Læring er en proces, Når et barn, der ikke kan slå kolbøtter, helt uopfordret øver sig igen og igen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læring er en proces, Når et barn, der ikke kan slå kolbøtter, helt uopfordret øver sig igen og igen."

Transkript

1 Læreplaner Gemmet Børnehuset Gemmet ved Brønshøj Menighed Gemmet København NV Tlf E-post EAN-nr Nordea reg.nr konto

2 Læring Læring er en proces, der medfører ændringer i personen i retning af øget viden og kompetence, og som udvider mulighederne for selvbestemmelse og selvstændighed. Barnet lærer, når det selv har et mål (jeg vil), fx Når et toårigt barn selv begynder at tage sit tøj på efter at have sovet midt på dagen. Når et barn, der ikke kan slå kolbøtter, helt uopfordret øver sig igen og igen. Barnet lærer, når det får mulighed for at finde sin egen problemløsning, fx Når et barn selv henter en taburet at stå på for at åbne en dør med højtsiddende håndtag. Barnet lærer, når det møder en tilpas udfordring, fx Når et barn overtales til at smage en ny ret i tryg forvisning om, at det kun er nødvendigt at tage en smagsprøve. Barnet lærer, når det har mod til at risikere, at noget ikke lykkes, fx Når barnet tager en cykel, der er alt for stor. Når et lille barn tager en kande og hælder mælk op i en kop. Barnet lærer, når det opmuntres af de voksne, fx Når den voksne vælger et lidt sværere puslespil til barnet, og det lykkes for barnet at lægge det. Når den voksne tålmodigt opfordrer barnet til af- og påklædning. Barnet lærer, når det inspireres af andre børn og voksne, fx Når barnet ser, hvad andre børn og voksne gør ved måltidet. Når en gruppe børn leger med legoklodser, inspireres de af hinanden og de voksnes ideer til at udvikle deres egne kompetencer. Barnet lærer af andre børn, fx Når børn, der ikke er vant til at få læst historie, ser de øvrige børns ro og fokus ved oplæring. Når barnet ser andre børn sidde på toilettet, opstår ønsket om også selv at prøve. Barnet lærer, når det færdes i et miljø med glæde og anerkendelse, fx Anerkendelse af børnenes initiativer, fx når de vælger en sang ved samling eller ønsker at gå på besøg på en anden stue. Barnet lærer, når det er i relation med andre. Et barn, der er lidt bange for en ny udfordring, fx en tur op på bakken, kan blive inspireret af venner med mere vovemod. 2

3 Legen Legen er den vigtigste og mest betydningsfulde måde, hvorpå barnet kan udvikle sig og lære noget, når det er i alderen 0-6 år. Gennem legen tilegner barnet sig sin omverden og eksperimenterer med virkeligheden, fx Når børnene leger far, mor og børn i dukkekrogen. Når nogle børn leger arbejdsmand på legepladsen med cykler, sand og trækvogn.... udvikler barnet identitet, fx Når børnene leger sammen eller ved siden af hinanden, spejler de sig selv i de andre.... udvikler barnet både grov- og finmotorik, fx Når børnene bygger lego eller laver perlekæder, udvikles deres finmotorik. Når børn fx cykler, løber, klatrer og danser, udvikles deres grovmotorik.... bearbejder barnet konflikter og problemer, angst osv., fx Konflikter og følelser bearbejdes i far, mor og børn-lege samt skydelege.... udvikler barnet kreativitet og fantasi, fx Kreativitet og fantasi udvikles, når børnene tegner og maler. Når børnene bygger huler, bruger de deres kreativitet og fantasi.... knytter barnet vigtige venskaber, fx Når børnene leger sammen, får de øje på hinanden og knytter de bånd, der skaber et venskab. Når små børn leger de samme lege ved siden af hinanden.... træner barnet sprogfærdigheder, fx Når børnene leger, bliver de inspireret af hinandens sprog og sproglige udtryk.... udvikler barnet sociale kompetencer, fx Når de aflæser hinandens signaler og skiftes til at bruge legetøjet. Vores planlagte aktiviteter vil være præget af leg, fordi legen er vigtig for at skabe læring for det nul- til seksårige barn. 3

4 København kommunes pejlemærker Københavns kommune har udvalgt seks pejlemærker for at sætte ramme om fagligheden i institutionerne i kommunen. Pejlemærkerne ligger tæt op af læreplanstemaerne, men har en anden tilgang. Pejlemærkerne er: Sociale relationer Inklusion og fællesskab Sprogindsats Forældresamarbejde Sammenhænge og overgange Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis. Når vi samlet ser på Børnehuset Gemmets dokumenter læreplanerne virksomhedsplanen årsplanen vores interne dokumenter til at skabe metodisk systematik og refleksion kommer vi godt og grundigt rundt om alle pejlemærkerne. Læreplaner under udvikling I 2015 og 2016 reviderer vi vores læreplaner løbende og i takt med, at vi arbejder med hver enkelt læreplan. Det betyder, at tre af de læreplaner I ser nu, er vores "gamle" læreplaner. De sidste tre læreplaner bliver revideret ved udgangen af

5 TEMA: KROP OG BEVÆGELSE Det er vores mål At alle børn får og styrkes i en alderssvarende grundmotorik. At give børnene kendskab til og glæde ved at bruge deres krop og sanser. At styrke børnenes fysiske sundhed. At børnene får økologisk og ernæringsrigtig kost. At børnene lærer god hygiejne. At børnene udfordres motorisk i det fri. Principper hvad skal der til? Vi lægger vægt på: At fremme børnenes selvhjulpenhed ved at give dem mulighed for at gøre sig erfaringer med deres krop og sanser. At give barnet fornemmelse for egne kræfter. At styrke fin- og grovmotorik. At give børnene mulighed for at udfolde sig fysisk uden- og indendørs samt både i fastlagte og selvvalgte aktiviteter. At gøre børnene bevidste om sundhed. At samarbejde med forældrene om deres barns fysiske og sundhedsmæssige udvikling. At personalet observerer og udfordrer børnene motorisk. At alle børn og voksne overholder vores hygiejneregler. At maden er veltilberedt, og at måltiderne indtages i rare, gode, hyggelige rammer. Midler og metoder hvad gør vi? Fælles Vi bruger enhver lejlighed til at opmuntre og støtte barnet i at udfordre sig selv og sin krop. Vi udfordrer barnet i vurdering/brug af egne kræfter, fx ved at øse mad op eller tage cykler ud af skuret. Vi inddrager børnene i dagligdagens praktiske gøremål. Vi går ture i nærmiljøet. Vi leger indendørs såvel som udendørs. For eksempel fangeleg, sanglege, sanselege, trampolin. Vi synger, danser til musik og leger bevægelseslege. Vi skaber gode rammer omkring måltidet, smager maden, og personalet taler positivt om maden. Vi lærer børnene god hygiejne med primært fokus på håndvask. Alle børn og voksne bruger trappen, når vi skal op og ned. Vi laver finmotoriske aktiviteter, fx puslespil og leg med legoklodser, modellervoks og tegning samt lyne lynlåse og knappe knapper. De 0,5- til 2-årige Vi bruger legepladsen meget og er udendørs mindst tre gange om ugen i vinterhalvåret, oftere i sommerhalvåret. Vi laver sang- og bevægelseslege i de mindstes onsdagsgrupper. Vi støtter børnene og opfordrer dem til at være fysisk selvhjulpne, for eksempel kravler de selv op på puslebord og til krybbe, tager mad og hælder af kande. De 3- til 6-årige Vi øver færdigheder, som er forudsætninger for at dyrke sport/idræt. Vi er ude på legepladsen i al slags vejr hver eneste dag. Vi laver rytmik og bevægelseslege. Vi sørger for, at indholdet i de aldersopdelte grupper ofte har fin- og grovmotoriske aktiviteter som mål eller delmål, for eksempel klippe-klistre, dans, skovture m.v. Vi støtter og tager hensyn til børn med særlige behov, så de kan indgå i bevægelseslege og aktiviteter. Hvor det er nødvendigt, tilrettelægger vi særlige aktiviteter, der styrker og tilgodeser det enkelte barn i sin udvikling. Dette gør vi oftest i gruppe sammen med andre børn. I forhold til børn med særlige behov kan det være nødvendigt at tilrettelægge særlige lege og aktiviteter, der tilgodeser det enkelte barns behov, for eksempel i mindre grupper. I forhold til børn, hvor vi er bekymrede for den fysiske og sundhedsmæssige udvikling, ser vi på barnets grundmotoriske udvikling, og i samarbejde med forældrene laver vi øvelser, der styrker sanser og grundmotorik. Hvis vi finder det nødvendigt, samarbejder vi med forældrene om at inddrage sundhedsplejerske, læge, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller Børneklinikken. 5

6 TEMA: SPROG Det er vores mål At udvikle børnenes udtale, ordforråd og forståelse for sprogets regler. At styrke børnenes evner til at kommunikerer. Principper hvad skal der til? Vi lægger vægt på: At personalet er vigtige rollemodeller i barnets sprogudvikling. At skabe et sprogstimulerende miljø. At skabe mulighed for god, daglig kommunikation. At stimulere børnenes interesse og nysgerrighed for mange kommunikationsformer; talesprog, billedsprog, kropssprog og skriftsprog. Midler og metoder hvad gør vi? Fælles Vi sikrer, at barnets sprogudvikling fremmes via dagligt samvær med ældre børn og voksne. Vi synger dagligt med børnene. Vi laver rytmik med børnene. Vi prioriterer højtlæsning i dagligdagen. Vi sætter ord på vores handlinger. Vi er anerkendende og forstående rollemodeller. Vi opfordrer og opmuntrer børnene til at tale og bruge sproget i deres relationer med andre, blandt andet i konflikter, ved frokosten og i leg. Vi understøtter talesproget gennem fysisk aktivitet. De 0,5- til 2-årige Vi bruger sange med fagter og bevægelser. Vi leger sanglege. Vi læser lette bøger eller bruger billed- eller pegebøger. De 3- til 6-årige Vi arbejder med rim og remser. Vi læser dagligt historie. Vi spiller spil. Vi spiller teater. Vi tegner til en historie eller fortælling. Børnene bearbejder oplevelser og fortællinger ved at tegne. At støtte børn med talevanskeligheder. At støtte tosprogede børn i at tilegne sig det danske sprog. Vi gør en tidlig indsats i forhold til de børn, hvor vi er bekymrede for den sproglige udvikling. Vi anbefaler besøg hos ørelæge og indstiller til talepædagog eller Børneklinikken. I henhold til Københavns Kommunes regler sprogvurderer vi børnene, når de bliver tre år. Børn med behov tilbydes ekstra sprogstimulering. 6

7 TEMA: KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Det er vores mål At børnene får kendskab til normer og værdier, som er alment gældende for medmenneskeligt samvær. At børnene får kendskab til danske traditioner og dansk kultur. At børnene inspireres til udvikling af kreativitet. At børnene opnår almen dannelse i fællesskaber. At børnene får forståelse for forskellige kulturer og kulturelle udtryksformer. Principper hvad skal der til? Vi lægger vægt på: At børnene skal møde voksne, der aktivt formidler kultur. At børnene får mulighed for at beskæftige sig med forskellige kreative udtryksformer At børnene lærer at respektere hinandens traditioner. At de ældre børn overleverer lege, normer og værdier til de yngre. At bruge musik og sang som kulturformidling. At bruge børnelitteratur som kulturfomidling. At børnene får mulighed for at opleve teater, udstillinger, museer og biblioteker. At børnene får mulighed for at bruge mange forskellige kunstneriske udtryksformer. At børnene får mulighed for at udtrykke sig kulturelt Midler og metoder hvad gør vi? Fælles Vi holder fastelavn, laver påskeklip og påskefrokost, holder adventshygge, læser julehistorier, spiser julefrokost, går Luciaoptog og går i kirke til jul. Vi holder eidfest for børn og forældre. Vi synger. Vi leger sanglege. Børn og voksne fortæller hinanden om oplevelser. Vi holder sommerfester og forældrecafeer. Vi læser for børnene og går på biblioteket. Vi lytter til musik og danser. Vi maler og tegner. Vi besøger børnenes hjem, når vi bliver inviteret. Vi er anerkendende over for andre kulturer og kulturelle udtryksformer. Vi taler med børnene om forskellige kulturer, traditioner, madvaner mv. De 0,5- til 2-årige Vi synger fagtesange og leger sanglege. Vi læser lette bøger og billedbøger. Vi går til teaterforestillinger i lokalområdet. De 3- til 6-årige Vi synger og arbejder med rim og remser. Vi klipper og klistrer. Vi går i teateret. Vi opfører selv teater. Vi går på museer. Vi tegner og maler til oplevelser eller historier. Vi støtter børn med særlige behov, så de kan indgå i de kulturelle aktiviteter. Vi inkluderer alle børn ved at tilrettelægge gruppens aktiviteter og rutiner, således at også børn med særlige behov kan deltage og får mulighed for at udtrykke sig. Vi støtter børn med særlige behov på en sådan måde, at de kan deltage i gruppens aktiviteter og få mulighed for at udtrykke sig. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsmuligheder. Vi arbejder generelt i små grupper, hvilket især er positivt for børn med særlige behov. Vi er bevidste om, at forudsigelighed og struktur er vigtig for alle, men især for børn med særlige behov. 7

8 TEMA: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Det er vores mål I samarbejde med forældrene at sikre børnene en alsidig personlighedsdannelse, selvstændighed og livskvalitet, således at det får tro på sig selv. At barnet kan mestre udfordringerne i sin omverden. At barnet bliver en aktiv, ansvarlig og respekteret del af fællesskabet i Børnehuset Gemmet. Principper hvad skal der til? Vi lægger vægt på: At det enkelte barn er unikt og udvikler sig individuelt som en del af fællesskabet. At børn udvikler sig i forskellige tempi. At arbejde med progressions- og regressionsprocesser. At det enkelte barn skal deltage i planlagte aktiviteter. At børnene selvstændigt tager initiativ til leg, samvær og aktiviteter ude og inde. At støtte barnets egne forslag og interesser. At støtte børnene i at være nysgerrige og udforskende. At støtte den enkelte i konfliktløsning. At have et tæt samarbejde med forældrene omkring det enkelte barns trivsel og udvikling. Midler og metoder hvad gør vi? Fælles Vi drager omsorg for den enkelte og gruppen. Vi er engagerede og anerkendende voksne. Børnene deltager i planlagte aktiviteter både i aldersopdelte og aldersintegrerede mindre grupper. Vi støtter børnenes egne initiativer til aktivitet/leg. Vi opmuntrer børnene til selvstændighed og selvhjulpenhed for at fremme den enkeltes selvværd. Vi modtager dagligt hvert enkelt barn, så det føler sig velkommen i Børnehuset Gemmet. Vi afholder forældresamtaler efter behov. Vi laver barnets bog med tegninger og fotografier fra barnets tid i Børnehuset Gemmet, når det forlader institutionen. De 0,5- til 2-årige Vi giver børnene tryghed med en hverdag med mange gentagelser og faste rutiner. Vi afholder samtale, når barnet har været cirka tre måneder i Børnehuset Gemmet. Vi har daglig kontakt til forældrene. De 3- til 6-årige Vi afholder forældresamtaler, når børnene er tre år. Vi afholder skoleparathedssamtaler året inden skolestart. Vi tillader seks af de ældste børn at lege alene på legepladsen, når vi vurderer, det er forsvarligt. Vi tillader op til seks børn at lege alene på en stue, når vi vurderer, det er forsvarligt. Vi stiller flere krav. Vi forventer stigende koncentration og fastholdelse i længerevarende aktiviteter. Vi laver Luciaoptog og teaterforestillinger. Vi inkluderer børn med særlige behov i dagens aktiviteter og gøremål i det omfang, det kan lade sig gøre, og når vi vurderer, at barnet drager fordel af det. Andre gange tilrettelægges aktiviteter specifikt for den enkelte. I samarbejde med forældrene indhenter vi viden og hjælp fra talepædagog, psykolog, sundhedsplejerske, pædagogisk konsulent, børneklinikken og andre efter behov. Vi gennemgår jævnligt børnenes generelle udvikling på stuemøder og tilrettelægger herefter aktiviteter med hensyntagen til det enkelte barn. 8

9 TEMA: KULTUR Det er vores mål At børnene får kendskab til normer og værdier, som er alment gældende for medmenneskeligt samvær i et samfund med mange forskellige kulturelle påvirkninger. At børnene får kendskab til danske traditioner og dansk kultur. Principper hvad skal der til? Vi lægger vægt på: At børnene skal møde voksne, der aktivt formidler kultur. At børnene får kendskab til og forståelse for forskellige kulturer og kulturelle udtryksformer. At børnene lærer at respektere hinandens traditioner. At de ældre børn overleverer lege, normer og værdier til de yngre. At bruge musik og sang som kulturformidling. At bruge børnelitteratur som kulturfomidling At børnene får mulighed for at opleve teater, udstillinger og museer. At børnene får mulighed for at bruge mange forskellige kunstneriske udtryksformer. At børnene får mulighed for at udtrykke sig kulturelt Midler og metoder hvad gør vi? Fælles Vi holder fastelavn, laver påskeklip og påskefrokost, holder adventshygge, læser julehistorier, spiser julefrokost, går Luciaoptog og går i kirke til jul. Vi synger. Vi leger sanglege. Børn og voksne fortæller hinanden om oplevelser. Vi holder sommerfester og forældrecafeer. Vi læser for børnene. Vi lytter til musik og danser. Vi maler og tegner. Vi besøger børnenes hjem, når vi bliver inviteret. Vi er anerkendende over for andre kulturer og kulturelle udtryksformer. Vi taler med børnene om andres kultur og traditioner De 0,5- til 2-årige Vi synger fagtesange og leger sanglege. Vi læser lette bøger og billedbøger. Vi går i teateret. De 3- til 6-årige Vi synger og arbejder med rim og remser, for eksempel on-don-don. Vi klipper og klistrer. Vi går i teateret. Vi opfører selv teater. Vi går på museer. Vi tegner og maler til oplevelser eller historier. Vi støtter børn med særlige behov, så de kan indgå i de kulturelle aktiviteter. Vi støtter børn med særlige behov på en sådan måde, at de kan deltage i gruppens aktiviteter og få mulighed for at udtrykke sig. 9

10 TEMA: NATUR OG NATURFÆNOMENER Det er vores mål At børnene får kendskab til naturen og årets gang. At give børnene glæde ved at færdes i naturen og udvikle respekt for natur og miljø. At børnene skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi. At børnene skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med natur og naturfænomener. At udfordre børnene fysisk i naturen. Principper hvad skal der til? Vi lægger vægt på: At børnene skal opleve naturen som en del af en hverdag. At voksne/børn er engagerede, nærværende og inspirerende samt udviser ansvarlighed for naturen. At børnene er meget ude, både på legepladsen og på ture. At stimulere børnene til at være nysgerrige i forhold til naturen. At børnene skal kunne erfare naturen med alle sanser og ved fysisk udfoldelse. At skabe tid og rum til fordybelse. Midler og metoder hvad gør vi? Fælles Vi er ude året rundt i al slags vejr og oplever regn, vind, sol osv. Vi synger og taler om året og årstiderne. Vi tager i Zoologisk Have. Vi tænder bål og laver eventuelt mad på bålet. Vi tager på ture. Vi kigger på og snakker om de dyr og planter, vi finder. Vi samler naturmaterialer. Vi læser og synger om dyr og natur. Vi støtter det enkelte barn i at gøre nye erfaringer. Vi leger med sand og vand. De 0,5- til 2-årige Vi tager på ture i de fire årstider med planlagt indhold af turen. Vi oplever naturen på legepladsen og i nærområdet, fx snegle, kastanjer og blomster. Vi er ude mindst tre gange om ugen. De 3- til 6-årige Stuerne tager på ture i de fire årstider med planlagt indhold af turen. Vi har to årlige naturuger med emne og tid til fordybelse. Vi er ude hver dag. Vi tager på ti årlige naturture med særligt mål og med forberedelse og/eller efterbehandling. Vi støtter og tilrettelægger aktiviteter, så barnet kan være en del af fællesskabet. Vi tilrettelægger aktiviteter efter det enkelte barns behov, eventuelt i mindre grupper. 10

11 Dokumentation Vi tager billeder, både fra hverdagen og ved fester, ture, teater osv. Billederne hænges op på stuerne og på gangarealerne. Desuden laver vi billedshow på vores bærbare pc. Børnene optræder ved forskellige lejligheder, for eksempel forældrecafe på stuerne, sommerfester, luciaoptog. Det kan både være teater, sange, fagtesange og dans. Vi informerer forældrene via hjemmeside, opslag, breve og nyhedsbrev, ligesom vi dagligt skriver om dagens aktiviteter på stuernes tavler. Vi har en god, daglig kontakt til forældrene. Når børnene stopper i Børnehuset Gemmet, laver vi en bog med fotos, tegninger og små kommentarer fra barnets tid i Børnehuset Gemmet. Vi udstiller børnenes tegninger, malerier m.v. Vi pynter stuen og huset med blandt andet julepynt, påskeklip og fastelavnsmasker. Vi sprogtester de tosprogede børn. Evaluering Ved hjælp af vores dokumentation evaluerer vi løbende på stuemøderne, eventuelt med opsamling på personalemøder og pædagogiske dage. Aktiviteter i mindre grupper på tværs af huset, for eksempel naturturene, evalueres af de voksne, der har deltaget. Onsdagsgrupperne evalueres mindst to gange årligt. På personalemøder og pædagogiske dage evaluerer vi læreplaner, års- og virksomhedsplan med udgangspunkt i vores dokumentation, ligesom vi løbende reflekterer over, om vores midler og metoder hjælper os til at nå/opfylde vores mål. Vi udvikler løbende værktøjer til vores dokumentation og evaluering. Fx matrixskemaer, logbøger samt mål- og evalueringsskemaer. 11

12 BØRNEMILJØ Børnemiljø handler om både at skabe gode rammer for det enkelte barn og for hele gruppen af børn. Det betyder, at et enkelt barns behov ikke skal præge gruppens udviklingsmuligheder, men omvendt skal vores arbejde med grupper sikre inklusion af alle børn og alle børns fundamentale behov. Når vi laver mål for hele huset, stuerne, grupperne eller en enkelt aktivitet, er vi bevidste om at give børnene mulighed for at fordybe sig ved for eksempel at skabe ro omkring aktiviteten samt mulighed for at bruge deres krop og lignende, lige som vi giver børnene mulighed for indflydelse på aktiviteterne, og hvordan de gennemføres. Når vi organiserer vores hverdag eller arrangerer aktiviteter, medtænker vi børnenes perspektiv og forsøger, så godt som det er os muligt, at skabe gode rammer for, at børnene både har medindflydelse og bliver tilbudt inspirerende og udviklende aktiviteter. Når vi indretter vores lokaler, tænker vi på at skabe miljøer, der er rare for børnene at være i. Blandt andet med lyddæmpende foranstaltninger, opdeling af stuerne i mindre rum og pædagogiske tilbud, der tager hensyn til, at mange børn er samlet på forholdsvis lidt plads. Vi laver med mellemrum undersøgelser af børnemiljøet, idet vi arbejder med spørgeskemaer til de ældste børn og spørgeskemaer til de yngste børns forældre. Eventuelt vil vi også lave børneinterview eller fotodokumentere det gode børnemiljø. 12

Læring er en proces, Når et barn, der ikke kan slå kolbøtter, helt uopfordret øver sig igen og igen.

Læring er en proces, Når et barn, der ikke kan slå kolbøtter, helt uopfordret øver sig igen og igen. Læreplaner Gemmet Børnehuset Gemmet ved Brønshøj Menighed Gemmet 10 2400 København NV Tlf. 38 60 51 21 E-post gemmet@mail.tele.dk www.gemmet10.dk EAN-nr. 5798009693143 Nordea reg.nr. 2137 konto 8210 002

Læs mere

Læring er en proces, Når et barn, der ikke kan slå kolbøtter, helt uopfordret øver sig igen og igen.

Læring er en proces, Når et barn, der ikke kan slå kolbøtter, helt uopfordret øver sig igen og igen. Læreplaner Gemmet Børnehuset Gemmet ved Brønshøj Menighed Gemmet 10 2400 København NV Tlf. 38 60 51 21 E-post gemmet@mail.tele.dk www.gemmet10.dk EAN-nr. 5798009693143 Nordea reg.nr. 2137 konto 8210 002

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016

Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016 Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016 Gemmet Børnehuset Gemmet ved Brønshøj Menighed Gemmet 10 2400 København NV Tlf. 38 60 51 21 E-post gemmet@mail.tele.dk www.gemmet10.dk EAN-nr.

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Vi har i vores sammenkobling af børnemiljøet og vores læreplaner delt børnemiljøets tre områder ind under forskellige læreplanstemaer. Det fysiske

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen.

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Kære Vi vil gerne indbyde jer til en samtale om jeres barn. Formålet er - at drøfte barnets hverdag hjemme og i vuggestuen - dialog mellem os om jeres barns

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere