Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/ Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116. 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Vindmølletemaplan...1/116 Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/ Indledning...3/116 Mål for vindmølleplanlægning...4/116 Statslige mål for vindmøller...4/116 Mål for vindmøller i Frederikshavn Kommune...4/116 Vindmølleplanlægning i Frederikshavn Kommune...5/116 Større vindmøller...5/116 Mindre vindmøller...5/ Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116 Lovgivning...7/116 Planloven...7/116 Vindmøllecirkulæret...7/116 Materiale om vindmølleplanlægning...9/116 Godkendte vindmøller i Danmark...9/116 Stamdataregister for vindmøller...9/ Forhold til anden planlægning...11/116 Statslige interesser i kommuneplanlægningen...11/116 International naturbeskyttelse, Natura / Forslag til vindmølleområder...12/ Generelle bemærkninger...13/116 Luftforurening og klima...13/116 Risiko for ulykker...13/ alternativ for hele kommunen...15/116 Landskabet...16/116 Vindenergi i Frederikshavn Kommune...17/116 Klima og luftforurening...18/116 Drivhusgasser...18/116 Øvrig luftforurening og affald...18/ Overordnede miljøbeskyttelsesmål samlet for alle vindmølleområder...20/ Afværgeforanstaltninger...21/116 Påvirkning af naturtyper og arter...21/116 Støj...21/ Overvågning...22/116 Påvirkning af naturtyper og arter...22/116 Støj...22/ Opsamling på miljøvurdering...23/116 i

2 Indholdsfortegnelse 11. Ikke teknisk resume...24/116 Miljøvurdering af hvert vindmølleområde...25/ Kvissel Brænding...26/ Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen...27/ Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder...28/ Overordnet arealanvendelse...29/116 Overordnet arealanvendelse...29/116 Råstofindvinding og skovrejsning...29/ Byvækst og boligområder...30/ Landskab, herunder kulturmiljø...31/116 Landskabskarakteristik...31/116 Landskabelige interesseområder...31/ Naturtyper og arter samt grund og overfladevand...33/116 Naturbeskyttelseslovens /116 Natura / Tekniske anlæg, herunder trafik...36/116 Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart...36/116 Radiokæde og telefonforbindelser...36/ Visualisering, herunder visuel effekt...37/ Befolkning og sundhed, herunder støj...38/116 Reduktion af udsendelse af drivhusgasser, øvrig luftforurening og slagger...38/116 Støjpåvirkning...38/ Opsamling...40/ Højstrup...41/ Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen...42/ Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder...43/ Overordnet arealanvendelse...44/116 Overordnet arealanvendelse...44/116 Råstofindvinding og skovrejsning...44/ Byvækst og boligområder...45/ Landskab, herunder kulturmiljø...46/116 Landskabskarakteristik...46/116 Landskabelige interesseområder...46/ Naturtyper og arter samt grund og overfladevand...48/116 Naturbeskyttelsesloven /116 Natura /116 ii

3 Indholdsfortegnelse 2.7 Tekniske anlæg, herunder trafik...50/116 Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart...50/116 Radiokæde og telefonforbindelser...50/ Visualisering, herunder visuel effekt...51/ Befolkning og sundhed, herunder støj...52/116 Reduktion af udsendelse af drivhusgasser, øvrig luftforurening og slagger...52/116 Støjpåvirkning...52/ Opsamling...54/ Tamholt...55/ Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen...56/ Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder...57/ Overordnet arealanvendelse...58/116 Overordnet arealanvendelse...58/116 Råstofindvinding og skovrejsning...58/ Byvækst og boligområder...59/ Landskab, herunder kulturmiljø...60/116 Landskabskarakteristik...60/116 Landskabelige interesseområder...60/ Naturtyper og arter samt grund og overfladevand...62/116 Naturbeskyttelseslovens /116 Natura / Tekniske anlæg, herunder trafik...64/116 Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart...64/116 Radiokæde og telefonforbindelser...64/ Visualisering, herunder visuel effekt...65/ Befolkning og sundhed, herunder støj...66/116 Reduktion af udsendelse af drivhusgasser, øvrig luftforurening og slagger...66/116 Støjpåvirkning...66/ Opsamling...68/ Østkystvejen...69/ Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen...70/ Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder...71/ Overordnet arealanvendelse...72/116 Overordnet arealanvendelse...72/116 Råstofindvinding og skovrejsning...72/ Byvækst og boligområder...73/116 iii

4 Indholdsfortegnelse 4.5 Landskab, herunder kulturmiljø...74/116 Landskabskarakteristik...74/116 Landskabelige interesseområder...74/ Naturtyper og arter samt grund og overfladevand...75/116 Naturbeskyttelseslovens /116 Natura / Tekniske anlæg, herunder trafik...78/116 Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart...78/116 Radiokæde og telefonforbindelser...78/ Visualisering, herunder visuel effekt...79/ Befolkning og sundhed, herunder støj...80/116 Reduktion af udsendelse af drivhusgasser, øvrig luftforurening og slagger...80/116 Støjpåvirkning...80/ Opsamling...82/ Donsted...83/ Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen...84/ Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder...85/ Overordnet arealanvendelse...86/116 Overordnet arealanvendelse...86/116 Råstofindvinding og skovrejsning...86/ Byvækst og boligområder...87/ Landskab, herunder kulturmiljø...88/116 Landskabskarakteristik...88/116 Landskabelige interesseområder...88/ Naturtyper og arter samt grund og overfladevand...89/116 Naturbeskyttelseslovens /116 Natura / Tekniske anlæg, herunder trafik...92/116 Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart...92/116 Radiokæde og telefonforbindelser...92/ Visualisering, herunder visuel effekt...93/ Befolkning og sundhed, herunder støj...94/116 Reduktion af udsendelse af drivhusgasser, øvrig luftforurening og slagger...94/116 Støjpåvirkning...94/ Opsamling...95/116 Forslag til Retningslinjer for vindmøller...96/116 Retningslinjer for større vindmøller...96/116 Retningslinjer for hvert vindmølleområde...96/ /116 Retningslinjer for husstandsmøller, mini og mikrovindmøller...96/ Vindmøller i Frederikshavn Kommune...96/ /116 Redegørelse...96/116 iv

5 Indholdsfortegnelse Forslag til Retningslinjer for vindmøller Støjkonsekvensområde...97/ /116 Redegørelse...98/ Udseende...98/ /116 Redegørelse...98/ Opstillingsmønster...98/ /116 Redegørelse...99/ Ledninger og radiokædeforbindelser...99/ /116 Redegørelse...99/ / Genopførelse og udskiftning af vindmøller...99/ Nedtagning af vindmøller...99/ /116 Redegørelse...100/ Skyggekast...100/ /116 Redegørelse...100/ Kvissel Brænding...100/ /116 Eksisterende forhold...100/ Højstrup...101/ /116 Eksisterende forhold...101/ Tamholt...101/ /116 Eksisterende forhold...101/ Østkystvejen...102/ /116 Eksisterende forhold...102/ Donsted...102/ /116 Eksisterende forhold...102/ Husstandsmøller, mini og mikrovindmøller...103/116 Placering i landzone...103/116 Rammer for vindmølleområder...106/116 Vindmølletemaplan...107/116 Kommuneplan , Frederikshavn Kommune, SAE.T /116 Kommuneplan , Frederikshavn Kommune, FRE.T /116 Kommuneplan , Frederikshavn Kommune, SAE.T /116 Kommuneplan , Frederikshavn Kommune, SAE.T /116 Kommuneplan , Frederikshavn Kommune, SAE.T /116 v

6 Vindmølletemaplan Frederikshavn Byråd har på møde onsdag den 22.juni 2011 besluttet at sende dette forslag til vindmølletemaplan i offentlig høring i perioden fra onsdag den 13. juli til onsdag den 21. september I løbet af offentlighedsfasen afholdes der borgermøde om planen torsdag den 25. august 2011, kl til ca. kl i Sæby Kulturhus, store sal. Hvis du har ideer eller mener, at forslaget bør ændres, skal du sende dine kommentarer til Frederikshavn Kommune på mail til eller til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn, så de er os i hænde senest onsdag den 21.september Hvis du har spørgsmål til planforslaget kan du kontakte: Birthe Lene Sloth på mail eller direkte tlf Ann Kathrine Braüner Thomassen på mail eller direkte tlf /116

7 Miljøvurdering af vindmølletemaplanen Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af bestemmelserne i lov om miljøvurdering af planer og programmer og tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og cirkulærer. Lovens formål er: at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 2/116

8 1. Indledning Indledningen beskriver kortfattet de statslige mål for vindmølleplanlægningen i Danmark samt Frederikshavn Kommunes mål for vindmøller. Samtidig redegøres for vindmølleplanlægning i Frederikshavn Kommune indtil i dag. 3/116

9 Mål for vindmølleplanlægning Statslige mål for vindmøller Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler og det forventes, at vindmøller også i fremtiden skal udgøre en væsentlig del af elforsyningen. Det er derfor et statsligt mål at fremme opstillingen af vindmøller i Danmark, både til havs og til lands, så der fortsat er mulighed for udbygning med vindmøller. Kommunerne er med vedtagelsen af retningslinjer og ved udpegningen af vindmølleområder i kommuneplanerne med til at sikre opfyldelsen af disse mål. Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. Samtidig skal Danmark være blandt de tre lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod Målsætningerne frem mod 2020 er dog kun et skridt på vejen mod målet om uafhængighed af fossile brændsler. Den fremadrettede proces vil indebære en langsigtet omstilling på en række områder: Både den centrale og den decentrale energiproduktion vil skulle omstilles til VE (vind, biomasse og andre effektive energikilder) i et tæt, internationalt samarbejde. Det danske samfund vil i langt højere grad end hidtil skulle baseres på elektricitet frem for andre typer energi. Danmark har forpligtet sig til et mål om 30 % vedvarende energi i år Det er regeringens mål, at Danmark i 2050 er uafhængigt af olie, gas og kul. Dette skal nås ved bl.a. at udbygge den vedvarende energi markant og bruge mere vind, mere biomasse og flere elbiler. Med strategien fremlægger regeringen en række tiltag, der allerede på kort sigt vil mindske afhængigheden af fossile brændsler markant. Alene frem til 2020 vil strategien reducere anvendelsen af fossile brændsler i energisektoren med 33 pct. i forhold til Derudover vil strategien øge andelen af vedvarende energi til 33 pct. i 2020 og sænke bruttoenergiforbruget i 2020 med 6 pct. i forhold til 2006 som følge af et markant fokus på energieffektivisering. Det er et statsligt mål, at der fortsat etableres vindkraftkapacitet på land og til havs af hensyn til miljøet og forsyningssikkerheden. Kommunerne skal finde områder til opstilling af vindmøller i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret, men skal friholde områder med særlige naturbeskyttelses og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier. Nye vindmølleområder skal ses i sammenhæng med allerede udpegede, men uudnyttede vindmølleområder eller sammenholdes med en nærmere præcisering af opstillingsmulighederne inden for et større område. Mål for vindmøller i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Byråd har et mål om at øge andelen af vedvarende energi og vil derfor give mulighed for at øge produktionen fra vindmøller på land under hensyntagen til naboer, natur, kulturhistorie og landskab. I 2007 besluttede et enigt byråd, at Frederikshavn, Strandby og Elling inden 2015 skal være 100 % forsynet af vedvarende energi på el, varme og transportområdet. Med beslutningen blev Energibyen Frederikshavn stiftet i Frederikshavn Byråd har som et led i at nå målet med Energibyen Frederikshavn vedtaget temaplan for vindmøller i Frederikshavn Kommune. I temaplanen udlægges areal til større vindmøller på min. 125 m og op til 150 m, og der gives mulighed for at opstille husstandsmøller, mini og mikrovindmøller i land og byzonen. 4/116

10 Vindmølleplanlægning i Frederikshavn Kommune Udfra Frederikshavn Byråds mål for vindmølleplanlægningen i kommunen har der været fokus på vindenergi gennem en længere årrække. Der har gennem 1990'erne været planlagt for en række vindmølleprojekter, som i dag er gennemført og står realiseret med vindmøller i kommunen. Det sidste årti har vindmølleplanlægningen dog haft en pause for at blive indgangsat igen med vedtagelse af Kommuneplan De nuværende 71 vindmøller i kommunen (totalhøjde større end 25 m) er alle opstillet i perioden fra I årene fra blev der opstillet 30 vindmøller i kommunen med en kapacitet på kw og en totalhøjde på m. Disse vindmøller forventes som følge af alder nedtaget inden I årene derefter indtil 2002 blev der opstillet 37 vindmøller med en kapacitet på kw og en totalhøjde på m. De senestopstillede vindmøller i Frederikshavn Kommune er 4 vindmøller på Frederikshavn Havn, der blev opstillet i 2002 og 2003 som forsøgsmøller. Vindmøllerne er de højeste og mest effektfulde i kommunen med en kapacitet på 2,3 3,0 MW og en totalhøjde på 125 m. Gennemsnitsvindmøllen ud fra de eksistende vindmøller i Frederikshavn kommune er en 650 kw vindmølle med en totalhøjde på 63 m og en alder på ca. 15 år. Se i øvrgt mere om placering og kapacitet på de eksisterende vindmøller i kommunen i stamdataregister for vindmøller. Med udgangspunkt i ovenstående og den stadig voksende fokus på vedvarede energi og bæredygtighed har Frederikshavn Byråd besluttet at udarbejde en temaplan for vindmøller, der udpeger nye områder til opstilling af større vindmøller. Større vindmøller defineres i vindmølletemaplanen som vindmøller med en totalhøjde på 125 m og op til 150m. Mindre vindmøller er husstandsmøller, mini og mikrovindmøller med en totalhøjde på op til 25 m. Totalhøjden på en vindmølle er højden fra jordoverfladen til møllevingen i den øverste position eller navhøjde/tårnhøjden plus rotorradius. 5/116

11 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning I denne del af vindmølletemaplanen refereres kortfattet den væsentlige lovgivning inden for vindmølleområdet. I retningslinjerne for vindmøller og de udlagte vindmølleområder er der ikke redegjort for lovgivningen inden for vindmølleområdet, men i stedet henvist til siden vedrørende lovgivning. Siden indeholder endvidere relevant materiale og viden til brug for vindmølleplanlægning. 6/116

12 Lovgivning Planloven Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af tekniske anlæg, herunder vindmøller, i overensstemmelse med Planlovens 11a, stk.1, nr. 5. Vindmøllecirkulæret Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller også kaldet Vindmøllecirkulæret har til formål at sikre, at udpegningen af vindmølleområder sker i den overordnede planlægning, og at planlægningen indeholder en række bestemmelser, der bl.a. skal sikre varetagelse af hensynet til naboer i forhold til visuelle gener (f.eks. glimt og skyggekast) samt landskabelige hensyn. Vindmøllecirkulæret skal ses i sammenhæng med Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land fra foråret Vejledning til vindmøllecirkulæret Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller uddyber baggrunden for vindmøllecirkulæret og præciserer de hensyn til omgivelserne, som skal varetages gennem planlægningen og landzoneadministrationen for vindmøller. Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om støj fra vindmøller. Bekendtgørelsen skelner mellem nabobeboelse i det åbne land og støjfølsom arealanvendelse. Grænseværdierne er lavest i forhold til støjfølsom anvendelse. Se definition på støjfølsom anvendelse. Lavfrekvent støj Der er p.t. ikke særskilte regler for lavfrekvent støj fra vindmøller, fordi bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er udtømmende for så vidt angår støj fra vindmøller, og her er alene grænser for den almindelige støj. Miljøstyrelsen vurderer, at vindmøller, der overholder grænserne for den almindelige støj, ikke giver anledning til mere lavfrekvent støj i boliger end den anbefalede grænse for lavfrekvent støj, der generelt anbefales, når man skal vurdere gener fra lavfrekvent støj. De anbefalede grænseværdier i boliger er 25 db om dagen og 20 db om aftenen og natten. Mange borgere har udtrykt bekymring for den lavfrekvente støj, og miljøminister Karen Ellemann har derfor igangsat et arbejde med at revidere vindmøllebekendtgørelsen, så der kommer grænseværdier for den lavfrekvente støj fra vindmøller. De nye regler forventes at være klar i efteråret Anmeldelse af vindmøller til Trafikstyrelsen Vindmøller med en totalhøjde på 100 m eller mere skal anmeldes til Trafikstyrelsen, se LBEK nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, 67a. Opførelsen af anlægget må ikke påbegyndes, før sagen er behandlet, og der af Trafikstyrelsen er udstedt en attest om, at hindringen ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. Afmærkning i forhold til indflyvningsplaner for godkendte flyvepladser Vindmøller må ikke placeres således, at de er i konflikt med de højdebegrænsninger, der fremgår af indflyvningsplanerne for de godkendte flyvepladser, se LBEK nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, 61, 63, 67 og 68. Trafikstyrelsen kan nedlægge forbud eller stille krav om afmærkning af høje genstande. De højdebegrænsende servitutter omkring luftfartsradionavigationsanlæg skal respekteres, og der kan ikke anbringes indretninger i nærheden af disse anlæg, som kan udsætte luftfartens sikkerhed for fare, uden at sådanne projekter har været forelagt Trafikstyrelsen. 7/116

13 Høring i forhold til Forsvarets flyvestationer og øvelsespladser, skyde og øvelsesterræner Af flysikkerhedsmæssige grunde høres Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste forud for udpegning af vindmølleområder nærmere end 12 km fra Forsvarets flyvestationer og nærmere 5 km fra Forsvarsministeriets øvelsespladser, skyde og øvelsesterræner, se LBEK nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, 67, 67a og 68. VE loven For at fremme arbejdet med vedvarende energi trådte lov om fremme af vedvarende energi i kraft januar Loven omfatter fire initiativer på vindmølleområdet: Garantifond til støtte af finansiering af forundersøgelser m.v. Værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller Køberet til vindmølleandele for lokale borgere Grøn ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier Loven administreres af Energinet.dk. Kommunerne er ikke involveret som myndigheder med undtagelse af den grønne ordning, hvor kommunen er ansøger på de projekter, som er omfattet af ordningen. 8/116

14 Materiale om vindmølleplanlægning Godkendte vindmøller i Danmark For at vindmøller kan opstilles i Danmark eller i danske farvande, skal de sammen med det anvendte fundament være godkendt i henhold til en teknisk godkendelsesordning. Dette er beskrevet på Energistyrelsens hjemmeside om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller med tilhørende vejledning om teknisk godkendelse af vindmøller i Danmark. Hjemmesiden indeholder oplysninger om godkendelsesordningens struktur og indhold, og desuden findes en liste over vindmøller, der er godkendt efter de danske krav. Stamdataregister for vindmøller Stamdataregisteret er et landsdækkende database, som omfatter alle danske elproducerende vindkraftanlæg. Her kan man finde oplysninger om vindmøllernes placering, størrelse og produktion Vindenergi Vindenergi kommer af solens aktivitet. Solen leverer, hvad der svarer til kwh energi til jorden i timen. Kun 1 2 % af denne enorme mængde energi fra solen, bliver omdannet til vindenergi. Det er mellem 50 og 100 gange mere end den energi, der omdannes til biomasse af alle jordens planter. Kilde: Vindmølleindustien. Ruhed og ruhudsklasse Fra omkring en kilometer over jordoverfladen og opefter bliver vinden ikke påvirket af Jordens overflade. I de lavere lag af atmosfæren bliver vindens hastighed derimod påvirket af friktionen mod jordoverfladen. Vindkraftbranchen sondrer mellem terrænets ruhed, påvirkningen fra lægivere i landskabet og påvirkningen fra landskabets konturer (også kaldet områdets orografi). Som hovedregel vil kraftig ruhed i et område betyde, at vinden bremses meget ned. Skove og store byer vil bremse vinden meget, mens f.eks. betonlandingsbaner i lufthavne kun bremser vinden en smule. En vandoverflade er endda glattere end en landingsbane og vil derfor have en endnu ringere indflydelse på vinden, hvorimod langt græs, krat og buske vil bremse vinden en del. I vindmølleindustrien bruges begreberne ruhedsklasse eller ruhedslængde, når man skal beskrive vindforholdene i et landskab. En høj ruhedsklasse på 3 til 4 beskriver landskaber med mange træer eller bygninger, mens en havoverflade har ruhedsklassen 0. Betonlandingsbaner i lufthavne har ruhedsklasse 0,5. Det samme gælder for et fladt åbent landskab, hvor f.eks. græssende får holder vegetationen nede. Ruhedslængden er den afstand fra jordoverfladen, hvor vindhastigheden teoretisk set er 0. Den fremherskende vindretning Danmarks klima er præget af landets beliggenhed i udkanten af det europæiske kontinent tæt ved større havområder og i vestenvindsbæltet. Det blæser hyppigt kraftigst om vinteren og svagest om sommeren. De mest fremherskende vindretninger i vestenvindsbæltet og i Danmark er vest og sydvest. Vindressourcen I 1999 afsluttede Energi og Miljødata og Forskningscenter Risø en detaljeret kortlægning af Danmarks vindressource. Der blev til analyserne benyttet et kvadratisk beregningsnet med en maskestørrelse på 200 m. Beregningerne blev verificeret med produktionsdata fra mere end vindmøller fordelt over hele landet. Vindressourcekortet for hele Danmark er lagret i felter på 200 x 200 m. 9/116

15 Vindressourcen kan måles i forskellige højde og findes for alle arealer i Danmark. Se EMDs (Energi og MiljøDatas) program til udregning af vindressourcen. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter DELTA har for Sundhedsstyrelsen udført en rapport, der belyser direkte og sandsynlige indirekte helbredseffekter som følge af vindmøllestøj, vibrationer og skyggekast. Det vises bla. i rapporten, at vindmøllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra så mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpåvikrninger vi normalt udsættes for, og det gælder også lavfrekvent støj. 10/116

16 3. Forhold til anden planlægning Det vurderes, at der overensstemmelse mellem vindmølletemaplanen og anden planlægning. Nedenstående er redegjort for anden planlægning med relation til vindmølleplanlægning. Statslige interesser i kommuneplanlægningen Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 skal gøre det lettere for kommunerne at få overblik over gældende nationale mål og krav til kommuneplanlægningen. På en række områder har regeringen spillet ud med initiativer, som kommunerne skal følge op i deres planlægning. Det gælder bla. plads til flere vindmøller oversigt_over_statslige_interesser_2013.pdf (1.3 MB) Staten har en række mål med vindmølleplanlægningen i Danmark, som kan ses i statslige mål for vindmøller. Som opfølgning på de statslige mål er der opstillet en række krav til planlæging for vindmøller, der er kortfattet referet i lovgivning. International naturbeskyttelse, Natura 2000 De internationale naturbeskyttelsesområder omfatter Ramsarområder, der er en beskyttelse af vådområder, EF fuglebeskyttelsesområder og EF habitatområder. I disse områder kan kommunerne ikke planlægge for vindmøller ligesom de i en randzone på m til områderne, særligt skal redegøres for påvirkningen af de beskyttede arter i områderne. For vindmøller gælder det primært påvirkningen af fuglelivet. Nogle arter de såkaldt bilag IV arter er strengt beskyttede. Ved planlægning for de enkelte vindmølleområder skal det sikres, at yngle og levesteder for disse arter ikke forringes. Råstofplan I Råstofplan 2008 for Region Nordjylland er der udlagt råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Vandmiljø Ved kommunalreformen fik Nordjyllands Amtskommunes Regionplan 2005 status af landsplandirektiv, og retningslinierne for grundvand, vandløb, søer og kystvande gælder fortsat, indtil Miljøministeriets vandplander træder i kraft. 11/116

17 4. Forslag til vindmølleområder I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan modtog Frederikshavn Kommune flere henvendelser angående mulighed for opstilling af landbaserede vindmøller. Frederikshavn Byråd besluttede derfor, at der umiddelbart efter vedtagelse af kommuneplanen i oktober 2009 blev igangsat en proces med henblik på at udarbejde en vindmølletemaplan, der udlagde områder til opstilling af landbaserede vindmøller. Planen skulle endvidere støtte op om målsætningen i Energibyen Frederikshavn om, at Frederikshavn, Strandby og Elling inden 2015 skal være 100 % forsynet af vedvarende energi på el, varme og transportområdet. Første led i vindmølleplanlægningen var en screening af hele kommunen for egnede arealer ud fra en hensyntagen til bl.a. naboer, naturen, kulturmljøer og landskabet. Der blev metodemæssigt screenet for vindmøller med en totalhøjde på 100 m, 125 m og 150 m. Frederikshavn Kommune er begunstiget med en rimelig høj vindenergi, men landskabet og naturen samt bebyggelsestrukturerne i det åbne land er en stærkt begrænsende faktor i afsøgningen af mulige arealer til vindmøller. Med udgangspunkt i screeningsresultatet tog Plan og Miljøudvalget på et tidlidt tidspunkt i processen beslutning om, at nye vindmølleområder skulle kunne indeholde min. 3 vindmøller med en totalhøjde på min. 125 m og op til 150 m. I foråret 2010 blev der holdt foroffentlighedsfase med borgermøde om den forestående vindmølleplanlægning. I debatperioden blev borgere og andre interessenter opfordret til at indsende forslag og kommentarer til vindmølleplanlægningen. Screeningen, beslutningen i Plan og Miljøvudvalget og foroffentlighedsfasen lagde grundlaget for udpegning af en række potentielle vindmølleområder og samtidig fravalg af andre. De potentielle vindmølleområder blev besigtiget for at foretage en landskabsvurdering af det enkelte vindmølleområde. Landskabsvurderingen medførte endnu et fravalg af vindmølleområder, så Frederikshavn Kommune ved opstart på udarbejdelse af selve vindmølletemaplanen havde 7 potentielle vindmølleområder. En del af plangrundlaget til vindmølletemaplanen er udarbejdelse af en miljøvurdering, hvor hvert enkelt vindmølleområde vurderes udfra en række faktorer. Miljøvurderingen af hvert af de 7 vindmølleområder medførte en politisk beslutning om fravalg af yderlig 2 vindmølleområder, så vindmølletemaplanen består af samlet 5 vindmølleområder, som vurderes egnet til opstilling af vindmøller. De 5 vindmølleområder er nærmere beskrevet i miljøvurderingen af hvert vindmølleområde samt i retningslinjerne og rammerne for områderne. 12/116

18 5. Generelle bemærkninger I dette afsnit beskrives forhold, der gør sig gældende for alle vindmølleområder i vindmølletemaplanen. Luftforurening og klima Under normal drift producerer en moderne vindmølle på 4 6 måneder en energimængde svarende til den mængde energi, der anvendes til produktion og opførelse og senere bortskaffelse af vindmøllen. Med en forventet levetid på ca. 20 år medfører det, at en vindmølle over dens levetid vil producere mindst gange mere energi, end der bruges til produktion og opførelse. I forhold til energiproduktion på konventionelle kraftværker, hvor der overvejende anvendes kul, olie og naturgas, vil der ved energiproduktion på vindmøller ske en væsentlig reduktion i udledning af CO 2, SO 2 og NO x. Risiko for ulykker Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certificerings og godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse med gældende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed. Brand i vindmøller er meget sjældne. Sker det, vil vindmøller med kabinedækning af glasfiber kunne brænde, og store, lette dele vil kunne falde brændende til jorden. Med en afstand på mere end 600 m til nærmeste nabobeboelse, vurderes dette ikke at udgøre nogen væsentlig risiko. Vindmøller med totalhøjder mellem 100 og 150 m skal afmærkes i det omfang, Statens Luftfartsvæsen finder det påkrævet. Pumpelag Der er ingen pumpelag i vindmølleområderne. Søer, vandløb Der ingen søer i vindmølleområderne. Der vil ikke være nogen forureningsrisiko for vandløb med mindre møllerne placeres i eller umiddelbart ved vandløb. Grundvand Etablering af vindmøller i de foreslåede områder vurderes hverken at have positiv eller negativ effekt mht. grundvandsforurening eller ændrede grundvandsforhold. Risikoen for at der i anlægsfasen kan ske spild eller udslip af olie eller diesel fra arbejdsmaskinerne vurderes at være lille og kan sammenlignes med den risiko, der allerede er i dag ved den landbrugsmæssige drift af jorden. Den største forureningsrisiko ved vindmølledrift vil være en læk af gearolie. Oliespild vil være let at opdage da det vil løbe ned ad vindmølletårnet. Skulle olien nå jorden vil den ikke være særlig mobil. Den vil opsuges af jorden. Det skønnes derfor, at der ikke vil være nogen forureningsrisiko for grundvandet i vindmølleområderne. Hensyn til fugle Situationer med kollisioner med vindmøller kan ifølge Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) opstå i følgende situationer: 13/116

19 Ved de årlige træk mellem yngleområder og vinterkvarterer (egentlige trækfugle, der typisk krydser landegrænser). Ved lokale trækbevægelser mellem lokale yngleområder og fourageringsområder (ynglefugle). Ved lokale trækbevægelser mellem lokale rastepladser og fourageringsområder (rastende trækfugle) og ved igangsættelse af træk, når rasteområdet forlades. Når fugle forstyrres af menneskelig aktivitet. Når fugle tiltrækkes af lyset på vindmøllerne. Når fouragerende fugle jager byttedyr i luften. Der er ikke foretaget deciderede studier af fuglenes trækbevægelser og vurderingerne angående fugle vindmøllekollisioner i de enkelte vindmølleområder er derfor i høj grad baseret på generel viden om fuglenes forekomster i områderne samt konkrete database registreringer. Der er desuden vurderet på nærheden til fuglebeskyttelsesområder og påvirkningen af de arter der indgår i udpegningsgrundlaget for disse. Hensyn til bilag IV arter Som myndighed er Frederikshavn Kommune forpligtiget til at sikre at der ikke sker skade på eller ødelæggelse af yngle eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. I Frederikshavn Kommune er der registreret følgende bilag IV arter: Markfirben, spidssnudet frø, strandtudse, løgfrø, vandflagermus, brunflagermus, damflagermus, langøret flagermus, nordflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, odder, marsvin og snæbel. Bilag IV arterne vurderes generelt at være knyttet til beskyttede naturområder, vandløb, søer, skove, beskyttede sten og jorddiger samt andre udyrkede arealer. I udpegningen af de endelige vindmølleområder er der taget hensyn til den generelle viden om arternes forekomster samt konkrete artsregistreringer. I de efterfølgende VVM redegørelser skal en mere konkret vurdering af hensynene til bilag IV arterne og vurderingen af eventuelle afbødende foranstaltninger inddrages. Specielt om hensyn til flagermus Undersøgelser viser, at drab af flagermus som følge af kollision med vindmøllers roterende blade ofte sker fordi flagermusene tiltrækkes af de mange insekter der især i perioden fra ca. sidste halvdel af juli og frem til efteråret sidder på eller flyver omkring møllerne. Selv flagermusarter, der normalt jager i lav højde, er observeret jagende hele vejen op ad vindmøllerne, og her menes vindmøllernes højde at være uden betydning. Insekterne tiltrækkes bl.a. af varmeudstrålingen fra møllerne og undersøgelser viser, at insekterne bliver omkring vindmøllerne ved vindhastigheder på mindre end 5 6 m/s. Overvågningen af flagermus i Nordjylland viser, at antallet af trækkende flagermus er forholdsvist beskedent. I planlægningen for vindmøller i Frederikshavn Kommune er der i vurderingen af de enkelte områder især vurderet på nærheden til skov hvor flagermusene potentielt kan have kolonier, nærheden til vandløb som flagermusene trækker langs med i deres søgen efter insekter samt ledelinjer i landskabet som flagermusene strejfer langs med. I de efterfølgende VVM tilladelser stilles vilkår om lytninger efter flagermus i sommeren samt eftersommeren/efteråret inden vindmøllerne stilles op. Hvis lytningerne viser, at der er flagermus i området, tages der stilling til behovet for afbødende foranstaltninger. 14/116

20 6. 0 alternativ for hele kommunen For at kunne lave en miljøvurdering er det nødvendigt at have et sammenligningsgrundlag. 0 alternativet beskriver, hvordan den sandsynlige udvikling bliver, hvis vindmølletemaplanen ikke gennemføres. 0 alternativet er den eksisterende kommuneplan med gældende retningslinjer og rammebestemmelser samt endeligt vedtagne kommuneplantillæg og lokalplaner. I dette afsnit beskrives 0 alternativet i forhold til landskabet, udnyttelsen af vindenergien samt betydningen for drivhusgasser og øvrig luftforurening og affald i Frederikshavn Kommune. 15/116

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4 Kortlægning af vindenergipotialet på Fyn Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund.... 4 Anvendelse af kortlægningen.... 4 Kortlægning og ikke planlægning.... 4 2. Status for vindenergi Status for vindenergien

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Grøn energi. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning

Grøn energi. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning Grøn energi Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning Kommune, maj 2013 1 2 Indhold Baggrundsrapport til afsnit om Grøn Energi i Kommuneplanen 2013-2025 Vindenergi i Kommune 4 Solenergi

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere