Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Ansøgning side evlo 14926

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926"

Transkript

1 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side evlo Ansøgning side evlo Situationsplan evlo Byggeanmeldelse evlo SV: Nedrivning af bevaringsværdige bygninger _ SUOS VS: - AFGØRELSE i sag om - afslag på genoptagelse af en afgørelse om dispensation fra områdets lokalplan til - VS: - AFGØRELSE i sag om - afslag på genoptagelse af en afgørelse om dispensation fra områdets lokalplan til chaa chaa Rapportudkast til kommentering jecr Sandblæsning fra ance 1412 VVM Bilag evlo Fuldmagt evlo Miljømåling Ekstern støj sept evlo Koordinater mølleplacering evlo 14924

2 Godkendelse Typecertifikat småvindmølle evlo Brochure KVA Vind evlo Indsigelse fra SUOS Konfliktrapport evlo Ansøgning evlo Konfliktrapport evlo Ansøgning evlo AFGØRELSE i sag om - afslag på genoptagelse af en afgørelse om dispensation fra områdets lokalplan til - - AFGØRELSE i sag om - afslag på genoptagelse af en afgørelse om dispensation fra områdets lokalplan til - - AFGØRELSE i sag om - afslag på genoptagelse af en afgørelse om dispensation fra områdets lokalplan til chaa chaa chaa Godkendelse af projektændringer - projekt tist 7966 Kort med udbringningsareal anmh Fwd: Re: SV: Tilbygg til eiendom i - skann0014.pdf mady Fwd: Re: SV: Tilbygg til eiendom mady Re: SV: Tilbygg til eiendom - skann0014.pdf mady Re: SV: Tilbygg til eiendom mady 14923

3 Tilbygg til eiendom - skann0013.pdf mady Tilbygg til eiendom mady Fwd Re SV Tilbygg til eiendom mady Re SV Tilbygg til eiendom mady Tilbygg til eiendom mady Oprettelse af sag: - følgebrev byggesag mady Svar principiel forespørgsel evlo luftfoto - med indtegning af ønsker evlo Konfliktrapport evlo SV: - -Rykker brøndborer kihm Ansøgning evlo Arrangement - Ansøgning om brug af p-plads v mome Ansøgning om delvis tilladelse til - arrangement mome VS: OIB Borgerblanket: OIB Borger Ansøgning om etablering, ændring eller oprensning af sø - Kort med placering af sø.pdf VS: OIB Borgerblanket: OIB Borger - Ansøgning om etablering, ændring eller oprensning af sø - Receipt.pdf msak msak VS: OIB Borgerblanket: OIB Borger - Ansøgning om etablering, ændring eller oprensning af sø msak 14821

4 Registreringsmeddelelse U Referencenr. - Registreringsmeddelelse.pdf laen 6756 Registreringsmeddelelse U Referencenr laen 6756 Indsendt screeningsskema jast Færdigmelding af jordvarmeanlæg jast Færdigmelding af jordvarmeanlæg jast 8231 BILAG VS: - SV - udstykning og bebyggelse.msg alja 628 BILAG -VS: - Re - udstykning og bebyggelse.msg alja 628 BILAG - VS - udstykning og bebyggelse.msg alja 628 mail om - henvendelse til udvalgsformand alja 628 BILAG - VS: - SV - udstykning og bebyggelse.msg alja 621 BILAG - VS: - Re - udstykning og bebyggelse.msg alja 621 BILAG- VS: - VS - udstykning og bebyggelse.msg alja 621 mail + bilag vedr. - henvendelse til udvalgsformand alja 621 Ansøgning om matrikulær sag - j.nr Hviderklaering.pdf laen Ansøgning om matrikulær sag - j.nr Groenerklaering doc laen Ansøgning om matrikulær sag - j.nr Oversigtskort pdf laen Ansøgning om matrikulær sag - j.nr Aendringskort_-_jnr pdf laen 14908

5 Ansøgning om matrikulær sag - j.nr Skematisk_redegoerelse_-_jnr pdf laen Ansøgning om matrikulær sag - j.nr image001.gif laen Ansøgning om matrikulær sag - j.nr laen Tværsnit i ny hal evlo Facader evlo Stueplan - tilbygning evlo Situationsplan evlo Fuldmagt evlo Konfliktrapport evlo Ansøgning evlo SV: udtalelse vedr. vandplaner -Svar fra kihm Konfliktrapport evlo Ansøgning evlo Konfliktrapport evlo Ansøgning evlo Nedgravede olietanke fjernet prsi 1315 Foto evlo 14870

6 Konfliktrapport evlo Ansøgning nedrivning eksist. skur og opbygning af nyt evlo Foto evlo Konfliktrapport evlo Ansøgning carport evlo Registreringsmeddelelse U Referencenr Registreringsmeddelelse.pdf laen 6242 Registreringsmeddelelse U Referencenr laen 6242 Foto evlo Konfliktrapport evlo Ansøgning overdækket terrasse evlo Kommunalt spildevandsslam til: ibni 2613 VS: Ny klage til behandling - Klage ID jebn Oplæg i god kvalitet MAEL OPDATERET TEGNING - a_1200 (2).pdf chaa Endelig svarskrivelse på baggrund af nabohoring vedr chaa KonfliktRapport.pdf chaa stillads.doc mome 914

7 - Ansoegning.pdf chaa stillads mome 914 VS: Grundejerforening _001.pdf tihj 3179 Referat fra generalforsamling VS: Grundejerforening tihj 3179 Gyllekørsel nat Klage over gyllekørsel og gylleudbringning ibni Re: SV: SV: Vedr. - og hastigheder omkring sommerhusområdet mome 4049 Telefonnotat -dispensation ance Revideret projekt doaa 7982 Udtalelse fra - om projektændring - realisering - Udtalelse om projektændring_ msak Udtalelse fra - om projektændring msak Kvitteringsbrev anka træ der ønskes fældet.jpg Træ ønskes fældet mome skader på fortov.jpg Skader på fortov mome skader på fortov 1.JPG Skader på fortov mome Forslag til skilt.jpg Forslag til ny placering af skilt mome Skilt C22.1, - Motorkøretøj forbudt, gælder kun gennemkørsel mome 14844

8 Ejendommen - Anmodning om flytning af vejskilt fra ejendommen mome Ejendommen - Træ der ønskes fældet.jpg jaiv Ejendommen - Skader på fortov 2.JPG jaiv Situationstegning doaa Ejendommen -Skader på fortov 1.JPG jaiv Ejendommen - Forslag til skilt.jpg jaiv Ejendommen - Aktuel placering af skilt.jpg jaiv Ejendommen - Ansøgning om fældning af træ i forhold til lokalplan jaiv Naboorientering retur.pdf laen jordvarme færdig jast Billede 5.jpg doaa Billede 3.jpg doaa BBR-rettelser locr Billede 2.jpg doaa Billede 1.jpg doaa Mail med supplerende materiale - Billeder og situationstegning doaa 14531

9 Facader evlo Planer evlo Kloak- og situationsplan evlo Konfliktrapport evlo Ansøgning evlo Re: SV: VS: Forespørgsel vedr. husstandsvindmølle laly 1263 Re: SV: VS: Forespørgsel vedr. husstandsvindmølle - Scanned-image.pdf laly 1263 Re: SV: VS: Forespørgsel vedr. husstandsvindmølle laly Frederikshavn Grøftjord - Resultater - Kort Frederikshavn Grøftjord - Resultater - Kort.pdf jebn Analyseskema Analyseskema xlsm jebn Resultater AR-14-CA , Resultater AR-15-CA , Resultater AR-15-CA , Resultater AR-15-CA , Resultater AR-15-CA , Resultater over forureningsgrad 2(gule) - Resultater AR-14-CA pdf jebn Udtalelse om projektændring: - projekt 1 - realisering tist Oplysninger om tegltagsten jaiv Anmeldelse af olietank prsi Svar om at fladen revideres - vedr. - Mail fra hemu 14745

10 SV: Høring af miljø-jordforurening. Mail fra hemu SV: Høring af miljø-jordforurening. Fra hemu Grøftjordsklassificering i Frederikshavn Kommune - ananlyseblanketter.pdf Følgebrev USB-nøble jebn Plantegning evlo Konfliktrapport evlo Ansøgning evlo Råger - Klage over rågeplage på shob Opfølgning - Garage fundament mady Opfølgning - Garage fundament - - konstaterer at lokalplanen overskrides mady Offentlige lodsejeres opfølgning på de statslige Natura 2000-planer cakr Eksisterende overdækning evlo Oversigtkort evlo Konfliktrapport evlo Ansøgning evlo Indbudt til møde vedr.- Nødløsning - - Indbudt til møde vedr.- Nødløsning icbp Tegning og færdigmelding ance 17472

11 Mail fra - -hermed tegning ance RE: Vandrør / grøft - -Tilladelse fra - til at grave ned til røret og spule det msak Scan 3.png - tegning gihe Scan 1 a.png - situationsplan gihe KonfliktRapport.pdf gihe Ansoegning.pdf gihe tegning doaa tegning doaa KonfliktRapport.pdf doaa Ansoegning.pdf doaa KonfliktRapport.pdf doaa Ansoegning.pdf doaa 4304 Bekræftigelse brændeskur fjernet Re: Ejendommen chaj Sagsnummer: 13/7536 olietank fjernet prsi Færdigmelding af brinksikring. Færdigmelding af brinksikring anpe Kloakseparering, - -svar fra - m foto vedlagt lacm 18689

12 Ledelsessekretariatet Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. svar på henvendelse fra borgmesteren vedr. skibsværfterne i Skagen og Frederikshavn svar på henvendelse fra borgmesteren vedr. skibsværfterne i Skagen og Frederikshavn LEAX 1872 RE: SV: Ansøgning om ærespræmie vicr Ansøgning om ærespræmie - Sæby Brevdueforening - Ansøgning om ærespræmie - Sæby Brevdueforening vicr 14820

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Kommunen skal anvende skemaet, når den videresender en klage til Ankestyrelsen over en afgørelse

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere