November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen"

Transkript

1 November 2013 Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen 1

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formål 3 Evalueringens hovedområder 3 Undersøgelsens målgruppe 3 Metode og dataindsamling 4 Sammenfatningen af undersøgelsen 4 Præsentation af resultaterne 7 Baggrundsvariabler 7 Trivsel og det faglige niveau 8 Underviserne, pædagogikken og praktikken 10 Udfordringer og muligheder i overgangen 12

3 Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Indledning Ifølge hovedbekendtgørelsens kap. 2 skal skolen gennemføre en årlig selvevaluering, som omfatter mindst ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning. Det område, som er udvalgt, er overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen. Der har tidligere i forbindelse med Handlingsplan for øget gennemførelse været indhentet data om overgangen, men disse har alene været frafaldsdata. Der har således ikke tidligere været gennemført en større undersøgelse af, hvordan grundforløbseleverne klarer sig på hovedforløbet. Baggrunden for nu at vælge dette fokus er, at der i forbindelse med Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 blev konstateret, at frafaldet på SSH uddannelsen var større blandt de elever, der kom fra grundforløbet end øvrige elever. Herudover har underviserne på SSH uddannelsen oplevelsen af, at grundforløbseleverne fagligt klarer sig dårligere end øvrige elever. Formål Formålet med selvevalueringen er at få mere viden om hvordan grundforløbseleverne oplever overgangen, hvordan de fagligt klarer sig og hvordan fravær og frafald har udviklet sig. På baggrund af analyse af disse områder er hensigten, at angive områder, som kan forbedre grundforløbselevernes muligheder for at gennemføre SSH uddannelsen. Evalueringens hovedområder 1. Trivsel og det faglige niveau. 2. Underviserne, pædagogikken og praktikken. 3. Udfordringer og muligheder i overgangen.. Undersøgelsen har fokus på elevernes opfattelse af ovennævnte tre hovedområder. Herudover er undersøgelsen blevet suppleret med data vedr. fravær, frafald og det faglige niveau. En elevrettet spørgeskemaundersøgelse blev foretaget den 9.september Undersøgelsens målgruppe Undersøgelsen har et elevperspektiv. Undersøgelsen retter sig mod tidligere grundforløbselever på social- og sundhedshjælperuddannelsen. 3

4 Det udvalgte optag, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen er H13januar, som består af 3 hold. Der er i alt 29 tidligere grundforløbselever på disse hold. Kendetegnende for de elever er, at de er startet på SSH uddannelsen umiddelbart efter grundforløbet. For at supplere det generelle billede af frafald, fravær og det faglige niveau er der hentet data fra følgende optag; H12januar, H12maj, H12september, H13januar, H13maj. Metode og dataindsamling Undersøgelsen er en kvantitativ undersøgelse med mulighed for uddybende kommentarer. Undersøgelsen har fokus på elevernes opfattelse af ovennævnte tre hovedområder. Undersøgelsen er foretaget den 9.september På de udvalgte SSH hold var der i alt 29 tidligere grundforløbselever. 26 af disse elever har svaret på spørgeskemaet. Svarprocenten er således 90 %. Kønsfordeling: 92 % kvinder og 8 % mænd. Gennemsnitsalderen er på 18,7 år Sammenfatning af undersøgelsen Her følger et resumé af analysen af resultaterne. Et mere uddybende overblik af resultaterne kan fås i afsnittet Præsentation af resultaterne Sammenfatning af datamateriale på de 3 optag: jan 12, maj 12 og jan 13: Grundforløbselever udgjorde samlet 35,3% Frafald: Frafald i 1.skoleperiode var 2,7% (for øvrige elever 3,2%) Frafald i 1.praktikperiode var 17,9% (for øvrige elever 5,0%) Samlet for 1.skole- og 1.praktikperiode var frafaldet 20,5% (for øvrige elever 8,2%) Det faglige niveau: Det faglige niveau er målt ud fra standspunktvurderingen på 2.skoleperiode: På alle hold er grundforløbselevernes gennemsnit lavere end de øvrige elevers gennemsnit. Niveauet er ca. 1,5 karakter lavere. Fravær: Data er hentet fra hold H13januar og H13maj: Samlet på de 2 optag er fraværet hos grundforløbseleverne på 7,6%. Hos øvrige elever er det 6,5%. Sammenfatning af Trivsel og det faglige niveau Grundforløbseleverne på SSH uddannelsen trives generelt godt på skolen.

5 Langt de fleste elever trives bedre på SSH uddannelsen end da de gik på grundforløbet. Dette understøttes også at de subjektive udsagn, som viser stor tilfredshed med uddannelsen. Der lægges især vægt på, at der er mere seriøsitet, flere lektier og højere niveau. Det opleves positivt. De 2 mænd som deltog i undersøgelsen oplever begge, at de tilhører den del i klassen, der har det sværest. Begge trives bedre på SSH end på grundforløbet. Det faglige niveau krydset med ansættelsessted fordeler sig nogenlunde ens. Det faglige niveau krydset med om man har det bedre på SSH end grundforløbet fordeler sig ens. Det faglige niveau krydset med lønnet arbejde før SSH uddannelsen ser således ud: Krydsanalysen ift. lønnet arbejde viser, at de elever der har haft lønnet arbejde før de startede på SSH uddannelsen i højere grad oplever, at de tilhører den bedste 1/3 end de elever, der ikke har haft lønnet arbejde. Der ser således ud til at være en sammenhæng mellem lønnet arbejde og oplevet faglighed. Vi kan dog ikke konkludere at lønnet arbejde før uddannelsesstart fører til højere faglighed. Krydsanalysen viser, at der er forskel på holdene. På unge-holdet (Hold 1) er elevernes vurdering af deres faglige niveau lavest. Mellemgruppen er nogenlunde ens, men der er færre der vurderer, at de er blandt den bedste 1/3 og flere at de er blandt dem, som har det sværest (sammenlignet med de to øvrige hold) Der er ingen grundforløbselever, der oplever at klare sig dårligere end de elever, der ikke har gået på grundforløbet (øvrige elever). Dette til trods for, at de generelle data, vi har vedr. elevernes faglige niveau, fortæller os, at grundforløbseleverne i gennemsnit er ca. 1,5 karakter under de øvrige elevers gennemsnit. Sammenfatning af Underviserne, pædagogikken og praktikken Generelt vurderer grundforløbseleverne underviserne og pædagogikken meget positivt. Det område, hvor eleverne er mest kritiske er i forhold til SSH undervisernes evne til at forklare tingene, så eleven forstår dem. Her er der kun 15 %, som er enig. Fordelingen på de 3 hold er nogenlunde ens. Derimod er der ingen forlængere blandt de enige. Alle forlængere er i gruppen delvis enige. De elever, som har haft lønnet arbejde forud for uddannelsen, er de mest positive. Dette går også igen i forhold til Undervisningen på SSH uddannelsen er god, Undervisningen på SSH uddannelsen er varieret samt Undervisningen på SSH uddannelsen passer godt til den måde jeg lærer bedst på. I forhold til Undervisningen på SSH uddannelsen er varieret er der en forholdsvis skepsis blandt forlængerne. På nær én elev placerer forlængerne sig i enten delvis enig eller hverken/eller. 5

6 I forhold til Underviserne på SSH uddannelsen forventer meget af mig er der ingen forskel på forlænger / ikke forlænger. De elever der har haft lønnet arbejde før uddannelsen, er overrepræsenteret i enig-gruppen. Hold 1 og 3 fordeler sig ens. Derimod er der ganske få på hold 2 som er enig i at underviserne forventer meget. Der er kun én elev, der oplever ikke at blive udfordret nok. Vedkommende mener, at undervisningen er den samme hele tiden og lærerne ikke sig ikke tid nok til den enkelte. Vedkommende er ikke forlænger og oplever sig selv fagligt som tilhørende den bedste 1/3. I forhold til at være godt forberedt til 1.praktikperiode føler forlængerne sig bedre forberedt end øvrige elever. De elever, der oplever at have det sværest fagligt, har følt sig godt forberedt til praktikperioden. Hold 2 eleverne er dem, der har følt sig mindst forberedt til praktikperioden. De elever, der har haft lønnet arbejde udgør procentvis langt den største gruppe af dem, som har følt sig godt forberedt. Hele 83 % af de som har følt sig godt forberedt, har haft lønnet arbejde forud for uddannelsen. Sammenfatning af Udfordringer og muligheder i overgangen Generelt oplever eleverne, at det de lærte på grundforløbet, har de kunnet bruge på SSH uddannelsen. Der er ingen forskel på forlænger / ikke forlænger, heller ikke ift. lønnet arbejde forud for uddannelse. Hold 2 er mest skeptisk og overvejende delvis enig, hvorimod de 2 andre hold er overvejende enig. Dem der fagligt oplever, at klare sig bedst, udgør den største gruppe af de, som er enige. Generelt synes eleverne, at det er OK, at kontaktlæreren er informeret om eleven, inden man starter på SSH uddannelsen. Hold 1 er mest positive (62 % er helt enige). De elever, der oplever fagligt at tilhøre den bedste 1/3 er mest skeptiske. Her er 38 % helt enige. Hele 75 % af de elever, der har haft lønnet arbejde forud for uddannelsen er helt enige. Blandt de som ikke har, er der 20 %. Elevernes egne udsagn: I forhold til de største forskelle på grundforløbet og SSH uddannelsen er det gennemgående, at på SSH uddannelsen er der større seriøsitet, højere niveau og flere lektier. I forhold til om der er noget der kan gøres anderledes på grundforløbet, så eleverne er bedre forberedt, når de starter på SSH, er der ikke mange forslag. De fleste elever synes, at

7 grundforløbet er OK, som det er. Enkelte kunne ønske sig, at man blev bedre forberedt ved at have mere fokus på ældre, være mere seriøs i undervisningen og få flere lektier. I forhold til om der er noget, der kan gøres anderledes på SSH uddannelsen, som kan hjælpe grundforløbseleverne, er der begrænset med forslag. En nævner, at man skal undgå et ungdomshold, en ønsker mere aktivitet (som modvægt til tavleundervisning) og en, at der skal være krav til eleven i kig-praktikken. Præsentation af resultaterne Der er lavet krydsanalyser på udvalgte områder Baggrundsvariabler Hvilket hold på SSH uddannelsen går du på? Er du Aldersfordeling: 16:1 17:5 18:12 19:2 20:3 21:0 22:1 23:1 24:0 25:1 Gennemsnitsalderen er 18,7 år. 7

8 Hvilken kommune er du ansat i? Har du haft lønnet arbejde før du startede på SSH uddannelsen? Er du forlænger? Trivsel og det faglige niveau Jeg har det godt på skolen Resultatet her bekræfter de ETU der er lavet gennem flere år. At eleverne generelt har det godt på skolen.

9 Samlet set trives jeg bedre på SSH uddannelsen end da jeg gik på grundforløbet Langt de fleste elever trives bedre på SSH uddannelsen end da de gik på grundforløbet. Dette understøttes også at de subjektive udsagn, som viser stor tilfredshed med uddannelsen. Der lægges især vægt på at der er mere seriøsitet, flere lektier og højere niveau. Det opleves positivt. Dit faglige niveau De 2 mænd oplever begge, at de tilhører den del i klassen, der har det sværest. Begge trives bedre på SSH end på grundforløbet. Det faglige niveau krydset med ansættelsessted fordeler sig nogenlunde ens. Det faglige niveau krydset med om man har det bedre på SSH end grundforløbet fordeler sig ens. Det faglige niveau krydset med lønnet arbejde før SSH uddannelsen viser, at de elever der har haft lønnet arbejde før de startede på SSH uddannelsen i højere grad oplever, at de tilhører den bedste 1/3 end de elever, der ikke har haft lønnet arbejde. Der ser således ud til at være en sammenhæng mellem lønnet arbejde og oplevet faglighed. Vi kan dog ikke konkludere at lønnet arbejde før uddannelsesstart fører til højere faglighed. Når vi sammenligner det faglige niveau med de enkelte hold ses en forskel. På unge-holdet (Hold 1) er elevernes vurdering af deres faglige niveau lavest. Mellemgruppen er nogenlunde ens, men der er færre der vurderer, at de er blandt den bedste 1/3 og flere at de er blandt dem, som har det sværest (sammenlignet med de to øvrige hold) 9

10 Når du sammenligner dig med de elever på dit hold, der IKKE har gået på grundforløbet. Hvordan synes du så du klarer dig? Det er ingen grundforløbselever, der oplever at klare sig dårligere end øvrige elever. Dette til trods for, at de generelle data, vi har vedr. elevernes faglige niveau, fortæller os, at grundforløbseleverne i gennemsnit er ca. 1,5 karakter under de øvrige elevers gennemsnit. Underviserne, pædagogikken og praktikken Underviserne på SSH uddannelsen er gode til at forklare tingene så jeg forstår dem Generelt vurderer grundforløbseleverne underviserne og pædagogikken meget positivt. SSH undervisernes evne til at forklare tingene så eleven forstår dem, er det mest kritiske. Her er der kun 15% som er enig. Fordelingen på de 3 hold er nogenlunde ens. Derimod er der ingen forlængere som er blandet de enige. Alle forlængere er i gruppen delvis enige. De elever, som har haft lønnet arbejde forud for uddannelsen er de mest positive.

11 Undervisningen på SSH uddannelsen er god Også her ses, at de elever, som har haft lønnet arbejde forud for uddannelsen er de mest positive. Undervisningen på SSH uddannelsen er varieret Også her ser ses en forholdsvis skepsis blandt forlængerne. På nær én elev placerer forlængerne sig i enten delvis enig eller hverken/eller. Også her ses, at de elever, som har haft lønnet arbejde forud for uddannelsen er de mest positive. Undervisningen på SSH uddannelsen passer godt til den måde jeg lærer bedst på Også her ses, at de elever, som har haft lønnet arbejde forud for uddannelsen er de mest positive. 11

12 Underviserne på SSH uddannelsen forventer meget af mig Her er ingen forskel på forlænger / ikke forlænger, De elever der har haft lønnet arbejde før uddannelsen, er overrepræsenteret i enig-gruppen Hold 1 og 3 fordeler sig ens. Derimod er der ganske få på hold 2 som er enig i at underviserne forventer meget. Oplever du, at du ikke bliver udfordret nok? Her er kun én elev der oplever ikke at blive udfordret nok. Vedkommende mener, at undervisningen er den samme hele tiden og lærerne ikke sig ikke tid nok til den enkelte. Vedkommende er ikke forlænger og oplever sig selv fagligt som tilhørende den bedste 1/3. Praktikken - Jeg følte mig godt forberedt til 1.praktikperiode på SSH uddannelsen Forlængerne føler sig bedre forberedt end øvrige elever. De elever, der oplever at have det sværest fagligt, har alle følt sig godt forberedt til praktikperioden. Hold 2 eleverne er dem, der har følt sig mindst forberedt til praktikperioden. De elever, der har haft lønnet arbejde udgør procentvis langt den største gruppe af dem, som har følt sig godt forberedt. 83% af de som har følt sig godt forberedt har haft lønnet arbejde forud for uddannelsen.

13 Udfordringer og muligheder i overgangen Overgang fra grundforløb til SSH - Det jeg lærte på grundforløbet, har jeg kunnet bruge på SSH uddannelsen Generelt oplever eleverne, at det de lærte på grundforløbet, har de kunnet bruge på SSH uddannelsen. Der er ingen forskel på forlænger / ikke forlænger, heller ikke ift. lønnet arbejde forud for uddannelse. Hold 2 er overvejende delvis enig, hvorimod de 2 andre hold er overvejende enig. Dem der fagligt oplever at klare sig bedst, udgør den største gruppe af de, som er enige. Det vil være OK, at kontaktlæreren på SSH uddannelsen ved noget om eleven inden man starter på SSH uddannelsen. Generelt synes eleverne at det er OK, at kontaktlæreren er informeret om eleven inden man starter på SSH uddannelsen. Hold 1 er mest positive (62 % er helt enige). De elever, der oplever fagligt at tilhøre den bedste 1/3 er mest skeptiske. Her er 38 % helt enige. Hele 75 % af de elever, der har haft lønnet arbejde forud for uddannelsen er helt enige. Blandt de som ikke har, er der 20 %. 13

14 Hvad synes du er de største forskelle på grundforløbet og SSH uddannelsen? Man får meget mere viden omkring sin uddannelse og hvad det er man skal og kunne. DET ER MERE SERIØST NÅR MAN BEGYNDER SELVE UDDANNELSEN Niveauet er det samme og lærerne siger stadig ikke noget til at alle sidder med mobbil eller ipad fremme! modenheden det er mere seriøst, man lære mere og folk viser at de gerne vil uddannelse på SSH uddannelsen går man mere i dybden med de forskellige emner.... Kontakt samtalerne var meget oftere. Jeg tror ikke min kontaktlærer egentlig kender mig så godt nej, det synes jeg ikke at lærene tager en mere seriøst, og man lære noget af undervisningen... Niveauet lønnen Man går i klasse med ældrer folk, og nivuet er højere Det er mere seriøst Ikke det helt store kravende. på grundforløbet var det hele useriøst fra elevernes side, og der var ingen konsekvens ved fx at sige ting til lærende. det var træls for os der gerne ville noget. folk var der bare for SU. på ssh er der krav og folk tager sig sammen, det er rart Nevuet er meget højere og det er godt fordi jeg føler jeg lærere noget. vi lære meget mere... på SSH.. IKKE NOGLET JEG ER BLEVET MEGET SERIØST MED UNDERVISNINGEN Grundforløbet er mere useriøs... Sværhedsgraden hvad lærerne forventer af mig. og seriøsiteten i undervisningen sammenholdet, og indholdet af undervisningen. Man skulle tro at der ville være mindre pjat og kliker, men det lader til at være fuldstændigt omvendt. Jeg synes dog at jeg har lært meget mere i SSH uddannelsen I forhold til de største forskelle på grundforløbet og SSH uddannelsen er det gennemgående, at på SSH uddannelsen er der større seriøsitet, højere niveau og flere lektier. Er der noget der kan gøres anderledes på grundforløbet, så eleverne er bedre forberedt, når de starter på SSH uddannelsen? nej, grundforløbet er en rigtig god start for uddannelsen, og man får meget info omkring det hele hvad man kan. Nej. Niks nej nej ikke rigitg Der skal fortælles mere om den nye uddannelsesordning.. Nej. Det var fint mere fagligt og ikke alt det leg mere viden om de ældre og ikke så meget om børn. men variere det så man får noget om ældre og børn... Forberede på flere lektier, mere læsning osv. nej

15 Forklaret ang løn Have lidt mere om det ældre menneske, end om børn.. Når det er SSH man vil ind på. nej mere konsekvens ved ting og vise en mere voksen tilværelse, lektier og udfordringer til de der gerne vil Nej det syntes jeg ikke. jeg syntes de gør os godt forberedt. mere undervisningen :) HJÆLPEN MAN FÅ ER RIGTIG GOD VED IKKE Ved ikke... Nej gøre eleverne mere klar til undervisning. have større krav til eleverne i undervisningen. mere seriøsitet i undervisningen. ikke så meget "børnehave kultur" længere praktik til dem der ikke var forlængede. Praktikken var den jeg lærte mest af I forhold til om der er noget der kan gøres anderledes på grundforløbet, så eleverne er bedre forberedt, når de starter på SSH, er der ikke mange forslag. De fleste elever synes at grundforløbet er OK, som det er. Enkelte kunne ønske sig, at man blev bedre forberedt ved at have mere fokus på ældre, være mere seriøs i undervisningen og få flere lektier. Er der noget der kan gøres anderledes på SSH uddannelsen, som kan hjælpe grundforløbseleverne i uddannelsen? Få nogen af fagene over på grundforløbet, så man prøver det fra start. Nej Hæve niveauet og lade være med at lave en ungdomsklasse! nej mere ryste sammen, finde ud af hvem der trives i en ung klasse og e ældre klasse inde fordelingen Nope- den er super nej... Sørge for at have udfordringer og aktivitet, så undervisningen ikke kun indeholder tavleundervisning... nej ved ikke lige Nej både og nej, tror jeg ikke Nej det syntes jeg ikke. ved ikke HJÆLPEN MAN ER RIGTIG GOD VED IKKE ved ikke... Nej tror jeg ikke i kigge-praktikken, skal der stilles større krav til eleven, så de er mere forberedt på SSH uddannelsen og praktikkerne.? I forhold til om der er noget, der kan gøres anderledes på SSH uddannelsen, som kan hjælpe grundforløbseleverne, er der begrænset med forslag. En nævner at man skal undgå et ungdomshold, en ønsker mere aktivitet (som modvægt til tavleundervisning) og en, at der skal være krav til eleven i kigpraktikken. 15

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Metode og dataindsamling 3 Præsentation af resultaterne 4 Baggrundsvariabler 4 Information om svejlederen 4 - kort sammenfatning

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Det faglige udvalg for veterinærsygeplejeruddannelsen PRAKTIKERKLÆRING

Det faglige udvalg for veterinærsygeplejeruddannelsen PRAKTIKERKLÆRING Praktikperioden før grundforløbet H Praktikperioden mellem grundforløbet og 1. hovedforløb Praktikperioden mellem 1. hovedforløb og 2. hovedforløb Praktikperioden mellem 2. hovedforløb og 3. hovedforløb

Læs mere

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Ajourført den 7. marts 2016 Dette notat beskriver skolens egne tal for frafald og gennemførelse på skolens grundforløb og hovedforløb. Tallene supplerer

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 87 83 [-2] 87 83 [-2] 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 95 [+5] 83 [-2]

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 164 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Svarprocent: 434 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Dato: 5. februar 2016 Handleplanen er relateret til den landsdækkende obligatoriske elevtrivselsmåling. Målingen

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 88% (9 besvarelser ud af 921 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 83 83 [-3] [-4] 78 [-4] 83 86

Læs mere

Hotel og restaurant. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

Hotel og restaurant. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 79% (1533 besvarelser ud af 1936 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: % (183 besvarelser ud af 1346 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Deltagerne i overgangssamtalerne er elev, kontaktlærer og praktikvejleder/uddannelsesansvarlig.

Deltagerne i overgangssamtalerne er elev, kontaktlærer og praktikvejleder/uddannelsesansvarlig. Overgangssamtaler 1. Formålet med overgangssamtalerne Formålet med overgangssamtalerne er at styrke elevens kompetencer ved at skabe tydelige sammenhænge i elevens læringsforløb mellem skole og praktik.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige) Elevtrivsel TEC Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 80 82 80 83 86 86 72 [-3]

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 65% (141 besvarelser ud af 216 mulige) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Drivkræfter bag elevtrivsel Resultat Mål og feedback

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever.

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever. EVALUERING AF UNDERVISNING HVORFOR OG HVORNÅR EVALUERES DER? SOSU Sjælland ønsker at målrette evalueringen undervisningen for at opnå et fælles evalueringsgrundlag og -kultur for hele organisationen. Hensigten

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1994 besvarelser ud af 2318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 95% (352 besvarelser ud af 37 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Randers Social- og Sundhedsskole Svarprocent: 87% (652 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 1% (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 71% (999 besvarelser ud af 1417 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet Svarprocent: 95% (143 besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Velkommen

Læs mere

Indsatsteori for øget gennemførelse på erhvervsskolerne

Indsatsteori for øget gennemførelse på erhvervsskolerne Indsatsteori for øget gennemførelse på erhvervsskolerne - Workshop 2 af 3 Frederik Kiørboe og Sanya Pedersen Workshop 1 indsatsteori Bedre kendskab til indsatsteori blandt deltagere på workshop Deltagerne

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Fastholdelseskaravanens resultater

Fastholdelseskaravanens resultater Fastholdelseskaravanens resultater Veje til fastholdelse 13. november 2012 Ernst & Young har evalueret Fastholdelseskaravanen siden 2008 Vi har evalueret en lang række udvalgte indsatser i dybden. Vi har

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, februar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2008 Institutionens

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Kold college Svarprocent: % (1158 besvarelser ud af 1446 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelsen. Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (PAU) 2: Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst på siden ved udskrift) *Navn:

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (PAU) 2: Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst på siden ved udskrift) *Navn: 20-11-2012 (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (PAU) 2: Personlige data (felter

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-17 30.06.17...

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne UCR - Slagteriskolen Svarprocent: 89% (729 besvarelser ud af 823 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU Sjælland Svarprocent: 1822 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (897 besvarelser ud af 191 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Denne vurdering er foretaget på baggerund af spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever juni 2016. Alle elever var inviteret til at deltage. Omkring

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: % (576 besvarelser ud af 578 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Skoleoptag Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Evalueres med udgangen af 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... side 3 Hvilke optag omhandler det... side 3

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (766 besvarelser ud af 968 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Sosu-skolernes arbejde med rekrutterings- og fastholdelsesindsatser

Sosu-skolernes arbejde med rekrutterings- og fastholdelsesindsatser Sosu-skolernes arbejde med rekrutterings- og fastholdelsesindsatser Konference 8. maj 2012 Pernille Hjermov og Sanya Gertsen Pedersen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Formål med evalueringen og dagen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 6 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 31.12.15...

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling i forhold til

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

HHX International (290 VSO)

HHX International (290 VSO) HHX International (290 VSO) Handleplan til forbedring af elevernes trivsel: Ønsket mål Hvordan vil vi nå målet? (Hvilke tiltag og opgaver skal sættes i gang for at nå målet) Start /slut Ansvarlig Eleverne

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Selvevaluering 15/16. Emne: KIE værdier

Selvevaluering 15/16. Emne: KIE værdier Selvevaluering 15/16 Emne: KIE værdier Emnebegrundelse og metode: Med selvevalueringen 2016 ønsker vi at sætte fokus på en række af vores kerneværdier nemlig tillid, dialog, medindflydelse og gensidig

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: % (1168 besvarelser ud af 1437 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Gylling Efterskole Odder Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Gylling Efterskole Odder Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Gylling Efterskole Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november 2011. / Mette Kristensen & Ole Roemer Workshop 1: Hvorfor ansætter en antropolog? Jeg havde to vejledere, en vejleder ét,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere