Daginstitutionen Skoven. Evaluering af pædagogiske læreplaner Værdigrundlag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daginstitutionen Skoven. Evaluering af pædagogiske læreplaner Værdigrundlag:"

Transkript

1 Daginstitutionen Skoven Evaluering af pædagogiske læreplaner Leder Lise Winther, den 4. november Værdigrundlag: Skabe eller understøtte læringsrum der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Styrke børnenes evner til gennem omsorg og respekt at forstå andre mennesker og indgå i forpligtende fællesskaber. Styrke børnenes personlighed og selvværd, hvor børnene støttes i at afprøve egne grænser og samtidig få mulighed for at bevæge sig ind i nye oplevelser. Skabe gode betingelser for børnene ved overgange, hvor børnene skal have mulighed for at fortælle sin egen historie og blive hørt. Hvor læringsrum foregår i naturlige sammenhænge gennem leg og samvær med kammerater for dermed at bidrage til den gode overgang. Social kompetence 0-2 år udvalgte mål, metoder, aktiviteter og evaluering Børnene skal opleve at de er del af et fællesskab. Børnene skal indgå i sociale relationer. Hvor alle børn får mulighed for at deltage og drage egne erfaringer. Børnene opmuntres til venskab/fælleskab gennem legen. Fokus på aldersopdelte aktiviteter for børn i mindre grupper. Være sammen i en hverdag der er præget af rutiner og genkendelighed som kræver en fælles opgaveløsning. Børnene er blevet mere alsidige i valg af legekammerat for dagen, når der er fokus på børnesammensætningen. Der har været færre konflikter børnene imellem, idet børnene har fået mulighed for at danne eller styrke relationerne til hinanden. De fleste af børnene prøver at hjælpe hinanden, især de ældste, også selv om de ikke mestrer opgaven endnu. Fx at tage strømper på. Mange af børnene er begyndt at sige nej/stop. Børnene er på ture blevet bedre til at holde rækken og ikke give slip på sin makker, børnene er begyndt at tale med makkeren undervejs om hvad de oplever. Børnene går hånd i hånd når de skal på tur, og øver reglerne for at færdes i trafikken. Børnene viste at blev bedre fra gang til gang at gå hånd i hånd, og der blev mindre behov for at minde dem om hvordan man går når man er på tur. Børnene blev bedre til at se hinandens kompetencer, og dermed opstod færre konflikter i form af at slå, bide, skubbe. Målet er nået. Social kompetence 3-6 år udvalgte mål, metoder og aktiviteter og evaluering Børnemiljøvurderingen har vist at lidt over 50 % af børnene mente, at der var børn der drillede dem. Der var en gruppe drenge og en gruppe piger som havde svært ved at være i fællesskaber, hvilket ind i mellem gav konflikter i børnegruppen og resulterede i ekskluderende relationer. At børnene 1

2 lærte at indgå i sociale fællesskaber. At børnene fik strategier til at skabe og fastholde relationer. At børnene lærte, at skelne mellem andres og egne meninger, samt at vide at det var ok at sige fra. Børnene har vist at de er glade for at deltage i aktiviteterne, efterspørger hvornår grupperne skal samles. Alle børn er aktivt deltagende. Børnene viser de er lyttende og hensynstagende overfor hinanden i dagligdagen. Børnene stopper op og beder om hjælp eller henter en pædagog. Børnene viser at de kan at indgå i sociale fællesskaber, børnene tør prøve egne grænser af. -> forløbene skal fortsætte, så den opnåede effekt fastholdes som fundament for nye tiltag. Sprog 0-2 år udvalgte mål, metoder, aktiviteter og evaluering Vække børnenes nysgerrighed og derigennem styrke børnenes opmærksomhed ved at benytte forskellige kommunikationsformer. Børnene skal styrkes i at kunne give udtryk for eller fortælle hvad de mener. Børnene skal kunne vise at de kan begynde at aflæse andres kropssprog. Sproglig opmærksomhed gennem samtale, sange/sanglege, bøger, billedlotteri, vendespil og spil dialogisk læsning for de ældste børn. Skabe dialogiske fællesskaber som italesætter hverdagens aktiviteter og oplevelser, så børnene får mulighed for både at pludre/tale, lytte og benytte kropssproget. Børnene benytter flere korrekte ord når der synges/sanglege. Børnene har været nysgerrige og byder spontant ind med fortællinger i dialogisk læsning. Børnene giver udtryk for hvad de vil synge, også selv om de endnu ikke kan ordene. Fx vil de synge hey med en arm i vejret, som betyder; boggi woggi. Børnene er blevet hurtigere til at få lyst til at synge/sanglege, og deres glæde mærkes tydeligt og smitter også af på de andre børn. Madpakkebørnene er blevet gode til at samtale til frokost. Her tales om vores forskellige pålæg på brødet, frugt og grøntsager. Hvilke farver det har, og om børnene kan lide det eller ej. Der er mere ro i alle de spisegrupper der er dannet. Sprog 3-6 år udvalgte mål, metoder, aktiviteter og evaluering Børnemiljøvurderingen har vist at lidt over 50 % af børnene gerne vil have flere børn at lege med. Flere børn havde behov for en kommunikationsstrategi og udvikling af en fælles begrebsverden. Børnene styrkes i at kunne udtrykke sig og fortælle hvad de vil eller mener. Børnene skal kunne formulere sig også i nye eller større fællesskaber, børnene skal beherske et nuanceret ordforråd. Børnene skal have adgang til funktionsopdelte læringsrum. Der skal være en sproglig opmærksomhed ved de daglige gøremål. Italesættelse af dagens handlinger, dialogisk læsning i små grupper. En synliggørelse af alfabetet og tallene, samt en inddragelse af rim og remser. At børnene bliver mere bevidste omkring sig selv og deres krop, og kan udtrykke denne bevidsthed sprogligt, og gennem projektet få et større ordforråd. Børnene selv kan fortælle om de fleste kropsdele. Børnene er begyndt at fortælle hvilken rum, møbler som der i deres hus eller lejlighed. Børnene viste at de kunne genkende de forskellige sanser, hvornår man bruger hvilke sanser og til hvad, og at man kan bruge forskellige sanser til de samme ting. Børnene har fået indblik i at forskellige mennesker kan lide forskellige ting, samt at hvilken betydning det har at smage på nye ting. Børnene har 2

3 udviklet deres sproglige kompetencer og viser brug af et øget ordforråd. I hverdagen viser børnene glæde ved at lege med ord f.eks. rim og remser. Børnene får mulighed for at fordybe sig sammen med en voksen ved dialogisk læsning. Børnene italesætter dagens handlinger, viser en øget interesse for konflikthåndtering, samt benytter et øget ordforråd. At give børnene adgang til de opdelte læringsrum. Børnene i gruppen viser at de er blevet rystet godt sammen og har fået styrket børnenes indbyrdes legerelationer. Børnene giver plads til hinanden og lytter når vi holder samlinger. Børnene er opmærksomme og omsorgsfulde overfor hinanden. Børnene viser at de er blevet gode til, at lege sammen som gruppe når de er opdelte i grupper. Målet er nået. Barnets alsidige personlige udvikling 0-2 år mål, metoder, aktiviteter og evaluering Børnene skal opleve at de er en betydningsfuld del af et større fællesskab. Børnene skal blive delvis selvhjulpne ved frokostmåltidet. Børnene skal støttes i at turde prøve egne grænser af og blive modigere. Børnene dækker rullebordet ved frokostmåltidet. Børnene deltager i borddækning og oprydning ved frokostmåltidet. Etablering af små grupper med to børn ad gangen. Børnene opfordres / hjælpes / øver sig i, selv at øse mad op på tallerkenen eller vælger fra et fad. Skabe rum for at børnene møder lydhøre nærværende voksne der støtter børnene i at være i de følelser de er i. Børnene har dækket bord, på skift to og to i en uge ad gangen. Børnene er med i alrummet for at dække rullebordet. Ved måltiderne er børnene med til at hælder mælk eller vand op i glas. De ældste børn øser selv mad op ved hvert måltid. Når børnene er færdige med at spise, går de selv over med deres tallerken og glas på rullebordet. Mundtlig samtale med forældrene, om hvorvidt der er sket en ændring, og om det er blevet implementeret som en naturlig del af børnenes daglige rutiner. På forældremøde blev der vist en video og billeder over hvordan en frokost kunne se ud med selvhjulpen i spisesituationerne. Der er komme praksisfortællinger tilbage fra forældrene, om hvordan deres barn var begyndt selv at øse mad op derhjemme. Forløbet har været en succes. Efterfølgende er der blevet en anden ro ved frokostmåltidet. Børnene er blevet gode til at spørge venner eller den voksne som sidder ved bordet om hjælp. Børnene er blevet gode til at rydde op efter sig selv og hinanden. Barnets alsidige personlige udvikling 3-6 år metoder, aktiviteter og evaluering Børnene har vist at de havde svært ved at genkende grænser. Børnene skal lære at sige fra eller til. Børnene skal kunne tackle de mange forskellige følelser, der kan opstå gennem en almindelig hverdag. Fokus på samlinger, hvor børnene støttes i at turde rejse sig op og fortælle. Støtte børnene i at sige hvad de mener. Skabe rum for at barnet møder lydhøre nærværende voksne der støtter børnene i at være i de følelser de er i. Børnene skal guides til at forfølge egne ideer for at drage erfaring af disse. Børnene har fået mulighed for fordybelse og samvær med kammerater og nærværende pædagoger. Børnene viser ved deres valg af fælles aktiviteter og lege at de har skabes plads til fordybelse og fællesskab. Børnene udnytter mulighederne for at lege i funktionsopdelte læringsrum, hvor de fysiske rammer understøtter legen. Børnene viser at de har fået en 3

4 bevidsthed om hvad det vil sige at være en god ven. I børnegruppen opstår der færre konflikter i form af at slå, skubbe og tale ikke så pæn til hinanden. Børnene er begyndt at give hinanden massage, et tiltag de er meget begejstrede for. Gruppen fortsætter arbejdet med fri for mopperi/konfliktløsning. Krop og bevægelse 0-2 år metoder, aktiviteter og evaluering Børnene skal mærke glæde ved at bevæge sig. Børnene skal have kendskab til egen krop. Skabe funktionsopdelte rammer for at styrke børnenes motorik, udarbejde motorik/rytmikforløb. Indenfor, gøre brug af tumlemadrasser og hynder, på legepladsen: gøre brug af bolde, cykler/motorcykler, sandkassekanter. Børnene peger på de forskellige kropsdele ved benævnelse, nogle kan benævne kropsdele korrekt. Børnene viser en større tryghed ved berøring og er blevet mere rolige på puslebordet når der bliver sat ord på/forklaret hvad der sker. Børnene viser at de har fået styrket finmotorikken og tålmodighed, er optaget af selv lave en til flere perleplader. Børnene mestrer at sætte perler på pladen, samt viser at de gradvist kan øge sværhedsgraden ved at bruge mindre perler, eller lave mere udfordrende perleplader. Børnene viser at de genkender madrassen som et sted hvor det er sjovt at tumle. Opfordrer de voksne til at hjælpe med kolbøtter eller prøver selv at lave dem. Bygger selv bobles bane for at opfordre til leg og tumling. Børnene begynder at vente på tur, i stedet for bare at skubbe hinanden af pinden. Børnene begynder at danse når de hører musik, tager evt en voksen i hånden og opfordrer til dans. Børnene forsøger at gøre fagter til forskellige sanglege, både når de synges og uopfordret. Børnene viser glæde og genkendelighed når vi synger eller hører musik. Børnene husker selv de voksne på at de kan selv når de har lært det, eller er ved at lære det. Børnene kravler ubesværet op på både stiger, skamler, stole og bænke, og kontrolleret så man ikke er nervøs for de falder ned. Børnene foreslår selv sangvalg eller laver fagterne, de prøver, også selv om de endnu ikke kan huske alle ordene. Børnene viser interesse for de forskellige sanglege. Det har givet udviklingsmuligheder at have funktionsopdelte rammer for at styrke børnenes motorik. Børnene har vist genkendelighed og glæde når de samme aktiviteter er blevet gentaget. Krop og bevægelse 3-6 år metoder, aktiviteter og evaluering Nogle børn vælger ikke fysiske lege. Skabe rammer for glade fysisk aktive børn, der syntes det er sjovt at bruge kroppen. At børnene lærer at udtrykke sig kropsligt. Fokus på husets indretning, mulighed for brug af forskellige redskaber og rum indrettet til at styrke børnenes motoriske færdigheder Legepladsens indretning skal udfordre børnene til at løbe, hoppe, klatre, cykle, gå balancegang. Ture/arrangementer ud af huset hvor børnene får mulighed for at bruge deres krop: Børnene viser i deres lege at de har fået kendskab til deres kropsdele, børnene bruger benævnelser korrekt. Børnene har været meget aktive i forløbet og har vist interesse i meget 4

5 lange forløb, der har varet op til en time. Når børnene leger vælger de selv at synge og lege sange fra forløbet, både indenfor og på legepladsen. Børnene spørger ind til mere deltagelse i rytmikforløb, efter forløbet sluttede. Børnene viser at de har fået idrætslige handlekompetencer gennem udendørs fysiske og legende aktiviteter, herunder den kropslige kompetence. De fysiske aktiviteter blev lavet med gentagelser, så børnene finder Kulturelle udtryksformer og værdier 0-2 år metoder, aktiviteter og evaluering Børnene skal have kendskab til teknologi. Kendskab til forskellige kulturer og kulturelle baggrunde traditioner og kulturelle institutioner. Børnene skal have mulighed for at eksperimentere og møde andre udtryksformer. Dannelse af læringsværksteder med materialekendskab ved højtider / traditioner: fastelavn, påske, jul. Børnene skal have kendskab til teater, biograf, museer, kirker. Børnene har vist stor glæde ved at have aktiviteter hvor forskellige materialer/teknikker indgår. Plastikposer, lasurmaling, skotøjsæsker, kugler, akrylmaling, lim, akvarelmaling har alt sammen været med til at danne nysgerrige børn, som har vist en lyst til at deltage i forskellige kreative processer og teknikker. Børnene viste stor glæde over de flotte frembragte kunstværker. Børnene har haft smurt maling på tæerne for at lave fodaftryk på et stort lærred. Nogle af børnene syntes, at det var ubehageligt at føle maling på tæerne og andre syntes at det var spændende. Nogle synes at det var koldt og kildrende. Børnene viste at de syntes det var sjovt og spændende at fordybe sig i de forskellige sanser. Vi har efterfølgende set at selv de helt små børn har kunnet genkende de ting de har lavet, og har efterfølgende med stor energi deltaget i kreative aktiviteter. Vi har undervejs konkluderet at vi havde fået sat barren for højt, i forhold til hvad de kunne, men vi fandt en niveau hvor hele gruppen kunne deltage. Børnene har fået kendskab og indblik i forskellige kulturelle oplevelser og traditioner gennem en lang række teaterforestillinger og besøg i kirke og bibliotek. Målet er nået. Børnene er først nu påbegyndt læringsrum om digitalisering, brug af ipads. Kulturelle udtryksformer og værdier 3-6 år metoder, aktiviteter og evaluering Børnene viser interesse for forskellige kulturer og kulturelle baggrunde, hvilket skaber dialog og nysgerrighed kultur. Børnene skal have kendskab til traditioner og andre kulturer, samt samfundets kulturelle tilbud. Børnene skal deltage i ture med kulturelt indhold: museer, musik og teater. Fokus på elementerne i de forskellige traditioner. Børnene viser at de har fået en viden om den danske kultur, herunder månedstemaerne, som barnet finder genkendeligt, og kan fortælle om i hverdagen (de små tegn i hverdagen). Barnet kan indgå i mindre og større fællesskaber, hvor de opleve forskellige ture ud af huset, som skaber mening og kan sættes i relation til de andre aktiviteter i hverdagen. Barnet indgår i forskellige læringsrum med voksen deltagelse, som skal sikre at det både er sjovt og udviklende hos det enkelte barn at indgå i et inkluderende fællesskab. I en måned blev de fysiske rammer indrettet med temaet bondegården. Dvs. at bøger, puslespil, legetøj mm. omkring bondegårdsdyr, var tilgængeligt for børnehavegruppen. 5

6 Børnene legede, fortalte og lærte, hvilke dyr der er på en bondegård og hvad dyrene bruges til. Med to ugers mellemrum var der fokus på koen og derefter grisen. Børnene fik mulighed for at opleve dyrene gennem forskellige planlagte aktiviteter; f.eks. med fokus på koen; tur til bondegård, fokus på mælken, ved at smage på den, tegne koen ud fra egen fortælling i fællesskab med den voksne, og gennem rytmiske aktiviteter lave sanglege omkring koen. Med grisen som fokus; fik børnene mulighed for at skabe bekendtskab til grisen via bøger og bondegårdsbesøg. Børnene designede deres egne grise i papmache. Temaet i dialogisk læsning var historien om de tre små grise. Børnene viste interesse for at fodre, føle, se og lugte til dyrene (udvikling af sanser og sanseindtryk), og derigennem opleve små succeser, ved at turde klappe geden, ride på hesten, fodre hønsene osv. Som afslutning på temaet, lavede vi en fælles høstfest med fællessamling, fællesbuffet og ophængte hø og grise. Vi Flyttede bondegården ind på stuen, og talte med børnene omkring maden hvor det kommer fra. F.eks. hvor kommer grønsagerne, æggene, mælken, rugbrødet, og kamstegen fra. Børnene kom med deres egne fortællinger og oplevelse af hvor maden kommer fra, samtidig med at de fik smagsoplevelsen af de forskellige medbragte retter. Cirkusforestilling med forskellige numre, hvor børnene ved projektafslutning optræder i manege med professionelle artister. Numrene børnene øvede sig på var, den dristige domptør og de dresserede dyr, de råstærke rollinger, de herlige hulahoppere. Lyttet til og talt med børnene om indholdet i de forskellige numre, samt hvilke ting der skulle øves. Lyttet til musikstykker der skulle bruges ved forestillingen, benyttet I-pad til at få en fælles forståelse for de enkelte numre, musik og akrobatik. Børnene har deltaget i to særlige work-shop temadag med en professionel artist. Gennem hele perioden har børnene øvet sig hver dag i små grupper med særligt fokus på enkeltstående numre, som senere skulle indpasses i en samlet forestilling. Børnene har øvet og dannet relationer på tværs af afdelingerne. Børnene selv dannet øvegrupper og efterspurgt mulige rammer for at kunne øve. Børnene har udviklet sig i forløbet, hvor de alle har vist en fremgang i forhold til at beherske det at være midtpunkt i en aktivitet og fremvise det barnet har øvet med en grundlæggende stolthed. Målene er opfyldt med børnenes aktive deltagelse i de forskellige læringsrum, og de små tegn i hverdagen. Børnene har oplevet kultur på kryds og tværs, og har ladet det komme til udtryk på forskellige måder. Børnene har haft mange udendørs oplevelser, og tilegnet sig viden i de forskellige temaer hen over de sidste 3-4 måneder. Samtidig har vi holdt fast i de danske traditioner; såsom fødselsdage, jul og andre begivenheder, som er en stor del af den danske kultur. Børnegruppen har haft selv og medbestemmelse undervejs, som har udviklet dem i et socialt fællesskab, og givet dem interessen i at være aktiv deltagende i aktiviteterne. 6

7 Natur og naturfænomener 0-2 år metoder, aktiviteter og evaluering Børnene skal have mulighed for lære naturen at kende, samt glæden ved et udeliv i al slags vejr. Børnene skal have mulighed for at kunne fordybe sig, udforske og få erfaring med naturens fænomener. Læringsrummet på legepladsen skal indrettes så børnene får styrket deres sanser og motorik. Børnene viser at de genkender naturen som et dejligt sted. Børnene udnytter de muligheder der for at eksperimentere og indsamle naturmaterialer både på legepladsen og ved ture ud af huset. Børnene fandt hurtigt ud af hvilke størrelser grene ville samle, tog i starten nogle ret stor grene som måtte opgives til fordel for mindre. Børnene visteglæde ved at samle og male grenene. Børnene har lavet billedrammer og uroer af de indsamlede grene, som nu er ophængt hænger på stuen. Børnene viser / fortæller om forløbene. Natur og naturfænomener 3-6 år metoder, aktiviteter og evaluering Børnene skal kunne gøre brug af uderummet ved al slags vejr, mulighed for at udforske i uforudsigelige rammer. En del børn smider deres madpapir og affald uden omtanke for miljøet. Forståelse for naturen, at børnene kan undres og kan være nysgerrige. Danne grundlag for en varig interesse for naturen. Lære at blive ansvarsbevidste overfor vores fælles natur og miljø. Børnene viser at de er parate til benytte uderummet til at lære naturen at kende gennem leg og eksperimenter. Børnene er tilfredse med at være ude i længere perioder af gangen. Børnene er meget optaget af at fange haletusser, komme tæt på fårene, lave mad over bål. Lege og evt. sove middagslur i telte. Afsluttende: Den samlede målopfyldelse er tilfredsstillende. I forbindelse med evalueringen har det vist sig at der er nogle mangler i opfyldelsen af den tidligere planlagte evalueringsform. Vi havde antaget at der kunne være mange evalueringsformer i spil. Dette har vist sig at være vanskeligt for os at efterleve. Evalueringsformen har mest været som dokumentation i forbindelse med læreplansarbejdet, hvor der mest er benyttet foto, logbog på tabulex, mødefora med forældre, mødefora for medarbejdere og ledelse. Forældre er blevet inddrages i barnets hverdag. Gennem en tæt dialog skabes en fælles forståelse for hvordan barnet har det, samt hvilke aktiviteter barnet er optaget af. En dialog som bidrager til et fællesskab i og udenfor institutionen. Eksempel: Udarbejdelse og drøftelse af pædagogiske udviklingsbeskrivelser, kompetencedokument, samt skoleparathedsundersøgelse. Dialog om forslag til mulige aktiviteter og legeaftaler, hvor børnefællesskabet bliver understøttet. 7

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Krudtuglen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpent Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.:

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.: Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej 18 6660 Lintrup Tlf.: 61 60 38 59 Kirsten Mayland Gammelgaard Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.:

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: Anette s dagpleje Anettes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: 6127780 Anette Igidie Fuglsang Lindgren Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Jeg

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn.

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Daginstitutionen Ejbyvang

Daginstitutionen Ejbyvang Daginstitutionen Ejbyvang Pædagogiske mål og værdier: At barnet forlader Ejbyvang med så mange kompetencer som muligt, til at klare sig videre i livet Nærvær: Gennem anderkendelse, respekt, udfordring

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Helle s dagpleje Helles dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade 6 6650 Brørup Tlf.: 81258760 Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.:

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.: Ketty s dagpleje Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade 35 6650 Brørup Tlf.: 75382821 Ketty Marie Askou Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN OG BØRNEMILJØVURDERING. FOR DAGPLEJEN, ISHØJ KOMMUNE.

PÆDAGOGISK LÆREPLAN OG BØRNEMILJØVURDERING. FOR DAGPLEJEN, ISHØJ KOMMUNE. Dagplejens læreplan 2010-2012. 1 PÆDAGOGISK LÆREPLAN OG BØRNEMILJØVURDERING. FOR DAGPLEJEN, ISHØJ KOMMUNE. Pædagogiske principper og værdier: Læreplanen bygger på de pædagogiske principper og værdier,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Læreplaner i Nordstarndens Vuggestue

Læreplaner i Nordstarndens Vuggestue Læreplaner i Nordstarndens Vuggestue At lege er at lære, under den overskrift giver Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender startskuddet for loven om læreplaner i de danske daginstitutioner. Og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Næringen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpet Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Daginstitutionen Ejbyvang

Daginstitutionen Ejbyvang Daginstitutionen Ejbyvang Pædagogiske mål og værdier: At barnet forlader Ejbyvang med så mange kompetencer som muligt, til at klare sig videre i livet Nærvær: Gennem anderkendelse, respekt, udfordring

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere