Logbog for læge, CPR -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog for læge, CPR -"

Transkript

1 Lb for læge, CPR. Nr: - Lb for læge, CPR Hoveduddannelsen, den indledende fase Efter den indledende fase i hoveduddannelsen skal lægen kunne: No. Mål Konkretiseringer: Eksempler på hvad målet indeholder Læringsmetoder Mål opnået d Suturere sår ved brug af Redegøre for sårhelingsprocessen forskellige teknikker, Redegøre for forskellige suturmaterialer, charriere herunder udføre simple nåletyper arkorrektioner Redegøre for suturvalg Udføre fasciesuturering subcutan suturering Suturere hud ved: Enkeltknuder, fortløbende sutur, dermale tilbagesting, hjørnesuturer fortløbende intradermale suturer Begrunde hensigtsmæssig tidspunkt for suturfjernelse, ordinere udføre samme. Anvende Z W plastikker til simple arkorrektioner Revidere sår vurdere dets egnethed til transplantation Ordinere sårplejeprodukter Fjerne nekroser hypertrofiske granulationer Redegøre for principper i anvendelsen af forskellige sårplejeprodukter Vurdere økonomien i behandlingen

2 Lb for læge, CPR. Nr: Angive klassifikation af lapper baseret på blodforsyning, typen af stilk, sammensætning af væv i lappen flytningsmetoden. Redegøre for de grundlæggende principper Redegøre for anvendelse af almindelige typer frie transplantater Udføre delhudstransplantation, herunder vejlede patienten håndtere komplikationer Rotation, transposition Random lap, axiallap Muskel-hud lapper Fasciocutane lapper Fri lap m.v. Fuldhud Composit graft Brusktransplantater Nervetransplantat Fedttransplantat Redegøre for principper ved transplantatindheling modning, samt donorstedsopheling Redegøre for brug af meshed hud Vælge egnede donorsteder for frie transplantater Tage et transplantat med dermatom transplantationsknive Meshe et transplantat Behandle infektioner, hæmatomer serøse/purulente ansamlinger ifm. hudtransplantation Vejlede patienten om hensigtsmæssig transplantatpleje forventet udvikling i transplantat donorsted

3 Lb for læge, CPR. Nr: Hoveduddannelsen, fortsat Rekonstruktionskirurgi Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: No. Mål Konkretiseringer: Eksempler på hvad målet indeholder Læringsmetoder Mål opnået d Fremstille audiovisuelle De enkelte afdelinger fastsætter selv, hvordan præsentationer af dokumentationen skal udfærdiges eller plastikkirurgiske operationer kursus Planlægge Angive fordele ulemper ved forskellige rekonstruktioner, herunder rekonstruktionsmetoder med hensyn til udseende funktion serierekonstruktion Redegøre for økonomien i forskellige fremgangsmåder Angive psykoliske aspekter ved forskellige fremgangsmåder Informere vejlede patienten ved rekonstruktioner Informere om forventet forløb, herunder risici, sikre forståelse Informere om udseende funktion i mellemstadier forberede patienten på det forventelige slutresultat Vejlede om eventuelle nødvendige livsstilsændringer restriktioner, der følger af sygdommen den udførte rekonstruktion Operativt behandle defekt som ikke kan lukkes ved simpel Foretage rekonstruktion af de fremkomne defekter ved o Underminering suturering o Transplantation eller lokallapper

4 Lb for læge, CPR. Nr: - suturering /eller medfører gennemgående defekt Visitere deltage i planlægningen af fremstilling af eksoproteser Holde sig a jour med nye behandlingsmuligheder inden for rekonstruktionskirururgi Områder: 1. Øjenlåg 2. Kind 3. Ører 4. Næse 5. Læber 6. Mundhule 7. Thorax 8. Abdominalvæg 9. Bækkenbund samt eksterne kvindelige mandlige genitalia 10. Replantationskirurgi 11. Ekstremiteter Fokuseret klinisk ophold

5 Lb for læge, CPR. Nr: Cancerkirurgi. A. Melanomkirurgi Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: No. Mål Konkretiseringer: Eksempler på hvad målet indeholder Læringsmetoder Mål opnået d Diagnosticere Skelne: melanomer Benigne tilstande tilrettelægge diagnostisk Suspekte tumorer udredning i alle kliniske Sikre melanomer stadier Alle relevante biokemiske undersøgelser Relevant patoli Informere patienten om diagnose behandling sikre forståelse Alle relevante billeddiagnostiske undersøgelser Bruge empatisk forståelse handle empatisk Sikre adækvat forståelse af diagnose tilsigtet behandling Informere om aktuelle behandlingsprotokoller for udredning behandling i forskellige stadier af sygdommen, herunder sentinel node biopsi, excisionsafstande, adjuverende behandling samt behandling ved fremskreden melanom, herunder perfusionsbehandling Varetage patientsamtale når der ikke er andre muligheder end palliativ behandling Kursus Foretage korrekt excisionsbiopsi ved malignt melanom

6 Lb for læge, CPR. Nr: Foretage melanomexcisioner 1 cm, 2 cm eller større afstande Lukke defekten med lapper transplantater Udføre radikale glandelrømninger sentinel node-procedure Tilrettelægge behandlingsforløb varetage tværfaglig behandlingssamarbejde, samt varetage registrering til kliniske databaser forskningsprojekter Dissektion af axil, ingven /eller anden relevant toprafisk region. Planlægge gennemføre individuel behandling Varetage kontakt til relevante afdelinger, f.eks. onkoli eller anden kirurgi m.v. Foretage diverse registreringer i DMG cancerregister Cancerkirurgi. B. Non melanom hudkræft Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: No. Mål Konkretiseringer: Eksempler på hvad målet indeholder Læringsmetoder Mål opnået d Diagnosticere visitere non melanom hudkræft Basalcellscarcinom o Superficielle o Nodulære o Morfea Spinocullulære/planocellulære karcinomer Andre sjældne karcinomer i huden

7 Lb for læge, CPR. Nr: - Sarkomer i huden Metasaser tumorindvækst i huden Opstille Herunder undersøgelsesprocedurer UL-scanning for cancere i CT-scanning risikoområder MR-scanning PET-scanning Tværfagligt visitere Deltage i visitation om tilfældet er bedst egnet til plastikkirurgi dermatolisk behandling eller stråleterapi Handle efter specialets grænser formåen Redegøre for behandlingsmulighederne på landsdelsafdelinger Plastikkirurgisk behandle non melanom hudcancer Informere patienter sikre forståelse Udføre radikalexcisioner Foretage korrekt kodning canceranmeldelser Bruge empatisk forståelse handle empatisk Sikre adækvat forståelse af diagnose tilsigtet behandling Informere om evidensbaserede ætioliske faktorer profylaktiske forhold Informere om strålebehandling Varetage patientsamtale når der ikke er andre muligheder end palliativ behandling Behandle strålesequelae Redegøre for kirurgi i svært strålebeskadiget (ulcereret) væv Fokuseret klinisk ophold Kursus

8 Lb for læge, CPR. Nr: Kongenitte misdannelser Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: No. Mål Konkretiseringer: Eksempler på hvad målet indeholder Læringsmetoder Mål opnået d Rådgive om behandling Redegøre for operationsmetoder for udståender ører, af visitere ved de almindeligt forekommende misdannelser, herunder hypospadi, læbeganespalte, hæmangiomer vaskulære misdannelser. Medfødte naevi, øremisdannelser, kraniofaciale misdannelser syndactyli, pes excavatum, Polands syndrom, hypospadi de andre nævnte misdannelser Og/eller Nordisk kursus F.eks.: B Læbeganespalte K.H. Vitting, 2003 Munksgaard Traumatoli Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: No. Mål Konkretiseringer: Eksempler på hvad målet indeholder Læringsmetoder Mål opnået d.

9 Lb for læge, CPR. Nr: Diagnosticere frakturer i ansigtsskelettet Næsefrakturer Zygomafrakturer Orbitalbundsfrakturer Maxilfrakturer Mandibelfrakturer Behandle sår i ansigtet Foretage primær behandling af akutte sår i ansigtet Lave sekundære arkorrektioner i ansigtet på det optimale tidspunkt. Herunder anvende: o Z plastikker o W plastikker o Derambrasio Diagnosticere Evaluere vitaliteten af væv behandle patienter med Tage delhudstransplantat fra avulseret hud hudavulsionsskader Vurdere patientens kliniske tilstand Deltage i visitationen af en multitraumatiseret patient Diagnosticere karskader kompartment syndrom Lære at prioritere behandlingsrækkefølge Lære samarbejde i tværfagligt behandlerteam Klinisk diagnosticering af begge tilstande Stille forslag til behandling Kursus eller fokuseret ophold., ortopædisk ansættelse, Ortopædisk ansættelse,

10 Lb for læge, CPR. Nr: Anlægge gipsbandager skinner Informere om visitere til behandling med Ilizarov appertur Assistere til karanastomoser ved anvendelse af mikroskop Behandle med intern ekstern hudekspansion Informere om visitere til laserbehandling, f.eks. tatoveringer hæmangiomer Kode for udfærdige attester for skader Ortopædisk ansættelse Ortopædisk ansættelse Lære at anvende mikroskop Lære at håndtere mikroinstrumenter Anlæggelse af expander Påfyldning af expander Evt. fjernelse af vævsexpander Dermatoli Ortopædisk ansættelse Og Nordisk kursus Fokuseret ophold

11 Lb for læge, CPR. Nr: Forestå forvagtsfunktioner på en skadestue. Ortopædisk ansættelse Anlægge gibsskinner Ortopædisk ansættelse bandager Deltage i vurdering af Ortopædisk ansættelse multitraumatiseret patient Deltage i forekommende Ortopædisk ansættelse Operationsassistence ortopædkirurgiske operationer med vægt lagt på håndkirurgi, sår infektionspatienter Anlægge stræk. Ortopædisk ansættelse Observere for compartmentsyndrom anlæggelse af faciotomier. Ortopædisk ansættelse Mikrokirurgi Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: No. Mål Konkretiseringer: Eksempler på hvad målet indeholder Læringsmetoder Mål opnået d Rådgive om visitere Latissimus dorsi til almindeligt Rectus abdominis forekommende frie Forarm flap

12 Lb for læge, CPR. Nr: - lapper i forbindelse med overvejelser om rekonstruktionsmuligheder Observere reagere korrekt på komplikationer efter mikrokirurgiske indgreb Groin flap Garcilis Fri fibula Sårbehandling (brandsår) Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: No. Mål Konkretiseringer: Eksempler på hvad målet indeholder Læringsmetoder Evalueringsmetoder Angive skademekanismer ved store sår mulighed for profylaktiske tiltag Modtage primærbehandle patienter med mindre brandskader inklusive ætsninger Beregne vædskebehandling til

13 Lb for læge, CPR. Nr: - forbrændningspatienter lave et estimat over brandsårsdybde udbredelse Revidere akutte større sår foretage større transplantationer Løsne kontrakturer med multiple Y V plastikker eller/ transplanteter eller lapper Ordinere kontrollere kompressionsbandager Foretage etisk analyse i livsbevarende behandling bevidst vælge behandling Angive reglerne for anvendelse af aflastende incisioner Behandle o Brandsår o Fasciitis nekrotikans o Hudavulsioner Nordisk kursus Mammakirurgi

14 Lb for læge, CPR. Nr: - Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: No. Mål Konkretiseringer: Eksempler på hvad målet indeholder Læringsmetoder Evalueringsmetoder Skelne anatomiske Hypertrofi normaltilstande fra Ptose patoliske under Atrofi hensyn til kvindens Hypoplasi kropsbygning Aplasi Polands syndrom Pectus excavatum Implantere expandere /eller implantater til mammaraugmentation rekonstruktion Udføre mammareduktion Informere om visitere til mammarekonstruktion med patientens eget væv (evt. i kombination med implantat) Tuburøse bryster Vælge til informere patienten om: o Saltvandsimplantater o Silikoneimplantater o Ekspansionsimplantater o Specialfremstillede implantater o Pectus excavatum implantater Implantere implantater o Subglandulært o Submuskulært Göteborgplastik TRAM-lap, stilket eller fri DIEAP-lap Latissmus dorsi lap

15 Lb for læge, CPR. Nr: Operere for inverterede papiller Operere for gynaekomasti med fedtsugning eller skarp operation Visitere ved cancer mammae Rådgive om rimelige forventninger til operationer på mammae, risici hensigtsmæssig livsførelse i den postoperative periode Redegøre for principperne for thoraxvægsresektioner Kursus

16 Lb for læge, CPR. Nr: Diverse Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: No. Mål Konkretiseringer: Eksempler på hvad målet indeholder Læringsmetoder Evalueringsmetoder Anvende VACbehandling Evaluere sår med hensyn til indikation for VAC-behandling. Lægge en klar behandlingsplan samt redegøre for rationalet ved denne behandling Anvende hudekspansion Akut expansion, gradvis expansion med indopererede proteser. Gradvis extern expansion Visitere til behandling for facialisparese Visitere til lymphødembehandling Statisk ophængning, Muskeltransposition. Cross face nerve grafting dynamisk reanimation Vurdere patienter med ekstremitetslymfødem Nordisk kursus

17 Lb for læge, CPR. Nr: Håndkirurgi Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: No. Mål Konkretiseringer: Eksempler på hvad målet indeholder Læringsmetoder Evalueringsmetoder Diagnosticere Dupuetrens kontraktur visitere almindelige Digitus saltans sygdomme skader i Ganglier hånden Seneskader på hånden Nerveskader på hånden Ortopædisk Operere for tumorer i huden på hånden Deltage i tværfagligt samarbejde om håndskader ansættelse Æstetisk kirurgi på medicinsk indikation Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: No. Mål Konkretiseringer: Eksempler på hvad målet indeholder Læringsmetoder Evalueringsmetoder Udføre liposuction til Korrektion af lapper volumenforminskelse I forbindelse med mammakirurgi

18 Lb for læge, CPR. Nr: - Posttraumatisk korrektion Lipodystrofi Foretage arkorrektioner i ansigtet på resten af legemet Æstetisk kirurgi på kosmetisk indikation Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: No. Mål Konkretiseringer: Identificere beskrive tilstande /eller deformiteter, der kan afhjælpes med kirurgiske kosmetiske procedurer Assistere til eller foretage nle kosmetiske procedurer Eksempler på hvad målet kan indeholde Se under Pandeløft Ansigts/halsløft Rhinoplastik Blepharoplastik Anvendelse af implantater i ansigtet Liposuction Lipoinjektion Abdominoplastik Laserbehandling Læringsmetoder Nordisk kursus Nordisk kursus Evt. Fokuseret ophold Evalueringsmetoder

19 Lb for læge, CPR. Nr: - Fjernelse af tatoveringer Epilering Anvendelse af filler (ikke permanent) Brystreduktion Brystløft Brystaugmentation Informere om kosmetisk kirurgi sikre forståelse Informere om offentlig hospitalsbehandling kontra privatbehandling på kosmetisk indikation Hvad kan forventes Komplikationer risici 6. Fælleskirurgiske uddannelseselementer inden for de 5 kirurgiske specialer I relation til de andre kirurgiske specialer skal den uddannelsessøgende efter afsluttet hoveduddannelse kunne:

20 Lb for læge, CPR. Nr: - Karkirurgi Mål Delmål Læringsmetoder Mål opnået d. Håndtere karkirurgiske problemstillinger Redegøre for kliniske fund, diagnostik, behandling postoperative komplikationer for patienter med: Aortaaneurismer Ekstremitetsiskæmi Compartment syndrom Carotisstenose Kursus i Karkirurgi Frilægge en arterie (f.eks. carotis, iliakakar, aorta) en vene Suturere en karlæsion (arterie vene) eventuelt udføre en karanastomose

21 Lb for læge, CPR. Nr: - Kirurgi Mål Delmål Læringsmetoder Mål opnået d. Håndtere kirurgiske problemstillinger Redegøre for kliniske fund, diagnostik, behandling postoperative komplikationer for patienter med: Akut abdomen (perforeret ulcus, appendicitis, divertikulitis, ileus) Pancreas-/galdevejslidelser (diagnostik behandling): Øvre nedre gastrointestinal blødning Obstipatio Hernier Intraperitoneale adhærencer Kursus i Kirurgi Suturere en tarmlæsion Behandle mindre lever- miltlæsioner Eventuelt splenektomi

22 Lb for læge, CPR. Nr: - Plastikkirurgi Mål Delmål Læringsmetoder Mål opnået d. Håndtere plastikkirurgiske problemstillinger Redegøre for indikationer principper for: Arkorrektion Vurdering af hud-vitalitet Sårbehandling inkl. VAC - specielt på sternum crus Kursus i Plastikkirurgi Hudtransplantationer, Frie lapper ved vævstab (ved sternum foden) Dækning af store vævsdefekter (Fourniers Gangræn) Suturteknik, hudplastikker materialevalg Mobilisere hud muskler til dækning af kar/knle Foretage delhudstransplantation Foretage incisionsbiopsier fjernelse af mindre hudtumorer

23 Anlægge VAC Lb for læge, CPR. Nr: -

24 Lb for læge, CPR. Nr: - Thoraxkirurgi Håndtere thoraxkirurgiske problemstillinger Delmål Læringsmetoder Mål opnået d. Redegøre for kliniske fund, diagnostik behandling ved: Pneumothorax Pleuraeksudater Lungecancer Hæmopericardium inkl penetrerende hjertelæsion Aortadissektion Håndtere hjerte- specielt hjerteklapopererede patienter (pause blodfortyndende behandling, antibiotika profylakse) Foretage lateral thorakotomi sternotomi Foretage costaresection Kursus i Thoraxkirurgi Afklemme thorakale aorta (ve.sid. thorakotomi) Håndtere diafragmalæsion/ruptur Anlægge pleuradræn

25 Lb for læge, CPR. Nr: - Uroli Håndtere uroliske problemstillinger Delmål Læringsmetoder Mål opnået d. Erkende følgende tilstande, vurdere billeddiagnostiske undersøgelsesresultater planlægge det videre forløb i konference med urol: Obstruktion af øvre nedre urinveje Blødning fra urinvejene Kompliceret UVI inkl. urosepsis Akutte skrotale tilstande (torsio, infektion, traume, Fournier Aflastning af blæren blærekateter, topkateter, SIK Identificere frilægge ureter, herunder sutur af ureter Suturere blærelæsion Kursus i Uroli Eventuelt nefrektomi

26 Lb for læge, CPR. Nr: - Patofysioli Ernæring Håndtere kirurgisk patofysioliske ernæringsmæssige problemstillinger inden for de fem kirurgiske specialer Redegøre for: det kirurgiske stress-respons inklusiv immunoliske forhold relaterede til kirurgi den basale koagulationsproces præoperativ ernæringsstatus betydning ved kirurgi særlige risikofaktorer som diabetes mellitus, hjerte/kar-, lunge-, nyre-, lever- stofskiftesygdomme, steroidbehandling, immunosupression, adipositas samt alkohol-, tobaks- medicinforbrug metoder til nedbringelse af postoperative morbiditet det kirurgiske stress-respons inklusiv immunoliske forhold relaterede til kirurgi kursus i Karkirurgisk, Kirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi Uroli

27 Lb for læge, CPR. Nr: - Traumer Mål Delmål Læringsmetoder Mål opnået d. Håndtere traumepatienter Redegøre for forskellige traumemekanismer kunne håndtere de forskellige traumescenarier Traumekursus

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes):

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes): Bilag 2 Anbefalede fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse Indledning De fokuserede ophold indgår som obligatoriske læringsmetoder i speciallægeuddannelsen (jvf målbeskrivelsen).

Læs mere

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Struktureret vejledersamtale 1 Ansættelse 1.1.1 Demonstrere kendskab til plastikkirurgiens internationale og nationale historie. Kunne redegøre for udviklingen af fagets nuværende gængse behandlingsprincipper

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Plastik- Rekonstruktionskirurgi September 2007 Indholdsfortegnelse 1.1 Det plastikkirurgiske speciale...3

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Plastik- Rekonstruktionskirurgi Februar 2009 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i plastikkirurgi Redaktion

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI. VED Odense universitetshospital. Århus universitetshospital Vejle Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI. VED Odense universitetshospital. Århus universitetshospital Vejle Sygehus UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED Odense universitetshospital Århus universitetshospital Vejle Sygehus 2010 1 Indledning...4 Uddannelsesforløbet...4 Odense Universitetshospital...6

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Plastik- Rekonstruktionskirurgi Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Det plastikkirurgiske

Læs mere

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen)

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen) Målbeskivelse fo de fælleskiugiske uddannelseselemente inden fo de 5 kiugiske speciale (Kakiugi, Kiugi, Plastikkiugi, Thoaxkiugi og Uologi) (Denne målbeskivelse skal skives ind i egen målbeskivelse fo

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i plastikkirurgi i Region Syd og Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i plastikkirurgi i Region Syd og Region Nord Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i plastikkirurgi i Region Syd Region Nord Ved de plastikkirurgiske afdelinger på: Odense Universitetshospital * Århus Kommunehospital * Vejle Sygehus 1. Indledning

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Uddannelsesprogram for Karkirurgisk Hoveduddannelse. Sygehus Viborg

Uddannelsesprogram for Karkirurgisk Hoveduddannelse. Sygehus Viborg Uddannelsesprram Sygehus Viborg Initialt beskrives selve den efterfulgt af den indgående Kirurgiske Fællesuddannelse (CT) Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling kontrol

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Målbeskrivelse for Hoveduddannelsen i Plastikkirurgi

Målbeskrivelse for Hoveduddannelsen i Plastikkirurgi Målbeskrivelse for Hoveduddannelsen i Plastikkirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Oktober 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i plastikkirurgi Redaktion

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi Dansk Thoraxkirurgisk Selskab September 2009 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi Redaktion: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING. PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrogade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade)

UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING. PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrogade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade) UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade) ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL 1. Målsætning rammer Den etårige

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Abdomen semester mål

Abdomen semester mål Abdomen semester mål Almindelige og akutte livstruende kirurgiske og urologiske sygdomme,samt sygdomme som behandles i det plastikkirurgiske speciale. Kunne beskrive disse (disposition/genese/incidens/symptomatologi)

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

BRYSTKIRURGISKE TEKNIKKER

BRYSTKIRURGISKE TEKNIKKER BRYSTKIRURGISKE TEKNIKKER Bo Sonnich Rasmussen Plastikkirurgisk afdeling V Herlev Hospital Agenda Kirurgiske indgreb i det kvindelige bryst Plastikkirurgi Brystkirurgi Onkoplastisk mammakirurgi Hvilke

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Logbog. for. speciallægeuddannelsen i Kirurgi

Logbog. for. speciallægeuddannelsen i Kirurgi Logbog for speciallægeuddannelsen i Kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sundhedsstyrelsen Februar 2009 Præ- per- og postoperative : Delkompetence Evalueringsstrategi Signatur/dato Præoperative Være kontaktlæge

Læs mere

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Faglig profil - Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke sygdomme og tilstande, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi 2009 Forord Porteføljens formål Formålet med porteføljen i speciallægeuddannelsen er: at sikre, at opnåede kompetencer bliver registreret. at anvendes

Læs mere

Checkliste for delmål til Karkirurgisk Hoveduddannelse. Bilag til Porteføljen for den Karkirurgiske Hoveduddannelse September 2009

Checkliste for delmål til Karkirurgisk Hoveduddannelse. Bilag til Porteføljen for den Karkirurgiske Hoveduddannelse September 2009 Checkliste for delmål til Karkirurgisk Hoveduddannelse Bilag til Porteføljen for den Karkirurgiske Hoveduddannelse September 2009 Det er målene i selve logbogen, der skal dateres og signeres. De enkelte

Læs mere

Specialevejledning for plastikkirurgi

Specialevejledning for plastikkirurgi j.nr. 7-203-01-90/3 Specialevejledning for plastikkirurgi Specialebeskrivelse Plastikkirurgi omfatter diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin.

Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin. Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin. For at opnå de ovennævnte konkretiserede mål udformet i den elektroniske logbog anbefales følgende tiltag: Mål.,.

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi beskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1.1 Det thoraxkirurgiske speciale... 3 1.2 Uddannelsens opbygning...

Læs mere

Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi

Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Dansk Karkirurgisk Selskab Dansk Kirurgisk Selskab Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Dansk

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Indledning/baggrund Fod-ankelkirurgi er én af de klassiske discipliner inden for ortopædkirurgien. Efter at have været glemt i flere decennier eller sat i baggrunden

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere

Information om hudforandringer

Information om hudforandringer Information om hudforandringer Pletter Forandring I en skønhedsplet kan være udtryk for celleforandringer og dermed forstadie til modermærkekræft. Hvis din egen læge, en hudlæge eller en plastikkirurg

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden for hjernen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Region/privat udbyder: Region Syddanmark, Dato: 16. december 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Afdelingsbeskrivelse

Afdelingsbeskrivelse Introduktionsstilling i kirurgi, Sygehus Vendsyssel. Introduktionsuddannelsen i kirurgi ved den funktionsbærende enhed Kirurgi Syd, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A, Aalborg Sygehus Kirurgisk Afdeling,

Læs mere

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 DBCG... 1-1 1.1 Indledning... 1-1 1.2 DBCG s organisation... 1-1 1.2.1 Repræsentantskab... 1-1 1.2.2 Forretningsudvalg... 1-2 1.2.3 Amtsudvalg... 1-2 1.2.4 Videnskabelige udvalg...

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH),

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH), Uddannelsesprram for den kirurgiske introduktionsuddannelse på Århus Sygehus (Nørrebrade 44, tidl. ÅKH), Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling L. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Målsætning:...

Læs mere

1. INDLEDNING...4 2. UDDANNELSESFORLØB...5

1. INDLEDNING...4 2. UDDANNELSESFORLØB...5 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd og Thoraxkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig

Læs mere

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 DBCG...1-1 1.1 Indledning...1-1 1.2 DBCG s organisation...1-1 1.2.1 Repræsentantskab...1-1 1.2.2 Forretningsudvalg...1-2 1.2.3 Amtsudvalg...1-2 1.2.4 Videnskabelige udvalg...1-2 1.2.5

Læs mere

Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Postmenopausal blødning 1.1. Iværksættelse af udredning af postmenopausal blødning, Det blev undersøgt, om kvinder

Læs mere

Eks. Diagnose T212( 2 grad på krop), T310( mindre end 10 % af kroppen)

Eks. Diagnose T212( 2 grad på krop), T310( mindre end 10 % af kroppen) Vigtige eksempler på kodninger Excision + lapper. Eks. Diagnose C435 Ambulant Excision af tumor på truncus kqbe10 kr. 2.536 Dissektion el. rejsning af random lap(ikke som tillægskode) kyqh00 kr. 21.524

Læs mere

Information om mandlig brystudvikling

Information om mandlig brystudvikling Information om mandlig brystudvikling Hvem henvender en operation for mandlig brystudvikling sig til? Der skelnes imellem brystudvikling med en underliggende årsag, samt brystudvikling, hvor der ikke kan

Læs mere

Information om svedreducerende operation

Information om svedreducerende operation Information om svedreducerende operation Hvem henvender en svedreducerende operation sig til? Vi sveder over hele kroppen. Ansigt, håndflader, armhuler, skridtet og fødder er områder med særlig svedtendens.

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi på Thoraxkirurgisk Afdeling T Århus Universitetshospital, Skejby og Thoraxkirurgisk Afdeling T Odense Universitetshospital udarbejdet af uddannelsesansvarlig

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række (henvisnings) operationer, AniCura Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 276 kr excl moms Dato: 01.01.

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række (henvisnings) operationer, AniCura Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 276 kr excl moms Dato: 01.01. Fortegnelse over fakturaoverslag på en række (henvisnings) operationer, AniCura Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 276 kr excl moms Dato: 01.01.16 Dette er vejledende overslag. Ved alle behandlinger/operationer

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Uddannelsesprram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 1. Indledning. Turnus skal anspore motivere lægen til at påtage sig de forpligtigelser, der

Læs mere

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15 Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15 Dette er vejledende overslag. Ved alle behandlinger/operationer kan der udarbejdes

Læs mere

Med samtidig brystløft, tillæg

Med samtidig brystløft, tillæg Priser for Michael Munksdorf Priserne kan variere efter patientens ønsker og kompleksitet. Ønsker patienten indlæggelse natten over tillægges kr. 3000,- pr. døgn med mindre dette er indeholdt i prisen

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING Z AALBORG SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING Z AALBORG SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING Z AALBORG SYGEHUS Plastikkirurgisk afdeling Z Aalborg Sygehus 2009 1 Indledning Introduktionsuddannelse i plastikkirurgi

Læs mere

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst STNDRDICERET TIDSSTYRET PTIENTFORLØB. Uffe Holst STP kirurgi. Visitation STP STP STP llergi/nafylaksi lmen utilpas Besvimelse* Bevidsthedssvækkelse* Blodsukkerafvigelse Diarre og opkast af formødet infektiøs

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport.

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport. E-POST BLF@SST.DK FØLGEBREV Statusrapporter i specialeplanlægningen for 2011 I følge Sundhedslovens 208 stk. 5 skal regioner og private sygehuse årligt afgive en statusrapport til Sundhedsstyrelsen om

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for regionsfunktionen plastikkirurgi efter excessivt vægttab under specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Sygehus. Sarkomer Maligne bindevævstumorer. Mange undertyper. Mange

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 2010 1 Indledning Tillykke med din introduktionsstilling på Plastikkirurgisk Afdeling

Læs mere

Revideret specialevejledning for karkirurgi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for karkirurgi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for karkirurgi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Kittellommebog Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Navn: Indledning: Denne kittellommebog for læger i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi er udarbejdet

Læs mere

Information om ørekorrektion

Information om ørekorrektion Information om ørekorrektion Stritører Udstående ører er medfødt. Der kan ikke sættes en bestemt grænse for, hvornår ører betragtes som udstående, men jeg fraråder generelt korrektion, hvis ørets frie

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Karkirurgisk Afdeling V Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.

Karkirurgisk Afdeling V Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Karkirurgisk Afdeling V Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI

DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 PROCEDUREVEJLEDNING TIL SENTINEL NODE BIOPSI Sentinel node biopsi fra patienter med kutant invasivt malignt melanom med klinisk TNM-stadium Tx,T1b T4, N0, M0 Januar 2003 Side

Læs mere

Den kirurgiske behandling af peniscancer. 1. reservelæge, Phd studerende Jakob Kristian Jakobsen DaPeCa

Den kirurgiske behandling af peniscancer. 1. reservelæge, Phd studerende Jakob Kristian Jakobsen DaPeCa Den kirurgiske behandling af peniscancer 1. reservelæge, Phd studerende Jakob Kristian Jakobsen DaPeCa Disposition Penisbiopsi hvor og hvordan Peniskirurgi Tumortilpasset Lymfeknudekirurgi morbiditet Organbevarende

Læs mere

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer.

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Beskrivelse af fagområdet Knæalloplastik Indledning/baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Alloplastikkirurgien som omhandler behandlingen af

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi.

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Dette dokument beskriver følgende: Den faglige profil for lægen, der vil søge hoveduddannelse indenfor ortopædkirurgien Kompetencer,

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt.

Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt. Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt. Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet.

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Maj 2014 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Afdeling Ringkjøbing Amt Kirurgisk Klinik Herning Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse,

Læs mere

Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt.

Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt. Uddannelsesprram Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt. Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen

Læs mere

Spinocellulær hudcancer (SCC)

Spinocellulær hudcancer (SCC) Spinocellulær hudcancer (SCC) Formål At beskrive guidelines for behandling af spinocellulær hudcancer (SCC) fraset tumorer lokaliseret perianalt, genitalt eller tumorer involverende slimhinde. Guidelines

Læs mere