Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/ Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116. 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Vindmølletemaplan...1/116 Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/ Indledning...3/116 Mål for vindmølleplanlægning...4/116 Statslige mål for vindmøller...4/116 Mål for vindmøller i Frederikshavn Kommune...4/116 Vindmølleplanlægning i Frederikshavn Kommune...5/116 Større vindmøller...5/116 Mindre vindmøller...5/ Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116 Lovgivning...7/116 Planloven...7/116 Vindmøllecirkulæret...7/116 Materiale om vindmølleplanlægning...9/116 Godkendte vindmøller i Danmark...9/116 Stamdataregister for vindmøller...9/ Forhold til anden planlægning...11/116 Statslige interesser i kommuneplanlægningen...11/116 International naturbeskyttelse, Natura / Forslag til vindmølleområder...12/ Generelle bemærkninger...13/116 Luftforurening og klima...13/116 Risiko for ulykker...13/ alternativ for hele kommunen...15/116 Landskabet...16/116 Vindenergi i Frederikshavn Kommune...17/116 Klima og luftforurening...18/116 Drivhusgasser...18/116 Øvrig luftforurening og affald...18/ Overordnede miljøbeskyttelsesmål samlet for alle vindmølleområder...20/ Afværgeforanstaltninger...21/116 Påvirkning af naturtyper og arter...21/116 Støj...21/ Overvågning...22/116 Påvirkning af naturtyper og arter...22/116 Støj...22/ Opsamling på miljøvurdering...23/116 i

2 Indholdsfortegnelse 11. Ikke teknisk resume...24/116 Miljøvurdering af hvert vindmølleområde...25/ Kvissel Brænding...26/ Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen...27/ Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder...28/ Overordnet arealanvendelse...29/116 Overordnet arealanvendelse...29/116 Råstofindvinding og skovrejsning...29/ Byvækst og boligområder...30/ Landskab, herunder kulturmiljø...31/116 Landskabskarakteristik...31/116 Landskabelige interesseområder...31/ Naturtyper og arter samt grund og overfladevand...33/116 Naturbeskyttelseslovens /116 Natura / Tekniske anlæg, herunder trafik...36/116 Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart...36/116 Radiokæde og telefonforbindelser...36/ Visualisering, herunder visuel effekt...37/ Befolkning og sundhed, herunder støj...38/116 Reduktion af udsendelse af drivhusgasser, øvrig luftforurening og slagger...38/116 Støjpåvirkning...38/ Opsamling...40/ Højstrup...41/ Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen...42/ Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder...43/ Overordnet arealanvendelse...44/116 Overordnet arealanvendelse...44/116 Råstofindvinding og skovrejsning...44/ Byvækst og boligområder...45/ Landskab, herunder kulturmiljø...46/116 Landskabskarakteristik...46/116 Landskabelige interesseområder...46/ Naturtyper og arter samt grund og overfladevand...48/116 Naturbeskyttelsesloven /116 Natura /116 ii

3 Indholdsfortegnelse 2.7 Tekniske anlæg, herunder trafik...50/116 Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart...50/116 Radiokæde og telefonforbindelser...50/ Visualisering, herunder visuel effekt...51/ Befolkning og sundhed, herunder støj...52/116 Reduktion af udsendelse af drivhusgasser, øvrig luftforurening og slagger...52/116 Støjpåvirkning...52/ Opsamling...54/ Tamholt...55/ Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen...56/ Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder...57/ Overordnet arealanvendelse...58/116 Overordnet arealanvendelse...58/116 Råstofindvinding og skovrejsning...58/ Byvækst og boligområder...59/ Landskab, herunder kulturmiljø...60/116 Landskabskarakteristik...60/116 Landskabelige interesseområder...60/ Naturtyper og arter samt grund og overfladevand...62/116 Naturbeskyttelseslovens /116 Natura / Tekniske anlæg, herunder trafik...64/116 Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart...64/116 Radiokæde og telefonforbindelser...64/ Visualisering, herunder visuel effekt...65/ Befolkning og sundhed, herunder støj...66/116 Reduktion af udsendelse af drivhusgasser, øvrig luftforurening og slagger...66/116 Støjpåvirkning...66/ Opsamling...68/ Østkystvejen...69/ Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen...70/ Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder...71/ Overordnet arealanvendelse...72/116 Overordnet arealanvendelse...72/116 Råstofindvinding og skovrejsning...72/ Byvækst og boligområder...73/116 iii

4 Indholdsfortegnelse 4.5 Landskab, herunder kulturmiljø...74/116 Landskabskarakteristik...74/116 Landskabelige interesseområder...74/ Naturtyper og arter samt grund og overfladevand...75/116 Naturbeskyttelseslovens /116 Natura / Tekniske anlæg, herunder trafik...78/116 Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart...78/116 Radiokæde og telefonforbindelser...78/ Visualisering, herunder visuel effekt...79/ Befolkning og sundhed, herunder støj...80/116 Reduktion af udsendelse af drivhusgasser, øvrig luftforurening og slagger...80/116 Støjpåvirkning...80/ Opsamling...82/ Donsted...83/ Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen...84/ Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder...85/ Overordnet arealanvendelse...86/116 Overordnet arealanvendelse...86/116 Råstofindvinding og skovrejsning...86/ Byvækst og boligområder...87/ Landskab, herunder kulturmiljø...88/116 Landskabskarakteristik...88/116 Landskabelige interesseområder...88/ Naturtyper og arter samt grund og overfladevand...89/116 Naturbeskyttelseslovens /116 Natura / Tekniske anlæg, herunder trafik...92/116 Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart...92/116 Radiokæde og telefonforbindelser...92/ Visualisering, herunder visuel effekt...93/ Befolkning og sundhed, herunder støj...94/116 Reduktion af udsendelse af drivhusgasser, øvrig luftforurening og slagger...94/116 Støjpåvirkning...94/ Opsamling...95/116 Forslag til Retningslinjer for vindmøller...96/116 Retningslinjer for større vindmøller...96/116 Retningslinjer for hvert vindmølleområde...96/ /116 Retningslinjer for husstandsmøller, mini og mikrovindmøller...96/ Vindmøller i Frederikshavn Kommune...96/ /116 Redegørelse...96/116 iv

5 Indholdsfortegnelse Forslag til Retningslinjer for vindmøller Støjkonsekvensområde...97/ /116 Redegørelse...98/ Udseende...98/ /116 Redegørelse...98/ Opstillingsmønster...98/ /116 Redegørelse...99/ Ledninger og radiokædeforbindelser...99/ /116 Redegørelse...99/ / Genopførelse og udskiftning af vindmøller...99/ Nedtagning af vindmøller...99/ /116 Redegørelse...100/ Skyggekast...100/ /116 Redegørelse...100/ Kvissel Brænding...100/ /116 Eksisterende forhold...100/ Højstrup...101/ /116 Eksisterende forhold...101/ Tamholt...101/ /116 Eksisterende forhold...101/ Østkystvejen...102/ /116 Eksisterende forhold...102/ Donsted...102/ /116 Eksisterende forhold...102/ Husstandsmøller, mini og mikrovindmøller...103/116 Placering i landzone...103/116 Rammer for vindmølleområder...106/116 Vindmølletemaplan...107/116 Kommuneplan , Frederikshavn Kommune, SAE.T /116 Kommuneplan , Frederikshavn Kommune, FRE.T /116 Kommuneplan , Frederikshavn Kommune, SAE.T /116 Kommuneplan , Frederikshavn Kommune, SAE.T /116 Kommuneplan , Frederikshavn Kommune, SAE.T /116 v

6 Vindmølletemaplan Frederikshavn Byråd har på møde onsdag den 22.juni 2011 besluttet at sende dette forslag til vindmølletemaplan i offentlig høring i perioden fra onsdag den 13. juli til onsdag den 21. september I løbet af offentlighedsfasen afholdes der borgermøde om planen torsdag den 25. august 2011, kl til ca. kl i Sæby Kulturhus, store sal. Hvis du har ideer eller mener, at forslaget bør ændres, skal du sende dine kommentarer til Frederikshavn Kommune på mail til eller til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn, så de er os i hænde senest onsdag den 21.september Hvis du har spørgsmål til planforslaget kan du kontakte: Birthe Lene Sloth på mail eller direkte tlf Ann Kathrine Braüner Thomassen på mail eller direkte tlf /116

7 Miljøvurdering af vindmølletemaplanen Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af bestemmelserne i lov om miljøvurdering af planer og programmer og tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og cirkulærer. Lovens formål er: at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 2/116

8 1. Indledning Indledningen beskriver kortfattet de statslige mål for vindmølleplanlægningen i Danmark samt Frederikshavn Kommunes mål for vindmøller. Samtidig redegøres for vindmølleplanlægning i Frederikshavn Kommune indtil i dag. 3/116

9 Mål for vindmølleplanlægning Statslige mål for vindmøller Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler og det forventes, at vindmøller også i fremtiden skal udgøre en væsentlig del af elforsyningen. Det er derfor et statsligt mål at fremme opstillingen af vindmøller i Danmark, både til havs og til lands, så der fortsat er mulighed for udbygning med vindmøller. Kommunerne er med vedtagelsen af retningslinjer og ved udpegningen af vindmølleområder i kommuneplanerne med til at sikre opfyldelsen af disse mål. Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. Samtidig skal Danmark være blandt de tre lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod Målsætningerne frem mod 2020 er dog kun et skridt på vejen mod målet om uafhængighed af fossile brændsler. Den fremadrettede proces vil indebære en langsigtet omstilling på en række områder: Både den centrale og den decentrale energiproduktion vil skulle omstilles til VE (vind, biomasse og andre effektive energikilder) i et tæt, internationalt samarbejde. Det danske samfund vil i langt højere grad end hidtil skulle baseres på elektricitet frem for andre typer energi. Danmark har forpligtet sig til et mål om 30 % vedvarende energi i år Det er regeringens mål, at Danmark i 2050 er uafhængigt af olie, gas og kul. Dette skal nås ved bl.a. at udbygge den vedvarende energi markant og bruge mere vind, mere biomasse og flere elbiler. Med strategien fremlægger regeringen en række tiltag, der allerede på kort sigt vil mindske afhængigheden af fossile brændsler markant. Alene frem til 2020 vil strategien reducere anvendelsen af fossile brændsler i energisektoren med 33 pct. i forhold til Derudover vil strategien øge andelen af vedvarende energi til 33 pct. i 2020 og sænke bruttoenergiforbruget i 2020 med 6 pct. i forhold til 2006 som følge af et markant fokus på energieffektivisering. Det er et statsligt mål, at der fortsat etableres vindkraftkapacitet på land og til havs af hensyn til miljøet og forsyningssikkerheden. Kommunerne skal finde områder til opstilling af vindmøller i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret, men skal friholde områder med særlige naturbeskyttelses og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier. Nye vindmølleområder skal ses i sammenhæng med allerede udpegede, men uudnyttede vindmølleområder eller sammenholdes med en nærmere præcisering af opstillingsmulighederne inden for et større område. Mål for vindmøller i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Byråd har et mål om at øge andelen af vedvarende energi og vil derfor give mulighed for at øge produktionen fra vindmøller på land under hensyntagen til naboer, natur, kulturhistorie og landskab. I 2007 besluttede et enigt byråd, at Frederikshavn, Strandby og Elling inden 2015 skal være 100 % forsynet af vedvarende energi på el, varme og transportområdet. Med beslutningen blev Energibyen Frederikshavn stiftet i Frederikshavn Byråd har som et led i at nå målet med Energibyen Frederikshavn vedtaget temaplan for vindmøller i Frederikshavn Kommune. I temaplanen udlægges areal til større vindmøller på min. 125 m og op til 150 m, og der gives mulighed for at opstille husstandsmøller, mini og mikrovindmøller i land og byzonen. 4/116

10 Vindmølleplanlægning i Frederikshavn Kommune Udfra Frederikshavn Byråds mål for vindmølleplanlægningen i kommunen har der været fokus på vindenergi gennem en længere årrække. Der har gennem 1990'erne været planlagt for en række vindmølleprojekter, som i dag er gennemført og står realiseret med vindmøller i kommunen. Det sidste årti har vindmølleplanlægningen dog haft en pause for at blive indgangsat igen med vedtagelse af Kommuneplan De nuværende 71 vindmøller i kommunen (totalhøjde større end 25 m) er alle opstillet i perioden fra I årene fra blev der opstillet 30 vindmøller i kommunen med en kapacitet på kw og en totalhøjde på m. Disse vindmøller forventes som følge af alder nedtaget inden I årene derefter indtil 2002 blev der opstillet 37 vindmøller med en kapacitet på kw og en totalhøjde på m. De senestopstillede vindmøller i Frederikshavn Kommune er 4 vindmøller på Frederikshavn Havn, der blev opstillet i 2002 og 2003 som forsøgsmøller. Vindmøllerne er de højeste og mest effektfulde i kommunen med en kapacitet på 2,3 3,0 MW og en totalhøjde på 125 m. Gennemsnitsvindmøllen ud fra de eksistende vindmøller i Frederikshavn kommune er en 650 kw vindmølle med en totalhøjde på 63 m og en alder på ca. 15 år. Se i øvrgt mere om placering og kapacitet på de eksisterende vindmøller i kommunen i stamdataregister for vindmøller. Med udgangspunkt i ovenstående og den stadig voksende fokus på vedvarede energi og bæredygtighed har Frederikshavn Byråd besluttet at udarbejde en temaplan for vindmøller, der udpeger nye områder til opstilling af større vindmøller. Større vindmøller defineres i vindmølletemaplanen som vindmøller med en totalhøjde på 125 m og op til 150m. Mindre vindmøller er husstandsmøller, mini og mikrovindmøller med en totalhøjde på op til 25 m. Totalhøjden på en vindmølle er højden fra jordoverfladen til møllevingen i den øverste position eller navhøjde/tårnhøjden plus rotorradius. 5/116

11 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning I denne del af vindmølletemaplanen refereres kortfattet den væsentlige lovgivning inden for vindmølleområdet. I retningslinjerne for vindmøller og de udlagte vindmølleområder er der ikke redegjort for lovgivningen inden for vindmølleområdet, men i stedet henvist til siden vedrørende lovgivning. Siden indeholder endvidere relevant materiale og viden til brug for vindmølleplanlægning. 6/116

12 Lovgivning Planloven Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af tekniske anlæg, herunder vindmøller, i overensstemmelse med Planlovens 11a, stk.1, nr. 5. Vindmøllecirkulæret Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller også kaldet Vindmøllecirkulæret har til formål at sikre, at udpegningen af vindmølleområder sker i den overordnede planlægning, og at planlægningen indeholder en række bestemmelser, der bl.a. skal sikre varetagelse af hensynet til naboer i forhold til visuelle gener (f.eks. glimt og skyggekast) samt landskabelige hensyn. Vindmøllecirkulæret skal ses i sammenhæng med Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land fra foråret Vejledning til vindmøllecirkulæret Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller uddyber baggrunden for vindmøllecirkulæret og præciserer de hensyn til omgivelserne, som skal varetages gennem planlægningen og landzoneadministrationen for vindmøller. Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om støj fra vindmøller. Bekendtgørelsen skelner mellem nabobeboelse i det åbne land og støjfølsom arealanvendelse. Grænseværdierne er lavest i forhold til støjfølsom anvendelse. Se definition på støjfølsom anvendelse. Lavfrekvent støj Der er p.t. ikke særskilte regler for lavfrekvent støj fra vindmøller, fordi bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er udtømmende for så vidt angår støj fra vindmøller, og her er alene grænser for den almindelige støj. Miljøstyrelsen vurderer, at vindmøller, der overholder grænserne for den almindelige støj, ikke giver anledning til mere lavfrekvent støj i boliger end den anbefalede grænse for lavfrekvent støj, der generelt anbefales, når man skal vurdere gener fra lavfrekvent støj. De anbefalede grænseværdier i boliger er 25 db om dagen og 20 db om aftenen og natten. Mange borgere har udtrykt bekymring for den lavfrekvente støj, og miljøminister Karen Ellemann har derfor igangsat et arbejde med at revidere vindmøllebekendtgørelsen, så der kommer grænseværdier for den lavfrekvente støj fra vindmøller. De nye regler forventes at være klar i efteråret Anmeldelse af vindmøller til Trafikstyrelsen Vindmøller med en totalhøjde på 100 m eller mere skal anmeldes til Trafikstyrelsen, se LBEK nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, 67a. Opførelsen af anlægget må ikke påbegyndes, før sagen er behandlet, og der af Trafikstyrelsen er udstedt en attest om, at hindringen ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. Afmærkning i forhold til indflyvningsplaner for godkendte flyvepladser Vindmøller må ikke placeres således, at de er i konflikt med de højdebegrænsninger, der fremgår af indflyvningsplanerne for de godkendte flyvepladser, se LBEK nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, 61, 63, 67 og 68. Trafikstyrelsen kan nedlægge forbud eller stille krav om afmærkning af høje genstande. De højdebegrænsende servitutter omkring luftfartsradionavigationsanlæg skal respekteres, og der kan ikke anbringes indretninger i nærheden af disse anlæg, som kan udsætte luftfartens sikkerhed for fare, uden at sådanne projekter har været forelagt Trafikstyrelsen. 7/116

13 Høring i forhold til Forsvarets flyvestationer og øvelsespladser, skyde og øvelsesterræner Af flysikkerhedsmæssige grunde høres Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste forud for udpegning af vindmølleområder nærmere end 12 km fra Forsvarets flyvestationer og nærmere 5 km fra Forsvarsministeriets øvelsespladser, skyde og øvelsesterræner, se LBEK nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, 67, 67a og 68. VE loven For at fremme arbejdet med vedvarende energi trådte lov om fremme af vedvarende energi i kraft januar Loven omfatter fire initiativer på vindmølleområdet: Garantifond til støtte af finansiering af forundersøgelser m.v. Værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller Køberet til vindmølleandele for lokale borgere Grøn ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier Loven administreres af Energinet.dk. Kommunerne er ikke involveret som myndigheder med undtagelse af den grønne ordning, hvor kommunen er ansøger på de projekter, som er omfattet af ordningen. 8/116

14 Materiale om vindmølleplanlægning Godkendte vindmøller i Danmark For at vindmøller kan opstilles i Danmark eller i danske farvande, skal de sammen med det anvendte fundament være godkendt i henhold til en teknisk godkendelsesordning. Dette er beskrevet på Energistyrelsens hjemmeside om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller med tilhørende vejledning om teknisk godkendelse af vindmøller i Danmark. Hjemmesiden indeholder oplysninger om godkendelsesordningens struktur og indhold, og desuden findes en liste over vindmøller, der er godkendt efter de danske krav. Stamdataregister for vindmøller Stamdataregisteret er et landsdækkende database, som omfatter alle danske elproducerende vindkraftanlæg. Her kan man finde oplysninger om vindmøllernes placering, størrelse og produktion Vindenergi Vindenergi kommer af solens aktivitet. Solen leverer, hvad der svarer til kwh energi til jorden i timen. Kun 1 2 % af denne enorme mængde energi fra solen, bliver omdannet til vindenergi. Det er mellem 50 og 100 gange mere end den energi, der omdannes til biomasse af alle jordens planter. Kilde: Vindmølleindustien. Ruhed og ruhudsklasse Fra omkring en kilometer over jordoverfladen og opefter bliver vinden ikke påvirket af Jordens overflade. I de lavere lag af atmosfæren bliver vindens hastighed derimod påvirket af friktionen mod jordoverfladen. Vindkraftbranchen sondrer mellem terrænets ruhed, påvirkningen fra lægivere i landskabet og påvirkningen fra landskabets konturer (også kaldet områdets orografi). Som hovedregel vil kraftig ruhed i et område betyde, at vinden bremses meget ned. Skove og store byer vil bremse vinden meget, mens f.eks. betonlandingsbaner i lufthavne kun bremser vinden en smule. En vandoverflade er endda glattere end en landingsbane og vil derfor have en endnu ringere indflydelse på vinden, hvorimod langt græs, krat og buske vil bremse vinden en del. I vindmølleindustrien bruges begreberne ruhedsklasse eller ruhedslængde, når man skal beskrive vindforholdene i et landskab. En høj ruhedsklasse på 3 til 4 beskriver landskaber med mange træer eller bygninger, mens en havoverflade har ruhedsklassen 0. Betonlandingsbaner i lufthavne har ruhedsklasse 0,5. Det samme gælder for et fladt åbent landskab, hvor f.eks. græssende får holder vegetationen nede. Ruhedslængden er den afstand fra jordoverfladen, hvor vindhastigheden teoretisk set er 0. Den fremherskende vindretning Danmarks klima er præget af landets beliggenhed i udkanten af det europæiske kontinent tæt ved større havområder og i vestenvindsbæltet. Det blæser hyppigt kraftigst om vinteren og svagest om sommeren. De mest fremherskende vindretninger i vestenvindsbæltet og i Danmark er vest og sydvest. Vindressourcen I 1999 afsluttede Energi og Miljødata og Forskningscenter Risø en detaljeret kortlægning af Danmarks vindressource. Der blev til analyserne benyttet et kvadratisk beregningsnet med en maskestørrelse på 200 m. Beregningerne blev verificeret med produktionsdata fra mere end vindmøller fordelt over hele landet. Vindressourcekortet for hele Danmark er lagret i felter på 200 x 200 m. 9/116

15 Vindressourcen kan måles i forskellige højde og findes for alle arealer i Danmark. Se EMDs (Energi og MiljøDatas) program til udregning af vindressourcen. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter DELTA har for Sundhedsstyrelsen udført en rapport, der belyser direkte og sandsynlige indirekte helbredseffekter som følge af vindmøllestøj, vibrationer og skyggekast. Det vises bla. i rapporten, at vindmøllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra så mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpåvikrninger vi normalt udsættes for, og det gælder også lavfrekvent støj. 10/116

16 3. Forhold til anden planlægning Det vurderes, at der overensstemmelse mellem vindmølletemaplanen og anden planlægning. Nedenstående er redegjort for anden planlægning med relation til vindmølleplanlægning. Statslige interesser i kommuneplanlægningen Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 skal gøre det lettere for kommunerne at få overblik over gældende nationale mål og krav til kommuneplanlægningen. På en række områder har regeringen spillet ud med initiativer, som kommunerne skal følge op i deres planlægning. Det gælder bla. plads til flere vindmøller oversigt_over_statslige_interesser_2013.pdf (1.3 MB) Staten har en række mål med vindmølleplanlægningen i Danmark, som kan ses i statslige mål for vindmøller. Som opfølgning på de statslige mål er der opstillet en række krav til planlæging for vindmøller, der er kortfattet referet i lovgivning. International naturbeskyttelse, Natura 2000 De internationale naturbeskyttelsesområder omfatter Ramsarområder, der er en beskyttelse af vådområder, EF fuglebeskyttelsesområder og EF habitatområder. I disse områder kan kommunerne ikke planlægge for vindmøller ligesom de i en randzone på m til områderne, særligt skal redegøres for påvirkningen af de beskyttede arter i områderne. For vindmøller gælder det primært påvirkningen af fuglelivet. Nogle arter de såkaldt bilag IV arter er strengt beskyttede. Ved planlægning for de enkelte vindmølleområder skal det sikres, at yngle og levesteder for disse arter ikke forringes. Råstofplan I Råstofplan 2008 for Region Nordjylland er der udlagt råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Vandmiljø Ved kommunalreformen fik Nordjyllands Amtskommunes Regionplan 2005 status af landsplandirektiv, og retningslinierne for grundvand, vandløb, søer og kystvande gælder fortsat, indtil Miljøministeriets vandplander træder i kraft. 11/116

17 4. Forslag til vindmølleområder I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan modtog Frederikshavn Kommune flere henvendelser angående mulighed for opstilling af landbaserede vindmøller. Frederikshavn Byråd besluttede derfor, at der umiddelbart efter vedtagelse af kommuneplanen i oktober 2009 blev igangsat en proces med henblik på at udarbejde en vindmølletemaplan, der udlagde områder til opstilling af landbaserede vindmøller. Planen skulle endvidere støtte op om målsætningen i Energibyen Frederikshavn om, at Frederikshavn, Strandby og Elling inden 2015 skal være 100 % forsynet af vedvarende energi på el, varme og transportområdet. Første led i vindmølleplanlægningen var en screening af hele kommunen for egnede arealer ud fra en hensyntagen til bl.a. naboer, naturen, kulturmljøer og landskabet. Der blev metodemæssigt screenet for vindmøller med en totalhøjde på 100 m, 125 m og 150 m. Frederikshavn Kommune er begunstiget med en rimelig høj vindenergi, men landskabet og naturen samt bebyggelsestrukturerne i det åbne land er en stærkt begrænsende faktor i afsøgningen af mulige arealer til vindmøller. Med udgangspunkt i screeningsresultatet tog Plan og Miljøudvalget på et tidlidt tidspunkt i processen beslutning om, at nye vindmølleområder skulle kunne indeholde min. 3 vindmøller med en totalhøjde på min. 125 m og op til 150 m. I foråret 2010 blev der holdt foroffentlighedsfase med borgermøde om den forestående vindmølleplanlægning. I debatperioden blev borgere og andre interessenter opfordret til at indsende forslag og kommentarer til vindmølleplanlægningen. Screeningen, beslutningen i Plan og Miljøvudvalget og foroffentlighedsfasen lagde grundlaget for udpegning af en række potentielle vindmølleområder og samtidig fravalg af andre. De potentielle vindmølleområder blev besigtiget for at foretage en landskabsvurdering af det enkelte vindmølleområde. Landskabsvurderingen medførte endnu et fravalg af vindmølleområder, så Frederikshavn Kommune ved opstart på udarbejdelse af selve vindmølletemaplanen havde 7 potentielle vindmølleområder. En del af plangrundlaget til vindmølletemaplanen er udarbejdelse af en miljøvurdering, hvor hvert enkelt vindmølleområde vurderes udfra en række faktorer. Miljøvurderingen af hvert af de 7 vindmølleområder medførte en politisk beslutning om fravalg af yderlig 2 vindmølleområder, så vindmølletemaplanen består af samlet 5 vindmølleområder, som vurderes egnet til opstilling af vindmøller. De 5 vindmølleområder er nærmere beskrevet i miljøvurderingen af hvert vindmølleområde samt i retningslinjerne og rammerne for områderne. 12/116

18 5. Generelle bemærkninger I dette afsnit beskrives forhold, der gør sig gældende for alle vindmølleområder i vindmølletemaplanen. Luftforurening og klima Under normal drift producerer en moderne vindmølle på 4 6 måneder en energimængde svarende til den mængde energi, der anvendes til produktion og opførelse og senere bortskaffelse af vindmøllen. Med en forventet levetid på ca. 20 år medfører det, at en vindmølle over dens levetid vil producere mindst gange mere energi, end der bruges til produktion og opførelse. I forhold til energiproduktion på konventionelle kraftværker, hvor der overvejende anvendes kul, olie og naturgas, vil der ved energiproduktion på vindmøller ske en væsentlig reduktion i udledning af CO 2, SO 2 og NO x. Risiko for ulykker Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certificerings og godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse med gældende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed. Brand i vindmøller er meget sjældne. Sker det, vil vindmøller med kabinedækning af glasfiber kunne brænde, og store, lette dele vil kunne falde brændende til jorden. Med en afstand på mere end 600 m til nærmeste nabobeboelse, vurderes dette ikke at udgøre nogen væsentlig risiko. Vindmøller med totalhøjder mellem 100 og 150 m skal afmærkes i det omfang, Statens Luftfartsvæsen finder det påkrævet. Pumpelag Der er ingen pumpelag i vindmølleområderne. Søer, vandløb Der ingen søer i vindmølleområderne. Der vil ikke være nogen forureningsrisiko for vandløb med mindre møllerne placeres i eller umiddelbart ved vandløb. Grundvand Etablering af vindmøller i de foreslåede områder vurderes hverken at have positiv eller negativ effekt mht. grundvandsforurening eller ændrede grundvandsforhold. Risikoen for at der i anlægsfasen kan ske spild eller udslip af olie eller diesel fra arbejdsmaskinerne vurderes at være lille og kan sammenlignes med den risiko, der allerede er i dag ved den landbrugsmæssige drift af jorden. Den største forureningsrisiko ved vindmølledrift vil være en læk af gearolie. Oliespild vil være let at opdage da det vil løbe ned ad vindmølletårnet. Skulle olien nå jorden vil den ikke være særlig mobil. Den vil opsuges af jorden. Det skønnes derfor, at der ikke vil være nogen forureningsrisiko for grundvandet i vindmølleområderne. Hensyn til fugle Situationer med kollisioner med vindmøller kan ifølge Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) opstå i følgende situationer: 13/116

19 Ved de årlige træk mellem yngleområder og vinterkvarterer (egentlige trækfugle, der typisk krydser landegrænser). Ved lokale trækbevægelser mellem lokale yngleområder og fourageringsområder (ynglefugle). Ved lokale trækbevægelser mellem lokale rastepladser og fourageringsområder (rastende trækfugle) og ved igangsættelse af træk, når rasteområdet forlades. Når fugle forstyrres af menneskelig aktivitet. Når fugle tiltrækkes af lyset på vindmøllerne. Når fouragerende fugle jager byttedyr i luften. Der er ikke foretaget deciderede studier af fuglenes trækbevægelser og vurderingerne angående fugle vindmøllekollisioner i de enkelte vindmølleområder er derfor i høj grad baseret på generel viden om fuglenes forekomster i områderne samt konkrete database registreringer. Der er desuden vurderet på nærheden til fuglebeskyttelsesområder og påvirkningen af de arter der indgår i udpegningsgrundlaget for disse. Hensyn til bilag IV arter Som myndighed er Frederikshavn Kommune forpligtiget til at sikre at der ikke sker skade på eller ødelæggelse af yngle eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. I Frederikshavn Kommune er der registreret følgende bilag IV arter: Markfirben, spidssnudet frø, strandtudse, løgfrø, vandflagermus, brunflagermus, damflagermus, langøret flagermus, nordflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, odder, marsvin og snæbel. Bilag IV arterne vurderes generelt at være knyttet til beskyttede naturområder, vandløb, søer, skove, beskyttede sten og jorddiger samt andre udyrkede arealer. I udpegningen af de endelige vindmølleområder er der taget hensyn til den generelle viden om arternes forekomster samt konkrete artsregistreringer. I de efterfølgende VVM redegørelser skal en mere konkret vurdering af hensynene til bilag IV arterne og vurderingen af eventuelle afbødende foranstaltninger inddrages. Specielt om hensyn til flagermus Undersøgelser viser, at drab af flagermus som følge af kollision med vindmøllers roterende blade ofte sker fordi flagermusene tiltrækkes af de mange insekter der især i perioden fra ca. sidste halvdel af juli og frem til efteråret sidder på eller flyver omkring møllerne. Selv flagermusarter, der normalt jager i lav højde, er observeret jagende hele vejen op ad vindmøllerne, og her menes vindmøllernes højde at være uden betydning. Insekterne tiltrækkes bl.a. af varmeudstrålingen fra møllerne og undersøgelser viser, at insekterne bliver omkring vindmøllerne ved vindhastigheder på mindre end 5 6 m/s. Overvågningen af flagermus i Nordjylland viser, at antallet af trækkende flagermus er forholdsvist beskedent. I planlægningen for vindmøller i Frederikshavn Kommune er der i vurderingen af de enkelte områder især vurderet på nærheden til skov hvor flagermusene potentielt kan have kolonier, nærheden til vandløb som flagermusene trækker langs med i deres søgen efter insekter samt ledelinjer i landskabet som flagermusene strejfer langs med. I de efterfølgende VVM tilladelser stilles vilkår om lytninger efter flagermus i sommeren samt eftersommeren/efteråret inden vindmøllerne stilles op. Hvis lytningerne viser, at der er flagermus i området, tages der stilling til behovet for afbødende foranstaltninger. 14/116

20 6. 0 alternativ for hele kommunen For at kunne lave en miljøvurdering er det nødvendigt at have et sammenligningsgrundlag. 0 alternativet beskriver, hvordan den sandsynlige udvikling bliver, hvis vindmølletemaplanen ikke gennemføres. 0 alternativet er den eksisterende kommuneplan med gældende retningslinjer og rammebestemmelser samt endeligt vedtagne kommuneplantillæg og lokalplaner. I dette afsnit beskrives 0 alternativet i forhold til landskabet, udnyttelsen af vindenergien samt betydningen for drivhusgasser og øvrig luftforurening og affald i Frederikshavn Kommune. 15/116

Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/114. 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/114

Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/114. 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/114 Indholdsfortegnelse Vindmølletemaplan...1/114 Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/114 1. Indledning...3/114 Mål for vindmølleplanlægning...4/114 Statslige mål for vindmøller...4/114 Mål for vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen!

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen! Borgermøde om vindmøller ved Låstrup Tirsdag den 16. august 2016 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.15 Kl. 17.30 Velkommen v/ Mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Vindmøller, regler

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Hørt om store vindmøller

Hørt om store vindmøller Hørt om store vindmøller Negativt 1. De larmer voldsomt (både vingerne og rotorerne). Det er korrekt, at for de møllertyper vi kender i Danmark i dag gælder det, at de store møller udsender mere støj end

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle Side 1/6 Benny Olsen torpvej@hotmail.com Torpvej 6 7500 Holstebro Dato: 04-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-101-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Landzonetilladelse - Holstebrovej 13, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle

Landzonetilladelse - Holstebrovej 13, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle Side 1/6 VICTOR ENERGY ApS mvp@victor-energy.dk Møllegårdsvej 22 6893 Hemmet Dato: 12-05-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-92-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Arbejdsdeling Omfang / beskrivelse Ansvar Styregruppe (kommunens planafdeling, Planlægningsmæssige beslutninger, redaktionelle bidrag og

Arbejdsdeling Omfang / beskrivelse Ansvar Styregruppe (kommunens planafdeling, Planlægningsmæssige beslutninger, redaktionelle bidrag og Arbejdsdeling Omfang / beskrivelse Ansvar Styregruppe (s planafdeling, Planlægningsmæssige beslutninger, redaktionelle bidrag og Kommunen vindmøllesekretariatet, redaktionen) kvalitetssikring Tværfaglig

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere