Lige før middag, præcis et døgn før mødet, modtager Flemming Fuglede Jørgensen og jeg følgende mail fra miljøminister Ida Auken (SF):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lige før middag, præcis et døgn før mødet, modtager Flemming Fuglede Jørgensen og jeg følgende mail fra miljøminister Ida Auken (SF):"

Transkript

1 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 7. september 2012 Uge 36 Hvad var det dog der skete? Onsdag formiddag sad jeg og skrev medlemsbrev, fordi jeg torsdag morgen skulle vand-topmøde på Fyn. Jeg ville beskrive, hvad vi forventede at få ud af mødet og de mange faglige indlæg, som vi ville bringe frem. Alle de spørgsmål vi ville stille til vandmiljøet og effekten af de mange miljøtiltag, som landbruget har lavet de sidste 25 år. Tiltag, som har kostet landbofamilierne milliarder af kroner. Tiltag, som har kostet titusinder af arbejdspladser og milliarder af kroner i manglende eksport. Tiltag, som har sendt tusinder af landbofamilier fra hus og hjem. Og tiltag, som bevisligt ikke har gavnet vandmiljøet nævneværdigt. En statistiker ville sige inden for statistisk usikkerhed. Jeg ville holde indlæg om, hvordan de nye vandplaner ville forsumpe byer og land i området omkring Lykkesholm Gods, som vi skulle holde topmødet på. Jeg havde lavet reliefkort, topografiske kort og satellitkort fra 1995 og Her kunne man tydeligt se den forsumpning, der er sket af vores landbrugsjord - også i området omkring Lykkesholm. Alt det havde Bæredygtigt Landbrug forberedt. Vi ville have en saglig og faglig debat - uden politik - med de organisationer, der lige som os har en mening om landbrug, natur og miljø. Hvad var det dog der skete? uddrag fra Den lille anemone Melodi: Egil Harder 1945 Tekst: Kaj Munk 1943 Nu står den der og nikker så sejersæl i Jyllands grus, ukuelig og sikker trods ensomhed og gus, som om alverdens modgang her har givet den et større værd, en lille amazone og dog min anemone som søens bølge skær. Lige før middag, præcis et døgn før mødet, modtager Flemming Fuglede Jørgensen og jeg følgende mail fra miljøminister Ida Auken (SF): Kære Flemming Fuglede Det er med stor forundring, at jeg læser, at du ikke har tænkt dig at overholde Danmarks lovgivning. Jeg havde ellers forstået, at den forening, du er formand for, ønskede at være med i dialogen om fremtidens vandplaner. Jeg kan nu se, at det ikke er tilfældet. I sidste uge sendte jeg et brev til jer, hvor jeg tydeligt redegjorde for forudsætningerne for at kunne indgå i den nødvendige dialog om, hvordan vi bedst og billigst sikrer rent vand i Danmark. Forudsætningerne er ganske enkle: at man overholder loven og accepterer den faglighed, som alle vores store vidensinstitutioner er enige om. Jeg har rakt hånden ud til Bæredygtigt Landbrug. Jeg har inviteret jer til at indgå i en dialog, I ikke tidligere har været inviteret med til. De kvitterer I nu for ved at sige, at I har tænkt jer at bryde loven. Det kan jeg som minister ikke acceptere og derfor trækker jeg min invitation til dig og din direktør Vagn Lundsteen til mødet på Lykkesholm tilbage. Hilsen Ida Auken Skal vi le eller græde? Situationen er grotesk og morsom. Jeg troede ikke mine egne øjne. Det måtte bero på en fejltagelse. Kunne hun virkelig gøre dette? Invitere Bæredygtigt Landbrug velvidende vore holdninger og så alligevel et døgn før mødet trække en invitation tilbage, fordi vi gør, som vi siger? Reaktionen er barnlig og et tegn på, en minister, der ikke ejer situationsfornemmelse og lader sig vildlede af embedsfolk, der på intet tidspunkt har sympatiseret med ministerens ønske om at inddrage hele landbrugserhvervet i udformningen af fremtidens miljøpolitik. Vi er nu efterladt uden for døren, som klassens uartige dreng. Det er nu ikke første gang at hverken formanden eller undertegnede har prøvet det. Så det lever vi nok med. Vi kan nu ikke deltage i undervisningen som klassens øvrige artige elever, men må tage til takke med at fortsætte selvstændig udviklende tankegang.

2 Lene Espersen: Ida Aukens eksklusion er ikke en regering værdig Lang tids heftig debat om både randzoner og vandmiljø tog i går en uventet drejning, der resulterede i at Bæredygtigt Landbrug som deltager i Vandtopmødet, der løber af stablen på Lykkeholm Slot på Fyn torsdag og fredag, ikke længere er velkommen. Den optrappede udvikling skete efter Bæredygtigt Landbrugs formand Fleming Fuglede på live radio i går trodsede forbuddet om at pløje de omstridte randzoner på egen mark, og hændelsen blev omgående kvitteret med en eksklusion af Bæredygtigt Landbrug fra Vandtopmødet. Eksklusionen kommer ikke kun bag på medlemmerne af Bæredygtigt Landbrug. Også tidligere justitsminister Lene Espersen (K) mener, at en eksklusion er et uhørt drastisk skridt i den forkerte retning. Jeg synes det er helt uhørt, at miljøministeren nu vælger at ekskludere Bæredygtigt landbrug. Som politiker og ikke mindst som politiker i regering er det utrolig vigtigt at lytte til alle parter for netop at få den bredest mulige opbakning til de beslutninger, der skal træffes. Og det betyder nu en gang, at man også må inddrage dem, man er uenige med. Med eksklusionen opfører Ida Auken sig som et forkælet barn, der kun vil have rygklappere i sin omgangskreds, lyder kritikken fra Lene Espersen til Bæredygtigt Landbrug i dag. Lovgivende kontra dømmende magt Men eksklusionen betyder ikke kun et moralsk dilemma påpeger tidligere justitsminister Lene Espersen, der mener eksklusionen konflikter med Ida Aukens rolle som udelukkende lovgivende magt. Jeg mener, det er utrolig uklogt af regeringen at ekskludere en organisation med så bred en folkelig opbakning. Med sin eksklusion af Bæredygtigt Landbrug, stiller miljøministeren sig i en position, hvor hun ikke længere kun optræder som den lovgivende magt, nu optræder hun også som den dømmende magt, og det er problematisk, lyder bekymringen fra Lene Espersen, der gør det helt klart, at den slags aktioner, som Miljøministeren her benytter sig af, har vi ikke tradition for at bruge i Danmark. Som justitsminister undersøgte jeg nøje reglerne med forenings- og organisationsret i Danmark. I tilfældet dengang undersøgte vi, om det var muligt at forbyde rockerne. Det var det ikke, da man ikke kan forbyde foreninger, fordi enkelte medlemmer begår ulovligheder. Nu er situationen med Bæredygtigt Landbrug en anden, men jeg synes, det er aldeles uhørt at blackliste organisationer på den måde, som det er tilfældet nu. Det er jo kollektiv afstraffelse. Det tjener ikke regeringen. Og det er ikke en regering værdig. Jeg mener, at miljøministeren med denne handling både viser, hun er umoden og uvidende. Og det er en dårlig kombination i politik, slutter Lene Espersen. Af Tina Krarup

3 Hvor var formandskabet i L&F? Vi havde et godt samarbejde med Landbrug og Fødevarer i Natur- og landbrugskommissionens kvælstofudvalg. Sammen trak vi på samme hammel og holdt fast i fagligheden, som der ikke blev gået på kompromis med. Nu står L&F alene som landbrugets repræsentant i vand-topmødet. Jeg havde et naivt ønske om at Landbrug & Fødevarer havde bakket os op og krævet vores deltagelse, om ikke andet så for at styrke landbrugets indflydelse og vægt under vand-topmødet. I stedet hører man den måske kommende formand udtale til pressen før mødets start, at han tager skarp afstand til de, som bryder loven. Man fornemmer en fryd fra den måske kommende formand, over at vi er blevet lukket udenfor. Har manden da slet ikke forstået de nye tider? L&F er ikke længere alene om at tale landbrugets sag. For hver gang L&F træder ved siden af, får vi nye medlemmer. Bæredygtigt Landbrug vokser sig stærkere for hver dag og det er gået støt fremad med tilmeldingerne siden randzoneloven trådte i kraft den 1. september. Vi har tændt et håb for andre Opbakningen er enorm både fra vore medlemmer og fra en lang række personer uden for landbruget. Mange ser os som et eksempel på en frihedskamp mod nye vanvittige love og regler. Mange ser med spænding på, hvad der sker og vil ske, og der er ingen tvivl om, at vi virker inspirerende på andre organisationer og firmaer, der ligger under for vanvittige regler. Vort samfund er i dag, for en stor dels vedkommende, styret af embedsfolk, med lange boglige uddannelser, uden praktiske erfaringer. Hvad endnu værre er, at det også er symptomatisk for mange danske politikere. Ingen straf uden en lov Det er lovligt at bryde en ulovlig lov. Det står i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Vi har bedt Miljøministeren om personligt at garantere, at Randzoneloven og de andre miljølove er lovlige. Det vil hun ikke. Vi har stævnet staten den 27.april for blandt andet randzoneloven. Ingen andre EUlande har en randzonelov. Ingen straf uden en lov, hedder det i den Europæiske Menneskeretskonvention. Derfor kan ingen dømmes for ikke at lave randzoner. Den første, der dømmes for at overtræde en ulovlig lov, vil blive indberettet for EU-Retten. Det vil vi fastholde. Vi har retten på vores side. Alternativet er at vente på, at de danske domstole skal tage stilling til Randzoneloven. Det kan tage op til 5 år, før der er en afgørelse på det område. I mellemtiden mister danske landmænd indtægter fra hektar hvert år. Det svarer til ( x kr.) 400 millioner kroner i tab hvert år. Det er et tab på 2 mia. kroner på fem år, plus det at både kompensation og EU-præmien er røget oven i svarende til yderligere 1 mia. kroner. Har Landbrug & Fødevarer så tænkt sig at sagsøge staten for 3 milliarder når sagen er vundet? Nej vel? For øvrigt går der så yderligere tilsvarende antal år, inden dommen bliver stadfæstet. Der er kun en måde at bevare økonomien på de arealer, hvor randzonerne har gjort deres indtog, og det er ved at fortsætte med at dyrke dem, som vi plejer. Du kan få bøder, men vi vinder sagen. Det er ikke ulovligt at bryde en ulovlig lov. De fem spørgsmål til Miljøministeren, der udelukkede os fra det gode selskab Kære miljøminister Ida Auken Vi takker igen for invitationen til Topmødet torsdag/fredag. Vi glæder os til at deltage konstruktivt og få en faglig debat.

4 Inden da vil jeg høfligt anmode om at få følgende spørgsmål besvaret: 1. Under vore konstruktive faglige debatter i NLK Kvælstofudvalg, spurgte jeg eksperterne: Findes der nogen steder i det danske vandmiljø, hvor det kan dokumenteres, at det at halvere kvælstof har haft en positiv effekt? svaret var nej? Kan du bekræfte dette? 2. Eksperterne var enige om at vandmiljøet aldrig (eller i hvert fald i vor tid)kommer tilbage til, hvad det var før den menneskelige forurenings indtog. Det var der alt for megen organisk materiale i fjordene til. Måske skulle vi bruge de økonomiske midler anderledes? 3. Kun ca. 5 % af den samlede mængde kvælstof i de indre danske farvande ( iflg. rapport fra DHI), kommer fra det danske opland, herunder en del fra landbruget. Hvorfor er den lille del, der kommer fra dansk landbrug, så stort et problem for det danske vandmiljø? 4. Overholder Danmark Nitratdirektivet? (er indholdet i vores vandløb, søer eller indre fjorde, nogen steder > 11,3 mg Nitrat- N/liter.?) 5. Når Naturstyrelsen udtaler at kvælstof er et problem for vores vandmiljø, er du da blevet informeret omkring, at det er fordi at der så meget fosfor i vore fjorde? Hvis ikke generationer før os hvert år havde udledt 0,9 kg fosfor pr. personenhed til vandmiljøet, havde kvælstof været uden betydning? Jeg beklager at ulejlige dig med ovenstående. Det er vigtigt for den faglige debat at fakta er på plads, inden mødets start. Jeg vil nødig kaldes ekstremist igen. Jeg stiller bare spørgsmål. Og det fortsætter jeg med, så længe der ikke er nogen, der kan eller vil svare. Vi befinder os ikke i middelalderen, hvor man troede at jorden var flad og alle der sagde noget andet kunne trues med at blive brændt på bålet. Det gør vi ikke længere. Nu kalder vi bare hinanden for ekstremister, når vi ikke kan li det modparten siger. N.B. dette er ikke et åbent brev. venlig hilsen Vagn Lundsteen direktør Det store miljøbedrag Kort redegørelse om et kæmpe miljøbedrageri fra samfundets Miljøtop Loven om randzoner, der lige er trådt i kraft, 1. september 2012, er den 6. rammebetingelse, der har pålagt bl.a. landbruget store ekstraordinære omkostninger i forhold til alle de lande i EU, vi skal konkurrere med. VMP 1 trådte i kraft i VMP 2 i Efterfølgende kom VMP 3, Grøn Vækst, Vandplanerne og herunder loven om randzoner. Alle seks tiltag har fra Miljøministeriet / Skov og Naturstyrelsen fulgt den samme skabelon - om at begrænse især kvælstof og fosfor udledningen til vandløbene. I begyndelsen fra alle udledere til de danske vandsystemer, men de sidste mange år har fokus næsten udelukkende været på Landbruget. Samtlige medlemslande i EU har de sidste 25 år været pålagt at bruge det samme regelsæt til fastsættelse af målsætninger ved samtlige vandløbsstationer i medlemslandene. Det samme regelsæt skal efterfølgende bruges til at kontrollere, om de fastsatte målsætninger er overholdt, om der er målopfyldelse. Regelsættet er meget klart beskrevet i EU's Fiskevandsdirektiv og består af en lang række objektive målbare parametre. De enkelte medlemslande skal anvende de beskrevne parametre, da dette giver mulighed for at følge udviklingen i de enkelte vandløb og samtidig på tværs af alle medlemslande. Amterne, der indtil for 6 år siden har haft ansvaret for overvågning af og rapportering om udviklingen i det danske vandmiljø, har årligt sammen med Skov- og Naturstyrelsen udsendt rapporter om vandmiljøets tilstand

5 til politikerne, medier, befolkning mv. Disse rapporter bygger næsten udelukkende på resultaterne fra amternes vurdering af, om der er målopfyldelse ved vandløbsstationerne. I Danmark har man aldrig nogensinde brugt disse objektive parametre til måling af vandløbskvaliteten ved vandløbsstationerne. Amterne har kun brugt et selvudviklet faunasystem til fastsættelse og kontrol af miljøtilstanden ved de danske vandløbsstationer, hvilket er klart ulovligt i henhold til EU's direktiver. Og dette system har amterne endda selv ændret / strammet op mindst 4 gange gennem 20 år, således at enhver sammenligning af miljøtilstanden er umuliggjort. Endvidere har de enkelte amter anvendt forskellige kriterier ved bedømmelse af prøverne. Miljøministeriet / Skov- og Naturstyrelsen har kendt til den ulovlige adfærd, da man flere gange på forespørgsel fra EU kommissionen, angående brug af målemetoder i Danmark, har svaret, at Danmark anvender de metoder, beskrevet i EU's Fiskevandsdirektiv. Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen har gennem de sidste 25 år givet folketinget og dermed den danske befolkning et fagligt og juridisk falskt og billede af udviklingen i det danske vandmiljø, da man kun har brugt en ulovlig målemetode i forhold til EU's krav. Dette har medført nogle enorme og forkerte økonomiske krav til hele det danske samfund, foranlediget af embedssystemets svindel. Hvis Danmark havde brugt de EU lovgivne parametre havde udviklingen i det danske vandmiljø været en solstrålehistorie. Afsenderens navn er bekendt af redaktionen Du kan regne med Bæredygtigt Landbrug. Vi går til kanten. Ugens Gjerskov Fødevareministeren beklagede torsdag aften den kvikke bemærkning om, at landmænd hælder gylle og gift i vandløbene. Om forsamlingen tilgiver ministeren ved jeg ikke, men næppe var journalisternes blæk blevet tørt, før den næste provokation blev fremsat: langt de fleste landmænd er ordentlige folk, der gerne vil demokratiet. Vi vil gerne oplyse ministeren om, at alle landmænd er ordentlige folk, der gerne vil demokratiet. At bryde en ulovlig lov, er ikke i konflikt med demokratiet. Det er et bevis på, at vi lever i et demokrati. Det, at tvinge folk til at overholde vanvittige love, er ikke demokratisk. Det er tegn på det modsatte. At true folk, der har udtalt, at de ikke vil overholde loven, er ikke en opgave for ministeren. Det er domstolene, der dømmer folk, ikke ministre. Når nu begrebet ordentlige folk er på banen, kan vi så få ministeren til at dokumentere, at landbrugets sprøjtegifte er skyld i at 100 vandboringer lukker hvert år? Denne kvikke bemærkning vil vi bede ministeren om at dokumentere eller beklage, da den har gjort stor skade på erhvervet. Dokumentationen kan hun finde her, i et svar til hende selv fra tidligere miljøminister Karen Ellemann pdf Regnefejl sår tvivl om randzonernes areal Retention er ikke medregnet i de tons kvælstof, som de HA nye randzoner ifølge Fødevareministeren skal reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet med. Fødevareminister Mette Gjerskov (S) har ved flere lejligheder fortalt, at randzonerne har et areal på hektar, da de skal fjerne tons kvælstof fra fjordene og de indre danske farvande, men beregningen tager

6 ikke højde for retention, altså den mængde kvælstof, der naturligt forsvinder fra kvælstof løber ud i et vandløb, til det når kysten. Det siger biolog Poul Vang Nielsen fra Naturstyrelsen til Bæredygtigt Landbrug. Retentionen er ikke indberegnet i de tons kvælstof. Det var beskeden torsdag, da Bæredygtigt Landbrug konfronterede Naturstyrelsen med en betænkning fra 10. januar 2011, hvor DMU gør styrelsen opmærksom på, at det ikke fremgår om retention var medregnet i udregningen af randzonernes effekt. Altså talte Fødevareministeren imod bedre vidende, da hun i TV Avisen den 1. september og på et møde med landbruget i Billund torsdag aften påstod, at retentionen var indberegnet i de tons, for ifølge Poul Vang Nielsen er retentionen kun talt med i den samlede kvælstofopgørelse, og altså ikke i forbindelse med beregningerne for randzonerne. Det er først, når vi taler om de ton kvælstof i fjordene, at retention kommer på tale, men som sagt, når vi taler om randzonerne, er retentionen ikke indberegnet, siger Poul Vang Nielsen. Randzoneareal målsat 68 procent forkert Med baggrund i de nye oplysninger har Bæredygtigt Landbrug beregnet, at randzonerne blot skulle have haft dækket et areal på hektar, hvis formålet med randzonerne er at fjerne udledningen af ca tons kvælstof fra markerne til de indre danske farvande. Den udregning kommer foreningen frem til, da udledningen af kvælstof til fjordene og de indre danske farvande, med retention indregnet, blot vil ligge på 670,5 tons i gennemsnit, hvis man korrigerer for en fejlagtig opgørelse af randzonearealet og en sjusket beregning af gennemsnitstal i Fødevareministeriet. Videncentret for Landbrug har med baggrund i data fra Danmarks Miljøundersøgelser regnet sig frem til, at der gennemsnitligt sker en retention, der bevirker, at kun 32 procent af det kvælstof, der går fra rodzonen og ud i vandløbet, når frem til recipienten, og dermed rammer ministerens tal 68 procent ved siden af. Ifølge DMU s egne tal vil gennemsnitstallet, der udregnes fra et spekter fra til tons være tons, hvilket af Gjerskov er blevet udlagt som tons, og de hektar er også fejlagtigt, da det fremkommer fra en udregning af ca hektar randzoner. Allerede med reduktionen fra til hektar er der altså væsentlige fejl i ministeriets udregning, da tallet med denne forskel skal ligge 8,8 procent lavere, altså på tons. Hertil kommer en retention fra gødningen udvaskes i vandløbet, til den når recipienten på 68 procent (68 procent af kvælstoffet forsvinder på vej mod havet/fjordene). Tilbage er altså blot 32 procent af tons, hvilket betyder, at var retentionen medregnet i randzoneloven, så skulle randzonerne blot fjerne 670,5 tons kvælstof. Af Jakob Tilma, og Justinus Johannesen,

7 Vigtigt: udfyld og send medlemskartotekskort til os, hurtigst muligt Det er af allerstørste vigtighed, at vi modtager skemaerne fra de, som endnu ikke har haft tid til at udfylde dem. Så selv om det er årets travleste tid, håber vi alligevel, at du vil afse tid i weekenden til at få udfyldt skema. Det tager så lille tid, men der er af så stor vigtighed for os. Hjælp os med at hjælpe dansk landbrug Vi har stævnet de danske særlove i forbindelse med Vandplanerne. Det er en stor sag og særdeles bekostelig. Det var en stor beslutning med store konsekvenser for vore økonomiske og menneskelige ressourcer. Hvis du synes vi gør et godt stykke arbejde og du støtte os økonomisk, er vi særdeles taknemmelige for det. Hvis du ønsker at støtte vores stævning kan du indbetale til nedenstående kontonummer. Her målrettes midlerne med det ene formål, at afskaffe de danske de danske særlove, der begrænser vore konkurrenceforhold. Kontonummer oprettet til stævningssagen er: Du vil efter indbetaling modtage takkebrev, som kan bruges som bilag i regnskabet. Vi ved, at det er svære tider for mange husdyrproducenter. Når vi så alligevel modtager donationer fra disse, er det et signal til os, om at man har stor tillid til os og vores advokat. Vi vil leve op til tilliden, ved at love at vi vinder sagen mod staten. De der har ret får ret! Venlig hilsen Vagn Lundsteen

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 31. august 2012 Uge 35 Et kæmpe nederlag for vores demokrati - den 1.september er en sorgens dag Vi er bitre på den danske fødevareminister. Hun har

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Alle, der er medlem af Bæredygtigt Landbrug som juridiske eller fysiske personer, er omfattet af stævningen, hvis indbetaling af medlemskontingent er modtaget senest

Læs mere

Det gælder dansk landbrugs fremtid

Det gælder dansk landbrugs fremtid Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 2. november 2012 Uge 44 Det gælder dansk landbrugs fremtid Kvælstofnormerne og begrænsningerne i kvælstofanvendelsen har hængt som en mørk sky over landbruget i snart

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Det er jo egentligt ikke så svært. Men vi har været længe om at forklare det 7. juni 2013 Uge 23 Med hjælp og inspiration fra Erik Ugilt Hansen har Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 19. april 2013 Uge 16

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 19. april 2013 Uge 16 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 19. april 2013 Uge 16 Natur- og Landbrugskommissionen (NKL) I går d. 18. april fremlagde Natur- og Landbrugskommissionen sine anbefalinger. Her bringes uddrag af disse.

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Bæredygtig Vækst konference med tanke på vore efterkommere En meget stor tak til de mange, som gjorde vores konference om bæredygtig vækst til

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug. Bæredygtigt Landbrug er ikke ekstremister. Landbrugets stemme. 17. august 2012 Uge 29

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug. Bæredygtigt Landbrug er ikke ekstremister. Landbrugets stemme. 17. august 2012 Uge 29 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Bæredygtigt Landbrug er ikke ekstremister 17. august 2012 Uge 29 I tirsdagens udgave af dagbladet Politiken citeres miljøminister Ida Auken under overskriften Storbønder

Læs mere

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Værdi af primærproduktionen millioner kroner pr år Rammevilkår Skatter og

Læs mere

EU-Kommissionen bakker Bæredygtigt Landbrug op i en sønderlemmende kritik af vandplanerne

EU-Kommissionen bakker Bæredygtigt Landbrug op i en sønderlemmende kritik af vandplanerne Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 30. november 2012 Uge 48 EU-Kommissionen bakker Bæredygtigt Landbrug op i en sønderlemmende kritik af vandplanerne Af mediechef Jakob Tilma, Bæredygtigt

Læs mere

Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner.

Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner. Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner. Velkomst v/ Niels Vestergaard Salling, formand for

Læs mere

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Dette er bekræftet i Kammeradvokatens (modpartens advokat) svar til Vestre Landsret i brev pr. 28. januar 2013:

Dette er bekræftet i Kammeradvokatens (modpartens advokat) svar til Vestre Landsret i brev pr. 28. januar 2013: Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 8. februar 2013 Uge 6 Bæredygtigt Landbrug er definitivt godkendt som mandatar for medlemmerne og derved erklæret for søgsmålsberettiget til at stævne staten på vegne

Læs mere

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Forventninger til efterspørgslen i 2050 Befolkning 9,1 mia. Årlig kornproduktion 3 mia. t Årlig kødproduktion 470 mio.

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Landbrugets stemme Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Landbrugets stemme Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Derfor stævner vi staten 2 Vi startede sidste uge på at redegøre for, hvorfor vi har stævnet staten. Det vil vi fortsætte med de næste uger. Der er nok at tage fat på.

Læs mere

25 års jubilæum for Det store Bedrag

25 års jubilæum for Det store Bedrag 25 års jubilæum for Det store Bedrag Vagn Lundsteen, direktør, BL Hvad sagde Rehling i 1986? De kommunale rensningsanlæg, der ikke virker, må bringes i orden inden for seks måneder. Alle kommunale rensningsanlæg

Læs mere

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 16. november 2012 Uge 46 Sidste år med gødningskvoter? 25. oktober afleverede Bæredygtigt Landbrug en stævning mod Fødevareministeriet omkring lovligheden

Læs mere

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Spørgsmål 158 Offentligt Landbruget Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen Det kommer til at knibe med bæredygtigheden i fremtiden!

Læs mere

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Location: Axeltorv 3, Copenhagen. Interview is scheduled for 10AM. Interviewer: Hvad er din jobtitel? Niels Peter: Direktør for Miljø og Energi. Interviewer:

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af gødskningsloven

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af gødskningsloven Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 112 Bilag 1 Offentligt Vipperød, den 7. november 2014 Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af gødskningsloven Tak for muligheden for

Læs mere

Status 14. Marts 2013

Status 14. Marts 2013 Status 14. Marts 2013 Vagn Lundsteen, direktør, BL 17-03-2013 1 Vandplanerne er ophævet - hvad skal der til før de bliver lovlige? Der skal laves en, som forudsat, basisanalyse i overensstemmelse med direktivet.

Læs mere

Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof

Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof 17. november 2015 Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof Artiklen omhandler konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof for henholdsvis udledningen

Læs mere

Kvælstof, iltsvind og havmiljø

Kvælstof, iltsvind og havmiljø Skanderborg, Februar 2014 Kvælstof, iltsvind og havmiljø Hvilken betydning har kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og havet omkring Danmark?, Indhold 1) Danmarks udledninger af kvælstof

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Torsdag

Læs mere

Tillykke til Landbrug og Fødevarer med den nye stævning af staten. Kom og bliv helt opdateret hvis du tør!

Tillykke til Landbrug og Fødevarer med den nye stævning af staten. Kom og bliv helt opdateret hvis du tør! Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Tillykke til Landbrug og Fødevarer med den nye stævning af staten 12. oktober 2012 Uge 41 Seks måneder efter Bæredygtigt Landbrugs stævning mod Vandplanerne og virkemidlerne

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

Velkomst v/ formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian Castenskiold

Velkomst v/ formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian Castenskiold Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug indbyder til: Program: kl. 8.30 Vækstkonference i fødevareerhvervet Torsdag d. 23. februar 2012 Dronningesalen, DEN SORTE DIAMANT, Det Kongelige Bibliotek Søren

Læs mere

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit

Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd i 2012: Nuværende regulering af dansk landbrug har spillet fallit Det Miljøøkonomiske Råd skrev blandt andet følgende om reguleringen af landbruget i deres rapport fra marts 2012:

Læs mere

Gødskning efter Ligevægtsprincippet

Gødskning efter Ligevægtsprincippet Gødskning efter Ligevægtsprincippet Et spørgsmål om balance Vagn Lundsteen, fagpolitisk rådgiver Landsforening for Bæredygtigt Landbrug Direktør i AgroBalance Planteavlsrådgiver i AgroPro Sjælland Et spørgsmål

Læs mere

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Den 7. februar 2011 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Konklusion Nederlandene og Danmark har for alle kystvande og Slesvig-Holsten for

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. februar 2013 Uge 8

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. februar 2013 Uge 8 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. februar 2013 Uge 8 Mens vi venter på nye vandplaner Rygterne om nye vandplaner er løbet rundt på længe. At de lader vente på sig er et tegn på, at miljøministeren

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 22. juni 2012 Uge 25 Landsbyer og marker oversvømmes og forsumper De sidste uger har jeg gået vandplanerne meget detaljeret igennem. Jeg kan se, at

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 385 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 385 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 385 Offentligt 8. april 2016 Til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen samt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Vedr. ukorrekte og misvisende

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Det store potentiale i dansk landbrug

Det store potentiale i dansk landbrug Det store potentiale i dansk landbrug Hvad skal vi gøre? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk - Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

Uge 49 blev et vendepunkt for dansk landbrug

Uge 49 blev et vendepunkt for dansk landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Uge 49 blev et vendepunkt for dansk landbrug - det var den uge, hvor vi fik troen på fremtiden tilbage 7. december 2012 Uge 49 Jeg er en uhelbredelig optimist. Alligevel

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Brian Kronvang, Jørgen Windolf og Gitte Blicher-Mathiesen DCE/Institut for Bioscience, Aarhus

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

TILLÆG 5 HVIDBOG Udvidelse af svineproduktion ved Gimlinge Fuglebjerg Kommune

TILLÆG 5 HVIDBOG Udvidelse af svineproduktion ved Gimlinge Fuglebjerg Kommune Regionplan 2005-2016 TILLÆG 5 HVIDBOG Udvidelse af svineproduktion ved Gimlinge Fuglebjerg Kommune Sammendrag og behandling af ideer og forslag indkommet i den 2. offentlighedsfase fra 5. september - 31.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20 Vi havde hellere spillet kampen En udsættelse og formentlig efterfølgende frafald af retssager mod randzonelovbrydere, er lidt som at vinde en fodboldkamp

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Fødevare- og landbrugspakken fokus på vandløb og akvakultur IDA Miljø arrangement 28. januar 2016 26-01-2016 1 Fup og fakta Regeringens landbrugspakke pkt. 6: For at undgå forsumpning af landbrugsarealer

Læs mere

Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot

Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Brevet er alene sendt pr. e-mail. Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot Folketinget har den 10. maj i år

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

TMC - Natur og Miljø

TMC - Natur og Miljø NOTAT TMC - Natur og Miljø 19-11-2015 Administration af vandløbsloven I brev af 4. november 2015 fra Miljø- og Fødevareministeren rettes der en generel henvendelse til alle landets kommuner om, at være

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 14. oktober 2013 Uge 41

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 14. oktober 2013 Uge 41 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 14. oktober 2013 Uge 41 En dråbe i havet Sommeren 2010 havde jeg en kronik i Information. Den hed En dråbe i havet. At bringe den var modigt gjort af avisen. Den affødte

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug

Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug . Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug Aarhus Universitet Det er svært at spå, især om fremtiden Forudsætninger: 1.Danmark forbliver i EU 2.Vandrammedirektivet fortsætter uændret 3.EU

Læs mere

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Program Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Genfremsættelsen af vandplaner Historisk gennemgang af forløb Nye vandplaner nye muligheder for indsigelse v. Erik Blegmand Erhvervspolitisk

Læs mere

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning KORTLÆGNING: Viden om kvælstoffets veje gennem jorden kan sikre mere landbrug eller mere miljø for de samme penge, påpeger forsker Af Egon Kjøller

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser Økonomisk analyse 17. februar 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser I de nuværende fremlagte vandplaner

Læs mere

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH Europaudvalget EU-note - E 14 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 4. december 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentet og

Læs mere

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. december 2011 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Brush-up. Ny lovgivning på vej i 2016 for landbruget 16. marts 2016

Brush-up. Ny lovgivning på vej i 2016 for landbruget 16. marts 2016 1 Brush-up Ny lovgivning på vej i 2016 for landbruget 16. marts 2016 Disposition Lov om ophævelse af lov om randzoner Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække Forslag

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning

Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning 18. marts 2011 Flemming Gertz Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning Vandforvaltningen i Danmark har undergået et paradigmeskifte ved at gå fra den generelle regulering i vandmiljøplanerne til

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Ansvaret skal placeres

Ansvaret skal placeres Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Ansvaret skal placeres En milliard spildte kroner på ulovlige vandplaner er ikke mindre end en skandale. Vandplanerne skulle have været afleveret i 2009. Det er ene

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 59 Bilag 1 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 59 Bilag 1 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 59 Bilag 1 Offentligt Roskilde, den 16. oktober 2015 Høringssvar til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner Tak for muligheden for at komme med høringssvar

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011

UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011 Dok.: KNO40167 UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011 1. Deres Majestæt, Deres Kongelige Højheder, mine damer og herrer.

Læs mere

Randzoneloven er en test på, om vi magter at sige fra, eller vi endnu en gang lader os underkue af meningsløse love.

Randzoneloven er en test på, om vi magter at sige fra, eller vi endnu en gang lader os underkue af meningsløse love. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 10. august 2012 Uge 32 Randzoneloven er en test på, om vi magter at sige fra, eller vi endnu en gang lader os underkue af meningsløse love. Alle i

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Analyse af landbrugsmæssige konsekvenser. vandplanerne

Analyse af landbrugsmæssige konsekvenser. vandplanerne Miljøudvalget 214-15 MIU Alm.del Bilag 11 Offentligt Landbrugsgruppen Bilag 2 Analyse af landbrugsmæssige konsekvenser af vandplanerne Bilag til høringssvar af 2. august 214 Indhold: Notat: De landbrugsmæssige

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering Specialkonsulent Flemming Gertz Grøn Vækst og Vandplaner hvor er vi nu? Grøn Vækst beslutning om 19.000 ton N 9.000 ton - model VMP IV Randzoner

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 17. januar 2014 Uge 3

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 17. januar 2014 Uge 3 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 17. januar 2014 Uge 3 Ind i mellem hader vi at få ret For nogle mennesker er det at få ret en drivende kraft. Jeg skal være den første til at erkende, at vores vidtberømte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 14. marts 2014 Uge 11 Foretræde for Folketingets udvalg Alle med relevante budskaber, kan få foretræde for udvalgene i Folketinget. Det gælder foreninger, firmaer eller

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere