 10 vareprøver, skal den sekundære emballage (2. lag) medfølge. Det er ikke tilstrækkeligt, at der alene vedlægges eksempler, som eksempelvis papirkopier, af emballagen Vedr. størrelseskrav: er det rigtigt forstået at man skal byde på alle positioner i en delaftale for at være med? Og er det rigtig forstået at man ikke på byde samme produkt/størrelse ind på flere positioner i samme delaftale? F.eks hvis I beder om 3 længder på 1 cm 5 cm og 10 cm, og vi kun har 1 cm og 7,5 cm - må vi ikke byde de 7,5 cm på begge pos., og er derfor nød til at undlade at byde på delaftalen? Men at man gerne må byde identiske produkter ind på flere delaftaler - som det fremgår af 1.15 blot man har samme pris. Ja, der skal bydes på alle positioner i en delaftale. Der må jf. svar til spørgsmål 1.10 ikke afgives tilbud med samme størrelse på flere positioner på en delaftale. Udbudsbetingelserne pkt skal forstås således, at man gerne må byde ind med samme produkt på flere forskellige delaftaler, således at hvis et produkt både kan tilbydes på delaftale A og B er dette tilladt at gøre. Der må dog ikke være 6

7 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Hvis det er rigtigt forstået betyder det at der er flere delaftaler, hvor vi har rigtige gode produkter som vi ikke kan byde ind fordi vi mangler en størrelse. Vil I i så fald tillade at vi f.eks må byde ind på 75% af positionerne?? Så vi kan byde ind på 3 ud af 4 positioner i en delaftale?? prisforskel på produkterne mellem delaftalerne. Det accepteres ikke, at der afgives tilbud med 75 % af positionerne eller 3 ud af 4 positioner på en delaftale Tilbudsgiver undrer sig blot over at ordregives adresse er : Skottenborg 26, 8800 Viborg. Er det en fejl? Region Midtjyllands officielle adresse er Skottenborg 26, 8800 Viborg, hvorfor denne er angivet som Ordregivers adresse Generelt for div. udbudsbilag Der er flere steder hvor indtastning ej er muligt. Se venligst hertil svar på spørgsmål

8 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG I spørgsmål 1.6. forstår jeg ikke jeres svar? Skal udbudsbilagene - som er underskrevet i papirversionen - scannes ind med underskrift? eller gemmes på USB stikket i word format - uden underskrift?? Ja, udbudsbilagene kan scannes ind med en underskrift og gemmes på USB stikket. Udbudsbilag som kræver en underskrift må ikke afleveres på USB stikket i word format uden underskrift Jeg står for, at skal sende vores tilbud vedr nævnte sårudbud til underskrift på vores hovedkontor. Jeg har derfor brug for at vide, at der ikke komme flere versioner af kontrakbilagene eller flere spm/svar. Kan ud af- eller bekræfte dette? Se venligst hertil rettelse nr. 9 i Rettelsesblad af Det fremgår her at der frem til d kan der ske offentliggørelse af eventuelle rettelsesblade og yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar på Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.1 Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2.xls Begge bilag er låst og kan ikke ændres i format. Det er meget uhensigtsmæssigt at dokumenterne ikke kan printes i et A4 format (men kommer ud på 6 forskudte sider) Ved aflevering vil det være et meget uoverskueligt materiale I får retur hvis ikke formatet ændres af jer. Vil I ændres opsætning og sikre at formatet kan printes til papirversionen til aflevering? Der vil blive uploaded et nyt kontraktbilag 1 og 2, hvor i at formatet er ændret, således at det er sat til, at hvert faneblad vil kunne printes på en side Delaftale 30. I har udbudt Alginat - men mangler specifikation af Alginat med sølv. Vil I tilføje dette eller skal vi tilbyde Alginat med Sølv på Kontraktbilag 7 øvrige størrelser? Det er korrekt, at vi ikke har udbudt alginat med sølv. Kontraktbilag 7 skal alene anvendes i henhold til angivelse af øvrige

9 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.3 Kontraktbilag 1 Kravspecifikation: Delaftale 7 Pkt. 1.3 Kan kravet om affasede kanter ændres til et "bør krav? 2.4 Kontraktbilag 1 Generelt for alle delaftaler 1. Såfremt ordregiver indgår kontrakt med en leverandør der har tilbudt et mindre/andet sortiment end det der i dag anvendes i regionen, vil ordregiver så ved behov købe den manglende størrelse/variant hos anden leverandør? 2.Hvis og såfremt dette er tilfældet, hvorledes vil ordregiver så kunne sikre, at der ikke er flere produktserier /brands indenfor samme delaftale, som ordregiver ellers har opsat MK for på samtlige delaftaler? 2.5 Kontraktbilag 1 Delaftale 1, pkt. 1.2 og 1.5 Det er MK, at tilbudte produkter tilhører samme produktserie samt, at der kan tilbydes 2 tykkelser. Tilbudsgiver kan opfylde begge MK, men produkterne har ikke fuldstændig samme varenavn netop grundet den forskellige tykkelse. Produkterne ligger i samme varegruppe (hydrokolloider). Udbyder bedes derfor præcisere, hvad der menes med produktserie. størrelser af det produkt, der er afgives tilbud med på den givne delaftale. Nej, mindstekravet i pkt. 1.3 fastholdes. Dette vil bero på Ordregivers konkrete vurdering for den enkelte delaftale. Såfremt at produkterne tilbydes i samme varegruppe (hydrokolloid okklusiv), vil dette være dækkende for at de tilhører samme produktserie. Der vil således ikke være krav om, at de har samme varenavn

10 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.6 Kontraktbilag 1 Delaftale 3 & 4 Hvad er den kliniske begrundelse for, at der ikke udbydes samtlige af de størrelser og varianter af cellulosefiberbandager m/u sølv som regionen i dag anvender? Fx. anvendes der i dag kavitetsfiller 1x45 cm samt cellulosefiberbandager i to tykkelser m/u forstærkede fiber. Vi anmoder derfor ordregiver om, at opstille BK vedr., at der kan tilbydes en kavitetsfiller 1 x 45 cm samt en cellulosefiberbandage med forstærkede fiber. Nævnte BK skærper ikke konkurrence på disse delaftaler, men vil sikre ordregiver, at der tilbydes attraktive priser på samtlige varianter af det som regionen i dag er forbrugende af. 2.7 Kontraktbilag 1 Delaftale 4, pkt 1.2 I og med, at det er en antimikrobiel bandage der udbydes, kan MK 1.2 ikke efterkommes ved, at der alene kun må være anvendt cellulosefiber som materiale. Ordregiver bedes omformulere MK Kontraktbilag 1 Delaftale 4, pkt 1.8 Eftersom vi er bekendt med, at der er stor forskel på den antimikrobielle effekt af bandager, opfordrer vi ordregiver til at omstøde MK 1.8 til et BK. Herved får ordregiver mulighed for at kunne evaluere den vedlagte dokumentation. Fastholdes pkt. 1.8 som et MK, kan samtlige tilbudsgivere efterkomme dette (dog i mere eller mindre grad), men ordregiver vil ikke have Det vil jf. bør-krav 1.15 og 1.16 i henholdsvis delaftale 3 og 4 blive vægtet positivt, såfremt at der bydes ind med øvrige størrelser på delaftalerne. Det står tilbudsgiver frit for hvilken variant af cellulosefiberbandage denne tilbyder, såfremt at den lever op til de fastsatte mindstekrav. Mindstekravet i pkt. 1.2 skal læses således, at bandagens materiale alene må være af cellulosefiber. Herudover efterspørges det, at bandagen har en antimikrobiel effekt i form af sølv. Dette anses for at være et mindstekrav i tillæg til bandagens cellulosefibermateriale. Ordregiver ønsker ikke at ændre mindstekravet til et børkrav

11 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN mulighed for at kunne evaluere den vedlagte dokumentation. Vil ordregiver omstøde MK til et BK? 2.9 Kontraktbilag 1 Delaftale 3 & 4, pkt. 1.2 & pkt Se hertil svar på spørgsmål Det er et MK at produktet alene skal bestå af cellulosefiber, og det er et MK af produktet skal kunne fjernes i ét stykke. Hvad er den kliniske begrundelse for, at ordregiver så ikke vælger at udbyde nyeste teknologi, nemlig en cellulosefiber med forstærkede fiber? Endvidere er vi bekendte med, at mere end 1/3 af forbruget af cellulosefiberbandager i dag i regionen er med forstærkede fiber. Yderligere kan vi oplyse ordregiver om, at en overvejende del af de forbrugende afdeliger har tilkendgivet, at de ønsker at konvertere den almindelige cellulosefiberbandage til en cellulosefiberbandage med forstærkede fiber Kontraktbilag 1 - Delaftale 8 pkt.1.10, delaftale 9, pkt. 11 samt mange andre delaftaler/punkter i kontraktbilag 2 Teksten kan ikke læses grundet for lille celle. Ordregiver bør tilrettet kontraktbilag 2, så det er læsbart. Der vil blive uploaded et nyt kontraktbilag 1, hvor der er mere luft i cellerne Kontraktbilag 1 - Delaftale 11, pos Børkravet fastholdes Vi gør ordregiver opmærksom på, at hvis der klippes i en bandage med aktivt kul og kullet bliver vådt, virker kullet ikke. Fastholder 11

12 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN ordregiver BK vedr. at der skal kunne klippes i bandagen? 2.12 Kontraktbilag 1 - Delaftale 40 Må der tilbydes skum med silikonekontaktlag på denne delaftale? 2.13 Delaftale 9: Skumbandage med silikoneklæbekant: Kan udbyder bekræfte, at der udelukkende kan bydes ind med skumbandager med silikoneklæb både på skumpuden og på klæbekanten på delaftale 9? Spørgsmålet er stillet med henblik på at skelne mellem produkter efterspurgt i henholdsvis delaftale 9 og delaftale Delaftale 34 sårkontaktlag med hurtig frigivelse af sølv Hvor hurtig skal frigivelsen være for at det budte produkt er konditionsmæssigt? Hvilken dokumentation ligger til grund for hurtig frigivelse og efter hvilken standard skal det måles? 2.15 På delaftale 5, 6, 11, 12 & 34 spørger I ikke til silikone. På disse positioner vil produkter både med og uden silikone således blive vurderet op imod hinanden. Efter vores vurdering betyder dette, at I ikke vil kunne lave en fair sammenligning af de tilbudte produkter Det accepteres, at der på delaftale 40 bydes ind med skumbandager med silikonekontaktlag. Der er ikke stillet krav om, at der udelukkende kan bydes ind med silikoneklæb på både skumpuden og på klæbekanten. Dette kan derfor ikke bekræftes. Der gøres dog opmærksom på, at det accepteres, at der på delaftale 9 bydes ind med skumbandager med silikonekontaktlag. Dette er dog jf. ovenstående ikke et mindstekrav. Hurtig frigivelse af sølv skal det forstås således, at der skal kunne dokumenteres en klinisk effekt inden for 30 minutter. Der stilles ikke krav til, at der skal vedlægges dokumentation herfor, eller krav til hvilken standard der skal måles efter. Der er dags dato afsendt en ændringsbekendtgørelse for delaftale 5 og 6, hvor i at det vil fremgå, at der på de to delaftaler indsættes bør-krav om, at det vægtes positivt, såfremt at der tilbydes et produkt med silikone på sårkontaktfladen

13 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN i forhold til både kvalitet og økonomi. Vil ordregiver overveje at tilføje silikone til disse delaftaler eller alternativt lave en særskilt position til disse produkter med silikone? 2.16 Vi ser ikke nogle delaftaler der indeholder post-operative bandager med silikone og superabsorbanter. Hvor tænker ordregiver at sådanne produkter skal bydes ind i det eksisterende materiale? Eller vil ordregiver overveje at lave en særskilt delaftale til dette? 2.17 (2.2. spørgsmål til Kontraktbilag 1 kravspecifikationen) I forbinder delaftale 30 med alginat, men der menes vel delaftale 39? Det vil blive uploaded et nyt og opdateret Kontraktbilag 1 kravspecifikation for delaftale 5 og 6, hvor det pågældende bør-krav er tilføjet delaftalerne. Gældende for delaftale 11, 12 og 34 accepteres det, at der bydes ind med et produkt med silikone på sårkontaktfladen. Dette er dog ikke et mindstekrav for delaftalerne, og der vil heller ikke blive tilføjes særskilte bør-krav herfor. Det vil være muligt at byde ind med øvrige størrelser på de relevante delaftaler i henhold til kontraktbilag 7. Det gøres opmærksom på, at der på delaftale 37 og 38 er udbudt kraftigt absorberende bandager og på delaftale 40 er udbudt skumbandager til moderat til kraftigt væskende sår. Ja. Det præciseret at svaret et givet i henhold til delaftale (2.12. spørgsmål til Kontraktbilag 1 kravspecifikationen kontraktbilag1 Delaftale 40) Vi stiller os uforstående overfor, at det i jeres svar accepteres, at der på delaftale 40 bydes ind med skumbandager med silikonekontaktlag, så vidt vi kan se kan skum med silikone bydes ind i delaftale 5,6, 9 og 10. Der er stadigvæk behov for at bruge Nej, det fastholdes, at der på delaftale 40 kan bydes ind med en skumbandage med silikonekontaktlag

14 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN en ordinær skum uden tilsætningsstoffer. Vi beder jer derfor fastholde at delaftale 40 er til en ordinær skumbandage, kan dette accepteres? 2.19 Kontraktbilag 1, kolonne D. Cellerne er låst, dvs de kan ikke forhøjes. Vi kan derfor ikke se vores egen tekst udover rækkehøjden som er samme som da vi modtog filen. Vil Ordregiver lægge nyt kontraktbilag 1 op? 2.20 Delaftalen Kravspecifikations punkt Vi har umiddelbart mulighed for at tilbyde veldokumenterede behandlerstrømper på delaftale , men er begrænset af kravet om at liner en skal kunne vaskes ved 60 grader. Som vi er bekendt med, er der kun en tilbudsgiver som kan opfylde dette krav. Andre behandlerstrømper (liner) på markedet kan vaskes ved 40 grader. Vil udbyder, af hensyn til konkurrencen, genoverveje kravet og ændre vasketemperaturen på linier en til 40 grader? Der vil blive uploaded et nyt kontraktbilag 1 hvor cellerne er rettet således at de tilpasser sig automatisk. Mindstekravet fastholdes for begge delaftaler. Inderstrømper vaskes i patientens eget hjem, og da der er mulighed for kontakt med sårsekret, er der mindstekrav om, at inderstrømpen er vaskbar ved minimum 60 grader Kontraktbilag Ved aflevering af disse dokumenter i papirversion vil vi gerne have bekræftet at det er i orden, kun at vedlægge de delaftaler der bydes ind på. Kan I accepterer dette? Ja Kravspec Delaftale 15 Med hvilken klinisk begrundelse ønskes film med silikone kun i en steril udgave? Til hvilken type Mindstekrav 1.3, som lyder det er et mindstekrav, at produktet er sterilt udgår af delaftale

15 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN fiksering/bandagering er filmen tiltænkt? Hvorfor ønskes der ikke en film på rulle der kan klippes i? 2.22 Jf. Spørgsmål/Svar skema - (KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.19 (s.10) ) : Der svares fra Udbudsgiver d.17/6-2014, at der vil blive oprettet et Kontraktbilag 1 hvor cellerne automatisk tilpasser sig. Dette er ikke sket i den nyeste version der er uploaded 17/ og man kan stadig kun læse den tekst der er inden for rækkehøjden som I i excell arket har defineret. Kolonne D i alle delaftaler. Vigtig information risikerer herved at blive overset, når I skal gennemgå materialet, og teksten kan desuden heller ikke læses når man printer siden ud til jeres original version i papirformat - derved opstår der modstrid mellem dokumenterne, og da det er den originale papirversion der har forrang anser vi dette som en vigtig rettelse Kontraktbilag 1, delaftale 3, pkt.1.12, delaftale 5, pkt. 1.9, delaftale 6, pkt delaftale 9, pkt. 1.9, delaftale 10, pkt delaftale 11, pkt. 1.9, delaftale 12, pkt. 1.10, delaftale 35, pkt. 1.9, delaftale 37, pkt.1.8, delaftale 38, pkt.1.8, delaftale 39, pkt delaftale 40, pkt Der er d.d. uploaded et opdateret kontraktbilag 1 kravspecifikation. Det beklages, at funktionen ikke var slået til i den uploaded version. Der er d.d. uploaded et nyt kontraktbilag 1 kravspecifikation, hvor i at funktionen er slået til. Nej, børkravet ønskes besvaret i henhold til det beskrevne

16 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN I skriver at testen for retentionskapacitet skal være udført I henhold til: British Pharmacopoeia 1993, Volume II, Appendix XX. Der findes mange forskellige testmetoder at vælge imellem for korrekt måling af retention. Kan tilbudsgiver i stedet for British Pharmacopoeia 1993, Volume II, Appendix XX skrive, at vi blot skal oplyse hvilken testmetode vi har anvendt I Delaftale 19 efterspørger I to-lags kompressionsbandage, men I beder ikke specifikt om kompressionsbandager til patienter med venøs insufficiens med ankel-arm index/abpi=og > 0,8 og til blandingssårs patienter der har behov for reduceret tryk herunder ankel-arm index/abpi= og>05. Kravspecifikationen for delaftale 19 fastholdes i sin nuværende form. Da vi har produkter til begge behandlingstyper, opfordrer vi jer til at uddybe jeres specifikationer, således at I får produkter ind, som kan tilgodese begge indikationer. 16

17 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.25 Vedrørende målemetoden i DA 8, 9 36 og 39 I beder om retentionskapacitet med og uden kompression (40 mg Hg). Kravene fastholdes i sin nuværende form for delaftale 8, 9, 36 og 39. De nye kompressionsbandager skal kun skiftes en gang om ugen, og giver derfor en mere sikker behandling end de traditionelle kompresssionsbind. Der er kommet ny viden indenfor området og dermed nye målemetoder for kompressionstrykket i kompressionsbind/bandager. Vi mener derfor ikke at det giver et retvisende billede at sammenligne retentionskapaciteten med og uden kompression (40 mg Hg). Det er vanskeligt at sammenligne behandlingstiden og økonomien for behandlingen med kompression og Skumprodukter, Alginater og andre sårprodukter på retentionsevnen alene. Absorptionsevnen i sårforbindingerne er en mere korrekt oplysning om forbindingens evne, og udtrykkes som absorptionskapacitet ml/cm2/døgn. Vi vil foreslå at Regionen beder leverandørerne om denne oplysning og fjerner retentionskapaciteten med og uden kompressions Delaftale 36 efterspørger RM retentions kapaciteten med og uden kompression (40mgHg) i en sacralforbinding - RM bedes uddybe hvorfor disse data ønskes i en sacralforbinding? Mindstekrav 1.5, som lyder Det er et mindstekrav, at produktet skal kunne anvendes sammen med kompression. udgår. 17

18 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN Børkrav 1.8 som lyder Der lægges vægt på produktets retensionskapacitet med og uden kompression (40 mmhg). Bedes oplyst i ml/cm2. Testen skal være udført i henhold til: British Pharmacopoeia 1993, Volume II, Appendix XX. Redegør for om/hvorledes at kravet opfyldes. Ændres til: Der lægges vægt på produktets retensionskapacitet uden kompression (40 mmhg). Bedes oplyst i ml/cm2. Testen skal være udført i henhold til: British Pharmacopoeia 1993, Volume II, Appendix XX. Redegør for om/hvorledes at kravet opfyldes Jf. Spørgsmål/Svar skema - (KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN Pkt (s ) ) : Vi har samme holdning som tilbudsgiver der har skrevet pkt vedr. retentionskapacitet: Der er d.d. uploaded et nyt kontraktbilag 1 kravspecifikation, hvor i at funktionen er slået til. Se her til venligst svar på spørgsmål I skriver at testen for retentionskapacitet skal være udført I henhold til: British Pharmacopoeia 1993, Volume II, Appendix XX. Der findes mange forskellige testmetoder at vælge imellem for korrekt måling af retention. Kan tilbudsgiver i stedet for British Pharmacopoeia 18

19 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 1993, Volume II, Appendix XX skrive, at vi blot skal oplyse hvilken testmetode vi har anvendt. Vi vil derfor også opfordre til at dette punkt ændres 2.28 Delaftale 37 og 38 Hvilken type absorberende bandage udbydes på delaftale 37 og 38? Tænker ordregiver fx. på en absorberende bandage med superabsorbanter, en polyurethanskum eller andet? 2.29 Kontraktbilag 1 generelt samt svar nr. 2.4 Vi mener ikke, at vi får svar på spørgsmålet, hvorfor vi tillader os at spørge igen. Såfremt ordregiver indgår kontrakt med en leverandør der har tilbudt et mindre/andet sortiment end det der i dag anvendes i regionen, vil ordregiver så ved behov købe den manglende størrelse/variant hos anden leverandør? Såfremt dette er tilfældet, hvorledes vil ordregiver så kunne sikre, at der ikke er flere produktserier /brands indenfor samme delaftale, som ordregiver ellers har opsat MK for på samtlige delaftaler? På delaftale 37 og 38 udbydes kraftigt absorberende bandager til meget væskende sår. Bemærk her til mindstekrav pkt. 1.3 for begge delaftaler, hvor det fremgår at, Det er et mindstekrav, at produktets absorberende pude ikke indeholder skummateriale. Spørgsmålet anses for at være besvaret som svar til spørgsmål Delaftale 3 & 4 samt svar 2.6 Vi forstår svaret, men vi mener ikke, at vi får svar på spørgsmålet. Vi efterlyser en kliniske begrundelse for hvorfor, at der ikke udbydes Delaftalerne er udformet på baggrund af en samlet vurdering, hvor i at brugergruppens kliniske vurdering og erfaringer ligeledes indgår. Det har derfor været en samlet vurdering, der 19

20 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN samtlige af de størrelser og varianter af cellulosefiberbandager m/u sølv som regionen anvender i dag. ligger til grund for de størrelser og varianter der er udbudt Delaftale 3 & 4, pkt. 1.2 & pkt Vi forstår svaret, men vi mener ikke, at vi får svar på spørgsmålet. Vi efterlyser den kliniske begrundelse for, at ordregiver ikke vælger at opsætte et BK vedr nyeste teknologi, nemlig en cellulosefiber med forstærkede fiber, eftersom det er det der i dag anvendes i regionen. Delaftalerne er udformet på baggrund af en samlet vurdering, hvor i at brugergruppens kliniske vurdering og erfaringer ligeledes indgår. Det har derfor været en samlet vurdering, der ligger til grund for hvorledes kravspecifikationerne er udformet Kontraktbilag 1: Delaftale 3: På denne delaftale går vi ud fra, at I efterspørger funktionen af et produkt, der består af absorberende fibermateriale. Vi beder derfor ordregiver om at fjerne MK om at produktet udelukkende må bestå af cellulosefibre og omformulere det til: produktet skal bestå af absorberende fibermateriale, der omdannes til en gel Jf. svar 2.20, spørgsmål til kontraktbilag 1 I det udbyder fastholder kravet om vask på 60 grader vil vi gøre opmærksom på at førende kompressionsstrømpe brands kan ikke vaskes ved 60 gr. uden at miste kompressionsevne og pasform. Strømperne produceres med syntetisk fiber som kan vaskes ved lave temperaturer og stadig give gode vaskeresultater. Nutidens vaskemidler og vaskemaskiner gør at vask ved 40 grader vasker strømperne tilstrækkeligt rent. Vil udbyder derfor venligst revurdere kravet om vask ved 60 grader? Se venligst nedenstående erklæring fra en af verdens førende producent af kompressionsstrømper Mindstekravet fastholdes. Kompressionsstrømper er ikke tænkt til brug i forbindelse med sår. Behandlerstrømper anvendes i forbindelse med patienter med sår, hvorfor der er risiko for forurening medbakterier, og kravet om 60 grader fastholdes

21 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN Some of the fibers are sensitive to heat. The warmer and the longer an elastic textile is being washed the earlier it will be damaged and looses its function. Constant and long washing at high temperatures damages medical compression stockings. At high washing temperature the fibers dry-out more intense than usual and the friction between the fibres increases. This causes an increased mechanical stress in the knitted fabric which leads to premature material failure. After that the perfect compression function cannot be guaranteed any more. When and how strong this loss of function will occur depends on different factors like usage, care measures and care frequency of the stockings. We uses synthetic fibers which can be washed at lower temperatures with very good washing results. With today's washing detergents and washing programs, 40 degrees are sufficient and it is not necessary to wash the stockings in hot water Delaftale 32 krav 1.7 Det er et mindstekrav, at produktet kan afklippes i længden. På markedet findes nu også Moderne Såroprensende produkter, som er Bateriedræbende med f. eks. PHMB. Denne type produkt er ikke klipbar pga. en avanceret funktion, der fastholder og indkapsler bakterierne. Denne funktion sikrer at der ikke tilflyder PHMB i selve såret, men udelukkende sikrer at der ikke opstår kimvækst i produktet. Vi beder derfor udbyder om at fjerne MK om at produktet skal være klipbar Delaftale 1 - krav 1.6 Det er et mindstekrav, at produktets okklusive overflade kan dokumenteres. Hvilken type dokumentation ønsker udbyder? Der gøres opmærksom på at der udbydes et bakterie/svampe bindende produkt. Mindstekravet fastholdes. Der ønskes dokumentation for produktets permeabilitet

22 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.35 Delaftale 30, pkt. 1.7, Der er opsat BK vedr angivelse af kulbandagens MVTR. En kulbandage består som bekendt af kul som kun er aktivt så længe kullet holdes tørt. Derfor er det vigtigt, at kulbandagen er konstrueret således, at der er et vandafvisende lag der kan beskytte kullet mod fugt, og kun tilllade passage af de lugtabsorberende molekyler. Overordnet har ordregiver i afsnit 2 opsat et MK om, at bandagen er til ildelugtende sår. Vi beder derfor ordregiver om at slette BK Generelt for de delaftaler hvor der skal oplyses MVTR Børkravet fastholdes MVTR slettes for 72 og 96 timer for alle relevante delaftaler Ordregiver ønsker oplyst MVTR for hhv 24, 72 og 96 timer. Idet ordregiver samtidigt henviser til, at tests skal være i henhold til standard: EN :2002, kan vi, og formentlig ingen andre tilbudsgivere, efterkomme dette. Vi anmoder derfor ordregiver om at slette MVTR for 72 og 96 timer kravsspecifikationerne kontraktbilag 1 under fælles krav stilles kravet Der er d.d. uploaded et opdateret kontraktbilag 1 kravspecifikation. Mindstekravet fastholdes MK Det er et mindstekrav, at brugsanvisninger er vedlagt i emballagen (2. lag) eller trykt på inderemballagen (1. lag) og er på dansk. Vi tilbyder produkter i delaftale 13. Disse er simple produkter og der findes ikke en brugsanvisning. Vi skal anmode om at kravet enten slettes eller omdøbes til et B krav. 22

23 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 KRAVSPECIFIKATIONEN 2.38 Delaftale 8,9, 36 og 39: Vedrørende disse delaftaler vil vi henstille til at RM fjerner kravet om at oplyse retentions kapacitet uden og med (40mmHg) kompressionstryk, fordi 40 mmhg måles i ankelniveau. Ofte sidder sårene også andre steder på UE, kompressions trykket ændres i forhold til benets facon efter Laplace lov. Børkravet fastholdes mmhg er ikke længere alene om at været en parameter for kompressionstryk. Vores produkt måles i dynamatisk tryk, hviletryk og arbejdstryk på B1 punktet hvilket er en yderst effektiv kompression. Vi mener derfor ikke at det rimeligt, at spørge til en test metode fra Vi anvender ikke testmetoden: British Pharmacopoeia 1993, ved tidligere udbud har vi kunne konkludere, at andre firmaer heller ikke anvender den testmetode. Vi vil derfor henstille til at kravet slettes, da RM ellers ikke er sikre på at få alle relevante tilbud ind og dermed ikke er sikre på at kunne vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud Delaftale 39 Alginat. punkt Produktet anvendes oftes i sårkaviteter, vi kan ikke forstå ønsket om retentions kapacitet med og under kompression, da vi ikke mener det kan måles sufficient. Vi anvender ikke testmetoden: British Pharmacopoeia 1993, og som nævnt ovenfor vil kravet om denne undersøgelses metode hindre flere leverandører i at byde trods det at vi har produkter som imødekommer jeres behov. Vi henstiller derfor igen til at I fjerner dette krav. Børkravet fastholdes Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE 3.1 Kontraktbilag 2.xls tilbudslisten I delaftale 2 er der to kolonner til link kolonne J og K hvilken skal vi anvende? Der vil blive uploaded et nyt kontraktbilag 2, hvor der i delaftale 2 alene vil være en kolonne til

24 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE 3.2 Vareprøver. I efterspørger 10 stk af samtlige tilbudte produkter altså samtlige størrelser af en produkttype. For enkelte delaftaler drejer det sig om helt op til 120 vareprøver. Er det muligt at ændrer dette så vi udvælge én til to repræsentative størrelser indenfor delaftalen eller fastholder I at der skal vedlægges vareprøver på alle tilbudte produkter. 3.3 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten: Delaftale 3 Bandage, cellulosefiber 4x10cm Bandage, cellulosefiber 4x20cm Bandage, cellulosefiber 4x30cm Vi mener disse positioner bør slettes, da der så vidt vi ved, kun er 1 virksomhed, der kan levere disse størrelser, accepteres dette? Det er samtidigt et meget lille forbrug, så bør disse størrelser ikke indgå under den positive vurdering i henhold til kravspecifikation 1.15 i stedet for? 3.4 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten: Delaftale 40 Skumbandage med klæbekant 11 20x20cm For at kunne byde denne delaftale ønsker vi at pos 11 slettes, kan det accepteres? Denne position kan indgå under den positive vurdering af flere størrelser i henhold til kravspecifikationer Delaftale 21, behandlerstrømper Her ønskes en behandlerstrømpe med linertryk på 16-20mm og kompressionsstrømpetryk. Vi er begrænset af kravet om 5 størrelser, som kun udfyldelse af Link til produktdatablade. Antallet af vareprøver er tilrettet, og der vil blive uploaded et nyt og opdateret kontaktbilag 2, hvor i dette fremgår. Positionerne udgår af tilbudslisten, og der vil blive uploaded et opdateret kontraktbilag 2. Positionen udgår af tilbudslisten, og der vil blive uploaded et opdateret kontraktbilag 2. Positioner for str. 5 udgår af tilbudslisten, og der vil blive uploaded et opdateret kontraktbilag

25 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE 1 leverandør på markedet kan tilbyde vil udbyder overveje at ændre til 4-5 størrelser, det vil udvide antallet af mulige tilbud. 3.5 Delaftale 19, position 4 Der efterspørges et kit på 15 cm. Ud fra den meget lille volumen som efterspørges, opfordres udbyder til at slette denne position elle acceptere at der ikke bydes på denne position. Dette vil gøre at det er muligt at få flere tilbud på denne delaftale? Positionen udgår af tilbudslisten, og der vil blive uploaded et opdateret kontraktbilag Kontraktbilag 2. Tilbudsliste I delaftale 23 efterspørger I en Hudbeskyttelsesfilm. Vi kan opfylde alle krav i kravspecifikationen, men er låst fast af at tilbudslisten under kolonnen emballagetype beskriver appliceringspind i to varianter. Vi kan byde med servietter og spray og vil gerne have mulighed for at byde på delaftalen. Vil I overveje at korrigere emballagetype eller slette beskrivelsen under emballagetype. Vil I overveje at ændre ml betegnelsen så der kun efterspørges på 3ml (øvrige størrelser kan jo tilbydes i Kontraktbilag 7.)? Det fastholdes, at emballagetypen skal være med appliceringspind. De angivne ml under position 1-3 fastholdes ligeledes Delaftale 1 Hvad menes med tykkelse 1 og tykkelse 2? 3.8 (3.4 spørgsmål til Kontraktbilag Tilbudslisten: Delaftale 40) For at kunne byde denne delaftale ønsker vi at pos. 8 fjernes, da forbruget er meget lavt. Kan det accepteres? Denne position kan indgå under positive vurdering af flere størrelser i henhold til kravspecifikationer Tykkelse 1 og tykkelse 2 skal forstås således, at der ønskes tilbudt produkter inden for delaftalen, som findes i to tykkelser. Positionen udgår af tilbudslisten, og der vil blive uploaded et opdateret kontraktbilag

26 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE Kontraktbilag 2 Tilbudsliste Delaftale 37 - KRAFTIGT ABSORBERENDE BANDAGE MED KLÆBEKANT Vi har 3 størrelser i vort sortiment 12x12cm, 15x15cm og 15x25cm og beder jer derfor om at slette 2 af positionerne under Delaftale 37, kan dette accepteres? De 2 øvrige positioner kan indgå under positive vurdering af flere størrelser i henhold til kravspecifikationer Kontraktbilag 2 Tilbudslisten: Delaftale 11, Pos 3 Vi mener at denne position bør slettes, da ikke alle tilbudsgivere kan levere størrelse 12,5x12,5cm. Accepteres dette? Alternativt vil det være muligt at byde den samme størrelse ind to gange på samme delaftale? 3.11 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten: Delaftale 12, Pos 1 Vi mener at denne position bør slettes, da der så vidt vi ved, kun er 1 virksomhed der kan levere størrelse 5x7cm. Accepteres dette? Alternativt vil det være muligt at byde den samme størrelse ind to gange på samme delaftale? Positionerne med den interne varebetegnelse Kraftigt absorberende bandage m/klæb steril 12x12cm og Kraftigt absorberende bandage m/klæb steril 20x20cm udgår af kontraktbilag 2 tilbudsliste. Der er d.d. uploaded nyt kontraktbilag 2. Positionen udgår af tilbudslisten, og der vil blive uploaded et opdateret kontraktbilag 2. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud med samme størrelse to eller flere gange på samme delaftale. Positionen fastholdes, i det at der er et væsentligt forbrug på positionen samt et væsentligt behov i Region Midtjylland for en størrelse, som er mindre end 10x10 cm. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud med samme størrelse to eller flere gange på samme delaftale. Der henvises samtidigt til udbudsbetingelserne pkt , hvor

27 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE følgende fremgår om de angivne størrelser i kontraktbilag 2 - tilbudslisten: 3.12 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten: Delaftale 40, Pos 8 Vi mener at denne position bør slettes, da ikke alle tilbudsgivere kan levere størrelse 12,5x12,5cm. Accepteres dette? Alternativt vil det være muligt at byde den samme størrelse ind to gange på samme delaftale? I kontraktbilag 2, tilbudslisten, fremgår størrelserne på de udbudte sårplejeprodukter. Disse størrelsesangivelser er ikke mindstekrav, hvorfor størrelserne gerne må fraviges. Der må dog ikke afgives tilbud på positionerne med samme størrelse. Det tilbudte skal være substituerbart med den udbudte størrelse og fravigelsen må ikke påvirke den daglige arbejdsgang. Brugergruppen vurderer, om det tilbudte er substituerbart med det udbudte. Se venligst hertil svar på spørgsmål 3.8. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud med samme størrelse to eller flere gange på samme delaftale Kontraktbilag 2.- Tilbudsliste Opgivelse af størrelse i kolonne 0. I eksemplet skal vi opgive tre værdier. Da vi aldrig sælger vores type af produkter i paller vil jeg bede jer overveje at det er i orden kun at opgive pakkestørrelse i EA og SB (detail- og Kolonne 0 skal opgives som antal enkelt stk. i inderpakning/yderpakning/transportka rton

28 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE transportæske) Vil I accepterer dette? Der skal ikke oplyses om palle forpakning. Bra ndn ame /fab rikat Prod ucent vare nr. / ref.nr. på emb allag en Antal stk. i mindst e forpak ning/un derforpak ning Eks. 5 stk. Produ ktstørr else (cm x cm) Eks. 10 x 10 Pakk e- størr elser Eks. 1/10/ 20 Type salg senh ed Eks. pakk er ***Ne ttopri s excl. mom s pr. stk. (v/kø b af salgs enhe den) 3.14 Tilbudslisten Hvordan skal kolonne D Antal stk i mindste forpakning/under-forpakning (+/-100%) forstås? Skal de tilbudte produkters forpakningsstørrelser matche de i kolonne D angivne tal 100%? Kolonne D udgår af kontraktbilag 2 tilbudsliste, og der stilles således ikke krav om mindste forpakning/underforpakning (+/- 100%) Der er d.d. uploaded et opdateret kontraktbilag 2 tilbudsliste

29 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE 3.15 Tilbudslisten Delaftale 15 Hvorfor efterspørges kun film med silikone i stykker og ikke i rulle? Vil ordregiver overveje at ændre positionerne på denne delaftale så at vi kan byde ind med film på rulle? 3.16 Tilbudslisten Delaftale 26 De efterspurgte størrelser på pos 1-4 ser ud til at være baseret på historisk forbrug. Vores produkt har også 4 størrelser men som ikke helt matcher de angivne størrelser. Vil ordregiver overveje at slette pos 1 og dermed åbne op for konkurrencen på denne delaftale? Det vil være muligt at byde øvrige størrelser ind i henhold til kontraktbilag 1, delaftale 15, pkt Position 1 fastholdes for delaftale 26, men til gengæld udgår position 2 med den interne varebetegnelse Sårkontaktlag med salve 7,6x7,6cm af tilbudslisten. I det at position 2 udgår anmodes der i stedet om 10 vareprøver på position 1 med den interne varebetegnelse Sårkontaktlag med salve 5x5cm Tilbudslisten Delaftale 39 Med hvilken klinisk begrundelse efterspørges pos 4 med 1 stk pr forpakning? Vores produkt ligger 5 stk pr forpakning. Vil ordregiver overveje at ændre +/-margen eller antal til op til 5 stk? 3.18 Tilbudslisten Delaftale 40 De efterspurgte størrelser på pos 1-8 ser ud til at være baseret på historisk forbrug. Vores produkt har mange størrelser men som ikke helt matcher de angivne størrelser. Vil ordregiver overveje at slette pos 8 og dermed åbne op for konkurrencen på denne delaftale? Der er d.d. uploaded et opdateret kontraktbilag 2 tilbudsliste. Se her til venligst svar på spørgsmål Position 8 med den interne varebetegnelse Skumbandage med klæbekant 15x15cm udgår af tilbudslisten. Der er d.d. uploaded et opdateret kontraktbilag 2 tilbudsliste

30 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE 3.19 Udbudsbilag 2 - tilbudsliste I kolonne D har I angivet Antal stk i mindste forpakning (+/- 100%). Hvad mener i med +/- 100 %? Vi skal udfylde mindste forpakning på vores produkter i kolonne M. Det er ikke i alle tilfælde at forpakningsstørrelserne matcher jeres angivne antal. Eksempel I skriver 10 stk vi har 30 stk i pakken er det et problem? Se her til venligst svar til spørgsmål DA 19 pos 2, er et kit hvor der indgår ruller på 7,5 cm. Det er besluttet, at dette kit skal udgå af vores produktion, vi vil således om ganske kort tid ikke kunne levere kittet. Rullerne vil dog stadig kunne bestilles som løse ruller. For a kunne byde vores produkter ind på de øvrige positioner vil vi derfor bede jer om at fjerne denne position. Eller som vi beder om i ovenstående spørgsmål tillade at vi byder 75% af positionerne ind Delaftale 40, pos. 2 For at kunne byde på denne delaftale ønsker vi at position 2 på delaftale 40 slettes. Kan dette accepteres? Denne position kan indgå under den positive vurdering af flere størrelser i hht kravspecifikationer Vedr. svar nr 3.3, delaftale 3 Vi gør blot udbyder opmærksom på, at der er mere end 1 der kan efterkomme udbudte størrelser på delaftale 3 som ordregiver nu har slette i hht. svar 3.3. Det drejer sig om str. 4x10, 4x20 og 4x30 cm Har netop læst rettelser til kontraktbilag 2 hvor I fjerner positioner fra eksempelvis delaftale 11. Det er meget uhensigtsmæssigt at følgende positioner herved skifter nummer da vi allerede er Position 2 med den interne varebetegnelse Komfortlag: 7,5 cm x 2,7 m / Kompressionslag: 7,5 cm x 3,5 m udgår af tilbudslisten. Der er d.d. uploaded et opdateret kontraktbilag 2 tilbudsliste. Position 2 med den interne varebetegnelse Skumbandage uden klæbekant 8x8cm udgår af tilbudslisten. Der er d.d. uploaded et opdateret kontraktbilag 2 tilbudsliste. Dette er noteret, men vil ikke blive ændret. Udgående positioner i kontraktbilag 2 vil pr. d.d. fortsætte med at fremgå af tilbudslisten, men med en 30

31 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE begyndt at pakke vareprøver samt udfylde Udbudsbilag 11. Det kræver uforholdsmæssigt meget tid og er ikke specielt brugervenligt at vi skal ændre i så mange relaterede dokumenter. Vi henstiller kraftigt til at l i stedet overstreger det der udgår, eller skriver udgår i kolonnen så positionerne som udgangspunkt bevares. overstregning og med tilføjelsen Udgået i felterne for den interne varebetegnelse Der vil være mere gennemsigtighed i materialet hvis man bevarer udgåede positioner med en overstregning eller tilføjelse af udgået på linjen. Man kunne tilbyde to løsninger: 1. at uploade en ny version 2. lade tilbudsgiver skrive i de gule felter hvilke produktlinjer der er udgået i den gamle version og lade det være op til tilbudsgiver om de ønsker selv at tilføje ændringen i det gamle materiale eller benytte den nyeste. Det er jo tilbudsgiver eget ansvar at afleveret dokumenter der svare til det udbudte og det ville give os mulighed for selv at vurderer om man ønsker at bruge tid på at kopiere store dele af materialet igen og igen. (specielt hvis de nye versioner kun berører aftaler man ikke byder på) Se venligst svar på spørgsmål Såfremt at tilbudsgiver afleverer en tidligere version af kontraktbilag 2 tilbudsliste, er det tilbudsgiver eget ansvar at denne stemmer overens med det udbudte I svaret spørgsmål 3.4 er der henvist til at pos.11 udgår, med eksemplet: Varetekst Skumbandage med klæbekant 20 x20 cm Det stemmer ikke overens med den oprindelige varetekst på pos. 11 der er: Skumbandage med klæbekant 10 x20 cm Vil I præcisere hvilken varebetegnelse det er der skal udgå? hvilken position henviser I til? 3.26 DA 9, I efterspørger 4 størrelser, hvor 2 af størrelserne er næsten ens, nemlig 15x15 og 15x20. Pos 4(15x20) har et lille forbrug og denne størrelse kan Det præciseres at der på delaftale 40 er udgået positionen med den interne varebetegnelse Skumbandage med klæbekant 20x20 cm. Positionen med den interne varebetegnelse Skumbandage med klæbekant 10x20 cm er ikke udgået af tilbudslisten. Position 4 med den interne varebetegnelse Bandage skum m/silikoneklæbekant 15x20cm udgår

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne Kommentar fra udbudspræsentationen den 20.10.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 193 277309 Personlig hygiejne Oplysninger fra Udbudspræsentationen den 20.10.2009 - Ansvarlige for udbuddet

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER Rettelsesblad 1 1 Rettelsesblad til udbud af Sårbehandlingsprodukter, kompression og forbindstoffer Rettelse 1 Fejl i Udbudsbetingelserne Pkt. 1.11 Afgivelse af tilbud og sprogkrav Afsnittet om sprogkrav

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389 Nr. Spørgsmål Svar Generelle spørgsmål 1 - Pkt. 2.17.: Der skal i tilbuddet vedlægges gældende prisliste og oplyses en rabatsats for køb udover det i tilbudslisten anførte. Den nævnte rabatsats indgår

Læs mere

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe.

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe. Sagsnr. 1-3-4-101-10-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Op-beklædning 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vedr. teknisk kapacitet:

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca.

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca. Sagsnr. 1-23-4-101-17-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar 07.06.13 07.06.13 1 Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 51 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE 1 af 5 SPØRGSMÅL & SVAR RM s tjekliste for tilbudsgiver omfatter hverken Udkast til Kontrakt eller Udkast til kontrakt & kontraktbilag 5, 6 og 7. For god ordens 1 Kontraktbilag 5, 6 og 7 skyld bedes RM

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af og svar EU-udbud 2016/S 214-389527 Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) 1 Prækvalifikationsbetingelser (Bilag 1 til udbudsbetingelserne) Det bedes bekræftet at deadline for at stille spørgsmål til

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk.

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk. Sagsnr. 1-23-4-101-1-14 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af kanylebokse 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-12 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 1.14 Produktdatablade

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges.

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges. Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud på grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko til Jysk Fællesindkøb Dir. mail: mkj@norddjurs.dk Opdateret d. 13. november 2017 Sagsbehandler: Maja Kamp Jensen Udbudsbekendtgørelses

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2013/S 162-282296 pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland 26-08-13 30-08-13 1 Udbudsbetingelser offentligt udbud 1) 2. Oplysninger om virksomhedens

Læs mere

Rettelsesblad 3. Offentliggjort den 02.11.2015

Rettelsesblad 3. Offentliggjort den 02.11.2015 Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Rettelsesblad til EU-udbud nr. 2015/S 189-342299 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer Rettelsesblad 3 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten Offentliggjort den 02.11.2015

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner 16. juni 2017 Nr Spørgsmål Svar 1 Bilag 2 tilbudslisten Fanen kaffe: - I kolonne L udregnes

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe... 3 1.5

Læs mere

Udbudspræsentation. Hvad betyder det, at der må afgives max 2 tilbudsvarianter?

Udbudspræsentation. Hvad betyder det, at der må afgives max 2 tilbudsvarianter? Sagsnr. 1-23-4-101-13-12/ EU udbud 2012/S 215-354838 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af elektroder til måling af EKG, elektroder til de neurofysiologiske afdelinger samt neutralelektroder

Læs mere

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler.

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler. Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %.

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %. Sagsnr. 1-23-4-101-9-12/ EU udbud 2012/S-182-298785 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Sutur, hudstapler og suturstrips Spørgsmål og svar pr. 22. oktober 2012 Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 120-181541 UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål 1: Punkt 1.17.3, Udbudsbetingelser: Skal der afgives tilbud på samtlige produkter

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-15-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt

Sagsnr. 1-23-4-101-15-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt Sagsnr. 1-23-4-101-15-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt fækalsæt 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 Kan udbudsbilagene

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Spørgsmål og svar 5 - MTU

Spørgsmål og svar 5 - MTU Spørgsmål og svar 5 - MTU Hvor lang tid inden udsendelse af spørgeskemaer skal medarbejderdata kunne ændres? Det vurderes positivt jo tættere det er muligt at ændre medarbejderdata op til udsendelse. Leverandøren

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 14 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 Sagsnr. 1-23-4-101-6-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 4 Udbud af Infusionspumper og forbrugsvarer 1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 18-06-2013 25-06-2013 1.1 Udbudsbilag 2:

Læs mere

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Urologiske produkter og fæcalsæt Offentligt udbud nr. 2013/S 207-358237 Region Midtjylland & Region Nordjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 11 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009 Kommentar fra udbudspræsentationen den 21.9.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S175-252308 pr. 15. oktober 2009 Hjerteklapper og -ringe til Region Midt- og Nordjylland Oplysninger fra

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Det accepteres at tilbudsgiver oplyser antal måtter i stedet for omsætning.

Det accepteres at tilbudsgiver oplyser antal måtter i stedet for omsætning. Sagsnr. 1-23-4-101-15-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af måtteservice 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3 Oplysninger

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1 De anførte mål/størrelser må afvige med +/- 10% Der er tale

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30 Spørgsmål og svar Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb Dato Spørgsmål Svar Besvaret d. 1. 11.9.2012 Bilag 4 Kravspecifikation Ordregiver ønsker at tilbudsgiver besvarer pkt. 19-21 vedr.

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på Stomiprodukter (Bilag 6)

Spørgsmål og svar til udbud på Stomiprodukter (Bilag 6) Pos. Henvisning Spørgsmål Svar Udbud punkt Vil det være ok at sende årsbonus uden at sende en Nej, der skal medfølge statistik som beskrevet 27, side 14 statistik? Tilbudsliste, Ja, det er korrekt delaftale

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-23-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af elektriske undersøgelseslejer, transportlejer, røntgenlejer og dagkirurgiske stole 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 27.04.2016 Ansøger skal være opmærksom

Læs mere