Masterplan for Handel & Turisme i Sønderborg-området. 2. udgave - forår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterplan for Handel & Turisme i Sønderborg-området. 2. udgave - forår 2015"

Transkript

1 Masterplan for Handel & Turisme i Sønderborg-området 2. udgave - forår 2015

2 Forord Masterplanen for Handel & Turisme er resultatet af en proces, der har strakt sig over et halvt år, og som har involveret en meget lang række offentlige og private aktører fra vores turismesektor og detailhandel. Takket være deres store indsats og idérigdom står vi i dag med en fælles Masterplan, der er dybt forankret i vores aktører, vores område og vores tre styrkepositioner. Vi kan derfor nu sammen sikre, at vi i en velovervejet og koordineret indsats kan indfri Sønderborgs potentiale til at indtage en førerposition blandt danske turistdestinationer og dermed skabe vækst og udvikling i hele kommunen. Ole Stenshøj Formand, Erhvervsudvalget Sønderborg Kommune Forår

3 Masterplan for Handel & Turisme i Sønderborg-området Høringsudgave Indhold 1. Turisme og handel i Sønderborg i tal og ord 6 Turismens betydning for detailhandlen 6 Samspillet mellem handel og turisme 6 Styrkepositioner som den røde tråd 7 Eventful city 7 2. Mød vores ferieturister 8 Natur og bymiljø som gode fællesoplevelser 8 Vil ikke være passiv tilskuer 8 Autentiske og lokale traditioner 8 Sønderborgs styrkepositioner set med turistens øjne 8 Fremtidens turister hvem er de? 8 3. Samspillet med Destination Sønderjylland 10 Destination Sønderjylland styrker Sønderborg 10 Tre styrkepositioner markedsfører Sønderjylland 10 Sønderborg en aktiv medspiller i Destination Sønderjylland Sønderborgs tre styrkepositioner 13 Historien 15 Fem stærke eksempler på styrkeposition Historie i Sønderborg by 16 Madoplevelsen 19 Smagen af Sønderborg fem udvalgte og inspirerende smagsoplevelser 20 Naturen 23 Fem gode grunde til, at naturoplevelser i Sønderborg kommune er noget ganske særligt Handlinger og anbefalede tiltag 27 Historien 29 Et løft af de historiske oplevelser 30 Historiske events - anbefalede tiltag 32 Nye produkttiltag inden for styrkeposition historie 34 Madoplevelsen 37 Løft til nuværende madoplevelser i Sønderborg 38 Gastronomiske events - anbefalede tiltag 39 Nye produkttiltag inden for madoplevelsen 41 Naturen 45 Et løft af de nuværende oplevelser i naturen 46 Events i naturen - anbefalede tiltag 48 Nye produkttiltag i naturen 49 Mere liv i byen 50 Et løft til de nuværende oplevelser 51 Nye produkttiltag 52 Det skal være let at være turist 54 Et løft af den nuværende turistservice Erhvervsturisme Samlet overblik 60 Bilag 62 Bilag 1 Gallup kompas 62 Bilag 2 Processen 65 Bilag 3 Idékatalog 67 Bilag 4 Fakta om turisme i Sønderborg-området 68 Bilag 5 Fakta om detailhandel i Sønderborg-området 70

4 Sønderborg-området har potentialet til at blive den mest søgte turistdestination uden for hovedstaden 4

5 Masterplan for Handel & Turisme i Sønderborg-området Høringsudgave Velkommen til Masterplan for Handel & Turisme Med Masterplan for Handel & Turisme er vi i Sønderborg klar til at tage det første store skridt mod en koordineret og konkret indsats, der kan indfri et stort og uudnyttet potentiale for at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i turismesektoren og detailhandlen i Sønderborg kommune. Planen skal sikre, at vi udnytter dels vores styrkepositioner til at kvalificere og udvikle vores tilbud, attraktioner og events og dels de muligheder, som samarbejdet i Destination Sønderjylland giver os. Formålet med Masterplan for Handel & Turisme er således, at Tiltrække flere ferie- og erhvervsturister til hele Sønderborg kommune Øge omsætning i detailhandlen og hos turistaktører Skabe arbejdspladser i turismesektor og detailhandel Sikre sammenhæng og koordinering mellem områdestrategier i kommunen Sikre fuld udnyttelse af samarbejdet i Destination Sønderjylland Udnytte områdets og Destination Sønderjyllands tre styrkepositioner til at skabe synergi og en klar rød tråd i alle indsatser Bane vejen for, at Sønderborg bliver en såkaldt Eventful city, der arbejder systematisk og integreret med by-, kultur- og turismeudvikling Kun ved en fælles indsats, hvor såvel offentlige som private aktører arbejder sammen i en koordineret indsats mod fælles mål, bliver det muligt at indfri potentialet. Vi står med etableringen af et nyt Vækstråd stærkt, da der her anlægges et helhedsperspektiv på erhverv, detailhandel og turisme. Alle tre ben er bærende og afgørende erhverv i vores område, og alle tre spiller de tæt sammen og influerer hinanden. Derfor skal deres udvikling også gå hånd i hånd med et ligeligt positivt fokus. Fremtidens opgave er at sikre synergi og samarbejde således, at vi undgår silotænkning og modsatrettet udvikling. Vi skal ikke længere skyde med spredehagl vi skal i stedet gennem en koordineret og velovervejet indsats med en klar rød tråd styrke de tre ben, som Sønderborg står på. Således supplerer nærværende Masterplan for Handel & Turisme den allerede udviklede strategi for erhverv og iværksætteri og skal betragtes som sammenhængende med denne. Ydermere er Masterplan for Handel & Turisme en dynamisk strategi, hvor fremtidige områdestrategier for byer og områder i kommunen let kan integreres som konkrete handlinger og tiltag. Således rummer Masterplanen allerede initiativer fra Masterplan for Gråsten og Hvidbog for Nordals, ligesom den trækker på de muligheder for iværksætterservice, som strategien for erhverv og iværksætteri skaber. Visionen Det er selvfølgelig kærkomment at formulere en kvik vision som en del af Masterplan for Handel & Turisme, f.eks nye turister 10 nye butikker på dage. Det er gratis, hvis det ikke samtidig ledsages af en klar plan, økonomisk råderum, konkret handling samt vilje og metode til at måle på resultaterne. Det er den samlede mængde af dette, der afgør, hvor højt og hvor hurtigt, vi kan flyve. Visionen for denne Masterplan er derfor kort og godt at leve op til sine formål som beskrevet ovenfor. Når Masterplanen implementeres, vil resultatet være større og mere langsigtet end nye turister 10 nye butikker på dage. For faktum er, at Sønderborg-området har potentialet til at blive centrum for sønderjysk turisme og dermed den mest søgte turistdestination uden for hovedstaden - med alt, hvad det indebærer af vækst, omsætning og arbejdspladser. Lad os derfor straks vende os mod dels hvorfor vi har potentialet, og dels hvordan vi udnytter det. Rigtig god fornøjelse med læsningen. Vision: Sønderborg-området skal være centrum for sønderjysk turisme og dermed den mest søgte turistdestination uden for hovedstaden. 5

6 1. Turisme og handel i Sønderborg i tal og ord Turismen er et af Sønderborgs mest betydningsfulde erhverv. I 2013 var det samlede turismeforbrug på ca. en milliard kr., hvilket skaber 1500 arbejdspladser og giver 1,7 mia. kr. i offentlige indtægter. Turismen generer således både vækst, udvikling og arbejdspladser i Sønderborg kommune. 90 % af vores turister er enten danskere eller tyskere. Størstedelen er ferieturister, og hver fjerde besøgte kommunen i forretningsanliggende. Når turisterne kommer til Sønderborg-området, vælger 73 % campingpladser eller feriehuse, imens de resterende bor på hoteller, feriecentre eller lystbåde. Hver enkelt turist i Sønderborg bruger i gennemsnit 414 kr. pr. dag. Det er væsentligt lavere end landsgennemsnittet på 443 kr. og peger på et potentiale for at hæve vores turisters gennemsnitsforbrug. Dykker vi yderligere ned i turisternes forbrug, står det klart, at kun 3 % af det samlede forbrug bruges på kultur og forlystelser. Her er således mulighed for at en øget indtjening på kommercielle kulturaktiviteter samt forlystelses- og oplevelsestilbud. 51 % af det daglige forbrug på 414 kr. bruges på detailhandel, shopping, restaurationsbesøg, føde- og drikkevarer samt tobak. Dette betyder, at turismeafledt beskæftigelse i detailhandel udgør 33 %. Turismen har således en væsentlig betydning for detailhandlens omsætning i Sønderborg. Turismens betydning for detailhandlen Tager vi udgangspunkt i detailhandlens udvikling i Sønderborg kommune, er detailomsætningen siden 2007 i faste priser faldet ca. 10 %. Omsætningen i butikkerne var i 2013 ca. 3,15 mia. kr. Dækningsgraden for Sønderborg kommune er beregnet til 96. Det betyder, at der er forholdsvis flere indbyggere fra Sønderborg kommune, der tager ud af kommunen for at handle, end der er indbyggere udefra, som kommer til Sønderborg kommune for at handle. Nærværende Masterplans fokus er de udefrakommende turister, hvad enten disse er dagsturister på shoppingtur eller ferieturister på længerevarende ophold. Indsatsen for at tiltrække og fastholde egne borgere i kommunen bør være strategisk indsatsområde for områdets handelsstandsforeninger. Når befolkningsudviklingen betragtes i forhold til handelslivet i Sønderborg kommune, forventes det, at indbyggertallet vil falde 7 % i perioden frem til I forhold til denne befolkningsprognose forventes forbrugsgrundlaget i de fysiske butikker at være ca. 230 mio. kr. lavere i år Omvendt forventes turismen fortsat at være stigende, og allerede 2014 har budt på opadgående kurver i antallet af turister og overnatninger. Samspillet mellem handel og turisme Når udviklingen og fremtidsprognoserne afvejes i forhold til detailhandlen i Sønderborg kommune, må det konkluderes, at der ligger et stort potentiale i detailhandlen for at øge indtjeningen og skabe arbejdspladser gennem dels tiltrækning af turister og dels gennem et øget turismeforbrug. Turismeforbrug i Sønderborg Kommune, % Overnatning 13% Transport 3% Kultur og forlystelser 10% Benzin og brændstof 10% Restaurant 17% Føde-, drikkevarer og tobak 31% Andet (shopping mv.) Turismeafledt beskæftigelse i Sønderborg Kommune, % Overnatningssteder 12% Restauranter og værtshuse 3% Transportvirksomheder 9% Rejseservice 2% Forlystelsesparker, museer mv. 33% Detailhandel 27% Andre brancher Befolkningsudvikling Historie Prognose 6

7 Masterplan for Handel & Turisme i Sønderborg-området Høringsudgave Derfor hænger handel og turisme uløseligt sammen. Nogle af fremtidens indsatsområder varetages bedst af detailhandlen selv og i de respektive handelsstandsforeninger, imens andre har et naturligt tilhørsforhold til Destination Sønderjylland og den generelle markedsføring af Sønderborg kommune for at tiltrække turister. Men uanset hvem, hvordan og hvornår ideerne udvikles og omsættes til handling, er en fælles opfattelse og Alt, hvad der tiltrækker flere turister til området, har en positiv afsmittende effekt på detailhandlen og byder på det størst mulige vækstpotentiale referenceramme helt afgørende: Handel og turisme er to sider af samme sag. Alt hvad der således tiltrækker flere turister til området, har en positiv afsmittende effekt på detailhandlen og byder på det størst mulige vækstpotentiale. Styrkepositioner som den røde tråd Samtidig er det af yderste vigtighed, at der sikres samspil og en klar rød tråd gennem indsatserne således, at alle initiativer og instanser trækker i samme retning mod fælles mål. Vi skal således sige et endegyldigt farvel til silotænkning og en gammeldags opfattelse af, at handel, kultur og turisme er tre forskellige områder. De er tætforbundne og trives bedst i et dynamisk samspil med hinanden. Hertil kommer naturligvis, at vi hverken kan, vil eller skal stritte i alle retninger i Sønderborg, for ingen har nogen sinde vundet terræn ved at skyde med spredehagl. Vi skal derfor holde fokus på vores styrkepositioner, som findes beskrevet i denne Masterplan. Vi skal være tro mod de beslutninger, vi har truffet, og vi har modet til at vide, at valg også betyder fravalg. Når vi f.eks. skal prioritere mellem større events og begivenheder, skal de til enhver tid holdes op mod vores styrkepositioner. For nok kan en event eller idé virke både sjov, god og tiltalende, men bakker den ikke samtidig op om den generelle markedsføring af Sønderborg som turisme- og shoppingdestination, må den aldrig allokere midler fra aktiviteter inden for vores styrkepositioner. Styrkepositionerne er derfor den væsentligste rettesnor for alle aktører, uanset om det er inden for handel, kultur eller turisme. Eventful City Hermed lægges der op til, at Sønderborg bliver en såkaldt Eventful City. Byer, der arbejder med begrebet Eventful City, har alle det til fælles, at de arbejder med en integreret tilgang til by-, kultur- og turismeudvikling. Det vil sige, at der er en klar sammenhæng mellem stedet, kulturen, historien, menneskene, fremtiden, begivenheder i fortiden og nutiden på den ene side og de events store som små der udvikles på den anden side. Mange byer verden over arbejder ikke integreret med by-, kultur- og turismeudvikling. Events udvikles og planlægges udelukkende ud fra, at de tiltrækker opmærksomhed og gæster fra gang til gang fra event til event. Der er derfor altid overhængende risiko for, at forskellige myndigheder og andre interessentgrupper arbejder hver for sig og ikke sammen. Det kan hurtigt blive reaktivt i stedet for proaktivt og taktisk i stedet for strategisk. Byerne bruger mere energi på at tænke sig til events, end de bruger på at lade store og små events springe frem fra det helt naturlige grundlag, som byerne hviler på. De glemmer det ganske enkelt i tanker om økonomi, return on investment, PR-muligheder og arbejdspladser. Sådan skal det ikke være i Sønderborg, for vi har netop det naturlige grundlag og de stærke styrkepositioner, der er grundlaget for, at vi kan være en Eventful City. En Eventful City har ikke en eventpolitik. Byen bruger events som en del af en større kulturel programmering med udgangspunkt i det pågældende steds særegenhed med henblik på at stadfæste det fortidige, udvikle det nutidige og skabe det fremtidige. I stedet for blot at være et rum for events, skaber en eventful city events, der udspringer naturligt af kulturen og identiteten. Her er arbejdet hverken tilfældigt eller ad hoc-præget men derimod kendetegnet af sammenhæng og koordination. Eventful cities er ikke reaktive i forholdet markedet og den generelle udvikling. I stedet sætter de kursen for markedet og er trendsættende for udvikling af moderne byer. De skaber så at sige byen og gør den attraktiv med store og små events, og de sørger for at involvere byens aktører, politikere, embedsmænd, borgere og turister i aktiviteterne. Sådan skal det også være i Sønderborg. 7

8 2. Mød vores ferieturister Et dybdegående og yderst omfattende analysegrundlag betyder, at vi i Sønderborg har stor viden om vores turister. I bilag 1 forefindes en detaljeret Gallup kompas segmentering af vores turister og potentielle turister. Hertil kommer en lang række andre analyser, der ikke behøver gentages her. Langt mere interessant er det nemlig, at det store analysemateriale entydigt peger på de samme faktorer. Vi kender således ikke alene vores turisters forbrug, hvordan de bor, når de er her, og hvor længe de bliver i området osv. Vi ved også, hvorfor de kommer, og hvad de tillægger størst betydning for deres ferie og destinationsvalg. På baggrund af de mange undersøgelser er det derfor muligt at tegne en klar profil af Sønderborgs nuværende og potentielle turister: Natur og bymiljø som gode fællesoplevelser Ikke overraskende er strand og natur helt afgørende for både vores danske og tyske turisters ferieoplevelser. Det er her, de finder frirummet til at koble fra og slappe af. Ferieaktiviteterne på stranden og i naturen spænder bredt lige fra at dase i solen og lege med børnene til cykelture og gå-/løbeture i skoven. Det er imidlertid ikke kun naturen, der sætter rammerne for feriens aktiviteter. Oplevelsen af samvær og at kunne foretage sig noget sammen med familie og venner er ligeså vigtigt, og det er afgørende, at det er aktiviteter, hvor alle har det godt og får opfyldt deres individuelle behov. Ligeledes er friheden til at finde inspiration og planlægge ferieaktiviteterne fra dag til dag væsentlige parametre for den gode ferie. Også oplevelser i bymiljøet spiller en væsentlig rolle for vores turister, der fremhæver shopping, is med børnene, gåture samt det at nyde atmosfæren og observere livets gang som gode ferieoplevelser. Ydermere har en meget stor del af vores turister det til fælles, at de godt kan lide at gøre en god handel. Vil ikke være passiv tilskuer Sønderborgs kulturarv og historie interesserer i høj grad vores turister. I den forbindelse skal vi dog samtidig bide mærke i, at vi kan imødekomme et bredere turistsegment ved at fokusere mere på underholdningsværdi og mindre på attraktioner og formidlingsformer, der minder for meget om traditionelle museer. Altså appellerer et 1864-marked f.eks. bedre og bredere til vores turister end en passiv udstilling....det skal være et sted med sin egen identitet, hvor man som turist kan føle sig som en del af fællesskabet og kan komme helt tæt på de lokale traditioner Autentiske og lokale traditioner Vores turister oplever det som positivt, når deres feriested har et fornuftigt udbud af gode restauranter samt let adgang til og et stort udvalg af lokale råvarer og specialiteter. Det er især vores tyske turister, der efterspørger synligheden af det lokale islæt. For både danske og tyske turister forbindes den gode ferieby med oplevelsen af autencitet og lokalt liv det skal være et sted med sin egen identitet, hvor man som turist kan føle sig som en del af fællesskabet og kan komme helt tæt på de lokale traditioner. Sønderborgs styrkepositioner set med turistens øjne Ifølge de danske og tyske turister er Sønderborgs styrkepositioner: Naturoplevelser i ægte og uspoleret natur, herunder strand, kyst og hav Gastronomi oplevelsen af det lokale køkken Kulturarv og lokalhistorie formidlet levende og interessant Turisternes primære årsag til at vælge Sønderborg kommune som feriedestination bygger ofte på traditioner og ferieminder fra tidligere besøg i området. Faktisk kan mange af vores nuværende turister slet ikke forestille sig en sommer uden et ophold i Sønderborg. Der er således tale om mange loyale gæster, der føler et kært og familiært forhold til vores område. Når vores turister planlægger deres ferie, er Googlesøgninger samt anbefalinger fra familie og venner de suverænt vigtigste informationskilder. Fremtidens turister hvem er de? I Danmark har turismeudviklingen traditionelt haft fokus på bred masseturisme inden for feriehuse, feriecentre, camping mv. I de senere år er opmærksomheden 8

9 Masterplan for Handel & Turisme i Sønderborg-området Høringsudgave dog i stigende grad rettet mod nye målgrupper med specielle interesser samt koncepter, der specifikt imødekommer disse interesser. Det kan være særlige interesser og koncepter inden for f.eks. natur, historie og kultur, gastronomi, udfordrende oplevelser i naturen, sport og meget andet. Denne udvikling betyder, at vi i Sønderborg skal være på forkant med engagerende ture, events og nærværende oplevelser inden for vores tre styrkepositioner. Den gode ferieoplevelse er en hybrid af forskellige oplevelser. I forhold til vores fremtidige turister er der specielt seks kendetegn og elementer, der danner grundlag for den gode ferie: 1. Fysisk aktivitet 2. Afslapning med familie og venner 3. Gode overnatningsmuligheder 4. Strand og natur 5. Varierede oplevelser og aktiviteter 6. Et autentisk og velfungerende bymiljø Autentisk og velfungerende bymiljø Gode overnatningsmuligheder Varieret udbud af oplevelser og aktiviteter Hybrid af forskellige oplevelser Fysiske aktiviteter Strand og natur Afslapning med familie og venner Figuren skitserer, at vi har potentiale for forbedringer, og det er såkedes ikke alle parametre vi imødekommer tilstrækkeligt i Sønderborg. Afsnit 5 vil derfor fokuseres på at bringe nye tiltag i spil, der vil sikre den gode helhedsoplevelse for vores fremtidige turister. I Sønderborg har vi forholdsvist godt fat i de turister, der allerede kommer her. Men skal vi vækste, er det afgørende, at vi dels tiltrækker flere turister fra de segmenter, vi allerede appellerer til, og dels at vi kan tiltrække nye segmenter. Sønderborg har en høj diversitet i turister. Det vil sige, at det ikke kun er én bestemt type turist, der vælger at besøge os, og det gælder både for danske og tyske turister. Men alligevel er der dog klare indikatorer og analyser, der peger på, at der er målgrupper, vi vil have større succes med at ramme end andre. Tages der således udgangspunkt i Gallups metode og segmenteringsmodel minikompas, der består af fire segmenter: De moderne-individorienterede, De traditionelle-individorienterede, De traditionelle-fællesskabsorienterede og endelig de moderne-fællesskabsorienterede, anbefales det, at Sønderborg særligt fokuseres på de to fællesskabsorienterede segmenter og til dels det traditionelindividorienterede segment. I forhold til en geografisk betragtning har Sønderborg kommune det største turistpotentiale i henholdsvis Danmark og Tyskland. De moderne fællesskabsorienterede er relevante som målgruppe på grund af deres store interesse for vores kulturarv. Men dette segment er, som navnet antyder, moderne og efterspørger netop koncepter, der specifikt er formet til dem og gerne med mere action og smartness end Sønderborg på nuværende tidspunkt leverer. De holder af naturen, men ønsker og forventer samtidig, at vi inspirerer med anderledes og interessante oplevelser i naturskønne oplevelser. Dette turistsegment skal beriges med levende fortællinger og autencitet. Vi skal serverer de gode historier, som de moderne fællesskabsorienterede turister senere kan berette om til venner og familie. De traditionelle fællesskabsorienterede forbinder en rejse til Sønderborg med afslapning, historie og gode muligheder for vandring og cykling i naturen. De rejser ofte i grupper både på dagsture og ture af en fire til syv dages varighed. Når disse turister rejser, foretrækker de at blive beriget med områdets kulturarv, historie og natur, hvilket er et perfekt match med Sønderborgs styrkepositioner, og ikke mindst en service i topklasse. Det traditionelle-individorientrede segment er også interessant for Sønderborg, og en stor del af vores nuværende turister hører til i denne gruppe. De er karakteriseret ved at være loyale personer, der vender tilbage til samme feriedestination år efter år, når de først har fundet et sted, de kan lide. For denne gruppe gælder det primært om, at vores værtskab er i topklasse under besøget. Ydermere ligger der her en væsentlig opgave i at åbne målgruppens øjne op for de interessante kulturelle oplevelser i området. For lige netop dette segment gælder det om at øge underholdningsværdien for, at de finder oplevelsen relevant og interessant. 9

10 3. Samspillet med Destination Sønderjylland Konkurrencen om turisterne er benhård, og den intensiveres fortsat. Der er svimlende summer og arbejdspladser på spil. Alene i vores fire sønderjyske kommuner Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder var turismeomsætning på 3,9 mia. kr. i 2013, hvilket er lig med over 5000 arbejdspladser. Men siden 2007 har Danmark mistet 3,6 % udenlandske overnatninger, selvom Europa som helhed er gået frem med 5,4 %. Med andre ord er Danmark ved at tabe kampen om turisternes gunst. Men i Sønderborg og Sønderjylland er vi i fuld gang med at vende udviklingen, hvorfor tallene for 2014 viser en stigning i antal overnatninger og øget omsætning. Med andre ord er kampen om turisterne en kamp, som vi kan vinde med vækst i alle led som følgevirkning. Når det er lykkedes at vende udviklingen i Sønderborg og Sønderjylland, skyldes det etableringen af først Destinationsudvikling Sønderjylland og nu Destination Sønderjylland. Grundet den intensiverede konkurrencesituation i turismesektoren vælger flere og flere destinationer i ind- og udland at slå kræfterne sammen for at vinde turisternes gunst. I 2012 fulgte vi i Sønderjylland trop og tog første spadestik til dannelsen af en Destination Management Organisation (DMO). Denne DMO er i dag en realitet i form af Destination Sønderjylland, der er finansieret af Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og til dels Tønder Kommune. Destination Sønderjylland styrker Sønderborg I den større nationale og globale sammenhæng er vi som enkelt kommune alt for lille en aktør til virkelig at gøre os gældende. Det samme er tilfældet for vores nabokommuner. Derfor giver det rigtig god mening, at vi i stedet i dag har samlet alle styrker og ressourcer i en handlekraftig, ressourcestærk og resultatorienteret DMO, Destination Sønderjylland. Destination Sønderjylland betyder, at vi i dag har muligheder til rådighed, som vi i Sønderborg selv ville have vanskeligt ved at folde ud. Det gælder f.eks. den fælles sønderjyske bookingportal, værtskabskurser, netværksgrupper og værktøjer til og for alle aktører, store events i både ind- og udland, landsdækkende og udenlandsk markedsføring samt pakketering og produktudvikling på tværs af kommunegrænser. Sønderborg er en stor, afgørende og aktiv aktør i Destination Sønderjylland, og derfor har vi fra starten været med til at forme, fastlægge og udvikle Destination Sønderjyllands aktiviteter og indsatsområder. Vi og alle områdets turistaktører har således spillet en afgørende rolle i identifikationen og udviklingen af de værktøjer og de tre styrkepositioner, som vi i dag bruger til at markedsføre Sønderborg og Sønderjylland over for vores turister i ind- og udland. Tre styrkepositioner markedsfører Sønderjylland Når vi taler handel- og turismeudvikling i Sønderborg, er Destination Sønderjylland et af vores allerstærkeste kort, der allerede har skabt fremragende resultater og vækst i Sønderborg. Destination Sønderjylland arbejder stringent med at markedsføre os via vores tre fælles styrkepositioner: Historien, madoplevelsen og naturen. Disse er udvalgt på baggrund af et stort analysegrundlag og dataindsamling blandt både danske og tyske turister samt de sønderjyske turistaktører. Alle tre styrkepositioner er blevet sat i spil. Når vi f.eks. oplever, at turisterne står i kø for at smage på det sønderjyske kaffebord eller særlige egnsspecialiteter, skyldes det, at vi i Destination Sønderjylland både har udviklet det rullende sønderjyske kaffebord og rullende sønderjysk tapas, der har markedsført vores madoplevelse over alt i landet og i Tyskland. Når landsdækkende TV-udsendelser tager på gæstevisit i Sønderborg og laver mad på havnen i den bedste sendetid, har Destination Sønderjylland haft en finger med i spillet. Og når f.eks. Jylland Posten vælger at dedikere et helt tema til krigen i 1864 og de mange events og begivenheder i området, kan du ligeledes være sikker på, at intet er tilfældigt. Destination Sønderjyllands tre styrkepositioner er Sønderborgs tre styrkepositioner, og det er dem, som vi sammen med vores nabokommuner har committet os til og det er via dem, at vi allerede nu har været i stand til at skabe vækst og konkrete resultater. Sønderborg en aktiv medspiller i Destination Sønderjylland En stor del af vores fremtidige turismeindsats foregår således helt naturligt via Destination Sønderjylland. I Sønderborg er vores rolle derfor at udvikle vores turistattraktioner og -tilbud og vedvarende synliggøre disse 10

11 Masterplan for Handel & Turisme i Sønderborg-området Høringsudgave via Destination Sønderjylland. Det er således vores opgave fortsat at byde ind med events, oplevelser og produkter inden for de tre styrkepositioner. Ligeledes skal vi udnytte de mange muligheder, som Destination Sønderjylland giver os og vores turistaktører i form af f.eks. bookingportal, produktudvikling og ikke mindst den afgørende markedsføring. Med Destination Sønderjylland har vi fået en organisation, der virker, og hvor vi kan indfri Sønderborgs store turismepotentiale. Det kræver, at vi forsat står stærkt sammen med vores nabokommuner, så vi løfter i flok, og det kræver, at vi holder fast i vores commitment til vores tre fælles styrkepositioner, når vi udvikler vores egen Masterplan for Handel & Turisme i Sønderborg. Kun herved kan vi for alvor udnytte synergi og sikre, at vores masterplan fører til handling og resultater, der rækker langt ud over både Sønderborgs og Sønderjyllands grænser. Af samme grund tager såvel masterplanen for Gråsten som Hvidbogen for Nordals udgangspunkt i Destination Sønderjyllands styrkepositioner og har her udviklet stærke, kreative og lokale initiativer, der bakker op om og skaber synergi med den fælles indsats. Det samme er gældende for nærværende Masterplan og forventes også af fremtidige områdestrategier i Sønderborg kommune. Destination Sønderjyllands tre styrkepositioner er Sønderborgs tre styrkepositioner 11

12 12 Det er os selv, der har spurgt vores mange gæster og turister om, hvorfor de netop vælger Sønderborg

13 Masterplan for Handel & Turisme i Sønderborg-området Høringsudgave 4. Sønderborgs tre styrkepositioner Selv for os der bor, lever og driver forretning i Sønderborg, kan det være en udfordring at sætte ord på det, der gør os og vores område til noget ganske særligt. For hvordan beskriver man en følelse og mentalitet, og hvordan fortæller man historien om, hvordan en helt unik historisk og kulturel arv har gjort os til dem, vi er? Og hvordan samler og formidler man alle de goder og enestående oplevelser, vi vitterligt kan byde på? Ikke desto mindre er det nødvendigt, for når vi selv kan sætte fingere på og italesætte hvad Sønderborg er, kan vi også formidle det til vores omverden. Vi er heldigvis hjulpet godt på vej af de tre konkrete og veldefinerede sønderjyske styrkepositioner: Historien, naturen og madoplevelsen. For faktum er, at såvel Sønderborgs mange tilbud og attraktioner som store potentiale favnes af de tre styrkepositioner. Styrkepositionerne er ikke blevet trukket ned over hovedet på os det er os selv, der i tæt samarbejde med vores nabokommuner har identificeret dem, og det er os selv, der har spurgt vores mange gæster og turister om, hvorfor de netop vælger Sønderborg. Sønderjyllands tre styrkepositioner er Sønderborgs tre styrkepositioner og hænger uløseligt sammen. For hvordan kunne Sønderjyllands historie fortælles uden slaget ved Dybbøl, krigen i 1864 eller Als bemærkelsesværdige oldtidsfund, hvordan skulle det sønderjyske køkken kunne smages uden Gråsten æblet, vores lokale egnsspecialiteter, særlige traditioner eller gode råvarer, og hvordan skulle naturen kunne opleves uden Sønderborgs enestående naturperler, lange kyststrækninger eller artsrigdom af sjælden fauna og flora? Nærværende Masterplan for Handel & Turisme illustrerer sammen med masterplanerne for Gråsten og Nordals samt kommende strategier, hvad vi kan, når vi sammen i Sønderborg sætter vores tre styrkepositioner i spil. Mulighederne er uendelige i hele kommunen, når vi benytter styrkepositionerne som en klar rød tråd, der binder os og vores område sammen. Det skaber styrke, brand og sammenhængskræft. Lad os derfor vende blikke mod vores tre fyrtårne og se, hvorfor de netop lyser så stærkt i Sønderborg. 13

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld Smag, servér og oplev Vadehavsguld garanterer et kvalitetsprodukt med en høj grad af autenticitet, sporbarhed og troværdighed. Alle produkter, der har opnået Vadehavsguld, opfylder en række kriterier der

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

GUIDE. - til udvikling af turistoplevelser gennem brugerdreven innovation. Section - 1

GUIDE. - til udvikling af turistoplevelser gennem brugerdreven innovation. Section - 1 GUIDE - til udvikling af turistoplevelser gennem brugerdreven innovation Section - 1 DESTINATION SØNDERJYLLAND - VÆRD AT SMAGE PÅ! Denne guide henvender sig til dig, som arbejder med udvikling af oplevelser

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst -[forside]- -[overmenu]- Lejligheder og værelser Lejligheder og værelser Naturperlen er en hyggelig landejendom med en fantastisk udsigt over den

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Nyd faciliteterne & den smukke beliggenhed på Idrætshøjskolen i Sønderborg & gå hele runden på Benniksgaard Golf Course, Alssund Golfklub & Nordborg

Nyd faciliteterne & den smukke beliggenhed på Idrætshøjskolen i Sønderborg & gå hele runden på Benniksgaard Golf Course, Alssund Golfklub & Nordborg g o l f o g h øj s k o l e t i d t i l g o l f u g e k u r s e r 2013 Nyd faciliteterne & den smukke beliggenhed på Idrætshøjskolen i Sønderborg & gå hele runden på Benniksgaard Golf Course, Alssund Golfklub

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST

TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST DEN SKØNNE NATUR OMKRING TRINITY - skov, vand og strand TEAM TRINIYS FRISKE PUST Ideerne spirer, og læring gror, når I mødes på Trinity. Giv næring til udvikling

Læs mere

Teambuilding - på en øde Ø

Teambuilding - på en øde Ø Teambuilding - på en øde Ø Teambuilding på en øde Ø Lær dig selv og dine kolleger at kende på en helt ny måde. Bliv lidt klogere på havet, dyrene, nature n og dig selv. Hvad kan man dog lave på en øde

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Small Danish Hotels en verden af gæstfrihed

Small Danish Hotels en verden af gæstfrihed 2013 Small Danish Hotels en verden af gæstfrihed Gæstfrihed, unikke oplevelser og attraktiv beliggenhed er væsentlige parametre, når man skal vælge, hvor man skal bo på ferien eller holde konferencen.

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Destinationsudvikling

Destinationsudvikling Destinationsudvikling En undersøgelse af Sønderjylland som feriedestination TNS Gallup for Destinationsudvikling Sønderjylland April 2013 TNS Gallup April 2013 Destination Sønderjylland Side 1 af 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over Panoramaudsigt over vandet uanset om du er på værelset, i restauranten eller i konferenceafdelingen. Himmel og vand så langt øjet rækker.

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere